De Refter (v.h. de schaduw)
Nieuwlandstraat 23-25, 5038 SL Tilburg, Nederland.            Email: derefter@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1-4357: N.N. - Abtei-Gymnasium Duisburg-Hamborn; Gymnasium des Bistums Essen für Mädchen und Jungen.
5-625: N.N. - Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenica Vaticani II, [Complete series of 27 volumes] Volumen I, Periodus Prima (Pars I + II + III + IV); Volumen II, Periodus Secunda (Pars I + II + III + IV + V + VI); Volumen III, Periodus Tertia (Pars I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII); Volumen IV, Periodus Quarta (Pars I + II + III + IV + V + VI + VII); Appendix; Indices.
1-1209: N.N. - Oeuvres de Saint-Augustin (13, 14), Les Confessions.
7-3276: N.N. - Esdonkse Spijkerkapel, een beeldende vertelling.
7-3277: N.N. - Esbeek, niet van gisteren; 1889-1989, Gedenkboek bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de R.K. Parochie H. Adrianus Esbeek.
7-3246: N.N. - Begijnen en Brabant; De begijnhoven van Breda en Diest, Met teksten van Florence Koorn en Michel van der Eyken; Fotografie Onno Meeter.
7-3222: N.N. - Krabbegat, 'Avestad, da's m'n groòte dròòm!, Het ontstaan, de geschiedenis en de toekomst van de Bergse haven.
7-3204: N.N. - Heilig Blut, Aarle Rixtel, Holland, 1903-1978, In Dankbarkeit gewidmet unserm verehrten Vater Stifter Abt Franz Ffanner un allen seinen treuen Töchtern.
7-3199: N.N. - Zonder titel: Losse krantenafleveringen van 1 vel van het Provinciaal Noordbrabantsch Dagblad en van De Tijd, Dagblad voor Nederland, uit het jaar 1945 [te koop per losse aflevering].
7-3198: N.N. - De Kerkklokken voor het Dekenaat Heusden, Jaargang 1941.
7-3190: N.N. - Sint Jans-Klokken, Godsdienstig Weekblad voor het Bisdom Den Bosch; Jaargang 1932.
7-3186: N.N. - Brabantia Nostra, Jaargang 6, 1940-1941.
7-3172: N.N. - Provinciaalblad van Noord-Brabant, over 1877; No. 1-31 [+ Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz., van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant, vervat in het Bijblad over 1877, No. 1-107].
7-3167: N.N. - Provinciaalblad van Noordbrabant, over 1904; Nos. 1-191.
7-3166: N.N. - Provinciaalblad van Noordbrabant, over 1875; No. 1-29.
7-3162: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 52 (1992).
7-3153: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 30 (1970).
7-3088: N.N. - Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom; Deel XXX, Jaargang 1977.
1-486: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae, Missa Pro Defunctis et Toni Communes Missae.
1-698: N.N. - Paroissien Romain-Chant Grégorien, Contenant la Messe et l'Office pour les dimanches et les fêtes.
8-2068: N.N. - Om een bokaal vol wijn; Een bundel met 24 verzen van eigentijdse Nederlandse dichters, uitgegeven bij het 125e wijnjaar van Robbers & Van den Hoogen n.v., Arnhem (1842-1967).
8-2064: N.N. - Bij zondopgang; Zangen en schetsen, Verzameld door H.R.; Bevat gedichten van J.P. Heije, Jan van Beers, Pol de Mont, J.J.L. ten Kate, P.A. de Génestet, N. Beets, A.C.W. Staring en van den verzamelaar; Geïllustreerd door artisten van naam en gedrukt bij de firma Ernest Nister te Neurenberg.
14-20: N.N. - The English Atlas; Volume I, containing a description of Poland [facsimile reprint; Orgininal edition: Oxford, Printed at the Theater, for Joh. Jansonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers in Amsterdam, 1680].
3-021: N.N. - Revue de Droit Canonique., Vol.= 6 till 19 (=1956-1968)..
14-09: N.N. - Het Gouden Tijdperk der Kunst; XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw; Hollandsche School - Vlaamsche School - Fransche School - Italiaansche School - Duitsche School, 50 photolythogravuren naar beroemde schilderijen en gravures: Rubens, Goltzius, Moreelse, Jordaens, Dürer, Le Sueur, Bouchardon, Boucher, Coypel, Carrache, Guide Reni, cantarini, Testa e. a. .
9-1588: N.N. - Multomap Sport + Voetbal met insteektassen, met grotendeels losse reclame-plaatjes van diverse sporten uit de dertiger tot zestiger jaren (atletiek, ruitersport, roeien, enz. en veel voetbalsport) [worden per stuk verkocht].
1-155: N.N. - La Bible, Traduction Oecuménique de la Bible.
2-899: N.N. - Stilte die spreekt, 150 jaar Karmel in Zenderen.
8-1078: N.N. - Fragmenten van De Tweede Rose, uitgegeven door K. Heeroma.
8-1598: N.N. - De Gemeenschap; Maandblad onder redactie van: Mr. Louis de Bourbon, Antoon Coolen, Anton van Duinkerken, Jan Engelman en A.J.D. van Oosten; Jaargang 11 (1935), Deel I [eerste helft van de jaargang, blz. 1-448].
8-57: N.N. - Oogst van een kwart eeuw; Een keuze uit de aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek, verworven tijdens het bibliothecariaat van mr. W.R.H. Koops 1964-1990.
3-2025: N.N. - Dictionnaire des livres jansénistes, ou qui favorisent le Jansénisme; Tome Second.
3-2020: N.N. - Korte en bondige verhandeling over de bestaanbaarheid of onbestaanbaarheid der wydingen, verrigt door de zogenaamde Janseniste bisschoppen; En van der zelver, en der door hen aengestelde priesteren, zoo priesterlyke als pastoreele oeffeningen / Volkoome verdediging van B. Kluyt tegen Mr. Johan Heydendaal; en de lastering van Mr. Johan Heyendaal, dat die betigtingen zouden valsch zijn, en dat B. Kluyt er de eerste uitvinder van zou zijn, openbaar wordt vertoont en wederlegt door B. Petersohn / Brief aan den Heere Johan Heyendaal, advocaat tot utrecht, over een incident door hem in zyne proceduren ingebragt, etc., door B. Petersohn / Eenige dringende redenen om de welke zommige Rooms-Catholyke priesters te Utrecht zich hebben verpligt geacht om de uitgeevers van zeker Lasterlijk Libel, genaamt Historisch en Beredeneerd Verhaal, enz, te vervolgen in rechten.
3-2021: N.N. - Causa Janseniana sive Fictitia Haeresis, sex disquisitionibus a Paulo Irenaeo Theologice, historice, explicata, & explosa / Antonii Arnaldi, doctoris Sorbonici, Dissertatio Theologica, In qua exhibetur Norma tum loquendi tum fentiendi, circa possibilitatem praeceptorum ..., ex Sripturis & Patribus & recentiorum etiam theologorum placitis deprompta.
1-575: N.N. - Het R.K. Zangboek Mis en Vespers, Van alle Zondagen en voornaamste Feesten Latijnsch-Nederlandsch.
1-576: N.N. - Adoremus, 100 Cantica Sacra ad tres voces aequales.
1-3102: N.N. - De lofzang; De 'Hallel'-psalmen 113-118.
3-2489: N.N. - Kleiner katholischer Katechismus.
2-173: N.N. - Honderd jaren, De broeders Franciscanen een eeuw in Bleyerheide.
8-59: N.N. - Catalogys van de tentoonstelling der Universiteitsbibliotheek, ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der Instelling van Hooger Onderwijs te Amsterdam, gehouden van 18 juni tot 4 september 1932 in het Stedelijk Museum.
1-128: N.N. - Bibel-Lexicon, Herausgegeben von Herbert Haag.
1-13: N.N. - Biblia Sacra, Vulgatae Editionis.
1-130: N.N. - Beknopt Commentaar op de Bijbel.
1-131: N.N. - Encyclopedia of the Bible, Life and times, meaning and message, a comprehensive guide.
1-132: N.N. - Septuaginta, Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit Alfred Rahlfs.
14-53: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De gewesten van Noord- en Zuid-Nederland in 1300 [1 losse kaart; Blad 1 en 2, tweede, herziene druk].
4-30: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam, Afdeling Naamkunde; 20ste Jaargang (1988), Afl. 1-4.
7-1680: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 85e Jaargang.
7-1681: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 86e Jaargang.
7-1682: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 87e Jaargang.
2-4164: N.N. - La Vie de Saint Athanase l'Anthonite [Cette Vie a été publiée à l'occasion du millénaire du Plus Grand Monastère de La Sainte Montagne de l'Athos, fondé par Saint Athanase l'Anthonite, 963-1963.
1-531: N.N. - Liber Cantualis.
2-802: N.N. - Juan de la Cruz, Een Spaanse mysticus en de Karmel in Nederland.
2-172: N.N. - Franciscaans Missaal, Officiële liturgische tekst.
2-934: N.N. - Fonte; Revista Carmelita de la región Ibérica, Año 2006, Número 3.
2-171: N.N. - De Minderbroeders in Nederland.
2-170: N.N. - De Franciscanessen Missionarissen van Maria.
7-608: N.N. - The world of the Etruscans.
9-595: N.N. - Onze school zingt...; Tekstboek, [Niet in de handel].
2-4131: N.N. - Die Feier der Trauung in den Katholischen Bistümern des Deutschen Sprachgebietes; Herausgegeben im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz ....
9-612: N.N. - Boerke Naas; Een vrolijke cantate voor kleine en grote mensen; Woorden: Guido Gezelle; Muziek: Hans M. Scheifes, Illustraties van J. Traarbach.
7-613: N.N. - Mittellateinisches Wörterbuch, bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert, begründet von Paul Lehmann und Johannes Stroux, Herausgegeben von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften; III. Band, Lieferung 9 (33. Lieferung des Gesammtwerkes).
7-615: N.N. - Nieuw licht op een oude stad; Italiaanse en Nederlandse opgravingen in Satricum.
7-616: N.N. - Prima Italia; Italiaanse kunst van het eerste millennium vóór J.K., [Europalia 80 België; 5 november 1980 - 4 januari 1981].
9-2137: N.N. - L'hérésie Cathare, Series: Les Grands Mysteres de l'Histoire; Hors-série; Juillet 2003.
2-160: N.N. - l'Union Cistercienne, Tome II commançant avec le mois de juillet 1894.
2-4253: N.N. - Monte dei Paschi di Siena; Geschichtliche Angaben.
5-538: N.N. - Histoire des hosties miraculeuses, qu'on nomme le très-Saint Sacrement de Miracle; Qui se conserve à Bruxelles depuis l'an 1370, & don’t on y célèbre tous les cinquante ans l'année jubilaire.
7-047: N.N. - Karten und Skizzen aus der Allgemeinen Geschichte der Neueren Zeit (1517-1789), Zusammengestellt und erläutert von Professor Dr. Eduard Rothert.
3-2030: N.N. - Bibliotheque Janseniste, ou Catalogue alphabetique des livres jansénistes ...; avec des notes critiques sur les véritables auteurs de ces livres, sur les erreurs qui y sont continuës, etc.; Tome Second, Troisièsme édition, revue, corrigée & augmentée de plus de la moitié.
3-2031: N.N. - Bibliotheque Janseniste, ou Catalogue alphabetique des livres jansénistes ...; avec des notes critiques sur les véritables auteurs de ces livres, sur les erreurs qui y sont continuës, etc.; Tome Second.
2-1402: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutem, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate Vulgatum.
5-594: N.N. - Reflexions consolantes fondées sur la première Instruction Pastorale de Son Eminence Monseigneur le Cardinal de Noailles Archevêque de Paris, du 14. de Janvier mil sept cens dix-neufd; Et adressées par Monseigneur l'Evêque d'Angers, aux fideles de son Diocese, pour les confirmer dans leur foi.
2-868: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 19e année, vol. I.
2-869: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 19e année, vol. II.
8-818: N.N. - Liber Amicorum Dr. Frederik van Eeden, aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 3 april 1930.
2-158: N.N. - Reglementen van leekebroeders van de Orde van Hervormde Cisterciënsers van O.L.V. van La Trappe, voorafgegaan van den Regel van den H. Benedictus, uitgegeven door het generaal kapittel van 1894 .
1-122: N.N. - De Boeken van het Oude Testament.
1-123: N.N. - De Boeken van het Oude Testament.
2-4043: N.N. - Ardschuna's Reise zu Indra's Himmel, nebt anderen Episoden des Maha-Bharata; in der Ursprache zum erstenmal herausgegeben, metrisch übersetzt, und mit kritischen Anmerkungen versehen von Franz Bopp.
3-2488: N.N. - Kleiner katholischer Katechismus für das Erzbistum Köln.
1-700: N.N. - Paroissien Romain, Contenant la Messe et l'Office pour les dimanches et les fêtes.
2-2312: N.N. - Deutsche Exsultet für außerliturgische Osterfeiern, Herausgegeben vom Bischöflichen Seelsorgeamt Rottenburg.
2-896: N.N. - Karmelitessen vóór Teresa. Deel I en Deel II.
2-894: N.N. - Het misboek volgens de ritus der Carmelieten.
2-891: N.N. - Officium Solemnis commemorationis B. Mariae Virg. De Monte Carmelo per integram octavam.
2-1115: N.N. - Het Gileboek; Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde, jaargang III.
9-1424: N.N. - Register op het Staatsblad der Nederlanden 1843-1850.
9-664: N.N. - Wat is dít nu weer? Tom Stone's songbook voor kinderen [blokfluit-muziekboek].
2-4130: N.N. - L'Ordinaire de la Messe; Texte critique, traduction en études par Bernard Botte, O.S.B. et Christine Mohrmann.
2-2942: N.N. - Programmaboek der Diocesane Missieweek met Missie-Tentoonstelling, 10-18 augustus 1935 te Tilburg.
1-846: N.N. - Even stil staan..., Uitgave van de Retraitehuizen van de Paters Redemptoristen.
3-2168: N.N. - L'Orient Syrien; Revue trimestrielle d'Études et de Recherches sur les Églises de langue Syriaque, Vol. I, no. 4, 4ème trim.1956.
2-1688: N.N. - Dagmissaal; Alle Missen van het Romeins Missaal en van de Bisdommen, de voornaamste gebeden van de christen ....
3-2160: N.N. - Early Fathers from the Philokalia, together with some writings of st. Abba Dorotheus, St. Isaac of Syria and St. Gregory Palamas, Selected and translated from the Russion text Dobrotolubiye by E. Kadloubovsky and G.E.H. Palmer.
3-2159: N.N. - Writings form the Philokalia on prayer of the heart, Translated from the Russian text 'Dobrotolubiye' by E. Kadloubovsky and G.E.H. Palmer.
3-2155: N.N. - Het Kerstofficie in de Byzantijnse kerk; , Paramonie, Vespers, Vigilie, Metten en Lauden van eerste Kerstdag; Ingeleid en uit het Grieks vertaald door Zr. Dr. M. Constanza C.R.S.S..
3-2174: ?????????, ?????? ?. - ? ???? ?????????? ??????????; ??? ?????????, ??? ??????, ??? ??????????? [text complete in Greek].
3-2147: N.N. - Il monachesismo orientale, Atti del convegno I studi orientale che sul predetto tema si tenne a Roma, sotto la direzione del Pontificio Istituto Orientale, nei giorni 9, 10, 11, e 12 Aprile 1958.
3-2139: N.N. - Byzantijns Liturgikon.
3-2153: N.N. - Het Christelijke Oosten; Tijdschrift van het Instituut voor Oosters Christendom, Jaargang 47 (1995), nr. 1-2.
9-589: N.N. - Zangbundel van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond, Uitgegeven ten behoeve van de bij dit Verbond aangesloten Koren.
2-157: N.N. - Reglementen van leekebroeders van de Orde van Hervormde Cisterciënsers van O.L.V. van La Trappe, voorafgegaan van den Regel van den H. Benedictus, uitgegeven door het generaal kapittel van 1895 .
02-2401: M.S.C. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart. , 1947..
2-99: N.N. - Festgabe zum diamantenen Priesterjubiläum 1866-1926 des hogwürdigen Herrn P. Gregor Müller O.Cist., des hochverdienten Begründers und Schriftleiters der Cistercienser Chronik.
2-96: N.N. - Constitutiones et Acta Capitulorum strictioris observantiae Ordinis Cisterciensis (1624-1687).
2-95: N.N, - Cîteaux in de Nederlanden, Mededelingen over het Cisterciënzer leven van de XXIIe tot de XVIIIe eeuw .
2-94: N.N. - De Cistercienserorde en het Klooster Onsenoort.
2-92: N.N. (BEZORGD DOOR V. HERMANS) - De bronnen van de constituties en statuten van de cisterciënzer orde (Trappisten).
2-89: N.N. - Verzeichnis der Orts- und Personennahmen der Cistercienser Chronik 1 (1989) - 75 (1968).
2-88: N.N. - 750 Jahre zisterziensisches Leben 1245-1995, Rathausen - Vézelise - Thyrnau.
2-86: N.N. - Sint Bernardus Tijdschrift.
2-742: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, jaargang 73.
2-743: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, jaargang 74.
2-744: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, jaargang 75.
2-745: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, jaargang 76.
2-746: N.N. - Analecta Congregationes SS. Redemptoris, annus I-XXX, XXXII-XXXIII, XXXVI-XXXIX.
2-78: N.N. - Catalogus Monasteriorum et personarum S. Ordinis Cisterciensis (prout ie 1 Julii 1963 exstabat).
1-3023: N.N. - Der Babylonische Talmud, Augewählt und erklärt von Reinhold Mayer.
1-2962: N.N. - Tora met hart en ziel, Artikelen aangeboden aan Yehuda Aschkenasy bij zijn 65e verjaardag.
2-4129: N.N. - MSF-Studientagen 1952 Oudenbosch 18-20 augustus; Onderwerp: De Verering der H. Familie en haar betekenis voor onze tijd.
3-408: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1850 zestiende jaargang..
6-067: N.N. - Meedoen, van Kolonie tot Republiek, van Vicariaat tot Bisdom, De geschiedenis van 75 jaren werk in Suriname; Uitgegeven bij gelegenheid van het 75 jarig verblijf van de Fraters van O. L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheide in de kerk van Suriname.
6-1502: N.N. - Pentagram (Tijdschrift van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis Lectorium Rosi Lectorium Rosicrucianum), 15e jaargang nr. 6: Paracelses von Hohenheim 1493-1993.
3-2469: N.N. - Katholischer Katechismus der Bistümer Deutschlands.
3-2561: N.N. - Katechismus [Katechismus der Nederlandse Bisdommen van 1948; blz. 1-4, inclusief titelpagina ontbreken, en dus ook de bibliografische gegevens].
7-301: N.N. - Griekse ambachten door de eeuwen heen.
1-2923: N.N. - Haagsch Maandblad, aflevering juni 1933.
1-08: N.N. - Die Bibel, die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes, Vollständige Ausgabe.
3-393: N.N. - Epistels en Evangelien. , Te samen met de Gebeden genaemd Collecta, Secreta en Post-Communio. Gelyk die door het geheel jaer, naemendlyk op de Zondagen en op de voornaemste Feestdagen der Heylige gelezen worden onder den Dienst van de H. Misse. Getrokken uyt het Roomsch Misse-Boek. .
7-2144: N.N. - Oudheidkundige Kring Die Goude; Eerste verzameling bijdragen.
9-735: N.N. - Collections of the Royal Castle of Wawel, Introduction Jerzy Szablowski.
2-2240: N.N. - Liturgie; varia 4 (convolute of 8 different brochures), Notice sur le Missel Romain, illustré d'après les peintures des catacombes / La liturgie Grecque de Saint Jean Chrysostome, étude comparative de la messe grecque en de la messe latine / La liturgie en une leçon / Liturgie de la messe Arménienne / La bénédiction du Pape au balcon de la basilique Saint-Pierre / La reforme du Bréviaire; son esprit, ses prescriptions nouvelles / Pour la musique réligieuse; allocution; prononcée à l'École à Malines.
4-63: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 6 (1844).
4-68: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 12 (1847).
5-620: N.N. - Journal Historique et Littéraire, Tomes I - XXXIV (Années 1834-1867) + Table Générale, contenant par ordre alphabétique les matières principales contenues dans les vingt premiers volumes.
1-1814: N.N. - Das Römische Martyrologium, Übersetzt von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
1-1815: N.N. - Met de heiligen het jaar rond, Een boek van vele schrijvers geredigeerd door Dom. J. Huyben O.S.B.. Dom. H.J. Scheerman O.S.B., Antoon Coolen, Anton van Duinkerken.
6-303: N.N. - Union Minière de Haut Katanga 1906-1956.
1-4179: N.N. - Bibliotheca Visseriana dissertatinum ius internationale illustrantum, Tomus quintus: Robert Fruin: An unpublished work of Hugo Grotiuss / P.C. Molhuysen: The first edition of Grotius's De Iure Belli ac Pacis.
3-2016: N.N. - Antwoord op het Geschrift van den Heer J.C.R. pr., tot titel voerende: Rechtmatigheid van het Formulier van Alexander VII en van de Bulle Unigenitus van Clemens XI. / Omwending in de Kerk, of aanstaande bekeering der Joden; uit de Profeten bewezen / Woord van troost en inlichting aan de Roomsch-Katholijken der Oude Cleresie in Nederland, wegens een zaak eens bisschops.
6-112: N.N. - Klein Venetië; Curaçao in vroeger dagen; Een briefwisseling tussen Chris J. Engels en J. van de Walle en een beeldverhaal.
8-1027: N.N. - Piramus en Thisbe; Twee rederijkersspelen uit de zestiende eeuw, Bronnenstudie en tekstuitgave door Dr. G. A. van Es.
8-54: N.N. - Neustein, Tzaig e Grossman nei Sotterranei della Biblioteca Nazionale / Neustein, Tzaig and Grossman in the National Library Archives; La Biennale di Venezia 1995, il Padiglione di Israele / Venice Biennale 1995, The Israeli Pavilion [texts in Italian, in English and in Hebrew].
8-542: N.N. - Pens and needles; Literary caricatures by David Levine; Selected and Introduction by John Updike.
5-619: N.N. - Thesaurus Resolutionem Sacrae Congregationis Concilii, Quae consentaneè ad Tridentinorum PP. Decreta, aliasque Canonici Juris Congregationis, Munus Secretarii ejusdem Sacrae Congretationis obeunte ... Prodierunt In Causis ab anno 1718. usque 1748 [year 1735 is missing]; Episcopis, eorumque Vicariis, Causarum Patronis, ac aliis in Ecclesiastico Foro versantibus apprime utulis, & necessarius [12 volumes].
2-2572: N.N. - Documenta pro Congregatione Solesmensi ad Antiphonale et Breviarium accumodandum.
2-2568: N.N. - Officia Propria, Congregationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti, a Sacra Rituum Congregatione approbata.
2-2569: N.N. - Officia Propria, Congregationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti, a Sacra Rituum Congregatione approbata.
2-2570: N.N. - Documenta pro Congregatione Solesmensi ad Antiphonale et Breviarium accumodandum.
2-2018: N.N. - De concelebratie .
5-606: N.N. - Theologiae Cursus Completus, ex Tractatibus omnium perfectissimis ubique habitis, et al magna parte episcoporum necnon theologorum Europae Catholicae, universam ad hoc interrogatorum, designatis, unicè conflatus; Plurimis annotantibus presbyteris ad docendos levitas pascendosue populos altè positis, Annotarunt vero simul et ediderunt Fr. J.-P. et V.-S. M****.; Tomus Octavus: De Trinitate - De cultu Sanctorum - Des Béatifications et Canonisations - De Adventu Christi - De Mysteriis christi - De devotione erga Sacrosanctum Cor Jesu - De Incarnatione.
1-2665: N.N. - Gebete der heiligen Hildegard; An den Fenstern des Glaubens.
1-4344: N.N. - Protevangelium Jacobi synoptice.
3-2238: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione Emi. Petri Card. Gasparri et Indici analytico-alphabetico auctus.
14-79: N.N. - The Studio Library: English water colour, with reproductions of drawings by eminent painters; Complete in 8 parts; Part 8 [with 8 drawings, from Philip James de Loutherbourgh, Thomas Rowlandson, William Henry Hunt, etc.].
1-4341: N.N. - Mystiek in Frankrijk Zoektochten naar de Romaanse mens; Deel III: Markante personen uit de XVIIIe en XIXe eeuwen, die de Romaanse en Gotische kerken herontdekten.
7-4027: N.N. - In de voortuin van de Congregatie der Fraters van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid te Tilburg; Gedenkboek bij gelegenheid van het eeuwfeest der Kweekschool Sint Stanislaus Tilburg-Goirle, 1850-1950.
5-565: N.N. - La merveilles de la ville de Rome, ou est traitè des égiles, stations, & reliques des corps saints qui y sont; Avec la Guide qui enseigne aux estrangers à aysement trouver les choses plus remarquables de Rome; Enemble les noms de Papes, Empereurs, & autres Princes Chretiens, Nouvellement corrigè, amplificè; Les sept merveilles du monde; beaucoup corrigè & augmentè en cette impressions.
2-1435: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutem summorem pontificum cura recognitum, Editio XXXII, juxta Typicam Vaticanam.
2-1436: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutem, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate Vulgatum.
5-536: N.N. - Histoire des hosties miraculeuses, qu'on nomme le très-Saint Sacrement de Miracle; Qui se conserve à Bruxelles depuis l'an 1370, & don’t on y célèbre tous les cinquante ans l'année jubilaire.
1-4339: N.N. - Gedenkboek 1723 - 27 april - 1923; Tweede eeuwfeest der verkiezing van Cornelis Steenovern tot Aartsbisschop van Utrecht.
2-912: N.N. - Regel en Constituties van de Ongeschoeide Monialen van de Orde van de zalige Maagd Maria van de Berg Karmel, Aangepast aan de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie en de van kracht zijnde canonieke wetgeving, goedgekeurd in 1991.
8-1785: N.N. - Mozaïek; Kunst-Album [Met gedichten van A.C.W. Staring, Nicolaas Beets, P.A. de Genestet, J.J.L. ten Kate en anderen].
8-1786: N.N. - t Gebedt onzes Heeren, in rijmen uitghebreidt: door verscheide liefhebbers der dichtkunste.
2-2531: N.N. - Preces Selectae, quae sacerdoti in ecclesia et sacrista usui esse possunt, adnotatis indulgentiis annexis, Editio sexto augmentata.
9-1558: N.N. - The Encyclopaedia of Islam, New edition / Encyclopédie de l'Islam, Nouvelle édition; Index of subjects / Index du matières, to Volumes / des Tomes I-VIII, and to the Supplement, Fascicules / et du Supplément, Livraisons 1-6, Compiled by / Établi par P.J. Bearman.
2-905: N.N. - Le Coeur, Les Études Carmélitaines.
2-2800: N.N. - Le messager du Cœur de Jésus; Bulletin mensuel de l'Apostolat de la Prière, Ligue du Cœur de Jésus et de la Commonion Réparatrice, Tome XLIII + Tome XLIV.
8-1025: N.N. - Taal- en letterkundig gastenboek vooir Prof. Dr. G.A. van Es, Opstellen, de 70-jarige aangeboden ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
1-528: N.N. - Cantuale Romano-Seraphicum, Editio Altera, aucta ac Caeremoniali necnon Antiphonali Ordinis adaptata.
02-0850: M.D.N. - Études d'un jeune philosophe Chrétien. , Ou Morceaux extraits des plus célèbres defenseurs de la religion. Suivies d'une réfutation abregée du livre des ruines de Volney. .
1-828: N.N. - Handboekje der H. Familie Jezus Maria Jozef.
2-902: N.N. - Als een brandende toorts, Documentaire getuigenissen over Dr. Edith Stein (Zr. Teresia Benedicta a Cruce) en medeslachtoffer.
1-93: N.N. - De Heilige Schrift, Vertaling uit de grondtekst met aantekeningen.
1-2742: N.N. - Kerkvaders: Ireneüs van Lyon; nr. 6, tweede jaargang, (Reeks: Kerkvaders).
7-1638: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 1e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 43].
7-1641: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; Nieuwe Reeks, 4e Jaargang [inclusief voorafgaande reeks: Jaargang 46].
1-817: N.N. - Handboekje der H. Familie Jezus Maria Jozef.
1-824: N.N. - Godsdienstige Liederen, Uitgegeven door en voor rekening van den Nederlandschen Protestantenbond.
2-1427: N.N. - Eigen voor de verschillende tijden van het kerkelijk jaar / Het eigen der eucharistieviering in de vasten / Het gewone der eucharistieviering / Voorbeden / bijzondere vieringen.
5-573: N.N. - L'Office de la Sainte Vierge Marie, à l'usage de Rome, pour les trois temps de l'Année, Avec l'Office des Morts, le sept Psaumes de la Pénitence, les Litanies des Saints, de la Sainte Vierge et du Saint Nom de Jésus, quelques Hymnes, etc..
5-603: N.N. - La Sovranità Temporale dei Romani Pontefici propugnata nella sua integrità dal suffragio dell'orbe Cattolico regnante Pio IX. l'anno XIV., Parte Seconda: Francia, Belgio, Suizzeria; Vol. I. l'Episcopato.
7-2182: N.N. - 25-jarig bestaan van het R. K. Juvenaat in het Bisdom Haarlem.
3-2388: N.N. - Kleine Katechismus voor communicanten [Bisdom Haarlem], Voorgeschreven voor het bisdom van Haarlem door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. augustinus Jospephus Callier, bisschop van Haarlem.
14-02: N.N. - Kaarten Historische Atlas van Limburg / Cartes Atlas Historique du Limbourg / Karten Historischer Atlas von Limburg; Kaart 1: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1559-1801 / Kaart 2: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1801-1821, [Map met 2 dubbelgevouwen uitklapbare kaarten + 2 doorzichtige deelkaarten met verfijnde geografische indeling; Reproduktie: Topografische Dienst, Delft, 1976].
1-4314: N.N. - Miscellanea moralia, in honorem eximii domini Arthur Janssen, Universitatis catholicae in oppido Lovaniensi professoris (in two volumes).
2-2530: N.N. - Ceremoniale Societatis Verbi Divini, concinnatum auctoritate Rmi Patris Nic. Blum, oncessum a Sacra Rituum Congregatione, editum jussu Rmi Patris Gulielmi Gier.
2-2529: N.N. - Les Heures du jour de l'Office Romain, Texte français du Diurnal approuvé par l'Épiscopat; Édition conforme au code des rubriques promulgué le 26 juillet 1960.
2-2526: N.N. - Officio Divino; reformado por mandato des Concilio Vaticano II; Liturgia de las Horas, Diurnal; Laudes, Hora intermedia, Vísperas y Completas.
2-2525: N.N. - Office Divin conformé au Bréviaire et Missel (de toul.) adoptés par Monseigneur l'Évêque et primat de Nancy, pour son diocèse; a l'usage des fidèles qui fréquentent leurs paroisses, V. Partie, qui contient la suite de la vie des Saints du Diocèse.
2-2524: N.N. - Office Divin complet, a l'usage de Rome pour tous les dimanches et fêtes de l'année, latin-français.
2-2523: N.N. - Office Divin très complet, conforme au Missel et au Bréviaire Romain pour tous les dimanches et fêtes de l ánnée (en latin et en français).
2-2522: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Romani, ex decreto S.S. Concilii Tridentini restituti S. PII V. pontificis maximi jussu editi, Clementis VIII., Urbani VIII. et Leonis XIII. auctoriate recogniti.
1-2905: N.N. - En er was nog over', Fotoboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Joodse Gemeente Amsterdam.
1-2907: N.N. - Palestina, 24 Aquarelle von R. Julius Hartmann, mit erläuterendem Text von Immanuel Benzinger.
1-2908: N.N. - Denkmal für die ermordeten Juden Europas / Memorial to the murdered Jews of Europe.
1-2924: N.N. - Haagsch Maandblad, aflevering november 1933.
1-2925: N.N. - Haagsch Maandblad, afleveringen augustus/september/oktober 1934.
1-3101: N.N. - Judaica books, manuscripts, works of art and pictures. Sale wednesdag 20 june 1990.
1-3098: N.N. - Hebrew Old Testament (Hebrew text), edited by Norman Henry Snaith.
1-1887: N.N. - Mededeelingen van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, Vierde deel.
9-156: N.N. - Sjors van de Rebellenclub als circusartiest; Nieuwe avonturen van Sjors en zijn vriendje Sjimmie / Sjors van de Rebellenclub bij de Indianen, [Een groot aantal van de tekeningen kunnen naar een voorbeeld worden ingekleurd].
6-1268: N.N. - Karl der Grosse; Werk und Wirkung, [Ausstellung unter Auspizien des Europarates im Rathaus zu Aachen und im Kreuzgang des Domes vom 26. Juni bis zum 19. September 1965.
1-4285: N.N. - Synodus Episcoporum / X Cœtus Generalis Ordinarius, Relatio circa labores peractos is decimo Cœtu Generali Ordinario Synodi Episcoporum.
2-2520: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Monastici, Pauli V. et Urbani VIII. SS. Pontificium auctoritate recogniti, pro omnibus sub Regula SS. P. N. Benedicti militantibus, aucti officiis novissime praeceptis vel concessis per SS. Pont. et juxtasancitas leges revisi, sub moderamine reverendissimi abbatas praesidis generalis congregationis Anglo-Benedictinae.
2-2519: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Monastici, Pauli V. et Urbani VIII. SS. Pontificium auctoritate recogniti, pro omnibus sub Regula SS. P. N. Benedicti militantibus, aucti officiis novissime praeceptis vel concessis per SS. Pont. et juxtasancitas leges revisi, sub moderamine reverendissimi abbatas praesidis generalis congregationis Anglo-Benedictinae.
2-2518: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Monastici, Pauli V. et Urbani VIII. SS. Pontificium auctoritate recogniti, pro omnibus sub Regula SS. P. N. Benedicti militantibus, aucti officiis novissime praeceptis vel concessis per SS. Pont. et juxtasancitas leges revisi, sub moderamine reverendissimi abbatas praesidis generalis congregationis Anglo-Benedictinae.
2-2517: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Monastici, Pauli V. et Urbani VIII. SS. Pontificium auctoritate recogniti, pro omnibus sub Regula SS. P. N. Benedicti militantibus, aucti officiis novissime praeceptis vel concessis per SS. Pont. et juxtasancitas leges revisi, sub moderamine reverendissimi abbatas praesidis generalis congregationis Anglo-Benedictinae.
2-2515: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Romani, ex decreto Sancti Concilii Tridentini restituti S. PII V. pontificis maximi jussu editi, Clementis VIII. Et Urbani VIII. Auctoriate recogniti.
7-3604: N.N. - Luc van Hoek.
1-4284: N.N. - Miscellanea Historiae Ecclesiastica V, Colloque de Varsovie, 27-29 octobre 1971.
1-4283: N.N. - Miscellanea Historiae Ecclesiastica III, Colloque de Cambridge 24-28 septembre 1968, édité par Derek Baker.
2-1327: N.N. - Das Münster; Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft, 18. Jahrgang .
2-1183: N.N. - Religiöse Graphik aus der Zeit des Kölner Dombaus 1842-1880, Katalogus Oktober 1980 - Januar 1981.
2-155: N.N. - Cistercienser-Chronik, 57. - 58. Jahrgang.
2-154: N.N. - Cistercienser-Chronik, 55. - 56. Jahrgang.
2-153: N.N. - Cistercienser-Chronik, 54. Jahrgang.
2-152: N.N. - Catalogus S.O. Cist 1925.
1-4282: N.N. - Lettres de Francesco Capaccini, agent diplomatique et internonce du Saint-Siège au Royaume uni des Pays-Bas 1828-1831, Édition annotée par J.P. de Valk, Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis, en collaboration avec E. Lamberts, Katholieke Universiteit Leuven.
1-4281: N.N. - L'Attività della Sante Sede nel 2002, Publicazione non ufficiale.
5-608: N.N. - Manuscriptum theologicum, ignotae manus, ignoti temporis, continens tractatum: 1. De Fide / 2. De Divina gratia / 3. De Sacramentis in genere / 4. De SS. Ecucharistia / 5. De Sacr. Poenitentiae [handwritten text].
2-2516: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Monastici, Pauli V. et Urbani VIII. SS. Pontificium auctoritate recogniti, pro omnibus sub Regula SS. P. N. Benedicti militantibus, aucti officiis novissime praeceptis vel concessis per SS. Pont. et juxtasancitas leges revisi, sub moderamine reverendissimi abbatas praesidis generalis congregationis Anglo-Benedictinae.
2-2513: N.N. - Rituale Romanum Pauli V pontificis maximi jussu editum aliorumque pontificum cura recognitum, atque auctoritate Ssmi. D. N. PII Papae XI, ad normam Codicis Juris Canonici accodadatum; editio juxta typicam.
2-2514: N.N. - Horae Diurnae Breviarii Romani, ex decreto Sancti Concilii Tridentini restituti S. PII V. pontificis maximi jussu editi, Clementis VIII. Et Urbani VIII. Auctoriate recogniti.
1-4279: N.N. - Lexicon Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, A cura del Pontificio consiglio per la famiglia.
2-1496: N.N. - Missel Biblique de tous les jours, Vespéral et Rituel.
2-1497: N.N. - Missel de l'assemblée chrétienne, Présenté par l'Abbaye de Saint-André.
2-1442: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutem, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate Vulgatum; editio XVII juxta Typicam Vaticanam.
1-86: N.N. - Biblia Sacra, Vulgatae Editionis Juxta Exemplar Vaticanum.
5-614: N.N. - Vénérable histoire du Très-Saint Sacrement de miracle, notablement ameliorée & augmentée en cette nouvelle édition de plusieurs preuves, témoignages & circonstances curieuses, qui n'ont jamais été mises au jour auparavant; Le tout tiré de plusieurs autheurs assidez & approuvez; Enrichie de très-belles figures en taille douce, Composée en Flamand par Pierre Cafmeyer, Prêtre & Chanoine de l'Église Collegiale de SS. Michel & Gudule, & traduite en François par G. D. B..
1-1537: N.N. - Jacques-Désiré Laval, le serviteur de Dieu, Prêtre de la congrégation du Saint-Esprit et du Saint Cœur de Marie, Apotre des Noirs à Lille Maurice.
2-2512: N.N. - Rituale Romanum Pauli V pontificis maximi jussu editum aliorumque pontificum cura recognitum, atque auctoritate Ssmi. D. N. PII Papae XI, ad normam Codicis Juris Canonici accodadatum; editio juxta typicam.
5-532: N.N. - Exposition du droit des curés de la province du Hainau, contcernant la Portion Canonique; Partie I + II + III, Ou sont rapportées plusiers pieces intéressantes, entre autres une consultation de la Faculté de Droit de Louvain.
6-206: N.N. - Ut in omnibus glorificetur Deus [text in Korean language], Pusan Olivetan Benedictine Sisters 1931-1991 [Celebrating our 60th anniversary of Korean foundation, we made this photo book - our life history, to give thanks and praise te our merciful Lord who has guided us so gracefully; Olivetan Benedictine Sisters of Pusan, Korea].
7-2316: N.N. - Waar mensen samenkomen; Een wandeling van 200 jaar door de Sint-Adrianusparochie Naaldwijk.
2-2590: N.N. - Pontificale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli II promulgatum; De Ordinatione Diaconi, Presbyteri et Episcopi; Editio Typica.
2-2591: N.N. - Caeremoniale Episcoporum / Le Cérémonial des Évêques, du Concile de Trente à Vatican II, Traduction intégrale du texte selon l'édition de 1752, établie, révisée et annotée par André Philippe M. Mutel O.S.S.M. et Peter Freeman.
2-2592: N.N. - Caeremoniale Episcoporum, ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Paul PP. II promulgatum, Editio Typica.
2-2597: N.N. - Officia Propria Sanctorum Canonici Ordinis Sancti Sepulcri juxta kalendarium a Sacra Rituum Congregatione, revisum et approbatum die 24 Januarii 1923; Pars Hiemalis + Parst Aestiva + Pars Autumnalis.
2-2596: N.N. - Officia Propria Sanctorum Canonici Ordinis Sancti Sepulcri juxta kalendarium a Sacra Rituum Congregatione, revisum et approbatum die 24 Januarii 1923; Pars Hiemalis + Parst Aestiva + Pars Autumnalis.
2-2595: N.N. - Klein Rituale voor de Nederlandse Kerkprovincie.
2-2603: N.N. - Diurnale Cisterciense auctoritate Domini Sebastiani abbatis generalis Cisterciensium Reformatorum B. M. V. de Trappa editum.
2-2604: N.N. - Diurnale Cisterciense auctoritate Domini Sebastiani abbatis generalis Cisterciensium Reformatorum B. M. V. de Trappa editum.
2-2605: N.N. - Diurnale Cisterciense auctoritate Domini Sebastiani abbatis generalis Cisterciensium Reformatorum B. M. V. de Trappa editum.
2-2606: N.N. - Benedictiones Mensae, juxta Ritum Romanum et Monasticum.
2-1752: N.N. - Volksmisboek en Vesperale, bevattende al de Missen en gebeden van het Romeins Missaal; Bewerkt door de Benedictijnen der Abdij Affligem, Versierd naar oorspronkelijke tekeningen van Jos. Speybrouck.
2-2608: N.N. - The day of Pentacost; Constitutions of the Order of Canons Regular of Premontre; Approved and promulgated by the General Chapter of the Order in the Abbey of Wilten, August 1970 and reviewed and amanded by the General Chapter of the Order of De Pere, July 1976; A translation in English.
2-2610: N.N. - Orationes Brevarii Romani.
7-1208: N.N. - Nederlands museum; Geschied- en letterkundige merkwaardigheden, natuurbeschrijvingen, aardrijkskundige bijzonderheden, historische en romantische verhalen; Eerste Deel, met platen, Bijeenverzameld uit de pennevruchten van verschillende bekende en anonyme oorspronkelijke schrijvers, alsmede van geleerde en kundige vertalers van de beste stukken uit buitenlandsche periodieke en andere werken.
7-1618: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 5de Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
2-2049: N.N. - Getijden; samengesteld uit liturgische teksten van het Breviarium O.P..
2-2050: N.N. - Vesperale voor de zondagen en de voornaamste feesten, lofzangen en keur van gebeden .
5-139: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximus celebrati; Quid in hac editione praestitum sit sequens Philippi Chieftelii.
5-135: N.N. - Sacros. Concilium Tridentinum additis Declarationibus Cardinalum, ex ultima recognitione Ionaais Gallemart: Et citationibus 10 an. sote alli theologi ...; Quibus recens accreverunt utilissimae additiones Balthasaris Andreae ..., Editio reformata, et supra omnes superiores Gallicas & Belgicas locopletara ....
5-136: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximus celebrati, Canones et Decreta; Recèns accesserunt duorum ... D. Ioannis Sotealli & Horatii Lutii.
5-137: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximus celebrati, Canones et Decreta; Recèns accesserunt duorum ... D. Ioannis Sotealli & Horatii Lutii.
5-138: N.N. - Sacrosancti et Oecumenici Concilii Tridentini, Paulo III. Iulio III. et Pio IV. Pontificibus Maximus celebrati; Quid in hac editione praestitum sit sequens Philippi Chieftelii.
2-2544: N.N. - Officium Hebdomadae et octave Paschae, juxta Hebdomadae Sanctae instauratum et rubricas ad simpliciorum formam redactas editum.
9-1131: N.N. - Beeldhouwkunst van de middeleeuwen tot heden, uit het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht.
8-994: N.N. - Studia Germanica Gandensia 16: Huldenummer Prof. Dr. Ada Deprez aangeboden bij haar zestigste verjaardag.
8-992: N.N. - De briefwisseling tussen P.N. van Eyck en Aart van der Leeuw, Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Piet Delen.
8-967: N.N. - Studies voor Damsteegt, aangeboden door bevriende vakgenoten ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden op 16 januari 1981.
8-960: N.N. - Pastoor B. De Craene tienmaal zeven; 29-30 juni 1950 Vlaamse Poëziedagen - Meerendree.
8-944: N.N. - Nederlandse strijdzangen (1525-1648), Ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. W.J.C. Buitendijk.
8-914: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; 12e Jaargang .
8-913: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; 11e Jaargang .
8-912: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; 10e Jaargang .
8-911: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Eerste Jaargang (1883) t/m Dertiende Jaargang (1895) [verzameld in vier banden].
8-714: N.N. - Antologia della poesia Italiana (1909-1949), A cura di Giacinto Spagnoletti.
2-1763: N.N. - Volksmisboek en Vesperale; Bewerkt door de Benediktijnen der Abdij Affligem.
8-1779: N.N. - Ferguut; A facsimile of the only extant Middle Dutch manuscript (Leiden, University Library, Ms. Letterkunde 191), Edited by M.J.M. de Haan.
8-1780: N.N. - Die Riddere Metter Mouwen; Ms. The Hague, Royal Library 129 A 10 fol. 167-177 verso and the fragment Brussels, Royal Library IV 818 [facsimile], With an introduction by C.W. de Kruyter.
4-152: N.N. - Annales de l'Assocciation de l'Adoration Perpétuelle; Années 1850-1892 (5 volumes).
7-3087: N.N. - Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom; Deel XXVIII, Jaargang 1975.
7-3086: N.N. - Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda De Oranjeboom; Deel XXVII, Jaargang 1974.
4-48: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam; 32ste Jaargang (2000), Afl. 3-4.
4-49: N.N. - Naamkunde; Tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied; 33ste Jaargang (2001), Afl. 1.
2-175: N.N. - Het klooster van de Heilige Clara van Montefalco.
3-2373: N.N. - Katechismus der Nederlandse Bisdommen; Bisdom Breda, Voorwoord van Mgr. Hopmans, Bisschop van Breda.
1-95: N.N. - Bijbel, Dat is de gansche Heilige Schrift bevattende alle de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments.
1-4276: N.N. - Studia Mystica, Volume XVII, N.S. Numberr 2, 1996.
1-4275: N.N. - Studia Mystica, Volume XVI, N.S. Nuber 1, 1995.
2-832: N.N. - Chroniques du Carmel. Revue mensuelle illustrée, années 1908-1909-1910.
2-4125: N.N. - Studia Eucharistica DCCi Anni a condito Festo Sanctissimi Corporis Christi 1246-1946 [most texts in Dutch and French, a few in English and Italian].
2-15: N.N. - Gedenkboek op het zevende eeuwfeest der heiligverklaring van Sint Dominicus.
6-123: N.N. - Isla de los Santos; Honderd jaar Paters Dominicanen op de Nederlandse Antillen, 1870-1970.
2-2239: N.N. - Collectio Rituum, in usus cleri diœcesis monasteriensis ad instar appendicis Ritualis Romani, cum approbatione Sacrae Rituum Coingregationis; jussu et auctoritate excellentissimi et ververendissimi Domini Joannis episcopi monasteriensis archiepiscopi Nicopsitani; iterum edita.
10-036: N.N. - Oeuvres de Riviere du Fresny., Nouvelle édition, corrigée & augmentée. Tome Premier..
10-028: N.N. - Pensées de Monsieur le comte d'oxenstirn sur divers sujets., Avex les réflexions morales du même Auteur. Nouvelle édition, revue & corrigée, tant pour le style que pour les citations. Tome Premier..
2-3075: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Cinquante-Deuxième, 1920.
9-1587: N.N. - Multomap Voetbal met insteektassen, met o.a. groepsfoto's van voetbalclubs uit de Eredivisie 1958-1959 en verder vooral foto's van voetbalwedstrijden uit diverse Europese landen, uit de jaren 1950-1970 [worden per stuk verkocht].
3-2490: N.N. - Kleiner katholischer Katechismus für das Bistum Münster.
3-2491: N.N. - Katholischer Katechismus, (Dieser Auflage wurde durch eine Spende der Katholiek Genootschap voor Geestelijke Vernieuwing in Bilthoven (Holland) ermöglicht).
2-2242: N.N. - Psalterium Breviarii Romani, cum ordinario Divini Officii jussu SS. D. N. PII PP. X, novo ordine per hebdomadam dispositum et editum, Editio tertia post typicam.
1-2332: N.N. - Handboek der bedevaartgangers van het bisdom Gent naar O. L. V. van Lourdes.
1-2333: N.N. - Bernadette, la voyante de Lourdes.
4-136: N.N. - Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem; Deel 10 .
2-1585: N.N. - Der grosse Wochentags-Schott; Teil 2: 14. bis 34. Woche im Jahreskreis, Originaltexte der authentischen deutschen Ausgabe des Messbuches und des Lektionars; Mit Einführungen herausgegeben von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
2-1572: N.N. - Oremus, Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Aachen.
2-1686: N.N. - Latijns-Nederlands Mis- en Vesperboek; Bewerkt naar de jongste pauselijke decreten; ... herzien door J. Koenders, Pr..
3-2378: N.N. - Katechismus voor het vierde leerjaar [Bisdom Rotterdam], Voorgeschreven voor het bisdom Rotterdam.
1-715: N.N. - Vesperale Romanum, Cum Cantu Gregoriano ex Editione Vaticana Admissum Excerpto et Rhythmicis Signis A Solesmensibus Monachis Diligenter Ornato.
1-716: N.N. - Vesperale N. Joachim, Pro Dominicis et Festis I et II classis cum Psalmis integre notatis et completorium juxta regulas quas Cantorinus Vaticanus explanavit.
1-717: N.N. - Vesperale N. Joachim, Pro Dominicis et Festis I et II classis cum Psalmis integre notatis et completorium juxta regulas quas Cantorinus Vaticanus explanavit Editio Nova.
5-529: N.N. - Examen Ordinandorum per modum usitati dialogi inter Examinatorum & Resondentem; in duas partes divisum, quarum prima agit de Sacramentis et Altora de Virtitibus ad usum studiosae juventutis.
4-34: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam, Afdeling Naamkunde; 24ste Jaargang (1992), Afl. 1-4.
14-36: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Fransche tijd [9 losse kaarten, blad I-2-3-4-6-7/8-9/10-11/12-13-14].
14-34: N.N. - Geschiedkundige Atlas van Nederland; De Zeventien Provinciën in 1555 [Set van 7 losse kaarten: blad 1/2-3-4-5/6-7/8-9/10-11/12].
1-2253: N.N. - Notre Dame, Tome Premier (Année 1911) / Tome Deuxième (Année 1912) / Tome Troisième (Année 1913) / Tome Quatrième, Année 4 (1914) et Année 15 (1925) / Tome 5: Années 16 à 19 (1926-1929).
9-681: N.N. - De Piano-Forte; Uitgezochte verzameling van oude en nieuwe oorspronkelijke compositiën, onder redactie van Dr. Franz Liszt, en met medewerking van J. Abenheim, J. Albert, Dr. A.W. Ambros, en anderen; Eerste Deel.
7-3178: N.N. - Taxandria; Tijdschrift voor Noordbrabantse Geschiedenis en Volkskunde; Zevende Jaargang.
5-048: N.N. - Imitation de Jésus-Christ, traduite par M. Bauzée; édition imprimée pour la cour et ornée de belles figures.
3-2470: N.N. - Katholischer Katechismus der Bistümer Deutschlands.
1-4271: N.N. - De archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten; Deel I + Deel II, Uitgegeven door de Commissie voor de Archieven van de Nederlandse Hervormde Kerk.
4-22: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 11de Jaargang (1979), Afl. 3-4.
7-3183: N.N. - Taxandria; Tijdschrift voor Noordbrabantse Geschiedenis en Volkskunde; Zestiende Jaargang; Tweede Reeks, Zesde Jaargang.
7-2348: N.N. - Parochie H.H. Fabianus & Sebastianus 1924-1999 [Apeldoorn].
3-2432: N.N. - Kort begrip der christelijke religie; Benevens de belijdenisssen van Nicéa en van Athanasius.
2-1569: N.N. - Gotteslob, Katholisches Gebet- und Gesangbuch für das Bistum Essen.
2-3006: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XXXII, (1910-)1911.
2-3007: N.N. - De Volksmissionaris; Godsdienstig Maandschrift onder de bescherming van de Onbevlekte Moeder Gods en den H. Kerkleeraar Alfonsus Maria; Door eenige Paters Redemptoristen; Jaargang XXXIII, (1911-)1912.
2-1771: N.N. - Groot Gebedenboek, ten gebruike van katholieke christenen voor alle dagen en tijden van het jaar en alle omstandigheden des levens; Bijeengelezen uit de Heilige Schrift, de boeken der Liturgie en de geschriften der Heilige Vaders, kerkelijke schrijvers en vromen van alle eeuwen.
4-16: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 9de Jaargang (1977), Afl. 1-2.
1-793: N.N. - Misgezangen, Behorende bij het Misboek ten dienste van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
9-722: N.N. - Catalogo Unificato 1976; Anno II Volume II: Italia Regno, Italia Republica, San Marino, Vaticano, Europa Unita, Malte Indipendente, etc. [catalogue of poststamps].
3-2538: N.N. - Króti Katechizm Rzymkko-Katolicki dla archidyecezyi Gnieznienskiej I Poznanskiej.
7-6011: N.N. - Album met prentbriefkaarten van kerken en vooral kerkinterieurs van Rome en Assisi en enige uit Nederland [vakantie-album, met handgeschreven bijschriften bij veel foto-kaarten, ingeplakt met fotohoekjes].
4-82: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 29 (1856).
8-70: N.N. - R.K. Universiteits-Bibliotheek te Nijmegen: Catalogus van een gedeelte der bibliotheek, nagelaten door Dr. Mich. Schoengen.
7-6174: N.N. - (A SUIVRE) 8; Numéros 42.43.44.45.46.47 [en 1 volume]; 1981, Juillet - Décembre; Mensuel.
3-2494: N.N. - Catéchisme à l'usage des diocèses de France; avec récits et excercises de réflexion.
2-1457: N.N. - Missal romano Quotidiano, Latim-Português.
9-1175: N.N. - Ans Markus.
1-4268: N.N. - Reveu d'Histoire de la Spiritualité; Revue d'Ascétique et de Mystique, Tome 49 - Année 1973.
1-4267: N.N. - Qatre années d'études et de recherches théologiques et canoniques a Louvain / Vier jaar theologische en canonistische studiën en navorsingen te Leuven, Fasciculus XVI; Anni Academici 1958-1962.
5-584: N.N. - Pensées et affections dévotes sur les principales Fêtes de l'Année, et sur les mystères de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ, très-propres pour s'entretenir utilement pendant le temps de la Communion; Avec quelques pratiques de dévotion pour la Messe & pour la Confession.
9-687: N.N. - [convolute] 1. F. Hérold: Zampa, Ouverture; Bearbeitet von R. Kleinmichel; Piano a 4 ms. / Robert Schumann: Klavierwerke, Band I (Op. 15 / 68 / 118); Kritisch revidierte Ausgabe mit Fingersatz und Phrasierungsergänzungen vor Dr. Hans Bischoff; Auf ihrer Grundlage revidiert von Dr. Walter Niemann / 3. Krug, D.: Rosenknospen; 25 Klavierstücke über beliebte Lieder, Opernthemen und anderes, in mittlerer Schwierigkeit.
2-2818: N.N. - Les pensées du Cœur de Jésus, Extraites du message du Cœur Miséricordieux de Jésus aux Petites Ames (Journal de Marguerite).
8-1611: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 7 (1931), nummer 2 (februari).
1-791: N.N. - Laudate, Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Münster.
1-792: N.N. - Laudate, Gebetbuch und Gesangbuch für das Bistum Münster.
2-2511: N.N. - Rituale Romanum Pauli V pontificis maximi jussu editum aliorumque pontificum cura recognitum, atque auctoritate Ssmi. D. N. PII Papae XI, ad normam Codicis Juris Canonici accodadatum; editio juxta typicam.
2-2510: N.N. - Rituale Romanum Pauli V pontificis maximi jussu editum aliorumque pontificum cura recognitum, atque auctoritate Ssmi. D. N. PII Papae XI, ad normam Codicis Juris Canonici accodadatum; editio juxta typicam.
2-847: N.N. - De Teresiaanse Karmel.
9-691: N.N. - [convolute] Sans titre; pièces pour Piano de plusiers compositeurs Françaises.
3-013: N.N. - Hochland. , Monatschrift für alle Gebiete des Wissens, der Literatur und Kunst, herausgegeben von Karl Muth. Vol. VII band 1 till LXVI..
2-2567: N.N. - Officia Propria, Congregationis Gallicae Ordinis Sancti Benedicti, a Sacra Rituum Congregatione approbata.
7-1098: N.N. - Historiens et chroniqueurs du Moyen Age: Robert de Clari, Villehardouin, Joinville, Froissart, Commynes, Édition établie et annotée par Albert Pauphilet, texten nouveaux commentés par Edmond Pognon.
7-905: N.N. - Hoogtij der middeleeuwen; Portugese kunst 12de-15de eeuw, Centrum voor Kunst en Cultuur Sint-Pietersabdij Gent, 29 september 1991 - 5 januari 1992.
6-1256: N.N. - Balkan Studies; A biannual publication of the Institute for Balkan Studies; Volume 20.
9-3255: N.N. - Graham Sutherland [Ausstellungskatalog].
1-3964: N.N. - Postille 1976-1977, Onder redactie van de Werkgroep Kerk en Prediking.
2-1203: N.N. - Christus und Maria; Menschensohn und Gottesmutter, Ausstellung anlässlich des 86. Deutschen Katholikentages.
8-546: N.N. - Maximilian-Gesellschaft, Chronik der dritten 25 Jahre, Hamburg 1961 bis 1986.
2-4002: N.N. - Analecta Juris Pontificii; Dissertations sur différents sujets de Droit Canonique, Liturgique en Théologie; Deuxième Série; Kolommen 1441 à 2956 + Table Alphabétique.
7-3079: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 15, 1998.
2-1832: N.N. - Breviarium Romanum pro sollemnioribus festis juxta editionem typicam, ad usum Monialium Unionis Romanae Sacri Orninis A Sancta Ursula, cum officiis propriis a S. R. C. adprobatis capituli generalis jussu editum.
2-1833: N.N. - Breviarium Romanum pro sollemnioribus festis juxta editionem typicam, ad usum Monialium Unionis Romanae Sacri Orninis A Sancta Ursula, cum officiis propriis a S. R. C. adprobatis capituli generalis jussu editum.
1-4257: N.N. - Enchiridion Indulgentiarum, Normae et concessiones.
2-2061: N.N. - Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, Orde van dienst bij de religieuze professie.
3-2467: N.N. - Catéchisme de Première Communion, à l'usage des paroisses et des écoles de Liége.
3-2468: N.N. - Kleine Mechelsche Catechismus; Of korte onderwijzingen op de kinderen tot de Plechtige Communie voor te bereiden / Mechelsche Catechismus, ten gebruike der kinderen die hunne Eerste Communie gedaan hebben en zicht tot de Plechtige Communie bereiden / Vragen over de Gewijde Geschiedenis, ter vollediging van den Mechelschen Catechismus, Uitgegeven door Zijne Eminentie den Kardinaal Mercier, aartsbisschop van Mechelen / Uitgegeven door Zijne Eminentie Cardinaal Goossens, aartsbisschop van Mechelen.
7-2951: N.N. - Zuidoostbrabantse genealogische fragmenten.
2-2059: N.N. - Liturgie van de sacramenten en andere kerkelijke vieringen, Het huwelijk.
2-3041: N.N. - Kerk en Missie; Driemaandelijksch Tijdschrift voor Missiekennis en Missie-actie; Jaargangen 4-6 [in 1 band], Jaren 1924-1925-1926.
9-79: N.N. - Compact enciclopedia della medicina.
7-2935: N.N. - Brabant dichterlijk belicht; Bloemlezing.
4-140: N.N. - Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem; Deel 29 .
9-1563: N.N. - De Koran, Uit het Arabisch vertaald door prof. dr. J.H. Kramers.
9-1576: N.N. - Très sport, No. 9 à 20 (Janvier à Décembre 1923), Directeur-Fondateur Pierre Lafitte.
1-1328: N.N. - Schwester Maria vom Göttlichen Herzen, Das Leben der Gräfin Maria Droste zu Vischering (1863-1899).
1-4280: N.N. - Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XXIV, 1 / 2001 (Gennaio-Giugno).
1-120: N.N. - De Boeken van het Oude Testament.
1-121: N.N. - De Boeken van het Oude Testament.
2-1565: N.N. - Schott-Messbuch für die Sonn- und Festtage des Lesejahres A, Originaltexte der authentischen deutschen Ausgabe des Messbuches und des Messlektionars; Mit Einführungen herausgegeben von den Benediktinern der Erzabtei Beuron.
7-950: N.N. - Mittelalter: Herrscher, [Exempla historica; Epochen der Weltgeschichte in Biographien; Band 13].
5-559: N.N. - Manuale Ordinandorum, complectens Ritum, 1. Administrandae Confirmationis, quam plures recipiunt ea ipsa die qua prima Tonsura initiantur...; Opusculum non Ordinandis solum, sed et Ordinatis, praeserim Sacerdotibus, utilissimum, .
3-2240: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione Emi. Petri Card. Gasparri et Indici analytico-alphabetico auctus.
1-829: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae, Cui Accedunt Missa Pro Defunctis et Toni Communes Missae.
7-1683: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 88e Jaargang.
7-1684: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 89e Jaargang.
7-2391: N.N. - Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het St. Jozef Ziekenhuis te Deventer, 1875-1950.
3-1056: N.N. - Derde deel vande pelgrimagie van Jesus Christus, in-houdende een innighe minnelijcke conversatie met Jesus, in alle de Mysterien van sijne Passie ende Verrijsenisse, meest getrocken uyt het H. Evangelie, en S. Bonaventura; Door eenen Minder-broeder Recollect..
2-2269: N.N. - Die Feier de Heiligen Jahres im den katholischen Bistümen des Deutschen Sprachgebietes, Herausgegeben von den Liturgischen Instituten Salzburg, Trier und Zürich.
2-1706: N.N. - Bezinningen bij Gods Woord van dag tot dag; Door de Norbertijnen van de Abdij Postel.
9-1550: N.N. - De Koran, Uit het Arabisch vertaald door prof. dr. J.H. Kramers, bewerkt door drs. Asad Jaber en dr. Johannes J.G. Jansen.
9-596: N.N. - Eerste Jeugdbundel met liturgische gezangen en liederen voor de R. K. jeugd; Tekst met noten.
7-3643: N.N. - Koninklijke Nederlandsche Biljartbond: Eindstrijd van het Kampioenschap van Nederland ereklasse ankerkader 71/2 22 t/m 25 maart, Seizoen 1961-1962 in de Conversatiezaal van Schiedamsche Ledewarenfabriek N.V. Tilburg, Georganiseerd door Biljartvereniging O.V.S.L. Tilburg.
1-1661: N.N. - Vie de la Révérende Mère Térèse de St-Augustin, Madame Louise de France, Fille de Louis XV, Religieuse Carmélite du Monastère de St-Denis-sur-Seine.
3-2492: N.N. - Catéchisme à l'usage des diocèses de France; avec récits et excercises de réflexion.
7-3608: N.N. - Robben en Rooms.
2-4041: N.N. - La Sovranità Temporale dei Romani Pontifici, propugnata nella sua integrità dal suffragio dell' Orbe Cattolico, regnante Pio IX l'Anno XIV; Parte Quarta: Spagna, Portogallo, America Spagnola e Portoghese.
3-2296: N.N. - Zevende Kerstboek, Met bijdragen van J.K. van Eerbeek, Jan H. de Groot, J.H. Gunning en anderen.
3-2295: N.N. - Derde Kerstboek, Met bijdragen van K. Dijk, H. Hanna, H.J. Heijnes en anderen.
7-6017: N.N. - Le Constitutionel, Journal du Commerce, Politique et Littéraire; 1819: Nos. 322 (19 Novembre) jusqu'a 365 (31 Décembre) / 1820: Nos. 1 (1 Janvier) jusqu'a 205 (23 Juillet).
7-6018: N.N. - Le Constitutionel, Journal du Commerce, Politique et Littéraire; 1820: Nos. 322 (19 Novembre) jusqu'a 365 (31 Décembre) / 1821: Nos. 1 (1 Janvier) jusqu'a 212 (1 Aout).
3-2268: N.N. - Concilium Plenarium IV Australiae et Novae Zelandiae, Habitum apud Sydney, a die 4a ad diem 12am mensis septembris anno Domini 1937, Editio officialis.
7-2389: N.N. - Zusters van Liefde 140 jaar in Raalte.
8-2104: N.N. - Stichting 'De Roos' Catalogus 1961-1965, Bredeneerde catalogus, samengesteld door Chr. Leeflang, verschenen in 1966 ter gelegenheid van de herdenking van het twintigjarig bestaan van de Stichting 'De Roos' te Utrecht.
1-4249: N.N. - De God van Nederland; Hedendaagse fotografie.
7-2600: N.N. - De Heerlijke Stad; Markiezenhof Bergen op Zoom.
1-4184: N.N. - Bibliothek - Bibliothekar - Bibliothekwissenschaft, Festschrift Joris Vorstius zum 60. Geburtstag dargebracht.
1-55: N.N. - Printbijbel met 246 voorstellingen, Des Ouden & Nieuwen Testaments.
1-39: N.N. - Werk in Uitvoering 2, Deeluitgaven van de Nieuwe Bijbelvertaling.
1-172: N.N. - De Lutherbijbel van 1534, Het Boek der Boeken, een cultuurhistorische inleiding door Stephan Füssel.
1-25: N.N. - Het Nieuwe Testament, Willibordvertaling.
1-170: N.N. - Het Oude Testament in zes Nederlandse vertalingen.
1-40: N.N. - Werk in Uitvoering 3, Op weg naar de voltooide Nieuwe Bijbelvertaling.
8-1605: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Jan Engelman e.a.; Jaargang 6 (1930), nummer 4.
2-904: N.N. - Magie des extrêmes, Les Études Carmélitaines.
2-1974: N.N. - Getijdenboekje voor kinderen, Bidden met de Kerk, 's morgens en 's avonds en het hele jaar door.
9-587: N.N. - Klein Brevier: Vespers en Completen voor de zondag.
5-186: N.N. (DUGUET, A.J.J.) - Explication de la Prophétie d'Isaïe; ou Selon la méthode de Saint Pères, l'on s'atache à découvrir les Mystères de Jesus-Christ, & les Régles des mœurs renfermées dans la lettre même de l'Ecriture, Tome I + II + III + IV + V (série complète).
7-604: N.N. - Le città etrusche; a cura di Francesca Boitani, Maria Cataldi, Marinella Pasquinucci; Introduzione di Mario Torelli, coordinamento di Filippo Coarelli.
6-036: N.N. - Der Gesang der Schwarzen Bären; Lieder und Gedichte der Indianer; Zweisprachig (English - Deutsch), Herausgegeben und übersetzt von Werner Arens und Hans-Martin Braun.
8-1278: N.N. - Goliath, treurspel op het veroveren van 's-Hertogenbossche, ghespeeld op den Nederduytschen Academie, Met een inleiding en aantekeningen door P. Minderaa.
1-704: N.N. - Graduel-Vespéral, Contenant les chants de la Messe et de l'Office pour les dimanches et les fêtes.
1-81: N.N. - Bijbel, Vertaling in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
8-512: N.N. - Die Gutenberg-Preisträger der Stadt Leipzig.
7-3072: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 8, 1991.
7-3078: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 14, 1997.
8-1610: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 7 (1931), nummer 1 (janurari).
4-60: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 3 (1843).
4-61: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 4 (1843).
2-1214: N.N. - Gallicia, terra úna; Gallicia Renace.
2-1166: N.N. - Das Bachlechner-Buch, Bilder und Schitzereien von Künstler de Weinacht.
2-1167: N.N. - Das Hummel-Buch, Dichtungen und Vorwort von Margarete Seemann.
9-3036: N.N. - Carrà [Mostra antologica, Roma, Palazzo Braschi - Museo di Roma, 15 luglio - 16 settembre 1987; text in Italian].
3-2384: N.N. - Uittreksel uit den Groote Katechismus [Bisdom Haarlem], In het bisdom Haarlem voorgeschreven voor het vierde leerjaar.
4-135: N.N. - Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem; Deel 9 .
14-21: N.N. - Canaletto-Mappe; 24 Ansichten van Dresden, Pirna und Königstein; Nach Canaletto's Radierungen in Lichtdruck mit Erläuterungen herausgegeben von Dr. Otto Richter, Festgabe des Vereins für Geschichte Dresdens, zur Feier seines fünfundzwanzigjährigen Bestehens am 10. Juni 1894.
1-449: N.N. - Kyriale sive Ordinarium Missae, Cum Canto Gregoriano Editionis Vaticanae.
3-2417: N.N. - Geïllustreerde katechismus; met korte verklaringen en toepassingen door dr. W. Bless S.J., Illustraties naar gegevens van dr. W. Bless S.J. door P. Fr. Randag O.F.M. en J. van Offeren.
3-411: N.N. - Catholijke Nederlandsche stemmen over godsdienst, staat-, geschied- en Letterkunde., Deel: 1849 vijftiende jaargang..
14-10: N.N. - Nederelandsche Kunst; Premie-album van eigen haard [map met 30 losbladige afbeeldingen].
7-1381: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Dix-septième.
7-1382: N.N. - Mémoires pour servir a l'histoire littéraire des dix-sept Provinces des Pays-Bas, de la Principauté de Liege, et de quelques contrées voisines; Tome Dix-huitième.
9-582: N.N. - Adoremus; 100 Cantica Sacra ad tres voces aequales; Edidit Fr. Hamma.
3-323: N.N. - Stucken aengaende de Catholycken Onderdanen vande Staten der Ver-eenighde Provincien van Nederlandt. , Overgeset uyt de Fransche Copye. .
14-23: N.N. - Dresdner Bilderchronik; Zweiter Teil, von 1709 bis 1815 [containing plates 8 and 13 till 26; each plate is folded and contains one or two ore more illustrations].
8-1564: N.N. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1835.
9-3048: N.N. - Georges Braque; Les papiers collés [17 juin - 27 septembre 1982, Centre Georges Pompidou Musée national d'art moderne].
3-030: N.N. - Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,, Uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Vol.= 1925, 1928 till 1931, 1933, 1934, 1936 till 2004. .
3-031: N.N. - La Vie Diocesane. , Bulletin du Diocèse de Malines. Vol. 1 till 7 ( 1907-1913). .
6-1195: N.N. - Histoire universelle [Tome II: contenent carte a plier et planches avec gravures, sans texte; il manque Tome I].
1-865: N.N. - Geniet van 't Lied, Zangmethode voor de L.S..
2-2152: N.N. - Missae pro defunctis, ad commodiorem ecclesiarum usum, ex Missale Romano desumptae, Accedit Ritus Absolutionis post Missam pro defunctis, ex Rituale et Pontificale Romano; Editio Typica.
2-1508: N.N. - Missel - Vespéral Romain en Latin et en Français, Contenant la Messe de chaque jour.
2-1515: N.N. - Missel quotidien, commenté Vespéral et Ritual, Publiées avec la collaboration du D. Bernard Capelle et de moines du Mont César.
2-2235: N.N. - Sacra Liturgia, Tomus I + Tomus 2 in one volume, Tomus 1: Tractatus de Officio Divino seu de Horis Canonices, ad usum alumnorum seminarii archiepiscopales Mechliniensis / Tomus II: Tractatus de rubricis Missalis Romani, ad usum alumnorum seminarii archiepiscopalis Mechliniensis; opera J.F. van der Stappen.
9-553: N.N. - Fantaisie; Théâtres, Music-Halls, Cabarets; Toute la nuit à Paris; No. 7, Septembre 1955.
9-549: N.N. - Beautyscope; Your star rating given by the girls. Cancer to Sagittarius [photographs of female (half)nudes], Supplement to Parade.
9-547: N.N. - Parade Glamour Tour; Flight No. 37 - 22 - 36 Lisbon [photographs of female (half)nudes], Supplement to Parade.
9-507: N.N. - zonder titel; Boek met foto's en teksten van optreden(s) van Herman van Veen, overzicht van optredens in 2005, discografie enz..
7-2113: N.N. - 700 jaar Zoeterwoude; een familieportret, Aangeboden door de Gemeente Zoeterwoude aan de inwoners ter gelegenheid van 700 jaar Zoeterwoude, Juni 1977.
2-4035: N.N. - zonder titel; Album met ingeplakte afbeeldingen (meest prentbriefkaarten, bevestigd met fotohoekjes, meestal 2 of 3 prentbriefkaarten per bladzijde van het album, enkele paginagrote afbeeldingen) van Maria-ikonen uit diverse oosterse kerken, gedeeltelijk met korte omschrijvingen/aanduidingen.
2-4068: N.N. - Parisien; Beatificationis seu declarationis martyrii servorum dei Georgii Darboy Archiepiscopi Parisiensis Matthaei Henrici Planchat Sacerdotis Intituti Religiosorum S. Vincentii a Paulo, necnon Sociorum sive e clero saeculari sive e regulari in odium catholicae religionis, uti fertur, anno 1871 Parisiis interemptorum; Vol. I: Commentarium seu informatio introductoria de fama martyrii servorum dei a Carolo Snider causarum patrono exarata.
9-54: N.N. - Ars Medica; A collection of medical prints presented to the Philadelphia Museum of Art , Catalogue compiled by Carl Zigrosser .
2-2012: N.N. - Liturgische handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek; Middeleeuwse handschriften voor religieus gebruik, Tentoontstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreesianium / Museum van het Boek, oktober 1983 - januari 1984.
2-2017: N.N. - Bidden in het gezin, 39e Liturgische Studiedagen, 3-4 november 1994 Alfeüsdalk-Berchem; Tijdschrift voor Liturgie.
7-6095: N.N. - La roseraie du savoir; Quatrains mystiques des meilleurs auteurs persans; traduits et annotés par Hocéyne-Azad.
2-996: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 54 nr. 2 (Jul.-Dec. 2003).
2-997: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 55 nr 1-2 (Jan.-Dec. 2004).
7-3154: N.N. - Oudheidkundige Kring De Ghulden Roos Roosendaal; Jaarboek No. 34 (1974).
6-314: N.N. - St. Paul's College 1985 [Windhoek; Annual book].
6-313: N.N. - St. Paul's College 1984 [Windhoek; Annual book].
6-315: N.N. - St. Paul's College 1986 [Windhoek; Annual book].
2-4069: N.N. - Parisien; Beatificationis seu declarationis martyrii servorum dei Georgii Darboy Archiepiscopi Parisiensis Petri Olivaint sacerdotis professi e Societate Iesu Matthaei Henrici Planchat Sacerdotis Intituti Religiosorum S. Vincentii a Paulo et eorum XV sociorum e clero saecularii et regularii in odium fidei,uti fertur, diebus 24, 25 et 27 Maii Anni 1871 interfectorum; Exquisitio de rebus gentis in captura et occisione horum servorum dei necnon series deocumentorum ad easdem spectantium ex officio compilata.
1-1248: N.N. - La Regle de Saint Benoit, Traduction, introduction et notes par Dom Antoine Dumas, O.S.B. de l'Abbaye d'Hautecombe.
3-2466: N.N. - Catéchisme du diocèse de Liége, à l'usage des paroisses et des écoles.
6-145: N.N. - Uit dankbaarheid; Ter gelegenheid van het eeuwfeest van de vestiging van de Fraters van Tilburg op Curaçao; Samengesteld door het comité Honderd jaar Fraters.
6-134: N.N. - Gouden jubileum der Dominicaner Missie op Curaçao W.I. 1870-1920, Ter dankbare herinnering door eenige missionarissen bewerkt.
6-133: N.N. - Gouden jubileum der Dominicaner Missie op Curaçao W.I. 1870-1920, Ter dankbare herinnering door eenige missionarissen bewerkt.
2-145: N.N. - Cîteaux. Les cisterciens dans le rouyaume médiéval de Bohème, Actes du colloque de Kutná Hora 9-13 juin 1992.
2-143: N.N. - Analecta Cisterciensia annus XLVI - 1990, La dottrina della vita spirituelle nelle opere di San Bernardo di Clairvasux. Atti del convegno internazionale Roma 11-15 settembre 1990.
2-144: N.N. - Abbaye Notre-Dame du Val-Dieu; Trésors d'Art, Catalogue de l'exposition.
8-2067: N.N. - Ruif voor 2 voeters, Ter gelegenheid van het 320-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
3-2243: N.N. - Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus; Praefatione Emi. Petri Card. Gasparri et Indici analytico-alphabetico auctus.
1-1323: N.N. - Gedenkboek op het zevende eeuwfeest der heiligverklaring van Sint Dominicus.
2-1815: N.N. - Breviarium Monasticum, Pauli V. jussu editum, Urbani VIII. et Leonis XIII. Auctoritate recognitum, pro omnibus sub Regula SS. P. Benedicti militantibus, additis Officiis Sanctorum novissime praeceptis vel concessis, juxta sancitas leges emendatum, a S. Rituum Congregatione revisum et approbatum, Pars AEstiva.
8-2072: N.N. - 4 Barmhartigheid poëziekaarten; Dichters: Gerrit Achterberg, Remco Campert, Willem Hussem, Huub Oosterhuis; Kunstenaars: Lucas Silawanebessy, Edu Kisman, Willem Hussem, Jeltje Hoogenkamp [mapje met 4 briefkaarten met gedichten / kunstwerken].
8-2071: N.N. - Het lied der minne van vroeger en nu; Bijeengelezen door A. Nonymus.
8-2070: N.N. - Gedichten voor feestelijke gelegenheden: verjaring, nieuwjaar, eerste en plechtige H. Communie, priesster- en kloosterfeesten, huwelijks- en jubelfeesten; Voor leerlingen van kleuterscholen, leerlingen scholen l. o. eerste tot en met zevende leerjaar en voor meer ontwikkelden; Door eene Zuster van de Congregatie der Zusters van Liefde O.L. Vr. Moeder v. Barmhartigheid te Tilburg.
2-1734: N.N. - Romeins Missaal, Latijn en Nederlands, voor Zondagen en Feesten; met de Lezingen en een Kyriale.
2-1735: N.N. - Romeins Missaal, Latijn en Nederlands, voor Zondagen en Feesten; met de Lezingen en een Kyriale.
2-886: N.N. - Amour et silence, La vigne du Carmel.
1-622: N.N. - Domenico Zipoli Sonate d'Intavolatura per Organo e Cimbalo, Orgel- und Cembalowerke (1716), nach dem Urtext herausgegeben von Luigi Ferdinando Tagliavini.
1-623: N.N. - Fischer's Practical Organist, A collection of Preludes, Interludes and Postludes, written on two staves.
2-2245: N.N. - Missa pro defunctis, ad commodiorem ecclesiarum usum, ex Missali Romano desumptae; accedit Ritus Absolutionis pro defunctis, ex Rituali en Pontificali Romano.
2-2161: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missale Romano descumptae; accedit Ritus Absolutionis pro defunctis ex Rituale Romano, juxta Typicam Vaticanam.
2-2156: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missale Romano descumptae; accedit Ritus Absolutionis pro defunctis, Editio prima juxta typicam.
4-02: N.N. - Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde; Jaargangen/Delen 1 (1881) t/m 120 (2004) [112 banden; incompleet: de delen 41 (1922), 45 (1926), 46 (1927), 51 (1932) en 54 (1935) ontbreken] + twee Registers (op de delen LI-LXXV en LXXVI-C), Uitgegeven vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
2-2297: N.N. - Die Osterfeier; Handreichungen für die liturgischen Feiern von Palmsonntag bis Ostermontag, mit ausgewählte Studientextexfür das künftige Deutsche Messbuch, Herausgegeben von den Liturgischen Instituten Salzburg, Trier und Zürich.
2-2299: N.N. - Ordnung des Begräbnisses nach dem neuen Rituale Romanum, Deutsche Studienausgabe.
2-2305: N.N. - Die Feier der Krankensackramente; die Krankenzalbung und die Ordnung der Krankenpastoral in den katholischen bistümern des deutschen Sprachgebietes.
2-2327: N.N. - Origines et raison de la liturgie catholique, en forme de dictionnaire, notions historiques et descriptives; suivies de la liturgie armenienne, traduite en français.
2-2320: N.N. - Stundenbuch; für die katholischen Bistümer des deutschen Sprachgebietes; Authentische Ausgabe für den liturgischen Gebrauch, Erster Band: Advent und Weinachtszeit.
2-2323: N.N. - Neues Stundenbuch; ausgewählte Studientexte für ein künftiges Brevier, Band 2: Geistliche Lesung.
2-2316: N.N. - De Feier der Trauung in den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes, Herausgegeben im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Sweiz sowie der Bischöfe von Luxemburg, Bozen-Brixen und Lüttich.
2-2317: N.N. - Die kirchliche Begräbnisfeier in den katholischen Bistümern des deutschen Sprachgebietes, Herausgegeben im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs und der Sweiz un des Bischofs von Luxemburg.
2-2318: N.N. - Die Feier der Busse nach dem neuen Rituale Romanum; Studienausgabe, Herausgegeben von den Liturgischen Instituten Salzburg, Trier und Zürich.
2-2157: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missale Romano descumptae; accedit Ritus Absolutionis pro defunctis, Editio sexta juxta typicam.
2-2166: N.N. - Missae Defunctorum; juxta usum Eccelesiae Romanae, cum ordine et canone.
2-2080: N.N. (UNIVERSITAIRE PAROCHIE LEUVEN) - Werkboek voor een doopviering.
2-2248: N.N. - Ordo Sabbati Sancti, quando Vigilia Paschalis instaurata peragitur, Editio altera cum ordinationibus et rebricarum variationibus per decretum diei 11 ianuarii 1952 approbatis.
2-2104: N.N. - De orde van dienst voor de uitvaartliturgie, Onder de verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg.
2-2105: N.N. - Orde van dienst voor de boeteliturgie, Onder de verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg.
2-2184: N.N. - Ordo Baptismi Parvulorum; editio typica altera, Rituale Romanum, ex decreto sacrosancti oecumenici concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum.
2-2324: N.N. - Kleines Stundenbuch; Die Gedänknistage der Heiligen, Morgen- und Abendgebet der Kirche aus der Feier des Stundengebetes, für die katholischen Bistmer des deutschen Sprachgebietes.
2-2243: N.N. - Psalterium Breviarii Romani, per omnes ac singulos hebdomadae dies dispositum,.
2-2188: N.N. - Ordo Celebrandi Matrimomium; editio typica, Rituale Romanum, ex decreto sacrosancti oecumenici concilii Vaticani II instauratum, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum.
2-2274: N.N. - Neue Formen der Jugendliturgie; Situation - Erfahrungen - Modelle - Texte, Herausgegeben vom Deutschen Katecheten-Verein e.V., beartbeitet von Gertrud un Norbert Weidinger.
2-2277: N.N. - Liturgie und Kunst; Illustrierte Zeitschrift; 1919-1920.
2-2278: N.N. - Liturgie und Kunst; Illustrierte Zeitschrift; 1919-1920.
2-2279: N.N. - Liturgie und Kunst; Illustrierte Zeitschrift; 1922.
2-2280: N.N. - Archiv für Liturgiewissenschaft; Band III 2. Halbband, In Verbindung mit Anton L. Mayer und Odilo Heiming OSB herausgegeben von Hilarius Emonds OSB.
2-2090: N.N. - De vier lijdensverhalen, (met rollenverdeling voor het voorlezen).
2-2091: N.N. - De vier passieverhalen (met rollenverdeling voor het voorlezen), Uitgegeven in opdracht van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg (Brussel).
2-2092: N.N. (INTERDIOCESANE COMMISSIE VOOR LITURGISCHE ZIELZORG) - Vormselviering met doopherdenking, Aangepast ritueel voor twaalfjarigen.
2-2163: N.N. - Missae Defunctorum, ex Missale Romano descumptae; accedit Ritus Absolutionis pro defunctis.
2-2209: N.N. - Psalterium Breviarii Romano cum ordinario Divini Officii, jussu SS. D. N. PII PP. X, Novo ordine per hebdomadam dispositum et editum.
2-2144: N.N. - De Ordo van de christelijke initiatie van volwassenen; editio Typica.
2-2073: N.N. - Orationes et preces variae in bededictione Ssmi Sacramenti vel alias pro opportunitate dicendae.
2-3069: N.N. - Les Missions Catholiques; Bulletin Hebdomadaire Illustré; Tome Quarante-Sixième, 1914.
2-2153: N.N. - Missae pro defunctis, juxta ritum Missalis Ordinis Carmelitarum; pro commodiori usu in hanc formam ordinatae; et de mandato reverendissimi patris magistri Aloisii Mariae Galli, totus ejusdem ordinis prioris generalis.
2-2154: N.N. - Missae pro defunctis, ad commodiorem ecclesiarum usum, ex Missale Romano desumptae, Accedit Ritus Absolutionis post Missam pro defunctis, ex Rituale et Pontificale Romano; cum approbatione Sacror. Rituum Congregationes; editio decima post typicam.
2-2155: N.N. - Missae pro defunctis, ad commodiorem ecclesiarum usum, ex Missale Romano desumptae, Accedit Ritus Absolutionis post Missam pro defunctis, ex Rituale et Pontificale Romano; editio secunda post typicam.
5-539: N.N. - Histoire des hosties miraculeuses, qu'on nomme le très-Saint Sacrement de Miracle; Qui se conserve à Bruxelles depuis l'an 1370, & don’t on y célèbre tous les cinquante ans l'année jubilaire.
2-2257: N.N. - Lectionario; reformado segun los decretos del concilio Vaticano II y promulgado por S. S. El Papa Pablo VI, Domincal y ferial; II: Ciclo B.
2-2258: N.N. - Lectionario; reformado segun los decretos del concilio Vaticano II y promulgado por S. S. El Papa Pablo VI, III: Ciclo C.
2-2263: N.N. - Die Feier der Heiligen Messe: Lektionar (6 Bände); Herausgegeben im Auftrag der Bisschofskoferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des Bisschofs von Luxemburg, Band I bis Band III: Die Schriftlesungen für die Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres, Lesejahr A-B-C / Band IV1 und Band IV2: Die Schriftlesungen für die Wochentage des Kirchenjahres (Advent bis Pfingsten - Pfingsten bis Advent) / Band V: Die Schriftlesungen für die Gedenktage der Heiligen.
2-2313: N.N. - Die Feier der Eingliederung Erwachsener in die Kirche, nach dem neuen Rituale Romanum; Studienausgabe, Herausgegeben von den Liturgischen Instituten Salzburg, Trier und Zürich.
2-2207: N.N. - Ritus Servandus in concelebratione missae et ritus communionis sub utraque specie; editio typica.
2-2990: N.N. - Oeuvres catholiques d'Assistance en Belgique et aux Missions / Katholieke werken voor Bijstand in België en de Missies.
9-1591: N.N. - De Schaakwereld (weekblad), 2e Jaargang, 1937-1938.
2-2564: N.N. - Collectio Rituum, ad instar appendices Ritualis Romani, pro omnibus Germaniae diœcesibus, a Sancta Sede approbata.
7-4013: N.N. - Honderd jaar Onze Lieve Vrouw Visitatie in Tilburg.
9-145: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Dertiende Jaargang .
9-144: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Elfde Jaargang + Twaalfde Jaargang [in 1 band].
9-143: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Negende Jaargang + Tiende Jaargang [in 1 band].
9-142: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Zevende Jaargang + Achtste Jaargang [in 1 band].
9-141: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Vijfde Jaargang + Zesde Jaargang [in 1 band].
9-140: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Derde Jaargang + Vierde Jaargang [in 1 band].
9-139: N.N. - Bloemkrans; Lectuur voor katholieke jongelieden tot bevordering van taalkennis, stijl en letterkundige studie; Eerste Jaargang + Tweede Jaargang [in 1 band].
9-134: N.N. - Onder de Gouden Wiek van de engelbewaarder; Speciale editie voor het voortgezet onderwijs; Jaargang 69 (1957-1958).
9-133: N.N. - Onder de Gouden Wiek van de engelbewaarder; Speciale editie voor het voortgezet onderwijs; Jaargang 68 (1956-1957).
9-132: N.N. - Onder de Gouden Wiek van de engelbewaarder; Speciale editie voor het voortgezet onderwijs; Jaargang 68 (1956-1957).
9-130: N.N. - De Engelbewaarder, Jeugdtijdschrift voor het katholieke gezin; Jaargang 64 (1952-1953).
9-129: N.N. - De Engelbewaarder, voor de jongere lezertjes; Jaargang 62 (1950-1951).
9-128: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke jeugd, Jaargang 55 (1939-1940).
9-127: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke jeugd, Jaargang 55 (1939-1940) [incompleet; omvat de eerste helft van de jaargang, blz. 1-480].
9-126: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke jeugd, Jaargang 54 (1938-1939) [incompleet; blz. 1-56 ontbreken].
9-125: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke jeugd, Jaargang 53 (1937-1938).
9-124: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke jeugd, Jaargang 50 (1934-1935) [blz. 265/266 onbreken].
9-123: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke jeugd, Jaargang 50 (1934-1935).
9-121: N.N. - De Engelbewaarder; Geïllustreerd Tijdschrift voor de Katholieke jeugd, Jaargang 44 (1929-1930).
2-2330: N.N. - Formules de prière universelle.
2-2329: N.N. - Formules de prière universelle.
1-735: N.N. - Cantuale, Organist.
7-1495: N.N. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereeniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland HIBIN.
3-2387: N.N. - Uittreksel uit den Kleinen Kathechismus [Bisdom Haarlem], In het bisdom Haarlem voorgeschreven voor het tweede leerjaar.
5-555: N.N. - Livre d'Église à l'usage du Diocèse de Nancy en de Toul, et du Diocèse de Saint-Diez; contenant en Latin et en Français, les Messes et Vespres des dimanches et des principale Fêtes de l'année, l'Office de la B. V. Marie, ans renvois; les sept Pseaumes, l'Office des Morts, etc..
7-1692: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 97e Jaargang [plus aflevering 4, oktober-december 1995, dat abusievelijk is ingebonden bij déze jaargang].
7-1629: N.N. - Maandelijksche Kronijk; Geschiedenis van den dag; 4de Jaargang, Afl. 7-12, Tweede Deel; Met Portretten.
7-5061: N.N. - Bidal Mejaoe, olèh Soetan Machoedoem; Tjékatàn kedoea; Dieloearkan olèh Balai Poestaka.
2-2264: N.N. - Die Feier der Heiligen Messe: Lektionar (4 volumes of 6; two volumes are missing); Herausgegeben im Auftrag der Bisschofskoferenzen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz und des Bisschofs von Luxemburg, Band II und Band III: Die Schriftlesungen für die Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres, Lesejahr B-C / Band IV1 und Band IV2: Die Schriftlesungen für die Wochentage des Kirchenjahres .
1-497: N.N. - Graduale de Tempore et de Sanctis, Juxta Ritum Sanctae Romanae Ecclesiae cum cantu Pauli V. Pont. Jussu Reformato cui Addita Sunt Festa Novissima .
7-748: N.N. - [convoluut: 2 boeken in 1 band] 1. P.J. Beronicii Georgarchontomachia: Boeren- en Overheids-stryd; en de overige Gedichten van P.J. Beronicius; Welkers eerste in Nederduitsche vaarzen is nagevogd door J. B.; Waar by gevoegd is het zonderlinge Levens des Dichters; een goed aantal van Nederduitsche Aantekeningen; en een keurig zestal van fraaije koperen Platen / 2. Het Leven van den beroemden Prins der Nederlandsche Dichteren Joost van den Vondel ...; Benevens een aantal Grafschriften en Lykdichten, der nagedachtenis van den beroemden Agrippiner, toegeweid, door de vermaardste Mannen, als, Francius, Brand, Vollenhove, Oudaan, en anderen; Vercierd, met des Dichters welgelykend Afbeeldsel, zeer kunstig in het koper gebragt.
5-113: N.N. - Catechismus de onsura, et obligationibus status Ecclesiastici ad usum Juniorus Ecclesiasticorum; Preces Matutinae, Vespertinae, et alia pietatis excercitia ad usum alumnorum Seminarii Archiepiscopalis Mechliniensis / Excercitia Spiritualia octo dierum.
5-114: N.N. - Catechismus ad Ordinandos, juxta doctrinam catechismi Concilii Tridentini, Secunda editio priori longè emendiator & auctior.
1-3609: N.N. - Liber amicorum Robert Houben 75.
6-1673: N.N. - The texts of Taoism; In two parts; Part II: The Writings of Chuang Tz? (Books XVIII-XXXIII) / The T'ai Shang Tractate of Actions and Their Retributions, Series: The Sacred Books of the East, Vol. XL.
6-1672: N.N. - The texts of Taoism; In two parts; Part I: The Tao Te Ching of Lao Tsi / The Writings of Chuang Tz? (Books I-XVII), Series: The Sacred Books of the East, Vol. XXXIX.
5-799: N.N. - Institutum Societatis Jesu, Ex Decreto Congregationis Generalis Decimae Quartae Meliorem in ordinem digestum, Auctum, Ac denuò recusum; Volumen Primujm + Volumen Secundum.
8-877: N.N. - Franck's Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal; Tweede druk door Dr. N. van Wijk; Met registers der Nieuwhoogduitsche woorden, enz. / Franck - van Wijk Etymologisch Woordenboek der Nederlandsche taal; Supplement door Dr. C. B. van Haeringen.
9-96: N.N. - Das grosse illustrierte Gesundheitslexicon.
9-36: N.N. - Les médecins célèbres.
2-2082: N.N. - Lectionarium voor de huwelijksliturgie.
2-2081: N.N. - Lectionarium voor de huwelijksliturgie.
3-2493: N.N. - Catéchisme à l'usage des diocèses de France; avec récits et excercises de réflexion.
2-1628: N.N. - Laetare; zakmissaal voor jonge mensen, Misteksten voor zondagen en feesten, misgebeden voor iedere dag van de week en andere gebeden.
2-1470: N.N. - Missel Quotidien / Vespéral, Publié par les moines du Mont César, avec la collaboration de Révérendissime Dom Bernard Capelle.
2-1970: N.N. - Gedeeld geloof, 65 preken van G. van de Camp, plebaan van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch.
8-1534: N.N. - De Klok; Literair tijdschrift voor Nederland; Jaargang I.
8-1536: N.N. - Bijblad voor Taal en Letteren; Onder bestuur van H.W.E. Moller en J.J. Verbeeten; Eerste + Tweede + Derde + Vierde Jaargang, 1913-1916 .
3-2474: N.N. - Katholischer Erwachsenen-Katechismus; Das Glaubensbekenntnis der Kirche, Herausgegeben von der Deutschen Bisschofskonferenz.
6-1011: N.N. - Stad Mechelen, 500 jaar Grote Raad 1473-1973, Tentoonstelling van Karel de Stoute tot Keizer Karel; Cultureel Centrum burgemeester A. S;pinoy, 16 september - 4 november 1973.
7-1018: N.N. - La chanson des Nibelungs, Traduite du moyen age hout allemand, présentée en annotée par Jean Amsler.
1-709: N.N. - Vesperale Romanum, Sacrosanctae Romanae Ecclesiae cum cantu A Pio Papa X Restitutum et Editum et SS. D. N. Benedicti XV Auctoritate Recognitum et Vulgatum juxta Antiphonale Vaticanum.
3-028: N.N. - Revue Pratique de l'Enseignement. , À l'usage des établissements d'education du diocèse de Bruges. Vol.= 1 till 10, 15 till 18, 25 till 29 (=1896- 1929)..
8-1636: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 9 (1933), nummer 1 (januari).
3-029: N.N. - Le très Saint-Sacrement. , Etudes sur l'eucharistie, Revue des oeuvres eucharistiques. Vol. 1 till 38 (= 1876-1914). .
1-475: N.N. - Liederenbundel ten dienste van de Remonstrantsche Broederschap.
1-478: N.N. - Evangelische Gezangen, Om nevens het boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlansche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden.
1-470: N.N. - Het Boek der Psalmen, Naar het Hebreeuws bewerkt op de oorspronkelijke melodieën der Reformatie.
1-471: N.N. - Zangbundel voor het Legioen Kleine Zielen.
2-3083: N.N. - Les Missions Catholiques; Revue générale illustré de toutes les Missions; Soixante-Huitième Année, 1936.
2-3082: N.N. - Les Missions Catholiques; Revue générale illustré de toutes les Missions; Soixante-Septième Année, 1935.
2-1432: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutem, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate Vulgatum; editio III juxta Typicam Vaticanam.
3-2302: N.N. - Noël / Noël 1913, (Le XXe sciècle).
3-2301: N.N. - Kerstboek 1953.
4-15: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 8ste Jaargang (1976), Afl. 3-4.
7-734: N.N. - Philippiques de Demosthene, et catilinaires de Ciceron, Traduites par M. l'Abbé d'Olivet.
8-49: N.N. - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek / A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek [teksten in Nederland en Engels].
2-1421: N.N. - Latijnisch-Deutsches Altar Messbuch, Band II: Vom zweiten Passionssonntag bis zum Samstag nach Pfingsten.
2-1422: N.N. - Latijnisch-Deutsches Altar Messbuch, Band III: Vom Dreifaltigkeitsfest bis zum letzten Sonntag nach Pfingsten.
2-1430: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutem, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. auctoritate recognitum.
2-1431: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutem, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. et Leonis XIII. auctoritate recognitum; editio octava juxta Editionem Typicam.
8-1497: N.N. - De Noordnederlandche tongvallen; Atlas van taalkaarten met tekst, uitgegeven door het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap; Bewerkt door Dr. J. te Winkel; Aflevering 2.
2-2939: N.N. - Gaat En Onderwijst; Missietentoonstelling voor Tilburg en omstreken; Tilburg, 4-12 juni 1949.
2-2938: N.N. - Het Missieveld van de Zusters-Missionarissen van Sint-Augustinus 1960.
2-1437: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutem, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate Vulgatum.
2-1438: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutem, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate Vulgatum.
2-1439: N.N. - Missale Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tredentini restitutem, S. Pii V pontificiis Maximi jussu editum, a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate Vulgatum; editio quarta juxta Typicam Vaticanam.
8-874: N.N. - Karel ende Elegast; Diplomatieke uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie, Bezorgd door A.M. Duinhoven.
8-873: N.N. - Middelnederlandse dageraadsliederen; Eindverslag van het derdejaarsitem middelnederlandse lyriek 1976/77.
8-871: N.N. - Eyn corte decleringhe deser spere; Delen 1 + 2, Uitgegeven en toegelicht door een werkgroep van Utrechtse neerlandici.
8-872: N.N. - 50 sporen van een vlieg; Terugblik op dertig jaar Brandon Pers (1971-2001).
2-2973: N.N. - Steyler Missions Chronik 1987/88, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes svd berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
2-2972: N.N. - Steyler Missions Chronik 1986/87, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes svd berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
1-936: N.N. - De Paasviering, Missen en Plechtigheden van Palmzondag, en van Witte Donderdag tot en met Paasmaandag, Gregoriaanse zang met de ritmische tekens der Benedictijnen van Solesmes.
1-935: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae, Missa Pro Defunctis et Toni Communes Missae.
8-869: N.N. - Die riddere metter mouwen; Ms. The Hague, Royal Library 129 A 10 fol. 167-177verso and the fragment Brussel, Royal Library IV 818; With an introduction by C.W. de Kruyter.
8-870: N.N. - Ontrouw aan Rembrandt en andere verhalen; Een bloemlezing uit Kunstschrift, met artikelen over de 17de-eeuwse Nederlandse kunst.
2-2010: N.N. - Werkboek Huwelijksvieringen.
2-1353: N.N. - Monumenta Annonis; Köln und Siegburg, Weltbild und Kunst in hohen Mittelalter, Eine Ausstellung dersSchnütgen-Museums der Stadt Köln in der Cäcilienkirche April - Juli 1975.
1-1272: N.N. - Vie de Saint Francois de Borgia.
1-740: N.N. - Zingen maakt gelukkig.
9-387: N.N. - Historical gardens, Garden architecture, Horticulture; Catalogue of books, manuscripts & prints jointly offered for sale, Antiquariaat FORUM - Utrecht, Antiquariaat Julius Steiner-Asher - Amsterdam.
1-1246: N.N. - Sint Benedictus in de Benelux, Kloosters met de Regel van de Heilige Benedictus in België, Nederlanden Luxemburg.
1-1247: N.N. - Regel van den Heiligen Vader Benedictus, Vertaling met inleiding en aantekeningen door de monniken van de Sint Paulusabdij van Oosterhout.
3-372: N.N. - Onderwysinge en Gebeden voor de Geduerige Aenbiddinge van het Alderheyligste Sacrament des Autaers. , Opgerecht in verschyde Landen en plaetsen; maer namentlijk in de Stadt, Landt en Bisdom van Luyk etc. Inclusief: Godvruchtige Oeffeninge om met aendachtigheyt over te brengen De Gestelde Uer der Geduerige Aenbiddinge van het Alderheyligste Sacrament. .
3-2482: N.N. - Katholischer Katechismus oder Lehrbegriff; für de Jugend sowohl als für Erwachsene in der Diozese Trier.
14-03: N.N. - Kaarten Historische Atlas van Limburg / Cartes Atlas Historique du Limbourg / Karten Historischer Atlas von Limburg; Kaart 1: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1559-1801 / Kaart 2: Kerkelijke circumscriptie van de tegenwoordige Provincie Limburg en de omliggende gebieden 1801-1821, [Map met 2 dubbelgevouwen uitklapbare kaarten + 2 doorzichtige deelkaarten met verfijnde geografische indeling; Reproduktie: Topografische Dienst, Delft, 1976].
5-563: N.N. - Mémoires pour servir à l'histoire ecclesiastique des six premiers siecles; Justififiez par les citations des auteurs originaux, Avec une Chronologie, ou l'on fait un abregé de l'histoire ecclesiastique & profane ; & des Notes pour éclaircir les difficultez des faits & de la Chronologie; Tome Premier, Troisième Partie, qui contiens le reste des Apostres, & Saint Barnabé.
5-586: N.N. - Perillustribus, strenuis, amplissimis, consultissemis ac sapietissimis Dominis, Liberae Imperiales Civitatis & Reip. Coloniensis Consulibus, Quaetoribus, Proconsulibus: D. Joanni Nicolao de Krufft, J. U. D. D. Melchiori Rutgero de Kerich, J. U. D. & Faculatis Juridicae Antecessori ac Primario; D. Hermanno Josepho de Wedigh, D. Nicolao de Groote, Domino in Busch. D. Joanni Petro de Herwegh, Domino in Goltzheim, De Ferdinando Josepho de Beywegh, Domino in Kriegshoven; Nec non Universae Curiae Patribus Conscr. Dominis meis Gratiosis, Ovidii Christiani Liber I + Liber II + Liber III + Liber IV.
9-3002: N.N. - André François.
5-540: N.N. - Histoire abrégée de l'Église; Première Partie + Seconde Partie, Par l'auteur de la Doctrine Chrétienne; Nouvelle édition, augmentée et continuée jusqu'à la mort de Pie VI..
7-1676: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 81e Jaargang.
7-1677: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 82e Jaargang.
4-17: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 9de Jaargang (1977), Afl. 3-4.
8-1547: N.N. - Schatkamer der Nedelandsche Dichteren; Geopend door een Genootschap van Dichtminnaeren, Onder de spreuk: Nut Vermaek; Tweede Deel.
2-1746: N.N. - Volksmisboek en Vesperale, bevattende al de Missen en gebeden van het Romeinsch Missaal; Bewerkt door de Benedictijnen der Abdij Affligem, Versierd naar oorspronkelijke teekeningen van Jos. Speybrouck.
2-741: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, jaargang 72.
2-740: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 69e jaargang.
9-1119: N.N. - Gestel in Bergen.
2-859: N.N. - De Teresiaanse Karmel, Jubileumnummer ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de Teresiaanse hervorming, 1562-1962; Innerlijk Leven, 16e jaargang nrs. 4&5.
7-6089: N.N. - Thàt Vvra Linda Bok [Het Oera Linda Boek]; Opnieuw bewerkt en uitgegeven door J. F. Overwijn.
7-6090: N.N. - Willibrord-herdenking 739-1939; Catalogus van de Tentoonstelling van Vroeg-Middeleeuwsche kunst.
3-008: N.N. - Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem. , Vol. 1 till 36, 40, 41, 46 till 60, 62, 63, 64 met 2 registerdelen (1873- 1958). .
8-867: N.N. - Winkler Prins Lexicon van de Nederlandse letterkunde; Auteurs, anonieme werken, periodieken.
8-1620: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 7 (1931), nummer 10 (october).
8-308: N.N. - De Ploeg, Geïllustreerd Maandblad van de Wereld-Bibliotheek, onder leiding van L. Simons; Vierde jaargang, tweede gedeelte.
9-919: N.N. - Der achte Kreuzzug; Unveröffentliche Enthüllungen eines britischen Staboffiziers.
9-927: N.N. - Hoe zal deze oorlog eindigen? Een belangwekkende en actueele beschouwing op grond der Voorspellingen van Michel Nostradamus, gegeven in Les vrayes centuries et Prophétis, Samengesteld uit de nagelaten geschriften van Jean François Pasteur.
9-928: N.N. - Notjahre der Eifel 1944-49; Katalog zur gleichnahmigen Ausstellung.
9-916: N.N. - Ewiges Deutschland; Ein Deutsches Hausbuch, Herausgegeben vom Winterhilfswerk des Deutschen Volkes.
9-1034: N.N. - L'Illustration 1914-1919; Collection de la Guerre, 10 Tomes,Tome I: Juillet - Décembre 1914 à Tome X: Janvier - Juin 1919.
9-1035: N.N. - Gedenkboek, door de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging Ons Leger; Opgedragen aan den commandant, de officieren, onderofficieren, korporaals en manschappen der Koninklijke Nederlandsche Brigade Prinses Irene, September-Aflevering van Ons Leger.
9-1033: N.N. - Keesings Historisch Archief; Geïllustreerd dagboek van het hedendaagsch wereldgebeuren, 1946-1949.
9-930: N.N. - Belles Armes Anciennes; Exposition au Musée Ducal de Bouillon.
9-1008: N.N. - De Schouw; gewijd aan het kultureele leven in Nederland; Orgaan van de Nederlandse Kultuurkamer; Tweede Jaargang, 1943 [halve jaargang: Juli t/m december].
9-1007: N.N. - De Schouw; Tijdschrift gewijd aan het kultureele leven in Nederland; Orgaan van de Nederlandse Kultuurkamer; Eerste Jaargang, 1942.
9-1011: N.N. - Documenten over de Engelsch-Fransche politiek tot uitbreiding van den oorlog, Departement van Buitenlandsche Zaken, 1940 No. 4.
9-915: N.N. - Ewiges Deutschland; Ein Deutsches Hausbuch, Herausgegeben vom Winterhilfswerk des Deutschen Volkes.
1-459: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae, Cum Cantu Gregoriano ex Editione Vaticana Admussim Excerpto.
9-983: N.N. - Westland; Kultureel-Letterkundig Tijdschrift voor Vlaanderen, onder leiding van Dr. Filip de Pillecijn; 1e Jaargang, Nr. 3, Sept.-Okt. 1942.
9-984: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1946.
9-982: N.N. - Statistiken über die Kriegsanstrengungen des Vereinigten Königreichs von Grossbritannien und Nordirland; Dem Britischen Parlement vorgelegt im Auftrage Seiner Majestät durch den Premierminister im November 1944.
9-1012: N.N. - De Koninklijke Nederlandsche Landmacht [hoofdzakelijk foto's, met korte teksten].
9-965: N.N. - Essener Almanach; Vierte Ausgabe, Mit 15 Kunstdrucktafeln und 23 Textabbildungen.
9-964: N.N. - Essener Almanach; Dritte Ausgabe, Mit 16 Kunstdrucktafeln und 9 Textabbildungen.
9-1028: N.N. - De oorlog in beeld; November 1918, The War Pictural (Hollandsche Uitgave).
6-309: N.N. - St. Paul's College 1980 [Windhoek; Annual book].
1-467: N.N. - Gesangbuch für die Evangelisch-Lütherische Landeskirche.
8-2007: N.N. - Middelnederlandsche Rijmspreuken; Uit een oud Haagsch handschrift van de Koninklijke Bibliotheek, als vertaalde verzen van Freidanks Bescheidenheit; Deel I + Deel II, Aangewezen en toegelicht door Dr. W.H.D. Suringar.
2-1673: N.N. - Zondagsmisboek, (Uitgegeven door de Abdij Keizersberg, met medewerking der Abdij Afflighem).
2-1676: N.N. - Dagmissaal; Nederlandse vertaling van het Romeins Missaal; feesteigen van de Nederlandse bisdommen; inleidende verklaringen; Kyriale (bewerkt door Missionarissen van Steyl).
2-1677: N.N. - Latijns-Nederlands Dagmissaal met Vespers en alle officiële gebeden.
2-1675: N.N. - Latijnsch-Nederlandsch Mis- en Vesperboek; Bevattende al de missen en gebeden van het Romeinsch Missaal, de gewone gezangen van de H. Mis, de vespers van den zondag, het feesteigen van onze bisdommen en een keur van gebeden en oefeningen.
1-3721: N.N. - Liederen van Mechtildis van Lom en andere Annunciaten, voorafgegaan door De Transcedronkkroniek van Barbara de Put, Ingeleid en met aantekeningen voorzien door N. Wijngaards.
3-375: N.N. - Dagelyksche Oeffeninge van het Inwendig Gebed of Meditatie. , Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor allen slag van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke. Zeer dienstig in
3-374: N.N. - Dagelyksche Oeffeninge van het Inwendig Gebed of Meditatie. , Niet min gemakkelyk als noodzaekelyk voor alle slach van Menschen, zoo Geestelyke als Weireldlyke. Zeer dienstig in
3-2390: N.N. - Kleine Katechismus of christelijke leering [Bisdom Haarlem], Door Zijne Doorl. Hoogw. Caspar Joseph Martinus Bottemanne, bisschop van Haarlem, voorgeschreven ten gebruike in zijn bisdom.
5-554: N.N. - [convolute, 12 documents en 1 reliure] 1. Les armes de Saint Ignace; ou Dialogue entre Saint Thomas et Saint Ignace / 2. Arrest de la Cour du Parnasse pour les Jesuites; Poëme, avec notes et figures 917620 / 3. Poëme ; La religion descend au milieu de l'Assemblée du Clergé, & dans son étonnement dit / 4. Arrest du Parlement de Bretagne, du 23 Décembre 1761 / 5. Arrest de la cour de Parlement, qui juge l'appel comme d'abus interjetté par M. le Procureur Général, des Bulles, Brefs, Constitutions & autres Régléments de la Société se disant de Jesus (1762) / 6. Arrest de la Cour du Parlement de Rouen, qui condamne les deux êVolumes de l'Institut de soi-disans Jésuites, à être lacérés & brûlés par l'Exécuteur de la Haute-Justice ... / 7. Arres de la Cour de Parlement séant a Rouen, Rendu, toutes les Chambres assemblées, au sujet des Lettres-Patentes en forme d'Edit, données à Versailles au mois de Mars 1762, tendant au rétablissement de ceux qui se disoient ci devant de la Compagnie de Jesus / 8. Extrait des Régistres du Parlement séant à Grenoble, du 209 Mars 1762 / 8. Arrest de la Cour du Conseil Souverain de Roussillon, du 12. Juin 1762 / 9. Mandement de Monseigneur l'Évêque d'Angers, pour la Mission qui doit commencer le Dimanche 2. Mai 1762 / 10. Project d'une école gratuite de sciences pour toutes les provinces du Royaume, ou tous les citoyens, de quelque Ordre qu'ils soient, trouveroient les secours de l'Education / 11. Arresté du Conseil Souverain de Perpignan, au sujet de l'Edit du Roi, donné à Versailles au mois de Mars 1762, tendant à modifier l'Institut des Jésuites, & à fixer leur état, s'il étoit possible / 12. Réquisitoire de M. le Procureur Général du Roi, au Conseil Souverain de Perpignan, au sujet d'une Feuille de la Gazette d'Avignon, dans laquelle on avance des calomnies contre le Parlement de Douai, L'an de de destruction du Colosse de Rhodes 9999; Par un Cousin du Prothete Malagrida.
5-553: N.N. - Jubilé sémi-séculaire du St-Sacrement de Miracles; Qui sera célébré, à Bruxelles, dans l'Église Paroissiale des SS. Michel et Gudule, depuis le 16 jusqu'au 30 Juillet 1820.
2-2009: N.N. - Werkboek Huwelijksvieringen.
3-2386: N.N. - Kleine Katechismus [Bisdom Haarlem], Ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, voorgeschreven voor het bisdom van Haarlem door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. Joannes Petrus Huibers, bisschop van Haarlem.
2-2101: N.N. - Orde van dienst voor de communie en de verering van de eucharistie, Onder de verantwoordelijke redactie van de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg.
4-138: N.N. - Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem; Deel 24 .
7-4042: N.N. - Tilburgs Hogeschoolblad; Jaargang 15, nr. 1 t/m 37 (augustus 1977 - juni 1978).
8-1638: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 9 (1933), nummer 4 (april).
8-1639: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 9 (1933), nummer 5 (mei).
7-4043: N.N. - Tilburgs Hogeschoolblad; Jaargang 16, nr. 1 t/m 37 (augustus 1978 - juni 1979).
2-14: N.N. - Terugblik en uitzicht, 75 jaar Dominicanen in Zwolle 1901-1976.
8-1649: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Mr. Louis de Bourbon, Antoon Coolen, e.a.; Jaargang 15 (1939), nummers 1 (januari) t/m 6 (juni).
6-310: N.N. - St. Paul's College 1981; Twentieth anniversary issue [Windhoek].
8-1846: N.N. - Shelley's Juliaan en Maddalo; Een gesprek, In Nederlandse vertaling van Hein de Bruin; Fayard Reeks.
2-2304: N.N. - Bibel un Liturgie; Blätter für Volksliturgisches Apostolat; Herausgeber Pius Parsch, Chorherr, Klosterneuburg, Zehnter Jahrgang (1935-1936).
4-64: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 7 (1845).
5-572: N.N. - L'Office de la Semaine Sainte, et de celle de Pasques, en Latin & en François, selon le Missel & le Bréviaire de Rome, Avec des méditations sur les Evangiles de la Quinzaine de Pâques, des réflexions sur les mystères & les cérémonies: les sept Pseaumes de la Pénitence, & des prières ;pout la Confession & la Communion.
2-866: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 18e année, vol. I, Supplement.
2-867: N.N. - Études Carmélitaines, mystiques et missionnaires, 18e année, vol. II.
2-986: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 47 nr 2 (Jul.-Dec. 1996).
2-2978: N.N. - Steyler Missions Chronik 1995/96, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes SVD berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
2-2979: N.N. - Steyler Missions Chronik 1997/98, Die Steyler Missionsgesellschaft des Göttlichen Wortes SVD berichtet über ihre Arbeitsgebiete in aller Welt.
3-2465: N.N. - Catéchisme du diocèse de Liége, à l'usage des paroisses et des écoles.
3-005: N.N. - Archivum Historicum Societatis Jesu. , With photo's and folding maps. Vol. 1 till 42 (= 1932 - 1973) + index (1932-1961). Paperback: no 85 till 104 (= 1974-1983)..
3-006: N.N. - Biblica. , Comentarii ad rem biblicam scientifice investigandam. Cloth= Vol. 1929 till 1933, 1954 till 1964. Paperback= Vol. 1965, 1966, 1967. Each vol. € 10,- Total 19 vol = €100,-.
3-007: N.N. - Biblische Zeitschrift., Vol. 1 till 36 (1957- 1992)..
7-902: N.N. - What life was like in the age of chivalry; Medieval Europa AD 800-1500.
7-903: N.N. - Zo was het leven in de riddertijd; Middeleeuws Europa 800-1500.
14-41: N.N. - Map met circa 60 prenten (copieën) van oude etsen / gravures van het leven van Bernardus en van de kleding van kloosterorden.
7-2401: N.N. - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland, of Geschiedkundige en plaatsbeschrijvende beschouwing van de omstreken der Stad Arnhem; Met eene plaat [facsimile heruitgave van de oorspronkelijke uitgave uit 1828, vierde verbeterde en vermeerderde druk, te Arnhem, bij Paulus Nijhoff].
7-1301: N.N. - Tussen kapitaal en arbeid; Een eeuw katholiek en protestants sociaal denken, DISK-cahier XV.
2-2991: N.N. - La Très Révérende Mère Marie de la Passion, Fondatrice des Franciscaines Missionnaires de Marie, Ouvrage publié par l'Institut des Franciscaines Missionnaires de Marie sous la direction des Frères Mineurs.
2-2536: N.N. - La liturgie des défunts; par les Pères Bénédictins du Mont César; illustrations de Pierre Ickx.
2-2537: N.N. - De cura infirmorum, ad usum dioecesium Hollandiae, ad instar appendices Ritualis Romani.
5-576: N.N. - Office du Sacré Cœur de Jésus, Latin-Français, Imprimé par ordre de Monseigneur l'Archevêque de Paris, Pour être célébré chaque année, dans son Diocèse, le Dimanche aprèsw l'Octave du S. Sacrement.
2-887: N.N. - Constitutiones Ordinis Fratrum Beatissimae Virginis Maria de Monte Carmelo.
8-2117: N.N. - Stichting De Roos, [nleiding van Chr. Leeflang + Lijst van verschenen uitgaven bijgewerkt tot december 1952 (XXV titels)].
6-1499: N.N. - De vier vragen; Orde van de Heilige Johannes / De vier vragen 1998-2003 [Cursusmap, losse vellen in vier-rings multomap, uit de kringen van de Vrijmetselaars in Rotterdam], De vier bedoelde vragen zijn: Vraag I Hebt gij weet van God?; Vraag II Is de hoogste wijsheid, door alle mensen erkend, reeds gevonden; Vraag 3 Is zedelijkheid zonder religie bestaanbaar?; Vraag 4 Wat is uw denkbeeld over dood en voortbestaan?.
3-2444: N.N. - Kort begrip der christelijke religie, met de voornaamste bewijzen der Heilig Schrift en een Aanhangsel over de Wet des Heeren.
9-506: N.N. - Een avond met Max Tailleur [Programmaboekje].
5-432: N.N. (SANSON, NICOLAS) - Bibliorum Sacrorum (from Isaias till Apocalypsis).
1-482: N.N. - Graduale Romano-Seraphicum, Continens Missas Proprias Ordinis Fratrum Minorum.
7-955: N.N. - Middeleeuwse kunst der noordelijke Nederlanden, 150 jaar Rijksmuseum jubileumtentoonstelling; 28 juni - 28 september 1958; Catalogus met 162 afbeeldingen.
2-1829: N.N. - Breviarium Romanum, ex decreto sacrosancti concilii Trid. restitutum S. PII V. Pontificis Max. jussu editum et Clementis VIII auctoritate recognitum, Pars Verna.
4-43: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam; 30ste Jaargang (1998), Afl. 1-2.
1-42: N.N. - Es grüsst Euch Lukas, Das Evangelium nach Lukas für Christen und Heiden aus dem Griechischen übertragen.
1-707: N.N. - Vesperale Romanum, Sacrosanctae Romanae Ecclesiae cum cantu A Pio Papa X Restitutum et Editum et SS. D. N. Benedicti XV Auctoritate Recognitum et Vulgatum juxta Antiphonale Vaticanum.
5-612: N.N. - Vénérable histoire du Très-Saint Sacrement de miracle, notablement ameliorée & augmentée en cette nouvelle édition de plusieurs preuves, témoignages & circonstances curieuses, qui n'ont jamais été mises au jour auparavant; Le tout tiré de plusieurs autheurs assidez & approuvez, Composée en Flamand par Pierre Cafmeyer, Prêtre & Chanoine de l'Église Collegiale de SS. Michel & Gudule, & traduite en François par G. D. B..
2-737: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 66e jaargang.
9-770: N.N. - Antiquitäten; Eine Stilkunde für Sammler mit über 1000 Abbildungen, Mit einem Vorwort von Annette Kratz.
9-766: N.N. - Details Gothiques / Gotische Einzelheiten, Séries: Librairie Spéciale des Arts Industriels.
9-762: N.N. - Tegelkwartet , [6 kartonnen bladen, met 8 kwartetkaarten per blad, perforaties tussen de kaarten; complete set; de namen van de 48 kaarten zijn niet ingevuld, maar moesten worden overgenomen van de tentoonstelling uit 1980-1981, in het Stedelijk Museum De Lakenhal, van keramische tegels].
9-1467: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaren 1834 t/m 1858 en 1877 t/m 1936 [vrijwel compleet, meestal meerdere banden per jaar, in totaal 159 banden. Opmerking: de banden worden los verkocht; voor nadere informatie over beschikbaarheid van bepaalde banden/jaargangen: neem contact op met de verkoper].
9-1464: N.N. - Vingt-cinq Codes des Français, avec indication de leurs Articles corrélatifs, Contenant: Le tarif des frais et dépens en matière civile, le tarif des frais en matière criminelle, les lois sur le droit d'aubaine, les ordonnances sur la profession d'avocat et la plaidoirie, les nouvelles lois sur les faillites, etc. etc.; Edition complète.
9-1461: N.N. - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas, Tome Onzième, Nr. 27 à 37, Second sémestre 1817 [tweetalig: Nederlands - Frans].
9-1460: N.N. - Recueil des Lois et Actes généraux du Gouvernement, en vigueur dans le Royaume des Pays-Bas; Troisième Série; Tome Troisième.
9-1459: N.N. - Recueil des Lois et Actes généraux du Gouvernement, en vigueur dans le Royaume des Pays-Bas; Deuxième Série; Tome Neuvième et dernier.
9-1447: N.N. - Codes Belges et lois usuelles en vigueur in Belgique, Collationés d'apres les textes officiels, avec une conférence des articles et annotés d'observations pratiques par ... Jules De Le Court.
9-1446: N.N. - Les Cinq Codes en vigueur en Belgique, avec les modifications introduites de 1814 au 1er Janvier 1862, Édition annotée par A. Delebecque, et augmentée d'un Supplément contenant les lois les plus usuelles.
9-1444: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1876, No. 1-104.
9-1443: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1874, No. 1-231.
9-1442: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1872, No. 1-207.
9-1441: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1871, No. 1-207.
9-1440: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1870, No. 1-248.
9-1439: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1869, No. 1-225.
9-1438: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1868, No. 1-208.
9-1437: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1867, No. 1-170.
9-1436: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1866, No. 1-244.
9-1435: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1865, No. 96-198.
9-1434: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1865, No. 1-95.
9-1433: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1864, No. 121-252.
9-1432: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1862, No. 121-252.
9-1431: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1862, No. 1-120.
9-1430: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1861, No. 1-184.
9-1429: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1860, No. 1-118.
9-1428: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1859, No. 93-153.
9-1427: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1859, No. 1-92.
9-1426: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1857, No. 1-191.
9-1425: N.N. - Register op het Staatsblad der Nederlanden 1843-1851.
9-1423: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1850, No. 1-119.
9-1422: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1849, No. 1-91.
9-1421: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1846, No. 1-65.
9-1420: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1845, No. 2-93.
9-1419: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1844, No. 1-69.
9-1418: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1843, No. 1-71.
9-1417: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1842, No. 1-27.
9-1416: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1840, No. 1-97.
9-1415: N.N. - Register van het Staatsblad der Nederlanden 1833-1839.
9-1414: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1839, No. 1-59.
9-1412: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1837, No. 1-81.
9-1413: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1838, No. 1-50.
9-1411: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1836, No. 1-65.
9-1410: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1835, No. 1-50.
9-1409: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1834, No. 1-48.
9-1408: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1829, No. 1-85.
9-1407: N.N. - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1828, No. 1-91.
9-1406: N.N. - [Staatsblad 1827, 1-37] Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas, Tome Vingt-deuxième, No. 1 à 67, Année 1827 [Tweetalig, Nederlands - Frans].
9-1405: N.N. - [Staatsblad 1819, 1-31] Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas, Tome Quatorzième, No. 32-62 [Tweetalig, Nederlands - Frans].
9-1404: N.N. - [Staatsblad 1819, 1-31] Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas, Tome Quatorzième, No. 1 à 62, Année 1819 [Tweetalig, Nederlands - Frans].
9-1403: N.N. - [Staatsblad 1818, 21-48] Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas, Tome Treizième, No. 21 à 48, Seconde semestre 1818 [Tweetalig, Nederlands - Frans].
9-1401: N.N. - [Staatsblad 1816, 18-45] Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas, Tome Huitième, 1re Partie, No. 18 à 45, 1ere Série, Deuxième et troisième trimestres 1816 [Tweetalig, Nederlands - Frans].
2-1429: N.N. - Liturgische handreiking voor de zon- en feestdagen, advent 19801tot aan advent 1982 / Preekschema's advent 1981 tot advent 1982.
9-1133: N.N. - Leonardo da Vinci: Anatomical drawings from the Royal Collection.
3-2497: N.N. - Le Catéchisme chrétien, ou un exposé de la doctrine de Jésus-Christ, offert aux hommes du monde, par Mgr. l'Évêque d'Orléans; suivi d'un sommaire de toute la doctrine du symbole, pas Bossuet.
2-4170: N.N. - The Lives of the Desert Fathers, Translated by Norman Russell, Introduction by Benedicta Ward SLG.
5-541: N.N. - Historia et concordia evangelica, Quidquid in aliis hactenus editis ad dirigendos Evangelistas aptius videbatur ita complectens ....
5-542: N.N. - Historia et concordia evangelica, Quidquid in aliis hactenus editis ad dirigendos Evangelistas aptius videbatur ita complectens ....
5-543: N.N. - Historia et concordia evangelica, Quidquid in aliis hactenus editis ad dirigendos Evangelistas aptius videbatur ita complectens ....
8-1571: N.N. - De Nieuwe Gids, Maandschrift voor Letteren, Kunst, Wetenschap en Wijsbegeerte; Gedenkboek 1885-1910.
9-383: N.N. - Le Bon Jardinier; Almanach pour l'année 1846; Deuxième Partie: Plantes et arbres d'ornement.
2-736: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 64e jaargang.
8-1579: N.N. - Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden en Levensberichten harer afgestorven medeleden 1930-1931.
3-357: N.N. - De Maend van Jesus of De Maend van January. , Toegewyd aen Jesus Christus, en geheyligd door Meditatien voor iederen dag der maend. Met gebeden en voorbeelden. Tweede uitgave. .
1-561: N.N. - Nationale zangbundel voor Roomsch Nederland.
9-513: N.N. - The family of women; Een unieke fotocollectie over de vrouw van deze wereld en haar levensgang.
1-495: N.N. - Addenda et Varianda in Ordine Sacri Tridui, Juxta Ritum Carmelitarum.
1-496: N.N. - Graduale Romanum, Juxta Ritum Sacrosanctae Romanae Ecclesiae cum cantu Pauli V. Pont. Maximi.
7-471: N.N. - La Thébaïde de Stace; Tome Premier + Tome Second + Tome Troisième, Traduction nouvelle par M. l'Abbé Cormiliolle.
7-3073: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 9, 1992.
2-275: N.N. - Pro Nostris. Driemaandelijksch bulletin der Brabantse Circarie der Premonstratense Orde, jaargangen 1932-1933-1934.
1-2735: N.N. - Bidden met het hart / Theologaal gebed, (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 43).
1-2785: N.N. - Ons geestelijk erf; Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden; Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor Spiritualiteit, Deel 58 (1984).
4-134: N.N. - Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem; Deel 7 .
8-1563: N.N. - Almanak voor het Schoone en Goede voor 1834.
1-2580: N.N. - Fuente; Juan de la Cruz 1591-1991, (boek bij tentoonstelling).
1-2780: N.N. - Ons geestelijk erf; Studiën over de Nederlandsche vroomheid van af de bekeering tot circa 1750; Bezorgd door de Ruusbroec-Vereeniging, Jaargang 1945, deel II.
1-2781: N.N. - Ons geestelijk erf; Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden; Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor Spiritualiteit, Deel 50 (1976).
3-2507: N.N. - Séquences pour la catéchèse des Cours Moyens, Guide pédagogique, pastoral et doctrinal pour l'utilisation des livres destinés aux enfants: Parlez-nous de Jésus, Apprenez-vous à prier, Racontez-nous l'Ancien Testament, Montrez-nous des chrétiens.
8-1615: N.N. - De Gemeenschap; Onder redactie van Anton van Duinkerken e.a.; Jaargang 7 (1931), nummer 5-6 (mei-juni).
8-1412: N.N. - Een hel vol weelde; Teksten uit het werk van Willem van Swaanenburg (1679-1728), Ingeleid van van kommentaar voorzien door André Hanou, Saskia Janssens, Jolanda Koops, Frank van Lamoen, Seo Siemens en Cor de Vries.
4-143: N.N. - Musée des Familles, Lectures du Soir; Volumes 1-5 (1833-1838), 10-11 (1843-1844), 13-18 (1845-1851), 19 ou 20 (1852), 21-22 (1853-1855, 24-26 (1856-1859), 32-41 (1864-1874) [VENTE À VOLUME SÉPARÉE, donc peut-être le série n'est pas complète encore, car quelques volumes sont vendu en attendent; information actuelle à vendeur].
2-4083: N.N. - Marc Chagall; Die großen Gemälde der Biblischen Botschaft.
4-04: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; Jaargangen 1 (1969) t/m 27 (1995) [18 banden, ingebonden per jaargang of per 2 jaargangen; incompleet: de 6e jaargang (1974) ontbreekt] + Register van Jaargangen 1 t/m 25.
4-05: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 8ste Jaargang (1976).
4-59: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 2 (1842).
4-42: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam; 29ste Jaargang (1997), Afl. 3-4.
9-723: N.N. - Catalogo Unificato 1977; Anno IIIVolume II Standard: Antichi Stati, Italia Regno, Italia Republica, San Marino, Vaticano, Europa Unita, Malte Indipendente, etc. [catalogue of poststamps].
4-76: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 20 (1851).
4-97: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 44 (1863).
4-157: N.N. - Annales du Très Saint Sacrément; Années 1914 à 1924 [1 volume].
4-132: N.N. - Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem; Deel 5 .
1-2747: N.N. - Kerkvaders: Origines III; nr. 10, derde jaargang, (Reeks: Kerkvaders).
4-53: N.N. - Naamkunde; Tijdschrift voor naamkunde in het Nederlandse taalgebied; 35ste Jaargang (2003-2004).
9-677: N.N. - [convolute] 1. Sonatinen-Album; Sammlung beliebter Sonatinen, Rondos und Stücke für Pianoforte; herausgegeben von Louis Köhler; Neu revidiert von Adolf Ruthardt / 2. Sonatinen-Album; Sammlung beliebtesten Sonatinen für Pianoforte; Herausgegeben von Louis Köhler; Neu revidiert von Adolf Ruthardt / 3. Berühmte Klavier-Kompositionen von Franz Schubert; Herausgegeben von Louis Köhler und Adolf Ruthardt; Neu revidierte Ausgabe.
8-652: N.N. - Wolfdietrich Fischer und Otto Jastrow: Lehrgang für die arabische Schriftsprache der Gegenwart; Band I, Lektionen 1-30, in Verbindung mit Nabil Jubrail / Wolfdietrich Fischer: Lehrgang für die arabische Schriftsprache der Gegenwart; Band II, Lektionen 31-40, Wörterverzeichnis, Paradigmentafeln; Syntaktische Strukturen und Einfürung in die literarische Sprache / Wolfdietrich Fischer und Otto Jastrow: Lehrgang für die arabische Schriftsprache der Gegenwart; Beihaft zu Band I, Lektionen 1-30 / Manfred Woidich: Übungsbuch zur arabische Schriftsprache der Gegenwart / Manfred Woidich: Übungsbuch zur arabische Schriftsprache der Gegenwart; Schlüssel.
2-735: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 63e jaargang.
2-734: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 61e jaargang.
1-2709: N.N. - Vaderspreuken. IV. Anonyma (421-643), (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 13).
2-732: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 58e jaargang.
2-1716: N.N. - Dagmisboek / Vesperale; Samengesteld door de monniken van de Keizersberg, met medewerking van de Hoogeerwaarde Abt Bernard Capelle.
9-1533: N.N. - De Koran; Uit het Arabisch vertaald door J. H. Kramers.
7-5055: N.N. - Pengertian peroesahaän tanah anak boemipoetera di Soematra-Barat; Jang memasoekkan dan mengeloearkan wang jang berjoeta-joeta banjaknja.
4-09: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 5de Jaargang (1973), Afl. 1-2.
4-129: N.N. - Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem; Deel 2 .
4-13: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 7de Jaargang (1975), Afl. 1-2.
5-610: N.N. - Traité de la paix intérieure, en quatre parties, Troisième édition, revue, corrigée et augmentée par l'Auteur, et mise dans un meilleur ordre.
9-713: N.N. - T Trojaanse Hobbelpaard; Jaarboek van het Studiecentrum voor Speelgoed en Volkskunde V.Z.W.; Jaargang V, 1989, April 1990.
9-714: N.N. - T Trojaanse Hobbelpaard; Jaarboek van het Studiecentrum voor Speelgoed en Volkskunde V.Z.W.; Jaargang VII, 1992, April 1992.
1-2771: N.N. - Fragmenten uit de preken van Sint Johannes Chrysostomus.
4-23: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 12de Jaargang (1980), Afl. 1-2.
9-732: N.N. - Amsterdams goud en zilver; Catalogus, Tentoonstelling van werken der grote Amsterdamse edelsmeden van de 16e, 17e en 18e eeuw; Museum Willet-Holthuysen, Amsterdam, 8 Juni - 1 Aug. 1950.
9-751: N.N. - Jaarboek Nederlandse antiekzaken 2000.
1-45: N.N. - Tussen Oud en Nieuw, Deuterokanonieke of aprokiefe boeken.
1-2786: N.N. - Ons geestelijk erf; Driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden; Orgaan van het Ruusbroecgenootschap, Centrum voor Spiritualiteit, Deel 59 (1985).
9-736: N.N. - Nyt Tidssskrift for Kunstindustri, XX Aargang, 1947 [incomplete: pages 159-164 are missing].
4-35: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam; 25ste Jaargang (1993), Afl. 1-4.
4-36: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde en Dialectologie te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam; 26ste Jaargang (1994), Afl. 1-2.
1-2744: N.N. - Kerkvaders: Origines I; nr. 8, tweede jaargang, (Reeks: Kerkvaders).
4-10: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 5de Jaargang (1973), Afl. 3-4.
1-2746: N.N. - Kerkvaders: Origines II; nr. 9, derde jaargang, (Reeks: Kerkvaders).
1-2745: N.N. - Kerkvaders: Origines II; nr. 9, derde jaargang, (Reeks: Kerkvaders).
9-745: N.N. - Le Magasin de Meubles, Album No. 15: Meubles et sièges vieux bois; contenant tous les modèles qui se farbriquent à Paris; Dessinés en perspective, d'apres éxéccution.
4-149: N.N. - Archivum Historicum Societatis Iesu; Periodicum Semestre a Collegio Scriptorum de Historia S. I. in Urbe Editum; Hardcover: Volumes I (1919) till 42 (1973) / Paperback: singular Issues: Volumes 43 (nr. 85-86, 1974) till 52 (nr. 103-104, Annual 1983) [Complete series].
4-14: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 8ste Jaargang (1976), Afl. 1-2.
1-2708: N.N. - Vaderspreuken. III. Anonyma (1-420), (Reeks: Monastieke Cahiers, nr. 12).
3-382: N.N. - Godvruchtige Gepeyzen en vurige Bewegingen op de byzonderste Feestdagen van het Jaer, en op de misterien van het lyden van onzen heer Jesus-Christus. , Zeer bekwaam, om zich profytiglyk bezig te houden ten tyde van de H. Communie. Met eenige godvruchtige oefeningen aengaende de H. Misse en de Biecht. Vertaeld uyt het Fransch. Nieuwen druk merkelyk verbeterd. .
2-1717: N.N. - Dagmisboek / Vesperale; Samengesteld door de monniken van de Keizersberg, met medewerking van de Hoogeerwaarde Abt Bernard Capelle.
9-600: N.N. - De Vlaamsche Zanger, Derde Deel, Nieuwe Uitgave; Verzameld door M. C., Priester uit hetDerde Deel.
8-647: N.N. - Miscellanea Dantesca, Edita dalla Società Dantesca nei Paesi Bassi nella ricorrenza del settimo centenario della nascita del sommo poeta 1965.
2-1640: N.N. - Nederlands Missaal voor de zondag, en voor de feesten die in de Nederlandse bisdommen op zondag worden gevierd, Bewerkt door Missionarissen van Steyl.
2-1664: N.N. - Zondagsmissaal voor de Nederlandse Strijdkrachten.
9-3238: N.N. - Toulouse-Lautrec [Catalogue of an exhibition].
7-205: N.N. - Die deutschen Räuberbanden, In Originaldokumenten herausgegeben und kommentiert von Heiner Boehncke und Hans Sarkowicz.
2-1354: N.N. - Zum Lobe Kölns, Die Stadtansicht van 1531 und die Flora des Hermann von dem Busche.
2-1358: N.N. - Petrus Verhoeven (Uden 1729-1816), Beeldhouwer uit de laatste periode van de schuurkerken; Catalogus.
9-689: N.N. - [convolute] Titre en couverture: Muziek; chansons françaises de plusiers composeurs: Benjamin Godard, E. Paladilhe, J. Massenet, Camille Saint-Saëns, etc..
7-1685: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 90e Jaargang.
7-1686: N.N. - Volkskunde; Driemaandelijks Tijdschrift voor de Studie van het Volksleven; 91e Jaargang.
2-999: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 56 nr 2 (Jul.-Dec. 2005).
5-188: N.N. (DUGUET, A.J.J.) - Le tombeau de Jesus-Christ; ou Explication du mystère de la Sepulture, suivant la concorde, Première Partie + Seconde Partie.
2-4059: N.N. - Van Willibrord tot Wereldraad; Enige aspecten van het geestelijk leven in Utrecht door de eeuwen [tentoonstellingscatalogus augustus - oktober 1972].
1-174: N.N. - Ancien Testament, Traduction Oecuménique de la Bible, edition intégrale.
2-1176: N.N. - Roussillon Roman.
1-1245: N.N. - Luister... grondgedachten van de regel van St. Benedictus.
3-2379: N.N. - Katechismus [Bisdom Haarlem], Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Caspar Joseph Martinus Bottemanne, bisschop van Haarlem, voorgeschreven ten gebruike in zijn bisdom.
2-1114: N.N. - Het Gileboek; Tijdschrift voor kerkelijke kunst en oudheidkunde, jaargang III.
5-794: N.N. - Catalogus Librorum Graecorum et Latinorum; Sumptibus Wetstgenii Editorum, Diodori Siculi Bibliothecae Historicae Liber XV-XX / Eclogae, seu exerpta, e chronicorum Diodori Siculi Libris VI. Qui vigesimum insequuntur / Ex Historia Diodori Siculi excerpta de Virtutibus et Vitiis e Libro VI. / Ex Diodoro Siculi excerptae legationes / Diodori Siculi Fragmenta / Epistolae Diodori Siculi ex Italica octavii archangeli versione Latine redditae, interprete V. C. Abrahamo Preigero / Index I-II-III-IV-V-VI.
2-733: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 59e jaargang, afleveringen 1-7 (januari - juli).
2-731: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 57e jaargang .
6-1679: N.N. - Het Gilgamesj epos; Nationaal heldendicht van Babylonië, Vertaald en toegelicht door Dr. F.M.Th. de Liagre Böhl.
5-604: N.N. - La Sovranità Temporale dei Romani Pontefici propugnata nella sua integrità dal suffragio dell'orbe Cattolico regnante Pio IX. l'anno XIV., Parte Quarta: Spagna, Portugallo, America Sapgnuola e Portoghese; Vol. I. l'Episcopato.
9-512: N.N. - Concorde Cinematheek 1986-1987.
4-65: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 8 (1845).
4-66: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 9 (1846).
2-925: N.N. - Carmelo Lusitano; Collectânea de Estudos da Ordem do Carmo em Portugal, Vol. 18 (2000).
2-926: N.N. - Scritti di Madra Maria Teresa Scrilli.
2-927: N.N. - Direction spirituelle et psychologie.
2-928: N.N. - Hymnarium van de Vlaamse Karmelprovincie.
9-09: N.N. - Manuel de l'infirmière-hospitalière, [Union de Femmes de France / Croix Rouge Française].
2-988: N.N. - Analecta Ordinis Carmelitarum, Vol. 49 nr 1 (Jan.-Jun. 1998).
7-309: N.N. - Hellas' goden en mensen, Europalia 82 / Griekenland; 1 oktober - 2 december 1982, Paleis voor Schone Kunsten.
4-67: N.N. - De Katholiek; Godsdienstig, Geschied- en Letterkundig Maandschrift; Deel 11 (1847).
1-2259: N.N. - Marie (Revue Mariale, Année 1957.
1-2257: N.N. - Geschiedenis van de afbeeldingen van Maria tot in de late middeleeuwen, Literatuurmap Elfde Postacademische (verzameling van gefotocopieerde teksten uit diverse publicaties).
2-730: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 56e jaargang.
1-751: N.N. - La Semaine Sainte, Édition francaise avec chant grégorien par les Bénédictins de Solesmes.
1-752: N.N. - La Semaine Sainte, Édition francaise avec chant grégorien par les Bénédictins de Solesmes.
1-753: N.N. - La Semaine Sainte, Édition francaise avec chant grégorien par les Bénédictins de Solesmes.
1-754: N.N. - Dominica Palmarum ad Missam et Horas, Cum Cantu Gregoriano ex Editione Vaticana Adamussim Excerpto et Rythmicis Signis a Solesmensibus Monachis.
1-755: N.N. - J'aime l'Eternel, Receuil de chants de jeunesse en mission.
1-757: N.N. - Kyriale, Sive Antiphonale Romanum Abreviatum cum Psalterio.
1-758: N.N. - Zangbundel.
1-765: N.N. - Eerste Jeugdbundel, Met liturgische gezangen en liederen voor de R.K. jeugd. Partituur.
1-766: N.N. - Eerste Jeugdbundel, Met liturgische gezangen en liederen voor de R.K. jeugd. Partituur.
9-653: N.N. - Antichi strumenti dalla raccolta dei Medici e dei Lorena alle formazione del Museo del Conservatorio di Firenze.
6-999: N.N. - Feestbundel - Prof. Dr. A. Verbiest.
6-998: N.N. - Liber memorialis; Zaligverklaring van Pater Damiaan / Béautification du Père Damien / Seligsprechung des Paters Damian.
2-1724: N.N. - Dagmissaal met de volledige Latijnse tekst en Nederlandse vertaling van het Romeins Missaal, bevattende tevens de voornaamste gebeden voor de sacramenten in het dagelijks leven, het Vesperale, Kyriale en andere gebeden; Vertaald en bewerkt door Wilfr. Dekkers O. Praem..
7-3065: N.N. - Noordbrabants Historisch Jaarboek 1, 1984.
1-1821: N.N. - Kommende deutsche Heilige, Heiligmä?ige Deutsche aus jüngere Zeit.
9-2223: N.N. - Staatslexikon; Recht, Wirtschaft,Gesellschaft; 8 Bände [complete], Herausgegeben von der Görres-Gesellschaft.
6-996: N.N, - Gedenkboek Landelijk Eucharistisch Congres Mechelen 23-31 aug. 1930.
9-678: N.N. - [convolute] 1. Edelsteine; Sammlung 40 auserlesener Salonstücke für Piano solo; Band I. II. III. IV.; Ausgabe Portius / 2. Salon-Album; Sammlung beliebter Salonstücke für Piano-solo / 3. Musikalische Welterfolge; Eine Sammlung berühmter Salonstücke und Tänze.
1-2331: N.N. - Lourdes; Praktische wenken en raadgevingen voor de Lourdes-pelgrimstocht, Verzameling van gebeden en gezangen voor de pelgrims naar Lourdes.
7-3176: N.N. - De Brabantse Leeuw; 30e Jaargang, 1981 + 31e Jaargang, 1982, Tweemaandelijks tijdschrift van de Sectie voor Geslacht-, Naam- en Wapenkunde van het Noordbrabants Genootschap (Provinciaal Genootschapvan Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant).
2-73: N.N. - Konstitutionen des Cistercienserinnenklosters Seligenthal in Landshut/Bayern.
6-346: N.N. - Trente années de culture cotonnière au Congo Belge 1918-1948.
6-352: N.N. - Zwischen Namid und Kalahari; 75 Jahre Katholische Mission in Südwestafrika.
6-371: N.N. - The South and East African year book guide; With atlas, town plans and diagrams, Edited annually by A. Gordon Brown, F.R.G.S., for the Union-Castle Mail Steamship Company; 1940 Edition.
6-318: N.N. - St. Paul's College 1989 [Windhoek; Annual book].
6-319: N.N. - St. Paul's College 1991 [Windhoek; Annual book].
2-2331: N.N. - L'initiation chrétienne: Rituel du baptême des petits enfants.
4-137: N.N. - Bijdragen voor de Geschiedenis van het Bisdom van Haarlem; Deel 21 .
1-47: N.N. - Die Illuminierten Seiten der Gutenburger Bibel, Mit einem Nachwort von Eberhard König.
4-20: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde en Nederzettingsgeschiedenis te Amsterdam; 10de Jaargang (1978), Afl. 3-4, Kaarten [kaarten 1 t/m 8 + Typonymische Kaart Wijchmaal; 9 losse, uitvouwbare kaarten in stofmapje].
3-2380: N.N. - Katechismus [Bisdom Haarlem], Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Caspar Joseph Martinus Bottemanne, bisschop van Haarlem, voorgeschreven ten gebruike in zijn bisdom.
2-729: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 55e jaargang.
2-728: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 54e jaargang.
2-727: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 53e jaargang.
2-726: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 52e jaargang.
2-725: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 51e jaargang.
2-724: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 50e jaargang.
2-723: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 49e jaargang.
2-722: N.N - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 48e jaargang.
2-721: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 47e jaargang.
2-720: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 24e jaargang.
2-719: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 23e jaargang.
2-718: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 22e jaargang.
2-717: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 21e jaargang.
2-716: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 20e jaargang.
2-715: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 18e jaargang.
2-714: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 14e jaargang.
2-713: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 12e jaargang.
2-712: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 11e jaargang.
2-711: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 9e jaargang.
2-710: N.N. - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart, 7e jaargang.
2-71: N.N. - Handreiking bij de rondgang door de tentoonstelling van 900 jaar cisterciënzers van Cîteaux tot Nieuwkuijk, september 1998.
1-243: N.N. - Concordantiae Bibliorum, Et Novos Codices Diligenter Collectae et auctae.
6-1205: N.N. - Welt-Jahrbuch für das Jahr 1915.
1-560: N.N. - Kyriale seu Ordinarium Missae, Missa Pro Defunctis et Toni Communes Missae.
2-709: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart, jaargang 25.
2-708: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart, jaargang 54.
2-1557: N.N. - Nouveau missel des dimanches 1974, Année liturgique du décembre 1973 au novembre 1974; Année C.
2-1554: N.N. - Missel Biblique de tous les jours, Vespéral et Rituel.
1-70: N.N. - Novum Testamentum Graece, Cum Apparatu Critico Curavit.
9-3151: N.N. - Kunst in Beeld; Byzantium in de Islam, Serie: Kunst in Beeld, Deel 4.
9-3152: N.N. - Tschechische Kunst der 20er + 30er Jahre; Avantgarde und Tradition (Ausstellungskatalog).
9-3153: N.N. - Octave Landuyt [Tentoonstellingscatalogus; Tentoonstelling in het Cultureel Centrum van de Vlaamse Gemeenschap, De Brakke Grond].
9-3154: N.N. - Les Annees Folles en Belgique 1920-1930 [Catdalogue d'un exposition, octobre 1981 - janvier 1982].
7-5052: N.N. - Maleische schrijfoefeningen.
2-2046: N.N. - Plechtigheden en gebeden bij de zeven wijdingen der geestelijken (Latijn-Nederlandsch).
2-707: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart, jaargang 53.
2-706: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart, jaargang 52.
2-705: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart, jaargang 50.
2-704: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart, jaargang 49.
2-703: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart, jaargang 46.
2-702: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart, jaargang 45.
2-2044: N.N. - De Roomsche Liturgie; bewerkt in vragen en antwoorden door de Liturgische Vereeniging in 't Bisdom van 's-Hertogenbosch.
2-2045: N.N. - Liturgische in gebruik bij de Vrije Katholieke Kerk.
9-3168: N.N. - Nederlandse architectuur 1893-1918; Architectura [Tentoonstellingscatalogus].
9-3158: N.N. - De duivel in de beeldende kunst; Tentoonstelling ter gelegenheid van het 64ste lustrum van de Universiteit van Amsterdam, onder auspiciën van het Amsterdams Studenten Corps, Juni-September 1952.
9-3159: N.N. - Ilja G. Tschaschnik (1902 Ljucite - 1929 Leningrad) [Ausstellungskatalog].
2-701: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart, jaargang 44.
2-700: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart, jaargang 43.
8-3096: N.N. - August Strindberg - Informatie, Reeks: Literair Moment.
8-3125: N.N. - Reynaert in tweevoud; Deel I: Van den Vos Reynaerde (Bezorgd door André Bouwman en Bart Besamusca) / Deel II: Reynaerts historie (Bezorgd door Paul Wackers), Reeks: Delta.
1-499: N.N. - Sans titre.
3-2019: N.N. - Causa Arnaldina seu Antonius Arnaldus, doctor et socius Sorbonnicus, a censura Anno MDCLVI sub nomine Factultatis Theologiae Parisiensis vulgata Vindicatus, suis ipsus aliorumque Scripturis, nunc primmun in unem volumen collectis: Quibus S. Augustini & S. Thomae Doctrina, dilucide explanatur.
2-699: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart, jaargang 42.
6-994: N.N. - De Norbertijnen van Averbode; Spiritualiteit, gemeenschapsleven, geschiedenis.
4-31: N.N. - Naamkunde; Mededelingen van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam, Afdeling Naamkunde; 21ste Jaargang (1989), Afl. 1-4.
2-698: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart, jaargang 41.
3-2376: N.N. - De Eerste Katechismus [Bisdom Roermond], (Aanbevolen door D. Lemmens, bisschop van Roermond.
3-2396: N.N. - Kleine Katechismus voor de Eerste H. Communie / Kleine Kathechismus ten gebruike der Nederlansche bisommen, Voorgeschreven voor het aartsbisdom Utrecht door Zijne Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. H. van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht.
3-2395: N.N. - Katechismus of christelijke leer [Bisdom Utrecht], Ten gebruike der Nederlandsche bisdommen, voorgeschreven voor het aartsbisdom Utrecht door Zijne Hoogw. Excellentie Mgr. H. van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht.
3-2394: N.N. - Katechismus of christelijke leer [Bisdom Utrecht], Ten gebruike van de Nederlandse bisdommen, voorgeschreven voor het aartsbisdom Utrecht door Zijne Eminenentie Johannes Kardinaal de Jong, aartsbisschop van Utrecht.
3-2393: N.N. - Kleine Catechismus [Bisdom Utrecht], Door Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Joannes Zwijsen, aartsbisschop van Utrecht enz., voorgeschreven ten gebruike in zijn aartsbisdom.
1-168: N.N. - Kijk op het Oude Testament.
7-2319: N.N. - De vergaarbak der ketters; Religie en verdraagzaamheid in Gouda.
2-831: N.N. - Commentaire sur le Vade-mecum des religieux et religieuses de l'Ordre de Notre-Dame du Mont Carmel.
1-500: N.N. - Felix Mendelssohn Bartholdy's Sämtliche Werke, Paulus Oratorium, nach Worten der heiligen Schrift, Opus 36 Partitur Klavierauszug.
2-697: N.N. - Almanak van O.L. Vrouw van het H. Hart, 40ste jaargang.
6-992: N.N. - Het archief van de Raad van Vlaanderen.
2-1351: N.N. - De luister van Byzantium, Tentoonstelling oktober-december 1982.

Next 1000 books from De Refter (v.h. de schaduw)

2/17