Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Beschryving en Afbeeldingen van de beste soorten van Appels en Peeren, Meest Geacht En Zorgvuldigst Aangekweekt In Duitschland, In Frankrijk, In Engeland En In De XVII Provintien.kt
Description: Amsterdam & Dordrecht, Allart, Holtrop, De Leeuw En Krap. 1790, First Thus. Unbound, Folio - over 12" - 15" tall. Ill.: Philips, J.C. Book, With an introduction by J.F.Martinet. VIII-36 PP. with 12 large, folding cxopper-engravings of apples, and 8 idem of pears, all delicately coloured by a contemporary hand. Bound With: Beschrijving van Vruchtboomen En Vruchten, Die Men In Hoven Plant En Onderhoudt, met derzelver verschilende naamen, voortteling, groeiplaatzen, aankweking, Huishoudelijk gebruik, wijze van uitleggen , en toebereiding.[II]-70 PP. with 19 large, folding, copper-engraved plates, delicately coloured by a contemporary hand. Bound With: Beschrijving van de Platagie Gewassen, die men in hoven aankweekt om zo te dienen tot sieraad bij het maken van laanen, cingels, heggen, berceaux, kabinetten,pyramiden, slinger-boschjes, enz. ; Als tot het huishoudelijk gebruik, nevens derzelver verschillende naamen, groeiplaatzen, aankweking, onderhoud, en onderscheiden gebruiken.[II]87 PP. 3 Vols. in one. all plates as called for. In the original 1/2 calf binding with marbled boards. ALL PP. present BUT LOOSELY INSERTED. some PP. worn, and or with light dampstain, generous margins. NOT AFFECTING THE 39 BEAUTIFULL PLATES which seem to have been printed on a better quality of paper. See Landwehr: Dutch Books With Coloured Plates:87,-91 Nissen BBI- 1077-1078. Pritzel 4754-1755 & Hunt: II- 640. Poor/No Jacket.

Keywords: Philips, J.C. Pomology. Apples. Fruit. Illustrated. Natural History. Knoop.

Price: EUR 2250.00 = appr. US$ 2445.41 Seller: Quist - Antiquaar
- Book number: 2973

See more books from our catalog: Natural History