Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Historie van Broer Cornelis Adriaensen van Dordrecht, Minnebroeder binnen de stadt van Brugge Waar in Verhaalt Wordt, De Discipline En De Secrete Penitentie Der Vrouwen Bij Hem Gebruikelyk Nevens Syne Wonderlyke, Vuyle, Grouwelyke Bloeddorstige En
Description: Amsterdam, Schoonwald & Petzold. 1714, New Edition. Full Calf, 12mo - over 6" - 7" tall. Book, [Cont.] Lasterlyke Sermoonen Door Hem Tot Brugge Gepredickt, Tegen De Magistraet Aldaer, Tegen De Vier Leden Van Vlaenderen, En Vele Princen, Graven En Heeren, Ter oorsaek Van De Troubelen In De Religie Tegen De Calvinisten, Luthrianen, Doopers En Erasmianen, &c. Waartusschen Begreepen Zijn De Brieven Van Stephanus Lindius: Twee Disputatien, En Verscheide Pasquillen Op Hem Gemaeckt. 384 PP. Orig. full calf, upper cover loose. The historie`and the "Sermons" were written by a contemporary of the real Franciscan Friar Corn. Adriaensz. Brouwer [1521-81] of Brugge and based on historical facts. The author describes several secret meetings where - Brother` Cornelius flagellates women, preferably young and good-looking, in order to make them "obedient" The author has a very sharp and violent pen, especially when the Dutch reformists are concerned. (See: Waller, 724; De Vries, 420 (6 different editions!); Hayn/Gotendorf.1, 23/24; Fraxi II, 212-24.) Though as stated Vol I at title, the book clearly has a logical ending... Fair.

Keywords: Anti Catholic. Sermoonen. Brugge.

Price: EUR 300.00 = appr. US$ 326.05 Seller: Quist - Antiquaar
- Book number: 3755

See more books from our catalog: Theology