Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Catechetisk Lärobok eller Doct. Mårt. Luthers Lilla Cateches, med förklaring på Kong. Maj:ts Nådiga Befallning omarbetad och förbättrad af Jac. Lindblom.. i Frågor och Swar af L. Gagner.
Description: 1842. Örebro., N.M. Lindh., 1842. 17 x 8 cms, 276 s. Samtida nött skinnryggband med marmorade pärmpapper. Pärmarnas speglar med samtida skrifft. S. 27-28 saknas. .

Keywords: devotio Sweden.

Price: EUR 20.00 = appr. US$ 21.74 Seller: De Rijzende Zon
- Book number: 17296