Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands. Tel.: +31 (0)561 433328 | Mob.: +31 (0)6 52181126            Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
58959: AAFJES,BERTUS - Kristal, woonplaats van het licht. Maastricht, woonplaats van het kristal.
40632: AALBERS,J - De Republiek en de vrede van Europa. De buitenlandse politiek van de Republiek der Verenigde Nederlanden na de vrede van Utrecht (1713),voornamelijk gedurende de jaren 1720-1733. Deel I. Achtergronden en algemene aspecten. ( Historische studies XXXIX )
44442: AALDERINK - Sale exhibition of: The Buzaglo Collection of fine Netsuke (comprising 545 items collected in Japan between 1950-1960) 29th November - 21st December 1985.
42021: AALDERS,G.J.D. - De grote vergissing. Kerk en staat in het begin van de vierde eeuw.
44236: AALST,G.M.V. - Archief van de familie Del Court van Krimpen (1506) 1611-1979. (Rijksarchief in Holland, inventaris reeks 46 )
44233: AALST,G.M.V. - Archief van de familie van Assendelft de Coningh 1645-1959. (Rijksarchief in Holland, inventaris reeks 4)
39480: AANTJES,WILLEM - Maar de meeste van deze is de A.
58592: AARDEWERK,A. - 30 Jaar A.Aardewerk Antiquair B.V. Een keuze uit de collectie.
45080: AART, L.J. VAN - Theorie en praktijk van inbraak-preventie
43081: ABBEMUSEUM - Bauen '20-'40. Der Niederländische Beitrag zum Neuen Bauen.
38851: ABBING,HANS - Een economie van de kunsten. Beschouwingen over kunst en kunstbeleid.
2943: ABEL,WILHELM. - Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Europa. Versuch einer synopsis.
2939: ABEL,WILHELM. - Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land und Ernahrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter.
43622: ABELS, P. (EA.) - Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629. Tentoonstellingscatalogus.
58368: ABERSON, J. & RIEN KOK - Cauchemar Electronique. De Nederlandsce Spoorwegen. Een overzicht van de toepassingen van de electrotechniek in haar bedrijf.
57940: ABERT,ANNA AMALIA (UA.) - Art Nouveau Jugendstil und Musik. Herausgegeben aus Anlass des 80 Geburtstages von Willi Shuh.
45240: ABERT,ANNA AMALIE - Geschichte der Oper.
43848: ABMA,G. (RED.) - Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945.
58418: ABMA,G. - Himmelumer Aldefurd en Noardwalde. In tal aspekten fan de skiednis fan in eardere gritenij.
40961: ABRASSIMOW,PJOTR A. - 300 Meter vom Brandenburger Tor. Erinnerungen eines Botschafters.
40168: ACADEMIE ROYALE DE BELGIQUE - Cent cinquante ans de vie artistique. Documents et Témoignages
37362: ACHTERBERG,GERRIT - Sintels. Gedichten.
39684: ACQUINO ) ALBERT / ENGELHARDT (HERAUSGEGEBEN) - Thomas von Aquin summe gegen die Heiden. (Texte zur Forschung.15,16)
44118: ACQUOY,J.G.R. - Het klooster te Windesheim en zijn invloed.
41420: ACTA HISTORIAE NEERLANDICAE - Acta Historiae Neerlandica. Studie on the history of the Netherlands. Volume VI, VII, VIII, IX, X,
41421: ACTA HISTORIAE NEERLANDICAE - Acta Historiae Neerlandica. Studie on the history of the Netherlands. Volume XII, XII, XIV.
36727: ADAMI) DAMISCH,HUBERT / MARTIN,HENRY - Adami. Didaskalien von Valerio Adami.
58732: ADDENS,N.G. - Gedenkboek der Groninger Maatschappij van Landbouw 1837 - 1937.
57979: ADEMA,HILDEBRAND - De bekoring. Facetten van de koorzang in Nederland.
59189: ADENAUER - SCHWARZ, HANS PETER - Adenauer. Der Staatsmann: 1952-1967
36799: ADLER,ISRAEL. - La pratique musicale savante dans quelques communautes Juives en Europe aux 17e et 18e siecles.
42662: ADLER,H.G. - "Der Kampf gegen die ""Endlösung der Judenfrage""."
45199: ADORNO,THEODOR W. - Filosofie van de nieuwe muziek.
58620: ADRIAENS, F.H.M.C. - De Magistraat van Nijmegen en de Armenzorg, 1750-1800. ( Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het Zuiden van Nederland, II )
41674: AGRON, ANTOINE NICOLAS - Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van hare moedertaal, op eene ordentlijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Fransche taal op te leiden. Verbeterd en vermeerderd door H. Scheerder
58727: AGT,J.F.VAN - Synagogen in Amsterdam.
37295: AHLERS-HESTERMANN,F - Stilwende. Aufbruch der Jugend um 1900.
39740: AHSMANN,M.J.A.M. - Collegia en colleges. Juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren.
39343: AKEN,LUCIE J.N.K.VAN - De Remonstrantsche Broederschap in verleden en heden. Een historische schets
42901: AKKRUM - JONG, EVERT,DE - Met lof van de jury. Honderd jaar fanfare Harmonie Akkrum 1908-2008.
42845: ALBACH,B. - Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw.
44581: ALBARDA,HERMAN - Opgaven, betrekkelijk den financieelen toestand der Zeedijkswaterschappen in de Provincie Friesland.
37980: ALBERDA,J.W. - Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
38918: ALBERDINGK THIJM ) BROM,GERARD - Alberdingk Thijm.
43667: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Karel de Groote en zijne eeuw (741-814) voorgesteld in zonderheid met betrekking tot Nederland
43626: ALBERDINGK THIJM ) BENNINK,W. - Alberdingk Thijm. Kunst en Karakter.
43475: ALEM,SASKIA VAN - Jordaan van binnen.
58610: ALESSI ,ALBERTO - The Dream Factory, Alessi since 1921.
59269: ALEXANDER,J.J.G. - Verluchte initialen uit oude handschriften.
38902: ALEXANDRINUS / GUSSEN,P.J.G., - Het leven in Alexandrië volgens de cultuurhistorische gegevens in de 'Paedagogus' (Boek II en III) van Clemens Alexandrinus.
39250: ALGEMEENE BOND - Jaarboek 1936. Algemeene Bond van oud-leerlingen van inrichtingen voor middelbaar landbouwonderwijs.
44425: ALGRA - Mei trienen siedzje. Sjongend sichtsje. Geschenk aan de schooljeugd van N.O. Friesland bij de viering van de bevrijding mei 1945/ mei 1960.
38774: ALGRA.H. - Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden,
45165: ALINK,M.J. / ZEBEN,P.D.J.VAN - Getuigen in het Nederlands strafproces.
45143: ALKEMA (EA) - NJ 1913-1988, annotatoren kijken terug. Beschouwingen van de huidige annotatoren naar aanleiding van 75 jaar Nederlandse Jurisprudentie.
44469: ALKMAAR - Huishoudelijk Reglement, benevens nadere punten van orde voor den Kerkeraad der Hervormde Gemeente te Alkmaar.
39790: ALLEN,JOHN LOGAN - Passage through the Garden. Lewis and Clark and the Image of the American Northwest
37453: ALLINGHAM,WILLIAM. ) ALLINGHAM,H. / RADFORD,D.(EDS.) - The diaries.
495: ALMEDINGEN,E.M. - The emperor Alexander I.
58902: ALPHEN,JOS VAN - 3 November 1944. De Slag om het Markkanaal. Oorlog en bevrijding in woord en beeld..
59242: ALPHEN,HIERONYMUS VAN - Kleine gedichten voor kinderen.
45281: AMBROS,A.W. - Geschichte der Musik. 1: Die Musik des griechischen Altertums und des Orients. 2,3,4: Die Anfange europaisch - abendlalandischen Musik bis Der monodische Kamermusikstil in Italien bis gegen 1650.
44818: AMELAND - HEYDEN,L.J. V.D. - St. Clemensparochie op Ameland. ( Frisia Catholica VI )
44005: AMERSFOORDT,JACOBUS / AMERSFOORDT,HENRICUS - Novus catalogus bibliothecae publicae Franequeranae. Partis primae sectio prior, libros theologicos complectens.
58274: AMMERS-KULLER,JO VAN - Mijn Amerikaansche reis.
39331: AMOS) GESKO,JUDIT - Imre Amos. Tekeningen / drawings.
44547: AMSTERDAM - HOFLAND,P.J. - Inventaris van het archief van de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie van Amsterdam 1812-1945.
43151: AMSTERDAM DESIGN FAIR - The Amsterdam Arts and Design Fair 1880-1950. Seventy years of modernism.
38745: ANASTASIA ) KRUG VON NIDDA,ROLAND(HERAUSGEGEBEN) - Ich, Anastasia, erzähle. Aufzeichnungen und Dokumente der Grossfürstin Anastasia von Russland.
38216: ANASTASSIJA ARCHIPOWA (ILLUSTR) - Little Red Riding Hood & The Golden Goose
43461: ANATI,EMMANUEL - Camonica Valley.A depiction of village life in the Alps from Neolithic times to the birth of Christ as revealed by thousands of newly found rock carvings.
37722: ANDERSEN,HANS - The Emperor's New Clothes Represented in figures and photographed in natural colours
42681: ANDERSEN - REESER,HANS - Andersen op reis door Nederland.
38425: ANDERSEN) BOOK,FREDRIK. - Hans Christian Andersen. Het leven van een sprookjesdichter.
44217: ANDERSON, PERRY. - Lineages of the absolutist state.
38212: ANDERSON.VERILY. - The last of the eccentrics. A life of Rosslyn Bruce.
44501: ANDREAE,A.J. - Nalezing op de nieuwe naamlijst van grietmannen van jhr. mr. Baerdt van Sminia. Met aanteekeningen en register.
37903: ANDREAS,WILLY - Deutschland vor der Reformation. Eine Zeitenwende.
37223: ANDRES,STEFAN - De edele wingerd en de grote wijnen van Duitsland. (voor Nederland bewerkt door C.J. Kelk)
37815: ANKER - KUTHY,SANDOR - Albert Anker. Fayencen, in Zusammenarbeit mit Theodore Deck.
42297: ANKUM, H.J.VAN - Inlandsche sociale wespen.
680: ANNALEN - Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995.
37021: ANNELY JUDA FINE ART - Vordemberge-Gildewart remembered.
44794: ANSENK,EMILY - Schilders van een andere werkelijkheid in de collectie van het Scheringa Museum voor Realisme.
38298: ANTHONY.EDGAR W. - Early Florentine architecture and decoration.
59267: ANTIQUARIAAT FORUM CATALOGUE 107 - On the treshold of modern times. Over 500 rare books, prints, manuscripts, drawings and a painting, ca. 1600-1850.
58434: ANTONIDES,THEODORUS - Olympia, dat is de Olymp-speelen der Grieken - nagebootst van den Romeinen, uit oude Griekse en Romeinse schryvers opgehaalt.
36691: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTHERTHUMSKUNDE - Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisse. Neue folge band VII und VIII in ein Band.
39676: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTHERTHUMSKUNDE - Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisse. Neue folge band III und IV in ein Band.
36706: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTHERTHUMSKUNDE - Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisse. Neue folge band V und VI in ein Band.
36707: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTHERTHUMSKUNDE - Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisse. Neue folge band IX und X in ein Band.
36703: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTHERTHUMSKUNDE - Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisse. Neue folge band I und II in ein Band.
42766: APELDOORN ) UMMELS,HUUB - Apeldoorn verleden tijd.
45108: APELDOORN - Ik draag U op.... Systeem en werk der Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten, getoetst aan de lotgevallen van locale eenheden (Apeldoorn en omgeving).
42969: APELDOORN ) MARCHAND,ARNO - Apeldoorn op de grens van twee eeuwen.
36747: APHRODITES - Les Aphrodites ou fragments thali-priapiques pour servir l'histoire du plaisir.+( Un portrait d'Andrea de Nerciat par Hubert Juin.)
43584: APPEL,REINHARD - Die Dresdner Frauenkirche. Aus Ruinen auferstanden. Zerstörung, Mahnmal, Wiederaufbau.
43275: APPUHN,HORST - Friesisches Silber des 16. bis 18. Jahrhunderts. Aus der Sammlung von Fries Museum Leeuwarden.
59029: APULEIUS - Pronkpassages. Demonen. (Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink)
36667: ARAGON / MAUROIS - Histoire parallele. 2 volumes Histoire de l'URSS de 1917 a 1960, 1 volume histoire des Etats-Unis de 1917-1961. 1 volume conversations, apercus.
41919: ARAKIN,V. - English - Russian dictionary.
44919: ARCINIEGAS,GERMAN - Caribbean. Sea of the New World.( Translated from the Spanish by Harriet de Onis )
39322: ARGOV,SHLOMO - An ambassador speaks out. Speeches and writings.
40240: ARIENS ) BROM,GERARD - Alfons Ariëns.
39744: ARIMINO ) MEIJER,ALBERICUS - Gregorii de Arimino O.S.A. Registrum Generalatus 1357-1358. ( Fontes Historiae Ordinis Sancti Augustini. Prima Series, Registra Priorum Generalium, vol. I.)
59032: ARISTOFANES - Cavalerie Vrede. ( vertaald en toegelicht door Hein L. van Dolen )
59033: ARISTOTELES - Metaphysica, Kleine Alfa. ( Ingeleid, vertaald en toegelicht door C. Verhoeven )
44990: ARMANI,ROSANNA - Emporio Armani Magazine. Issue 18: Multiplicity.( Quarterly Journal )
44989: ARMANI,ROSANNA - Emporio Armani Magazine. Issue 17: The body.( Quarterly Journal )
44988: ARMANI,ROSANNA - Emporio Armani Magazine. Issue 16: Aria.( Quarterly Journal )
44986: ARMANI,ROSANNA - Emporio Armani Magazine. Issue 11: Visual effects. ( Quarterly Journal )
37991: ARMSTRONG,J.B. - Factory under the elms. A history of Harrisville, New Hampshire, 1774-1969.
58195: ARNELL,PETER / BICKFORD,TED (EDS.) - A center for the visual arts. The Ohio State University competition.
58193: ARNELL,PETER / BICKFORD,TED (EDS.) - A tower for Louisville. The humana competition.
58194: ARNELL,PETER / BICKFORD,TED (EDS.) - Southwest Center. The Houston competition.
45103: ARNHEM - Catalogus van Arnhems aardewerk, van enkele verwante producten uit Hannoversch-Münden, Lenzburg en Matzendorf en van Italiaans aardewerk, gemerkt met een haan.
44550: ARNHEM - GRASWINCKEL,D.P.M. - Het oud-archief der Gemeente Arnhem. Drie delen, Eerste stuk; Voorwoord, Inleiding, Inventaris. Tweede stuk; Regestenlijst. Derde stuk; Brievenlijst, lijst van kaarten en teekeningen, index.
38855: ARNHEM ) KESSELS,J.A.W. - Een jaar uit honderd. Arnhem in de wereld van 1868.
40711: ARON,RAYMOND - Mémoires. 50 ans de reflexion politique.
45155: ARRIENS,TH.E.H. - Universitaire bestuursorganisatie. (Hand- en Leerboek der Bestuurswetenschappen deel 15 )
43091: ARTS,P.L.W. - Japanese porcelain. A collector`s guide to general aspects and decorative motifs.
59303: ASAERT,G. - Maritieme geschiedenis der Nederlanden.
44117: ASCH VAN WYK, H.M.A.J. VAN - Geschiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer der stad Utrecht van de vroegste tijden af tot aan de veertiende eeuw.
39589: ASCHAFFENBURG,G. - Das Verbrechen und seine Bekampfung. Einleitung in die Kriminalpsychologie fur Mediziner, Juristen und Soziologen; ein Beitrag zur Reform der Strafgesetzgebung
37685: ASCHENBRENNER,H. / STAHL,G. - Handbuch des Handels mit Tabakwaren.
44273: ASSELDONK, G. VAN. - De Nederlanden en het Westers Schisma ( tot 1398 )
44291: ASSEN - JOOSTING,J.G.C. - Het archief der abdij te Assen (Rijksarchief in Drente)
45171: ASSER, T.M.C - Het bestuur der buitenlandsche betrekkingen volgens het Nederlandsche staatsregt.
39559: ASSISI ) THODE,HENRY - Franz Von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien.
36514: ASTRUC,ZACHARIE - Espagne. Le Generallife. Serenades et songes.
58325: ATKINS,KATHRYN - Masters of the Italic Letter. Twenty-two exemplars from the sixteenth century.
36737: ATKINSON,DOROTHY. - The end of the Russian Land Comumune 1905-1930.
42369: ATTALI, JACQUES - 1492.
58369: ATTEMA,Y. (EA. RED.) - Monumenten van een nieuwe tijd. Architectuur en stedebouw 1850-1940. Jaarboek Monumentenzorg 1994.
58217: AUBREY - DICK,OLIVER LAWSON - Aubrey's Brief Lives edited from the original manuscripts and with an introduction by Oliver Lawson Dick.
37442: AUBREY - BARBER,RICHARD.(ED.) - Brief lives by John Aubrey. A selection based upon existing contemporary portraits.
41000: AUDIN,AMABLE - Paul Gard Otage
42344: AUDUBON ) ELMAN, ROBERT - The living world of Audubon. Mammals.
42343: AUDUBON,M.R. - Audubon and his journals. With zoological and other notes.
42500: AUERNHEIMER,RAOUL - Wien. Bild und Schicksal.
59221: AUSONIUS - With an English translation by H.G. Evelyn White. In two volumes. Vol.1.
58925: AUSTWICK,J&B - The decorated Tile. An illustrated history of English tile-making and design.
45278: AZEAU,HENRI - La Guerre Franco - Italienne. Juin 1940.
39079: BÄCHLIN,P - Ekonomiese geschiedenis van de film.
39451: BÖHM,HANS(RED.) - VSB schaaktoernooi 1991.
39018: BÉRENCE,FRED - De Italiaanse Renaissance.
40042: BÖLSCHE,WILHELM - Ernst Haeckel. Ein Lebensbild
44859: BAALEN,H.J. VAN / OLTHETEN,H.J.M. - Beeldend Deventer.
58099: BAAN,P.A.H. - Psychiatrie in de maatschappij. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de psychiatrie aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
40026: BAAR,TIM VAN - Phasal polarity.
36693: BAARSLAG,D.J. - Oud-Israel. Deel 1 tm 11. (Libellenserie)
59182: BAARSLAG.DERK JOHAN - De bijbelse geschiedenis in de omlijsting van de historie van het Oosten. 6 Delen compleet.
42194: BAART,J.M ( EA ) - De Hollandse stad in de dertiende eeuw.
42431: BAART DE LA FAILE, .A. - Ergens beginnen de klokken hun lied. Zeven opstellen over de historie en de restauratie van de Utrechtse Domtoren, zijn carillon en luiklokken.
38025: BAART DE LA FAILLE,R.L. - "Onderzoek naar de resultaten der tuberculosebehandeling in het santorium ''Berg en Bosch"""
38898: BAART,A. (EA.) - Restaureren in Friesland. Monumentenrestauraties en subsidieverlening.
39654: BABELON JEAN - L'art au siècle de Léon X.
45298: BACH - BRINKMAN,R. (HERAUSGEGEBEN) - Bachforschung und Bachinterpretation heute. Wissenschaftler und Praktiker im Dialog. Bachfest-Symposium1978 der Philipps Universitat Marburg.
58492: BACH - GRETZSCHEL,M. / JUNG,G. - Auf Johann Sebastian Bachs Spuren. Eine Bildreise.
45305: BACH - SCHULZE,H.J. / WOLFF,C. (HERAUSGEGEBEN) - Johann Sebastian Bach un der suddeutsche Raum. Aspekte der Wirkungsgeschichte Bachs. ( Hochschule für Musik in München,Band 12)
42090: BACH - MEIJNELL,ESTHER - De kleine kroniek van Anna Magdanlena Bach. Echtgenoote van Johan Sebastian Bach.
45212: BACH - EIKELBOOM,ARIE - Jesu, meine Freude. BWV 227 van Johann Sebastian Bach: een praedicatio sonora.
57992: BACH - SCHULZE,H.J. / WOLFF,C. - Bach Compendium. Analytisch-bibliographisches Repertorium der Werke Johann Sebastian Bachs. Vokalwerke Band 1, Teil II. Kantaten fur die Sonn- und Festtage des Kirchenjahres (A101-A194)
44892: BACH,JOHANN SEBASTIAAN / STRIEN,LOU VAN ( INLEIDING) - Die Matthaus Passion. De Duitse tekst met inleiding.
45210: BACH - YOUNG,PERCY M. - Die Bachs. 1500-1850. ( Deutsche Ubersetzung)
45215: BACH - HOFFMANN,W. / SCHNEIDERHEINZE,A. (HERAUSGEGEBEN) - Bach-Händel-Schütz-Ehrung der DDR 1985 : Bericht über die Wissenschaftliche Konferenz zum V. Internationalen Bachfest der DDR in Verbindung mit dem 60. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft.
58072: BACH - TUTENBERG,FRITZ - Die Sinfonik Johann Christian Bachs. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Sinfonie von 1759-80
57991: BACH - SCHULZE,H.J. / WOLFF,C. - Bach Compendium. Analytisch-bibliographisches Repertorium der Werke Johann Sebastian Bachs. Vokalwerke Band 1, Teil IV. Lateinische Kirchenmusik / Chorale und geistliche Lieder / Weltanschauliche Kantaten für Hof, Adel und Bürgertum / Vokale Kammermusik
58679: BACH - WALTER,MEINRAD (HERAUSGEGEBEN) - Die ganze Welt bewundert Bach. Von Kennern fur Liebhaber.
37665: BACHLEITNER,R. - Der Wiener Dom.
58524: BACKER,A.J. - Leidse wevers onder gaslicht. Schering en inslag van Zaalberg dekens onder gaslicht (1850 - 1915).
40501: BADINTER,ELISABETH - The myth of motherhood. An historical view of the maternal instinct
38648: BADOUX,F. - "L""Industrie Laitière. Ouvrage adopte aux besoin de la Suisse,prepare avec la concours de l'Association des professeurs d'agriculture de la Suisse."
38668: BAEKSTED,A. - Runerne. Deres historie og brug.
45009: BAIGENT,MICHAEL / LEIGH,RICHARD - De inquisitie. Bizarre kruistocht tegen ketters en andersdenkenden.
43396: BAINBRIDGE,HENRY CHARLES - Peter Carl Fabergé. Goldsmith and jeweller to the Russian Imperial Court.
41092: BAINVILLE,JAQUES - Napoleon
44035: BAKEN,J. - Oude prentkaarten vertellen over Callantsoog.
39005: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK) COLMJON,GERBEN. - R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid.
39896: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK,J.N. E.A. (RED.) - Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van Kerk en Theologie in de Nederlanden sinds de Hervorming.
38469: BAKKER SCHUT,P. / DOORENBOS,S.G.A. / SCHIERBEEK,A - Groen en bloemen in Den Haag.
40124: BAKKER,C. DE - Germanic and Romance Inversion in French. A Diachronic Study
44325: BAKKER,HANS - 90 Jaar Fries voetbal 1904-1994.
40016: BAKKER,H.P.S - Towards a Critical Edition of the Old Slavic Testament. A Transparent and Heuristic Approach
40915: BAL,MIEKE E.A. (EDS.) - Brief. Visions and Voices of Otherness. ASCA Yearbook
42332: BALANCHINE - TAPER,BERNARD. - Balanchine. A Biography.
58875: BALBIAN VERSTER,J.F.L.DE - Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de firma Peck & Co 1857-1932.
58600: BALK,JAAP (EA.) - Mens en monument. 25 Jaar stadsherstel Amsterdam.
58851: BALKENHOL - FRANZKE,ANDREAS - Stephan Balkenhol. The sculptures in public space 1984-2008.
45043: BALLANDE, HENRI - Le Premier Cap-Hornier.
38565: BANERJI BIBHUTIBHUSHAN - Pather Panchali song of the road.
39598: BANNING ) ZUNNEBERG,H. - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement.
43264: BAPTISTE,GEORGES - De tijdmeting in Belgische verzamelingen. Tentoonstellingscatalogus.
41101: BARANSKI,N.N. - Die ökonomische Geographie der USSR.
58281: BARBER,RICHARD (ED.) - The Pastons a family in the Wars of the Roses.
58346: BARBIER,P. - Triomf en tragiek der castraten. De bizarre geschiedenis van de mannelijke sopranen uit de zeventiende en achttiende eeuw.
43882: BAREFOOT,J. - British Commonwealth revenues.
44053: BARENDREGT, L. (EA.) - Hoogstraat op stelten. De restauratie van de kelders onder de Hoogstraat en van de Visbrug te Leiden.
37915: BARLAEUS - HORST,K.VAN DER. - Inventaire de la correspondance de Casper Barlaeus (1602-1648).
44357: BARNARD,W. / ROMMELS,J. - Welkom op Texel. 100 jaar gastvrij eiland.
37956: BARNES,E.G. - The Midland Main Line 1875-1922.
40977: BARNOUW,ADRIAAN J. - Monthly Letters on the culture and history of the Netherlands
42777: BARNOUW, A.J./B.LANDHEER[ED.] - The contribution of Holland to the sciences. A symposium.
40033: BARNOUW,A.J - Textkritische Untersuchungen nach dem Gebrauch des bestimmten Artikels und des schwachen Adjectivs in der altenglischen Poesie
44624: BARRATT, GLYNN. - The Tuamotu Islands and Tahiti. ( Russia and the South Pacific 1696-1840,vol 4)
37222: BARRAUD,G. - La puériculture éternelle.
58341: BARREIRO / SAUDELLI - Dochter van Wolfland.
44253: BARRY,BOUBACAR - Le Royaume du Waalo. Le Sénégal avant la conquête.
43765: BART,JAN VAN - Discografie van het Concertgebouw.
40542: BARTALITS,LASZLO LAJOS SANDOR - Hongarije en de Anschluss 1918-1938. Ungarn und der Anschluss 1918-1938. Mit einer deutschen und ungarischen Zusammenfassung
39327: BARTELSMAN,JAN - Bijzondere Nederlandse restaurantinterieurs.Een fotografische ontdekkingsreis langs Nederlandse restaurants,
58975: BARTHES - RYLANCE,RICK. - Roland Barthes. ( modern cultural theories)
40374: BARTLETT,W.H. / N.G. VAN KAMPEN - Gezigten in Holland en België.
36676: BARTSTRA,J. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis van de landen van onze beschavingskring . Van 1648 tot heden. (6 delen compleet)
40849: BARTSTRA,J.S. / BANNING,W. - Nederland tussen de natiën. Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis.
43943: BARUCH,F. - Grote macht in klein land. Een beeld van het monopolie-kapitaal en zijn invloed in Nederland.
58081: BASEL INTERNATIONALE KUNSTMESSE - ART 21'90 Basel. The International Art Fair 1990. Catalogue.
43301: BATER, JAMES H. - St.Petersburg. Industrialization and change.
44169: BATINGEN - JOOSTING,J.G.C. - Het huis-archief van Batinge. (Rijksarchief in Drente)
58396: BATTERS,ELMER - Elmer Batters. Legs that dance to Elmer's tune.
58380: BAUDET,H. - Een vertrouwde wereld. 100 jaar innovatie in Nederland.
37192: BAUDET.H. / BRUGMANS,I.J. - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indie.
43953: BAUDET,H. / VAN DER MEULEN,H. (RED.) - Kernproblemen der economische geschiedenis
43106: BAUDOUIN,PIET / COLMAN,PIERRE / GOETHALS,DORSAN - Edelsmeedkunst in Belgie. Profaan zilver XVIde - XVIIde - XVIIIde eeuw.
37087: BAUDOUIN,F. - Rubens et son siecle.
39435: BAUER,CLÉMENCE M.H. - Miesje. (serie goede en goed geïllustreerde boeken)
38430: BAUM,JULIUS. - Die schöne deutsche Stadt. Süddeutschland.
37162: BAUMGARTNER,A. - Der grosse musik führer. Musikgeschichte in werkdarstellungen. Musik des 20.Jahrhunderts.
37136: BAUMGARTNER,A. - Der grosse musik führer. Musikgeschichte in werkdarstellungen. Musik der Romantik..
37134: BAUMGARTNER,A. - Der grosse musik führer. Musikgeschichte in werkdarstellungen. Musik derKlassik.
36961: BAUMONT,MAURICE. - La faillite de la Paix (1918-1939). 1 De Rethondes a Stresa 1918-1935. 2 De l'affaire Ethiopienne a la Guerre 1936-1939.
58867: BAUR - BERGE-DIJKSTRA,A.VAN DEN / AVEST A.P.TER (RED.) - Woelend water, leven en werk van de zeeschilder Nicolaas Baur (1767-1820).
44360: BAUTIER,ROBERT HENRI - The economic development of medieval Europe.
40605: BAUWENS,E.C.G - Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811.
59276: BAUXIET - Surinaams Bauxiet. Suriname Bauxite. Een beschrijving van de samenwerking in de ontwikkeling van een bodemrijkdom.
43677: BAXANDALL,M. - Schilderkunst en leefwereld in het Quattrocento. Een inleiding in de scoiale geschiedenis van de picturale stijl.
41621: BAYERSDORFER ) MACKOWSKY / PAULY / WEIGAND (HERAUSGEGEBEN) - Adolph Bayersdorfers Leben und Schriften. Aus seinem Nachlass herausgegeben.
39564: BAZEL) MIRANDA,F. DE - K.P.C. de Bazel. Bouwkunst tussen oost en west. Religieuze en kerkelijke bouwvorm. Richtingbepaling door frontaliteit
58560: BEALER,ALEX W. / ELLIS,JOHN O. - The log cabin. Homes of the North American wilderness.
43763: BEAUCLAIR,RENE - De wonderbare lotgevallen van drie graankorreltjes.
44911: BEAZLEY,C.RAYMOND - John and Sebastian Cabot. The discovery of North America.
58944: BECHTOLD,JOHAN / GOOSSENS,GEORG - Tegelse Volkskunst.
38511: BECKER,FRANS. / FRIESWIJK,JOHAN. - Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en productieve associaties in Nederland tussen 1901 en 1958.
45228: BECKING,GUSTAV - Der musikalische Rhythmusals Erkenntnisquelle.
43517: BEDEL,CHRISTIAN PIERRE - Nant. La cavalarie - la couvertoirade - l'hospitalet - sauclieres - Saint Jean du Bruel.
41574: BEDIER, JOSEPH - La Chanson de Roland. ( D'après le Manuscrit d'Oxford et traduite par l'auteur)
43644: BEDIER JOSEPH - Le roman de Tristan et Iseut. Renouvelé par Joseph Bédier.
43981: BEEK, MARIJKE / KOOIMAN, MARINUS. - Bouwen aan de dijk. Ontwerpen voor het rivierdijklandschap.
43476: BEEK,WIM J.VAN DER / KOOPMAN,JAN - Walter van Oel. Chinaproject. De introvertekunst van een extravert mens.
43451: BEEK,PIET VAN - De eeste studente. Anna Maria van Schurman (1636)
37966: BEEKELAAR,G.A.M. (EA RED.) - Vaderlands verleden in veelvoud. 31 Opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500.
43931: BEEKELAAR,G.A.M. - Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie. De Hollandse katholieke jongeren 1847-1852.
45144: BEEKHUIS,J.H. - Op de grenzen van komend recht. Opstellen aangeboden aan Prof.mr. J.H. Beekhuis.
59007: BEEKHUIZEN,J.F.H.H. - Tin uit Europese landen van de 15e tot en met het midden van de 19e eeuw. Tinkatalogus.
41702: BEEKMAN,A.A. - Aanvullingen en verbeteringen op het gebied van dijk- en waterschapsrecht, bodem en water, aardrijkskunde, enz. (Middelnederlandsch Woordenboek,elfde deel
43824: BEELING,A.C. - Nederlands zilver 1600-1813. Deel III.
43601: BEERMAN, V.A.M. - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672. De eerste vijf en twintig jaren van het staatsche regime.
45291: BEETHOVEN - FISCHER,KURT VON - Die Beziehungen von Form und Motiv in Beethovens Instrumentalwerken.
45290: BEETHOVEN - ROLLAND,ROMAIN - Beethovens Meisterjahre. Von der Eroica bis zur Appassionata. ( uberttragen von Th. Mutzenbecher)
59307: BEETHOVEN - LANG,PAUL HENRY (ED.) - The creative world of Beethoven. Studies by eminent scholars in Beethoven's style, technique, life and works.
39554: BEETHOVEN - BAKER,A.P. - Beethoven.
45273: BEETHOVEN - MARX,ADOLF BERNHARD - Ludwig van Beethoven. Leben und Schaffen.
45274: BEETHOVEN - BEKKER,PAUL - Beethoven.
58417: BEETHOVEN - SCHERING,ARNOLD - Zur Erkenntnis Beethovens. Neue Beitrage zur Deutung seiner Werke. ( Musik und Geistesgeschichte Berliner Studien zur Musikwissenschaft, Band 1)
58733: BEETHOVEN - UNVERRICHT,HUBERT - Die Eigenschriften und die Originalausgaben von Werken Beethovens in ihrer Bedeutung für die moderne Textkritik.
57926: BEETHOVEN - Beethoven Heiligenstädter Testament.
31311: BEETHOVEN - PAAP,WOUTER - De symfonieen van Beethoven met vorm-analyses en 288 notenvoorbeelden.
45303: BEETHOVEN - SCHIEDERMAIR,LUDWIG - Der junge Beethoven.
43725: BEETS ) RIJN,G.VAN - Nicolaas Beets.
41854: BEETSMA,DANNY - Trilingual primary education in Europe. Inventory of the provisions of trilingual primar education in minority language communities of the European Union.
42955: BEGHEYN, PAUL / EIJK,THEO VAN / MULKEN,JAN VAN - Jezuïten in Nederland. Kiezen voor geloof en gerechtigheid.
41559: BEIJERMAN,W. - Verzorging van zenuw- en zielszieken in de maatschappij. Handleiding in het bijzonder voor wijkverplegenden. (bibliotheek van Nosokomos IV )
116: BEIJNUM VON ESSEN,B.VAN. - Bouwgeschiedenis van het klavier.
40305: BEILMANN,CHRISTEL - Eine katholische Jugend in Gottes und dem Dritten Reich. Briefe, Berichte, Gedrucktes 1930-1945. Kommentare 1988/89.
58916: BEISTERVELD,JOH. / KOK,A.A. - Het monumentale dak. ( Heemschut-serie )
37894: BEKAERT,PIET - Een kathedraal als troostprijs. 77 gedichten.
39332: BEKK,J. - Problemen van de grafische techniek. ( Halcyon 11/12 )
38167: BEKKER,PAUL - Wandlungen der Oper. Ein klassisches Werk der Opern-Reeption von Gluck bis Strawinski.
43529: BEKKER,E. - WED. DS. WOLFF / A.DEKEN - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. Naar de eerste druk van 1782 uitgegeven met een inleiding een aantekeningen door P.J. Buijnsters.
44224: BEKKERS,J.A.F. - Correspondence of John Morris with Johannes de Laet. , 1634-1649.
58589: BEKOOY,G. - Philips Honderd 1891-1991. Een industriele onderneming.
36923: BELARD DA FONSECA,ANTONIO - O mysterio dos paineis. Os principes. Ultimas paginas.
59085: BELIEN,H.M. / MEIJER,F.J. / SMELIK,K.A.D. - Een geschiedenis van de Oude Wereld. Bronnen.
38067: BELINSKI,W.G. - Ausgewahlte philosophische Schriften.
44833: BELLEC FRANCOIS - La généreuse et tragique expédition Lapérouse.
41991: BELLON,K.L. - Wijsbegeerte der geschiedenis.
42133: BEN - GAVRIEL,M.Y. - Een huis in Praag.
39129: BENALI,ABDELKADER - Kerstmis in Oostende.
58449: BENESTAD,FINN / SCHJELDERUP-EBBE,DAG - Edvard Grieg. Mensch und KUnstler. Finn Benestad und Dag Schjelderup-Ebbe. ( aus dem Norwegischen von Tove und Holm Fleischer)
38256: BENGIS,INGRID - Metro stop Dostoevsky. Travels in Russian time.
41983: BENGTSON,H. - Einführung in die alte Geschichte.
57943: BENHAM,HUGH - Latin church music in England 1460 - 1575.
38566: BENNET,J.A.W. / SMITHERS,G.V.(EDS.) - Early middle English verse and prose. With a glossary by Norman Davis.
37758: BENNETT,VANORA - The taste of dreams. An obsession with Russia and caviar.
58444: BENNWITZ,H. / FEDER,G. (HERAUSGEGEBEN) - Musikalisches Erbe der Gegenwart, Musiker Gesamtausgaben in der Bundesrepublik Deutschland.
40195: BENSE,J.F - Anglo-Dutch relations from the earliest times to the death of William the Third. Being an historical introduction to a dictionary of the Low-Dutch element in the English vocabulary
38007: BENSON,FREDERICK R. - Schriftsteller im Waffen. Die Literatur und der Spanische Burgerkrieg.
37330: BENTMANN,REINHARD / LICKES,HEINRICH - Kirchen des Mittelalters.
58886: BENZ,MICHAEL - Sickingen-Bildnisse. (Oberrheinische Quellen und Forschungen, I )
43774: BERCKEL,FLORENCE VAN - Zout in de zeilen. Nederlanders in de Whitbread-race
38982: BERDJAJEW,NICOLAI - Slavernij en vrijheid.
36437: BERENDES,J. / LINK,R. / ZOLLNER,F.(HERAUSGEGEBEN) - Hals - Nasen - Ohren - Heilkunde. Ein kurzgefasstes Handbuch in drei Bänden.
44298: BERENDSEN,A.(SAMENSTELLER) - Groot tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen
43830: BERENSON,BERNARD - Homeless paintings of the Renaissance. Edited by Hanna Kiel.
40708: BERENSON,BERNARD - Les Peintres Italiens de la Renaissance.
59178: BERG,H.M.VAN DEN - Noordelijk Oostergo, Kollumerland en Nieuw Kruisland, voorafgegaan door: Overzicht van de bouwkunst in Noordelijk Oostergo.
45211: BERG - REICH, WILLI. - Alban Berg. Mit Bergs eigenen Schriften und Beitrage von Theodor Wiesengrund-Adorno und Ernst Krenek.
58803: BERG,SUSAN VAN - 3 Friezen in Den Haag. Jan Snijder, Christiaan Kuitwaard, Jan roos.
43295: BERG,C.C.A.VAN DEN - The making of the Statute of the European System of Central Banks. An application of checks and balances.
58790: BERGE DIJKSTRA,A.VAN DEN - M.C. Escher tegels in vogelvlucht.
43767: BERGEIJK,A. / KEIJZER,S. - De Whitbread 97 - 98: De Nederlandse uitdaging. De Brunel Sunergy in the Whitbread Round the World Race for the Volvo Trophy.
40760: BERGEM,DICK VAN - Acoustic and lexical vowel reduction
58663: BERGEN OP ZOOM - VANWESENBEECK,CEES. - Het Markiezaat van Bergen op Zoom. Beeld van een regio op Brabants westrand.
37482: BERGER,ARTHUR - Reflections of an American composer.
38186: BERGERE,M.C. - La bourgeoisie chinoise et la revolution de 1911. (Maison des sciences de l'homme. Materiaux pour l'etude de l'Extreme-Orient moderne et contemporain)
58530: BERGH,G.C.J.J. VAN DEN / SPRUIT,J.E. / VRUGT,M.VAN DE (RED.) - Rechtsgeleerd Utrecht. Levensschetsen van elf hoogleraren uit driehondervijftig jaar Faculteit der rechtsgeleerdheid in Utrecht. ( Stichtse Historische Reeks)
37000: BERGH VAN EYSINGA,H.W.PH.E.VAN DE - De ziel der menschheid. Vier bundels.
31097: BERGH,PH.C.VAN DEN - Handboek der Middelnederlandse geographie.
37948: BERGMANS,E.J. - De leer van het evenwicht en de beweging van water toegepast op de praktijk. Korte handleiding met voorbeelden en tabellen voor bureaugebruik en zelfondericht.
44941: BERIOT,AGNES - Grands Voiliers autour du Monde. Les voyages scientifiques 1760-1850.
38240: BERKEL VAN COR - Vier eeuwen muziek. Een muziekgeschiedenis voor iedereen
38868: BERKEN,TINE VAN - De geschiedenis van een broodtrommeltje. Een verhaal.
58650: BERKENVELDER,FRANS CORNELIS - Stedelijk burgerrecht en burgerschap. Een verkennende inventarisatie in Deventer, Kampen en Zwolle (1302-1811).
58695: BERKENVELDER, F.C. - Zwolse Regesten VI. 1491 - 1500 met Supplement.
58943: BERKHOUT,J.G. (EA.) - Jugendstil uit Purmerend. Tentoonstelling van Purmerender aardewerk
38829: BERL,EMMANUEL. - La fin de la IIIe Republique. 10 Juillet 1940. (Trente journees qui ont fait la France)
44396: BERLAGE,H.P. - Het wezen der bouwkunst en haar geschiedenis (aesthetische beschouwingen).
42093: BERLAGE,H.P. / WAALS,LAURENS VAN DER (TEKST) - Zwervende en reizende toch thuis. 24 schetsen. ( Coloriet-reeks 3)
45254: BERLAGE - WILLEMS,L. - Hendrik Petrus Berlage. Designi. Tekeningen.
42790: BERLIN - IGNATIEFF,MICHAEL - Isaiah Berlin. A life.
59037: BERLIN,ISAIAH - Conversations with Isaiah Berlin. Recollections of a historian of ideas.
42725: BERLINGER,JOE / MILNER,GREG - Metallica. This monster lives. The inside story of the hit film Metallica. Some kind of Monster.
58581: BERNARD,G. - Kunstboekbinden in de Benelux.
58770: BERNDSEN,JOS / SAAL,PETER / SPANGENBERG,FLIP - Met zicht op zee. Tweehonderd jaar bouwen aan badplaatsen in Nederland, België en Duitsland. (Architectuur en stedebouw 7 )
58465: BERNET KEMPERS,K.PH. - Jamisatie. Voorstel tot een nieuwe nomenclatuur in de muziek. Rede uitgesproken op 7 october 1946 aan de Universiteit van Amsterdam.
58724: BERNINI, B. / RIJK,T.DE - Het nieuwe wonen in Nederland 1924-1936,
37526: BERNSTEIN - SECREST,M. - Leonard Bernstein. A life.
38243: BERNSTEIN - PEYSER,JOAN - Bernstein. A biography.
37859: BERTELSEN,A. - Oktober 43. Ereignisse und Erlebnisse während der Judenverfolgung in Dänemark.
37603: BERTON,KATHLEEN - Moscow. An architectural history.
58372: BERTRAM, WERNER - Der einsame König ( Erinnerungen an Ludwig II. Von Bayern).
40470: BETHE,ERICH - Tausend Jahre altgriechischen Lebens
58903: BETTEN, HENK - Bevrijdend Gebaar. Het Levensverhaal Van Henri Daniel Guyot.
42891: BEUYS ) LUCKOW,D. - Joseph Beuys und die amerikanische Anti Form-Kunst.
39053: BEYEN,H.G.(E.A.) - Terugblik op vijf centra van Antieke Cultuur. Ter gelegenheid van het vierde lustrum van het Nederlands Klassiek Verbond.
36601: BEYEN,H.G. - Ueber Stilleben aus Pompeji und Herculaneum.
40125: BIEGMAN,N.H. - The Turco-Ragusan relationship according to the firmans of Murad III (1575-1595) extant in the State Archives of Dubrovnik
42010: BIERENS DE HAAN,J.D. - De zin der geschiedenis.
45252: BIERENS DE HAAN, JOHAN CAREL (EA.RED.) - Gelderse gezichten, Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850.
44080: BIERMAN,A.I. / LIEBURG,M.J.VAN / WITTOP KONING,D.A. - Biografische index van Nederlandse apothekers tot 1867.
43560: BIERUM ) WIERSEMA,P.S.(VOORWOORD) - Bierum in de branding.
39975: BIEZENBOS,LIA VAN DER - Fantasmes maternels dans l'oeuvre de Marguerite Duras. Dialogue entre Duras et Freud.
40218: BIJL,M. VAN DER - Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 (historische studien)
39808: BILDERDIJK - De dichtwerken van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk.
37114: BILT,J.VAN DER - De grote spiegelkijkers van Roelofs en Rienks. Een episode uit de geschiedenis der Leidse en Utrechtse sterrewachten (1821-1846).
45223: BIMBERG,GUIDO - Musik in der europaischen Gesellschaft des 18 Jahrhunderts.
38440: BINGHAM,M. - Henry Irving and the Victorian theatre.
38489: BIRKS,TONY, - Building the new universities.
43346: BISSCOP, N.DE / KESEL,W.G. DE - Chinees lakwerk.
43052: BISSIER ) KORZILIUS,J.L. / CEYSSON,B. - Julius Bissier oeuvres 1913-1965.
58452: BITTNER,JAQUES - Pieces de luth.
39120: BLAAS,P.B.M. - Geschiedenis als wetenschap. Een bundel oude en nieuwe essays. (geschiedenis in veelvoud)
43627: BLAAUWEN,A.L. DEN - Het Meissen servies van stadhouder Willem V.
43544: BLAAUWEN, A.L. DEN - Nederlands zilver 1580 - 1830. Dutch Silver 1580 - 1830.
40617: BLADEL - ROYMANS,N. / HEYDEN,J.VAN DER E.A. - De negende zaligheid. Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel in de acht Zaligheden.
40138: BLAFFER HRDY,SARAH - Mutter Natur. Die weibliche Seite der Evolution.
58313: BLAKE - GILLHAM,D.G. - William Blake. ( Introductory Critical Studies )
58314: BLAKE - DUNBAR,PAMELA - William Blake's Illustrations to the Poetry of Milton.
58311: BLAKE,WILLIAM - Jerusalem. A simplified version. Prepared and edited, with commentary and notes by William R. Hughes.
44287: BLANC,OLIVIER - De laatste brief. Authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse Revolutie. ( vertaling M.E.Veenis Pieters )
44428: BLANKENSTEIN,ELISABETH VAN - Dr. M. van Blankenstein. Een Nederlands dagbladdiplomaat 1880-1964.
58729: BLANKERT - BLANKERT / KARSTKAREL - Barend Blankert. Meester van de melancholie. Schilderijen.
37142: BLAUKOPF,KURT - Musiksoziologie. Eine Einführung in die Grundbegriffe mit besonderer Berücksichtigung der Soziologie der Tonsysteme
58888: BLAUW,WIEBE - Friese schaatsenmakers. Van ambacht tot industrie.
38894: BLAUW,S.DE. - De Sint Martinuskerk te Sneek. Gothische vormen in negentiende-eeuwse bezieling.
36916: BLAZE DE BURY,H. - Dames de la Renaissance. Laure de Noves et Petrarque, Lucrèce Borgia, Vittoria Colonna et Michel Ange, Bianca Capello.
58868: BLEEKER - HETTINGA,EELTSJE / WINTERS,WILLEM - Sies Bleeker 1941-2014. Libje yn liende tiid.
38232: BLEKER.JOHANNA - Die Geschichte der Nierenkrankheiten.
39127: BLES,HARRY DE / BOVEN,GRADDY - Ein maritimer Traum. Zar Peter de Große und die Russische Kriegsmarine.
38093: BLESDIJK ) ZIJLSTRA,SAMME - Nicolaas Meyndertsz. van Blesdijk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Davidjorisme.
58446: BLESSINGER,KARL - Melodielehre als Einfuhrung in die Musiktheorie. Erster Teil: Die Ordnung der Tonhohen. Mit einem Anhang Elemente der Notationskunde.
58321: BLETSCHACHER,RICHARD - Apollons Vermächtnis. Vier Jahrhunderte Oper.
44249: BLOCH, MARC - Les caractères originaux de l'histoire rurale française.
37698: BLOCK,M. DE - Südtirol. (hist.stidies RU Utrecht)
40963: BLOK,P.J. - Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis.
42153: BLOK,H. / HERSCH,D. - Bibliografie over het Jodendom en Israël voor het Nederlandse taalgebied.
37882: BLOK,D.P. - De Franken in Nederland.
40922: BLOM,J.C.H. / MISSET,C.J. - Broeders sluit U aan. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten. ( Stichting Hollandse Historische Reeks 3 )
44967: BLOND, G. - Het grote leger achter de zwarte vlag. Geschiedenis van het anarchisme
58760: BLONDEL,SPIRE - L'Art intime et le gout en France. (Grammaire de la Curiosite).
38550: BLUM,DAVID. - Quintet.Five journeys toward musical fulfillment. Yo-Yo Ma, Jeffrey Tate,Josef Gingold, Richard Goode,Birgit Nilson. With a forword by Arnold Steinhardt.
39655: BLUM,ANDRÉ: - Tresors de l'art Florentin (XIV-Xve s.)
58112: BLUME,FRIEDRICH - Classic and romantic music. A comprehensive survey.
58188: BLUME,FRIEDRICH - Was ist Musik. Ein Vortrag. (Musikalische Zeitfragen, V )
38754: BLUNDEN,EDMUND - Keats's publisher a memoir of John Taylor (1781 - 1864 )
58238: BLUNDEN,EDMUND - Themidnight skaters.. Poems for young readers chosen & introduced by C.Day Lewis.
44252: BOAS,FRANZ / - Kwakiutl ethnography. Edited and abridged by Helen Codere ( classics in ethnography)
58743: BOCK,MANFRED / FLUKS,MENNO / ROSSUM,VINCENT VAN / VINK,MAUD - Van het Nieuwe Bouwen naar een Nieuwe Architectuur. Groep ´32. Ontwerpen, gebouwen, stedebouwkundige plannen 1925-1945. (Cahiers van het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst, deel 5)
40160: BOD,RENS - Enriching Linguistics with Statistics. Performance Models of Natural Language.
45158: BODDAERT,JACOB EDUARD - De straf van openbaarmaking der erchterlijke uitspraak.
58269: BODROGI,TIBOR - Oceanian art.
38418: BOECK,WILHELM - Feuchtmayer Meisterwerke.
36763: BOEHM - PALLEY,R. - The porcelain art of Edward Marshall Boehm.
40528: BOEHN,MAX VON - Der Tanz
38018: BOEKHOLT,P.TH.F.M. - De hervorming der scholen. Het onderwijs in Drenthe in de eerste helft van de negentiende eeuw. ( Drentse Historische Studiën III )
41012: BOEKHOUT,P. - Burgerlijke stand en burgerij. Gids voor het publiek in alle zaken betreffende den burgerlijke stand.
59280: BOELE,CORA / LAAR,PAUL VAN DE - Geschiedenis Koninklijke Van Ommeren NV 1839-1999. ( Centrum van Bedrijfsgeschiedenis Erasmus Universiteit )
59008: BOELEN,J. - Jacobus Boelen 1733-1933 Amsterdam. Bijdrage tot de geschiedenis van de wijnhandel in Nederland in de laatste twee eeuwen.
37045: BOELHOWER,W. / SCACCHI,A.(EDS.) - Public space,private lives. Race,gender,class and citizenship in New York,1890-1929.
38624: BOENDERMAKER,P. - De Augsburgsche Confessie.
41988: BOER,W.DEN - Tussen kade en schip. 12 studiën over geschiedenis en wereldbeschouwing.
40669: BOER,W. DEN,E.A - Gestalten der geschiedenis in de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd
42713: BOER,D.E.H. / MAANEN,R.C.J.VAN - De volkstelling van 1574. Leiden ten tijde van het beleg.
42714: BOER,D.E.H. / GLEBA,G. / HOLBACH,R. (HERAUSGEGEBEN) - .in guete freuntlichen nachbarlichen verwantnus und hantierung. Wanderung von Personen, Verbreitung von Ideen, Austausch von Waren in den niederlandischen und deutschen Kustregionen vom 13. -18. Jahrhundet.
40731: BOER,D.DE / VRIES,JOH DE (SAMENSTELLING) - Wij samen onder de Oranjes. 150 Jaar Nederlandse samenleving.
42992: BOER,NIEK.DE / LAMBERT,DONALD - Woonwijken. Nederlandse stedebouw 1945-1985.
37488: BOER,C.DE. - De renaissance der letterkunde te Florence voor 1500. Het humanisme - Alberti - Lorenzo de Medici - Poliziano - Luigi Pulci - Savonarola.
59109: BOER,J.H.DE - Het wetenschappelijk onderzoek op het gebied der kernemrgie. Rede uitgesproken t.g.v. de opening van het Natuurkundig Laboratorium van de R.U. te Groningen.
37765: BOEREBOOM,M. - Handboek van de muziekgeschiedenis.
38569: BOERHAAVE / LINDEBOOM,G.A.(VERTAALD EN GEANNOTEERD) - Boerhaave's brieven aan Bassand.
37568: BOERMA,A. - Jacob Mennes Beukema, een bijzondere man(uit de Marne)in de 19e eeuw, boerenzoon-zeeman-kapitein-landbouwer.
43413: BOERMAN, R. - Water klank beelden. De geometrie van geluid
45207: BOERS - THIJSSE,WILHELMUS HERMANUS - Johan Coenradus Boers 1812-1896 en zijn betekenis voor het Nederlandse muziekleven.
43933: BOERSMA BAUKE - Langs onverharde wegen. Friesland in oude foto's 1850-1910.
37881: BOERSMA,F. - Promesse in drievoud. De bewogen jeugd van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten.
44059: BOGAERS,LLEWELLYN - Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600. 2 delen. (Deel II: Bijlagen en noten)
58938: BOGAERS,MARIE-ROSE - Made in Holland 1945-1988. Gebruikskeramiek.
39081: BOHATTA,H - Erziehung und Unterricht bei den Griechen und Romer. (Gymnasial-Bibliothek, 21 )
39178: BOHLMEN,E - Der romische Triumph. (Gymnasial-Bibliothek, 4 )
39068: BOHLMEN,F. / HOFFMANN,H - Von Athen zum Tempethal. Reiseerinneringen aus Griechenland. (Gymnasial-Bibliothek, 19 )
39552: BOHM,HANS - Wereldtweekamp Schaken '87 in Sevilla. Karpov - Kasparov.
45032: BOHN-BEETS,DOROTHEA - Onze buurt. Ingeleid en toegelicht door Margaretha H. Schenkeveld en Maria A. Schenkeveld-van der Dussen.
58763: BOILEAU-DESPREAUX - Oeuvres complètes de Boileau-Despréaux. Nouvelle édition conforme au texte donné par Berriat-Saint-Prix avec les notes de tous les commentateurs publiee par Paul Cheron. Precede d'une notice sur la vie et les ouvrage de Boileau par C.A.Saint Beuve.
44875: BOISSIERE,OLIVIER - Philippe Starck.
42884: BOIVIN,BERTUS (EINDREDAKTIE) - Beeld schoon water. Drents water tot op de bodem bekeken
42997: BOKUM,JAN TEN - Jan Brandts Buys componist 1868 - 1933. Een Nederlander in Oostenrijk
43791: BOLLAND,J.H. - Slepende rijk. Het ontstaan van de nederlandse zeesleepvaart 1813-1870.
43733: BOLLAND,G.J.P.L. - Bij Goethe's Faust. Aantekeningen bij een faustcollege (leergang 1918-1919). Uitgewerkt door P.C.E. Meerum Terwogt.
42814: BOLLE, JACQUES - Vrijheren van het woud. Foto's van Belgisch Kongo.
43389: BOLMAN,J. - De edel - en siersteenen. Indeeling - Benamingen - Kenmerken - Vindplaatsen - Herkenning
43388: BOLMAN,J. - Handboek voor edelsteenkunde.
44166: BOLSAERT - BEAKEN OVERDRUK - Boalsert. hert fan Westergoa.
44418: BOLSWARD - KAPMA,HENK - Bolsward. Veranderend gezicht 1900-1983.
59175: BOLSWARD - ELZINGA,J.B. - Het oude Bolsward III. (713 - 1955)
58838: BOLSWARD - ANDELA,H.A.M. - Bolsward, zeven eeuwen Minderbroeders.
42614: BOLTE,WOUTER / MEIJER,JOHAN - Van Berlage tot Bijlmer, architektuur en Stedelijke politiek.
59122: BOLTENDAL,R. - Koerier tussen gisteren en morgen. De geschiedenis van Je Maintiendrai Friesland 1944-1984.
57965: BOMMEL,C.R.A.VAN - Kort begrip der voorstelling van de ware beginselen over het Openbaar Onderwijs door C.R.A.van Bommel, bisschop van Luik.
45156: BONE,E.K.E.VON - De familieraad in Nederland 1811-1838.
44970: BONENKAMP, B.J. - Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150 jaar Stenografische Dienst der Staten-Generaal.
41506: BONESCHANSKER,J. - Het Nederlandsch zendeling genootschap in zijn eerste periode. Een studie over opwekking in de Bataafse en Franse tijd.
40720: BONNET ) END,A.VAN DEN - Gisbertus Bonnet. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der gereformeerde theologie in de achttiende eeuw.
39753: BONTEMANTEL,HANS / SMIT,C.G.( - Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670.
41237: BOOCKMANN,HARTMUNT - Einführung in die Geschichte des Mittelalters.
42354: BOOCKMANN,HARTMUNT - Die Gegenwart des Mittelalters.
43731: BOOGAART,DINIE - Spreekt het niet voor zich..?' Beeld van 't Heechhout
39685: BOOGERT,JOHN B. VAN DEN - Onderzoek naar de doorlaatbaarheid van collodiummembranen voor bacterien.
58753: BOOM,A.VAN DER - De kunst der glazeniers in Europa 1100-1600.
44021: BOOM,H.TEN - De reformatie in Rotterdam,1530 - 1585. ( Hollandse Historische Reeks )
58752: BOOMA,J.G.J.VAN (ED.) - Dit is 't memoriboec van Voirburch. Het memorieregister, tevens cartularium van de parochie Voorburg (1338) 1435-1566.
42364: BOOMEN,GERARD VAN DEN - Honderd jaar Vredesbeweging in Nederland. Van socialisten tegen oorlog tot vrouwen voor Vrede
41025: BOOMGAARD,JEROEN - De verloren zoon. Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving.
40676: BOON,H.N. - Rêve et Réalité dans l'oeuvre économique et sociale de Napoléon III
37634: BOON,J.A. - Affinities and extremes. Crisscrossing the bittersweet ethnology of East Indies History, Hindu-Balines culture, and Indo-European allure.
37530: BOON,J.G.M. (SAMENSTELLER) - Oudewater 1570-1580. Vrijheid en gezag.
38461: BOON,H.N. - Afscheidsaudientie. Tien studies uit de diplomatieke praktijk.
38955: BOONE-SWARTWOLT,I.C.DE - Vertellen en spelen. Aardige verhaaltjes en leuke spelletjes
40780: BOONSTRA,O.W.A. / WOUDE,A.M.VAN DER - Demographic transition in the Netherlands. A statistical analysis of regional differences in the level and development of the birth rate of fertility, 1850-1890. Voorts bijdragen van H.A.M. Snelders en J.L. van Zanden. (A.A.G. Bijdragen 24)
58082: BOOT,J.A.P.G / BLONK,A.. - Van smiet- tot snelspoel. De opkomst van de Twents-Gelderse textielindustrie in het begin van de 19de eeuw.
44143: BOOY,E.P.DE - Weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs on de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw. ( Stichtse Historische Reeks, 3 )
44131: BOOY,E.P.DE - Kweekhoven der Wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw. ( Stichtse Historische Reeks)
40914: BORCHSENIUS,POUL - And it was morning. The story of the Jews in our time
59266: BORDEWIJK,F. - Verzameld werk deel 3. Eiken avn Dodona. Noorderlicht.
43747: BORGER,GUUS - Het verdwenen veen en de toekomst van het landschap. Rede.
37239: BORKENAU,FRANZ. - Der europäische Kommunismus. Seine Geschichte von 1917 bis zur Gegenwart.
41118: BORNEBROEK,ARNO - De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond CNV 1896-1996
42255: BORNEWASSER,J.A. - Vijftig jaar Katholieke Jaargangen 1912-1962. Met een inleiding van Anton van Duinkerken. .
39849: BORSSUM WAALKES,G.H. VAN - Dat Boeck van den Oorspronck, een handschrift. Met inleiding en aanteekeningen, namens het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde bewerkt door G.H. van Borssum Waalkes
44589: BORSSUM WAALKES,G.H.VAN - Andreae Tiarae Annotationes. Aanteekeningen betreffende de roomsch-katholieke kerk in Friesland, sedert de hervorming tot het jaar 1696.
42976: BORST,ARNO - Lebensformen im Mittelalter.
43441: BORSTLAP, S. - Keramiek uit Vietnam.
38762: BOS-ROPS / SCHIE / SLOT / ZANDVLIET(RED.) - De archieven in het Algemeen Rijksarchief.
40510: BOS,L.B - Geologie van Nederland.
58455: BOSBOOM TOUSSAINT - REESER,H. - De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint 1812-1851.
40937: BOSCH,R.A - Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755
58749: BOSCH - LIESKE,TIBBE (EA.) - Jac. van den Bosch, 1868-1948.
45172: BOSCH,THEODOOR WILLEM VAN DEN - Proeve van een ontwerp voor een Wetboek van Militaire Strafvordering.
44359: BOSCH,JEROEN - Gobelins naar Hieronymus Bosch. Atalier Mierzejwski, Warszawa.
39348: BOSCH,P. - Jongens met pit. Een week met een zeilboot er op uit.
44258: BOSCH,JEROEN ) GERLACH,P. - Jheronimus Bosch. Opstellen over leven en werk.
43542: BOSCHMA,C.(EA.) - Antwerps plateel. Tentoonstelling Fries Museum Leeuwarden.
58282: BOSE,J.H. - Had de mensch met een vrou niet connen leven. Prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw.
42497: BOSKOOP ) TROMP,JAN - Boskoops Koninklijke (1861 - 1986).
39572: BOSL,KARL - Europa im Mittelalter. Weltgeschichte eines Jahrtausends.
58718: BOSMA,RYNK - De vier Van Wierens. Kaatsen in Friesland 1960-1990.
43221: BOSMA,KOOS / ZWARTS,KIM - De kunstwerken van Rijkswaterstaat. The structural art works of Rijkswaterstaat.
40843: BOSSAERS,K.W.J.M - Van kintsbeen aan ten Staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw
40093: BOSSCHAERT,D - De stad Utrecht als medisch ontwikkelingsgebied. Proceeding medical care for the underprivileged in Utrecht town during the ninetheenth century
39980: BOSSCHER,PH. M. E.A. (RED.) - Prins Hendrik de Zeevaarder 1820-1879.
42370: BOSSELAAR, J. - Stedelijke rioleeringen. Handboek voor studie en practijk betreffende het ontwerpen en aanleggen van stedelijke rioleeringen.
37946: BOSSELAAR D.E. (EA RED.) - Gedenkboek van het Genootschap van Leeraren aan Ned. Gymnasiën 1830-1930
58856: BOSSIERE,OLIVIER - American contemporary houses.
42941: BOSWELL,JOHN - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
58816: BOTERENBROOD,HELEN - Weverij De Ploeg.
44126: BOTKE,IJ. - Het schrijf-boek van Marten Aedsges ( 1746-1806 ), landbouwer te Zuurdijk. Zoo nuttig in zijne kring alslandbouwer. ( Historia Agriculturae XVII )
44891: BOTTENHEIM,S.A.M., - De opera in Nederland.(Patriareeks)
38935: BOUDIER-BAKKER,INA, - Saraï.
58491: BOUMA,G.J.A. - Doelmatige Friese boerderijen.
58772: BOUMA,G.J.A. - Het Friese paard. Uitgave bij de herdenking van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Vereniging 'Het Friesch Paarden-Stamboek' in 1979.
42551: BOUMAN, A. - De orgels in de Groote of Martinikerk te Groningen.
58382: BOUMAN,P.J. - Gedenkboek Wilton Fijenoord. 1823 - 1954.
44980: BOURDON,M. - Elémens d'algèbre.
40142: BOURGOING,JEAN DE - Aus den Papieren des Herzogs von Reichstadt
58157: BOURNE,JOYCE - Who married Figaro. A book of operacharacters.
59256: BOUT,J. VAN DEN - Architectuur in Fryslan. 1940-2000.
42672: BOUVY, D. - Beeldhouwkunst Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht
40286: BOUW,CAROLIEN E.A. (RED.) - Gaan & Staan
39458: BOUWMAN,E. / BULTHUIS,F. - Natuurkunde en weerkunde voor land- en tuinbouwscholen.
58539: BOVEN,ERICA VAN - Een hoofdstuk apart 'Vrouwenromans' in de literaire kritiek 1898-1930.
45141: BOVEN,M.W.VAN - De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811
58342: BOVEN, MARGRIET VAN - Jan Bogaerts. 1878-1962. Schilderijen en tekeningen. Tentoonstellingscatalogus
59049: BOWLE, JOHN - Politics and opinion in the nineteenth century. An historical introduction.
44639: BOWMAN,MARY ELLENOR STAFFORD - Descendants of Isaac Van Tuyl, Sr. and Mary McCarter of Bernards Township, Somerset County New Jersey. Ancestral background and notes on the related first Dutch familys of van Pelt, Lakerman, De Kay, Couwenhoven, Jobs, McCarter, van Cortland, Ten Broeck.
44646: BOXER,C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800,
39985: BOXHOORN,A. - The Cold War and the Rift in the Governments of National Unity. Belgium, France and Italy in the spring of 1947: a Comparison
42294: BOYD, ROBIN - New directions in Japanese architecture.
42797: BOYD WHYTE,IAIN - Emil Hoppe-Marcel Kammerer- Otto Schönthal. Three architects from the masterclass of Otto Wagner.
40518: BOYER,RICHARD E. - English declarations of Indulgence 1687 and 1688. (Studies in European History XV)
58946: BOYKEN, MARTIN - Die Spruchfliesen Von Wrisbergholzen.
58324: BOYMANS VAN BEUNINGEN CATALOGUE - Van Eyck to Bruegel 1400 to 1550. Dutch and flemish Painting in the collection of the Museum Boymans-van Beuningen.
43319: BRÄUTIGAM,HERBERT - Schätze Chinas aus Museen der DDR
58850: BRAAT / GAWRONSKI / KIST / VAN DE PUT / SIGMOND (REDACTIE) - Behouden uit het Behouden Huys. Catalogus van de voorwerpen van de Barentsexpeditie (1596) gevonden op Nova Zembla. De Rijksmuseumcollectie, aangevuld met Russische en Noorse vondsten.
40778: BRAAT / KLASENS - Artefact. 150 Jaar Rijksmuseum van Oudheden 1818-1968
37070: BRABER,HELLEKE VAN DEN - Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940.
58553: BRACHES,ERNST - Het boek als Nieuwe Kunst. Een studie in Art Nouveau.
58583: BRACHES,ERNST - Alle nieuwe kunst wordt eerst niet begrepen. De diploma's van 1892 door G.W. Dijsselhof , Th.W. Nieuwenhuis, C.A. Lion Cachet. Met drie levensgrote reproducties naar de houtsneden in Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam.
58429: BRAHMS - ZIMMERMAN,WERNER G. - Brahms in der Schweiz. Eine Dokumentation.
58152: BRAHMS - FORNER,JOHANNES - Johannes Brahms in Leipzig. Geschichte einer Beziehung.
37541: BRAHMS - THOMAS SAN-GALLI,W.A. - Johannes Brahms.
37501: BRAHMS } REHBERG,WALTER UND PAULA - Johannes Brahms. Sein Leben und Werk.
58207: BRAHMS - OUDEMANS,CHRISTINE - Uit het leven van Johannes Brahms.Met een aanbevlend woord van Julius Rontgen.
41170: BRAND,KARL-WERNER U.A - Aufbruch in eine andere Gesellschaft. Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik.
58859: BRANDAAN - HUNINK,VINCENT (VERTALING) - De zeereis van de heilige Brendaan.
44675: BRANDOLINI / GEHRY/ MENDINI (UA) - ROMAIN, LOTHAR (HERAUSGEGEBEN) - Busstops. Internationales Design-Projekt 1994.
45026: BRANDON,DON / BRANDON,JOYCE - Memoirs and confessions of a stage magician
44819: BRANDSMA,TITUS - Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland. ( Frisia Catholica II )
37627: BRANDSMA,F.J. - Low froude number expansions for the wave pattern and the wave resistance of general ship forms.
43748: BRANDT CORSTIUS,H. - De Hoofdredacteur.
38058: BRANDT,PAUL - Sehen und Erkennen. Eine Anleitung zu vergleichender Kunstbetrachtung.
39925: BRANDT-VAN DER VEEN,J. (ED.) - Het Thorbecke archief 1798-1872. (werken Historisch Genootschap)
39371: BRANDTSTÄDTER,H - De tooverviool. Een ware geschiedenis van iemand die haar heeft gevonden en van een die haar bespeeld heeft.
59239: BRANTOME - BOURDELLE ,PIERRE - Oeuvres du Seigneur de Brantome. accompagnées de remarques historiques et critiques. Nouvelle edition, Tome septieme, Vies des dames galantes.
37816: BRATTINGA,PIETER - Planning for industry, art & education as executed by Pieter Brattinga.
40001: BRAUDEL,FERNAND - Civilization & Capitalism 15th-18th Century. Volume 2. The Wheels of Commerce
44942: BRAUDEL,FERNAND - Le Monde de Jacques Cartier. L'aventure au XVIe siècle.
43157: BRAUN RONSDORF,M. - Des Merveilles aux Garçonnes. Histoire de l'élégance en Europe de 1789-1929.
43752: BRAUN,G. / HOGENBERG,F. - Oude Europese Stadsgezichten.
38616: BRAUNTHAL,JULIUS - History of the International world socialism. Volume 3 1943-1968.
38178: BREDERO) STUTTERHEIM,C.F.P.(INLEIDING,TOEGELICHTING) - Spaanschen Brabander. (de werken van Gerbrand Adriansz. Bredero)
36801: BREDERO) RIJNBACH,A. A. VAN - De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met een inleiding, aantekeningen en een woordenlijst.
38832: BREDERO) PRUDON,S.J.(INLEIDING EN TOELICHTINGEN) - Spaanschen Brabander. Ierolimo.
38281: BREDERO) NAEFF,J.P.(ED.) - Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero.
45265: BREDSCHNEYDER,FRED - Meer dan een eeuw operette in Nederland.
42511: BREEN ,JACK / OLSTHOORN, BERNARD - De Wand. Vormstudie.
43036: BREGMAN - HELLINGA,SIEP - Boele Bregman. 1918 -1980. de collectie Hellinga in Britswerd.
58630: BREGMAN,J. - Schagen door de eeuwen heen.
45160: BREGSTEIN,M.H. - De beteekenis der wilsovereenstemming voor de uitlegging van overeenkomsten. Rede.
36778: BREISCH,LINDA L. / KENNEDY,VICTOR S. - A selected bibliography of worldwide oyster literature.
37085: BREITENBACH) HOLZ,KEITH / SCHOPF,WOLFGANG. - Im Auge des Exils. Josef Breitenbach und die Freie Deutsche Kultur in Paris 1933-1941.(text in English and German)
58427: BREITHAUPT,RUDOLF M. - Die natürliche Klaviertechnik. Band I. Handbuch der modernen Methodik und Spielpraxis fur Kunstler und Berufsspieler, Lehrer und Lehrerinnen, Konservatorien und Institute, Seminare und Schulen.
38581: BREITKOPF,JOHANN GOTTLOB IMMANUEL - Ueber Buchdruckery und Buchhandel in Leipzig.
38040: BREITKOPF & HÄRTEL - Pasticcio auf das 250 jährige Bestehens des Verlages Breitkopf & Härtel. Beiträge zur Geschichte des Hauses.
44844: BREMMER,ROLF H. - Aspects of Old-Frisian philology. ( Estrikken,69 )
59156: BREMMER,R.H. - Delftsch aardewerk in het Rijksmuseum te Amsterdam. 97 Lichtdrukken.
38237: BRENDEL,ALFRED - Music sounded out. Essays, lectures, interviews, afterthoughts
43391: BRENDLER,GERHARD - Geschichte und Gestalten - Civitas dei - von der Kaiserkirche bis zu den Ablassthesen.
41816: BREPOELS,JAAK - Het lager onderwijs in de provincie Limburg (1815-1830).( Maaslandse Monografieen)
58130: BRESGEN,CESAR - Im Anfang war der Rhythmus. (Musikpadagogische Bibliothek)
58290: BRESSER,JAN - Tijl Uilenspiegel. Op rijm gezet door Jan Bresser. Met prenten en prentjes van Frans Hamer.
39111: BREUER,J. - Romeinsch België. (De Wetenschappelijke Bibliotheek)
58214: BREUKER,PIETER(EINDREDACTIE) - Kaatsen: lange traditie, levende sport. Bij het eeuwfeest (1897-1997)van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB).
43328: BREUKER,P. (RED.) - De Fiifde Woansdei. 150 jier P.C. 1853-2003.
59261: BREUKER,PH / JENSMA,G. / JONG,H.DE - Geschiedschrijving 1900-1940, in het bijzonder over Friesland.
37049: BREUKERS,HAICO / POTHOFF,MARIN - Stedelijke openbare ruimte. Kerstnummer Grafisch Nederland 1992
58504: BREY,BART - Circus Nova Zembla.
42819: BREYER / NASARSKI / PIEKALKIEWICZ - Nachbarn seit tausend Jahren. Deutsche und Polen in Bildern und Dokumenten.
42489: BRIGANTI,G. - Glanzvolles Europa. Beruhmte Veduten und Reiseberichte des 18. Jahrhunderts
44772: BRIGGS,ROBIN - Heksenwaan. De sociale en culturele geschiedenis van hekserij in Europa.
40968: BRINK,J. (E.A) - Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 1930-1955.
37602: BRION,MARCEL - Pompeji und Herculaneum.
44723: BRITISH DESIGN - Profile. 50 British design groups & their works.
58920: BRITTON,FRANK - London Delftware
42048: BROCKE,MICHAEL / JOCHUM,HERBERT (HERAUSGEGEBEN) - Wolkensaule und Feuerschein. Judische Theologie des Holocaust.
57924: BROECKX,J.L. - Methode van de muziekgeschiedenis. Met een inleiding door F.Vander Mueren.
58140: BROECKX,J.L. - Van Beethoven tot Stravinsky. Muziekhistorisch handboek van de vroeg-romantiek tot de aanvang van het modernisme in cultuurhistorisch verband
58973: BROEKE,JOHAN TEN / SABBE,ARNO VAN / WOUDENBERG,RICHARD - Antieke Tegels / Antique Tiles / Carreaux Anciens
37170: BROEKHUIZEN,P.H. (E.A.) - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen.
44046: BROEKMEYER,M.J. - De Russische landbouw. Boeren, dorpen, platteland.
40153: BROKKEN H.M.,J.A. BRUGMAN,J. VAN HEIJST EN R. POTS (RED.) - 150 jaar Noord-Holland en Zuid-Holland. Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland
45233: BROM,A. (EA.) - Gedenkboek van het congres der Nederlandsche Organistenvereeniging gehouden 3-5 september 1931 te Amsterdam t.g.v. haar veertig-jarig bestaan
43469: BROM,GISBERT(BESCHREVEN) - Archivalia in Italie belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Derde Deel Rome. Overige Bibliotheken en archieven. (R.G.P., kleine serie 14 )
43468: BROM,GISBERT(BESCHREVEN) - Archivalia in Italie belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Tweede Deel Rome. Vaticaans Bibliotheek. (R.G.P., kleine serie 9 )
38382: BROMBERG,PAUL. - Amerikaansche architectuur.
42789: BROMLEY,J.S. - The Rise of Great Britain and Russia, 1688-1715/25. ( The New Cambridge Modern History VI )
40288: BROMLEY,J.S. / KOSSMANN,E.H. (EDS.) - Britain and the Netherlands. Volume IV. Metropolis, dominion and province.
58955: BROMLEY,J.S. / KOSSMANN,E.H. (EDS.) - Britain and the Netherlands. Volume V. Some political mythologies. Papers delivered to the fifth Anglo-Dutch historical conference.
42083: BRONGERS,H.A. (VERTALING) - De rol van de strijd. De strijd van de zonen van het licht tegen de zonen van de duisternis. (handschriften van de Dode Zee)
59224: BROOD,P. / NIEUWLAND,P. / ZOODSMA,L. (REDACTIE) - Homines Novi, De eerste volksvertegenwoordigers van 1795.
40493: BROOD,PAUL - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
43936: BROOD,P. - Drentse plakkatenlijst 1593-1840.(Oud-Vaderlandsche Rechtsbronnen)
57942: BROOK,BARRY S. - Thematic catalogues in music. An annotated bibliography. Including printed, manuscript, and in-preparation catalogues; related literature and reviews an essay on the definitions, history, functions, historiography, and future of the thematic catalogue.
38405: BROOK,G.L. - A history of the english language.
43642: BROOK-SHEPHERD,GORDON - The Last Empress. The Life and Times of Zita of Austria-Hungary, 1892-1989.
58271: BROOKS,GRAHAM (ED.) - Trial of captain Kidd. ( Notable Trials Library)
43392: BROOS,KEES / HEFTING,PAUL - Grafische vormgeving in Nederland. Een eeuw
58775: BROOS,J.F. - Vier eeuwen Tjallinga-weeshuis.
58572: BROOS / KLOEK / SPIJKERMAN / STOFFERS - Vijftien jaar vrouwengeschiedenis in het vaktijdschrift. Een bibliografie van artikelen, 1975-1989.
44940: BROSSE,JACQUES - Les tours du monde des explorateurs. La grands voyages maritimes, 1764-1843.
42631: BROUWER, JAAP(EA) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel V: Fivelingo.
42632: BROUWER, JAAP(EA) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel VI: Aanvullingen 1994-2009.
58820: BROUWER,MARCEL / DAM, MARIUS VAN - J.W.N. van Achterbergh. Een gedreven verzamelaar. Over leven en werk van J.W.N. van Achterbergh. / A passionate collector. Life and Work of J.W.N. van Achterbergh.
40883: BROUWER,PETER (RED.) - Vogels van de Ooypolder.
44462: BROUWER,J. - Thet Autentica riocht. Met inleiding , glossen, commentaar en woordenlijst. (Friesch Saksische Bibliotheek)
42629: BROUWER, JAAP(EA) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I: Hunsingo.
42630: BROUWER, JAAP(EA) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel II: Westerkwartier.
37762: BROUWER,G.P. - Ionisatie van argon door alpha deeltjes met verschillende energieën.
42636: BROUWERS,RUUD (INLEIDING) - Het betere werk. Panorama van de hedendaagse architectuur in Friesland.
42608: BROWN,PATRICIA FORTINI - The Renaissance in Venice . A world apart.
44698: BRUCE,JOHN COLLINGWOOD. - The Bayeux Tapestry. The Battle of Hastings and the Norman Conquest.
44580: BRUCH,H. - Kroniek der Friese kronieken. Antikritiek op Bolhuis' kritiek.
37993: BRUCK,PETER / KARRER,WOLFGANG (EDS.) - The Afro-American novel since 1960.
58831: BRUCKMAN,LODEWIJK - Uit wat vergaat ontstaat steeds iets nieuws. Het levensverhaal van een magisch realist. Lodewijk Bruckman.
58399: BRUCKNER - LEUR,TRUUS DE (EINDREDACTIE) - Bruckner en het Koninklijk Concertgebouworkest.
36830: BRUCKNER - AUER,M. - Anton Bruckner. Sein Leben und Werk.
59226: BRUGGE - Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het cultuurbezit in Belgie. Architectuur. Deel 18n a. Stad Brugge. Oudste kern.
58212: BRUGGEN,CARRY - Heleen. Een vroege winter.
41128: BRUGGHEN - BROUWER,J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen (1804-1863).
41543: BRUGGHEN - EGMOND, N.VAN - Consequent christendom. Leven en werk van Mr. J.J.L. van Brugghen.
59119: BRUGGINK,A. - Sulfonylgesubstitueerde methylesters vanenkele sterke zuurstofzuren. Synthese en solvolyse.
58477: BRUGMANS,H. - Crisis en roeping van het Westen. Twee en een halve eeuw Europese cultuurgeschiedenis.
36614: BRUGMANS,H. / BRUGMANS,I.J.(BIJGEWERKT) - Geschiedenis van Amsterdam. 1100-1925.
45015: BRUGMANS,H. - Van republiek tot koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795 -1815.
37875: BRUGMANS - Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H.Brugmans tgv. 25jarig jubileum als hoogleraar 1904-1929.
59055: BRUIJN,ANTON - Spiegelbeelden. Werra Keramiek uit Enkhuizen 1605.
44866: BRUIJN, J.R. E.A. - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en Minister, 1787-1854.
43979: BRUIJNE,DICK (EA.) - Amsterdam Southeast. Centre Area Southeast and Urban Renewal in the Bijlmermeer 1992-2010 / Amsterdam ZO. Centrumgebied Zuidoost en stedelijke Vernieuwing Bijlmermeer 1992-2010.
44142: BRUIN,R.E.DE - Burgers op het kussen. Volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 1795-1813. ( Stichtse Historische Reeks, 12 )
42401: BRUIN, H.P.DE (RED.)) - Het Gelders rivierengebied uit zijn isolement. Een halve eeuw plattelandsvernieuwing. (Gelderse Historische Reeks XVIII)
59069: BRUIN,A.A.DE - Het ontstaan van de schoolstrijd.
43527: BRUIN,KEES - Kroon op het werk. Onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden.
58780: BRUINJA / FARABEGOLI / IJLSTRA - Stofsugersjongers. Stofzuigerzangers. Gedichten troch Tsead Bruinja, met etsen fan Mirka Farbegoli en muzyk fan Femke Ijlstra.
42224: BRUINS,J.A. - Hoe ontstond de overtuiging dat Jezus de christus is ?
38957: BRUINSMA,GERBEN (E.A.) - Vrouw en criminaliteit. Vrouwen als plegers en slachtoffers van criminilateit.
44363: BRUINSMA,M. (RED.) - Markerwaard.The other side of design. Water en Land. Mythe of Rede. ( seminar inrichting Markerwaard)
45181: BRUINSMA,F. - Cassatierechtspraak in civiele zaken. Een rechtssociologisch verslag.
42325: BRUIS W. & / HOOFF,D.VAN - Grand Hotels van de Benelux.
58304: BRULL,JEAN (ED.) - Overzicht van de bijdragen van en over S. Vestdijk in letterkundige- en algemene kulturele tijdschriften uit de jaren 1930-1972. Deel 1,2,en 3.
37146: BRUMMEL,L. - Miscellanea libraria. Opstellen over boek- en bibliotheekwezen ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
43160: BRUNELLESCHI,UMBERTO - Umberto Brunelleschi, fashion-stylist, illustrator, stage and costume designer.
36859: BRUNHOFF,JEAN DE - Le couronnement de Babar
37346: BRUNSWIJK ) BOOTSMA,N.A. - De hertog van Brunswijk 1750-1759.
41097: BRUYAS,JACQUES - Edouard Herriot
58540: BRUYCK,CARL VAN - Technische und asthetische Analysen des wohltemperirten Claviers, nebst einer allgemeinen, Sebastian Bach und die sogenannte contrapunktische Kunst betreffenden Einleitung.
58586: BUCH - BUBB KUYPER - Bibliotheca didina et pinguina. The library of Boudewijn Buch. Part 1, 2 and 3. Veiling catalogi van De bibliotheek van Boedewijn Buch.
43294: BUCH,J. - Een eeuw Nederlandse architectuur 1880 / 1990
40844: BUCHHOLZ,WERNER - Staat und Ständegesellschaft in Schweden zur Zeit des Überganges vom Absolutismus zum Ständeparlamentarismus 1718-1720
40341: BUCHNER,RUDOLF - Deutsche Geschichte im europäischen Rahmen.
42702: BUCHON,J.A.C. - Ouvrages historiques de Polybe, Herodien et Zozime. Avec notices biographiques par J.A.C. Buchon.
36716: BUCK,H.DE. - Bibliografie der geschiedenis van Nederland.
39023: BUCKLAND,WARREN (ED.) - The film spectator.From sign to mind.
40974: BUDENZ,LOUIS FRANCIS - Rome-Moskou-Rome.
58135: BUETTNER,STEWART/ PAULY,REINHARD G. - Great composers. Great artists. Portraits.
39057: BUHRS,LIZE - Poppenmoedertjes.
44612: BUIJTENEN,M.P.VAN - Windesheimers in Bazel St.Leonard 1462-1525. (Overdruk uit; Postillen Kerk en Maatschappij)
37546: BUIKEMA,ROSEMARIE / MEIJER,M. - Kunsten in beweging 1900-1980. Cultuur en migratie in Nederland.
43503: BUISSON,DOMINIQUE - Japanische Papierkunst. Masker, Lanternen, Drachen, Puppen, Origami.
40076: BULFERETTI - Studi in onore di Luigi Bulferetti
39069: BULLA,J.M. - An introduction to Florentine sculpture in the XV century.
42816: BULLETT, GERALD - Poems in Pencil.
43218: BULTEN,BARBARA (ED.) - Corus Chess Tournament 1938-2008. Corus Chess celebrates its 70th.
42523: BULTHUIS, RICO - Het moderne poppenspel. Techniek en theorie.
44113: BUMA, W.J. (BEWERKT) - Rüstringer handschrift. ( Oudfriese Taal- en rechtsbronnen 8 )
44112: BUMA, W.J. (BEWERKT) - De eerste Riustringer codex. ( Oudfriese taal- en rechtsbronnen, deel 11 )
44489: BUMA,W.J.(UITGEGEVEN) - Die Brokmer Rechtshandschriften. (Oudfriese taal- en rechtsbronnen 5 )
40299: BUNGENER,L.F - Histoire du Concile de Trente. 2 Tomes.
37997: BUNT,C.G.E. - Russian art. From Scyths to Soviets.
45077: BURBANK,J. / RANSEL,D.L., (EDS.) - Imperial Russia. New histories for the empire.
58662: BURBAT,WOLFGANG - Die Harmonik des Jazz.
42359: BURCKHARDT,J. - Die Zeit Constantins des Grossen.
40722: BURCKHARDT,CARL J. - Memorabilien. Erinnerungen und Begegnungen
37075: BURDS,JEFFREY - Peasant dreams & market politics. Labor migration and the Russian village,1861-1905.
37952: BURG,B.VAN DER. / HEPKEMA,S. - De boterbereiding in de fabriek.
43305: BURGER, J. (VOORZITTER) - Verslag der Commissie in zake de Lichamelijke Ontwikkeling in het Leger, ingesteld bij beschikking van den Minister van Oorlog van 17 december 1917.
37338: BURGER /HELMSTRIJD / NIEUWENHUIZEN / ZADEL - Nederlands gemeenterecht
36795: BURGESS,RENATE. - Portraits of doctors & scientist in the Welcome Institute of the history of medicine. A catalogue.
38277: BURGGRAEVE,ROGER / TAVENIER,JOHAN DE - Terugkeer van de wraak? Een tijd verscheurd tussen revanche, vergelding en verzoening.
38223: BURGIN,E. C. - Koffie.
39427: BURGT,J.H.VAN DER.. - Toepassing van asfalt in waterbouwkundige werken.
44401: BURGUM - SPYKSMA-SCHOTANUS,E. - Slein mar oerein. Burgum yn oarlochstiid.
44964: BURGUM - HENSTRA,K.R. (EINDREDACTIE)) - Indisch Museum terug in Burgum. Terugblik op Anne Tjibbes van der Meulen en zijn Indische verzameling. Expositie Indisch Museum terug in Burgum, 8 oktober 1991 t/m 28 maart 1992
36511: BURNAND,EUGENE - Le Sermon sur la Montagne. Illustré par Eugène Burnand d'après ses cartons originaux composés pour les verrieres de l'église de Herzogenbuchsee (Suisse).
36936: BURNETT,JOHN H.(ED.) - The vegatation of Scotland.
43348: BURNIAT,P. / MONSIEUR,J. - Bauhaus 1919 -1933.
58275: BURSSENS,GASTON - Alles is mogelijk in een gedicht. Verzamelde verzen 1915-1965.
42822: BURY,J.P.T.(ED.) - The Zenith of European power 1830-1870. ( The New Cambridge Modern History, X )
59229: BUSKEN HUET, CD - Litterarische fantasien en kritieken. 25 delen + registerdeel.
38897: BUSKEN HUET,CONRAD - Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra.
38222: BUTLER,F. / ROTERT,R.(ED.) - Triumphs of the spirit in children's literature.
38553: BUTOW,ROBERT,J.C. - Japan's decision to surrender.
37429: BUTTNER,FRANK/ LENZ,CHRISTIAN (HERAUSGEGEBEN) - Intuition und Darstellung. Erich Hubala zum 24.März 1985.
58361: BUUR,D. - Indische jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indie en Indonesie 1825-1991.
37225: BUVE,RAYMOND. - Boeren-mobilisatie en landhervorming tijdens en na de Mexicaanse Revolutie:de vallei van Nativitas,Tlaxcala, tussen 1910-1940.
42445: BUYK,RIEN - Langs kerken en kapellen. Een orgeltocht door Nederland.
38845: BUYTENDIJK,F.J.J. - Bijdrage tot een onderzoek naar het wezenverschil van mensch en dier.
41081: CABANIS,JOSE - Le Sacre de Napoleon. 2 Décembre 1804
44645: CADDEO,RINALDO - Le navigazioni atlantiche del Veneziano Alvise Da Mosto.
58677: CAEYMAX,MARTINE (EA. RED.) - Art Deco in Europa. Decoratieve tendensen in de toegepaste kunst rond 1925.
42781: CAFFEY,JOHN - Pediatric X-Ray diagnosis. ( with the collaberation of F.N.Silverman)
42128: CAGNAT,R / CHAPOT,V. - Manuel d'archeologie romaine. Tome second. Decoration des monuments(suite),peinture et mosaique, instruments de la vie publique et privee.
38075: CALAND,ELISABETH - Das kunstlerische Klavierspiel in seinen physiologisch- physikalischen Vorgängen nebst Versuch einer praktischen Anleitung zur Ausnützung seiner Kraftquellen.
44670: CALDECOTT BAIRD,DUNCAN - The Expedition in Holland 1572-1574. The revolt of the Netherlands. The early struggle for independence, from the manuscript by Walter Morgan.
37659: CALI.F. - Die Griechische Sendung. Dorische Tempel im Mittelmeerraum.(Fotografien von Serge Moulinier)
38112: CAMPBELL,E. - Encyclopedia of world cookery.
30418: CAMPBELL, A.(ED.) - Thet Freske Riim Tractatus Alvini.
38596: CAMPE) JEGEL,AUGUST. - Friedrich Campe. Das Leben eines deutschen Buchhändlers.
43170: CAMPELL,BETTINA - Die Engadinerstube von ihren Anfangen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. ( Schweizer Heimatbucher )
43021: CAMPEN,JAN VAN / HARTKAMP,EBELTJE - Aziatische weelde. VOC-kunst in het Rijksmuseum.
40345: CAMPEN,PH. C. M. VAN E.A - Landbouw en landbouwkrediet 1898-1948. Vijftig jaar geschiedenis van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven
58948: CAMPFENS,MIES (EA.) - Op een beteren weg. Schetsen uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging.
37319: CAMPI) KLERCK,BRAM DE - The brothers Campi.Images and devotion.Religious painting in the 16th century Lombardy.
58758: CAMPORESI,P. - Het onvergankelijke vlees. Heil en heling in middeleeuwen en vroeg-moderne tijd.
42950: CAMUSSO,LORENZO - Reisboek Europa 1492.
37337: CAP,JEAN-PIERRE - Decadence of freedom. Jacques Rivière's perception of Russian mentality. (East European Monographs)
39741: CAPACCINI ) VALK,J.P. / LAMBERTS,E. - Lettres de Francesco Capaccini. Agent diplomatique et intrenonce du saint-siege au royaume uni des pays-bas 1828-1831. (Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Kleine Serie 53 )
58094: CAPELLEN,GEORG - Die Freiheit oder Unfreiheit der Tone und Intervall als Kriterium der Stimmfuhrung, nebst einem Anhang: Grieg Analysen.
58093: CAPELLEN,GEORG - Die Abhangigkeitsverhaltnisse in der Musik.
40566: CAPET ) POGNON,EDMOND - Hugo Capet. König von Frankreich.
37027: CAPPERS,WIM - Vuurproef voor een grondrecht. Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie 1874-1999.
41248: CAPTEYN,RINKE - Ware gebeurtenissen uit de 19de en 20ste eeuw
58706: CARASSO-KOK,M. / LEVY-DE HAAN,J, - Schutters in Holland kracht en zenuwen van de stad.
58847: CARITA, HELDER - Palaces of Goa. Models and types of Indo-Portuguese civil architecture.
37616: CARLISLE,OLGA ANDREYEV - Under a new sky. A reunion with Russia.
45146: CARP, E.A.D.E. - Gerechtelijke psychiatrie. Met medewerking van J.M. van Bemmelen en D. Wiersma.
37513: CARRASQUER,F. - 'Iman'y la novela historica de Ramon J. Sender -primera incursion en el realismo magico Senderiano-
43865: CARRINGTON,LORD - Reflect on things past.The memoirs.
37430: CARSPECKEN,FERDINAND. - Fünfhundert Jahre Kasseler Orgeln. Ein Beitrag zur Kultur- und Kunstgeschichte der Stadt Kassel.
40633: CARTER,ALICE C. (ED.) - Historical research in the Low Countries 1970-1975. A critical survey.
59258: CARTIER-BRESSON,HENRI - Sowjetunion. Photographische Notizen.
59180: CARTLIDGE,BARBARA - Les bijoux au XXe siecle.
39175: CASALS - TOBEL,RUDOLF VAN - Pablo Casals.
37918: CASE,ARTHUR ELLICOTT. - Studies in the literature of the Augustan age.Essays collected in honor of A.E.Case edited by Richard C. Boys.
38009: CASHMAN,TONY. - The Edmonton story. The life and times of Edmonton,Alberta.
39193: CASIMIR,H.B.G.(EA.) - Nederland na 1945. Beschouwingen over ontwikkeling en beleid.
36729: CASIMIR PERIER,M. - Le traité avec l'Angleterre.
45075: CASPEL,P.P.J. - Experimenten op experimentelen.
37097: CASSEDY,S. - To the other shore. The Russian Jewish intellectuals who came to America.
44275: CASTELLI,ENRICO - Simboli e Imagini. Studi di Filosofia dell'Arte Sacra.
58561: CATALOGO MUSEO DELL OPERA DEL DUOMO SIENA - Duccio. Alle origini della pittura senese.
40892: CATALOGUS - Catalogus der theologische Bibliotheek-Thierry aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek.
58710: CATALOGUS - Niels Nielsen. Fruit and other animals.
44355: CATALOGUS - Tinglazuur aardewerk en tegels.
58634: CATALOGUS PRINCESSEHOF - Martavanen.
44865: CATE,C.L.,TEN - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
58871: CATHARINA VAN CLEEF - Het getijdenboek van Catharina van Cleef. Inleiding en commentaar John Plummer. Geproduceerd naar het verluchte handschrift in the Guennol Colection en the Pierpont Morgan Library.
58557: CATHARINA - VRIEZE,J.(EINDRED.) - Catharina de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage
40151: CBS - 75 jaar statistiek van Nederland
43165: CENIVAL,JEAN LOUIS DE - Egypte het tijdperk van de Farao's. ( Bouwkunst der eeuwen )
581: CENTRAALBLAD DER BOUWBEDRIJVEN - Centraalblad der bouwbedrijven voor nederland en koloniën. 15e jaargang 1923-1924.
584: CENTRAALBLAD DER BOUWBEDRIJVEN - Centraalblad der bouwbedrijven voor nederland en koloniën. 18e jaargang 1926-1927.
37682: CERF,BENNETT ALBERT. - At Random. The reminiscences of Bennett Cerf.
42472: CESAL,ERIC J. - Down Detour Road. An architect in search of practice.
37565: CEULEMANS,LUK - Louis Zimmer. Voorwoord door stadssecretaris K.Roofthooft, voorzitter Zimmertorenkomitee.
43330: CHAFFERS, WILLIAM - Chaffers concise marks and monograms on pottery and porcelain.
43329: CHAFFERS,WILLIAM - Chaffers concise hallmarks on gold & silver.
59134: CHAMISSO,ADELBERT VON - Peter Schlemiels schicksale.
40020: CHAMPIGNEUILLE,B. / GISCHIA,L. - La Sculpture en France. De la Préhistoire à la Fin du Moyen Age
57954: CHANAN,M. - From Handel to Hendrix. The composer in the public sphere.
37575: CHANG,T.M. - Semantic decision.
37755: CHAPMAN,G.W.(ED.) - Literary criticism in England,1660-1800.
42475: CHARPENTRAT,PIERRE - Barok. Italie en Midden-Europa. ( Bouwkunst der eeuwen )
38471: CHASE,GILBERT - Die Musik Amerikas. Von den Anfängen bis zur Gegenwart.
44839: CHAUCER - ROSSIGNOL,ROSALYN - Chaucer A to Z. The essential reference to his life and work.
42160: CHAUCER ) ECKHARDT,C.D. - Chaucer's general prologue to the Canterbury Tales. An annotated bibliography, 1900-1982.
42353: CHAUCER) BREWER,D.S. - Chaucer.
58240: CHAUCER - BREWER,DEREK - Chaucer and his world.
58239: CHAUCER - ROBINSON,F.N. (ED.) - The works of Geoffrey Chaucer.
58259: CHAUCER - BOWDEN,MURIEL. - A Reader's Guide to Geoffrey Chaucer.
38303: CHEKHOV) BRAHMS,CARYL - Reflections in a lake. A study of Chekhov's four greatest plays
38778: CHEKHOV) WELLEK,R.AND N.D. - Chekhov. New perspectives. (Twentieth century views)
37208: CHERUBINI,LUIGI - Theorie des Kontrapunktes und der Fuge. neu bearbeitet und herausgegeben von Richard Heuberger.
40355: CHEVALIER,BERNARD / SAUZET,ROBERT - Les Réformes Enracinement Socio-Culturel
40263: CHIANG,ALPHA C. - Fundamental Methods of Mathematical Economics
41139: CHILDS,DAVID - Marx and the Marxists. An outline of practice and theory
43431: CHIPP,HERSCHEL B. - Theories of Modern Art. A source book by artists and critics.
58532: CHIPPERFIELD - Davd Chipperfield. Obra reciente / Recent work. ( International Architecture Review, 1997-1 )
44979: CHOCARNE,R.P.B.LE - Le R.P. H.-D. Lacordaire de l'Ordre des Frères Prêcheurs. Sa vie intime et religieuse.
42335: CHOPIN - JORDAN, RUTH - Nocturne. A Life of Chopin.
40739: CHRIST,KARL - Von Gibbon zu Rostovtzeff. Leben und Werk fuehrender Althistoriker der Neuzeit.
38670: CHRIST,K. - Von Gibbon zu Rostovtzeff. Leben und Werk führender Althistoriker der Neuzeit.
39132: CHRIST,KARL. - Neue Profile der alten Geschichte.
58296: CHRISTIN / BILAL - Er was eens 'n Voorbijganger... Deel 4. De Falangisten van de Zwarte Orde. Een eigentijds sprookje.
58297: CHRISTIN / BILAL - Er was eens 'n Voorbijganger... Deel 3. De onbestaanbare stad. Een eigentijds sprookje.
43914: CHU,ARTHUR UND GRACE - Jade - Stein des Himmels. Werkstoff für Künsler. Object für Kenner.
36976: CICHY,BODO - Bouwkunst in Europa. Van de Grieken tot de twintigste eeuw.
37115: CICHY,BODO - Bouwkunst der Oudheid. Begin en eerste bloeitijden van de bouwkunst. Mesopotamie, Egypte, Megalitische bouwwerken, Hethitische, Minoische, Mykeense, Etruskische en oud - Amerikaanse cultuur.
43342: CITROEN,K.A./ ERPERS ROYAARDS,F.VAN / VERBEEK.J. - Meesterwerken in Zilver. Amsterdams Zilver 1520-1820.
36809: CITTERT EYMERS,J.G. VAN (ED.) - Album Promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album Promotorum der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925.
38854: CLAASSEN,R. / WISSE,P. - Tweehonderd jaar Diligentia 1793-1993.
43243: CLAESSENS-PERÉ, A.M. - Zilver voor Sir Anthony. Silver for Sir Anthony.
58223: CLARKE,MARY COWDEN - The life and labours of Vincent Novello. By his daughter.
44936: CLARKE, PETER - Hell and Paradise. The Norfolk - Bounty - Pitcairn Saga.
58153: CLARKE, DONALD - The rise and fall of popular music. A narrative history from the renaissance to rock'n roll.
43541: CLASSICAL BORDER DESIGN - Classical border design.
39404: CLAUDIUS,MATHIAS. - De Wandsbecker Bode. Bloemlezing proza en poezie.
44966: CLEERDIN, VINCENT - Dagen van Reisgenot. Beschrijvingen en Beschouwingen. Verhalen over Dusseldorp, van Geneve naar Straatsburg, Praag en Wenen
58853: CLERCQ,W.A. DE - Willem de Clercq (1795-1844).
58965: CLEVIS,HEMMY / GANGELEN,HANS VAN - Werra keramiek uit Enkhuizen opnieuw bekeken. Studies aangeboden aan jan Thijssen.
59216: CLEVIS,HEMMY / KLOMP,MICHAEL - De Havezate Werkeren. Heren van Werkeren en hun kasteel. ( Heren van Werkeren. Havezathe Werkeren. Keramiek en glas uit beerkelders. De Gracht als stort voor afval. Tuinornamenten Werkeren. Metaal. Munten. Leer. Roken van Werkeren.
58685: CLOGG,RICHARD (ED. TRANSLATED, INTRODUCTION) - The movement for Greek independence 1770-1821. A collection of documents.
44693: COEHOORN - SYPESTYN,J.W.VAN - Het leven van Menno Baron van Coehoorn, beschreven door zijnen zoon Gosewijn Theodoor Baron van Coehoorn, uitgegeven en met aanteekeningen vermeerderd door Jhr. J.W. van Sypesteyn, Kapitein-Ingenieur.
44171: COEVORDEN - JOOSTING, J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven berustende, in het depôt van 's rijks archieven in Drente. ( Rijksarchief in Drente )
40351: COHEN,ERNST - Uit het land van Benjamin Franklin
45169: COHEN,M.J. - Studierechten in het wetenschappelijk nderwijs.
37063: COLAS,RENÉ - Le Style roman en France, dans l'architecture et la décoration des monuments.
37064: COLAS,RENÉ - Le Style gothique en France, dans l'architecture et la décoration des monuments.
39418: COLBERT) HECHT,GUSTAV HEINRICH - Colberts politische und volkswirtschaftliche Grundanschauungen.
42924: COLE,B. - Giotto and Florentine painting 1280-1375.
43814: COLEMAN,T. (RED.) - Een noodzakelijke luxe. 15 jaar nederlandse Operastichting - 1971/1986
41499: COLENBRANDER, H.T. - Tien Jaren Wereldgeschiedenis (1905-1915). In overzichten.
37626: COLENBRANDER,H.T. - Vestiging van het koninkrijk (1813-1815). (Nederlandsche Historische Bibliotheek)
39416: COLIJN) DE BRUIJN,J. / LANGEVELD,H.J. (RED.) - Colijn. Bouwstenen voor een biografie.(historische boekerij 3)
45230: COLLAER,PAUL. - La Musique Moderne.
58697: COLLECTIF - Rochefort et la mer. Grands voyages de decouverte du XVII siecle a nos jours. ( Centre d'etudes et recherches sur les migrations Atlantiques )
44518: COLLINS, PETER - Changing Ideals in Modern Architecture
38612: COLMJON,GERBEN - De oorsprongen van de Renaissance der Litteratuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw.
36993: COLOMB MME - Deux mères.
42917: COLSON,M. - De rapporten van de Kantoncommissarissen. (1797-1800). Deel I. Maaseik.
44912: COLUMBUS - TAVIANI,PAOLO EMILIO - Christopher Columbus. The Grand Design.
44913: COLUMBUS - MORISON,SAMUEL ELIOT - Admiral of the ocean. A life of Christopher Columbus.
41036: COMFORT,RICHARD A - Revolutionary Hamburg. Labor Politics in the early Weimar Republic.
43772: COMPTON,NIC - Solozeilen. Legendarische zeilers en grote wedstrijden.
42771: CONCERTGEBOUWORKEST - Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest, 1888 - 1988. 2 delen: Deel 1: Voorgeschiedenis 1888 - 1945 / Deel 2: 1945 - 1988.
39819: CONCILIUM TRIDENTINUM - Sacrosancti et œcomenici Concilii Tridentini, Paulo III, Julio III et Pio IV, pontificubus maximis, celebrati canones et decreta
44406: CONNOISSEUR - The Connoisseur Complete Encyclopedia of Antiques
42299: CONNOISSEUR - The Concise Encyclopaedia of Antiques. Volume 1,2,3,4.
42926: CONRAD ) DOBRINSKY,JOSEPH - The artist in Conrad's fiction. A psychocritical study.
39016: CONRAD) VERLEUN,J.A. - The stone horse. A study in the function of the minor characters in Joseph Conrad's Nostromo.
41707: CONSCIENCE ) HAGELAND,VAN A - Hendrik Conscience en het volksleven.
41299: CONTE CORTI,EGON C - Elisabeth. Die seltsame Frau
38450: COO,J.DE - De Kalvarieberg van St. Pauluskerk te Antwerpen.(Maerlantbibliotheek XI)
58953: COOK,CHRIS - A short history of the Liberal Party, 1900-1984.
40851: COOLS,HANS / DE VALK,HANS - Institutum Neerlandicum MCMIV-MMIV. Honderd jaar Nederlands Instituut te Rome.
58674: COOLS,HANS (ED.) - Fryske Akademy. Three centuries of building history.
37559: COOPER,HEATHER - Carnaval perpetuel. A collection of works by Heather Cooper. A book of paintings,illustrations and design.
39126: COOPS,J. - Chemie en cultuur. Referaat verdedigd in de 15de wetenschappelijke samenkomst der vrije Universiteit.
43837: COORNHERT ) BONGER,H. (RED.) - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
45114: COPLAND,AARON - Luister zo naar muziek.
58544: COPPE,JACOBUS HENRICUS - Specimen inaugurale juridicum de adeunda et reoudianda haereditate secundum jus Romanum et Hodiernum.
59169: COPPENS, MARTIEN - In paradisum. Deducant te angeli. Het altaar van Sint Anthonis in de Kathedrale Basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch. Fotografisch gezien door Martien Coppens, ingeleid door Th. van Velzen.
44982: CORBEILLER,CLARE LE - Alte Tabakdosen aus Europa und Amerika.
42795: CORBINO - Onzichtbaar Portretten
44957: CORDFUNKE,E.H.P. - Alkmaar in de 19de eeuw. Facetten van een stedelijke samenleving. ( Alkmaarse Historische Reeks)
44540: CORDFUNKE,E.H.P. / HUGENHOLTZ,F.W.N. - Gravin Petronilla van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw.
42859: CORDFUNKE,E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis.
45235: CORELLI - ALLSOP,PETER - Arcangelo Corelli und seine Zeit. Herausgegeben von Birgit Schmidt. ( aus dem Englischen von Oliver Steinert Lieschied)
58892: CORNEILLE - PAQUET,M. - Corneille of de sensualiteit van het gevoel.
43526: CORNER,RACHEL / KAGIE,RUDIE - Boeren van Amsterdam.
58338: CORONEOS,COSMOS - Shipwrecks of Encounter bay and Backstairs Passage.
41069: CORVISIER,A - Regards sur l'Histoire. Sources et Méthodes en Histoire Sociale
58198: COSTER,CHARLES DE - Herr Halewijn.
38856: COTTAAR,JAN. - Het sportboek voor de jeugd.
58347: COUL, PAUL OP DE - De droom van een allesomvattend kunstwerk. Openingscollege
59153: COUPERUS,LOUIS - Noodlot.
37720: COURT,W. DE LA (EA) - Nederlandse bibliotheekproblemen.
40682: COWLEY,MALCOLM - The Dream of the Golden Mountains. Remembering the 1930s.
45029: COX,J.C.M. - Der beden des poerters der stede van Alcmair goedertierlijc toe ghenegen. Stadsrecht Alkmaar - 11 juni 1254.
43701: CRAANDIJK,J. - Wandelingen door Nederland. Noordholland.
59165: CRAANDIJK,J. - Wandelingen door Friesland. Met platen naar de lithografiën van P.A. Schipperus.
36607: CRABTREE,PAM J.(ED.) - Medieval archaeology. An encyclopedia.
37437: CRAFT,ROBERT - Small Craft advisories. Critical articles 1984-1988 (Art, Ballet, Music, Literature, Film).
40472: CRAMER,N. - Van Emden's Rechtspraak op de Armwet, saamgevat en aangevuld door Mr. N. Cramer
41535: CRAMER,S. / PIJPER,F. - Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden. Opnieuw uitgegeven en van inleidingen en aanteekeningen voorzien. Eerste deel: Polemische geschriften der Hervormingsgezinden.
59271: CRANACH - JAHN,J. (EINLEITUNG) - Lucas Cranach 1472-1553. Das gesamte graphischen Werk. Mit Exempeln aus dem graphischen Werk Lucas Cranach d.J. und der Cranachwerkstatt.
38043: CREEVEY) GORE,JOHN.(ED.) - The Creevey papers.
42913: CREMERS,W.C.I.J. - Aanteekeningen op de nederlandsche wetboeken bevattende de litteratuur en de jurisprudentie.Vierde Deel.
42914: CREMERS,W.C.I.J. - Aanteekeningen op de nederlandsche wetboeken bevattende de litteratuur en de jurisprudentie.Vijfde Deel, Code Penal.
45237: CROCKER,RICHARD L. - The history of musical style.
37524: CROIN MICHIELSEN,N.(EINDRED.) - Meijendel. Duin-Water-Leven.
39406: CROSS,BRENDA.(ED.) - The film Hamlet. A record of its production.
38711: CRUMP,NORMAN - The ABC of the foreign exchanges,
41091: CULEMBORG ) WEEL,A.J. VAN - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek
59311: CULPEPER,NICHOLAS (1616-1654) - Culpeper's complete herbal, and English physician; wherein several hundred herbs, with a display of their medicinal and occult properties, are physically applied of the cure of all disorders incident to mankind. With rules for compounding medicines.
44915: CUMMING,W.P. / HILLIER,S. / WILLIAMS,D.B. / QUINN,G. - The Exploration of North America 1630-1776.
44539: CUMMINGS,ABBOTT LOWELL - The framed houses of massachusetts Bay, 1625 - 1725.
37905: CUMMINGS,WILLIAM P. (ED. TRANSLATED) - The Makassarese chronicles of Gowa and Talloq.
40193: CUVALAY-HAAK,M - The Arabic verb. A Functional Grammar approach to verbal expression in Classical and Modern Arabic
44929: CUYVERS,LUC - Into the rising sun. Vasco da Gama and the search for the sea route to the east.
58091: CYPRUS - HITCHENS,C. - Hostage to history. Cyprus from the Ottomans to Kissinger.
37273: CZARNECKA,IRENA - Polnische Volkskunst. Bauwesen, Innenräume und Geräte, Keramik, Weberei, Trachten, Leder und Metallplastik,Scherrenschnitte und Papierzierat, Skulpturen.
59272: D'ANGERS DAVID - BRUEL,ANDRE ( PRESENTATION ) - Dessins anatomiques de David d'Angers.
58044: DAALDER,HANS / SHILS,EDWARD - Universities, politicans and bureaucrats. Europe and the United States
58407: DAAMS,MICHIEL N. - Rethinking the economic valuation of natural land. Analyses of how deeply people value nature in rural areas and cities.
39350: DAEMEN,JO - Pruikebollen.
38101: DAENENS,L. - De Art Nouveau verzameling uit het Museum voor Sierkunst te Gent
43257: DAHLBACK LUTTEMAN,HELENA - Svenskt porslin. Fajans,porslins och flintgods 1700-1900.
45236: DAHLHAUS,CARL - Bericht über den internationalen musikwissenschaftlichen Kongress, Bonn 1970 . Und -Bericht über das Symposium, Reflexionen über Musikwissenschaft heute. Gesellschaft für Musikforschung
39064: DAHM,GEORG - Zur Rezeption des Römisch-Italienischen Rechts.
36972: DAIBER,ALBERT - Mikroskopie der Harnsedimente.
44739: DALFSEN,A. VAN / NIEUWLAND,P. - De quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking. Deel 4. Kollummerland, Nieuwkruisland,Leeuwarden.
59167: DALFSEN,A. VAN / VRIES,B.H. / KUIPERS,O. - Inventarissen. Huisarchief Lyklamahuis. Familiearchief van Andringa de Kempenaer. Familiearchief van Heloma. (Monumneta Frisica)
40942: DALLIN,DAVID J. / NICOLAEVSKY,BORIS I. - Dwangarbeid in Sowjet-Rusland.
58267: DALTON,JACK P. / HART,CLIVE (EDS.) - Twelve and a Tilly. Essays on the occasion of the 25th anniversary of Finnegans Wake.
44429: DAM,C.VAN - Jodenvervolging in de stad Utrecht. De Joodse gemeenschap in de stad Utrecht, 1930-1950.
43377: DAM,P.R. / SCHAAFSMA,JOH. - Verzameling de Roos. Affiches uit de jaren 1937 -1948.
59198: DAM,JAN D.VAN. - Gedateerd Delfts aardewerk. Dated Dutch Delftware.
58317: DAM,EPPIE - Oer de wjuk. Fryslans moaiste fugelpoezy. Gearstald troch Eppie Dam.
44729: DAM, J.D.VAN - Nederlandse tegel in kleur. Zeventiende en achttiende eeuwse tegels in het Princessehof.
40412: DAMEN,M. / OERLEMANS,J.W. - Radicale bewegingen en sociale mobiliteit in Duitsland 1870-1933. Een analytische bibliografie.
3988: DANÉ, JOZEF - Liefde op het eerste gehoor. Samuel Butler en G.F. Händel. Een biografisch essay.
45112: DANCKWARDT,MARIANNE - Die langsame Einleitung ihre Herkunft und ihr Bau bei Haydn und Mozart.
43580: DANIÊLS,W. - De geschiedenis van de komma.
38867: DANIELS,JANNIE - Reis naar Kabouterland.
43988: DANIELSSON,BENGT - Eilanden der liefde zeden en gewoonten in Polynesie
43211: DANTE ) EIKEBOOM,ROGIER - Het Inferno van Dante. ( klassiekers lezen in de oorspronkelijke taal)
59286: DANTE ALIGHIERI - De Monarchie en andere politieke teksten. ( vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. Brouwer)
58585: DANTE - EIKEBOOM,R. - Een directe weg naar het lezen van Inferno. Een selectie van 12 canti.
37505: DANVERS,F.C. - Report to the Secretary of State for India in council on the Portuguese records relating to the East Indies,contained in the Archivo da Torre do Tombo, at the public libraries at Lisbon and Evora.
36617: DARIEIOS ) KONIG,FRIEDRICH WILHELM - Der falsche Bardija. Dareios der Grosse und die Lugenkonige. ( Klotho. Historische Studien zur feudalen und vorfeudalen Welt 4)
58220: DARRAGH,JOAN (ED.) - A New Brooklyn Museum. The Master Plan Competition.
40982: DASSEN,ANNELIES,E.A. (RED.) - Vrouwen in den vreemde. Lotgevallen van emigrantes en immigrantes.
58381: DAVIDSE,JAN - Spanning. Geschiedenis van de Delftse opleiding tot elektrotechnisch ingenieur.
42061: DAVIES,R.T. (ED.) - Medieval English Lyrics.A critical anthology.
58609: DAVIES,J.G. - Temples, churches and mosques. A guide to the appreciation of religious architecture.
39421: DAVIS,MIKE / IRELAND,DONALD - The Science of Rugby Football.
37590: DAVITAMIENTJE - Davitamientje op de maan
40819: DAWIDOWICZ,LUCY S. - The Holocaust and the Historians.
38074: DAYOT,ARMAND (DIRECTEUR) - L'Art et les Artistes. Tome IX avril-septembre 1909. Tome X octobre 1909-mars 1910. XI avril-septembre 1910. XII octobre 1910-mars1911, XIV octobre 1911-mars1912
39557: DE NEDERLANDSE OPERA - LIBRETTO - Gluck - Orphée et Eurydice. Gluck - Iphigenie enTauride. Monteverdi - Il ritorno d'Ulisse in patria. Rossini- il Barbiere. Schönberg - Die glückliche Hand. Strauss - Ariadne auf Naxos. Tsjaikovski - Mazeppa.
39558: DE NEDERLANDSE OPERA - LIBRETTO - Goldoni -Il medico Olandese+single(1968). Richard Strauss - Die Frau ohne Schatten. Stravinsky - Bijbelse stukken.
37371: DE PEEL) BRAND,M.P.J.VAN - Lief en leed in en over de Oude Peel. Een bijdrage tot de geschiedenis van het gehele Brabantse - Limburgse Peelgebied.
58937: DE BAERE,WERNER / SWIMBERGHE,PIET / VANDENBERGHE, STEFAN - Volksaardewerk in Vlaanderen.
59097: DE GROOT,HUGO - Denken over oorlog en vrede. (uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.C.Eyffinger en B.P.Vermeulen)
45249: DEAN, DAVID - The thirties. Recalling the English architectural scene. (RIBA Drawing Series)
38674: DEBON,GUNTHER(UBERSETZT UND ERLAUTERT) - Mein Weg verliert sich fern in weißen Wolken . . .Chinesssche Lyrik aus drei Jahrtausenden.
37056: DEBRECZENY,PAUL - Social functions of literature. Alexander Pushkin and Russian literature.
44801: DECAVELE,J. - Eenheid en Scheiding in de Nederlanden 1555-1585. Tentoonstelling n.a.v. de herdenking van de Pacificatie van Gent.
59316: DECHANT,HERMANN - Arie und Ensemble. Zur Entwicklungsgeschichte der Oper. Band I: 1600 - 1800.
42162: DEGAS ) PICKVANCE,RONALD - Degas sculptor.
58136: DEGEN, HELMUT - Handbuch der Formenlehre. Grundsatzliches zur musikalischen Formung.
37863: DEHMEL,RICHARD - Ausgewählte Briefe aus den Jahren 1883 bis1902.
58904: DEKKER,P. - De laatste bloeiperiode van de Nederlandse arctische walvis- en robbevangst 1761-1775
59105: DEKKER,A.J. - Aspecten der kristalfysica. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de natuurkunde van de vaste stof aan de R.U. te Groningen.
37331: DEKKER,F. - Voortrekkers van Oud Nederland. Uit Nederland's geschiedenis buiten de grenzen.
39015: DELANEY,SHEILA(ED.) - Countertradition. A reader in literature of dissent and alternatives.
58503: DELFT - HOUTZAGER,H.L.(RED. EA) - Facetten van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavorum 1935-1985.
41699: DELFT ) HOUTZAGER, HANS - Getekend in Delft.
41781: DELFT ) SCHUPPEN,P.A.VAN - Onze Prinsenstad.
59054: DELFT - Les plaques en faience de Delft.
39090: DELFT ) GOUDAPPEL,C.D. - Delftse historische sprokkelingen. Grepen uit de geschiedenis van Delft en omstreken.
43853: DELIUS - WARLOCK,PETER (PHILIP HESSELTINE) - Frederick Delius. Reprinted with additions, annotations and comments by Herbert Voss.
40211: DELLEMAN,TH - Opdat wij niet vergeten. De bijdrage van de Gereformeerde kerken, van haar voorgangers en leden, in het verzet tegen het Nationaal-Socialisme en de Duitse tyrannie
43153: DELOUGAZ,PINHAS/ KANTOR,HELENE J. / ALIZADEH,ABBAS - Chogha Mish. The first five seasons of excavations 1961-1971. Part 1:Text. Part 2: Plates. ( Oriental Institute Publications)
40454: DELP,P.A. - Im Angesicht des Todes. Geschrieben zwischen Verhaftung und Hinrichtung 1944-1945.
44703: DELPRAT,C.C. - De geschiedenis van de eerste 50 jaren van het Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 1857-1907.
40600: DELZELL,CHARLES F. (ED.) - The future of history. Essays in the Vanderbilt University Centennial Symposium.
43613: DEMAREE,R.J. / VEENHOF,K.R. - Zij schreven geschiedenis. Historische documenten uit het Oude Nabije Oosten. (2500-100 v. Chr.)
39407: DEMI - The empty pot.
58006: DEMUTH,NORMAN - French piano music. A survey with notes on its performance.
41086: DEN HAAG ) BRUMMEL,L E.A - Driekwart eeuw historisch leven in Den Haag. Historische opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage
43645: DEN BOSCH - HEIJDEN, PETER-JAN VAN DER(EA.) - Ach lieve tijd. 800 jaar Den Bosch en de Bosschenaren.
59305: DENDERMONDE,MAX / WOESTIJNE,W.J. VAN DE - De geur van de tijd. Vijfenzeventig jaar drogistenleven 1900-1975.
58795: DENDERMONDE,MAX - De som der delen. Gusto 1862-1962. ( N.V. Werf Gusto v/h Firma A. Smulders, Schiedam )
36553: DENIKER,J. - Les races et les peuples de la terre. Revue et considérablement augmenteé.
41868: DENIS,VALENTIN - De muziekinstrumenten in de Nederlanden en in Italië naar hun afbeelding in de 15e eeuwse kunst. Hun vorm en ontwikkeling.
58466: DENT - HAWARD,LAWRENCE - Edward J. Dent. A bibliography. List of 347 books, pamphlets, translations, contributions, prefaces, articles, original compositions by Edward Joseph Dent (1876-1957), Cambridge Professor of Music
36521: DENTENEER,M.J.H. - Rechtspraak en rechtsliteratuur 1911-1920 verzameld uit het weekblad van het recht.
44901: DERR, MARK - The frontiersman. The real life and many legends of Davy Crockett.
59233: DESCHAMPS,J. - Middelnederlandse Handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken. Tentoonstelling.
43621: DESROCHES,J.P. - Le jardin des porcelaines.
42538: DETAILS IN ARCHITECTURE 3 - Creative detailing by some of the world's leading architecture.
42646: DEURSEN, ATH.VAN. - Mensen van klein vermogen. Het 'kopergeld' van de Gouden Eeuw.
58441: DEUTSCH,OTTO ERICH - Wiener Musikgeschichten. Ausgewahlt von Gitta Deutsch und Rudolf Klein.
58641: DEUTSCHES HANDWERKS-INSTITUT (HERAUSGEGEBEN) - Gestaltendes Handwerk 1963.
44575: DEVENTER - ACQUOY,J.G.R. - Oud-Archief van Deventer. De Timmermeesters, Weidegraven, Hoofd-, Brug-, Straat-, Wegen- en Artilleriemeesters.
39244: DEVENTER - LIEBURG,M.J.VAN - Nieuw licht op Hendrik van Deventer 1651-1724.
37394: DEVLIEGHER,L. - De Sint-Salvatorskatedraal te Brugge. Geschiedenis en architektuur. ( Kunstpatrimonium West Vlaanderen 7 )
58928: DHANENS, ELISABETH ( INLEIDING) - Wandtegeltjes. De geschiedenis van het Oud en Nieuw Testament voorgesteld op de tegels van een 18-eeuwschen haard, verklaard door teksten uit Spanoghes Aldernouwkeurigste Verhandelinge, voorafgegaan door een inleiding over de Nederlandsche Tegelindustrie.
58216: DIBBITS,KAREL / MADEN,FRANK VAN DER (EDS.) - Geschiedenis van de Nederlandse film en bioscoop tot 1940.
38710: DICKINSON,PETER - City of gold. And other stories of the Old Testament.
44487: DICKINSON,ROBERT E. - The West European city. A geographical interpretation.
58352: DICKREITER,MICHAEL - Partiturlesen. Ein Schlüssel zum Erlebnis Musik.
2900: DIEDERIKS / NOORDAM / QUISPEL / VRIES - Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw.
36920: DIEHL,C. / MARCAIS,G. - Le monde oriental de 395 a 1081.( Histoire du Moyen Age, tome III )
40958: DIEMER,H. - Vermenigvuldigde gedachten : grepen uit de eerste helft der twintigste eeuw.
45118: DIEPENBROCK,ALPHONS - Brieven en Documenten deel I tm VIII.
37920: DIEPENHORST,P.A. - De loonarbeid.
37996: DIESNER,J. - Die Völkerwanderung.
41796: DIETEREN,REMIGIUS - Grondbeleid en volkshuisvesting in de mijnstreek. N.V. Bouwgrondmaatschappij Tijdig 1913-1963.(Maaslandse Monografieen)
44755: DIETZ, MATTHIAS / MÖNNINGER,MICHAEL - Japan Design.
41013: DIJK,EVERT VAN - Kalligrafie.

Next 1000 books from Antiquariaat Smit & Bos

3/9