Antiquariaat de Steunbeer
Hozenstraat 2 - 7126 BK Bredevoort, Nederland            Email: steunbeer@kpn-officedsl.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9585: , - Tweede kamer, zitting 1975-1976, 13 981 nrs. 1-2.
9581: , - Gelders Landschap. Kwartaaltijdschrift van de stichting het geldersch landschap jaargang 1-5 (1979-1983).
9580: , - Gelders Landschap. Kwartaaltijdschrift van de stichting het geldersch landschap jaargang 6-10 (1984-1988).
9578: , - Gelders Landschap. Kwartaaltijdschrift van de stichting het geldersch landschap jaargang 16-19 (1994-1997).
9579: , - Gelders Landschap. Kwartaaltijdschrift van de stichting het geldersch landschap jaargang 11-15 (1989-1993.
9575: , - Kurfürst Clemens August. Landesherr und Mäzen des 18. jahrhunderts.
9577: , - Gelders Landschap. Kwartaaltijdschrift van de stichting het geldersch landschap jaargang 20 - 22 (1998-2000).
9573: , - Driekwart eeuw Plattelands groei. Jubileum nummer van het tijdschrift der Nederlandsche heidemaatschappij.
1811: , - Microcirculatie en chronisch - veneuze insufficiëntie.
2095: , - Gulden schooven van Gods akker. Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Leger des Heils in Nederland 1887 - 1937.
9872: , - Verslag van de Gemeenteraad van 's-Gravenhage 1976. Handelingen.
2080: , - Moderne Nederlandse Encyclopedie in kleuren.
1838: , - Compendium dieet- en voedingspreparaten onder merknaam.
1847: , - Reisboek voor Nederland.
9636: , - Japan. The Cycle of Life.
9265: , - Blaricum. En zijn recht op zelfstandigheid.
9084: , - Verslag van den toestand der Provincie Gelderland gedaan aan de provinciale staten van dat gewest door de gedeputeerde staten in de zomervergadering van het jaar 1890.
8951: , - Vaux-Le-Vicomte.
5767: -, - Groeneveld te baarn. Bijdragen tot het bronnenonderzoek naar de ontwikkeling van nederlandse historische tuinen, parken en buitenplaatsen.
3908: , - Geheimen van de diepzee. (en vele andere boeiende onderwerpen).
10284: - Kleine Winkler Prins Dieren Encyclopedie. in tien delen.
10287: - plakArt. Fotografie im offentlichen Raum.
9341: , - Almanak. van de vereeniging van vrouwelijke studenten te Leiden 1931.
10274: RED., - Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795.
10252: - Waar kunst en ambacht elkaar ontmoeten.
20012: - Die Malerei der Renaissance.
1765: , - Seoul. (Festival).
10207: - Internationaal seinboek.
3344: , - ABC van de menselijke geest. 1001 vragen en antwoorden.
9083: , - Verslag van den toestand der Provincie Gelderland gedaan aan de provinciale staten van dat gewest door de gedeputeerde staten in de zomervergadering van het jaar 1896.
1018: , - Honderd meesterwerken. uit het nationaal museum voor moderne kunst te parijs. Cat. 89.
10150: - Proceedings of the Parapsychological Institute of the State university of utrecht. number 1 December 1960.
10138: - Hebbes Filosofie. Gaat over 9 Filosofie boeken.
3965: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1846.
3966: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1847.
3968: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1849.
10094: - Toekomstige Structuur van de gezondheidszorg in Nederland. Overdrukken uit medisch contact nr 2. tot en met 14/1971.
6917: , - Enquêtecommissie regeringsbeleid 1940-1945. Deel 1C / Algemene inleiding / Militair beleid 1939-1940 - Verhoren.
10313: - Oosterhoek's Encyclopedie. Deel 15: varese-zijpe.
1085: , - 50 Jaar Woningwet 1902-1952. Gedenkboek.
1083: , - Die Geschichte der Ludw. Loewe & Co. Actiengesellschaft Berlin. 60 Jahre Edelarbeit 1869 bis 1929.
1112: , - Propaganda. Politieke tekeningen van Willem.
1127: , - Rembrandt 1669 - 1969.
1142: , - Bilderstreit. Widerspruch, Einheit, Fragment in der Kunst seit 1960.
9822: , - The Most Extraordinary Cars of the Century. 74 untold stories.
20062: RED., - Brinkman aan de Grote Markt. 4000 jaar geschiedenis hartje Haarlem.
1178: , - Provincie Utrecht. literaire reis langs het water.
1187: , - Jezus is geboren.
1238: , - Vier glazen (gedenkboek 1886 - 1961 Societas Studiosorum Reformatorum).
1249: , - De Bijbel. voor alle standen van al de kanonyke boeken van het Oude en het Nieuwe Testament volgens de Staten-overzetting.
1272: , - Statuten,reglementen,instructiën,regelingen enz.van de Ver. voor Hooger Onderwijs op gereformeerden grondslag en van de V.U. te A'dam.
1258: , - Unser Vaterland in Waffen. (Ein patriotischer Hausschatz für das deutsche Volk und Heer).
1265: , - Van medicijnman tot medicus. Panorama van meer dan 20 eeuwen medisch kunnen, van de kenners, de ziekten en de zieken; van de wereld er omheen.
1289: , - Vijftig jaar natuurbescherming in Nederland. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Gouden Jubileum van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland.
130: , - 1492.
1310: , - Turner 1775 - 1851.
1270: , - Dagelijks leven in Bijbel tijd.
1400: , - Winterboek 1934-1935.
1387: , - Toelichtende catalogus. Rijksmuseum 'Nederlands Scheepvaart Museum.
1406: , - Gedenkboek. ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de sociaal-democratische arbeidspartij in nederland.
9342: , - Almanak. van de vereeniging van vrouwelijke studenten te Leiden 1932.
1440: , - N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij. 1890 - 16 juni - 1950.
1450: , - Haagse Salon.
1479: , - Het aanzien van 1983. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
1476: , - Het aanzien van 1972. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
150: , - De stem van Ode.
1488: , - Keramuze 1999. Keramische kunst in de Bilt/Bilthoven. Binnen- en buitententoonstellingen van keramische kunst.
20040: , - Voor nu en later. Zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis.
10070: - Eindexamencatalogus.
8460: , - Beatrix fotoalbum.
1545: , - Openbaar kunstbezit 1967 11e jaargang. Stichting voor het esthetische vorming, door middel van de radio, in woord en beeld.
9812: , - De Telegraaf, De courant Het nieuws van de dag. Gij zult niet begeeren uws naasten huis…. , Het beleid in de oorlogsjaren.
157: , - Favourite motor tours around the Derbyshire Spa. Favourite motor tours around Buxton.
10319: - Tijdschrift voor Overheidsadministratie. Zestiende jaargang: 1960.
10318: - Tijdschrift voor Overheidsadministratie. Tweeëntwintigste jaargang: 1966.
10317: - Tijdschrift voor Overheidsadministratie. Twintigste jaargang: 1964.
10315: - Tijdschrift voor Overheidsadministratie. Achttiende jaargang: 1962.
10314: - Tijdschrift voor Overheidsadministratie. Zeventiende jaargang 1961.
10316: - Tijdschrift voor Overheidsadministratie. Negentiende jaargang: 1963.
10312: - Oosterhoek's Encyclopedie. Deel 14: sociativus-varens.
10311: - Oosterhoek's Encyclopedie. Deel 12: onderkast-pyxis.
1596: , - Verslag van de algemene vergadering der leden van het historisch genootschap. gehouden te Utrecht op 3 november 1951.
1620: , - Verbandmeester.
1621: , - Woordenlijst Latijns-Nederlands voor apothekers-assistenten.
1622: , - Scheikunde Apothekers-Assistent.
1625: , - Natuurkunde en Laboratoriumtechniek A.A..
1632: , - Gezondheids- en ziekteleer GZ.
1631: , - Gezondheids- en ziekteleer.
1630: , - Kinderverzorging en opvoeding + gezondheids- en ziekteleer.
1633: , - Doktersassistente.
1667: , - Atherosclerose.
1668: , - Vademecum. deel I: Algemen voedingsleer; deel II: voedings- en dieetadviezen; deel III: Nutricia-zuigelingenvoedingen.
1670: , - Medische Aspecten van de chemische oorlogsvoering.
1672: , - Synopsis van de hartauscultatie. deel I - VII.
1674: , - Nederlands-Indië in de tweede wereldoorlog. 10 mei 1940 - 15 augustus 1945.
1703: , - Fragments of English Literature. History and Anthology I & II.
1305: , - Verzamel-Album met leerzame beschrijving van plaatjes bloemen-Groenten en Visschen.
1770: , - Anatomie en fysiologie.
1774: , - Menselijk Lichaam. Rep., Physiologie MA, Bacteriologie, Klinisch-chemisch onerzoek MA.
1776: , - Anticonceptie. middelen en methoden in beeld.
1780: , - Vademecum.
1778: , - De belangrijkste symptonen bij het buikonderzoek.
1781: , - Therapeutic Notes.
1794: , - De valkuilen van het bestrijdingsmiddelenbeleid.
1807: , - Kabinet van tekeningen. 16e en 17e eeuwse Hollandse en Vlaamse tekeningen uit een Amsterdamse verzameling.
9878: , - Verslag van de Gemeenteraad van 's-Gravenhage 1979. Bijlagen II.
1810: , - Hypertentie. (uit de praktijk - voor de praktijk).
1836: , - Dermatologisch Foto-repetitorium CIBA.
1837: , - Het syndroom van Parkinson.
1839: , - Compendium dieet- en voedingspreparaten onder merknaam.
1841: , - Formularium Nederlandse Apotheken. Uitgave voor artsen.
1840: , - Diagnostisch onderzoek ter herkenning en opsporing van ziekten.
2236: , - Statistieke beschrijving van Gelderland van 1808. 3 delen: Kwartier van Arnhem / Kwartier van Zutphen / Kwartier van Nijmegen.
1843: , - Formularium Nederlandse Apotheken. Uitgave voor artsen.
1771: , - Babyverzorging.
1732: , - Onze monumentale en mysterieuze natuur.
1708: , - Verslag van de algemene vergadering der leden van het historisch genootschap. gehouden te Utrecht op 31 october 1949.
1880: , - CIBA Symposium. Deel 10.
1882: , - CIBA Symposium. Deel 12.
1877: , - CIBA Symposium. Deel 7.
1878: , - CIBA Symposium. Deel 8.
1879: , - CIBA Symposium. Deel 9.
1889: , - De toekomst op zicht. (Een wetenschappelijk onderzoek naar de verwachtingen van de Nederlander voor de periode 1970 - 1980 ).
1797: , - De landen der wereld en hun beschaving:Europa (deel II).
2125: , - NJ 1913-1988 annotatoren kijken terug. Beschouwingen van de huidige annotatoren naar aanleiding van 75 jaar Nederlandse Jurisprudentie.
1951: , - Het beste uit Elseviers Magazine.
1962: , - Koninklijk Instituut van Ingenieurs. Jubileum 1847-1947.
1971: , - Militaire Spectator,De. (Maandblad voor de krijgsmacht van Mederland en Indië).
1972: , - Militaire Spectator,De. (Maandblad voor de krijgsmacht van Nederland en Indië).
1973: , - Militaire Spectator,De. (Maandblad voor de krijgsmacht van Nederland en Indië).
1974: , - Militaire Spectator,De. (Maandblad voor de krijgsmacht van Nederland en Indië.
1975: , - Koka Shastra. Het geheim van het Oosterse liefdesspel om alle minnenden meer vreugde te schenken.
1983: , - Honderd Nationale Jaren.
2009: , - Oorlogsherinneringen van een dorpsburgemeester.
4833: , - Weltkunst. Aktuelle Zeitschrift für Kunst und Antiquitäten.
9797: , - Teekeningen van Fransche Meesters. 1800-1900.
9958: , - Serta Historica.
4767: , - Provinciale Almanak Noord-Brabant 1944.
4469: , - XVIIe Siecle. Recherches sur moliere - No. 113.
9920: , - Kriegsnobellen. von Detleb von Liliencron.
121: , - Dichters van dezen tijd. bloemlezing.
2076: , - Weltkunst. Aktuelle Zeitschrift für Kunst und Antiquitäten.
6276: , - Les Monuments Historiques de la France. Opéra de Versailles.
9912: , - Biologie und klinik des Zentralnervensystems.
936: , - Parkieten Sociëteit. (Maandblad van de Algemene Bond van Parkietenhouders).
4399: , - De Mens. Beeld en evenbeeld.
1254: , - Deutsche Malerpoeten.
7469: , - Groot nieuws voor U. Het Nieuwe Testament in de omgangstaal.
2219: , - De moeite waard. In gesprek over geloofsoverdracht in de kerk, school en gezin.
2232: , - De Essobron. (jaargangen 1955/56.
9713: , - Wunderbare Welt der Berge. Die Österreichischen Alpen.
9874: , - Verslag van de Gemeenteraad van 's-Gravenhage 1978. Bijlagen II.
9743: RED., - Urineverlies U kunt er iets aan doen.
988: , - Rond de Kerst. (verhalen en gedichten).
1160: , - Nederlandse tekeningen der 16e en 17e eeuw.
8118: , - 100 jaar golf in nederland.
4975: , - Deventer Courant.
4976: , - Deventer Courant.
4977: , - Deventer Courant.
4978: , - Deventer Courant.
4979: , - Deventer Courant.
4486: , - Keesings Historisch Archief 1957. Geïllustreerd dagboek van het hedendaags wereldgebeuren.
5231: , - Openbaar kunstbezit 1965 9e jaargang. Stichting voor het esthetische vorming, door middel van de radio, in woord en beeld.
6220: , - Het Nieuwe Testament van Onze Heer Jezus Christus.
6763: , - 25 jaar waterleiding Maatschappij ,,Overijssel''.
20047: - The National Geographic Magazine. Vol XLIV 1-6.
9871: , - Verslag van de Gemeenteraad van 's-Gravenhage 1974. Bijlagen.
2088: , - Dorpen in Nederland. (Een toeristische gids naar meer dan 250 historischedorpen en stadjes).
9742: RED., - Cahiers voor de politieke en sociale wetenschappen. Strauss/Korea/Fascisme/Verzuiling.
6906: , - Anonieme Vlaamse Primitieven. Zuidnederlandse meesters met noodnamen van de 15de en het begin van de 16de eeuw.
7285: , - The Control of Communicable Diseases. A Manual of the American Public Health Organisation.
7378: , - Kunst und Kultur im Weserraum 800-1600. Ausstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.
7455: , - Watches from IWC 2006. Craftmanschip made in Schaffhausen.
6218: , - Bomber Command. The Air Ministry Account of Bomber Command's Offensive against the Axis.
6219: , - Michelin Guide Great Britain and Ireland 1994.
5770: , - De Vrije Universiteit in Oorlogstijd.
5535: , - Jaarboekje voor de nederlandsche vrijmetselaren 5917.
5478: , - Rome-Dordt. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenenheid van het vijf en zeventig-jarig bestaan der Evangelische Maatschappij 1853-1928.
5445: , - 7000 jaar Perzische kunst.
5238: , - Openbaar Kunstbezit 1964. Stichting voor esthetische vorming, door middel van de radio, in woord en beeld.
4973: , - Deventer Courant.
4572: , - Het Grote Vrijetijdsboek.
4617: , - Handleiding bij de plantbeschrijving.
9049: , - Reglement op het beheer der Rivierpolders in de provincie gelderland.
7913: , - Medizin und Chemie. Abhandlungen aus den Medizinisch-Chemischen Forschunstätten der I.G. Farbenindustrie Aktiengesellschaft.
7927: , - Verlokking en Begeerte. De sexuele zeden en gewoonten der volken in de loop der tijden.
4580: , - De rijksarchieven in Nederland. Overzicht van de inhoud van de Rijksarchiefbewaarplaatsen.
9480: , - Geïllustreerde Encyclopaedie. Woordenboek voor wetenschap en kunst, beschaving en nijverheid.
4601: , - Nieuwe Grote Wereldatlas.
4629: , - Styles Hollandais.
9260: , - Westfriesch Jaarboek. uitgegeven door West-Frieze-Styk, 1ste serie, deel 2.
9261: , - 100 JARIG. Bestaan van de Vereniging ''weten en werken'', 1856-1956, 8 december.
9243: , - Feestgids. Uitgegeven bij de viering van Haarlems 700 jarig bestaand als stad.
9238: , - Obersalzberg. Bilddokumentation.
9236: , - De sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving.
9227: , - Herders volks lexikon A-Z.
9228: , - Duden. Bildwörterbuch der deutschen sprache.
9197: , - Der Feuervogel. Ein Russisches Volksmärchen.
9199: , - Encyclopedie de la Femme et de la Famille.
9180: -, - Herinnering aan den Oranje-Zaterdag 9 september 1933. Ter gelegenheid van het 35-jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina 1898 - 1933.
9114: , - De winter van '40.
9112: , - Meesters der vertelkunst. Zevendertig verhalen uit de moderne literatuur.
9079: , - Verslag van den toestand der Provincie Gelderland gedaan aan de provinciale staten van dat gewest door de gedeputeerde staten in de zomervergadering van het jaar 1894.
9086: , - Verslag van den toestand der Provincie Gelderland gedaan aan de provinciale staten van dat gewest door de gedeputeerde staten in de zomervergadering van het jaar 1889.
9085: , - Verslag van den toestand der Provincie Gelderland gedaan aan de provinciale staten van dat gewest door de gedeputeerde staten in de zomervergadering van het jaar 1887.
2107: , - Gemäldegalerie Dresden. Abteilung 19. und 20. Jahrhundert im Schloss Pillnitz.
2120: , - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Levensberichten en herdenkingen 2004.
9082: , - Verslag van den toestand der Provincie Gelderland gedaan aan de provinciale staten van dat gewest door de gedeputeerde staten in de zomervergadering van het jaar 1893.
9081: , - Verslag van den toestand der Provincie Gelderland gedaan aan de provinciale staten van dat gewest door de gedeputeerde staten in de zomervergadering van het jaar 1892.
9080: , - Verslag van den toestand der Provincie Gelderland gedaan aan de provinciale staten van dat gewest door de gedeputeerde staten in de zomervergadering van het jaar 1891.
9078: , - Verslag van den toestand der Provincie Gelderland gedaan aan de provinciale staten van dat gewest door de gedeputeerde staten in de zomervergadering van het jaar 1899.
9065: , - Westfälische Bibliographie. Band 4 1956 - 1958.
9030: VOGELWERKGROEP ZUID-OOST ACHTERHOEK 1982, - broedvogelinventarisatie Ratum-Winterswijk 1979.
6549: , - Vorstenhuizen in Europa.
9029: VOGELWERKGROEP ZUID-OOST ACHTERHOEK 1984, - Broedvogelinventarisaties verzamelde proefvlakken 1975-1980.
7274: , - Hoogtepunten van de Brugse Drukkunst.
7859: , - Illustrations, Paintings & Drawings, National gallery Millbank.
7860: , - The Cotswolds.
901: , - De geur van kruiderijen.
9001: , - Neues Wilhelm Busch Album. Sammlung lustiger bildergeschichten mit 1600 bildern von Wilhelm Busch.
897: , - J.K.Smit & Zonen Amsterdam 1888-1938.
8962: , - Kronborg.
8954: , - Historic Houses, Castles and Gardens in Great Britain and Ireland.
8952: , - Le Château de Fontainebleau.
8950: , - Catalogue of the remarkable sale by auction on JUNE 13th - 16th 1972. Fina and elegant antique furniture. Chinese Porcelain.
8942: , - Libri Antichi da importante biblioteca. seconda parte, catalogo n.41.
8923: -, - Moderne bauformen. Monatshefte für architektur und raumkunst.
7827: , - Zestiende rapport aan het Congres van de Vereenigde Staten over de werking van leen en pacht. Voor de Periode, geëindigd 30 juni, 1944.
7830: , - Onder de wapenen.
7832: , - Twee jaar Marshall-hulp.
7837: , - Roken en Gezondheid. Een rapport van het Koninklijk Genootschap van Londense artsen over roken in verband met longkanker en andere aandoeningen.
7818: ¨X¨, - Naar een grooter Nederland?. Beschouwingen over het annexatie-vraagstuk na den oorlog.
6757: , - Le Tour du Monde. Zes nummers: 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768.
6758: , - Le Tour du Monde. Drie nummers: 1740, 1741, 1742.
6756: , - Le Tour du Monde. Vier nummers: 1722, 1723, 1724, 1725.
668: , - Webster's dictionary of the American Language.
6669: , - Stedelijk museum Amsterdam. Keuze uit de verzameling van het stedelijk museum.
8876: , - Verslag vab de algemene vergadering van het historisch genootschap gehouden te utrecht op 31 october 1952 en 2 november 1953. Verenigd met bijdragen en mededelingen van het historisch gennootschap.
8788: , - Op weg naar het feest. 1888 - 1963.
8768: , - Het koninklijk Nederlandsch-Inidische leger in den strijd tegen Japan.
8767: , - Frontline, Het bombardement van Groot Brittannië 1940 - 1941. Het officieel verslag van den Luchtbeschermingsdienst van Groot-Brittannië.
8756: , - Nationalhistorisches Museum im Schloss Frederiksborg. Amtlicher Führer.
8381: , - Selected english short stories. Third series.
8415: , - Ethologie. De biologie van gedrag.
8716: , - Nederlandsche vertaling van het Engelsche Blauwboek.
6033: , - Handig tuinieren.
6029: , - Almanak van 'Voor 't jonge Volkje' voor het jaar 1891.
6024: , - Handboek van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 1972.
6023: , - Handboek van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 1968.
6021: , - Handboek van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart 1964.
8701: , - Littenheid. eine studie.
8671: , - Christie's London. Fine Japanese Works of Art, Prints, Paintings and Screends. The properties of The lord of hever, lady penn, lt. Col.micheal h. du boulay, sir frank bowden and various sources, which will be sold at christie's great rooms.
8672: , - Patchwork. Gevarieerd Lapjeswerk.
8661: , - Kunst und Kybernetik. Ein Bericht uber drei Kunsterziehertagungen Recklinghausen 1965, 1966, 1967.
8636: , - Dr. Colijn's kamerrede. Uitgesproken in de Eerste Kamerzitting van donderdag 8 febr. 1934.
8633: , - Brood en Bezinning. Corporatief en cultureel program van de Nederlandsche Unie.
6522: , - Reumatologie en haar problemen.
5554: , - Bart de Ligt 1883-1938.
5527: , - Radium. Herstellung - Allgemeine Eigenschaften - Seine Anwendung in der Strahlentherapie - Apparate.
6397: , - Gedenkboek van het Sint Odulphus-Lyceum Tilburg 1899-1959. Ter feestelijke herinnering bij het 60-jarig bestaan van ons gymnasium. Afdeling van het oudste R.K. Jongenslyceum in Nederland.
6442: , - Bijbel. Naar de Leidsche vertaling.
6428: , - De Oorlogs-redevoeringen van Franklin D. Roosevelt. Van 8 december 1941 tot 27 juni 1944.
6316: , - Het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in den strijd tegen Japan.
6310: , - Alterra in 2002.
5919: , - Friesland op de foto. Selectie van 19e-eeuwse foto's uit het prentenkabinet van het Fries Museum.
5886: , - Verschaeviana Jaarboek 1985. Cyriel Verschaeve in zijn religieuze werk.
5884: , - Verschaeviana Jaarboek 1982.
5882: , - Les Lumieres dans les Pays-Bas Autrichiens et la Principauté de Liege.
5839: , - Admiralty list of Radio signals. Volume III 1969.
5835: , - Witboek over de duitse bartholomeusnacht.
5822: , - Uit de geschriften van Mr. H. Vos.
5802: DRS. P., - Esmeralda of de macht van het woord.
5812: , - Colijn in de caricatuur. Honderd uitgezochte caricaturen, met een voorwoord van Dr. Colijn zelf.
5817: , - De geheime acten van den Franschen generalen staf.
5819: , - Achter de schermen van de Tweede Wereldoorlog. Een keur van boeiende verhalen uit The Reader's Digest.
5666: , - De nederlandse Heidemaatschappij 60 jaar.
20001: , - Gedenkboek1888-1928. Uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig betaan van den Nederlandschen bond van jongelingsvereenigingen op gereformeerden grondslag.
5660: , - De bijbel in beeld. 230 houtgravures van Gustave Doré.
5649: , - Logboek natuur. een verkenning van twaalf nederlandse natuurgebieden.
5622: , - Van Vlissingen & Co´s Gedenkboek 1846-1946. Honderd jaren van Vlissingen & Co - Over de kunst van het drukken.
5702: RED., - Heidemijtijdschrift 100 jaar. 99e jaargang nr. 4.
5499: , - Of Water, Salt and Life. An atlas of fluid and electrolyte balance in health and disease.
5393: RED., - Glück im Spiel. Zu allen zeiten.
1004: , - Teyler 1778-1978. Studies en bijdragen over Teylers Stichting naar aanleiding van het tweede eeuwfeest.
101: , - Het Tussenrapport. Basis voor de Brede Maatschappelijke Discussie Energiebeleid.
536: , - Nederland in den goeden ouden tijd. Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennepen zijn vriend Dirk van Hogendorp doore de Noord-Nederlandsche provintiën in den jare 1823.
7769: , - Ik weet het.
7798: , - Het Natuurboek. De gebieden van Natuurmonumenten.
7729: , - Vijf eeuwen Nassau Oranje's. Ter gelegenheid van 50 jaar oranje Nassau museum.
7733: , - Le Monde du Sorcier. Égypte, Babylone, Hittites, Israël, Asie Centrale, Inde, Nepal, Cambodge, Vietnam, Japon.
8574: , - Freunde - Amis…?. Stipendiaten des Deutsch-Französischen Jugendwerkes 1976-1979.
855: , - Het Goud der Thraciërs/ Troje <--> Thracië. Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije/Archeologische schatten uit de DDR en Bulgarije.
8520: , - Meyers Lexicon. Erster bis zwölfter Band.
7698: , - Hoe werkt dat?.
7703: , - Het boek van Mormon. Een door Mormon op platen geschreven verslag, overgenomen van de platen van Nephi.
8494: , - Veertig jaren Koningin der Nederlanden 1898 - 1938.
8493: , - Het sprookje eener Prinses. Herinneringsalbum, uitgegeven ter gelegenheid van het huweliujk van Prinses Juliana en Prins Bernhard.
8492: , - Oranje-album. Ter herinnering aan het 50-jarige regeringsjubileum en de abdicatie van H.M. Koningin Wilhelmina en de inhuldigingsfeesten van H.M. Koningin Juliana.
7686: , - The Manufacture's Book of Timepieces: Jaeger-LeCoultre.
8293: , - Preussen. 1. Versuch einer Bilanz, 2. Beitrage zu einer politische Kultur, 3. Zur Sozialgeschichte eines Staates, 4. Dein Spree-athen, 5. Im Film.
8259: , - Oranje-Album. Ter herinnering aan het 50-jarig regeringsjubileum en de abdicatie van H.M. Koningin Wilhelmina en de inhuldigingsfeesten van H.M. Koningin Juliana.
824: , - Openbaar kunstbezit 1964 8e jaargang. Stichting voor het esthetische vorming, door middel van de radio, in woord en beeld.
7668: , - Abitare. Cinematografo ( full text in italian and english ).
823: , - De overkappingsprothese. Indicatie en toepassing.
8214: , - Die Haghe. Bijdragen en mededelingen 1902.
8216: , - Die Haghe. Bijdragen en mededelingen 1904, den haag en de hagenaars in de XIXe eeuw I.
8212: , - Die Haghe. Bijdragen en mededelingen 1900.
8203: , - Twee miljoen jaren beschaving.
7623: , - The Background of our War. From lectures prepared by the Orientation Course War Department Bureau of Public Relations.
7645: , - Voor praktijk of wetenschap. Afscheidsbundel voor prof. dr. P. de Wolff, voorzitter der Centrale Commissie voor de Statistiek van 1-1-1974 tot 1-1-1985.
1817: , - Enquêtecommissie regeringsbeleid 1940 - 1945. (deel 3C / verhoren).
1819: , - Enquêtecommissie. (deel 4C-1 / verhoren).
7587: , - Ontwerpend aan Holland…. Inspirerende schetsen en projecten voor het wonen in de 21ste eeuw.
8159: , - Knaurs Konversations lerikon A-Z.
8075: , - The new illustrated National Dictionary. of the english language.
8041: , - Webster's Collegiate Dictionary.
8062: , - U.S.R. boek 1937.
8065: , - U.S.R. Lustrumjaarboek 1957.
7593: , - De betekenis van architectuur.
7601: , - Honderd jaar gemeentelijke archiefdienst Haarlem.
8024: RED., - Inzake beginselen. Het zeventiende jaarboek voor het democratisch socialisme.
8031: , - Moeders. Bekende Nederlanders over hun moeders.
8022: , - Verslag van de algemene vergadering der leden van het historisch genootschap gehouden te Utrecht op 31 october 1955. Verenigd met bijdragen en mededelingen van het historisch genootschap.
801: , - De Vrije Universiteit in oorlogstijd.
7936: , - De Siberische Taiga. Dieren in het wild.
7937: , - Zeeën en Oceanen. Dieren in het wild.
7938: , - Tropische Regenwouden. Dieren in het wild.
7941: , - Verslag van de algemene vergadering der leden van het historisch genootschap gehouden te Utrecht op 29 oktober 1968. Bijdragen en mededelingen van het historisch genootschap, 83.
6133: , - Het aanzien van vijf jaar: '55-'59. Vijf jaar wereldnieuws in beeld.
7588: , - Verslag van de algemene vergadering der leden van het historisch genootschap. gehouden te Utrecht op 15 mei 1948.
7547: , - Berlin. Color Collection Städte.
7532: , - Opvattingen over de slaap.
7531: , - Recent Medical Science 1940-1945. A symposion of articles taken from the British Medical Bulletin published by the British Council, London, volumes 2 & 3, 1944 & 1945 with an addendum of 3 publications from other sources.
3734: , - Le proces de Raoul Salan.
3735: , - Meisterwerke der Christlichen Kunst.
3738: , - Vermeer. Oorsprong en invloed.
3739: , - Pieter Jansz. Saenredam. 1597-1665.
3740: , - Petrus Paulus Rubens.
3742: , - Één week Elseviers Weekblad 1955. Zaterdag 17 december 1955.
7497: , - Amsterdam, Stadontwikkeling volkshuisvesting.
7493: , - Rapport van de Commissie van Drie. Onderzoek naar de juistheid van verklaringen over betalingen door een Amerikaanse vliegtuigfabriek.
7489: , - Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij 16 juni 1890-16 juni 1950. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan.
7473: , - Sleeswijk's zakatlas van Nederland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten.
7343: , - The TOPKAPI Palace.
7279: , - Old & rare books - The library of Bob Luza. Auction Sale December 15th-16th, 1981.
6110: , - De Vrije Universiteit in oorlogstijd.
7290: , - Manoscritti, Incunabuli, Libri rari e famosi. Dei secoli XVI, XVII, XVIII e XIX.
7117: , - Inleiding tot de oud-Egyptische beschaving.
7119: , - Een kleine eeuw kleine Luyden. Grepen uit de geschiedenis van de ARP.
7244: , - Alles over behang. Handleiding voor de vakman.
7238: , - Oxford University Press. Een universitaire pers en haar rol in de verspreiding der wetenschap 1478-1978.
7234: , - Lijst van Lopende Tijdschriften. Aanwezig in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.
7229: , - Horatius en zijn brief over de dichtkunst. Met twintig andere gedichten.
6093: , - De geheime acten van den Franschen generalen staf.
6094: , - Documenten betreffende het conflict met Joegoslavië en Griekenland.
7178: , - Love and Marriage. Aspects of popular culture in Europe.
6174: , - Knutselen voor Kerstmis.
7159: , - Langs Willibrords wegen.
7143: , - Abitare. Lavorare in ufficio ( with english text ).
7033: , - Driekwart eeuw plattelands groei.
7047: , - One Hundred Masterpieces from the National Gallery. Printed for the Trustees.
7050: , - Gegevens betreffende de Vrije Universiteit. Ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan op 20 october 1955.
7139: , - National Socialismus in Staat, Gemeinde und Wirtschaft. Die Einzelbetriebe der privaten Wirtschaft im nationalsozialistischen Staat.
7076: , - Gids voor Geneeswijzen. Gezondheidsklachten van A-Z.
7011: , - Almanak van 'Voor 't jonge Volkje' voor het jaar 1889.
7008: , - Field Service Hygiene Notes India 1945.
7002: , - Festschrift Walther Graubner.
6051: , - Pieter A. Scheen BV Catalogus Zomertentoonstelling 1976. Romantische en Haagse School.
6059: , - De wondere wereld der dieren. Een gids voor jong en oud door het fascinerende rijk der schepselen die aarde, zee en lucht bevolken.
6066: , - Het IJzerbedevaartkomitee - Verslagboek 1991.
6067: , - Vier oud-Gouverneurs Generaal zeggen u: Lezing van deze brochure is nuttig en … nodig!.
6082: , - Kerstfeest. Verhalen en gedichten.
7214: , - The Praeger Picture Encyclopedia of Art.
6918: , - Teylers Museum - 200 jaar verzamelen. Hoogtepunten der tekenkunst.
6912: , - P.P. Rubens. Paintings - Oilsketches - Drawings.
6792: , - Van Flevo- tot Ijselmeer.
6797: , - Handbook of Nutrition.
1421: , - The adventure of ships.
6821: , - Military Roentgenology.
5003: , - Openbaar Kunstbezit 1973.
5004: , - Openbaar Kunstbezit 1974.
5025: , - Openbaar Kunstbezit 1980.
503: , - Het aanzien van 1968. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
5035: , - Handleiding tot algemeene kennis van den aardbol.
504: , - Het aanzien van 1969. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
505: , - Het aanzien van 1970. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
6602: , - Meesterwerken uit de Hermitage Leningrad. Hollandse en Vlaamse schilderkunst van de 17e eeuw.
624: , - Daniella / Moni.
2155: , - Ballistocardiography. A Bibliography.
6213: , - Het Engelsche Witboek I, II en III.
6211: , - Admiralty list of Radio signals. Volume II 1969.
6192: , - The complete works of William Shakespeare. Containing the plays and poems with special introductory matter, index of characters & glossary of unfamiliar terms.
619: , - Huwelijk en .liefde in de glanstijdperken der oosterse beschaving.
6411: , - Deae nehalenniae. gids bij de tentoonstelling, nehalennia de zeeuwse godin, zeeland in de romeinse tijd, romeinse monumenten uit de oosterschelde.
5866: , - Alfrink en de Kerk 1951-1976. Historische en theologische essays, aangeboden aan Kardinaal Alfrink bij zijn zilveren bisschopjubileum.
5726: , - De bestuurskracht der kleinere gemeenten.
5728: , - Uit het dagboek van Witold Gombrowicz.
5717: -, - Duitsche, Italiaanse, Britsch-Amerikaanse en Sovjetrussische Oorlogsvliegtuigen. Omschrijving, onderscheiding, bewapening enz..
5346: , - Mr. Willem Bilderdijk. Uitgegeven op machtiging der Bilderdijk Commissie.
5340: , - Gouden Horizon. NRV-fotoboek.
5277: , - Meesterwerken van de Natuur. De aarde, wonderlijk en geheimzinnig.
5281: , - Amsterdam - The gateway to Europe. The W.W. Guide.
5291: , - Les Pays-Bas. Manuel en deuz parties.
5292: , - Weltkunst. Aktuelle Zeitschrift für Kunst und Antiquitäten.
9444: , - Filosofie. 5 delen.
941: , - Parkieten Sociëteit. (Maandblad van de Algemene Bond van Parkietenhouders).
9409: , - Holland in vroeger tijd, 18e eeuwse beschrijvingen van steden en dorpen in Noord en Zuid-Holland. Deel I t/m VII.
940: , - Parkieten Sociëteit. (Maandblad van de Algemene Bond van Parkietenhouders).
939: , - Parkieten Sociëteit. (Maandblad van de Algemene Bond van Parkietenhouders).
938: , - Parkieten Sociëteit. (Maandblad van de Algemene Bond van Parkietenhouders).
937: , - Parkieten Sociëteit. (Maandblad van de Algemene Bond van Parkietenhouders).
934: , - Parkieten Sociëteit. (Maandblad van de Algemene Bond van Parkietenhouders.
933: , - Parkieten Sociëteit. (Maandblad van de Algemene Bond van Parkietenhouders).
9324: , - Deutsche volkssagen.
9282: , - Nederland in vroeger tijd, 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXV t/m XXXII :Overijssel.
9288: , - Nederland in vroeger tijd, 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XX t/m XXIV :Groningen.
9319: , - Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Koninklijk oudheidkundig genootschap 1858 - 1933.
9310: REDACTIE, - Almanak voor het schoone en goede 1855.
9313: REDACTIE, - Almanak voor het schoone en goede 1856.
9302: , - Dat verzekeren wij u. Hollandse Verzekering Sociëteit, van 1808 nv.
4498: , - Practical Needlework. An illustrated guide.
4470: , - XVIIe Siecle. No. 112.
4468: , - XVIIe Siecle. Présence du moyen age dans la France du XVIIe siecle (art, litterature, erudition) - No. 114-115.
4466: , - XVIIe Siecle. No. 117.
4467: , - XVIIe Siecle. No. 116.
4463: , - Handboek Natuurmonumenten 1991. Natuur- en wandelgebieden in Nederland.
4388: , - Drentsche Studenten Almanak voor het jaar 1940.
4319: , - De Zwijndrechtse Nieuwlichter. Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctoir in de geleerdheid.
432: , - Walt Disney's wonderen der dieren.
4301: , - Keesings Historisch Archief 1957. Geïllustreerd dagboek van het hedendaags wereldgebeuren.
4268: , - Museumbezoek Haarlem. Teylers Museum / Frans Halsmuseum.
4274: , - Tentoonstelling van Oude Meesters.
4275: , - Keesings Historisch Archief 1958. Geïllustreerd dagboek van het hedendaags wereldgebeuren.
4257: , - Modern Paintings and Drawings. Sculptures.
4231: , - The Mist Procession. The autobiography of Lord Vansittart.
4234: , - Flora's schatkamer. Het bloemmotief in de Europese kunst & kunstnijverheid.
4222: , - XXe Congres International de Physiologie / XXth International Physiological Congress. Bruxelles 30 julliet - 4 aout 1956 / July 30th - August 4th 1956.
4101: , - Endeavour. A quarterly review designed to record the progress of the sciences in the service of mankind.
4102: , - Endeavour. A quarterly review designed to record the progress of the sciences in the service of mankind.
4103: , - Endeavour. A quarterly review designed to record the progress of the sciences in the service of mankind.
4104: , - Endeavour. A quarterly review designed to record the progress of the sciences in the service of mankind.
4105: , - Endeavour. A quarterly review designed to record the progress of the sciences in the serviceof mankind.
4106: , - Endeavour. A quarterly review designed to record the progress of the sciences in the service of mankind.
4107: , - Endeavour. A quarterly review designed to record the progress in the science in the servie of mankind.
4108: , - Endeavour. A quarterly review designed to record the progress in the sciences in the service of mankind.
4109: , - Endeavour. A quarterly review designed to record the progress in the sciences in the service of mankind.
4110: , - Endeavour. A quarterly review designed to record the progress in the sciences in the service of mankind.
414: , - Omega.
4113: , - Endeavour. A quarterly review designed to record the progress in the sciences in the service of mankind.
4112: , - Endeavour. A quarterly review designed to record the progress in the sciences in the service of mankind.
4111: , - Endeavour. A quarterly review designed to record the progress in the sciences in the service of mankind.
2056: , - Kunstreisboek voor Nederland in beeld.
2058: , - Pioniers in toga. Uitgave van de Nederlandse Orde van Advocaten en W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle ter gelegenheid van de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek januari 1992.
4065: , - .
402: RED., - Waar mensen wonen. Een aardrijkskunde-methode voor het basisonderwijs, als aspect van wereldoriëntatie door de werkgroep Van Dongen. Deel 2, Klas 4.
3987: , - Gestalten der Weltgeschichte. Zeitgenössische Miniaturen Berühmter Persönlichkeiten aus vier Jahrhunderten.
3970: , - Register op het Staatsblad der Nederlanden. 1823-1832.
3971: , - Register op het Staatsblad der Nederlanden. 1823-1829.
3937: , - 2e Kunst- en Antiekbeurs in de Nieuwe Kerk - Amsterdam 1984.
3938: , - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Jaargang 1940.
3939: , - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Jaargang 1941-42.
3940: , - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Jaargang 1943-44.
3941: , - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Jaargangen 1942 tot en met 1945.
3963: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1844.
3962: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1843.
3961: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1842.
3960: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1841.
3959: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1840.
3957: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1838.
3958: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1839.
3956: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1837.
3953: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1834.
3954: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1835.
3955: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1836.
3952: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1833.
3951: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1832.
3950: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1831.
3928: , - Wilhelm Busch-Buch. Sammlung lustiger Bildergeschichten.
3946: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1827.
3947: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1828.
3945: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1826.
3942: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1823.
3944: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1825.
3909: , - Geheimen van moeder aarde. (en vele andere boeiende onderwerpen).
3888: , - Kunst in der Provinz. Mittelitalien.
3902: , - De Kleine Oosthoek. A-K / L-Z.
3905: , - De Grote Oosthoek Jaarboek over 1980.
3879: , - Het gezinsboek voor vrije tijd en vakantie.
3854: , - Licht. Het Evangelie van Johannes.
3855: , - Vaart. Handelingen der apostelen.
3810: , - Schweizerisches Lebensmittelbuch. Methoden für die beurteilung von Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen.
379: , - How do we do?. Health in the EU from a Dutch Perspective.
3709: , - Meisterwerke. 280 Tafeln.
3723: , - Voyages and Travels of discovery and exploration. To which are added some books and periodicals on geography and colonial history.
3707: , - The Tate Gallery. Complete Catalogue of Colour Prints.
3692: , - Schok der Herkenning. Het Engelse landschap der Romantiek en zijn Hollandse Inspiratie.
3671: L.E., - Silhouetten.
3489: , - Nouveau Petit Larousse.
3369: , - Documentaire 20e eeuw. Kroniek een aanzien van onze tijd.
3264: , - Straatnamenboekje Amsterdam '66. Alfabetische lijst van straten, grachten, kaden, pleinen, enz. der gemeente Amsterdam.
3248: , - Over de pathofysiologie van de emoties. Een beschouwing van functionele, anatomische en farmacologische samenhangen en van de hieruit voortvloeiende therapeutische mogelijkheden in het bijzonder wat betreft Librium.
3208: , - Frans voor iedereen. Spraakkunst.
3177: , - Bos en woud ons behoud.
5239: , - Openbaar Kunstbezit 1965. Stichting voor esthetische vorming, door middel van de radio, in woord en beeld.
5240: , - Openbaar Kunstbezit 1966. Stichting voor esthetische vorming door middel van radio en televisie in woord en beeld.
5241: , - Openbaar Kunstbezit 1967. Stichting voor esthetische vorming, door middel van de radio, in woord en beeld.
5242: , - Openbaar Kunstbezit 1968. Stichting voor esthetische vorming, door middel van de radio, in woord en beeld.
5243: , - Openbaar Kunstbezit 1969. Stichting voor esthetische vorming, door middel van de radio, in woord en beeld.
5244: , - Openbaar Kunstbezit 1970. Stichting voor esthetische vorming, door middel van de radio, in woord en beeld.
520: , - Het aanzien van 1971. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
5154: , - Ger van Elk. Basil / Paris / Rotterdam.
5147: , - Openbaar kunstbezit 1968 12e jaargang. Stichting voor het esthetische vorming, door middel van de radio, in woord en beeld.
5146: , - Stad en land. Een groote gemeenschap.
510: , - Het aanzien van 1979. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
508: , - De zorg van de directeur. Veertien opstellen bij het afscheid van Mr C.C.th. Van Andel als lid van de advocatenmaatschap Schut & Grosheide.
507: , - Het aanzien van 1974. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
506: , - Het aanzien van 1973. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
4987: , - Wij rekenen op Kroonstad.
4986: , - Het aanzien van 1974. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
4985: , - Het aanzien van 1966. Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
4982: , - Deventer Courant.
4983: , - Deventer Courant.
4984: , - Deventer Courant.
4981: , - Deventer Courant.
4980: , - Deventer Courant.
4974: , - Deventer Courant.
4968: , - De Crisiscourant. Gemeente 's-Gravenhage.
4969: , - Deventer Courant.
4970: , - Deventer Courant.
4971: , - Deventer Courant.
4958: , - Briefmarken-katalog Zumstein. 1947.
4851: , - Prins Bernard 50 jaar vlieger. 'Een vliegerleven in vogelvlucht'.
4854: , - De Beste Sportverhalen. Uit het werk van: Mart Smeets, Henk Spaan, Harry Vermeegen, Barry Hughes, Ria Stalman, Hans Böhm.
4806: , - Dan Haag Sculptuur 98. Twee maanden lang 50 wereldberoemde beelden op het Lange Voorhout.
473: , - Brieven van Opheffer. Aan de redactie van het Bataviaasch Handelsblad.
4727: STICHTING 1940-1945, - Nederland 1940-1945-1990.
4705: STICHTING 1940-1945, - Bewogen Verleden.
4625: , - Weltkunst. Aktuelle Zeitschrift für Kunst und Antiquitäten.
3161: , - Die Kunst in der Rumänischen Volksrepublik. Die Jahresausstellung der Bildenden Künste / Die Urkundenbibliothek Batthyaneum / Die Ausstellung Camil Ressu, Künstler des Volkes der RVR.
2840: , - Domus. Monthly review of architecture interiors design art.
285: , - De Staats-hoofden der Wereld.
2853: , - Maandblad Lou. Wat nu komt, was al , eer het was.
2860: , - Darwins fascinerende dierenwereld van de Galapagos Archipel.
2861: , - De fascinerende wereld van oceanen en eilanden.
2865: , - Bijbel. (in de nieuwe vertaling).
2870: , - Domus. Monthly review of architecture interiors design art.
3042: , - De Kleine Oosthoek. 2 delen: A-K / L-Z.
3092: , - Summa Encyclopedie en Woordenboek in kleur. Deel 19:SYC-VERDO.
3091: , - Summa Encyclopedie en Woordenboek in kleur. Deel 13: MANG-MYO.
3090: , - Summa Encyclopedie en Woordenboek in kleur. Deel 10: INA-KAREL.
3089: , - Summa Encyclopedie en Woordenboek in kleur. Deel 8: GETI-HABL.
3088: , - Summa Encyclopedie en Woordenboek in kleur. Deel 1: A-AQ.
3060: , - 100 Jahre Auswärtiges Amt. 1870-1970.
30: , - Godsdienstige liederen. Uitgegeven door en voor rekening van den Nederlandschen Protestantenbond.
2999: , - Spectrum Jaarboek. 1979.
2964: , - Boswell's life of Johnson. Volume 2.
2946: , - The Library of Fraeylemaborg (Slochteren, Groningen). (Catalogus van Boeken op Fraylama Borg).
2953: , - Het peperhuis. Het onbekende Wieringen.
2958: , - Van Flevo- tot Ijselmeer.
2932: , - Die Kirchliche Bestattung. Atbeitshilfe.
283: , - Zehn Jahre Deutsche Geschichte 1918-1928.
2781: , - Amsterdam toen en nu. Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, tekeningen en foto's ter gelegenheid van Ämsterdam 700'.
2677: , - Weltkunst. Aktuelle Zeitschrift für Kunst und Antiquitäten.
2725: , - In het zadel. Het Nederlands ruiterportret van 1550 tot 1900.
2716: , - Cash. Cash Beurs-wijs Cursusboek.
2714: , - Winkler Prins Encyclopedisch Jaarboek 1980.
2713: , - Winkler Prins Encyclopedisch Jaarboek 1979.
2711: , - Winkler Prins Encyclopedisch Jaarboek 1977.
2712: , - Winkler Prins Encyclopedisch Jaarboek 1978.
2710: , - Winkler Prins Encyclopedisch Jaarboek 1976.
2701: , - Winkler Prins Jaarboek 1974. Het jaar in woord en beeld.
2702: , - Winkler Prins Jaarboek 1975. Het jaar in woord en beeld.
2698: , - Sesam Kunstgeschiedenis. 18-delig.
2594: , - Weltkunst. Aktuelle Zeitschrift für Kunst und Antiquitäten.
260: , - Hygiëne in de Tandartspraktijk.
2631: , - The Israel administration in Judaea, Samaria and Gaza. A record of progress.
263: , - Back to the roots. Syllabus najaarscongres.
2532: , - De wondere wereld der natuur.
2530: , - Beroepen van a tot z. een gids met 1289 beroepenbeschrijvingen.
2521: , - Vijftig jaren. Officieel Gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
2520: , - Koningin Juliana. Officieel Gedenkboek ter gelegenheid van de troonsbestijging van de Hare majesteit Koningin Juliana.
2518: , - Geliebtes Weilburg.
2508: , - Opkomst en ondergang der antieke cultuur.
2500: , - Rond de wereld - thuis. (Met het beste op reis).
2496: , - Max Huber-Escher. 28. dezember 1874 - 1 januar 1960.
2481: , - De aarde vanuit de ruimte.
2478: , - Rond de wereld - thuis. (Met het beste op reis).
2424: , - Colijn in de caricatuur. (honderd uitgezochte caricaturen).
2423: , - Beeldende kunst en bouwkusnt in Nederland GIDS.
24: , - Vroegtijdige herkenning van mondkanker.
2392: , - Vademecum.
2313: , - Bankspieger. 1861-1961.
2289: , - Berichten van de Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek. (Jaargang VI,1955).
2290: , - Berichten van de Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek. (Jaargang VII,1956.
7533: , - Van emotie naar Laesie. Fundamentele beschouwingen over de fysiologie en pathofysiologie van psychofysische betrekkingen met inbegrip van therapeutische aspecten.
9894: , - Zestig eeuwen. Kleine algemeene en vaderlandsche geschiedenis tot aan de franse revolutie.
8098: , - The albatross book of living prose.
6579: , - Thailand.
7947: , - Aardgas en aardolie in Nederland en op de Noordzee. Een verslag van activiteiten op het gebied van de opsporing en winning van bitumina in Nederland en op het continentaal plat.
7952: , - Verslag van de algemene vergadering der leden van het historisch genootschap gehouden te Utrecht op 30 oktober 1967. Bijdragen en mededelingen van het historisch genootschap, deel 82.
7958: , - Noodgeval. Wat te doen in een noodgeval.
797: , - Terugblik met vergezicht.
7977: , - Jaarboek voor de geschiedenis van socialisme en arbeidersbeweging in Nederland 1978.
7987: , - Verslag van de algemene vergadering der leden van het historisch genootschap gehouden te Utrecht op 31 oktober 1966. Bijdragen en mededelingen van het historisch genootschap, deel 81.
799: , - Zojuist verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in woord en beeld.
10410: THE AMERICAN HORTICULTURAL MAGAZINE FALL 1970, - The Handbook of Hollies. Volume 49 / number 4.
9876: , - Verslag van de Gemeenteraad van 's-Gravenhage 1978. Handelingen I en II.
9877: , - Verslag van de Gemeenteraad van 's-Gravenhage 1979. Handelingen II.
4330: , - Hundert Meisterwerke der Malerei. Mit einer Einführung von Sir John Rothenstein ehemals Direktor der Tate Gallery.
4331: , - The collection of the late Bernard Houthakker. Catalogus van de Kunstveiling 253.
328: , - Linda. Het verhaal van een ter beschikking gestelde.
3283: , - Beknopt overzicht der Amerikaanse geschiedenis.
2779: , - Weltkunst. Aktuelle Zeitschrift für Kunst und Antiquitäten.
3969: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1850.
3613: , - Verhalen uit Boccaccio's Decamerone.
3948: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1829.
3949: , - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden. 1830.
4217: , - Op Reis en Thuis. Winterboek voor de Nederlandse jeugd.
3383: , - Openbaring en openbaarheid. Relaties tussen media en levensbeschouwing.
9976: , - Goede raad van A-Z. Praktische raadgever voor het zelf oplossen van meer dan 1200 veel voorkomende problemen.
20075: - Geïllustreerde Atlas Europa. Met twintig pagina's Kaarten.
9947: , - Vestischer Kalender 1963. 35. Jahrgang.
5658: , - ABC van de Bijbel. Fascinerende antwoorden op boeiende vragen over het meest bijzondere boek aller tijden.
1883: , - Medische kennis in beeld.
8033: , - Verslag van de algemene vergadering der leden van het historisch genootschap gehouden te Utrecht op 2 november 1954. Verenigd met bijdragen en mededelingen van het historisch genootschap.
1876: , - Belofte maakt schuld. De twaalf heren van 8 maart over meer vrouwen in besluitvorming.
5685: , - Rond de wereld - Thuis. Met Het Beste op reis.
6361: , - Geuzenliedboek 1940-1945.
8714: , - Die Balladen und ritterlichen Lieder. Des Freiherrn Börries von Münchhausen.
8720: , - Openbaar kunstbezit 1959 3e jaargang. Stichting voor het esthetische vorming, door middel van de radio, in woord en beeld.
8724: , - Les plus beaux Tableaux du louvre.
2063: , - Biennale 17, Middelheim Antwerpen 12-6/2-10-83.
9944: , - National Express, summer 1978. A guide to Express Coach Services including Services of te Scottisch bus Group and Other Operators.
9820: , - Tien jaar farce majeure. uit het leven gegrepen.
2169: A.,MR H. VAN (MEDEGEDEELD DOOR), - Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte over de tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw.
9340: , - Lustrum Almanak. van de vereeniging van vrouwelijke studenten te leiden 1930.
961: , - De Natuurwonderen der Aarde. (Een geïllustreerde encyclopedie van A tot Z).
9891: , - Wending november 1963. Maandblad voor evangelie en cultuur.
2061: , - Bijdragen en mededelingen. betreffende de geschiedenis der nederlanden, deel 84.
9670: , - Stichting Oude Gelderse Kerken. Deel I t/m III.
1987: , - Grosse Männer der Weltgeschichte. Tausend Biographiën in Wort und Bild).
993: , - Honderd jaar rechtsleven. (De Nederlandse Juristen-vereniging 1870-1970).
9890: , - Wending september 1964. Maandblad voor evangelie en cultuur.
1250: , - Het Nieuwe Testament. (nieuwe vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap met woordverklaring).
1623: , - Praktische en theoretische receptuur.
1624: , - Pharmacognosie.
1652: , - Verslag van de algemene vergadering der leden van het historisch genootschap gehouden te Utrecht op 3 november 1956. Verenigd met bijdragen en mededelingen van het historisch genootschap.
9870: , - Verslag van de Gemeenteraad van 's-Gravenhage 1973. Handelingen.
7304: , - Jaarboekje voor de nederlandsche vrijmetselaren 5914.
9749: , - De wereld van het ongrijpbare. Geheimen en Raadselen van het Bovennatuurlijke en het Buitenaardse.
9873: , - Verslag van de Gemeenteraad van 's-Gravenhage 1977. Handelingen.
9875: , - Verslag van de Gemeenteraad van 's-Gravenhage 1978. Handelingen I.
9893: , - Wending maart 1965. Maandblad voor evangelie en cultuur.
8838: , - Nederlandsche muzen-almanak 1829.
8839: , - Nederlandsche muzen-almanak 1826.
8853: , - Openbaar kunstbezit 1966 10e jaargang. Stichting voor het esthetische vorming, door middel van de radio, in woord en beeld.
8854: , - Catalogus van tijdschriften en periodisch verschijnende publicaties. Aanwezig in de centrale boekerij van de koninklijke vereeniging ''koloniaal instituut'' te amsterdam.
8857: , - Verslag van de arbeidscommissie betreffende de wettelijke vaststelling van minimumloonen voor werknemers op java en madoera.
8863: , - Nieuwe Grote Wereldatlas. Met satellietfoto's en luchtopnamen.
8864: , - Nieuwe Grote Wereldatlas. Met satellietfoto's en luchtopnamen.
9343: , - Almanak. van de vereeniging van vrouwelijke studenten te Leiden 1933.
9344: , - Almanak. van de vereeniging van vrouwelijke studenten te Leiden 1934.
9345: , - Almanak. van de vereeniging van vrouwelijke studenten te Leiden 1935.
9346: , - Vrije Universiteit Amsterdam jaarboek 1980-1981. 100 jaar vrije universiteit.
935: , - Parkieten Sociëteit. (Maandblad van de Algemene Bond van Parkietenhouders).
10452: - Een snoer bloedkoralen. verhalen.
10475: - Evangeliches Gesangbuch fur Rheinland und Westfalen.
10487: - Fünf Bolfsabende. material zu den themen: Heimat, Rhein, Bolfslieb, Märchen, Landleben.
10502: - Elementaire Physiologie.
10504: - De leeuwenhoekbrief van 9 okt. 1676. de geboorte van de microbiologie, met een inleiding door A Schierbeek.
10524: - Michelangiolo. The sculptures.
10526: - La Galerie des Offices. à Florence.
20054: - Basis: officieel orgaan van de stichting geestelijke weerbaarheid. 17e jaargang.
20055: - Basis: officieel orgaan van de stichting geestelijke weerbaarheid. 16e jaargang.
20056: - Basis: officieel orgaan van de stichting geestelijke weerbaarheid. 14e jaargang.
20057: - Basis: officieel orgaan van de stichting geestelijke weerbaarheid. 13e jaargang.
20058: - Basis: officieel orgaan van de stichting geestelijke weerbaarheid. 12e jaargang.
9572: , - RSPB Nature Reserves.
2741: AAFJES,BERTUS, - Dag van gramschap in Pompeji.
2241: AARNOUDSE,J.M., - De overgangsboog voor wegenbouw en zijn practische toepassing.
8655: AARSBERGEN, AART, E.A. ( RED. ), - Kroniek van de 20ste eeuw '86. Volledig jaaroverzicht in woord en beeld.
8772: AARSE, J. EN MARINUS, B. (RED.), - 'Houzee kameraad'.
490: AARTS, PAUL (REDACTIE), - Het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Een politiek landenboek.
7344: ABBÉ, DEREK VAN, - Goethe. New Perspectives on a Writer and his Time.
2464: ABBEY, EDWARD EN REDACTIE TIME-LIFE, - Het land van de cactus.
7030: ABDERHALDEN, EMIL, - Lehrbuch der Physiologie. In Vorlesungen.
7031: ABDERHALDEN, EMIL, - Lehrbuch der Physiologie. In Vorlesungen.
7022: ABDERHALDEN, EMIL, - Lehrbuch der Physiologie. In Vorlesungen.
4781: ABENDROTH, WOLFGANG, - Sociale geschiedenis van de Europese Arbeidersbeweging.
6121: ABODEHMAN, AHMED, - Riem. Roman over Saoedi-Arabië.
10048: ABRAHAM, PEARL, - Afstand van Amerika.
6406: ACADEE EN ROO, C.A. DE JR. (VERZ.), - Frissche Pluk.
860: ACDA,DRS G.M.W., - Maritiem Journaal 80.
865: ACDA,DRS G.M.W., - Maritiem Journaal.
861: ACDA,DRS G.M.W., - Maritiem Journaal 81.
862: ACDA,DRS G.M.W., - Maritiem Journaal 82.
864: ACDA,DRS G.M.W., - Maritiem Journaal 85.
338: ACHTERBERG,C.E., - Het fideicommissum residui volgens de Nederlandsche wetgeving.
86: ACHTERHUIS, H.J. (RED.), - Tijdschrift voor Filosofie. 64ste jaargang nr.1.
9755: ACHTERHUIS, H.J. E.A, - De gewelddadige samenleving.
20065: ACLAND, C.H.D., - The Lake District. The country life picture book of.
2971: ACQUARONI, JOSÉ LUIS, - Der Stierkampf.
3025: ADAGARIUS, - Latijnsche termen in het dagelijks leven.
4437: ADAIR, JOHN, - The Pelgrims' Way. Shrines and Saints om Britain and Ireland.
1026: ADAMA VAN SCHELTEMA,C.S., - Zwervers verzen.
393: ADAMA VAN SCHELTEMA,C.S., - De tors.
4926: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S., - Goethe: Faust I.
4723: ADAMS, RICHARD, - Shardik.
9094: ADAMS, RICHARD, - Waterschaps heuvel.
8360: ADAMS, RICHARD, - Watership down.
7170: ADAMS, ROCHARD, HOOPER, MAX, - Rond het jaar in bos, veld en beek.
4959: ADELPHA, - Jonge levens.
5518: ADLER, ALFRED, - Die Technik der Individualpsychologie. I. Die Kunst, eine Lebens- und Krankengeschichte zu lesen II. Die Seele des Schwerzerziehbaren Schulkindes.
8030: ADLER, EDWARD, - De tiende straat.
1723: ADMIRAAL, DRS. C.A. EN 2 ANDERE (RED.), - Historicus in het spanningsveld van theorie en praktijk. Opstellen, aangeboden aan Dr. H. Klompmaker ter gelegenheid van zijn veertigjarig studieleiderschap bij de opleiding M.O.-Geschiedenis.
4512: ADOLPH-PABURG, DR. HUBERT, E.V.A., - Die Goldene Pallette. Tausend Jahre Malerei in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
2026: ADRIANI ENGELS,M.J., - Honderd jaar sport.
7308: AEPPLI, DR. ERNST, - Psychologie van het bewuste en het onbewuste. Hoofdstukken uit de phaemenologische psychologie.
2772: AERDE,ROGIER VAN, - Bezet gebied.
4270: AERTS, E., E.A. (RED.), - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 108 - Aflevering 1 - 1993.
4832: AERTS, WIM, - ABC van Stad en Land.
8068: AGATHA, - Vertellingen uit den bijbel. Hebt God lief boven alles, en uwe naasten als u zelven.
7104: D'AGOSTINO, BRUNO, - Het Oude Griekenland.
2479: D'AGOSTINO, BRUNO, - Hellas. (Monumente Grosser Kulturen).
7620: AIZU, SHIN (ÜBERTRAGUNGEN), - Der schwermütige Ladekran. Japanische Lyrik unserer Tage.
5280: AKERBOOM, GERARD, BURGHOUTS, PETER, - Ik lig er niet wakker van…. Avo-leraren uit het lager beroepsonderwijs over onderwijsvernieuwing.
7509: AKERT, K., BALLY, C., SCHADÉ. J.P. (ED.), - Sleep Mechanisms.
3976: AKINSJA, KONSTANTIN, KOZLOV, GRIGORI, - Operatie kunstroof. De lotgevallen van het goud van Troje, de Koenigs-collectie en andere Russische oorlogsbuit.
2638: AKINSJA,KONSTANTIN,EN GRIGORI KOZLOV, - Operatie kunstroof. (De lotgevallen van het goud van Troje,de Koenigs-collectie en andere Russische oorlogsbuit).
2900: AKKER, N.K. VAN DEN EN SMIT, E.L., - Beknopte geschiedenis van het christendom.
7970: AKKERMANS, T., - Facetten van Vakbondeleid. Sociale en culturele reeks.
7128: AKVELD, LEO, JACOBS, ELS M. (RED.), - De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal Jubileumboek VOC 1602-2002.
9097: ALBACH, BEN, - Jan punt en Marter Corver. Nederlands toneelleven in de 18e eeuw.
513: ALBERDINCK THIJM, JOS A., - Karolingsche verhalen.
8629: ALBERDINGK THIJM, JOS.-ALB. ( RED. ), - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken in onzes Heeren Schrikkeljaar.
8653: ALBERTS, PROF. DR. W. JAPPE, STEUR, A.G. VAN DER, - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis.
8201: ALBERTS, PROF. DR. W. JAPPE, STEUR, A.G. VAN DER, - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis.
5098: ALBERTS, DR. W. JAPPE EN WINTER, JONKVROUWE J.M. VAN (SAMENST.), - Nederland voor honderd jaar. 1859-1959.
5093: ALBERTS, PROF. DR. W. JAPPE, - De Middeleeuwse stad.
5084: ALBERTS, DR. W. JAPPE EN STEUR, A.G. VAN DER, - Handleiding voor de beoefening van lokale en regionale geschiedenis.
2223: ALBERTS,DR A., - Laten we vrede sluiten. (de merkwaardige voorgeschiedenis van de Vrede van Breda).
3545: ALBRECHT, GÜNTER UND BARBARA, - Erlebte Geschichte von Zeitgenossen gesehen und geschildert. Zweiter Teil: Vom Untergang der Weimarer Republik bis zur Befreiung vom Faschismus.
583: ALCOTT,LOUISE M., - Zonneschijn na regen.
585: ALCOTT,LOUISE M., - In de kerstvacantie.
582: ALCOTT,LOUISE M.., - Sylvia en hare luimen.
578: ALCOTT,LOUISE M., - Fijne handschoenen en andere verhalen.
580: ALCOTT,LOUISE M., - Een handje helpen.
581: ALCOTT,LOUISE M., - De wereld in !.
103: ALDERS, RIO, - Mijn draad houdt de kralen bijeen.
8131: ALDINGTON, RICHARD, - Oscar Wilde, selected works. with 12 unpublished letters.
956: ALDRIDGE,JAMES, - De diplomaat.
6734: ALEICHEM, SJOLEM, - Tewje. In boter en kaas.
4071: ALETRINO, L., - Vijftien ontmoetingen. Geestelijke stromingen in Nederland.
2967: ALETRINO, L., - Verloren Tronen. Anecdotische geschiedenis van de sedert de Eerste Wereldoorlog onttroonde Vortenhuizen 1918-1953.
8676: ALFF, WILHELM, - Michelets ideen.
2331: ALGRA, H., - De eigen weg. (van het Nederlandse volk).
2499: ALGRA, A. EN ALGRA H., - Dispereert niet. (twintig eeuwen historie van de Nederlanden).
2411: ALGRA, H., - Het Wonder van de negentiende eeuw. (van vrije kerken en kleine huyden).
5910: ALINGS,WIM (RED.), - Ons nationale park De Hooge.
538: ALINGS,WIM (RED.), - Ons nationale park de Hoge Veluwe.
721: ALINGS JR,WIM, - Don Antonio.
6613: ALINGS,WIM (RED.), - Ons Nationale Park de Hoge Veluwe.
7335: ALINGS, WIM, - De Hoge Veluwe.
9925: ALINGS, WIM RED., - Ons nationale park de Hoge Veluwe.
4783: ALKEMADE, KORNELIS, - Rotterdamse Heldendaden onder de stadsvoogdy van den jongen heer Frans van Brederode genaamt Jonker Fransen Oorlog. Beschreven en met egte meest ongedrukte bewyzen bekragtigt.
8918: ALLARDYCE, GILBERT, - The place of fascism in European history.
10327: ALLAS, YASMINE, - De Blauwe Kamer.
1244: ALLEN,FREDERICK LEWIS, - The big change. (America transforms itself 1900 - 1950).
6659: ALLEN, FREDERICK LEWIS, - De grote Pierpont Morgan.
5933: ALLEN BROWN, R., - English Castles.
4322: ALLEN, HERVEY, - Anthony Adverse.
20098: ALLEN, CHARLES E.A., - Dagelijks leven door de eeuwen heen.
1300: ALLENDE, ISABEL, - De stad van de wilde goden.
1798: ALLENDE, ISABEL, - Fortuna's dochter.
5955: ALLENDE, ISABEL, - Liefde en schaduw.
5954: ALLENDE, ISABEL, - Het goud van Tomas Vargas. De verhalen van Eva Luna.
5952: ALLENDE, ISABEL, - Paula.
5951: ALLENDE, ISABEL, - Het huis met de geesten.
5950: ALLENDE, ISABEL, - Het oneindige plan.
5953: ALLENDE, ISABEL, - Liefde en schaduw.
10339: ALLENDE, ISABEL, - Paula.
4702: ALLERS,F. (EINDRED.), - Nat en droog. Nederland met andere ogen bekeken.
171: ALLILOEJEWA, SWETLANA, - Twintig brieven aan een vriend. (De herinneringen van Stalins dochter).
8465: ALLISON, RONALD, - The country life book of Britain in the seventies.
8070: ALLISON, DOROTHY, - Huid. Over sex, klasse en literatuur.
9110: ALOFS, GERARD, - Jean Eyckeler en de Heilig-Land-Stichting. Onbegrepen gedrevenheid en nieuwe ideeën.
4299: ALPATOW, MICHAIL W., - Studien zur Geschichte der westeuropäischen Kunst.
2297: ALSOP, JOSEPH, - FDR. A Centenary Remembrance 1882-1945.
3210: ALTENA, ERNST VAN, - Verbazend Rijmwoordenboek. Voor gelegenheidsdichters.
10088: DR ALTENA, J.Q. VAN REGTEREN, - De Opdracht. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de kunstgeschiedenis der middeleeuwen en van de nieuweren tijd aan de universiteit van amsterdam op 11 october 1937.
4899: ALVAREZ MARTINEZ, JOSE MARIA, E.A. (RED.), - Conjunto Arqueologico de Merida. Patrimonio de la Humanidad.
9435: AMADO, JORGE, - Tocaia Grande. Kroniek van een zondige stad.
8624: AMBROZIC, KATARINA, - Nadezda Petrovic (1873 - 1915 ).
5807: AMERONGEN, M. VAN, - De samenzwering tegen Simon Wiesenthal.
5618: AMIS, KINGSLEY, - Lucky Jim.
9377: AMIS, MARTIN, - Geld. Afscheidsbrief van een zelfmoordenaar.
2903: AMMERLAAN,ROBBERT, - Het verschijnsel Schmelzer. (Uit het dagboek van een politieke teckel).
2899: AMMERLAAN,ROBBERT, - Het verschijnsel Schmelzer. (Uit het dagboek van een politieke teckel).
6137: AMMERS-KÜLLER, JO VAN, - De Getrouwen 1799-1813. Heren, Knechten en Vrouwen - De Geschiedenis van een Amsterdamse Regenten-Familie in de jaren 1778 tot 1813.
20030: AMODE, MARTIN, - Joegoslavië. Grote Reis-Encyclopedie van Europa.
5446: AMPE S.J., DR. ALB., - Dr. L. Reypens-Album 1884-1964. Opstellen aangeboden aan Prod. Dr. L. Reypens s.j. ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag op 26 februari 1964.
5076: AMSTEL, GERARD VAN DEN, - Terug naar den Olympus. Over Goden en helden, bij Grieken en Romeinen.
9565: AMSTEL, MAX VAN, - Het schip Nieu-Hoorn.
20021: LABORATORIUM VOOR PHYSIOLOGIE DER VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM, - Practicum Physiologie. Haematologie.
647: RIJKSMUSEUM AMSTERDAM, - Het Triomf van het Maniërisme. De Europese stijl van Michelangelo tot El Greco.
64: RIJKSMUSEUM AMSTERDAM, - 120 beroemde schilderijen uit het Kaiser-Friedrich-Museum te Berlijn.
416: AMSTERDAMMER,EEN, - Amsterdam en de Amsterdammers. (gevolgd door het Kalverstraats dialect).
654: ANASTASI,ANNE, - Toegepaste psychologie.
6048: ANBEEK, TON, BREMS, HUGO, E.V.A., - Nederlandse literatuur na 1830.
10511: ANDAHAZI, FEDERICO, - De Anatoom. uit het spaans vertaald door Fred de Vries.
1236: ANDEL,A. VAN,E.A., - Een eeuw van zorg en zegen.
9070: ANDEL, PETER VAN, - Zes eeuwen loevestein.
6007: ANDEL-RIPKE, O. VAN, - Kinderen van verschillend type. Een bundeltje karakterschetsen.
7803: ANDEL-RIPKE, O. VAN, - Levensverwachting. Ontwikkeling en karaktervorming van meisjes in en na de puberteit.
2283: ANDENAES,JOHS,E.A., - Norway and the second World War.
20046: D.A.M. BINNENDIJK EN VELE ANDEREN, - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad 9de Jaargang No 12, December 1948.
5451: ANDERSEN, HANS CHRISTIAN, - A Christmas Greeting to my English Friends.
3574: ANDERSEN NEXO, M., - Pello de Veroveraar.
2597: ANDERSON, J.R.L., - De Ulysses Factor. Geen zee te woest, geen berg te hoog.
8846: ANDERSON, WILLIAM, - Castles of Europe. From Charlgemagne to the Renaissance.
256: ANDRAE, FRIEDRICH, SCHÖNFELDT, SYBIL GRÄFIN, - Deutsch Demokratie von Bebel bis Heuss. Geschichte in Lebensbildern.
5270: ANDREA, FRIEDRICH, SCHÖNFELD, SYBIL GRÄFIN (HERAUSG.), - Deutsche Demokratie von Bebel bis Heuss. Geschichte in Lebensbildern.
9656: ANDREA, S.J. FOCKEMA, - Hoofdlijnen van Waterschapsrecht. Een handleiding tot de studie van het publieke recht en het waterschapsrecht voor bestuurders en ambtenaren van waterschappen.
746: ANDREJEF,LEONID, - De gouverneur.
600: ANDRES,STEFAN, - Novellen und Erzählungen.
8035: ANDRES, STEFAN, - Bruiloft der Vijanden.
8881: ANDREWS, C. F., - Mahatma Gandhi. Autobiographie.
671: ANDRIESSEN, P.J., - De weezen van Vlissingen. Of hoe onze republiek onafhankelijk werd.
8242: ANDRIEUX, MAURICE, - Zo leefde het Rome der Pausen in de 18e eeuw.
9515: ANET, CLAUDE, - De ondergang eener wereld. Roman uit het einde van den rendiertijd.
10486: ANET, CLAUDE, - Ariane. Ein Ruffiches Madchen.
20064: ANGLO, MICHAEL, - Nostalgia. Spotlight on the Thirties.
8385: ANNAS, JULIA, - Ancient Philosophy. A very short Introduction.
20005: ANONYMOUS, - Chine, Pays de charme et de beauté.
9274: ANRICH, ERNST, - Deutsche geschichte 1918 - 1939. die geschichte einer Zeitenwende.
1502: ANSCH14.5 X 20 CM.TZ,PROF.W. E.A., - Lehrbuch der Chirurgie. Erster Band: Allgemeiner Teil, Chirurgie des Kopfes, des Halses, der Brust ind der Wirbelsaule.
1503: ANSCHÜTZ,PROF.W. E.A., - Lehrbuch der Chirurgie. Dritter Band: Weichteile, Extremitäten, Knochen und Gelenke, Amputationen und Exartikulationen.
9420: ANTHONY, EVELYN, - De wraak van madame Dubarry.
6232: ANTIER, JEAN - JACQUES (RED.), - Les grandes heures de la Marine.
6939: ANTONI, DR. NILS, - Een boek over zenuwen.
5186: ANTONISSEN, DR. ROB., - Herman Gorter en Henriette Roland Holst.
4004: ANTONISSEN, DR. ROB, - Suid-Afrika. Keuze uit Poëzie en Proza na 1900.
4801: ANWB, - Noordholland. met Amsterdam.
3096: ANWB, - Reisboek voor Nederland.
1683: APELDOORN, DR. C. G. L., - Sprekend verleden. Krantenlectuur 1795 - 1961.
2616: APELDOORN, DR. G.G.L., - Sprekend verleden. Krantenlectuur 1795-1961.
991: APOORT,TIJS VAN DER, - Abeltje.
6097: APPEL, FRED, - Ruimtevaart.
6098: APPEL, FRED, - Ruimtevaart.
2697: APPEL, FRED, - Ruimtevaart.
1354: APULEIUS, - De Gouden Ezel. Metamorphosen.
3887: ARATA, G.U., - Venetië en omgeving.
7652: ARDAGH, JOHN (RED.), - Uit en thuis in Frankrijk.
7081: ARDAGH, JOHN, - Landelijk Frankrijk.
1981: AREND,J.P. (VOORTGEZET DOOR O.VAN REES,W.G.BRILL,J.VAN VLOTEN), - Algemeene geschiedenis des Vaderlands van de vroegste tijden tot op heden.
7915: ARETZ, GERTRUDE, - Die frauen der hohensollern.
8766: ARETZ, GERTRUDE, - Madame de Pompadour.
6982: ARETZ, GERTRUDE, - Die Frauen um Napoleon.
1756: ARKEL,PROF. DR D. VAN,E.V.A., - Veertig jaar na '45. (visies op het hedendaags antisemitisme).
451: ARKEL,DS R.E.VAN, E.A., - Langs Nijl en Jordaan. (Reisindrukken uit Egypte en Palestina).
1979: ARKEMA, N., BERGH, PROF. MR. DR. G. VAN DEN, E.V.A., - Mr. P.J. Oud gezien door zijn tijdgenoten.
666: ARMENGAUD, ROGER EN BAILHÉ, CLAUDE, - Les Pyrenees au temps des diligences et des postillons.
440: ARMSTRONG, HARRY G., - Principles and Practice of Aviation Medicine.
4645: ARNAU,FRANK, - Het oog der wet. (vervolging der misdaad in alle tijden).
1919: ARNOLD, MATTHIAS, - Honoré Daumier. Leben und Werk.
172: ARNOLDS,DRS A.L.M.,E.A. (RED.), - Gedenkboek 1940 - 1945 van de katholieke academische gemeenschap.
7441: ARNTZ, PROF. DR. HELMUT (RED.), - Deutschland Heute.
6697: ARON, RAYMOND, - Frieden und Krieg. Eine Theorie der Staatenwelt.
20095: ARSLAN, EDOARDO, - Gothic Architecture in Venice. With 288 plates and 54 line drawings.
9165: ARTEFACT, - 150 jaar rijksmuseum van oudheden. 1818-1968.
10478: DR. P. PEVERELLI ARTS, - Zorg voor je gezondheid. Voor Hart, Hoofd en handen (deel 1).
5797: ARU, C., GERADON, ET. DE, - Les Primitifs Flamands. 1. Corpus de la Peinture des Anciens Pays-Bas Meridionaux au XVe Siecle 2. La Galerie Sabauda du Turin.
6122: AS-SJAIKH, HANAAN, - Alleen in Londen. Actuele, onverbloemde roman over integratie.
353: AS, G.G. VAN, - November-Alarm. De Revolutie-bedreiging in Nederland november 1918.
8871: ASAERT, G.. EN 5 ANDERE (RED.), - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden.
5454: ASBECK, BARON F.M. VAN, - The Universal Declaration of Human Rights and its predecessors (1679-1948).
6991: ASCHNER, DR. BERNARD, - De kunst van het genezen.
5473: ASCHOFF, LUDWIG, - Pathologische Anatomie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte.
9360: ASHKENASY, Y RABBIJN, GOUDOEVER, J. VAN, KRUIJF, TH. DE, - Geïllustreerde Encyclopedie van de bijbel. Een geïllustreerde gids tot de archeologische historische en joodse achtergronden van het oude en nieuwe testament.
8892: ASHTON-WOLFE, H., - Warped in the making. Crimes of love and hate.
7808: ASHTON, LEIGH (ED.), - Chinese Art.
1166: ASSELBERGHS, EDGAR, - Tussen licht en donker. 1943-1945.
7705: ASSELBERGHS, HENRI, - Beeldende kunst in Oud-Egypte. Mede beschouwd in verband met middelen en techniek.
7313: ASSELBERGHS, MARIE-ANNE, - Het ijzeren paard. Versierd verslag van de lotgevallen van de Stoomlocomotief.
6326: ASSELBERGHS. M.A., DOUWE, G., ROMIJN, J., SCHAAFSMA, H. (SAMENST.), - De trein hoort erbij. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Spoorwegen in Nederland.
4538: ASSELBERGHS, MARIE-ANNE, - Daar komt de trein.
5264: ASSELBERGHS, MARIE-ANNE, - Het ijzeren paard. Versierd verslag van de lotgevallen van de Stoomlocomotief.
3786: ASSELBERGS, PROF. DR. W.J.M.A., - Het tijdperk der vernieuwing van de Noordnederlandse letterkunde.
2990: ASSEN, PROF. DR. FERD., - Geschiedenis der Patristische en Middeleeuwse wijsbegeerte.
6402: ASSER, MR. C., - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Verbintenissenrecht Deel II: Algemene leer der overeenkomsten.
6383: ASSER, MR. C., - Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Zakenrecht Tweede deel: Eigendom en beperkte zakelijke genotsrechten.
9000: ASSIG, MARTIN EN 4 ANDERE (RED.0, - BOR Gemeentemuseum Helmond 7 maart - 26 april 1992.
7853: D'ASSISI, FRANCESCO, - Zonnelied.
6081: ASSMAN, P.W. (RED.), - Het boek voor Kerstmis.
9886: BANK EN ASSURANTIE ASSOCIATIE N.V., - 1720 - 1970.
9609: ASSUMBURG, HANS VAN, - Mensen op drift.
5624: ASTER, ERNST V., - Geschichte der Philosophie.
6233: ATHERTON, GERTRUDE FRANKLIN, - The conqueror. Being the true and romantic story of Alexander Hamilton.
1809: ATIYA, NAYRA, - Enkelringen. Egyptische vrouwen aan het woord.
4651: ATLEE, PHILIP, - Het papieren pistool.
20004: ATTENBOROUGH, DAVID, - Onze wondere Wereld. Samenhang en veelzijdigheid van de levensvormen op aarde.
8525: ATTENBOROUGH, DAVID, - Het leven op aarde. Evolutie van plant en dier.
4649: AUBOYER, JEANNINE, GOEPPER, ROGER, - De Oosterse Wereld. India en Zuidoost-Azië, China, Korea en Japan.
10494: AUBOYER, JEANNINE, - Zo leefden de Indiers in het oude India. Met aanbevelingen van Z. Exc. R. K. Tandon Ambassadeur van India.
8172: AUE, HARTMANN VON, - Der arme Heinrich.
6143: AUEL, JEAN M., - Het Dal der Beloften. Deel 4 van De Aardkinderen.
8531: AUGUST, JOHN, HAMSHER, JANE, - Mickey en Mallory. Natural born killers.
911: AUGUSTINI, SANCTI, - Confessionum.
3167: AULAIRE, COMTE DE SAINT, - Richelieu.
9519: AULICH, BRUNO, - Alte Musik. Für Hausmusikanten.
4843: AUSTIN, C.R., SHORT, R.V. (ED.), - Reproduction in Mammels. Book 6: The Evolution of Reproduction.
7202: NIEUWE WERK VAN 81 AUTEURS, - Aan het werk. Nieuwe verhalen, Gedichten, Beschouwingen.
2832: DIVERSE AUTEURS, - The Reader's Digest Book of strange stories,amazing facts.
2773: DIVERSE AUTEURS, - NJ 1913-1988,annotatoren kijken terug. (Beschouwingen van de huidige annotatoren n.a.v. 75 jaar Nederlandse Jurisprudentie).
20043: CHARLES CROS ET LES AUTRES, - De fil en Aiguille. Les pionniers de la communication.
1505: AXENFELD, TH. PROF. E.A., - Lehrbuch und Atlas der Augenheilkunde.
7023: AXENFELD, TH., HERTEL, DR. ERNST, - Lehrbuch und Atlas der Augenheilkunde.
8880: AXLING, DR. WILLIAM, - Een wijze uit het oosten. (dr. Toyohiko Kagawa).
7726: AYENSU, EDWARD S. (RED.), - Het Oerwoud. Overweldigend - Mysterieus - Onmisbaar. De natuur in haar oervorm.
4955: AYENSU, EDWARD S., - Het oerwoud. Overweldigend-Mysterieus-Onmisbaar, De natuur in haar oervorm.
10032: AZADI, SOUSAN & FERRANTE, ANGELA, - Vlucht uit Iran.
9213: AZIZ, PHILIPPE, - Les Medecins de la mort.
9150: AZIZ-US-SAMAD, ULFAT, - Islam en christendom.
4481: BAAIJENS, NICO, - Het denkende ding. De toekomst van robots, supercomputers en het namaakbrein.
6377: BAAK, MR. J.C., - De verhouding van den Russischen tot den West-Europeeschen Mensch. Aan de hand van een critische beschouwing over Walter Schubart's 'Europa und die Seele des Ostens'.
2699: BAAN, CEES, - Villa Velderhof.
2826: BAANTJER, A.C., - De Cock en de moord op bestelling.
8029: BAARN, VICTOR, - De Kroon. Uitgegeven ter gelegenheid van de troonswisseling.
5216: BAARS, C., DAELEMANS, F., - A.A.G. Bijdragen 19 - Boekhoudingen van landbouwbedrijven in de Hoeksewaard uit de zeventiende en achttiende eeuw / Leiden 1581, een socio-demografisch onderzoek.
7691: BAARSEL, M. VAN, E.A. (RED.), - Jaarboek 1989.
7692: BAARSEL, M. VAN, E.A. (RED.), - Jaarboek 1990.
7693: BAARSEL, M. VAN, E.A. (RED.), - Jaarboek 1991.
7688: BAARSEL, M. VAN, E.A. (RED.), - Jaarboek 1986.
7689: BAARSEL, M. VAN, E.A. (RED.), - Jaarboek 1987.
7690: BAARSEL, M. VAN, E.A. (RED.), - Jaarboek 1988.
3227: BAARSLAG DZN, D.J., - Oud Israel: Priestervorsten en Partijleiders. Een eeuw van Joodsche zelfstandigheid onder de Makkabeeën (164-43) (Deel XV).
3222: BAARSLAG DZN, D.J., - Oud Israel: Twist en Tweedracht. Joas tot Jojakim (Deel X).
3223: BAARSLAG DZN, D.J., - Oud Israel: Ruïne en Restauratie. Van Zedekia tot Zerubbabel (Deel XI).
3224: BAARSLAG DZN, D.J., - Oud Israel: Reformatie en Formalisme. Van Zerubbabbel tot het einde van het Perzenrijk (Deel XII).
3221: BAARSLAG DZN, D.J., - Oud Israel: Om Troon en Tempel. Salomo tot Athalia (Deel IX).
3213: BAARSLAG DZN, D.J., - Oud Israel: De Aartsvaders. (Deel I).
3214: BAARSLAG DZN, D.J., - Oud Israel: Israel in Egypte. (Deel II).
3216: BAARSLAG DZN, D.J., - Oud Israel: Baäls en Burchten. Kanaän voor en tijdens den intocht (Deel IV).
3217: BAARSLAG DZN, D.J., - Oud Israel: Verdeeld land en verdeeld volk. Jozua en de vroegste richteren tijd (Deel V).
3218: BAARSLAG DZN, D.J., - Oud Israel: Richters, Roovers en Filistijnen. (Deel VI).
3219: BAARSLAG DZN, D.J., - Oud Israel: Samuël en Saul. (Deel VII).
9684: BAART, THEO / METZ, TRACY / RUIMSCHOTEL, TJERK, - Atlas van de verandering. Nederland herschikt.
10548: BAAT, C. DE, - Een kunstgebit bij ouderen een kwestie van aanpassen?. Proefschrift, door Cornelis de Baat.
2857: BACCI, MINA, - European Porcelain.
753: BACHÉR,INGRID, - Schone vogel Quetzal.
8937: BACHMANN, ERICH, - Residenz Ansbach. Hofgarten und orangerie, Amtlicher führer.
2328: BACHMANN, ERICH, - Residenz Würzburg und hofgarten.
523: BACHMANN, ERICH UND MILLER, ALBREGT, - Neue Residenz Bamberg.
1627: BACHRACH, A.G.H. E.A., - The Orange and The Rose. Holland and Britain in the Age of Observation 1600-1750.
4998: BACKES, MAGNUS, DÖLLING, REGINE, - Art of the Dark Ages.
8311: BACKLUND, LEIF, - Charles de Gaulle.
9601: BACKX, COLINDA EN 21 ANDERE (RED.), - Memo Werkboek HAVO, Geschiedenis voor de tweede fase.
9803: BACON, EDWARD (RED.), - Verzonken beschavingen. Het raadsel van verdwenen volkeren.
684: BACON,EDWARD (ED.), - Vanished civilisations of the ancient world.
5165: BADEKER, KARL, - Ruhrgebiet. Rheinisch-Westfalisches Industriegebiet.
6974: BADEN, HANS JURGEN, - De grenzen van de vermoeidheid.
8373: BAEDEKER, KARL, - Oberitalien mit Ravenna, Florenz und Livorno. Handbüch für Reisende.
9364: BAEDEKER, - Israel. 480 seiten, 315 farbige bilder und karten, viele aktuelle tips, hotels, restaurants.
9363: BAEDEKER, - Paris. Die perfekte reiseführer mit 73 bildern und plänen, mit allen sehenswürdigkeiten, vielen Hotels und praktischen einkaufstips.
9361: BAEDEKER, - Salzburger Land. 168 farbige bilder und karten, viele aktuelle tips, hotels, resaurants.
9351: BAEDEKER, - Prague. Practical, Reliable, Entertaining, The all in one guide to succesful travel.
9352: BAEDEKER, - Italien. 749 seiten, 422 farbige bilder und karten, viele actuelen tips, hotels, restaurants.
9353: BAEDEKER, - Madrid El Escorial, Segovia, Toledo. 126 farbige bilder und karten, viele aktuelle tips, hotels, restaurants.
692: BAEKELMANS, LODE E.A., - De Vlaamse steden.
295: BAEKELMANS,LODE E.V.A., - De Vlaamse steden.
2589: BAEKELMANS, LODE; E.V.A., - De Vlaamse steden.
8875: BAELDE, M.. EN 5 ANDERE (RED.), - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden.
8873: BAELDE, M.. EN 5 ANDERE (RED.), - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden.
8872: BAELDE, M.. EN 5 ANDERE (RED.), - Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden.
8705: BAERTLING, OLLE EN 9 ANDERE, - Sweden today. Paintings and sculpture.
7634: BAGGEN, JAN, - Beeld van een wandeling.
246: BAGGEN, JAN, - Beeld van een kerk.
3685: BAGGINI, JULIAN AND FOSL, PETER S., - The Philosopher's Toolkit. A compendium of Philosophical concepts and methods.
4554: BAGLEY, DESMOND, - Vlucht in het verleden.
4691: BAGLEY, DESMOND, - De man zonder verleden.
1423: BAILEY,RONALD H., - Der Partisanenkrieg.
6817: BAILEY, HAMILTON (ED.), - Pye's Surgical Handicraft.
20094: BAINES, JOHN & MÁLEK, JAROMÍR, - Atlas van het oude Egypte.
5002: BAKE, WILLIAM A., - The Blue Ridge.
7136: BAKELS, H.L., OPHEIKENS, L., - Schets van het Nederlands arbeidsrecht.
5120: BAKELS, FLORIS B., - Dertien dagen in mei.
3521: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, PROF. DR. J.N., E.V.A., - Geschiedenis. Een bundel studies over den zin der Geschiedenis.
9651: BAKKENHOVEN, JOHN (RED), - Onze Jaren 45-70. 25 jaar Wereldgeschiedenis.
10402: BAKKER, PIET, - Branding. Verhaal van zand en zee.
116: BAKKER, P.A., E.A. (RED.), - De Noordelijke Vechtplassen. Flora en Fauna.
6443: BAKKER, DR. G., - Duitse Geo-Politiek 1919-'45. Een imperialistische ideologie.
881: BAKKER, GERBRAND, - Juni.
8696: BAKKER, GEESKE EN GRINSVEN, FONS VAN, - Salon van Utrechtse kunstenaars. 1e keus 26 t/m 29 juni.
5916: BAKKER, DR. GERARD, E.A., - Een pleidooi voor Universitaire Leerstoelen in de Natuurgeneeswijze. Leerstoelen voor Homeopathie, Natuurgeneeskunde, Synthese.
5598: BAKKER, PIET, - Bali in kleuren.
5599: BAKKER, PIET, - Groot-Brittannië.
7748: BAKKER, PIET, - Kidnap.
8308: BAKKER, ANBRO, E.A. (RED.), - In vredesnaam!. Radioprogramma van de KRO over kernbewapening, najaar 1981 uitgezonden.
6925: BAKKER, PIET, - Oostenrijk.
6201: BAKKER, P.A., E.A., - De Noordelijke Vechtplassen. Flora en fauna.

Next 1000 books from Antiquariaat de Steunbeer

5/30