Rob Kok Old Books & Prints
Schakel 53, 1231 SV Loosdrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)35 58 252 31            Email: rorostef@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
99168: CATALOGUS 1957. - De grafische. Tentoonstelling van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst van 23 november tot 10 december 1957.
99169: CATALOGUS 1959. - De grafische. Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst ,,De Grafische".
98934: - Schweizerische Blätter für Ex Libris-Sammler. Jahrgang I / Feuilles Suisse pour collectionneurs d'ex libris Année I. Herausgegeben von Eamual Stickelberger.
97263: - Publieke verkooping vn eene zeer uitmuntende Zathe en landen, onder Grouw. Mr.C.Wiersma, openbaar notaris, residerende in deSchrans onder Huizum, zal, op zaterdag den 17 november 1838 's namiddags te 3 uur, in de herberg bij A.S.Terpstra te Wijtgaard, verkoopen.
127099: CATALOGUS 1984-1985. - Cobra. Aventures Collectives.
94672: - De N.R.M. verplaats haar kantoren, die vijf en twintig jarenaan het Galgewater waren gevestigd, naar Noordeinde 8, Leiden.
94111: - HOVENDEN,ROBERT Exlibris. Amorial.
94035: - BOEKCIER. Mededeelingen van den Nederlandschen Exlibris-Kring. 1933, Nr. 4 -1933, Nr. 6 - 1933, Nr. 7 - 1933, Nr.8 - 1933, Nr. 9.
94012: - The world exlibris artists exhibition 1991-1992. XXIV International Exlibris Congress / Sapporo.
131260: - Het Troelstra-Oord.
132135: - The Synge manuscripts in the Library Trinity College Dublin. A catalogue prepared on the occasion of the Synge centenary exhibition 1971.
145524: - Le Miroir des Sport.
145521: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
141377: - De Weeshuizen der Doopsgezinden te Haarlem 1634-19134.
135672: - Dunlop Racing and Rally Tyres 1969.
145942: DOSSIER DE L'ART NO.103. - Le Symbolisme du bestiaire médiéval sculpté.
147580: - Nieuwe Relief-plaatjes (poesie-plaatjes) in Etui. Met Album.
147565: - Plechtige Herdenking van de Spoorwegstaking op 17 September 1945.
147242: - World Press Photo 09. 2009.
135472: - Autovisie Jaarboek 2004.
120389: - The Directory of Illustrations Originals Five.
126879: - Castrum Peregrini 246
132321: - DEG Jahrbuch 1998 Exlibriskunst und Graphik.
147087: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147088: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
141317: - Uit de voorgeschiedenis van de Stadsbibliotheek te Haarlem.
141319: - Herdenkingsnummer PRIMITIAE 8mrt 1944.
136312: - Photography Annual of the Netherlands 9.
145737: KATALOG 1988. - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II.
145739: - Katalog der ausgestallten Gemälde des 13.-18.Jahrhunderts. Gemäldegalerie Berlin.
121738: CATALOGUS 1997. - De prinselijke pelgrimstocht. De "Grand Tour" van Prins Ladislas van Polen 1624-1625.
143489: - STRATHISLA. 200 years of distilling tradition.
132330: - DEG Jahrbuch 1987 Exlibriskunst und Graphik.
147249: - Kwartierstatenboek Koggenland.
147250: - Chevrolet 1955-1057. Consumer Guide.
132327: - DEG Jahrbuch 1988 Exlibriskunst und Graphik.
138698: - Deinsea. Jaarbericht van het Natuurmuseum Rotterdam / Annual of the Natural History Museum Rotterdam.
142027: - Inventarisatie Monumenten gemeente Vleuten- De Meern.
147504: - Alles über Wein. Zeitschrift für Weinkultur - Reisen - Gastronomie.
132324: - DEG Jahrbuch 1990 Exlibriskunst und Graphik.
141032: - De Muur. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. Nr. 1 t/m 28.
138821: - De Brakke Hond. Litterair tijdschrift met neus.
138822: - De Brakke Hond. Litterair tijdschrift met neus.
145885: - Startrek Deep Space Nine 2000 Calendar.
145897: KATALOG 1992. - Kunst um 1492. Hispania Austria. Die katholischen Könige Maximilian I. und die Anfänge der Casa Austria in Spanien.
12694: - Catalogue du cabinet numismatique de la fondation Teyler à Harlem. 2me (and last) edition.
1392: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1920.
1394: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1921.
1396: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1923.
1398: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1924.
1400: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1925.
1402: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1926.
86251: CATALOGO 1984. - Quando spoleto era romanica. Una mostra nella rocca.
82932: CATALOGO 1969. - Le porte bizantine di San Marco.
2439: - De herleving van het wijngebruik. Overdruk van een serie artikelen met welwillende toestemming van Harper's wine and spirit gazette uit het Engelsch vertaald door A.Filvin.
2423: - Carta dei vini. Enoteca Italica Permanente.
2379: - Ordonnantie, volgens welke binnen de stad Schiedam zal worden geheven de stedelijke impost op den Wijn.
2328: AUCTION CATALOGUE 1974. - The sixth premiere national auction of rare wine (Wednesday, May 22, 1974).
2324: - Samenspraak tusschen een eedweigerenden Rotterdammer, Amsterdamschen doelist en gezworen wynkooper, der laatsgemelde Stad. Gehouden in de Nagtschuit, varende van den Haag op Amsteldam, en behelzende den staat der zaken van de Wynhandelaren, binnen Amstel- en Rotter-dam; met een Extract uit de Catechismus der Doelisten en derzelver Comedie & vervolg der samenspreek.....
2031: - Livret officiel de la fête des vignerons se célébrant à Vevey les 1,2,4,5,8 et 9 Août 1927.
1404: - Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars. Jaarboek 1927.
132272: - Oude dansen uit Achtel.
121884: - A century in Books. Princeton University Press 1905-2005.
147390: - Nieuw Amsterdam 1626 1938.
147391: - Industrial Design in Pictures. Teachersd work./
145773: - Territorial management of large themark agglomerations. World exhibitions / Olympic games / Amusement parks.
147424: - De Vechstreek van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse plassengebied. 6e herz.druk.
135655: - Fiat 500 Fiat 500L Instructieboekje. 2e druk.
143753: - The Glamourois world of Grand Prix.
143754: - GRAND PRIX 1988. An autocar & motor special.
131354: - De Grote Sluis van Spaarndam. Belevenissen en verhalen bij de renovatie 2009-2011.
119883: - ALLEN,CHARLES DEXTER. [Exlibris]. Amorial.
140397: CATALOGUS 1983. - Tentoonstelling Bedevaartvaantjes uit de provincies Antwerpen en Limburg.
102578: - Avonturen van Klaas Volvet en zijn knechtje Plus.
138153: - Schotsche Geloofshelden en Heldinnen. Uit het Engelsch vertaald door C.B.v.Woerden Jr.
144846: - Deutsche Malerei des 20. Jahrhunderts. Ansichten eines Privatsammlers.
147550: - Ter Herinnering aan de Luisterrijke Viering van de Tweede Naamdag van de 1 Divisie 7 December in Nederlandsch Oost Indie.
141115: - Concordantie op de bijbel in de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. 3e druk.
100134: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5902.
100135: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5901.
100136: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5900.
100138: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5904.
100141: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5908.
146228: - Oud Huizen in beeld: Omgeving Molenberg.
107524: - Oostland - Ons land. Annexatie of feannexeerd worden. 2e druk.
46247: - Almanach de cocagne pour l'an 1921. Dédié aux vrais gourmands et aux francs buveurs.
30435: - World Press Photo 1998.
144408: GEDENKBOEK 1908-2108. - 100 jaar SV Baarn 1908-2008.
135652: - Triumph Spitfire 1500 Handboek.
93170: - Het Brabants leven van weleer. Deel 1.
24685: - Glorie en calvarie. Twintig kampioenen vertellen.
140743: - Boekenweekgeschenk 1934: G.Van Nes-Uilkens.
129191: CATALOGUS 1968-1969. - De Chinese porseleinkast. Reizende tentoonstelling van Chinees porselein dat in de 17e en 18e eeuw door Nederland werd geïmporteerd.
63566: - De wonderschelp. Een nieuw avontuur van Piggelmee.
125230: - World Press Photo 07. 2007.
145586: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145587: - Miroir du Cyclisme.
146170: - Verzaameling van alle de huizen en prachtige gebouwen langs de Keizers en Heere-Grachten der Statdt Amsterdam. Beginnende van den Binnen Amstel en eindigende aan de Brouwers-Gracht.
29722: - Veertig jaar SVDU 1926-1966. Scheidsrechters vereniging district Utrecht.
135880: - R.-K. Middelbare school voor Meisjes onder het bestuur der zusters Franciscanessen v. Heijthuijzen Haarlem - Koningstraat 20. Programma voor het schooljaar 1926-1927.
137882: - Restoring for the Future.
147193: - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1888. Uitgegeven door De Evangelische Maatschappij.
134332: CATALOGUE 1989. - Photographie Japonaise / Japanse fotografie.
145516: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
145517: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
138751: - Elsevier's Lexicon of Archive Terminology. French - English - German - Spanish - Italian - Dutch.
147518: - Fliegende Blätter. Band XC (90) 2267-2292 & XCI (91) No. 2293-2318
147516: - Manned Space Flight Programs of the Unted States. Folder.
147517: - Fliegende Blätter. Band XCIV (94) 2371-2396 & XCV (95) No. 2397-2422
147515: - Hotel de la Reine. Ospedaletti-Ligure. Hauser frères.
143003: - Vijf-En-Twinjarig feest van het Letterkundig Genootschap Oefening Kweekt Kennis te 's Gravenhage 28 Februarij en 1 Maart 1859.
145513: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
136293: - World Press Photo 09. 2009.
13729: CATALOGUE 1981. - Of Pride and Spirit. North American Indian Art from a Private Collection in Hwaii.
134442: - De Tampon. Kerstnummer 1935. Orgaan voor leelingen en oud-leerlingen der school voor de grafische vakken, Utrecht.
147623: - Jaarboek 1986 van het Oudheidkundig Genootschap Nifterlake tevens catalogus van de jubileumtentoonstelling op Slot Zuilen.
147620: - Sportpark en Vliegveld ,,'T Gooi" Hilversum.
50792: CATALOGUE 1970. - Le portrait Espagnol du XIVe au XIXe siècle.
123485: - Driemaandelijksche Bladen uitgegeven door de Vereeniging tot onderzoek van Taal en Volksleven in het Oosten van Nederland.
147238: - World Press Photo 2000.
147239: - World Press Photo 03. 2003.
129028: CATALOGUS 2005. - De wereld van Jesse. Fotografie ameide . tienhoven 1945-1955.
129795: - Le Théatre dans le Monde. Revue Trimestrielle.
129856: - Le Théatre dans le Monde. Revue Trimestrielle.
143827: CATALOGUS 1990. - Het Indische Bouwen. Architectuur en stedebouw in Indonesië.
147314: - Imagi Mundi XIX. A review of early Cartopgraphy founded by Leo Bagrow.
140058: CATALOGUS 1964. - Victor Vasarely.
136834: - Jaarboekje 1935 St. Josephs Gezellen-Vereniging in Nederland.
147463: - Contraboek van Ontvangst & Uitgaaf voor den Voorzitter van het Natuurkundig Leesgezelschap onder de Zinspreuk Frui Paratis opgerigt October 1838.
128219: CATALOGUE 1986. - A la cour du Grand Moghol.
141913: CATALOGUE 1980. - Leon Spilliaert: Symbol and Expression in 20th Century Belgian Art.
99239: - Österreichische Exlibris Gesellschaft. Jahrbuch 17, 1919.
99240: - Österreichische Exlibris Gesellschaft. Jahrbuch 14, 1916.
142574: - Ondine. Instructieboekje N.E. 859 ENL.
24703: - Of Pride and Spirit. North American Indian Art from a Private Collection in Hwaii.
24710: - Het land van Bosch, Bruegel en Van Gogh.
129719: - Le Théatre dans le Monde. Revue Trimestrielle.
129735: - Le Théatre dans le Monde. Revue Trimestrielle.
129794: - Le Théatre dans le Monde. Revue Trimestrielle.
145578: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145579: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145580: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145581: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
119910: - ATKINSON. [Exlibris]. Festoon crest.
143576: - De Blauwe Wimpel. Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen. Jaargang 56,
137734: CATALOGUS 1993-1994. - Russische Avantgarde, 1900-1930. Schilderijen uit het Russisch Staatsmuseum, Sint Petersburg / Avant-Garde Russe, 1900-1930. Des peintures du Musée de l'Etat Russe Saint-Petersbourg / Paintings from the State Russian Museum, St.Petersburg.
43656: - De grote Larousse van de gastronomie. Encyclopedie van de culinaire wereld, de ingrediënten en de bereidingen. 2e druk.
87234: GEDENKBOEK 1896-1996. - 100 jaar Ijsclub Voorwaarts Vreeland.
138823: - De Brakke Hond. Litterair tijdschrift met neus.
138824: - De Brakke Hond. Litterair tijdschrift met neus.
137584: CATALOGUE 1989. - Japanse affisches. Modern posters of Japan.
143574: - De Blauwe Wimpel. Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen. Jaargang 55,
103365: - De Verkenner. 1946, No's 1, 2, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 & 16. 1947. No's 4, 6 & 10. 13 nummers.
103420: - De Haarlemse Oude Gracht. Van water tot weg, over wonen en werken.
103433: CATALOGUS 1975. - Nederlandse architectuur 1893-1918: Architectura.
92757: - Les facteurs d'orgues Francais. Revue technologique de la corporation. Numéro un 1985.
98268: - Honderd jaar R.K. Sint-Vituskerk te Hilversum 1892-1992.
131087: - Menukaart Holland-America Line s.s. "Maasdam". Dinner Saturday, August 11th, 1956. FIRST CLASS.
146227: - Oud Huizen in beeld: Omgeving Lindenlaan.
145530: - Velo. Le mensuel du cyclisme et du cyclotourisme.
145531: - Velo. Le mensuel du cyclisme et du cyclotourisme.
119952: - BEAUFOY,HENRY B.H. F.R.S. [Exlibris]. Tree. Crest.
119953: - BINGHAM,RICARDI Fris. E Libris. Bird of Prey. Crest.
119924: - GAISFORD.T. S.T.P. Aed.Xti. Decan. [Exlibris]. Armorial.
147428: - Jaarboekje van het Oudheiskundig Genootschap ,,Niftarlake" 1916.
147429: - Korte Geschiedenis van de Hilversumsche Golf Club.
147425: - Jaarboekje van het Oudheiskundig Genootschap ,,Niftarlake" 1927.
147426: - Jaarboekje van het Oudheiskundig Genootschap ,,Niftarlake" 1914.
146997: - St.Nicolaas versje.
141403: - Elberfeld und das Bergische Land. Sammlung Kunstblätter.
128228: - Orientalische Nächte. Die schönsten Liebesgeschichten aus dem Papageienbuch mit Bildern von Marc Chagall. Nach der türkischen Fassung übersetzt von Georg Rosen.
140730: - 4 originele foto's met militairen.
119919: - [CUNNINGHAM], JAMES EARL OF FLENCAIRN. [Exlibris]. Early Armorial.
135481: - Autovisie Jaarboek 93 - 1993.
131742: - Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland), Jaargang 8, 1983.
19036: - Sit Modrych benzinovyck pump.
122756: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
19737: - Simca "8".
26246: - Werkstatt-Handbuch Taunus 15M.
122751: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
119906: - BROUGHAM,JOHN WAUGH. [Exlibris]. Jacobean Arnorial Modern.
144956: AUCTION CATALOGUE 2007. - By heavenly Mandate. Importran historical works of art of the Qianlong Reign.
144958: AUCTION CATALOGUE 2006. - Dutch Impressionists From the Collection of Jonkheer and Mrs. Louis C. de Villeneuve.
119921: - DOUGLAS,GAVERS. [Exlibris]. Engraved label.
119922: - FLETCHER. [Exlibris]. Chippendale Amorial lozenge.
119923: - [DOUGLAS], SYLVESTER LORD GLENBERVIE. [Exlibris].Armorial.
123849: GEDENKBOEK 1994. - NEO 75 jaar. Jubileumboek 1919-1994.
122750: - Zonneschijn. Tijdschrift voor de jeugd.
146226: - Oud Huizen in beeld: Omgeving Oude Kerk.
128038: - Mars et Historia. Vierde lustrumnummer van de Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie.
143572: - De Blauwe Wimpel. Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen. Jaargang 49,
130953: - Keverclub Nederland 1984-1989.
133598: - Mededelingenblad van de Nederlandse ceramiek. No 99/100.
130880: - Pinball. Wenn die Kugel ausflippt.
70961: CATALOGUS 1981. - Drie eeuwen Schoonhovens zilver - Three centuries of Schoonhoven silver - Drei Jahrhunderte Silber von Schoonhoven.
1766: - Lübeck-Büchener Eisebahn. Die grosse norddeutsche Privatbahn.
146605: - Handleiding voor het onderwijs aan nijverheidsscholen voor jongens, zich bepalende tot technisch theoretisch onderwijs, aanpassen aan de nieuwe leerplannen: METAALBEWERKING. Tweede halve jaar. Matewrialenkennis. Smeden-Bankwerkers Instrumentmakers - Electriciens - Auto- en rijwieltechniek. 3e herz.druk.
146143: - Programma der Nationaal Socialistische Beweging in Nederland. No.1. 11e - 20e duisendtal.
146151: - Galaxis. Science fiction. No 1 t/m 4.
145511: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
135600: - Nieuw Burger Keukenboek; Behelzende voorschriften tot gereedmaking van soepen, vleesch, visch, groenten, gebakken, konfituren, melk-spijzen, enz. 6e druk.
135601: - Witte Margriet. Maandblad. Officieel Orgaan Nederlandse Gidsenbeweging.
147522: - Fliegende Blätter. Band CVI (106) 2684-2709 & CVII (107) No. 2710-2735.
143845: - Leven en Bedryf Van den vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronnet, Etc. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp.
71772: - 50 jaar Vrijheid. Onze jongens en meisjes in de Vrijheidsklasse, zoo moet het zijn!
4436: - Nederlandse architectuur en stedebouw '45-'80.
45837: - 'T is vol van schatten hier...
70560: - Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het liedboek voor de kerken. 3e druk.
110776: - CHUTE,W.L.WIGGETT. [=William Lyde Wiggett Chute], 1800-1879. [Bookplate]. Amorial.
147232: - Gedenkboek van de Centrale Bank van Suriname. Uitgegeven ter gelegenheid van haar dertigjarig bestaan.
147495: - Fliegende Blätter. Band 122 No. 3101-3152 & CXXIII (123) No. 3128-3153.
147496: - Fliegende Blätter. Band CII (102) No. 2579-2604 & CIII (103) No. 2605-2630.
147494: - Fliegende Blätter. Band CXX (120) No. 3049-3074 & CXIX (121) No. 3075-3100.
92777: CATALOGUS 1981. - Utrecht en zijn middeleeuwse kerken.
119875: - BARRÉ,GERMAIN Curé de Nouville près Rouen. [Exlibris]. Globe with pile of books wihin wreath.
143571: - De Blauwe Wimpel. Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen. Jaargang 51,
61462: - World press photo 1979.
138654: - Almanach De Gotha 1998.
96305: GEDENKBOEK 1851-1951. - Koninklijke roei- en zeilvereeniging De Maas 1851-2001 17 Februari.
131739: - Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland), Jaargang 1, 1976.
125210: CATALOGUS 1985. - John Rädecker 1885-1956. Beeldhouwwerken, schilderijen en tekeningen.
147002: - Kunstkroniek. Associatie met Premiën, uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der Schoone Kunsten. Met medewerking van Nederlandsche Kunstenaars en Letterkundigen.
146988: - West-Friesland's Oud en Nieuw XVI.
146989: - West-Friesland's Oud en Nieuw XIII.
146987: - West-Friesland's Oud en Nieuw XVII.
146990: - West-Friesland's Oud en Nieuw XIV.
146991: - West-Friesland's Oud en Nieuw 19e Bundel.
141820: - 100 jaar 'T Gooi. Een eeuw geel-zwart.
141950: - Teyler 1778-1978. Studies en bijdregen over Teylers Stichting naar aanleiding van het tweede eeuwfeest.
141949: CATALOGUS 1993. - Acht van Latem.
141429: - NEXUS. Nr. 36.
5045: - Officieele reisgids der Nederlandsche spoorwegen. Voornaamste buitenlandsche verbindingen 15 mei 1939.
45292: - Tussen Vecht en Eem, 6e jaagang, nr.2: Loosdrecht.
147083: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147084: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147085: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147086: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147090: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147089: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
119900: - BRADSHAW,A.CAVENDISH. [Exlibris]. Armorial.
119904: - BROADHEAD,THEOD.H. [Exlibris]. Amorial spade shield.
119905: - BRODERIP,FRANCIS. [Exlibris]. Crest.
119948: - BARCLAY. [Exlibris]. Amorial.
119951: - BATNES,GEORGE B.D. Archdecon of Bombay. [Exlibris]. Amorial.
119926: - GILES,GEORGE. [Exlibris]. Armorial.
119943: - ACLAND,ALFRED DYKE. [Exlibris]. Arm with prey bird.
119956: - BUNBURY,HENRY EDWARD. [Exlibris]. Amorial.
138650: - Manuel d'Entretien Lincoln.
143756: CATALOGUS 1995-1996. - De Utrechtse Salon van kunstenaars en vormgevers.
140049: - 500 Exlibris of the Russian R1public - Les ex libris des artistes de la fédération de Russie - Die Exlibriskunst in der Russische Föderation.
119914: - COCK,ALFRED of the Middle Temple. [Exlibris]. Armorial.
119915: - COLLINGS,JAMES. [Exlibris]. Amorial.
119916: - COMERFORD,JAMES. [Exlibris]. Armorial.
143735: - De Locomotief. No. 216 - 85ste Jaargang. Semarang Woensdag 16 September.
138222: - Vector. Art and culture in context / Arta si cultura in context.
138236: - Gids voor de Tentoonstelling der Bibliotheca Rosenthaliana t.g.v.h. driehonderd-jarig bestaan der Hebreewsche typographie in Amsterdam 1627-1927. 2e uitgave.
138237: - De Berkel specialisten in witte beroeps- en ziekenhuiskleding, alsmede in khaki vakkleding.
141616: - Traditional Linguistic and Cultural Affiliations of Cabadianb Indian Bands.
123460: - Bestek en voorwaarden, waarnaar door de Vereeniging ,,Wijk IJ" zal worden aanbesteed: Het bouwen van een Evangelisatie-Lokaal benevens 4 winkels en 18 bovenwoningen, op een terrein gelegen aan de Polanenstraat, met bijlevering van alle materialen, arbeidsloonen, transporten, ebz.
147108: - Das Buch von der fidelen & trurigen Sau.
102080: - Ärzte-Exlibris der Gegenwart.
144682: - WIEDERHAL Architectural Serial.
18030: - Exlibris
126792: - Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen. Katalog Form: Neuer Ausschnitt mit Unterglasur-Malerei: Voller grüner Weinkranz mit weissem Rande Munster Nr.15a.
119902: - BREDIN,REVD.JOHN. [Exlibris]. Armorial.
119959: - CHRIST CHURCH CANTERBURY. [Exlibris]. Jocean Amorial.
147344: - Liechtenstein 1938-1978. Bilder und Dokumente.
147240: - World Press Photo 06. 2006.
147241: - World Press Photo 09. 2009.
19924: - Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond.
147152: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1909.
142241: GEDENKBOEK 1929-2004. - P.v.v. Excelsior Pernis. 75 jaar voetbalgeschiedenis in woord en beeld.
135466: - Autovisie Jaarboek 98 - 1998.
119962: - CLIFTON,JOHN BUNN. [Exlibris]. Amorial.
123493: - A general view of trade and industry in the Netherlands. Composed by the commercial department of the Netherlands Ministry of Agriculture, Industry and Commerce. Published in cooperation with the Netherlands chamber of commerce in Londen. Numer I XX,
123475: - Te scheep. Een boekje voor waterpadvindsters van het Nederlandse Padvindstersgilde.
129957: - Football favourites. Photographs and stories of all your teams and stars.
123492: - Verslag der Commissie tot het instellen van een onderzoek in zake de induiking der Lauwerzee in verband met eenige verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen.
119917: - CONSTABLE,WM. Esqr., F.R.S & F.A.S. [Exlibris]. Festoon Armorial.
119918: - CRAVEN,ALFRED EUGÈNE. [Exlibris]. Armorial.
140899: - Boekenbal 2006. Uitnodiging Liederlijk Boekenbal 14 maart 2006.
129852: - Le Théatre dans le Monde. Revue Trimestrielle.
147348: - Kunstkroniek. Geillustreerd orgaan der Maatschappij voor Schoone Kunsten te Leiden. Aflevering 1-7 & 9-12.
147510: - Met naald en schaar.
133700: CATALOGUS 1972. - Dada in Drachten. Voorwoord K.Schippers.
145937: CATALOGUE 1962. - A decade of Glass Collecting. Selections from the Melvin Billups Collection.
24752: - Stadstimmerwerf Stadshulpwerf Stadswerf.
142246: - Boekbal 2006. Boem paukeslag. Programma Het Liederlijk Boekenbal 14 maart 2006 Stadsschouwburg Amsterdam.
142249: - Tikkie terug. Lustrumboek M.M.H.C Voordaan 1935-2010.
138271: CATALOGUS 2003. - Rijden en gereden worden. Affisches 1875 - nu.
65556: - Nederland's patriciaat. 29e jaargang 1943.
147071: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147078: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147076: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147077: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147058: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147057: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
145507: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
145508: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
130031: - De Bilt bevlogen bezongen.
100145: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5913.
100148: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5916.
100151: - Jaarboekje voor Nederlandsche Vrijmetselaren 5919.
100152: - Namen om te onthouden.
102917: CATALOGUS 2003-2004. - Anversa & Genova. Een hoogtepunt in de barokschilderkunst.
102936: KATALOG 1987. - Die Reise nach Berlin.
141238: - 75 jaar ,,De Tien" brandweer Haarlem. Haarlemse Verenigde Brandblussers Verening ,,De Tien".
144420: - Matten. Scheekverhalen Nummer 2.
141902: - Groenterecepten van Italiaanse osteria's. Ruim 700 Slow Food-gerechten uit de regionale keuken. Vertaald door Jacques Meerman.
144425: - Aankomst op den Dam der Amsterdamsche Mobiele Schuttery onder dankzegging der Heere Burgermeester op den 5 Sept. 1834.
144479: GEDENKBOEK 1915-2015. - H.L.T.C.Gooiland 100 jaar.
138820: - De Brakke Hond. Litterair tijdschrift met neus.
145559: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145560: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145561: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145562: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145563: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145564: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145565: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145566: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145567: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145568: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
144427: - Terugkomst door de Muiderpoort der Amsterdamsche Mobiele Schuttery op den 5 Sept. 18134.
139437: - Wadden-Kwintetspel voo 2-7 spelers.
102943: CATALOGUE 1987-1988. - De Greco à Picasso.
103099: - Foto-Cine catalogus 1961.
103100: - Foto-Cine catalogus 1962/63.
103101: - Foto-Cine catalogus 1963/64.
103105: - Wetgevings-editie voor de rechtspraktijk 1,2 & 3. 2e druk.
103130: - West-Friesland Oud & Nieuw. 69e bundel Westfries Genootschap.
103131: - West-Friesland Oud & Nieuw. 73e bundel Westfries Genootschap.
103263: CATALOGUS 1988. - Utotombo. Kunst uit Zwart-Afrika in Belgisch privé-bezit.
103339: - Noget om exlibris og exlibrislitteratur samt en fortegnelse over 50 exlibrispublikationer fra forlaget Exlibristen.
121799: - Copper as Canvas. Two centuries of Masterpiece Paintings on Copper 1575-1775.
145613: - Illustrators 36. The Society of Illustrators 36th Annual of American Illustration.
145832: CATALOGUE 1985-1986. - Gallé.
141168: - Programma der feestelijkheden ter viering van het 75-jarig bestaan der 1e H.B.S. B te Haarlem 21, 22, 23 september 1939.
130459: - Jaarzang aan de Broederschap van de aloude thetorijkkamer te Haarlem bekend onder de zinspreuk Trou Moet Blijcken 1979.
128733: - Gezigt van de Batterije te Ouderkerk aan de Sluis bij 't Groote Loopveld 1787.
147493: - Fliegende Blätter. Band CXVIII (108) No. 2997-3022 & CXIX (109) No, 3023-30498.
147207: - Fliegende Blätter. Band CIV (104) 2631-2656 & CV (105). No. 2657-2683.
145888: CATALOGUE 1997-1998. - Rhapsodies in Black. Art of the Harlem Renaissance.
147422: - Fliegende Blätter. Band CXIV (114) 2892-2917 & CXV (115) No. 2918-2944.
147423: - De Vechstreek van Utrecht tot Muiden en het Loosdrechtse plassengebied. 7e herz.druk.
147420: - Fliegende Blätter. Band CVIII (108) 2736-2761 & CIXI (109) No. 2762-2787
147418: - Fliegende Blätter. Band CXXVII (128) 3258-3283 & CXXIX (129) No. 3284-3309.
147419: - Fliegende Blätter. Band CXII (112) 2840-2865 & CXIII (113) No. 2866-2891.
98741: - Vleuten-De Meern in 1832. Grondgebruik en eigendom. Tekst & kaarten. Haarzuilens - Oudenrijn - Veldhuizen - Vleuten.
145514: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
145515: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
77194: - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 4: Middeleeuwen.
77195: - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 1: Middeleeuwen.
94038: - Boekcier. Mededeelingen van de Stichting Nederlandsche Exlibris-Kring. Mededeelingen / Tijdschrift van de Stichting Nederlandsche Exlibrus-Kring. 1946 - 1947 Nr. 2 - 1948 Nr. 3 - 1948 - Nr. 4 - 1952, Nr. 1 - 1954 Nr. 3 - 1959, Nr. 4 - 1962.
147140: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1896.
147141: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1897.
147383: - Het grote Pastakookboek. Met meer dan 600 inspirerende Italiaans recepten.
138286: - Beknopt overzicht van de Krijgsverrichtingen der Koninklijke Landmacht 10-19 Mei 1940.
1927: - Notice pour la Guérison promte et radicale des maladies de la vigne. (Institut hydrothérapique pour la régénération des vignobles de France - A la fabrique du parasiticide Caladois).
145981: - Star Trek Stardate 1984 Calendar.
145982: - Star Trek The Next Generation 1990 Calendar.
145983: - Star Trek The Next Generation 1995 Calendar.
145975: - Star Trek. The Wrath of Khan. Stardate Calendar 1983.
145921: - Radio De Muur. Legendatisch tourverhalen en radiofragmenten. Met oa. Michael Boogerd, Theo Koomen, Mart Smeets, Joop Zoetemelk, Jeroen Wielaert & Hoost Prinsen.
135677: - Rover 3500 Automatic gearbox models and Rover 3500S synchromesh gearbox modells. Repai operations manual.
147072: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
145884: - Startrek. The next Generation 1995 Calendar.
147143: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1899.
147144: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1900.
103410: - Brinkmann aan de Grote Markt. 4000 jaar geschiedenis Hartje Haarlem.
147427: - Jaarboekje van het Oudheiskundig Genootschap ,,Niftarlake" 1915.
147142: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1898.
52035: - Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900.
125109: - Almanak voor de Provincie Noord-Braband, voor het jaar 1835.
146836: CATALOGUS 1967. - Gedrukt in Japan.
144950: - Hornady Handbook of Cartridge Reloading. Rifle-Pistol. 3rd edition.
140491: CATALOGUS 1990. - Van kimono tot ruimtepak. Zijde - Kunstzijde - Kunstvezel.
75753: - Boekenbal 2006.
140357: - Doorn in 1832. Grondgebruik en eigendom.
145633: - Mijn spelen is leeren. Geschenk voor Jongens en Meisjes.
142880: - Armamentaria. Aflevering 10.
145653: - Topografische inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland.
145640: - Archeologie N0.9 1999.
145659: - Tjoklat Sagen. Indische vertellingen.
145686: - De avonturen van Bruintje Beer. Serie 6.
145695: - Bruinboek van de Hitler-Terreur en den Rijksdagbrand. Voorbereid door het wereld-comité voor den slachtoffers van het Hitler-Fascisme. Ingeleid door Lord Marley. Met voorrede van Prof.Dr.G.W.Kernkamp.
147421: - Fliegende Blätter. Band XCII (192) 2319-2344 & XCIII (93) No. 2345-2370
145732: CATALOGUE 1985. - Villes d'eaux en France.
145733: DU 740. - Philip Roth. Amerika erfinden. [zweisprachige Ausgabe]. Phili[p Roth. Inventing America [bilingual issue].
147105: - Catalogue of Admiralty Chats and other Hydrographic publications 1952.
56470: - Vier Upanisaden. Vertaald uit het Sanskrit en ingeleid door Dr Ali Beth.
61464: - World press photo '84.
147021: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
130475: - Veterinaire Almanak voor het jaar 1897.
126401: CATALOGUE 1974. - Les incunables de la Collection Edmond de Rothschild. La gravure en relief sur bois et sur métal.
126410: - Art & Métier du Livre.
126409: - Revue de L'Art 5/
126408: - Revue de L'Art 44.
126449: - Stoomtram Hoorn-Medemblik. Gids en rollend materieel.
127993: - Bouwkundig Weekblad Architectura.
20071: - Wilde planten van West- en Midden-Europa.
51178: - VICTORIA 100, 1893-1993. Portret van een eigenzinnige Hilversumse voetbal- en vriendenclub.
135668: - 100 Klassiekers voor alle dag.
140059: CATALOGUS 1970. - Victor Vasarely. Collages, tapijten, reliefs, sculpturen, transparanten, zeefdrukken.
147451: - De Seinpost Scheveningen programma.
138480: - Roosendaals verleden geillustreerd.
145505: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
145506: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
142686: - Album voor het verzamelen der plaatjes van den geïllustreerden scheurkalender ,,Mooi Nederland" 1908.
2035: - Fête des vignerons Vevey 1955.
146117: - Ons Amsterdamm. Maandblad van de Gemeentelijke Commissie Heemkennis.
146120: CATALOGUS 1975. - Americana. Nederlandse architectuur 1880-1930.
142674: - Stichting Historisch Opperdoes. Jaarboek 14, 2013.
93118: - Het Eilands IJsselmonde zoals het was 1900-1940.
142670: - Stichting Historisch Opperdoes. Jaarboek 8, 2007.
142671: - Stichting Historisch Opperdoes. Jaarboek 9, 2008.
142672: - Stichting Historisch Opperdoes. Jaarboek 11, 2010.
142673: - Stichting Historisch Opperdoes. Jaarboek 12, 2011.
142668: - Stichting Historisch Opperdoes. Jaarboek 7, 2006.
135468: - Autovisie Jaarboek 2000.
121996: - Hôtel Adresboek voor Nederland. Jaargang 1, 1900.
141608: - Rijkskeuringsvoorschriften Autobussen 1948.
134328: - Elementary Chinese readers book one: Chinese character exercise book.
144943: - Cornette de Saint Cyr. Succession Kimiyo Foujita. Quatrième vente - La Grâce.
140616: KATALOG 1974-1975. - Chinesische Farbdrucke und Malereien aus der Sammlung Winziger.
142996: - Groninger Studenten Almanak, voor het jaar 1838.
142883: - Armamentaria. Aflevering 14.
147074: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147075: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147073: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
119964: - ACKLAND,HAENRY W. F.R.S. Oxford. [Exlibris]. Bird of Prey.
93166: CATALOGUS 1999. - Henk Visch Boxtel 1974-1981.
142573: - Dauphine 1961. Instructieboekje N.E. 850 ENL.
142587: - Fries molenboek.
142579: - Uttiloch Utteld Uddel. De geschiedenis van een strijdbare dorpsgemeenschap.
142570: - Kroniek van Harderwijk. Deel 2: 1931-1981.
142569: - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. Met een voorwoord van Mr.Georg Branting. Vertaling P.Voogd e.a.
142565: CATALOGUS 1982. - Kastelen in Brabant. Van burcht tot landhuis.
147159: - Vry Nederland. Nederland Oranje.
142552: - Handleiding voor het onderhoud van uw Ford V-8 Truck.
119881: - ALDRIGES,JOHN. [Bookplate]. Crest.
146748: - Wijn. Maandblad voor liefhebbers van de wijn.
141658: - Album behoorende bij den toneelkalender.
139023: CATALOGUS 2001-2002. - Het hoofd ten voetenuit - La Tête, un portrait en pied - The head. A full-lenght portrait.
126896: CATALOGUS 2004. - Egbert Estié en de Porceleinfabriek De Kroon Noordwijk 1906-1910.
137876: CATALOGUE 2014. - Marga Weimans. Fashion House.
146039: - Ancient Chinese Pottery. Earthenware and Funerary pottery in the National Museum of History.
136526: - Gedoopt. Vijf eeuwen Doopsgezinde in Nederland.
145522: - MIROIR SPRINT.
139433: - Boekenbal 2011: Curriculum Vitae - geschreven portretten.
143460: - Tefaf Maastricht 1998. Handbook 1998 Mecc Maastricht The Netherlands 7-15 March 1998.
142455: - The TAIN. Translated by Thomas Kinsella from the Irish Táin Bó Cuailnge.
136506: - Photography Annual of the Netherlands 12.
93108: - Kroniek van 60 jaar HDV. [1917-1977].
142428: - World Press Photo 1989.
134282: TUN LI-CH'EN. - Annual customs and festivals in Peking as recorded in the Yen-ching Sui-shih-chi. 2nd rev.edition.
3847: - Nieuw Prenteboekje voor de lieve kleinen. Met bijgevoegde leeslesjes naar hunne vatbaarheid. 2e stukje.
142394: - I Ching. Het Klassieke Chinese Boek der Veranderingen. Nieuwe vertaling uit het Chinees met Inleiding en Concordantie door Rudolf Ritsema & Stephen Karcher.
126791: - Die Staatliche Porzellan-Manufaktur Berlin.
71215: - Het complete handboek van de wonderbaarlijke Koi.
136398: - Dagteksten van de Evangelische Broedergemeente Hernhutters. Ontstaan - Geschiedenis - Verspreiding - Gebruik.
98816: - De Twentse stoomtrein. Gids voor de stichting Museum Buurtspooeweg.
98297: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 24.
98298: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 23.
98299: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 29.
115061: - Foto's voor de stad 72-91 & 89-91. Amsterdamse documentaire foto-opdrachten 1972-1991 & 1989-1991.
141791: - Midwoud Oostwoud Combinatie. MOC 1933-2008. Een voetbaldocument.
99728: - BULLMORE,EDWARD AUGUSTUS [Bookplate]. Amorial.
99733: - Hall of Otterburn Northhumberland. [Exlibris].
98460: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 8 (1982).
98461: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 9 (1983).
99251: - Ex-libris. Revue internationale. Année 2, 1930. 4e trimestre.
99247: - Michael Florian. En tjekkist grafiker og hans exlibris.
99249: - Ex-libris. Revue internationale. Année 2, 1930. 2e trimestre.
97305: - Het Leven. Geillustreerd [Tijdschrift] Jaargang 25, 1930.
97306: - Het Leven. Geillustreerd [Tijdschrift] Jaargang 25, 1930.
101424: - Het Medische Profielen Boek.
99235: - Österreichische Exlibris Gesellschaft. Jahrbuch 19, 1920.
98293: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 25.
98294: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 28.
98455: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 2 (1976).
98456: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 3 (1977).
98471: - Textielhistorische Bijdragen Nr. 15. Jaarverslag over 1973.
98473: - Textielhistorische Bijdragen Nr. 17. Jaarverslag over 1976.
98474: - Textielhistorische Bijdragen Nr. 25. Jaarverslag over 1985.
97378: CATALOGUS 1971. - Rubens en zijn tijd. Tekeningen uit Belgische verzamelingen.
143438: - Vijf ambtenaren van de VOC en de regering in Indië. Inventarisasen van de archieven Becker, Cnoll, Van Kal, Van Polanen en Valckenier.
98808: - De Lofzang. De 'Hallel'-psalmen 113-118.
98505: - 25 jaar gemeente Zeewolde.
98475: - Textielhistorische Bijdragen Nr. 26. Jaarverslag over 1986.
98476: - Textielhistorische Bijdragen Nr. 27. Jaarverslag over 1987.
104098: - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 5: Nieuwe tijd.
97971: - Geerdink Aannemersbedrijf 50. Usselo - Amsterdam - Rotterdam - Bergen op Zoom.
96578: - Sprookjes van de Efteling 12: Klein duimpje.
119650: - De Tampon. Maandblad voor de leerlingen en oud-leerlingen der school voor grafische vakken - Utrecht.
143881: - Handleiding voor den Militairen Ziekenverzorger en Ziekendrager.
143882: - Gids voor den Militairen Ziekenverpleger 1917.
100868: - De keramiekgids. Hedendaagse keramiek in Nederland.
128985: CATALOGUS 1977-1978. - S.van Ravesteyn.
93643: - Geldersche Volks-Almanak voor het jaar 1856 - Jaargang 22.
25920: - 80 jaar Elinkwijk in een hink-stap-sprong.
93645: - Geldersche Volks-Almanak voor het schrikkeljaar 1836. 2e jaargang. 2e druk.
93647: - Geldersche Volks-Almanak voor het schrikkeljaar 1849. 15de jaargang.
93657: - Algemene geschiedenis der Nederlanden. Delen 5, 6, 7, 8 & 9: Nieuwe tijd.
100585: - Studieboek.
125251: CATALOGUS 1977. - Jugendstil.
126885: - Castrum Peregrini 264-266.
126883: - Castrum Peregrini 261-262.
101984: - Schiedam. Uitgegeven net medewerking van het Gemeentebestuur van Schiedam.
142948: - Glashütte Limburg HMBH, Katalog 17, 1968.
144639: - World Press Photo 11. 2011.
77746: CATALOGUS 1992. - De grote utopie. Russische avantgarde 1915-1932 / The great utopia. Russian avant-garde 1915-1932 / Die grosse Utopie. Russische Avant-Garde 1915-1932.
77994: - World Press Photo '63. Een keuze uit de foto's, ingezonden voor de internationale tentoonstelling World Press Photo '63 in het Gemeentemuseum te Den Haag.
146032: - Chr. Ulo School - Groen van Prinsterer Mavo Appingedam 1922-1994.
104494: - Boekenbalboekje. Foto's van particam pictures. Inleiding Simon Vinkenoog.
147082: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147080: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147081: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147079: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
144031: - Schevingen Holland. Uitslaande folder.
34801: - In weer en wind. Geïllustreerd maandschrift gewijd aan natuurleven, reizen, volkskunde en buitensport. Onder redactie van R.Tolman, J.I.van Schaick & J.P.Strijbos.
140242: - Ex Libris Buchkunst und Angewandte Graphik 1912.
141984: - Hollands diep. Jaargang 1 - Nummer 1: Het gesprek tussen Simon Carmiggelt en Gerard Reve.
92796: - Catalogo de partituras para instumentos de tecla. Órgano sin pedal - Clavicordio - Clavicémbalo.
92795: - Festschrift zur Weihe der neuen grossen Orgel im Salzburger Dom 1988.
145786: - La Route des Epices.
139601: - Ordonnantie op den Stads Accys van de Wynen, over de Stad Delft, Delftshaven en de Jurisdictie van dien.
147208: - Fliegende Blätter. Band LXXXVII (88) 2214-2239 & LXXXIX (89) No. 2230-2266.
39402: - 50 jaar DSA. Gedenkboek ter ere van het tiende lustrum van de Deltsche Studenten Aeroclub 1931-1981.
139273: CATALOGUS 1993. - China op Waaiers. Schilderkunst op waaierbladen van de Ming tot heden. Verzameling van het Museum van Nanking.
145526: - Le Miroir des Sport.
145525: - Le Miroir des Sport.
145988: - Star Trek The Next Generation 1997 Calendar.
145989: - Star Trek The Next Generation 1998 Calendar.
145990: - Star Trek Voyager 1998 Calendar.
124741: - Mislukte aanslag der Herdooperen op Amsterdam, in 't jaar 1535.
147649: - Reclame plaatje Hollandsche Cacaofabriek te Amsterdam: meije met een kop en schotel in haar handen.
139235: - Lebook. Photography / Illustration.
147209: - Fliegende Blätter. Band CX (110) 2788-2813 & XXI (111) No. 2814-2839.
147210: - Fliegende Blätter. Band XCVIII (98) 2475-2500 & XCIX (99) No. 2501=26126
141566: - Progreamma met toelichting Nationaal Socialistische Beweging in Nederland (N.S.B.).
135659: - Fiat 600D. Handleiding. 5e herz.druk.
143642: - Indonesian. An official handbook 1991.
99722: GEDENKBOEK 1875-1950. - De schepen die wij bouwden 1875-1950 - The ships we built. Gedenkboek van de N.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde, Vlissingen.
143763: - AUTO. Een documentaire over de Citroëns DS en ID. Beeld van een gebruiksvoorwerp door de tijd.
144169: - De Wandelaar. Geïllustreerd Maandblad gewijd aan natuurstudie, natuurbescherming, heemschut, geologie, folklore, buitenleven en toerisme.
89396: - Naar de Jeugd-Werkgemeenschap Drakenburg (te Baarn).
89104: CATALOGUS 2004. - De appels van Jan Bons. Affiches voor toneelgroep De Appel.
92064: CATALOGUE 1999. - Japanese Contemporary Ceramic Art / Hedendaagse Japanse Keramiek.
135658: - Auto & Design Nr. 37 Maggio 1986.
101779: - Verken de ruimte. Het pop-up boek van de ruimtevaaer.
147149: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1905.
147150: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1907.
147151: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1908.
24536: - Adrie van der Poel de kampioen van het karakter.
129234: CATALOGUE 1977-1978. - Gustave Courbet (1819-1877),
134428: CATALOGIS 2004-2005. - Van tin gegoten uit tin genoten.
100373: - De ARCHITECT. Schoonheid noodzakelukheid. Hedendaagsche en oude kunst. Onder redactie van het Genootschap Architectura et Amicitia. Losse platen:
147061: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147060: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
147059: - Die Gartenlaube. Illustiertes Familienblatt.
144548: - Stryd tuszen de Smullende Bubbel Heeren, en de Aanstaande Armoede.
121903: - Mitteilungen über Weibau und Kellerwirtschaft.
146086: - De beslissende stap. Met de B.B.C. bij de troepen. Speiale oorlogsreportage van de Invasie tot de Vrede 6 Juni 1944 - 5 Mei 1945.
146089: - Playboy's Sex in Cinema 3.
135467: - Autovisie Jaarboek 99 - 1999.
145609: CATALOGUS 1985. - Hipolyte, Auguste et Paul Flandrin. Une fraternité picturale au XIXe siècle.
10792: - Vogels van West- en Midden-Europa.
24529: - Lübeck-Büchener Eisebahn. Die grosse norddeutsche Privatbahn.
24530: - Lokomotiv-Versuchsamt Grunewald. Die Geschichte des berühmten Lok-Labors.
127136: - Jubileum-uitgave 35 jaar Circuit Zandvoort 1948-1983.
147139: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1895.
147137: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1888.
147138: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1894.
2828: - Brommy & Tommy vakantie in Italië.
124754: - Pauw,Adriaan, heer van Heemstede, Raadpensionaris van Holland.
147519: - Fliegende Blätter. Band CXVI (116) 2945-2970 & CXVII (117) No. 2971-2996.
24531: - Nederlandse Emblemata. Bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse Emblemata-literatuur van de 16de en 17de eeuw.
93055: - Heemkundige Kring "Onder Baronie en Markiezaat".
139900: - N.V.Rotterdamsche Lloyd 1883-1947 Koninklijke Rotterdamse Lloyd N.V. 1947-1970. Stoomschepen van Wm.Ruys & Zonen en de Stoomboot Reederij Rotterdamsche Lloyd.
130781: - The greatness of Sri Gayathri - Jyothisha Sashra (origin of astrology and stronomy).
98478: - Textielhistorische Bijdragen Nr. 29. Jaarverslag over 1989.
126777: - Philobiblon. Eine Vierteljahrsschrift für Buch- und Graphiksammler.
143247: - De slag om Arnhem - The Battle of Arnhem - La bataille d'Arnhem.
9558: - Castrum Peregrini.
142024: - Rapport voor de ruilverkaveling LOPIKERWAARD.
147520: - Fliegende Blätter. Band CXXVU (126) 3206-3231 & CXXVII (127) No. 3232-3257.
147521: - Fliegende Blätter. Band C (100) 2527-2552 & CI (101) No. 2554-2579.
138696: - Deinsea. Jaarbericht van het Natuurmuseum Rotterdam / Annual of the Natural History Museum Rotterdam.
138697: - Deinsea. Jaarbericht van het Natuurmuseum Rotterdam / Annual of the Natural History Museum Rotterdam.
133257: - 1593 's-Gravendeel 1993. Uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil.
24533: - Italienische Majolika. Katalog der Sammlung Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig.
1781: - Lübeck-Büchener Eisebahn. Die grosse norddeutsche Privatbahn.
143764: - Tinkolux. Groothandel in koper, tin en luxe artikelen. Prijstlijst.
141082: KATALOG 2008. - Die Tafel der Zaren und das Porzellan der Revolutionäre. Porzellan als Kunst und Instrument in Diplomatie, Wirtschaft und Gesellschaft. Die russische Tafelkultur des 18. bis 20. Jahrhunderts.
138154: - Ontroerende toespraken van sterven Schote Geloofshelden en bijzonderheden uit hun leven. Uit het Engels vertaald door C.B.Van Woerden Jr.
141912: CATALOGUE 1981. - Hommage a Leon Spilliaert.
145994: - Star Trek Deep Spece Nine 1999 Calendar.
145995: - Star Trek Voyager 2001 Calendar.
145935: CATALOGUE 1963. - English nineteenth century Cameo Glass from the Collection of Mr. and Mrs. Albert Christian Revi.
95182: - Drieentwig Nederlandse Exlibris.
101799: I.T.M.A. - Prijscourant van Automobile- en garage-gereedschappen.
1878: - La Maglia Rosa. Het verhaal van de Giro en de Belgen 1909-2011.
93119: - Oranje-Nassau mijnen Heerlen. N.V.Maatschappij tot Explotatie van Limburgsche Steenkolenmijnen genaamd Oranje-Nassau Mijnen ON Heerlen.
121547: - In Vino Veritas. Tijdschrift gewijd aan den goeden wijn en de goede tafel. Redactie: J.W.F.Werumeus Buning.
116264: - Armamentaria. Aflevering 23, 1988.
136831: - Elvis Monthly. Year 8th Issue 93.
135602: - Witte Margriet. Maandblad. Officieel Orgaan Nederlandse Gidsenbeweging.
131972: - Eemlande Klappers Deel 21: Kerkelijke huwelijken Amersfoort tot 1812 (Ecl. Geref. Gem.).
145520: - Cyclisme Magazine.
145518: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
145519: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
147235: - Let's embrace space. Sace Research archievements under the 7th Framework Programme.
146998: - Davitamientje neemt een duik.
146992: - West-Friesland's Oud en Nieuw XV.
94782: - Strafjustiz in alter Zeit. Band III. Der Schriftenreiger des mittelalterliche Kriminalmuseums Rothenburg on der Tauber.
95235: - Grootouders bouwkunst in Overijssel.
99585: - BUSCHBY,HENRY NORTH GRANT Exlibris. Amorial.
121567: - Olthaal met Kaapse wyne. Keuse - Bewaring - Bediening - Wynkookkuns - Resepte.
144426: - Vertek der Amsterdamsche Mobiele Schuttery van de Beerebyt buiten de Utrechtsche Poort te Amsterdam, op den 29 Oct, 1830.
136829: - Elvis Monthly. Year 8th Issue 92.
104214: - Algemene geschiedenis der Nederlanden. Deel 12: Nieuwste tijd.
145947: - Poster selected from the Graphis Annuals.
134211: AUCTION CATALOGUE 2012. - The Edward Wrangham Collection of Japanese Art: Part III.
146058: - Fantasie Comics Band 1: Craig Russel, Steve Ditko Howard Chaykin, Mike Nasse.
123203: - M.A.N. Diesel Medals.
143504: - Luid en Duidelijk. Utrechts Klokkenluiders Gilde.
140942: - Jubileumboek HMS 60 jaar, 29 juli 1921 - 28 juli 1981.
147398: CATALOGUE 1999-2000. - Painting Nature. Genre and Landscape Painting from Brueghel tot Van Gogh. Carmen Thyssen-Bornemisza Collection.
119944: - ALDWELL,JOHN. [Exlibris]. Amorial.
119945: - ADOLPHUS,JOHN Esq. [Exlibris]. Amorial.
93442: CATALOGUE 1981. - Ile Saint-Louis. Exposition organisée par le Musée Carnavalet et la Délégation à l'action artistique de la Ville de Paris.
16097: CATALOGUS 1964. - Kraakporselein + overgangsgoed.
135476: - Autovisie Jaarboek 88 - 1988.
135477: - Autovisie Jaarboek 89 - 1989.
135478: - Autovisie Jaarboek 90 - 1990.
145510: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
77200: - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 8: Nieuwe tijd.
102054: - Het Oog in 't zeil. Jaargang 7 - Nummer 2-3, december/februari 1990.
102057: - Picolo. Weekblad.
102066: - Enthousiasme. Publication mensuelle Décembre 1925.
143883: - Handboek voor Zeemiliciens. Koninklijke Marine.
24711: - Van monochord tot moderne vleugel. De geschiedenis van de piano.
76066: - Boekenbal 2007.
98756: - 10 jaar Stibans.
145991: - Star Trek Deep Spece Nine 1998 Calendar.
145992: - Star Trek The Next Generation 1999 Calendar.
145993: - Star Trek Voyager 1999 Calendar.
140707: AUCTION CATALOGUE SOTHEBY'S 15 NOVEMBER 2001. - The travel sale, Natural History and Maps.
143573: - De Blauwe Wimpel. Maandblad voor scheepvaart en scheepsbouw in de lage landen. Jaargang 50,
145582: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145583: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145584: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
145585: - Miroir du Cyclisme. Editépar Miroir print.
140116: KATALOG 1965. - II Biennale Exlibrisu Wspolczesnego. Katalog. Muzeum Zamkowe w Malborku.
136821: GEDENKBOEK 1889-1964. - Vijf en zeventig jaar Roodbroek. Gedenkboek 1889-1964 gewijd aan het vijf en zeventig jarig bestaan van de Haarlemsche Footballclub Haarlem.
23151: - Tijdschrift van den Koninklijken Nederlandschen Schaakbond.
139877: - Hindstation - Endstation Haltern 1945.
139785: - 1952. Een gelukkig voorspoedig 1952 Dita + Wim Zwiers.
145509: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
147626: - Geheym der Wynen.
132098: - De Meerssener bende. Verhaal uit de tijd van de Limburgse Bokkerijders in het toenmalige Zuid-Limburg.
67913: - Atlas van de tramwegen in Nederland.
6447: - Geschiedenis van de groene buffer. Artikelen over Haarlemmerliede en Spaanwoude en zijn bewoners.
136057: - Mederlandse Historische Bronnen. Uitgegeven door het Nederlands Historissch Genootschap.
24702: - Nederlandse bouwkunst. Een geschiedenis van tien eeuwen architectuur. 4e druk.
142279: CATALOGUS 1994. - De Gebeeldhouwde Kop.
137746: - Voorbij de laatste roos. Beeldende kunst festival 1 t/m 30 November 2008. Ede in het teken van de beeldende kunst in relatie tot het werk van de Amerikaanse nagentiende-eeuwse dichteres Emily Dickinson.
145523: - MIROIR SPRINT.
145984: - Star Trek Voyager 1996 Calendar.
145985: - Star Trek The Next Generation 1996 Calendar.
145986: - Star Trek Voyager 1997 Calendar.
145987: - Star Trek Deep Space Nine 1997 Calendar.
131941: - AMERICAN LIBRARIES. 108 exlibris of American Libraries & University Libaries.
99888: CATALOGUS 1984. - Sierk Schröder recent werk.
995: - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland.
99238: - Österreichische Exlibris Gesellschaft. Jahrbuch 13, 1915.
98820: - Stoom op het schaddenspoor. Gids voor de Stichting Museum Buurtspoorweg.
98704: - Association Belge des Collectionneurs et Dessinateurs d' Libris. Exercice 1951.
98548: - Het vreemde geneesmiddel.
98477: - Textielhistorische Bijdragen Nr. 28. Jaarverslag over 1988.
98469: - Textielhistorische Bijdragen Nr. 13. Jaarverslag over 1971.
98470: - Textielhistorische Bijdragen Nr. 14. Jaarverslag over 1972.
98458: - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 5 (1979).
98300: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 30.
98295: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 27.
98296: - Verdun. Cahiers de la Grande Guerre. No. 26
7508: GEDENKBOEK 1906-1946. - Veertig jaren onderzeedienst 1906-1946. Uitgegeven t.g.v.h. 40-jarig bestaan van Hr Ms Onderzeedienst.
97670: - Naar het land der middernachtszon. Een nieuw reisverhaal.
127989: - Bouwkundig Weekblad Architectura.
133574: - Auto-Album.
96807: - Flora in Leiden. De verborgen tuinen van de stad.
96802: - Zak-Atlas voor den reiziger, den koop-, den krijgs-, den zeeman, tevens en ten meer duidlijken verstande der nieuwspapieren.
104296: - Algemene geschiedenis der Nederlanden. Deel 14: Nieuwste tijd.
96342: - De Lach (weekblad).
95865: CATALOGUE 1993. - Gianpietro Carlesso sculture - Piero Casadei Fotografie.
94741: - Präzisions-Alkoholometer.
94491: KATALOG 1982. - Von Odysseus bis Felik Krull. Gestalten der Weltliteratur in der Buchillustration des 19. und 20.Jahrhunderts.
94484: - Art Director's Index to Photographers 20.
94247: CATALOGUE 1988. - L'Art de la reliure XVIe-XVIIe siècle. À travers le fonds ancien de la bibliothèque du Conservatoire National des Arts et Métiers.
93885: - Gelegenheidsdrukwerk ongevraagde ideeën.
126880: - Castrum Peregrini 247-248-249.
146978: CATALOGUS 1970. - Atelier 7. Catalogus Stedelijk Museum nr. 473.
147606: - De wijn. Maandblad gewijd aan de belangen van den winhandel, tevens officieel orgaan van de Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars.
146001: - Groeten uit Curacao. 144 Oude prentbriefkaarten / Greeting from the past. 144 old picture postcards.
145374: - Hervormde Kerk Nieuw-Loosdrecht. De restauratie 1962.
120636: - My Darlings ABC.
135653: - De A van DAF.
141149: - Doel en vermaak in het Konstruktivisme. 8 projekten voor woning- en stedebouw OSA-Sovjet Unie 1926-1930
92158: - Die 260. Infanterie-Division 1949-1944.
126784: - Philobiblon. Eine Vierteljahrsschrift für Buch- und Graphiksammler.
92119: - Die 35.Infanterie-Division 1939-1945.
137179: - Haarlemmerplein.
137180: - Weeshuis Binnen-Amstel.
137181: - Museum Suasso.
137182: - Melkinrichting.
137184: - Album van ,,Delft'' platen.
143188: KATALOG 1972. - Stilkunst um 1900 in Deutschland.
136313: - Photography Annual of the Netherlands 10.
137193: - M.J. = MEULMAN,J. [Exlibris]. Heraldisch.
137195: - ROY,CORNELIS HENRICUS À. Exlibris van Corn: Henri: à Eoy Medicine Doctor. Heraldisch.
91802: - Bijdrage Felua. Jaarboekje voor de geschiedenis en de archeologie van de Veluwe: V/VI - 1996/97.
127791: - Zo is het gebeurd. 20 jaar historische visies op de tweede wereldoorlog in Z.O.Azië.
145503: - L'Équipe Cyclisme Magazine.
91761: - De Tijd. Noord-Hollandsche Courant. Jaargang 1850.
91760: - De Tijd. Noord-Hollandsche Courant. Jaargang 1864.
91743: - Jaarboek Feyenoord seizoen '96-'97.
137198: - LONCQ,GOSUINUS JANUS. CORN.JAN.FILIUS. Medicinae Professor Ultraiectinus. [Exlibris]. Heraldisch.
137199: - SELBY,CHARLES BARON DE. [Exlibris]. Heraldisch.
137200: - SCHARP,HENRI JACQUES Geb: 1874. Uit de Boekerij van. Heraldisch.
91475: - Handschriften & incunabelen Rijksmuseum Twenthe Enschede.
91417: - Jeux de petits garcons.
91416: - Vrijheer van Munchhausen / Le chevalier de Munichhausen.
91415: - Groente en fruit markt / Marche aux fruits et aux herbes.
91414: - Klein Duimpje / Petit Poucet.
91413: - Rood Kapje / Petit chaperon rouge.
91074: - Die Voir-Orgel in der Stadthalle Heidelberg. Orgelrestaurierung - ein Beitrag zur Kulturgeschichte.
90998: - Wenskrans. Blanco. Genummerd rechtsonder 87.
90997: - Wensbrief geliefde ouders door Dienst Willige en OnderdanigeZoon F.H.Van Sloot, Anno 1766.
90995: - Wenskrans. Blanco. Genummerd 60 rechtboven.
90993: - Versbrief aan mijn geliefde tante door Cornelis Jebbes.
90959: - De Muur. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen. No. 21.
131080: - Menukaart Holland-America Line S.S."Maasdam" Sunday, August 19th, 1956. FIRST CLASS.
90847: - Wenskrans. Zegen wensch opgedragen aan mijn zeer waarde en veelgeachte grootmoeder door Jan Marsie, 1825. Handgekleurde gravure.
90841: - Wenstkrans. De twaalf maanden van het jaar. Blanco. Houtsnede 328 x 410 mm. Genummerd No.12.
90729: CATALOGUS 1974. - Historische blaasinstrumenten. De ontwikkeling van de blaasinstrumenten vanaf 1600.
90717: GEDENKBOEK 1879-1979. - Honderd jaar eigenzinnig amateur. Dit jubileumboek is samengesteld t.g.v.h. honderdjarig bestaan van de Koninklijke Haarlemsche Football Club.
90545: - Snijdt men sijn neus af / men schent sijn aengesicht.
90081: GEDENKBOEK 1898-1938. - Den Helder dat ik nooit vergeet.... Gedenkboek bij het 40-jarig jubileum der R.H.B.S. te Den Helder 1898-1938.
89807: - Album souvenir de l'exposition internationale d'Anvers 1930. Commémoration du cemtinaire de la Belgiquer 1830-1930. / Herdenking van België's eeuwfeest 1830-1930. Gedenk-album der Wereldtentoonstelling Antwerpen 1930. Commémoration ou centenaire de la Belgique 1830-1930.
142750: - Hundertwasser 1973 Newzealand. Hundertwasser in the South Pacific as guest of honour of the City of Auckland and the City of Auckland Art Gallery.
89562: - Woningen - Logements - Wohnungen - Homes - Casas 1946-1952 Nederland - Les Pays-Bas - Die Niederlande - The Netherlands - Los Paises Bajor.
89532: - Fotografie als uitdukkingsmiddel. Catalogus stedelijk van abbe-museum, Eindhoven 28 september-27 oktober 1957.
89516: - Das war der alte Bahnhof...
89389: KATALOG 1983. - Ober-österreich Tausend Jahre. Das Werden eines Landes.
126019: - World Press Photo 1999.
140702: KATALOG 1987. - Georg Büchner. Der Katalog. Revolutionär Dichter Wissenschaftler.
131084: - Menukaart Holland-America Line ss "Maasdam" Captain H.Hogervorst, Commander.
131086: - Menukaart Holland-America Line S.S. "Ryndam" Commander D.van Dalen. Dinner. FIRST CLASS. Tuesday, August 13th 1957.
89197: - Paul Modersohn-Becker in Briefen und Tagebüchern.
88989: - Madagascar. Les guides bleus.
139440: - Jeu des Autos Auto-Quartett - Autokwartet. 3me ëdition>
136862: - Steevast 2012. Jaaruitgave van de Verniging Oud Enkhuizen.
88377: - Uitgeverij Balans. Een tussenstand van zaken 1986-1998.
88230: KATALOG 1978. - Die Sprache der Bilder. Realität und Bedeutung in der niederländischen Malerei des 17.Jahrhunderts.
88202: CATALOGUE 1978-1979. - Le temps des cares.
88178: - Muscical. Revue du théatre musical de Paris - Châtelet. Nr.5: Le Kabuki.
126778: - Philobiblon. Eine Vierteljahrsschrift für Buch- und Graphiksammler.
126809: - Castrum Peregrini.
126781: - Philobiblon. Eine Vierteljahrsschrift für Buch- und Graphiksammler.
87284: - Catalogus catalogorum ad collectiones Bibliothecae Universitatis Amstelodamensis pertinens.
87269: - Nederland's patriciaat. Genealogieen van vooraanstaande geslachten. Jaargang 63, 1977.
126862: - Castrum Peregrini 213
86814: - Die Orgeln in der Klosterkirche Muri. Festschrift zur Einweihung der Grossen Orgel 25.Oktober 1970.
86760: CATALOGUS 1956. - John Raedecker 1885-1956.
86463: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86461: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86459: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86460: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86458: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86456: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86455: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86454: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86449: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86448: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86447: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86445: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86446: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86444: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86443: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86441: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86442: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86440: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86438: - Sjors. Behoort bij Panorama.
86439: - Sjors. Behoort bij Panorama.
126889: - Castrum Peregrini 274-276.
86382: - Österreichische Touristen-Zeitung. Herausgegeben vom Österreichischen Touristen-Klub. Band XXIV & XXV,
86318: - Russian gold of the fourteenth to early twentieth centuries from the Moscow Kremlin reserves.
142764: - Gids voor Nijkerk. Bewerkt door den Gemeente-Secretaris.
86302: - Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft. Band 16.
130365: [DAIX,A.]. - De avonturen van Prof. Pienter. Deel I.
86248: - Medieval art and architecture at Winchester Cathedral.
86229: KATALOG 1980-1981. - Köln Westfalen 1180-1980. Landesgeschichte zwischen Rhein und Weser. Band I: Beiträge. Band II. Katalog.
135465: - Autovisie Jaarboek 97 - 1997.
85940: CATALOGUS 1957. - Rik Wouters.
127189: OLYMPISCHE SPIELE 1936. - Officielles Organ der XI. Olympischen Spiele Berlin 1936 und der IV. Olympischen Winterspiele Garmisch-Partenkorchen. Nummer 13.
140053: - De Tampon. Kerstnummer 1934. Maandblad voor de leerlingen en oud-leerlingen der school voor grafische vakken - Utrecht.
126811: - Castrum Peregrini.
85447: CATALOGUS 1983. - Het Delfts orakel. Hugo De Groot 1582-1645.
136317: - Photography Annual of the Netherlands 5.
136830: - Elvis Monthly. Year 8th Issue 94.
85323: - Ninth letter. Vol. 3, No.1.
85322: - L'Art Flamand & Hollandais. Revue mensuelle illustré. Année 7 No.6.
85321: - L'Art Flamand & Hollandais. Revue mensuelle illustré. Année 7 No.5.
85132: - Wilde planten in Noord-Holland.
85040: CATALOGO 1985. - Exposició Girona dins la formació de l'Europe medieval 785-1213.
136300: KATALOG 1996. - Aller Knecht und Christi Untertan. Der Mensch Luther und sein Umfeld.
136309: - The Photography Awards of the Netherlands #13.
127188: OLYMPISCHE SPIELE 1936. - Officielles Organ der XI. Olympischen Spiele Berlin 1936 und der IV. Olympischen Winterspiele Garmisch-Partenkorchen. Nummer 13.
140057: CATALOGUS 1959. - Bertram Weihs grafisch werk.
84377: - Tussen Waterweg en Haringvliet 1953-1978.
84005: CATALOGUS 1948. - Belgische kant van de 16e eeuw tot heden.
83957: CATALOGUS 1976. - De achtergrond belicht. Ontwerpen voor het theater, 1580-1850.
83941: - Gegegens betreffende de Vrije Universiteit in de periode 1955-1980. Verzameld t.g.v. haar honderjatig bestaan op 20 oktober 1980 in opdracht van het college van dekanen.
83835: - Een eeuw loodsen op en om de Schelde. Het leven en werken van de loodsen in de Scheldemonden.
83818: - Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Oude Kunst. Inventariscatalogus van de oude schilderkunst.
83696: KATALOG 1986. - Prinz Eugen und das Barocke österreich.
83403: KATALOG 1952. - Westdeutsche Grafik. Ausstellung in der Städtischen Kunsthalle Recklinhausen vom 8. bis 30 November 1952.
120762: - M,J.[J.Meulman]. [Exlibris]. Heraldisch.
140062: - Alloha Nummer 1 van 5 mei - 19 mei 1972.
140065: - Alloha Nummer van 19 mei - 2 juni 1972.
140066: - De Opstoot. Een satirisch blad. Nummer 2 / 10 maart 1982.
141615: - Indians of the Yukon and the Northwest Territories.
82921: - Lotscher Codex. Deutsch. Urkundenbuch der ehemaligen Fürstabtei Lorsch. Nach dem lateinischen Text der Urschrift, wiedergegebm von Lamey (1768-1770) und Glöckner (1929-1936), ind Deutsche übertragen von Karl Josef Minst. 2.Aufl.
82888: - Gemeente Nigtevecht 1921. Inspectie Hilversum. Openbare school Hoofd der school: L.F.N.Giel. Lijst, bedoeld in art. 19, eerste lid, der leerplichtwert, van de kinderen die schoolgingen op bovenvermelde school; met aanteekening van de toelating en afschrijving hebben geleid; voorts van iedere verzuimde schooltijd met vermelding van redenen, die tot verzuim hebben geleid.
140813: - 3 oude foto's met Auto's.
82686: - Elfstedentocht 1997. De tocht van 4 januari in woord en beeld.
124949: - Electriciteits-Tentoonstelling Leiden 1930.
82536: - Schriftum zur Rheinischen Kunst von den Anfängen bis 1935.
126813: - Castrum Peregrini.
126814: - Castrum Peregrini.
82361: CATALOGUS 1989. - La mémoire des siècles. 2000 ans d'écrits en Alsace.
82142: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 25, No 1 t/m 43, october 1876.
82141: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 24.
82139: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 19
82140: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 21.
82138: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 14.
82137: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 13.
82136: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 11.
82135: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 10.
82134: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 9.
82133: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 6.
82132: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 5,
82131: - Maconniek Weekblad. Uitgaaf voor broeders onder medewerking van vele hooggeachte BB. Jaargang 4,
82104: - De cicade op de speerpunt. De Grieke oudheid in 160 epigrammen. Gekozen en vertaald door Helene Nolthenius.
82038: - Mededelingenblad van de Nederlandse ceramiek. No 51.
81821: - Hard gras. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 20.
81819: - Hard gras. Voetbaltijdschrift voor lezers. Nr. 11.
126872: - Castrum Peregrini 219-220.
81681: - NEXUS. Nr. 45.
81672: - NEXUS. Nr. 37.
81382: - In het land van Brederode. Jaarboek 2003.
81233: - Asian Art. Arthur M.Sackler Gallery, Smithsonian Institution.
81232: - Asian Art & culture. Arthur M.Sackler Gallery, Smithsonian Institution.
80868: CATALOGUS 1997. - Art nouveau in Polen.
80799: - Unlocked No (1). Collectie Rabobank Nederland.
80567: - Zoologische Mededelingen 69: 15-29.
80555: - Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte. Band 16, 1977.
126873: - Castrum Peregrini 225
126874: - Castrum Peregrini 229
139380: - BEYERS,J.L.B. [Exlibris]. Stapel boeken, bijenkorf, engel, putto.
80121: - Het jaar 2004.
8008: - De monumenten in de gemeente Maastricht. Afl. 2.
8006: - De monumenten in de gemeente Maastricht. Afl. 1.
80047: - Gesigt van de kerk tot Noordwyk op Zee / Vue de l'église de Noordwyk sur Mer.
79903: - Toby en Tuppy en professor Kraai. 'n groot avontuur. Strip om te lezen en te kleuren.
126815: - Castrum Peregrini.
79776: - Nederlandse klederdrachten / National costumes in the Netherlands / Les costumes nationaux de Hollande.
79670: - Snoecks 83.
79672: - Snoecks 81.
79669: - Snoecks 84.
79668: - Snoecks 82.
79294: - Inventarisatieatlas voor flora en fauna van Nederland. 2e druk.
79190: - Wandlungen Christlicher Kunst im Mittelalter.
78983: - Het continent van de eenzaamheid. Reportages en beschouwingen over Latijns-Amerika.
140081: - Baardmans en de Kale Stomp komt terug.
139382: - BOELEN,JACOBI THEODPRII. Ex Libris. Heraldisch.
126876: - Castrum Peregrini 231-221.
78785: - Skuthessilen 1987. Iepen Fryske kampioenskippen skûtsjesilien 1987.
140735: - Boekenweekgeschenk 1934: Antoon Coolen.
78049: - De Tropische Natuur. Orgaan van de Nederlandsch-Indische Natuurhistorische Vereeniging. Jaargang 9.
126816: - Castrum Peregrini.
135438: - Wielersport. Tijdschrift waarin opgenomen de officiële Mededelingen van de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie.
130779: - The Spiritual significance of Sandhykaram (rituals).
77438: CATALOGUE 1987-1988. - Mondriaan from figuration to abstraction.
77430: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 109: De draagkorf van den bullebak.
77431: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 110: De gedaanteverwisseling van Polichinel.
77427: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 105: De Japansche hond.
77426: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 82: Het kermstmis schoentje.
77423: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 56: De in het bosch slapende deerne.
77418: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 47: Geschiedenis van een koopman in kramereijen.
77415: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 43: De duivel in de flesch.
77410: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 33: Rup en de boer (Rup het berggenie).
77409: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 32: Geschiedenis van den verloren zoon.
77404: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 22: Geschiedenis van ezelshuid.
77403: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 21: Geschiedenis van den kleermaker en den bult.
77402: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 20: De kermismarkt in Nederland.
77400: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No 18: De drie bruidegoms.
77399: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No. 17: De zwaanridder.
77398: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No. 16: De sprekende doode.
77396: - Imagerie Pellerin. Prentjesdruk van Epinal, No. 10: Geschiedenis van Ali-Baba en de 40 roovers.
77207: - Lijndiessellocs in West-Europa 1945-heden. 2e bijgew.druk.
77198: - Algemene Geschiedenis der Nederlanden. Deel 6: Nieuwe tijd.
77180: - Glimpses of Indonesia / Indonesia Selayang Pandang.
126877: - Castrum Peregrini 236
128069: - World Press Photo 03. 2003.
7697: GEDENKBOEK 1902-1952. - Gedenkboek ons aller belang 1902-1952.
76949: - Houten meubels accessoires. Technieken en modellen uit de hele wereld.
135469: - Autovisie Jaarboek 2001.
76726: - Verbeelding van verlangen I.
112343: - Het huis van Nieuwburg te Ryswyk, alwaar in 't jaar 1697, de vrede geslooten is.
126818: - Castrum Peregrini.
76062: - Zelfs een wolk. Drie jiddische gedichten. Vertaald door Willy Brill.
126819: - Castrum Peregrini.
126881: - Castrum Peregrini 250
75247: - Haerlem jaarboek 1994. Uitgave Historische Vereniging 'Haerlem'.
75216: - De schans. Literair tijdschrift - Nummer 11.
75208: - De schans. Literair tijdschrift - Nummer 9.
75206: - De schans. Literair tijdschrift - Nummer 7.
75137: - Encomia. Bibliographical Bulletin of the International Courtly Literature Society. 18-19.
75138: - Encomia. Bibliographical Bulletin of the International Courtly Literature Society. 22-23.
75131: - Vigiliae Christianae. A review of early Christian life and language.
75130: - Vigiliae Christianae. A review of early Christian life and language.
75129: - Vigiliae Christianae. A review of early Christian life and language.
75128: - Analecta Bollandiana. Revue critique d'Hagiographie / A journal of critical Hagiography. 121.
74959: GEDENKBOEK 1915-1990. - 1915-1990 Ierse Setter Club 75 jaar.
127663: - Almanch de Cocagne pour l'an 1921. Dédié aux vrais Goutmands et aux Francs-Buveurs.
108081: - Handleiding OPEL Olympia Car-A-Van en bestelwagen.
135078: - De Volmaakte Hollandsche Keukenmeid.
127153: - Orgelmuziek voor iedereen / Organ music for everyone / Orgelmusik für jeden. Deel 4: Evergreens en musicals. 3e druk.
135471: - Autovisie Jaarboek 2003.
133864: - Psychiatrie in Europa. 35ste voorjaatscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 11,12,13 April 2007 Mecc, Maastricht.
7453: - Das Jahrbuch des Jägers.
74348: - Ard, die heeft de wereldcup & Heya Ard Schenk, door Kees Korbijn. Koor en orkest 'De Goldstars'. Grammefoonplaat 45 rpm.
74296: - Le chameau Chinois du Musée Guimet / The Guimet Museum's Chinese camel.
123059: - Portretten uit het Huis Oranje-Nassau. Historisch foto-album uitgegeven ter gelegenheid van het regeringsjubileum van H.M.Koningin Wilhelmina (1898-1938).
126882: - Castrum Peregrini 255
73750: - Woordenlijst van het Protestantisme.
73743: - Woordenlijst van het Rooms-Katholicisme.
127237: CATALOGUE 1988. - Paula Rego.
73354: - Atlas. Nieuwe literaire nonfictie.
100792: - EICHENBERGER,LINA Ex Libris. [Eignerwappen].
126820: - Castrum Peregrini.
73037: - HEGEL-Studien. Band 12. Herausg.von F.Nicolin & O.Pöggeler.
126875: - Castrum Peregrini 230
72650: - Max-Planck-Gesellschaft. Jahrbuch 2000.
72589: - Dictionary of British scientific instruments.
72587: - Encyclopedie van orkest instrumenten. Diagram.
12429: - Het aanzien van 1964. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
134136: KATALOG 2010. - Die Türken in Wien. Geschichte einer jüdischen Gemeinde.
71992: - Siné Massacres. No 9, Avril 1963: Le colonialisme.
71988: - Seed. Chicago. Vol.6, No.8.
71986: - Giff . wiff. Revue de la bande dessinee. No. 22, december 1966.
71985: - Hotseshit. The offensive review. Number 1,2,3 & 4.
71980: - Spruit. Onafhankelijk mannekens maandblad. No 1.
71489: KATALOG 1979. - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen 1604-1679.
71405: - Recepten voor het gebruik van gelatine in de keuken.
7119: - Alpenvereins-Jahrbuch 1973 (Zeitschrift, Band 98).
71185: - Grafiek nu 3. Biënnale van Nederlandsche grafische kunst.
71187: - Grafiek nu 5. Biënnale van Nederlandsche grafische kunst.
71025: KATALOG 1987. - Der Deutsche Werkbund - 1907, 1947, 1987...
126822: - Castrum Peregrini.
70919: CATALOGUS 1972. - Tentoonstelling van de impressionist Hendrik Jan Wolter.
70918: CATALOGUS 1969. - Beeldende kunstenaars in Bussum.
70404: - Bruintje Beer [omnibus].
129183: - Randoe-Agoeng te Pasoeroean, Oost-Java. Cultuur-Maatschappij. [Kapokonderneming].
129182: - Gids bij het huisonderwijs in Nederlandsch-Indië. Volledige Cursus voor Huisonderwijs vanaf het 1e tot en met het 7e leerjaar. Directeur: H.G.Clerkx. Vertegenwoordiger: J.M.J.Haanraadts Djokjakarte. Rapportboekje [1e & 2e leerjaar] van den leerling Karel Langeler. Registernummer 3042
70075: - Military leap frog - or hints to young gentlemen. by Neff's Blackwood & Co.
70062: - La bonne charge!!
69984: [GILLRAY]. - Charming well again.
69956: EUTOPIA 11. - Moslim in Europa.
6983: - De huishoudgids. Verschijnt elken zaterdag onder redactie van N.Cariot.
6981: - De huishoudgids. Verschijnt elken zaterdag onder redactie van N.Cariot.
69629: - Wapens der Edele en Ridderschappe van Zeelandt.
69554: - The overland trail. A scenic guide book "through the heart of the Sierras" on the line of the Southern Pacific.
69553: - The overland trail. A scenic guide book "through the heart of the Sierras" on the line of the Southern Pacific.
126824: - Castrum Peregrini.
69208: - Schrijfwijze van buitenlandse namen. 2e druk.
69189: CATALOGUS 1993. - Maya Metropolen
69120: CATALOGUS 1976. - Robert Fontené - Maria Manton - Louis Nalland.
128083: - Het dubbele wedervinden.
68714: - Adresboek van Alkmaar verdeeld in 18 afdeelingen volgens bijgevoegde inhoudsopgave. 18e uitgave.
68685: - Exlibris 64. Jaarboek van de Nederlandsche exlibris-kring.
68289: CATALOGUS 1977. - Co Westerink.
124035: CATALOGUS 1985. - Jan Toorop in Katwijk aan Zee. 22 april 1890 - 12 mei 1892 & 25 mei 1899 - 26 april 1904.
126825: - Castrum Peregrini.
146807: - Not in Fashion. Photography and Fashion the 90 S.
67854: - Nederlandsche Muzen-Almanak 1827, 9e jaar & 10e jaar.
67822: - AANZIEN van vijf jaar: 55 - 56 - 57 - 58 - 59, vijf jaar wereldnieuw in beeld.
67749: - Bali. Bijdragen over Bali en Lombok. Uitgave van het Java Instituut.
6772: - Carte ov liste Contenant le prix de chacun marcq, once, estrelin & as, poids de Troyes de routes les especes d'or & d'argent deffendues,.....

Next 1000 books from Rob Kok Old Books & Prints

12/15