Sportboek International
Bilderdijkkade 23A-huis, 1053 VB Amsterdam, Nederland Tel. +31 (0)20 - 618.43.20 Fax. +31 (0)20 - 618.33.85            Email: mark.grijsbach@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9252: - ROGER FEDERER - REPLAY. Mijn verhaal. (DVD)
10428: - Hard Gras 82. Zlatan is gek
10431: - Hard Gras 85. Luis Suarez: Porque, negro?
9768: - LECH-CHEMIE GERSTHOFEN. 50 Jahre Werksgeschichte 1902 bis 1952
9835: - Het Nederlandse Afrikabeleid 1998-2006. Evaluatie van de bilaterale samenwerking + Samenvatting
12712: [VISCH, HENK] - Henk Visch. Skulpturen 1980-1986
12901: - The Art of Designed Environments in The Netherlands
12863: - Luis Suárez. De autobiografie
11997: - The Encyclopedia of Christianity. (Complete in 5 volumes)
7528: 1972 - München 1972. Les resultats de la XXe Olympiade a Munich 1972. Results of the Games of the XXth Olympiad in Muncich 1972. Die Ergebnisse der Spiele 1972.
11735: - You're the Top: Cole Porter in the 1930s. Cole Porter Centennial Collection
12145: - Exploring for Common Ground. Aboriginal Reconciliation and the Australian Mining Industry
11801: - Atlas van Nederland. 20 delen compleet
64: - WK 1998 Frankrijk
12172: - Ecclesia docens. De encycliek Sertum Laetitiae van 1 november 1939 over de Kerk in de Verenigde Staten van Noord Amerika; met een aantal documenten uit het jaar 1939
12623: - Javier Pulgar Vidal: Yachaq Yachacheq = El Sabio Que Ensena Edicion (Extraordinaria en Castellano, Ingles, Frances y Quechua)
686: - Amsterdam 1992. Olympic Games and Festival. Proposal to the IOC for the games of the XXVth Olympiad.
11827: - Rechtspraak media -en informatierecht
12282: - Dertiende en veertiende jaarboek van het R.K. Werkliedenverbond in Nederland, betrekking hebbende op omvang en werkzaamheden gedurende de jaren 1937 en 1938
12774: - Koninklijke Nederlandsche Zeil-en roeivereniging 1978-1982
2223: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging 1983 - 1987.
1808: - BIOGRAPHIES DES MEMBRES DU COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE
12773: - Koninklijke Nederlandsche Zeil-en roeivereniging 1987-1992
12264: - Olympisch Dorp Almere
2632: - Nederlandsche Cricket Bond, 1833-1933
2388: 2004 - Football 2004
2679: - Sport und Spiel bei Griechen und Romern. Austellung in Kaiser Friedrich Museum zu Berlin. Bildwerke aus den Staatlichen Museen zu Berlin.
12215: - Rapport van de werkgroep Herculesramp
12767: N.N. - De heiden moest eraan geloven. Geschiedenis van zending, missie en ontwikkelingssamenwerking
11593: - The World of Art Movement in Early 20th Century Russia
3723: - 25 jaar SVZ: 1965-1990.
4257: - Xth Olympic Winter Games Sapporo; X. Olympische Winterspiele Sapporo. Les Xes Jeux Olympiques d'Hiver Sapporo;
12197: - Opstellen aangeboden aan Prof. Jhr. Dr. D.G. Rengers Hora Siccama: 1906-1942
12171: - Ecclesia docens. De encyclieken Saeculo Exeunte Octavo van 13 juni 1940: aansporing tot missieijver bij gelegenheid van Portugals eeuwfeesten; Met een aantal andere documenten januari-juli 1940
12170: - Ecclesia docens. De encyclieken Principi Apostolorum Petro over den H. Ephrem, kerkleeraar. Annus Iam Plenus van 1 december 1920 over een collecte voor de noodlijdende kinderen; Sacra Propediem van 6 januari 1921 over het zevende eeuwfeest der derde orde van den H. Franciscus van Assisie
12169: - Ecclesia docens. De encycliek Paterno Iam Diu van 24 november 1919 over een collecte voor de noodlijdende kinderen: De apostolische brief; De apostolische brief Miximum illud van 30 November 1919 ; De encycliek Pacem van 23 Mei 1920 : met een tweetal andere documenten uit het jaar 1920
12167: - Ecclesia docens. De encyclieken In Praeclara Summorum van 30 april 1921 over Dante Alghieri; Fausto Appetentie Die van 29 juni over den H. Dominicus en zijn Orde; Met een aantal andere documenten uit het jaar 1921
12168: - Ecclesia docens. De encycliek Rite Expiatis van 30 april 1926 over den H. Franciscus van Assisie; Het apostolisch schrijven Singulare Illud van 13 juni 1926 over den H. Aloysius van Gonzaga
5095: OLYMPIC GAMES MEXICO 1968 - XIX. Olympischen Sommerspiele Mexico 1968. Das offizielle Standardwerk des Nationalen Olympischen Komitees.
11874: - Emergo. De gezamelijke aanpak van de zware (georganiseerde) misdaad in het hart van Amsterdam
5600: - 60 jaar Juliana in vogelvlucht (1919-1979).
11787: - Tussen stroom en water. Vijftig jaar PZEM (Provinciale Zeeuwse Electriciteits-Maatschappij)
6587: - Olympische legende. Hoogtepunten uit de Olympische Spelen sinds 1896.
12595: - Hedendaagse schilders in Nederland en Vlaanderen
6949: - De geschiedenis van het Wereldkampioenschap Voetbal 1930-1974. Stripboek.
12121: - World Press Photo: New Stories
7390: - Helsinki Capital of Finland - The Olympic Host 1952. XV Olympiad Helsinki
11251: - 75 jaar RKVVL Maastricht 1926-2001
12756: - La Néerlande - Etudes générales sur la géographie des Pays-Bas
7691: 1878-1958 - Haagsche Cricket Club 1878: 1938-1958. Gedenkboek t.g.v. Het 80-jarig bestaan.
11248: - Het verzet van de Nederlandsche bisschoppen tegen nationaal-socialisme en Duitsche tyrannie
12103: - Documenten rapport 'Omtrent Srebrenica' voorzover afkomstig van of berusten bij het ministerie van Justitie. Deel 1, 2 en 3.
7898: - Hup Holland! Koelkastpoezie.
7937: - Miss Blanche Luxe Album. 200 vooraanstaande voetballers. Competitie 1931-32. 1e serie
7943: - Gotthard, Furka-Grimsel, Susten
8183: 1996 - The Official Report of the Centennial Olympic Games (1996).
8198: - For a Humanism of Sport after a century of Olympism. An Homage to Pierre de Coubertin by the French
8306: 1984 - Rapport officiel des Jeux de la XXIIIe Olympiade Los Angeles 1984. Edition francaise
8311: 1992 - Progress Report. 90th Session of the IOC. From Los Angeles to Berlin. 1984-1985
12084: - Waterkader: Vierde Nota Waterhuishouding Regeringsbeslissing. NW4
12083: - Concessie Groningen verleend.
8484: 1998 - WK Magazine 1998 Algemeen Dagblad
8485: 1998 - Voetbalmagazine 1997-1998
8487: - Nederlands Olympisch Comite Sportnota 1958
8575: - Een leven lang schaatsen. Schaatstrainingsgroep Wageningen 50 jaar
12082: - Vox Diccionario de uso del espanol de America y Espana
8620: - Art et Sport. De Toulouse-Lautrec, Picasso, Magritte, Hockney aus Nouveaux Fauves. Arts Plastiques.Affiches, Sports Moteurs, Photographies, Jeux Videos
11219: - De Nederlandsche Bank. Jaarverslag 2009
8707: - E.N.R.K. Wielervereniging Amsterdam
8708: - E.N.R.K. Wielervereniging Amsterdam
8709: - E.N.R.K. Wielervereniging Amsterdam
8710: - E.N.R.K. Wielervereniging Amsterdam
8711: - E.N.R.K. Wielervereniging Amsterdam
8712: - E.N.R.K. Wielervereniging Amsterdam
8720: 1952 - XV Olympia Helsinki 1952. Daily programme Saturday 28 July. Swimming, Simning, Natation, Uinti
8721: 1952 - XV Olympia Helsinki 1952. Daily programme Saturday 29 July. Swimming, Simning, Natation, Uinti
8723: 1952 - XV Olympia Helsinki 1952. Daily programme Saturday 31 July. Swimming, Simning, Natation, Uinti
8724: 1952 - XV Olympia Helsinki 1952. Daily programme Saturday 1 Aug. Swimming, Simning, Natation, Uinti
8726: 1952 - Preperatioins for the XVth Olympic Games Helsinki 1952
13098: - Slachtoffers van Criminaliteit in Nederland. Feiten en achtergronden
8943: 1952 - XVth Olympic Games Helsinki 1952. Programme and Prices of Admission Tickets. Brochure
8989: - The Soviet Racehorse. Fifty years of Thoroughbreds in the USSR
11908: - Dangerous Minds: Political Psychiatry in China Today and its Origins in the Mao Era
9698: - Legionella, een ramp. 10 jaar Stichting Veteranenziekte
8990: - Das goldene Buch des Schweizer Fussballs
12518: - In the eye of the beholder. 10 years of Angelique Hoorn Agency
12503: - De ervaren Koetzier (Een vervolg van Den volmaakten Princelijken Hoef-Smidt, Paarde-Kooper en Stal-Meester;)
12502: - De volmaakte Princelijke Hoef-Smidt, Paarde-Kooper en Stal-Meester leerende...etc.
12501: - Paardenkoopers- Pikeurs- en Hoefsmits- Zakboek. Aanwyzende hoedanig zijne paarden op reis te behandelen en van welke genees- en hulpmiddelen zich in ziekten en toevallen derzelven met het beste gevolg te bedienen en wat in acht genomen moet worden bij het koopen van paarden
10998: - Adviesmodel voor geïntegreerd gemeentelijk horecabeleid
7527: 1972 - München 1972. Les Participants aux jeux de la XXe Olympiade à Munich. Participants in the games. Die Teilnehmer der Spiele
11220: - De Nederlandsche Bank. Jaarverslag 2010
10898: - 75 years of European and World's Championships IN FIGURE SKATING. Results in Figure Skating, 1892 July 23rd 1967
11149: - Samenvattingen van de korte voordrachten tijdens het Jubileumcongres tgv het 200-jarig bestaan van het Wiskundig Genootschap (29/30/31 maart 1978)
9306: - New in Chess Yearbook 72 - 2004
9584: - Health and Industrial Growth. CIBA Foundation Symposium 32 (new series_
12736: - De multiculturele samenleving en het recht
12858: - Groningsche Volksalmanak 1890 t/m 1929. Herdruk. 40 jaargangen.
10316: - BIJDRAGEN VOOR DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN. Deel 20
10315: - BIJDRAGEN VOOR DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN. Deel 19
10314: - BIJDRAGEN VOOR DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN. Deel 18
10308: - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 5B Ministers- en Kabinetscrises, voorbereiding terugkeer (Staten-Generaal, Militair gezag, vertrouwensmannen). Punten J en O van het enquetebesluit
10372: - De Syllabus. Weekblad van de Radio-Volksuniversiteit Holland R.V.U. 1939 - 1940
10380: - Centraalbureau voor Schimmelcultures. 75 years culture collection
10408: - Kaiser Wilhelm II. Ereignisse Und Gestalten 1878-1918
10410: - De toekomst op zicht. (Een wetenschappelijk onderzoek naar de verwachtingen van de Nederlander voor de periode 1970 - 1980 )
10478: - Het gebruik van de pendel, kristallen bol en magische spiegel
12350: - Gecontroleerd overstromen. Advies van de Commissie Noodoverloopgebieden.
10531: - Olympic Sovenir
10533: - De rechtmatigheid van de bedreiging met of het gebruik van kernwapens : uitspraak van het Internationaal Gerechtshof van 8 juli 1996
10539: - Bij het eeuwfeest der Haarlemmer Rijkskweekschool 1862-1962. Tien jaar Kweekschoolwet 1952-1962
10312: - BIJDRAGEN VOOR DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN. Deel 16
10313: - BIJDRAGEN VOOR DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN. Deel 17
10311: - BIJDRAGEN VOOR DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDEN. Deel 15
10309: - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 5C Ministers- en Kabinetscrises, voorbereiding terugkeer (Staten-Generaal, Militair gezag, vertrouwensmannen). Punten J en O van het enquetebesluit
10306: - Colijn in de caricatuur. Honderd uitgezochte caricaturen met een voorwoord van Dr. Colijn zelf
10307: - Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Verslag houdende de uitkomsten van het onderzoek. Deel 5A Ministers- en Kabinetscrises, voorbereiding terugkeer (Staten-Generaal, Militair gezag, vertrouwensmannen). Punten J en O van het enquetebesluit
10302: - 35 jaar Raad voor de Gemeentefinancien. Opmaat tot beleid.
10300: - Der Rechtsstreit vor den Verwaltungsgerichten über die Verbotsverfügung der Innenminister der deutschen Länder gegen Bund für Gotterkenntnis (Ludendorff)...Der 'Verlag Hohe Warte' und die Judenfrage
12613: - De staat van de stad Amsterdam III. Ontiwkkelingen in de participatie en leefsituatie
5985: - LIVRE D'OR DU TROT 1968
13021: - Vertalen vertolkt. Verhalen over vertalen
9809: - De Limburgers van het AZM. Limburg artists at the AZM
9783: - Moderne Encyclopedie der Wereldliteratuur (9-delig)
3803: - DE MUUR 3. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen
9554: 1942 - DE IDEE (Orgaan van het Bolland-Genootschap voor zuivere rede). Jaargang XX
9553: 1938 - DE IDEE (Orgaan van het Bolland-Genootschap voor zuivere rede). Jaargang XVI
9552: 1929 - DE IDEE. (Orgaan van het Bolland-Genootschap voor zuivere rede). Jaargang VII
9545: - Communications from the Kamerlingh Onnes Laboratory of the University of Leiden. Vol. 22 (no 241-252). Supplements 79-84
9544: - Communications from the Kamerlingh Onnes Laboratory of the University of Leiden. Vol. 21 (no 229-240). Supplements 76-78
9522: - INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. HANDBOOK
9519: - Koninklijke Militaire Academie
10036: - 2008 opgetekend. Het Jaaroverzicht in Cartoons
9993: - SPORTIEF. Weekblad voor alle sporten. Jaargang 1953
10247: - Vive le Tour. de mooiste verhalen over de Tour de France uit wielertijschrift De Muur
9971: - Honderd jaar Cricketclub Haarlem / Bloemendaal 1910 - 2010
9968: - De Plankeniers. Vijftig jaar open doek 1946-1996
9961: - Netherlands Yearbook of International Law Volume 37, 2006
11891: - Een Beladen Vlucht. Eindrapport Bijlmer enquete + Parlementaire enquete vliegramp Bijlmermeer
2553: - HET BESTE UIT HARD GRAS
3807: - DE MUUR 7. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen
3811: - DE MUUR 11. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen
3813: - DE MUUR 13. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen
3814: - DE MUUR 14. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen
3816: - DE MUUR 16. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen.
7659: 1904 - FIFA 1904-1984. Historical Publication of the Fédération Internationale de Football Association
12554: - Street Art of the Revolution. Festivals and Celebrations in Russia 1918-33
5930: - 50 jaar VV Wardy Ferwerd. Jubileumboek 1945-1995
12593: - Koninklijke Marechaussee: van Balkan tot Caribisch gebied
8110: HARD GRAS 39 - Amsterdam, Uitgeverij L.J. Veen
12556: - Violent Jihad in the Netherlands Current trends in the Islamist terrorist threat
10113: - De Sportweek. Officieel orgaan Amsterdamsche Voetbalbond Kon. Nederl. Athletiek Unie. 1935, 2e halfjaar.
10112: - De Sportweek. Officieel orgaan Amsterdamsche Voetbalbond Kon. Nederl. Athletiek Unie 1939-1940
13117: - Relatie- en gezinsvorming in de jaren negentig
10058: - Wie is wie in Islamitisch Nederland. Profielen, namen en adressen.
10185: - De rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden. De basisregelingen. Nederlandse Antillen
10186: - De rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden. De basisregelingen. Suriname en de Nederlandse Antillen
10164: - Economische aspecten van ontwikkelingshulp
6592: - Ajax Museum
12131: - Hospitaalkerkschip De Hoop. 1898-1948. Uitgegeven tgv het 50-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging ten Behoeve van Zeelieden van elke nationaliteit Hospitaalkerkschop De Hoop
6489: - 75 years of European and World's Championships in Speed Skating (1892 July 23rd 1967).
9855: - VPRO-blad. Nummer 7, 1984. Titel op cover: Twee jaar later
12889: - Dit nooit meer. Artsen vertellen over hun incident
13387: TOULOUSE LAUTREC. CATALOGUE 1978 - Toulouse-Lautrec. Lithographs from the collection of Ludwig and Erik Charell
13430: - 125 jaar Koninklijke Zeil- en Roeivereniging Hollandia
13439: - Nereus 1990-1995.
13446: - Abebe Bikila en 20 andere verhalen uit 20 jaar Runners's World
13448: - Eeuwig Viking. 100 jaar burgerroeivereniging in Utrecht: 1906-2006 + Viking Vijf jaar verder
12454: - 100 years : The Netherlands Embassy building in Moscow
10070: - Nederland's Patriciaat. Genealogieen van vooraanstaande geslachten. 57e Jaargang, 1971
11373: - DE EVOLUTIELEER NA HONDERD JAAR een reeks voordrachten gehouden ter gelegenheid van de universiteitsdag op 21 maart 1959 te Utrecht
12475: - Tributes for Widjojo Nitisastrob by Friends from 27 Foreign Countries
13511: - FC Lisse 25 jaar: 1981- 2006
11748: - Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed Version
9784: - Mime in Holland
13044: - Anti-Semitism in Post-Totalitarian Europe
3812: - DE MUUR 12. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen.
12408: - Injustice the Regime : Documentary Evidence of the Systematic Violation of Legal Rights in the Soviet Occupied Territory of Germany
13507: - Ajax 75 jaar. Internationaal Jeugdtoernooi 25 mei t/m 31 mei 1975
12559: - Algemene criminaliteitsbeeldanalyse Oost-Europa 2000-2001
12411: - Beeldvorming over Nederland in het buitenland
12410: - Unrecht als System. Dokumente über planmässige Rechtsverletzungen in der Sowjetzone Deutschlands. Teil II: 1952-1954.
12409: N/A - Internationaler Juristen-Kongress Westberlin 1952. Gesamtbericht: Referate, Protokolle
13481: - Hard Gras 1 t/m 100. Complete set
11288: - The War In Pictures. Fifth Year
12835: - Een kennismaking met de rechtssociologie en rechtsantropologie : de effectiviteit van het recht
10889: - VRIJBURG. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdams schuilkerk
10907: - The Olympic Results in Figure Skating 1908, 1920, 1924-1968. Results in Speed Skating 1924-1968
11386: - Mensenhandel. 10 jaar NRM (Nationaal Rapporteur Mensenhandel)
11383: - Criminaliteit en Rechtshandhaving 2009. Ontwikkelingen en Samenhangen
13094: - Vertrouwen in de rechtspraak. Theoretische en empirische verkenningen voor een monitor
11379: - Selected basic documents related to the International Criminal Court
10931: - AMSTERDAM IN CIJFERS 2011
10957: - WIELERVERHALEN
11053: - Erfgoedbalans 2009 : Archeologie, monumenten en cultuurlandschap in Nederland
11069: - Verslag aan de Aandeelhouders der Overijsselsche kanalisatie-maatschappij voor de gewone vergadering van 6 april 1900
11614: - Zorgzaam door de jaren. St. Jan’s Ziekenhuis Laren. Diakonessenhuis Naarden. Majella Ziekenhuis Bussum
11120: - 65 jaar jong. Ter Leede. 't seizoen begint. Seizoen 1995-1996
11139: - Annual Reports on the Progress of Chemistry for 1936, Volume XXXIII
11146: - Tweehonderd jaar onvermoeide Arbeid. Tentoonstellingscatalogus.
11603: - PROFUMO (Maandblad)
3805: - DE MUUR 5. Wielertijdschrift voor Nederland en Vlaanderen
7166: - Hercules 100 jaar. Feiten en gebeurtenissen van een 100-jarige: 1882-1982
8071: - HFC 1879-1919. Gedenkboek tgv het 40-jarig bestaan van de Haarlemsche Football Club
10563: - Waterbeleid voor de 21e eeuw. Advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw
11395: - The Essential Guide to Dutch Music. 100 Composers and Their Work
10641: - Eutopia, nummer 11. Themanummer: Moslim in Europa
10681: - Parmentier: O instinctieve reflexen! O geheime waardenschaal!
10726: - Migratiepolitiek voor een open samenleving
13096: - Grenzen tussen goed en kwaad : 13 essays over preventie, misdaad en straf in de 21ste eeuw
13042: - Nordiske Stemninger: Nordisk maleri fra arhundreskiftet : Nasjonalgalleriet, 20. juni-16. august 1987
3810: - DE MUUR 10. Special Joop Zoetemelk : Tourwinnaar, Wereldkampioen, aanklamper, klasbak
11994: - De Bijlmerramp : rampbestrijding en crisismanagement in Amsterdam
11525: - 150 jaar toezicht Verkeer en Waterstaat. Rampen wetten en inspectiediensten
13263: - Vrij wil en verantwoordelijkheid. Justitiële Verkenningen, nummer 1 / 13
13262: - Huiselijk Geweld. Justitiële Verkenningen, nummer 8 / 10
13232: - Koud Bloed, nummer 11. Wie is de beste? Tien jonge topadvocaten
13178: - Aspek-Aspek internasional perjuangan Kemerdekaan Indonesia / International Aspects of the Indonesian struggle for Independence 1945-1949
11550: - Beeld. Tijdschrift voor kunst, kunsttheorie en kunstgeschiedenis. Nr. 2, Jaargang 1984
11656: - Land of the Soviets in Verse and Prose. Complete set, volume 1+2
11695: - Gemeenten maken toekomst. Bestuurlijke handreikingen bij maatschappelijke vernieuwingen
11701: - Een eeuw Universiteit van Amsterdam. Jaarboek 1999.
11720: - Atlas of Mortality in Europe. Subnational Patterns, 1980/1981 And 1990/1991
12061: - The Civil Code of the Russian Federation. Parts 1 and 2. Preface by A.L.Makowsky and an introduction by A.L.Makowsky and S.A.Khokhlov.
13422: AA, RUUD VAN DER. - Loopbaan op zee.
11201: AARSBERGEN, AART EN PETER NIJSSEN - Tour de France. De grootste winnaars
13339: AARSMAN, HANS - Vrrooom! Vrrooom!
11560: ABBINK, H. - C.F. RUTER - Een eenvoudige strafzaak
11210: ABBOTT, M.B. - An Introduction to the Method of Characteristics
10204: ABC - Verslag over de jaren 1950-1951. Algemene Bedrijfsgroepen Centrale
12620: ABDUS, SATTAR, S. - Onderzoek naar anti-islamitische tendensen in de Nederlandse pers
10540: ABEL, MARCUS - Marcus Abel. Paintings 2001-2002
12954: ABMA, RUUD - Evidentie en existentie. Evidence-based behandelen en verder...
13025: ABRAHAM, MANJA - Licit and Illicit Drug Use in the Netherlands, 1997.
3269: ABRAHMAS, MARCEL & BRANKO EIJSSEN - Bronsgroen debuut in Oranje Limburgers en het Nederlands elftal
1447: ACDA, THOMAS & JAN MULDER E.A - Eeuwig Ajax
13373: ACHT, R. VAN - Afvalstoffenrecht : inleidingen op en verslag van een studiedag georganiseerd door het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam.
10143: ACKROYD, PETER - London. The Biography
1463: ADAMS, BILL & MICHAEL - Chess in the Fast lane
11303: ADLER, LONGINE, SMITH - Transistors Halfgeleidermaterialen
11724: ADMIRAAL, P. V. - Euthanasie en de eed van Hippocrates. Herinneringen van een anesthesioloog
13398: ADRIAANSE, JOACHIM - Mits op waardige wijze. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak 1923-1998.
11066: ADRIAANSENS, H.P.M. E.A.(REDACTIE) - Mosterd bij de maaltijd. 20/25 jaar Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
10289: ADRIAENS, F.H.M.C. - De magistraat van Nijmegen en de armenzorg
2392: ADRIANI ENGELS, M.J. - Geschreven tennisportretten. 40 opmerkelijke figuren uit 20 jaar internatinaal tennis
8475: DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY - Physical Training of the Soviet Soldier
13226: AGGELEN, LAURENS VAN - Veteranenzorg sinds 1945. Een investering in vrede
13119: AGRICOLA, E. - - Tien jaar stedelijk vernieuwing in vijftige teksten en projecten
10675: AGTERBERG, CRIS. BROUWER, M. & JOEP HAFFMANS. - Cris Agterberg. Beeldhouwer en sierkunstenaar. Tentoonstelling Beeldhouwwerk - Sieraden - Preciosa - van Cris Agterberg
12542: AGUILAR, A. - Plantas medicinales del herbario IMSS: Cuadros basicos por aparatos y sistemas del cuerpo humano
10748: AGUIRRE Y OTEGUI, PHILIP - Philip Aguirre y Otegui. Sculptures 1985-2007
11554: AHLSTROM, F. - European Football Championship. All appearances in final tournaments: players, coaches, referess
11088: HAZRAT MIRZA BASHIRUDDIN MAHMUD AHMAD - Der Heilige Qur-an. Arabisch-Deutsch
906: KLM - ROYAL DUTCH AIRLINES - Olympic Summer Games Tokyo 1964
11041: AITCHISON, IAN J. R. - Gauge Theories in Particle Physics. A Practical Introduction.
9460: AIZPURIETE, AMANDA - Taking a look at LATVIA
5059: AJAX - Ajax Seizoengids 2002-2003
12158: AKKER, PETER VAN DEN - Freedom is a bomb that explodes in your head : mission report on freedom of expression in Southern Africa
13399: AKKERMANS, M. - Gelijk hebben en gelijk krijgen. Tien jaar Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst.
9931: ALBACH, BEN - De Spelleiding van het Leketoneel
12668: ALBERTS, G. - Zij mogen uiteraard daarbij de zuivere wiskunde niet verwaarlozen
11682: ALDERS, BRIGITTE - Tegen mijn wil. De hel na mijn verkrachting in Iran
10053: ALEXANDER, E. & ERENSTEIN, R.L. & HAGENDOORN, W. - Scenarium 2. In memoriam Dr. W. Ph. Pos.
11118: ALLISON, WILLIAM - Rangers. The New Era 1873-1966
12999: ALMA, HANS E.A. - Zin op school. Zingeving in het voortgezet onderwijs
735: NEDERLANDSCHE ALPENVERENIGING - Halve eeuw Nederlands Alpinisme 1902-1952
13163: ALTENA, MARION - Ontworteling
2221: ALTMANN, HANS - Die Zusammenarbeit des Luftverkehrs mit anderen Verkehrszweigen
6679: AMBAUM, MAURICE - Ave VVV. 50 jaar betaald voetbal in Noord-Limburg.
7504: AMBERGER, J. CHRISTOPH - Secret History of the Sword. Adventures in Ancient Martial Arts
6097: AMELS, WIM - Geschiedenis van de Tour de France 1903-1985
3971: AMELS, WIM - Klassiekerkoning Jan Raas
25: 1992 OLYMPIC GAMES AMSTERDAM - Amsterdam heading for the Olympic Games in the Netherlands 1992.
26: 1992 OLYMPIC GAMES AMSTERDAM - Olympische Spelen Amsterdam 1992: Het Verslag.
5411: 1928 OLYMPIC GAMES AMSTERDAM - Herinneringsalbum aan de in 1928 te Amsterdam gehouden Olympische Spelen, aangeboden door de Stoomvaartmaatschappij Nederland
6508: 1992 OLYMPIC GAMES AMSTERDAM - Olympische Spelen Amsterdam 1992: Het Beeldboek.
7344: 1992 OLYMPIC GAMES AMSTERDAM - Olympische Spelen Amsterdam 1992: Overzicht van de Sportaccomodaties.
8686: 1992 OLYMPISCHE SPELEN AMSTERDAM - Eindverslag 1984-1987. Olympische Spelen Amsterdam 1992
11058: AMSTERDAM, HERMAN VAN EN JOZEF VAN DER VOOREN - Warmunda 50 jaar. Jubileumuitgave 1945-1995
6983: ANDEL, CLAARTJE VAN & ANDRIES VAN DEN BERG - Nederland te Paard 1998.
11470: ANDERSON, H.P. - Statistische analyse methoden. Voortgezette statistiek en waarschijnlijkheidsberekening voor bedrijfsleven en hoger beroepsonderwijs
11469: ANDERSON, H.P. - Statistische technieken en hun toepassingen. Statistiek en waarschijnlijkheidsrekening voor bedrijfsleven en hoger beroepsonderwijs
7746: ANDREJEW, W. M. & E.M. TSCHUMAKOW - Sambo, der krafvolle, russische Kampfsport
11413: ANEMA, TACO - Tales of Water. A Child's View / Cuentos del Agua: Una Vision de Un Nino
13146: BROEK ANGELA VAN DEN - Naar Hollands gebruik. Verschillen in gebruik van hulp bij opvoeding, onderwijs en gezondheid tussen autochtonen en migranten
12199: ANTALL, JOZSEF - Pictures from the past of the healing arts - Semmelweis Medical Historical Museum, Library and archives
6277: ANWB - Te voet door Noord-Brabant
11436: APOSTOL, TOM M. - Modular Functions and Dirichlet Series in Number Theory. (Graduate Texts in Mathematics, Vol. 41)
11728: APPEL, KAREL - Karel Appel. 40 ans de peinture sculpture & dessin
11635: ARANDA, FRANCISCO - Luis Bunuel. Een kritische biografie
4850: KEESINGS HISTORISCH ARCHIEF - CD-ROM Keesings Historisch Archief 1946 - 1995.
12881: D'AREZZO, GUIDO - Guidonis Aretini Micrologus Corpus Scriptorum de Musica, IV by Jos. Smits van Waesberghe
11344: ARFKEN, GEORGE - Mathematical Methods for Physicists
1028: ARIESE, DICK - De bal is rond. Speelse dribbel door het rijk van Koning Voetbal.
10452: ARMANDO - Die Berliner Jahre
765: ARMSTRONG, LANCE & CHRIS CARMICHAEL - Lance Armstrongs trainingsprogramma. In 7 weken naar een optimale prestatie.
7493: ARNEIL, STEVE & BRYAN DOWLER - Modern Karate. A complete guide, fully illstrated with action photos to basic karate techniques
12539: ARNOLD, PETER - The New Oxford Companion to Music. 2 Volumes
12703: ARNOLD, V.I. - Catastrophe Theory
2436: ARNOLDUSSEN, PAUL - Amsterdam 1928. Het verhaal van de IXe Olympiade.
9806: ASHDOWN, DULCIE M. - Over the Teacups. An Anthology in Facsimile From Women's Magazines of the 1890's
10457: ASSCHE, HILDA VAN EN RICHARD BAEYENS - Bibliografie Ons Erfdeel 1957-1977
11516: ASSEN, DR. F.J.J. VAN (EDS) - Een eeuw vrouwenarts 1887-1987
12371: ATKISON, ROWAN - Mr. Bean`s Scheurkalender 1996
9253: 1996 ATLANTA - The Netherlands Olympic Team Atlanta 1996
9543: ATTENBOROUGH, F.L. - The Laws of the Earliest English Kings
9358: DIV. AUTEURS - ONSTERFELIJKE WIELERHELDEN
12523: AVERBAKH, YURU - Chess Middlegames : Essential Knowledge
897: AVRO - Schaaktweekamp Euwe - Sosonko
11917: AWWAD, SAMI - Tanah Suci Dalam Gambar Berwarna : Satu Kota-Tiga Agama
12297: AXELRAD, E.L. - Theory of Flexible Shells (North-Holland Series in Applied Mathematics & Mechanics Vol. 28)
12690: AYRES, FRANK - Theory and Problems of Differential Equations (Schaum's Outline Series)
11346: AZGHARI, YOUSSEF - Aan de slag met diversiteit. Effectief communiceren met verschillende culturen
10831: BAALEN, CARLA VAN - Koningin Beatrix aan het woord. 25 jaar troonredes, officiele redevoeringen en kersttoespraken
12680: BAARDMAN, G.E. - Gedenkboek 1955-1972 van het Genootschap van leraren aan Nederlandse gymnasia, lycea en athenea opgericht in 1830
8220: BAARSE, WILLEM & TOM EGBERS E.A. - Toeval is logisch. Johan Cruyff van A tot Z
13257: BAARSEL, G.J.M. - Vijf jaar LUMC: een bundel verhalen
12560: BAARSEN, REINIER - Het Utrechtse huis. Meubelen tot 1900. (De verzamelingen van het Centraal Museum Utrecht, deel 8).
11147: BAAYEN, P.C. (ED.) - Proceedings. Bicentennial Congress of the Wiskundig Genootschap. Amsterdam 29 / 30 / 31 March. Part I+II (Preliminary Editions)
13322: BABINSKI, TONY - Cirque du Soleil, 20 years under the sun. An authorized history
9920: BACH, STEVEN - LENI. Leven en werk van Leni Riefenstahl
12558: BACKMAN, JOHAN - The inflation of crime in Russia: The social danger of the emerging markets
11347: BAHARA, H. & P. POUW - WTF ? Volwassen Worden Na 11 September
8901: BAILEY, PHILIP - Who's Who of Cricketers
10814: BAKKER, MARIANNE - De gezichten van de AVRO
8010: BAKKER, BRAM - DE HALVE VAN EGMOND. Liever een marathon dan een burnout
9056: BAKKER, BRAM - RUNNINGTHERAPIE. HET STANDAARDWERK VOOR LOPERS EN PROFESSIONALS
2935: BAKKER, HANS - 90 jaar Fries voetbal 1904 - 1994
9333: BAKKER, BRAM - NEW YORK, NEW YORK
11503: BAKKER, BRAM - KOEN DE JONG - Verademing. Goed Ademhalen voor Ontspanning, Beter Slapen, Meer Energie, Sneller Afvallen
13434: BAKKER, C. - Suiker, Melk en Popmuziek
11501: BAKKER, BRAM - KOEN DE JONG - Sporten voor beginners. Over de vele voordelen van sportieve inspanning
12674: BAKKER, J.W. - Recursive Procedures. Mathematical Centre Acts 24
10564: POGANY-BALAS - The influence of Rome's antique monumental sculptures on the great masters of the Renaissance
7961: BALK, MALCOLM & ANDREW SHIELDS - DE KUNST VAN HET HARDLOPEN. Verbeter je prestaties met de Alexander Techniek
1529: BALL, KENNETH - Jaguar XJ6 Daimler Sovereign 1968-78. Owners Workshop Manual Autobook 799
5024: BAND, GERRIT - Tennis Vademecum. Uitrusting, techniek, tacktiek.
13284: BANGA, JELLE - Geschiedenis van de vroegere geneeskunde en haar beoefenaren in Nederland voor en na de stichting der Hoogeschool te Leiden tot aan den dood van Boerhave.
6448: BANKS, GORDON - BANKS of England: The candid memoirs of the world's greatest goalkeeper
5461: BAREND, FRITS - Klaverjassen in Barcelona. Columns
885: BAREND, FRITS & HENK VAN DORP - 2x45 minuten
12406: BARRELS, M. & G.J.M. CORSTENDS (RED.) - Kroniek van het strafrecht 1993
12407: BARRELS, M. & G.J.M. CORSTENDS (RED.) - Kroniek van het strafrecht 1995
12405: BARRELS, M. & G.J.M. CORSTENDS (RED.) - Kroniek van het strafrecht 1992
11828: BARTELS, MR. J.A.C. - Hulpverleningsrecht. De rechtsverhouding tussen client en hulpverlener in de maatschappelijke en psycho-sociale dienstverlening'
13041: BARTH, KARL - Weihnacht
13053: BARTH, KARL - De soevereiniteit van het Woord Gods en de beslissing des geloofs
6912: BAS, JAN DE - Hervormd op wielen. Wielerkampioen Cees Erkelens
9751: BASCHWITZ, KURT - Pers, Propaganda en Openbare Mening. Bundel opstellen aangeboden aan prof. Dr. Kurt Baschwitz tgv zijn 70ste verjaardag op 2 februari 1956
12770: BASMANOV, A. - J. DRIESSEN - In het spoor van Peter de Grote. De tsaar-leerling die Europa verkende . Cantecleer
2406: BAZUNOV, B. & S. POPOV - Olympic Moscow
12495: BEAL, PETER - Seventeenth Century Poetry, Music and Drama: English Manuscript Studies 1100-1700. Volume 8
11170: BEATON, KENDALL. - Enterprise in Oil. A history of Shell in the United States
6535: BECERRO, DR. J.F. MARCOS & DR. R. SANTONJA GOMEZ - Olympismo y Medicina Deportiva. Problemas y soluciones del deporte infantil y juvenil; Ol
6536: BECERRO, DR. J.F. MARCOS & DR. R. SANTONJA GOMEZ - Olympic Sport Medicine. Problems and Solutions in infant and childhood sport.
10049: BECKER, FRIEDEBERT (HRSG.) - Fussball Weltmeisterschaft 1966
12664: BEEK, P. VAN - TH.H.B. HENDRIKS - Optimaliseringstechnieken. Principes en toepassingen
11387: BEEKMAN, E.M. - Troubled Pleasures: Dutch Colonial Literature from the East Indies 1600-1950
12527: BEEM, H. - Jerosche. Jiddische spreekwoorden en zegswijzen uit het Nederlandse taalgebied
1540: BEESEMS, C - Jan Janssen. Ik verkoos de wielersport
7356: BEHEIM-SCHWARZBACH, MARTIN - Thieme's Schaakboek. Honderd jaar Meesterschaak.
1309: BEHLING, SILKE - Zo leer je paardrijden. Handboek voor beginners en gevorderden
9547: BEIJERINCK,M.W. - Verzamelde Geschriften van M.W. Beijerinck benevens eene beschrijving van zijn leven en beschouwingen over zijn werk. Zesde Deel. Includes: Martinus Willem Beijerinck, his life and his work.
10150: BEISHUIZEN, ALEX / JOHANNES VAN BENTUM - Online of Flatline. Een uitweg uit het sterfhuis in de media
13423: BEISHUIZEN, JAN. - John Kenneth Galbraith : het economisch denken van een dissident
5096: BEKINK,COEN - IJZELBOEK
7329: BELD, HENK VAN DEN - 60 jaar VV Loenermark: 1928-1988.
2053: BELLOS, ALEX - Futebol. The Brazilian way of Life
8267: BENALI, ABDELKADER - Marathonloper
9394: BENALI, ABDELKADER - ZANDLOPER
12494: BENJAMINS, HENRI - Eenige aantekeningen op de artikelen 885, 886 en 887 B.W. Academisch Proefschrift
13084: BENNEKOM, JOHAN VAN BENNEKOM, JOHAN VAN - Geschiedenis van het Zoölogisch Station en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.
12206: BENSCHOP, DR. ALBERT - Kroniek van een aangekondigde politieke moord. Jihad in Nederland
12459: BERG, HARM VAN DEN - In de greep van de angst : het immigratiedebat na 11 september [Het totaliserend immigratiediscours]
12310: BERG, JANNIE VAN DEN & BERTIEN VAN MANEN - De strijd van de vrouwen in Nicaragua
9902: BERG, HENK VAN DE - In vrijheid gebonden. Negentiende-eeuwse katholieke publicisten in Nederland over geloof, politiek en moderniteit.
13432: BERG, J. TEN - Utrechtsche Studenten Roeivereeniging Triton 1880-2005 Gedenkboek
7624: BERGEM, HERMAN VAN - 100 jaar HVB : De leren bal centraal (Haagse Voetbal Bond 1894-1994)
7361: BERGEN, JEROEN VAN - World Cup Hockey 98. Official World Cup Hockey 1998 Photo Book.
13256: BERGEN, LEO VAN - Van genezen in geloof tot geloof in genezen. De medische faculteit van de Vrije Universiteit 1880-2000
9367: BERGER, HAN EN ANDRIES ULDERINK - VOETBALOPLEIDINGSPLAN. DEEL 1 SPEELSTIJL + DVD
33: BERGH, JORIS VAN DEN - Mysterieuze krachten in de sport
1615: BERGH, JORIS VAN DEN & KAREL LOTSY - Mysterieuze Krachten in de Sport.
8977: BERGH, JORIS VAN DEN - Mysterieuze Krachten in de Sport.
12254: BERGHE, JAN VAN DEN - De artistieke uppercut. Hoe kunst en boksen elkaar vonden
8142: HARD GRAS 71. DE MOOISTE VAN BERGKAMP - Nieuw Amsterdam
456: BERGMAN, HENK & HIDDE VAN DER PLOEG (RED.) - Sport en Wetenschap
8677: BERGSON, ANIKA AN D VLADIMIR TUCHACK - Voetzool- en handmassage
13065: BERKEL, MARTIN VAN - Handboek social media voor sportverenigingen
13449: BERNELOT MOENS, M. - Roeiend van A naar H. Symposium Veteranenroeien 20 november 2010
13330: BERNHARDT, MICHELE - Colorstrology. What Your Birthday Color Says About You
9478: BERNHART, PATRICK - 2010. Zo werden wij wereldkampioen
11148: BERTIN, E. & BOS, H. - Two decades of mathematics in the Netherlands, 1920-1940. A retrospection on the occasion of the bicentennial of the Wiskundig Genootschap. Part 1 + part 2
9785: BERTINA, B.J. - DUTCH FILM 75
7099: BES, J. - Scheepvaarttermen. Handboek voor Handel en Scheepvaart (Dictionary of Nautical Terminology. Handbook for Trade and Shipping).
12516: RAAD VOOR HET OPENBAAR BESTUUR - Bijzondere opsporingsdiensten
13424: BETTELHEIM, BRUNO. - Het verlichte hart. Over de psychologische gevolgen van het leven met extreme angst
11590: BEZEMER, J.W. - De Russische revolutie in westerse ogen. Stemmen van ooggetuigen maart 1917- maart 1918. Proefschrift
9081: BHEND, EDWIN - KONIGSGAMBIT. BAND 1: DAS KONIGSSPRINGERGAMBIT
11160: BIEBERBACH, LUDWIG - Theorie der Differentialgleichungen. Vorlesungen aus dem Gesamtgebiet der gewöhnlichen und der partiellen Differentialgleichungen.
7427: BIEGELAAR, J.B.P. (RED) - 50 jaar Koninklijk Nederlandse Voetbalbond, afd. Utrecht (1901-1951).
11574: BIGGS, NORMAN - Finite Groups of Automorphisms. (London Mathematical Society Lecture Note Series 6).
781: BIJKERK, TON & RUUD PAAUW - Gouden boek van de Nederlandse Olympiërs
6396: BIJL, W.J. VAN DER (DR.) - Syllogos.
12397: BIJLMER, JOEP - Ambulante straatberoepen in Surabaya. Een studie naar kleinschalige economische activiteiten
1594: BIJLSMA, HEDMAN & KAREL VERBEEK - Niet over een nacht ijs. Geschiedschrijving van de Schaatssport in Nederland ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de KNSB.
3762: BIJLSMA, HEDMAN E.A. - Thialf 25 jaar: 1967-1992
4934: BIJLSMA, HEDMAN - Schaatsseizoen 1985-1986. Statistische terugblik. 14e Jaargang, met 14e Elfstedentocht
7158: BIJLSMA, HEDMAN - Schaatsseizoen 2004-2005. 33e Jaargang
8851: BIJLSMA, HEDMAN - Schaatsseizoen 1982-1983. 11e Jaargang
8863: BIJLSMA, HEDMAN - Schaatsseizoen 1994-1995. 23e Jaargang
8864: BIJLSMA, HEDMAN - Schaatsseizoen 1995-1996. 24e Jaargang
8865: BIJLSMA, HEDMAN - Schaatsseizoen 1996-1997. 25e Jaargang
8866: BIJLSMA, HEDMAN - Schaatsseizoen 1997-1998. 26e Jaargang
8868: BIJLSMA, HEDMAN - Schaatsseizoen 1999-2000. 28e Jaargang
8869: BIJLSMA, HEDMAN - Schaatsseizoen 2000-2001. 29e Jaargang
8870: BIJLSMA, HEDMAN - Schaatsseizoen 2001-2002. 30e Jaargang
8871: BIJLSMA, HEDMAN - Schaatsseizoen 2002-2003. 31e Jaargang
8872: BIJLSMA, HEDMAN - Schaatsseizoen 2003-2004. 32e Jaargang
8874: BIJLSMA, HEDMAN - Schaatsseizoen 2005-2006. 34e Jaargang
5296: BIJLSMA, HEDMAN - Schaatsseizoen 1991-1992. Statistische terugblik.
8856: BIJLSMA, HEDMAN - Schaatsseizoen 1987-1988. 16e Jaargang
8857: BIJLSMA, HEDMAN - Schaatsseizoen 1988-1989. 17e Jaargang. St
5494: BILLIARDS - Billiard Master Tour Pau 2003. The World Tournament of the Masters of Billiards
9791: BINDELS, GUIDO - Teun van Vliet. Drank, vrouwen, de koers en de dood
12444: BINDELS, E. - R. GIETEMA - H. HARTZEMA - A. KLOK - Stichting Rotterdam-Maaskant Foundation 4
12018: BINNENDIJK, CHANDRA VAN & FABER, PAUL - Beeldende kunst in Suriname. De twintigste eeuw / Visual art in Suriname. The twentieth century
8477: BIRD, DICKIE - White Cap and Bails. Adventures of a much travelled umpire
10553: BLACK, FRANK GEES & RENEE MÉTIVIER BLACK [EDS.] - The Harney Papers. Publications on Social History: Volume 5
12313: BLACKSHAW, IAN & ROBERT SIEKMANN - Sports Image Rights in Europe. (ASSER International Sports Law Series).
11756: BLANCK, PETER DAVID - Interpersonal Expectations: Theory, Research and Applications
844: BLANKERS, JAN - Nederlandse Olympische ploeg 1960
850: BLANKERS, JAN & AAD VAN LEEUWEN - Fanny. De geschiedenis van 4 gouden medailles
10542: BLANSHARD, A. - Hercules. Een heroïsch leven
11216: BLASING, J.F.E. - Op het spoor van de Korver. Ontstaan, groei en transformatie van de Brabantse familieonderneming Hendrix
10154: BLAUW, M. - Ruimte maken voor Den Haag. Schetsen uit een kleine eeuw uitbreiden en inschikken
11616: BLAUW, MAILI - Toverwoord Informatie : Fusiegeschiedenis van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten 1993-2002
12220: BLAVATSKY, HELENA P. - Isis ontsluierd. Een sleutel op de mysterien van de oude en de hedendaagse wetenschap en Godsgeleerdheid. Deel I - III.
11006: BLEWITT, MARY - Astronomische navigatie voor zeilers en motorbootvaarders
10093: BLIKSLAGER, SANDRA - Moeders langs de lijn
11128: BLOCH, COHEN, DE-SHALIT, SAMBURSKY & TALMI, - Spectroscopic and group theoretical methods in Physics: Racah Memorial volume
12203: BLOEMEN, E.S.A. - Scientific management in Nederland. 1900-1930
11368: BLOEMEN, EVERT E.A. - In beeld: Ex Ama's in Nederland
11641: BLOKKER, JAN - Het kind in de film
7184: BLOM, THOMAS & DIRK VAN DER BURGH - Tussen de linies. 1000 x Marco van Basten
959: BLONK, MAS - Judo, de weg naar de 3e Dan. KATAME no KATA
5749: BLONK, MAS & RICHARD DE BIJL - Judoprincipes in kata. JU no KATA
5757: BLONK, MAS & RICHARD DE BIJL - Judoprincipes in kata. KIME no KATA
11830: BLOUW, H. DE E.A. - Professie, macht en dienstbaarheid : 40 jaar Politieleiding aan het woord
3260: BLUM, DAVID - Die Kunst des Quartettspiels. Das Guarneri-Quartett im Gespräch mit David Blum
12584: BLUMENTAHL, GOODWIN, SMITH AND TEICHLER - Academic Mobility in a Changing World: Regional and Global Trends (Higher Education Policy, 29)
6974: BLUSSE, LEONARD & JAAP DE MOOR - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600 - 1650.
11235: BLYTH, T.S. & ROBERTSON, E.F. - Groups (Essential Student Algebra Volume Five)
12097: BOCKSMEER, J. E.A - Onderzoeksgids Archieven joodse oorlogsgetroffenen. Overzicht van archieven met gegevens over roof, recuperatie, rechtsherstel en schadevergoeding van vermogens van Joden in Nederland in de periode 1940-1987
13017: BODAR, ANTOINE - Gezellin van de stilte.
10264: BODAR, ANTOINE - Moeder of kind. Over een moeder die dementeert en een zoon die elders woont. Boek + CD
10400: BOELS, HENK - Binnenlandse zaken. Ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse tijd, 1795-1806
1412: BOER, J.A. & H. DRENTH - Gymnastieklokalen, sport- en speelterreinen. Werken en Raadgevingen voor de bouw, aanleg en inrichting van gymnastieklokalen en sport- en speelterreinen.
11781: BOER, P.G.J. DE - Haarlemmermeerders in moeilijkheden. Aspecten van de medisch-sociale geschiedenis van de Haarlemmermeer in de vorige eeuw
9541: BOER,PROF.DR. R.C. - Oudgermaansche handboeken. Deel 1. Oergermaansch handboek
7128: BOEREBACH, MICHEL & ROB PIETERSEN - Nooit meer zaterdag
7264: BOEREKAMPS, TIES E.A. - Voetbalvereniging NWC Asten. Jubileumuitgave bij het 50-jarig bestaan ( 1929-1978).
13376: BOERHAAVE - Herman Boerhaave. Driehonderd jaar geleden te Voorhout geboren. Herdenking te Voorhout. 15 november 1968
13377: BOERHAAVE - Herman Boerhaave 1668-1968. Tentoonstelling Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen 14 juni - 1 december 1968
12204: BOERMANS, MENNO - Vertical Vision. Mountain Photography From -5 To +8000 Metres
8625: BOERMANS, MENNO & MELVIN REDEKER - Ooghoogte. Bergsportfotografie van -5 tot +8000 meter
9807: BOERNER - C.G. BOERNER. Neue Lagerliste 104. Schongauer bis Whistler. Die schonsten neuerwerbungen Graphik aus funf Jharhunderten
9415: BOERS, NANDO - IN DE TOUR
12324: BOERS, NANDO - De Schaatser
12255: BOESMAN, JAN - De fiets van Lautrec. De eerste dopingaffaire uit de geschiedenis
10618: VEEM H.C.J. VAN DER - S. BOGAERTS - Huiselijk geweld in Nederland. Overkoepelend syntheserapport van het vangst-hervangst-, slachtoffer en daderonderzoek 2007-2010
1996: BOHM, HANS - Gouden Coaches. Een eeuw Olympische coaching in Nederland
8950: BOILEAU, LOUIS ET HENRY PLEE - L' aikido par l' image jusqu' à la ceinture noire 1er DAN et poignard, baton long, baton court
12617: BOKKINGA, ELLEN ; PAUL SLANGEN - Rugby, meer dan een spel. 75 jaar Nederlandse Rugby Bond (1932-2007)
12642: BOLLAND, G.J.P.J. - De natuur. Proeve van toegepaste redeleer
12581: BOLLEN, M - Working apart together : civiel-militaire samenwerking tijdens humanitaire operaties
12740: BON, H. VAN DER - Kunst bij Rijksgebouwen = Art for Government Property 2000-2003
6957: BONA, LUIGI - Collezione Artistica
12266: BONGER, PROF. MR. W.A. - Verspreide Geschriften. 2 volumes
13023: BONS, MARTIN - De weg omhoog (naar Alpe d'Huez)
13289: BOOGAARD, ARTHUR VAN DEN - De Nederlandse wielerliteratuur in 60 en enige verhalen
12730: BOOGAARD, ARTHUR VAN DEN - Zo Speelden Wij. Nederland in veertien legendarische voetbalwedstrijden
12718: BOOGERD, MICHAEL - MAARTEN SCHOLTEN - Handboek Tour de France
5984: BOOM, LARS - Drie stromen langs de Vecht. Sportieve herinneringen aan Weesp
10318: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Honderd jaar vredesbeweging in Nederland. Van socialisten tegen oorlog tot vrouwen voor vrede
10087: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Honderd jaar vredesbeweging in Nederland. Van socialisten tegen oorlog tot vrouwen voor vrede
11345: BOOMSTRA, W. (PROF. DR.) - Aanteekeningen bij het College Differentiaal- en Integraalrekening. 1e Gedeelte
11269: BOOMSTRA, W. (PROF. DR.) - Aanteekeningen bij het College Analytische Meetkunde. 1e Gedeelte
596: BOON, M - Het Zwemonderwijs.
1880: BOOT, TON - Alles of Niets. Sport, waar hebben we het over, Sport!
7380: BOOT, TON - Over Winnen
13331: BOOTH, MARK - Camp
12946: BORG, MEERTEN TER - Op zoek naar hoop. Over genezing, magie en religie.
3512: BORGERS, WALTER - Olympic Torch Relays 1936 - 1994
11052: BORGMAN, DR. E - Met het oog op goed leven. Cobbenhagen en onze universitaire cultuur
9826: BORMAN, PROF.MR. J.A. - De procedure bij de afdeling rechtspraak van de Raad van State. Preadvies
11468: BORN, MAX - Die Relativitatstheorie Einsteins
10435: BORST, HUGO. - MATHIJS VAN NIEUWKERK - HENK SPAAN - Hard Gras 89
10024: BORST, HUGO - Waarom ik zo van Sparta hou (en Aad de Mos haat)
3357: BORST, HUGO & LEO VERHEUL - Feyenoord, kampioenen!
6688: BORST, HUGO - Over vaders & zonen. De jongenskamer van Van Basten en andere verhalen
8146: BORST, HUGO - MATTHIJS VAN NIEUWKERK - HENK SPAAN - Hard Gras 75. Gouden Pik
10440: BORST, HUGO - MATHIJS VAN NIEUWKERK - HENK SPAAN - Hard Gras 94. King Louis naar Rio
8145: BORST, HUGO - MATTHIJS VAN NIEUWKERK - HENK SPAAN - Hard Gras 74. De zonen van Jan
10433: BORST, HUGO. - MATHIJS VAN NIEUWKERK - HENK SPAAN - Hard Gras 87. De zaak Cruijff en andere verhalen
13137: BORST, HUGO - Kappen
8810: BORST, HUGO - Schieten op Volkert van der G. De beste voetbalverhalen
11158: BORST-EILERS, DR. E. E.A. - Continuïteit en verandering : de zorgagenda voor de jaren
9330: BORST, HUGO E.A. - COEN MOULIJN. DE BIOGRAFIE
537: BORSTEN, S.P.J. - De Zwemsport. Handboek voor de zwemkunst, de zwemsport en de training voor zwemmers, schoonspringers en waterpolo-spelers.
10900: BOS, NICK - 100 JAAR HORECAF : 1890-1990. Geschiedenis van het Nederlands Verbond van Werkgevers in Hotel-, Restaurant-, Café- en aanverwante bedrijven
3200: BOSCH, P. VAN DEN - BETER TRAINEN MET DE HARTSLAGMETER
10174: BOSCH, DR. K.D. - Nederlandse beleggingen in de Verenigde Staten
7875: BOSMAN, M. & J. HOEBOER - Bouwstenen van het turnen op school. Een stevig fundament
2316: BOSSDORF, HAGEN - 100 hoogtepunten uit de Ronde van Frankrijk
5644: BOTTENBURG, PROF. DR. MAARTEN VAN - Verborgen competitie. Over de uiteenlopende populariteit van sporten
12309: BOTTENBURG, DR. MAARTEN VAN - De SVB. Een actueel beeld van de Sociale Verzekeringsbank
5214: BOUCHARD, CLAUDE & JEAN BRUNELLE - Les Qualités Physiques et l'Etraintement, Brochure Technique
10355: BOURNE, WALTHR - Cultuur, een vernuftige verleiding. Intrawaarde & Intropreneurschap de colums van Walther Bourne
2197: BOUWMAN, RAYMOIND & MICHEL SLEUTELBERG - Tussen hemel en hok. Bobby Haarms en zijn Ajax
864: BOUWMEESTER, H. & J. V.D. HERIK & L. JONGSMA - Het schaak der wrake. De tweekamp Karpov - Kortsjnoi
4559: BOUWMEESTER, HANS & CO VAN WIJGERDEN - Schaakjaarboek 1980
12073: BOVEE, LOUIS - Heeft u een foto meneer? 100 unieke Tourportretten
11439: BOWMAN, FRANK - Introduction to Bessel functions
4263: RIVE LA BOX - Sport Auto's uit de jaren 60
997: VOLKERS WIM & HANS DE LA RIVE BOX - Interlandwedstrijden. Voetbalherinneringen aan interessante binnen- en buitenlandse wedstrijden. Met een persoonlijk afscheidswoord aan Wim Volkers (oud-international) van Karel Lotsy
10793: BOXER, C.R. - The great ship from Amacon annals of Macao and the old Japan Trade, 1555-1640
11390: BOYDEN, MATTHEW - Opera, the Rough Guide. A complete guide to the operas, composers, artists and recordings
12123: BOZZI, SARA MARCELA - Los Decanos
10952: BRAAKSMA, BAUKE - Alles aan de hang. 50 jaar Christelijke Bond voor de Friese Kaatssport
13513: BRAAT, C.J.M. - Kroniek van Hanze tot OVR. Geschiedenis van de Roosendaalse Middenstandsorganisatie 1903-1985
278: BRAKMAN, CH - Equity & Law II in de Whitbread Round the World Race 1989-90
12328: BRAMSEN, INGE - The Long-term Psychological Adjustment of World War II Survivors in the Netherlands
12403: BRAND, W. - De eenheid der wereld
11773: BRANDILY, MONIQUE - De Teda uit Tibesti : instrumentale muziek
5030: BRANDL, ALBERT - Dressuur, Springen, Military trainen in woord en beeld.
12351: BRAS, HILDE - Zeeuwse Meiden. Dienen in de levensloop van vrouwen, ca. 1850-1950
11743: BRAY, ROBERT M. AND MARY ELLEN MARSDEN (EDS.) - Drug Use in Metropolitan America
12265: BREEMEN, JAN VAN - Jan van Breemen (1874-1961). Pionier in de nationale en internationale reumabestrijding
10536: BREGSTEIN, M.H. - Verzameld Werk van Prof. Mr. M.H. Bregstein. Deel 1
11912: BREMAN, JAN - WIRADI, GUNAWAN - Good Times and Bad Times in Rural Java: Socio-Economic Dynamics in two Villages towards the end of the Twentieth Century
10742: BREMAN, J.C. - Op weg naar een slechter bestaan
3348: BREMER, MARTIN (SAMENSTELLING) - Nederlandse Sportsuccessen
10221: BREMS, HUGO & ROB SCHOUTEN & ROGI WIEG - De selectie van de eeuw. De 200 beste gedichten van Nederland en Vlaanderen
4292: BREMT, HARRY VAN DEN - VELO 1996. [De bijbel v.d. International wielersport/Bible on international cyclism]
4295: BREMT, HARRY VAN DEN - VELO 1999. [De bijbel v.d. International wielersport/Bible on international cyclism]
5712: BRESTER, SIMON & FLORIS & MARTIN - Oranje Lukraak. Nutteloze voetbalfeiten die iedereen moet weten. WK-2006 Editie
11352: BREYTENBACH, BREYTEN - Breyten. Notes of Bird
5913: BRINK, CORS VAN DEN - Trainen voor de Olympus. Sporters op weg naar Athene
12329: BRINKMAN, INGE - Kikuyu Gender Norms and Narratives
13509: BRINKMAN, TH. - R. RAMLER - Nieuwe start. Het jaar van AZ Seizoen 2009-2010
12207: BRINKS, JAN HERMAN - Die DDR zwischen Einheit und Abgrenzung. Höhepunkte aus der deutschen Geschichte als Paradigmen politischen Wandels. Luther, Friedrich II und Bismarck
11010: BRITTAN, NICK - Marathon. Around the world in a cloud of dust
779: BROBERG, KJELL - Auto?s uit de jaren ?50. 200 merken uit de hele wereld
10459: BROEK H.J. VAN DEN - HIER RADIO ORANJE
11366: BROEK, A. VAN DEN E.A. - Het Dagelijks Leven van Allochtone Stedelingen
10715: BROEK, ANDRIES VAN DEN - Toekomstverkenning Kunstbeoefening.
10716: BROEK, ANDRIES VAN DEN - FAQ's over Kunstbeoefening in de vrije tijd. Het culturele draagvlak.
10717: BROEK, ANDRIES VAN DEN - Mogelijkheden tot Kunstbeoefening in de vrije tijd
7393: BROEKMANS, ARMAND - Mijn weg naar de Formule 1. Het leven van een F1-monteur
13474: BROERE, MARC & ELLEN MANGUS - Minder hypes, meer Hippocrates. Een positieve injectie voor de ontwikkelingssector
1233: BROERE, MARC & PIETER VAN DER HOUWEN - Het Zout van Afrika. Sporthelden van een dynamisch continent.
10464: BROHIER, R.L. - Links between Sri Lanka and the Netherlands. A Book of Dutch Ceylon
9515: BROHIER, DELORAINE - Dr. Alice de Boer and some pioneer Burgher women doctors
10295: BROK, M.F.A. - De Perzische expeditie van Keizer Julianus volgens Ammianus Marcellinus. Proefschrift
12050: BROMMET, EDO - Van Rechterlijke Macht naar Rechterlijke Organisatie : Kroniek van Achttien Jaar Verandering
9782: BRONTE - /WILKS, BRIAN - THE BRONTES
4974: BROOKE-BALL, PETER - Boxing. An Illustrated History of the Fight Game.
2249: BROUWER DE KONING, JAN & ROB VUYK - Voetbalnomaden. Nederlandse trainers in buitenlandse dienst. Nederlandse Sportbibliotheek, deel 17
4591: BROUWER, T. & J. BOITEN - Diagnostiek in de fysiotherapie. Proces en werkwijze.
13120: BROUWER, RIEN - Pastor tussen macht en onmacht, een studie naar de professionalisering van het Hervormde predikantscha + Pastores en Profil (supplement)
11400: BROUWER, ERIK - Schaduwboksen. Nelson Mandela en de kunst van de zelfverdediging
11157: BROUWER, DR. J. - Het binnenste naar buiten. Beginselen en activiteiten van Mr. J.J.L. van der Brugghen (1804-1863)
8816: BROUWER, ERIK - Spartacus. De wonderbaarlijke geschiedenis van drie joodse olympiërs
12293: BROUWERS, TOON - Tussen de dronkaerd en het kouwe kind. 150 jaar Nationael Tooneel KNS Het Toneelhuis
13217: BROWN, STEVE - Killing fields Amsterdam. Portretten van beruchte liquidaties
11167: BRUALDI, RICHARD A. SCHNEIDER, HANS - Linear Algebra and Its Applications Vol 122-123-124. September/October/November 1989
10386: BRUGMANS, PROF. DR. L.J. - Begin van twee banken, 1863. Uitgegeven tgv het eeuwfeest van de Rotterdamsche Bank en Nationale Handelsbank
11598: BRUGMANS, H. - Het Europese antwoord aan Kroesjtsjev
12391: BRUIJN, JAN DE - Abraham Kuyper, leven en werk in beeld. Een beeldbiografie
12414: BRUIJNE, JAAP R. - Ships, Sailors and Spices. East India Companies and Their Shipping in the 16tbh, 17th and 18th Century
13085: BRUIN, J. - J. VAN DER WERFF - Vrijheid achter de horizon. Engelandvaart over de Noordzee, 1940-1945
11500: BRUINSMA, A.H. - Schakelingen met Gelijkstroomrelais
12714: BRUNNER, WERNER - Werner Brunner. Und dann und wann ein weisser Elefant / And now and then an elephant all white
10420: BRUNT, L - De magie van de stad. Rede
521: BRUYNE, FRED DE - Peter Post. Kampioenenreeks, no. 4.
11622: BRYANT, ASHLEY - Riverside Journey. Portrait of the Derwent
3343: BUCH, BOUDEWIJN - Geschaakt Verleden. Interpolis 1990
10256: BUERGEL, ROGIER & NOACK, RUTH - Documenta Kassel 16/06 - 23/09 2007. Katalog Catalogue 12
10821: BUGT, MILO VAN DER - Zoals het GAK. Geschiedenis van een uitvoeringsorganisatie voor sociale verzekeringen (1952-2002)
9601: BULTERMAN, M.K AND M. KUIJER - Compliance with Judgements of International Courts
9462: BULTJE, JAN WILLEM - Taking a look at LITHUANIA
9458: BULTJE, JAN WILLEM - Taking a look at THE CZECH REPUBLIC
9459: BULTJE, JAN WILLEM - Taking a look at CYPRUS
9456: BULTJE, JAN WILLEM - Taking a look at MALTA
9457: BULTJE, JAN WILLEM - Taking a look at ESTONIA
10184: BUNGE, FRIEDRICH GEORG VON - Darstellung des heutigen russischen Handelsrecht mit Rücksicht auf die deutschen Ostseeprovinzen
11309: BUNT. L.N.H. - Statistiek voor het VWO
1766: BURA, FABIAN - Die Olympischen Spiele auf den Briefmarken der Welt
13415: BURG, ALEXANDER. - De Imagotoop. Hoe indernemingen en andere organisaties hun imago kunnen beheersen
10940: BURGER, MEINDERT EN IKE CIALONA - De gifgroene muze. Absint in de literatuur
11140: BURGH, A.H.P. VAN DER - R.M.M. MATTHEIJ - Proceedings of the First International Conference on Industrial and Applied Mathematics (ICIAM 87). Contributions from the Netherlands
5936: BURNETT, JOHN - Riot, Revelry and Rout. Sport in Lowland Scotland before 1860.
12729: BURNIER, ANDREAS - Belletrie 1965-1981
12728: BURNIER, ANDREAS - Essays 1968-1985
742: BURUMA, BRAM - Slagen op het ijs. Schaatsherinneringen.
7826: BURY, C. HOWARD & C. BRUCE & A. TERVOOREN (ED. - Naar den hoogsten top der aarde. De beklimming der Mount Everest.
13210: BUSATO, VITTORIO - Leve de psychologie! Honderd jaar psychologische wetenschap aan de UvA
8783: BUSKEN, YOERI VAN DEN - De tragedies. De Nationale Voetbalbibliotheek 2
11903: BUSKENS, LEON - Islamitisch recht en familiebetrekkingen in Marokko
8125: BUSSEL, MARIELLE VAN - HARD GRAS 54. Hij wel. Oranje van binnenuit
7443: BUTTER-VETHMAN, ANK - S.V. Sparta: 1883-1983.
1677: BUTTINGHA WICHERS, J. VAN - Schaatsenrijden. Geschiedkundig overzicht met beschrijvingen van sneeuwschoenen, benen- en ijzeren schaatsen en koude winters. Handleiding voor het hardrijden, figuurrijden en het oefenen op het ijs
1204: BUUREN, WILFRED VAN & PETER-JAN MOL - In het spoor van de sport. Hoofdlijnen uit de Nederlandse sportgeschiedenis
13011: BUUREN, P. VAN - Milieurecht in stelling : Utrechtse opstellen over actuele thema's in het milieurecht.
11412: BUYSE, KRISTIEN - Walk on the Wilde Side. Documentaire Foto-opdrachten Vlaanderen, deel 6.
13447: CAESAR, ED - Twee uur. De marathon en de jacht op het ultieme record
12743: CAIOLI, LUCA - Suarez, de biografie De eerste biografie van een onvoorspelbare, maar fenomenale voetballer
12175: CAJAS, JUAN - Los desviados: Cartografia urbana y criminalizacion de la vida cotidiana
11648: CAMPERT, REMCO - Writing in Holland and Flanders (Campert
1651: CAMPS, HUGO - Tussen wieg en gras
7626: CAMPS, HUGO - Geluk heeft veters. Voetbalinterviews. Nederlandse Sportbibliotheek 21.
8535: CAMPS, HUGO - Demarrage in geluk. Interviews met wielerhelden
8194: CANDILIS, GEORGE - The Olympic Games at the Threshold of the 21st century
10359: CANNON-BROOKES, PETER - Czech Sculpture 1800-1938
1405: CANT, A.R. (ED) - Official History of the Xth British Commonwealth Games: Christchurch, New Zealand January 24 - February 2, 1974
13326: CANTARELLA, EVA - L. JACOBELLI - A day in Pompeii: Daily life, culture and society
11595: CAPEK, KAREL - Masaryk ve Fotografii
7304: CARMONA, JOSÉ - Sur les Traces du Bagua Zhang: L'Art martial des huit trigrammes.
4261: CAROLLO, JOHN & BILL HOLDER - Stock Cars. America's Most Popular Motorsport
12654: CARP, E.A.D.E. - De Individual-Psychologische behandelingsmethode (een critische uiteenzetting)
11263: CARTAN, ELIE - Theory of Spinors
11145: CASE, KENNETH M. - Linear Transport Theory
10455: CASIMIR, R. - Het Nederlandsch Lyceum van 1909 tot 1934 (Den Haag)
10258: CASTILLO, ENCARNA - Fireplace Design
6133: CAUDRON, FREDERIC - World Championship Billiard Baulk-Line 47/2. Ronchin 2003. The perfermance of Frederic Caudron (DVD).
6134: CAUDRON, FREDERIC - Wereldkampioenschap Kader 47/2 2003. De prestaties van Frederic Caudron (DVD).
7471: CDA - De stad terug aan de mensen
11778: CELLINA, A. - Methods of Nonconvex Analysis. Lecture Notes in Mathematics, vol. 1446
9706: CERMAK, FRANTISEK - ZDENKA HRNCIROVA - Nederlands - Tsjechisch woordenboek. Nizozemsko Cesky Slovnik
12751: CERVANTES SAAVEDRA, MIGUEL DE - De geestrijke ridder Don Quichot van De Mancha
3485: CEULEMANS, RAYMOND - Mister 100. Het Driebandenspel
12590: CHEKHOV, ANTON - ANTON CHEKHOV SELECTED WORKS. VOLUME 2: PLAYS
10227: CHEONG, YONG MUN - H.J. van Mook and Indonesian Independence. A study of his role in Dutch-Indonesian relations, 1945-48
12021: CHEVROLET, HERMAN - Het mysterie van de eerste gele trui en andere verhalen uit de Tour
13287: CHEVROLET, HERMAN - De kunst van het winnen. 36 strategieën voor de moderne wielrenner
6256: CHIN, HENK MAARTEN & ROBERT MAASKANT - Mentale training en coaching in voetbal
12487: CHO, SHIHAK HENRY - Korean Karate: Free Fighting Techniques
11143: CHURCHILL, R. AND A.V. LOWE - The Law of the Sea
12698: CITTERT, P.H. VAN - Het Microscoop. Noorduijn's Wetenschappelijke Reeks, nr. 8
12962: CLAIR, JEAN - De wereld van het station: Paleis voor Schone Kunsten te Brussel, 14.4.80-1.6.80
466: CLARIJS, J.P. PROF. & DR. IR. J. VAN INGEN SCHENAU - Wielrennen. Een confrontatie tussen de wetenschap en de praktijk van het wielrennen.
5680: CLARKE, MICHAEL - ROARING SILENCE
5528: CLARKSON, WENSLEY - RONALDO! 21 year of genius and 90 minutes that shook the world
1041: CLAYTON, DAVID & JAN BUITENGA - Voetbal in Europa 1990-91
10213: CLEEFF, ED. VAN - Sociaal-economische Ordening. Een ideologisch-sociologische beschouwing van religieus standpunt. Met een inleidend woord van J. Tinbergen.
10819: ONAFHANKELIJK TONEEL - AART CLERKX - HAMLET (Stripverhaal)
10930: CLICTEUR, LOUIS EN LUCIEN BRGHMANS - Rik van Looy, heerser en verdeler
13157: CLITEUR, P. - Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit : humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenleving
9873: COBBENHAGEN, PROF. DR. M.J.H. - De economist Cobbenhagen. Economische geschriften van Prof. Dr. M.J.H. Cobbenhagen.
1588: CODRINGTON, EUGENE (5TH DAN) - Advanced Karate Combinations. Book 1: Ohyo-Gumite & Henka-Gumite
4182: COENEN, JO - Schetsen / Roughs Noordknoop Céramique Maastricht
12524: COHEN, JANIE - Picasso, Rembrandt, Picasso. Prints and drawings by Picasso inspired by works of Rembrandt.
11685: COHEN, DANIEL AND MISCHA - Mijn naam is Cohen
11686: COHEN, DANIEL AND MISCHA - My name is Cohen
11333: COHN, HARVEY - Conformal Mapping on Riemann Surfaces
12376: COHN, WILLIAM - Indische Plastik. Die Kunst des Ostens, Band II.
10758: COLERUS, EGMONT - Van punt naar vierde dimensie. Meetkunde voor iedereen
11478: COLIJN, KO - PAUL RUSMAN - Het Nederlandse Wapenexportbeleid, 1963-1988. Proefschrift
4721: COLIN, FRANCOIS - Rode Duivels naar Amerika
6547: COLIN, FRANCOIS & WALTER MEEUWS - Het Voetbaljaarboek van De Standaard 2004-2005.
6281: COLIN, FRANCOIS - Vijfentwintig jaar Topvoetbal.
1760: COLIN, FRANCOIS & LEX MULLER - De Grote Voetbalencyclopedie van het Nieuwsblad
12133: COLLIER, MARK - Dating Late XIXth Dynasty Ostraca Vol. 18
4057: COLLINA, PIERLUIGI - De regels van het spel
11281: CONIJN, FRITS - SIMON MAZIKU - Doodloper. Het tragische einde van Olympisch marathonkampioen Samuel Wanjiru
10810: CONTI, GIOVANNI - Antifriction Bearings Volume II. Applications of Antifriction Bearings
10808: CONTI, GIOVANNI - Die Walzlager Band 1+2
10809: CONTI, GIOVANNI - Die Walzlager Band 1
13250: COOKE, HEREWARD LESTER - Painting Techniques of the Masters: Painting
1029: COOLEGEM, HANS - Hoe verging het Feyenoord in het seizoen 1996 - 1997 (Feijenoord)
1332: COOLEGEM, HANS - Nederlands Wielerjaarboek 1973
497: COOLEGEM, HANS - FEYENOORD Seizoen 1995-1996 (Feijenoord)
8993: COPE, ALFRED - Cope's Racegoers Encyclopaedia 1957
8994: COPE, ALFRED - Cope's Racegoers Encyclopaedia 1960
9000: COPE, ALFRED - Cope's Racegoers Encyclopaedia 1962
7932: CORCORAN,JOHN FARKAS,EMIL - Martial Arts: Traditions, History, People
1254: CORDER, JASON - Taekwon-Do from white belt to yellow belt.
11424: CORDFUNKE, E - Een romantisch geleerde. Jacobus Henricus van 't Hoff (1852-1911)
2320: CORNAND, JAN & STEFAAN VAN LAERE - En toen ging Eddy Merckx. Wielerseizoen 1978 van A tot Z.
9446: CORNAZ, MARIE - De Prinsen van Chimay en de muziek. Een familie van muziekliefhebbers 16de - 20ste eeuw
11471: CORNWELL, J.F. - Group Theory in Physics. Volume 1 (Techniques in Physics 7)
11440: CORNWELL, J.F. - Group Theory in Physics. Volume 2 (Techniques in Physics 7)
10787: CORRELJE, AAD - Natural gas in the Netherlands. From Cooperation to Competition?
11275: CORTIE, C. - De dynamiek van stedelijke systemen
12986: CORVELEYN, JOZEF - De psycholoog kijkt niet in de ziel. Thema's uit de klinische godsdienstpsychologie
9224: COSTER, MARC DE - GROOT WIELERWOORDENBOEK. Van asfalteczeem tot Zoetemelkpositie
118: COTTAAR, JAN - Gouden boek van het Nederlands Olympisch Comite
35: COTTAAR, JAN - Sport 67
238: COTTAAR, JAN - Tokio 1964. Van Olympus tot Fujijama. Geschiedenis der olympische spelen van het oude en nieuwe tijdperk. [Tokyo Olympics 1964].
146: COTTAAR, JAN & PHIDA WOLFF - Feijenoord zestig. Woorden rond daden van een topclub
6107: COUEDEL, NOEL - Maertens: van uitdager tot kampioen.
8909: COUNSILMAN, J.J. - Dragon's Full Glory. A Novel of Love and Prejudice in Modern China
12710: COURANT, RICHARD ; HILBERT, DAVID - Methoden der mathematischen Physik. Band 1 + 2 (Heidelberger Taschenbucher Band 30 + 31)
13167: COUVEE, H.J. - Calvijn en Calvinisme. Een studie over Calvijn en ons geestelijk en kerkelijk leven
789: COUWENHOVEN, RON & HUUB SNOEP - Negentig jaar Elfstedentocht 1909-1999
7447: COUWENHOVEN, RON - Pioniers van de wielersport. Opkomst van de wielersport op de weg in Nederland 1900-1936. Tour de France van 1936 met vier Nederlandse deelnemers.
13034: COUWENHOVEN, RON - Hardrijderijen in Friesland: volkscultuur op het ijs 1800-1900
5914: COUWENHOVEN, RON - Wielerklassiekers. Het verhaal over spierkracht en listigheid, demarrages en achtervolgingen, geld en commercie.
9328: COUWENHOVEN, RON - EEN EEUW ELFSTEDENTOCHT
9694: COUWENHOVEN, RON - Vijftig jaar te midden der kampioenen. Leven en werken van Joris van den Bergh
3411: COUWENHOVEN, RON - 18 januari 1963. DE DAG VAN DE ELFSTEDENTOCHT
8531: COUWENHOVEN, RON & HUUB SNOEP - Nederland Schaatsland. Een bijzonder jubileumboek over 125 jaar KNSB
450: CRABBENDAM, ENNO - Jeugdvoetbal
1856: CRAMER, PIETER - Is er leven na de marathon?
11040: CREUTZ, MICHAEL - Quarks, Gluons and Lattices. Cambridge monographs on mathematical physics
778: CRICKETBOND - Cricket, de ideale zomersport
7219: CROMPTON, PAUL - The Complete Martial Arts.
94: CRUYFF, JOHAN - Cupstukken 71/72.
10722: CRUYFF, JOHAN - De Aanvalsspits
7022: CUILENBORG, EDWARD - De Voetbaltempels van Nederland. Over onze stadions, clubliederen en mascottes.
5859: CUMMINGS, DAVID - Symmetrical English (Everyman Chess)
13259: CUSHING, FRANK HAMILTON, (1857-1900) - Zuni fetishes
924: DAAL, MARTIN VAN - Het wielerleven van Gerrit Schulte (le fou pedalant).
11377: DAALDER, A.L. - Prostitutie in Nederland na opheffing van het bordeelverbod
11423: DAELEN, VEERLE VANDEN - Laten we hun lied verder zingen. De heropbouw van de joodse gemeenschap in Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog (1944-1960).
11920: DAKE, ANTONIE C.A. - In the Spirit of the Red Banteng. Indonesian communists between Moscow and Peking
11079: DALRYMPLE, THEODORE - Romancing Opiates: Pharmacological Lies and the Addiction Bureaucracy
7743: DALY, CHUCK & ALEX SACHARE - America's Dream Team : America's Dream Team: The 1992 USA Basketball Team. The Quest for Olympic Gold
10824: DAM, MARCEL VAN E.A. - 50 jaar Rijksvoorlichtingsdienst
12478: DAM, N. VAN - Nederland en de Arabische wereld. Van middeleeuwen tot de twintigste eeuw: wetenschap, taal, handel, cultuur, kunst. + Arabische editie van het boek.
12479: DAM, N. VAN - Nederland en de Arabische wereld. Van middeleeuwen tot de twintigste eeuw: wetenschap, taal, handel, cultuur, kunst. ARABIC EDITION
8629: DAM, EPPIE - DE STAYER. De weg van Henk Kroes
1366: DAM, EPPIE - Foppe, portret van een bijzonder gewoon mens.
13245: DAMSMA, DIRK - Familieband. Geschiedenis van het gezin in Nederland
1442: DANIELS, WIM - Spelen die Bal! Voetbal van A tot Z
9900: DARBOIS, DOMINIQUE - Yanamale: village of the Amazon
5376: DARTELEN, J.W. VAN (KAMPIOEN VAN HAARLEM) - Inleiding tot het Damspel
10744: DASNOY, PHILIPPE - Olivier Strebelle. Histoires de Sculptures
12920: DAVIDS, EDGAR - Streets Legends
6433: DAVIDSE, HENK - Je moet schieten, anders kan je niet scoren en andere citaten van Johan Cruijff.
11218: DAVIDSE, JAN - Spanning. Geschiedenis van de Delftse opleiding tot elektrotechnisch ingenieur
12669: DAVIS, HARRY F. - ARTHUR DAVID SNIDER - Introduction to Vector Analysis
6709: DEBEN, MAIKEL & COR PLEUNIS - Wilhelmina '08. 90 jaar voetbal in Weert.
9657: DEELDER, JULES - Drukke dagen
12181: DEETMAN - Deetmans Missie
9859: DEKKER, PAUL - Overheidsplanning in West-Europa.
12831: DEKKER, MARLIES - Het water meester. Het recht rond de overheidszorg voor de beveiliging tegen overstroming
11921: DEKKER, MARLEEN - Risk, Resettlement and Relations: Social Security in Rural Zimbabwe
12345: LI JIN BO DENG - Boxing true mass spectroscopy - Xingyiquan true mass spectra (Chinese edition)
11760: DENIG, E. AND MEIDEN, VAN DER - Geography of Public Relations Trends : Selected Proceedings of the 10th Public Relations World Congress 'Between People and Power', Amsterdam 3-7 June 1985
10800: DENLINGER, MILO G. - A Blueprint of the Dachshund
11740: DENSEN, RENE VAN - Tilburg: de anus van Nederland. Mijmoires van een nachtburgemeester
13249: DENTERS, TON - Flora Atlas van de regio Amsterdam
2238: DERKSEN, J - Om de eer. De Olympische Spelen in de oudheid en nu.
426: DERKSEN, GUIDO - Wereldbal. Voetbalcoryfeeen op reis. Nooit eerder vertelde verhalen uit de voetbalwereld.
10857: DERKSEN, JOHAN - Voetbal voor volwassenen. Spraakmakende columns en verhalen van Johan Derksen
9964: DERSKEN, G. - BORST, HUGO E.A. - JAN MULDER. De Biografie
11519: DEURSEN, ARIE VAN - Distinctive Character of the Free University in Amsterdam, 1880-2005: A Commemorative History
11175: DEWITT, BRYCE - Supermanifolds. Cambridge Monographs on Mathematical Physics
13499: DIBBITS, HESTER - Vertrouwd bezit. Materiële cultuur in Doesburg en Maassluis 1650-1800
6027: DICKINSON, CLIVE - Old Trafford. Behind the scenes.
9918: DICKSON, BRUCE J. - Democratization in China and Taiwan: The Adaptability of Leninist Parties (Studies on Contemporary China)
1516: DIEKSTRA, RENE - Op Bevroren Water
6878: DIEM, CARL - Dokumente zum Aufbau des Deutschen Sports. Das Wirken von Carl Diem (1882-1962)
13419: DIEPEN, REMCO VAN. - 'Beschaafd ageren voor de Navo'. 50 jaar Atlantische Commissie
10287: DIETEREN, DR.R - De migratie in de mijnstreek 1900-1935
12754: DIEUDONNE, J. - Foundations of Modern Analysis
12337: DIJK, CASPER G.C. VAN - Interactive Modeling of Transfinite Surfaces With Sketched Design Curves
13477: DIJKGRAAF, JAN - Vracht aan titels. 14 seizoenen TVM schaatsploeg
11221: DIJKMAN, COO - RICK WINKELMAN - Michael Bleekemolen: Een leven in de autosport. En daarbuiten
8934: DIJKSMA, J. EN C. BIECKMANN - Hartstikkene Foppe. Een elftal lessen in leiderschap
1558: DIJKSTRA, AUKE - Tennis. Van categorie 9 naar categorie 1.
9898: DIK, HEIN - Aad Kosto over Marcel van Dam en nog veel meer leuke en opvallende citaten uit 1985
12816: DINGLE, J.T.- R.T. DEAN - Lysosomes in Biology and Pathology 5. [North-Holland Research Monographs Frontiers of Biology Volume 45]
12818: DINGLE, J.T.- HONOR B. FELL - Lysosomes in Biology and Pathology. In two Volumes: I and II.
12814: DINGLE, J.T.- R.T. DEAN - Lysosomes in Biology and Pathology 3. [North-Holland Research Monographs Frontiers of Biology Volume 29]
12815: DINGLE, J.T.- R.T. DEAN - Lysosomes in Biology and Pathology 4. [North-Holland Research Monographs Frontiers of Biology Volume 43]
12592: DIRDJOSANJOTO, P. - Memelihara Umat: Kyai di antara usaha pembangunan dan mempertahankan identitas lokal di daerah Muria. (Caring for umat: Kyai between development efforts and maintaining the local identity in the Muria area).
11905: DIRKSE, JAN-PAUL - Development and Social Welfare: Indonesia's Experiences under the New Order
11472: DIXON, JOHN D - Problems in Group Theory
12900: DOESBURG, THEO VAN - Naar een beeldende architectuur
10483: DOEVEDANS, R. - Half Drie. Tijd voor Voetbal. Nummer 2
10263: DOEVENDANS, RUUD E.A. - Half 3. Tijd voor voetbal! Nummer 2
6217: DOHLE, MAX - Over een nacht ijs. Een schaatsalfabet
8980: DOHLE, MAX - HET VERWOESTE LEVEN VAN FOEKJE DILLEMA. De grootste tragedie uit de Nederlandse sportgeschiedenis
1767: DOMMERING, J. & P. DE GOEDE - Het Biljartspel.
11292: DONKER, ANTHONIE - R. BLIJSTRA - Critisch Bulletin. Herdenkingsnummer December 1945
13280: DOORN, JOHNNY VAN - De lieve vrede [dummie]
11027: DORÉ, GUSTAVE & STEENBERGEN, RIK VAN - Geschiedenis der Kruistochten. Met 100 houtgravures
11461: DOREMALEN, HENK VAN - 25 jaar Tilburg Ten Miles
11935: DORFMAN, ARIEL - Widows
9448: DOSOGNE, LUDO - Kunst als levenssap / L'art comme seve de vie / Art as the sap op life
11630: DOSTOJEWSKI, F.M. - Een onaangename geschiedenis
12077: DOYLE SETTLE, J. - Rotary drilling handbook on accident prevention and safe operating practices
8676: DRAEGER, DONN - Weapons and Fighting Arts of Indonesia
12513: DRAYER, J. - J. SUYVER - Politie in de rechtsorde. 3e druk.
11233: DRESHER, MELVIN - The Mathematics of Games of Strategy: Theory and Applications
10513: DREYER, DANNY - Chi Walking. Vijf mindful stappen voor een gezond en vitaal leven
9348: DREYER, DANNY - CHI RUNNING. Revolutionaire techniek over blessurevrij en moeiteloos hardlopen
10885: DRIEL, MELS VAN - Sport & Seks. Het spel en de knikkers
11186: DRION, J. - Verzamelde geschriften van J. Drion
12037: DRONKERT, H. - Evaporite models and sedimentology of Messinian and recent evaporites (GUA papers of geology)
12860: DROSTE, C. - M. VON PLANTA - Memorix: tabellen, schema's en check-lists voor de medische praktijk
10129: DRUCKER, MR. W.H. - Kort begrip van het recht betreffende de industriële eigendom
3361: DUCROT, MAARTEN & GIJS ZANDBERGEN - Berichten uit de Tour de France. Journaal 1987
10413: DUFFY, JOHN W. - PRINCE. De biografie
13196: DUFOUR, FREDERIEK - Haagse Debatingclub voor Vrouwen. Honderd jaar van strijd staalt naar kring tot gedachtenwisseling 1898-1998
12981: DUIJNHOVEN, SERGE VAN - Bitterzoet. Een lyrische hommage aan Serge Gainsbourg
12093: DUIJZINGS, G. - Geschiedenis en herinnering in Oost-Bosnië. De achtergronden van de val van Srebrenica
11090: DUIN, M.J. VAN - U. ROSENTHAL - De Hercules-Ramp 15 juli 1996. Individuen, organisaties en systemen
9496: DUISENBERG, W.F. - MONETAIRE STABILITEIT EN BESTENDIGHEID. Smalle marges optimaal benut. Zestien jaarverslagen van de Nederlandsche Bank 1981-1996. Verzamelde inleidingen ter gelegenheid van het afscheid van dr. W.F. Duisenberg
11731: DUISTER, FRANS - Karel Appel in Arti
5276: DUIVIS, FRANS - Prisma Vakwoordenboek Sport
9057: DUREN, IWAN VAN EN MARCEL ROZER - VOETBAL IN EEN VUILE OORLOG. Wk Voetbal Argentinië 1978
10929: DURST, SIGMUND - Rudi Altag. Der Weg eines Weltmeisters
13099: DUTE, J. - De wetgeving ter bestrijding van infectieziekten. Proefschrift
13072: DUYNS, CHERRY - Achterland. Verkenningen en herinneringen
9654: DUYNSTEE, MR. F. E.A. - Alle wegen leiden naar Brussel. 50 jaar NOB, 50 jaar Europese jurispredentie en wetgeving
4320: AJAX DVD - AJAX 2002 - 2003 DVD
4697: RACE WORLD DVD - Race World Crashes, nr. 1. The best of four wheel sport disasters.
5997: DVD - Lance Armstrong. Racing for his life. DVD.
11925: DWIATMADJA, CH. - Patterns in the Development of Japanese-Indonesian Joint Ventures in Indonesia: A Matter of Domination or Cooperation?
7179: EBELING, H.C. & P. VAN DER MAADEN - Oude racers
7434: EBELING, HANS - Roemruchte wedstrijden uit de beginperiode van de Automobiel
9505: EBERG, JAN - HARDLOPEN IS GRATIS
10871: ECHENOZ, JEAN - ZATOPEK
9590: ECONOMAKIS, EVEL. G - From Peasant to Petersburger
9832: ECONOMAKIS, EVEL G. - From Peasant To Petersburger
2250: EDNT, DAVID - De Godenzonen van Ajax
2596: EEDEN, ED VAN & PETER NIJSSEN - Een tweede huid. Sportbijnamen
326: EEDEN, ED VAN - De Polgar Zusters of: de creatie van drie schaakgenieën.
13141: EENHUIS, STANCE - Helden In Beeld. Illustraties uit kinderboeken
10294: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN & PIRENNE. L.P.L. - 's Hertogenbosch op de Drempel van een nieuwe Tijd. Aspecten van het economisch en sociaal leven na 1850
10293: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - F. van Lanschot als Intermediaire tussen de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de Nijverheid in Noord-Brabant (1825-1846)
10292: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN - Streven naar sociale verheffing in een statische stad. Een kwart eeuw arbeid van de My. tot Nut van 't Algemeen te Bergen op Zoom 1791-1816
2921: EGBERS, TOM - De zwarte meteoor of de zoektocht naar een geliefde voetbalheld (Boek).
7161: EGBERS, TOM - De Zwarte Meteoor (DVD).
11613: EGER, E. & L. PELZ - Brilliant Women. 18th-Century Bluestockings
9840: .A.TH.J. EGGEN - KALIDIEN, S.N - Criminaliteit en Rechtshandhaving 2007. Ontwikkelingen en samenhangen
6696: EGGER, KURT - Sport in der Schule. Ziele und Methoden des Sports auf der Oberstufe der Schule. Kongreßbericht.
11238: EGMOND, MICHEL VAN - Gijp
13130: EGMOND, MICHEL - JAN HILLENIUS - Topshow. Achter de schermen bij Voetbal International
5506: EIJSINK, GIJS - GOA STOAN! FC Twente Bekerwinnaar 2001.
9034: EIJSVOGEL, HANS EN BUURMAN, ANDRE - 1000 PAARDEN EN EEN PRINS . Memoires van Hans Eysvogel
6841: PSV EINDHOVEN - PSV Presentatiegids 2003-2004. PSV Media Guide 2003-2004. Terugblik op seizoen 2002-2003
10206: EISFELD, CURT - Das niederlandische Bankwesen. Zwei Teilen.
13324: ELIENS, TITUS - Nederlandse nijverheidstentoonstellingen in de negentiende eeuw
2515: ELINKWIJK - U.S.V. Elinkwijk door de jaren heen
2293: ELLENS, PIETER - Rood Geel. De kleuren van juweel. Dr. Fadrhonc en Go Ahead
5837: ELLING, A. & I. CLARINGBOULD - Heldinnen in de sport. Heldinnen in de sport. 18 portretten van vrouwelijke topsporters, trainers en bestuurders
7081: ELLIS, HAMILTON - The Pictorial Encyclopedia of Railways
12435: ELMORE, LEONARD - 16 titels van de beste misdaadauteur van Amerika: LaBrava / Bankroof / Geldschieter / Cool / Stick / Onder Heidenen / Dynamiet / Tuig / Killers / Tishomingo Blues / Lokaas / Mitchell / Glitz / Doodstraf / Pronto / Losgeld
11567: ELSKEN, ED VAN DER - Jazz. Reprint of the book that Ed van der Elsken made in 1959. 79 b/w- photo's with portraits of the jazz legends like Chet Baker, Charlie Parker, Sarah Vaughan, Miles Davis and Sonny Rollins made in the fifties.
9833: ELSUWEGE, PETER VAN - From Soviet Republics to EU Member States. A Legal and Political Assessment of the Baltic States' Accession to the EU. Volume 1. (Studies in EU External Relations)
13401: ELTE, RONALD - ERNA SCHOLTES - Uit de luwte, Over strategische veranderingen in en rond de onderwijsinspectie 1990-2000
12057: EMBODEN, WILLIAM A - Bizarre Plants: Magical, Monstrous, Mythical
2437: GIL EMMANUEL (ED.) - Sports in Israel.
93: EMMENES, AD VAN - Jubileumboek KNVB Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond 1889-1939.
13374: ENARD, MATHIAS - Vertel hun over veldslagen, koningen en olifanten
5414: ENDT, DAVID EN EVERT VERMEER - AJAX Jaarboek 1996-1997
3445: ENDT, DAVID - Doelwit
4019: ENDT, DAVID EN EVERT VERMEER - AJAX Jaarboek 2000-2001
4311: ENDT, DAVID & EVERT VERMEER - AJAX Jaarboek 1995-1996
2307: ENDT, DAVID - AJAX Jaarboek 2001-2002. Landskampioen en Bekerwinnaar
7252: ENDT, DAVID EN EVERT VERMEER - HET OFFICIELE AJAX JAARBOEK 1997-1998
4520: ENDT, DAVID - AJAX Jaarboek 1993 - 1994
4397: ENDT, DAVID - AJAX Jaarboek 1994 - 1995
5505: ENSINK, JAAP E.A. - FC Twente 35 jaar in beeld (1965-2000)
9677: ERASMUS - ERASMUS EN ZIJN TIJD. Catalogus 1+ 2 van de tentoonstelling ingericht ter herdenking van de geboorte, 500 jaar geleden, van Erasmus te Rotterdam in de nacht van 27 op 28 oktober.
10888: ES, A. VAN - 50 jaar Centrale Aalsmeerse veiling
12331: ESHUIS, R.J.J. - De daad bij het woord, Het naleven van rechterlijke uitspraken en schikkingsafspraken
10479: ESKES, J. - Repressie van politieke bewegingen in Nederland. Thesis
11849: EYSINK SMEETS & ETMAN - Interne Criminaliteit: Kenmerken en mogelijkheden voor een aanpak
13149: EUSER, BERT - Lokale Leiders. De Opkomst van de Geuzendemocratie
7829: EUSTACE, BRIAN - The Police Self-defence Handbook (Martial Arts)
6047: EUWE, DR. MAX - Inleiding tot het schaakspel.
153: EUWE, MAX - Volledige handleiding voor het schaakspel.
8887: SILBERMANN - UNZICKER -EUWE - Geschichte des Schachs. Mit ausgewahlten und kommentierten Partien von Andre Philidor bis Bobby Fischer
10109: EUWE, MAX & H. KRAMER - Het Eindspel 7. Stukken en pionnen tegen stukken of Pionnen II
7499: EUWE, DR. MAX - Theorie der schaakopeningen, No. 7: Flankspelen (Indisch in de voorhand, Engels, Réti, Bird, From, enz.)
151: EUWE, MAX - Theorie der schaakopeningen, nr. 10 Open spelen I: Spaansch drie- en vierpaardenspel
13304: EUWE, MAX & P. VAN DER STERREN - Theorie van het Schaakspel. De Opening 1A. Gesloten spelen 1. Klassiek Damegambiet
10332: EVANS, ROBERT G. - Strained Mercy: The Economics of Canadian Health Care
11258: EWING, GEORGE M. - Calculus of Variations with Applications
2260: 1958 BRUSSELS INTERNATIONAL EXHIBITION - Physical Culture and Sport in the USSR.
232: EYLE, WIM VAN - Een eeuw Nederlandse Wielersport. Van Jaap Eden tot Joop Zoetemelk
270: EYLE, WIM VAN - Een Eeuw Nederlandse Schaatssport
348: EYLE, WIM VAN - De Nederlandse Renners in de Tour de France
13269: EYLE, WIM VAN - 100 jaar wegwielrenners. Nederlandse beroepsrenners en hun prestaties
3587: EYLE, WIM VAN - De Klassiekers
3347: EYLE, WIM VAN - 30 jaar Amstel Gold Race
8217: EYZENBACH, TOM - Terugtrappen
7470: FABER, JOHAN - San Marco. De geheimzinnige kracht van de bondscoach
11182: FABER. F. - Petroleum zoeken en ontdekken
12166: FAGNE, HENRY - Anthologie de la poésie néerlandaise de 1850 à 1945
12612: FALLA, RICARDO - Massacres in the Jungle: Ixcan, Guatemala, 1975-1982
10682: FARHAD, GOLYARDI - EUTOPIA - 10/2005. Islam, emancipatie en liefde
13198: FASE, MARTIN - Tussen Rokin en Damrak : de wisselwerking tussen de Effecten- en Optiebeurs in Amsterdam.
7806: FEENSTRA KUIPER, P. - Hundert Jahre Schachzweikampfe. Die bedeutendsten Schachzweikampfe 1851-1950
9747: FEIBLEMAN, JAMES K. - The Stages of Human Life. A Biography of Entire Man
1961: FELD, PAUL & LUDO VAN KLOOSTER - De droom van de Giro
12944: FELDBRUGGE, J. E.A. - Alleenstaan. Een onderbelichte vorm van samenleven
8699: FELDENKRAIS, M. - ABC du Judo (Jiu-Jitsu)
11646: FELLINI, F. - Fellini over Fellini. Opstellen en aantekeningen van Fedrici Fellini
12821: FENEIS, PROF. DR. HEINZ - Anatomische Bildnomenklatur
12644: FERNANDES, MENNO - De Scheids
13197: FERNHOUT, R. - Erkenning en toelating als vluchteling in Nederland [Bestuursrecht, theorie en praktijk, dl. 8]
11846: FERWERDA, H.P. - Signalen voor toekomstig crimineel gedrag : een onderzoek naar de signaalwaarde van kinderdelinquentie en probleemgedrag op basis van casestudies van ernstig criminele jongeren
8249: FEYENOORD - Jaarboek Feyenoord 2004-2005
9102: FIDDY, ROLAND - Tips voor de fanatieke golfer
5743: FIFA - FIFA Museum Collection. 100 years of Football.
3444: FIFE, GRAEHEM - Tour de France. The history, the legend, the riders
4062: FIFE, GRAEHEM - Het geheim van het peloton. Strategie en tactiek in de Tour
13317: FINKEL, I.L. & M.J. SEYMOUR - Babylon: Myth and Reality
6010: FINLEY, M.I. & PLEKET, H.W. - Olympische Spelen in de Oudheid.
6483: FINLEY, M.I. & H.W. PLEKET - Olympische Spelen in de Oudheid.
6910: FINN, MICHAEL - Martial Arts. A complete illustrated history.
4426: FIRET, LOUIS - Tennis, verbeter je spel. Oplossingen voor fouten en beperkingen
5023: FIRET, LOUIS - TENNIS. Practische informatie voor beginnende en gevorderde spelers. Conditie, techniek, training
11851: FISCHER, E.J. - Concurrentie. Een onderbelicht thema in de Nederlandse bedrijfsgeschiedenis
13158: FISELIER, J.P.S. - Het cellentekort. Rede
11015: FIXX, JAMES F. - More Games for the Superintelligent
9530: FLAUBERT, GUSTAVE EN GEORGE SAND - Wij moeten lachen en huilen. Brieven
8262: FLICHTBEIL, RICHARD - Go Tennis + DVD
11966: FLORY, M. ET R. MANTRAN - Les régimes politiques arabes
11044: FLU, PROF.DR. P.C. - Voordrachten over aetiologie, epidemiolgie en specieele prophylaxis van de infectie- en parasitaire ziekten van dan mensch.
11392: FLUGGE., SIEGFRIED - Rechenmethoden der Quantentheorie: Elementare Quantenmechanik Dargestellt in Aufgaben und Lösungen. Heidelberger Taschenbucher Band 6
10554: FLUSSER, DAVID - De joodse oorsprong van het Christendom. Twee essays
7906: FOER, FRANKLIN - De wereld draait om de bal. Over globalisering en voetbal
12676: FOKKER, A.D. - Zonsactiviteit
11354: FOKKER, A.D. - Tijd en Ruimte. Traagheid en Zwaarte. Chronogeometrische Inleiding tot Einstein's Theorie
12700: FORCH, G.J. E.A. - Colloquium Stabiliteit van Differentieschema's. Deel 1+2
10212: FORD, HERNY & CROWTHER, SAMUEL - Today and Tomorrow
12927: FORTMANN, HAN. M.M. - Symbool en werkelijkheid. Essays over religie en cultuur 1962-1970
10031: FORTUYN, PIM - A Hell of a Job. Verzamelde Columns
6497: FRAIPONTS, J.N. - Onze Rode Duivels. Deel 2. Het volledige verhaal in woord en beeld.
8988: FRAIPONTS, J.N. - ONZE RODE DUIVELS. DEEL 1. Het volledige verhaal in woord en beeld.
6654: FRAIPONTS, JEAN & DIRK WILLOCX - Kroniek van het Belgisch voetbal. Deel 1: Pioniers en Rode Duivels (1863-1906).
7636: TOUR DE FRANCE - Tour de France 1992
8218: TOUR DE FRANCE - Guide officiel des 22 Etapes. Les 80 ans du Tour
11380: FRANSMAN, ROB - Het Demjanjuk-proces + DVD. Reportages van een Nebenkläger
3214: FREDERIC, LOUIS & PAUL CROMPTON - Dictionary of Martial Arts
4324: FREDRIKSTADT, JOHN & LEO AQUINA - VOETBALJAARBOEK 2002 - 2003. De John Fredrikstadt Voetbalalmanak nummer 1.
9763: FREUD, SIGMUND - Gesammelte Werke Chronologisch geordnet. Fünfzehnter Band: Neue Folge der Vorlesungen zur EinfÜhrung in die Psychoanalyse.
12574: FREUD, S. - DR. A. BRILL - The Basic Writings of Sigmund Freud. First English Edition. Translated by Dr A.A. Brill
12575: FREUD, SIGMUND - Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse
10192: FRIDAY, KARL F. & HUMITAKE, SEKI - Legacies of the Sword. The Kashima-Shinryu and Samurai Martial Culture
11232: FRIEDMAN, AVNER - Foundations of Modern Analysis
10048: FRIEDMANN, MILTON. BUTLER, EAMONN - Milton Friedman: A Guide to His Economic Thought.
7701: FRIEDMANN, JEHUDA - Outils de travail. Handwerkszeuge. Attrezzi a mano. Work-Tools... (Multi-lingual dictionary in 12 languages)
8932: FRINDALL, BILL - Playfair Cricket World Cup Guide. A Guide to the Sixth World Cup Tournament
11315: FRITZSCH, HARALD. - Quarks. Tthe Stuff of Matter
7963: FROHLICH, SJORS & PIET TEELING - Hallo met Erik Dekker + CD. Het laatste jaar van een profwielrenner
879: FROKLAGE, J. & P. VROOM - Rood-Wit en Blauw onzer vad'ren. Een eeuw Willem II, 1896-1996.
11291: NATIONALRAT DER NATIONALEN FRONT - Graubuch. Expansionspolitik und Neonazismus in Westdeutschland. Hintergründe, Ziele, Methoden. Eine Dokumentation.
13230: FUNKE, VERA - Dat Bestelhuis! Dat Bestelhuis! Wat speelt dat 'n rol! 125 jaar Centraal Boekhuis
12787: FURTH, RALPH VAN - Mononuclear Phagocytes: Biology of Monocytes and Macrophages
10078: GAAG, JACQUES VAN DER &PERLMAN, MARK - Health, Economics, and Health Economics. Proceedings of the World Congress on Health Economics, Leiden, Netherlands, september 1980. Contributions to Economic Analysis, 137
10637: GALEANO, EDUARDO - Gezichten en Maskers. Vijf eeuwen verbeelding van Latijns-Amerika. Kroniek van het Vuur 2
2650: GALEN, W.C.C. VAN - Overtredingen en strafzaken in het amateurvoetbal. Een analyse van de kompetitie 1980-1981 in de afdeling Limburg, KNVB. Dissertatie.
12940: GANZEVOORT, RUARD E.A. - Geschonden vertrouwen. Seksueel misbruik in een religieuze context
12662: GARDNER, MARTIN - Science Good, Bad and Bogus
11896: GARFF, JAN - Drawings by Rembrandt and Other 17th Century Dutch Artists in the Department of Prints and Drawings
10273: GASTEL, DR. L.J.P. VAN - Roosendaal tussen Platteland en Stad. Deel A: 1770-1900 + Deel B: 1900-1970
13429: GAUTIER, P.A. E.A - Die Leythe 1914-2014. Van wherry tot olympisch goud
5368: GEBAUER, GUNTER - Sport in der Gesellschaft des Spektakels. Sport, Spiele, Kämpfe. Studien zur Historischen Anthropologie und der Philosophie des Sports. Band 5.
9715: GEBUYS, DICK - De verscholen uitdaging. Het verhaal van de Dutch Hago Gasherbrum Expeditie
710: GEESINK, ANTON - Judo in evolutie
603: GEESINK, ANTON - Judo, de nieuwe basisleermethode.
1402: GEESINK, ANTON - Tot hier en niet verder. Herinneringen van een topatleet en internationaal sportbestuurder.
5634: GEESINK, ANTON - Judo principes: Go Kyo.
9705: GELDER, JACK VAN - BAS TICHELER - HIJ ZIT ERIN. Alle doelpunten van Oranje op het WK 2010 in Zuid-Afrika zoals verslaggegeven door NOS commentatoren Jack van Gelder & Bas Ticheler
3162: GELENCZEI E - The Ben-Oni Defence
13266: GEMERT, G.A. - Om niet aan onwetendheid en barbarij te bezwijken. Groningse geleerden 1614-1989
11243: GENEE, WILFRED - Wijsneus
9546: GENICOT, EDUARDUS S.I. - INSTITUTIONES THEOLOGIAE MORALIS quas in Collegio Lovaniensi Societatis Iesu tradebat Eduardus Genicot ; recognovit I. Salsmans. (2 volumes).
10366: MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST GENT - Catalogus van de collectie 1988
5987: NATIONAL GEOGRAPHIC - Overleven op de Mount Everest
12229: GERARDS, INEMIE - Het vergeten hoofdstuk. Over leven en werk van Henk Bellaard, Mar Diemel en Harmen Post
11109: GERARDS, INEMIE (REDACTIE) - Gerard Grassere, Leven en Werk. Nobelreeks, deel 8
7761: 2006 WORLD CUP GERMANY - Gilette Media Statbook: 2006 FIFA World Cup Germany
2096: GEURTS, FRANS - Adel in het zadel: 100 jaar motorsport in Belgie en Nederland. Deel 2, H t/m Q
7810: GEUZENDAM, DIRK JAN TEN - Schaaklezen
8449: GEUZENDAM, DIRK-JAN & ALLARD HOOGLAND - MATTEN 2. Schaakverhalen
8451: GEUZENDAM, DIRK-JAN & ALLARD HOOGLAND - MATTEN 4. Schaakverhalen
12357: GEZIK, E. - Eer, Identiteit en Moord. Een vergelijkende studie tussen Nederland, Duitsland en Turkije
12141: GHAZALI, ABD MOQSITH - Ijtihad Islam Liberal. Upaya Merumuskan Keberagamaan yang Dinamis
7572: GHYSEN, JOS & PIET THEYS - De Ronde. Een pocket in gele trui
2143: GIANOTTEN, REINTJE - De laatste meters. Klimverhalen
13046: GIAY, BENNY - Zakheus Pakage and his communities: Indigenous religious discourse, socio-political resistance, and ethnohistory of the Me of Irian Jaya
9531: GIDE, CHARLES & CHARLES RIST - Histoire des Doctrines Economiques, depuis les physiocrates jusqu'a nos jours. 5e édition, revue et corrigée. Ouvrage couronne par l'Academie des Sciences morales et politiques.
10713: GIESEN, PETER - Land van lafaards? Een geschiedenis van de angst in Nederland
11884: GIGENGACK, RAY ANTONIE - Young, Damned and Banda. The World of Young Street People in Mexico City, 1990-1997. Thesis
10601: JEHOEL-GIJSBERS - Het experimenteerartikel in de ABW : evaluatie van toepassing en effecten van artikel 144
12468: GIJSBERT, M. - De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming
10335: GILBART, J.W. - The History, principles and practice of Banking. Revised by Ernest Sykes. 2 Vols.
582: GILTAY VETH, E.A (REDACTIE) - Koning Voetbal. Honder jaar KNVB.
11986: GINNEKEN, J. VAN - Exotisch Hollywood. De verbeelding van andere culturen in recente succesfilms
10238: GINZBURG, NATALIA - Tsjechov. Een schrijversleven

Next 1000 books from Sportboek International

3/9