Antiquariaat Snark
Schoolholm 10-23, 9711 JG, Groningen, the Netherlands. Trl.: +31 (0)50 311 35 24            Email: antiquariaat.snark@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
000066: - Kompas Toeristenkaart Drenthe; Schaal 1:120.000; Voor wandelaars, fietsers en automobilisten; met alfabetisch plaatsnaamregister
000067: - Kompas Toeristenkaart Sleeswijk Noord Brabant; Schaal 1:165.000; Voor Wandelaars, Fietsers en Automobilisten; Met Alphabetisch Plaatsnaamregister
000054: - Wandelkaart van het eiland Texel
000119: - Kaart van het Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassengebied; met verbindingswegen te water en te land
000055: - Wandel- en rijwielkaart van Groningen-Assen en omstreken
000112: - Kaart van het Oostfront
000074: - Smulders Kompas Toeristenkaart; Friesland Waddeneilanden; Schaal 1:150.000
6-0071: N.N. - De Bazel en de Bank - Architect K.P.C. de Bazel en het hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij
6-0067: N.N. - Het kapersnest Bloemendaal
000201: - Terschelling: Acht Fietstochten
000200: - Schelvispekel
000199: - Landbouw gemeenschap in de Pandjab
000194: - Beknopt woordenboek der Nederlandsche taal
6-0078: N.N. - Machines met buigzame as
6-0077: N.N. - Hoekopspantafels en kruissupports
000045: - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945; Deel 2: Neutraliteitspolitiek; Vertrek van de Regering; De eerste maanden in Londen.
000046: - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945; Deel 3: Financieel en Economisch beleid
000048: - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945; Deel 5: Ministers- en Kabinetscrises; Voorbereiding Terugkeer (Staten-Generaal, Militair Gezag, Vertrouwensmannen)
000050: - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945; Deel 7: Leiding en voorlichting aan ambtenaren en burgers in de bezette gebieden; Het contact met en de politiek ten aanzien van de verzetsbeweging in Nederland.
000053: - Rhein-Panorama. Der Rhein von Mainz bis Cöln - Le Rhin de Mayence à Cologne - The Rhine from Mayence to Cologne
000025: - Delftsche Studenten-Almanak voor het jaar negentien-honderd-acht
6-0112: N.N. - Het Schuldregister der Regeering; Kritisch overzicht over het sociale werk der regeering in het tijdperk 1897-1901
000024: - Delftsche Studenten-Almanak voor 1905
000044: - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945; Deel 1: Algemene Inleiding; Militair Beleid 1939-1940
000016: - Wielrijders- en wandelkaart van Amsterdam, Haarlem en omstreken; vervaardigd volgens de groote chromo-topografische kaart
000023: - Delftsche Studenten-Almanak voor 1904
000034: - Almanak van den Delftsche Studenten Bond voor 1937
000035: - Almanak van den Delftsche Studenten Bond voor 1938
000036: - Almanak van den Delftsche Studenten Bond voor 1939
000037: - Almanak van den Delftsche Studenten Bond voor 1941
000039: - Tandheelkundige Studenten-Almanak voor het jaar negentien honderd en dertig
000040: - Cadetten Almanak 1938
000027: - Delftsche Studenten-Almanak voor het jaar negentien-honderd-tien
000026: - Delftsche Studenten-Almanak voor het jaar negentien-honderd-negen
000079: - Kompas Toeristenkaart; Zuid Limburg; Schaal 1:50.000; Voor Wandelaars, Fietsers en Automobilisten; Met Alphabetisch Plaatsnaamregister
000080: - La Hollande
000148: - Plattegrond gemeente Uithoorn
000150: - Jubileum Vierkamp
000151: - Nederland-Joegoslavië 1950
000111: - Kaart van Europa; Aangeboden door N.V. Zeepfabriek "De Klok" Heerde
000065: - Motoring and Hiking Map Section C; Including Accrington, Birkenhead, Blackburn, Burnley, Chester, Crewe, Liverpool, Macclesfield, Manchester, Oldham, Preston, Stockport, Wrexham
000172: - Het nieuwe raadselboekje
000174: - Treesje en de tol
000175: - De Kampeer Standaard
000013: - Soest, Soestdijk, Soestduinen; Duinen in het hart van Holland
6-0024: N.N. - De Bije-koer, Frysk jierboekje for 1895 - Fyftichste jiergang
000031: - Almanak van den Delftschen Studenten Bond voor 1933
000075: - Ten Brink's nieuwe Provinciekaarten - Drente
000152: - Kampioenschap van Nederland1950
6-0025: N.N. - De Bije-koer, Frysc jierboekje for 1879 - Fjouwer-en-tritichste jiergang
000064: - Kort over Central Kobenhavn med sporvejslinier; PIOS Turistkort Nr.15.
000168: - Voeding vraagt verzorging
000032: - Almanak van den Delftschen Studenten Bond voor 1935
000178: - Handboekje 1924 van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland
000078: - Sleeswijks Kaart van Limburg; Naar officieele gegevens bewerkt; Schaal 1:150.000; Voor Wandelaars, Wielrijders en Automobilisten; Voor School, Kantoor en Huiskamer; Met nauwkeurige afstandsbepaling tusschen de plaatsen
2062: - Dienstregelingen Noord-Oost-Friesche Autobusdienstonderneming vanaf 2 nov. 1942
000029: - Delftsche Studenten-Almanak voor het jaar negentien-honderd-twaalf
000028: - Delftsche Studenten-Almanak voor het jaar negentien-honderd-elf
000114: - Kompas van de Balkan; Griekenland, Albanië, West-Turkije, Bulgarije, Roemenië, Joego-Slavië en Hongarije; Schaal 1:2.000.000
000113: - Veikart over Norge
6-0048: N.N. - Arhur & Tineke van Soest, oude prenten
2061: - Schrijvers van nabij, 13 Januari - 6 Februari 1949
2028: - Over geneeskunstoefenaren in Nederland
000033: - Almanak van den Delftschen Studenten Bond voor 1936
000137: - Hoe Zee!
000076: - Ten Brink's nieuwe Provinciekaarten - Zuid-Holland
000030: - Delftsche Studenten-Almanak voor negentien-honderd-zeven
000012: - Wandelkaart Bussum, Naarden, Huizen, Blaricum, Laren
000022: - Delftsche Studenten-Almanak voor 1903
000073: - Sleeswijks Kaart van Noord-Brabant; Naar officieele gegevens bewerkt; Schaal 1:160.000; Voor Wandelaars, Wielrijders en Automobilisten; Voor School, Kantoor en Huiskamer; Met nauwkeurige afstandsbepaling in kilometers tusschen de plaatsen
000072: - Rutgers' Kaart van Zuid-Holland; Schaal 1:170.000
000069: - Kompas Toeristenkaart Zuid Limburg week-end; Schaal 1:50.000; Voor Wandelaars, Fietsers en Automobilisten; Met Alphabetisch Plaatsnaamregister
000070: - Rutgers' Kaart van de Noordzee-Kust; Noordelijk Deel (Van Texel tot IJmuiden); Schaal 1:50.000; Voor automobilisten, voor motorrijders, voor wielrijders, vool wandelaars
3017: - Helemaal alleen !
000108: - Ravensteins Weltkarte
000068: - Kompas Toeristenkaart Sleeswijk Overijssel; Schaal 1:140.000; Voor Wandelaars, Fietsers en Automobilisten; Met Alphabetisch Plaatsnaamregister
3015: - De kamperfoelie en de bij / The honey-suckle and the bee
000157: A. J. O. - Mop, Pop, en nog veel meer
2024: AA, A.J. VAN DER - Kleine aardrijkskunde van de gemeente Ezinge, opgetekend rond 1850
6-0047: AALDERINK, JAC. (VOORW.) - Catalogus van de Tentoonstelling van Oostersche Tapijten in het Rijksmuseum van 13 juli tot 3 september
000145: AARDWEG, HANS P. V. D. - Vier meisjes en hun landhuis
000063: ABRAHAMS, E.J. - De kwakzalversmiddelen, hunne inhoud en de gevaren die bij het gebruik dreigen; volgens analyses gedurende 35 jaar gemaakt voor de Vereeniging tegen de Kwakzalverij
2035: AKKER, R. VAN DEN & C.T. DIJKSTRA - 50 Jaar Advendo Sneek in show en muziek
2055: AKKERMAN, A.L. - Uit het verleden van de Parocie Avereest
6-0045: ALCOTT, LOUISE M. - Zonneschijntje
3011: ALETTER, W. - Moeder, die man … ! (Mutter, der Mann … !)
6-0009: AMEZES, WILLEM - Vijf Boeken van de Conscientie en haar regt of gevallen
6-0068: BAARS, H.L. - Grepen uit degeschiedenis van IJsselmonde
000123: BAKKER, KEES - Ligfietsen
C/14-08/2: BAUMANN, E.D. - Een Haarlemsche Chirurgijn uit de XVIIde eeuw
000160: BECKER, G. - Groot Nederland: Idee, Geschiedenis, Verwerkelijking
6-0121: BEELAERTS VAN BLOKLAND, P.R. - Vijftig jaar Elan, 1930-1980. Grepen uit de geschiedenis van een Amsterdams advocatenkantoor
000086: BERGSMA, C.A. - Verhandeling over het Draineren
000142: BEYER, RIE - Aapje
2003: BIJVOET, J.M. - Wegen, meten, tellen
6-0008: BISSCOP, NICOLE DE - Byobu, Japanse kamerschermen in Belgisch priv?-bezit
000166: BLINK, H. - Het gebruik der aardglobe bij het onderwijs
6-0073: BLOK, W. - Eilandgeschiedenis in beeld - Afbeeldingen van de Hoeksche Waard uit de zeventiende tot en met de negentiende eeuw
000167: BOEKE, J. D. - Beknopte handleiding bij den aanvang van het onderwijs in de Scheikunde en der practische oefeningen in het laboratorium
6-0081: BOER, H. DE - En nu ... de post ! Talrijke formuliern uit de practijk voor het zesde en zevende leerjaar der lagere school, het Voortgezet lager onderwijs en het Nijverheidsonderwijs
6-0093: BOERBOOM, HENK - Het paard dat schaken kon en andere verhalen, voor beginners en gevorderden
000180: BOEREFIJN, W.F., VAN DAM, W. - Ons Loods- en Reddingwezen
6-0120: BOEREMA, I. (RED.) - Medische ervaringen in Nederland tijdens de bezetting 1940-1945
6-0013: BOETZE, WIM - Semslinie Kunstlijn, 8 nieuwe beelden langs een historische grens
3002: BÖHME, FRITZ. W. - Poet, poet, poet (Putt, Putt, Putt)
2002: BOKKEL HUININK, A. TEN - Over zuigelingensterfte
C/14-08/21: BOOGAARD, JOHN H. UIT DEN - Culinair breviarium; over de ervaringen van een reiziger die zich oprecht verlustigde in de schoonheden van de Veluwezoom, en tevens behelzende enkele diepzinnige bespiegelingen van poëten en andere fijnproevers over de geneugten van het hotelleven en de genietingen van het goede eten. Kortom: Waarin het hof gemaakt wordt aan Gelderland en men de lof bezingt van het Hof van Gelderland te Wageningen.
6-0087: BOSCHMA, C. (VOORW.) - Lucas Pieters Roodbaard, architect van buitengoederen
6-0089: BOSMAN, EVERT - Strategische verkenning West-Oost Corridor
6-0101: BOTHA, C.GRAHAM - 300 jaar: Van Riebeeck Festival
2051: BOTJE, D.H. E.A. - 100 jaar W.E.E.V.A. 4 oktober 1871-1971
6-0113: BROUWER, MARGUERITE J.N. - Van Polen naar Nederland, en terug ... Verhaal over een Poolse combattant (1921-2003)
C/14-08/3: BRUGMANS, H. - Historische tentoonstelling der Universiteit van Amsterdam; 1632 - 1932
6-0005: BRUIN, RIEN DE (VOORW.) - De Tike ? Waar ligt dat ? Een sociaal, kultureel en historisch overzicht van een klein, onbekend maar niet onbetekenend dorpje in Friesland
000154: BUTIJN, HÉLENE - De Nederlandse pers en Zuid-Afrika
3020: CHRÉTIENNI - Mijn eerste Liefde !
6-0098: COCK, J. DE - Bloemenhoedjes
6-0021: COSTER, CHARLES DE - Reeds geruime tijd verlangde ik er naar Amsterdam te leren kennen
6-0040: CRAMER, J. (VOORWOORD) - 10 jaar Drents Genootschap
2026: CREUTZBERG, K.F. & J. HARDEMAN - Het onderwijs in Nederlandsch Indië
6-0094: OOM DAAN - Verjaringsversjes voor onze kleinen
000187: DE GELDER, W. - De Vraagbaak voor Burger en Koopman
000162: DE REDACTIE VAN "DE GRACIEUSE" - De raadgever op huishoudelijk gebied
000184: DE VRIES, LEONARD - Het Jongens Electriciteit Boek
000155: DEENK. A - Het onderscheidingsvermogen voor Toonintensiteiten.
6-0001: DEMEESTER, LUC E.A. - Bericht aan de reizigers - Over de toekomst van de Twintigste Eeuw
000091: DIBBITS, HENDRIK CORNELIS - De Spectraal-Analyse
000181: DICKSON, P., GOULDEN, J. C. - There are alligators in our sewers & other American credos
000008: DIEMONT, DANIËL EGBERT HENDRIK - Eenige opmerkingen over de bekentenis in strafzaken
6-0052: DIETEREN, REMIGIUS - Veertig jaren arbeiderswoningen in Limburg - "Ons Limburg" 1911-1951
000188: DIJKMAN, R, MULDER, L. - Farmacie aan de Schiedamseweg
6-0058: DIJKMAN, F.N.J.A. (VOORW.) - Venster op Deventer
C/14-08/29: DIKBOOM, J. E.A. - De Dienst der Dankbaarheid; Verzamelde Preeken, bij gelegenheid van de bevrijding van Drachten aldaar gehouden in de Kerkdiensten op Maandag 16 April 1945.
C/14-08/8: DINNISSEN, MARIJKE - Gras Heyen 'Als jullie dood zijn, kom ik terug'
000156: DISCHOECK, C.A.J. VAN, HICHTUM N. VAN - Kinderleven
6-0119: DONGEN, J.A. VAN (RED.) - De vooruitgang van de geneeskunde in onze eeuw
6-0096: DONKER, STIEN & BEP - Schoolkameraadjes, deel 1b: De deftige poes Loeki
000106: DRINKWATER, JOHN - The life and adventures of Carl Laemmle
6-0018: DUK, WIERD E.A. - De Hoge Bomen Collectie - de 25 afleveringen
6-0028: DYKSTRA, WALING - Reis nei 't sindingsfeest in 't Oranjewald op 'e 9de Juli 1873
2034: EVERTS, PHILIP E.A. - In de bocht naar links rechtdoor
000192: EWALD, CARL - De Anemonen en andere sprookjes
6-0029: FABER-DE HEER, T. - Uitspraak over 14 dagen; momenten uit een strafzaak
6-0086: FAHNER, AD & JES WASSENAAR - De Jacobijner, hart van Leeuwarden - Een kleine geschiedenis van de Grote Kerk
3005: FELIX, HUGO (MUZIEK) - Youp-la, Catarina !
000158: FIO - Gelegenheids-Versjes bij Nieuwjaars-, Verjaars- en Bruidsfeesten voor de jeugd
6-0050: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - De hedendaagsche stedenbouw
000003: FOCKEMA, RUDOLF ADRIAAN - Het vervallen van de tijdsbepaling bij vermindering der gestelde zekerheid (artikel 1307 B.W.)
2012: FONTAINE VERWEY, H. DE LA - Het boeckje van Erasmus aengaende de beleeftheidt der kinderlijcke zeden
3001: FOORT, ANNIE - Vaders keuze
000092: FROGER, W.A. - Handboek bij het bepalen der afmetingen, der voornaamste deelen van bouwkunstige zamenstellingen, naar de daarop werkende krachten of belastingen; - in overeenstemming met het werkdadige bewerkt en ook voor minder geoefenden verstaanbaar gemaakt. Tweede stuk, betreffende de dijken, borstweringen, beschoeijingen, zandbeplembingen en bekleedingsmuren.
C/14-08/5: (GEEN AUTEUR) - Zuid-Limburgsche Missieweek te Maastricht; van 9 tot 17 julie 1921
C/14-08/28: [GEEN AUTEUR] - Hou je mond gezond
6-0014: GEEST, SJAAK VAN DER / GEERT MOMMERSTEEG - Het bed / The bed; Themanummer Medische Antropologie, Tijdschrift over gezondheid en cultuur, jaargang 18, nr. 1
6-0027: GERARDS, E.J. (VOORW.) - Staatsmijn Emma, Bedrijfsgids
000005: GIFFEN, ATE VAN - Eenige opmerkingen over het wettelijk erfdeel
000130: GOEVERNEUR, J. J. A. - De ontrouwe vriend
2021: GRAND, JOHN LE - Anatomisch Museum
6-0019: GROFFEN, MAYKE E.A. (RED.) - Honderd !
6-0042: GROOT, JAN DE - Het Boek voor de Jeugd - een goudmijn uit de jaren dertig
6-0041: GROOT, JAN DE - De Notenkraker - Korte schets van een 'politiek-satyriek weekblad' 1907-1936
6-0043: GROOT, JAN DE - Bosatlas, 'Nationaal monument'
3012: GROSSMANN, PAUL - Liefde en Geluk ! Walslied
3022: HAAGSCHE COURANT, MUZIEK-UITGAVE - Nr. 5, Salon-Album
3025: HAAGSCHE COURANT, MUZIEK-UITGAVE - Nr. 11, Klassiek-Album
3026: HAAGSCHE COURANT, MUZIEK-UITGAVE - Nr. 12, Armee-Marsch-Album
3023: HAAGSCHE COURANT, MUZIEK-UITGAVE - Nr. 8, Ouverturen-Album
3024: HAAGSCHE COURANT, MUZIEK-UITGAVE - Nr. 10, Ouverturen-Album
3027: HAAGSCHE COURANT, MUZIEK-UITGAVE - Nr. 13, Ouverturen-Album
3028: HAAGSCHE COURANT, MUZIEK-UITGAVE - Nr. 14, Ouverturen-Album
3029: HAAGSCHE COURANT, MUZIEK-UITGAVE - Nr. 20, Opera-Album
6-0039: HAAS, J.M. DE & A. VAN TURENNOUT - Tropische planten in de Hortus
C/14-08/9: HARNONCOURT, RENÉ D' - 50 jaar moderne kunst in de USA; architektuur, schilder- en beeldhouwkunst, grafiek; 2 maart - 15 april 1956
6-0061: HATTUM, M. VAN (INL.) - Helmers' Veilingcatalogus
6-0060: HATTUM, MARINUS VAN - Jan Fredrik Helmers (1767-1813), Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger
6-0017: HAVERKAMP, H. - "Anti-oorlog-beweging": 30 stellingen
000144: HEIJDEN, J. H. VAN DER - Menko wordt Speurder
000007: HEIM, ANTONIE JOHAN VAN DER - Het budgetrecht; eene historische schets
2031: HELSDINGEN, W.P.G. (BEWERKER) - Volkscatechismus
3018: HENSCHEL, HEER & MEVR. - Annie Laurie (Schotsch Volkslied)
C/14-08/6: HERBERG, P.T. VAN DER - Dantumadeel door de jaren heen...
6-0122: HERES DIDDENS, JACOBUS - Het recht van de huurcenter
6-0062: HEYENDAEL, A.J.F. - Ceresband 7; schetsen, anekdotes, persoonlijkheden uit de jaren zestig van de Band
6-0034: HOEDEMAKER, PH.J. - Artikel XXXVI onzer Nederduitsche Geloofsbelijdenis tegenover Dr. A. Kuijper gehandhaafd
000115: HONDIUS, FRITS W. - De Wackere Hondt; Leven en werken van de kartograaf JODOCUS HONDIUS 1563-1612
6-0031: HONDIUS, J.F. EN W.D. VAN WIJNGAARDEN - Het Huis der Gemeente Epe
000002: HOUTEN JZN., D. VAN - Scheiding van Tafel en Bed volgens het ontwerp van 1886
000127: HUBERTS, W.J.A., ET AL - Biographisch Woordenboek der Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterkunde
6-0054: HULSHORST, A. VAN - Van de wieg tot den troon - Schetsen uit het leven van Koningin Wilhelmina
000143: HULSMANS, ANNIE - De club van Vijf
6-0055: IJZERMAN, HERMIEN - Jaapje het avontuurlijke aapje
000087: INDUSTRIEELE MAATSCHAPPIJ VH J.W. BRONWASSER CZN. - Ons Fundatie-Boek
6-0116: IWEMA, JENTINUS - Het Bronchus Adenoom
C/14-08/12: JACKSON, HIRAM - Uitvoerige inleiding over hypnotisme, mesmerisme, clairvoyance (helderzien), suggestive therapeutiek en de opvoeding in slapenden toestand
6-0046: JACOBS, HERM.J. - Reizen en pleisteren; een serie aardrijkskundige leesboeken voor het lager onderwijs. 1A: in Nederland, IIA en IIB: in Europa
6-0022: JANSSEN, VICTOR E. E.A. - Gewoon Vandalen
6-0084: JONG, J.M. DE (VOORW.) - VCSB vierde lustrum - Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond 1915-1935
6-0038: JUNIOR, D. - Voor vroolijke dames ! Keur van vroolijke voordrachten, komieke scenes, humoristische coupletten en kamerstukjes, voor 1 en 2 dames
2010: KAAY, F.C. VAN DER - De evolutie in het steriliteitsvraagstuk
2057: KALFF, G. - Over de wording van literaire kunstwerken
2058: KALFF, G. - Taalstudie en literatuurstudie
6-0092: KALMA, J.J. - De vier wandschilderingen in de Friese Statenzaal
000196: KARSTKAREL, P., VEEN, L. VAN DER - Van krimpjeswoning tot trefkule
3007: KELLY SR., J.PH. (ZANGER) - Je krijgt het toch niet schoon
2030: KERCKHOFF, P.J. VAN - Over chemische verbinding
2011: KIEKE & STAN - Popfestivals
6-0010: KINGMANS, HUGO - Leeuwarden 700 - de handel en wandel in 7 eeuwen
6-0090: KLAPWIJK, G. - Wat verenigingsleiders moeten weten
2025: KLOMBERG, ARNOLD - Veganistisch kookboek
6-0059: KOLFF, B. (VOORW.) - Constantin Guys 1802-1892
C/14-08/13: KONING, DAVID - 2000 tahun teater - 2000 jaar theater
C/14-08/22: KOOLMAN, M. - Damgenootschap Het Noorden in vogelvlucht
2046: KORPERSHOEK, J.M.J. & J. SIEGENBEEK VAN HEUKELOM - De invloed van armhoudingen en armbewegingen op den omvang der ademhalingsbewegingen; thorax-metingen
2029: KOSSMANN, E.H. - De functie van een alphafaculteit in onze maatschappij
6-0075: KRIKKE, IVE D. (EINDRED.) - De Oosterpoort, een 19e eeuwse woonwijk; diagnose en therapie bij een stadsvernieuwing. Eindrapport van de Projektgroep "Oosterpoort" van het Planologisch Studiecentrum van de RU te Groningen
2019: KRIMPEN, H. VAN - Het schone leven; drie fragmenten
2048: KROPVELD, A. - Wij jonge mannen; het sexueele vraagstuk van den jongen man vóór zijn huwelijk
6-0049: KROSENBRINK, H. (RED.) - Honderd jaar Geldersche Maatschappij van Landbouw [afdeling] Winterswijk
3013: KUNOTH, GEORG - Spreken is Zilver en Zwijgen is Goud ! (Reden ist Silber und Schweigen ist Gold)
6-0097: LAAN, K. TER - Geschiedenis van Groningen
3009: LAGEMAN, D. (ZANGER) - Beschaving is 'n heerlijk iets !
6-0063: LANDSMAN, LEO (BEW.) - Nieuw-Griekse sprookjes
6-0065: LEEUWEN, KEES VAN - Who is afraid of the coffin - a painting project / Bericht van het graf - anti-gedichten van tussen de zerken
6-0085: LETZER, J.H. - Cursus voor tweestemmig gezang, bevattende Inleiding en 112 tweestemmige oefeningen, waaronder 24 vocalises - Eerste deel
000136: LINDEMAN, COR - Nonnie's Tweestrijd
000138: LINDEMAN, COR - Nonnie's Tweestrijd
000147: LINDEN, JOANNES VAN DER - Regtsgeleerd, practicaal, en koopmans handboek
6-0053: LINDENBERG, W. - Brieven aan een Verpleegster
6-0114: LOMBERT, A.H.J. - Algemeene handelskennis; Handleiding voor studeerenden in boekhouden en handelscorrespondentie
6-0012: LOUWERSE, P. - Ge?llustreerd Uitspanningsboek voor jongens en meisjes
000128: LÜBBERS, B. J. J. - De Therorien der puerperaalkoorts.
000085: MAANEN, T. VAN - Ontwatering en Bevloeiing; Deel 1. Ontwatering
000124: KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ N.V. - KLM Royal Dutch Airlines; Batavia-Amsterdam.
3014: MARION, DAVE - Mijn liefste (Only one girl in the world for me !)
6-0082: MATHOT, H. - De wantoestanden in de drukkersbedrijven en de gevolgen voor hare producten en afnemers
3019: MAXSTADT, KARL (MUZIEK) - Daar zie je wat, daar hoor je wat, en je leert er nog wat bij !
2043: MEER, SONJA VAN DER - 85 jaar grenze(n)loos lezen / 85 years of bound(ary)less reading
6-0032: MERWE, PIJKEL & JAAP VAN DER - De rebelse meid - vinnige vrouweversjes
000121: METS, W. TZ. - Visschers Grietje. 1e druk
2060: MIDDENDORP, H.W. - Centralisatie van hooger onderwijs
6-0069: MILLER, JACK - Het bridgespel - Handleiding voor beginnende en meer geoefende spelers
3006: MILLÖCKER, KARL - De Vice-Admiraal (operette)
2056: MINDERAA, P. - Lyriek en leven
6-0016: MOERKERK, J.J. EN ANS DE BEER - Electriciteit en gas in de huishouding
C/14-08/16: MOLHUYSEN, P.C. - Catalogus der Bibliotheek van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem
6-0109: MOLLEMA, J.C. - Voor den stroom en op de klippen; de lotgevallen van Frans en Pieter Bol
6-0011: MUZZARELLI, R.P.ALPH. (S.J.) - De auctoriate Rom. Pontificis in conciliis generalibus. Tom. II
2037: NANNINGA-BOON, A. - Psychologische ontwikkelingsmethoden van het doofstomme kind
2022: NOLLE, F.A. - 1940-1945 oorlogsherinneringen
6-0111: OBSERVER (= MEYER SLUYSER), WILLEM DREES (VOORW.) - Groot Brittanni?, rood Brittanni?
000095: OORT, H. - Het menschenoffer in Israel
2016: ORTT, FELIX - De vrije mensch, studies
000006: PASTEUR JR., JAN DAVID - Iets over beperkte handlichting
6-0057: PEEPERKORN-VAN DONSELAAR, L.A. - Twee eeuwen technisch onderwijs, twee eeuwen bij de tijd; de geschiedenis van MSG Leiden 1785-1985
2044: PORTHEINE JR., H. - De St. Eusebius- of Groote Kerk te Arnhem
000010: REENEN, MAURITS VAN - De ontbinding van provinciale staten en gemeenteraden
2027: REGOOR, C. (WOORDEN) & L. VAN DONGEN (MUZIEK) - Verstaat ge, wat ge zingt ?
6-0023: REITSMA, ELLA - Museumhuizen
2006: REMIJNSE, J.G. - De sociale geneeskunde en de artsen
3008: REYDING, A. (AUTEUR) / WAGEMANS, G. (ZANGER) - Och, ik heb 't zoo noodig ! coupletten uit De Nieuwe Prikkel, revue in 3 bedrijven
3016: REYDING, A. - Wie zoo wordt aangepakt !
6-0007: RIENKS, K.D. E.A. - Onbegrensd & ingekaderd - Zes kunstenaars in beeld
000173: RIENZI - Rijk en Arm of Maatschappelijke Tegenstellingen
6-0100: RIJKSCHROEFF, B.R., W.K. CHUNG, X.M. ZHANG - Honderd jaar Chinezen in Nederland
000149: RITTER JR., P. H. - Middelburg
000139: RIVE BOX, HANS DE LA - Simson
6-0102: ROELOFS, SIEM EN JO GABRI?LS - 75 jaar... de handen uit de mouwen / 75 jaar Technische School Heerlen 1913-1988
2001: ROOS, J. - De leer van het alles-of-niets
000107: ROTGANS, JAN - Boer Krelis en z'n kippetjes
000129: ROYEN, H. J. B. VAN - De wereldoorlog: zijn onstaan en de Slavische politiek
6-0076: RUIS, D. - Het Fort aan den Hoek van Holland, poortwachter van Rotterdam - Een rondwandeling door een Vestingwerk der 1e Klasse / Gate keeper of Rotterdam - A tour of a first class fortress
6-0070: SALOME, ROBBERT - 24/7
2050: SAMENSTELLERS - Streekleesboek ten dienste van de lagere scholen in Rijn-, Delf- en Schieland; deel 3
C/14-08/25: SANDEN, TOON VAN DER - Mar alles gao over
000058: SANDERS, C. - De Rangeertest; proeve ener methode van quantitatief en qualitatief intelligentie-onderzoek
2041: SCHILDT, W.D.F. - Nationale Bomenbank 1972-1997
6-0117: SCHOLTEN, HENRICUS GERHARD - Urolithiasis bij kinderen; een studie over 110 kinderen met steenvorming in de urinewegen
6-0083: SCHOUTEN, MATTHIJS E.A. - Landschap is geen stilleven - Gebruik en beleving van het landschap rond Haarlem in de 17e en 21e eeuw
2047: SETERS, A.J.C. VAN (BEWERKING) - Wen-Bao en Tsjoen-Len, de geschiedenis van een Chineesch jongetje en zijn zusje
6-0003: SIERMAN, KOOSJE - Joh. Ensched? 2003 1703 grenzeloze zekerheid eeuw in eeuw uit
6-0118: SIJPKENS SMIT, MATTHEUS - Viscositeit en viscosimetrie van het bloed
2039: SIJPKENS, B. - De kerndeeling bij Fritillaria Imperialis
000153: SLEESWIJK, J. G. - Sportief, maar met verstand!
000082: SLINGENBERG, BODO J.W. - Misvormingen van Extremiteiten
3003: SLOANE, A.B. - Suzi
6-0006: SLOMP, MARGO (RED.) - Home Made
3021: SOHNS, A. (ZANGERES) - Giri Biri Cocolo
3004: SOHNS, ANTOINETTE - Lach-coupletten bij de voorstellingen door het Amsterdamsch Lyrisch Tooneel van De Vledermuis, Operette in 3 bedrijven van Johan Strauss
6-0056: STAL, KEES & MAARTEN VAN DOORN - Den Haag volgensStal & Van Doorn
000057: STENGEL, E. AND NANCY G. COOK - Attempted suicide; it's social significance and effects
000081: STRAUB, M. - Handleiding bij het Oogheelkundig Onderzoek
C/14-08/11: SWAAK, KLAAS - De hete adem - dagboek van een wethouder 1997 - 1998
6-0033: TAMSE, C.A. - Bij de honderdste geboortedag van Jhr. Mr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (1888-19880; Herdenkingsrede, uitgesproken op de Borg Verhildersum, 6 april 1988
6-0088: TEENSTRA, ANNO - De fiets; plezier ervan - pech ermee !
6-0044: TEGNER, ESAIAS - De Frithiofs-Saga; opnieuw uit het oorspronkelijk Zweedsch vertaald; voorafgegaan door eene levensschets van den dichter en eene inleiding tot het gedicht door H.P. Dewald
6-0072: TERTHOLEN, W.F. VAN & R. VENEKAMP; RED. A.J. NOSSENT - Verlichting van rijwielen en carriers
000135: TERWYNNE, HANS - Overschotje
6-0015: TORENBEEK, CAROLINE - Firma droom & werkelijkheid
3010: UDE, JULIA (ZANGERES) - n Aapie op 'n Stokkie, komische coupletten
2014: VADER, JACK (TEKST) & PETER VERDURMEN (FOTO'S) - Vissermans; Bressiaanders aan het woord
000141: VANWEDDINGEN, V. L. - Asoko de Zwerver
6-0099: VEENENDAAL, WILLEM VAN - Vissen en visverhalen : zijnde een album vol wetenswaardigheden over vissen, hun vangers en velerlei andere waterige aangelegenheden van aal tot zalm, waar geen woord Latijn bij is
6-0095: VEENENDAAL, WILLEM VAN & REIN MIJDEMA - Zo moet je vissen !
6-0106: DUBOUT / A. VERMEIJ - De belangrijkste artikelen uit de Wegenverkeerswet en het Wegenverkeersreglement
6-0037: VLIJMEN, MARIA VAN & BOB VAN DER GIESSEN - Koopman in beweging - Pon's Automobielhandel BV 1895-1997
C/14-08/10: VOORST VADER, P.C. VAN - Wiegeliedjes bij het droogzwemmen
2059: VOOYS, C.G.N. DE - De sociale roman en de sociale novelle in het midden van de negentiende eeuw
2040: VOS, B.H. - Insufficientie der aortakleppen
2018: VRIES, J.J. DE - De gevoelloosmaking van tanden en kiezen in de onder- en bovenkaak
6-0035: VROOM, H. - Batavia latina: carmina varia poetarum batavorum
000118: W. STRACKE, FÖRSTER - Der qualfreie Fang des Haarraubzeuges; mit der Kastenfalle und Prügelfalle; in Jagdgehegen, Parkanlagen, Gärten und Gebäuden
6-0104: WAGNER, F.A. - Het slangenboekje
6-0064: WARNER, BEN - De ontwerper & de fotograaf; John Stoel, fotograaf & Tineke Wieringa, grafisch ontwerper
2036: WARNSINCK, J.C.M. - De zeeoorlog van Holland en Zeeland tegen de Wendische steden der Duitsche Hanze, 1438-1441
6-0051: WEINREB, F. - Het Hebreeuwse Alphabeth - Amsterdam I cursus
2008: WENT, F.A.F.C. - De macht van het kleine
6-0091: WEZEL FZN, H. VAN - Haartje Hengelo 1845-1995 - Verhalenbundel ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum van Van Wezel Transport
6-0108: WIEGERSMA, PIETER - Een kind ziet het dorp
000004: WILDERVANCK DE BLÉCOURT, PAULUS - Inschrijving der zakelijke rechten; stelsels van openbaarheid
2038: WINTGENS, W. - Redevoeringen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1879-1881, met aanteekeningen
2004: WOLFF, L.K. - De hygiëne in Utopia
6-0080: WOLFSLAG, GEA - Het watermachien - stoomgemaal Vier Noorder Koggen
C/14-08/18: ZIJLSTRA, W.G. - Het laatste schriftje van W.G. Zijlstra, Hoogleraar Fysiologie, RU Groningen 1960-1990
6-0002: ZWARTS, STEF - Uit de Diepte - Themanummer "Oral History" - Berichten uit De Batum en andere Wieringer verhalen

12/15