Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Beschrijving Der Stad Rotterdam
Description: Amsterdam, Tol. Dirk En Jacobus. 1789. Later Boards, 8vo - over 7" - 9" tall. Book, Beschrijving der Stad Rotterdam, bevattende derzelver geschiedenissen, aanleg uitbreiding, tegenwoordigen staat, privilegien, aanmerkelijke zeldzaamheden en openbaare gebouwen:oudheidkundige beschrijving der kloosters, die weleer binnen deze stad gevonden werden, benevens eene nauwkeurige aanwijzing der overblijfselen daarvan welke nog voorhanden zijn; Alles uit oude handschriften opgespoord en met oordeelkundige aanmerkingen verrijkt; voor het grootste gedeelte getrokken uit de nagelaatene schriften van den beroemde oudheidkenner. wylen den Heere Jacob Kortebrand.X- 162 pp. Later boards, title foxed, else good. An interesting historical sketch of buildings, cloisters and markets of this city. Fair.

Keywords: Rotterdam

Price: EUR 185.00 = appr. US$ 201.07 Seller: Quist - Antiquaar
- Book number: 754

See more books from our catalog: History, Maritime History ,Militaria , Archeology