Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: BIBLIA dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoog.- Mog: Heeren Staten Generael...volgens 't Besluyt van de Sinode Nationael.....
Description: Dordrecht / Amsterdam., Jacob en Pieter Keur en Pieter Rotterdam in Compagnie., 1714. 34 x 26 cms, gegraveerd titelblad, + Vermaninghe ( 2 ) bladen, + 332, ( ( tussentitel, Propheten ), 144, ( tussentitel; Nieuwe Testament, 1720 ) ( register; 13 ), 169, ( tussentitel; Apocryphe, 1720 ) , 57 folio's. Drie bijgebonden kaarten; 1/ Jerusalem, ontbrekende stukken aan de kanten, 2/ Peregrinatie ofte Veertich-Iarige Reyse , + 3/ de Reysen Pauli.. Bijgebonden 7 platen , met telkens 6 gravures, uit 18de eeuwse prentbijbel, + bijgebonden 12 kaarten, uit Senden, Bijbel-Atlas, circa 1850., Enkele bladen met scheur, watervlekken. Late geheel lederen band met koperen beslag en twee sloten . Naamblad; Jan Schout 1867. laatste blad van Apocryphe ontbreekt . Zonder wereldkaart. Zonder kaart Na de Zondvloed.

Keywords: Biblia

Price: EUR 250.00 = appr. US$ 271.71 Seller: De Rijzende Zon
- Book number: 15299