Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info


 - Handelingen van het eerste nederlandse congres van astrologen. Gehouden te Amersfoort in de Internationale School voor Wijsbegeerte van 21 - 23 September 1951. Georganiseerd door de Stichting 'Werkgemeenschap van Astrologen'

Title: Handelingen van het eerste nederlandse congres van astrologen. Gehouden te Amersfoort in de Internationale School voor Wijsbegeerte van 21 - 23 September 1951. Georganiseerd door de Stichting 'Werkgemeenschap van Astrologen'
Description: z.j. snelhechter, a4, 51 blz. Duidelijk na 1951 geproduceerd, goed/zeer goed. Porto in Nederland: 3,32 Euro / Porto in buitenland/Shipment abroad: 8,70 Euro.

Keywords: Astrologie

Price: EUR 8.00 = appr. US$ 8.69 Seller: In de Ronde Toren
- Book number: 31149

See more books from our catalog: Astrologie