Boekhandel Rosa
Folkingedwarsstraat 16 A, 9711 JJ Groningen, The Netherlands. Tel.: +31 (0)50 313 32 47 | Fax: +31 (0)50 318 00 24            Email: rosaboek@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
10685: VERENIGD VERZET 1940-1945. - De SS ratten. HINAG.
14033: A.A.B.N, A.K.Z.A.B. - Voor een vrij Namibië.
6679: VERENIGD VERZET 1940-1945. - In het heden ligt het verleden, in het nu wat het worden zal.
69: ANTI IMPERIALISME CAHIER 11. - Socialisme in de derde wereld.
5745: TE ELFDER URE 16. - Multinationale onderneming en vakbeweging.
7852: PHILOSOPHEN KONGRESS '70. - Leninsche Prizipien der Auseinandersetzung miet der bürgerlichen und revisionistischen Ideologie.
3641: - 100 Jahre Deutsches Arbeiterlied. Eine Dokumentation.
5715: N.V.V. - Vakbeweging. Doel en streven.
5714: N. V. V. - Ten strijd tegen krisis en werkloosheid.
10825: S.A.P. - St. Sekretariaat Arbeidsprojekten. Informatie folder.
13905: DICMAP 50. - Het gezin en andere samenlevingsvormen.
5044: U.S.N. - Almanak '73-'74.
8737: TE ELFDER URE 15. - Universiteit en demokratie.
8597: TE ELFDER URE 34. - Geschiedenistheorie 2. Het Thompson-Anderson debat.
512: KOSMODOK 3-11. - Chili.
4522: TE ELFDER URE 27. - Seksualiteit.
10773: DOSSIER CID 002. - Onkruit pakt ze terug.
10776: KATERNEN 2000/4 - Mannen-emancipatie.
10774: DOSSIER CID 003. - Breekijzers contra sleutelspecialisten.
4572: N.V.S.H. - Klaar is Kees. Maar hoe zit het nou met Marie?
14031: Z.A.K. - Arbeidersstrijd, vrijheidsstrijd in zuidelijk-Afrika, Kongresmap Amsterdam 6-7-8 september.
10941: GRUPPE 61. - Arbeiterliteratur - Literatur der Arbeitswelt?
13902: LEF3. - Arbeid ervaren door vrouwen.
5713: N. V. V. - Ondanks moeilijke tijden moedig voorwaarts!
14800: ARGUMENT AS 44. - Eurokommunismus und Theorie der Politik.
14236: AKTION #34 - Anarchistisches Magazin 1988-2
8896: DE M. (RED.). - Anatomie van links.
11233: R.S.A.P. - De R.S.A.P. in de kamer. Het Nederlandse Militarisme slaat zijn slag.
7986: TE ELFDER URE 12. - Vakbeweging 1.
7984: TE ELFDER URE 14. - Vakbeweging 2.
7987: TE ELFDER URE 22. - Ekonomie en staat.
11260: C.P.N. - In 1964 viert de communistische Partij van Nederland haar 45-jarig bestaan!
11264: C.P.N. - Nieuwe wegen naar eenheid voor democratie en vooruitgang. Discussiegrondslag voor het 21 congres van de CPN.
11259: C.P.N. - De weg naar socialistisch Nederland. Ontwerp beginselprogram der C.P.N.
4559: KONKURSBUCH 24. - Geschlechter-Verhältnisse. Prognosen, Psychosen, Metamorphosen.
4550: GRONIEK #137. - Politieke cultuur.
5955: GRAMSCHAP #35. - Vrouwen! PM kunstjes! Barricades! New-journaalisme!
10456: C.P.N. - Is de P.S.P. wel zo vredelievend en socialistisch?
8989: TE ELFDER URE 26. - Kunstgeschiedenis, wetenschap of kritiek.
5716: N.V.V. - Welvaartsplan.
7841: BLAUWDRUK 56. - De autoritaire persoonlijkheid.
3330: - The holy land under Israeli occupation 1967.
15104: AKTION 22. - Revolte der Frauen.
5659: G.A.L. - De zinkwitstaking 1929. Leven en strijd van de arbeiders/sters in het Maastricht van de jaren twintig.
6690: GRASWURZEL REVOLUTION 49. - Stilleben in Gorleben.
9018: DOSSIER CID 001. - Confidentieel persoonlijk.
9019: DOSSIER CID 004. - De geheimste projekten.
8390: DAS ARGUMENT 80. - Schule und Erziehung (V).
14714: WERKGROEP CONCERTEN VAN NIEUWE NEDERLANDSE MUZIEK IN 1968. - Muzikale en politieke commentaren en analyses bij een programma van een politiek-demonstratief experimenteel concert met nieuwe Nederlandse muziek in 1968.
9085: WAAR BLIJFT DE TIJD 13. - Sociale Strijd. 500 jaar Liwwadden.
13644: P.M. - bolo'bolo.
9132: N.V.V. - 1906-1956 Van kiemende kracht tot gouden oogst.
11944: TE ELFDER URE 41. - Het ontwerpen van arbeidsprocessen.
11092: STICHTING 1940-1945. - Woord gehouden.
12107: A.B.O.P. - Zij werkt, hij werkt. Een onderzoek naar de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid belasting en rechts positie en conclusie en aanbevelingen voor het te voeren beleid.
12108: C.P.N. - C.P.N. vrouwenconferentie 22, 23 oktober 1983.
12240: GRONIEK # 97. - Vrouw en verzorgingsstaat.
12397: AO`79 - Aletta Jacobs.
8547: TE ELFDER URE 17. - Marxisme 3. Het marxisties wetenschapsbegrip.
6272: GEBLADERTE 25. - Migratiebeheersing.
12482: N.V.V. - Wachtgeldregeling.
12586: NIVV-REEKS 23. - Wapenfeiten 1980.
9319: SUNSCHRIFT 144. - Hein Mol Memoires van een havenarbeider.
12863: MARGETEKST 13 - Dilemma's van de feministiese hulpverlening.
12532: STICHTING VAN DE ARBEID 50. - Over de stichting van de arbeid gesproken.
11943: TE ELFDER URE 35. - Jeugdculturen.
12938: SOZIALISTISCHE ZEITSCHRIFT FUR KUNST UND GESELLSCHAFT. 1/76 - Künstler gegen den imperialistischen Krieg 1.
9388: KURSBUCH 25. - Politisierung: Kritik und Selbstkritik.
7568: GEBLADERTE 20. - Bevolkingspolitiek.
1725: DAS ARGUMENT 255. - Partei ergreifen.
1977: ARGUMENT AS 57. - Frauen-Grundstudium 2.
1975: ARGUMENT AS 44. - Frauen-Grundstudium 1.
1976: ARGUMENT AS 56. - Frauenpolitik. Opfer/Täter Diskussion 2.
2085: BZZLLETIN #81. - Annie Romein Verschoor.
2122: DE ENGELBEWAARDER 12. - Mina Kruseman 1839-1922. Portret van een militante feministe en pacifiste.
15029: TE ELFDER URE 40. - Julia Kristeva.
235: ZUIDELIJK AFRIKA KONGRES 1975. - Zuidelijk Afrika. Internationale strijd en solidariteit.
2398: RESEARCH GROUP ONE REPORT NO. 21. - The Conditions of Feminist research.
5518: S.D.A.P. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland.
5519: S.D.A.P. - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland.
9758: OKIA & PLUS6MIN6. - Uit de schaduw. Opstellen over illegalen en illegaliteit.
8599: TE ELFDER URE 18. - Vormingswerk 2.
8595: TE ELFDER URE 32. - Verwantschap en produktiewijze.
8389: ARGUMENT AS 19. - Entwicklung der Arbeit.
2509: TE ELFDER URE 20. - Feminisme 1.
2741: KURSBUCH 50. - Bürgerinitiative/Bürgerprotest - eine neue Vierte Gewalt ?
15028: TE ELFDER URE 37/38. - Foucault. Waarheid als macht 1 & 2.
1804: VERENIGD VERZET 1940-1945. - Mijn naam is haas... Enige dokumentaires over regeringsfunctionarissen, de generale staf en het bedrijfsleven van de Duitse Bondsrepubliek en hun bruine verleden.
7510: Z. - Zeitschrift marxistische Erneuerung #57.
7509: MITTELWEG 36. - Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung #6 2003/2004.
7516: DE AMSTERDAMMER 1911-1920. - prenten uit De Amsterdammer, losse pagina's ongeveer 250 stuks.
7395: TE ELFDER URE 28. - Marxistiese staatstheorie 2: Gramsci.
8994: TE ELFDER URE 39. - Dilemma's van het feminisme.
7540: 'T KAN ANDERS 1990 #3 - 10 jaar
3230: - Israël en de Palestijnen. Een konflikt van rechten.
8471: E.G. - Vrouw en muziek.
848: KOSMODOK 2-11. - Vietnam. 1969.
458: C.I.I.R. - Right to Survive. Human Rights in Nicaragua.
8992: TE ELFDER URE 31. - Geschiedenistheorie 1.
8993: TE ELFDER URE 33. - Arbeidsproces en technologie.
13645: P.M. - Agbala dooo!
9849: S.D.A.P. - Na Tien Jaar 1894-1904. Gedenkschrift bij het tienjarig bestaan van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland.
8990: TE ELFDER URE 29. - Foucault over macht.
8991: TE ELFDER URE 30. - Viet Nam/Kultuur/Biopolitiek. O.a. Foucault
8741: TE ELFDER URE 24. - Ideologietheorie 1.
8740: TE ELFDER URE 25. - Stalinismekritiek.
8739: TE ELFDER URE 23. - Marxistiese staatstheorie.
4598: TIJDSCHRIFT VOOR VROUWENSTUDIES 27. - Scopophilia. Kijkgenot.
13663: DIALEKTIK 12. - Beiträge zu Philosophie und Wissenschaften. Die Dialektik und die Wissenschaften.
14027: M.L.B. - Handen af van de beurzen!
4239: HONGER HOEFT NIET '87. - Achtergronden van het wereldvoedselvraagstuk.
103: TE ELFDER URE 36. - Psychoanalyse 2. Agressiviteit en narcisme.
8600: TE ELFDER URE 11. - Vormingswerk 1.
4838: CONFERENCIA INTERNACIONAL DE POBLACION MEXICO 1984 - International Tribunal and meeting on reproductive rights Amsterdam 1984. Het vrouwenlijf als bezet gebied.
929: AABN. - Vrouwenstrijd in Zuidelijk Afrika.
13269: AALBERSE, P.J.M. (RED.). - Politieke en sociale studiën. Rechtvaardigheid en naastenliefde in de organisatie van den arbeid.
12802: INFORMATIE MILITAIRE AANGELEGENHEDEN. - Heb je het geweten?
9223: AANSTOOT, E. & A. ALBLAS. - Zichtbaar verleden. Uitgegeven ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de Industrie- en Voedingsbond CNV.
2687: AANZET. - Gronings autonoom bewegend blad #21.
4251: DE KLEINE AARDE. - Ekologische alternatieven 4. Kamerkost.
4299: DE KLEINE AARDE. - Tijd om te leven. Verslag van het symposium op 17 oktober 1992.
13015: AARTS, PAUL. - Het Midden-Oosten en Noord-Afrika.
13422: AARTSZ, P. (ANTON PANNEKOEK). - De arbeidersraden. Eerste Gedeelte en Tweede Gedeelte
5269: AARTSZ, P. (ANTON PANNEKOEK). - De arbeidersraden 1946.
12284: AARTSZ, P. (ANTON PANNEKOEK). - De arbeidersraden.
12188: ABBAGNANO, NICOLA. - Philosophie des menschlichen Konflikts.
14912: ABBEELE, ERIK VAN DEN (RED.). - Ontmanteling van de groei. Leesboek over een andere economie. O.a. Gorz, Ullrich.
5612: ABENDROTH, WOLFGANG. - Sociale geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging.
8783: ABENDROTH, WOLFGANG & KURT LENK (RED.). - Einführung in die politische Wissenschaft.
5270: ABENDROTH, WOLFGANG E.A. - Sozialdemokratie und Sozialismus. August Bebel und die Sozialdemokratie.
7835: ABENDROTH, WOLFGANG & KURT LENK (RED.). - Einführung in die politische Wissenschaft.
8910: ABENDROTH, W. E.A. (RED.). - Die Gesellschaft in der Bundesrepublik. Analysen II.
2789: ABENDROTH, WOLFGANG E.A. - Duitsland 35 jaar later. Feiten en achtergronden.
5611: ABENDROTH, WOLFGANG. - Sociale geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging.
5613: ABENDROTH, WOLFGANG. - Sozialgeschichte der europäischen Arbeiterbewegung.
4699: ABOTT, SIDNEY & BARBARA LOVE. - Sappho was a right-on woman. A liberated view on Lesbianism.
6413: ABRAMSKY, KOLYA (RED.). - Restructuring and Resistance. Diverse Voices of Struggle in Western Europe.
14517: ABU JAMAL, MUMIA. - 175 Progress Drive. Featuring the voices of: Bob Marley, Assata Shakur, Chuck D. and others.
6590: ABU JAMAL, MUMIA. - Berichten uit de dodencel.
6591: ABU JAMAL, MUMIA. - Live from Death Row.
8911: ABUSCH, ALEXANDER - Tradition und gegenwart des sozialistischen Humanismus
2903: ACHEBE, CHINUA. - Pijl van God.
6820: ACHILLES, OLAF & JOCHEN LANGE. - Tiefflieger. Vom täglichen Angriff auf die Bürger. Daten, Fakten, Hintergründe.
4255: ACHILLES, OLAF (RED.). - Natur ohne Frieden. Die Umweltsünden der Bundeswehr: Militär contra Natur.
12028: ACHTERGROND. - Congres Linkse Samenwerking.
1832: ACHTERHUIS, HANS. - De markt van welzijn en geluk.
353: ACHTERHUIS, HANS. - De uitgestelde revolutie. Over ontwikkeling en apartheid.
7947: ACHTERHUIS, HANS E.A. - Solidariteit. Over wat mensen verbindt.
453: ACKER, ALISON. - Kinder des Vulkans.
6177: ACKERMAN, PETER & JACK DUVALL. - A Force more powerful. A century of nonviolent conflict.
7376: ACQUAVIVA, A E.A. - Das Chile der Volkseinheit.
11717: JONGEREN VREDES ACTIE (RED.). - Pacifistische volksverdediging.
8262: ACU. - Niet morgen maar nu!
12561: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Zwervers verzen.
12562: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Uit stilte en strijd.
12563: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - De keerende kudde.
4384: ADAMS, IAN. - The Poverty Wall is built of greed, racism, and the misery of 6.000.000 Canadians.
14311: ADELAAR, WILLEM & TON LEMAIRE & JOOP DE WIT (RED.). - Indianen van Latijns Amerika. Het indianenprobleem in de kontekst van het kapitalisme.
4385: ADERO, MALAIKA (RED.). - Up South. Stories, Studies and Letters of African American Migrations.
6604: ADLER, MAX. - Sozialismus und Gewerkschaften.
3868: ADLER, MAX. - Marx und Engels als Denker.
7836: ADLER, A. E.A. - De Sovjet-Unie en wij. Een analyse vrij van verkettering en blinde loyaliteit.
10090: ADORNO, THEODOR W. - Eingriffe. Neun kritische modelle.
12167: ADORNO, THEODOR W. - Ohne Leitbild, Parva Aesthetica.
13354: ADORNO, W. E.A. - Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie.
367: ADOUM, JORGE ENRIQUE. - Die Sonne unter den Pferdehufen.
3156: ADWAN, KAMAL. - La marche en avant du Fath.
14447: ARS AEQUI. - Dilemma's in het hedendaagse strafrecht.
1957: AERSCHOT, MARJAN VAN. - De combinatie van levenssferen doorheen de levensloop. Literatuurstudie.
261: HOLLAND COMITTEE ON SOUTHERN AFRICA. - Women in South Africa.
6744: AK AFRIKA (RED.). - Strahlende Geschäfte. Der Tanz auf dem Welturanmarkt.
13036: KOMITÉ ZUIDELIJK AFRIKA. - Mozambique. Een volk in beweging.
228: PROJEKTGRUPPE AFRIKA (IM INFI BERLIN). - Der revolutionäre Befreiungskrieg in Angola, Guinea-Bissao und Mozambique.
266: KOMITEE ZUIDELIJK AFRIKA. - Het olieschandaal 1965-1980.
8656: KOMITEE ZUIDELIJK AFRIKA. - We zullen niet langer zonder doen. Vrouwen onder apartheid.
10558: AFVAL. - Aktieblad van en voor basisgroepen tegen kernenergie #15, 25, 27, 28, 29, 31
11550: AGANBEGJAN, ABEL. - De toekomst van perestrojka. Revolutie in de Sovejet Economie.
2914: AGEE, PHILIP. - CIA gegen El Salvador.
9930: AGEL, JEROME. - Het ""Rough Times"" collectief. Harde tijden.
493: AGERON, CHARLES-ROBERT. - Modern Algeria. A history from 1830 to the Present.
8439: THE AGITATOR. - A Directory of autonomous, non-hierarchical groups & such like in Britain & Ireland.
5215: AGNOLI, JOHANNES. - De transformatie van de demokratie.
12929: AGONE. - #41/42, 43, 44, 46.
8290: AGOSIN, MARJORIE. - Scraps of Life. Chilean Arpilleras Chilean Women and the Pinochet Dictatorship.
10925: AHLMARK-MICHANEK, KRISTINA. - De mythe van de maagdelijkheid.
3797: AHRWEILER, GEORG (RED.). - Betr.: Lukács. Dialektik zwischen Idealismus und Proletariat.
12321: AIERBE, PEIO. - Bewaffneter Kampf in Europa. Korsika, Italien, Nordirland, BRD, Baskenland.
10627: STICHTING ONDERZOEK AJC. - Teospraken van Cok Pels, Wim Thomasse en Frits de Jong gehouden op 3 oktober 1981.
3377: AJTMATOV, TSJINGIZ. - Dzjamilja. De mooiste liefdesgeschiedenis.
13083: INSTITUT FÜR INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN AN DER AKA - Die DDR und die verwirklichung der Schlussakte von Helsinki.
2690: AKEN, N.A.M. VAN. - Verboden vereenigingen.
14877: AKINGINGÖL, Ö. FARUK. - Knooppunt Istanbul. Mensensmokkel via Turkije.
8446: AKKERMAN, JANNY & SELMA NIEWOLD (RED.). - De dochters van Au Co. Vrouwen in Vietnam.
6864: AKKERMANS, HANS. - Eigenwijs vredesbeleid. Vredesbeweging en veiligheidsbeleid in Nederland.
9062: AKKERMANS, T (RED.). - Facetten van vakbondsbeleid.
7597: AKSOYCAN-DE BEVER, INGE. - Mediterrane Nederlanders.
12790: TIJDSCHRIFT TRANS-AKTIE. - Jaargang 2, #2,4,6
6727: GEWELDLOOS AKTIEF. - Geweldloos aktief. Nr.1 1975
354: AKZA. - Zuid-Afrika. Geschiedenis van het verzet.
11442: CENTRAL COMMITTEE OF THE PARTY OF LABOUR OF ALBANIA?. - Eurocommunism or undisguised revisionism.
13078: PARTEI DER ARBEIT ALBANIENS. - Statut der Partei der Arbeit Albaniens.
8409: ALBARDA, J.W. - Rechtop! Rede uitgesproken in de Tweede Kamer der Staten Generaal op 14 november 1933.
5273: ALBARDA, J.W. - Een kwarteeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding van de Nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
9526: ALBARDA, MEIA. - Wat baat het de mens… Over het leven endenken van G. Horreüs de Haas.
12265: ALBEDA, W. - De rol van de vakbeweging in de moderne maatschappij.
8601: ALBEDA, W. - Arbeidsverhoudingen in Nederland. Een inleiding.
12365: ALBERELLI, RICARDO. - Paradijs BV. Op weg naar werk.
8876: ALBERS, DETLEV E.A. - Klassenkämpfe in Westeuropa. England, Frankreich, Italien.
11091: ALBERS, D. E.A. - Otto Bauer und der 'Dritte Weg'. Die Wiederentdeckung des Austromarxismus durch Linkssozialisten und Eurokommunisten.
5614: ALBERS, DETLEV. - De sociale strijd en het ontstaan van de vakbondseenheid in Italië. Annex: Enrico Berlinguer over het histories kompromis.
10659: ALBERT, HANS. - Theorie en Kritiek. Opstellen over theorievorming, hermeneutiek en waardenvrijheid in de sociale wetenschappen.
13472: ALBERT, DAVID H. - De macht van het volk. De theorie van geweldloosheid toepassen.
12327: ALBLAS, ART. - Onderwijzen voor een natuurbetrokken bestaan.
14302: ALBRECHT, ERHARD. - Zur Kritik der bürgerlichen Ideologie19. Bestimmt die Sprache unser Weltbild?
14440: ALBRECHT, ULRICH E.A. - Arbeitsplätze durch Rüstung? Warnung vor falschen Hoffnungen.
5930: ALBRO, WARD S. - Always a rebel. Ricardo Flores Magon and the Mexican Revolution.
14173: ALCALDE, ALFONSO - Allende.
3378: ALDEN, JOAN. - Before our eyes.
14863: ALDEN, CHRIS. - China in Africa.
3561: ALEICHEM, SJOLEM. - Tewje. In boter en kaas.
1959: ALEMANN, CLAUDIA VON E.A. - Das nächste Jahrhundert wird uns gehören - Frauen und Utopie 1830-1840.
14448: ALER, G.P.A. - De politiebevoegdheid bij opsporing en controle.
780: DAS, ALEXANDRA E.A. - Speldeprikken voor een reus. De effecten van kleinschalige voedselhulp door Nederlandse particuliere organisaties in India.
7041: ALF, SOPHIE G. - Leitfaden Italien. Vom antifaschistischen Kampf zum Historischen Kompromiß.
13702: ALFF, WILHELM. - Der Begriff Faschismus und andere Aufsätze zur Zeitgeschichte.
1960: ALGERA, MARGREET E.A. (RED.). - Schort er iets? Verdeling van arbeid - vrouwen bekijken het anders.
13559: ACTIE INFORMATIE ALGERIJE. - 4 Franse officieren spreken.
12579: ALGRA, N.E. - Recht voor de Sociale Academie.
13490: ALI, TARIQ (RED.). - Nieuwe revolutionairen. Linkse oppositie.
2959: ALIFURA, WIM. - Nyanyian kincir angin.
6865: ALKEMADE, NINI E.A.(RED.). - Vredesstrijd en vrouwenstrijd - relaties tussen feminisme en vrouwenvredesbeweging.
4180: ALKEMADE, GERARD VAN. - Al ga je eraan kapot!. Het leven van vredesactivist Kees Koning.
6746: ALLARD, KEES & MARRIËT. - Vrij aan de ketting.
6219: KATALOGUS TENTOONSTELLING TACHTIG JAAR VROUWENLEVEN VAN ALLEDAG. - Alsof je 'n emmer leeggooit!
9415: ALLEN, TIM & ALAN THOMAS (RED.). - Poverty and development in the 1990s.
6132: ALLEN, THEODORE W. - The invention of the white race. The origin of racial oppression in Anglo-America.
6133: ALLEN, THEODORE W. - The invention of the white race. Racial oppression and social control.
13136: RECHT VOOR ALLEN. - Lauwersmeer. Verslag van een bezetting zomer 1980.
7491: TIJDSCHRIFT RECHT VOOR ALLEN. - uit de jaren: 1967, 1974-1998.
5616: ALLEN, V.L. - The Militancy of British Miners.
3518: ALLENDE, ISABEL. - Of love and shadows.
9954: ALLENDE, ISABEL. - Het huis met de geesten.
185: ALLES, HANS. - Welzijnsimperialisme, Nieuwe orde in Somalie.
184: ALLES, HANS. - Banditisme en zelfbeschikking. 100 jaar sociale strijd in de Hoorn van Afrika.
6866: ALLEWIJN, KRISTEL. - Oorlogstribunalen: recht of willekeur.
186: ALLEWIJN, KRISTEL. - Benin.
4018: ALLILOEJEWA, SWETLANA. - Twintig brieven aan een vriend. De herinneringen van Stalins dochter.
13539: ALOFS, MARIJN. - Zorgelijke tijden. De Nijmeegse vakbeweging tussen 1919 en 1942.
13964: ALPHEN, OSCAR VAN. - Palestijnen, Palestina!
1963: ALTA, MARJAN. - Het geslacht van New Age. Over de relatie tussen feminisme en spiritualiteit.
12449: ALTHUSSER, LOUIS. - Marxistische Kritik am Stalinusmus?
3798: ALTHUSSER, LOUIS. - Antwoord aan John Lewis. Kontroverse over marxisme en humanisme.
9677: ALTNER, GÜNTER. - Die Überlebenskrise in der Gegenwart.
12202: ALTVATER, ELMAR E.A. (RED.) - Rahmenbedingungen und Schranken staatlichen Handelns. Zehn Thesen.
10507: ALTVATER, ELMAR & OTTO KALLSCHEUER (RED.). - Den Staat diskutieren.
109: ALTVATER, ELMAR E.A. (RED.). - Die Armut der Nationen. Handbuch zur Schuldenkrise von Argentinien bis Zaire.
7991: ALTVATER, ELMAR E.A. (RED.). - Materialien zur Kritik der bürgerlichen Ökonomie. Begründung für eine Lehreinheit 'Politische Ökonomie'
14361: ALTVATER, ELMAR & FREERK HUISKEN (RED.). - Materialien zur politischen Ökonomie des Ausbildungssektors.
6993: ALTVATER, ELMAR E.A. - Het kapitalisme in de jaren '70. Bijdragen aan het Tilburgse congres.
12444: ALVAREZ, ISABEL & JOKE MAYER. - Federico Garcia Lorca. Mens, dichter en dramaturg.
14467: AMAD, ADNAN (RED.). - Documents & reports on the Israeli violations of human and civil rights.
11662: AMALRIK, ANDREJ. - Niet begeerde reis naar Siberië.
7820: AMALRIK, ANDREJ A. & J.W. BEZEMER (INL.) - Haalt de Sovjetunie 1984?
407: AMANDLA. - Maandblad over Zuidelijk Afrika. Feb 1984.
12272: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging.
12273: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging.
5617: AMELINK, H. - Onder eigen banier. Beknopt overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling der christelijke vakbeweging.
4479: RADICAL AMERICA. - Beauty Parlors, vol. 11, no. 3.
4480: RADICAL AMERICA. - Spain: communism and repression, vol. 11, no. 2.
4481: RADICAL AMERICA. - The struggle for control of production, vol. 13, no. 6.
11389: VROUWENGROEP LATIJNS-AMERIKA. - Vrouw en verzet. Chili.
11529: AMERONGEN, MARTIN VAN (RED.). - Over de doden niets dan goeds. Necrologieën van politici.
7415: AMERONGEN, MARTIN VAN E.A. - Voor buurt en beweging. Negentig jaar Sociaal-Democratie tussen IJ en Amstel.
13149: AMERONGEN, M. VAN (RED.). - De Baader-Meinhof Groep. Een documentaire.
5184: AMERONGEN, MARTIN VAN E.A. (RED.). - Luizen in de pels. 100 jaar journalistiek in Nederland.
815: AMIN, MOHAMED & MALCOLM CALDWELL (RED.). - Malaya. The Making of a Neo-Colony.
14927: AMIN, SAMIR. - Accumulation on a world scale. A critique of the theory of underdevelopment. Volume 1 and 2 combined.
15194: AMMON, G. - Groepsdynamika en agressie.
8582: AMOK. - Het opkomend militarisme van de Europese Unie.
14585: AMOK. - De oorlog komt naar je toe. Reforger '87.
863: AMOK. - Vuile handen. Wapenhandel met Indonesië.
7259: AMOK. - Een streep in het zand. Nieuwe Orde in de Golf.
9523: AMOK. - De bril van Kofi Annan. Bezorgde burgers over de bommen op Irak.
13138: AMPTMEIJER, HERMAN (RED.). - Wat is er mis met de NAVO?
786: INDIA VROUWENGROEP AMSTERDAM. - Gezichten van Sita. Indiase vrouwen belicht.
10544: NEDERLANDSE VROUWENBEWEGING AMSTERDAM. - Baanbreeksters.
11415: GOETHE INSTITUT AMSTERDAM. - Verboten, verfolgt - verbrannt.
9044: VIDEO PERSGROEP AMSTERDAM (VAP). - Video Katalogus mei 1986.
12344: POLEMOLOGISCHE STUDIEGROEP AMSTERDAM. - Kontroversiele polemologie.
2629: NEDERLANDSE VROUWENBEWEGING AMSTERDAM. - Baanbreeksters.
5748: UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM. - 90 jaar strijd. Ontstaan en ontwikkeling van de industriebond NVV in Amsterdam.
4818: VROUWENGROEP ANTROPOLOGIE AMSTERDAM. - Vrouw in zicht! Naar een feministiese antropologie.
11777: TIJDSCHRIFT DE LASTIGE AMSTERDAMMER. - Verschijnt als er reden voor is. Nummer 4.
7989: AMSTERDAMS INITIATIEF TEGEN FASCISME, RACISME EN ANTISEMITISME. - Geef fascisme geen kans.
10097: ORGANISE! FOR REVOLUTIONARY ANARCHISM. - #58-62
11974: MAATSTAF. PORTFOLIO ANARCHISME. - Jaargang aug./sept 1976. Met Avrich, Constandse, Boon, Ramaer, Ros e.a.
13524: ANARCHIST BLACK CROSS DIJON, GENT, INNSBRUCK. - Control Unit Prisons.
13048: ORGANISATIE VAN ROERMONDSE ANARCHISTEN (ORA). - Anarchisme scholingsteksten.
3913: NVV & ANB. - Volkshuisvesting en werkgelegenheid.
356: ANC. - ANC speaks. Documents and Statements of the African National Congress 1955-1976.
9249: D'ANCONA, HEDY & REMCO CAMPERT E.A. - Vliegende schotels. Over de strijd in het huishouden.
2104: D'ANCONA, HEDY E.A. (RED.) - Vrouwenlexicon. Tweehonderd jaar emancipatie van A tot Z.
7982: ANDEL, PIET VAN E.A. (RED.). - Fascisme, neofascisme en rechts-extremisme in West-Europa.
11025: 'T KAN ANDERS. - Omschakeling van oorlogs- naar vredesekonomie.
11024: 'T KAN ANDERS. - Wat & hoe.
14787: 'T KAN ANDERS. - 1986 #2 De teloorgang van links.
9706: 'T KAN ANDERS. - 1984 #4
4253: 'T KAN ANDERS. - Energie, groei en ekologie.
4415: ANDERSON, PERRY. - Lineages of the absolutist State.
4514: ANDRESEN, SUNNE (RED.). - Frauenformen 2 - sexualisierung.
2997: ANDRIES, MARC. - Berichten van het thuisfront.
12075: ANDROPOW, J.W. - Redevoering en artikelen.
8208: ANEMA-BROUWER, ELLEN E.A. (RED.). - Het jaar van de vrouw…watnou?
6613: ANGELI, CLAUDE & PAUL GILLET. - Debout, Partisans! Les communistes dans la Résistance. De la débacle aux F.T.P.
14831: ANGELOV, STEFAN. - Der sozialistische Humanismus und seine Kritiker.
11410: ANGERMAYER, ERWIN (RED.). - Große Frauwen der Weltgeschichte. Tausend berühmte Frauwenin Wort und Bild.
10977: MEDISCH KOMITEE ANGOLA. - De Unita, een gepasseerd station.
245: MEDISCH KOMITEE ANGOLA. - De overwinning is zeker. Reisverslag van een verblijf bij de volksbeweging voor de bevrijding van Angola.
4878: D'ANJOU, L.J.M. & A.P.J. BERNTS. - Presteren en verdelen in Nederland. Over individuele belangen en maatschappelijke solidariteit.
2510: TE ELFDER URE 33 ANNEX - Taylorisme in Nederland.
3520: ANNINK, LINDA E.A. (RED.). - De doden worden met de dag opstandiger.
14886: ANONIEM. - Latijns Amerikaanse vakbeweging en solidariteit. Kritische analyse van CLAT in Latijns Amerika en Nederland.
9217: ANSPRENGER, FRANZ. - Auflösung der Kolonialreiche.
10216: ANSTADT, MILO E.A. - Polen vandaag en gister.
5090: ANSTADT, MILO. - Op zoek naar een andere mentaliteit.
4855: ANSTADT, MILO. - Met de rede der wanhoop. Cultuurpolitiek in perspectief.
8580: RADIKALE ORGANISATIE VOOR SOCIALISME EN ANTIMILITARISME (ROSA). - Militaire dienstplicht. Total Loss.
1968: ANTONIS, BARBIE(RED.). - Women in society.
6381: BOLIVIA CENTRUM ANTWERPEN. - Een goede deal. Een duurzaam drugbeleid in Noord en Zuid.
14083: ANTWERPEN, CLUB VAN. - Teksten voor de 21 ste eeuw.
302: STUDENTEN TEGEN APARTHEID. - De Shell-connectie. Shell, Zuid-Africa en de Nederlandese Universiteiten.
9153: APPEL, RENE E.A. - Socio-linguïstiek.
13919: NGVS APPELSCHA - Socialistische Strijdliederen. Hernieuwde uitgave.
8999: APPIGNANESI, RICHARD & OSCAR ZARATE. - Lenin voor beginners.
10584: APPLEMAN WILLIAMS, WILLIAM?. - The roots of the modern American empire. A study of the growth and shaping of social consciousness in marketplace society.?
4389: APPLEMAN WILLIAMS, WILLIAM. - Der Welt Gesetz und Freiheit geben. Amerikas Sendungsglaube und imperiale Politik.
3163: ARAFAT, YASSER. - A discussion with Yasser Arafat.
3751: ARBATOW, GEORGI A. - Bewapening & wapenbeheersing.
10995: PARTIJ VAN DE ARBEID (PVDA). - Klaarheid.
11698: PARTIJ VAN DE ARBEID (PVDA). - Schuivende panelen.
2675: PROJECTGROEP HERVERDELING ONBETAALDE ARBEID. - Tot Vanavond Schatje. Herverdeling van onbetaalde arbeid over mannen en vrouwen, 1975-1990.
13534: BULLETIN NEDERLANDSE ARBEIDERSBEWEGING. - 1 mei vieringen in Nederland (1890-1940).
14203: ONDERNEMINGSRAAD ARBEIDERSPERS. - Verslagen van den ondernemingsraad en de groepsraden van technisch- (typografen) en redactiepersoneel over 1932-1933.
8645: INTERNATIONALE ARBEIDSORGANISATIE. - Dertig jaar strijd voor sociale rechtvaardigheid (1919-1949).
6377: ARDILA GALVIS, CONSTANZA. - The heart of the war in Colombia.
4515: ARENS, AGNA E.A. (RED.). - Gelukkig kan je er nu over praten. Naar aanleiding van het tv-programma ""Ot... en hoe zit het nou met Sien?""
1978: ARIADNE #4. - Heldenbraut und Vaterlandsverräterin. Frauen im 1. Weltkrieg.
10936: ARIAN, MAX E.A. - Redactie binnenland.
9057: ARIS, C.T. - Klassenanalyse van Griekenland - beginselverklaring van de EKKE
6748: ARKEL, JAN VAN & ROLAND KOLLERT. - Kernenergie - de plutoniumekonomie en afvaldumping.
4267: ARKEL, JAN VAN (RED.). - Oefeningen in duurzaamheid. Perspectieven naar 2040.
4272: BAJO & VAN ARKEL. - Het Flip Flop effekt.
14024: ARKIN, WILLIAM M. - Research Guide to Current Military and Strategic Affairs.
1743: ARMAND, ANNA. - Kein Kredit für Helmut Schmidt.
11220: ARMANSKI, GERHARD. - Entstehung des Wissenschaftlichen Sozialismus. SL Kurs.
8889: ARNASZUS, HELMUT E.A. - Materialismus - Wissenschaft und Weltanschauung im Fortschritt.
8198: DOKUMENTATIECENTRUM ARNHEM. - Dokumenten. Militaire produksie bij AKZO Nobel.
6245: ARNOVE, ANTHONY (RED.). - Iraq Under Siege. The deadly impact of sanctions and war.
6246: ARNOVE, ANTHONY (RED.). - Iraq Under Siege. The deadly impact of sanctions and war. Updated edition.
11548: ARNSON, CYNTHIA. - A revolution confronts the United States.
15184: ARON, RAYMOND. - Het vraagstuk van de vrijheid.
12232: ARON, RAYMOND. - Die industrielle Gesellschaft.
12239: ARON, RAYMOND. - La lutte de classes.
9190: ARRABAL. - Lettre au général Franco.
12720: ARRABAL, F. - Picknick op het slagveld; en: Guernica
4172: ARRABAL. - Brief aan generaal Franco.
8014: ARSJINOF, PJOTR. - Geschiedenis der Machnobeweging 1918 - 1921
8166: ARTS, BAS. - Duurzame ontwikkeling, duurzame samenwerking? Allianties tussen sociale bewegingen.
4268: ARTS, BAS (RED.). - Interrelaties tussen milieu, derde wereld en vrede.
7981: ARVON, HENRI. - Le marxisme.
11136: ARGUMENT AS 2. - Gewerkschaften im Klassenkampf.
1717: TIJDSCHRIFT DE AS. - nr. 20-96 ingebonden in 6 banden
14348: TIJDSCHRIFT DE AS. - Tolstoj.
11683: TIJDSCHRIFT DE AS. - P.J. Proudhon.
9063: AS, G.G. VAN (RED.). - November-alarm. De revolutie-bedreiging in Nederland. November 1918. Gedenkboek.
1715: TIJDSCHRIFT DE AS. - nr. 41, 47, 48, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 88, 95
6564: TIJDSCHRIFT DE AS. - Clara Wichmann.
12978: TIJDSCHRIFT DE AS. - compleet #1-100
948: TIJDSCHRIFT DE AS. - F. Domela Nieuwenhuis.
1716: TIJDSCHRIFT DE AS. - nr. 101-129; 132 ; 156; 157; 167; 168; 175-176; 181-185 en 1e, 11e, 12e en 16e jaarboek anarchisme
8388: ARGUMENT AS 7. - Automation in der BRD.
10252: ASA, MARCOS & VIDAL DE NICOLAS. - Gedichten uit de Spaanse gevangenissen.
4221: ASBEEK BRUSSE, WENDY E.A. - Immigratie en asiel in Europa. Een lange weg naar gemeenschappelijkheid?
14973: ASCHER, CAROL E.A (RED.). - Between women.
1980: ASCHER, CAROL. - Simone de Beauvoir. A life of freedom.
8232: ASHCROFT, BILL & GRIFFITHS & TIFFIN. - Key concepts in Post-Colonial Studies.
5829: ASHRAWI, HANAN. - Deze kant van de vrede. Memoires.
3153: ASHRAWI, HANAN MIKHAIL. - From intifada to independence. A Palestinian woman speaks out.
6264: ASKV. - Nee heb je, ja kan je niet krijgen. De achterkant van het Nederlandse asielbeleid.
6265: ASKV. - Eerste hulp bij ontruimingen. Weet wat u moet doen als een vluchteling ontruimd wordt.
12890: ASRATJAN, E.A. - Leven en werken van Iwan P. Pawlow.
370: ASSATA. - Puerto Rico libre - Freedom Now!
12388: ASSELDONK, HANS E.A. (RED.). - Geweld.
1744: ASSEYER, J. E.A. - Hiebe unter die Haut. Kritik an normalen Zuständen & Konjunkturbewussten Zeitgenossen. Ein Schüsselbuch für die Erkenntnis vieler falscher Grössen der Gegenwart, Mattick, Lenk, Lösche, Rabehl.
12020: ASSMANN, GEORG E.A. (RED.). - Wörterbuch der Marxistisch-Leninistischen Soziologie.
371: ASSMANN, HUGO. - Onderdrukking, verzet. Een uitdaging aan de christenen. Een stem uit Latijns-Amerika.
14129: ASTRAIN, LUIS NUNEZ. - The Basques. Their struggle for independence.
4270: ASTREGO, J. & P.P. VAN DER KOOY. - Winkelen in het weiland.
14553: ASTURIAS, MIGUEL ANGEL. - Weekend in Guatemala.
9129: THEMAGROEP TAALTHEORIE ASVA - Naar een materialistiese taaltheorie
10777: PRO ASYL. - Von Deutschland in den türkischen Folterkeller. Zur Rückkehrgefährdung von Kurdinnen und Kurden.
10819: ATALANTA. - Suksesresepten.
7273: ATALANTA. - Sappho Mooi Geschreven.
1981: ATALANTA. - De tweede golf voorbij? Gesprekken met negentien vrouwen over hun actieve jaren in de vrouwenbeweging.
4271: ATALANTA. - Honderd-en-een redenen tegen het automobilisme.
307: ATIYA, NAYRA. - Enkelringen- Egyptische vrouwen aan het woord.
10653: ATOOMVRIJSTAAT. - 8e jaargang nr. 1.
6184: ATTAC (RED.). - Die geheimen Spielregeln des Welthandels. WTO, GATS, TRIPS, MAI.
4402: COMRADE GEORGE & ATTICA. - Die Zeit des Blues ist vorbei. Geschichte ist eine Waffe /Band 1. Der Mord an George Jackson und die schwarze Gefangenenbewegung in den USA.
13726: ATTLEE, CLEMENT. - Mijn Labour party.
8920: AUERBACH, WALTER. - Zusammenhänge illusion und wirklichkeit der sozialen sicherheit.
4122: MARXISTISCHE AUFBAUORGANISATION. - Die Krise der kommunistischen Parteien. Probleme der gegenwärtigen Revisionismuskritik.
4857: AUFERMANN, JÖRG E.A. (RED.). - Gesellschaftliche Kommunikation und Information Band 1.
14758: USBEKISCHE GESELLSCHAFT FÜR FREUNDSCHAFT UND KULTURELLE VERBINDUNGEN MIT DEM AUSLAND. - Sowjetisches Usbekistan: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
10533: DIVERSE AUTEURS. - The Soviet Threat to Europe?
10648: DIVERSE AUTEURS. - Nuclear Energy Questions. A critical look at nuclear energy and the alternatives for today and tomorrow.
7950: DIVERSE AUTEURS. - Lenin und die Arbeiterbewegung heute.
7961: DIVERSE AUTEURS. - Politische Ökonomie des Kapitalismus.
14417: DIVERSE AUTEURS. - Für Frieden und Demokratie. Deutsche Dichtungen vom ersten Weltkrieg bis auf unsere Tage.
12301: DIVERSE AUTEURS. - Vitoria ou morte. Verzetspoëzie uit de Portugese koloniën/Frelimo Vencera
14581: DIVERSE AUTEURS. - Dodewaard. Niet oplappen maar opdoeken. Tentenkamp 13-21 april.
8152: DIVERSE AUTEURS. - Werkneemsters van de willekeur. Fabrieksarbeid van vrouwen in Azië.
13119: ONBEKENDE AUTEURS. - Als je wordt aangeraakt op een manier die je niet prettig vindt …
14628: DIVERSE AUTEURS. - Lenins Imperialismustheorie und die Gegenwart.
9588: AUTHORENKOLLEKTIV. - Sprachbarrieren.
13012: SADD EL AALI AUTHORITY. - Aswan high dam. Diversion of Nile.
4000: AVENAS, DENISE & ALAIN BROSSAT. - De l'antitrotskysme. Eléments d'histoire et de théorie.
14847: AVILA, F. E.A. - Portugal. L'autre combat.
12426: AVNERY, URI. - Israël zonder zionisten. Een pleidooi voor vrede in het Midden-Oosten.
3563: AWDEJENKO, A. - Ik heb het leven lief.
1745: AYCK, THOMAS. - Zuckmayer.
6326: AZZELLINI, DARIO & BORIS KANZLEITER (RED.). - Das Unternehmen Krieg. Paramilitärs, Warlords und Privatarmeen als Akteure der Neuen Kriegsordnung.
6418: AZZELLINI, DARIO. - Genua. Italien Geschichte Perspektiven.
5567: AZZELLINI, DARIO. - Genua. Italien Geschichte Perspektiven.
3334: BAADE, FRITZ. - Wedloop naar het jaar 2000.
7627: BAAL, J. VAN. - Mensen in verandering. Ontstaan en groei van een nieuwe cultuur in ontwikkelingslanden.
15101: BAAR, MIRJAM DE E.A. (RED.). - In de ban van het verhaal. Elfde jaarboek voor vrouwengeschiedenis.
7414: BAARDEWIJK, KEES VAN. - Kaat, Kees en de Kezen. Rotterdamse vrouwen in opstand.
1476: BAARS, JAN E.A. (RED.). - 125 jaar vrijdenken.
1984: BAART, INGRID & MARLEEN BAERVELD (RED.). - Dokteren aan vrouwen, medikalisering van vrouwenlevens.
12292: BACH, INES & JOCHEN BACH(HRG.). - Massenkunst in Kuba.
15173: BACHRACH, PETER. - Die Theorie demokratischer Elitenherrschaft.
1746: BACKES, UWE & ECKHARD JESSE. - Politischer Extremismus in der Bundesrepublik Deutschland.
9131: BADER, VEIT MICHAEL E.A. - 8 lezingen over de verhouding marxisme/sociologie
13462: BADER, VEIT MICHAEL. - Deze rechtsorde is de onze niet? Over democratie, rechtstaat en verzet. Uit: Recht en Kritiek 1982.
10063: BADINTER, ELISABETH. - De mythe van de moederliefde.
19: BAECHLER, JEAN. - Vormen van revolutie. Revolutionaire verschijnselen en hun kenmerken, oorzaken en onderlinge verschillen. Principes en methoden van de staseologie.
3386: BAER, MARTHA. - (As Francesca).
11745: BAHR, H.E. - Politisierung des Alltags. Gesellschaftliche Bedingungen des Friedens.
1747: BAHR, HANS-ECKEHARD (RED.). - Weltfrieden und Revolution. Neun politisch-theologische Analysen.
3299: BAHR, GISELA E.A. (RED.). - Brecht Heute/Brecht Today.
11621: BAHRO, RUDOLF. - Elemente einer neuen Politik. Zum Verhältnis von Ökologie und Sozialismus.
1748: BAHRO, RUDOLF. - Die Alternative. Zur Kritik des real existierenden Sozialismus.
1750: BAHRO, RUDOLF. - Elementen voor een nieuwe politiek.
11144: BAIER, HORST. - Studenten in Opposition. Beiträge zur Soziologie der deutschen Hochshule.
14100: BAILEY, MARTIN & BERNARD RIVERS. - Oliesancties tegen Zuid-Afrika.
12034: BAIRD, DUGALD E.A. - Living with the pill and other methods of contraception.
6344: BAIRD, VANESSA. - No Nonsense Guide to Sexual Diversity.
14944: BAIS, KAROLIEN. - Arme wereld. Over armoede, sociale uitsluiting en werkloosheid. Kopenhagen 1995.
7458: BAIS, KAROLIEN. - Racisme als leerzaam incident.
8650: BAKELS, H.L. & L. OPHEIKENS. - Schets van het Nederlands arbeidsrecht.
13166: BAKELS, H.L. - Staken bij de spoorwegen 1903 en 1983.
1988: BAKER, RACHEL. - The first woman doctor, the story of Elizabeth Blackwell.
4640: BAKER FLEMING, JENNIFER. - Stopping Wife Abuse.
10306: BAKKER, BERT E.A (RED.). - Visioen en werkelijkheid, de illegale pers over de toekomst der samenleving.
5277: BAKKER, PIET (RED.). - Troelstra's heengaan. Stemmen en stemmingen uit eigen en anderen kring na het verscheiden en de begrafenis van Mr. P. J. Troelstra. Gebundeld door Piet Bakker, redacteur van Het Volk.
9069: BAKKER, VINCENT. - Korter werken.
11940: BAKKER, BRAM. - De dwarse psychiater. Meningen.
13417: BAKKER,VINCENT. - De Krach van het Kapitaal.
1937: BAKKER, JORIS. - Noord Ierland.
14967: BAKKER, EDWIN & JUDITH SCHUYF (RED.). - Homoseksualiteit en de media.
5870: BAKOENIN, MICHAIL. - God en de staat.
1478: BAKOENIN, MICHAEL. - De internationale broederschap.
9455: BAKOUNINE, MICHAIL. - God en de staat.
5086: BAKUNIN, MICHAEL. - Freiheitlicher Sozialismus oder Marxismus? 3 Aufsätze.
5936: BAKUNIN, MICHAEL. - Die Revolutionäre Frage. Föderalismus, Sozialismus, Antitheologismus.
11845: BALANDIER, GEORGES. - Anthropologie politique.
8589: BALDWIN, JAMES. - Bijna binnen handbereik.
14470: BALDWIN, JAMES. - Another country.
3219: BALDWIN, JAMES. - Niet door water maar door vuur.
3218: BALDWIN, JAMES. - Niet door water maar door vuur.
3220: BALDWIN, JAMES. - Zeg mij hoelang de trein al weg is.
11096: BALEN, BARBARA VAN & DORIEN DE WIT. - Het aandeel van vrouwen Positieve actie in Nederland.
3806: BALHAN, JACQUES E.A. (RED.). - Marx voor scholieren.
14449: BALKEMA, J.P. - Klachtrecht voor gevangenen. Penitentiair klacht- en tuchtrecht.
5915: BALS, KEES & MARTIN GERRITSEN. - De Indonesië weigeraars. Met een voorwoord van Poncke Princen.
7371: KLEINE BÜCHEREI DES MARXISMUS/LENINISMUS BAND 2 & 3. - Über den historischen Materialismus Teil 1& 2
2961: BANDOPADHYAYA, MANIK. - Roeier op de Padma.
1990: BANDT, MARIE-LOUISE DEN. - Vrijwillig kinderloze vrouwen. Verkenningen rond een keuze.
10710: BANEKE, PEER. - Nederland en de Indonesische gevangenen.
828: BANERJEE, SUMANTA. - Child labour in Thailand. A general review.
11617: BANGE, PETTY E.A. - Tussen heks en heilige.
620: BANI, OMOL. - Fatima statt Farah. Erfahrungen einer Frau in der iranischen Revolution.
10788: BANK, JAN. - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
5279: BANK, JAN E.A. - In dienst van het gehele volk. De West-Europese sociaal-democratie tussen aanpassing en vernieuwing 1945-1950.
11604: BANK, JAN. - Kort Marcuse. Inleiding tot de denkwereld van Herbert Marcuse.
12233: BANK, JAN & STEF TEMMING.(RED.). - Van brede visie tot smalle marge.
14331: BANNING, W. - De dag van morgen. Schets van een personalistisch socialisme, richtpunt voor de vernieuwing van ons volksleven.
7887: BANNING, W. & J. BARENTS (RED.). - Socialistische documenten. Uit de literatuur van meer dan een eeuw bijeengebracht.
10606: BANNING, W - Naar eigen levensvorm.
10621: BANNING, W. - Een nieuwe wil een nieuwe wereld.
15038: BANNING, W & BERLAGE & HORREUS DE HAAS E.A. - Religieus-socialistische studiën.
10999: BANNING, W. - Uw recht uw plicht door Ds. W. Banning.
11014: BANNING, W. - Recht op van lijf, recht op van ziel! Warom wij fascisme bestrijden door Dr. W. Banning.
5280: BANNING, W. E.A. - De vrouw in het bedrijf.
5283: BANNING, W. - Moderne Maatschappij Problemen. Eerste bundel.
5282: BANNING, W. - Hedendaagse sociale bewegingen. Achtergronden en beginselen.
5286: BANNING, W. - Hedendaagse Sociale Bewegingen. Achtergronden en beginselen.
5287: BANNING, W. - Het vraagstuk van de arbeid.
12331: BANNING, W. E.A. - De mens op reis.
12394: BANNING, W. - Als een goed instrument.
12530: BANNING, W. - Geloofsstrijd.
5769: BANNING, W. - Geloof en arbeid. Een inleiding in het Nederlandse religieus-socialisme.
5770: BANNING, W. - Marx... en verder.
9492: BANNING, W. - Het communisme als politiek-sociale wereldreligie.
3006: BANNING, W. - Hedendaagse sociale bewegingen. Bewerkt door Woldring.
3753: BANNING, W. (RED.). - Hedendaagse waardering van Karl Marx.
3755: BANNING, W. - Karl Marx.
3756: BANNING, W. - Karl Marx. Leven, leer en betekenis.
14864: BARADARAN, MONIREH. - De naakte waarheid. Overleven in een vrouwengevangenis in Iran.
10278: BARAN, PAUL A. & PAUL M. SWEEZY. - Monopoly Capital.
3807: BARAN, PAUL A. - Politische Ökonomie des wirtschaftlichen Wachstums.
7624: BARBACH, LONNIE GARFIELD. - De totale vrouw. Een handleiding tot een beter sexleven en het bereiken van orgasmen.
9512: BARBER, BENJAMIN. - Jihad vs. Mcworld.
11578: BARBER, NOEL. - De Hongaarse opstand.
7913: BARCLAY, GLEN ST.J. - Neo-Nationalisme. Grote stromingen der 20e eeuw.
14925: BARCLAY, HAROLD. - The State.
14928: BARCLAY, HAROLD. - Culture & anarchism.
775: BARDHAN, PRANAB. - The Political Economy of Development in India.
14259: BARENDRECHT, WOUTER & RAMON KION (RED.). - Zwijgend protest. 5 jaar dwaze moeders in Argentinië.
13533: BARENTS, J. - H.P.G. Quack. Zijn leven en werk.
14632: BARKER, D.H. & SHEILA ALLEN. - Dependence and exploitation in work and marriage.
8773: BARLOW, MICHEL. - Le socialisme d'Emmanuel Mounier.
6188: BARLOW, MAUDE & TONY CLARKE - Blauw Goud. De strijd tegen de privatisering van water door multinationals.
10222: BARNABY E.A. - Gewapende vrede. Groene Cahier.
6845: BARNABY, FRANK. - Vredesverwachtingen.
10382: BARNABY, F. & E. BOEKER. - Defensie zonder kernwapens.
14752: BARNEA, NAHUM (RED.). - Israël in vredesnaam. De politiek van een geharnaste democratie.
5292: BARNETT, S. A. - Uitvoerbaar socialisme. Studiën over sociale hervorming.
237: BARNETT, DON & ROY HARVEY. - De bevrijding van Angola. Berichten en documenten van een guerilla-oorlog.
6911: BARNSLEY, MARK. - Beaten up, fitted up, locked up. Mark Barnsley and the Pomona incident. A miscarriage of justice.
13766: BARNSLEY'S, MARK. - In the hands of the enemy, Mark Barnsley's struggle for justice.
1993: BARRETT, MICHÈLE. - Links en de vrouwenbeweging. Het wankele verbond.
402: BARRIOS DE CHUNGARA, DOMITILA. - Het onrecht is groter dan Bolivië.
1484: BARRUÉ, JEAN. - Anarchisme nu.
11159: BARRY, TOM. - Panama. A country guide.
2453: BARRY, BRIAN (RED.). - Power & political theory.
4175: BARTEL, WALTER. - Karl Liebknecht gegen Krüpp.
6999: BARTELS, J. - Politiek Veelstromenland. Marxisme.
9520: BARTELS, JEROEN & PÄTZOLD & HOLZ & LENSINK. - Dialectische constructie van de `totaliteit`.
11714: BARTH, HANS. - Wahrheit und Ideologie.
1994: BARTON, RACHEL. - The scarlet thread, an indian women speaks.
7342: BARTSCH, HANS-WERNER E.A (RED.). - Chile. Ein Schwarzbuch.
14370: BARTSTRA, J.S. - Geschiedenis van het modern imperialisme.
14748: BARUCH, F. E.A. (RED.). - Communistische notities #79.
14747: BARUCH, F. E.A. (RED.). - Communistische notities #67.
4139: BARUCH, F. E.A. - De Rode Vlag gestreken. Een kritiek op het ontwerpprogram van de CPN.
4140: BARUCH, F. - Links af / naar rechts. Portret van een politieke partij of de ommezwaai van de C.P.N. in het conflict Moskou - Peking.
14485: BASISGROEPEN. - Aktiehandboek voor de blokkade van de UCN-fabriek in Almelo 18,19 en 20 juni 1981.
11770: BASLER, GERHARD E.A. - De NATO, een imperialistisch bondgenootschap.
4273: BASSET, PAUL E.A. - Een beter milieu begint bij de politiek.
1995: BASTIAANSSEN, MARIANNE (RED.). - Vrouw in beeld - 10 jaar festival vrouwenfilms Assen.
13818: BASU, AMRITA (RED.). - The Challenge of Local Feminism, women's movements in Global Perspective.
8683: BATHOORN, GERDIEN & GER KOENEN. - Vrouwen in mannenbanen.
5619: BAUER, OTTO. - De opstand van de Oostenrijksche arbeiders. Zijn oorzaken en gevolgen.
13728: BAULENS, LLUÍS-ANTON. - De neus van Mussolini.
308: BAULIN, JAQUES. - The Arab role in Africa.
9454: BAUMANN, MICHAEL 'BOMMI'. - Hoe het allemaal begon.
6156: BAUMANN, HEIDRUN (RED.). - 'Frauen-Bilder' in die Medien. Zur Rezeption von Geschlechterdifferenzen.
6170: BAUMEISTER, BIENE E.A. - Situationistische Revolutionstheorie. Eine Aneignung.
625: BAUMGARTNER-KARABAK, ANDREA & GISELA LANDESBERGER. - Die verkauften Bräute. Türkische Frauen zwischen Kreuzberg und Anatolien.
10583: BAYER, MARCEL. - Jamaica. Landenreeks.
3388: BAYER, INGEBORG. - De heksenkring.
5245: BAYERTZ, KURT & JOSEF SCHLEIFSTEIN. - Mythologie der ""kritischen Vernunft"". Zur Kritik der Erkenntnis- und Geschichtstheorie Karl Poppers.
13659: IT BEAKEN. - Biografie en arbeidersbeweging.
8178: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Uitgenodigd.
8185: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Alles wel beschouwd.
14499: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Les mandarins. Tome 1 et 2.
2007: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Wij vrouwen.
1998: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau.
3125: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Een zachte dood.
3124: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Een wereld van mooie plaatjes. Les belles images.
3128: BEAUVOIR, SIMONE DE. - Memoires. De druk der omstandigheden dl. 1 & 2.
10762: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
15157: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
2008: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
5295: BEBEL, AUGUST. - Aus meinem Leben. Dritter Teil. Herausgegeben von Karl Kautsky.
5298: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
5300: BEBEL, AUGUST. - Uit mijn leven. 2 delen
13079: BEBEL, AUGUST. - Die Frau und der Sozialismus.
7366: BEBEL, AUGUST. - Aus meinem Leben. 1. 2. und 3. Teil. Dritter Teil herausgegeben von Karl Kautsky.
5620: BEBEL, AUGUST. - Die Jugendgeschichte einer Arbeiterin von ihr selbst erzählt. Mit einführenden Worten von August Bebel.
11082: BECHER, JÜRGEN E.A. (RED.). - Politische Ökonomie des Kapitalismus und des Sozialismus.
15166: BECHLER, EKKEHARD. - Internationale Arbeitsteilung und Dritte Welt. Handelsbeziehungen auf Kosten oder im Dienste der Entwicklungsländer.
9855: BECK, WOLFGANG. - Democratie in de wijken. Een onderzoek naar buurtacties in Nederland.
5217: BECKER, UWE (RED.). - Maatschappij, macht, Nederlandse Politiek.
11138: BECKER, J.W. E.A. - Opvattingen van werklozen 1974-1982; enige veranderingen in attitudes en gedragingen.
9023: BECKER, FRANS & JOHAN FRIESWIJK - Bedrijven in eigen beheer - kolonies en produktieve associaties in Nederland 1901-1958
15018: BEDELL SMITH, WALTER. - In de schaduw van het Kremlin.
12484: ALGEMENE NEDERLANDSE AGRARISCHE BEDRIJFSBOND. - Feiten en argumenten ten dienste van de huisbezoekers van de ANAB.
13151: ONAFHANKELIJK VERBOND BEDRIJFSORGANISATIES. - Zo houden we ze klein. Een boekje over Organon en de derde wereld.
4390: BEECHER, J. - Een schip voer uit. De geschiedenis van het ss. Booker T. Washington.
820: BEEK, HERMAN VAN. - Ongemerkt. Huishoudtextiel in Pakistan. Een onderzoek naar de herkomst van huishoudtextiel in Nederlandse grootwinkelbedrijven.
13226: BEEK, KOLJA VAN E.A. (RED.). - Bouwen onder kapitalistiese voorwaarden.
2011: BEEK, SANDRA VAN E.A. (RED.). - En daar hoort ook het bloemetje op tafel bij - vrouwen en armoede in Nederland.
8164: BEEKMAN, BERT E.A. - Max Havelaar: koffie met toekomst. Producenten en consumenten op weg naar een rechtvaardige wereldhandel.
5621: BEEMSTERBOER, NICO. - Staken is geen werk. Relaas van een arbeidsconflict.
11503: BEER, MAX. - Allgemeine Geschichte des Sozialismus und der sozialen Kämpfe.
14782: BEER, PAUL DE & JAN WILLEM DUYVENDAK & LUCAS REIJNDERS & PAUL ROSENMÖLLER E.A. - Een toekomst in aanbouw.
13924: BEERENDS, HANS (E.A.). - De Nederlandse ontwikkelingshulp, helpt het? Een kritiese beschouwing.
14371: BEERENDS, HANS. - De derde wereld beweging. Geschiedenis en toekomst.
5622: BEERLOCK, KAREL. - Uit het leven der fabriekwerkers. K Beerlock, algemeen secretaris der Gentsche afdeeling der Belgische Socialistische Werklieden-Partij.
5623: BEERTEN, LUC. - In de put. Een stomme film.
10582: BEETSTRA, T. - Bolivia. Landenreeks.
9751: BEGEER, P.A. - Van het leven. Verzen.
6595: BEHNKEN, KLAUS (RED.). - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade). 7 delen.
1751: BEHREND-ROSENFELD, ELSE S. - Ich stand nicht allein. Erlebnisse einer Jüdin in Deutschland 1933-1944.
11878: BEHRENDT, FRITZ. - In vredesnaam.
13843: BEHRENS, ALFRED. - Gesellschaftsausweis SocialScienceFiction.
11519: BEISHUIZEN, JAN & EVERT WERKMAN. - De magere jaren. Nederland in de crisistijd 1929-1939.
8153: GOED BEKEKEN 4. - Voeding: milieu en budget.
9174: BEKHUIS, JANS. - Mannenbevrijding - de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie van de man.
12607: BEKHUIS, JANS. - Mannenbevrijding - de persoonlijke en maatschappelijke emancipatie van de man.
11088: BEKKE, A. E.A. - Soldaat gemaakt. Het individu in de krijgsmacht.
13558: BEKKER, KONRAD. - Marx' philosophische Entwicklung, sein Verhältnis zu Hegel.
14020: BEKKER, PETER E.A. - Atoomenergie? Nee bedankt!
14364: BEKKERS, F. E.A. - Geweldloze actie en sociale verdediging.
7500: BEL GHAZI, HASSAN. - Over twee culturen - uitbuiting en opportunisme.
2906: BELAMRI, RABAH. - Geschonden blik.
767: BELDER, BERT DE & RITA VANOBBERGHEN. - Kasama. Bevrijdende gezondheidszorg op de Filipijnen.
15196: BELHAJEY, ABDEL. - Nu is hij dood.
13264: BELIARD, OCTAVE. - La vie tragique de Danton.
3804: BELINFANTE, J.J. - Het socialisatierapport der S.D.A.P.
7904: BELLA, S. DE LA - De Nederlandsche vakbeweging. De vakvereenigingsinternationale. Haar ontstaan, ontwikkeling, doel en wezen.
11252: BELLA, S. DE LA. - Ordening in plaats van chaos.
14717: BELLAMY, EDWARD. - De gelijkenis van de watertank.
10836: BELLI, GIOCONDA. - De bewoonde vrouw.
14879: BELLO, CARLO. - Observaties van een zwartwerker. Over arbeidsomstandigheden in Amsterdamse pizzeria's.
2810: BELOW, IRENE (RED.). - Kunstwissenschaft und Kunstvermittlung.
11167: BEN BRIK, TAOUFIK. - Une si douce dictature. Chroniques tunisiennes 1991-2000.
11163: BEN BARKA, MEHDI. - Écrits politiques 1957-1965.
9116: BEN JELLOUN, TAHAR. - Leren samenleven.
9465: BEN JELLOUN, TAHAR. - Gastvrijheid.
4641: BENARD, CHERYL & EDIT SCHLAFFER. - Die ganz gewöhnliche Gewalt in der Ehe.
4391: BENARD, CHERYL. - Die geschlossene Gesellschaft und ihre Rebellen. Die internationale Frauenbewegung und die schwarze Bewegung in den USA.
6596: BENESJ, EDVARD. - Herinneringen. Van München tot de nieuwe oorlog en de nieuwe overwinning.
2016: BENETT, YVES & DAWN CARTER. - Day release for girls. An investigation into why so few girls receive off work for part-time study.
4519: BENGIS, INGRID. - Strijd in de erogene zone. Over liefde, haat en sex.
11626: BENGT, JANGFELDT (RED.). - Vladimir Mayakovsky. Love is the heart of everything.
2909: BENHEDOEGA, ABDELHAMID. - Wind uit het zuiden.
11173: BENJAMIN, WALTER. - De socialistische opvoeding voor kinderen.
10588: BENNETT, LERONE?. - Amerikanen van het eerste uur. De geschiedenis van de negers in Amerika.?
8279: BENNETT, OLIVIA E.A.(RED.) - Vrouwen in oorlog.
6242: BENNINK, NATASJA & GEESJE DU MARCHIE VAN VOORTHUYS - Vrouwbeeld.
11437: BENNINK, NATASJA & GEESJE DU MARCHIE VAN VOORTHUYS - Vrouwbeeld.
9240: BENSCHOP, ALBERT & TON KEE - De bedrijfsbezetting van de ENKA-Breda
11575: BENSON, MARY. - Mandela, Nelson.
9589: BENSTON, MARGARET E.A. - Politieke ekonomie van de huishoudelijke arbeid
5202: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - De ideologie van het Westen. Essays, kritieken, polemieken.
5219: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - De staat van geweld en andere essays.
11876: BENTHEM VAN DEN BERG, G. VAN. - Dwang en bevrijding. Essays en kritieken.
11929: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. - Is a marxist theory of the state possible?
13275: BENTUM, JAN VAN (RED.). - Vrede met Star Wars?
10828: BENZ, WOLFGANG. - Integration ist machbar.
2615: BERADT, CHARLOTTE. - Paul Levi. Ein demokratischer Sozialist in der Weimarer Republik.
8425: BERDEN, MIA (RED.) - Vrouwen, landbouwers van Afrika.
15033: BERENDS, LAMBIEK. - Het Parool, 1940-1990.
8785: BERG-SCHLOSSER, DIRK E.A. - Einführung in die Politikwissenschaft.
10865: BERG, RENÉ VAN DEN E.A. - Bijzondere studenten.
11172: BERG, MAX VAN DEN E.A. - Welzijnswerk en welzijnspolitiek.
11278: BERG, D. VAN DEN & L. DEKKER. - Stedenbanden met Oost-Europa.
455: BERG, JANNIE VAN DEN. - Javier en Paulina in Nicaragua.
11636: BERG, NATASJA VAN DEN & SOPHIE KOERS. - Fairshopping. Praktisch idealistisch winkelen.
12012: BERG, J.T.J. VAN DEN & H.A.A. MOLLEMAN. - Crisis in de Nederlandse politiek.
9226: BERG, FRANK VAN DE E.A. - Het zal wel doodbloeden. De Rotterdamse stukgoedstaking 1984.
8619: BERG, ANGELINA VAN DEN E.A. - Het lichaam is een kostelijk bezit..
10376: BERG, CORRY V.D. & G. VAN OORSCHOT & GARMT STUIVELING & JAN BRANDT CORSTIUS E.A. - Flarden. Verzameling revolutionaire poëzie.
7457: BERG, HARRY VAN DER & PETER REINSCH. - Racisme in schoolboeken.
14590: BERG, MAX VAN DEN & BRAM VAN OJIK. - Kostbaarder dan koralen. Beschopuwingen over ontwikkelingssamenwerking.
5624: BERG, HARRY VAN DEN & PIM FORTUYN & TEUN JASPERS. - De ontwikkeling van het stakingsrecht in Nederland.
9735: BERG, MAX VEN DEN E.A. (RED.). - Naar een socialistische gemeentepolitiek.
6869: BERG, HENK VAN DEN & TON COPPES. - Dominees in het geweer - het christen-antimilitairisme van kerk en vrede 1924-1950.
7356: BERG, STEPHEN & S.J. MARKS (RED.). - About women. An anthology of contemporary fiction, poetry and essays.
11255: BERGE, GIED TEN. - De slag om Genève. Jaaroverzicht van de vredespolitiek en vredespolitiek en vredesbeweging 1982/83.
13375: BERGEN, LEO VAN. - Internationaal zijn of niet zijn: dat is de keuze. E.E. Meursing: arts pro en contra ""het""Rode Kruis.
13376: BERGEN, LEO VAN. - Voor een wereld één in verscheidenheid.
15171: BERGER, PETER (RED.). - Marxism and Sociology. Views from Eastern Europe.
13845: BERGER, HARTWIG. - Untersuchungsmethode und soziale Wirklichkeit.
4612: BERGH, FLIP VAN DEN (RED.). - Man, Man. Praten, voelen, emanciperen.
10027: BERGH, H. VAN DEN E.A. (RED.). - Multatuli!
14557: BERGH VAN EYSINGA, H.W.P.E. VAN DEN. - Van eeuwige dingen. Tweede bundel. Deel 2
14555: BERGH VAN EYSINGA, H.W.P.E. VAN DEN. - Gekleurde wolken.
12594: BERGH, G. VAN DEN. - Verkiezing of staatsloterij? Kritiek op het regeringsontwerp tot samenstelling van de eerste kamer.
12624: BERGH VAN EYSINGA, H.W. VAN DEN. - Studies. Verspreide opstellen.
12638: BERGH VAN EYSINGA, H.W. VAN DEN. - Eros. Een boek van liefde en sexe.
12639: BERGH VAN EYSINGA, H.W. VAN DEN. - Levensbeschouwing.
13381: BERGH VAN EYSINGA, H.W.P.E. VAN DEN. - Bij denkers en dichters.
1753: BERGH, HENDRIK VAN. - Bonner Krankheiten. Ein Bericht zur Lage der Republik.
10094: BERGH, JEROEN & DETLEF FETCHENHAUER. - Voorbij het Rationele Model: evolutionaire verklaringen van Gedrag en Sociaal-Economische Instituties.
13840: BERGMAN, INGMAR. - Wilde Erdbeeren.
2742: BERGMAN, F.H. E.A. - Slaags met de politie.
9264: BERGMANN, UWE E.A. - Rebellion der Studenten oder die neue Opposition.
6070: BERGMANN, THEODOR. - Gegen den Strom. Die Geschichte der KDP (Opposistion).
14702: BERGSON, HENRI. - Matière et mémoire.
14956: BERGVEEN, HUGO. - Bajes voor beginners.
677: BERGVELT, DIRK & CHARLOTTE VAN RAPPARD (RED.). - De papieren lente. Documenten van de Chinese democratische beweging 1978-1980.
2019: BERKEL VAN, DYMPHIE. - Moederschap is mijn achilleshiel, een boek over kracht en kwetsbaarheid.
6823: BERKHOF, G.C. & P.M.E. VOLTEN. - Het militair-strategisch denken in de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Overeenkomsten en verschillen.
5308: BERKI, R. N. - Het socialisme.
12249: BERKI, R.N. - Socialism.
14115: BERKMAN, ALEXANDER. - ABC van het anarchisme.
9289: BERKMAN, ALEXANDER. - ABC of Anarchism.
15031: BERLIN, ISAIAH. - Karl Marx. Zijn leven en werk.
3758: BERLIN, ISAIAH. - Karl Marx. Zijn leven en zijn tijd.
8103: BERLIN, ISAIAH. - Russian thinkers.
4787: SOZIALISTISCHE PROJEKTARBEIT IM BERLINER. - Schülerladen Rote Freiheit.
14428: BERLOZNIK, ROBERT & PATRICK DE BOOSERE. - Star Wars.
7357: BERMAN, PAUL. - Idealisme en macht. Of de hartstocht van Joschka Fischer en de nasleep ervan.
10937: BERNAERT, GUY E.A. - Spelen tegen de oorlog.
6027: BERNAL, J.D. - De wetenschap als maatschappelijk proces. Deel 1.
7656: BERNAL, J.D. - De wetenschap als maatschappelijk proces. Deel 1,2,3,4.
10708: BERNARD-SHAW, GEORGE, (TANNER, JOHN). - Mensch en Oppermensch, (gevolgd door het handboek van den revolutionair).
4993: BERNARDES, JON. - Family studies. An introduction.
13837: BERNDT, HEIDE & ALFRED LORENZER & KLAUS HORN. - Architektur als Ideologie.
14838: BERNER, RUDOLF. - Die unsichtbare Front. Bericht über die illegale Arbeit in Deutschland (1937).
2235: BERNERI, CAMILLO. - Klassenkrieg in Spanien 1936/1937.
14460: BERNERI, C. - Kerk en prostitutie.
5312: BERNSTEIN, EDUARD. - Zur Frage: Socialliberalismus oder Collectivismus?
5309: BERNSTEIN, EDUARD. - De voorwaarden tot het socialisme en de taak der sociaal-democratie.
12433: BERNSTEIN, EDUARD & FRIEDRICH ENGELS. - Briefwechsel. Hrsg. H. Hirsch.
13228: BERNSTEIN, EDUARD & FRIEDRICH ENGELS. - Briefwechsel. Hrsg. H. Hirsch.
5311: BERNSTEIN, EDUARD. - Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie.
14246: BERSEE, LEO. - Greenpeace naar Antarctica.
2020: BERTELS, KEES E.A. - Vrouw, man, kind. Lijnen van vroeger naar nu.
14612: BERTHOLD, WERNER & LOZEK E.A. (RED.). - Kritik der bürgerlichen Geschichtsschreibung. Handbuch.
627: BESIKCI, ISMAIL. - Kurdistan & Turkisch Colonialism. Selected Writings.
4594: STICHTING SOA-BESTRIJDING. - Vrouwen over SOA en veilig vrijen.
12206: AMSTERDAMSCHE BESTUURSBOND. - Enige gegevens omtrent plaatselijke combinaties van vakverenigingen in het buitenland, samengesteld in opdracht van den Amsterdamschen bestuurdersbond. Aan de Arbeiders van Amsterdam en Nederland.
3380: BÉTEILLE, ANDRÉ. - Inequality among men.
8006: BETTELHEIM, CHARLES. - Internationale Marxistische Diskussion 1. Über das Vortbestehen von Warenverhältnissen in den 'Sozialistischen Ländern'.
9495: BETTELHEIM, CHARLES. - Economic calculation and forms of property.
129: BETTS, RAYMOND F. - Uncertain dimensions - western overseas empires in the twentieth century.
5048: BEUGEN, M. VAN E.A. - Wonen op wielen. Woonwagenbeleid als toetssteen van welzijnsbeleid.
8399: BEUGEN, M. VAN E.A. - Welzijn. Vraagstuk, waagstuk. Bijdragen over de veranderende maatschappij.
1898: BEUKELS, JAN. - De Poolse kwestie. Of zij bestaat en, zo ja, een toekomst heeft.
4613: BEUSEKOM-FRETZ, GERARD VAN. - De komende en de gaande man. Vrolijke en lastige kanten van mannen-emancipatie.
4841: FRAUEN GEGEN BEVÖLKERUNGSPOLITIK (RED.). - LebensBilder, LebenLügen. Leben und Sterben im Zeitalter der Biomedizin.
14705: BESCHERMING BEVOLKING. - Individuele zelfbescherming.
14706: BESCHERMING BEVOLKING. - De bescherming bevolking.
14601: BESCHERMING BEVOLKING. - Toelichting op de wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf.
2550: VROUWEN TEGEN BEVOLKINGSPOLITIEK. - Bevolkingspolitiek in Nederland.
1897: WERKGROEP GESCHIEDENIS EN BEVRIJDING. - Groningen 14 en 15 mei 1982.
4304: ECOLOGISCHE BEWEGING. - Milieu en werkgelegenheid.
5746: TIJDSCHRIFT VOOR ARBEID EN BEWUSTZIJN. - Arbeidstijdverkorting en herverdeling van arbeid 1983/1.
9679: BEYERS, JAN. - Economische sancties, een referentiekader.
2962: BHOESHAN BANNERJI, BIBHOETI. - De weg.
9900: NOOIT MEER BHOPAL! - De grootste gasramp tot nu toe.
14519: JELLO BIAFRA. - Become the media.
20: BIEBUSCH, WERNER. - Revolution und Staatsstreich. Verfassungskämpfe in Bremen von 1848 bis 1854. Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen.
6013: BIEHL, JANET. - Rethinking Ecofeminist Politics.
13785: BIEHL, JANET & PETER STAUDENMAIER. - Ecofascism, lessons from the German Experience.
6380: BIEKART, KEES & MARTIN JELSMA (RED.). - Peasants Beyond Protest in Central America.
12395: BIEMEN, A. VAN E.A. - Terugblik en perspectief. Willem Banning 1888-1971.
3759: BIENER, WALTHER. - Der überholte Marx. Seine Religionskritik und Weltanschauung kritisch untersucht.
6753: BIERMANN, WERNER. - Plutonium und Polizeistaat, oder Was kommt nach Wyhl und Brokdorf.
10261: BIERMANN, WOLF. - Voor mijn kameraden, Balladen, liederen en songs van de Oostduitse dichterzanger Wolf Biermann en een gesprek tussen hem en Gunter Wallraff.
10792: BIES, LUITWIN. - Klassenkampf an der Saar 1919-1935.
4275: BIESBOER, FRANK (RED.). - Greep op groei. Het thema van de jaren negentig.
10927: BIESHEUVEL, J.M.A. E.A. - Het verlangen naar huis.
12641: BIGOT, L.C.T. - Psychologie. Hoofdzaken van de zielkunde ten behoeve van aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen.
7472: BIIDU, DOMENICA GHIDEI. - Door het oog van de naald.
12674: WERELDWIJD/BIJEEN. - Op de bres voor bevrijding. 14 portretten.
375: BIJEEN. - De doden leven verder. Nieuwe martelaren in Latijns-Amerika.
376: BIJEEN. - Erfgenamen van moeder aarde. Inheemse volken in Noord- en Zuid-Amerika.
6151: BIJEEN. - Van Derde Wereld naar Heel de Wereld. Cultuurdebat 25 jaar Bijeen.
13235: BIJLSMA, FRANS. - Jezus en Marx, aartsvaders.
13638: BILWET. - Media-Archief.
5314: BINNENDIJK, D. A. M. E.A. (RED.). - Schrijversprentenboek 5. Menno ter Braak.
5626: BINNEVELD, HANS. - De Rotterdamse metaalstaking van 1965.
12692: BINYAN, LIU. - Een kwestie van karakter.
2023: BIRD, CAROLINE E.A. - What women want.
7288: BIRNBAUM, PIERRE & LIVELY & PARRY E.A. (RED.). - Democracy, consensus & social contract.
14258: BISCHOFF, JOACHIM (RED.). - Marxismus und Staat. Einführung in die marxistische Staatstheorie.
7769: BISCHOFF, JOACHIM (RED.). - Sozialismus für Italien. Programm einer gesellschaftlichen Umgestaltung. PCI.
8434: BISCHOT, C. - Hoe lang nog kapitalisme? Kritische kanttekeningen bij de stelling van K. Marx ""over de tendentiele daling van de winstvoet"".
12895: BISHOP, ELIZABETH & M.M. LOMBARDI (RED.). - The geography of gender.
13792: BLACK, BOB. - Primitieve overvloed, na links de Anarchie.
12796: BLACKETT, P.M.S. - Atoomenergie en zijn gevolgen.
7801: BLADEL, L. VAN. - Kerngedachten van Karl Marx.
4276: BLAIKIE, PIERS E.A. - At Risk. Natural hazards, people's vulnerability, and disasters.
2116: BLAKE, CATRIONA. - The charge of the parasols. Women's entry to the medical profession.
3136: BLAMAN, ANNA. - Overdag en andere verhalen.
3134: BLAMAN, ANNA. - De verliezers.
11149: BLANKE, THOMAS. - Die Linke im Rechtsstaat. Band 1: Bedingungen sozialistischer Politik 1945-1965.
424: BLANKEN, PIET DEN. - El Salvador.
5248: BLANQUI, AUGUSTE. - Schriften zur Revolution, Nationalökonomie und Sozialkritik.
12644: BLASCO-IBANEZ, V. - Alphonse XIII démasqué. La terreur militariste en Espange.
10438: BLATCHFORD, ROBERT. - Droevig Engeland. Sociale Bibliotheek no.1.
13423: BLATT, MARTIN HENRY. - Free love & anarchism. The biography of Ezra Heywood.
8651: MARXISTISCHE BLÄTTER. - Marxismus in unserer Zeit. Karl Marx 5. Mai 1818-1868
14419: BLAUNER, ROBERT. - Alienation and Freedom.
1883: BLAUW, WIEBE & HALBE KUIPERS. - Van de paal gerukt? Jongeren aan de rand van de oost groninger samenleving.
8735: BLECHSCHMIDT, AIKE E.A. - Die inflationäre Struktur des Kapitalismus. Das Zusammenwirken von Konzentration, Weltmarktentwicklung und Staatsintervention am Beispiel der BRD.
8959: BLECHSCHMIDT, AIKE. - Löhne, Preise und Gewinne (1967-1973). Materialien zur Lohn/Preis - Spirale und Inflation.
4520: BLEI, FRANZ. - Het boek van liefde en huwelijk.
7920: BLEICH, ANET E.A. - Fascisme toen en nu. Inleidingen gehouden ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de UvA.
5315: BLEICH, ANET. - Een partij in de tijd. Veertig jaar PvdA 1946-1986.
8048: BLEICH, ANET & MAX VAN WEEZEL. - Ga dan zelf naar Siberië!!! Linkse intellectuelen en de koude oorlog.
2025: BLEICH, ANET E.A. (RED.). - Feminisme en politieke macht, deel 1: Posities, problemen en strategieën; deel 2: Herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid.
7424: BLEICH, ANET. - Een partij in de tijd. Veertig jaar PvdA 1946-1986.
12893: DONKER & BLIJSTRA (RED.). - Critisch Bulletin. Herdenkingsnummer December 1945.
14241: BLINK, H. - Opkomst van Nederland als economisch geographisch gebied van de oudste tijden tot heden.
10982: BLOCH, ERNST. - Freiheit und Ordnung. Abriß der Sozialutopien Mit Quellentexten.
2166: BLOCH, ERNST. - Das antizipierende Bewußtsein.
11751: BLOCH, ERNST. - Opuscula, Recht, Moral, Staat.
12195: BLOCH, ERNST. - Widerstand und Friede. Aufsatze zur Politik.
2027: BLOCH, ALICE. - Lifetime guarantee, a journey through loss and survival.
5628: BLOEMEN, ERIK & LUUK BRUG. - Toevallig jong. Werkende jongeren na 1945 en de vakbeweging.
14212: BLOK, JOSINE E.A. (RED.). - Derde jaarboek voor vrouwengeschiedenis.
9549: BLOK, JOSINE E.A. (RED.). - Jaarboek voor vrouwengeschiedenis 1980.
13037: BLOK, JAN ET AL (RED.). - Landbouwkoöperaties rondom Alvalade-Portugal.
2029: BLOK, ELS. - Loonarbeid van vrouwen 1945-1955.
2030: BLOK, ELS. - Uit de schaduw van de mannen, vrouwenverzet 1930-1940.
2701: BLOK, RIK (RED.). - De bewegingen van de burger.
14211: BLOK, JOSINE E.A. (RED.). - Tweede jaarboek voor vrouwengeschiedenis.
13733: BLOKKER, JAN. - Ben ik (eigenlijk) wel links genoeg?
4867: BLOKKER, JAN. - Ga direct naar de gevangenis ga niet langs af u ontvangt geen f200,00.
7258: BLOM, JOOP & STAN VAN HOUCKE E.A. - De Vondelstraat.Verslagen van Radio STAD 29 februar - 3 maart 1980.
8521: BLOM, H.J.C. E.A. - Nederland van 1939/1946. HAVO-VWO editie.
12803: BLOM, H.J.C. E.A. - Nederland van 1939/1946. MAVO editie.
8492: BLOMQUIST, CLARENCE. - Abortus.
1493: BLOND, GEORGES. - Het grote leger achter de zwarte vlag. Geschiedenis van het anarchisme.
15118: BLUM, WILLIAM. - Schurkenstaat.
6484: BLUM, WILLIAM. - Schurkenstaat.
6485: BLUM, WILLIAM. - West-bloc dissident.
3763: BLUMENBERG, WERNER. - Marx.
3761: BLUMENBERG, WERNER. - Het leven van Karl Marx.
13931: BOA. - Pers geen Zuid-Afrikaan uit! Verslag van het Boycot-Outspan-Congres.
13927: AKZA & BOA. - De vijand is de apartheidsstaat.
9314: REINALDA. BOB - Bedienden georganiseerd.
12172: BOBBIO, N. & M. BOVERO. - Societa' e stato nella filosofia politica moderna.
13636: BOCHENSKI, I.M. (RED.). - Die dogmatischen Grundlagen der Sowjetischen Philosophie (Stand 1958). Zusammenfassung der ''Osnovy Marksistskoj filosofi''. Mit Register.
10827: BOCHENSKI, I.M. - Europaïsche Philosophie der Gegenwart.
9003: BOCHENSKI, I.M. - Der Sowjetrussische dialektische Materialismus.
12063: BOCHENSKI, I.M. - Die zeitgenössischen Denkmethoden.
12064: BOCHENSKI, I.M. - Wege zum philosophischen Denken.
9148: BOCHENSKI, I.M. & NIEMEYER (RED.). - Handbuch des Weltkommunismus.
9346: BOCHENSKI, I.M. (RED.). - Die dogmatischen Grundlagen der Sowjetischen Philosophie (Stand 1958). Zusammenfassung der ''Osnovy Marksistskoj filosofi''. Mit Register.
4521: BOCHOVE, JET VAN & CARRY HOLZENSPIES. - Borstkanker.
9818: BOCK, HELMUT. - Gewalten und Gestalten. Miniaturen und Porträts zur deutschen Novemberrevolution 1918/1919.
9372: BODARD, LUCIEN. - Bloedbad der indianen. De ondergang van de Indianen in Brazilië.
2963: BOEF, AUGUST HANS DEN & KEES SNOEK. - Pramoedya Ananta Toer. Essay en interview.
1755: BOEHLICH, WALTER (RED.). - Der Hochverratsprozess gegen Gervinus.
15161: BOEHMER, KONRAD E.A. (RED.). - Hanns Eisler. Muziek en politiek.
22: BOEHNCKE, HEINER & HARRO ZIMMERMANN (RED.). - Reiseziel Revolution. Berichte deutscher Reisender aus Paris 1789-1805.
10938: BOEIJEN, W. VAN E.A. - Beeldenstrijd.
14577: STER-BOEK. - Katalogus 1973-1974.
6221: HET PROGRESSIEVE BOEK. - Alle macht aan het volk. China's lange weg naar het kommunisme.
3847: HET PROGRESSIEVE BOEK. - Het marxisme en de bevrijding van de vrouwen.
6754: BOEKE, JOAN E.A. - Angst voor de atoombewapening: apathie of verzet. Gezondheidswerkers tegen kernbewapening.
9490: BOEKENCENTRUM. - Kernbewapening.
8858: AO BOEKJE - Uw handtekening, mevrouw. Handelingsbekwaam.
8934: AO BOEKJE. - 100 jaar spotprent. Ter ere van Honore Daumier.
8101: AO BOEKJE - Margaret Mead.
8105: AO BOEKJE - Bulimia Nervosa.
8129: AO BOEKJE - De positie van de vrouw.
7347: AO BOEKJE - Rommel als grondstof.
11007: BOEKMAN, E. - De S.D.A.P. roept u! De S.D.A.P. ""Die vrier letters zijn sinds veertig jaren het baken voor honderd duizenden in den landen'' door E. Boekman lid van het partijbestuur.
8207: BOEL, MARIE LOUISE E.A. - Meid en vrouw in de nieuwbouw.
14084: BOELE, OTTO (RED.). - Apocalyps! Russische verhalen over het einde van de wereld.
7754: BOELENS, LOUISE & ALBERTINE VELDMAN. - Gelijkwaardige arbeid, gelijk gewaardeerd.
11326: BOENIN, I. - De Zaak Kornet Jelagin.
6755: BOER, JOOP E.A. - Atoomafval in beweging. Een overzicht van de problematiek van het radioaktief afval.
10392: BOER, JOOP & KOSTER, KAREL. - Kernwapenspreiding onder controle? Geschiedenis en betekenis van het Non-Proliferatie Verdrag.
10949: BOER, HANS A. DE - Onderweg genoteerd.
13760: BOER, JOHAN BRAND DE & WILLEM JONKMAN. - Militair gezag in Groningen.
12162: BOER, THEO DE & ANDRE J.F. KOBBEN. - Waarden en wetenschap.
12447: BOER, ADRIAAN E.A. (RED.). - Revolutie in Rusland.
4561: BOER, K. DE. - Als een toren in onze lage landen.
768: BOER, EVERT DE E.A. (RED.). - Wij leerden mensenrechten niet uit boeken. De Filipijnen en mensenrechten in de periode 1986 tot 1996.
11188: BOERMA, ELS. - Mozambique. Mogelijkheden en grenzen van een ontwikkelingsstrategie.
7252: BOERMANS, ANNE. - Na olie komt zonneschijn. Energiebronnen met toekomst.
5316: BOERS, J. J. L. A. - Proletariaat en deproletarisatie. Een synthese van het Proletarisch probleem.
364: BOESAK, ALLAN. - Als dit verraad is ben ik schuldig.
14914: BOEVINK, DICK E.A. (RED.). - Biafra. Achtergronden van een strijd.
7770: BOEYE, EUGENIE. - De vierde wijk & Achter de frontlijn.
5091: BOGAERT, K.A.M. - Het besluitvormingsvraagstuk in de militaire organisatie.
14642: BOGDAL, KLAUS-MICHAEL. - Schaurige Bilder. Der Arbeiter im Blick des Bürgers.
14164: BOGDANOW, N. - Vertellingen over Mao tse-toeng.
14262: BÖHLER, BRITTA. - De zwerftocht van een leider. Achter de schermen van de zaak Öcalan.
3809: BÖHLER, DIETRICH. - Metakritik der Marxschen Ideologiekritik. Prolegomenon zu einer reflektierten Ideologiekritik und >Theorie-Praxis-Vermittlung<.
13390: BOHM, STELLAN. - Ruslands economische toekomst.
12350: BOK, MAARTEN DE & FRIESWIJK & MULDER. - 100 jaar sociaal-democratie in Friesland.
4281: BOK, RENE DE. - Van de Rainbow Warrior tot Mururoa. 25 jaar Greenpeace.
73: BOL, DICK. - Ekonomen en armoede - moedwil en misverstand in de ontwikkelingshulp.
867: BOLAND, BEN E.A. - Verstrikt in verbondenheid (3 aanvullingen op het boek ""Verstrikt in verbondenheid"").
7827: BOLBRINKER, CLAUS-IVAR. - Klassenanalyse als Organisationsfrage. Eine politische Kritik der Stamokap-Theorie.
4753: BOLDT, ROSEMARIE & WOLFGANG EICHLER. - Friedrich Wilhelm August Fröbel.
13920: WERKGROEP BOLIVIA. - De prijs van het tin, leven en strijd in de mijnen.
10871: BÖLKE, GUNDULA. - Die Wandlung der Frauenemanzipationstheorie von Marx bis zur Rätebewegung.
2032: BOLKESTEIN-VAN BINSBERGEN, HETTIE. - Oordeel van Eva. Inzichten en uitzichten van feministische theologie.
9951: BÖLL, HEINRICH. - Das Brot der frühen Jahre.
3276: BÖLL, HEINRICH. - Meningen van een clown.
14563: BÖLL, HEINRICH. - Einde van een dienstreis.
14562: BÖLL, HEINRICH. - Huizen zonder vaders.
3113: BÖLL, HEINRICH. - De man met de messen.
1756: BÖLL, HEINRICH & LEW KOPOLEW & HEINRICH VORMWEG. - Antikommunismus in Ost und West.
3112: BÖLL, HEINRICH. - Bleke Anna en andere verhalen.
3115: BÖLL, HEINRICH. - De verwonding. Verhalen.
3118: BÖLL, HEINRICH. - Eng is de poort.
3119: BÖLL, HEINRICH. - Geen alibi voor God (Wo warst du Adam?).
3111: BÖLL, HEINRICH. - Biljarten om half tien.
3279: BÖLL, HEINRICH. - Verhalen.
3280: BÖLL, HEINRICH. - Wo warst du, Adam?
3278: BÖLL, HEINRICH. - Stadslandschappen.
3108: BÖLL, HEINRICH. - Adam, waar ben je?
3109: BÖLL, HEINRICH. - Als der Krieg ausbrach. Erzählungen.
8792: BOLLHAGEN, PETER. - Gezetzmäßigkeit und Gesellschaft. Zur Theorie gesellschaftlicher Gesetze.
4754: BOLZ, ALEXANDER (RED.). - A.s. Makarenko. Eine Auswahl.
3810: BOLZ, ALEXANDER (RED.). - Makarenko, A.S. Eine Auswahl.
8627: BOM, JAN & KEES WILLEMEN. - Rampen op maandag. Kroniek van de rechtskundigedienst.
10388: BOMERT, BERT & HUUB JASPERS (RED.). - De bom voorbij? De verlenging van het non-proliferatie verdrag en de toekomst van de kernbewapening
2702: BOMMELS, BERT. - Het blauwe leger. De politie in Nederland. Goed dat er politie is.
2878: BONARIUS, HENRIETTE. - De politieke lijn. 15 tekenaars.
6382: BONASSO, MIGUEL. - Herinnering aan de dood.
7892: NEDERLANDSCHE COOPERATIEVE BOND. - Stenografisch verslag van het 2e Nationaal Coöperatief Congres
9342: ALGEMENE NEDERLANDSE LANDARBEIDERS BOND. - Verslag over de jaren 1947 - 1948 - 1949.
2034: BOND VOOR WETENSCHAPPELIJKE ARBEIDERS, VERBOND VAN - Sexisme en wetenschap 1 & 2.
5836: BONEFELD, WERNER (RED.). - Revolutionary writing. Common Sense essays in post-political politics.
12537: BONGER, W.A. - Verspreide geschriften.
2035: BONGER, ELS E.A. (RED.). - Wij leerden fier rechtop te staan... 70 jaar socialistische vrouwenbeweging.
11936: BONK, HEINZ (E.A.). - Friedenssicherung und Abrüstung - zentrale Fragen des Kampfes im staatsmonopolistischen Kapitalismus.
9263: BONN, S. - Zangen van hoop. Gedichten.
10603: BONS, ANDRE & RAF JANSSEN. - De toekomst van het sociale.
6551: BONS, ANDRE. - Uit de schaduw van de verzorgingsstaat. Over de toekomst van de beweging van uitkeringsgerechtigden.
365: BOO, JAN DE E.A. - Van slavernij naar bevrijding.
13128: BOOG, BEN. - Het aktionalistisch paradigma van Alain Touraine cs.
14665: BOOGAARD, RONALD VAN DEN & ROEL VAN BROEKHOVEN (RED.). - De Palestijnen.
415: BOOGAARD, HENK VAN DEN. - Cuba. Homoseksualiteit: ideologie en politiek.
5049: BOOKHAGEN, CHRISTL E.A. - Kommune 2. Versuch der Revolutionierung des bürgerlichen Individuums.
14904: BOOKHAGEN, CHRISTL E.A. - Kommune 2. Versuch der Revolutionierung des bürgerlichen Individuums.
10815: BOOMEN, MARIANNE VAN DER. - Internet ABC voor vrouwen.
8478: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Honderd jaar vredesbeweging in Nederland
6756: BOOMSMA, JOOP E.A. - Is frede wier itselde as gin oarloch mear?
10957: BOON, HENK. - Laos.
13671: BOON, RUDI. - Over vijf jaar in Johannesburg… Generaties van verzet.
9021: BOON, PIETER (J.H. SCHEPS). - Sociaal-Democratie en Communisme.
13727: BOON, RUDI E.A. (RED.). - Het dagelijkse leven van de Palestijnen, ontwikkelingen en perspectieven in Israël en bezet gebied.
5629: BOON, K.G. E.A. (RED.). - Het boek van de arbeid.
8691: BOONZAJER FLAES, ROB & JOOP RAMONDT. - Autoriteit en democratie. Arbeiderszelfbestuur in rijke en arme joegoslavische ondernemingen.
11946: BOONZAJER FLAES, ROB & JOOP RAMONDT. - Autoriteit en democratie. Arbeiderszelfbestuur in rijke en arme joegoslavische ondernemingen.
777: BOOST, ROLF. - Aan de achterdeur van de armoe.
10764: BOOT, PIETER. - De Sovjet-Unie en Oost-Europa, Integratie of onderwerping.
2037: BOOTSMA, H.J. E.A. (RED.). - Vrouwengeschiedenis. 8 essays.
14059: BORCHERT, WOLFGANG. - Borcherts Werke.
7008: BÖRGER, A. - Het eeuwige Rusland.
10108: BÖRGER, JAN. - Existentialisme I & II
6597: BÖRGER, A. - Ratio of ultima ratio.
1498: BÖRGER, JAN. - De cultureele zin van het communisme.
1501: BÖRGER, JAN. - Wat komt er na het nationaal-socialisme?
1500: BÖRGER, JAN. - De kerstgedachte.
6825: BORGMANN, ANNEMARIE E.A. (RED.). - Die konventionelle Aufrüstung für die 90er Jahre. Aus den Schubladen des Bundesverteidigungsministeriums.
14274: BORJA DA COSTA, FRANCISCO. - De schreeuw van Maubere. Strijdliederen voor het volk van Oost-Timor.
3764: BORKENAU, FRANZ. - Karl Marx. Auswahl und Einleitung.
2040: BORKUS, MARJA & ANJA VAN OOSTROM. - Vrouw en geschiedenis.
4282: BORMANS, PAUL & THEA HAMERS. - Milieukunde. Overzicht van de gehele milieuproblematiek.
12268: BORNEBROEK, ARNO. - Route van onafhankelijkheid.
4614: BORNEMN, ERNEST E.A. - Männertraum(a). Ein lesebuch für Erwachsene.
5317: BORRIE, G.W.B. - Wibaut, mens en magistraat. Ontstaan en ontwikkeling der socialistische gemeentepolitiek.
660: BORSBOOM, AD & ANTON PLOEG. - Stille Zuidzee. Landenreeks.
8857: BOSCH, ELLIE. - Marktvrouwen van Bobo. Het leven en werk van handelaarsters in de stad Bobo-Dioulasso in Boven-Volta
2044: BOSCH, MINEKE & ANNEMARIE KLOOSTERMAN. - Politics and friendship. Letters from the International Women Suffrage Alliance, 1902-1942.
2043: BOSCH, MINEKE & ANNEMARIE KLOOSTERMAN. - Lieve Dr. Jacobs, brieven uit de wereldbond voor vrouwenkiesrecht 1902-1942.
13121: BOSGRA, S. & K. SCHAEPMAN. - Bezet, bevrijd, bedreigd.
13035: BOSGRA, SIETSE ET AL. - Mozambique. Van kolonie tot onafhankelijkheid.
13495: BOSGRA, S. E.A. (RED.). - Zwartboek over Vietnam.
187: BOSGRA, S. & A. DIJK. - Angola Mozambique Guinee. De strijd tegen het Portugese kolonialisme.
1908: BOSGRA, S.J. & C. VAN KRIMPEN. - Portugal en de NATO.
239: BOSGRA, SIETSE. - Cabora bassa. Een dam tegen de Afrikanen.
11695: BOSHART, MAUD. - De muiterij op de Zeven Provinciën.
12545: BOSMA, GERDA E.A. (RED). - Dat verdomde kapitalisme. Politieke herinneringen van een weerbarstige Noorderling.
7900: BOSON, MARCEL. - Co-op in der Schweiz.
3730: BOSSCHER, DOEKO. - De dood van een metselaar en het begin van de jaren zestig in Nederland / Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Eigentijdse Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen op 11 februari 1992.
240: BOSSEMA, WIM. - Angola. Landenreeks.
344: BOSSEMA, WIM. - Zimbabwe. Landenreeks.
4283: BOSSEMA, WIM (RED.). - De witte illusie. Zuivel in Nederland, de EG & de Derde Wereld.
13010: BOSSHARD, W. - Conflict en intrige in het nabije oosten.
11472: BOSWIJK, ANJE H. & COUVEE. - Vrouwen vooruit! De weg naar gelijke rechten.
14947: BOT, WIM E.A. (RED.). - Kritiek. Jaarboek voor socialistische discussie en analyse 1996.
14791: BOT, WIM E.A. (RED.). - Kritiek. Jaarboek voor socialistische discussie en analyse 1992.
14792: BOT, WIM E.A. (RED.). - Kritiek. Jaarboek voor socialistische discussie en analyse 1991.
14952: BOT, WIM E.A. (RED.). - Kritiek. Jaarboek voor socialistische discussie en analyse 1995.
1502: BOT, L.J. - Nederland in de mist.
3811: BOT, WIM. - Tegen fascisme, kapitalisme en oorlog. Het Marx-Lenin-Luxemburg Front juli 1940-april 1942.
12742: BOTTENBURG, M. VAN & J.W. GERRITSEN. - Rechtshulp in Vereniging. Het oordeel van cliënten en juridische professionals over de Rechtskundige Dienst van de FNV.
4393: BOTTOMORE, TOM. - Classes in modern society.
11910: BOTTOMORE, T.B. & MAXIMILIEN RUBEL (RED.) - Karl Marx. Selected writings in Sociology and Social Philosophy.
12908: BOTTOMORE, T.B. - Critics of Society. Radical thought in North America.
310: BOUDJERA, RACHID. - Prinzip Hass. Pamphlet gegen den Fundamentalismus im Maghreb.
14657: BOUHUYS, MIES E.A. - Schrijvers voor Vietnam.

Next 1000 books from Boekhandel Rosa

3/9