Aquila Trajectina
Regentesselaan 35, 3571 CA Utrecht, The Netherlands. Tel.: +31 (0)30-2723287            Email: aquilatrajectina@solcon.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
000364: - Geloofsboek [van] de Bisschoppen van België.
000285: - Onze kardinaal. Gedenkalbum aangeboden door het Kannunnik van Schaikfonds.
000016: - AERONAUTICS. A weekly journal devoted to the technique of aeronautics. Vol. XVI, first half. 1 January-26 June 1919, Nos. 272-297 (New Series)
000277: - 100 jaar Missezusters van het Kostbaar Bloed, 1885-1985.
000127: - Order der feest- lydens-texten, zo als dezelve op de feestdagen en in de negen weeken voor Paaschen in de Kerken te Zutphen gepredikt worden. Met de overeenstemming der Euangelisten in dezelve, tot gemak der gemeente, van de predikanten uitgegeven.
000061: - Kerygma und Mythos VI/1, 2, 3, 4, 6.
000288: - Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum ... Benedicti XV auctoritate vulgatum.
000192: ADDINGTON, LARRY H. - The Blitzkrieg Era and the German General Staff, 1865-1941.
000230: ADELPHA. - Stofgoud.
000173: ALLIER, RAOUL (ED.) - Anthologie protestante française. XVIIIe et XIXe siècles.
000124: ARENS, ANTON - Die Psalmen im Gottesdienst des Alten Bundes. Eine Untersuchung zur Vorgeschichte des christlichen Psalmengesanges.
000048: ARNOT, WILLIAM - Laws from Heaven for Life on Earth. Illustrations of the Book of Proverbs.
000154: ARPS, B., E.A. (RED.) - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde 158/3 en 158/4.
000309: AUDEN, W. H. - The Prolific and the Devourer.
000121: AUGUSTINUS, AURELIUS / E. P. MEIJERING - Augustine: De fide et symbolo. Introduction, translation, commentary.
000372: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Matthäus-Passion | St Matthew Passion, BWV 244. Klavierauszug | Vocal Score.
000175: BARNARD, WILLEM - Een dubbeltje op zijn kant. Dagboeken 1945-1978.
000176: BARNARD, WILLEM - Anno Domini. Dagboeken 1978-1992.
000019: BARNETT, VIVIAN ENDICOTT, HRSG. HELMUT FRIEDEL - Das bunte Leben. Wassily Kandinsky im Lenbachhaus.
000223: BARR, JAMES - Holy Scripture. Canon, Authority, Criticism. The Sprunt Lectures delivered at Union Theological Seminary, Richmond, Viriginia, February 1982.
000060: BARTSCH, HANS-WERNER (HRSG.) - Die Theologie Bultmanns und die Entmythologisierung in der Kritik der katholischen Theologie.
000180: BATES, ERNEST SUTHERLAND - A Study of Shelley's Drama The Cenci.
000269: BAUMBACH, NORBERT VON - Ruhmestage der deutschen Marine. Bilddokumente des Seekrieges.
000221: BAUR, LUDWIG - Urkunden zur hessischen Landes-, Orts- und Familiengeschichte, welche bis jetzt im Drucke noch nicht erschienen sind. Erstes Heft. 1145-1278.
000020: BAZEN, ROEL - Ons kent ons. De types van Van Kooten en De Bie. De foto's van Roel Bazen.
000066: BEEK, W. J. A. M. - John Keble's literary and religious contribution to the Oxford Movement.
000263: BELPAIRE, BRUNO (ED.) / SUEN-TSE [HSUN TZU, XUNZI] - Les plus belles pages du philosophe chinois SUEN-TSE
000382: BERGH, L. PH. C. VAN DEN - Gedenkboek van het tweede eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool.
000284: BERNAL, SALVADOR - Mgr. Escriva de Balaguer. Ontmoeting met de Stichter van het Opus Dei.
000122: BESTERMAN, THEODORE - Early Printed Books to the End of the Sixteenth Century. A bibliography of bibliograhpies.
000379: BEUKERS, A. C. M. - Het beroepsgeheim van den geneesheer.
000276: BEUSEKOM, E. VAN (RED.) - HISTORIA. Maandschrift voor geschiedenis. 1e jaargang.
000109: BIEZEN, JAN VAN - The Middle Byzantine Kanon-Notation of Manuscript H. A palaeographic study with a transcription of the melodies of 13 Kanons and a Triodion.
000044: BIRD, ANTHONY - Antieke automobielen.
000189: BLET, PIERRE, E.A. (ED.) - Le Saint Siège et la situation religieuse en Pologne et dans les Pays Baltes, 1939-1945. Deuxième partie: 1942-1945.
000254: BLOKHUIS, G. - De latinitate qua usus est Tertullianus in Apologetico.
000036: BLUNTSCHLI, JOHANN CASPAR - Geschichte der Republik Zürich.
000207: BOOL, FLIP, E.A. - Rookgordijnen. Roken in de kunsten, van olieverf to celluloid.
000100: BORGER, E. A. - Leerredenen.
000149: BOSCHOT, ADOLPHE - La lumière de Mozart.
000378: BRILLOUIN, LEON - Scientific Uncertainty, and Information.
000250: BRUIN, C. C. DE - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
000247: BRUINING, NICOLETTE ADRIANA - De theologie van F. H. R. von Frank (de Erlanger Theologie).
000035: BRUMM, URSULA - Puritanismus und Literatur in Amerika.
000183: BRUMMEL, L. - De studietijd van R. C. Bakhuizen van den Brink door brieven toegelicht. Met inleiding en aantekeningen uitgegeven door Dr. L. Brummel.
000273: BRUSENDORFF, AAGE - The Chaucer Tradition.
000272: OOSTERWIJK BRUYN, W. VAN - Het Réveil in Nederland, in verband met de vergaderingen der Christelijke Vrienden te Amsterdam.
000341: BUBER, MARTIN - Die Legende des Baalschem.
000164: BUBER, MARTIN - Dialogisches Leben. Gesammelte philosophische und pädagogische Schriften.
000274: BUBER, MARTIN - De legende van de Baalsjém.
000395: BUNJAN, JOHANNES - Eens Christens reize naar de Eeuwigheid. Voorstellende onder verscheidene zinnebeelden den ganschen staat van een boetvaardige en God zoekende ziel.
000008: BURG, G. VAN DEN - Het nationaal-socialisme.
000079: BUSSCHE, JOZEF VANDEN - Ignatius (George) Spencer Passionist (1799-1864). Crusader of prayer for England and pioneer of ecumenical prayer.
000119: DUDLEY BUXTON, L. H. - China: the Land and the People. A human geogrpahy.
000062: BYRON, BRIAN - Loyalty in the Spirituality of St. Thomas More.
000400: CELLINI, BENVENUTO. - Vita di Benvenuto Cellini, orefice e scultore fiorentino, da lui medesimo scritta.
000102: BASILE DE CÉSARÉE - Homélies sur l'Hexaéméron.
000043: CHADWICK, OWEN. - The Founding of Cuddesdon.
000367: CHESTERTON, GILBERT KEITH - De geschiedenis van mijn leven.
000158: CHESTERTON, GILBERT KEITH - De geschiedenis van mijn leven.
000296: CHESTERTON, G. K. - St. Thomas Aquinas.
000105: JEAN CHRYSOSTOME - Lettres à Olympias.
000215: BERNARD OF CLAIRVAUX - Saint Bernard on Consideration.
000305: DARUP, FRANZ WILHELM - Hand-Postille oder katholische Unterrichtungen auf alle Sonn- und Festtage des ganzen Jahres
000282: DELTOUR, MARK - Rwanda. Kerk en volkerenmoord.
000010: DEMPF, ALOIS - Geistesgeschichte der altchristlichen Kultur.
000181: DEWEER, HILDE (ED.) - Depuis 1906. 100 jaar Maison van den Boer.
000031: DICK, PHINY - Olli Fant uit Poppelo.
000068: DINGELDEIN, W. H. - Acht eeuwen Stift Weerselo, 1150-1950.
000389: DOBZHANSKY, THEODOSIUS. - Dobzhansky's Genetics of Natural Populations, I-XLIII.
000299: DÖLLINGER, [JOHANN JOSEPH] IGNAZ [VON] - Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des Lutherischen Bekenntnisses
000051: DRESSLER, MAX (HRSG.) - Des Freiherrn von Münchhausen Wunderbare Reisen und Abenteuer zu Wasser und zu Lande.
000118: DROVER, F. J. - Marine Engineering Repairs. Including Adjustments and Maintenance.
000009: EBELING, GERHARD - Wort und Glaube. Dritter Band: Beiträge zur Fundamentaltheologie, Soteriologie und Ekklesiologie.
000007: EDWARDS, I. E. S., & OTHERS (ED.) - The Cambridge Ancient History. Plates to Volumes I and II. New edition.
000315: EEKHOF, A. - De questierders van den aflaat in de Noordelijke Nederlanden.. Met onuitgegeven bijlagen.
000314: JEBB, ELEANOR & REGINALD - Testimony to Hilaire Belloc
000245: ESCHER, M. C. - Grafiek en tekeningen.
000142: FENS, KEES - Spiegelbeelden.
000099: FISKE, JOHN - The Dutch and Quaker Colonies in America.
000032: FRIEDLÄNDER, MAX J. - Albrecht Dürer.
000155: FUSI, JUAN PABLO, & JORDI PALAFOX - España: 1808-1996. El desafío de la modernidad.
000197: GELINCK, W. S. - De liber homo in de Magna Carta. Historiografische studie over de opvatting van een term uit het Engelsche recht.
000322: GENNEP, F. O. VAN - Albert Camus. Een studie van zijn ethische denken.
000210: GILSON, ÉTIENNE - Le thomisme. Introduction à la philosophie de Saint Thomas d'Aquin.
000358: GILSON, ÉTIENNE - Introduction à l'étude de Saint Augustin.
000232: GLAS, BEN (RED.) - Juryrapport van de openbare prijsvraag voor ontwerpen voor een monument ter nagedachtenis aan de verzetsstrijdster Hannie Schaft, waarbij uitgegaan wordt van de vrijheidsstrijd.
000125: GLOAG, JOHN - Simple Schemes for Decoration.
000202: GODFREY, WALTER H. - The English Almshouse. With some account of its predecessor, the Medieval Hospital.
000047: GOEBEL, MAX - Geschichte des christlichen Lebens in der rheinisch-westphälischen evangelischen Kirche. Erster Band (bis 1609). Die Reformationszeit oder die Kirchen unter dem Kreuz.
000087: GOSSAERT, GEERTEN - Essays.
000190: GRAAFF, F. A. DE - Op leven en dood. Kroniek van oorlog en bezetting 1940-1945.
000338: GREEN, JAY. P. (ED. & TRANSL.) - The Interlinear Hebrew/English Bible.
000386: GROBER, J. - Hundert Jahre aus der Geschichte einer ostfriesischen Predigerfamilie. Briefe, Tagebücher u. andere Aufzeichnungen aus der Familie Andreae 1714-1816.
000236: GROETHUYSEN, BERNHARD - Die Entstehung der bürgerlichen Welt- und Lebensanschauung in Frankreich.
000049: HOFSTEDE DE GROOT, P. - Beantwoording van J. H. Scholten.
000227: GROUSSET, RENÉ - Les civilisations de l'Orient. I. L'Orient; II. L'Inde; III. La Chine; IV. Le Japon.
000212: GUNNEWEG, A. H. J., & OTTO KAISER (HRSG.) - Textgemäß. Aufsätze und Beiträge zur Hermeneutik
000397: DUBOIS, PIERRE H. EN SIMONE - Zonder vaandel. Belle van Zuylen, 1740-1805: een biografie.
000248: HAERINGEN, JOHAN HENDRIK VAN - De Augustinianti baptismum rusticantis operibus.

Next 100 books from Aquila Trajectina

4/4