Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
99168: CATALOGUS 1957. - De grafische. Tentoonstelling van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst van 23 november tot 10 december 1957.
99169: CATALOGUS 1959. - De grafische. Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst ,,De Grafische".
98934: - Schweizerische Blätter für Ex Libris-Sammler. Jahrgang I / Feuilles Suisse pour collectionneurs d'ex libris Année I. Herausgegeben von Eamual Stickelberger.
97263: - Publieke verkooping vn eene zeer uitmuntende Zathe en landen, onder Grouw. Mr.C.Wiersma, openbaar notaris, residerende in deSchrans onder Huizum, zal, op zaterdag den 17 november 1838 's namiddags te 3 uur, in de herberg bij A.S.Terpstra te Wijtgaard, verkoopen.
127099: CATALOGUS 1984-1985. - Cobra. Aventures Collectives.
94111: - HOVENDEN,ROBERT Exlibris. Amorial.
145524: - Le Miroir des Sport.
145521: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
152826: GEDENKBOEK 1923-1998. - Laren 75.Hokeyclub Laren.
135672: - Dunlop Racing and Rally Tyres 1969.
145942: DOSSIER DE L'ART NO.103. - Le Symbolisme du bestiaire médiéval sculpté.
147580: - Nieuwe Relief-plaatjes (poesie-plaatjes) in Etui. Met Album.
148737: - Austin-Healey 100 (6) (Series BN4 and BN6) and 3000 MK I and II (series BN7 and BT7) and MK II and MK III Sportss Convertible (Series BJ7 and BJ8) Workshop manual.
147565: - Plechtige Herdenking van de Spoorwegstaking op 17 September 1945.
148912: - Ach Lieve Tijd. Duizend jaar het Gooi, de Gooiers en hun rijke historie. 15 afleveringen.
147242: - World Press Photo 09. 2009.
135472: - Autovisie Jaarboek 2004.
120389: - The Directory of Illustrations Originals Five.
146807: - Not in Fashion. Photography and Fashion the 90 S.
126879: - Castrum Peregrini 246
132321: - DEG Jahrbuch 1998 Exlibriskunst und Graphik.
147087: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147088: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
136312: - Photography Annual of the Netherlands 9.
145737: KATALOG 1988. - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II.
145739: - Katalog der ausgestallten Gemälde des 13.-18.Jahrhunderts. Gemäldegalerie Berlin.
150627: - Psychoanalysis in Europe. Bulletin 58, Year 2004.
132330: - DEG Jahrbuch 1987 Exlibriskunst und Graphik.
147250: - Chevrolet 1955-1057. Consumer Guide.
147249: - Kwartierstatenboek Koggenland.
132327: - DEG Jahrbuch 1988 Exlibriskunst und Graphik.
138698: - Deinsea. Jaarbericht van het Natuurmuseum Rotterdam / Annual of the Natural History Museum Rotterdam.
142027: - Inventarisatie Monumenten gemeente Vleuten- De Meern.
132324: - DEG Jahrbuch 1990 Exlibriskunst und Graphik.
141032: - De Muur. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. Nr. 1 t/m 28.
138821: - De Brakke Hond. Litterair tijdschrift met neus.
138822: - De Brakke Hond. Litterair tijdschrift met neus.
145885: - Startrek Deep Space Nine 2000 Calendar.
145897: KATALOG 1992. - Kunst um 1492. Hispania Austria. Die katholischen Könige Maximilian I. und die Anfänge der Casa Austria in Spanien.
1392: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1920.
1394: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1921.
1396: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1923.
1398: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1924.
1400: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1925.
1402: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1926.
86251: CATALOGO 1984. - Quando spoleto era romanica. Una mostra nella rocca.
82932: CATALOGO 1969. - Le porte bizantine di San Marco.
2439: - De herleving van het wijngebruik. Overdruk van een serie artikelen met welwillende toestemming van Harper's wine and spirit gazette uit het Engelsch vertaald door A.Filvin.
2423: - Carta dei vini. Enoteca Italica Permanente.
2379: - Ordonnantie, volgens welke binnen de stad Schiedam zal worden geheven de stedelijke impost op den Wijn.
2328: AUCTION CATALOGUE 1974. - The sixth premiere national auction of rare wine (Wednesday, May 22, 1974).
2324: - Samenspraak tusschen een eedweigerenden Rotterdammer, Amsterdamschen doelist en gezworen wynkooper, der laatsgemelde Stad. Gehouden in de Nagtschuit, varende van den Haag op Amsteldam, en behelzende den staat der zaken van de Wynhandelaren, binnen Amstel- en Rotter-dam; met een Extract uit de Catechismus der Doelisten en derzelver Comedie & vervolg der samenspreek.....
2031: - Livret officiel de la fête des vignerons se célébrant à Vevey les 1,2,4,5,8 et 9 Août 1927.
1404: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1927.
153718: - STUDIA ROSENTHALIANA. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands / Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland.
151505: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
151506: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
132272: - Oude dansen uit Achtel.
94656: - Zestien houtsneden en houtgravures van de blokken gedrukt.
149456: - Groninger opmerkingen en mededelingen. Magazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische Gondslag VIII.
149450: - Verslag van het symposium ,,Nederland in de derde Engelse oorlog" 14-15 juni 1973.
153215: - De beweging van vijftig.
121884: - A century in Books. Princeton University Press 1905-2005.
147390: - Nieuw Amsterdam 1626 1938.
145773: - Territorial management of large thememark agglomerations. World exhibitions / Olympic games / Amusement parks.
147423: - De Vechstreek van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse plassengebied. 7e herz.druk.
154847: - Lijfgoed van wit linnen en katoen. Verslag van de textiedagen van 20 november 1986 in het Haags Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
143753: - The Glamourois world of Grand Prix.
143754: - GRAND PRIX 1988. An autocar & motor special.
119883: - ALLEN,CHARLES DEXTER. [Exlibris]. Amorial.
148736: - Austin-Healey 3000 series BN 7 and BT Mks. I and II. Drivers handbook.
102578: - Avonturen van Klaas Volvet en zijn knechtje Plus.
138153: - Schotsche Geloofshelden en Heldinnen. Uit het Engelsch vertaald door C.B.v.Woerden Jr.
153490: - Pop Up à Sète!. Collection Quim Corominas.
39826: - ROOD ROTTERDAM: in de jaren '30.
144846: - Deutsche Malerei des 20. Jahrhunderts. Ansichten eines Privatsammlers.
147550: - Ter Herinnering aan de Luisterrijke Viering van de Tweede Naamdag van de 1 Divisie 7 December in Nederlandsch Oost Indie.
153548: WELAUSSTELLUNG 1900. - Erinnerungen an meine Reise zür Weltausstellung in Paris 1900.
141115: - Concordantie op de bijbel in de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. 3e druk.
100134: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5902.
100135: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5901.
100136: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5900.
100138: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5904.
100141: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5908.
153250: - Les Amis de George Sand. George Sant et Paris.
77200: A.G.N. - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 8: Nieuwe tijd.
46247: - Almanach de cocagne pour l'an 1921. Dédié aux vrais gourmands et aux francs buveurs.
148285: - De Luchtboxer. Uitgave van de Luchtgekoelde VW Club Nederland.
148286: - De Luchtboxer. Uitgave van de Luchtgekoelde VW Club Nederland.
148283: - De Luchtboxer. Uitgave van de Luchtgekoelde VW Club Nederland.
148284: - De Luchtboxer. Uitgave van de Luchtgekoelde VW Club Nederland.
148287: - De Luchtboxer. Uitgave van de Luchtgekoelde VW Club Nederland.
148288: - De Luchtboxer. Uitgave van de Luchtgekoelde VW Club Nederland.
30435: - World Press Photo 1998.
93170: - Het Brabants leven van weleer. Deel 1.
150122: - L'Architecture D'Aujourd'Hui. Revue Mensuelle.
150125: - L'Architecture D'Aujourd'Hui. Revue Mensuelle.
24685: - Glorie en calvarie. Twintig kampioenen vertellen.
94779: - Kaart van Terschelling schaal 1:32.000.
150611: CATALOGUE 1998. - Figurative Art. Beginning and End of the 20th Century in Romania.

Next 100 books from Rob Kok Old Books & Prints

4/22