Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Beschrijving Van Arabie
Description: Amsterdam & Utrecht. Baalde, S.J. & Schoonhoven, J. Van. 1774. Half-Leather, 4to - over 9" - 12" tall. Ill.: v.d. Meer, de Huyser & Koning. Book, Beschrijving van Arabie, uit eigene waarnemingen en in 't land zelf verzamelde narigten opgesteld door Carsten Niebuhr uit het Hoogduits vertaald en vermeerderd met een volledig register van 't geheele werk. xli-408 +(xii) pp. Index.Contemporary 1/2 calf, spine in compartments with title piece, 24 maps and views, Yemen map with tape repair/-stains) Bound with: Vragen aan een gezelschap van geleerde mannen die op bevel van zijne Majesteit des Konings van Deenmarken naar Arabie reizen. Voorgesteld door den Hooggeleerden en wijdberoemden Heer Johan David Michaelis (etc. etc.) Waarbij gevoegd is; Beoordeling van Niebuhrs beschrijving van Arabie door dezelfde schrijver getrokken uit deszelfs orientalische en exegetische bibliotheek, iv deel. in 't Nederduits vertaald en uitgegeven door Jacob van Ekers, Amsterdam, 1774. xlvi-270 pp. A remarkable travel account. Well documented and illustrated with maps and ( folding)views. Some maps with ( contemporary) outline colour , some damage at folds. The Arabic writing is extensively analysed and illustrated. Up to page 55, right hand margin frayed and from pp.55 up to90, stained, diminishing, not affecting plates or text . Boards with clusy repairs (pasted over with stiff paper), but this contemporary boards are restorable. Fair.

Keywords: V.D. Meer, de Huyser & Koning. Arabia

Price: EUR 1650.00 = appr. US$ 1793.30 Seller: Quist - Antiquaar
- Book number: 702

See more books from our catalog: Travel / Topography / Atlantes / Geography