Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: BIBLIA Dat is De Gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijke Boeken des Oude en des Nieuwen Testaments. Door last van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generaal...Volgens `t Besluit van de Sinode Nationaal. Met; Het boek der Psalmen nevens de Gezang
Description: 1840. Amsterdam / Haarlem., De Nederl. Bijbel Compagnie / Brand / onder den Linden... / Joh. Enschede en Zoon., 1840. 18 x 12 cms, gegraveerd titelblad, gefolieerd; 416, + 126, + 132 fol. Van de Catechismus ontbreken de eerste 2 bladen. Enkele bladen van de Catechismus zijn aangevezeld. Gemarmerde schutbladen. Goud op snee. Volledig lederen blindgestempelde band uit de tijd. Scharnieren van de rug vakkundig met leer opnieuw vastgezet. exemplaar papier.

Keywords: Biblia

Price: EUR 40.00 = appr. US$ 43.47 Seller: De Rijzende Zon
- Book number: 25690