Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Extract uit de Resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate de Vereenigde Nederlanden.
Description: Haarlem, Johan Enschede. 1778, Reprint/ Facsimile. Broché Soft Cover, Folio - over 12" - 15" tall. Book, (71)-PP. Slightly later paper covered limp boards. Spine gone. Facsimile printed in 1778, on the occasion of the bicentennial of the " Unie van Utrecht". Printed with the use of "die oude Letteren, welke Aelbert Hendricxz, in 1578 Ordinaris Drukker der Staaten 'sLands van Holland te Delft, gebruikt heeft, die toen voor de fraaiste in Nederland gehouden wierden, en waarvan de Matricen (op welke thans deeze Letteren gegooten zyn) in de Lettergietery van (..) Johannes EnschedÈ en Zoonen, als eerstelingen der uitgevonden Boekdrukkunst, nog bewaard worden." (colophon). Fine.

Keywords: Raad Van State. Typography. Enschede.

Price: EUR 175.00 = appr. US$ 190.20 Seller: Quist - Antiquaar
- Book number: 4027

See more books from our catalog: History, Maritime History ,Militaria , Archeology