Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Påminnelser wid det på Konungens befallning författade och af trycket år 1828 utgifna Försök till Kyrko-Lag och Ordning för Swenska Församlingen. Af --i-d.
Description: Linköping., Axel Petre., 1830. 18 x 11 cms, 102, ( 2 ) sidor. Nött i gråpappomslag.

Keywords: Sweden. church history.

Price: EUR 16.00 = appr. US$ 17.39 Seller: De Rijzende Zon
- Book number: 15774