Antiquariaat Smit & Bos
Haenepolle 48, 8391 KW Noordwolde fr, The Netherlands. Tel.: +31 (0)561 433328 | Mob.: +31 (0)6 52181126            Email: antiquariaatsmit@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
40632: AALBERS,J - De Republiek en de vrede van Europa. De buitenlandse politiek van de Republiek der Verenigde Nederlanden na de vrede van Utrecht (1713),voornamelijk gedurende de jaren 1720-1733. Deel I. Achtergronden en algemene aspecten. ( Historische studies XXXIX )
43333: AALBERS,B.JAN - Een hemel van wereldse klei. Meindert Zaalberg, pottenbakker.
44442: AALDERINK - Sale exhibition of: The Buzaglo Collection of fine Netsuke (comprising 545 items collected in Japan between 1950-1960) 29th November - 21st December 1985.
41322: AALDERS,W.J. - Toekomstbeelden uit vijf eeuwen. More - Bunyan - Mandeville - Fichte - Wells
42021: AALDERS,G.J.D. - De grote vergissing. Kerk en staat in het begin van de vierde eeuw.
44236: AALST,G.M.V. - Archief van de familie Del Court van Krimpen (1506) 1611-1979. (Rijksarchief in Holland, inventaris reeks 46 )
44233: AALST,G.M.V. - Archief van de familie van Assendelft de Coningh 1645-1959. (Rijksarchief in Holland, inventaris reeks 4)
39480: AANTJES,WILLEM - Maar de meeste van deze is de A.
45080: AART, L.J. VAN - Theorie en praktijk van inbraak-preventie
43081: ABBEMUSEUM - Bauen '20-'40. Der Niederländische Beitrag zum Neuen Bauen.
38851: ABBING,HANS - Een economie van de kunsten. Beschouwingen over kunst en kunstbeleid.
2943: ABEL,WILHELM. - Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Europa. Versuch einer synopsis.
2939: ABEL,WILHELM. - Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land und Ernahrungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter.
43622: ABELS, P. (EA.) - Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629. Tentoonstellingscatalogus.
57940: ABERT,ANNA AMALIA (UA.) - Art Nouveau Jugendstil und Musik. Herausgegeben aus Anlass des 80 Geburtstages von Willi Shuh.
45292: ABERT,A.A. / PFANNKUCH,W.(HERAUSGEGEBEN) - Festschrift Friedrich Blume zum 70. Geburtstag.
45240: ABERT,ANNA AMALIE - Geschichte der Oper.
43848: ABMA,G. (RED.) - Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945.
38081: ABMA,GERBEN. - Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaaan en eerste jaren(1852-1871)
40961: ABRASSIMOW,PJOTR A. - 300 Meter vom Brandenburger Tor. Erinnerungen eines Botschafters.
40168: ACADEMIE ROYALE DE BELGIQUE - Cent cinquante ans de vie artistique. Documents et Témoignages
37362: ACHTERBERG,GERRIT - Sintels. Gedichten.
39684: ACQUINO ) ALBERT / ENGELHARDT (HERAUSGEGEBEN) - Thomas von Aquin summe gegen die Heiden. (Texte zur Forschung.15,16)
44118: ACQUOY,J.G.R. - Het klooster te Windesheim en zijn invloed.
41420: ACTA HISTORIAE NEERLANDICAE - Acta Historiae Neerlandica. Studie on the history of the Netherlands. Volume VI, VII, VIII, IX, X.
41421: ACTA HISTORIAE NEERLANDICAE - Acta Historiae Neerlandica. Studie on the history of the Netherlands. Volume XII, XII, XIV.
36727: ADAMI) DAMISCH,HUBERT / MARTIN,HENRY - Adami. Didaskalien von Valerio Adami.
38899: ADAMS,GEORGE - Geometrische und graphische Versuche oder Beschreibung der mathematischen Instrumente,
57979: ADEMA,HILDEBRAND - De bekoring. Facetten van de koorzang in Nederland.
43491: ADLAR COLES,K. - Zwaar weer zeilen.
36799: ADLER,ISRAEL. - La pratique musicale savante dans quelques communautes Juives en Europe aux 17e et 18e siecles.
42662: ADLER,H.G. - "Der Kampf gegen die ""Endlösung der Judenfrage""."
45199: ADORNO,THEODOR W. - Filosofie van de nieuwe muziek.
38467: ADR.VAN DER KUIP MEDISCHE INSTRUMENTEN B.V. - Medische instrumenten. Ziekenverplegingsartikelen. Catalogus+prijslijst.
36900: AGATZ,ARNOLD - Der Bau der Nordschleusenanlage in Bremerhaven in den jahre 1928-1931
41674: AGRON, ANTOINE NICOLAS - Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van hare moedertaal, op eene ordentlijke en gemakkelijke wijze, tot de kennis der Fransche taal op te leiden. Verbeterd en vermeerderd door H. Scheerder
37295: AHLERS-HESTERMANN,F - Stilwende. Aufbruch der Jugend um 1900.
39740: AHSMANN,M.J.A.M. - Collegia en colleges. Juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren.
39343: AKEN,LUCIE J.N.K.VAN - De Remonstrantsche Broederschap in verleden en heden. Een historische schets
43353: AKKER,R.(EA.) - Jubileumboek. Vereniging Advendo Korpsen Sneek. 1946-1986.
43535: AKKERMAN,TJITSKE - Democratie, de grondslagen van het moderne idee.
42845: ALBACH,B. - Langs kermissen en hoven. Ontstaan en kroniek van een Nederlands toneelgezelschap in de 17de eeuw.
44581: ALBARDA,HERMAN - Opgaven, betrekkelijk den financieelen toestand der Zeedijkswaterschappen in de Provincie Friesland.
37980: ALBERDA,J.W. - Een kwart eeuw parlementaire werkzaamheid in dienst van de bevrijding der nederlandse arbeidersklasse. Een beeld van de groei der Nederlandse volksgemeenschap.
38918: ALBERDINGK THIJM ) BROM,GERARD - Alberdingk Thijm.
43667: ALBERDINGK THIJM, P.P.M. - Karel de Groote en zijne eeuw (741-814) voorgesteld in zonderheid met betrekking tot Nederland
43626: ALBERDINGK THIJM ) BENNINK,W. - Alberdingk Thijm. Kunst en Karakter.
44554: ALBERGEN - TEN CATE,J.A. - Het archief van de Vergadering en Convent te Albergen. ( Rijksarchief in Overijsel )
38921: ALDERS,J.C. - De sterrenwereld in een notendop.
43475: ALEM,SASKIA VAN - Jordaan van binnen.
38902: ALEXANDRINUS / GUSSEN,P.J.G., - Het leven in Alexandrië volgens de cultuurhistorische gegevens in de 'Paedagogus' (Boek II en III) van Clemens Alexandrinus.
39250: ALGEMEENE BOND - Jaarboek 1936. Algemeene Bond van oud-leerlingen van inrichtingen voor middelbaar landbouwonderwijs.
44425: ALGRA - Mei trienen siedzje. Sjongend sichtsje. Geschenk aan de schooljeugd van N.O. Friesland bij de viering van de bevrijding mei 1945/ mei 1960.
44694: ALGRA,N.E. - Zeventien keuren en Vierentwintig landrechten.
38774: ALGRA.H. - Het wonder van de 19e eeuw. Van vrije kerken en kleine luyden,
45165: ALINK,M.J. / ZEBEN,P.D.J.VAN - Getuigen in het Nederlands strafproces.
45143: ALKEMA (EA) - NJ 1913-1988, annotatoren kijken terug. Beschouwingen van de huidige annotatoren naar aanleiding van 75 jaar Nederlandse Jurisprudentie.
40888: ALKMAAR ) WORTEL,P.H - Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving.
44563: ALKMAAR - FASEL,W.A. - Het stadsarchief van Alkmaar 1254-1815. Deel I; Inventaris. deel II; Regesten.
44469: ALKMAAR - Huishoudelijk Reglement, benevens nadere punten van orde voor den Kerkeraad der Hervormde Gemeente te Alkmaar.
39790: ALLEN,JOHN LOGAN - Passage through the Garden. Lewis and Clark and the Image of the American Northwest
37453: ALLINGHAM,WILLIAM. ) ALLINGHAM,H. / RADFORD,D.(EDS.) - The diaries.
495: ALMEDINGEN,E.M. - The emperor Alexander I.
45281: AMBROS,A.W. - Geschichte der Musik. 1: Die Musik des griechischen Altertums und des Orients. 2,3,4: Die Anfange europaisch - abendlalandischen Musik bis Der monodische Kamermusikstil in Italien bis gegen 1650.
44005: AMERSFOORDT,JACOBUS / AMERSFOORDT,HENRICUS - Novus catalogus bibliothecae publicae Franequeranae. Partis primae sectio prior, libros theologicos complectens.
39331: AMOS) GESKO,JUDIT - Imre Amos. Tekeningen / drawings.
44547: AMSTERDAM - HOFLAND,P.J. - Inventaris van het archief van de afdeling algemene zaken van de gemeentesecretarie van Amsterdam 1812-1945.
43151: AMSTERDAM DESIGN FAIR - The Amsterdam Arts and Design Fair 1880-1950. Seventy years of modernism.
38745: ANASTASIA ) KRUG VON NIDDA,ROLAND(HERAUSGEGEBEN) - Ich, Anastasia, erzähle. Aufzeichnungen und Dokumente der Grossfürstin Anastasia von Russland.
37190: ANASTASIA) RATHLEF - KEILMANN,HARRIET VON - Anastasia. Ein Frauenschicksal als Spiegel der Weltkatastrophe. Ermittlungen über die jüngste Tochter des Zaren Nikolaus II.
38216: ANASTASSIJA ARCHIPOWA (ILLUSTR) - Little Red Riding Hood & The Golden Goose
43461: ANATI,EMMANUEL - Camonica Valley.A depiction of village life in the Alps from Neolithic times to the birth of Christ as revealed by thousands of newly found rock carvings.
37722: ANDERSEN,HANS - The Emperor's New Clothes Represented in figures and photographed in natural colours
42681: ANDERSEN ) REESER,HANS - Andersen op reis door Nederland.
38425: ANDERSEN) BOOK,FREDRIK. - Hans Christian Andersen. Het leven van een sprookjesdichter.
57927: ANDERSON,NICHOLAS - Baroque Music from Monteverdi to Handel
44378: ANDERSON,PERRY - Passages from antiquity to feudalism, Europe from the ancient Greeks to modern absolutist monarchies.
44217: ANDERSON, PERRY. - Lineages of the absolutist state.
40513: ANDERSON,E.N. / ANDERSON,P.A. - Political institutions and social change in continental Europe in the nineteenth century
38212: ANDERSON.VERILY. - The last of the eccentrics. A life of Rosslyn Bruce.
44501: ANDREAE,A.J. - Nalezing op de nieuwe naamlijst van grietmannen van jhr. mr. Baerdt van Sminia. Met aanteekeningen en register.
37903: ANDREAS,WILLY - Deutschland vor der Reformation. Eine Zeitenwende.
37223: ANDRES,STEFAN - De edele wingerd en de grote wijnen van Duitsland. (voor Nederland bewerkt door C.J. Kelk)
39352: ANDRIESSEN,SUZE - Doornwyck.
39936: ANGOULVANT,GABRIEL - Les Indes Néerlandaises. Leur rôle dans l'économie internationale. 2 tomes
37815: ANKER) KUTHY,SANDOR - Albert Anker. Fayencen, in Zusammenarbeit mit Theodore Deck.
42297: ANKUM, H.J.VAN - Inlandsche sociale wespen.
680: ANNALEN - Annalen van de operagezelschappen in Nederland 1886-1995.
37021: ANNELY JUDA FINE ART - Vordemberge-Gildewart remembered.
43713: ANONIEM - Bijna honderd. Bij het afscheid van Hubert & Co. - directeur A. Jellesma.
44794: ANSENK,EMILY - Schilders van een andere werkelijkheid in de collectie van het Scheringa Museum voor Realisme.
43798: ANWB - Veertig Jaar. Uit het archief der Kampioen-Redactie.
36691: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTHERTHUMSKUNDE - Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisse. Neue folge band VII und VIII in ein Band.
39676: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTHERTHUMSKUNDE - Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisse. Neue folge band III und IV in ein Band.
36706: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTHERTHUMSKUNDE - Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisse. Neue folge band V und VI in ein Band.
36707: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTHERTHUMSKUNDE - Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisse. Neue folge band IX und X in ein Band.
36703: ANZEIGER FUR SCHWEIZERISCHE ALTHERTHUMSKUNDE - Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde. Indicateur d'antiquités suisse. Neue folge band I und II in ein Band.
42766: APELDOORN ) UMMELS,HUUB - Apeldoorn verleden tijd.
45108: APELDOORN - Ik draag U op.... Systeem en werk der Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten, getoetst aan de lotgevallen van locale eenheden (Apeldoorn en omgeving).
42969: APELDOORN ) MARCHAND,ARNO - Apeldoorn op de grens van twee eeuwen.
36747: APHRODITES - Les Aphrodites ou fragments thali-priapiques pour servir l'histoire du plaisir.+( Un portrait d'Andrea de Nerciat par Hubert Juin.)
43584: APPEL,REINHARD - Die Dresdner Frauenkirche. Aus Ruinen auferstanden. Zerstörung, Mahnmal, Wiederaufbau.
43275: APPUHN,HORST - Friesisches Silber des 16. bis 18. Jahrhunderts. Aus der Sammlung von Fries Museum Leeuwarden.
36667: ARAGON / MAUROIS - Histoire parallele. 2 volumes Histoire de l'URSS de 1917 a 1960, 1 volume histoire des Etats-Unis de 1917-1961. 1 volume conversations, apercus.
41919: ARAKIN,V. - English - Russian dictionary.
42540: ARCHITECTURAL DESIGN - Architects in cyberspace. (Architectural Design Profile No 118).
38877: ARCHITECTURAL LIGHTNING - Electric illumination handbook.
44919: ARCINIEGAS,GERMAN - Caribbean. Sea of the New World.( Translated from the Spanish by Harriet de Onis )
39322: ARGOV,SHLOMO - An ambassador speaks out. Speeches and writings.
40240: ARIENS ) BROM,GERARD - Alfons Ariëns.
43478: ARIENS,CATRIEN - In de beste tradities. Met een voorwoord van J.L.Heldring.
39744: ARIMINO ) MEIJER,ALBERICUS - Gregorii de Arimino O.S.A. Registrum Generalatus 1357-1358. ( Fontes Historiae Ordinis Sancti Augustini. Prima Series, Registra Priorum Generalium, vol. I.)
44377: ARKEL,JAN VAN ) RUTGERS,C.A. - Jan van Arkel. Bisschop van Utrecht . (Avec un résumé en français/ Mit einer deutschen Zusammenfassung)
44990: ARMANI,ROSANNA - Emporio Armani Magazine. Issue 18: Multiplicity.( Quarterly Journal )
44989: ARMANI,ROSANNA - Emporio Armani Magazine. Issue 17: The body.( Quarterly Journal )
44988: ARMANI,ROSANNA - Emporio Armani Magazine. Issue 16: Aria.( Quarterly Journal )
44986: ARMANI,ROSANNA - Emporio Armani Magazine. Issue 11: Visual effects. ( Quarterly Journal )
37991: ARMSTRONG,J.B. - Factory under the elms. A history of Harrisville, New Hampshire, 1774-1969.
45103: ARNHEM - Catalogus van Arnhems aardewerk, van enkele verwante producten uit Hannoversch-Münden, Lenzburg en Matzendorf en van Italiaans aardewerk, gemerkt met een haan.
44550: ARNHEM - GRASWINCKEL,D.P.M. - Het oud-archief der Gemeente Arnhem. Drie delen, Eerste stuk; Voorwoord, Inleiding, Inventaris. Tweede stuk; Regestenlijst. Derde stuk; Brievenlijst, lijst van kaarten en teekeningen, index.
38855: ARNHEM ) KESSELS,J.A.W. - Een jaar uit honderd. Arnhem in de wereld van 1868.
40711: ARON,RAYMOND - Mémoires. 50 ans de reflexion politique.
38544: ARON,JOAN B. - The quest for regional cooperation. A study of the New York Metropolitan Regional Council.
45066: ARONSON,R.D. / BROUWERS,E. - Dutch Delftware. The Ivan B. Hart Collection, Monte Carlo
45155: ARRIENS,TH.E.H. - Universitaire bestuursorganisatie. (Hand- en Leerboek der Bestuurswetenschappen deel 15 )
43091: ARTS,P.L.W. - Japanese porcelain. A collector`s guide to general aspects and decorative motifs.
42132: ASCH, SCHALOM - Een Progrom.
44117: ASCH VAN WYK, H.M.A.J. VAN - Geschiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer der stad Utrecht van de vroegste tijden af tot aan de veertiende eeuw.
39589: ASCHAFFENBURG,G. - Das Verbrechen und seine Bekampfung. Einleitung in die Kriminalpsychologie fur Mediziner, Juristen und Soziologen; ein Beitrag zur Reform der Strafgesetzgebung
37685: ASCHENBRENNER,H. / STAHL,G. - Handbuch des Handels mit Tabakwaren.
44273: ASSELDONK, G. VAN. - De Nederlanden en het Westers Schisma ( tot 1398 )
44291: ASSEN - JOOSTING,J.G.C. - Het archief der abdij te Assen (Rijksarchief in Drente)
45171: ASSER, T.M.C - Het bestuur der buitenlandsche betrekkingen volgens het Nederlandsche staatsregt.
39559: ASSISI ) THODE,HENRY - Franz Von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien.
36514: ASTRUC,ZACHARIE - Espagne. Le Generallife. Serenades et songes.
36737: ATKINSON,DOROTHY. - The end of the Russian Land Comumune 1905-1930.
42369: ATTALI, JACQUES - 1492.
45111: AUCTION CATALOGUE - Catalogue of the music library, instruments and other property of Nicolas Selhof, sold in the Hague: 1759. With an introduction by A. Hyatt King.
41000: AUDIN,AMABLE - Paul Gard Otage
42344: AUDUBON ) ELMAN, ROBERT - The living world of Audubon. Mammals.
42343: AUDUBON,M.R. - Audubon and his journals. With zoological and other notes.
42500: AUERNHEIMER,RAOUL - Wien. Bild und Schicksal.
57938: AVERKAMP, ANTON - Uit mijn practijk. Wenken en raadgevingen bij het onderwijs en de studie van den solozang.
44180: AVIS,J.G. - De directe belastingen in het Sticht Utrecht aan deze zijde vande Ijsel tot 1528.
44491: AVIS,J.G. - Inventaris van het archief der Staten van Friesland voor 1580.
45278: AZEAU,HENRI - La Guerre Franco - Italienne. Juin 1940.
39079: BÄCHLIN,P - Ekonomiese geschiedenis van de film.
39451: BÖHM,HANS(RED.) - VSB schaaktoernooi 1991.
39018: BÉRENCE,FRED - De Italiaanse Renaissance.
40042: BÖLSCHE,WILHELM - Ernst Haeckel. Ein Lebensbild
57947: BAAK GRIFFIOEN,RUTH VAN - Jacob Van Eyck's Der Fluyten Lust-hof. (1644-c1655)
44859: BAALEN,H.J. VAN / OLTHETEN,H.J.M. - Beeldend Deventer.
40026: BAAR,TIM VAN - Phasal polarity.
36693: BAARSLAG,D.J. - Oud-Israel. Deel 1 tm 11. (Libellenserie)
42194: BAART,J.M ( EA ) - De Hollandse stad in de dertiende eeuw.
42431: BAART DE LA FAILE, .A. - Ergens beginnen de klokken hun lied. Zeven opstellen over de historie en de restauratie van de Utrechtse Domtoren, zijn carillon en luiklokken.
38025: BAART DE LA FAILLE,R.L. - "Onderzoek naar de resultaten der tuberculosebehandeling in het santorium ''Berg en Bosch"""
38898: BAART,A. (EA.) - Restaureren in Friesland. Monumentenrestauraties en subsidieverlening.
39654: BABELON JEAN - L'art au siècle de Léon X.
45298: BACH - BRINKMAN,R. (HERAUSGEGEBEN) - Bachforschung und Bachinterpretation heute. Wissenschaftler und Praktiker im Dialog. Bachfest-Symposium1978 der Philipps Universitat Marburg.
45305: BACH - SCHULZE,H.J. / WOLFF,C. (HERAUSGEGEBEN) - Johann Sebastian Bach un der suddeutsche Raum. Aspekte der Wirkungsgeschichte Bachs. ( Hochschule für Musik in München,Band 12)
42090: BACH ) MEIJNELL,ESTHER - De kleine kroniek van Anna Magdanlena Bach. Echtgenoote van Johan Sebastian Bach.
45276: BACH - KUSTER,KONRAD - Der junge Bach.
45243: BACH - NEWMAN ANTHONY - Bach and the Baroque. A performing guide to baroque music with special emphasis on the music of J.S.Bach.
45212: BACH - EIKELBOOM,ARIE - Jesu, meine Freude. BWV 227 van Johann Sebastian Bach: een praedicatio sonora.
45213: BACH - VIGNAL,MARC - Die Bach-Söhne. Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph Friedrich, Johann Christian. ( Aus dem Französischen übersetzt von Antje Müller )
57992: BACH - SCHULZE,H.J. / WOLFF,C. - Bach Compendium. Analytisch-bibliographisches Repertorium der Werke Johann Sebastian Bachs. Vokalwerke Band 1, Teil II. Kantaten fur die Sonn- und Festtage des Kirchenjahres (A101-A194)
44892: BACH,JOHANN SEBASTIAAN / STRIEN,LOU VAN ( INLEIDING) - Die Matthaus Passion. De Duitse tekst met inleiding.
45209: BACH - GARTNER,HEINZ - John Christian Bach. Mozart's friend and mentor.
45210: BACH - YOUNG,PERCY M. - Die Bachs. 1500-1850. ( Deutsche Ubersetzung)
57969: BACH - NEUMANN,WERNER - Handbuch der Kantaten Joh.Seb.Bachs.
39367: BACH) HAJEK,EGON - Alles nur nach seinem Willen. Lebenspfade des Thomaskantors Johann Sebastian Bach.
58012: BACH - SCHWEITZER,ALBERT - J.S. Bach
45304: BACH - EHMANN,WILHELM - Concertisten und Ripienisten in der H-moll-Messe Joh. Sebastian Bachs. (Sonderdruck aus Musik und Kirche 30. Jg. Hefte 2-6)
45307: BACH - PARROTT,ANDREW - Bachs Chor. Zum neuen Verstandnis. ( aus dem englischen von Claudia Brusdeylins)
57931: BACH, - WOLFF,LEONHARD - J. Sebastian Bachs Kirchenkantaten. Ein Nachschlagebuch für Dirigenten und Musikfreunde.
45215: BACH - HOFFMANN,W. / SCHNEIDERHEINZE,A. (HERAUSGEGEBEN) - Bach-Händel-Schütz-Ehrung der DDR 1985 : Bericht über die Wissenschaftliche Konferenz zum V. Internationalen Bachfest der DDR in Verbindung mit dem 60. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft.
58069: BACH - Bach-herdenking 1685-1935. Feest-gids. Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst / Concertgebouw / Nederlandsche-Bach-vereeniging.
58070: BACH - Bachfeest. 1921 - september 1946. De Nederlandsche Bachvereeniging.
58072: BACH - TUTENBERG,FRITZ - Die Sinfonik Johann Christian Bachs. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Sinfonie von 1759-80
57991: BACH - SCHULZE,H.J. / WOLFF,C. - Bach Compendium. Analytisch-bibliographisches Repertorium der Werke Johann Sebastian Bachs. Vokalwerke Band 1, Teil IV. Lateinische Kirchenmusik / Chorale und geistliche Lieder / Weltanschauliche Kantaten für Hof, Adel und Bürgertum / Vokale Kammermusik
37665: BACHLEITNER,R. - Der Wiener Dom.
40501: BADINTER,ELISABETH - The myth of motherhood. An historical view of the maternal instinct
38648: BADOUX,F. - "L""Industrie Laitière. Ouvrage adopte aux besoin de la Suisse,prepare avec la concours de l'Association des professeurs d'agriculture de la Suisse."
42155: BAECK,LEO - Aus drei Jahrtausenden. Wissenschaftliche Untersuchungen und Abhandlungen zur Geschichte des judischen Glaubens. Mit einer Einfuhrung von Hans Liebeschutz.
38668: BAEKSTED,A. - Runerne. Deres historie og brug.
41113: BAELDE,R - Studiën over godsdienstdelicten
45009: BAIGENT,MICHAEL / LEIGH,RICHARD - De inquisitie. Bizarre kruistocht tegen ketters en andersdenkenden.
44993: BAILEY, MAURICE / BAILEY,MARALYN - 117 Dagen op een rubbervlot.
43396: BAINBRIDGE,HENRY CHARLES - Peter Carl Fabergé. Goldsmith and jeweller to the Russian Imperial Court.
41092: BAINVILLE,JAQUES - Napoleon
44035: BAKEN,J. - Oude prentkaarten vertellen over Callantsoog.
39005: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK) COLMJON,GERBEN. - R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid.
39896: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK,J.N. E.A. (RED.) - Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van Kerk en Theologie in de Nederlanden sinds de Hervorming.
40719: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK,J.N.,C.C. DE BRUIN (RED.) - Opstellen aangeboden aan Professor dr. D. Nauta bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op 7 juni 1968
38469: BAKKER SCHUT,P. / DOORENBOS,S.G.A. / SCHIERBEEK,A - Groen en bloemen in Den Haag.
40124: BAKKER,C. DE - Germanic and Romance Inversion in French. A Diachronic Study
44325: BAKKER,HANS - 90 Jaar Fries voetbal 1904-1994.
40016: BAKKER,H.P.S - Towards a Critical Edition of the Old Slavic Testament. A Transparent and Heuristic Approach
45107: BAKSTEEN - Van klei tot baksteen.
40915: BAL,MIEKE E.A. (EDS.) - Brief. Visions and Voices of Otherness. ASCA Yearbook
42332: BALANCHINE ) TAPER,BERNARD. - Balanchine. A Biography.
42399: BALFOORT,DIRK J. - De viool en hare meesters. Ten deele vrij bewerkt naar Jos. Wilh. Von Wasielewski.
45221: BALFOORT,DIRK J. - Quirinus Gideon van Blankenburg.
45043: BALLANDE, HENRI - Le Premier Cap-Hornier.
44783: BALSLEV JORGENSEN,L.(GUEST EDITED) - Neoclassical architecture in Copenhagen & Athens.
38565: BANERJI BIBHUTIBHUSHAN - Pather Panchali song of the road.
42970: BANGMA / JONG / JOUSTRA - Hotze Schuil. Keizer onder de kaatskoningen.
44758: BANK,J. / WENNEKES,E. - De klank als handschrift. Haitink en het concertgebouworkest.
39387: BANNING,W. / WOLDRING,H.E.S. - Hedendaagse sociale bewegingen. Achtergronden en beginselen.
39598: BANNING ) ZUNNEBERG,H. - Willem Banning 1888-1971. Een onderzoek naar de verhouding van zijn spiritualiteit tot zijn sociaal-politiek engagement.
43809: BANTJE,H.F.W. - Twee eeuwen met de weduwe.Geschiedenis van De Erven de Wed. J. van Nelle N.V., 1782-1982.
43264: BAPTISTE,GEORGES - De tijdmeting in Belgische verzamelingen. Tentoonstellingscatalogus.
41101: BARANSKI,N.N. - Die ökonomische Geographie der USSR.
43882: BAREFOOT,J. - British Commonwealth revenues.
44053: BARENDREGT, L. (EA.) - Hoogstraat op stelten. De restauratie van de kelders onder de Hoogstraat en van de Visbrug te Leiden.
37915: BARLAEUS ) HORST,K.VAN DER. - Inventaire de la correspondance de Casper Barlaeus (1602-1648).
44357: BARNARD,W. / ROMMELS,J. - Welkom op Texel. 100 jaar gastvrij eiland.
37956: BARNES,E.G. - The Midland Main Line 1875-1922.
40977: BARNOUW,ADRIAAN J. - Monthly Letters on the culture and history of the Netherlands
42777: BARNOUW, A.J./B.LANDHEER[ED.] - The contribution of Holland to the sciences. A symposium.
40033: BARNOUW,A.J - Textkritische Untersuchungen nach dem Gebrauch des bestimmten Artikels und des schwachen Adjectivs in der altenglischen Poesie
44624: BARRATT, GLYNN. - The Tuamotu Islands and Tahiti. ( Russia and the South Pacific 1696-1840,vol 4)
37222: BARRAUD,G. - La puériculture éternelle.
44253: BARRY,BOUBACAR - Le Royaume du Waalo. Le Sénégal avant la conquête.
43765: BART,JAN VAN - Discografie van het Concertgebouw.
40542: BARTALITS,LASZLO LAJOS SANDOR - Hongarije en de Anschluss 1918-1938. Ungarn und der Anschluss 1918-1938. Mit einer deutschen und ungarischen Zusammenfassung
39327: BARTELSMAN,JAN - Bijzondere Nederlandse restaurantinterieurs.Een fotografische ontdekkingsreis langs Nederlandse restaurants,
40374: BARTLETT,W.H. / N.G. VAN KAMPEN - Gezigten in Holland en België.
57949: BARTOK - BONIS,FERENC(BEARBEITET) - Béla Bartók. Sein Leben in Bilddokumenten. Jubilaumsausgabe zum hundertsten Geburtstag des Komponisten.
45285: BARTOK - DEMENY,JANOS (HERAUSGEGEBEN) - Bela Bartok. Ausgewahlte Briefe.( im eutsch ubertragen von Mirza Schuching )
36676: BARTSTRA,J. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis van de landen van onze beschavingskring . Van 1648 tot heden. (6 delen compleet)
40849: BARTSTRA,J.S. / BANNING,W. - Nederland tussen de natiën. Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis.
43943: BARUCH,F. - Grote macht in klein land. Een beeld van het monopolie-kapitaal en zijn invloed in Nederland.
43301: BATER, JAMES H. - St.Petersburg. Industrialization and change.
44169: BATINGEN - JOOSTING,J.G.C. - Het huis-archief van Batinge. (Rijksarchief in Drente)
37192: BAUDET.H. / BRUGMANS,I.J. - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indie.
43953: BAUDET,H. / VAN DER MEULEN,H. (RED.) - Kernproblemen der economische geschiedenis
43106: BAUDOUIN,PIET / COLMAN,PIERRE / GOETHALS,DORSAN - Edelsmeedkunst in Belgie. Profaan zilver XVIde - XVIIde - XVIIIde eeuw.
37087: BAUDOUIN,F. - Rubens et son siecle.
39435: BAUER,CLÉMENCE M.H. - Miesje. (serie goede en goed geïllustreerde boeken)
38430: BAUM,JULIUS. - Die schöne deutsche Stadt. Süddeutschland.
37162: BAUMGARTNER,A. - Der grosse musik führer. Musikgeschichte in werkdarstellungen. Musik des 20.Jahrhunderts.
37136: BAUMGARTNER,A. - Der grosse musik führer. Musikgeschichte in werkdarstellungen. Musik der Romantik..
37134: BAUMGARTNER,A. - Der grosse musik führer. Musikgeschichte in werkdarstellungen. Musik derKlassik.
36961: BAUMONT,MAURICE. - La faillite de la Paix (1918-1939). 1 De Rethondes a Stresa 1918-1935. 2 De l'affaire Ethiopienne a la Guerre 1936-1939.
43173: BAUR, F. (RED.) - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden I-V,VII, IX. ( 7delen, deel VI is pas in 1975 verschenen, deel VIII is nooit verschenen)
44360: BAUTIER,ROBERT HENRI - The economic development of medieval Europe.
40605: BAUWENS,E.C.G - Het Nationaal Gerechtshof 1802-1811
43677: BAXANDALL,M. - Schilderkunst en leefwereld in het Quattrocento. Een inleiding in de scoiale geschiedenis van de picturale stijl.
41621: BAYERSDORFER ) MACKOWSKY / PAULY / WEIGAND (HERAUSGEGEBEN) - Adolph Bayersdorfers Leben und Schriften. Aus seinem Nachlass herausgegeben.
39564: BAZEL) MIRANDA,F. DE - K.P.C. de Bazel. Bouwkunst tussen oost en west. Religieuze en kerkelijke bouwvorm. Richtingbepaling door frontaliteit
44166: BEAKEN OVERDRUK - Boalsert. hert fan Westergoa.
43763: BEAUCLAIR,RENE - De wonderbare lotgevallen van drie graankorreltjes.
44719: BEAUMONT, M. - Tekst in Beeld. Toepassing met vorm en kleur.
44911: BEAZLEY,C.RAYMOND - John and Sebastian Cabot. The discovery of North America.
58011: BECHT,H.E. - Waarom muziekonderwijs ? Rede uitgesproken ter 102de Algemeene Verhadering van het Genootschap van Leeraren aan Nederlandsche Gymnasien, 2 september,1932.
39843: BECKER,K.F - Algemeene geschiedenis. 5 Delen
38511: BECKER,FRANS. / FRIESWIJK,JOHAN. - Bedrijven in eigen beheer. Kolonies en productieve associaties in Nederland tussen 1901 en 1958.
45228: BECKING,GUSTAV - Der musikalische Rhythmusals Erkenntnisquelle.
44824: BEDA VERBEEK,P. - Oud en nieuw Galilea. De kloosters der Minderbroeders in Leeuwarden.( Frisia Catholica XIV )
43517: BEDEL,CHRISTIAN PIERRE - Nant. La cavalarie - la couvertoirade - l'hospitalet - sauclieres - Saint Jean du Bruel.
41574: BEDIER, JOSEPH - La Chanson de Roland. ( D'après le Manuscrit d'Oxford et traduite par l'auteur)
43644: BEDIER JOSEPH - Le roman de Tristan et Iseut. Renouvelé par Joseph Bédier.
43981: BEEK, MARIJKE / KOOIMAN, MARINUS. - Bouwen aan de dijk. Ontwerpen voor het rivierdijklandschap.
43476: BEEK,WIM J.VAN DER / KOOPMAN,JAN - Walter van Oel. Chinaproject. De introvertekunst van een extravert mens.
43451: BEEK,PIET VAN - De eeste studente. Anna Maria van Schurman (1636)
37966: BEEKELAAR,G.A.M. (EA RED.) - Vaderlands verleden in veelvoud. 31 Opstellen over de Nederlandse geschiedenis na 1500.
43931: BEEKELAAR,G.A.M. - Rond grondwetsherziening en herstel der hiërarchie. De Hollandse katholieke jongeren 1847-1852.
45144: BEEKHUIS,J.H. - Op de grenzen van komend recht. Opstellen aangeboden aan Prof.mr. J.H. Beekhuis.
41702: BEEKMAN,A.A. - Aanvullingen en verbeteringen op het gebied van dijk- en waterschapsrecht, bodem en water, aardrijkskunde, enz. (Middelnederlandsch Woordenboek,elfde deel
43824: BEELING,A.C. - Nederlands zilver 1600-1813. Deel III.
43601: BEERMAN, V.A.M. - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672. De eerste vijf en twintig jaren van het staatsche regime.
45291: BEETHOVEN - FISCHER,KURT VON - Die Beziehungen von Form und Motiv in Beethovens Instrumentalwerken.
45290: BEETHOVEN - ROLLAND,ROMAIN - Beethovens Meisterjahre. Von der Eroica bis zur Appassionata. ( uberttragen von Th. Mutzenbecher)
39554: BEETHOVEN) BAKER,A.P. - Beethoven.
45273: BEETHOVEN - MARX,ADOLF BERNHARD - Ludwig van Beethoven. Leben und Schaffen.
45274: BEETHOVEN - BEKKER,PAUL - Beethoven.
45216: BEETHOVEN - ZANDEN,JOS VAN DER - Beethoven in zijn brieven.
57926: BEETHOVEN - Beethoven Heiligenstädter Testament.
31311: BEETHOVEN) PAAP,WOUTER - De symfonieen van Beethoven met vorm-analyses en 288 notenvoorbeelden.
45303: BEETHOVEN - SCHIEDERMAIR,LUDWIG - Der junge Beethoven.
43725: BEETS ) RIJN,G.VAN - Nicolaas Beets.
41854: BEETSMA,DANNY - Trilingual primary education in Europe. Inventory of the provisions of trilingual primar education in minority language communities of the European Union.
42955: BEGHEYN, PAUL / EIJK,THEO VAN / MULKEN,JAN VAN - Jezuïten in Nederland. Kiezen voor geloof en gerechtigheid.
41559: BEIJERMAN,W. - Verzorging van zenuw- en zielszieken in de maatschappij. Handleiding in het bijzonder voor wijkverplegenden. (bibliotheek van Nosokomos IV )
41163: BEIJERT,JAN - Het beste van Beijert
116: BEIJNUM VON ESSEN,B.VAN. - Bouwgeschiedenis van het klavier.
40305: BEILMANN,CHRISTEL - Eine katholische Jugend in Gottes und dem Dritten Reich. Briefe, Berichte, Gedrucktes 1930-1945. Kommentare 1988/89.
37894: BEKAERT,PIET - Een kathedraal als troostprijs. 77 gedichten.
44093: BEKE,JOHANNES DE / BRUCH,H. (UITGEGEVEN) - Croniken van den Stichte van Utrecht ende van Hollant: Uitgegeven door H. Bruch. ( RGP, Grote Serie 180 )
39332: BEKK,J. - Problemen van de grafische techniek. ( Halcyon 11/12 )
38167: BEKKER,PAUL - Wandlungen der Oper. Ein klassisches Werk der Opern-Reeption von Gluck bis Strawinski.
43529: BEKKER,E. - WED. DS. WOLFF / A.DEKEN - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. Naar de eerste druk van 1782 uitgegeven met een inleiding een aantekeningen door P.J. Buijnsters.
44224: BEKKERS,J.A.F. - Correspondence of John Morris with Johannes de Laet. , 1634-1649.
36923: BELARD DA FONSECA,ANTONIO - O mysterio dos paineis. Os principes. Ultimas paginas.
38067: BELINSKI,W.G. - Ausgewahlte philosophische Schriften.
37987: BELL,H.I. - Traherne's Poems of Felicity
44833: BELLEC FRANCOIS - La généreuse et tragique expédition Lapérouse.
41991: BELLON,K.L. - Wijsbegeerte der geschiedenis.
37042: BEMMELEN,J.M.VAN - Van zedelijke verbetering tot reclasseering. Geschiedenis van het Nederlandsch Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen 1823 - 1923.
42133: BEN - GAVRIEL,M.Y. - Een huis in Praag.
39129: BENALI,ABDELKADER - Kerstmis in Oostende.
38256: BENGIS,INGRID - Metro stop Dostoevsky. Travels in Russian time.
41983: BENGTSON,H. - Einführung in die alte Geschichte.
57943: BENHAM,HUGH - Latin church music in England 1460 - 1575.
38566: BENNET,J.A.W. / SMITHERS,G.V.(EDS.) - Early middle English verse and prose. With a glossary by Norman Davis.
37758: BENNETT,VANORA - The taste of dreams. An obsession with Russia and caviar.
40195: BENSE,J.F - Anglo-Dutch relations from the earliest times to the death of William the Third. Being an historical introduction to a dictionary of the Low-Dutch element in the English vocabulary
38007: BENSON,FREDERICK R. - Schriftsteller im Waffen. Die Literatur und der Spanische Burgerkrieg.
37330: BENTMANN,REINHARD / LICKES,HEINRICH - Kirchen des Mittelalters.
43774: BERCKEL,FLORENCE VAN - Zout in de zeilen. Nederlanders in de Whitbread-race
38982: BERDJAJEW,NICOLAI - Slavernij en vrijheid.
36437: BERENDES,J. / LINK,R. / ZOLLNER,F.(HERAUSGEGEBEN) - Hals - Nasen - Ohren - Heilkunde. Ein kurzgefasstes Handbuch in drei Bänden.
44298: BERENDSEN,A.(SAMENSTELLER) - Groot tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen
43830: BERENSON,BERNARD - Homeless paintings of the Renaissance. Edited by Hanna Kiel.
40708: BERENSON,BERNARD - Les Peintres Italiens de la Renaissance.
30661: BERENTS,D.A - Misdaad in de Middeleeuwen. Een onderzoek naar de criminaliteit in het laat-middeleeuwse Utrecht. (Stichtse Historische Reeks)
43820: BERG,SUSAN VAN DEN - Anne Feddema. Eiland op ramkoers
45211: BERG - REICH, WILLI. - Alban Berg. Mit Bergs eigenen Schriften und Beitrage von Theodor Wiesengrund-Adorno und Ernst Krenek.
43295: BERG,C.C.A.VAN DEN - The making of the Statute of the European System of Central Banks. An application of checks and balances.
43767: BERGEIJK,A. / KEIJZER,S. - De Whitbread 97 - 98: De Nederlandse uitdaging. De Brunel Sunergy in the Whitbread Round the World Race for the Volvo Trophy.
40760: BERGEM,DICK VAN - Acoustic and lexical vowel reduction
45035: BERGEN OP ZOOM - 24 Bergse Vromen. Vierentwintig korte monografieen om kleur tegeven aan de viering van 800 jaarBergen op Zoom.
37482: BERGER,ARTHUR - Reflections of an American composer.
38186: BERGERE,M.C. - La bourgeoisie chinoise et la revolution de 1911. (Maison des sciences de l'homme. Materiaux pour l'etude de l'Extreme-Orient moderne et contemporain)
37000: BERGH VAN EYSINGA,H.W.PH.E.VAN DE - De ziel der menschheid. Vier bundels.
31097: BERGH,PH.C.VAN DEN - Handboek der Middelnederlandse geographie.
37948: BERGMANS,E.J. - De leer van het evenwicht en de beweging van water toegepast op de praktijk. Korte handleiding met voorbeelden en tabellen voor bureaugebruik en zelfondericht.
44608: BERGSMA,WIEBE - Oer Fryske skiednis nei de midsieuwen. Net alles witte, wol fine kinne.
44941: BERIOT,AGNES - Grands Voiliers autour du Monde. Les voyages scientifiques 1760-1850.
38240: BERKEL VAN COR - Vier eeuwen muziek. Een muziekgeschiedenis voor iedereen
38868: BERKEN,TINE VAN - De geschiedenis van een broodtrommeltje. Een verhaal.
38829: BERL,EMMANUEL. - La fin de la IIIe Republique. 10 Juillet 1940. (Trente journees qui ont fait la France)
44396: BERLAGE,H.P. - Het wezen der bouwkunst en haar geschiedenis (aesthetische beschouwingen).
42093: BERLAGE,H.P. / WAALS,LAURENS VAN DER (TEKST) - Zwervende en reizende toch thuis. 24 schetsen. ( Coloriet-reeks 3)
45254: BERLAGE - WILLEMS,L. - Hendrik Petrus Berlage. Designi. Tekeningen.
42790: BERLIN ) IGNATIEFF,MICHAEL - Isaiah Berlin. A life.
42725: BERLINGER,JOE / MILNER,GREG - Metallica. This monster lives. The inside story of the hit film Metallica. Some kind of Monster.
45039: BERNAL,J.D. - Sociale geschiedenis van de wetenschap.
37526: BERNSTEIN) SECREST,M. - Leonard Bernstein. A life.
38243: BERNSTEIN ) PEYSER,JOAN - Bernstein. Een biography.
37859: BERTELSEN,A. - Oktober 43. Ereignisse und Erlebnisse während der Judenverfolgung in Dänemark.
37603: BERTON,KATHLEEN - Moscow. An architectural history.
41188: BESTEMAN,J.C. (E.A) - Hollandse studiën. Deel 8
40470: BETHE,ERICH - Tausend Jahre altgriechischen Lebens
42891: BEUYS ) LUCKOW,D. - Joseph Beuys und die amerikanische Anti Form-Kunst.
39341: BEVERSLUIS,MARTIEN. - Genoch? Wirken fen Martien Beversluis ut syn ' Aanklacht'. Forfyske troch J.M. Yestra.
39053: BEYEN,H.G.(E.A.) - Terugblik op vijf centra van Antieke Cultuur. Ter gelegenheid van het vierde lustrum van het Nederlands Klassiek Verbond.
36601: BEYEN,H.G. - Ueber Stilleben aus Pompeji und Herculaneum.
40125: BIEGMAN,N.H. - The Turco-Ragusan relationship according to the firmans of Murad III (1575-1595) extant in the State Archives of Dubrovnik
57929: BIEKART- BLOK,H.M. - 150 Jaar Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst afd. Dordrecht.
37789: BIELER) SMITH,F.K. - An artist's life and times.
42010: BIERENS DE HAAN,J.D. - De zin der geschiedenis.
45252: BIERENS DE HAAN, JOHAN CAREL (EA.RED.) - Gelderse gezichten, Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850.
43560: BIERUM ) WIERSEMA,P.S.(VOORWOORD) - Bierum in de branding.
45117: BIEZEN,JAN - Het nederlandse orgel in de Renaissance en de Barok, in het bijzonder de school van Jan van Covelens.
39975: BIEZENBOS,LIA VAN DER - Fantasmes maternels dans l'oeuvre de Marguerite Duras. Dialogue entre Duras et Freud.
40218: BIJL,M. VAN DER - Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 (historische studien)
45037: BIJLSMA,T. - Tinkboek. 50 Jier suvelkooperaesje de Lege Walden, Eagmaryp
39808: BILDERDIJK - De dichtwerken van vrouwe Katharina Wilhelmina Bilderdijk.
37114: BILT,J.VAN DER - De grote spiegelkijkers van Roelofs en Rienks. Een episode uit de geschiedenis der Leidse en Utrechtse sterrewachten (1821-1846).
45223: BIMBERG,GUIDO - Musik in der europaischen Gesellschaft des 18 Jahrhunderts.
41959: BINDING,GUNTHER - Architektonische Formenlehre.
38440: BINGHAM,M. - Henry Irving and the Victorian theatre.
40287: BINNEBEKE,E.J.B.D - Willen Danielsz. Van Tetrode (ca. 1520-1580). De Delftse Praxiteles. Studie naar het leven en het werk van een zestiende-eeuwse Nederlandse beeldhouwer.
38489: BIRKS,TONY, - Building the new universities.
41041: BIRT,THEODOR - Aus dem Leben der Antike
43346: BISSCOP, N.DE / KESEL,W.G. DE - Chinees lakwerk.
43052: BISSIER ) KORZILIUS,J.L. / CEYSSON,B. - Julius Bissier oeuvres 1913-1965.
39120: BLAAS,P.B.M. - Geschiedenis als wetenschap. Een bundel oude en nieuwe essays. (geschiedenis in veelvoud)
43627: BLAAUWEN,A.L. DEN - Het Meissen servies van stadhouder Willem V.
43544: BLAAUWEN, A.L. DEN - Nederlands zilver 1580 - 1830. Dutch Silver 1580 - 1830.
40617: BLADEL ) ROYMANS,N. / HEYDEN,J.VAN DER E.A. - De negende zaligheid. Cultuurhistorisch beeld van Bladel en Netersel in de acht Zaligheden
40138: BLAFFER HRDY,SARAH - Mutter Natur. Die weibliche Seite der Evolution.
44287: BLANC,OLIVIER - De laatste brief. Authentieke afscheidsbrieven van slachtoffers van de Franse Revolutie. ( vertaling M.E.Veenis Pieters )
44428: BLANKENSTEIN,ELISABETH VAN - Dr. M. van Blankenstein. Een Nederlands dagbladdiplomaat 1880-1964.
37142: BLAUKOPF,KURT - Musiksoziologie. Eine Einführung in die Grundbegriffe mit besonderer Berücksichtigung der Soziologie der Tonsysteme
38894: BLAUW,S.DE. - De Sint Martinuskerk te Sneek. Gothische vormen in negentiende-eeuwse bezieling.
36916: BLAZE DE BURY,H. - Dames de la Renaissance. Laure de Noves et Petrarque, Lucrèce Borgia, Vittoria Colonna et Michel Ange, Bianca Capello.
38232: BLEKER.JOHANNA - Die Geschichte der Nierenkrankheiten.
39127: BLES,HARRY DE / BOVEN,GRADDY - Ein maritimer Traum. Zar Peter de Große und die Russische Kriegsmarine.
38093: BLESDIJK ) ZIJLSTRA,SAMME - Nicolaas Meyndertsz. van Blesdijk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Davidjorisme.
44249: BLOCH, MARC - Les caractères originaux de l'histoire rurale française.
44344: BLOCH,M. - Feudal Society. 1. The growth of ties of independance. 2. Social classes and political organization. ( translated from the French)
37698: BLOCK,M. DE - Südtirol. (hist.stidies RU Utrecht)
40963: BLOK,P.J. - Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis.
45159: BLOK,A.J. - Over het onderscheid tusschen medeplegen en medeplichtig zijn.
37882: BLOK,D.P. - De Franken in Nederland.
40922: BLOM,J.C.H. / MISSET,C.J. - Broeders sluit U aan. Aspecten van verzuiling in zeven Hollandse gemeenten. ( Stichting Hollandse Historische Reeks 3 )
43310: BLOM, J.C.H. (EA.) - Een brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad. De universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten.
44424: BLOM,J.G.VAN - De opkomst van het vlek Dragten in de provincie Friesland.
44967: BLOND, G. - Het grote leger achter de zwarte vlag. Geschiedenis van het anarchisme
38550: BLUM,DAVID. - Quintet.Five journeys toward musical fulfillment. Yo-Yo Ma, Jeffrey Tate,Josef Gingold, Richard Goode,Birgit Nilson. With a forword by Arnold Steinhardt.
39655: BLUM,ANDRÉ: - Tresors de l'art Florentin (XIV-Xve s.)
38754: BLUNDEN,EDMUND - Keats's publisher a memoir of John Taylor (1781 - 1864 )
44104: BLUSSÉ,J.L. / OPSTALL,M.E.VAN / TS'AO YUNG-HO (UITGEGEVEN) - De dagregisters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Deel I: 1629-1641.EN Deel II, 1641-1648. (RGP, Grote Serie 195, 229 )
37917: BOARDMAN,JOHN - The Greeks overseas. Their early colonies and trade.
44252: BOAS,FRANZ / - Kwakiutl ethnography. Edited and abridged by Helen Codere ( classics in ethnography)
36577: BOCCIONI - Boccioni e il suo tempo. Milano Palaze Reale dicembre 1973 - febbraio 1964.
40160: BOD,RENS - Enriching Linguistics with Statistics. Performance Models of Natural Language.
45158: BODDAERT,JACOB EDUARD - De straf van openbaarmaking der erchterlijke uitspraak.
38418: BOECK,WILHELM - Feuchtmayer Meisterwerke.
36763: BOEHM) PALLEY,R. - The porcelain art of Edward Marshall Boehm.
40528: BOEHN,MAX VON - Der Tanz
42899: BOEKE, J.H. - Indische economie. Deel 1: De theorie der Indische economie. Deel 2: De nieuwe economische overheidspolitiek in Nederlandsch-Indië.
38018: BOEKHOLT,P.TH.F.M. - De hervorming der scholen. Het onderwijs in Drenthe in de eerste helft van de negentiende eeuw. ( Drentse Historische Studiën III )
41012: BOEKHOUT,P. - Burgerlijke stand en burgerij. Gids voor het publiek in alle zaken betreffende den burgerlijke stand.
57948: BOELEN,MINKE - Moskou en Wenen: onbekende parallellen in een ontwikkeling naar atonalitiet. Een vergelijkende analyse van de ontwikkeling van tonaliteit naar dodecafonie in het begin van de twintigste eeuw.
37045: BOELHOWER,W. / SCACCHI,A.(EDS.) - Public space,private lives. Race,gender,class and citizenship in New York,1890-1929.
38624: BOENDERMAKER,P. - De Augsburgsche Confessie.
43385: BOER,M.G. - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen. Grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans Maatschappij voor scheeps- en werktuigbouw 'Fijenoord' 1823 -1923.
41988: BOER,W.DEN - Tussen kade en schip. 12 studiën over geschiedenis en wereldbeschouwing.
40669: BOER,W. DEN,E.A - Gestalten der geschiedenis in de Oudheid, de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd
42713: BOER,D.E.H. / MAANEN,R.C.J.VAN - De volkstelling van 1574. Leiden ten tijde van het beleg.
42714: BOER,D.E.H. / GLEBA,G. / HOLBACH,R. (HERAUSGEGEBEN) - .in guete freuntlichen nachbarlichen verwantnus und hantierung. Wanderung von Personen, Verbreitung von Ideen, Austausch von Waren in den niederlandischen und deutschen Kustregionen vom 13. -18. Jahrhundet.
42782: BOER,DICK E.H. (RED.) - Leidse facetten tien studies over Leidse geschiedenis.
44103: BOER, D.E.H. DE / FABER,D.J. / JANSEN,H.P.H. - De rekeningen van de grafelijkheid van Holland uit de Beierse periode, Serie III. De rekeningen van de gerechtelijke ambtenaren. Deel 1393-1396. (RGP, Grote Serie 174).
42992: BOER,NIEK.DE / LAMBERT,DONALD - Woonwijken. Nederlandse stedebouw 1945-1985.
37488: BOER,C.DE. - De renaissance der letterkunde te Florence voor 1500. Het humanisme - Alberti - Lorenzo de Medici - Poliziano - Luigi Pulci - Savonarola.
40731: BOER,D.DE / VRIES,JOH DE (SAMENSTELLING) - Wij samen onder de Oranjes. 150 Jaar Nederlandse samenleving
37765: BOEREBOOM,M. - Handboek van de muziekgeschiedenis.
38569: BOERHAAVE / LINDEBOOM,G.A.(VERTAALD EN GEANNOTEERD) - Boerhaave's brieven aan Bassand.
37568: BOERMA,A. - Jacob Mennes Beukema, een bijzondere man(uit de Marne)in de 19e eeuw, boerenzoon-zeeman-kapitein-landbouwer.
43413: BOERMAN, R. - Water klank beelden. De geometrie van geluid
45207: BOERS - THIJSSE,WILHELMUS HERMANUS - Johan Coenradus Boers 1812-1896 en zijn betekenis voor het Nederlandse muziekleven.
43933: BOERSMA BAUKE - Langs onverharde wegen. Friesland in oude foto's 1850-1910.
37881: BOERSMA,F. - Promesse in drievoud. De bewogen jeugd van de Bank voor Nederlandsche Gemeenten.
44059: BOGAERS,LLEWELLYN - Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van cultuur en religie in katholiek Utrecht, 1300-1600. 2 delen. (Deel II: Bijlagen en noten)
39081: BOHATTA,H - Erziehung und Unterricht bei den Griechen und Romer. (Gymnasial-Bibliothek, 21 )
39178: BOHLMEN,E - Der romische Triumph. (Gymnasial-Bibliothek, 4 )
39068: BOHLMEN,F. / HOFFMANN,H - Von Athen zum Tempethal. Reiseerinneringen aus Griechenland. (Gymnasial-Bibliothek, 19 )
39552: BOHM,HANS - Wereldtweekamp Schaken '87 in Sevilla. Karpov - Kasparov.
45032: BOHN-BEETS,DOROTHEA - Onze buurt. Ingeleid en toegelicht door Margaretha H. Schenkeveld en Maria A. Schenkeveld-van der Dussen.
44875: BOISSIERE,OLIVIER - Philippe Starck.
42884: BOIVIN,BERTUS (EINDREDAKTIE) - Beeld schoon water. Drents water tot op de bodem bekeken
42997: BOKUM,JAN TEN - Jan Brandts Buys componist 1868 - 1933. Een Nederlander in Oostenrijk
43791: BOLLAND,J.H. - Slepende rijk. Het ontstaan van de nederlandse zeesleepvaart 1813-1870.
43733: BOLLAND,G.J.P.L. - Bij Goethe's Faust. Aantekeningen bij een faustcollege (leergang 1918-1919). Uitgewerkt door P.C.E. Meerum Terwogt.
42814: BOLLE, JACQUES - Vrijheren van het woud. Foto's van Belgisch Kongo.
43389: BOLMAN,J. - De edel - en siersteenen. Indeeling - Benamingen - Kenmerken - Vindplaatsen - Herkenning
43388: BOLMAN,J. - Handboek voor edelsteenkunde.
44418: BOLSWARD - KAPMA,HENK - Bolsward. Veranderend gezicht 1900-1983.
42614: BOLTE,WOUTER / MEIJER,JOHAN - Van Berlage tot Bijlmer, architektuur en Stedelijke politiek.
57965: BOMMEL,C.R.A.VAN - Kort begrip der voorstelling van de ware beginselen over het Openbaar Onderwijs door C.R.A.van Bommel, bisschop van Luik.
45156: BONE,E.K.E.VON - De familieraad in Nederland 1811-1838.
44970: BONENKAMP, B.J. - Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150 jaar Stenografische Dienst der Staten-Generaal.
41506: BONESCHANSKER,J. - Het Nederlandsch zendeling genootschap in zijn eerste periode. Een studie over opwekking in de Bataafse en Franse tijd.
42806: BONESCHANSKER / DIJK / JANSMA / VERHAAR (EDS.) - Cultural uniqueness and regional economy.
40720: BONNET ) END,A.VAN DEN - Gisbertus Bonnet. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der gereformeerde theologie in de achttiende eeuw.
39753: BONTEMANTEL,HANS / SMIT,C.G.( - Notulen gehouden ter vergadering der Staten van Holland in 1670.
41237: BOOCKMANN,HARTMUNT - Einführung in die Geschichte des Mittelalters.
42354: BOOCKMANN,HARTMUNT - Die Gegenwart des Mittelalters.
43731: BOOGAART,DINIE - Spreekt het niet voor zich..?' Beeld van 't Heechhout
39685: BOOGERT,JOHN B. VAN DEN - Onderzoek naar de doorlaatbaarheid van collodiummembranen voor bacterien.
44400: BOOIJ, ALICE - Sneek na 1945.
44021: BOOM,H.TEN - De reformatie in Rotterdam,1530 - 1585. ( Hollandse Historische Reeks )
42364: BOOMEN,GERARD VAN DEN - Honderd jaar Vredesbeweging in Nederland. Van socialisten tegen oorlog tot vrouwen voor Vrede
41025: BOOMGAARD,JEROEN - De verloren zoon. Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving.
40676: BOON,H.N. - Rêve et Réalité dans l'oeuvre économique et sociale de Napoléon III
37634: BOON,J.A. - Affinities and extremes. Crisscrossing the bittersweet ethnology of East Indies History, Hindu-Balines culture, and Indo-European allure.
37530: BOON,J.G.M. (SAMENSTELLER) - Oudewater 1570-1580. Vrijheid en gezag.
38461: BOON,H.N. - Afscheidsaudientie. Tien studies uit de diplomatieke praktijk.
38955: BOONE-SWARTWOLT,I.C.DE - Vertellen en spelen. Aardige verhaaltjes en leuke spelletjes
40780: BOONSTRA,O.W.A. / WOUDE,A.M.VAN DER - Demographic transition in the Netherlands. A statistical analysis of regional differences in the level and development of the birth rate of fertility, 1850-1890. Voorts bijdragen van H.A.M. Snelders en J.L. van Zanden. (A.A.G. Bijdragen 24)
44636: BOONSTRA,O. / LUNTEREN,P.VAN / VRIES.J.DE - Arnhem 1813. Bezetting en bestorming. (Arnhemse geschiedenis deel 1 )
44143: BOOY,E.P.DE - Weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs on de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19de eeuw. ( Stichtse Historische Reeks, 3 )
44131: BOOY,E.P.DE - Kweekhoven der Wijsheid. Basis- en vervolgonderwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw. ( Stichtse Historische Reeks)
40914: BORCHSENIUS,POUL - And it was morning. The story of the Jews in our time
40399: BOREL,HENRI - Junge Liebe
43813: BORGEN, JILLARD, - De geschiedenis van mijn familie in Nederlands-Indie.
43747: BORGER,GUUS - Het verdwenen veen en de toekomst van het landschap. Rede.
37239: BORKENAU,FRANZ. - Der europäische Kommunismus. Seine Geschichte von 1917 bis zur Gegenwart.
41118: BORNEBROEK,ARNO - De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond CNV 1896-1996
42255: BORNEWASSER,J.A. - Vijftig jaar Katholieke Jaargangen 1912-1962. Met een inleiding van Anton van Duinkerken. .
39849: BORSSUM WAALKES,G.H. VAN - Dat Boeck van den Oorspronck, een handschrift. Met inleiding en aanteekeningen, namens het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid en Taalkunde bewerkt door G.H. van Borssum Waalkes
44589: BORSSUM WAALKES,G.H.VAN - Andreae Tiarae Annotationes. Aanteekeningen betreffende de roomsch-katholieke kerk in Friesland, sedert de hervorming tot het jaar 1696.
42976: BORST,ARNO - Lebensformen im Mittelalter.
43441: BORSTLAP, S. - Keramiek uit Vietnam.
38762: BOS-ROPS / SCHIE / SLOT / ZANDVLIET(RED.) - De archieven in het Algemeen Rijksarchief.
44241: BOS / HERWIJNEN / PLAAT / VERSCHOOR - Oud fonds.Systematisch overzicht van alle uitgaven, mededelingen en bijdragen verschenen in publikaties van het Historisch Genootschap, 1845-1969.
40510: BOS,L.B - Geologie van Nederland.
40937: BOSCH,R.A - Het conflict rond Antonius van der Os, predikant te Zwolle 1748-1755
45172: BOSCH,THEODOOR WILLEM VAN DEN - Proeve van een ontwerp voor een Wetboek van Militaire Strafvordering.
44359: BOSCH,JEROEN - Gobelins naar Hieronymus Bosch. Atalier Mierzejwski, Warszawa.
39348: BOSCH,P. - Jongens met pit. Een week met een zeilboot er op uit.
44444: BOSCH,JEROEN ) BOSCHERE,JEAN DE, - Jérome Bosch.
44258: BOSCH,JEROEN ) GERLACH,P. - Jheronimus Bosch. Opstellen over leven en werk.
43542: BOSCHMA,C.(EA.) - Antwerps plateel. Tentoonstelling Fries Museum Leeuwarden.
42497: BOSKOOP ) TROMP,JAN - Boskoops Koninklijke (1861 - 1986).
39572: BOSL,KARL - Europa im Mittelalter. Weltgeschichte eines Jahrtausends.
43221: BOSMA,KOOS / ZWARTS,KIM - De kunstwerken van Rijkswaterstaat. The structural art works of Rijkswaterstaat.
40843: BOSSAERS,K.W.J.M - Van kintsbeen aan ten Staatkunde opgewassen. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw
39980: BOSSCHER,PH. M. E.A. (RED.) - Prins Hendrik de Zeevaarder 1820-1879.
42370: BOSSELAAR, J. - Stedelijke rioleeringen. Handboek voor studie en practijk betreffende het ontwerpen en aanleggen van stedelijke rioleeringen.
37946: BOSSELAAR D.E. (EA RED.) - Gedenkboek van het Genootschap van Leeraren aan Ned. Gymnasiën 1830-1930
45198: BOSSUYT,IGNAZE - Beknopt overzicht van de muziekgeschiedenis.
42941: BOSWELL,JOHN - Overgeleverd aan vreemden. Het verlaten van kinderen in de Oudheid en de Middeleeuwen.
44126: BOTKE,IJ. - Het schrijf-boek van Marten Aedsges ( 1746-1806 ), landbouwer te Zuurdijk. Zoo nuttig in zijne kring alslandbouwer. ( Historia Agriculturae XVII )
44891: BOTTENHEIM,S.A.M., - De opera in Nederland.(Patriareeks)
38935: BOUDIER-BAKKER,INA, - Saraï.
42551: BOUMAN, A. - De orgels in de Groote of Martinikerk te Groningen.
44980: BOURDON,M. - Elémens d'algèbre.
40142: BOURGOING,JEAN DE - Aus den Papieren des Herzogs von Reichstadt
43082: BOUT,J. VAN DEN - Architectuur in Fryslân. 1940-2000.
42672: BOUVY, D. - Beeldhouwkunst Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht
40286: BOUW,CAROLIEN E.A. (RED.) - Gaan & Staan
39458: BOUWMAN,E. / BULTHUIS,F. - Natuurkunde en weerkunde voor land- en tuinbouwscholen.
45141: BOVEN,M.W.VAN - De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke organisatie in de periode 1795-1811
44639: BOWMAN,MARY ELLENOR STAFFORD - Descendants of Isaac Van Tuyl, Sr. and Mary McCarter of Bernards Township, Somerset County New Jersey. Ancestral background and notes on the related first Dutch familys of van Pelt, Lakerman, De Kay, Couwenhoven, Jobs, McCarter, van Cortland, Ten Broeck.
44646: BOXER,C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800,
39985: BOXHOORN,A. - The Cold War and the Rift in the Governments of National Unity. Belgium, France and Italy in the spring of 1947: a Comparison
42294: BOYD, ROBIN - New directions in Japanese architecture.
42797: BOYD WHYTE,IAIN - Emil Hoppe-Marcel Kammerer- Otto Schönthal. Three architects from the masterclass of Otto Wagner.
40518: BOYER,RICHARD E. - English declarations of Indulgence 1687 and 1688. (Studies in European History XV)
43319: BRÄUTIGAM,HERBERT - Schätze Chinas aus Museen der DDR
37278: BRÜHL ) KROSIGK,HANS VON - Karl Graf von Brühl. General-Intendant der königlichen Schauspiele, später der Museen in Berlin und seine Eltern. Lebensbilder auf Grund der Handschriften des Archivs zu Seifersdorf.
37070: BRABER,HELLEKE VAN DEN - Geven om te krijgen. Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940.
41320: BRAEMBUSSCHE,A.A. VAN DEN - Theorie van de maatschappijgeschiedenis
37541: BRAHMS ) THOMAS SAN-GALLI,W.A. - Johannes Brahms.
37501: BRAHMS } REHBERG,WALTER UND PAULA - Johannes Brahms. Sein Leben und Werk.
41170: BRAND,KARL-WERNER U.A - Aufbruch in eine andere Gesellschaft. Neue soziale Bewegungen in der Bundesrepublik.
44675: BRANDOLINI / GEHRY/ MENDINI (UA) - ROMAIN, LOTHAR (HERAUSGEGEBEN) - Busstops. Internationales Design-Projekt 1994.
45026: BRANDON,DON / BRANDON,JOYCE - Memoirs and confessions of a stage magician
44819: BRANDSMA,TITUS - Herinneringen aan St. Willibrord in Friesland. ( Frisia Catholica II )
37627: BRANDSMA,F.J. - Low froude number expansions for the wave pattern and the wave resistance of general ship forms.
43748: BRANDT CORSTIUS,H. - De Hoofdredacteur.
38058: BRANDT,PAUL - Sehen und Erkennen. Eine Anleitung zu vergleichender Kunstbetrachtung.
39925: BRANDT-VAN DER VEEN,J. (ED.) - Het Thorbecke archief 1798-1872. (werken Historisch Genootschap)
39371: BRANDTSTÄDTER,H - De tooverviool. Een ware geschiedenis van iemand die haar heeft gevonden en van een die haar bespeeld heeft.
37816: BRATTINGA,PIETER - Planning for industry, art & education as executed by Pieter Brattinga.
40001: BRAUDEL,FERNAND - Civilization & Capitalism 15th-18th Century. Volume 2. The Wheels of Commerce
44942: BRAUDEL,FERNAND - Le Monde de Jacques Cartier. L'aventure au XVIe siècle.
43157: BRAUN RONSDORF,M. - Des Merveilles aux Garçonnes. Histoire de l'élégance en Europe de 1789-1929.
43752: BRAUN,G. / HOGENBERG,F. - Oude Europese Stadsgezichten.
38616: BRAUNTHAL,JULIUS - History of the International world socialism. Volume 3 1943-1968.
43259: BREAD & BUTTER - Brand Bible. Tradeshow for selected brands. Winter 2011.
40770: BREASTED,J.H. - Geschichte Aegyptens
38178: BREDERO) STUTTERHEIM,C.F.P.(INLEIDING,TOEGELICHTING) - Spaanschen Brabander. (de werken van Gerbrand Adriansz. Bredero)
36801: BREDERO) RIJNBACH,A. A. VAN - De Kluchten van Gerbrand Adriaensz. Bredero. Met een inleiding, aantekeningen en een woordenlijst.
38832: BREDERO) PRUDON,S.J.(INLEIDING EN TOELICHTINGEN) - Spaanschen Brabander. Ierolimo.
38281: BREDERO) NAEFF,J.P.(ED.) - Bredero en de kritiek. Een bloemlezing uit de literatuur over Bredero.
45265: BREDSCHNEYDER,FRED - Meer dan een eeuw operette in Nederland.
42511: BREEN ,JACK / OLSTHOORN, BERNARD - De Wand. Vormstudie.
43036: BREGMAN ) HELLINGA,SIEP - Boele Bregman. 1918 -1980. de collectie Hellinga in Britswerd.
45160: BREGSTEIN,M.H. - De beteekenis der wilsovereenstemming voor de uitlegging van overeenkomsten. Rede.
36778: BREISCH,LINDA L. / KENNEDY,VICTOR S. - A selected bibliography of worldwide oyster literature.
37085: BREITENBACH) HOLZ,KEITH / SCHOPF,WOLFGANG. - Im Auge des Exils. Josef Breitenbach und die Freie Deutsche Kultur in Paris 1933-1941.(text in English and German)
38581: BREITKOPF,JOHANN GOTTLOB IMMANUEL - Ueber Buchdruckery und Buchhandel in Leipzig.
38040: BREITKOPF & HÄRTEL - Pasticcio auf das 250 jährige Bestehens des Verlages Breitkopf & Härtel. Beiträge zur Geschichte des Hauses.
44845: BREMMER,ROLF H. - A bibliographical guide to Old Frisian Studies.
44844: BREMMER,ROLF H. - Aspects of Old-Frisian philology. ( Estrikken,69 )
38309: BRENDEL,A. - Nachdenken uber Musik. Mit einem Interview von Jeremy Siepmann
38237: BRENDEL,ALFRED - Music sounded out. Essays, lectures, interviews, afterthoughts
43391: BRENDLER,GERHARD - Geschichte und Gestalten - Civitas dei - von der Kaiserkirche bis zu den Ablassthesen.
41816: BREPOELS,JAAK - Het lager onderwijs in de provincie Limburg (1815-1830).( Maaslandse Monografieen)
39111: BREUER,J. - Romeinsch België. (De Wetenschappelijke Bibliotheek)
44858: BREUKER,PH. / JANSE,A. (RED.) - Negen eeuwen Friesland - Holland. Geschiedenis van een haat - liefdeverhouding.
43328: BREUKER,P. (RED.) - De Fiifde Woansdei. 150 jier P.C. 1853-2003.
37049: BREUKERS,HAICO / POTHOFF,MARIN - Stedelijke openbare ruimte. Kerstnummer Grafisch Nederland 1992
42819: BREYER / NASARSKI / PIEKALKIEWICZ - Nachbarn seit tausend Jahren. Deutsche und Polen in Bildern und Dokumenten.
42878: BREYTENBACH,CLOETE / BARROW,BRIAN(TEXT) - The Spirit of District Six.
42489: BRIGANTI,G. - Glanzvolles Europa. Beruhmte Veduten und Reiseberichte des 18. Jahrhunderts
44772: BRIGGS,ROBIN - Heksenwaan. De sociale en culturele geschiedenis van hekserij in Europa.
40968: BRINK,J. (E.A) - Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen 1930-1955.
37602: BRION,MARCEL - Pompeji und Herculaneum.
44723: BRITISH DESIGN - Profile. 50 British design groups & their works.
42048: BROCKE,MICHAEL / JOCHUM,HERBERT (HERAUSGEGEBEN) - Wolkensaule und Feuerschein. Judische Theologie des Holocaust.
57924: BROECKX,J.L. - Methode van de muziekgeschiedenis. Met een inleiding door F.Vander Mueren.
45180: BROEKHUIJSEN MOLENAAR, A.M.L. - Civielrechtelijke aspekten van kunstmatige inseminatie en draagmoederschap.
6: BROEKHUYZEN,G.H. - Orgelbeschrijvingen door George Hendricus Broekhuyzen senior (handschrift ca. 1850-1862) zijnde een vervolg en verdere uitbreiding van de dispositieverzamelingen van Joachim Hess(1774) en Nicolaas Arnoldi Knock(1788).
44046: BROEKMEYER,M.J. - De Russische landbouw. Boeren, dorpen, platteland.
40153: BROKKEN H.M.,J.A. BRUGMAN,J. VAN HEIJST EN R. POTS (RED.) - 150 jaar Noord-Holland en Zuid-Holland. Gedenkboek bij het 150-jarig bestaan van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland
42867: BROKKEN, H.M. - Het ontstaan van de Hoekse en kabeljauwse twisten
44116: BROM,GISBERT (VERZAMELD) - Regesten van oorkonden betreffende het Sticht Utrecht ( 694 - 1301 ). Bijdragen voor het oorkondenboek van het Sticht Utrecht.
45233: BROM,A. (EA.) - Gedenkboek van het congres der Nederlandsche Organistenvereeniging gehouden 3-5 september 1931 te Amsterdam t.g.v. haar veertig-jarig bestaan
43469: BROM,GISBERT(BESCHREVEN) - Archivalia in Italie belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Derde Deel Rome. Overige Bibliotheken en archieven. (R.G.P., kleine serie 14 )
43468: BROM,GISBERT(BESCHREVEN) - Archivalia in Italie belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Tweede Deel Rome. Vaticaans Bibliotheek. (R.G.P., kleine serie 9 )
38382: BROMBERG,PAUL. - Amerikaansche architectuur.
42789: BROMLEY,J.S. - The Rise of Great Britain and Russia, 1688-1715/25. ( The New Cambridge Modern History VI )
40288: BROMLEY,J.S. / KOSSMANN,E.H. (EDS.) - Britain and the Netherlands. Volume IV. Metropolis, dominion and province.
43222: BROMMER,B. - Katoendruk in Nederland.
42083: BRONGERS,H.A. (VERTALING) - De rol van de strijd. De strijd van de zonen van het licht tegen de zonen van de duisternis. (handschriften van de Dode Zee)
44981: BRONGERS,GEORG, A. - Nicotiana Tabacum. The history of the tobacco and tobacco smoking in the Netherlands.
40493: BROOD,PAUL - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
43936: BROOD,P. - Drentse plakkatenlijst 1593-1840.(Oud-Vaderlabdsche Rechtsbronnen)
57942: BROOK,BARRY S. - Thematic catalogues in music. An annotated bibliography. Including printed, manuscript, and in-preparation catalogues; related literature and reviews an essay on the definitions, history, functions, historiography, and future of the thematic catalogue.
38405: BROOK,G.L. - A history of the english language.
43642: BROOK-SHEPHERD,GORDON - The Last Empress. The Life and Times of Zita of Austria-Hungary, 1892-1989.
57944: BROOK, BARRY S. (ED.) - The Breitkopf thematic catalogue. The six parts and sixteen supplements 1762-1787. with introduction and indexes.
43392: BROOS,KEES / HEFTING,PAUL - Grafische vormgeving in Nederland. Een eeuw
45308: BROSSARD,SEBASTIEN DE - Dictionaire de musique contenant une explication des termes Grecs, Latin, Italiens & Francois, les plus usitez dans la musique.
44940: BROSSE,JACQUES - Les tours du monde des explorateurs. La grands voyages maritimes, 1764-1843.
42631: BROUWER, JAAP(EA) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel V: Fivelingo.
42632: BROUWER, JAAP(EA) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel VI: Aanvullingen 1994-2009.
40883: BROUWER,PETER E.A. (RED.) - Vogels van de Ooypolder
41095: BROUWER,B.J. - De houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging.
41128: BROUWER,J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen (1804-1863).
44462: BROUWER,J. - Thet Autentica riocht. Met inleiding , glossen, commentaar en woordenlijst. (Friesch Saksische Bibliotheek)
57998: BROUWER,BOB - Van auditie tot concert. Een praktische handleiding voor koorzangeres.
42629: BROUWER, JAAP(EA) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I: Hunsingo.
42630: BROUWER, JAAP(EA) - Het Groninger orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel II: Westerkwartier.
37762: BROUWER,G.P. - Ionisatie van argon door alpha deeltjes met verschillende energieën.
42636: BROUWERS,RUUD (INLEIDING) - Het betere werk. Panorama van de hedendaagse architectuur in Friesland.
42608: BROWN,PATRICIA FORTINI - The Renaissance in Venice . A world apart.
39093: BROWN,NICOLAS J. - Russian in three months. Hugo's Simplified System.
44698: BRUCE,JOHN COLLINGWOOD. - The Bayeux Tapestry. The Battle of Hastings and the Norman Conquest.
44580: BRUCH,H. - Kroniek der Friese kronieken. Antikritiek op Bolhuis' kritiek.
37993: BRUCK,PETER / KARRER,WOLFGANG (EDS.) - The Afro-American novel since 1960.
36830: BRUCKNER) AUER,M. - Anton Bruckner. Sein Leben und Werk.
41543: BRUGGHEN ) EGMOND, N.VAN - Consequent christendom. Leven en werk van Mr. J.J.L. van Brugghen.
36614: BRUGMANS,H. / BRUGMANS,I.J.(BIJGEWERKT) - Geschiedenis van Amsterdam. 1100-1925.
41415: BRUGMANS, I.J. (ED.) - Statistieken van de Nederlandse nijverheid uit de eerste helft der 19e eeuw. Eerste en Tweede Stuk + Supplement. ( RGP, Grote Serie 98,99,168 )
38229: BRUGMANS,H. - De buitenlandsche politiek van het Britsche rijk van omstreeks 1870 tot 1914.
45015: BRUGMANS,H. - Van republiek tot koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795 -1815.
37875: BRUGMANS - Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H.Brugmans tgv. 25jarig jubileum als hoogleraar 1904-1929.
44866: BRUIJN, J.R. E.A. - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en Minister, 1787-1854.
43979: BRUIJNE,DICK (EA.) - Amsterdam Southeast. Centre Area Southeast and Urban Renewal in the Bijlmermeer 1992-2010 / Amsterdam ZO. Centrumgebied Zuidoost en stedelijke Vernieuwing Bijlmermeer 1992-2010.
44142: BRUIN,R.E.DE - Burgers op het kussen. Volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 1795-1813. ( Stichtse Historische Reeks, 12 )
42401: BRUIN, H.P.DE (RED.)) - Het Gelders rivierengebied uit zijn isolement. Een halve eeuw plattelandsvernieuwing. (Gelderse Historische Reeks XVIII)
44450: BRUIN,G.DE, - Geheimhouding en Verraad. De geheimhouding van staatszaken ten tijde van de Republiek (1600-1750).
43527: BRUIN,KEES - Kroon op het werk. Onderscheiden in het Koninkrijk der Nederlanden.
42224: BRUINS,J.A. - Hoe ontstond de overtuiging dat Jezus de christus is ?
39973: BRUINS SLOT,J.A.H.J.S - Groen van Prinsterer bij het herstel der hiërarchie in de Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland.
38957: BRUINSMA,GERBEN (E.A.) - Vrouw en criminaliteit. Vrouwen als plegers en slachtoffers van criminilateit.
44363: BRUINSMA,M. (RED.) - Markerwaard.The other side of design. Water en Land. Mythe of Rede. ( seminar inrichting Markerwaard)
45181: BRUINSMA,F. - Cassatierechtspraak in civiele zaken. Een rechtssociologisch verslag.
43548: BRUINVIS,C.W. - Het patriotisme te Alkmaar 1781-1791.
42325: BRUIS W. & / HOOFF,D.VAN - Grand Hotels van de Benelux.
37146: BRUMMEL,L. - Miscellanea libraria. Opstellen over boek- en bibliotheekwezen ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
43160: BRUNELLESCHI,UMBERTO - Umberto Brunelleschi, fashion-stylist, illustrator, stage and costume designer.
36859: BRUNHOFF,JEAN DE - Le couronnement de Babar
37346: BRUNSWIJK ) BOOTSMA,N.A. - De hertog van Brunswijk 1750-1759.
41097: BRUYAS,JACQUES - Edouard Herriot
43294: BUCH,J. - Een eeuw Nederlandse architectuur 1880 / 1990
40844: BUCHHOLZ,WERNER - Staat und Ständegesellschaft in Schweden zur Zeit des Überganges vom Absolutismus zum Ständeparlamentarismus 1718-1720
40341: BUCHNER,RUDOLF - Deutsche Geschichte im europäischen Rahmen
42702: BUCHON,J.A.C. - Ouvrages historiques de Polybe, Herodien et Zozime. Avec notices biographiques par J.A.C. Buchon.
36716: BUCK,H.DE. - Bibliografie der geschiedenis van Nederland.
39023: BUCKLAND,WARREN (ED.) - The film spectator.From sign to mind.
40974: BUDENZ,LOUIS FRANCIS - Rome-Moskou-Rome
42607: BUELOW,GEORG J. (ED.) - Music and society. The late Baroque era: from the 1680s to the 1740.
39057: BUHRS,LIZE - Poppenmoedertjes.
44826: BUIJTENEN,M.P. - Achtkarspelen tussen Munster en Utrecht. ( Frisia Catholica XXV)
44376: BUIJTENEN,M.P.VAN / MEIJER,A.K.DE - Westbroeks heiligen in polderperspectief. ( voordruk van het Archief voor de Geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland, tgv herdenking Slag van Westbroek,1481)
44804: BUIJTENEN,M.P.VAN - Frieslands middeleeuwse marktrechten
2620: BUIJTENEN,M.P.VAN. - De grondslag van de Friese vrijheid.
44612: BUIJTENEN,M.P.VAN - Windesheimers in Bazel St.Leonard 1462-1525. (Overdruk uit; Postillen Kerk en Maatschappij)
44611: BUIJTENEN,M.P.VAN - Middeleeuwse Friese huwelijkstoespraken in Bazel. (Overdruk uit; Archief voor de geschiedenis van de Katholieke Kerk in Nederland)
37546: BUIKEMA,ROSEMARIE / MEIJER,M. - Kunsten in beweging 1900-1980. Cultuur en migratie in Nederland.
43503: BUISSON,DOMINIQUE - Japanische Papierkunst. Masker, Lanternen, Drachen, Puppen, Origami.
36937: BUITEN - Buiten. Geillustreerd weekblad. 26e jaargang 1932.
40076: BULFERETTI - Studi in onore di Luigi Bulferetti
39069: BULLA,J.M. - An introduction to Florentine sculpture in the XV century.
42816: BULLETT, GERALD - Poems in Pencil.
43218: BULTEN,BARBARA (ED.) - Corus Chess Tournament 1938-2008. Corus Chess celebrates its 70th.
42523: BULTHUIS, RICO - Het moderne poppenspel. Techniek en theorie.
37574: BUMA --- HOEKEMA,T(EA.) - Flecht op 'e koai. Stúdzjes oanbean oan Prof. Dr. W.J. Buma ta syn sechtichste jierdei
44113: BUMA, W.J. (BEWERKT) - Rüstringer handschrift. ( Oudfriese Taal- en rechtsbronnen 8 )
44112: BUMA, W.J. (BEWERKT) - De eerste Riustringer codex. ( Oudfriese taal- en rechtsbronnen, deel 11 )
44489: BUMA,W.J.(UITGEGEVEN) - Die Brokmer Rechtshandschriften. (Oudfriese taal- en rechtsbronnen 5 )
40299: BUNGENER,L.F - Histoire du Concile de Trente. 2 Tomes.
37997: BUNT,C.G.E. - Russian art. From Scyths to Soviets.
45077: BURBANK,J. / RANSEL,D.L., (EDS.) - Imperial Russia. New histories for the empire.
42359: BURCKHARDT,J. - Die Zeit Constantins des Grossen.
40722: BURCKHARDT,CARL J. - Memorabilien. Erinnerungen und Begegnungen
37075: BURDS,JEFFREY - Peasant dreams & market politics. Labor migration and the Russian village,1861-1905.
37952: BURG,B.VAN DER. / HEPKEMA,S. - De boterbereiding in de fabriek.
43305: BURGER, J. (VOORZITTER) - Verslag der Commissie in zake de Lichamelijke Ontwikkeling in het Leger, ingesteld bij beschikking van den Minister van Oorlog van 17 december 1917.
37338: BURGER /HELMSTRIJD / NIEUWENHUIZEN / ZADEL - Nederlands gemeenterecht
36795: BURGESS,RENATE. - Portraits of doctors & scientist in the Welcome Institute of the history of medicine. A catalogue.
38277: BURGGRAEVE,ROGER / TAVENIER,JOHAN DE - Terugkeer van de wraak? Een tijd verscheurd tussen revanche, vergelding en verzoening.
38223: BURGIN,E. C. - Koffie.
39427: BURGT,J.H.VAN DER.. - Toepassing van asfalt in waterbouwkundige werken.
36511: BURNAND,EUGENE - Le Sermon sur la Montagne. Illustré par Eugène Burnand d'après ses cartons originaux composés pour les verrieres de l'église de Herzogenbuchsee (Suisse).
36936: BURNETT,JOHN H.(ED.) - The vegatation of Scotland.
43348: BURNIAT,P. / MONSIEUR,J. - Bauhaus 1919 -1933.
42822: BURY,J.P.T.(ED.) - The Zenith of European power 1830-1870. ( The New Cambridge Modern History, X )
38222: BUTLER,F. / ROTERT,R.(ED.) - Triumphs of the spirit in children's literature.
38553: BUTOW,ROBERT,J.C. - Japan's decision to surrender.
37429: BUTTNER,FRANK/ LENZ,CHRISTIAN (HERAUSGEGEBEN) - Intuition und Darstellung. Erich Hubala zum 24.März 1985.
37225: BUVE,RAYMOND. - Boeren-mobilisatie en landhervorming tijdens en na de Mexicaanse Revolutie:de vallei van Nativitas,Tlaxcala, tussen 1910-1940.
42445: BUYK,RIEN - Langs kerken en kapellen. Een orgeltocht door Nederland.
38845: BUYTENDIJK,F.J.J. - Bijdrage tot een onderzoek naar het wezenverschil van mensch en dier.
37986: BYVANCK - Varia historica aangeboden aan professor doctor A.W.Byvanck tgv. zijn 70ste verjaardag door de Historische kring te Leiden.
37981: CABANÈS,DOCTEUR - Le mal héréditaire . Les descendants de Charles-Quint
41081: CABANIS,JOSÉ - Le Sacre de Napoleon. 2 Décembre 1804
44645: CADDEO,RINALDO - Le navigazioni atlantiche del Veneziano Alvise Da Mosto.
42781: CAFFEY,JOHN - Pediatric X-Ray diagnosis. ( with the collaberation of F.N.Silverman)
42128: CAGNAT,R / CHAPOT,V. - Manuel d'archeologie romaine. Tome second. Decoration des monuments(suite),peinture et mosaique, instruments de la vie publique et privee.
38075: CALAND,ELISABETH - Das kunstlerische Klavierspiel in seinen physiologisch- physikalischen Vorgängen nebst Versuch einer praktischen Anleitung zur Ausnützung seiner Kraftquellen.
44670: CALDECOTT BAIRD,DUNCAN - The Expedition in Holland 1572-1574. The revolt of the Netherlands. The early struggle for independence, from the manuscript by Walter Morgan.
37659: CALI.F. - Die Griechische Sendung. Dorische Tempel im Mittelmeerraum.(Fotografien von Serge Moulinier)
42080: CALMETTE,JOSEPH - L'Elaboration du monde moderne.
42079: CALMETTE, JOSEPH - Le monde feodal.
40522: CAMPANOLOGIE - Klokken en klokkengieters. Bijdragen tot de campanologie. Door de historische commissie van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging.
38112: CAMPBELL,E. - Encyclopedia of world cookery.
30418: CAMPBELL, A.(ED.) - Thet Freske Riim Tractatus Alvini.
38596: CAMPE) JEGEL,AUGUST. - Friedrich Campe. Das Leben eines deutschen Buchhändlers.
43170: CAMPELL,BETTINA - Die Engadinerstube von ihren Anfangen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. ( Schweizer Heimatbucher )
43021: CAMPEN,JAN VAN / HARTKAMP,EBELTJE - Aziatische weelde. VOC-kunst in het Rijksmuseum.
40345: CAMPEN,PH. C. M. VAN E.A - Landbouw en landbouwkrediet 1898-1948. Vijftig jaar geschiedenis van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven
37319: CAMPI) KLERCK,BRAM DE - The brothers Campi.Images and devotion.Religious painting in the 16th century Lombardy.
42950: CAMUSSO,LORENZO - Reisboek Europa 1492.
43591: CANTACUZINO,SHERBAN (ED.) - Architectural Conservation in Europe.
37337: CAP,JEAN-PIERRE - Decadence of freedom. Jacques Rivière's perception of Russian mentality. (East European Monographs)
39741: CAPACCINI ) VALK,J.P. / LAMBERTS,E. - Lettres de Francesco Capaccini. Agent diplomatique et intrenonce du saint-siege au royaume uni des pays-bas 1828-1831. (Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Kleine Serie 53 )
40566: CAPET ) POGNON,EDMOND - Hugo Capet. König von Frankreich.
37027: CAPPERS,WIM - Vuurproef voor een grondrecht. Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie 1874-1999.
41248: CAPTEYN,RINKE - Ware gebeurtenissen uit de 19de en 20ste eeuw
37616: CARLISLE,OLGA ANDREYEV - Under a new sky. A reunion with Russia.
44266: CAROLUS, JOANNES - De rebus Casparis a Robles, billaei in Frisia gestis commentariorum libri IV. Ad catholicum Hispaniarum regum Philippum Austriacum.
45146: CARP, E.A.D.E. - Gerechtelijke psychiatrie. Met medewerking van J.M. van Bemmelen en D. Wiersma.
37513: CARRASQUER,F. - 'Iman'y la novela historica de Ramon J. Sender -primera incursion en el realismo magico Senderiano-
43865: CARRINGTON,LORD - Reflect on things past.The memoirs.
37430: CARSPECKEN,FERDINAND. - Fünfhundert Jahre Kasseler Orgeln. Ein Beitrag zur Kultur- und Kunstgeschichte der Stadt Kassel.
40633: CARTER,ALICE C. (ED.) - Historical research in the Low Countries 1970-1975. A critical survey.
44517: CARUSO - SCOTT, MICHAEL - The great Caruso.
39175: CASALS ) TOBEL,RUDOLF VAN - Pablo Casals.
45220: CASALS,PABLO - ALBET,MONTSERRAT - Pau Casals and his museum. Pau casals, a lifetime of music.
44776: CASCIANI, STEFANO - Alessandro Mendini.
37918: CASE,ARTHUR ELLICOTT. - Studies in the literature of the Augustan age.Essays collected in honor of A.E.Case edited by Richard C. Boys.
38009: CASHMAN,TONY. - The Edmonton story. The life and times of Edmonton,Alberta.
39193: CASIMIR,H.B.G.(EA.) - Nederland na 1945. Beschouwingen over ontwikkeling en beleid.
36729: CASIMIR PERIER,M. - Le traité avec l'Angleterre.
45075: CASPEL,P.P.J. - Experimenten op experimentelen.
37097: CASSEDY,S. - To the other shore. The Russian Jewish intellectuals who came to America.
44275: CASTELLI,ENRICO - Simboli e Imagini. Studi di Filosofia dell'Arte Sacra.
40892: CATALOGUS - Catalogus der theologische Bibliotheek-Thierry aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek
43018: CATALOGUS - Vijf kunstenaars. Vijf aspecten van ceramiek / Fünf Künstler. Fünf Wege in der Keramik. Batterham - Cosijn - DeVore - Kuhn - Vermeersch.
44355: CATALOGUS - Tinglazuur aardewerk en tegels.
44865: CATE,C.L.,TEN - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
45195: CATHREIN,V. - Grondbegrippen van het strafrecht. I. Strafrecht en vrije wil. II. Misdaad en straf. ( politieke en sociale studien VIII )
45054: CATLEY,BRYAN - Art Deco and other figures.
44231: CAVENDISH,RICHARD - The powers of evil in Western religion, magic and folk belief.
40802: CAZAUX,YVES - Guillaume le Taciturne. De la Généralité de Bourgogne à la République des Sept Provinces-Unies.
40151: CBS - 75 jaar statistiek van Nederland
43165: CENIVAL,JEAN LOUIS DE - Egypte het tijdperk van de Farao's. ( Bouwkunst der eeuwen )
581: CENTRAALBLAD DER BOUWBEDRIJVEN - Centraalblad der bouwbedrijven voor nederland en koloniën. 15e jaargang 1923-1924.
584: CENTRAALBLAD DER BOUWBEDRIJVEN - Centraalblad der bouwbedrijven voor nederland en koloniën. 18e jaargang 1926-1927.
37682: CERF,BENNETT ALBERT. - At Random. The reminiscences of Bennett Cerf.
43180: CERVANTES SAAVEDRA,MIGUEL DE - Obras Completas. (Ed. Florencio Sevilla Arroyo). La galatea. Don Quijote de la Mancha. Novellas ejemplares. Persiles y Sigismunda. Trato de Argel. Numancia. Ocho comedias y Ocho entemeses. Viaje del Parnso. Poesias.
42472: CESAL,ERIC J. - Down Detour Road. An architect in search of practice.
42897: CESAR FRANCK ) DEMUTH,NORMAN - Cesar Franck.
37565: CEULEMANS,LUK - Louis Zimmer. Voorwoord door stadssecretaris K.Roofthooft, voorzitter Zimmertorenkomitee.
43330: CHAFFERS, WILLIAM - Chaffers concise marks and monograms on pottery and porcelain.
43329: CHAFFERS,WILLIAM - Chaffers concise hallmarks on gold & silver.
40020: CHAMPIGNEUILLE,B. / GISCHIA,L. - La Sculpture en France. De la Préhistoire à la Fin du Moyen Age
57954: CHANAN,M. - From Handel to Hendrix. The composer in the public sphere.
37575: CHANG,T.M. - Semantic decision.
37755: CHAPMAN,G.W.(ED.) - Literary criticism in England,1660-1800.
42475: CHARPENTRAT,PIERRE - Barok. Italie en Midden-Europa. ( Bouwkunst der eeuwen )
38471: CHASE,GILBERT - Die Musik Amerikas. Von den Anfängen bis zur Gegenwart.
42160: CHAUCER ) ECKHARDT,C.D. - Chaucer's general prologue to the Canterbury Tales. An annotated bibliography, 1900-1982.
44839: CHAUCER - ROSSIGNOL,ROSALYN - Chaucer A to Z. The essential reference to his life and work.
42353: CHAUCER) BREWER,D.S. - Chaucer.
38303: CHEKHOV) BRAHMS,CARYL - Reflections in a lake. A study of Chekhov's four greatest plays
38778: CHEKHOV) WELLEK,R.AND N.D. - Chekhov. New perspectives. (Twentieth century views)
37208: CHERUBINI,LUIGI - Theorie des Kontrapunktes und der Fuge. neu bearbeitet und herausgegeben von Richard Heuberger.
40355: CHEVALIER,BERNARD ET ROBERT SAUZET - Les Réformes Enracinement Socio-Culturel
40263: CHIANG,ALPHA C. - Fundamental Methods of Mathematical Economics
41139: CHILDS,DAVID - Marx and the Marxists. An outline of practice and theory
43431: CHIPP,HERSCHEL B. - Theories of Modern Art. A source book by artists and critics.
44979: CHOCARNE,R.P.B.LE - Le R.P. H.-D. Lacordaire de l'Ordre des Frères Prêcheurs. Sa vie intime et religieuse.
42335: CHOPIN ) JORDAN, RUTH - Nocturne. A Life of Chopin.
40739: CHRIST,KARL - Von Gibbon zu Rostovtzeff. Leben und Werk fuehrender Althistoriker der Neuzeit.
38670: CHRIST,K. - Von Gibbon zu Rostovtzeff. Leben und Werk führender Althistoriker der Neuzeit.
39132: CHRIST,KARL. - Neue Profile der alten Geschichte.
43914: CHU,ARTHUR UND GRACE - Jade - Stein des Himmels. Werkstoff für Künsler. Object für Kenner.
39067: CHUDZINSKI,A - Staatseinrichtungen des romischen Kaiserreichs. (Gymnasial-Bibliothek, 39 )
36976: CICHY,BODO - Bouwkunst in Europa. Van de Grieken tot de twintigste eeuw.
37115: CICHY,BODO - Bouwkunst der Oudheid. Begin en eerste bloeitijden van de bouwkunst. Mesopotamie, Egypte, Megalitische bouwwerken, Hethitische, Minoische, Mykeense, Etruskische en oud - Amerikaanse cultuur.
44695: CINQ CODES - Le Cinq Codes. Avec indication de leurs dispositions corrélatives. Augmentes de la Charte Constitutionnelle du tarif des frais de justice etc.
36809: CITTERT EYMERS,J.G. VAN (ED.) - Album Promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 en Album Promotorum der Veeartsenijkundige Hoogeschool 1918-1925.
38854: CLAASSEN,R. / WISSE,P. - Tweehonderd jaar Diligentia 1793-1993.
43243: CLAESSENS-PERÉ, A.M. - Zilver voor Sir Anthony. Silver for Sir Anthony.
44838: CLARK,JOHN (ED.) - The medieval horse and its equipment, c.1150-c.1450.
44936: CLARKE, PETER - Hell and Paradise. The Norfolk - Bounty - Pitcairn Saga.
43541: CLASSICAL BORDER DESIGN - Classical border design.
39404: CLAUDIUS,MATHIAS. - De Wandsbecker Bode. Bloemlezing proza en poezie.
37652: CLEEFF,ED VAN. - Sociaal-economische ordening. Een ideologisch-sociologische beschouwing van religieus standpunt.
44966: CLEERDIN, VINCENT - Dagen van Reisgenot. Beschrijvingen en Beschouwingen. Verhalen over Dusseldorp, van Geneve naar Straatsburg, Praag en Wenen
44693: COEHOORN - SYPESTYN,J.W.VAN - Het leven van Menno Baron van Coehoorn, beschreven door zijnen zoon Gosewijn Theodoor Baron van Coehoorn, uitgegeven en met aanteekeningen vermeerderd door Jhr. J.W. van Sypesteyn, Kapitein-Ingenieur.
44171: COEVORDEN - JOOSTING, J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven berustende, in het depôt van 's rijks archieven in Drente. ( Rijksarchief in Drente )
43236: COHEN,FRE - Het Troelstra - oord. Boekverzorging Fre Cohen.
40351: COHEN,ERNST - Uit het land van Benjamin Franklin
45169: COHEN,M.J. - Studierechten in het wetenschappelijk nderwijs.
37063: COLAS,RENÉ - Le Style roman en France, dans l'architecture et la décoration des monuments.
37064: COLAS,RENÉ - Le Style gothique en France, dans l'architecture et la décoration des monuments.
39418: COLBERT) HECHT,GUSTAV HEINRICH - Colberts politische und volkswirtschaftliche Grundanschauungen.
42924: COLE,B. - Giotto and Florentine painting 1280-1375.
43814: COLEMAN,T. (RED.) - Een noodzakelijke luxe. 15 jaar nederlandse Operastichting - 1971/1986
41499: COLENBRANDER, H.T. - Tien Jaren Wereldgeschiedenis (1905-1915). In overzichten.
37626: COLENBRANDER,H.T. - Vestiging van het koninkrijk (1813-1815). (Nederlandsche Historische Bibliotheek)
39416: COLIJN) DE BRUIJN,J. / LANGEVELD,H.J. (RED.) - Colijn. Bouwstenen voor een biografie.(historische boekerij 3)
45230: COLLAER,PAUL. - La Musique Moderne.
44518: COLLINS, PETER - Changing Ideals in Modern Architecture
38612: COLMJON,GERBEN - De oorsprongen van de Renaissance der Litteratuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw.
36993: COLOMB MME - Deux mères.
42917: COLSON,M. - De rapporten van de Kantoncommissarissen. (1797-1800). Deel I. Maaseik.
44912: COLUMBUS - TAVIANI,PAOLO EMILIO - Christopher Columbus. The Grand Design.
44913: COLUMBUS - MORISON,SAMUEL ELIOT - Admiral of the ocean. A life of Christopher Columbus.
41036: COMFORT,RICHARD A - Revolutionary Hamburg. Labor Politics in the early Weimar Republic.
43772: COMPTON,NIC - Solozeilen. Legendarische zeilers en grote wedstrijden.
42771: CONCERTGEBOUWORKEST - Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest, 1888 - 1988. 2 delen: Deel 1: Voorgeschiedenis 1888 - 1945 / Deel 2: 1945 - 1988.
39819: CONCILIUM TRIDENTINUM - Sacrosancti et œcomenici Concilii Tridentini, Paulo III, Julio III et Pio IV, pontificubus maximis, celebrati canones et decreta
44406: CONNOISSEUR - The Connoisseur Complete Encyclopedia of Antiques
42299: CONNOISSEUR - The Concise Encyclopaedia of Antiques. Volume 1,2,3,4.
42926: CONRAD ) DOBRINSKY,JOSEPH - The artist in Conrad's fiction. A psychocritical study.
39016: CONRAD) VERLEUN,J.A. - The stone horse. A study in the function of the minor characters in Joseph Conrad's Nostromo.
41707: CONSCIENCE ) HAGELAND,VAN A - Hendrik Conscience en het volksleven.
39522: CONSTANDSE,A.K. - Boer en toekomstbeeld. Enkele beschouwingen naar aanleiding van een terreinverkenning in de Noordoostpolder.(bulletin nr 24)
41299: CONTE CORTI,EGON C - Elisabeth. Die seltsame Frau
38450: COO,J.DE - De Kalvarieberg van St. Pauluskerk te Antwerpen.(Maerlantbibliotheek XI)
40851: COOLS,HANS / DE VALK,HANS - Institutum Neerlandicum MCMIV-MMIV. Honderd jaar Nederlands Instituut te Rome.
37559: COOPER,HEATHER - Carnaval perpetuel. A collection of works by Heather Cooper. A book of paintings,illustrations and design.
39126: COOPS,J. - Chemie en cultuur. Referaat verdedigd in de 15de wetenschappelijke samenkomst der vrije Universiteit.
43837: COORNHERT ) BONGER,H. (RED.) - Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht.
45114: COPLAND,AARON - Luister zo naar muziek.
45272: COPPENS,THERA - Marie Cornelie. Dagboek van haar reis naar het hof van Sint-Petersburg 1824 - 1825. Uit het Frans vertaald door Aafke Brunt.
44982: CORBEILLER,CLARE LE - Alte Tabakdosen aus Europa und Amerika.
45299: CORBIN,ALAIN - Pestdamp en bloesemgeur. Een geschiedenis van de reuk. ( studie naar de reukzinen de sociale beeldwereld in de 18e en 19e eeuw )
42795: CORBINO - Onzichtbaar Portretten
44957: CORDFUNKE,E.H.P. - Alkmaar in de 19de eeuw. Facetten van een stedelijke samenleving. ( Alkmaarse Historische Reeks)
44955: CORDFUNKE,E.H.P. - Alkmaar in prehistorie en middeleeuwen. 10 jaar stadskernonderzoek.
44540: CORDFUNKE,E.H.P. / HUGENHOLTZ,F.W.N. - Gravin Petronilla van Holland. Holland in het begin van de 12e eeuw.
42859: CORDFUNKE,E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis.
45235: CORELLI - ALLSOP,PETER - Arcangelo Corelli und seine Zeit. Herausgegeben von Birgit Schmidt. ( aus dem Englischen von Oliver Steinert Lieschied)
43836: CORN,CHARLES - Sporen van een paradijs. Het verhaal van de specerijenhandel.
45173: CORNEGOOR,R.J.C. - De rechterlijke macht. Enige rechtsvergelijkende en rechtshistorische beschouwingen over haar plaats en betekenis.
43526: CORNER,RACHEL / KAGIE,RUDIE - Boeren van Amsterdam.
41069: CORVISIER,A - Regards sur l'Histoire. Sources et Méthodes en Histoire Sociale
38856: COTTAAR,JAN. - Het sportboek voor de jeugd.
37720: COURT,W. DE LA (EA) - Nederlandse bibliotheekproblemen.
40682: COWLEY,MALCOLM - The Dream of the Golden Mountains. Remembering the 1930s.
45029: COX,J.C.M. - Der beden des poerters der stede van Alcmair goedertierlijc toe ghenegen. Stadsrecht Alkmaar - 11 juni 1254.
43701: CRAANDIJK,J. - Wandelingen door Nederland. Noordholland.
36607: CRABTREE,PAM J.(ED.) - Medieval archaeology. An encyclopedia.
37437: CRAFT,ROBERT - Small Craft advisories. Critical articles 1984-1988 (Art, Ballet, Music, Literature, Film).
40472: CRAMER,N. - Van Emden's Rechtspraak op de Armwet, saamgevat en aangevuld door Mr. N. Cramer
41535: CRAMER,S. / PIJPER,F. - Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Geschriften uit den tijd der Hervorming in de Nederlanden. Opnieuw uitgegeven en van inleidingen en aanteekeningen voorzien. Eerste deel: Polemische geschriften der Hervormingsgezinden.
38043: CREEVEY) GORE,JOHN.(ED.) - The Creevey papers.
42913: CREMERS,W.C.I.J. - Aanteekeningen op de nederlandsche wetboeken bevattende de litteratuur en de jurisprudentie.Vierde Deel.
42914: CREMERS,W.C.I.J. - Aanteekeningen op de nederlandsche wetboeken bevattende de litteratuur en de jurisprudentie.Vijfde Deel, Code Penal.
45237: CROCKER,RICHARD L. - The history of musical style.
37524: CROIN MICHIELSEN,N.(EINDRED.) - Meijendel. Duin-Water-Leven.
39406: CROSS,BRENDA.(ED.) - The film Hamlet. A record of its production.
45102: CROWLEY,ROGER - Empires of the sea.. The siege of Malta, the Battle of Lepanto, and the contest for the center of the world.
38711: CRUMP,NORMAN - The ABC of the foreign exchanges,
41091: CULEMBORG ) WEEL,A.J. VAN - De incorporatie van Culemborg in de Bataafse Republiek
44915: CUMMING,W.P. / HILLIER,S. / WILLIAMS,D.B. / QUINN,G. - The Exploration of North America 1630-1776.
44539: CUMMINGS,ABBOTT LOWELL - The framed houses of massachusetts Bay, 1625 - 1725.
37905: CUMMINGS,WILLIAM P. (ED. TRANSLATED) - The Makassarese chronicles of Gowa and Talloq.
44853: CUPERUS,S. - Kerkelijk leven der hervormden in Friesland tijdens de republiek. Tweede deel: De gemeente
40193: CUVALAY-HAAK,M - The Arabic verb. A Functional Grammar approach to verbal expression in Classical and Modern Arabic
44929: CUYVERS,LUC - Into the rising sun. Vasco da Gama and the search for the sea route to the east.
37273: CZARNECKA,IRENA - Polnische Volkskunst. Bauwesen, Innenräume und Geräte, KeramikWeberei, Trachten, Leder und Metallplastik,Scherrenschnitte und Papierzierat, Skulpturen.
58044: DAALDER,HANS / SHILS,EDWARD - Universities, politicans and bureaucrats. Europe and the United States
39350: DAEMEN,JO - Pruikebollen.
38101: DAENENS,L. - De Art Nouveau verzameling uit het Museum voor Sierkunst te Gent
43257: DAHLBACK LUTTEMAN,HELENA - Svenskt porslin. Fajans,porslins och flintgods 1700-1900.
57993: DAHLHAUS,CARL - Foundations of Music History.
45236: DAHLHAUS,CARL - Bericht über den internationalen musikwissenschaftlichen Kongress, Bonn 1970 . Und -Bericht über das Symposium, Reflexionen über Musikwissenschaft heute. Gesellschaft für Musikforschung
39064: DAHM,GEORG - Zur Rezeption des Römisch-Italienischen Rechts.
36972: DAIBER,ALBERT - Mikroskopie der Harnsedimente.
39284: DALEN,H.VAN - Russische muziek en componisten.
44739: DALFSEN,A. VAN / NIEUWLAND,P. - De quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking. Deel 4. Kollummerland, Nieuwkruisland,Leeuwarden.
40942: DALLIN,DAVID J. / NICOLAEVSKY,BORIS I. - Dwangarbeid in Sowjet-Rusland.
44429: DAM,C.VAN - Jodenvervolging in de stad Utrecht. De Joodse gemeenschap in de stad Utrecht, 1930-1950.
43377: DAM,P.R. / SCHAAFSMA,JOH. - Verzameling de Roos. Affiches uit de jaren 1937 -1948.
44729: DAM, J.D.VAN - Nederlandse tegel in kleur. Zeventiende en achttiende eeuwse tegels in het Princessehof.
44423: DAM,P.R. / SCHAAFSMA,JOH. - Van Oldehove tot Grote Kerk. De Grote Kerkstraat in historische beelden.
41676: DAMEN,MARIO - De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482). (Hollandse Studiën 36)
40412: DAMEN,M. / OERLEMANS,J.W. - Radicale bewegingen en sociale mobiliteit in Duitsland 1870-1933. Een analytische bibliografie.
3988: DANÉ, JOZEF - Liefde op het eerste gehoor. Samuel Butler en G.F. Händel. Een biografisch essay.
45112: DANCKWARDT,MARIANNE - Die langsame Einleitung ihre Herkunft und ihr Bau bei Haydn und Mozart.
38867: DANIËLS,JANNIE - Reis naar Kabouterland.
43580: DANIÊLS,W. - De geschiedenis van de komma.
43988: DANIELSSON,BENGT - Eilanden der liefde zeden en gewoonten in Polynesie
38068: DANILOWA,IRINA J. - Dionissi.(Meister der altrussichen Malerei)
40979: DANKBAAR,W.F - Hervormers en Humanisten. Een bundel opstellen
43211: DANTE ) EIKEBOOM,ROGIER - Het Inferno van Dante. ( klassiekers lezen in de oorspronkelijke taal)
37505: DANVERS,F.C. - Report to the Secretary of State for India in council on the Portuguese records relating to the East Indies,contained in the Archivo da Torre do Tombo, at the public libraries at Lisbon and Evora.
36617: DARIEIOS ) KONIG,FRIEDRICH WILHELM - Der falsche Bardija. Dareios der Grosse und die Lugenkonige. ( Klotho. Historische Studien zur feudalen und vorfeudalen Welt 4)
40982: DASSEN,ANNELIES,E.A. (RED.) - Vrouwen in den vreemde. Lotgevallen van emigrantes en immigrantes.
42061: DAVIES,R.T. (ED.) - Medieval English Lyrics.A critical anthology.
39421: DAVIS,MIKE / IRELAND,DONALD - The Science of Rugby Football.
37590: DAVITAMIENTJE - Davitamientje op de maan
40819: DAWIDOWICZ,LUCY S. - The Holocaust and the Historians.
43553: DAWSON, JOHN / CLEMENT, PIET - Gaade`s handboek voor de grafische technieken
38074: DAYOT,ARMAND (DIRECTEUR) - L'Art et les Artistes. Tome IX avril-septembre 1909. Tome X octobre 1909-mars 1910. XI avril-septembre 1910. XII octobre 1910-mars1911, XIV octobre 1911-mars1912
39557: DE NEDERLANDSE OPERA - LIBRETTO - Gluck - Orphée et Eurydice. Gluck - Iphigenie enTauride. Monteverdi - Il ritorno d'Ulisse in patria. Rossini- il Barbiere. Schönberg - Die glückliche Hand. Strauss - Ariadne auf Naxos. Tsjaikovski - Mazeppa.
44192: DE GRAUWE,JAN - Prosopographia Cartusiana Belgica (1314-1796).
37371: DE PEEL) BRAND,M.P.J.VAN - Lief en leed in en over de Oude Peel. Een bijdrage tot de geschiedenis van het gehele Brabantse - Limburgse Peelgebied.
39558: DE NEDERLANDSE OPERA - LIBRETTO - Adams - Nixon in China. Goldoni -Il medico Olandese+single(1968). Richard Strauss - Die Frau ohne Schatten. Stravinsky - the rake's progress - Bijbelse stukken.
37604: DE BIE,J. (RED.) - Griekse mythologie en Europese cultuur
45249: DEAN, DAVID - The thirties. Recalling the English architectural scene. (RIBA Drawing Series)
38674: DEBON,GUNTHER(UBERSETZT UND ERLAUTERT) - Mein Weg verliert sich fern in weißen Wolken . . .Chinesssche Lyrik aus drei Jahrtausenden.
37056: DEBRECZENY,PAUL - Social functions of literature. Alexander Pushkin and Russian literature.
44801: DECAVELE,J. - Eenheid en Scheiding in de Nederlanden 1555-1585. Tentoonstelling n.a.v. de herdenking van de Pacificatie van Gent.
42162: DEGAS ) PICKVANCE,RONALD - Degas sculptor.
38928: DEHING,P.W.N.M. - Eene soort van dynastie van spoorweg-beambten. Arbeidsmarkt en spoorwegen in Nederland, 1875-1914.
37863: DEHMEL,RICHARD - Ausgewählte Briefe aus den Jahren 1883 bis1902.
44463: DEKETH,PETRUS - Tjerk Hiddes de Vries, luitenant-admiraal van Vriesland. In vier zangen. Eene voorlezing, uitgesproken in de vergadering van het departement Harlingen der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, den 4 November 1819.
43879: DEKKER,C. - Een zeer oud en voornaam college. Geschiedenis vande malen op het Hoogland buiten Amersfoort.
37331: DEKKER,F. - Voortrekkers van Oud Nederland. Uit Nederland's geschiedenis buiten de grenzen
39015: DELANEY,SHEILA(ED.) - Countertradition. A reader in literature of dissent and alternatives.
41699: DELFT ) HOUTZAGER, HANS - Getekend in Delft.
41781: DELFT ) SCHUPPEN,P.A.VAN - Onze Prinsenstad.
43762: DELFT - De stad Delft. Cultuur en Maatschappij van 1813 tot 1914. Tentoonstellingscatalogus.
39090: DELFT ) GOUDAPPEL,C.D. - Delftse historische sprokkelingen. Grepen uit de geschiedenis van Delft en omstreken.
43853: DELIUS ) WARLOCK,PETER (PHILIP HESSELTINE) - Frederick Delius. Reprinted with additions, annotations and comments by Herbert Voss.
40211: DELLEMAN,TH - Opdat wij niet vergeten. De bijdrage van de Gereformeerde kerken, van haar voorgangers en leden, in het verzet tegen het Nationaal-Socialisme en de Duitse tyrannie
43153: DELOUGAZ,PINHAS/ KANTOR,HELENE J. / ALIZADEH,ABBAS - Chogha Mish. The first five seasons of excavations 1961-1971. Part 1:Text. Part 2: Plates. ( Oriental Institute Publications)
40454: DELP,P.A. - Im Angesicht des Todes. Geschrieben zwischen Verhaftung und Hinrichtung 1944-1945.
44703: DELPRAT,C.C. - De geschiedenis van de eerste 50 jaren van het Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 1857-1907.
40600: DELZELL,CHARLES F (ED.) - The future of history. Essays in the Vanderbilt University Centennial Symposium
43613: DEMARÉE,R.J. / VEENHOF,K.R. - Zij schreven geschiedenis. Historische documenten uit het Oude Nabije Oosten. (2500-100 v. Chr.)
39407: DEMI - The empty pot.
58006: DEMUTH,NORMAN - French piano music. A survey with notes on its performance.
41086: DEN HAAG ) BRUMMEL,L E.A - Driekwart eeuw historisch leven in Den Haag. Historische opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage
43645: DEN BOSCH - HEIJDEN, PETER-JAN VAN DER(EA.) - Ach lieve tijd. 800 jaar Den Bosch en de Bosschenaren.
36553: DENIKER,J. - Les races et les peuples de la terre. Revue et considérablement augmenteé.
41868: DENIS,VALENTIN - De muziekinstrumenten in de Nederlanden en in Italië naar hun afbeelding in de 15e eeuwse kunst. Hun vorm en ontwikkeling.
36521: DENTENEER,M.J.H. - Rechtspraak en rechtsliteratuur 1911-1920 verzameld uit het weekblad van het recht.
38579: DEPUTATEN - Vezamelde deputaten-redevoeringen. Kuyper, Bavinck, Colijn, Schouten, de Wilde. Uitgegeven in opdracht van de Doctor Abraham Kuyperstichting.
36745: DERCKSEN,J.G. - The old Assyrian copper trade in Anatolia.
44901: DERR, MARK - The frontiersman. The real life and many legends of Davy Crockett.
43621: DESROCHES,J.P. - Le jardin des porcelaines.
42538: DETAILS IN ARCHITECTURE 3 - Creative detailing by some of the world's leading architecture.
42648: DEURSEN,A.TH.VAN. / SCHEPPER,H.DE. - Willem van Oranje. Een strijd voor vrijheid en verdraagzaamheid.
42646: DEURSEN, ATH.VAN. - Mensen van klein vermogen. Het 'kopergeld' van de Gouden Eeuw.
40144: DEUTSCHE EINHEIT - Deutsche Einheit, Deutsche Freiheit. Gedenkbuch der Reichsregierung zum 10.Verfassungstag 11 august 1929
44575: DEVENTER - ACQUOY,J.G.R. - Oud-Archief van Deventer. De Timmermeesters, Weidegraven, Hoofd-, Brug-, Straat-, Wegen- en Artilleriemeesters.
39244: DEVENTER) LIEBURG,M.J.VAN - Nieuw licht op Hendrik van Deventer 1651-1724.
37394: DEVLIEGHER,L. - De Sint-Salvatorskatedraal te Brugge. Geschiedenis en architektuur. ( Kunstpatrimonium West Vlaanderen 7 )
38710: DICKINSON,PETER - City of gold. And other stories of the Old Testament.
44487: DICKINSON,ROBERT E. - The West European city. A geographical interpretation.
2900: DIEDERIKS / NOORDAM / QUISPEL / VRIES - Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. De modernisering van West-Europa sinds de vijftiende eeuw.
36920: DIEHL,C. / MARCAIS,G. - Le monde oriental de 395 a 1081.( Histoire du Moyen Age, tome III )
40958: DIEMER,H. - Vermenigvuldigde gedachten : grepen uit de eerste helft der twintigste eeuw.
45118: DIEPENBROCK,ALPHONS - Brieven en Documenten deel I tm VIII.
37920: DIEPENHORST,P.A. - De loonarbeid.
37996: DIESNER,J. - Die Völkerwanderung.
44533: DIEST LORGION,E.J. - De Nederduitsche Hervormde Kerk in Friesland, sedert hare vestiging tot het jaar 1795, eene bijdrage tot de kerkelijke geschiedenis van Nederland.
41796: DIETEREN,REMIGIUS - Grondbeleid en volkshuisvesting in de mijnstreek. N.V. Bouwgrondmaatschappij Tijdig 1913-1963.(Maaslandse Monografieen)
44755: DIETZ, MATTHIAS / MÖNNINGER,MICHAEL - Japan Design.
41013: DIJK,EVERT VAN - Kalligrafie
42548: DIJK,P.V. - Orgels in de Elzas. Orgelcultuur tussen Frankrijk en Duitsland.
44714: DIJK,H.VAN - Architectuur in Nederland in de twintigste eeuw.
44090: DIJKHOF,E.C. - Het Oorkondewezen van enige Kloosters en Steden in Holland en Zeeland 1200-1325. Deel 1 ; Onderzoek. Deel 2; Bijlagen. Afbeeldingen. Transcripties. (Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de middeleeuwen III )
42711: DIJKSTERHUIS,FOKKO JAN / MEULEN,BAREND VAN DER - Tussen coördineren en innoveren. De Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek, 1957-2000. (Historia Agriculturae 39)
44019: DIJKSTRA,GERARD. - Tien jaar zeilen.
43321: DIJSSELHOF ) BRENTJENS,YVONNE - Dwalen door het paradijs. Leven en werk van G.W. Dijsselhof (1866-1924).
44170: DIKNINGE - JOOSTING,J.G.C. - Het archief der abdij te Dikninge. (Rijksarchief in Drente)
37092: DILLEN,J.G.VAN. - Mensen en achtergronden. Studies t.g.v. de tachtigste verjaardag van de schrijver.(historische studies RU Utrecht)
45040: DIMITROVA-MILCHEVA,A. - Antique engraved gems and cameos in the National Archeological Museum in Sofia.
39130: DIRECTIE VAN DEN LANDBOUW - Bestrijding van plantenziekten in kleine tuinen in den winter. (verslagen en mededelingen van den plantenziektenkundigen dienst te Wageningen no 19)
44507: DIRKS,JACOB - Geschiedkundig onderzoek van den Koophandel der Friezen van de vroegste tijden tot aan den dood van Karel den Grooten.
44471: DIRKS,J - Geschiekundige onderzoekingen aangaande het verblijf der Heidens of Egyptiers in de Noordelijke Nederlanden.
40863: DISCRY,FERNAND - Archives et institutions Hutoises de l'Ancien Régime
39278: DITTMAR,H. - Symbol der Sehnsucht aller. Die Friedenstaube.
40238: DITTRICH,Z.R - Hitlers weg naar de macht. De regering-Von Papen. (Avec résumé en Francais)
4023: DITZHUYZEN, R.E. VAN. - Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek.
45012: DITZHUYZEN,REINA VAN - Onderwijs als opdracht. Leven en werk van de eerste vijftien ministers belast met onderwijs in de periode 1798-1830.
42815: DJILAS, MILOVAN - The Unperfect Society. Beyond the New Class.
37609: DODDE,N.L. - Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek. Een onderzoek naar het denken en het doen van de eerste schoolopzieners in de departementen van de Amstel,de Delf en Texel en van het departement Holland tijdens de schoolwetten van 1801 en 1803.
45078: DODGE,THEODORE AYRAULT - Napoleon's invasion of Russia
38790: DOEL,J.VAN. - Konvergentie en evolutie. De konvergentietheorie van Tinbergen en de evolutie van ekonomische ordes in Oost en West.
40213: DOELEMAN,FRITS - De heerschappij van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van (…)
41453: DOELEMAN,FRITS - De heerschappij van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594. Een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven in het grensgebied van Holland.
41358: DOES,RENE (RED.) - Vijf jaar Nederlands-Russische onderwijs- en wetenschappelijke samenwerking
44452: DOESBURG - VEN, A.J.VAN DE - Het oud-archief der gemeente Doesburg. 2 Stukken. Eerste stuk: Inleiding, inventaris. Tweede stuk: Regestenlijst, brievenlijst, lijst van kaarten en teekeningen, index.
31672: DOESBURG,COR L. - Orgels bij de omroep in Nederland.Historie van orgels bij de omroepen in Nederland in orgelhistorisch perpectief,over besluitvorming bij de aanschaf, over het gebruik van orgelmuziek in de uitzendingen over organisten en orgelbouwers.
44506: DOKKUM ) KALMA,J.J - De Granaet en syn freonen.
37059: DOLLINGER,HORST PETER. - Material,Struktur,Ornament. Beispiele Architektur heute. 3 Textbeitragen von Richard Neutra.
44031: DOMPSELER, NOEL / VERSTEEG.C. - Kurhaus, baken van Scheveningen.
44092: DON,J. - De archieven der gemeente Kampen. 3 delen. Deel I, Het oud-archief. Deel II, Gedeponeerde archieven. Deel III, Het nieuw-archief.
37901: DONDERS ) FISCHER,F.P. / DOESCHATE,G.TEN - Franciscus Cornelis Donders.Uitgegeven t.g.v. het eeuwfeest op 6 november 1958 van het Nederlandsch Gasthuis voor Behoeftige en Minvermogende Ooglijders, gevestigd te Utrecht.
42550: DONGA,HARRY / DIJK,PIETER VAN (RED.) - Monumentale orgels van Luthers Amsterdam.
41859: DONGEN,CAROLIEN VAN - De kas-associatie onderweg 1806-1986.
37311: DONNISON,JEAN - Midwives and medical men. A history of inter-professianal rivalries and women's right.
40672: DOOREN,J.P.VAN - Michael Baius. Zijn leer over de mens.
39290: DOORN,M.VAN - De maag van Den Haag. Vijftig jaar Groothandels-markt en wat daaraan voorafging.
37827: DOPP,WERNER. - Reifrock & Bluejeans. Modebummel durch drei Jahrhunderte.
37851: DOPPELFELD,O. (UA) - Römer in Rumänien. ( Ausstellung)
43876: DORENBOSCH,J.J.F.M. / ROELANDS,J.A.M. - 's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 1
43875: DORENBOSCH,J.J.F.M. / ROELANDS,J.A.M. - 's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
43612: DORENBOSCH,G.J.J.F.M. / ROELANDS,J.A.M. - 's-Hertogenbosch in oude Ansichten. Deel 2.
42574: DORGELO,WILLEM JAN - Orgels,organisten en kosters van de Grote- of Martinikerk te Bolsward.
44974: DORIANN KRANSBERG / MILS,HANS - Kastelengids van Nederland. Middeleeuwen.
37802: DORPALEN,A. - Europe in the 20th century. A history.
43213: DORR,S. - De kundige kapitein. Brieven en bescheiden betrekking hebbende op Jan Olphert Vaillant kapitein-ter-zee (1751-1800).
42536: DORRESTIJN, HANS/ WILMINK,WILLEM - Klim in je pen.
45168: DORST,A.J.A.VAN - De verjaring van het recht tot strafvordering.
38532: DOSTOEVSKIJ) ENG,J.VAN DER. - Dostoevskij romancier. Rapports entre sa vision du monde et ses procedes litteraires.
39231: DOSTOEVSKY) GIDE,ANDRÉ - Dostoevsky.
37548: DOSTOJEWSKIJ) BOHATEC,J. - Der Imperialismusgedanke und die Lebensphilosophie Dostojewskijs. Ein Beitrag zur Kenntniss des russischen Menschen.
43068: DOUMA SAMMLUNG - Niederlandische Keramik des Jugendstils 1900-1925. Aus der Sammlung Douma.
40732: DOUMA,SJOERD - Johannes Stephanus Bernard. Medicus en philoloog 1718-1793

Next 1000 books from Antiquariaat Smit & Bos

12/15