Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
99168: CATALOGUS 1957. - De grafische. Tentoonstelling van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst van 23 november tot 10 december 1957.
99169: CATALOGUS 1959. - De grafische. Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst ,,De Grafische".
98934: - Schweizerische Blätter für Ex Libris-Sammler. Jahrgang I / Feuilles Suisse pour collectionneurs d'ex libris Année I. Herausgegeben von Eamual Stickelberger.
97263: - Publieke verkooping vn eene zeer uitmuntende Zathe en landen, onder Grouw. Mr.C.Wiersma, openbaar notaris, residerende in deSchrans onder Huizum, zal, op zaterdag den 17 november 1838 's namiddags te 3 uur, in de herberg bij A.S.Terpstra te Wijtgaard, verkoopen.
127099: CATALOGUS 1984-1985. - Cobra. Aventures Collectives.
94111: - HOVENDEN,ROBERT Exlibris. Amorial.
145524: - Le Miroir des Sport.
145521: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
152826: GEDENKBOEK 1923-1998. - Laren 75.Hokeyclub Laren.
135672: - Dunlop Racing and Rally Tyres 1969.
145942: DOSSIER DE L'ART NO.103. - Le Symbolisme du bestiaire médiéval sculpté.
147580: - Nieuwe Relief-plaatjes (poesie-plaatjes) in Etui. Met Album.
148737: - Austin-Healey 100 (6) (Series BN4 and BN6) and 3000 MK I and II (series BN7 and BT7) and MK II and MK III Sportss Convertible (Series BJ7 and BJ8) Workshop manual.
147565: - Plechtige Herdenking van de Spoorwegstaking op 17 September 1945.
148912: - Ach Lieve Tijd. Duizend jaar het Gooi, de Gooiers en hun rijke historie. 15 afleveringen.
147242: - World Press Photo 09. 2009.
135472: - Autovisie Jaarboek 2004.
120389: - The Directory of Illustrations Originals Five.
146807: - Not in Fashion. Photography and Fashion the 90 S.
126879: - Castrum Peregrini 246
132321: - DEG Jahrbuch 1998 Exlibriskunst und Graphik.
147087: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147088: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
136312: - Photography Annual of the Netherlands 9.
145737: KATALOG 1988. - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II.
145739: - Katalog der ausgestallten Gemälde des 13.-18.Jahrhunderts. Gemäldegalerie Berlin.
150627: - Psychoanalysis in Europe. Bulletin 58, Year 2004.
132330: - DEG Jahrbuch 1987 Exlibriskunst und Graphik.
147250: - Chevrolet 1955-1057. Consumer Guide.
147249: - Kwartierstatenboek Koggenland.
132327: - DEG Jahrbuch 1988 Exlibriskunst und Graphik.
138698: - Deinsea. Jaarbericht van het Natuurmuseum Rotterdam / Annual of the Natural History Museum Rotterdam.
142027: - Inventarisatie Monumenten gemeente Vleuten- De Meern.
132324: - DEG Jahrbuch 1990 Exlibriskunst und Graphik.
141032: - De Muur. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. Nr. 1 t/m 28.
138821: - De Brakke Hond. Litterair tijdschrift met neus.
138822: - De Brakke Hond. Litterair tijdschrift met neus.
145885: - Startrek Deep Space Nine 2000 Calendar.
145897: KATALOG 1992. - Kunst um 1492. Hispania Austria. Die katholischen Könige Maximilian I. und die Anfänge der Casa Austria in Spanien.
1392: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1920.
1394: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1921.
1396: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1923.
1398: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1924.
1400: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1925.
1402: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1926.
86251: CATALOGO 1984. - Quando spoleto era romanica. Una mostra nella rocca.
82932: CATALOGO 1969. - Le porte bizantine di San Marco.
2439: - De herleving van het wijngebruik. Overdruk van een serie artikelen met welwillende toestemming van Harper's wine and spirit gazette uit het Engelsch vertaald door A.Filvin.
2423: - Carta dei vini. Enoteca Italica Permanente.
2379: - Ordonnantie, volgens welke binnen de stad Schiedam zal worden geheven de stedelijke impost op den Wijn.
2328: AUCTION CATALOGUE 1974. - The sixth premiere national auction of rare wine (Wednesday, May 22, 1974).
2324: - Samenspraak tusschen een eedweigerenden Rotterdammer, Amsterdamschen doelist en gezworen wynkooper, der laatsgemelde Stad. Gehouden in de Nagtschuit, varende van den Haag op Amsteldam, en behelzende den staat der zaken van de Wynhandelaren, binnen Amstel- en Rotter-dam; met een Extract uit de Catechismus der Doelisten en derzelver Comedie & vervolg der samenspreek.....
2031: - Livret officiel de la fête des vignerons se célébrant à Vevey les 1,2,4,5,8 et 9 Août 1927.
1404: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1927.
153718: - STUDIA ROSENTHALIANA. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands / Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland.
151505: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
151506: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
132272: - Oude dansen uit Achtel.
94656: - Zestien houtsneden en houtgravures van de blokken gedrukt.
149456: - Groninger opmerkingen en mededelingen. Magazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische Gondslag VIII.
149450: - Verslag van het symposium ,,Nederland in de derde Engelse oorlog" 14-15 juni 1973.
153215: - De beweging van vijftig.
121884: - A century in Books. Princeton University Press 1905-2005.
147390: - Nieuw Amsterdam 1626 1938.
145773: - Territorial management of large thememark agglomerations. World exhibitions / Olympic games / Amusement parks.
147423: - De Vechstreek van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse plassengebied. 7e herz.druk.
154847: - Lijfgoed van wit linnen en katoen. Verslag van de textiedagen van 20 november 1986 in het Haags Gemeentemuseum te 's-Gravenhage.
143753: - The Glamourois world of Grand Prix.
143754: - GRAND PRIX 1988. An autocar & motor special.
119883: - ALLEN,CHARLES DEXTER. [Exlibris]. Amorial.
148736: - Austin-Healey 3000 series BN 7 and BT Mks. I and II. Drivers handbook.
102578: - Avonturen van Klaas Volvet en zijn knechtje Plus.
138153: - Schotsche Geloofshelden en Heldinnen. Uit het Engelsch vertaald door C.B.v.Woerden Jr.
153490: - Pop Up à Sète!. Collection Quim Corominas.
39826: - ROOD ROTTERDAM: in de jaren '30.
144846: - Deutsche Malerei des 20. Jahrhunderts. Ansichten eines Privatsammlers.
147550: - Ter Herinnering aan de Luisterrijke Viering van de Tweede Naamdag van de 1 Divisie 7 December in Nederlandsch Oost Indie.
153548: WELAUSSTELLUNG 1900. - Erinnerungen an meine Reise zür Weltausstellung in Paris 1900.
141115: - Concordantie op de bijbel in de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. 3e druk.
100134: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5902.
100135: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5901.
100136: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5900.
100138: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5904.
100141: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5908.
153250: - Les Amis de George Sand. George Sant et Paris.
77200: A.G.N. - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 8: Nieuwe tijd.
46247: - Almanach de cocagne pour l'an 1921. Dédié aux vrais gourmands et aux francs buveurs.
148285: - De Luchtboxer. Uitgave van de Luchtgekoelde VW Club Nederland.
148286: - De Luchtboxer. Uitgave van de Luchtgekoelde VW Club Nederland.
148283: - De Luchtboxer. Uitgave van de Luchtgekoelde VW Club Nederland.
148284: - De Luchtboxer. Uitgave van de Luchtgekoelde VW Club Nederland.
148287: - De Luchtboxer. Uitgave van de Luchtgekoelde VW Club Nederland.
148288: - De Luchtboxer. Uitgave van de Luchtgekoelde VW Club Nederland.
30435: - World Press Photo 1998.
93170: - Het Brabants leven van weleer. Deel 1.
150122: - L'Architecture D'Aujourd'Hui. Revue Mensuelle.
150125: - L'Architecture D'Aujourd'Hui. Revue Mensuelle.
24685: - Glorie en calvarie. Twintig kampioenen vertellen.
94779: - Kaart van Terschelling schaal 1:32.000.
150611: CATALOGUE 1998. - Figurative Art. Beginning and End of the 20th Century in Romania.
150594: CATALOGUS 1998. - Keramiek in het Stedelijk / Ceramics in the Stedelijk.
150546: - Het Klaverblaadje. Periodiek van de Stichting Club van Alfa Romeo bezitters.
150547: - Het Klaverblaadje. Periodiek van de Stichting Club van Alfa Romeo bezitters.
150548: - Het Klaverblaadje. Periodiek van de Stichting Club van Alfa Romeo bezitters.
150545: - Het Klaverblaadje. Periodiek van de Stichting Club van Alfa Romeo bezitters.
150540: - New in Chess 1970-1982. Keybook. A: 1.e4. B: 1.d4. 2.c4 1/f3.
150474: - Het Beslissende beeld. Hoogtepunten uit de Nederlandse fotografie / The decisive moment. Dutch Photography from the 10th Century.
150462: - Die Schawettkämpfe Lasker - Tarrasch um die Weltmeisterschaft 1908 und 1916. Vier Beiträge in einem Band.
150465: - Der Internationale Schachkongress des Barmer Schachvereins 1905. Enthaltend die Enstehungs-Geschichte und den Verlauf des Kongresses mit sinen schachlichen und geselligen Veranstaltungen.
149000: - Kwartierstatenboek. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht t.g.v.d. herdenking van het 75-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
140743: - Boekenweekgeschenk 1934: G.Van Nes-Uilkens.
129191: CATALOGUS 1968-1969. - De Chinese porseleinkast. Reizende tentoonstelling van Chinees porselein dat in de 17e en 18e eeuw door Nederland werd geïmporteerd.
125230: - World Press Photo 07. 2007.
145586: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145587: - Miroir du Cyclisme.
135880: - R.-K. Middelbare school voor Meisjes onder het bestuur der zusters Franciscanessen v. Heijthuijzen Haarlem - Koningstraat 20. Programma voor het schooljaar 1926-1927.
150631: - Psychoanalysis in Europe. Bulletin 61, Year 2007.
137882: - Restoring for the Future.
150357: - Der Schachwettkampf Aljechin - Euwe um die Weltmeisterschaft 1935. Zwei Beiträge in einem Band.
134332: CATALOGUE 1989. - Photographie Japonaise / Japanse fotografie.
17659: - Olympisch dagboek.
145516: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
145517: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
147517: - Fliegende Blätter. Band XCIV (94) 2371-2396 & XCV (95) No. 2397-2422
147515: - Hotel de la Reine. Ospedaletti-Ligure. Hauser frères.
147516: - Manned Space Flight Programs of the Unted States. Folder.
143003: - Vijf-En-Twinjarig feest van het Letterkundig Genootschap Oefening Kweekt Kennis te 's Gravenhage 28 Februarij en 1 Maart 1859.
145513: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
155553: KATALOG 1988-1989. - Europäische Malerei des Barock aus dem Nationalmuseum in Warschau.
136293: - World Press Photo 09. 2009.
13729: CATALOGUE 1981. - Of Pride and Spirit. North American Indian Art from a Private Collection in Hwaii.
147623: - Jaarboek 1986 van het Oudheidkundig Genootschap Nifterlake tevens catalogus van de jubileumtentoonstelling op Slot Zuilen.
147620: - Sportpark en Vliegveld ,,'T Gooi" Hilversum.
50792: CATALOGUE 1970. - Le portrait Espagnol du XIVe au XIXe siècle.
123485: - Driemaandelijksche Bladen uitgegeven door de Vereeniging tot onderzoek van Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland.
153603: - Hechos! Palabras No! Quieres ganar la guerrra? Ayuda a Madrid.
153618: - Friesland rond per tram. Uitstapjes langd de lijnen der Nederlandsche Tramweg Maatschappij.
153621: - Wees altijd lief en pas goed op, net zoals een Schildpad-pop!
154367: - Herinneringen aan de Provincie Utrecht van Mijdrecht tot Wijk-Bij-Duurstede.
153638: - Verlicht en Juichend Nederland, of Vaderlansche Geschiedenissen; Van het Tijdstip, dat Zijne Doorluchtige Hoogheid, den Heere Prinse van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Hoogstderzelver Digniteiten en Charges heeft aenvaerd en bekleed.
153640: CATALOGUE 1989. - 1 10 et son époque.
153642: - Programma van de Gala-Avond op vrijdag 38 fabruari 1964 aanvang 20.15 uur in het Concertgebouw te Amsterdam ter opening van de SCHRIKKELBOEKENWEEK.
153652: - Hilvarenbeek kleurrijk dorp in zwart-wit.
154204: GEDENKBOEK 1963-1988. - 25 jaar HTC De Ypelaer.
153721: - STUDIA ROSENTHALIANA. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands / Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland.
147238: - World Press Photo 2000.
147239: - World Press Photo 03. 2003.
147235: - Let's embrace space. Sace Research archievements under the 7th Framework Programme.
129028: CATALOGUS 2005. - De wereld van Jesse. Fotografie ameide . tienhoven 1945-1955.
129795: - Le Théatre dans le Monde. World Theatre.
140058: CATALOGUS 1964. - Victor Vasarely.
136834: - Jaarboekje 1935 St. Josephs Gezellen-Vereniging in Nederland.
151447: - Pluis en Poezeltje.
147348: - Kunstkroniek. Geillustreerd orgaan der Maatschappij voor Schoone Kunsten te Leiden. Aflevering 1-7 & 9-12.
128219: CATALOGUE 1986. - A la cour du Grand Moghol.
99239: - Österreichische Exlibris Gesellschaft. Jahrbuch 17, 1919.
99240: - Österreichische Exlibris Gesellschaft. Jahrbuch 14, 1916.
152729: - Mededelingenblad 93 Nederlandse vereniging van vrienden van de ceramiek.
142574: - Ondine. Instructieboekje N.E. 859 ENL.
24703: - Of Pride and Spirit. North American Indian Art from a Private Collection in Hwaii.
24710: - Het land van Bosch, Bruegel en Van Gogh.
25133: - Revue Internationale d'Ethnologie et de Linguistique ANTHROPOS / International Review of Ehtnology and Linquistics / Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde.
129719: - Le Théatre dans le Monde. World Theatre.
129735: - Le Théatre dans le Monde. World Theatre.
129794: - Le Théatre dans le Monde. World Theatre.
145578: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145579: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145580: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145581: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
119910: - ATKINSON. [Exlibris]. Festoon crest.
143576: - De Blauwe Wimpel. Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen. Jaargang 56,
43656: - De grote Larousse van de gastronomie. Encyclopedie van de culinaire wereld, de ingrediënten en de bereidingen. 2e druk.
148977: - Filosofie. Bloemlezing met teksten uit de geschiedenis van de filosofie. Deel 1 t/m 5.
138823: - De Brakke Hond. Litterair tijdschrift met neus.
138824: - De Brakke Hond. Litterair tijdschrift met neus.
137584: CATALOGUE 1989. - Japanse affisches. Modern posters of Japan.
143574: - De Blauwe Wimpel. Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen. Jaargang 55,
154237: CATALOGUE 1993-1994. - De Cézanne a Matisse. Chefs-D'Oeuvre de la Fondation Barnes.
103420: - De Haarlemse Oude Gracht. Van water tot weg, over wonen en werken.
103433: CATALOGUS 1975. - Nederlandse architectuur 1893-1918: Architectura.
92757: - Les facteurs d'orgues Francais. Revue technologique de la corporation. Numéro un 1985.
98268: - Honderd jaar R.K. Sint-Vituskerk te Hilversum 1892-1992.
131087: - Menukaart Holland-America Line s.s. "Maasdam". Dinner Saturday, August 11th, 1956. FIRST CLASS.
150108: - Armamentaria. Jaarboek Legermusem. Aflevering 45.
147314: - Imagi Mundi XIX. A review of early Cartopgraphy founded by Leo Bagrow.
145530: - Velo. Le mensuel du cyclisme et du cyclotourisme.
145531: - Velo. Le mensuel du cyclisme et du cyclotourisme.
119952: - BEAUFOY,HENRY B.H. F.R.S. [Exlibris]. Tree. Crest.
119953: - BINGHAM,RICARDI Fris. E Libris. Bird of Prey. Crest.
119924: - GAISFORD.T. S.T.P. Aed.Xti. Decan. [Exlibris]. Armorial.
153827: - Prerstige de la Peinture et de la Sculpture d'Aujoud'hui dans le Monde. Coffret - Musée - Tome 2 France.
147451: - De Seinpost Scheveningen programma.
147428: - Jaarboekje van het Oudheiskundig Genootschap ,,Niftarlake" 1916.
147424: - De Vechstreek van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse plassengebied. 6e herz.druk.
147425: - Jaarboekje van het Oudheiskundig Genootschap ,,Niftarlake" 1927.
147426: - Jaarboekje van het Oudheiskundig Genootschap ,,Niftarlake" 1914.
141403: - Elberfeld und das Bergische Land. Sammlung Kunstblätter.
148000: - Oldenburgische Familienkunde. Jahrgang 54.
128228: - Orientalische Nächte. Die schönsten Liebesgeschichten aus dem Papageienbuch mit Bildern von Marc Chagall. Nach der türkischen Fassung übersetzt von Georg Rosen.
150221: - Provisionele Ordre Op de Clepperwacht, Binnen de Stad Utrecht.
140730: - 4 originele foto's met militairen.
119919: - [CUNNINGHAM], JAMES EARL OF FLENCAIRN. [Exlibris]. Early Armorial.
149051: - Le Portique No. 4.
108939: - GROFEBERT,OTTO. [Ex Libris]. Schreibtisch vor Rundbogenfenster.
131742: - Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland), Jaargang 8, 1983.
149754: - Handleiding Landelijk Meetnet Libellen
19036: - Sit Modrych benzinovyck pump.
122756: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
146748: - Wijn. Maandblad voor liefhebbers van de wijn.
26246: - Werkstatt-Handbuch Taunus 15M.
122751: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
119906: - BROUGHAM,JOHN WAUGH. [Exlibris]. Jacobean Arnorial Modern.
144956: AUCTION CATALOGUE 2007. - By heavenly Mandate. Importran historical works of art of the Qianlong Reign.
144958: AUCTION CATALOGUE 2006. - Dutch Impressionists From the Collection of Jonkheer and Mrs. Louis C. de Villeneuve.
119921: - DOUGLAS,GAVERS. [Exlibris]. Engraved label.
119922: - FLETCHER. [Exlibris]. Chippendale Amorial lozenge.
119923: - [DOUGLAS], SYLVESTER LORD GLENBERVIE. [Exlibris].Armorial.
123849: GEDENKBOEK 1994. - NEO 75 jaar. Jubileumboek 1919-1994.
122750: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
128038: - Mars et Historia. Vierde lustrumnummer van de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie.
143572: - De Blauwe Wimpel. Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen. Jaargang 49,
149766: - De Vliegende Hollanders. Dagblad verspreid door de gellieerde luchtmacht.
149767: - Voor God en Koning.
149765: - Het Parool Vrij Onverveerd,
149760: - Je Maintiendrai. Nederland en oranje.
154037: CATALOGUS 2011. - Den Haag onder de Hemel. Hedendaagse beeldhouwkunst uit China / The Hague Under Heaven. Contemporary Sculpture from China.
130953: - Keverclub Nederland 1984-1989.
133598: - Mededelingenblad 99/100 van de Nederlandse ceramiek.
130880: - Pinball. Wenn die Kugel ausflippt.
70961: CATALOGUS 1981. - Drie eeuwen Schoonhovens zilver - Three centuries of Schoonhoven silver - Drei Jahrhunderte Silber von Schoonhoven.
25134: - Revue Internationale d'Ethnologie et de Linguistique ANTHROPOS / International Review of Ehtnology and Linquistics / Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde.
1766: - Lübeck-Büchener Eisebahn. Die grosse norddeutsche Privatbahn.
146605: - Handleiding voor het onderwijs aan nijverheidsscholen voor jongens, zich bepalende tot technisch theoretisch onderwijs, aanpassen aan de nieuwe leerplannen: METAALBEWERKING. Tweede halve jaar. Matewrialenkennis. Smeden-Bankwerkers Instrumentmakers - Electriciens - Auto- en rijwieltechniek. 3e herz.druk.
156049: GEDENKBOEK 1898-1938. - Hospitaalkerkschip De Hoop 1898-4948. Uitgegeven t.g.v.h. 50-jarig bestaan.
149913: GEDENKBOEK 1665-1965. - 10 December driehond jaar korps Mariniers. Een verslag in woord en beeld van de vierung van het driehonderdjatig bestaan.
147210: - Fliegende Blätter. Band XCVIII (98) 2475-2500 & XCIX (99) No. 2501=26126
146143: - Programma der Nationaal Socialistische Beweging in Nederland. No.1. 11e - 20e duisendtal.
146151: - Galaxis. Science fiction. No 1 t/m 4.
145511: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
135600: - Nieuw Burger Keukenboek; Behelzende voorschriften tot gereedmaking van soepen, vleesch, visch, groenten, gebakken, konfituren, melk-spijzen, enz. 6e druk.
135601: - Witte Margriet. Maandblad. Officieel Orgaan Nederlandse Gidsenbeweging.
143845: - Leven en Bedryf Van den vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronnet, Etc. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp.
4436: - Nederlandse architectuur en stedebouw '45-'80.
45837: - 'T is vol van schatten hier...
110776: - CHUTE,W.L.WIGGETT. [=William Lyde Wiggett Chute], 1800-1879. [Bookplate]. Amorial.
147232: - Gedenkboek van de Centrale Bank van Suriname. Uitgegeven ter gelegenheid van haar dertigjarig bestaan.
149273: - Cent Ans de l'Office International de Bibliographie 1895-1995. Les premisses du Mundaneum.
152389: CATALOGUS 2010. - Kandinsky en Der Blaue Reiter.
154248: GEDENKBOEK 1889-1989. - Esbeek niet van gisteren 1889-1989. Gedenkboek bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K.Parochie H.Adrianys Esbeek.
147495: - Fliegende Blätter. Band 122 No. 3101-3152 & CXXIII (123) No. 3128-3153.
147494: - Fliegende Blätter. Band CXX (120) No. 3049-3074 & CXIX (121) No. 3075-3100.
147496: - Fliegende Blätter. Band CII (102) No. 2579-2604 & CIII (103) No. 2605-2630.
24920: - Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond.
26229: - Hepolite. Hepworth & Grandage Limited.
92777: CATALOGUS 1981. - Utrecht en zijn middeleeuwse kerken.
119875: - BARRÉ,GERMAIN Curé de Nouville près Rouen. [Exlibris]. Globe with pile of books wihin wreath.
143571: - De Blauwe Wimpel. Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen. Jaargang 51,
61462: - World press photo 1979.
96305: GEDENKBOEK 1851-1951. - Koninklijke roei- en zeilvereeniging De Maas 1851-2001 17 Februari.
131739: - Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland), Jaargang 1, 1976.
147002: - Kunstkroniek. Associatie met Premiën, uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der Schoone Kunsten. Met medewerking van Nederlandsche Kunstenaars en Letterkundigen.
146987: - West-Friesland's Oud en Nieuw XVII.
146988: - West-Friesland's Oud en Nieuw XVI.
146989: - West-Friesland's Oud en Nieuw XIII.
146990: - West-Friesland's Oud en Nieuw XIV.
60450: - Tien eeuwen in Rijn en Gouwe.
155693: GEDENKBOEK 1890-1990. - 1890-1990. Honderd jaar School met den Bijbel te Ede.
141949: CATALOGUS 1993. - Acht van Latem.
153702: - STUDIA ROSENTHALIANA. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands / Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland.
152347: - Deformation of Soils and Displacements of Structure X ECSMFE. Volume 4 (of 4) / Deformation du Sol et Deplacemnets des Structures X CEMSTF. Volume 4 (of 4). Editor Associaione Geotecnica Italiana.
141429: - NEXUS. Nr. 36.
149215: - Kleurenweelde in uw woning & prijslijst der Indenthgeverfde Decoratiestoffen voorkomen in de prospectus ,,Kleurenweelde in ue woning".
56629: - Omnibus voor de Orde van Vrijmetselaren van het Heilig Koningrijk Gewelf onder Grootkapittel der Nederlanden.. Een serie studies voor diegene die zich wil verdiepen in de werkwijze van de Vrijmetselarij van het H.K.G.
5051: - Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine. Saison d'été 1934 du 25 juin au 25 septembre. Services touristiques.
45292: - Tussen Vecht en Eem, 6e jaagang, nr.2: Loosdrecht.
42131: - Onze waterhuishouding. De strijd vóór het water..., de strijd tegen het water. Deel I,II,III & IV.
152553: - Zangerlust. Nederlandsche, Engelsche, Fransche, Hoogduitese en Italiaansche liederen. 2e druk.
150274: - The Monte Carlo Tournament of 1903. With a foreword by Christiaan M.Bijl.
147083: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147084: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147085: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147086: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147090: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147089: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
119900: - BRADSHAW,A.CAVENDISH. [Exlibris]. Armorial.
119904: - BROADHEAD,THEOD.H. [Exlibris]. Amorial spade shield.
119905: - BRODERIP,FRANCIS. [Exlibris]. Crest.
119948: - BARCLAY. [Exlibris]. Amorial.
119951: - BATNES,GEORGE B.D. Archdecon of Bombay. [Exlibris]. Amorial.
119926: - GILES,GEORGE. [Exlibris]. Armorial.
119943: - ACLAND,ALFRED DYKE. [Exlibris]. Arm with prey bird.
12603: - New in chess. Yearbook 2 1984 B.
155408: P,DRS. - Tante Constance en Tante Mathilde. Liedteksten van Drs. P. Verzameld door Ivo de Wijs.
119956: - BUNBURY,HENRY EDWARD. [Exlibris]. Amorial.
138650: - Manuel d'Entretien Lincoln.
143756: CATALOGUS 1995-1996. - De Utrechtse Salon van kunstenaars en vormgevers.
140049: - 500 Exlibris of the Russian R1public - Les ex libris des artistes de la fédération de Russie - Die Exlibriskunst in der Russische Föderation.
119914: - COCK,ALFRED of the Middle Temple. [Exlibris]. Armorial.
119915: - COLLINGS,JAMES. [Exlibris]. Amorial.
119916: - COMERFORD,JAMES. [Exlibris]. Armorial.
26362: GEDENKSCHRIFT 1864-1964. - Honderd jaar A.IJ.C. gedenkschrift bij het jublieium van de Amsterdamsche IJsclub 1864-1964.,
143735: - De Locomotief. No. 216 - 85ste Jaargang. Semarang Woensdag 16 September.
149905: GEDENKBOEK 1947-1987. - 40 jaar Veluwe Hunt 1947-1987.
138222: - Vector. Art and culture in context / Arta si cultura in contex 03/06..
138237: - De Berkel specialisten in witte beroeps- en ziekenhuiskleding, alsmede in khaki vakkleding.
141616: - Traditional Linguistic and Cultural Affiliations of Cabadianb Indian Bands.
147970: KATALOG / CATALOGUE 2012-2013. - Privat ? Pricacy.
123460: - Bestek en voorwaarden, waarnaar door de Vereeniging ,,Wijk IJ" zal worden aanbesteed: Het bouwen van een Evangelisatie-Lokaal benevens 4 winkels en 18 bovenwoningen, op een terrein gelegen aan de Polanenstraat, met bijlevering van alle materialen, arbeidsloonen, transporten, ebz.
148635: - Provas dos Diversos Typos, Vinhetas e Ornatos tyographicos da Imprensa Nacional.
148781: - DORDRECHT,BIBLIOTHEEK DER STAD.
26089: - Revue Internationale d'Ethnologie et de Linguistique ANTHROPOS / International Review of Ehtnology and Linquistics / Internationale Zeitschrift für Völker- und Sprachenkunde.
147108: - Das Buch von der fidelen & trurigen Sau.
102080: - Ärzte-Exlibris der Gegenwart.
151496: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
151497: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
147463: - Contraboek van Ontvangst & Uitgaaf voor den Voorzitter van het Natuurkundig Leesgezelschap onder de Zinspreuk Frui Paratis opgerigt October 1838.
152311: CATALOGUS 1984. - De Mongo cultuur. De Mongo: Bewoners van het evenaarswoud in Zaïre.
18030: - Exlibris
126792: - Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen. Katalog Form: Neuer Ausschnitt mit Unterglasur-Malerei: Voller grüner Weinkranz mit weissem Rande Munster Nr.15a.
119902: - BREDIN,REVD.JOHN. [Exlibris]. Armorial.
119959: - CHRIST CHURCH CANTERBURY. [Exlibris]. Jocean Amorial.
120899: - Exlibris Houtgravures, meest op karton geplakt (niet gesigneerd] Opus 16 - 17 - 20 - 23 - 29 - 30 (rood) - 31 - 33 - 37 (rood) - 44 (cliché) - 46 - 50 - 52 (gekleurd) - 54 [grijs] - 57 - 57 (rood) - 60 - 61 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 75 - 76 - 79 - 80 - 82 - 84 - 85 - 86 - 88 - 90 - 92 - 93 - 96 - 97 - 98 - 99 - 101 - 105 (2 kleuren) - 106 (handgekleurd) - 107 - 108 - 109 - 111 - 115 - 116 - 124 - 128 - 129 - 130 - 131 - 133 goud - 135 - 136 - 137 - 138 - 140 - 140 - 143 - 144 - 148 - 151 - 152 - 154 - 155 - 157 - 158 - 158 (rood - klein) - 160 - 161 - 162 - 162 (rood) - 164 - 166 - 168 - 169 - 170 - 173 - 173 (handgekleurd) - 174 - 176 - 178 - 179 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 188 - 191 - 193 - 195 - 197 - 198 - 200 - 203 - 204 - 207 - 209 - 210 - 211 - 212 - 215 - 218 (2 kleuren) - 220 - 222 - 223 - 225 - 226 - 228 - 228 (rood) - 229 - 229 (rood) - 230 - 231 - 232 (bruin) - 233 - 234 - 234 (blauw) - 236 (bruin) - 236 (rood) - 238 - 239 - 240 (2 kleuren) - 241 - 242 - 243 - 244 - 244 - 245 - 247 - 248 - 249 - 250 - 252 - 254 - 255 - 255 (bruin) - 256 (groen) - 256 (grijs) - 257 - 259 - 262 - 263 - 265 - 266 - 267 - 268 - 268 (rood) - 270 (rood) - 274 - 276 - 279 - 280 - 283 - 286 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 202 (bruin) - 293 - 294 (bruin) - 294 - 294 (rood) - 295 - 295 (blauw) - 296 - 297 - 298 - 300 (oranje) - 300 (rood) - 301 - 305 - 306 (rood) - 307 - 308 (bruin) - 311 - 312 - 313 - 314 - 314 (rood) - 315 - 317 (groen) - 318 - 319 - 321 - 323 - 325 - 328 - 329 - 331 - 332 - 333 - 334 - 336 - 338 - 342 - 342 (paars) - 343 - 344 - - 345 - 349 (lila) - 349 (groen) - 353 - 355 (rood) - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 363 - 364 - 367 - 369 - 371 - 374 - 383 - 384 - 385 - 387 (grijs) - 389 - 390 (handgekleurd) - 392 - 398 - 400 - 403 (paars) - 405 - 416 - 417 - 426 - 427 - 429 - 431 - 436 - 440 - 446 (paars) - 449 - 452 - 455 - 461 - 465 - 466 - 470 - 472 - 474 (rood) - 480 (groen) 484 (rood) - 506 - 507 - 508 - 510 - 515 - 520 -522 - 550 - 553 - 555 - 561 - 561 (bruin) - 562 - 562 (bruin) - 563 - 563 (bruin) - 564 - 569 - 570 - 574 (bruin) - 574 (rood) - 575 - 584 - 585 - 587 - 587 (rood) - 588 - 590 - 594 - 601 - 602 - 602 (bruin) - 603 (bruin klein) - 604 - 621 - 626 - 635 - 642 (rood) - 654 (rood) - 654 (groen) - 655 - 656 (rood) - 666 - 672 - 672 (rood) - 673 - 675 - 686 - 688 - 693 - 696 - 700 - 713 - 718 - 721 - 725 - 746 (rood) - 747 - 759 - 814 - 815 - 835 - 849 - 848 - 850 - 863 - 868 - 869 - 878 - 879 - 887.
147344: - Liechtenstein 1938-1978. Bilder und Dokumente.
147240: - World Press Photo 06. 2006.
148289: - De Luchtboxer. Uitgave van de Luchtgekoelde VW Club Nederland.
148290: - De Luchtboxer. Uitgave van de Luchtgekoelde VW Club Nederland.
149938: - Muider IJsclub ,,Eendracht" 1914-1989.
149939: - Op z'n Harderwieks. 25 jaar Visserijdag in Harderwijk.
19924: - Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond.
147151: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1908.
135466: - Autovisie Jaarboek 98 - 1998.
65969: GEDENKBOEK 1953-1978. - Vrienden van de vesting Naarden 1953-1978. 25 jaar vrienden van de vesting Naarden 1953-1978.
119962: - CLIFTON,JOHN BUNN. [Exlibris]. Amorial.
123493: - A general view of trade and industry in the Netherlands. Composed by the commercial department of the Netherlands Ministry of Agriculture, Industry and Commerce. Published in cooperation with the Netherlands chamber of commerce in Londen. Numer I XX,
123475: - Te scheep. Een boekje voor waterpadvindsters van het Nederlandse Padvindstersgilde.
129957: - Football favourites. Photographs and stories of all your teams and stars.
123492: - Verslag der Commissie tot het instellen van een onderzoek in zake de induiking der Lauwerzee in verband met eenige verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen.
154920: - Oude Materialen.
153712: - STUDIA ROSENTHALIANA. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands / Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland.
153713: - STUDIA ROSENTHALIANA. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands / Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland.
119917: - CONSTABLE,WM. Esqr., F.R.S & F.A.S. [Exlibris]. Festoon Armorial.
119918: - CRAVEN,ALFRED EUGÈNE. [Exlibris]. Armorial.
129852: - Le Théatre dans le Monde. World Theatre.
147398: CATALOGUE 1999-2000. - Painting Nature. Genre and Landscape Painting from Brueghel tot Van Gogh. Carmen Thyssen-Bornemisza Collection.
147510: - Met naald en schaar.
145937: CATALOGUE 1962. - A decade of Glass Collecting. Selections from the Melvin Billups Collection.
24752: - Stadstimmerwerf Stadshulpwerf Stadswerf.
142249: - Tikkie terug. Lustrumboek M.M.H.C Voordaan 1935-2010.
149425: - Handleiding behoorende bij het voorschrift voor het onderricht in het paardrijden. (Ruiterschool).
138271: CATALOGUS 2003. - Rijden en gereden worden. Affisches 1875 - nu.
149312: - BIJSTER.
153243: - Heeft u hier ook schaatsers voorbij zien komen. Fries voor elfstedenstrijders. 3e druk.
65556: - Nederland's patriciaat. 29e jaargang 1943.
147071: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147078: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147076: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147077: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147058: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147057: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
145507: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
145508: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
130031: - De Bilt bevlogen bezongen.
100145: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5913.
100148: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5916.
100151: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5919.
100152: - Namen om te onthouden.
102917: CATALOGUS 2003-2004. - Anversa & Genova. Een hoogtepunt in de barokschilderkunst.
102936: KATALOG 1987. - Die Reise nach Berlin.
141238: - 75 jaar ,,De Tien" brandweer Haarlem. Haarlemse Verenigde Brandblussers Verening ,,De Tien".
152732: - Mededelingenblad 113 Nederlandse vereniging van vrienden van de ceramiek.
144420: - Matten. Scheekverhalen Nummer 2.
148742: - Mercedes-SL. 280 SL / SLC - 350 SL - SLC - 450 SL / SLC Ab April 1971. Repairing anleitung.
144425: - Aankomst op den Dam der Amsterdamsche Mobiele Schuttery onder dankzegging der Heere Burgermeester op den 5 Sept. 1834.
144479: GEDENKBOEK 1915-2015. - H.L.T.C.Gooiland 100 jaar.
138820: - De Brakke Hond. Litterair tijdschrift met neus.
145559: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145560: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145561: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145562: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145563: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145564: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145565: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145566: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145567: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145568: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
144427: - Terugkomst door de Muiderpoort der Amsterdamsche Mobiele Schuttery op den 5 Sept. 18134.
139437: - Wadden-Kwintetspel voo 2-7 spelers.
102943: CATALOGUE 1987-1988. - De Greco à Picasso.
103099: - Foto-Cine catalogus 1961.
103100: - Foto-Cine catalogus 1962/63.
103101: - Foto-Cine catalogus 1963/64.
103105: - Wetgevings-editie voor de rechtspraktijk 1,2 & 3. 2e druk.
103130: - West-Friesland Oud & Nieuw. 69e bundel Westfries Genootschap.
103131: - West-Friesland Oud & Nieuw. 73e bundel Westfries Genootschap.
103263: CATALOGUS 1988. - Utotombo. Kunst uit Zwart-Afrika in Belgisch privé-bezit.
103339: - Noget om exlibris og exlibrislitteratur samt en fortegnelse over 50 exlibrispublikationer fra forlaget Exlibristen.
121799: - Copper as Canvas. Two centuries of Masterpiece Paintings on Copper 1575-1775.
145613: - Illustrators 36. The Society of Illustrators 36th Annual of American Illustration.
145832: CATALOGUE 1985-1986. - Gallé.
141168: - Programma der feestelijkheden ter viering van het 75-jarig bestaan der 1e H.B.S. B te Haarlem 21, 22, 23 september 1939.
130459: - Jaarzang aan de Broederschap van de aloude thetorijkkamer te Haarlem bekend onder de zinspreuk Trou Moet Blijcken 1979.
128733: - Gezigt van de Batterije te Ouderkerk aan de Sluis bij 't Groote Loopveld 1787.
152822: - K'ranti! De Surinaamse pers, 1774-2008.
147207: - Fliegende Blätter. Band CIV (104) 2631-2656 & CV (105). No. 2657-2683.
41810: - Rotterdam. 12 foto's aangeboden door de firma De Erven de Wed.J.van Nelle Rotterdam t.g.v. haar honderdjarig bestaan 1806-1906.
153690: - Aarle-Rixtel. Een cultuurhistorische inventarisatie.
145888: CATALOGUE 1997-1998. - Rhapsodies in Black. Art of the Harlem Renaissance.
147421: - Fliegende Blätter. Band XCII (192) 2319-2344 & XCIII (93) No. 2345-2370
147422: - Fliegende Blätter. Band CXIV (114) 2892-2917 & CXV (115) No. 2918-2944.
147419: - Fliegende Blätter. Band CXII (112) 2840-2865 & CXIII (113) No. 2866-2891.
147418: - Fliegende Blätter. Band CXXVII (128) 3258-3283 & CXXIX (129) No. 3284-3309.
145514: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
145515: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
120666: - Gelukkig Nieuwjaar Fam.Rous.
77194: A.G.N. - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 4: Middeleeuwen.
147139: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1895.
147140: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1896.
147383: - Het grote Pastakookboek. Met meer dan 600 inspirerende Italiaans recepten.
1927: - Notice pour la Guérison promte et radicale des maladies de la vigne. (Institut hydrothérapique pour la régénération des vignobles de France - A la fabrique du parasiticide Caladois).
145981: - Star Trek Stardate 1984 Calendar.
145982: - Star Trek The Next Generation 1990 Calendar.
145983: - Star Trek The Next Generation 1995 Calendar.
145975: - Star Trek. The Wrath of Khan. Stardate Calendar 1983.
152597: - Deutsche Kunst und Dekoration. Jahrg. XXXI Heft 3 Dezember 1927.
135677: - Rover 3500-3500S. Repair operations manual.
147072: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
102560: - Cantine klanken 1940. Met meer dan 40 mobilisatie schlagers.
153871: PROOST PRIKKELS 393. - Plagiaat.
23290: - Photography annual of the Netherlands 1 / Nederlands jaarboek vakfotografie .
145884: - Startrek. The next Generation 1995 Calendar.
150019: CATALOGUE 1985-1986. - Industry & Design in The Netherlands 1850/1950.
153869: PROOST PRIKKELS 426. - Waarom Huisdieren belasting (LHB)? 8 blz. Slappe kaft. In envelope.
147142: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1898.
147143: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1899.
147144: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1900.
1107: - Reglement 3e nationale zuinigheidsrit 8 - 9 september 1962. Georgniseerd door Stichting Nationale Zuinigheidsrit Boxmeer.
103410: - Brinkmann aan de Grote Markt. 4000 jaar geschiedenis Hartje Haarlem.
147427: - Jaarboekje van het Oudheiskundig Genootschap ,,Niftarlake" 1915.
147141: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1897.
150039: - Das Organ der Varieté-Welt. Fachzeitschrift des Internationalen Varieté-Theater- und Circus-Direktoren-Verbandes in der Bundesrepublik Deutschland.
150034: - Das Programm. Das Fachblatt der Internationelen Artisten-Loge.
150035: - Das Organ der Varieté-Welt. Fachzeitschrift des Internationalen Varieté-Theater- und Circus-Direktoren-Verbandes in der Bundesrepublik Deutschland.
150036: - Das Organ der Varieté-Welt. Fachzeitschrift des Internationalen Varieté-Theater- und Circus-Direktoren-Verbandes in der Bundesrepublik Deutschlands.
150037: - Das Organ der Varieté-Welt. Fachzeitschrift des Internationalen Varieté-Theater- und Circus-Direktoren-Verbandes in der Bundesrepublik Deutschland.
150038: - Das Organ der Varieté-Welt. Fachzeitschrift des Internationalen Varieté-Theater- und Circus-Direktoren-Verbandes in der Bundesrepublik Deutschland.
147391: - Industrial Design in Pictures. Teachersd work.
52035: - Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900.
125109: - Almanak voor de Provincie Noord-Braband, voor het jaar 1835.
146836: CATALOGUS 1967. - Gedrukt in Japan.
140491: CATALOGUS 1990. - Van kimono tot ruimtepak. Zijde - Kunstzijde - Kunstvezel.
149316: - BIJSTER.
145633: - Mijn spelen is leeren. Geschenk voor Jongens en Meisjes.
142880: - Armamentaria. Aflevering 10.
145640: - Archeologie N0.9 1999.
145686: - De avonturen van Bruintje Beer. Serie 6.
145695: - Bruinboek van de Hitler-Terreur en den Rijksdagbrand. Voorbereid door het wereld-comité voor den slachtoffers van het Hitler-Fascisme. Ingeleid door Lord Marley. Met voorrede van Prof.Dr.G.W.Kernkamp.
147420: - Fliegende Blätter. Band CVIII (108) 2736-2761 & CIXI (109) No. 2762-2787
145732: CATALOGUE 1985. - Villes d'eaux en France.
145733: DU 740. - Philip Roth. Amerika erfinden. [zweisprachige Ausgabe]. Phili[p Roth. Inventing America [bilingual issue].
147105: - Catalogue of Admiralty Chats and other Hydrographic publications 1952.
147021: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
130475: - Veterinaire Almanak voor het jaar 1897.
126410: - Art & Métier du Livre.
127993: - Bouwkundig Weekblad Architectura.
20071: - Wilde planten van West- en Midden-Europa.
51178: - VICTORIA 100, 1893-1993. Portret van een eigenzinnige Hilversumse voetbal- en vriendenclub.
135668: - 100 Klassiekers voor alle dag.
140059: CATALOGUS 1970. - Victor Vasarely. Collages, tapijten, reliefs, sculpturen, transparanten, zeefdrukken.
153711: - STUDIA ROSENTHALIANA. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands / Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland.
145505: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
145506: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
149210: - Almanach de Gotha pour l'année 1841.
151507: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
142686: - Album voor het verzamelen der plaatjes van den geïllustreerden scheurkalender ,,Mooi Nederland" 1908.
2035: - Fête des vignerons Vevey 1955.
152596: - Deutsche Kunst und Dekoration. Jahrg. XXXI Heft 3 Dezember 1927.
146117: - Ons Amsterdamm. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis.
146120: CATALOGUS 1975. - Americana. Nederlandse architectuur 1880-1930.
142674: - Stichting Historisch Opperdoes. Jaarboek 14, 2013.
93118: - Het Eilands IJsselmonde zoals het was 1900-1940.
142670: - Stichting Historisch Opperdoes. Jaarboek 8, 2007.
142671: - Stichting Historisch Opperdoes. Jaarboek 9, 2008.
142672: - Stichting Historisch Opperdoes. Jaarboek 11, 2010.
142673: - Stichting Historisch Opperdoes. Jaarboek 12, 2011.
142668: - Stichting Historisch Opperdoes. Jaarboek 7, 2006.
135468: - Autovisie Jaarboek 2000.
121996: - Hôtel Adresboek voor Nederland. Jaargang 1, 1900.
141608: - Rijkskeuringsvoorschriften Autobussen 1948.
134328: - Elementary Chinese readers book one: Chinese character exercise book.
144943: - Cornette de Saint Cyr. Succession Kimiyo Foujita. Quatrième vente - La Grâce.
140616: KATALOG 1974-1975. - Chinesische Farbdrucke und Malereien aus der Sammlung Winziger.
123059: - Portretten uit het Huis Oranje-Nassau. Historisch foto-album uitgegeven ter gelegenheid van het regeringsjubileum van H.M.Koningin Wilhelmina (1898-1938).
151508: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
147074: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147075: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147073: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
119964: - ACKLAND,HAENRY W. F.R.S. Oxford. [Exlibris]. Bird of Prey.
142573: - Dauphine 1961. Instructieboekje N.E. 850 ENL.
142587: - Fries molenboek.
142579: - Uttiloch Utteld Uddel. De geschiedenis van een strijdbare dorpsgemeenschap.
142569: - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. Met een voorwoord van Mr.Georg Branting. Vertaling P.Voogd e.a.
147159: - Vry Nederland. Nederland Oranje.
142552: - Handleiding voor het onderhoud van uw Ford V-8 Truck.
151509: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
119881: - ALDRIGES,JOHN. [Bookplate]. Crest.
141658: - Album behoorende bij den toneelkalender.
139023: CATALOGUS 2001-2002. - Het hoofd ten voetenuit - La Tête, un portrait en pied - The head. A full-lenght portrait.
126896: CATALOGUS 2004. - Egbert Estié en de Porceleinfabriek De Kroon Noordwijk 1906-1910.
137876: CATALOGUE 2014. - Marga Weimans. Fashion House.
146039: - Ancient Chinese Pottery. Earthenware and Funerary pottery in the National Museum of History.
136526: - Gedoopt. Vijf eeuwen Doopsgezinde in Nederland.
145522: - MIROIR SPRINT.
150731: - Freud. De Sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Siegmund Freud.
154029: CATALOGUE 2014-2015. - Transformation. Romanian Sculpture 25 Years After the Revolution.
143460: - Tefaf Maastricht 1998. Handbook 1998 Mecc Maastricht The Netherlands 7-15 March 1998.
136506: - Photography Annual of the Netherlands 12.
93108: - Kroniek van 60 jaar HDV. [1917-1977].
142428: - World Press Photo 1989.
126791: - Die Staatliche Porzellan-Manufaktur Berlin.
71215: - Het complete handboek van de wonderbaarlijke Koi.
98816: - De Twentse stoomtrein. Gids voor de stichting Museum Buurtspooeweg.
98297: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 24.
98298: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 23.
98299: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 29.
154792: - Free Flow. Reaching Water Secutiry Through Cooperations.
115061: - Foto's voor de stad 72-91 & 89-91. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1972-1991 & 1989-1991.
141791: - Midwoud Oostwoud Combinatie. MOC 1933-2008. Een voetbaldocument.
99728: - BULLMORE,EDWARD AUGUSTUS [Bookplate]. Amorial.
99733: - Hall of Otterburn Northhumberland. [Exlibris].
98460: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 8 (1982).
98461: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 9 (1983).
99251: - Ex-libris. Revue internationale. Année 2, 1930. 4e trimestre.
99247: - Michael Florian. En tjekkist grafiker og hans exlibris.
99249: - Ex-libris. Revue internationale. Année 2, 1930. 2e trimestre.
97305: - Het Leven. Geillustreerd [Tijdschrift] Jaargang 25, 1930.
97306: - Het Leven. Geillustreerd [Tijdschrift] Jaargang 25, 1930.
101424: - Het Medische Profielen Boek.
104212: A.G.N. - Algemene geschiedenis der Nederlanden. Deel 10: Nieuwste tijd.
99235: - Österreichische Exlibris Gesellschaft. Jahrbuch 19, 1920.
98293: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 25.
98294: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 28.
98455: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 2 (1976).
98456: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 3 (1977).
98471: - Textielhistorische Bijdragen Nr. 15. Jaarverslag over 1973.
97378: CATALOGUS 1971. - Rubens en zijn tijd. Tekeningen uit Belgische verzamelingen.
98808: - De Lofzang. De 'Hallel'-psalmen 113-118.
98505: - 25 jaar gemeente Zeewolde.
98475: - Textielhistorische Bijdragen Nr. 26. Jaarverslag over 1986.
97971: - Geerdink Aannemersbedrijf 50. Usselo - Amsterdam - Rotterdam - Bergen op Zoom.
96578: - Sprookjes van de Efteling 12: Klein duimpje.
149517: - Le Livre dans la vie quotidienne. Bibliothèque Nationale.
143881: - Handleiding voor den Militairen Ziekenverzorger en Ziekendrager.
100868: - De keramiekgids. Hedendaagse keramiek in Nederland.
93643: - Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1856 - Jaargang 22.
25920: - 80 jaar Elinkwijk in een hink-stap-sprong.
93647: - Geldersche Volks-Almanak voor het schrikkeljaar 1849. 15de jaargang.
104295: A.G.N. - Algemene geschiedenis der Nederlanden. Deel 15: Nieuwste tijd.
100585: - Studieboek.
125251: CATALOGUS 1977. - Jugendstil.
126885: - Castrum Peregrini 264-266.
126883: - Castrum Peregrini 261-262.
144639: - World Press Photo 11. 2011.
77994: - World Press Photo '63. Een keuze uit de foto's, ingezonden voor de internationale tentoonstelling World Press Photo '63 in het Gemeentemuseum te Den Haag.
96801: - Eet Neerlands fruit, dag in dag uit!! 1928-1953. Appel, peer, druif, perzik, pruim uit de Nederlandse tuin.
104494: - Boekenbalboekje. Foto's van particam pictures. Inleiding Simon Vinkenoog.
147082: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147080: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147081: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147079: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
153450: - Een reis door Zwitserland.
34801: - In weer en wind. Geïllustreerd maandschrift gewijd aan natuurleven, reizen, volkskunde en buitensport. Onder redactie van R.Tolman, J.I.van Schaick & J.P.Strijbos.
140242: - Ex Libris Buchkunst und Angewandte Graphik 1912.
141984: - Hollands diep. Jaargang 1 - Nummer 1: Het gesprek tussen Simon Carmiggelt en Gerard Reve.
153525: CATALOGO1976. - Artistes Catalans D'av ui.
92796: - Catalogo de partituras para instumentos de tecla. Órgano sin pedal - Clavicordio - Clavicémbalo.
92795: - Festschrift zur Weihe der neuen grossen Orgel im Salzburger Dom 1988.
139601: - Ordonnantie op den Stads Accys van de Wynen, over de Stad Delft, Delftshaven en de Jurisdictie van dien.
155160: - 100 vegetarische toprecepten. De favoriete recepten van de beste chef-koks van Nederland. 2e druk.
147208: - Fliegende Blätter. Band LXXXVII (88) 2214-2239 & LXXXIX (89) No. 2230-2266.
148146: KATALOG 1983. - Das war ein Vorspiel nut... Büchervebrennung Deutschland 1933: Voraussetzingen und Folgen.
152951: - Halo 90 jaar. Vlieght de tijd of vliegen wij?
39402: - 50 jaar DSA. Gedenkboek ter ere van het tiende lustrum van de Deltsche Studenten Aeroclub 1931-1981.
139273: CATALOGUS 1993. - China op Waaiers. Schilderkunst op waaierbladen van de Ming tot heden. Verzameling van het Museum van Nanking.
3847: - Nieuw Prenteboekje voor de lieve kleinen. Met bijgevoegde leeslesjes naar hunne vatbaarheid. 2e stukje.
145526: - Le Miroir des Sport.
145525: - Le Miroir des Sport.
145988: - Star Trek The Next Generation 1997 Calendar.
145989: - Star Trek The Next Generation 1998 Calendar.
145990: - Star Trek Voyager 1998 Calendar.
124741: - Mislukte aanslag der Herdooperen op Amsterdam, in 't jaar 1535.
148267: - Histoire des bibliotèques francais. Tome 3: Les bibliothèques de ka Révolution et du XIXe siècle 1789-1914.
148264: - Histoire des bibliotèques francais. Tome 1: Les bibliothèques médievales Du VIe siècles à 1530.
148266: - Histoire des bibliotèques francais. Tome 2: Les bibliothèques sous l'Ancien Régime 1530-1789.
147649: - Reclame plaatje Hollandsche Cacaofabriek te Amsterdam: meije met een kop en schotel in haar handen.
139235: - Lebook. Photography / Illustration.
154865: - De Zilveren lepel: Pasta. 350 Authentieke Italiaanse recepten. 4e druk.
153224: TIRADE 184/185. - Du Perron Nummer.,
147209: - Fliegende Blätter. Band CX (110) 2788-2813 & XXI (111) No. 2814-2839.
141566: - Programma met toelichting Nationaal Socialistische Beweging in Nederland (N.S.B.).
135659: - Fiat 600D. Handleiding. 5e herz.druk.
143642: - Indonesian. An official handbook 1991.
99722: GEDENKBOEK 1875-1950. - De schepen die wij bouwden 1875-1950 - The ships we built. Gedenkboek van de N.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde, Vlissingen.
143763: - AUTO. Een documentaire over de Citroëns DS en ID. Beeld van een gebruiksvoorwerp door de tijd.
153679: - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Jubileumjaarboek 2000. Bewogen tijd. Aspecten van de Zuid-Limburgse geschiedenis in de tintigste eeuw.
144169: - De Wandelaar. Geïllustreerd Maandblad gewijd aan natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme.
101350: - Gedenkboek van de Inwijding van het Diaconie Weeshuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam 15 December 1882.
89396: - Naar de Jeugd-Werkgemeenschap Drakenburg (te Baarn).
89104: CATALOGUS 2004. - De appels van Jan Bons. Affiches voor toneelgroep De Appel.
92064: CATALOGUE 1999. - Japanese Contemporary Ceramic Art / Hedendaagse Japanse Keramiek.
135658: - Auto & Design Nr. 37 Maggio 1986.
142162: - De skiterreinen in Polen. Folder.
153078: - Licht in de binnenstad (Utrecht) . I & II.
147149: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1905.
147150: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1907.
151492: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
15603: - Olympisk revy. En bildereportasje fra de VI. Olympiske Vinterleker Oslo 1952.
25340: - Hollands Noorderkwartier. Kwartierstaten deel 4.
134428: CATALOGIS 2004-2005. - Van tin gegoten uit tin genoten.
149404: SOTHEBY AUCTION 2000. - The Magnificent Jewels of Marie Vergottis.
153179: - Napels met Pompeji & De Amalfi-kust. 2e druk.
150040: - Das Organ der Varieté-Welt. Fachzeitschrift des Internationalen Varieté-Theater- und Circus-Direktoren-Verbandes in der Bundesrepublik Deutschland.
100373: - De ARCHITECT. Schoonheid noodzakelukheid. Hedendaagsche en oude kunst. Onder redactie van het Genootschap Architectura et Amicitia. Losse platen:
154966: - Typograohische Mitteileungen. Sonderheft: Elementaire Typographie.
147061: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147060: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147059: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
144548: - Stryd tuszen de Smullende Bubbel Heeren, en de Aanstaande Armoede.
121903: - Mitteilungen über Weibau und Kellerwirtschaft.
144354: - Bouwkundig Weekblad Architectura. Orgaan van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandsche Architecten en het Genootschap Architectura et Amicitia.
153330: - Bentley Drivers Club Previeuw.
153331: - Bentley Drivers Club Review.
153332: - Bentley Drivers Club Review.
153333: - Bentley Drivers Club Review.
153334: - Bentley Drivers Club Advertiser.
153335: - Bentley Drivers Club Advertiser.
153336: - Bentley Drivers Club. Memembers and their Bentyleys 2006.
153337: - Bentley Drivers Club. Memembers and their Bentyleys 2009.
153342: - The New Buildings of the Court of Justice of the European Communities.
153357: - Brahma-Vishnoe-Shiva. De herschepping van de mens.
153366: - Oud Woerden. Twintig photo's met beschrijving van Woerden uit den tijd dat de stad nog door de wallen was ingesloten.
146086: - De beslissende stap. Met de B.B.C. bij de troepen. Speiale oorlogsreportage van de Invasie tot de Vrede 6 Juni 1944 - 5 Mei 1945.
146089: - Playboy's Sex in Cinema 3.
135467: - Autovisie Jaarboek 99 - 1999.
145609: CATALOGUS 1985. - Hipolyte, Auguste et Paul Flandrin. Une fraternité picturale au XIXe siècle.
25136: - The War in Pictures. First - Second - Third - Fourth - Fifth & Sixth Year.
24529: - Lübeck-Büchener Eisebahn. Die grosse norddeutsche Privatbahn.
24530: - Lokomotiv-Versuchsamt Grunewald. Die Geschichte des berühmten Lok-Labors.
149676: - Brachytron. Tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie.
127136: - Jubileum-uitgave 35 jaar Circuit Zandvoort 1948-1983.
147138: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1894.
147137: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1888.
153658: - Male burcht en abdij.
2828: - Brommy & Tommy vakantie in Italië.
127114: AL,B.P.F. - Van Dale Groot woordenboek Frans-Nederland & Nederlands Frans.
147518: - Fliegende Blätter. Band XC (90) 2267-2292 & XCI (91) No. 2293-2318
147519: - Fliegende Blätter. Band CXVI (116) 2945-2970 & CXVII (117) No. 2971-2996.
24531: - Nederlandse Emblemata. Bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse Emblemata-literatuur van de 16de en 17de eeuw.
93055: - Heemkundige Kring "Onder Baronie en Markiezaat".
130781: - The greatness of Sri Gayathri - Jyothisha Sashra (origin of astrology and stronomy).
126777: - Philobiblon. Eine Vierteljahrsschrift für Buch- und Graphiksammler.
143247: - De slag om Arnhem - The Battle of Arnhem - La bataille d'Arnhem.
9558: - Castrum Peregrini.
147520: - Fliegende Blätter. Band CXXVU (126) 3206-3231 & CXXVII (127) No. 3232-3257.
138696: - Deinsea. Jaarbericht van het Natuurmuseum Rotterdam / Annual of the Natural History Museum Rotterdam.
138697: - Deinsea. Jaarbericht van het Natuurmuseum Rotterdam / Annual of the Natural History Museum Rotterdam.
153698: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijskundig Genootschap.
151158: - Modellen voor de kunstenaar. Meer dan 200 verschilende poses, gefotografeeerd vanuit 24 verschillende hoeken.
152277: - Casino De Monte-Carlo.
151097: - De Koran. Uit het Arabisch vertaald door Prof.Dr.J.H.Kramers. 18e druk.
151103: - All the Fiats.
24533: - Italienische Majolika. Katalog der Sammlung Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig.
1781: - Lübeck-Büchener Eisebahn. Die grosse norddeutsche Privatbahn.
141082: KATALOG 2008. - Die Tafel der Zaren und das Porzellan der Revolutionäre. Porzellan als Kunst und Instrument in Diplomatie, Wirtschaft und Gesellschaft. Die russische Tafelkultur des 18. bis 20. Jahrhunderts.
149966: - Margate 1938.
147193: - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1888. Uitgegeven door De Evangelische Maatschappij.
138154: - Ontroerende toespraken van sterven Schote Geloofshelden en bijzonderheden uit hun leven. Uit het Engels vertaald door C.B.Van Woerden Jr.
147606: - De wijn. Maandblad gewijd aan de belangen van den winhandel, tevens officieel orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars.
145994: - Star Trek Deep Spece Nine 1999 Calendar.
145995: - Star Trek Voyager 2001 Calendar.
154245: GEDENKBOEK 1839-1989. - Vanaf maat 1839. Gedenkboek bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie Concordia Hilvarenbeek 1839-1989,
145935: CATALOGUE 1963. - English nineteenth century Cameo Glass from the Collection of Mr. and Mrs. Albert Christian Revi.
148102: - T.E.A.N. 100 jaar tennissen en anders niet.
149865: - Luchtgevaar. Tijdschrift voor gezingsbescherming. Officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming.
148256: GEDENKBOEK 1921-1996. - AF in zwart wit 1921-1996. Always Forward 75 jaar.
149561: - Photography/Illustration.
150205: - Weltschachturnier Zürich 1959. Herausgegeben von der Schachgesellschaft Zürich.
59441: GEDENKBOEK 1665-1965. - Korps Mariniers 1665 - 1965. 10 december driehonderd jaar Korps Mariniers. Een verslag in woord en beeld van de viering van het driehonderdjarig bestaan.
155970: - Navidas Con Alforjas Para La Poesia. José María Pemán - Gerardo Diego - P.Feélix Garcia - Torcuato Luca de Tena - Ginés de Albareda - José Garcia Nieto - Manual Alcántara - Federico Muelas - José A.Medrano - Conradoi Blanco. Vinyl Record 33 1/3.
95182: - Drieentwig Nederlandse Exlibris.
150222: - Publicatie tegens De Drieven en Vagebunden, in de Huysen of Erven in de Stad of Vryheyd brekende, of seselve beklimmende. Gepubliceert den 5.May 1705.
101799: I.T.M.A. - Prijscourant van Automobile- en garage-gereedschappen.
1878: - La Maglia Rosa. Het verhaal van de Giro en de Belgen 1909-2011.
148274: - Europe. Revue Littéraire Mensuelle.
148182: CATALOGUS 1950. - Het Nederlandse Boek 1300-1800.
148042: - Gebouwde Accenten. Monumenten in Hillegersberg - Schiebroek - Terbregge.
148247: - Patrimoine des bibliothèques de France. Un guide des régions. Volume 1: Ile-de-France.
148248: - Patrimoine des bibliothèques de France. Un guide des régions. Volume 2: Nord - Pas-de-Calais, Picardie.
152054: - WORKUM. Workum van de kant van Terwoude te zien & Workum van de haven na de Zijl te zien.
121547: - In Vino Veritas. Tijdschrift gewijd aan den goeden wijn en de goede tafel. Redactie: J.W.F.Werumeus Buning.
149394: - De Gouden Guld 1033-1983. Kring van Schuttersgilden "Land van Cuijk.
136831: - Elvis Monthly. Year 8th Issue 93.
135602: - Witte Margriet. Maandblad. Officieel Orgaan Nederlandse Gidsenbeweging.
145520: - Cyclisme Magazine.
145518: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
145519: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
24320: - Reports for the period january 1956 - March 1960 submitted tot he twenty-fifth zionist congress in Jerusalem tevet 5721 / december 1960.
25595: - Renold aandrijvingen diagrammen en techniek.
26364: GEDENKBOEK 1902-2002. - W.F.C. Rapiditas te Weest opgericht op 4 januari 1902.
146998: - Davitamientje neemt een duik.
146991: - West-Friesland's Oud en Nieuw 19e Bundel.
146992: - West-Friesland's Oud en Nieuw XV.
95235: - Grootouders bouwkunst in Overijssel.
99585: - BUSCHBY,HENRY NORTH GRANT Exlibris. Amorial.
121567: - Olthaal met Kaapse wyne. Keuse - Bewaring - Bediening - Wynkookkuns - Resepte.
144426: - Vertek der Amsterdamsche Mobiele Schuttery van de Beerebyt buiten de Utrechtsche Poort te Amsterdam, op den 29 Oct, 1830.
136829: - Elvis Monthly. Year 8th Issue 92.
151428: - Antwerps Zilver. Zilver uit de Gouden Eeuw van Antwerpen & Antwerps Huiszilver uit de 17e en 18e eeuw.
96528: - Nederlandse zeilschapen in de 19e eeuw.
101787: - Voor de blijmoedige is het altijd feest.
152949: - Kaart van Friesland. 18e eeuw. Met handgekleurde grenzen. 16x 5 x 21,5 cm. In lijst.
153714: - STUDIA ROSENTHALIANA. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands / Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland.
149401: SOTHEBY AUCTION 2004. - Clocks Watches and Wristwaches.
146058: - Fantasie Comics Band 1: Craig Russel, Steve Ditko Howard Chaykin, Mike Nasse.
35780: CATALOGUS 1976-1977. - Armando. Nieuwe schilderijen en tekeningen, literair werk herenleed.
148975: - Adresboek voor Meppel 1957. Derde uitgave.
123203: - M.A.N. Diesel Medals.
151499: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
143504: - Luid en Duidelijk. Utrechts Klokkenluiders Gilde.
149403: - Ceramics. The International Journal of Ceramics and Glass.
119944: - ALDWELL,JOHN. [Exlibris]. Amorial.
119945: - ADOLPHUS,JOHN Esq. [Exlibris]. Amorial.
150002: CATALOGUS 1935. - Tentoonstelling ,,De Mensch" georganiseerd door weekblad ,,Het Leven".
153873: PROOST PRIKKELS 437. - Ja Papier Hier Ja.
93442: CATALOGUE 1981. - Ile Saint-Louis. Exposition organisée par le Musée Carnavalet et la Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris.
16097: CATALOGUS 1964. - Kraakporselein + overgangsgoed.
135476: - Autovisie Jaarboek 88 - 1988.
135477: - Autovisie Jaarboek 89 - 1989.
135478: - Autovisie Jaarboek 90 - 1990.
145510: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
151690: - Mijn sokken zijn rood. Dick Bruna merchandise door de designpolitie.
153709: - STUDIA ROSENTHALIANA. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands / Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland.
102054: - Het Oog in 't zeil. Jaargang 7 - Nummer 2-3, december/februari 1990.
102057: - Piccolo. Weekblad.
102066: - Enthousiasme. Publication mensuelle Décembre 1925.
155539: CATALOGUS 1977. - Hongaarse konstruktivistische kunst 1920-1977.
151974: - Benthem Crouwel Architects since 1979.
86382: - Österreichische Touristen-Zeitung. Herausgegeben vom Österreichischen Touristen-Klub. Band XXIV & XXV,
151500: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
154213: - Pronte mensen. Leven in Tilburg van toen.
24711: - Van monochord tot moderne vleugel. De geschiedenis van de piano.
148772: - Doctrina & Amicitiâ,Bibliotheek van. Vignet.
148773: - DOOPSGEZINDE GEMEENTE bij het Lam van den Toren te Amsterdam,Uit de bitliotheek van de. Typografisch.
148780: - DORDRECHT,BIBLIOTHEEK DER STAD.
145991: - Star Trek Deep Spece Nine 1998 Calendar.
145992: - Star Trek The Next Generation 1999 Calendar.
145993: - Star Trek Voyager 1999 Calendar.
155718: - Gooische Klanken.
140707: AUCTION CATALOGUE SOTHEBY'S 15 NOVEMBER 2001. - The travel sale, Natural History and Maps.
149684: - Grondslagen voor het Lager- en Middelbaar Onderwijs in den Nationaal-Scocialistischen Staat.
82862: - Getijdenboek voor Farnese. Inleiding en toelichting van Webster Smith.
155805: P,DRS. - Het Drs.P Jaar- en Bewaarboek. Onder redactie van Jaap Bakker.
153439: - Qiongya is full of spring's beauty an vitality.
151181: P,DRS. - Toenemend feestgedruis. De beste gedichten van Drs. P. Samenstelling Cees van der Pluim.
149488: - Een Halve eeuw bijenhouden in de kromme rijnstreek. 50 jaar bijenhoudersvereniging Bunnik/Houten e.a.
143573: - De Blauwe Wimpel. Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen. Jaargang 50,
145582: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145583: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145584: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145585: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
153717: - STUDIA ROSENTHALIANA. Journal for Jewish Literature and History in the Netherlands / Tijdschrift voor Joodse wetenschap en geschiedenis in Nederland.
140116: KATALOG 1965. - II Biennale Exlibrisu Wspolczesnego. Katalog. Muzeum Zamkowe w Malborku.
136821: GEDENKBOEK 1889-1964. - Vijf en zeventig jaar Roodbroek. Gedenkboek 1889-1964 gewijd aan het vijf en zeventig jarig bestaan van de Haarlemsche Footballclub Haarlem.
139877: - Hindstation - Endstation Haltern 1945.
145509: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
147626: - Geheym der Wynen.
132098: - De Meerssener bende. Verhaal uit de tijd van de Limburgse Bokkerijders in het toenmalige Zuid-Limburg.
6447: - Geschiedenis van de groene buffer. Artikelen over Haarlemmerliede en Spaanwoude en zijn bewoners.
136057: - Mederlandse Historische Bronnen. Uitgegeven door het Nederlands Historissch Genootschap.
24702: - Nederlandse bouwkunst. Een geschiedenis van tien eeuwen architectuur. 4e druk.
17698: - SS in actie. Een documentatie over de misdaden der SS.
142279: CATALOGUS 1994. - De Gebeeldhouwde Kop.
57171: CATALOGUS 1986. - Ketters en papen onder Filips II. Het godsdienstig leven in de tweede helft van de 16de eeuw. 3e verb.druk.
137746: - Voorbij de laatste roos. Beeldende kunst festival 1 t/m 30 November 2008. Ede in het teken van de beeldende kunst in relatie tot het werk van de Amerikaanse nagentiende-eeuwse dichteres Emily Dickinson.
145523: - MIROIR SPRINT.
149433: - Uitgelezen Boeken. Katern voor boekverkopers en boekenkopers.
22358: CATALOGUS 1999. - Bloeiende symbolen. Bloemen in de kunst van het fin de siècle.
145984: - Star Trek Voyager 1996 Calendar.
145985: - Star Trek The Next Generation 1996 Calendar.
145986: - Star Trek Voyager 1997 Calendar.
145987: - Star Trek Deep Space Nine 1997 Calendar.
131941: - AMERICAN LIBRARIES. 108 exlibris of American Libraries & University Libaries.
995: - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland.
99238: - Österreichische Exlibris Gesellschaft. Jahrbuch 13, 1915.
98704: - Association Belge des Collectionneurs et Dessinateurs d' Libris. Exercice 1951.
98548: - Het vreemde geneesmiddel.
155692: PROGRAMMA 1954 - Programma van de viering van het elfde lustrum van de Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereeniging 23,24 en 15 Februari 1954.
98458: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 5 (1979).
98300: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 30.
98295: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 27.
98296: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 26
127989: - Bouwkundig Weekblad Architectura.
133574: - Auto-Album.
96807: - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad.
96802: - Zak-Atlas voor den reiziger, den koop-, den krijgs-, den zeeman, tevens en ten meer duidlijken verstande der nieuwspapieren.
104296: A.G.N. - Algemene geschiedenis der Nederlanden. Deel 14: Nieuwste tijd.
95865: CATALOGUE 1993. - Gianpietro Carlesso sculture - Piero Casadei Fotografie.
94491: KATALOG 1982. - Von Odysseus bis Felik Krull. Gestalten der Weltliteratur in der Buchillustration des 19. und 20.Jahrhunderts.
94484: - Art Director's Index to Photographers 20.
94247: CATALOGUE 1988. - L'Art de la reliure XVIe-XVIIe siècle. À travers le fonds ancien de la bibliothèque du Conservatoire National des Arts et Métiers.
93885: - Gelegenheidsdrukwerk ongevraagde ideeën.
126880: - Castrum Peregrini 247-248-249.
146978: CATALOGUS 1970. - Atelier 7. Catalogus Stedelijk Museum nr. 473.
145479: - Verwoest Borculo in beeld.
120636: - My Darlings ABC.
148167: CATALOGUS 1982. - Het Aards paradijs. Diernvoorstellingen in de Nederlanden van de 16de en 17e eeuw.
135653: - De A van DAF.
141149: - Doel en vermaak in het Konstruktivisme. 8 projekten voor woning- en stedebouw OSA-Sovjet Unie 1926-1930
92158: - Die 260. Infanterie-Division 1949-1944.
126784: - Philobiblon. Eine Vierteljahrsschrift für Buch- und Graphiksammler.
92119: - Die 35.Infanterie-Division 1939-1945.
137179: - Haarlemmerplein.
137180: - Weeshuis Binnen-Amstel.
137181: - Museum Suasso.
137182: - Melkinrichting.
137184: - Album van ,,Delft'' platen.
143188: KATALOG 1972. - Stilkunst um 1900 in Deutschland.
151494: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
136313: - Photography Annual of the Netherlands 10.
137193: - M.J. = MEULMAN,J. [Exlibris]. Heraldisch.
137195: - ROY,CORNELIS HENRICUS À. Exlibris van Corn: Henri: à Eoy Medicine Doctor. Heraldisch.
91802: - Bijdrage Felua. Jaarboekje voor de geschiedenis en de archeologie van de Veluwe: V/VI - 1996/97.
127791: - Zo is het gebeurd. 20 jaar historische visies op de tweede wereldoorlog in Z.O.Azië.
145503: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
91761: - De Tijd. Noord-Hollandsche Courant. Jaargang 1850.
91760: - De Tijd. Noord-Hollandsche Courant. Jaargang 1864.
91743: - Jaarboek Feyenoord seizoen '96-'97.
137198: - LONCQ,GOSUINUS JANUS. CORN.JAN.FILIUS. Medicinae Professor Ultraiectinus. [Exlibris]. Heraldisch.
137199: - SELBY,CHARLES BARON DE. [Exlibris]. Heraldisch.
137200: - SCHARP,HENRI JACQUES Geb: 1874. Uit de Boekerij van. Heraldisch.
91475: - Handschriften & incunabelen Rijksmuseum Twenthe Enschede.
91417: - Jeux de petits garcons.
91416: - Vrijheer van Munchhausen / Le chevalier de Munichhausen.
91415: - Groente en fruit markt / Marche aux fruits et aux herbes.
91414: - Klein Duimpje / Petit Poucet.
91413: - Rood Kapje / Petit chaperon rouge.
140305: - Les très Riches Fleures de Château Margaux.
91074: - Die Voit-Orgel in der Stadthalle Heidelberg. Orgelrestaurierung - ein Beitrag zur Kulturgeschichte.
90998: - Wenskrans. Blanco. Genummerd rechtsonder 87.
90997: - Wensbrief geliefde ouders door Dienst Willige en OnderdanigeZoon F.H.Van Sloot, Anno 1766.
90995: - Wenskrans. Blanco. Genummerd 60 rechtboven.
90993: - Versbrief aan mijn geliefde tante door Cornelis Jebbes.
90959: - De Muur. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. No. 21.
131080: - Menukaart Holland-America Line S.S."Maasdam" Sunday, August 19th, 1956. FIRST CLASS.
90847: - Wenskrans. Zegen wensch opgedragen aan mijn zeer waarde en veelgeachte grootmoeder door Jan Marsie, 1825. Handgekleurde gravure.
90841: - Wenstkrans. De twaalf maanden van het jaar. Blanco. Houtsnede 328 x 410 mm. Genummerd No.12.
90729: CATALOGUS 1974. - Historische blaasinstrumenten. De ontwikkeling van de blaasinstrumenten vanaf 1600.
90717: GEDENKBOEK 1879-1979. - Honderd jaar eigenzinnig amateur. Dit jubileumboek is samengesteld t.g.v.h. honderdjarig bestaan van de Koninklijke Haarlemsche Football Club.
144178: - Bouwkundig Weekblad Architectura. Orgaan van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Bond van Nederlandsche Architecten en het Genootschap Architectura et Amicitia.
142750: - Hundertwasser 1973 Newzealand. Hundertwasser in the South Pacific as guest of honour of the City of Auckland and the City of Auckland Art Gallery.
89562: - Woningen - Logements - Wohnungen - Homes - Casas 1946-1952 Nederland - Les Pays-Bas - Die Niederlande - The Netherlands - Los Paises Bajor.
89532: - Fotografie als uitdukkingsmiddel. Catalogus stedelijk van abbe-museum, Eindhoven 28 september-27 oktober 1957.
89516: - Das war der alte Bahnhof...
89389: KATALOG 1983. - Ober-österreich Tausend Jahre. Das Werden eines Landes.
126019: - World Press Photo 1999.
140702: KATALOG 1987. - Georg Büchner. Der Katalog. Revolutionär Dichter Wissenschaftler.
131084: - Menukaart Holland-America Line ss "Maasdam" Captain H.Hogervorst, Commander.
131086: - Menukaart Holland-America Line S.S. "Ryndam" Commander D.van Dalen. Dinner. FIRST CLASS. Tuesday, August 13th 1957.
89197: - Paul Modersohn-Becker in Briefen und Tagebüchern.
152487: - De Brandweer aan de kook.
88989: - Madagascar. Les guides bleus.
139440: - Jeu des Autos Auto-Quartett - Autokwartet. 3me ëdition>
88202: CATALOGUE 1978-1979. - Le temps des cares.
126778: - Philobiblon. Eine Vierteljahrsschrift für Buch- und Graphiksammler.
126809: - Castrum Peregrini.
126781: - Philobiblon. Eine Vierteljahrsschrift für Buch- und Graphiksammler.
87284: - Catalogus catalogorum ad collectiones Bibliothecae Universitatis Amstelodamensis pertinens.
87269: - Nederland's patriciaat. Genealogieen van vooraanstaande geslachten. Jaargang 63, 1977.
126862: - Castrum Peregrini 213
149864: - Trouw.
86814: - Die Orgeln in der Klosterkirche Muri. Festschrift zur Einweihung der Grossen Orgel 25.Oktober 1970.
155653: - Natural Stones. Marbles and Granites from all over the world.
155180: CATALOGUE 1982-1983. - L'atelier de Desportes. Dessins et esquisses conservés par la Manufacture nationel de Sèvres.
126889: - Castrum Peregrini 274-276.
86318: - Russian gold of the fourteenth to early twentieth centuries from the Moscow Kremlin reserves.
142764: - Gids voor Nijkerk. Bewerkt door den Gemeente-Secretaris.
86302: - Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft. Band 16.
130365: [DAIX,A.]. - De avonturen van Prof. Pienter. Deel I.
86248: - Medieval art and architecture at Winchester Cathedral.
86229: KATALOG 1980-1981. - Köln Westfalen 1180-1980. Landesgeschichte zwischen Rhein und Weser. Band I: Beiträge. Band II. Katalog.
135465: - Autovisie Jaarboek 97 - 1997.
153872: PROOST PRIKKELS 428. - Stemvork.
85940: CATALOGUS 1957. - Rik Wouters.
127189: OLYMPISCHE SPIELE 1936. - Officielles Organ der XI. Olympischen Spiele Berlin 1936 und der IV. Olympischen Winterspiele Garmisch-Partenkorchen. Nummer 13.
126811: - Castrum Peregrini.
85447: CATALOGUS 1983. - Het Delfts orakel. Hugo De Groot 1582-1645.
136317: - Photography Annual of the Netherlands 5.
136830: - Elvis Monthly. Year 8th Issue 94.
85323: - Ninth letter. Vol. 3, No.1.
85322: - L'Art Flamand & Hollandais. Revue mensuelle illustré. Année 7 No.6.
85321: - L'Art Flamand & Hollandais. Revue mensuelle illustré. Année 7 No.5.
85132: - Wilde planten in Noord-Holland.
85040: CATALOGO 1985. - Exposició Girona dins la formació de l'Europe medieval 785-1213.
136300: KATALOG 1996. - Aller Knecht und Christi Untertan. Der Mensch Luther und sein Umfeld.
151501: - Mickey magazine. Het blad voor kleine en grote kinderen.
136309: - The Photography Awards of the Netherlands #13.
127188: OLYMPISCHE SPIELE 1936. - Officielles Organ der XI. Olympischen Spiele Berlin 1936 und der IV. Olympischen Winterspiele Garmisch-Partenkorchen. Nummer 13.
84377: - Tussen Waterweg en Haringvliet 1953-1978.
84005: CATALOGUS 1948. - Belgische kant van de 16e eeuw tot heden.
83957: CATALOGUS 1976. - De achtergrond belicht. Ontwerpen voor het theater, 1580-1850.
83941: - Gegegens betreffende de Vrije Universiteit in de periode 1955-1980. Verzameld t.g.v. haar honderjatig bestaan op 20 oktober 1980 in opdracht van het college van dekanen.
83835: - Een eeuw loodsen op en om de Schelde. Het leven en werken van de loodsen in de Scheldemonden.
83403: KATALOG 1952. - Westdeutsche Grafik. Ausstellung in der Städtischen Kunsthalle Recklinhausen vom 8. bis 30 November 1952.
120762: - M,J.[J.Meulman]. [Exlibris]. Heraldisch.
140062: - Alloha Nummer 1 van 5 mei - 19 mei 1972.
140065: - Alloha Nummer van 19 mei - 2 juni 1972.
140066: - De Opstoot. Een satirisch blad. Nummer 2 / 10 maart 1982.
141615: - Indians of the Yukon and the Northwest Territories.
82921: - Lotscher Codex. Deutsch. Urkundenbuch der ehemaligen Fürstabtei Lorsch. Nach dem lateinischen Text der Urschrift, wiedergegebm von Lamey (1768-1770) und Glöckner (1929-1936), ind Deutsche übertragen von Karl Josef Minst. 2.Aufl.
82888: - Gemeente Nigtevecht 1921. Inspectie Hilversum. Openbare school Hoofd der school: L.F.N.Giel. Lijst, bedoeld in art. 19, eerste lid, der leerplichtwert, van de kinderen die schoolgingen op bovenvermelde school; met aanteekening van de toelating en afschrijving hebben geleid; voorts van iedere verzuimde schooltijd met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid.
140813: - 3 oude foto's met Auto's.
82686: - Elfstedentocht 1997. De tocht van 4 januari in woord en beeld.
124949: - Electriciteits-Tentoonstelling Leiden 1930.
82536: - Schrifttum zur Rheinischen Kunst von den Anfängen bis 1935.
126813: - Castrum Peregrini.
126814: - Castrum Peregrini.
82361: CATALOGUS 1989. - La mémoire des siècles. 2000 ans d'écrits en Alsace.
82142: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 25, No 1 t/m 43, october 1876.
82141: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 24.
82139: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 19
82140: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 21.
82138: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 14.
82137: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 13.
82136: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 11.
82135: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 10.
82134: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 9.
82133: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 6.
82132: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 5,
82131: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 4,
82104: - De cicade op de speerpunt. De Grieke oudheid in 160 epigrammen. Gekozen en vertaald door Helene Nolthenius.
82038: - Mededelingenblad 51 van de Nederlandse ceramiek.
81821: - Hard gras. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 20.
81819: - Hard gras. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 11.
126872: - Castrum Peregrini 219-220.
81681: - NEXUS. Nr. 45.
81672: - NEXUS. Nr. 37.
81233: - Asian Art. Arthur M.Sackler Gallery, Smithsonian Institution.
81232: - Asian Art & culture. Arthur M.Sackler Gallery, Smithsonian Institution.
80868: CATALOGUS 1997. - Art nouveau in Polen.
80799: - Unlocked No (1). Collectie Rabobank Nederland.
80567: - Zoologische Mededelingen 69: 15-29.
126873: - Castrum Peregrini 225
126874: - Castrum Peregrini 229
139380: - BEYERS,J.L.B. [Exlibris]. Stapel boeken, bijenkorf, engel, putto.
80121: - Het jaar 2004.
8008: - De monumenten in de gemeente Maastricht. Afl. 2.
8006: - De monumenten in de gemeente Maastricht. Afl. 1.
80047: - Gesigt van de kerk tot Noordwyk op Zee / Vue de l'église de Noordwyk sur Mer.
126815: - Castrum Peregrini.
79776: - Nederlandse klederdrachten / National costumes in the Netherlands / Les costumes nationaux de Hollande.
79294: - Inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland. 2e druk.
79190: - Wandlungen Christlicher Kunst im Mittelalter.
78983: - Het continent van de eenzaamheid. Reportages en beschouwingen over Latijns-Amerika.
140081: - Baardmans en de Kale Stomp komt terug.
139382: - BOELEN,JACOBI THEODPRII. Ex Libris. Heraldisch.
126876: - Castrum Peregrini 231-221.
140735: - Boekenweekgeschenk 1934: Antoon Coolen.
78049: - De Tropische Natuur. Orgaan van de Nederlandsch-Indische Natuurhistorische Vereeniging. Jaargang 9.
126816: - Castrum Peregrini.
135438: - Wielersport. Tijdschrift waarin opgenomen de officiële Mededelingen van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie.
130779: - The Spiritual significance of Sandhyakaram (rituals).
77438: CATALOGUE 1987-1988. - Mondriaan from figuration to abstraction.
77430: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 109: De draagkorf van den bullebak.
77431: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 110: De gedaanteverwisseling van Polichinel.
77427: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 105: De Japansche hond.
77426: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 82: Het kermstmis schoentje.
77423: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 56: De in het bosch slapende deerne.
77418: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 47: Geschiedenis van een koopman in kramereijen.
77415: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 43: De duivel in de flesch.
77410: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 33: Rup en de boer (Rup het berggenie).
77409: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 32: Geschiedenis van den verloren zoon.
77404: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 22: Geschiedenis van ezelshuid.
77403: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 21: Geschiedenis van den kleermaker en den bult.
77402: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 20: De kermismarkt in Nederland.
77400: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 18: De drie bruidegoms.
77399: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No. 17: De zwaanridder.
77398: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No. 16: De sprekende doode.
77396: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No. 10: Geschiedenis van Ali-Baba en de 40 roovers.
77207: - Lijndiessellocs in West-Europa 1945-heden. 2e bijgew.druk.
77198: A.G.N. - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 6: Nieuwe tijd.
77180: - Glimpses of Indonesia / Indonesia Selayang Pandang.
126877: - Castrum Peregrini 236
128069: - World Press Photo 03. 2003.
7697: GEDENKBOEK 1902-1952. - Gedenkboek ons aller belang 1902-1952.
76949: - Houten meubels accessoires. Technieken en modellen uit de hele wereld.
135469: - Autovisie Jaarboek 2001.
76726: - Verbeelding van verlangen I.
112343: - Het huis van Nieuwburg te Ryswyk, alwaar in 't jaar 1697, de vrede geslooten is.
126818: - Castrum Peregrini.
76062: - Zelfs een wolk. Drie jiddische gedichten. Vertaald door Willy Brill.
126819: - Castrum Peregrini.

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints

5/9