Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10685: VERENIGD VERZET 1940-1945. - De SS ratten. HINAG.
14033: A.A.B.N, A.K.Z.A.B. - Voor een vrij Namibië.
6679: VERENIGD VERZET 1940-1945. - In het heden ligt het verleden, in het nu wat het worden zal.
69: ANTI IMPERIALISME CAHIER 11. - Socialisme in de derde wereld.
18665: - Onderzoek naar de arbeidssituatie van mannen uit probleemgezinnen te Maastricht
5745: TE ELFDER URE 16. - Multinationale onderneming en vakbeweging.
18610: - Na tien jaar. Gedenkschrift bij het tienjarig bestaan der sociaal-demokratische arbeiderspartij
19344: ( WAESBERGE, ROBERT VAN ) - Zuidelijk Afrika op weg naar de bevrijding. Vijf portretten van mensen die bij de strijd betrokken zijn en een analyse.
8547: TE ELFDER URE 17. - Marxisme 3. Het marxisties wetenschapsbegrip.
19229: - Verslag van het congres over maatschappelijke planning gehouden op 11 october 1947 in het Indisch instituut te Amsterdam
19173: - U.S.S.R. speaks for itself
7516: DE AMSTERDAMMER 1911-1920. - prenten uit De Amsterdammer, losse pagina's ongeveer 250 stuks.
15217: - Fascisme.
15218: - Constructieve kracht.
5715: N.V.V. - Vakbeweging. Doel en streven.
5714: N. V. V. - Ten strijd tegen krisis en werkloosheid.
18870: - Rapport van een commissie, ingesteld door het Nederlandsch instituut voor volkshuisvesting en stedebouw en den nationalen woningraad, algemeenen bond van woningbouwverenigingen inzake de huisvesting van krotbewoners
14027: M.L.B. - Handen af van de beurzen!
18925: - Second international congress of social psychiatry. Proceedings. Summaries
5044: U.S.N. - Almanak '73-'74.
8737: TE ELFDER URE 15. - Universiteit en demokratie.
8597: TE ELFDER URE 34. - Geschiedenistheorie 2. Het Thompson-Anderson debat.
512: KOSMODOK 3-11. - Chili.
19303: - Weißbuch über die Kriegsverbrechen des Generalinspekteurs der Bundeswehr, General Heinz Trettner
18906: - Ruimtelijke aspecten der Leidse ontwikkeling
2509: TE ELFDER URE 20. - Feminisme 1.
18871: - Rapport van het onderzoek naar de behoefte aan huishoudelijke voorlichting in het streekontwikkelingsgebied Geestmerambacht
4522: TE ELFDER URE 27. - Seksualiteit.
9951: - Baskenland autonoom?! Revolutionair en links-nationalisties verzet in Euskadi.
19267: - Vrije vlucht. Tekst van enkele toespraken, gehouden voor de eerstejaars der Rijksuniversiteit te Leiden, in september 1961
10773: DOSSIER CID 002. - Onkruit pakt ze terug.
10774: DOSSIER CID 003. - Breekijzers contra sleutelspecialisten.
2122: DE ENGELBEWAARDER 12. - Mina Kruseman 1839-1922. Portret van een militante feministe en pacifiste.
18634: - New left review, nr. 36 (maart-april 1966)
4572: N.V.S.H. - Klaar is Kees. Maar hoe zit het nou met Marie?
4550: GRONIEK #137. - Politieke cultuur.
14031: Z.A.K. - Arbeidersstrijd, vrijheidsstrijd in zuidelijk-Afrika, Kongresmap Amsterdam 6-7-8 september.
10941: GRUPPE 61. - Arbeiterliteratur - Literatur der Arbeitswelt?
13902: LEF3. - Arbeid ervaren door vrouwen.
5713: N. V. V. - Ondanks moeilijke tijden moedig voorwaarts!
18999: - Sociologisch jaarboek. 1,2,3, 4, 7,8,9, 10,11,12,13
14800: ARGUMENT AS 44. - Eurokommunismus und Theorie der Politik.
14236: AKTION #34 - Anarchistisches Magazin 1988-2
8896: DE M. (RED.). - Anatomie van links.
19249: - Volksalmanak. Vooruit voor Noord-en Zuid-Nederland. 9e-12e jaargang
15216: - Vechten voor vrede.
18636: - Niemand und nichts vergessen. Ehemalige Häftlinge aus verschiedenen Ländern berichten über das KZ Sachsenhausen
11233: R.S.A.P. - De R.S.A.P. in de kamer. Het Nederlandse Militarisme slaat zijn slag.
7986: TE ELFDER URE 12. - Vakbeweging 1.
7984: TE ELFDER URE 14. - Vakbeweging 2.
11260: C.P.N. - In 1964 viert de communistische Partij van Nederland haar 45-jarig bestaan!
11259: C.P.N. - De weg naar socialistisch Nederland. Ontwerp beginselprogram der C.P.N.
19190: - Uitgeverij Boom. De uitgevers van ... feliciteren het Tijdschrift voor Psychiatrie en wensen het een voorspoedig 1984-2008
4559: KONKURSBUCH 24. - Geschlechter-Verhältnisse. Prognosen, Psychosen, Metamorphosen.
5955: GRAMSCHAP #35. - Vrouwen! PM kunstjes! Barricades! New-journaalisme!
10456: C.P.N. - Is de P.S.P. wel zo vredelievend en socialistisch?
19300: - Weg met de socialen. Leve wie o wie?
18735: - Partisans #7 (november-december 1962). Révolution Africaine?
5716: N.V.V. - Welvaartsplan.
7841: BLAUWDRUK 56. - De autoritaire persoonlijkheid.
15104: AKTION 22. - Revolte der Frauen.
5659: G.A.L. - De zinkwitstaking 1929. Leven en strijd van de arbeiders/sters in het Maastricht van de jaren twintig.
6690: GRASWURZEL REVOLUTION 49. - Stilleben in Gorleben.
19024: - Soziologie und Praxis. Beiträge zur Entwicklung der marxistischen Soziologie
15220: - Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te 's-Gravenhage. Overzicht van de geschiedenis der vereeniging van 1854 tot 1929.
9019: DOSSIER CID 004. - De geheimste projekten.
9018: DOSSIER CID 001. - Confidentieel persoonlijk.
8390: DAS ARGUMENT 80. - Schule und Erziehung (V).
14714: WERKGROEP CONCERTEN VAN NIEUWE NEDERLANDSE MUZIEK IN 1968. - Muzikale en politieke commentaren en analyses bij een programma van een politiek-demonstratief experimenteel concert met nieuwe Nederlandse muziek in 1968.
19105: - The International Journal of Social Psychiatry: First International Congress of Social Psychiatry, special edition, nr. 1,2,3,4
11264: C.P.N. - Nieuwe wegen naar eenheid voor democratie en vooruitgang. Discussiegrondslag voor het 21 congres van de CPN.
18907: - Ruimtelijke ordening in Nederland, 1: Algemene inleiding
19153: - Tirade, nr. 12
12108: C.P.N. - C.P.N. vrouwenconferentie 22, 23 oktober 1983.
9085: WAAR BLIJFT DE TIJD 13. - Sociale Strijd. 500 jaar Liwwadden.
13644: P.M. - bolo'bolo.
19127: - The Romanian journal of sociology. IV-V
11944: TE ELFDER URE 41. - Het ontwerpen van arbeidsprocessen.
10825: S.A.P. - St. Sekretariaat Arbeidsprojekten. Informatie folder.
10776: KATERNEN 2000/4 - Mannen-emancipatie.
18816: - Prae-adviezen en stellingen voor de wetenschappelijke conferentie op 19 en 20 maart 1948 te Amsterdam
18691: - Oorlog na de oorlog. Zuid Vietnam 1973/1974. Post-war war Quaker rapport
18706: - Opvattingen van ondertrouwde vrouwen omtrent de grootte van haar toekomstige gezin, I
18707: - Opvattingen van ondertrouwde vrouwen omtrent de grootte van haar toekomstige gezin, II
18704: - Opleiding Huisarts in het zevende studiejaar van de opleiding in de geneeskunde
19201: - Vakbeweging en politieke partijen. Een verzameling van vertaalde opstellen
12107: A.B.O.P. - Zij werkt, hij werkt. Een onderzoek naar de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid belasting en rechts positie en conclusie en aanbevelingen voor het te voeren beleid.
19179: - Über die Wechselbeziehung zwischen Erziehung und Entwicklung. Informationsmaterial aus der pädagogischen Literatur der Sowjetunion und der Länder der Volksdemokratie, Heft 22
19044: - Stalin. A short biography
12240: GRONIEK # 97. - Vrouw en verzorgingsstaat.
9849: S.D.A.P. - Na Tien Jaar 1894-1904. Gedenkschrift bij het tienjarig bestaan van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland.
19204: - Van armenzorg tot welzijnswerk. Materiaal voor de geschiedenis van het sociaal-kulturele werk in Nederland van 1800-1970
19164: - Trends in illegitimacy. United States 1940-1965
19265: - Vrij Nederland, 1987, nr. 44. Zeventig jaar Sovjetunie
12397: AO`79 - Aletta Jacobs.
6272: GEBLADERTE 25. - Migratiebeheersing.
19253: - Vom Ribbentrop-Ministerium ins Amt des Bundeskanzlers. Dokumentation in Sachen Kiesinger
12532: STICHTING VAN DE ARBEID 50. - Over de stichting van de arbeid gesproken.
12586: NIVV-REEKS 23. - Wapenfeiten 1980.
12482: N.V.V. - Wachtgeldregeling.
4239: HONGER HOEFT NIET '87. - Achtergronden van het wereldvoedselvraagstuk.
18631: - Neue Beweise für Globkes Verbrechen gegen die Juden
9319: SUNSCHRIFT 144. - Hein Mol Memoires van een havenarbeider.
19219: - Veranderingen in de maatschappelijke structuur van niet-stedelijke gebieden
12863: MARGETEKST 13 - Dilemma's van de feministiese hulpverlening.
12938: SOZIALISTISCHE ZEITSCHRIFT FUR KUNST UND GESELLSCHAFT. 1/76 - Künstler gegen den imperialistischen Krieg 1.
19279: - Vrouwenwerk
9132: N.V.V. - 1906-1956 Van kiemende kracht tot gouden oogst.
8989: TE ELFDER URE 26. - Kunstgeschiedenis, wetenschap of kritiek.
7568: GEBLADERTE 20. - Bevolkingspolitiek.
18878: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, #11: Impasses social-démocrates
15029: TE ELFDER URE 40. - Julia Kristeva.
2398: RESEARCH GROUP ONE REPORT NO. 21. - The Conditions of Feminist research.
5518: S.D.A.P. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland.
5519: S.D.A.P. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland.
8599: TE ELFDER URE 18. - Vormingswerk 2.
8595: TE ELFDER URE 32. - Verwantschap en produktiewijze.
19031: - Spiegel historiael, jrg. 2, nr. 11: Russische revolutie.
18930: - Selectie voor en in het hoger onderwijs. Een probleemanalyse
18932: - Seminar Althusser. De marxistiese filosofie en haar verhouding tot Spinoza en Hegel, Bachelard en Lacan
15028: TE ELFDER URE 37/38. - Foucault. Waarheid als macht 1 & 2.
18872: - Rapport beoordeling wetenschappelijke staf. De beoordeling van de wetenschappelijke medewerkers aan de Technische Hogeschool Delft
1804: VERENIGD VERZET 1940-1945. - Mijn naam is haas... Enige dokumentaires over regeringsfunctionarissen, de generale staf en het bedrijfsleven van de Duitse Bondsrepubliek en hun bruine verleden.
7510: Z. - Zeitschrift marxistische Erneuerung #57.
8994: TE ELFDER URE 39. - Dilemma's van het feminisme.
18876: - Räte-China. Dokumente der chinesischen Revolution
7540: 'T KAN ANDERS 1990 #3 - 10 jaar
11092: STICHTING 1940-1945. - Woord gehouden.
18879: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, #17: Études sociologiques
18880: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, #19: Sur le jeune Marx
18881: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, nr. 20-21: L'homme et la ville
18882: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, nr. 5: Aspects du capitalisme contemporain
3230: - Israël en de Palestijnen. Een konflikt van rechten.
848: KOSMODOK 2-11. - Vietnam. 1969.
458: C.I.I.R. - Right to Survive. Human Rights in Nicaragua.
8992: TE ELFDER URE 31. - Geschiedenistheorie 1.
5106: - De grondwet van de Sovjet-Unie.
19087: - The British Journal of Social Psychiatry, vol. 3, nr. 1
8990: TE ELFDER URE 29. - Foucault over macht.
8991: TE ELFDER URE 30. - Viet Nam/Kultuur/Biopolitiek. O.a. Foucault
8740: TE ELFDER URE 25. - Stalinismekritiek.
19264: - Vrij Nederland, 1986, nr. 12. Het levenswerk van een Nederlandse ingenieur. Sebald Rutgers
4598: TIJDSCHRIFT VOOR VROUWENSTUDIES 27. - Scopophilia. Kijkgenot.
18465: - Ledenbrief Bond voor Wetenschappelijke Arbeiders, jrg. 3 # 5,7,8, 9,10,11, 12,13, 13 [i.e. 14], ; jrg. 4 #1, 2,3,4, 5,6,7, 8, 8 [i.e. 9] ; jrg. 5 #1,2,3, 4,5,6, 7,8
13663: DIALEKTIK 12. - Beiträge zu Philosophie und Wissenschaften. Die Dialektik und die Wissenschaften.
19060: - Supplément au mémorandum sur la 48me session de la Conférence internationale du Travail (1964)
19048: - Statistiek van de loop der bevolking van Nederland 1938-1954
19059: - Summerhill: Pro und Contra. 15 Ansichten zu A.S. Neills Theorie und Praxis
8600: TE ELFDER URE 11. - Vormingswerk 1.
19037: - Spreekuur thuis jaargang 2,3,4
4838: CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION MEXICO 1984 - International Tribunal and meeting on reproductive rights Amsterdam 1984. Het vrouwenlijf als bezet gebied.
19114: - The permissive society. The guardian inquiry
19354: ??????? ???? - ??????? ????
13905: DICMAP 50. - Het gezin en andere samenlevingsvormen.
19157: - Toelichting op de pensioenbeslissing van de buitengewone pensioenraad
18869: - Rapport van de 'Herzieningscommissie' der S.D.A.P.
18960: - Sociale integratie probleemgezinnen. Rapport van de adviescommissie bestrijding onmaatschappelijkheid ingesteld door de minister van maatschappelijk werk
19327: - Wissenschaftliche Weltanschauung. Teil I: Dialektischer Materialismus. 2. Heft: Die Materie und ihre Daseinsweise
19250: - Volksopvoeding. Nederlands-Belgisch tijdschrift voor sociaal-cultureel groepswerk, 3 (1954), nr. 3. De besteding van de vrije tijd.
18560: - Mémorandum sur la 48me session de la Conférence internationale du Travail (1964)
18540: - Mededelingen vanwege het Spinozahuis, 2
18538: - Max Weber und seine Zeit. Bijlage bij Mededelingen van de Nederlandse Sociologische Vereniging, 1965, nr. 10
18507: - M.L.F. NEEN. Geen Duitse vinger aan atoomtrekker
18508: - Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid
18505: - Luchtverontreiniging. Om de kwaliteit van het bestaan, 4
18500: - Link. Ongesubsidieerd, onafhankelijk en arbeidsintensief blad, nr. 7,9,11,12
18418: - Krotopruiming en sanering. Rapport van de Commissie Krotopruiming en Sanering, ingesteld door de Minister van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
18421: - Kultur, Gesellschaft, Heimat, 1959, nr. 3. 10 Jahre DDR
18432: - La jeune famille. 8e Conférence euopéenne des Ministres chargés des questions familiales
18436: - La prévention des naissances dans la famille. Ses orgines dans les temps modernes. Travaux et Documents, cahier nr. 35
18487: - Les secrets du bureau politique d'Auschwitz
18482: - Les murs ont la parole. Journal mural mai 68. Sorbonne, Odéon, Nanterre etc...
18478: - Les femmes aujourd'hui, demain. Semaine de la pensée marxiste (29 janvier-4 février 1975)
18453: - Recherches internationales à la lumière du marxisme, nr. 18: Le communisme aujourd'hui et demain
18360: - Jugendvergiftung als System. Eine dokumentation über die Vorbereitung der westdeutschen Jugend auf einen neuen Krieg
18346: - Jeunes d' aujourd'hui. D'apres le rapport d'enquête du Ministère de la Jeunesse et des sports
18342: - Jeugd in Tilburg. Een sociaal-psychologisch onderzoek naar de opvoedkundige situatie van de rijpere jeugd door het Hoogvlied-Instituut
18335: - J.W. Stalin. Een korte biografie
18320: - International congress of studies on the problem of underdeveloped areas. Sociological aspects. Theoretical problems
18298: - Informations Sociales. La Mère célibataire et son Enfant. 22e année. Janvier-Février 1968
18266: - Huisvesting van jonge gezinnen. Rapport uitgebracht door de gezinsraad op verzoek van de minister van maatschappelijk werk en de minister van volkshuisvesting en bouwnijverheid
17771: - Geschiedenis van de Communistische Partij der Sowjet-Unie (Bolsjewiki)
17889: - Dat schort er aan! Over de terugkeer van de vrouw in het arbeidsproces
18262: - Horizont
17932: - De levende gedachten van Karl Marx belicht door Leon Trotsky
17929: - De laagstbetaalden
17921: - De huisvesting van groote gezinnen met geringe financieele draagkracht te Leiden. Rapport uitgebracht aan het bestuur van den armenraad
17918: - De hervorming van de onderneming. Herziening van het vennootschapsrecht in verband met medezeggenschap in en toezicht op de onderneming
17919: - De historische ervaring van de dictatuur van het proletariaat
18243: - Historical relics in new China
18236: - Hier spricht Dibelius. Eine Dokumentation
18235: - Heusinger, Foertsch und andere... Kriegsverbrecher an der Spitze von NATO und Bundeswehr
18134: - Grundlagen der marxistischen Philosophie
18135: - Grundlagen der marxistisch-leninistischen Ästhetik
18065: - Echtscheidingen in Nederland 1900-1957
18054: - Documentatieblad. Uitgave van het Wetenschappelijk Voorlichtings- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie, 1967, nr. 3
18035: - Die deutsche Philosophie nach 1945. Unser Weltbild 19
18032: - Deuxième supplément au mémorandum sur la 48me session de la Conférence internationale du Travail (1964)
18010: - De vrouw in heden en toekomst. Uitgave van de vrouwenbond van de Partij van de Arbeid
18229: - Het volk. Dagblad voor de arbeiderspartij. Extra nummer. 25 jaar
18213: - Tijdschrift Het Sociaal Octaaf, 3 (1959), nr. 2
17914: - De Gids
17893: - De afhankelijke sollicitant
17894: - De afsluiting van de Zuiderzee en de inpolderingen in het IJsselmeer
17895: - De arbeid van de gehuwde vrouw buiten haar gezin, nr. 13
17883: - Dagboek van een guerillero
17884: - Damals in Sachsenhausen. Solidarität und Widerstand im Konzentrationslager Sachsenhausen
17885: DAS ARGUMENT 60. - Das Argument. Zeitschrift für Philosophie and Sozialwissenschaften. Nr. 60
17872: - Congres-Verslagen der Sociaal-Democratische Partij
17869: - Conférence des pays d'Europe occidentale pour l'amnistie aux emprisonnés et exilés politiques portugais
17866: - Commissie onderzoek maatschappelijk werk. Bulletin 9: De beroepsrol van de maatschappelijk werker: problemen met betrekking tot waarden en normen
17856: - Commissie onderzoek maatschappelijk werk. Bulletin 8: Sociaal-wetenschappelijk onderzoek in het maatschappelijk werk. Waarom - hoe - wanneer
17857: - …Wieder am Hebel der Macht. Militaristen - Revanchisten - führende Nazis beherrschen den Bonner Staat
17854: - Commissie onderzoek maatschappelijk werk. Bulletin 4: De contactlegging in het maatschappelijk werk. Een praktijkprobleem toegelicht aan de hand van onderzoek-gegevens
17853: - Commissie onderzoek maatschappelijk werk. Bulletin 3: De registratie in het maatschappelijk werk. Het belang van systematisch vastleggen en bewerken van feiten en ervaringen
17746: - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintigjarig bestaan van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland
17738: - Femmes du XXe siècle. Semaine de la pensée marxiste
17737: - Fifteen years of People's Poland
17726: - Erinnerungen an Karl Marx
17974: - De snelle kweekreactor Kalkar
17959: - De positie van de vrouw en de betekenis van de vrouwenbeweging
17815: - Aksent op resolutie 181
17812: - Achter de schermen. De groten der wereldeconomie
17804: - Groninger koek. 43 volksverhaaltjes van de kleine k
17805: - Groningen geen wingewest! Tegen lozing atoomafval en Westduits atoomgevaar
17796: - Globke und die Ausrottung der Juden. Über die verbrecherische Vergangenheit des Staatssekretärs im Amt des Bundeskanzlers Adenauer
17783: - Gelijke kansen. Studiekostenvergoeding voor alle studenten
17655: - Der Mensch in der Großstadt. Eine Vortragsreihe
17589: - De Socialistische Internationale
17546: - De maatschappelijk werkster. Ervaringen uit de gezinsoorden, deel 8
17539: - De les van dertig maanden
17534: - De Joegoslavische visie
17527: - De heilige eed van het dertig miljoen sterke Vietnamese volk
17509: E.E.G. - De E.E.G. en de derde wereld. Verslag van een doctoraal-werkgroep internationale betrekkingen 1971-1972
17501: - De bloedige misdaden van Oberländer. Verslag van een persconferentie voor Sowjet- en buitenlandse journalisten in Moskou op 5 april 1960
17469: - Catalogus van de bibliotheek der Vereniging het Spinozahuis te Rijnsburg
17454: - Commissie onderzoek maatschappelijk werk. Bulletin 1: Maatschappelijk werk-onderzoek. Een korte introductie tot werkterrein en problematiek
17453: - Commissie onderzoek maatschappelijk werk. Bulletin 5: De plaats van korte contacten in het maatschappelijk werk
17451: - Commissie onderzoek maatschappelijk werk. Bulletin 7: De verwijzing in het maatschappelijk werk
17452: - Commissie onderzoek maatschappelijk werk. Bulletin 6: Tweede wegwijzer in de litteratuur (Aanvulling op bulletin 2)
17449: - Cahiers bio-wetenschappen en maatschappij, jrg. 5, nr. 1
17365: - Algemene studiegids 1968-1969 Leidse Universiteit
17416: - Beroepscode voor de leden van de vereniging van sociaal-wetenschappelijke onderzoekers & Toelichting beroepscode
17403: - Au nom des victimes de la terreur nazie: Pour la paix et la détente. Pèlerinage au mémorial national de Sachsenhausen le 19 avril 1980
17428: - Bijlagen bij stedelijke creches in Nederland
17429: - Billy the Kid, of hoe een eenvoudige jongen uit Texas de maarschalksstaf in zijn ransel vond en er mee op kruistocht ging
17582: - De Oorlogs-Redevoeringen van Franklin D. Roosevelt. Van 8 december tot 27 juni 1944. De oorlogs-Redevoeringen van den President tot het Volk der Vereenigde Staten, tot het Congres der Vereenigde Staten en tot andere landen
17385: - Arbeidersontwikkeling. Rapport uitgebracht door de commissie ingesteld door S.D.A.P. en N.V.V. inzake het vraagstuk der arbeidersontwikkeling in Nederland
17349: - Aanpassingsmoeilijkheden. Verslag van de provinciale dag van de Stichting voor Maatschappelijk Werk in de provincie Utrecht op donderdag 3 oktober 1957 gehouden te Utrecht
17346: - A History of the English People in 1815. Book I: Political Institutions, Book II: Economic Life, Book III: Religion and Culture , Epilogue Vol. I 1895-1905, Epilogue Vol. I 1895-1905. Book II: The internal Policy of the Unionist Cabinet
17336: - 25 jaar in het parlement. Een gedenkwoord van het partijbestuur der S.D.A.P.
17337: - 1784-1934. Gedenkboek. Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
18130: - Great contemporaries. Essays by various hands
18112: - Georg Lukács und der Revisionismus. Ein Sammlung von Aufsätzen
18101: - Fragen der marxistischen Soziologie (Teil I). Soziologie und Jugend. Methodische und praktische Probleme
18004: - De volkshuisvesting in Nederland
18002: - De voedselvoorziening der wereld. Verslag van het congres gehouden door het verbond van wetenschappelijke onderzoekers te Wageningen op 8 en 9 october 1948
17444: - Budel
17690: - Discussão das comunicações. X Congresso Internacional de Pediatria = Discussion des communications. X Congrès International de pédiatrie = Discussion of papers. X International Congress of Pædiatrics
18806: - Poradnie spoleczno - Wychowawcze
18894: - Resumos das comunicações. X Congresso Internacional de Pediatria = Résumés des communications. X Congrès International de pédiatrie = Summaries of communications. X International Congress of Pædiatrics
929: AABN. - Vrouwenstrijd in Zuidelijk Afrika.
13269: AALBERSE, P.J.M. (RED.). - Politieke en sociale studiën. Rechtvaardigheid en naastenliefde in de organisatie van den arbeid.
12802: INFORMATIE MILITAIRE AANGELEGENHEDEN. - Heb je het geweten?
9223: AANSTOOT, E. & A. ALBLAS. - Zichtbaar verleden. Uitgegeven ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Industrie- en Voedingsbond CNV.
2687: AANZET. - Gronings autonoom bewegend blad #21.
4251: DE KLEINE AARDE. - Ekologische alternatieven 4. Kamerkost.
4299: DE KLEINE AARDE. - Tijd om te leven. Verslag van het symposium op 17 oktober 1992.
13015: AARTS, PAUL. - Het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
6482: AARTS, PAUL & JAN KEULEN (RED.). - Islam, de woede en het Westen.
13422: AARTSZ, P. (ANTON PANNEKOEK). - De arbeidersraden. Eerste Gedeelte en Tweede Gedeelte
5269: AARTSZ, P. (ANTON PANNEKOEK). - De arbeidersraden 1946.
18957: ABAS, M. (RED.). - Sociale aspecten van het afbetalingswezen. Rapport van de dr. Wiardi Beckman Stichting
12188: ABBAGNANO, NICOLA. - Philosophie des menschlichen Konflikts.
14912: ABBEELE, ERIK VAN DEN (RED.). - Ontmanteling van de groei. Leesboek over een andere economie. O.a. Gorz, Ullrich.
5612: ABENDROTH, WOLFGANG. - Sociale geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging.
8783: ABENDROTH, WOLFGANG & KURT LENK (RED.). - Einführung in die politische Wissenschaft.
18959: ABENDROTH, WOLFGANG. - Sociale geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging. Wat betreft de Nederlandse arbeidersvereniging herzien en uitgebreid
5270: ABENDROTH, WOLFGANG E.A. - Sozialdemokratie und Sozialismus. August Bebel und die Sozialdemokratie.
8910: ABENDROTH, W. E.A. (RED.). - Die Gesellschaft in der Bundesrepublik. Analysen II.
7835: ABENDROTH, WOLFGANG & KURT LENK (RED.). - Einführung in die politische Wissenschaft.
5611: ABENDROTH, WOLFGANG. - Sociale geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging.
5613: ABENDROTH, WOLFGANG. - Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbewegung.
4699: ABOTT, SIDNEY & BARBARA LOVE. - Sappho was a right-on woman. A liberated view on Lesbianism.
6413: ABRAMSKY, KOLYA (RED.). - Restructuring and Resistance. Diverse Voices of Struggle in Western Europe.
14517: ABU JAMAL, MUMIA. - 175 Progress Drive. Featuring the voices of: Bob Marley, Assata Shakur, Chuck D. and others.
6590: ABU JAMAL, MUMIA. - Berichten uit de dodencel.
6591: ABU JAMAL, MUMIA. - Live from Death Row.
8911: ABUSCH, ALEXANDER - Tradition und gegenwart des sozialistischen Humanismus
10312: ACCORD, CLARK & NINA JURNA. - Met eigen ogen. Een hedendaagse kijk op de Surinaamse slavernij.
11557: ACHCAR, GILBERT. - The Arabs and the Holocaust. The Arab-Israeli War of Narratives.
12028: ACHTERGROND. - Congres Linkse Samenwerking.
10513: ACHTERHUIS, HANS. - Met alle geweld.
353: ACHTERHUIS, HANS. - De uitgestelde revolutie. Over ontwikkeling en apartheid.
453: ACKER, ALISON. - Kinder des Vulkans.
6177: ACKERMAN, PETER & JACK DUVALL. - A Force more powerful. A century of nonviolent conflict.
7376: ACQUAVIVA, A E.A. - Das Chile der Volkseinheit.
11717: JONGEREN VREDES ACTIE (RED.). - Pacifistische volksverdediging.
8262: ACU. - Niet morgen maar nu!
12561: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
12562: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
12563: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De keerende kudde.
18270: ADAMA, JERZEGO (RED.). - I Malarstwo
4384: ADAMS, IAN. - The Poverty Wall is built of greed, racism, and the misery of 6.000.000 Canadians.
17516: ADAMS - De fatale epidemie. Artsen over de gevolgen van een beperkte kernoorlog
14311: ADELAAR, WILLEM & TON LEMAIRE & JOOP DE WIT (RED.). - Indianen van Latijns Amerika. Het indianenprobleem in de kontekst van het kapitalisme.
4385: ADERO, MALAIKA (RED.). - Up South. Stories, Studies and Letters of African American Migrations.
6604: ADLER, MAX. - Sozialismus und Gewerkschaften.
3868: ADLER, MAX. - Marx und Engels als Denker.
19138: ADLER, KURT E.A. - The war between the generations. An attempt at reconciliation
7836: ADLER, A. E.A. - De Sovjet-Unie en wij. Een analyse vrij van verkettering en blinde loyaliteit.
18535: ADLER, MAX (RED.). - Marx-Studien. Blätter zur Theorie und Politik des Wissenschaftlichen Sozialismus. Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie
17763: ADLER, GEORG. - Geschiedenis van het socialisme en communisme. Van Plato tot Lessing
5271: ADLER, MAX. - Politieke of sociale demokratie.
10090: ADORNO, THEODOR W. - Eingriffe. Neun kritische modelle.
12167: ADORNO, THEODOR W. - Ohne Leitbild, Parva Aesthetica.
18850: ADORNO, THEODOR W. - Psychoanalyse und Soziologie. 2 Aufsätze
1983: ADORNO, THEODOR W. - Drei Studien zu Hegel.
13354: ADORNO, W. E.A. - Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie.
367: ADOUM, JORGE ENRIQUE. - Die Sonne unter den Pferdehufen.
3156: ADWAN, KAMAL. - La marche en avant du Fath.
14447: ARS AEQUI. - Dilemma's in het hedendaagse strafrecht.
1957: AERSCHOT, MARJAN VAN. - De combinatie van levenssferen doorheen de levensloop. Literatuurstudie.
261: HOLLAND COMITTEE ON SOUTHERN AFRICA. - Women in South Africa.
13036: KOMITÉ ZUIDELIJK AFRIKA. - Mozambique. Een volk in beweging.
266: KOMITEE ZUIDELIJK AFRIKA. - Het olieschandaal 1965-1980.
8656: KOMITEE ZUIDELIJK AFRIKA. - We zullen niet langer zonder doen. Vrouwen onder apartheid.
11550: AGANBEGJAN, ABEL. - De toekomst van perestrojka. Revolutie in de Sovjet Economie.
2914: AGEE, PHILIP. - CIA gegen El Salvador.
13987: AGEE, PHILIP. - CIA. Werkwijze, organisatie en machtsbereik van de Amerikaanse Geheime Dienst.
18637: AGEL, JEROME - Radical therapist collectief. Niet aanpassen: veranderen!
9930: AGEL, JEROME. - Het ""Rough Times"" collectief. Harde tijden.
18212: AGEL, JEROME (RED.). - Het 'Rough Times' Collectief Harde tijden
493: AGERON, CHARLES-ROBERT. - Modern Algeria. A history from 1830 to the Present.
8439: THE AGITATOR. - A Directory of autonomous, non-hierarchical groups & such like in Britain & Ireland.
5215: AGNOLI, JOHANNES. - De transformatie van de demokratie.
12929: AGONE. - #41/42, 43, 44, 46.
8290: AGOSIN, MARJORIE. - Scraps of Life. Chilean Arpilleras Chilean Women and the Pinochet Dictatorship.
10481: AGT, DRIES VAN. - Een schreeuw om recht. De tragedie van het Palestijnse volk.
10925: AHLMARK-MICHANEK, KRISTINA. - De mythe van de maagdelijkheid.
3797: AHRWEILER, GEORG (RED.). - Betr.: Lukács. Dialektik zwischen Idealismus und Proletariat.
12321: AIERBE, PEIO. - Bewaffneter Kampf in Europa. Korsika, Italien, Nordirland, BRD, Baskenland.
10627: STICHTING ONDERZOEK AJC. - Toespraken van Cok Pels, Wim Thomasse en Frits de Jong gehouden op 3 oktober 1981.
15270: AJTMATOV, TSJINGIZ. - Afscheid van Goelsary.
15272: AJTMATOV, TSJINGIZ. - Dzjamilja.
3377: AJTMATOV, TSJINGIZ. - Dzjamilja. De mooiste liefdesgeschiedenis.
13083: INSTITUT FÜR INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN AN DER AKA - Die DDR und die verwirklichung der Schlussakte von Helsinki.
2690: AKEN, N.A.M. VAN. - Verboden vereenigingen.
14877: AKINGINGÖL, Ö. FARUK. - Knooppunt Istanbul. Mensensmokkel via Turkije.
8446: AKKERMAN, JANNY & SELMA NIEWOLD (RED.). - De dochters van Au Co. Vrouwen in Vietnam.
7597: AKSOYCAN-DE BEVER, INGE. - Mediterrane Nederlanders.
12790: TIJDSCHRIFT TRANS-AKTIE. - Jaargang 2, #2,4,6
17712: BOYKOT OUTSPAN AKTIE - Emigratie naar Zuid-Afrika. Is het wel in uw belang?
6727: GEWELDLOOS AKTIEF. - Geweldloos aktief. Nr.1 1975
354: AKZA. - Zuid-Afrika. Geschiedenis van het verzet.
10405: ALBA, VICTOR & STEPHEN SCHWARTZ. - Spanish Marxism versus Soviet Communism. A history of the POUM in the Spanish Civil War.
11442: CENTRAL COMMITTEE OF THE PARTY OF LABOUR OF ALBANIA?. - Eurocommunism or undisguised revisionism.
13078: PARTEI DER ARBEIT ALBANIENS. - Statut der Partei der Arbeit Albaniens.
8409: ALBARDA, J.W. - Rechtop! Rede uitgesproken in de Tweede Kamer der Staten Generaal op 14 november 1933.
5273: ALBARDA, J.W. - Een kwarteeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding van de Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
9526: ALBARDA, MEIA. - Wat baat het de mens… Over het leven endenken van G. Horreüs de Haas.
12265: ALBEDA, W. - De rol van de vakbeweging in de moderne maatschappij.
8601: ALBEDA, W. - Arbeidsverhoudingen in Nederland. Een inleiding.
12365: ALBERELLI, RICARDO. - Paradijs BV. Op weg naar werk.
5614: ALBERS, DETLEV. - De sociale strijd en het ontstaan van de vakbondseenheid in Italië. Annex: Enrico Berlinguer over het histories kompromis.
8876: ALBERS, DETLEV E.A. - Klassenkämpfe in Westeuropa. England, Frankreich, Italien.
11091: ALBERS, D. E.A. - Otto Bauer und der 'Dritte Weg'. Die Wiederentdeckung des Austromarxismus durch Linkssozialisten und Eurokommunisten.
10659: ALBERT, HANS. - Theorie en Kritiek. Opstellen over theorievorming, hermeneutiek en waardenvrijheid in de sociale wetenschappen.
13472: ALBERT, DAVID H. - De macht van het volk. De theorie van geweldloosheid toepassen.
17941: ALBERTS, W. JAPPE. - De middeleeuwse stad
12327: ALBLAS, ART. - Onderwijzen voor een natuurbetrokken bestaan.
14302: ALBRECHT, ERHARD. - Zur Kritik der bürgerlichen Ideologie19. Bestimmt die Sprache unser Weltbild?
14440: ALBRECHT, ULRICH E.A. - Arbeitsplätze durch Rüstung? Warnung vor falschen Hoffnungen.
5930: ALBRO, WARD S. - Always a rebel. Ricardo Flores Magon and the Mexican Revolution.
14173: ALCALDE, ALFONSO - Allende.
3378: ALDEN, JOAN. - Before our eyes.
14863: ALDEN, CHRIS. - China in Africa.
19081: ALEICHEM, SJOLEM. - Tewje. In boter en kaas
3561: ALEICHEM, SJOLEM. - Tewje. In boter en kaas.
17519: ALEICHEM, SCHOLEM. - De gast
14448: ALER, G.P.A. - De politiebevoegdheid bij opsporing en controle.
18288: ALEXANDER, HORACE. - India since cripps
780: DAS, ALEXANDRA E.A. - Speldeprikken voor een reus. De effecten van kleinschalige voedselhulp door Nederlandse particuliere organisaties in India.
7041: ALF, SOPHIE G. - Leitfaden Italien. Vom antifaschistischen Kampf zum Historischen Kompromiß.
13702: ALFF, WILHELM. - Der Begriff Faschismus und andere Aufsätze zur Zeitgeschichte.
1960: ALGERA, MARGREET E.A. (RED.). - Schort er iets? Verdeling van arbeid - vrouwen bekijken het anders.
18689: ACTIE INFORMATIE ALGERIJE - Ook uit UW naam? Zes jaar oorlog in Algerije
12579: ALGRA, N.E. - Recht voor de Sociale Academie.
13490: ALI, TARIQ (RED.). - Nieuwe revolutionairen. Linkse oppositie.
2959: ALIFURA, WIM. - Nyanyian kincir angin.
6865: ALKEMADE, NINI E.A.(RED.). - Vredesstrijd en vrouwenstrijd - relaties tussen feminisme en vrouwenvredesbeweging.
4180: ALKEMADE, GERARD VAN. - Al ga je eraan kapot!. Het leven van vredesactivist Kees Koning.
6746: ALLARD, KEES & MARRIËT. - Vrij aan de ketting.
6219: KATALOGUS TENTOONSTELLING TACHTIG JAAR VROUWENLEVEN VAN ALLEDAG. - Alsof je 'n emmer leeggooit!
18611: RECHT VOOR ALLEN - Na twintig jaar. Overzicht van de strijdwijze der socialisten zooals die door 'Recht voor allen' is voorgestaan en verdedigd gedurende haar twintig-jarig bestaan
6132: ALLEN, THEODORE W. - The invention of the white race. The origin of racial oppression in Anglo-America.
6133: ALLEN, THEODORE W. - The invention of the white race. Racial oppression and social control.
13136: RECHT VOOR ALLEN. - Lauwersmeer. Verslag van een bezetting zomer 1980.
7491: TIJDSCHRIFT RECHT VOOR ALLEN. - uit de jaren: 1967, 1974-1998.
5616: ALLEN, V.L. - The Militancy of British Miners.
9415: ALLEN, TIM & ALAN TH OMAS (RED.). - Poverty and development in the 1990s.
185: ALLES, HANS. - Welzijnsimperialisme, N ieuwe orde in Somalie.
184: ALLES, HANS. - Banditisme en zelfbeschikking. 100 jaar sociale strijd in de Hoorn van Afrika.
186: ALLEWIJN, KRISTEL. - Benin.
6866: ALLEWIJN, KRISTEL. - Oorlogstribunalen: recht of willekeur.
4018: ALLILOEJEWA, SWETLANA. - Twintig brieven aan een vriend. De herinneringen van Stalins dochter.
13539: ALOFS, MARIJN. - Zorgelijke tijden. De Nijmeegse vakbeweging tussen 1919 en 1942.
13964: ALPHEN, OSCAR VAN. - Palestijnen, Palestina!
17427: ALT, ROBERT. - Bilderatlas zur Schul- und Erziehungsgeschichte. Band 1 und 2.
1963: ALTA, MARJAN. - Het geslacht van New Age. Over de relatie tussen feminisme en spiritualiteit.
7786: ALTENA, MARGA E.A. (RED.). - Muzen aan eht werk. Vrouwenlevens in de kunsten. Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 23.
12449: ALTHUSSER, LOUIS. - Marxistische Kritik am Stalinusmus?
3798: ALTHUSSER, LOUIS. - Antwoord aan John Lewis. Kontroverse over marxisme en humanisme.
18435: ALTHUSSER, L. E.A. - Le jeune Marx. La pensée. Revue du rationalisme moderne, #96 (maart-april 1961)
18664: ALTVATER, ELMAR. - Onderwijs en wetenschap in het laatkapitalisme
12202: ALTVATER, ELMAR E.A. (RED.) - Rahmenbedingungen und Schranken staatlichen Handelns. Zehn Thesen.
10507: ALTVATER, ELMAR & OTTO KALLSCHEUER (RED.). - Den Staat diskutieren.
7991: ALTVATER, ELMAR E.A. (RED.). - Materialien zur Kritik der bürgerlichen Ökonomie. Begründung für eine Lehreinheit 'Politische Ökonomie'
14361: ALTVATER, ELMAR & FREERK HUISKEN (RED.). - Materialien zur politischen Ökonomie des Ausbildungssektors.
109: ALTVATER, ELMAR E.A. (RED.). - Die Armut der Nationen. Handbuch zur Schuldenkrise von Argentinien bis Zaire.
12444: ALVAREZ, ISABEL & JOKE MAYER. - Federico Garcia Lorca. Mens, dichter en dramaturg.
14467: AMAD, ADNAN (RED.). - Documents & reports on the Israeli violations of human and civil rights.
7820: AMALRIK, ANDREJ A. & J.W. BEZEMER (INL.) - Haalt de Sovjetunie 1984?
407: AMANDLA. - Maandblad over Zuidelijk Afrika. Feb 1984.
15266: TIJDSCHRIFT DE 12 AMBACHTEN. - #1,2,3,4,5, 6,7,8,9, 10,11,12,13, 14,15,16,17.
12272: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging.
12273: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging.
5617: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging.
4479: RADICAL AMERICA. - Beauty Parlors, vol. 11, no. 3.
4480: RADICAL AMERICA. - Spain: communism and repression, vol. 11, no. 2.
4481: RADICAL AMERICA. - The struggle for control of production, vol. 13, no. 6.
11389: VROUWENGROEP LATIJNS-AMERIKA. - Vrouw en verzet. Chili.
7415: AMERONGEN, MARTIN VAN E.A. - Voor buurt en beweging. Negentig jaar Sociaal-Democratie tussen IJ en Amstel.
5184: AMERONGEN, MARTIN VAN E.A. (RED.). - Luizen in de pels. 100 jaar journalistiek in Nederland.
11529: AMERONGEN, MARTIN VAN (RED.). - Over de doden niets dan goeds. Necrologieën van politici.
13149: AMERONGEN, M. VAN (RED.). - De Baader-Meinhof Groep. Een documentaire.
17710: AMERONGEN, MARTIN VAN. - Eins, zwei, drrrei... rechts! Op mars naar het Vierde Rijk?
815: AMIN, MOHAMED & MALCOLM CALDWELL (RED.). - Malaya. The Making of a Neo-Colony.
14927: AMIN, SAMIR. - Accumulation on a world scale. A critique of the theory of underdevelopment. Volume 1 and 2 combined.
15194: AMMON, G. - Groepsdynamika en agressie.
8582: AMOK. - Het opkomend militarisme van de Europese Unie.
9523: AMOK. - De bril van Kofi Annan. Bezorgde burgers over de bommen op Irak.
14585: AMOK. - De oorlog komt naar je toe. Reforger '87.
863: AMOK. - Vuile handen. Wapenhandel met Indonesië.
7259: AMOK. - Een streep in het zand. Nieuwe Orde in de Golf.
18694: AMRITO, SWAMI DEVA. - Oorspronkelijk gezicht. Een gang naar huis
18008: AMSTEL VAN LÖBEN SELS, J.C. VAN. - De vrouw als gemeenschapsmensch
4818: VROUWENGROEP ANTROPOLOGIE AMSTERDAM. - Vrouw in zicht! Naar een feministiese antropologie.
786: INDIA VROUWENGROEP AMSTERDAM. - Gezichten van Sita. Indiase vrouwen belicht.
11415: GOETHE INSTITUT AMSTERDAM. - Verboten, verfolgt - verbrannt.
9044: VIDEO PERSGROEP AMSTERDAM (VAP). - Video Katalogus mei 1986.
12344: POLEMOLOGISCHE STUDIEGROEP AMSTERDAM. - Kontroversiele polemologie.
2629: NEDERLANDSE VROUWENBEWEGING AMSTERDAM. - Baanbreeksters.
5748: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. - 90 jaar strijd. Ontstaan en ontwikkeling van de industriebond NVV in Amsterdam.
19321: UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK AMSTERDAM. - Wie was Spinoza? Feit en fictie rond een zeventiende-eeuws denker. Herdenkingstentoonstelling
11777: TIJDSCHRIFT DE LASTIGE AMSTERDAMMER. - Verschijnt als er reden voor is. Nummer 4.
7989: AMSTERDAMS INITIATIEF TEGEN FASCISME, RACISME EN ANTISEMITISME. - Geef fascisme geen kans.
10097: ORGANISE! FOR REVOLUTIONARY ANARCHISM. - #58-62
11974: MAATSTAF. PORTFOLIO ANARCHISME. - Jaargang aug./sept 1976. Met Avrich, Constandse, Boon, Ramaer, Ros e.a.
13524: ANARCHIST BLACK CROSS DIJON, GENT, INNSBRUCK. - Control Unit Prisons.
13048: ORGANISATIE VAN ROERMONDSE ANARCHISTEN (ORA). - Anarchisme scholingsteksten.
3913: NVV & ANB. - Volkshuisvesting en werkgelegenheid.
356: ANC. - ANC speaks. Documents and Statements of the African National Congress 1955-1976.
2104: D'ANCONA, HEDY E.A. (RED.) - Vrouwenlexicon. Tweehonderd jaar emancipatie van A tot Z.
9249: D'ANCONA, HEDY & REMCO CAMPERT E.A. - Vliegende schotels. Over de strijd in het huishouden.
7982: ANDEL, PIET VAN E.A. (RED.). - Fascisme, neofascisme en rechts-extremisme in West-Europa.
11024: 'T KAN ANDERS. - Wat & hoe.
4253: 'T KAN ANDERS. - Energie, groei en ekologie.
14787: 'T KAN ANDERS. - 1986 #2 De teloorgang van links.
11025: 'T KAN ANDERS. - Omschakeling van oorlogs- naar vredesekonomie.
4415: ANDERSON, PERRY. - Lineages of the absolutist State.
17409: ANDERSSON, JOHN E.A. - Behandeling bij afwijkend gedrag
18653: ANDREJEW, I.D. - Notwendigkeit und Zufall
5169: ANDREJEW, LEONID. - De gedachte.
18754: ANDRIES, MARC (RED.). - Polen. Vandaag en Gisteren
12075: ANDROPOW, J.W. - Redevoering en artikelen.
8208: ANEMA-BROUWER, ELLEN E.A. (RED.). - Het jaar van de vrouw…wat nou?
6613: ANGELI, CLAUDE & PAUL GILLET. - Debout, Partisans! Les communistes dans la Résistance. De la débacle aux F.T.P.
14831: ANGELOV, STEFAN. - Der sozialistische Humanismus und seine Kritiker.
11410: ANGERMAYER, ERWIN (RED.). - Große Frauwen der Weltgeschichte. Tausend berühmte Frauwenin Wort und Bild.
10977: MEDISCH KOMITEE ANGOLA. - De Unita, een gepasseerd station.
18812: AKTIECOMITE ANGOLA - Portugal. Het lot van de oppositie
245: MEDISCH KOMITEE ANGOLA. - De overwinning is zeker. Reisverslag van een verblijf bij de volksbeweging voor de bevrijding van Angola.
4878: D'ANJOU, L.J.M. & A.P.J. BERNTS. - Presteren en verdelen in Nederland. Over individuele belangen en maatschappelijke solidariteit.
18964: ANKERSMIT, J.F. - Socialisatie 1933. Toelichting bij de wijzigingen der conclusies van het 'Socialisatie-rapport 1920'
2510: TE ELFDER URE 33 ANNEX - Taylorisme in Nederland.
3520: ANNINK, LINDA E.A. (RED.). - De doden worden met de dag opstandiger.
14886: ANONIEM. - Latijns Amerikaanse vakbeweging en solidariteit. Kritische analyse van CLAT in Latijns Amerika en Nederland.
9217: ANSPRENGER, FRANZ. - Auflösung der Kolonialreiche.
10216: ANSTADT, MILO E.A. - Polen vandaag en gister.
5090: ANSTADT, MILO. - Op zoek naar een andere mentaliteit.
18090: ANTONI, NILS. - Erfelijkheid constitutie en milieu
1968: ANTONIS, BARBIE(RED.). - Women in society.
6381: BOLIVIA CENTRUM ANTWERPEN. - Een goede deal. Een duurzaam drugbeleid in Noord en Zuid.
14083: ANTWERPEN, CLUB VAN. - Teksten voor de 21 ste eeuw.
302: STUDENTEN TEGEN APARTHEID. - De Shell-connectie. Shell, Zuid-Africa en de Nederlandese Universiteiten.
13919: NGVS APPELSCHA - Socialistische Strijdliederen. Hernieuwde uitgave.
8999: APPIGNANESI, RICHARD & OSCAR ZARATE. - Lenin voor beginners.
10584: APPLEMAN WILLIAMS, WILLIAM?. - The roots of the modern American empire. A study of the growth and shaping of social consciousness in marketplace society.?
4389: APPLEMAN WILLIAMS, WILLIAM. - Der Welt Gesetz und Freiheit geben. Amerikas Sendungsglaube und imperiale Politik.
19099: APTHEKER, HERBERT. - The fraud of ""Soviet anti-semitism""
3163: ARAFAT, YASSER. - A discussion with Yasser Arafat.
3751: ARBATOW, GEORGI A. - Bewapening & wapenbeheersing.
17846: ARBATOW, GEORGI A. - Bewapening & wapenbeheersing
11698: PARTIJ VAN DE ARBEID (PVDA). - Schuivende panelen.
19050: PARTIJ VAN DE ARBEID (PVDA). - Statuten en huishoudelijk reglement
10995: PARTIJ VAN DE ARBEID (PVDA). - Klaarheid.
17839: PARTIJ VAN DE ARBEID (PVDA). - Beginselprogram 1959
1971: TIJDSCHRIFT BULLETIN NEDERLANDSE ARBEIDERSBEWEGING. - #1-40 compleet
13534: BULLETIN NEDERLANDSE ARBEIDERSBEWEGING. - 1 mei vieringen in Nederland (1890-1940).
9505: INSTITUUT VOOR ARBEIDERSONTWIKKELING. - Handboek voor het Plan van de Arbeid.
14203: ONDERNEMINGSRAAD ARBEIDERSPERS. - Verslagen van den ondernemingsraad en de groepsraden van technisch- (typografen) en redactiepersoneel over 1932-1933.
8645: INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE. - Dertig jaar strijd voor sociale rechtvaardigheid (1919-1949).
6377: ARDILA GALVIS, CONSTANZA. - The heart of the war in Colombia.
9002: ARENDT, HANNAH. - Geweld, macht en onmacht.
4515: ARENS, AGNA E.A. (RED.). - Gelukkig kan je er nu over praten. Naar aanleiding van het tv-programma ""Ot... en hoe zit het nou met Sien?""
10936: ARIAN, MAX E.A. - Redactie binnenland.
18470: ARIÈS, PHILIPPE. - L'enfant et la vie familiale sous l'ancien régime
9057: ARIS, C.T. - Klassenanalyse van Griekenland - beginselverklaring van de EKKE
4267: ARKEL, JAN VAN (RED.). - Oefeningen in duurzaamheid. Perspectieven naar 2040.
4272: BAJO & VAN ARKEL. - Het Flip Flop effekt.
14024: ARKIN, WILLIAM M. - Research Guide to Current Military and Strategic Affairs.
1743: ARMAND, ANNA. - Kein Kredit für Helmut Schmidt.
11220: ARMANSKI, GERHARD. - Entstehung des Wissenschaftlichen Sozialismus. SL Kurs.
8889: ARNASZUS, HELMUT E.A. - Materialismus - Wissenschaft und Weltanschauung im Fortschritt.
8198: DOKUMENTATIECENTRUM ARNHEM. - Dokumenten. Militaire produksie bij AKZO Nobel.
6245: ARNOVE, ANTHONY (RED.). - Iraq Under Siege. The deadly impact of sanctions and war.
6246: ARNOVE, ANTHONY (RED.). - Iraq Under Siege. The deadly impact of sanctions and war. Updated edition.
11548: ARNSON, CYNTHIA. - A revolution confronts the United States.
15184: ARON, RAYMOND. - Het vraagstuk van de vrijheid.
12232: ARON, RAYMOND. - Die industrielle Gesellschaft.
12239: ARON, RAYMOND. - La lutte de classes.
12720: ARRABAL, F. - Picknick op het slagveld en Guernica.
9190: ARRABAL. - Lettre au général Franco.
4172: ARRABAL. - Brief aan generaal Franco.
15214: ARRIËNS, A. E.A. (RED.). - Prof. Dr. J. van Rees dankbaar herdacht.
8014: ARSJINOF, PJOTR. - Geschiedenis der Machnobeweging 1918 - 1921
8166: ARTS, BAS. - Duurzame ontwikkeling, duurzame samenwerking? Allianties tussen sociale bewegingen.
4268: ARTS, BAS (RED.). - Interrelaties tussen milieu, derde wereld en vrede.
17422: ARTS, W.A. (RED.). - Betekenis en interactie. Symbolisch interactionisme als onderzoeksperspectief
7981: ARVON, HENRI. - Le marxisme.
11136: ARGUMENT AS 2. - Gewerkschaften im Klassenkampf.
18654: AS, G.G. VAN (RED.). - November-alarm. De revolutie-bedreiging in Nederland. November 1918. Gedenkboek samengesteld door G.G. van As. Lid der Hoofdredactie van 'De Nederlander'.
9063: AS, G.G. VAN (RED.). - November-alarm. De revolutie-bedreiging in Nederland. November 1918. Gedenkboek.
948: TIJDSCHRIFT DE AS. - F. Domela Nieuwenhuis.
1715: TIJDSCHRIFT DE AS. - nr. 2, 11, 12, 32, 41, 44/45, 47, 48, 55/56, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 88, 95.
1716: TIJDSCHRIFT DE AS. - nr. 152/153/154; 156, 157; 165/166, 167, 168; 175, 176; 181/182, 183, 184, 185.
14070: TIJDSCHRIFT DE AS. - nr. 101, 102, 103, 104/105, 106, 107, 108, 109/110, 111, 112, 113, 114, 115, 116; 118, 119/120, 121, 122/123, 124, 125, 126/127, 128, 129; 132; 148/149 en 1e jaarboek anarchisme.
10252: ASA, MARCOS & VIDAL DE NICOLAS. - Gedichten uit de Spaanse gevangenissen.
4221: ASBEEK BRUSSE, WENDY E.A. - Immigratie en asiel in Europa. Een lange weg naar gemeenschappelijkheid?
14973: ASCHER, CAROL E.A (RED.). - Between women.
1980: ASCHER, CAROL. - Simone de Beauvoir. A life of freedom.
5829: ASHRAWI, HANAN. - Deze kant van de vrede. Memoires.
3153: ASHRAWI, HANAN MIKHAIL. - From intifada to independence. A Palestinian woman speaks out.
6264: ASKV. - Nee heb je, ja kan je niet krijgen. De achterkant van het Nederlandse asielbeleid.
6265: ASKV. - Eerste hulp bij ontruimingen. Weet wat u moet doen als een vluchteling ontruimd wordt.
18860: ASPEREN, G.H. VAN. - Psychotherapie. Concentrische methode
12890: ASRATJAN, E.A. - Leven en werken van Iwan P. Pawlow.
12388: ASSELDONK, HANS E.A. (RED.). - Geweld.
1744: ASSEYER, J. E.A. - Hiebe unter die Haut. Kritik an normalen Zuständen & Konjunkturbewussten Zeitgenossen. Ein Schüsselbuch für die Erkenntnis vieler falscher Grössen der Gegenwart, Mattick, Lenk, Lösche, Rabehl.
12020: ASSMANN, GEORG E.A. (RED.). - Wörterbuch der Marxistisch-Leninistischen Soziologie.
6104: ASTRAIN, LUIS NUNEZ. - The Basques. Their struggle for independence.
14129: ASTRAIN, LUIS NUNEZ. - The Basques. Their struggle for independence.
4270: ASTREGO, J. & P.P. VAN DER KOOY. - Winkelen in het weiland.
5435: ASTROW, W. E.A. (RED.). - Illustrierte Geschichte der russischen Revolution.
14553: ASTURIAS, MIGUEL ANGEL. - Weekend in Guatemala.
9129: THEMAGROEP TAALTHEORIE ASVA - Naar een materialistiese taaltheorie
10777: PRO ASYL. - Von Deutschland in den türkischen Folterkeller. Zur Rückkehrgefährdung von Kurdinnen und Kurden.
10819: ATALANTA. - Suksesresepten.
7273: ATALANTA. - Sappho Mooi Geschreven.
1981: ATALANTA. - De tweede golf voorbij? Gesprekken met negentien vrouwen over hun actieve jaren in de vrouwenbeweging.
4271: ATALANTA. - Honderd-en-een redenen tegen het automobilisme.
19028: ATHOL, HERTOGIN VAN. - Spanje onder de schijnwerper
307: ATIYA, NAYRA. - Enkelringen- Egyptische vrouwen aan het woord.
10653: ATOOMVRIJSTAAT. - 8e jaargang nr. 1.
6184: ATTAC (RED.). - Die geheimen Spielregeln des Welthandels. WTO, GATS, TRIPS, MAI.
6558: ATTALI, JACQUES. - Naar een nieuwe wereldorde.
4402: COMRADE GEORGE & ATTICA. - Die Zeit des Blues ist vorbei. Geschichte ist eine Waffe /Band 1. Der Mord an George Jackson und die schwarze Gefangenenbewegung in den USA.
13726: ATTLEE, CLEMENT. - Mijn Labour party.
8920: AUERBACH, WALTER. - Zusammenhänge illusion und wirklichkeit der sozialen sicherheit.
4122: MARXISTISCHE AUFBAUORGANISATION. - Die Krise der kommunistischen Parteien. Probleme der gegenwärtigen Revisionismuskritik.
14758: USBEKISCHE GESELLSCHAFT FÜR FREUNDSCHAFT UND KULTURELLE VERBINDUNGEN MIT DEM AUSLAND. - Sowjetisches Usbekistan: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
12301: DIVERSE AUTEURS. - Vitoria ou morte. Verzetspoëzie uit de Portugese koloniën/Frelimo Vencera
10533: DIVERSE AUTEURS. - The Soviet Threat to Europe?
10648: DIVERSE AUTEURS. - Nuclear Energy Questions. A critical look at nuclear energy and the alternatives for today and tomorrow.
7950: DIVERSE AUTEURS. - Lenin und die Arbeiterbewegung heute.
7961: DIVERSE AUTEURS. - Politische Ökonomie des Kapitalismus.
14417: DIVERSE AUTEURS. - Für Frieden und Demokratie. Deutsche Dichtungen vom ersten Weltkrieg bis auf unsere Tage.
14581: DIVERSE AUTEURS. - Dodewaard. Niet oplappen maar opdoeken. Tentenkamp 13-21 april.
13119: ONBEKENDE AUTEURS. - Als je wordt aangeraakt op een manier die je niet prettig vindt …
14628: DIVERSE AUTEURS. - Lenins Imperialismustheorie und die Gegenwart.
8152: DIVERSE AUTEURS. - Werkneemsters van de willekeur. Fabrieksarbeid van vrouwen in Azië.
9588: AUTHORENKOLLEKTIV. - Sprachbarrieren.
13012: SADD EL AALI AUTHORITY. - Aswan high dam. Diversion of Nile.
18920: AUTORENKOLLEKTIV. - Schülerladen. Rote Freiheit
4000: AVENAS, DENISE & ALAIN BROSSAT. - De l'antitrotskysme. Eléments d'histoire et de théorie.
14847: AVILA, F. E.A. - Portugal. L'autre combat.
12426: AVNERY, URI. - Israël zonder zionisten. Een pleidooi voor vrede in het Midden-Oosten.
19246: AVVL - Vijftig jaren. 1919-1969. Vereniging voor crematie AVVL
3563: AWDEJENKO, A. - Ik heb het leven lief.
1745: AYCK, THOMAS. - Zuckmayer.
15027: AZM, SADIK AL. - Kritiek op godsdienst en wetenschap. Vijf essays over islamitische cultuur.
6326: AZZELLINI, DARIO & BORIS KANZLEITER (RED.). - Das Unternehmen Krieg. Paramilitärs, Warlords und Privatarmeen als Akteure der Neuen Kriegsordnung.
6418: AZZELLINI, DARIO. - Genua. Italien Geschichte Perspektiven.
5567: AZZELLINI, DARIO. - Genua. Italien Geschichte Perspektiven.
3334: BAADE, FRITZ. - Wedloop naar het jaar 2000.
17786: BAAIJ, HANS. - Groepssex, waar hebben we het over?
7627: BAAL, J. VAN. - Mensen in verandering. Ontstaan en groei van een nieuwe cultuur in ontwikkelingslanden.
18562: BAAL, J. VAN. - Mens en burger. Het probleem van de aanpassing. Vier voordrachten
18843: BAAN, P.A.H. - Psychiatrie in de maatschappij. Oratie
15101: BAAR, MIRJAM DE E.A. (RED.). - In de ban van het verhaal. Elfde jaarboek voor vrouwengeschiedenis.
7414: BAARDEWIJK, KEES VAN. - Kaat, Kees en de Kezen. Rotterdamse vrouwen in opstand.
1476: BAARS, JAN E.A. (RED.). - 125 jaar vrijdenken.
1984: BAART, INGRID & MARLEEN BAERVELD (RED.). - Dokteren aan vrouwen, medikalisering van vrouwenlevens.
17435: BAARTMANS, K. - Boer Koekkoek
18943: BABEL, ISAAK (RED.). - Signalementen. Over auteurs, hun werk, hun achtergronden
3606: BABEL, ISAAK E.A. - Signalementen. Over auteurs, hun werk, hun achtergronden.
17878: BABY, JEAN. - Critique de base. Le Parti Communiste Français entre le passé et l'avenir
12292: BACH, INES & JOCHEN BACH(HRG.). - Massenkunst in Kuba.
18586: BACHITOW, M. - Mikrosoziologie und Klassenkampf
15173: BACHRACH, PETER. - Die Theorie demokratischer Elitenherrschaft.
18469: BACKER, A.J. - Leidse wevers onder gaslicht
1746: BACKES, UWE & ECKHARD JESSE. - Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland.
9131: BADER, VEIT MICHAEL E.A. - 8 lezingen over de verhouding marxisme/sociologie
13462: BADER, VEIT MICHAEL. - Deze rechtsorde is de onze niet? Over democratie, rechtstaat en verzet. Uit: Recht en Kritiek 1982.
17344: BADER, VEIT-MICHAEL. - 8 lezingen over de verhouding sociologie-marxisme
3386: BAER, MARTHA. - (As Francesca).
11745: BAHR, H.E. - Politisierung des Alltags. Gesellschaftliche Bedingungen des Friedens.
1747: BAHR, HANS-ECKEHARD (RED.). - Weltfrieden und Revolution. Neun politisch-theologische Analysen.
3299: BAHR, GISELA E.A. (RED.). - Brecht Heute/Brecht Today.
11621: BAHRO, RUDOLF. - Elemente einer neuen Politik. Zum Verhältnis von Ökologie und Sozialismus.
1748: BAHRO, RUDOLF. - Die Alternative. Zur Kritik des real existierenden Sozialismus.
1750: BAHRO, RUDOLF. - Elementen voor een nieuwe politiek.
11144: BAIER, HORST. - Studenten in Opposition. Beiträge zur Soziologie der deutschen Hochshule.
19003: BAILEY III, ROBERT B. - Sociology faces pessimism. A study of European sociological thougt amidst a fading optimism
15251: BAILEY OGILVIE, MARILYN. - Women in science. Antiquity through the nineteenth century. A biographical dictionary with annotated bibliography.
14100: BAILEY, MARTIN & BERNARD RIVERS. - Oliesancties tegen Zuid-Afrika.
12034: BAIRD, DUGALD E.A. - Living with the pill and other methods of contraception.
6344: BAIRD, VANESSA. - No Nonsense Guide to Sexual Diversity.
14944: BAIS, KAROLIEN. - Arme wereld. Over armoede, sociale uitsluiting en werkloosheid. Kopenhagen 1995.
7458: BAIS, KAROLIEN. - Racisme als leerzaam incident.
13166: BAKELS, H.L. - Staken bij de spoorwegen 1903 en 1983.
8650: BAKELS, H.L. & L. OPHEIKENS. - Schets van het Nederlands arbeidsrecht.
1988: BAKER, RACHEL. - The first woman doctor, the story of Elizabeth Blackwell.
4640: BAKER FLEMING, JENNIFER. - Stopping Wife Abuse.
5277: BAKKER, PIET (RED.). - Troelstra's heengaan. Stemmen en stemmingen uit eigen en anderen kring na het verscheiden en de begrafenis van Mr. P. J. Troelstra. Gebundeld door Piet Bakker, redacteur van Het Volk.
10306: BAKKER, BERT E.A (RED.). - Visioen en werkelijkheid, de illegale pers over de toekomst der samenleving.
5232: BAKKER, TIERS & ROBIN BROUWER. - Liberticide.
11940: BAKKER, BRAM. - De dwarse psychiater. Meningen.
19247: BAKKER, BERT (RED.). - Visioen en werkelijkheid. De illegale pers over de toekomst der samenleving
13417: BAKKER,VINCENT. - De Krach van het Kapitaal.
1937: BAKKER, JORIS. - Noord Ierland.
9069: BAKKER, VINCENT. - Korter werken.
14967: BAKKER, EDWIN & JUDITH SCHUYF (RED.). - Homoseksualiteit en de media.
7701: BAKKER, HENK & MARTEN BIERMAN. - Steden, wegen, ruimte. Op weg naar de bermbeschaving.
17467: BAKKER, J.P. - Causaliteit en wisselwerking in de physische aardrijkskunde. Oratie
1478: BAKOENIN, MICHAEL. - De internationale broederschap.
5870: BAKOENIN, MICHAIL. - God en de staat.
9455: BAKOUNINE, MICHAIL. - God en de staat.
5086: BAKUNIN, MICHAEL. - Freiheitlicher Sozialismus oder Marxismus? 3 Aufsätze.
5936: BAKUNIN, MICHAEL. - Die Revolutionäre Frage. Föderalismus, Sozialismus, Antitheologismus.
11845: BALANDIER, GEORGES. - Anthropologie politique.
11096: BALEN, BARBARA VAN & DORIEN DE WIT. - Het aandeel van vrouwen Positieve actie in Nederland.
3806: BALHAN, JACQUES E.A. (RED.). - Marx voor scholieren.
14449: BALKEMA, J.P. - Klachtrecht voor gevangenen. Penitentiair klacht- en tuchtrecht.
17504: BALLINTIJN, G. (RED.). - Data, Feiten, Documenten. Kroniek van den Tweeden Wereldoorlog.
5915: BALS, KEES & MARTIN GERRITSEN. - De Indonesië weigeraars. Met een voorwoord van Poncke Princen.
17405: BAN, A.W. VAN DEN. - Aspecten van de voorlichtingskunde
7371: KLEINE BÜCHEREI DES MARXISMUS/LENINISMUS BAND 2 & 3. - Über den historischen Materialismus Teil 1& 2
1990: BANDT, MARIE-LOUISE DEN. - Vrijwillig kinderloze vrouwen. Verkenningen rond een keuze.
10710: BANEKE, PEER. - Nederland en de Indonesische gevangenen.
828: BANERJEE, SUMANTA. - Child labour in Thailand. A general review.
11617: BANGE, PETTY E.A. - Tussen heks en heilige.
620: BANI, OMOL. - Fatima statt Farah. Erfahrungen einer Frau in der iranischen Revolution.
10788: BANK, JAN. - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
5279: BANK, JAN E.A. - In dienst van het gehele volk. De West-Europese sociaal-democratie tussen aanpassing en vernieuwing 1945-1950.
11604: BANK, JAN. - Kort Marcuse. Inleiding tot de denkwereld van Herbert Marcuse.
12233: BANK, JAN & STEF TEMMING.(RED.). - Van brede visie tot smalle marge.
7887: BANNING, W. & J. BARENTS (RED.). - Socialistische documenten. Uit de literatuur van meer dan een eeuw bijeengebracht.
10621: BANNING, W. - Een nieuwe wil een nieuwe wereld.
10606: BANNING, W - Naar eigen levensvorm.
12394: BANNING, W. - Als een goed instrument.
15038: BANNING, W & BERLAGE & HORREUS DE HAAS E.A. - Religieus-socialistische studiën.
12331: BANNING, W. E.A. - De mens op reis.
5280: BANNING, W. E.A. - De vrouw in het bedrijf.
5283: BANNING, W. - Moderne Maatschappij Problemen. Eerste bundel.
5287: BANNING, W. - Het vraagstuk van de arbeid.
5285: BANNING, W. - De dag van morgen. Schets van een personalistisch socialisme, richtpunt voor de vernieuwing van ons volksleven.
18973: BANNING, W. - Socialistische documenten
18717: BANNING, W. - Over de ontmoeting van theologie en sociologie. Oratie
12530: BANNING, W. - Geloofsstrijd.
10999: BANNING, W. - Uw recht uw plicht door Ds. W. Banning.
5769: BANNING, W. - Geloof en arbeid. Een inleiding in het Nederlandse religieus-socialisme.
5770: BANNING, W. - Marx... en verder.
3006: BANNING, W. - Hedendaagse sociale bewegingen. Bewerkt door Woldring.
3753: BANNING, W. (RED.). - Hedendaagse waardering van Karl Marx.
11014: BANNING, W. - Recht op van lijf, recht op van ziel! Warom wij fascisme bestrijden door Dr. W. Banning.
18591: BANNING, W. - Moderne maatschappijproblemen. Een beschrijvende analyse van krachten en processen in de hedendaagse maatschappij ten dienste van predikanten, maatschappelijke werkers en werksters, wika's, en anderen
18531: BANNING, W. - Marx…en verder. Religieus Socialistische vragen, IV, No. 2-3
18495: BANNING, W. & A.A. VAN AMERINGEN & J.M. DEN UYL. - Liberalisme en socialisme
18374: BANNING, W. - Karl Marx. Leven, leer en betekenis
18140: BANNING, W. - Hedendaagse waardering van Karl Marx
18230: BANNING, W. - Het vraagstuk van de arbeid
14864: BARADARAN, MONIREH. - De naakte waarheid. Overleven in een vrouwengevangenis in Iran.
10278: BARAN, PAUL A. & PAUL M. SWEEZY. - Monopoly Capital.
3807: BARAN, PAUL A. - Politische Ökonomie des wirtschaftlichen Wachstums.
18598: BARAN, PAUL A. - Monopoly capital. An essay on the American economic and social order
7624: BARBACH, LONNIE GARFIELD. - De totale vrouw. Een handleiding tot een beter sexleven en het bereiken van orgasmen.
11578: BARBER, NOEL. - De Hongaarse opstand.
19045: BARBUSSE, HENRI. - Stalin. Een mens gezien tegen de achtergrond van een nieuwe wereld
14925: BARCLAY, HAROLD. - The State.
14928: BARCLAY, HAROLD. - Culture & anarchism.
7913: BARCLAY, GLEN ST.J. - Neo-Nationalisme. Grote stromingen der 20e eeuw.
775: BARDHAN, PRANAB. - The Political Economy of Development in India.
14259: BARENDRECHT, WOUTER & RAMON KION (RED.). - Zwijgend protest. 5 jaar dwaze moeders in Argentinië.
13533: BARENTS, J. - H.P.G. Quack. Zijn leven en werk.
17418: BARENTS, J. - Bestek. Enkele richtlijnen bij de studie van staat en maatschappij
14632: BARKER, D.H. & SHEILA ALLEN. - Dependence and exploitation in work and marriage.
8773: BARLOW, MICHEL. - Le socialisme d'Emmanuel Mounier.
6188: BARLOW, MAUDE & TONY CLARKE - Blauw Goud. De strijd tegen de privatisering van water door multinationals.
10222: BARNABY E.A. - Gewapende vrede. Groene Cahier.
10382: BARNABY, F. & E. BOEKER. - Defensie zonder kernwapens.
14752: BARNEA, NAHUM (RED.). - Israël in vredesnaam. De politiek van een geharnaste democratie.
19010: BARNES, LEONARD. - Soviet light on the colonies
5292: BARNETT, S. A. - Uitvoerbaar socialisme. Studiën over sociale hervorming.
237: BARNETT, DON & ROY HARVEY. - De bevrijding van Angola. Berichten en documenten van een guerilla-oorlog.
6911: BARNSLEY, MARK. - Beaten up, fitted up, locked up. Mark Barnsley and the Pomona incident. A miscarriage of justice.
13766: BARNSLEY'S, MARK. - In the hands of the enemy, Mark Barnsley's struggle for justice.
1993: BARRETT, MICHÈLE. - Links en de vrouwenbeweging. Het wankele verbond.
402: BARRIOS DE CHUNGARA, DOMITILA. - Het onrecht is groter dan Bolivië.
1484: BARRUÉ, JEAN. - Anarchisme nu.
11159: BARRY, TOM. - Panama. A country guide.
2453: BARRY, BRIAN (RED.). - Power & political theory.
4175: BARTEL, WALTER. - Karl Liebknecht gegen Krüpp.
6999: BARTELS, J. - Politiek Veelstromenland. Marxisme.
9520: BARTELS, JEROEN & PÄTZOLD & HOLZ & LENSINK. - Dialectische constructie van de `totaliteit`.
11714: BARTH, HANS. - Wahrheit und Ideologie.
1994: BARTON, RACHEL. - The scarlet thread, an indian women speaks.
7342: BARTSCH, HANS-WERNER E.A (RED.). - Chile. Ein Schwarzbuch.
7324: BARTSCH, HANS-WERNER E.A. (RED.). - Chili. Een zwartboek.
18624: BARTSTRA, J.S. (RED.). - Nederland tussen de natiën. Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis. Deel 1
14370: BARTSTRA, J.S. - Geschiedenis van het modern imperialisme.
17765: BARTSTRA, J.S. - Geschiedenis van het moderne imperialisme (tijdvak circa 1880 - circa 1906)
14748: BARUCH, F. E.A. (RED.). - Communistische notities #79.
14747: BARUCH, F. E.A. (RED.). - Communistische notities #67.
4139: BARUCH, F. E.A. - De Rode Vlag gestreken. Een kritiek op het ontwerpprogram van de CPN.
4140: BARUCH, F. - Links af / naar rechts. Portret van een politieke partij of de ommezwaai van de C.P.N. in het conflict Moskou - Peking.
18501: BARUCH, F. - Links af / naar rechts
17803: BARUCH, F. (RED.). - Grote macht in een klein land. Een beeld van het monopolie-kapitaal en zijn invloed in Nederland, deel 1 en 2
17782: BARUCH, J.Z. - Geneeskunde in het oude Israël
19292: BASAGLIA, FRANCO. - Wat is psychiatrie?
17991: BASAGLIA, FRANCO E.A. - De uitgestotenen. Gedachten uit de antipsychiatrie
17923: BASCHWITZ, KURT. - De intelligentie van het krantenlezend publiek. Oratie
17630: BASCHWITZ, KURT. - Denkend mens en menigte. De massapsychologie en het gedrag van de massa
14485: BASISGROEPEN. - Aktiehandboek voor de blokkade van de UCN-fabriek in Almelo 18,19 en 20 juni 1981.
11770: BASLER, GERHARD E.A. - De NATO, een imperialistisch bondgenootschap.
4518: BASSERMAN, LUJO. - Betaalde liefde. Van staatsbordeel tot tippelverbod.
4273: BASSET, PAUL E.A. - Een beter milieu begint bij de politiek.
18912: BASTIAANS, J. E.A. - Sanering als sociaal vraagstuk. Prae-advies. Uitgave #17
1995: BASTIAANSSEN, MARIANNE (RED.). - Vrouw in beeld - 10 jaar festival vrouwenfilms Assen.
18695: BASTIDE, ROGER. - Op de grens van sociologie en psychiatrie
15269: BAUDET, HENRI. - The Netherlands after the loss of Empire.
18952: BAUER, OTTO. - Sociaaldemokratie, Godsdienst en Kerk. Een bijdrage tot opheldering van het programma van Linz
5619: BAUER, OTTO. - De opstand van de Oostenrijksche arbeiders. Zijn oorzaken en gevolgen.
18368: BAUER, OTTO. - Kapitalisme en socialisme na den Wereldoorlog. I: Goede en verkeerde rationalisatie
17683: BAUER, KARL-HEINRICH (RED.). - Die Bedrohung unserer Gesundheit
13728: BAULENS, LLUÍS-ANTON. - De neus van Mussolini.
308: BAULIN, JAQUES. - The Arab role in Africa.
9454: BAUMANN, MICHAEL 'BOMMI'. - Hoe het allemaal begon.
6156: BAUMANN, HEIDRUN (RED.). - 'Frauen-Bilder' in die Medien. Zur Rezeption von Geschlechterdifferenzen.
6170: BAUMEISTER, BIENE E.A. - Situationistische Revolutionstheorie. Eine Aneignung.
625: BAUMGARTNER-KARABAK, ANDREA & GISELA LANDESBERGER. - Die verkauften Bräute. Türkische Frauen zwischen Kreuzberg und Anatolien.
17358: BÄUMLER, ERNST. - Amors vergifteter Pfeil. Kulturgeschichte einer verschwiegenen Krankheit
10583: BAYER, MARCEL. - Jamaica. Landenreeks.
5245: BAYERTZ, KURT & JOSEF SCHLEIFSTEIN. - Mythologie der ""kritischen Vernunft"". Zur Kritik der Erkenntnis- und Geschichtstheorie Karl Poppers.
13659: IT BEAKEN. - Biografie en arbeidersbeweging.
8178: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Uitgenodigd.
2007: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Wij vrouwen.
3125: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Een zachte dood.
3124: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Een wereld van mooie plaatjes. Les belles images.
3128: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Memoires. De druk der omstandigheden dl. 1 & 2.
1998: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau.
18444: BEAUVOIR, SIMONE DE - La vieillesse
10762: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
15157: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
2008: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
5298: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
5620: BEBEL, AUGUST. - Die Jugendgeschichte einer Arbeiterin von ihr selbst erzählt. Mit einführenden Worten von August Bebel.
5300: BEBEL, AUGUST. - Uit mijn leven. 2 delen
13079: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
7366: BEBEL, AUGUST. - Aus meinem Leben. 1. 2. und 3. Teil. Dritter Teil herausgegeben von Karl Kautsky.
18020: BEBEL, A. - Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx, III
18018: BEBEL, A. - Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx, I
18019: BEBEL, A. - Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx, II
17645: BEBEL, A. - Der Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx, IV
17466: BEBEL, A. - Charles Fourier. Sein Leben und seine Theorien
11082: BECHER, JÜRGEN E.A. (RED.). - Politische Ökonomie des Kapitalismus und des Sozialismus.
15166: BECHLER, EKKEHARD. - Internationale Arbeitsteilung und Dritte Welt. Handelsbeziehungen auf Kosten oder im Dienste der Entwicklungsländer.
9855: BECK, WOLFGANG. - Democratie in de wijken. Een onderzoek naar buurtacties in Nederland.
17635: BECK, WOLFGANG. - Democratie in de wijken. Een onderzoek naar buurtacties in Nederland
11138: BECKER, J.W. E.A. - Opvattingen van werklozen 1974-1982; enige veranderingen in attitudes en gedragingen.
3210: BECKER, JILLIAN. - Baader-Meinhof. Opkomst en ondergang.
9023: BECKER, FRANS & JOHAN FRIESWIJK - Bedrijven in eigen beheer - kolonies en produktieve associaties in Nederland 1901-1958
5217: BECKER, UWE (RED.). - Maatschappij, macht, Nederlandse Politiek.
18093: BECKER, EGON. - Erziehung zur Anpassung? Eine soziologische Untersuchung der politischen Bildung in den Schulen
15018: BEDELL SMITH, WALTER. - In de schaduw van het Kremlin.
12484: ALGEMENE NEDERLANDSE AGRARISCHE BEDRIJFSBOND. - Feiten en argumenten ten dienste van de huisbezoekers van de ANAB.
13151: ONAFHANKELIJK VERBOND BEDRIJFSORGANISATIES. - Zo houden we ze klein. Een boekje over Organon en de derde wereld.
4390: BEECHER, J. - Een schip voer uit. De geschiedenis van het ss. Booker T. Washington.
19152: BEEK, FRANS VAN (RED.). - Tilburg het begin... Wij gaan door met de strijd!
820: BEEK, HERMAN VAN. - Ongemerkt. Huishoudtextiel in Pakistan. Een onderzoek naar de herkomst van huishoudtextiel in Nederlandse grootwinkelbedrijven.
13226: BEEK, KOLJA VAN E.A. (RED.). - Bouwen onder kapitalistiese voorwaarden.
8164: BEEKMAN, BERT E.A. - Max Havelaar: koffie met toekomst. Producenten en consumenten op weg naar een rechtvaardige wereldhandel.
17860: BEEKMAN, TON & KAREL MULDERIJ. - Beleving en ervaring. Werkboek fenomenologie voor de sociale wetenschappen
5621: BEEMSTERBOER, NICO. - Staken is geen werk. Relaas van een arbeidsconflict.
11503: BEER, MAX. - Allgemeine Geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe.
14782: BEER, PAUL DE & JAN WILLEM DUYVENDAK & LUCAS REIJNDERS & PAUL ROSENMÖLLER E.A. - Een toekomst in aanbouw.
5301: BEER, MAX. - Algemeene geschiedenis van het socialisme.
17817: BEER, M. - Allgemeine Geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe
18096: BEER, ULRICH. - Familien- und Jugendsoziologie. Ein Abriss für die sozialpädagogische Ausbildung und Arbeit
14371: BEERENDS, HANS. - De derde wereld beweging. Geschiedenis en toekomst.
13924: BEERENDS, HANS (E.A.). - De Nederlandse ontwikkelingshulp, helpt het? Een kritiese beschouwing.
17549: BEERLING, R.F. - De list der rede in de geschiedenisfilosofie van Hegel
18100: BEERLING, R.F. - Filosofie, maatschappij, maatschappij-wetenschap
5622: BEERLOCK, KAREL. - Uit het leven der fabriekwerkers. K Beerlock, algemeen secretaris der Gentsche afdeeling der Belgische Socialistische Werklieden-Partij.
19357: BEERLONG, R.F. E.A. - De intermenselijke verhoudingen. Mens en medemens 61
5623: BEERTEN, LUC. - In de put. Een stomme film.
19233: BEETS, N. - Verstandhouding en onderscheid. Een onderzoek naar de verhouding van medisch en pedagogisch denken
10582: BEETSTRA, T. - Bolivia. Landenreeks.
9751: BEGEER, P.A. - Van het leven. Verzen.
6595: BEHNKEN, KLAUS (RED.). - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade). 7 delen.
1751: BEHREND-ROSENFELD, ELSE S. - Ich stand nicht allein. Erlebnisse einer Jüdin in Deutschland 1933-1944.
11878: BEHRENDT, FRITZ. - In vredesnaam.
17656: BEHRENDT, RICHARD F. - Der Mensch im Licht der Soziologie. Versuch einer Besinnung auf Dauerndes und Wandelbares im gesellschaftlichen Verhalten
8153: GOED BEKEKEN 4. - Voeding: milieu en budget.
14062: BEKHOVEN, LIA VAN. - Land van de gespleten God. Noord-Ierland en de troubles.
9174: BEKHUIS, JANS. - Mannenbevrijding - de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie van de man.
12607: BEKHUIS, JANS. - Mannenbevrijding - de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie van de man.
13558: BEKKER, KONRAD. - Marx' philosophische Entwicklung, sein Verhältnis zu Hegel.
14020: BEKKER, PETER E.A. - Atoomenergie? Nee bedankt!
14364: BEKKERS, F. E.A. - Geweldloze actie en sociale verdediging.
18120: BEKKERS, F. - Geweldloze actie en sociale verdediging
7500: BEL GHAZI, HASSAN. - Over twee culturen - uitbuiting en opportunisme.
767: BELDER, BERT DE & RITA VANOBBERGHEN. - Kasama. Bevrijdende gezondheidszorg op de Filipijnen.
15196: BELHAJEY, ABDEL. - Nu is hij dood.
13264: BELIARD, OCTAVE. - La vie tragique de Danton.
3804: BELINFANTE, J.J. - Het socialisatierapport der S.D.A.P.
11252: BELLA, S. DE LA. - Ordening in plaats van chaos.
7904: BELLA, S. DE LA - De Nederlandsche vakbeweging. De vakvereenigingsinternationale. Haar ontstaan, ontwikkeling, doel en wezen.
14717: BELLAMY, EDWARD. - De gelijkenis van de watertank.
1486: BELLEGARRIGUE, ANSELME. - Tegen de volksvertegenwoordiging. Manifesten 1848-1850.
14879: BELLO, CARLO. - Observaties van een zwartwerker. Over arbeidsomstandigheden in Amsterdamse pizzeria's.
2014: BELOTTI, ELENA GIANINI (RED.). - Zo worden kleine meisjes groot, de maatschappelijke conditionering van de vrouw in de vroege kinderjaren.
2810: BELOW, IRENE (RED.). - Kunstwissenschaft und Kunstvermittlung.
18119: BELTMAN-KOS, B.H. - Getemde prokreatie. Een oriënterend literatuuronderzoek naar de invoering van geboortenregeling in de ontwikkelingslanden
11163: BEN BARKA, MEHDI. - Écrits politiques 1957-1965.
11167: BEN BRIK, TAOUFIK. - Une si douce dictature. Chroniques tunisiennes 1991-2000.
9465: BEN JELLOUN, TAHAR. - Gastvrijheid.
9116: BEN JELLOUN, TAHAR. - Leren samenleven.
4641: BENARD, CHERYL & EDIT SCHLAFFER. - Die ganz gewöhnliche Gewalt in der Ehe.
4391: BENARD, CHERYL. - Die geschlossene Gesellschaft und ihre Rebellen. Die internationale Frauenbewegung und die schwarze Bewegung in den USA.
18738: BENEDICT, RUTH. - Patterns of culture
6596: BENESJ, EDVARD. - Herinneringen. Van München tot de nieuwe oorlog en de nieuwe overwinning.
4519: BENGIS, INGRID. - Strijd in de erogene zone. Over liefde, haat en sex.
11626: BENGT, JANGFELDT (RED.). - Vladimir Mayakovsky. Love is the heart of everything.
11173: BENJAMIN, WALTER. - De socialistische opvoeding voor kinderen.
19043: BENJAMIN, WALTER. - Städtebilder
10588: BENNETT, LERONE?. - Amerikanen van het eerste uur. De geschiedenis van de negers in Amerika.?
8279: BENNETT, OLIVIA E.A.(RED.) - Vrouwen in oorlog.
6242: BENNINK, NATASJA & GEESJE DU MARCHIE VAN VOORTHUYS - Vrouwbeeld.
11437: BENNINK, NATASJA & GEESJE DU MARCHIE VAN VOORTHUYS - Vrouwbeeld.
9240: BENSCHOP, ALBERT & TON KEE - De bedrijfsbezetting van de ENKA-Breda
11575: BENSON, MARY. - Mandela, Nelson.
9589: BENSTON, MARGARET E.A. - Politieke ekonomie van de huishoudelijke arbeid
5219: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - De staat van geweld en andere essays.
11876: BENTHEM VAN DEN BERG, G. VAN. - Dwang en bevrijding. Essays en kritieken.
19241: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - Vietnam en de ideologie van het westen
11929: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. - Is a marxist theory of the state possible?
18318: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - Intellectuelen tussen macht en wetenschap
13275: BENTUM, JAN VAN (RED.). - Vrede met Star Wars?
10828: BENZ, WOLFGANG. - Integration ist machbar.
2615: BERADT, CHARLOTTE. - Paul Levi. Ein demokratischer Sozialist in der Weimarer Republik.
8425: BERDEN, MIA (RED.) - Vrouwen, landbouwers van Afrika.
17849: BERDJAJEW, NICOLAJ. - Christendom en klassenstrijd
15033: BERENDS, LAMBIEK. - Het Parool, 1940-1990.
18237: BERENSTEIN, TATIANA. - Hilfsaktion für Juden in Polen 1939-1945
5624: BERG, HARRY VAN DEN & PIM FORTUYN & TEUN JASPERS. - De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland.
8619: BERG, ANGELINA VAN DEN E.A. - Het lichaam is een kostelijk bezit..
15263: BERG, J.TH.J. VAN DEN BERG - Aan de gelovigen overgeleverd.
9735: BERG, MAX VEN DEN E.A. (RED.). - Naar een socialistische gemeentepolitiek.
8785: BERG-SCHLOSSER, DIRK E.A. - Einführung in die Politikwissenschaft.
18672: BERG, BARBARA JACOBA VAN DEN. - Ongevallensterfte in Nederland in het bijzonder bij kinderen tegen de achtergrond van het ongevallenvraagstuk in het algemeen. Proefschrift
11172: BERG, MAX VAN DEN E.A. - Welzijnswerk en welzijnspolitiek.
455: BERG, JANNIE VAN DEN. - Javier en Paulina in Nicaragua.
11636: BERG, NATASJA VAN DEN & SOPHIE KOERS. - Fairshopping. Praktisch idealistisch winkelen.
11278: BERG, D. VAN DEN & L. DEKKER. - Stedenbanden met Oost-Europa.
10865: BERG, RENÉ VAN DEN E.A. - Bijzondere studenten.
12012: BERG, J.T.J. VAN DEN & H.A.A. MOLLEMAN. - Crisis in de Nederlandse politiek.
9226: BERG, FRANK VAN DE E.A. - Het zal wel doodbloeden. De Rotterdamse stukgoedstaking 1984.
19310: BERG, MAX VAN DEN. - Welzijnswerk en welzijnspolitiek
14590: BERG, MAX VAN DEN & BRAM VAN OJIK. - Kostbaarder dan koralen. Beschopuwingen over ontwikkelingssamenwerking.
6869: BERG, HENK VAN DEN & TON COPPES. - Dominees in het geweer - het christen-antimilitairisme van kerk en vrede 1924-1950.
7356: BERG, STEPHEN & S.J. MARKS (RED.). - About women. An anthology of contemporary fiction, poetry and essays.
18544: BERG, J.H. VAN DEN. - Medische macht en medische ethiek
11255: BERGE, GIED TEN. - De slag om Genève. Jaaroverzicht van de vredespolitiek en vredespolitiek en vredesbeweging 1982/83.
13375: BERGEN, LEO VAN. - Internationaal zijn of niet zijn: dat is de keuze. E.E. Meursing: arts pro en contra ""het""Rode Kruis.
13376: BERGEN, LEO VAN. - Voor een wereld één in verscheidenheid.
15171: BERGER, PETER (RED.). - Marxism and Sociology. Views from Eastern Europe.
13845: BERGER, HARTWIG. - Untersuchungsmethode und soziale Wirklichkeit.
12594: BERGH, G. VAN DEN. - Verkiezing of staatsloterij? Kritiek op het regeringsontwerp tot samenstelling van de eerste kamer.
15213: BERGH VAN EYSINGA, H.W.P.E. VAN DEN. - Roode rozen.
18710: BERGH, G. VAN DEN (RED.). - Orientation. Socialism today and tomorrow. Part one
18711: BERGH, G. VAN DEN (RED.). - Orientation. Socialism today and tomorrow. Report of the conference on the situation of socialism in Western Europe
14555: BERGH VAN EYSINGA, H.W.P.E. VAN DEN. - Gekleurde wolken.
14557: BERGH VAN EYSINGA, H.W.P.E. VAN DEN. - Van eeuwige dingen. Tweede bundel. Deel 2
12624: BERGH VAN EYSINGA, H.W. VAN DEN. - Studies. Verspreide opstellen.
12639: BERGH VAN EYSINGA, H.W. VAN DEN. - Levensbeschouwing.
13381: BERGH VAN EYSINGA, H.W.P.E. VAN DEN. - Bij denkers en dichters.
1753: BERGH, HENDRIK VAN. - Bonner Krankheiten. Ein Bericht zur Lage der Republik.
10027: BERGH, H. VAN DEN E.A. (RED.). - Multatuli!
10094: BERGH, JEROEN & DETLEF FETCHENHAUER. - Voorbij het Rationele Model: evolutionaire verklaringen van Gedrag en Sociaal-Economische Instituties.
17544: BERGH, GEORGE VAN DEN. - De medezeggenschap der arbeiders in de partikuliere onderneming
9189: BERGHE, GIE VAN DEN. - De uitbuiting van de Holocaust.
18911: BERGINK, A.H. - Samuel Senior Coronel. Zijn betekenis voor de sociale geneeskunde in Nederland
13840: BERGMAN, INGMAR. - Wilde Erdbeeren.
2742: BERGMAN, F.H. E.A. - Slaags met de politie.
9264: BERGMANN, UWE E.A. - Rebellion der Studenten oder die neue Opposition.
6070: BERGMANN, THEODOR. - Gegen den Strom. Die Geschichte der KDP (Opposistion).
18877: BERGMANN, UWE. - Rebellion der Studenten oder Die neue Opposition
18025: BERGNER, DIETER. - Der Kreuzzug der evangelischen Akademien gegen den Marxismus
14702: BERGSON, HENRI. - Matière et mémoire.
17682: BERGSON, HENRI. - Die beiden Quellen der Moral und der Religion.
18182: BERGSON, HENRI. - Het lachen. Studie over de beteekenis van het komische.
14956: BERGVEEN, HUGO. - Bajes voor beginners.
677: BERGVELT, DIRK & CHARLOTTE VAN RAPPARD (RED.). - De papieren lente. Documenten van de Chinese democratische beweging 1978-1980.
2019: BERKEL VAN, DYMPHIE. - Moederschap is mijn achilleshiel, een boek over kracht en kwetsbaarheid.
17957: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. (RED.). - De pelgrimstocht der mensheid
5308: BERKI, R.N. - Het socialisme.
12249: BERKI, R.N. - Socialism.
14115: BERKMAN, ALEXANDER. - ABC van het anarchisme.
3758: BERLIN, ISAIAH. - Karl Marx. Zijn leven en zijn tijd.
8103: BERLIN, ISAIAH. - Russian thinkers.
4787: SOZIALISTISCHE PROJEKTARBEIT IM BERLINER. - Schülerladen Rote Freiheit.
7857: BERLINGER, ENRICO. - Over de strategie van de Italiaanse kommunistiese partij.
14428: BERLOZNIK, ROBERT & PATRICK DE BOOSERE. - Star Wars.
7357: BERMAN, PAUL. - Idealisme en macht. Of de hartstocht van Joschka Fischer en de nasleep ervan.
10937: BERNAERT, GUY E.A. - Spelen tegen de oorlog.
7656: BERNAL, J.D. - De wetenschap als maatschappelijk proces. Deel 1,2,3,4.
10708: BERNARD-SHAW, GEORGE, (TANNER, JOHN). - Mensch en Oppermensch, (gevolgd door het handboek van den revolutionair).
4993: BERNARDES, JON. - Family studies. An introduction.
13837: BERNDT, HEIDE & ALFRED LORENZER & KLAUS HORN. - Architektur als Ideologie.
14838: BERNER, RUDOLF. - Die unsichtbare Front. Bericht über die illegale Arbeit in Deutschland (1937).
2235: BERNERI, CAMILLO. - Klassenkrieg in Spanien 1936/1937.
14460: BERNERI, C. - Kerk en prostitutie.
17708: BERNHEIM, ERNST. - Einleitung in die Geschichtswissenschaft
19336: BERNSDORF, WILHELM (RED.). - Wörterbuch der Soziologie
5312: BERNSTEIN, EDUARD. - Zur Frage: Socialliberalismus oder Collectivismus?
5309: BERNSTEIN, EDUARD. - De voorwaarden tot het socialisme en de taak der sociaal-democratie.
18725: BERNSTEIN, F. - Over joodsche problematiek
13228: BERNSTEIN, EDUARD & FRIEDRICH ENGELS. - Briefwechsel. Hrsg. H. Hirsch.
5311: BERNSTEIN, EDUARD. - Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie.
12433: BERNSTEIN, EDUARD & FRIEDRICH ENGELS. - Briefwechsel. Hrsg. H. Hirsch.
18941: BERNUS, ALEXANDER VON. - Sieben Schattenspiele
14246: BERSEE, LEO. - Greenpeace naar Antarctica.
18607: BERTEAUX, PIERRE. - Mutatie van de mensheid
2020: BERTELS, KEES E.A. - Vrouw, man, kind. Lijnen van vroeger naar nu.
14612: BERTHOLD, WERNER & LOZEK E.A. (RED.). - Kritik der bürgerlichen Geschichtsschreibung. Handbuch.
18884: BERTING, J. - Reciprociteit en gelijkheid. Sociologen over sociale rechtvaardigheid
359: BERTRAND, LOUIS. - De Belgische werklieden-partij en haar programma.
19255: BERTSCH, HERBERT. - Von Potsdam zum Friedensvertrag
627: BESIKCI, ISMAIL. - Kurdistan & Turkisch Colonialism. Selected Writings.
4594: STICHTING SOA-BESTRIJDING. - Vrouwen over SOA en veilig vrijen.
12206: AMSTERDAMSCHE BESTUURSBOND. - Enige gegevens omtrent plaatselijke combinaties van vakverenigingen in het buitenland, samengesteld in opdracht van den Amsterdamschen bestuurdersbond. Aan de Arbeiders van Amsterdam en Nederland.
3380: BÉTEILLE, ANDRÉ. - Inequality among men.
19091: BETTELHEIM, BRUNO. - The children of the dream.
8006: BETTELHEIM, CHARLES. - Internationale Marxistische Diskussion 1. Über das Vortbestehen von Warenverhältnissen in den 'Sozialistischen Ländern'.
19104: BETTELHEIM, BRUNO. - The informed heart. The human condition in mass society
9495: BETTELHEIM, CHARLES. - Economic calculation and forms of property.
5048: BEUGEN, M. VAN E.A. - Wonen op wielen. Woonwagenbeleid als toetssteen van welzijnsbeleid.
1898: BEUKELS, JAN. - De Poolse kwestie. Of zij bestaat en, zo ja, een toekomst heeft.
17945: BEUSEKOM, H.G. VAN. - De Nederlandse volkshuishouding tussen twee wereldoorlogen
4841: FRAUEN GEGEN BEVÖLKERUNGSPOLITIK (RED.). - LebensBilder, LebenLügen. Leben und Sterben im Zeitalter der Biomedizin.
14601: BESCHERMING BEVOLKING. - Toelichting op de wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf.
2550: VROUWEN TEGEN BEVOLKINGSPOLITIEK. - Bevolkingspolitiek in Nederland.
1897: WERKGROEP GESCHIEDENIS EN BEVRIJDING. - Groningen 14 en 15 mei 1982.
4304: ECOLOGISCHE BEWEGING. - Milieu en werkgelegenheid.
5746: TIJDSCHRIFT VOOR ARBEID EN BEWUSTZIJN. - Arbeidstijdverkorting en herverdeling van arbeid 1983/1.
18050: BEYER, WILHELM RAIMUND. - Die Sünden der Frankfurter Schule. Ein Beitrag zur Kritik der ""Kritischen Theorie""
17678: BEYER, KARL-HEINZ. - Die Familie in der DDR. Was ist anders und warum? Eine Information
9679: BEYERS, JAN. - Economische sancties, een referentiekader.
9900: NOOIT MEER BHOPAL! - De grootste gasramp tot nu toe.
14519: JELLO BIAFRA. - Become the media.
18000: BIANCHI, H. - De vliegengod. Opstellen over gezag, recht en orde
19163: BIE, P. DE (RED.). - Transactions of the first international seminar of the international scientific commission on the family (ICOFA). Québec, August, 31st - September, 2nd 1967
20: BIEBUSCH, WERNER. - Revolution und Staatsstreich. Verfassungskämpfe in Bremen von 1848 bis 1854. Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen.
6013: BIEHL, JANET. - Rethinking Ecofeminist Politics.
13785: BIEHL, JANET & PETER STAUDENMAIER. - Ecofascism, lessons from the German Experience.
6380: BIEKART, KEES & MARTIN JELSMA (RED.). - Peasants Beyond Protest in Central America.
18905: BIELICKA, IZABELLA. - Rozwa?ania nad ko?ysk?
18808: BIELICKA, IZABELLA. - Porozmawiajmy o uparciuchach

Next 1000 books from Boekhandel Rosa

5/9