Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: BIBLIA Dat is De gantsche H. Schrifture ....vervattende...De Prophetien der Propheten + Het Nieuwe Testament + De Boecken genaemt Apocryphe...Door last van de Hoog.- Mog. Heeren Staten Generael...volgens 't Besluyt van de Sinode Nationael.....
Description: Dordrecht., Pieter en Jacob Keur., 1729. 42 x 29 cms, De Prophetien, titel + kort bericht ( ii) folio's, +134 folio's, + 8 platen, daarvan 1 dubbelbladig, + gegr. titelblad; Gravures du Nouveau Testament, + Titelblad; Het Nieuwe Testament, + register (xxv) bladzijden. , + 164 folio's, met twee landkaarten; Het Beloofde land en De Reysen Pauli, + 70 platen, daarvan 12 dubbelbladige, + Apocryphe, ( ii ), 66 folio's, met 6 platen, daarvan 3 dubbelbladige. Geschilderde schutbladen. Lederen band uit de tijd, met vergulde versieringen. Restauraties van de band. DIT bijbeldeel begint in het Oude Testament bij ; de Profeten, dan volgt + Het Nieuwe Testament + de Apocriefen. Bijgebonden ; In totaal 84 platen van de Prentenbijbel van Picart. d.w.z.; het eerste stuk van het Oude testament is er niet bij.

Keywords: Biblia

Price: EUR 800.00 = appr. US$ 869.48 Seller: De Rijzende Zon
- Book number: 1743