Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: BIBLIA, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh Mog: Heeren Staten Generaal...volgens het Besluyt vande Synode Nationael...Uyt de oorspronckelijke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelick over-geset.
Description: Dordrecht / Amsterdam., Hendrick en Jacob Keur / Marcus Doornick., 1690. 39 x 26 cms, Gegraveerd titelblad, (1) blad ; De Staten Generael, (21) bladen: Register, (1) blad: Vermaninghe, 332, (2) bladen: De Prophetien, Kort Bericht, 144, (2) bladen: Titelblad het Nieuwe Testament, Inhoudt, (12) bladen: Nieuw Register, 169 bladen. (1) titelblad: De Boecken genaemt Apocryphe, (1) blad: waerschouwinghe, 58 bladen, (finis) te Dordrecht. 6 Gegraveerde dubbelblage kaarten. Band uit de tijd: Houteren platten, overtrokken met gestempeld leer. 8 koperen verstevigingen aan de hoeken, 2 koperen sloten. Uiteinden van de rug verstevigd met genagelde lederen stroken. In fijne staat.

Keywords: Biblia

Price: EUR 2250.00 = appr. US$ 2445.41 Seller: De Rijzende Zon
- Book number: 1538