Quist Antiquaar
Voorstraat 50, 3311 ER Dordrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)78 631 88 67 | Mob.: +31 (0)628520487 Tel. 078 631 8867            Email: info@antiquarianquist.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
3496: - Codex Pharmacopée Francaise Rédigée, Par Ordere Du Gouvernement ,par Une Comission Composée De MM. Les Professeurs De La Faculté De Médecine et Le École Spéciale De Pharmacie De Paris.
3457: - Binnen-Landtse Borgerlyke Beroerten in Hollandt En Zeelandt Voorgevallen in Den Iare . 1672 Behoorende Tot Het Ontroert Neederlandt
3497: - Pharmacopoea Belgica
3498: - Codex Medicamentarius Sive Pharmacopoea Gallica Jussu Regis Optimi Et Ex Mandato Summi Berum Internarum Regni Administri Editus A Facultate Parisiensi
3408: M.P.D. - Dictionaire Iconologique Ou Introduction a La Connoissance des Peintures, Sculptures Medailles Estampes, & C. Aves Des Descriptions Des Poetes Anciens & Modernes.
3250: [WAGEMAN, THOMAS CHARLES] - The Military Costume Of Turkey
3499: - Pharmacopoea Amstelodamensis Nova
3937: - N.V. Van Driel' s Stoomboot- En Transportondernemingen Rotterdam1888-1913
4023: (MARSOLLIER, ABBE J.) - Histoire De l' Inquisition et De Son Origine
3417: - Thirsis Minnewit Bestaande in Een Verzameling Der Moyste En Aangenaamste Minnezangen En Voysen
3287: [KEMPIS, THOMAS Á] - IMITATION DE JESUS-CHRIST, Traduite Par M. Bauzée, De L'Académie Française. Edition imprimée pour La Cour, et Ornée De Belles Gravures.
3179: - Les Psaumes De David Mis En Vers Francois Revus &c Approuvez Par Le Synode Walon Des Provinces unies
3171: (DU MOULIN, PIERRE - ATTRIBUTED TO) - Tragicum Theatrum Actorum, & Casuum Tragicorum Londini Publice celebratorum, Quibus Hiberniae Proregi, Episcopo Cantuariensi, ac tandem Regi ipsi, Allisque vita adempta, & ad Anglicanam Metamorphosin via est Aperta
3164: [MASMAN] - Nieuwe Verzameling Van Gezelschapsliederen Bijeenvergaderd Ten Dienste Van Den Beschaafden Stand
3141: [MAEYER, RENÉ DE] - CATALOGUS VAN DE TENTOONSTELLING GEWIJD AAN MUZIEKINSTRUMENTEN UIT DE XVIe EN XVIIe EEUW BEHOREND TOT HET INSTRUMENTENMUSEUM VAN BRUSSEL/ CATALOGUE DE L'EXPOSITION INSTRUMENTS DE MUSIQUE DES XVIe ET XVIIe SIECLES APPARTENANT AU MUSEE INSTRUMENTAL DE BRUXE
3062: - Hundertwasser. Vollstandiger Oeuvre-Katalog
3056: - Pitture Di Antonio Allegri Detto Il Corregio
3035: [BECKET, T.] - Trip to Holland. Containing Sketches of Characters : Together with Cursory Observations on the Manners and Customs of the Dutch
2987: - VERZAMELING / COLLECTION TONY HERBERT. BLANKENBERGE, CASINO KURSAAL, 1963
2933: - Almanach Des Dames Pour 1812
2927: - Manuale Seu Compendium Ritualis Argentinensis Exhibens Solam Sacramentorum Administrationen, et Illas Duntaxat, Quae Frequentius Occurunt, Ecclesiae Caeremonias
2918: [BORDENAVE, M.] - La Musique Poeme En Quatre Chants
2914: - KORAN, Voorafgegaan Door Het Leven Van Mohamet Een Inleiding Omtrent De Godsdienstgebruiken Der Mohamedanen [etc.]
2913: - Biblia, Dat is De Gantsche Heilige Schrift Vervattende Alle De Canonijke Boeken De Ouden En Nieuwen Testaments
2910: [DAM, J.VAN] - Van Den Vos Reinaerde
2899: - Der wahre Jacob. Ein halbes Jahrhundert in Faksimile
2851: - Ordonnantie, Waer Naar Binnen Den Lande Van Zeeland Zal Worden Geheven En ge-innet/ Den Impost Op De Consumptie Van thee/ coffij/ En Chocolaadt Bij Quotisatie; in Te Gaan Met Den Aanstaanden Jaare 1757.
2846: - De Kleine Print-Bybel Waar In Door Verscheide Afbeeldingen Een Menigte Van Bybelsche Spreuken Verklaard Werden.
2840: - Pharmacopoea Wirtenbergica in duas partes divisa, quarum prior materiam medicam historico-hpysico-medice descriptam, posterior composita et praeparata ... Accedunt syllabus medicamentorum compositorum in classes divisus et indices necessarii. Ed. nova.
2837: [BAILLET] - La Fameuse Compaignie De La Lesine Ou Alesne. Cest a Dire, La Maniere D'espargner, Acquerir & Conserver
2832: - Recueil Van De Militaire Ordres Van Syne Hoogheydt Den Heer Prince Van Orange [bound with:] Geredresseerde Ordre Op De Excercitie Van De Militie
2826: [LOURDOUEIX, J.H.M. DE] PAR "M. " - Les Folies Du Siecle. Roman Philosophique
2801: [VROESEN, MR.W.] - Waarachtig Verhaal Van De Meuterie Binnen Rotterdam Die Tegens De Regeering Ontstaan Is Mistsgaders Van Hetgeen Omtrent De Persoonen Van Eenige Regenten Aldaar Voorgevallen Is, Sedert De Maand Junij 1672 Tot De Publicatie Van Het Placaat Van Amnestie ...
2790: [JANIN, J.] - Léte a Paris
2779: [GREINZ RUDOLF] - Von Innsbruck nach Kufstein. Eine Wanderung durch das Unterinnthal. Mit 12 Charakterköpfen nach Zeichnungen von Eduard Grützner und zahlreichen Abbildungen nach photographischen Aufnahmen von Ludwig Stirner.
2780: [RYSKAMP. CHARLES] ET AL. - William and Mary and Their House
2774: [POMIER, L.] - L' Art De Cultiver Les Muriers Blancs D'Elever Les Vers A Soye , Et De Tirer La Soye De Cocons
2773: - L'Office De La Semaine Sainte et De Celle De Paques, En Latin & En Francois , Selon Le Missel & Le Breviaire De Rome .
2772: [BECCARIA, CEASARE] - Traite Des Delits et Des Peines .Bw.; Refutation Des Principes Hasardes Dans Le Traite Des Delits Et Paines. Bw.; Discours Sur L'Administration De La Justice Criminelle.
2771: (VOLLARD, AMBROISE) - Catalogue Complet des Editions Ambroise Vollard
2766: (MALECOT, YVES) EDITOR - Decorations Officielles Francaises
2745: - Roterodamum Illustratum. Beredeneerde Beschrijving Van Den Geschiedkundigen Atlas in Het Archief der Gemeente Rotterdam Aanwezig Betrekkelijk Het Hoogheemraadschap Schieland En De Stad Rotterdam.
2673: - Bijbel, Statenbijbel. Dutch Bible, States Version
2671: - Livre D'Or Du Bibliophile 1928-1929
2665: - Hedendaagse Historie of Tegenwoordige Staat Van Frankrijk [2e Dl. 1e stuk]
2656: - De Historie Der Martelaren, Die om het Getuigenisse Der Evangelischer Waerheyt Haer Bloet Gestort hebben, Van De Tijden Christi Onses Salighmakers Af Tot Den Jare Sefthien Hondert Vijf-en- Vijftigh Toe.
2649: - De Globe Keur Van Reisverhalen En Merkwaardigheden Van Vreemde Landen En Volken
2651: - Pater Noster / Onze Vader/ Our Father
2648: - De Globe. Keur Van Reisverhalen En Merkwaardigheden Van Vreemde Landen En Volken Onderhoudende En Belangrijke Lectuur Voor Den Beschaafden Stand.
2647: - De Globe. Keur Van Reisverhalen En Merkwaardigheden Van Vreemde Landen En Volken Onderhoudende En Belangrijke Lectuur Voor Den Beschaafden Stand.
2646: - Ariel 19 Appel- Superpositions
2645: - Ariel, 31 Appel Poliptyques Et Peintures Recentes
2572: - Bibel Oder Die Gantsche Heilige Schrift
2555: - De Tegenwoordige Staat Der Vereenigde Nederlanden, Behelzende Eene Beschrijving Van Zeeland
2550: - Bernard F.Eilers
2533: - Handleiding Tot De Kunst Van Brieven Schrijven; Zo in 't Fransch Als Nederduitsch
2532: (MARIUS, LENONARDUS) - Amstelredams Eer Ende Opcomen Door De Denckwaerdighe Miraklen Aldaer Geschied Aen Ende Dor Het H.Sacrament Des Altaars Anno 1345.
2537: - Der Babylonische Talmud in Auswahl
2486: (JACKSON, M.M.) - The Assasination of Abraham Lincoln, Late President of the United States Of America And The Attempted Assasination of William H.Seward, Secretary Of State , And Fred. W.Seward, Assistent Secretary, On The Evening of 14-Th. April, 1865 .
2468: (HEEMSKERK, J.VAN). - Minne-Kunst. Minne-Baet. Minne-Dichten. Mengel-Dichten
2455: [LULLIN DE CHATEAUVIEUX, JACOB DREDERIC] - Manuscrit Venu De Sainte-Helene d 'une Maniere Inconnue
2450: [EYCK, VANDER] - Corte beschrijvinghe mitsgaders hantvesten, privilegien, costumen ende ordonnantien vanden lande van Zuyt-Hollandt
1742: (MEYRINK, GUSTAV) - Der Golem
2399: (HAEMSTEDE A.C. VAN ) - De Historie Der Martelaren, Die Om Het Getuygenisse Der Evangelischer Waarheit Haar Bloet Gestort Hebben, Beginnende Van De Tyden Christi Onses Saligmakers Tot De Jare 1645
2398: [MEERMAN, WILLEM] - Comoedia Vetus Of Bootsmans Praatje Door Enige Aentekenige Opgeheldert En Vermeerdert
2372: - Nordland Fahrten
2214: - Stucken En Bewysen Aan De Edele Groot -Mogende Heeren Staten Van Hollandt Ende West -Vriesland
2151: (HENRICUS) - Dat Liedekin Van Here Halewine
2140: - Das Neue Testament
2137: - Ordo Officii Divini Dicendi Juxta Ritum Breviarij Romani Anno MDCCXI
2135: - Officium in Festo Omnium Sanctorum Ad Instar Breviarii Romani Sub Urbano PP. VIII Recogniti
2120: N.N. - Universal Lexicon Der Kochkunst
2075: - L'Aviation Americaine
2038: (SOTHEBY'S) - The Honeyman Collection of Scientific Books and Manuscripts Part VI
2017: - Fondscatalogus Martinus Nijhoff 1853-1926
2013: - De Monumenten Van Geschiedenis En Kunst in De Provincie Limburg.
1984: H.F.V.H. - Historia Epicopatuum Foederati Belgii Utpote Metropolitani Ultrajectini Nec Non Suffraganeorum Harlemensis, Daventriensis, Leovardiensis, Groningensis, et Middelburgensis.
1926: - Missae et Offici
1925: - Internationale Tentoonstelling Van Het Boek
1887: - De Aardbol
1880: - Daniel Chodowiecki
1860: - Een Ereschuld Ingelost .Capitulatie Van Japan Einde Van De Pacific Oorlog Einde Van De 2e Wereldorlog Herdenking Te Den Haag Op 15 Aug. 1970
1781: - Uilenspieghel
1703: - Le Mercure Hollandois
1701: - Le Mercure Hollandois Contenant Les Choses Les Plus Remarquables Qui Se Sont Passees En Europe, Pendant L'annee 1677. Dans Les Guerres De France, d'Allemagne & De Hollande
1687: - Le Mercure Hollandois, Contenant Les Choses Les Plus Remarquable De Toute La Terre
1688: - De Legende Van Sinte Willebroert
1686: - Le Mercure Hollandois Contenant Les Choses les Plus Remarquables De Toute La Terre.
1685: - Le Mercure Hollandois Contenant Les Choses les Plus Remarquables De Toute La Terre.
1614: - Twee Eeuwen Waterstaatswerken, Gedenkboek.
1611: - Almanach Royal
1598: - Vleisaccys Ordonnantie, Volgens Dewelke Binnen Deser Stede Verpacht Sal Werden De Vleys-Acchys
1574: - Argus
1553: - Scheffer Album
1532: - Notitie Der Schilderijen Van Het Koninklijk Kabinet Te s'Gravenhage
1513: - Almanach Royal Annee MD CC LXX
1475: - Die Erzahlungen Aus Der Tausendundein Nachten
1446: "CH.D." - Discours Sur La Nudite Des Mamelles Des Femmes, Par Un Reverend Pere Capucin
1441: - Beatrijs
1385: - Die Bibel Oder Die Ganze Heilige Schrift Des Alten Und Neuen Testaments
1351: - Bible. Biblia Statenbijbel Dutch (States-Version) Bible)
1330: - Film Photos Wie Noch Nie
1279: - Un Siecle D'enseignement a Travers La Caricature et L'image 1895- 1905
1251: - De Heylige Euangelia Na De Beschrijvinghe Matthei, Marci, Lucae Ende Joannis
1232: (FIELDING SARAH) - The Lives of Cleopatra And Octavia
1230: - Biblia / Statenbijbel / Dutch Bible
1201: - Der Deutsche Buchhandel Im Spiegel Der Vossischen Zeitung
1179: - Biblia Hebraica Cum Interlineari Interpretatione Latina.
1164: (COMMON PRAYER) - Missel De L'Ave Maria
1141: (COOPER, JAMES FENNIMORE) - The Red Rover, A Tale.
1108: (ALLEN, THOMAS) - The Picturesque Beauties of Great Brittain: KENT.
993: (LA MOTHE, DIT DE LA HODE) - La vie De Philippe D'Orleans.
979: - Mercure Galant
963: (DE MURALT) - Lettres Sur Les Anglois et Les Francois, et Sur Les Voyages.
924: (MARCOUR, J.J.G.) - De Nederlandse Negotiant Ofte Tarief Generael Van Alle Koophandelsche Rekeningen (etc.)
866: - Exposition Internationale Bruxelles-Tervuren Forets, Chasse et Peche, Section Belge.
852: (SABATIER DE CASTRES ET PREFORT) - Dictionaire Des Origines
788: (BULWER LYTTON) - The Last Days of Pompeii
498: (AUBIN) - Dictionaire De Marine, Contenant Les Termes De La Navigation et De l` Architecture Navale.
475: (KETELBY, MARIA ELIZA) - A New System of Domestic Cookery Formed Upon Principles of Economy
2418: (LYDIUS, J.) - Den Roomschen Uylen-Spiegel. Getrocken uyt Verscheyden Oude Roomsch-Catholijcke Legende-boecken, Ende Andere Schrijvers. Vermakelijck, ende stichtelijck om te lesen voor alle Catholieke Hertekens. Met noodige Annotatien, en verklaringen hier en daer Verl
349: (MARSY, FR.M.) - Analyse raisonnee de Bayle.
1393: "N.S.V.L." [LEEUWAARDEN] - De Godvreezende Zeeman, Ofte De Nieuwe Christelyke Zeevaart
3893: - Wir Luftkämpfer. Bilder und Berichte deutscher Flieger und Luftschiffer
3725: (LA MORLIERE, JACQUES ROCHETTE DE). - Angola, Histoire Indienne. Ouvrage Sans Vrai-Semblance Premiere [et deuxieme] Partie Nouvelle Edition Corrigee De Quantite De Fautes
3606: [GROOT, J.H.DE] - HET VRIJ NEDERLANDSCH LIEDBOEK. (Verzetspoëzie, bijeengebracht door J.H. de Groot, H.G. Hoekstra en H.C. Kool)
3233: - Synthese. Zuid Limburg. Twaalf Facetten Van Cultuur in Zuid Limburg
850: - Bibel,oder Die Ganze Heilige Schrift
3757: N.N. - RECUEIL Des Pieces Les Plus Curieuses Qui Ont Este Faites Pendant Le Regne Du Connestable M. de Luyne. Comme se Voit Par La Table Suivante. Quatrieme Edition, Augmentée Des Piéces Les Plus Rares De Ce Temps.
3474: - I Tjing
3704: - Le Petit Paroissien complet, A L' Usage De Paris Contenant L"Office Des Dimanches et Fétes En Latin et En Francois [etc. Etc.]
1567: - Office De La Semaine Sainte, Latin-Francais
4027: - Extract uit de Resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate de Vereenigde Nederlanden.
004076: - Nederland de 1000 beste foto' s
4034: - Naamlijst Der Haring-Schepen in Den Jare 1824, Van De Maas En 't nooorder-Kwartier Uitgerust; Benevens Derzelver Boekhouders En Stuurlieden
4043: - Japan. Japanese Almanach Japanese Annual. Kyoto. World Map.
4057: (ELISABETH REG.) - Een Verclaringhe Der Oorsaken Bevveghende De Coninghinne Van Enghelandt, Hulpe Te Gheven Tot Bescherminghe Des Benauden Ende Verdruckten Volckes Der Nederlanden . Eerst Ghedruckt Tot London By Christoffel Barker Drucker Der Coninghinlicker Mats Van Enghel
3673: - Nouvel Almanach De Poche Pour L'annee De Notre Seigneur Jesus- Christ 1778, reformé Suivant La Bulle De Clement XIV. & corrigé Selon Les Regles Touchant Le Calendrier Romain
3570: 'LEONELLI, MARIE-CLAUDE [ED.]. - L'Art Gothique Siennois. Enluminure, peinture, orfeverie ,sculpture
2518: AA, A.J. VAN DER - Beschrijving Van De Krimpener En Den Lopikerwaard
2047: AARSMAN, HANS - Vrooom! Vrrooom!
2314: ABKOUDE, CHR. VAN - De Vlegeljaren Van Pietje Bell
2220: ABRAHAM VAN ST. CLARA (= U. MEGERLE) - De Gekheyt Der Wereldt Wysselyk Beschreven En Kluchtig Vertoondt in Honderd Narren En Derselver Narren Poetsen : Alom Doormengd Met Aardige Historien, Vrolyke Verdigtzelen, En Zedelyke Vermaningen.
2218: ABRAHAM VAN ST. CLARA (= U. MEGERLE) - Pater Abrahams Vaarwel, of Laatste Schriften ; Vervattende 24 Fraaie Verhandelingen, Zowel Over Geestelyke Als Leerzame Waereldlyke Stoffen; Doormengd Met Vermaakeyke Geschiedenissen , Zinryke Gedichten , En Een Grooten Voorraad Van Zedelessen.
2217: ABRAHAM VAN ST. CLARA (= U. MEGERLE) - Judas Den Aarts-Schelm, Ten Nutte Voor Alle Eerlyke Luy ; of Een Naaukeurig Ontwerp Van De Levensbeschreyvinge Van Den Booswigt Iskarioth
2216: ABRAHAM VAN ST. CLARA (= U. MEGERLE) - Redenvoeringen Over Verscheide Stoffen.
2215: ABRAHAM VAN ST. CLARA (= U. MEGERLE) - De Geleerde Nar, of Natuurlyke Afbeelding Van Zulke Geleerden ,die Menen Datze Alle Geleertheid En Wetenschappen Hebben Ingezogen, En Zich Verbeelden Dat 'er Hunnes Gelyken in De Waereld Niet Te Vinden is;
2212: ABRAHAM VAN ST. CLARA (= U. MEGERLE) - 'sWerelds Mooi En Lelijkheid; Mooi, of Aanmaning Tot Alle Fraaie Leringen; Lelyk Tot Afschrik Van Alle Schandelyke Zonden; in Allerhande Zedige gedachten, Historien En Fabelen voorgesteld, Waar in Dee dichter, De prediker, En Alle Andere menschen, (etc
2211: ABRAHAM VAN ST. CLARA (= U. MEGERLE) - Abrahams Loofhut Welke Hutte Niet Alleen Met Loof- En bladeren, Maar Met Een Tafel Vol Heerlyke Spyzen En Vruchten Voorzien is; Aangereicht Voor Jooden ter Bekeering, Voor Christenen Ter Leering.
2210: ABRAHAM VAN ST. CLARA (= U. MEGERLE - Nuttelyk Mengelmoes, Bestaande Uyt Alderhande Zeldzame En Wonderlyke Geschiednissen; smakelyk, Voedzaam En Vermaakelyk Gemaakt, Met Veelerly Scherpzinnige En Zeedevormende aanmerkingen, Ter Stoffe Dienende; Opgedist.
2209: ABRAHAM VAN ST. CLARA (= U. MEGERLE - Mercurialis of Wintergroen, Dat is Aangename En Vermaakelyke Geschidenissen En gedichten, Waarin Verscheeide Zedelyke Leerstukken.
2208: ABRAHAM VAN ST. CLARA (= U. MEGERLE - De Welvoorziene Wijnkelder, In Welken Meenige Dorstige Ziel Zich Geestelyker Wijze Laven En Verquikken Kan, En Waar in Zoete En Zuure Wijn Naar Ieders Smaak Te Vinden Zijn
2254: ABRAHAMSE, JAN EN JOENJE WOUTER. - Waddenzee
2165: ACHTERBERG, GERRIT - Energie
1413: ACHTERBERG, GERRIT - Mascotte
3977: ACHTERBERG, GERRIT - Cryptogamen
1458: ADAMS, RAMON F. - The Language of the Railroader
1465: "ADDENDA" - Over Geluidsleer Anatomie En Physiologie Toegepast Bij Het Onderricht in Het Vioolspel
3958: "ADDENDA" - Tirade Nr. 271 : W.F.Hermans
4035: "ADDENDA" - Het Vrije Boek in Onvrije Tijd Bibliografie Van Illegale En Clandestiene Belletrie
1738: ADHEMAR, HELENE (ET AL.) - Cezanne (Les Dernieres Anees) 1895-1906
3223: ADHÉMAR, JEAN - Toulouse Lautrec Lithographies-Pointes Seches Oeuvre Complet
3694: ADRIAENSSENS, WERNER & RAF STEEL - De Wolfers Dynastie Van Art Nouveau to Art Deco
2660: AGUER, MONTSE / AUFRAISE,MARC. - Dali Versus Schaal
248: AINSWORTH,WILLIAM HARRISSON - The Tower of London
3947: ALBERTS, DR.A. - Het Einde Van Een Verhouding Indonesie En Nederland Tussen 1945 En1963
3006: ALDEN JEWELL, EDWARD - Georges Rouault
3363: ALDIS, HARRY, G. - The Printed Book
232: ALECHINSKY PIERRE - Bram van Velde
1416: ALEXANDER, EDWIN P. - The Pennsylvnia Railroad A Pictorial History
1402: ALEXANDER, EDWIN P. - American Locomotives
3485: ALISTAIR DUNCAN, MARSHALL LEE [ED.] - Erté Sculpture. Text and Commentary By Erté Introduction By Alastair Duncan Edited By Marshall Lee
985: ALKEMADE, CORNELIS VAN. - Rotterdamse Heldendaden
640: ALKEMADE, CORNELIS VAN. - Rotterdamse Heldendaden
505: ALKEMADE, KORNELIS VAN - De Goude En Zilvere Gangbare Penningen Der Graaven En Graavinnen Van Holland, in Er Egte Stand En Waare Weezens Vertoond En Waare Weezens Vertoond En Behandeld En Med Korte Beschrijving Der Prinselijke Leevens Bedrijven Opgehelderd.
2868: ALLEN, EDWARD HERON - The Ruba'Iyat Of Omar Khayyam Being a Facsimile of the Manuscript in the Bodleian Library At Oxford with a Transcript Into Modern Persian Characters
1005: ALLEN, CECIL. (ET AL.) - Trains Annual 1965
742: ALLEN, CHARLES DEXTER. - American Bookplates
3955: ALLILUYEVA, SVETLANA - Letters to a Friend
2089: ALPHEN HIERONIJMUS - Kleine Gedichten Voor Kinderen
1281: ALTA, HANS & W.M.DOCTERS VAN LEEUWEN - Feestgeschenk Voor De Nederlandse Jeugd
3473: ALTHAUS, FRANK & MARK SUTCLIFFE - Petersburg Perspectives
1114: AMICIS, EDMONDO DE - Holland
3708: AMMAN, GERT [ET AL.] - Albin Egger Linz 1868-1926
1278: AMMANN JEAN-CHRISTOPHE - Young Italians / Jonge Italianen
1838: ANDERSEN, HANS. - Contes De Andersen
826: ANDRE, ALBERT. - Renoir
3067: ANDRIESSE, EMMY. OORTHUYS, CAS. - Nederland 1940-45 12 Foto's Van Emmy Andriesse En Cas Oorthuys
887: ANDRIESSE , E. & CHARLES, J.B. - Beeldroman.
3661: ANDRZEJ KRAUZE, HENRYK BERINSON - Die Sakrale Kunst in Polen Architektur
1431: ANONYMOUS - Kweekschool Voor Liefhebbers Der Hooven En Thuynen , By Manier Van Saamenspraak Tusschen Een Ervaare Kender En Nieusgierig Leerling, onder Wijzende Van Het Begin Af, Hoe En Op Wat Manier Men De Vrugtboomen, Uit Karrels Of Pitten Leerd Zaayen, Planten,(et
950: ANONYMOUS - Les Amusements De La Hollande
949: ANONYMOUS - Plan d'un Constitution Libre et Heureuse Selon Justice, Raison et Sagesse.
628: ANONYMOUS - Der Kleine Insecten Sammler
313: ANONYMOUS. - Het Nieu verbetert en vermeerdert licht der Apotekers en distilleerkonst.
004058: ANSELME, PERE. (P.DE GUIBOURS) - Histoire Généalogique et Chronologique de la Maison Royale de France, des Pairs, Grands Officiers de la Couronne et de la Maison du Roy ; et des anciens barons du Royaume. Avec les qualitez, l'origine, le progrès et les armes de leurs familles ; ensemble les Statuts et le Catalogue des Chevaliers, Commandeurs et Officiers de l'Ordre du S. Esprit. L etout dressé sur titres originaux, sur les registres des Chartes du Roy, du Parlement, de la Chambre des Comptes, et du Châtelet de paris, Cartulaires, Manuscrits de la Bibliothèque du Roy et d'autres cabinets curieux. Troisième édition, revue,corrigee & augmentee par les soins du P.Ange & du P.Simplicien
867: ANTONIDES VAN DER GOES, J. - De Ystroom
662: ANTONINI, M. L'ABBE - Grammaire Italienne
2799: ANTONIUS, MARC - Réflexions Morales De l'Empereur Marc Antonin, Traduites Par Dacier.
3306: APOLLO, SUFFRIDI SIXTI - Over De Inwydinghe Vande Neerlantsche Academia De Byecorf Gehesticht Door D.s.Coster Amsterdammer
3465: APULEIUS, LUCIUS. - The Golden Asse of Lucius Apuleius Translated Out of the Latin By William Adlington
1097: APULEIUS, LUCIUS. - The Golden Asse
712: ARCANGELI, FRANCESCO. - Poggeschi
2943: ARETIN, L' - Ragionamenti
1433: ARIOSTO, LODOVICO - Orlando Furioso
297: ARISTOPHANES. - Lysistrata.
3866: ARMENGAUD, J. - Le Probléme De l 'Aviation Sa Solution Par Aeroplane Conference Faite Le 16 Fevrier 1908 Au Conservatoire National Des Arts et Metiers
1448: ARMSTRONG, R.A.LAWRENCE - Poems from the Rare Pen of Englands Arch-Poet Charles Richard Cammell Curiously Extolld in a Letter Written to the Poet By Ronal Alexander Lawrence Armstrong, Gent.
2445: D 'ARNAUD, M. - Selicourt, Nouvelle.
1194: AROSEFF, A. - Le Cinema En URSS
1622: ASAERT, DR.G. BEYLEN, J.VAN & JANSEN, DR. H.P.H. - Maritieme Geschiedenis Der Nederlanden
545: ASCH, SCHALOM. - Kinder in Der Fremde
464: ASHBEE, C.R. & HARWOOD, EDITH. - The Masque of the Edwards of England
1853: AUBLET, ROBERT - Nouveau Guide De Genealogie
1987: AUCOURT, GODARD D' - Themidor
2669: AUDISIO, GABRIEL - Hommage a Henri Bosco Pour Ses 80 Ans Une Emission De Gabriel Audisio a "France Culture" With: Attribution Du Grand Prix De La Literature De L'Academie Francaise.
2002: AUMULLER, J. - Fliegende Menschen
140: AVERILL, CARL. - Beknopte handleiding voor de operatieve heelkunde
1284: AVIGAD NAHMAN & YADIN YIGAEL - A Genesis Apocryphon
3212: AWITS, HERMANN - Das Grosse Deutsche Weinbuch
1096: AYME, MARCEL - Oscar et Erick
1868: BAART, K. - Westkapelle, Hare Bevolking, Westkapelsche Dijk. Geschiedkundig En Karakteriseerend Beschreven
2979: BACKER, C.A. & SLOOTEN, DR. D.F.VAN - Geïllustreerd Handboek Der Javaansche Theeonkruiden En Hunne Betekenis voor De Cultuur
3531: BADAL, JAMES - Recording the Classics. Meastros, Music and Technology
1809: BAERT, C.G. & OFFERHAUS, C. - De Practische Receptuur in Haar Eenvoudigste Vorm Van Oplossingen Tot Steriliseeren
2836: BAGGESENS - Humoristische ReisenDurch Danemark, Deutschland Und Die Schweiz
2796: BAGROW, LEO. - History of Cartography
2750: BAHLE, JULIUS - Der Musikalische Schaffensprozess. Psychologie Der Schopferischen Erlebnis- Und Antriebsformen
893: BAILLY, L. - Manuel Des Connaisances Utiles.
609: BAILY, HERBERT, J.T. - George Morland.
1142: BAIN, JOHN JR. - Tobacco Leaves
3940: BAIR, DEIRDRE - Simone De Beauvoir Biografie
325: BAKE, LAURENS. - Bijbelse Gezangen.
2632: BAKER, SIR SAMUEL - The Albert N'Yanza , Great Basin of the Nile and Explorations of the Nile Sources.
2507: BALDUINUS, BENEDICTUS & NIGRONI JULIUS - De Calceo Antiquo Et De Caliga Veterum
2240: BALDWIN, RALPH, B. - The Deadly Fuze, Secret Weapon of World War II
2731: BALEN, MATTHIJS - Beschryvinge Der Stad Dordrecht. Vervattende Haar Begin, Opkomst, Toeneming, En Verdere Stant: Opgezocht, In'T Licht Gebracht, En Vertoond, Met Vele Voorname Voorrechten, Hand-Vesten, Keuren, En Oude-Herkomen.
3702: BALFOUR, ANDREW - War Against Tropical Disaese Being Seven Sanitary Sermons Addressed to All Interested in Tropical Hygiene and Administration
1957: BALLANTYNE, R.M. - Up in the Clouds or Balloon Voyages
3320: BALTRUSAITIS, JURGIS - Le Moyen Age Fantastique Antiquités et Exotismes Dans L'art Gothique
3936: BALTRUSAITIS, JURGIS - Imaginare Realitaten Fiktion Und Illusion Als Reproduktive Kraft
3294: BALTRUSAITIS,JURGIS - Réveils et prodiges. Le gothique fantastique.
1308: BALZAC, HON. DE (ET AL.) - Les Francais Peint Par Eu Memes.
3788: BARACCA, J. & GIAMPPIERO NEGRETTI & FRANCO NENCINI - Ore D'Oro 2
1107: BARCLAY, JOHN. - Argenis
1729: BARRANTE, M.DE - Histoire Des Ducs De Bourgogne De La Maison De Valois 1364-1477
3575: BARRET,ANDRÉ - Nadar; 50 Photographies De Ses Illustres Contemporains
3229: BARTHOLOMAEI - Romanarum Antiquitatum Libri Decem Ex VAriis Scriptoribus Summa Side Singularique Diligentia Collecti
2005: BAS, G.W. (ED.) - Gedenkboek Oranje Nassau Mecklenburg Lippe Biesterfeld
2624: BASENAU GOEMANS, N. - Kesrtsproken En Nieuwe Kerstsproken. Verhalen Bestemd om Op Kerstavond Te Worden Voorgelezen
2236: BASSERMANN, LUJO - The Oldest Profession
3948: BASTET, F.L. - Het Maansteenrif. Wandelingen Door De Antieke Wereld.
004131: BASTIAT, FRED. - Harmonies Economiques
3650: BAUDELAIRE, CH. [ET AL] - Dessins de Constantin Guys : . Pages de Baudelaire. Catalogue de Bruno Streiff Biographie de Jeanlouis Cornuz
3205: BAUDELAIRE, CHARLES - L'Art Romantique
3198: BAUDELAIRE, CHARLES - Petites Poémes En Prose -Les Paradis Artificiels-
1310: BAUDELAIRE, CHARLES - Les Fleurs Du Mal
1034: BAUDELAIRE, CHARLES - Les Fleurs Du Mal
1633: BAUER,, DR.BERNARD - Komodianten-Dirne?
1580: BAUER, MAX - Sittengeschichte Des Deutschen Studententums
1717: BAUMANN, DR.E.D. - De Dokter En De Ontwikeling Der Geneeskunde
664: BAUMGARDT, RUDOLF. - Sikor.
2813: BAUR F., ASSELBERGHS A., VAN ES A., VAN MIERLO J., OVERDIEP G.S., ROMBAUTS E., VERMEYLEN A., DEVOOYS C.G.N., O.R.V. - Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden
1009: BAYER, HERBERT (ET AL) - 50 Anos Bauhaus
2641: BAYLE, PIERRE - Dictionaire Historique Et Critique
3224: BAZIN, GERM./ GERSON, H. [ET AL] - Kindlers Malerei Lexicon
1501: BAZIN, GERMAINE (EDITOR/REDACTEUR) - Satan
999: BAZOLD, DIETER, & FIEBIG, GUNTHER - Ellok Archiv
1083: BEARD, GEOFFREY - International Modern Glass
1575: BEARDSLET, AUBREY - Under The Hill
929: BEARDSLEY, AUBREY - The Ballad of a Barber
3373: BEATTIE,W. - L'Ecosse Pittoresque Ou Suite De Vues Prises Expressement Pour Cet Ouvrage
1586: BEAUVOIR, SIMONE DE - De Druk Der Omstandigheden / Memoires
3979: BECK, DR.HEINRICH - Das Grosse Agfa Labor-Handbuch
3182: BECKETT, SAMUEL - Happy Days; A Play In Two Acts
2474: BECKFORD, WILLIAM. - Vathek
1403: BEEBE, LUCIUS - Mixed Train Daily
1495: BEEKMAN, CHRIS & GOUDSMIT, SAM - De Gast-Vertellers
004107: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR. V.P.A. EN T.C.A. BOLGER, J.A. SCHIL. - Haagsche Voetbal Vereeniging 1883-1933 Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-Jarig Bestaan.
3232: BEEREN, W.A.L. (INTROD.) - Kazimir Malevitch 1878-1935
2292: BEEREN, W.A.L. (INTROD.) - Bakeliet. Techniek, Vormgeving , Gebruik
1997: BEEREN, W. (ET AL.) - Jan Cremer
1508: BEEREN, W. ET AL. - Het Nieuwe Bouwen in Rotterdam, 1920-1960
3786: BEETHOVEN, L. VAN W.A.MOZART. J.HAYDN. G.ROSSINI, C.M.VON WEDER [ETC.] - Arion Sammlung Auerlesene Gesangstucke Mit Begleitiung Des Piano- Forte
3357: BEHNCKE, W. [ET AL] - Illustrierte Geschichte Des Kunstgewerbes
1270: BEIGBEDER, O. - Elfenbein
3935: BEITZ, DR. H.C.BERTHOLD. - Barock In Dresden Kunst Und Kunstsammlungennunter Der Regierung Des Kurfursten Friedrich August I Van Sachsen Und Konig August II. Von Polen Genannt August Der Starke 1694-1733 Und Des Kurfursten Fr. August II. Von Sachsen Und Konigs August II Von Polen
3840: BEJEUHR, PAUL - Unser Krieg Erster Band Der Luft Krieg Luftkrieg/Luftschiffahrt/Flugwesen
3362: BEKKER, PAUL - Beethoven
2864: BEKKER, E. WEDUWE A.WOLFFF & DEKEN, A. - Economische Liedjes
1922: BEKKER, BALTH. - Ondersoek Van De Betekeninge Der Kometen, By Gelegenheid Van De Gene Die in De Jaren 1680,1681, En 1682, Geschenen Hebben.
3170: BELL, BENJAMIN - Verhandeling over Den Druiper En Pokziekte
2234: BELL, KEN & STACEY, C.P. - 100 Years The Royal Canadian Regiment 1883-1983
3648: BELL, MICHAEL - Painters In A New Land. From Annapolis Royal To The Klondike
2126: BEMETZRIEDER, ANTON. - Lecons De Clavecin, Et De Principes d' Harmonie
2432: BEN, AD. - Nouveau Manuel De La Bourse
775: BENEDIKT, , MORITZ. - Das Biomechanische (neo Vitalistische) Denken in Der Medizin Und in Der Biologie.
3895: BENEZIT, E. - Dictionnaire Critique et Documentaire Des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs De Tous Les Temps et De Tous Les Pays
2940: BENJAMIN, S.G.W. - Persia
2865: BENNETT, ARNOLD - Paris Nights and Other Impressions of Places and People
1146: BENNETT, PAUL A. - Books and Printing
1128: BERCHOUX,J. - La Gastronomie, Poeme.
2281: BERENDSEN, DR. ANNE (EDITOR) - Elseviers Groot Tegelboek Een Internationaal Overzicht Van De Tegel Door De Eeuwen Heen
3299: BERESTEYN, JH. MR.DR.E.A. VAN - Repertorium van gedrukte genealogieën en genealogische Fragmenten
3494: BERG, OTTO - Anatomischer Atlas Zur Pharmazeutischen Waarenkunde in Ikkustrationen Auf Funfzig in Kreidemanier Lithographierten Tafeln Nebst Erlauterndem Texte
3434: BERGERAT, M.E. - Les Chefs- D'Oeuvre D'Art a L'Exposition Universelle 1878
3143: BERGMANN, DR. CARL - Lehrbuch Der Medicina Forensis Für Juristen
3075: BERGMANN, BENJAMIN. - Voyage De Benjamin Bergmann Chez Les Kalmuks.
1049: BERGMANN (ET AL) - Gedenkboek Vereeniging Van Gezagvoerders Bij De Binnenvaart.
3389: BERGVELD, ELLINOOR [ET AL] EDITOR - Van Neorenaissence Tot Postmodernism. From Neo-Renaissence To Post-Modernism
1531: LE FRANQ VAN BERHEY - Ernstige Berispingen En Aanmerkingen Op De Berichten En Prijsvragen Over Het Storten Van Olie, Traan, Teer, of Andere Dryvende Stoffen in Zee - Gevaren (etc.etc.)
455: BERKLEY, MR. K.P.L. - Overzicht van het ontstaan, de werkzaamheden en het streven van den Joodsche Raad voor Amsterdam
004069: BERLAGE, DR. H.P. (INTRODUCTION) - Volkswoningbouw Album Bevattende Twintig Platen Van De Woning Complexen: Eerste Rotterdamsche Tuindorp " Vreewijk" -Burgemeester Vernede-Park Te Voorschoten- Gemeentelijke Woningbouw Te Hilversum- Woningbouw Te Velzen En Breukelen. Teekeningen van de architect Jan Wils. W.Dudok, and others.
2793: BERLEPSCH, H.A. - Les Alpes Descriptions et Recits
004110: BERNDSEN, L.J.M.ANDREAS OOSTHOEK ET AL. - De Kunst Van Het Handeldrijven Art Inspired By The Sea
3609: BERNLEF, J , G.BRANDS & K.SCHIPPERS. - Barbarberalfabet
571: BERQUIN, JAQUES. - Architectura of Wiskunstige Verhandeling.
2548: BERTELS, J,H, - Het ornament in De Edelsmeedkunst. Een Beknopte Stijlleer Voor Edelsmeden En Juweliers
300: BERTHOLON, ABBE,M. - De l`electricité du corps humain dans l`etat de sante, et de maladie,
1866: BERTRAND ALOYISIUS - Gaspard De La Nuit
2744: BERVOETS, JAN - Een levensbeschrijving, Alexandder Ver Huell. 1822-1897
2994: BESELAERE, W.VAN [EDITOR] - James Ensor Retrospective 16 Juni- 15 Augustus 1951
2990: BESELAERE, W.VAN [EDITOR] - Gustave De Smet Retrospectieve Tentoonstelling 1-Juli-3-september 1961
3004: BESSELAERE, DR. W. VAN [EDITOR] - Constent Permeke Retrospectieve Tentoonstelling. 28 Juni-31 Augustus 1959
3005: BESSELAERE, DR. W. VAN [EDITOR] - Rik Wouters. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Antwerpen 7 juli - 15 september 1957
1830: BESSERER & BESSERER - Guideto the Space Age
2360: BESTEMAN, J. [ET AL] - Hollandse Studien 8
2781: BETJEMAN, JOHN - Summoned By Bells
3728: BETSKY, AARON [ET AL] - Betreffende Rem Koolhaas En Het Office for Metropolitan Architecture. Wat Is OMA
3736: BETSKY, AARON [ET AL] - Meyer En Van Schooten Architecten. Projects 1995-2006
1226: BEUDANT, MILNE - EDWARDS, JUSSIEU - Populaire Naturgeschichte Der Drei Reiche
4032: BEZEMER, T.J. - Door Nederlandsch Oost Indie. Schetsen van Land en Volk
2086: BIALIK, CHAIM NACHMAN - Augewahlte Gedichte
2726: BIEMANS, JOS, A.A.M. - Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche. Codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philips Utenbroeke en lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en Fragmenten
2956: BIEMEL, WALTER - PHILOSOPHISCHE ANALYSEN ZUR KUNST DER GEGENWART
2434: BIGEL, LE DOCTEUR - Manuel D'Hydrosudopathie, Ou Traitement De Maladies Par L'eau Froide, La Sueur, L'exercice et Le Regime; Suivant La Methode Employee Par V.Priessnitz a Graefenberg, (Suivi D'ub Memoire Physiologique Sur La Chaleur Animale, Par M. Pelletan
2377: BIGOT, MADAME CHARLES, [JEANNE MAIRET] - La Tache Du Petit Pierre
3618: BILDERDIJK, MR. WILLEM - Dichterlijke uitspanning, in zes luimige brieven aan zijne eenige zuster, nu wijlen vrouwe Izabella Dorothea Wentholt, geb. Bilderdijk, in de jaren 1778 en 1779 geschreven. Uitgegeven door Jonkhr. Mr. J.F. van Breugel
2762: BILDERDIJK, J.W. - Dichtwerken [Verzamelde Werken ]
2610: BILDERDIJK, J.W. - Dichtwerken [Verzamelde Werken ]
3225: BITTEL, KURT [ET AL] - Propyläen Kunstgeschichte 18 Vols.
3194: BIZOT, JEAN FRANCAIS - Free Press; Underground & Alternative Publications 1965-1975
1135: BIZOT, P. - Medalische Historie Der Republyk Van Holland
3532: BLACK, ANDERSON - Die Geschichte des Schmucks
3773: BLACKMORE, HOWARD, L. - Guns And Rifles Of the World
3302: BLAEU, JOAN - Le Theatre Du Monde Ou Nouvelle Atlas Contenant Les Chartes Et Descriptions De Tous Le Païs De La Terre.Mis En Lumiere Par Guillome Et Jean Blaeu. [Novus Atlas
2329: BLAEU, JOAN - Le Grand Atlas Ou Geographie Blauiana
1734: BLANC, M.LOUIS - Histoire De Dix Ans 1830-1840
004083: LE BLANC, CHARLES - Manuel De L'Amateur D' Estampes
944: BLANDIN, FRED. PH. - Traite d'Anatomie Topografique ANATOMIE DES REGIONS Du Corps Humain.
2097: BLATIN, A. - Recherches Physiologiques et Cliniques Sur La Nicotine et La Tabac.
774: BLEI, FRANZ - Das Rendezvous
2691: BLIJSTRA, R. - Rotterdam, Stad In Beweging
1244: BLOCH, GEORGES - Catalogue De L'oeuvre Grave et Lithographie De Pablo Picasso
3437: BLOEMAART, ABRAHAM - Oorspronkelyk en Vermaard KONSTRYK TEKENBOEK van Abraham Bloemaart, Geestryk Getekent, en Meesterlyk Gegraveert by zijn Zoon Frederik Bloemaart. Hoogly Dienstig voor Schilders, Beeldhouwers, Plaatsnyders, Tekenaars en Konstbegeerige Leerlingen van de Bey
3716: BLOM, ONNO & FEICO HOEKSTRA - Binnenste Buiten Gordijn, Herman & Gerrit Komrij
3622: BLOM, AD VAN DER - Kunst Die Partij Koos
3348: BLOM, ONNO - Mars Zwart & Titaan Wit Het Beeldend Werk Van Jan Wolkers
3712: BLOM, ONNO - Stad Van Verf Over De Levens En Werken Van Leidse Schilders van Demiddeleeuwen Tot Heden
2751: BLONK, DR.A - Fabrieken En Menschen. Een Sociografie Van Enschede
2059: BLOSSFELDT, KARL - Urformen Der Kunst
2838: BOCCCACCIO, GIOVANNI DI - Il Corbaccio- Der Pechvogel
3657: BODE, WILHELM VON - Die Sammlung Oscar Huldschinsky
1769: BODY, GEOFFREY - Railway Enthusiasts Handbook, 1971-72
1670: BOEKEN, H.J. - De Historie Van Floris Ende Blanchefloer
649: BOEKMAN,E. - Demografie Van De Joden in Nederland
3733: BOER-VAN HOOGEVEST. MASCHA VAN DAMME. (ET AL) - Bouwen Op Historie 100 Jaar Van Hoogevest Architecten 1909-2009
4049: BOER, HANS - Conservatoren Buiten Dienst Noord Nederlandse Kunst Vanaf 1990 In Pasrticuliere Collecties
680: BOESMAN, J. - Uit De Geschiedenis Van Het Luchtpostvervoer
1035: BOGENG, G.A.E. - Einfuhrung in Die Bibliophilie
3872: BÖLL, HEINRICH - Ansichten Eines Clown
3873: BÖLL, HEINRICH - Ende Einer Dienstfahrt Erzählung
3871: BÖLL, HEINRICH - Erzählungen
3885: BÖLL, HEINRICH - Gruppenbild Mit Dame
3834: BÖLL, HEINRICH - Neue Politische und Literarische Schrift
2688: BOLTEN, JAAP - Het Nederlandse Bankbiljet En Zijn Vormgeving
1360: BONNARDOT, A. - Essai Sur L'art De Restaurer Les Estampes et Les Livres Ou Traite Sur Les Meilleurs Procedes Pour Blanchir, Detacher, Decolorier, Reparer, et Conserver Les Estampes, Livres et Dessins
004087: BONNE (RIGOBERT), JANVIER (JEAN), RIZZI ZANNONI (GIOVANNI) - Atlas Moderne Ou Collection De Cartes Sur Toutes Les Parties Du Globe Terrestre Par Plusieur Auteurs
1002: BONNEFFOUX ET PARIS, LE BARON DE - Dictionaire De Marine a Voiles et a Vapeur.
336: BONOMI, JOSEPH, (F.R.S.L,) - Nineveh and its palaces.
3970: BONOVIA, MICHAEL, R. - British Rail The First 25 Years
3806: BONTEKOE, CORNELIS - Tractaat Van Het Excellenste Kruyd Thee 't welk Vertoond Het Regte Gebruyk, en De Groote Kragten Van 't Selve in Gesontheyt En Siekten. Benevens Een Kort Discours Op Het Leven, De Siekte en De Dood : Mitsgaders Op De Medicijne van Dese Tijd .Ten [Contin]
004077: BONTOUX, GERMAINE - La Chanson En Angleterre Aux Temps d'Elisabeth
1076: BOOCOCK, C.P. - Irish Railway Album
2373: BOON, L.J. - Dien Godlosen Hoop Van Menschen Vervolging Van Homosexuelen in De Republiek in De Jaren Dertig Van De Achttiende Eeuw.
2723: BOONZAJER, C.G. MERKUS VAN GENDT, J.G.W - Geschiedkundige Aantekeningen Betrekkelijk Het Slot Loevestein
476: BOOTH, WILLIAM - In Darkest England and the Way Out
3876: BORCK, DR. HERRMANN - Die Luftschraube
3783: BORDEWIJK, F. - Knorrende Beesten
3206: BOS, EDW. - De Arbitrage. Practisch Handboek Der Wissel- , Effecten- En Specie Arbitrage
2538: BOSBOOM, SIMON - Architectura, Vervattende In Zig 't Kort En Bondig Onderwijs Van De Vijf Colommen, Door Simon Bosboom, Als Meede Alle Soorten Van Kappen, Soo Van Kerken, Toorens En Huyzen, Eenige Wentel -Trappen En Bruggen... [Etc. Etc. ]
2528: BOSBOOM, SIMON - Architectura, Vervattende In Zig 't Kort En Bondig Onderwijs Van De Vijf Colommen, Door Simon Bosboom, Als Meede Alle Soorten Van Kappen, Soo Van Kerken, Toorens En Huyzen, Eenige Wentel -Trappen En Bruggen... [Etc. Etc. ]
479: BOSCH, DR. F.D.K. - De Gouden Kiem
4045: BOSMA, KOOS EN JAN KOLEN (EDITORS) - Geschiedenis En Ontwerp Handboek Voor De Omgang Met Cultureel Erfgoed.
654: BOSSCHA ERDBRINK, G.R. - At the Treshold of Felicity.
1737: BOT, MARRIE - Miserere
3696: BOTERMANS [EDITOR] - Die Hystorie Van Die Feven Wijfe Mannen Van Romen
3520: BOTTENHEIM, MR.S.A.M. - Geschiedenis Van Het Concertgebouw.
2529: BOURGEOIS, IOANNES - Leven En Lyden Ende Doodt Ons Heeren Iesu Christi in Virige Meditatienende Uytstortinge Des Geests Begrepen
1409: BOURNE, JONATHAN (ET AL) - Lacquer
3071: BOUTENS, P.C. - Beatrijs
2233: BOUVER, FRANCIS - Bonnard, the Complete Graphic Work
1994: BOUVIER, P.L. - Vollstandige Anweisung Zur Oelmalerei Fur Kunstler Und Kunstfreunde
3298: BOUVY, DR. D.P.R.A. - Middeleeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden
1636: BOWYER, CHAZ - History of the RAF
3964: BOWYER, CHAZ - Path Finders At War
3264: BOXER, C.R. - The Dutch Seaborne Empire 1600-1800
2333: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland En Zijn Wereldrijk 1600-1800
469: BOXHORN, M. ZUERUS VAN. - Nederlandsche Historie
2102: BRAND, J.W. - De Automobiel En Zijn Behandeling
3094: BRANDLMEIER, DR. JOSEF - Handbuch Der Zither. Geschichte Des Instruments Und Der Kunst Des Zitherspiel
3255: BRANDT, G. - Historie Van De Rechtspleging Gehouden in De Jaeren 1618 En 1619 Omtrent De Dry Gevangenen Heeren Mr. Joh. Van Oldenbarnevelt Mr. Rombout Hoogerbeets Mr. Hugo De Groot
3307: BREDERO, G.A. - De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff.
3770: BREDERODE, G.A. - Boertigh, Amoreus, En Aendachtigh Groot Lied-Boeck
642: BREEDERODE, G.A. - Boertigh, Amoureus, En Aendachtig Groot Lied-boek
524: BRENNAN, LOUIS, A. - Artifacts of Pre-Historic America.
3734: BRENNIKMEYER, ALBERT - Strukturale Architektur Das Strukturale Planungsprinzip Im Gegensatz Zu Skulpturalem Gestalten Und Mein Architektonisches Werk
529: BRENTANO, CLEMENS. - Guckel, Hinkel, Guckeleia
292: BRIERE, GASTON. - Le Chateau de Versailles, architecture et decoration.
3148: BRINTON, CRANE - A Decade of revolution, 1789-1799
1676: BROD, MAX - Heidentum, Christentum, Judentum, Ein Bekenntnisbuch
3915: BROEKMEIJERM.W.J.M. KAPITEIN WAARNEMER - Vliegers Luchtoorlog 1940-1945
3928: BROMBERG, PAUL - Doelmatig Bouwen En Wonen
3107: BROODCOORENS, PIERRE - Le Roi De La Nuit
3047: BROOKS, ADAM; KIRSHNER, JUDITH RUSSI; HICKEY, DAVE; COOKE, LYNNE; HOMES, A.M.; RIMANELLI, DAVID; HIXSON, KATHRYN; SANTE, LUC , SIEGEL, KATHY - Subjective Realities: the Refco Collection of Contemporary Photography
1854: BROUWER, JAN - Beknopt Handboek Voor De Geschiedenis Der Nederlandsche Zeemacht
1372: BROUWER ANCHER, A.J.M. - De Gilden
2003: BROWN, MURRAY - Jane's Railway Year
1188: BROWN, HENRY - De Nederlanden, Karakterschetsen, kleederdrachten, Houding En Voorkomen Van Verschillende Standen
3835: BROWN, F.G. - Air Navigation Based on Principles and Methods Applicable Also to Sea Navigation
2874: BROWNE, EDWARD G. - A LITERARY HISTORY OF PERSIA
1621: BRUIJN, DRS. J.DE - De Oorlogvoering Ter Zee in 1673 in Journalen En Andere Stukken
1212: BRUIJN, I.DE - Catalogus Van De Verzameling Etsen Van Rembrandt in Het Bezit Van I.de Bruijn En J.G.de Bruijn-van Der Leeuw
2421: BRUIN, CLAAS - De Lustplaats Soelen in Dichtmaat Uitgebreid
1604: BRUIN, JAN DE - De Wereld Rond in Het Spoor Van De Stoomlocs
2400: BRUINING,G. - Tableau Topographique et Statistique De Rotterdam Ou Cette Ville Est Decrite Sous Tous Les Rapports Remarquables Suivi Des Quelques Details Historiques et Antiquaires (etc.)
2380: BRUNET, LOUIS - Fille De France
630: BRUNET, J.CH. - Manuel Du Libraire,et De L'amateur Du Livres
3402: BRUNO, C. [MAITRE TATOUEUR] - Tatoues Qui Etes-Vous?
1995: BRUNO, JEAN - Aventures De Paul, Enleve Par Un Ballon
3883: BRUSSE, M.J. - Wilton 1884-1929
1858: BRUSSE, M.J. - Het Nachtlicht Van De Zee
1588: BRUSSE, M.J. - In Philips Wonderland
3330: BRUYN, J HAAK, B. LEVIE, S.H. THIEL, P.J.J.VAN WETERING, E.VAN DE - A Corpus of Rembrandt Paintings : Volume II: 1631-1634 (Rembrandt Research Project Foundation)
3329: BRUYN, J HAAK, B. LEVIE, S.H. THIEL, P.J.J.VAN WETERING, E.VAN DE - A Corpus of Rembrandt Paintings : Volume I: 1625-1631 (Rembrandt Research Project Foundation)
841: BRYCE, GEORGE L.R.C.P. & S(EDIN.) - The Siege and Conquest of the North Pole.
2155: BUCH BOUDEWIJN - De Sonnetten
2522: BUCHAN, GUILLAUME - Medecine Domestique Ou Traite Complet Des Moyen De Se Conserve En Sante, De Guerir & De Prevenir Les Maladies, Par Le Regime & Les Remedies Simples.
3715: BUCHANAN,P. - 1995>2009 Dialoog Met Mensen En Plekken Soeters Van Eldonk Architecten
2517: BUCHANAN, R.B. - Praktische Bijdrage Tot De Bouwkunst Der Molens En MacHinen Betrekkelijk De Gaande Werken .
3315: BUCHTHAL, HUGO - Historia Troiana. Studies in the History of Mediaeval Secular Illustration
1864: BUCKER, H.G. - Bilder Der Heiles
3583: BUDDINGH, CEES - Het Biggetje Boris
3545: BUDDINGH, CEES - Gorgelrijmen
2980: BUDDINGH, CEES - Eenvouds Verlichte Waters
3558: BUDDINGH, CEES - Lateraal Gedichten
3559: BUDDINGH, CEES - Water En Vuur
2027: BUEDELER, WERNER - Geschichte Der Raumfahrt
2716: BUEGER, CHRIS D - Verlieren Und Wiederfinden Ist Gluck
576: BUEKERS, DR.P. - Onze Kevers
1888: BUERBAUM, JOZEF - Gedenkschriften Van Janus Droogstoppel Uit Den Duitschen Bezettingstijd 1914-1918 Door Droogstoppel-Zelf (Jozef Buerbaum
3804: BUFFON, G. COMTE DE - Histoire Naturelle des Oiseaux
3369: BUITENRUST-HETTEMA, DR.F. - Een Bezoek Aan Een Nederlandsche Stad in De XIVe Eeuw
2878: BUITENWEG, HEIN - De Laatste Tempo Doeloe
3975: BUITENWEG, HEIN - Kind in Tempo Doeloe
2241: BULLOCK, W.H. - Across Mexico 1864-5
302: BUONARRUOTI, MICHELAGNOLO. - La Fiera, commedia di M. Buonarruoti, Il giovane e la Tancia.
3134: BURG, P. VAN DER - Handboek Voor Den Schilder. De Hout-en Marmer Nabootsing , Zooals Die Wordt Geleerd Op De Schildersschool Van P.van Der Burg Te Rotterdam Oprichter Van Den Nederlandschen Schildersbond
3489: BURGER, DR.C.P. - De Poolzee Reizen Van 1595-1596
3181: BURKOM, FRANS VAN [ET AL] - Leven in Toen. Vier Eeuwen Nederlands Interieur in Beeld
1012: BURNABY, FRED. - A Ride to Khiva.
1313: BURNE-JONES EDWARD - The Beginning of the World
591: BURNET, JOHN. F.R.S. - A Treatise on Painting in Four Parts
922: BURNEY, CHARLES. MUS. DR. F.R.S. - General History of Music, from the Earliest Ages to the Present Period.
1102: BURROUGHS, WILLIAM, S. - The Place of Dead Roads.
4026: BURRY, JANE + MARK BURRY - De Nieuwe Mathematica Van De Hedendaagse Architectuur. Bouwen in De 21e Eeuw
2965: BURTON,RICHARD, F. - Arabian Nights] A Plain and Literal Translation of the Arabian Nights Entertainments. Now entitled 'The Book of the Thousand Nights and a Night'. With Introduction Explanatory Notes on the Manners and Customs of Moslem Men and a Terminal Essay upon the Hi
3431: BUTLER, SAMUEL - Hudibras, In Three Parts, Written In The Time Of The Late Wars With Large Annotations and a Preface By Zachary Grey LL.D.
3923: BUTOR, MICHEL - Mobile. Etude pour une representation des Etas-Unis.
2849: BYRON, LORD GEORGE GORDON - The Corsair, A Tale
3441: CABRIOLIUS, BARTHOLOMAEUS - Ontleeding Des Menschelycken Lichaems
2063: CAINE, HALL - The Woman Of Knockaloe, A Parabel
1889: CALCOEN - Verhaal Van De Tweede Reis Van Vasco Da Gama Naar indie, 1502-1503
427: CALDER, ALEXANDER. - Autobiographie
380: CALVEL, ETIENNE. - Traite complet sur les pepinieres, avec des instructions...(etc.)
2447: CALVINUS, JOANNES - Kort Begrip Der institutie/ of Onderwijsinge Der Christelijcker religie/ Beschreven van Joannes Calvinus.
1971: CALWER, - Keverboek
3812: CAMERER CUSS, TP. - The Country Life Book of Watches
586: CAMPHUYSEN, D.R. - Stichtelijke Rijmen, om Te Lezen of Te Singen:
3428: CAMPRA, ANDRÉ - L' Europe Galante Ballet En Musique Represente Par L'Academie Royale De Musique
3983: CANTELOU, MAURICE DE - Etude Sur L'Aviation
2488: CANTER CREMERS- V.D. DOES, ELINE. - Van Schoenen En Schoenmakers
1304: CAPART JEAN - Thebes
2616: CAPPELLE, JOH. PIETER VAN - Bijdragen Tot De Geschiedenis Der Wetenschappen En Letteren in Nederland
1919: DEN CARDINAAL, EERTS HERTOGGHE VAN OOSTENRIJK - Ordinantie Ende Ghebodt Op 'T Stuck Ende Handel Van 't Crychs-Volk , om 't Selve in Goede Discipline Te Houden, Ende Hun Ongeregeldhedenm Ende Misbruijcken Te Reformeren.
331: CARPENTER, PROF.D.A. - The amateur`s preceptor on Dancing & Etiquette.
2004: CARRERA ROLAND - Swatchissimo
3086: CARTERET, JOHN, GRAND - Les Almanachs Français. Bibliographie-iconographie des almanachs, années, annuaires, calendriers, chansonniers, étrennes, états, heures, listes, livres d'adresses, tableaux, tablettes et autres publications annuelles éditées à Paris de 1600 à 1895
1928: CASALIO ROMANO, J.B. - De Urbis Ac Romani Olim Imperii Splendore Opus Eruditionibus , Historrijs, Ac Animadversionibus, Tam Sacris Quam Profanis Illustratum.
3113: CASATI, GAETANO - Ten Years in Equatoria and the Return with Emin Pascha
1527: CASES, LAS, COMPTE DE - Memorial De Saint Helene Suivi De Memorial De MM. Les Docteurs O'Meara et Antommarchi, Medecins De Napoleon a St. Helene et De Relation Du Retour De Cendres De L'Empereur
2498: CATLIN, GEO - Letters and Notes on the manners, customs, and Condition of the North American Indians Written During Eight Years'travel Amongst the Wildest Tribes of Indians in North America
1976: CATONISM. / PALLADI (ETC.) - De Re Rustica
2200: CATS, JACOB - Selfstryt, Dat is Crachtige Bevveginghe Van Het Vlees En Gheest, Poetischer Wijse Verthoont in Den Person Ende Uytte Ghelegentheyt Van joseph, Ten Tijde Hij Bij Potiphars Huys-Vrouwe Wiert Versoch Tot Overspel.
2448: CATS, JACOB - Alle De Wercken
875: CATTEBURCH, A.L. VAN - Intogt derHollanders Binnen Zierikzee
1557: CATULLE MENDES (TRANSL.) - L'Evangelie De l'Enfance De Notre Seigneur Jesus Christ Selon St.Pierre
1964: CATULLI TIBULLI - Les Pendules De Chagall
1085: CATULLI TIBULLI - Properti Carmina
1497: CECIL ALGERNON - Metternich, 1773- 1859
1756: CERVANTES - De Avonturen Van Don Quichote
736: CERVANTES - The Spanish Lady
552: CERVANTES SAAVEDRA, M. - Don Quixote
3981: CERVANTES, M.DE - Don Quijote De La Mancha
2827: CHAFFERS, W. - Hall Marks On Gold and Silver Plate,
340: CHALMERS, GEORGE. - An estimate of the comparative strength of Great Brittain, during the present and four preceding reigns ..
2051: CHAMBERLAYNE, JOHN - Magnae Brittaniae Notitia Or The Present State Of Great Brittain With Diverse Remarks Upon The Ancient State Thereof
969: CHAMISSO, ADELBERT VON. - Peter Schlemihls Wundersame Geschichte
393: CHANTERENES,P.NICOLE. - De l`Education d`un Prince
2791: CHAPON, FRANCOIS - Rouault, Oeuvre Grave, Graphic Work. Graphisches Werk
690: CHENIER, ANDRE. - Poemes
342: CICERO, M.TULLII. - Familiares.
1755: CITY-COUNCIL PUBLICATION. - Notificatie Wegens De Makelaerdijloonen Op Den Tabak
3159: CLARK, G.N. EDITOR - The New Cambridge Modern History Vol. VII- The Old Regime 1713-63
2308: CLARKE NUTALL, G. - Onze Bomen, Hun Groei En Bloei
004116: CLERCQ, P.LE - Huwelyks Mintafereel, Leerdicht In Drie Boeken
004117: CLEVE, JOHANNA CONSTANTIA - Jeugdige Dichtproeven van Johanna Constantia Cleve, Oud Elf Jaren.
3445: CLEWS, HENRY - Fifty Years in Wall Street. "Twenty-eight Years in Wall Street Revised and Enlarged By a resumé of the Past Twenty-two years, Making a Record of Fifty Years in Wall Street.
3186: CLOSS, G. & FROLICHER, O. - Villeggiatura, Bilder Aus Den Schweitzer Bergen
226: COBDEN-SANDERSON, T.J. - ECCE MUNDUS,Industrial ideals and the book beautiful
286: COBO, PEDRO,N. - Breve esposicion de la ordenanza de minas de nueva Espana.
2816: COHEN, E.A. - Het Duitse Concentratiekamp Een Medische En Psychologische Studie
2375: COHEN, GUSTAVE - Ecrivains Francais En Hollande Dans La Premier Moitie Du XVIIe Siecle
1753: COHEN DE VINKENHOEF, ALBERT, LE COMTE DE - Cris De Guerre Et Devises Des Etats De L'Europe, Des Provinces Et Villes De France Des Familles Nobles De France, D'Angleterre
3919: COLETTE. SIDONIE-GABRIELLE - Oeuvres Completes
438: COLETTE. - Sept dialogues de betes
2677: COLIN, G./ HELLINGA, W. / LIEBAERS, H.(ET AL) - Wunderwelt Des Wahns, Insania Pingens
1421: COLIN, PAUL - Isidore Opsoomer
1147: COLIN, G./ HELLINGA, W. / LIEBAERS, H.(ET AL) - Le Cinquieme Centenaire De L'imprimerie Dans Les Anciens Pays-bas.
1075: COLLIAS, JOE, G. - The Last of Steam
3985: COLLIER, RICHARD. - De Slag Om Engeland. 6 Augustus -15 September 1940
2404: COMENIUS, Z.A. - Wijsgeerige En Hekelende Reizen Door De Geheele Wereld En Door Alle Standen Der Menschelyke Bedryven
2134: CONTZEN, ADAMO - Daniel Sive De Statu Vita, Virtute Aulicorum Atque Magnatum
1490: COOLHAAS, PROFESSOR DR. W.PH. (EDITOR) - Pieter Van Den Broecke in Azie
3943: COOLHAAS, J.H. - Zeilen Op Zee Varen Op Het IJsselmeer, De Zeeuwsche En Zuid-Hollandsche Stroomen, Langs De Kust En Op Volle Zee.
4009: COOMANS DE RUITER, L - Uit borneo' s Wonderwereld Schetsen Over Dieren En Planten
1653: COOPER, SIR WILLIAM EARNSHAW - The Murder Of Agriculture
1043: COOPER, JAMES FENNIMORE. - The pilot, Bound with: The Last of the mohicans, Bound with; The Prairie.
3960: CORNELIUS RYAN - The Last Battle
1047: CORNWELL, E.L. - History of Railways
3903: CORNWELL, BERNARD - Sharpe's Tiger Richard Sharpe and the Siege of Seringapatam 1799
2765: CORTAZZI, HUGH - Isles of Gold
3000: CORVEY, CARL - Aëronautische Schetsen. Aanteekeningen over Luchtscheepvaart
1493: COSTER, CHARLES DE - De Legende En De Heldhaftige Vroolijke En Roemruchte Daden Van Uilenspiegel En Lamme Goedzak in Vlaanderenland En Elders.
861: COSTER,CHARLES DE. - Uilenspiegel
255: COSTER,CHARLES DE. - Herr Halewijn
1746: COUHAT, JEAN LABAYLE - Combat Fleets of the World 1978-79
3364: COUPERUS, LOUIS - Brieven Van Een Nutteloozen Toeschouwer
3317: COUPERUS, LOUIS - De Komedianten
1299: COUPERUS, LOUIS - De Naumachie
3477: COURLANDER, HAROLD - Tales of Yoruba Gods and Heroes
1302: COUVRAY, LOUVET DE - Die Abenteuer Des Chevalier De Faublas
3978: CRAEYBECKX, HERMAN - Gevaert Foto Handboek Een Practische Leidraad Voor Al Wie Fotografeert
2016: CRAMER, W. - Ik Kan Goochelen Vermakelijke Proeven Op Naturkundig Gebied Voor Jong En Oud.
1349: CRAVEN, THOMAS - A Treasury of American Prints
2510: CREBILLON, FILS - Le Sopha
618: CREUTZBERG, MR.P. - Het Economisch Beleid in Nederlandsch-Indie
1136: CRONE, G.C.E. - Nederlandsche jachten, binnenvaartschepen, Visschersvaartuigen En Daarmee Verwante Kleine Zeeschepen 1650-1900
1053: CRONE, G.C.E. - De Jachten Der Oranjes
3668: CRONE, ERNST - Bladzijden Uit De Geschiedenis Der Jachthavens En Van De Zeilsport Te Amsterdam Gedenkschrift Uitgegeven Bij Gelegenheid Van Het 40 Jarig Bestaan Der Zeilvereeniging "Het IJ" 1885-1925
3557: CRONE, C.C.S. - De Schuiftrompet Verzameld Proza
1861: CROO, DDE H.H. - Generaal Swart Pacificator Van Atjeh
442: CROOCKEWIT, M.C. - Het Ex Libris der Nederlandse Medici.
3085: CROSS, THOMAS - The Autobiography of a Stage Coachman
2091: CUENOT L. - Theses A La Faculte Des Sciences De Paris / Contributions a L'etude Anatomique Des Asterides
1119: CUNEN, J. - Geschiedenis Van Oss
3555: D'HAEN, CHRISTINE - Uitgespaard zelfportret. Verzameld proza
623: D'ISRAELI, I. ESQ. D.C.L.F.S.A. - Curiosities of Literature
004104: D'ARNAUD,M. - Les Epoux Malheureux Ou Histoire De Monsieur Et Madame De ; (La Bedoyere)
2894: "M" DÁBLAING VAN GISSENBURG , RUDOLF CHARLES - Persoonlijke Herinneringen 1895-1904
3717: DAHL, FOLKE - Dutch Corantos 1618-1650. A bibliography illustrated with 334 facsimile reproductions of Corantos printed 1618-1625 and an introductory essay on the 17th century stop press News
1036: DAHLKE/ BUDDHA - Palikanon, Buddha, So Habe Ich Gehoert Einstmals Weilte Der Erhabene
1881: DAHN, FELIX - Ein Kampf Um Rom, Historischer Roman.
3395: DAIN, A. - Les Manuscripts
2741: DAIX, PIERRE ET AL - PICASSO 1900-1906 Catalogue Rasonne De L' Oeuvre Peint.
3147: DALBERG-ACTON, JOHN EMERICH EDWARD, - Lectures on the French Revolution
1550: DALEN, J.L. VAN - Geschiedenis Van Dordrecht
3852: DALEN, J.L. VAN - Geschiedenis Van Dordrecht
2661: DALI, SALVADOR & HALSMAN, PHILIPPE. - Dali's Mustache A Photographic Interview
1610: DAM, H.H.VAN & EPEN, D.G. VAN - Nederland's Patriciaat Rotterdamsche Geslachten I & II
2715: DAMSTE, CHR. P. - Een Reisje[s] Wuppertal-Dusseldorf
2582: DARMON, J.E. - Dictionaire Des Estampes & Livres Illustres Sur Les Ballons & Machines Volantes Des Debuts Jusques Vers 1880, Avec Leurs Prix
2600: DAUDET LUCIEN - Calendrier
1722: DAVIDS HENRIETTE - Mijn Levenslied
3537: DAVIDS, C.A. - Wat Lijdt Den Zeeman Al Verdriet Het Nederlandse Zeemanslied in De Zeiltijd [1600-1900]
1115: DAVIOT, JEAN (EDITOR) - Noise (#7)
585: DAVIS, BRITTON. - The Truth About Geronimo.
2062: DEAUVILLE, MAX - Les Contes Persans
3503: DEBAIGTS, JACQUES - Il Rustico Riadattato
4016: DEBROT, COLA - Verzameld Werk
2841: DECKER, JEREMIAS. DE - Rym-Oeffeningen Verdeelt in Dry Boeken Vervattende Gedichten Van Verscheyden Stijl En Stoffe
285: DECOEN, JEAN. - Les voix interieures.
1993: DEGNER, JO.HARTMAN. - Historia Medica De Dysenteria Biloso-Contagiosa
1131: DELACOURT, PEIGNE - La Chasse a La Haye
2327: DELANO-SMITH, CATHERINE & KAIN, ROGER J.P. - English Maps, A History
1289: DELAPORTE, ABBE MR. - Le Voyageur Francois; Ou La Connoissence De L'ancien et Du Nouveau Monde
3010: DELEN, A.J.J. - Rik Wouters Een Keuze Van 30 Tekeningn
004122: DELFT, MARIEKE VAN & CLEMENS WOLF - Bibliopolis. Geschiedenis Van Heet Gedrukte Boek InNederland
004105: DELILLE, J. - La Conversation, Poeme.
3322: DELISLE, LEOPOLD . - Instructions pour la rédaction d'un catalogue de manuscrits et pour la raction d'un inventaire des incunables conservés dans les bibliothèques publiques de France
3230: DELKESKAMP, J.W. - Panorama Des Rheins Uns Seiner Nächsten umgebungen Von Mainz Bis Cöln Nach Der Natur Aufgenommen, Gezeichnet Und Gestochenl
383: DELOUME, JEAN LOUIS . - Memorials of human superstition...
3160: DELPLACE, L. SJ. - La Belgique et la Révolution Française
459: DELSMAN, DR.H.C. & HARDENBERG, DR.J.D.G. - De Indische zeevisschen en zeevisserij.
2073: DELVAU, ALFRED - Dictionnaire De La Langue Verte. Nouvelle edition conforme a la derniere revue par l'auteur augmentee d'un supplement par Gustave Fustier
2076: DEMUYTER, ERNST - La Navigation Aerienne et Les Randonnees Victorieuses Du "Belgica"
3001: DENIJS PEETERS [EDITOR] - Kunstenaars Van Heden Een Reeks Boeken Over Vlaamse Kunstenaars Onder Hoofdredactie Van Denijs Peeters
2182: DENIS, VALENTIN - De Muziekinstrumenten in De Nederlanden En in Italie Naar Hun Afbeelding in De 15e Eeuwse Kunst. Hun Vorm En Ontwikkeling
819: DENNIS, JOHN,G. - International Tectonic Dictionary.
689: DENSMORE, FRANCES. - Northern Ute Music.
3407: DEPPING, M. - La Suisse, ou Tableau historique, pittoresque et moral des cantons helvétiques; moeurs, usages, costumes, curiosités naturelles, etc. En 4 volumes.
1751: DESHOULIERES, MADAME ET MADEMOISELLE (ANTOINETTE DE LIGIER DE LA GARDE - Oeuvres
3422: DESTOUCHES, ANDRÉ CARDINAL - Marthesie, Premiere Reine Des Amazones, Tragedie Chantée Devant Sa Majesté a Fontaineblaeu, Au Mois D'Octobre 1699 et Representée a Paris Le 29 Novembre Par L'Academie Royale De Musique.
3423: [DESTOUCHES, M.; LA MOTTE, M. DE; CHRISTOFF BALLARD. - Omphale, Tragedie Representée Pour La Premiere Fois Par L'Academie Royale De Musique Le Dixieme Jour De Novembre 1701
3425: DESTOUCHES, ANDRÉ CARDINAL - Callirhoe Tragedie Representée Pour La Premiere Fois Par L'Academie Royale De Musique, Le Mardi 27 De Decembre 1712
650: DESTREE, JOSEPH. - Hugo Van Der Goes
2575: DETTMAR WERNER - Die Zerstorung Kassels Im Oktober 1943 Eine Documentation
1343: DETTWEILER, FRIEDA, KOLLNER HERBERT PETER ANSELM RIEDL - Studien Zur Buchmalerei Und Goldschmiedekunst Des Mittelalters
2767: DEVENTER, JACOB VAN - Plattegronden Van Nederlandsche Steden
3830: DEVILLERS, R. - La Méchanique De L'Aviation
3279: DEXTER EMMA - Vitamin D: New Perspectives in Drawing
525: DEYDIER, CHRISTIAN. - Les Bronzes Chinoises.
3123: DICKENS, CHARLES - Dombey and Son
3122: DICKENS, CHARLES - The Life and Adventures of Nicholas Nickleby
3121: DICKENS, CHARLES - Little Doritt
3118: DICKENS, CHARLES - The Personal History of David Copperfield
3108: DICKENS, CHARLES - Our Mutual Friend
1920: DICKENS, CHARLES - The Haunted Man and the Ghost's Bargain. A Fancy for Christmas Time.
3447: DIDEROT, DENIS - Die Indiskreten Kleinode
3446: DIDEROT, DENIS - Die Nonne
3448: DIDEROT, DENIS - Jaques Der Fatalist Und Sein Herr.
2346: DIDEROT & D'ALEMBERT - Caracteres D'Imprimerie / Printing Types
3510: DIDEROT, DENIS - Rameaus Neffe Und Moralische Erzälungen
2589: DIDEROT & D'ALEMBERT - Lunettier
1634: DIEDRICH, H.H. - Keysers Grosses Kunstlerslexicon
1974: DIEMER,H. - Het Duitse Nationaal Socialisme; De West Europeesche Democratie Op De Proef Gesteld
3748: DIEPENBROCK, ALPHONS - Verzamelde Geschriften Van Alphons Diepenbrock Bijeengebracht En Toegelicht Door Eduard Reeser in Samenwerking Met Thea Diepenbrock
2284: DIJK, JELLE VAN (ED.) - Randstad En Broedvogels
1859: DINESEN ISAK - Last Tales
3665: DINKLER, ERICH - Kunst Und Geschichte Nubiens in Christlicher Zeit Ergebnisse Und Probleme Auf Grund Der Jungsten Ausgrabungen
277: DIONYSIJ CARTHUSIANA - Enarrationes piae ac eruditiae, in sapientiam,& ecclesiasticum Salomonis
2138: DOBEREINER, PHILIP - Memoriale Granatae, Das Dritte Theildes Gulden denckbuchleins/ Von Eim Volkommenen Christen . Der Sechtste tractat/ Handelt Von Dem Innerlichen Gebet / Und Wie Man Das Leiden Christi Betrachten Und Sich Selbst Sol Lernen Erkennen. Aus Den Heiligen Schri
2891: DOBLIN, ALFRED - Babylonische Wandrung Oder Hochmut Ommt Vor Dem Fall
3105: DOESBURG, THEO VAN - Drie Voordrachten Over De Nieuwe Beeldende Kunst
3070: DOESBURG, THEO VAN - Gedachten En Meningen Van Theo Van Doesburg Over Het Interieur.
1293: DOESBURG, THEO VAN - Drie Voordrachten Over De Nieuwe Beeldende Kunst
2146: DOESBURG, THEO VAN (PETERSEN, EDITOR) - De Stijl
3861: DOHNANYI, KLAUS VON - Im Joch Des Profits Eine Deutsche Antwort Auf Die Globaliserung
3731: DONWOOD, STANLEY - Red Maze
2701: DOOIJES, DICK - Over De Drukletterontwerpen Vna Sjoerd H.de Roos
2302: DOOL, H.VAN DEN - Sliedrecht in Het Verleden
294: DORAT. - Les trois freres et Combabus.
3242: DORP-KAMPERS, MW. H.E. VAN - Geïllustreerd Kookboek Der Rotterdamsche Kookschool
2202: DORREN, C.J.O - Onze Mariniersbrigade
3999: DORSMAN, L - Langs Strand En Dijken
1603: DOUCET, FR. DR. - Dromen En Droomuitleg
4051: DOWSON, JOHN - A Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History, and literature
1788: DRAISMA DE VRIES, A. - De Wadden Polders
2893: DRIE VRIENDEN DER WAARHEID - Geschiedvervalsching Een Wederlegging Der Meest in Omloop Zijnde Dwalingen Op Het Gebied Van Algemeene En Kerkelijke Geschiedenis
1111: DROOGENDIJK, J.M. - Rotterdamsche Straatnamen
677: DROOGLEVER-FORTUYN, DR. H.W.J. - Kwakzalverij, Bijgeloof En Geneeskunst
3777: DUBNOW, SIMON - WELTGESCHICHTE DES JÜDISCHEN VOLKES, VON SEINEN URANFÄNGEN BIS ZUR GEGENWART
3771: DUBNOW, SIMON - Geschichte des Chassidismus. In zwei Bde. Aus dem Hebräischen übersetzt von Dr. A.Steinberg
3518: DUBOIS, PIERRE H. & SIMONE DUBOIS - Zonder vaandel - Belle van Zuylen 1740-1805 een Biografie
2776: DUCHARTRE, PIERRE LOUIS . SAULNIER RENE - L'Imagerie Parisienne [l'Imagerie De La Rue Saint-Jaques]
004129: DUCHESNE, E.A. - Traite Du Mais ou Ble de Turque, Contenant Son Histoire,Sa Culture Et Ses Emploi En Economie Domestique Et En Medecine
4047: DUFF, E.GORDON - Notes Upon a Unique Collection of Books, Manuscripts and Letters from the Library of Count Hoym
1894: DUJARDIN, B. - Apollon et Venus Ou Les Poemes Consacres a La Syphili
4010: DUKINFIELD HENRY SCOTT - Extinct Plants and Problems of Evolution Founded on a course of public lectures delivered in Aberystwyth in 1922, this contains a brief discussion of some of the problems of Evolution and the position of Darwinism at the time, before going on to sketch,
1240: DUMAS, ALEXADRE, FILS. - L'Ami Des Femmes
2601: DUNCKER, DIETER,R. & WEISS, HELMUT - Het Hertogdom Brabant in Kaart En Prent
289: DUPATY. - Lettres sur l`Italie.
1223: DUPUIS EUDOXIE - La Fortune De Betty
3031: DUPUY,, R.ERNEST & DUPUY, TREVOR, N. - The Encyclopedia of Military History From 3500 Bc to the Present
1362: DURANDY, DOMINIQUE - A Travers La Hollande
2512: DURIG, PROFF. ERNST - Die Innsbrucker Plattnerskunst
1749: DURRANT, A.E. - Australian Steam
3595: DUTTON, RALPH - The Age of Wren
762: DUVEEN , JOSEPH. - Thirty Years of British Art
533: DUVERNEY, JACQ. - Un Tour En Suisse
741: DUYSTER, M. DR. - Giftige Indische Planten En Plantenbestanddeelen.
3641: DUYSTERS, KRISTIN - Facetten van glas. De glascollectie van het Historisch Museum Arnhem
2810: DUYVENE DE WIT-KLINKHAMER, TH.M. & GANS, M.H. - Geschiedenis Van Het Nederlandse Zilver
3695: DYSERINCK, DR. JOH. - Alexander Verhuell in Zijn Leven En Werken.
770: EBERLEIN,H.D. & RAMSDELL, R.W. - The Practical Book of Chinaware.
256: ECHARD, LAURENT. - Dictionaire Geographique-Portatif
3747: EDELSZTEIN, SERGIO, JENS HOFFMANN, LISETTE LAGNADO [ET. AL] - Ice Cream 10 Curators 100 Contemporary Artists 10 Source Artists
2219: (DUMESNIL, RENÉ AND HANS SCHADEWALDT), EDITORS - DIE BERUHMTEN ARZTE
3174: EDMOND GOJON & MAX FAUCONNET - Alger La Casbah; 1830-1930
1975: EDWARDS, R. RAMSEY, L.G.G. EDITORS. - The Early Georgian Period 1714-1760
3949: EEDEN, FREDERIK VAN - De Kleine Johannes
3750: EERELMAN, OTTO - Horses and Dogs By O.Eerelman with Descriptive Text Translated from the Dutch By Clara Bell
1378: EERENBEEMT, HERMAN V.D. - Malmstroem
3175: L[EEUWARDEN[, N.S. VAN - Des Godsdienstige Christens Zielsverlustiging, Ofte Verscheyde Geestelyke Gezangen Staande Op De Oefening Van De Geestelyke Godtsdienst Der Christenen
598: EHRENBURG, ILJA. - Die Heiligsten Guter, Roman Der Grossen Interessen.
1883: EICHENDORFF, JOSRF VON - Die Glucksritter, Erzahlung
004088: EIDAM, KLAUS - Het Ware Leven Van Johann Sebastiaan Bach
1250: EINSTEIN, A. - Vier Vorlesungen Uber Relativitatstheorie Gehalten Im Mai 1921 An Der Universitat Princeton
1548: ELDIK, DR. C. VAN - Practisch Tijdschrift Voor De Geneeskunde in al Haren Omvang.
2593: ELGER, MR.WILLEM DEN - Gedichten En Rotterdamsche Arkadia
495: ELGER, MR. WILLEM DEN - Rotterdamse Arcadia
2972: ELLENS, H. - Onze Disch
615: ELLER, DR. KARL. - Die Rassen Von Papilio MacHon L.
1697: ELLIS, PAUL (EDITOR) - Aircraft of the RAF
2991: ELNO, K.N. - Slabbinck, Rik
2884: ELOUT, C.K. - Indisch Dagboek
1427: ELPHINSTONE-ERSKINE, JOHN. CAPT. R.N. - Journal of a Cruise Among the Islands of the Western Pacific, Including the Feejees and Other Inhabited By the Polynesian Negro Races.
2336: EMANTS, MARCELLUS - Inwijding Haags Leven
3163: ENSCHEDÉ - De Lettergieterij Van Joh. Enschedé En Zonen. Gedenkschrift Ter Gelegenheid Van Haar Honderdvijftig -Jarig Bestaan Op 9 Maart 1893
3418: ERASMUS, DESIDERIUS. - Colloquia Cum Notis Selectis Variorum
3173: ERASMUS, DESIDERIUS. - Moriae Encomium, Or The Praise Of Folly
3063: ERASMUS, DESIDERIUS. - Handboexken Van Den Christelijken Ridder , Vol Heilzaeme En Nutte Leeringen
2397: ERASMUS, DESIDERIUS. - Colloquia Familiaria Of Gemeensame 't Samen-Sprake Waerrin Door Een Seer Aengenaeme Maniere Van Schijve Verscheydene Stoffen Soo In De Theologhie Als Uyt De Poeten Niet Min Scherpzinnig Als Godsaligh Geleert En Vermaeckelijck Worden Voorgestelt {...}
814: ERASMUS, DESIDERIUS. - Lof Der Sotheyt
539: ERICHSEN, WERNER - Holmenkolbanen Gjennom 50 Ar
800: ESNAULT-PELTERIE R. - L'Exploration Par Fusees De La Tres Haute Atmosphere et La Possibilite Des Voyages Interplanetaires
293: ESOPUS - Ezopische Fabulen van Fedrus.
2342: ESSER, P. - Die Giftpflanzen Deutschlands
1219: ESTEBAN, CLAUDE - Chilida
3760: ESTII, GUILL. - 2. Annotationes in praecipua ac difficiliora sacrae scripturae Loca
2852: EVANS, CHARLES - GRAND PANORAMA OF LONDON FROM THE THAMES EXTENDING FROM THE NEW HOUSES OF PARLIAMENT TO GREENWICH HOSPITAL. EVANS, LONDON
1486: EVRARD, MARCEL (ET AL) - Masterpieces of Indian and Eskimo Art From Canada
3959: EWERS, HANNS HEINZ - Mit Meinen Augen Fahrten Durch Die Lateinische Welt
554: EX, SJAREL, V.GARREL, B. ET. AL. - Een Vlucht Naar Voren.
695: EXPILLY, M. LE ABBE. - Le Geographe, Manuel, (etc.)
3942: EXQUEMELIN, A.O. - De Americaensche Zee-Roovers Naar De Eerste Uitgave Van 1678
2213: FABRI CHRISTOPHORI - Clare VVtlegginge Van Het H.Sacrificie Der Missen Met Alle Ceremonien Van Dien. Oock Mede Vant H.Sacrament Des Autaers: Met Veel Andere Schone Leeringen Ende Oeffeningen Daar Toe Dienende .
2079: FAGE, A. - The Aeroplane
2821: FAHERNFORT, PROF.DR.J.J. GRAFT, DR, C.CATH. VAN DER - Dodenbezorging En Cultuur.Dl.I: De Dodenbezorging Bij De natuur- En Halfcultuurvolken En Bij de Cultuurvolken Der Oudheid..Dl.II- De Dodenbezorging Bij De Volken Van Europa Inzonderheid Nederland.
3854: FAITH, NICHOLAS - Safety in Numbers The Mysterious World of Swiss Banking
3649: LA FARGE, OLIVER - A Pictorial History of the American Indian
835: FAULMANN, KARL. - Illustrierte Geschichte Der Schrift.
2727: FEDER, NORMAN. - American Indian Art
3853: FEITH, JAN - Een Week Als Vliegmensch
3904: FEKETE, JÁNOS - Back to the Realities Reflexions of a Hungarian Banker
3878: FÉNÉLON,SÉGUR, BOIELDIEU P.-A..ROUGEMONT, B. DE - Le Triomphe De Venus-Uranie Dedié Aux Demoiselles
2978: FISCHER, FZN. J.F. - De Delft Boven Water
2975: FISCHER, FZN. J.F. - De Delft De Dagjournalen Met De Complete En Authentieke Geschiedenis Van' s-Lands Schip Van Oorlog Delft En De Waarheid over De Zeeslag Bij Camperduin
2825: FISCHER, KARL [EDITOR] - Die Wehrmacht; Um Die Freiheit Europas
004125: FISCHER, J.F. - De Delft;De Dag-Journalen Met De CompleteAuthentieke Geschiedenis Van 's Lands Schip Van oorlog.
1129: FITZSIMONS,F.W. - Pythons and Their Ways.
2489: FLAUBERT, GUSTAVE - Der Versuchung Der Heiligen Antonius
1702: FLAUBERT, GUSTAVE - L'Education Sentimentale
3596: FLEMMING, HANNS THEODOR, (AND OTHERS) - Das Pompöse Zeitalter. Zwischen Biedermeier und Jugendstil. Kunst,Architektur Und Kunsthandwerk in Der Zweiten Hälfte Des 19. Jahrhunderts
1394: FLEURY, R.C. - Aanwijzing Tot De Ware Kennis En Zekere Geneeswijze Van De Zeescheurbuik.
1462: FLOWERS, A.W. - Forty Years of Steam- 1926-1966
2427: FOCQUENBROCH, WILLEM, GODSCHALK VAN - Alle De Werken
2540: FOKKE SIMONSZ. A. - Boertige Reis Door Europa
3506: FOKKER, IR. J.P. - Het Eigen Huis Landhuizen Villa's En Andere Eengezinshuizen.
2626: FOLARD, M, CHEVALIER DE - Histoire D 'Epimondas , General Des Thebains Aves Des Remarques Critiques & historiques, & Les Observations.
2065: FOLLOT, CHARLES - Traite D' Aviation L'Ecole Du Vol
3833: FONTAINE, JEAN DE LA (1621-1695). - Fables Choisies Pour Les Enfants
2092: FONTAINE , JEAN DE LA - Fables
972: FONTAINE, JEAN DE LA - La Besace
480: FONTAINE, JEAN DE LA - Fabels Van La Fontaine
2463: FONTENELLE, BERNARD, LE BOVIER DE - Redenvoering bij Wijze van Gesprekken over Verscheide Waerelden in 't Geheel- All,.
3466: FOOT, M.R.D. - SOE IN Holland
573: FORBES, R.J. & O'BEIRNE D.R. - The Technical Development of the Royal Dutch Shell, 1890-1940
1754: FOREL, AUGUSTE - L'Ame et Le Systeme Nerveux, Hygiene et Pathologie
1449: FOREL, DR. AUGUST - Uber Die Zurechningsfahigkeit Des Normalen Menschen
1713: FRAENKEL, HEINRICH - Unsterblicher Film
3927: FRANCATELLI, CHARLES ELME - A Plain Cookery Book for the Working Classes
1793: FRANCE, ANATOLE - At the Sign of the Reine Pedaque
3592: FRANK, JOAN - The Beauty Of Jewellery
2860: FRANK, ANNE - The Diary of a Young Girl. ["Het Achterhuis"]
2722: FRANKLIN, JOHN. CAPT. R.N. F.R.S. - Journey to the Shores of the Polar Sea in 1819-20-22 with a Brief Account of the Second Journey in 1825-26-27
004103: FRANQ VAN BERKHEIJ, JOH. LE - Natuurlijke Historie van het Rundvee inHolland
3318: FRANSEN, J. - Les Comédiens Francais En Hollande Au XVIIe Et Au XVIIIe Siécles
1063: FRANSEN, J. - Les Comediens Francais En Hollande Au XVIIe et Au XVIIIe Siecles.
3405: FREDERICK II VON HOHENSTAUFEN - The Art Of Falconry Being The Arte Venandi Cum Avibus
2381: FREDERIKS, J.W. - Dutch Silver, Wrought Plate of the Central, Northern and Southern Provinces from the Renaissence Until the End of the Eighteenth Century
1628: FREEMAN, ROGER A. - B-17 Fortress at War
1408: FREEMAN ALLEN, G. - British Rai;ways After Beecham
1695: FREEMAN, ROGER A. - The U.S. Strategic Bomber
3972: FREEMNA-ALLEN, G. - Dampflokomotieven in England
1229: FRESENII, JOH. PHILIP - Beijtrag Zu Johann Philip Fresenii Pastoral Samlungen
3778: FREUD, SIGMUND - Vorlesungen Zur Einführung in Die Psychoanalyse
2334: FREUD, PROF.DR. SIGM. - Vorlesungen Zur Einfuhrung in Die Psychoanalyse
804: FREYTAG, GUSTAV. - Soll Und Haben
2104: FRITZ- JOBSE EN BURKOM FRANS VAN - Een Nieuwe Synthese
687: FROBENIUS, LEO. - Kulturgeschichte Afrikas
1159: FRORIEP, DR. AUGUST VON - Anatomie Fur Kunstler
3261: FRUIN, ROBERT - Verspreide Geschriften. Met Aanteekeningen, Toevogsels En Verbeteringen Uit Des Schrijvers Nalatensc
1214: FUCHS ALBERT - Taxe Der Streich-Instrumente
1213: FUCHS ALBERT - Taxe Der Streichinstrumente
3838: FUCHS, HERMANN - Die Fabrikation feiner Fleisch- und Wurstwaren.
1069: FUNCKE, FRITZ - Buchkunde
878: FUNKE, DR.OTTO - Leerboek Der Physiologie
2199: FURGER-GUNTI - Erasmus Von Rotterdam
2566: FURRYA, SOPHIA - Les Geoles De Dentelles
1017: GAASTRA, FEMME, S. - De Geschiedenis Van De VOC
1452: GABRIELS, JULIANE, DR. - Het Nederlandse Ornament in De Renaissance.
3875: GAIL, OTTO WILLI - Mit Raketenkraft Ins Weltall Vom Feuerwagen Zum Raumschiff
1979: GALAN, JUAN, ESLAVA - Historical Paradors, A Journey Through Spanish Hotels
2385: GALAN, JUAN ESLAVA - Historical Paradors A Journey Through Spanish Hotels
3411: GALIBERT, LÉON & C.PELLÉ - L' Empire Ottoman illustrée. Constantinople ancienne et moderne; comprenant aussi les sept eglises de l'Asie mineure. Precedees d'u essai historique sur Constantinople
517: GALLIAZZO, VTTORIO. - Bronzi Romani Del Museo Civico Di Treviso
688: GALLOIS, L. - Les Geographes Allemands.
1787: GANS, MOZES HEIMAN - MEMORBOOK. HISTORY OF DUTCH JEWRY FROM THE RENAISSANCE TO 1940.
3515: GANS, EVELIEN - De kleine verschillen die het leven uitmaken.: Een historische studie naar Joodse Sociaal-Democraten en Socialistisch-Zionisten in Nederland.
3535: GANZ, PAUL, LEONARD - Meister Konrad Witz von Rottweil.
997: GARBER MIKE & GOULDING , BRIAN. - The Lancaster at War
2471: GARDI, RENE. - Sepik Fotodocumenten Van Een Stervende Cultuur Ingeleid En Toegelicht Door Prof. Alfred Buhler Ned. Vert. Dr. S.Kooijman
1377: GARDI, RENE - Tambaran
1674: GARDINER, SIR ALAN - Eyptian Grammar
3643: GARNIER, EDOUARD - The Soft Porcelain of Sévres With an Historical Introduction
1958: GATLAND, KENNETH, W. - Development of the Guided Missile
1366: GATTERERS, JOH. CHR. - Abriss Der Heraldik
637: GAUS, MARTIN. - Hondemanieren
527: GEBHART, DR. HANS - Gemmen Und Kameen
2845: GEEST, VAN J. , BEEREN, W.A.L [A.O.]. - Jean Proeve, Constructeur
3957: GELDER,DIRK VAN. JOHN SILLEVIS - Rodolphe Bresdin 1822-1885
1066: GELEHRTER GESELLSCHAFT - Das Heller Magazin
3492: GEORGI, A & E. - St.Petersburg, the First Three Centuries
3533: GERE, CHARLOTTE - European and American Jewellery, 1830-1914
3597: GERHARD, L.G. - Multatuli Eene Stem Uit I ndië
2054: GERHARDT, IDA - Het Sterreschip
3567: GERHARDT, IDA - Courage! Brieven Bezorgd doo rBen Hosman & Mieke Koenen
1415: GERLACH, KLAUS - Dampflok Archiv
491: GERRETSON, DR.F.C. - History of the Royal Dutch
2714: GERRITS, HULLIE - Aan de Costa De Porto
828: GERRITS, IRENE, KOEVOETS, BEN - Grafische Verleiders, Affiches Van PTT
4000: GERRITS, DR. G.C. - Grote Nederlanders Bij De Opbouw Van Der Natuurwetenschappen
2719: GERRITSEN, AD. - Idolatrie [Beeldendienst]
660: GERSI, TEREZ - Netherlandish Drawings in the Budapest Museum.
3426: GERVAIS, CHARLES-HUBERT - Hypermnestre, Tragedie En Musique Representée Pour La Premiere Fois, Le Mardi Trois Novembre 1716
578: GESSNER, SALOMON - Idyllen
1030: GETZ, PRECIOSI,PAT - Early Cycladic Art in North American Collections.
3476: GEU, M.A. TRANSLATOR - Het Egyptische Dodenboek
2307: GEUDEKER, C.H. - Beet!
4044: GEURST, JEROEN - Cemetaries of the Great War By Sir Edwin Luytens
1545: GIARDINI, CESARE - Racconti Magici
2876: GIBB, H.A.R.- KRAMERS, J.H. - Shorter Encyclopaedia of Islam Edited on Behalf of the Royal Netherlands Academy
004066: GIBBS, HENRY,H. - History Of Gibbs; Introduction.
1948: GIBSON, HUGH - Ciano's Dagboek 1939-1943
1744: GIFFORT, COLIN G. - Decline of Steam
1364: GIJSBERTS PIER JAN (ET AL) - Zuydersee Zur Arbeit Jacob Gasteigers
2561: GILDEMACHER, KAREL, F. - Waternamen in Friesland
2000: GILLIAMS, MAURICE - Inleiding Tot De Idee Van Henri De Braekeleer
2439: GILPIN, W. - Verhandeling Over Prenten
1910: GILTAY JEROEN & KELCH JAN - Lof Der Zeevaart De Hollandsezeeschilders Van De 17e Eeuw
1839: GINZKEY, FRANZ KARL - Es War Einmal
2157: GIRAUD-BADIN, I - Catalogue De Livres Relatifs Aux Beaux- Arts Gravure Peinture Provenant De La Bibliotheque De Feu De M.Loys Delteil
1576: GIRAUDOUX, JEAN - L'Apollon De Bellac
2559: GITTENBERGER, FRANZ & WEISS, HELMUT - Zeeland in Oude Kaarten
2834: GIVANEL MAS Y GAZIEL, JUAN - Historia Grafica De Cervantes Y Del Quijote
2161: GLAISHER, J.- FLAMMARION, CAMILLE, FONVEILLE ET GASTON TISSANDIER - Voyages Aeriens
1489: GLATTE, WOLFGANG/ REINHARDT LOTHAR - Diesellok Archiv
3097: GLAVIMANS, A. - J.H. van Mastenbroek vertelt zijn herinneringen t.g.v. zijn 70sten verjaardag. Aangevuld met een beschouwing over zijn werk door A. Glavimans
3654: GLOAG, JOHN - The Englishman's Chair
1973: GLUCK GUSTAV - Die Gemaldegalerie Des Kunsthistorischen Museum in Wien
811: GODEFROY, DENYS. - Les Memories De Messire Philippe De Comines, Seigneur d'Argenton.
004123: GODSCHALK, L.A.F. - Ontijdig Schip Verlaten
4054: GOEDE, JANNET DE [EDITOR} - Feest Der Herkenning! Internationaalrealisme
535: GOEDKOOP,L.J.W.H. - Lekko
2583: GOEREE, W. - Natuurlijk En Schilderkonstig Ontwerp Der Menschkunde ; Leerende Niet Alleen De Kennis Van De Gestalte, proporties, schoonheyd, muskelen, bewegingen, actien, passien, En Welstand Des Menschbeelden. Tot De Teykenkunde Schilderkunde beeldhouwery, (etc)
2581: GOEREE, W. - Inleyding Tot De Praktyk Der Algemeene Schilderkonst ; Waar in Neffens De Heerlijkheid En Nuttigheid Der Selve, Kortelijk Werd Aangewesen, Wat Dingen Tot Grondig Verstand Der Schilderkonst Behooren Geweeten Te Zijn ; En Op Wat Wijle Men Sijn (etc)
2426: GOES, JAN ANTONIDES VANDER - Alle De Gedichten
2050: GOETHE J.W. VON, (1749-1832) - Gedichte
1988: GOETHE J.W. VON, - West-Ostlicher Divan
1563: GOETHE, JOH. WOLFGANG VON. - Autobiographische Schriften, I, II & III.
1566: GOETHE J.W. VON, - Romane Und Novellen
738: GOETHE J.W. VON, - Friedrich List, Schriften / Reden / Briefe
608: GOETHE, JOH. W. - Faust.
474: GOETHE J.W. VON, - Werther
004097: GOETHE, JOHANN WOLFGANG - Der Zauberflote Zweiter Teil Fragment
2803: GOGH, VINCENT VAN - Briefe
1247: GOLDSCHMIDT, E.PH. - Gothic & Renaissance Bookbindings
1400: GOLDSMITH, OLIVIER - Le Vicaire De Wakefield
1162: GOLL, CLAIRE & IVAN - Poemes De Jalousie
3231: GOLLEK, ROSEL [EDITOR] - Der Blaue Reiter Im Lenbachhaus München
2324: GONGGRIJP, G. [ET AL] - Ontdek N.W. Overijssel Nederlandse Landschappen
4005: GONGGRIJP, G. [ET AL] - Geillustreerde Encyclopaedie Van Nederlandsch- Indie
3820: GOODISON, NICHOLAS - English Barometers 1680-1860. A History of Domesic Barometers and their Makers.
3667: GORDIMER, NADINE - The House Gun
2035: GORDON, ARTHUR - Die Fliegerei
582: GORDON, S.P. - Trains
1039: GORI, ANTON FRANCESCO - l'Aureo Trattato Di Dionisio Longino
3817: GORISSE, J.J.A.M. - Roosendaal Tussen Platteland En Stad
1666: GORKI, MAXIM - Die Mutter
3462: GÖRLITZ, WALTER - Generalfeldmarschall Keitel. Verbrecher oder Offizier ? Erinnerungen, Briefe, Dokumente d. Chefs d. OKW
798: GOSSOP, R.P. - Book Illustration
3966: GOTTWALD, ALFRED, B. - Stromlinienalbum Deutsche Dampflokomotiven Der Dreiziger Jahre
2361: GOUW, VD. [ET AL] - Honderd Jaar Provinciale Waterstaat Enige Ostellen Over De Geschiedenis
3998: GRAAF, PROF. DR. W.C. DE - Geneeskruiden Door De Eeuwen Heen
3616: GRAAF, RONALD P. DE - Oorlog om Holland, 1000-1375 (Middeleeuwse studies en bronnen)
2367: GRAAF, DRS. J.H.G.DE GRAAF - Moordrecht in Touw
3732: GRAAFLAND, JHR. J.L.M. - Heraldische Encyclopedie Met 534 Figuren En XX Platen buiten De Tekst.
3767: GRAETZ, DR.H. - Volkstümliche Geschichte Der Juden
220: GRAHAME, KENNETH. - Pagan Papers.
3874: GRASS, GÜNTHER - Die Plebejer Proben Den Aufstand Ein Deutsches Trauerspiel
3844: GRASS, GUNTHER - Hundejahre
406: GRASWINCKEL,D.P.M. (ET AL) - Repertorium betreffende Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst
299: GRATTAN, THOMAS COLLEY. - Civilized America.
1340: GREEN JULLIEN - Le Voyageur Sur La Terre
2778: GREGG,PAULINE - A Social and Economic History of Britain 1760-1950
682: GREGOR, JOSEPH. - Das Zeitalter Des Films
564: GREGORY, CLAUDE - Cantique Des Cantiques De Salomon
928: GRENDEL, E. - De Geschiedenis Van De Artsenijbereidkunde in Gouda Tot 1865.
3089: GRESHOF, J. - Vonken Van Het Vuur Kleine Gedichten
1477: GRESHOF, J. (ET AL.) - De Witte Mier
1439: GREY, ZANE. - Tales of Swordfish and Tuna
399: GRIESHABER, H.A.P. + DAHAK,BRAMIN. - Nun Sprechen Die Kamele.
3662: GRIFFO, PIETRO & LEONARD VON MATT - Gela the Ancient Greeks in Sicily
957: GRISEBACH, EDUARD - Katalog Der Bucher
2520: GROEN, J. - Den Nederlandsen Hovenier, Zijnde Het 1.[2e ] Deel Van Het Vermakelijk Land-leven. Beschrijvende Allerhande Princelijke En Heerlijke Lust-hoven En Hof-Steden En Hoe Men De Selve, Met Veelderley, Uytnemende Boomen; Bloemen En Kruyden, (...)
3347: GROENENDIJK, PAUL - Rijkswerf Willemsoord Transformatie Van Een Industrieel Monument
2405: GROENEWEGEN, JOHANNES - De Lofzangen Israels Waar Onder De Heere Woont Zijnde Eenige Geestelijke Liederen .
1765: GROHMANN, WILL - Klee, Paul
795: GROHMANN, WILL. - Paul Klee
3081: GROOTHOF, C.J. - De Olympische Spelen De Amsterdamsche Olympische Spelen En Een Overzicht Van De Spelen Die Hieraan Voorafgingen
3672: GROSJEAN, G. & RUDOLF KINAUER - Kartenkunst Und Kartentechnik Vom Altertum Bis Zum Barock
1173: GROVE, LILLY (A.O.) - Dancing
2872: GRUYTER, J.DE - Het Leven Ende Werken Van Eduard Douwes Dekker
1521: GUARINI - Il Pastor Fido, Tragicomedia Pastorale
1585: GUDENRATH, DR.E. - Geist Und Gestalt in Der Baukunst
2759: GUGEL, E. - Geschiedenis Der Bouwstijlen In De Hoofdtijdperken Der Architectuur
396: GUGEL, E. - Histoire de la Marine contemporaine.
1258: GUGGENBUHL, GOTTFRIED - Geschichte Der Schweitzerischen Eidgenossenschaft
3424: GUILLARD, NIC. FR. - Iphigéni En Tauride, Tragedie Représentée Pour La Premiere Fois Par L' Academie Royale De Musique Le Mardi Sixieme Jour De Mai 1704.
3645: GUILMARD, D. - Les Maitres Ornemanistes: Dessinateurs, Peintres, Architectes, Sculpteurs et Graveurs: Ecoles Francaise, Italienne, Allemande et des Pays-Bas (Flamande et Hollandaise
2312: GULICK, F.W. VAN - Nederlandse Kastelen En Landhuizen
2794: GUNNIS, RUPERT - Dictionary of British Sculptors 1660-1851
824: GURATZSCH, HERWIG. - Die Auferweckung Des Lazarus in Der Niederlandischen Kunst Von 1400 Bis 1700.
1499: GWYNN, STEPHEN - The Life of Horace Walpole
3831: GYMNICH - Taschenbüch Fur Flugzeugfúhrer
3278: HAAN, HILDE DE - Jo Coenen. Van stadsontwerp tot architectonisch detail.
2896: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Kwatrijnen
1470: HAAN, DR. J.C. DE (ET AL) - Nederlanders Over De Zeeen, 350 Jr. Nederlandsche Koloniale Geschiedenis
767: HAAN, JACOB ISRAEL DE. - Liederen
3842: HAAN, W.DE ,C.SCHOUTEN, P.M.MATTHIJSEN - Monografie Van De Ertsafzettingen Te Mangani [Sumatra] Op De Concessies Der Mijnbouw Maatschappij "Aequator"
783: HAASE, E. - Allerlei Kuchenweisheit.
457: HABERLANDT, PROF. DR. G. - Eine Botanische Tropenreise.
309: HACKEL, DR. ALFRED ALEXEIJ - Das Altrussische Heiligenbild, die ikone.
1346: HAESAETS,P AUL. - James Ensor
551: HAGEMANN, CARL. - Der Mime
1014: HAGEN, FR. HEINRICH VON DER - Der Nibelungen Lied, Zum Erstenmal in Der Altesten Gestalt Aus Der St.Galler Handschrift Mit Vergleichung Der Ubrigen Handschriften.
496: HAILES - The Additional Case of Elisabeth, Claiming the Title and Dignity of Countess of Sutherland, By Her Guardians.
1747: HAINAUX RENE (ET AL) - Le Decor De Theatre Dans Le Monde Depuis 1935
1211: HAINAUX RENE - Le Decor De Theatre Dans Le Monde Depuis 1950
2711: HAKS & MARIS - Lexicon of Foreign Artists Who Visualised Indonesia [1600-1950]
2862: HALL, VANE. - Over Den Oorsprong Van De Griekse Grafstele
2403: HALL, MR.F.A.VAN - Proeve Van Een Onderzoek Wegens De Gevolgen Van Gepleegde Valsheid in Wisselbrieven
1172: HALLINCK AND BERK. - Antwoort Van De Ed. Heeren Borgermeesteren En Regeerders Der Stadt Dordrecht; Op Het Bericht Van Sijn Hoogheyt Den Heere Prince Van Orangie;
3517: HAMANN, BRIGITTE - Hiltlers Wien Lehrjahre Eines Diktators
3397: HAMELSVELD, YSBRAND VAN - De Apokryfe Boeken Het 3e En 4eBoek Ezra
3398: HAMELSVELD, YSBRAND VAN - Korte Aanmerkingen Over De Apokryfe Boeken Voor Ongeleerden
3400: HAMELSVELD, YSBRAND VAN - Korte Aanmerkingen Over Het oude Testament Voor Ongeleerden
3888: HAMLIN, BENSON - Flight Testing Conventional and Jet Propelled Engines
2222: HAMMACHER, A.M. - De Levenstijd Van Antoon Der Kinderen
1805: HAMMACHER, A.M. - Eduard Karsen En Zijn Vader Kaspar
3577: HANLO, JAN - Gedichten
3576: HANLO, JAN - Brieven 1963-1969 & Brieven 1963-1969 .
3018: HANNEMA, DR.D. - Catalogus Van De Schilderijen Uit De Kunstverzameling Stichting Willem Van Der Vorm Westersingel 66 Rotterdam
1782: HANRATH, POTT, CROISET VAN UCHELEN - De Beoefening Der Koniklijke Kunst in Nederland
1730: HANSEN HANS JURGEN/ BORN, WINA - De Gecroonde Kraekeling
1732: HANTSCHEL ANTON - Bakoe
1088: HARADA, JIRO. - Hiroshige
2235: HARDENBERG, MR.H. - Het Burgerweeshuis
3512: HARPPRECHT, KLAUS - Thomas Mann eine Biographie
2365: HART, DR.S. - Geschrift En Getal Een Keuze Uit de demografisch-economisch- En Sociaal-Historische Studien Op Grond Van Amsterdamse En Zaanse archivalia
379: HARVEN , EMILE DE. - L`Australasie esquisse sur les ressources mercantiles, industrielles, agrocoles et minieres.
2014: HASLINGHUIS,J. - De Nederlandse Monumenten Van Geschiedenis En Kunst. Geillustreerde Beschrijving
748: HASTINGS,MAJ. DONALD MC WRIGHT, CAPTAIN DAVID, GLUECK,BERNARD, CAPTAIN - Psychiatric Experiences of The Eight Air Force
1953: HAUPTMANN,A.D. FISCHER, V. POTURZYN - Junkers Und Die Wltluftfahrt
3756: HAUPTMANN, GERHART - Die Insel Der Grossen Mutter oder Das Wunder Von Ile Des Dames. Eine Geschichte aus dem Utopischen Archipelagus
701: HAUSDORFF, D. - Jizkor
3954: HAUSSWALD, GUNTHER - Dirigenten Bild Und Schrift
1558: HAVARD, HENRY - Histoire De Fayences De delft, Haarlem, Rotterdam, Arnhem, Utrecht Etc..
3896: HAZEBROEK, MARIA & J.P.GROS - De Hedendaagsche Kookkunst Geheel Omgewerkt En Met Tal Van Recepten Verrijkt Door J.P.Gros, Eerste Kok Van Wijlen Z.M. Willem I Vermeerderd Met Eeene Handleiding Omtrent Het Voorsnijden En Het Bedienen Der Tafel, Als Ook Met Eenige Tafel-Menus .
2881: HAZEU, WIM - Gerrit Achterberg, Een Biografie
2383: HAZEWINKEL, MR. H.C - Vier Eeuwen Rotterdam, Citaten Uit Reisbeschrijvingen, rapporten, redevoeringen, Gedichten En Romans, 1494-1940..
1837: HAZEWINKEL, MR. H.C. - Geschiedenis Van Rotterdam
2339: HAZEWINKEL, MR. H.C. - Rotterdamsch Jaarboekje
1593: HEATH-ROBINSON, W. - Railway Ribaldry
3973: HEAVYSIDE, TOM - Steam Renaissance
3938: HEAVYSIDE, TOM - Steam Renaissance The Decline and Rise of Steam Locomotives in Brittain
1436: HEBELS, JOH. PETER - Allemannische Gedichte
443: HECK-MATSCHIE - Das Tierreich
3490: HEDIN, SVEN - Across the Gobi Desert
2613: HEEMSKERK, J. VAN - Batavische Arcadia Waar in Onder 't Loofwerk Van liefkoserye, Gehandelt Werdt Van Den Oorsprong Van 't Oudt Batavien Vryheidt Der Voorige En Vo;gende bataviers, Vrije Zee, Zee-Vonden , Vinders Van Verborgen Schatten , Verbeurten Van goederen, { Etc.]
2748: HEEREN, A.H.L. - Ideen Over De Staatkunde, Onderlinge Verkeering En Den Handel Van De Voornaamste Volkeren Der Oudheid
2539: HEERMAN, FRANCISCUS - Guldene Annotatien , Vertoonende De Heerlijckste Deugden, Daaden, Leeringen, En Sententien Van De Alderdoorluchtighste Ende Vermaertste Mannen Van De Werelt
737: HEERMANN INGR. & MENTER, ULRICH. - Schmuck Der Sudsee
3929: DAS, H. & L.A.HEESAKKER - 1908-1958 Gedenkboek Uitgegeven Ter Gelegenheod Vn Het 50-Jarig Bestaan Van De " Sportclub Feijenoord"
1820: HEFFNER, HUGH, EDITOR - Playboy
1819: HEFFNER, HUGH, EDITOR - Playboy
3020: HEFTING, VICTORINE - Kinderportretten
2422: HEFTING, VICTORINE - Jongkind, Sa Vie Son Oeuvre Son Epoque
2313: HEIDE, G.D. VD - Scheepsarcheologie, Scheepsopgravingen in Nedewrland En Elders in De Wereld.

Next 1000 books from Quist Antiquaar

10/27