Antiquariaat Het Uiltje
Dal 23, 9356 ES Tolbert, The Netherlands. Tel.: +31 (0)6 83911156            Email: s.nijborg@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
20882: - Groningsche Volksalmanak voor de jaren 1895, 1897-1902, 1906-1912, 1914-1920, 1923, 1926, 1929, 1935. 27 jaarboeken voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der provincie Groningen. In eerste originele druk. Setprijs € 30,00
20881: - Groninger Volksalmanak voor de jaren 1838 tot en met 1851. 14 (van 15) jaargangen in reprint. Setprijs € 10,00
20443: - Varende Voorouders. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1998. Deel 52
11175: - Geïllustreerd biografisch woordenboek der kunstenaars in België na 1830
20900: - Gronings Historisch Jaarboek voor de jaren 1994, 1995, 1999 en 2000. Set van 4 delen voor € 5,00
20333: - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 1, 3-13, 15-16.1994, 1996-2006, 2008-2009. Prijs per jaargang € 3,50. 14 delen samen voor € 40,00
20879: - Groningsche Volksalmanak voor de jaren 1890 tot en met 1929, uitgezonderd de jaren 1891-1894; 1897-1898; 1900-1906; 1909-1910; 1914 en 1921. 23 (van 40) Jaarboekjes voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der provincie Groningen. Setprijs € 20,00
825: - Reglement van haare Koninlyke Hoogheid...om te strekken tot een onverbrekelyke wet voor alle de schepperyen, dyk- en zylregten in de ommelanden van Stad en Lande...
786: - Grote topografische atlas van Nederland 1:50000. Deel 2 Noord-Nederland
787: - Grote topografische atlas van Nederland 1:50000. Deel 2 Noord-Nederland
748: - Instructie voor lieutenant ende hooftmannen mitsgaders secretarien ende dienaeren vande gerichts-camer der provincie van Stadt Groningen en Ommelanden...
751: - Handelingen van het Genootschap ter bevordering van nijverheid gevestigd te Onderdendam 1859
716: - Verzameling van reglementen enz. betrekkelijk het provinciaal en stedelijk bestuur van Groningen
532: - Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van den eeredienst bij de hervormde gemeenten in de provincie Drenthe
512: - Het Lantrecht van Drenthe/Reglement ordre en instructie ter sake van den ontfank der collaterale successien en vrywillige verkopingen
510: - Het Lantrecht van Drenthe/Extract resolutien/Reglement ordre en instructie ter sake van den ontfank der collaterale successien en vrywillige verkopingen/Nieuwe ordre ende reglement op 't stuk van de exucutorialen in de Landschap Drenthe
511: - Het Lantrecht van Drenthe/Reglement ordre en instructie ter sake van den ontfank der collaterale successien en vrywillige verkopingen
20897: - Groningse Volksalmanak. Jaarboekje voor geschiedenis, taal- en oudheidkunde der provincie Groningen voor de jaren 1965-1966, 1967 en 1968-1969. Set van drie delen voor € 5,00.
2568: - Het Noorden. Geïllustreerd Tijdschrift voor het Noorden van Nederland. Eerste Jaargang 1904
20395: - Acht Nederlandse Exlibris in houtgravure op het thema verzamelen. Cees Andriessen, Jan Battermann, Mia Pott, Piet Roemburg, Pam G. Rueter, Akke Sins, Lou Strik, Theo Vossebeld. Uitgegeven ter gelegeneheid van het Dertiende Exlibriscongres
20394: - The XVth International Exlibris Congress, Exlibris from C.C.J.Andriessen (2x), Jan Battermann (3x), Ad van Hoof, Maarten de Jong (2x), Jaap Kuijper, Emile Puettmann, Mia Pot-van Regteren Altena, Pam G.Rueter (2x) & Akke sins
18648: - Het Lantrecht van Drenthe van 1712
16474: - Het Lantrecht van Drenthe van 1712
15133: - Cobra 50th Anniversary Sale
1247: - Geïllustreerd biografisch woordenboek der kunstenaars in België na 1830
12331: - Cobra 40 jaar. 1948-1988
20839: AANRAAD, JOS/BUIJS, H. - Jos Aanraad
2931: AANRAAD, JOS/WESTERUM, W. - Jos Aanraad
13631: AANSTOOT, JAN/KRUIKEMEIJER, E. - Jan Aanstoot. Schilderijen/Paintings/Peintures
15210: AARTS, KO/ORMELING, R. - Ko Aarts. Private Universe
2072: ABEELE, ALBIJN VAN DEN/D'HAESE, J./LAMPO, H. - Albijn Van den Abeele en de schilders van de Leie
15377: ABEELE, ALBIJN VAN DEN/HAESE, J.D' & H. LAMPO - Albijn Van den Abeele en de schilders van de Leie
15379: ABEELE, ALBIJN VAN DEN/ABEELE, R. VAN DEN - Albijn Van den Abeele (1835-1918). Retrospectieve tentoonstelling
2085: ABMA, JELLE/KOSTER, E. - Jelle Abma. Architect
7329: ADDENS, N.G. - Redevoeringen H.D. Louwes 1930-1941
14410: ADÈR, R. - Hoogtepunten uit de collectie. Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
19780: ADUARD/BUURSMA, A. - Klappers op de huwelijken voor 1750 in de provincie Groningen. Deel 6 Aduard, Ezinge en Oldenhove
115: D'AGAGGIO, NICOLE/LANOUX, A. - D'Agaggio. La volupté dans l'hyperabstraction/Sensual hyperabstraction
18803: AGERBEEK, B. - Het werk van hun handen. De glasmakers van Leerdam
12967: AKKERINGA, JOHANNES EVERT HENDRIK/TIMMERMAN, A.W. - J. Akkeringa
19955: AKKERMAN, PHILIP - Philip Akkerman. 2314 Self-Portraits 1981-2005
19826: AKKERMAN, PHILIP - Philip Akkerman. 2314 Self-Portraits 1981-2005
18867: AKKERMAN, BEN/VOS, M. - Ben Akkerman. Schilder/painter
14122: AKKERMAN, BEN/VOS, M. - Ben Akkerman. Schilder/painter
14428: ALBEROLA, JEAN-MICHEL/BERNADAC, M.L. - Jean-Michel Alberola. Avec la main droite
12145: ALBERS, TON/BAAN, R. - Ton Albers. Aquarellen
8711: ALECHINSKY, PIERRE/SOMMER, A. - Pierre Alechinsky. Werke aus fünf Jahrzehnten
10360: ALECHINSKY, PIERRE/SOMMER, A. - Pierre Alechinsky. Werke aus fünf Jahrzehnten
20464: ALINK, FERRY/WAL, G. VAN DER - De kunst als surplus. De schilderes Ferry Alink (1937-2013)
19330: ALKEMA, WOBBE/OS, H.W. VAN - Wobbe Alkema en de Groninger schilderkunst
19714: ALKEMA, WOBBE/SIJENS, D. - Wobbe Alkema. Het absolute, het heldere
16716: ALKEMA, WOBBE/TAVERNE, A./HOFSTEDE, P. TER - Wobbe Alkema. Schilderijen, beelden, tekeningen, aquarellen, gouaches, monotypes, dia's, grafiek, gebruiksdrukwerk, toegepaste kunst, meubelontwerpen, dokumentatiemateriaal in de collectie van het Groninger Museum
14361: ALKEMA, WOBBE/STEENBRUGGEN, H. - Wobbe Alkema en het constructivisme
17237: ALKEMA, WOBBE/OS, H.W. VAN - Wobbe Alkema en de Groninger schilderkunst
17396: ALMA, R.H./EBBENS, F.J. - Groninger Kwartierstatenboek Deel 1
15878: ALMA, R.H./EBBENS, F.J. - Groninger Kwartierstatenboek Deel 1
21158: ALMA, R.H./EBBENS, F.J. - Groninger Kwartierstatenboek Deel 1
102: ALT, OTMAR - Otmar Alt
6604: ALT, OTMAR/KAPP, V. - Otmar Alt. Glasgrotesken
17834: ALTENBOURG, GERHARD/KÄSTNER, E. - Gerhard Altenbourg. Ich-Gestein. Arbeiten aus zwei Jahrzehnten
20417: ALTERIO, DOMINIK - Dominik Alterio. Childwoman. Erotic Photography
18023: ALTERIO, DOMINIK - Dominik Alterio. Childwoman. Erotic Photography
15984: ALTERIO, DOMINIK - Dominik Alterio. Aphrodite
21177: ALTERIO, DOMINIK - Dominik Alterio. Aphrodite
21178: ALTERIO, DOMINIK - Dominik Alterio's Shaved Women. Band 1. Erotic Photography
17661: ALTHUIS, PIETS/BEEK, W. VAN DER - Vogelvrije gedachten in brons. Piets Althuis, 25 jaar beeldhouwkunst
15436: ALTING, JO/RINSEMA, T.J. - Jo Alting. Leven en werk van een Meppeler schilder
19257: ALTINK, JAN/COUVÉE, D.H./GRUYTER, W.J. DE - Jan Altink 21 october 1885-6 december 1971
4137: ALTINK, JAN/HUIZINGA, P.J. - Retrospectieve tentoonstelling Jan Altink 1885-1971
1183: AMEN, WOODY VAN/FUCHS, R.H. - Woody van Amen. 240 days/dagen/jours/tage
3294: AMEN, WOODY VAN/FUCHS, R.H. - Woody van Amen. 240 days/dagen/jours/tage
2960: AMEN, WOODY VAN/HAMMACHER-VAN DEN BRANDE, R. - Woody van Amen. Moderne kunstvoorwerpen 1963-1977
20823: AMHOFF-WINDELER, TAMARA/KREKELER, E. - Two by two. Tamara Amhoff-Windeler. Erotic Photography
19336: AMSTEL, PLOOS VAN/DUISTER, F. - Ploos van Amstel
17133: AMSTEL, PLOOS VAN/DUISTER, F. - Ploos van Amstel
21156: ANAND, M. - De magie van Tantra. Een weg naar extatische liefde
19020: ANDRÉA, KEES/SILLEVIS, J./DANSER, M. - Kees Andréa
15413: ANDREA, PAT/MAURIK, C. VAN & P. STERCKX - Pat Andrea
20415: ANDRÉE, JOHANNES HENRICUS - Keramiek Johannes "Hein" Andrée (1882-1961). Een vergeten pottendraaier
20409: ANDRÉE, JOHANNES HENRICUS - Keramiek Johannes "Hein" Andrée (1882-1961). Een vergeten pottendraaier
18034: ANDRIESSE, ERIK/HODEL, R. - Fast Forward. Monoprints en grafiek van Erik Andriesse
3718: ANDRIESSEN, MARI/MULDER, T. - Mari Andriessen. Tachtig
19090: ANDRIESSEN, MARI/MULDER, T. - Mari Andriessen. 80
13079: ANDRIESSEN, MARI/MULDER, T. - Mari Andriessen. 80
12158: ANEMA, TACO/S-GRAVESANDE, A. - Holland Festival. Fotografie Taco Anema
20024: ANGELSLO/WITHAAR, J - Angelslo. Van prehistorische nederzetting tot nieuwbouwwijk
10417: ANLOO/PANMAN, E. - Muren spreken. Duizend jaar Magnuskerk in Anloo
6741: ANLOO/PANMAN, E. - Opus Magnum in de Magnuskerk te Anloo. Een uniek instrument van de orgelbouwers Radeker en Garrels
6743: ANLOO/LANJOUW, H. - Anloo in het landschap Drenthe
6639: ANLOO/PANMAN, E. - Muren spreken. Duizend jaar Magnuskerk in Anloo
6141: ANLOO/STUMPEL, L.M.A. - Etstoel Anloo toe St. Magnus
3591: ANLOO/VEEN, C. VAN DER - Anno Anloo. Dertien Drentse dorpen onder één noemer
2792: ANLOO/KUYPER, J. - Kaart Gemeente Anloo (1865). Uit: Gemeente-Atlas van Nederland. Provincie Drenthe
16220: ANLOO/VEEN, C. VAN DER - Anno Anloo. Dertien Drentse dorpen onder één noemer
15993: ANLOO/TIMMER, K. - De marke Anloo
14011: ANLOO/BROOD, P. - Anloo. Het dorp, de kerk en de Etstoel
18981: ANNEN/KLINKERS, G.& P. KAAN - Annen in oude ansichtkaarten. Uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Annen
21229: ANNEN/UFFEN, J.S. - Canon van Annen 1309-2009. Annen 700 jaar
19216: ANNEN/MUSCH, J.E. - De brink rondom Annen rondom de brink
19217: ANNEN/MUSCH, J.E. - De brink rondom Annen rondom de brink
18980: ANNEN/HUISMAN, J.& B. STAATS - Annen 1940-1945. Belevenissen en herinneringen van Annenaren
17387: ANNEN/KLINKERS, G.& P. KAAN - Annen in oude ansichtkaarten. Uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Annen
19977: ANNERVEENSCHEKANAAL/DIJK, J.D.R. VAN & W.R. FOORTHUIS - Van Annerveense Compagnie tot Annerveenschekanaal 1785-1985
17967: ANNERVEENSCHEKANAAL/DIJK, J.D.R. VAN/FOORTHUIS, W.R. - Van Annerveense Compagnie tot Annerveenschekanaal 1785-1985
17181: ANSINGH, LIZZY/DIELTJES, E. - Lizzy Ansingh 1875-1959. De poppenschilderijen van een Amsterdamse Joffer
16557: ANSINGH, LIZZY/DIELTJES, E. - Lizzy Ansingh 1875-1959. De poppenschilderijen van een Amsterdamse Joffer
4710: ANTONIE, MARTINE/RÖLING-GROLLE, T. - Martine Antonie
14563: ANTONIE, MARTINE/RÖLING-GROLLE, T. - Martine Antonie
17206: TER APEL & SELLINGEN/PLOEG, H.W. VAN DER - Van Klooster en Karspel. Van Ter Apel tot Sellingen
9628: TER APEL/IDEMA, S. - P.C. Basisschool De Hoeksteen Ter Apel 75 jaar 1913-1988
21212: TER APEL/SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Het klooster Ter Apel
16950: TER APEL/WOLF, D. - Ter Apel. Daar en toen. Beelden uit de rijke historie van Ter Apel
15072: TER APEL/WOLF, D. - Ter Apel. Daar en toen. Beelden uit de rijke historie van Ter Apel
19531: TER APEL & SELLINGEN/PLOEG, H.W. VAN DER - Van Klooster en Karspel. Van Ter Apel tot Sellingen
10975: APPEL, KAREL/FUCHS, R. - Karel Appel. Ich wollte Ich wäre ein Vogel. Berichte aus dem Atelier
20309: APPEL, KAREL/FUCHS, R. - Karel Appel. Ich wollte Ich wäre ein Vogel. Berichte aus dem Atelier
19919: APPEL, KAREL/HOFLAND, H.J.A. - Karel Appel. Werk op papier
9226: APPEL, KAREL - Karel Appel. Océan blessé/Gewonde oceaan/Wounded ocean. Journal intime, poèmes et dessins
8968: APPEL, KAREL/HAGENBERG, R. - Karel Appel. Dupe of Being
8969: APPEL, KAREL/HAGENBERG, R. - Karel Appel. Dupe of Being
5730: APPEL, KAREL/JITTA, M.J. - Karel Appel. Werk op papier
395: APPEL, KAREL/FRANKENSTEIN, A. - Karel Appel
3901: APPEL, KAREL/FUCHS, R. - Karel Appel. Passages 2
3902: APPEL, KAREL/FUCHS, R. - Karel Appel. Passages 2
2421: APPEL, KAREL/BRUGGER, I./STEININGER, F. - Karel Appel
2215: APPEL, KAREL/VINKENOOG, S. - Het verhaal van Karel Appel. Een proeve van waarneming
20092: APPEL, KAREL/HARTOG JAGER, H. DEN - Karel Appel in essentie
19031: APPEL, KAREL/JITTA, M.J. - Karel Appel. Werk op papier
19032: APPEL, KAREL/VISSER, H. DE/HAGENBERG, R. - Karel Appel. The Complete Sculptures 1936-1990
19033: APPEL, KAREL/FUCHS, R. - Karel Appel. Pastorale Chiaroscuro
1689: APPEL, KAREL/HOFLAND, H.J.A. - Karel Appel. Werk op papier
16536: APPEL, KAREL/VISSER, H. DE/HAGENBERG, R. - Karel Appel. The Complete Sculptures 1936-1990
1019: APPEL, KAREL/FUCHS, R. - Karel Appel. Pastorale Chiaroscuro
10224: APPEL, KAREL/RIKMANS, A. - Karel Appel over Karel Appel
13745: APPEL, KAREL/VINKENOOG, S. - Appel's oogappels + Het verhaal van Karel Appel
13283: APPEL, KAREL/RIKMANS, A. - Karel Appel over Karel Appel
19603: APPELSCHA/MULDER, G.P. - De voorgeschiedenis van de Verveningen in Appelsche door de Gezamentlijke Compagnons der Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche Veenen en Vaarten
19499: APPINGEDAM/HOFT, A. - Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810
19519: APPINGEDAM/HOFT, A. - Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810
20761: ARAKI, NOBUYOSHI/SANS, J. - Araki
197: ARANA, MIGUEL VETURIÁN - Veturian. Foto-Erotica 3. Erotic Photography
20848: ARANA, MIGUEL VETURIÁN/BUUREN, E. VAN - Veturian. Foto-Erotica 3. Erotic Photography
20315: ARCIMBOLDO, GUISEPPE/FORTY, S. - Arcimboldo
17832: ARENDONK, ARJAN VAN - Arjan van Arendonk. Left Right Up & Down
6504: ARENDS, T. - Salut au Monde. Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu/Het Friese landschap: eerste indrukken en herinneringen
351: ARMAGNAC, BEN D'/BRAND, J. - Ben d'Armagnac
18865: ARMAGNAC, BEN D'/WIJERS, L. - Ben d'Armagnac
18866: ARMAGNAC, BEN D'/WIJERS, L. - Ben d'Armagnac
18875: ARMANDO/VRIEZE, J. & J.H. SASSEN - Armando 1952-2005
18934: ARMANDO/BOER, C. DE/KLEEF, T. VAN - Armando
16225: ARMANDO/BOER, C. DE/KLEEF, T. VAN - Armando
16040: ARMANDO/VRIEZE, J. & J.H. SASSEN - Armando 1952-2005
12166: ARNOLD, STEVEN/WEIERMAIR, P. - Steven Arnold. Exotic Tableaux
21395: ARNTZENIUS, FLORIS/WELLING, D. - Floris Arntzenius
11088: ARONS, JAN - Arons
2350: ARP, HANS/FAUCHEREAU, S. - Arp
11347: ARTS, ARNO/WEIDE, A. VAN DER/KOOTEN, T. VAN - Festival of Arts. Arno Arts. Kleurpotloodtekeningen/Schilderijen/Zeefdrukken/Fotowerken/Objekten/Projekten
555: ARTS, P.M. - Het dubbelkooster Dikninge
540: ARTS, P.M. - Het dubbelkooster Dikninge
14385: ARTS, LINDA/DRIESSEN, H. - Werk, Work. Linda Arts. Schilderijen/Paintings, Grafiek/Graphic Art, Licht/Light
17910: ARTZ, DAVID ADOLPHE CONSTANT/LIEFDE-VAN BRAKEL, T. DE - Tussen Katwijk en Parijs. David Adolphe Constant Artz 1837-1890
13654: ARTZ, DAVID ADOLPHE CONSTANT/LIEFDE-VAN BRAKEL, T. DE - Tussen Katwijk en Parijs. David Adolphe Constant Artz 1837-1890
4619: ARWAS, V. - The Art of Glass. Art Nouveau to Art Deco
6848: ASSEN/OLTMANS, A. - De gemeente Assen in hare wording en ontwikkeling
6731: ASSEN/BOS, J. - Voor een betere toekomst. Het begin van de werkliedenemancipatie in Assen 1871-1895
6419: ASSEN/DRENTHEN, J. - Brandmeester. Brand meester! Asser Brandweer 225 jaar in actie
6318: ASSEN/BOS, J. - Voor een betere toekomst. Het begin van de werkliedenemancipatie in Assen 1871-1895
2600: ASSEN/PAREAU, A.H. - De oude kerk te Assen. Eene voormalige kloosterkerk beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de Hervorming in Drenthe. Eene gedachtenis-rede met aanteekeningen
1981: ASSEN/KIJMMELL, J.A.R./ZIJLSTRA, Y - Na een eeuw 1807-1907. Gedenkschrift ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der gemeente Assen
1982: ASSEN/KIJMMELL, J.A.R./ZIJLSTRA, Y - Na een eeuw 1807-1907. Gedenkschrift ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der gemeente Assen
19594: ASSEN/MOL MONCOURT, A.E.S. DE/LUNING, H.M. - Welkom aan het garnizoen. 157 jaar militaire aanwezigheid in Assen 1841-1998
15975: ASSEN/WIEL, H. VAN DER - Assen 1940-1945. Oorlog en Bevrijding
15994: ASSEN/BROOD, P. - Kadastrale atlas van Drenthe 1832. Deel VIII Assen
14847: ASSEN/WAGENMAKERS, P. - Assen in oude ansichten
14444: AST-BOITEN, L. & J. BOOT-VAN DER VLIS - De Groninger Dracht. Kleding en sieraden 18e en 19e eeuw. Taal van een samenleving in verandering
18084: ASVARISJTSJ, B.I. & J.M. VLIEGENTHART-VAN DER VALK BOUMAN - Hollandse 19de-eeuwse schilderkunst uit de Hermitage en Paleis Het Loo/Dutch 19th century painting from the Hermitage and Paleis Het Loo
104: AUER, HILDEGARD/HELLER, R. - Hildegard Auer. A Yearning for Art
103: AUER, HILDEGARD/HELLER, R. - Hildegard Auer. Ein Verlangen nach Kunst
1621: BAANDERS, TOBIAS/ZON, J. VAN - Tobias Baanders. Onvangbaar
17427: BACHEM, BELE/GÄRTNER, U. C. - Bele Bachem. Werkverzeichnis 1935-1986
16233: BACHEM, BELE/GÄRTNER, U. C. - Bele Bachem. Werkverzeichnis 1935-1986
6607: BACON, FRANCIS/FAERNA, J.M. - Francis Bacon
12163: BAILEY, BAILY, DAVID/HARRISON, M. - David Bailey. Locations. The 1970s Archive
12164: BAILEY, DAVID/MUIR, R. - David Bailey. Chasing Rainbows
14675: BAKEL, ANTOON VAN/THOBEN, P. - Werken in stilte. Schilderijen en tekeningen van Antoon van Bakel
17316: BAKELS, REINIER SYBRAND/KNOL, M. - Reinier Sybrand Bakels 1873-1956
16625: BAKELS, REINIER SYBRAND/KNOL, M. - Reinier Sybrand Bakels 1873-1956
20313: BAKKER, JITS/CNODDER, R. DE & W. VAN DER BEEK - Jits Bakker. Veelzijdige verbeeldingen
20574: BAKKER, R. - De geschiedenis van het fenomenologisch denken
19030: BAKKER, JITS/CNODDER, R. DE/REDEKER, H. - Jits Bakker
17765: BAKKER, U.B. - Zuster, kom toch over. Belevenissen van een emigrantenfamilie uit Friesland. Brieven uit Amerika in de periode 1894-1933/Sister, please come over. Experiences of an immigrant-family from Friesland... Letters from America in the period 1894-1933
16930: BAKKER, T. - De familie Bakker. Een Groninger Veenkoloniale familie
16779: BAKKER, R.J. - Het nageslacht van Jacob Duirts en Geertjen Peters Woest
16524: BAKKER, JITS/CNODDER, R. DE/REDEKER, H. - Jits Bakker
21072: BALDWIN, PHILIP & MONICA GUGGISBERG/YOOD, J. - Baldwin & Guggisberg. Au-delà du verre/Beyond Glass
21096: BALDWIN, PHILIP & MONICA GUGGISBERG/YOOD, J. - Baldwin & Guggisberg. Au-delà du verre/Beyond Glass
9877: BALLOO/BUIST, G. - Balloo. Het mag mij nog heugen
18202: BALLOO/BUIST, G. - Balloo. Het mag mij nog heugen
2036: BALTH, CAREL/MULDERS, W. VAN - Carel Balth. The next stage of knowing
19767: BANIER, FRANÇAIS-MARIE - Français-Marie Banier. Past-Present
12174: BARISEEL, F. - Sterne und Stars. Henry Frères, Constantin Brancusi, Man Ray, Umbo
20859: BARRY, PETER/GIBBON, D. - The Art of Sensuous Photography. Erotic Photography by Peter Barry
7110: BARTELS, HANS VON/KRAAN, J.H. - Hans von Bartels 1856-1913. Een selektie uit Katwijks bezit
15131: BARTELS, HANS VON/KRAAN, J.H. - Hans von Bartels (1856-1913). Een selektie uit Katwijks bezit
21326: BARTOLOMMEO, FRA/FISCHER, C. - Fra Bartolommeo. Master Draughtsman of the High Renaissance. A selection of the Rotterdam Albums and Landscape Drawings from various Collections
20824: BASCH, PETER - The Nude as Form and Figure. Peter Bash. Erotic Photograhy
13833: BASSELER, PETER/ROMAIN, L. - Peter Basseler
15892: BASTERT, NICOLAAS/JONGE, L. DE - Nicolaas Bastert. Vechtschilder 1854-1939
20857: BATTERS, ELMER - Elmer Batters. Erotic Photography
11647: BAUER, MARIUS/JANSEN, M./KRAAYENGA, A. - Marius Bauer 1867-1932. Reisimpressies uit India en de Oriënt
11367: BAUER, MARIUS/SWITZAR, S. - Met Bauer in het Oosten
6292: BAUER, MARIUS/ANKUM, P. - Marius Bauer 1867-1932. Oriëntalist
4315: BAUER, MARIUS/SWITZAR, S. - Met Bauer in het Oosten
4138: BAUER, MARIUS/GRAVENSANDE, G.H. 'S- - Marius Bauer. Brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel gevolgd door enige polemieken tussen socialisten en estheten
19091: BAUER, MARIUS/VRIES, R.W.P. DE - Mari Alexandre Jacques Bauer 25 januari 1867-18 juli 1932
17584: BAUER, MARIUS/SLECHTE, H. - Marius Bauer als kritisch kunstenaar. Zijn satirische prenten in De Kroniek 1895-1897
17176: BAUER, MARIUS/VRIES, R.W.P. DE - Mari Alexandre Jacques Bauer 25 januari 1867-18 juli 1932
16563: BAUER, MARIUS/ANKUM, P. - Marius Bauer 1867-1932. Oriëntalist
21203: BAUER, MARIUS/VRIES, R.W.P. DE - Mari Alexandre Jacques Bauer 25 januari 1867-18 juli 1932
20863: BAUER, DANIEL - Black Nudes. Natürliche Erotik aus einem anderen Kontinent. Black Women. Eine erotische Fotoreise durch Madagaskar. Erotic Photography
13286: BAUER, MARIUS/SWITZAR, S. - With Bauer in the East
13839: BAUMEISTER, WILLI/SEMFF, M. - Willi Baumeister. Zeichnungen
17045: BAURET, JEAN-FRANÇOIS - Portraits d'hommes nus connus et inconnus. Photos Jean-François Bauret
11868: BAX, M. - Bloemen van de Nieuwe Tijd. Nederlandse bloemschilderkunst 1980-2000
18121: BAX, M. - In het diepst van mijn gedachten. Symbolisme in Nederland 1890-1935
19036: BAZEL, KAREL PETRUS CORNELIS DE/BRENTJENS, Y. - K.P.C. de Bazel (1869-1923). Ontwerpen voor het interieur
13422: BAZEL, KAREL PETRUS CORNELIS DE/BRENTJENS, Y. - K.P.C. de Bazel (1869-1923). Ontwerpen voor het interieur
106: BEA, MANEL/ROEFS, I./ROEFS, O. - Manel Bea. Dromen in discipline
1271: BEA. MANEL/AMESTOY, D.S. - Manel Bea. Obra reciente 1988-1992
20298: BEARDSLEY, AUBREY - The later work of Aubrey Beardsley
857: BEDUM/SCHAÏK, R. VAN - Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum
17968: BEDUM/SCHAÏK, R. VAN - Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum
2993: BEEK, W. VAN DER - Cheops. Salon curieux. Rob Brandt, Tjitske Dijkstra, Marja Hooft, Michel Kuipers, Jan van Leeuwen
21157: BEERLING, R.F. - Het Wankelende Westen. Nietzsche en de critiek op de Europese cultuur
19193: BEGEER, CAREL/KREKEL-AALBERSE, A. - Carel J.A. Begeer 1883-1956
17666: BEGEER, CAREL/KREKEL-AALBERSE, A. - Carel J.A. Begeer 1883-1956
9323: BEILEN/DIJKSTRA, G.J. - Gemeente Beilen 1811-1997
6638: BEILEN/BAKKER, W. - Beilen in oude ansichten. Waarin tevens opgenomen Eursinge, Hijken, Laaghalen, Hooghalen en Wijster
6643: BEILEN/BAKKER, W. - Kent u ze nog de Beilers. Met afbeeldingen uit Drijber, Hijken, Holthe, Hooghalen, Klatering, Oranje, Smalbroek, Spier en Wijster
2796: BEILEN/KUYPER, J. - Kaart Gemeente Beilen (1865). Uit: Gemeente-Atlas van Nederland. Provincie Drenthe
16096: BEILEN/DIJKSTRA, G.J. - Gemeente Beilen, zoals 't west hef. Lustrumuitgave van de Historische Vereniging Gemeente Beilen 1989-1994
15233: BEILEN/BAKKER, W. - Beilen in oude ansichten. Waarin tevens opgenomen Eursinge, Hijken, Laaghalen, Hooghalen en Wijster
12393: BEILEN/DIJKSTRA, G.J. - Gemeente Beilen 1811-1997
3669: BELINFANTE, WILLY/JAFFÉ, H.L.C./HELMAN, A. - Willy Belinfante
17622: BELINFANTE, WILLY/BRINKGREVE, C. - Willy Belinfante. Schilderen is leven en overleven
15948: BELLINGWOLDE/NANNENGA, J.E.T. - Bellingwolde vroeger en nu. Uitgegeven door de afdeling Bellingwolde van de Groninger Maatschappij van Landbouw ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan 1854-1979
16800: BELLINGWOLDE/NANNENGA, J.E.T. - Bellingwolde Vroeger en Nu. Deel II. De geschiedenis tot het jaar 2000.
2017: BELONJE, J./WESTRA VAN HOLTHE, J. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Drenthe
2016: BELONJE, J./WESTRA VAN HOLTHE, J. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Drenthe
17472: BENDIEN, JACOB/TASELAAR, E. - Jacob Bendien 1890-1933
14795: BENNER, GERRIT/SLAGTER, E. - Gerrit Benner. Werken uit de periode 1944-1948 samengesteld uit de collectie Rie Gubitz-Vellinga
4839: BENNER, GERRIT/SLAGTER, E. - Gerrit Benner. Werken uit de periode 1944-1948 samengesteld uit de collectie Rie Gubitz-Vellinga
18501: BENNER, GERRIT/REDEKER, H. - Gerrit Benner
16087: BENNER, GERRIT/DOOREN, E. VAN - Gerrit Benner
1470: BENNER, GERRIT/TEGENBOSCH, L. - Gerrit Benner
13427: BENNER, GERRIT/RUHOF, J./DAALDER-VOS, A.M. - De wondere wereld van Gerrit Benner. Grontmij kalender 1997
19631: BENNINK, NATASJA/KRAAIJPOEL, D. - Beeld op het Noorden. Beelden van Natasja Bennink.
20474: BERENSON, B. - The Italian Painters of the Renaisance
11505: BERG, FREEK VAN DEN/COORNSTRA, M. - Freek van den Berg. De bevrijding van de kleur
11506: BERG, FREEK VAN DEN/COORNSTRA, M. - Freek van den Berg. De bevrijding van de kleur
5044: BERG, ARJA VAN DEN/PIJNAPPEL, J. - Arja van den Berg. Grafisch werk
19823: BERG, ELSE & MOMMIE SCHWARZ/HORN, L. - Else Berg en Mommie Schwarz. Kunstenaarspaar in Amsterdam 1910-1942
21243: BERG, WILLY EVERHARDUS VAN DEN/RIDDER, G.& C. DE GAST - Will: Berg. Kunstenaar in beeld
15482: BERG, ELSE/HOOGENDONK, M. - Else Berg 1877-1942. Schilderijen, aquarellen en tekeningen
13822: BERG, ELSE/HOOGENDONK, M. - Else Berg 1877-1942. Schilderijen, aquarellen en tekeningen
13636: BERG, ARJA VAN DEN/PIJNAPPEL, J. - Arja van den Berg. Grafisch werk
16820: BERGEN, G.D. VAN - Familieboek Van Bergen
16887: BERGHE, FRITS VAN DEN/BOYENS, P. - Frits van den Berghe 1883-1939. Met een volledig geïllustreerde kritische en gedocumenteerde catalogus van de schilderijen, gouaches, tekeningen en illustraties
3851: BERGHE, FRITS VAN DEN/LANGUI, E. - Frits van de Berghe 1883-1939. Der Mensch und sein Werk
20961: BERGHE, FRITS VAN DEN/HOOZEE, R. - Frits Van den Berghe
11890: BERGHE, FRITS VAN DEN/LANGUI, E. - Frits van den Berghe 1883-1939. Beschrijvende catalogus van zijn geschilderd oeuvre
17510: BERGHE, FRITS VAN DEN/BOYENS, P./MARQUENIE, G. - Frits van den Berghe 1883-1939. Retrospectieve
16889: BERGHE, FRITS VAN DEN/BOYENS, P. - Frits van den Berghe 1883-1939. Met een volledig geïllustreerde kritische en gedocumenteerde catalogus van de schilderijen, gouaches, tekeningen en illustraties
16379: BERGHE, FRITS VAN DEN/BOYENS, P./MARQUENIE, G. - Frits van den Berghe 1883-1939. Retrospectieve
19856: BERKELEY, GEORGE/URMSON, J.O. - Berkeley
19778: BERKELEY, GEORGE/URMSON, J.O. - Berkeley
19100: BERKHEMER, MICHAEL/HOMBURG, C. - Michael Berkhemer
17113: BERKHEMER, MICHAEL/HOMBURG, C. - Michael Berkhemer
21432: BERLAGE, HENDRIK PETRUS/BOCK, M. - De inrichting van De Beurs van Berlage. Geschiedenis en behoud
12326: BERLAGE, HENDRIK PETRUS/SINGELENBERG, P. - H.P. Berlage. Idea and style. The quest for modern architecture
108: BERMAN, EUGENE/LYNES, R. - The graphic Work of Eugene Berman
19606: BERNADINE, ALVA/FIELD, G. - Alva Bernadine. Bernadinism. How to Dominate Men and Subjugate Women. Erotic Photography
10533: BERNIK, JANEZ/KRZISNIK, Z. - Janez Bernik
17157: BERNING, ROLAND/JANSEN, B. - Ronald Berning. Een overzicht
16631: BERNING, ROLAND/JANSEN, B. - Ronald Berning. Een overzicht
11842: BERSERIK, HERMANUS - Overzichtstentoonstelling Hermanus Berserik. Schilderijen, grafiek, tekeningen
11823: BERSERIK, HERMANUS/SILLEVIS, J. - Hermanus Berserik
4641: BERSERIK, HERMANUS/GROOT, J.R. DE/KOOTEN, C. VAN - Soms begin ik bij de lucht. Hermanus Berserik. Schilderijen, tekeningen, grafiek 1968-1979
14558: BERSERIK, HERMANUS/SILLEVIS, J. - Hermanus Berserik
13288: BERSERIK, HERMANUS/GROOT, J.R. DE/KOOTEN, C. VAN - Soms begin ik bij de lucht. Hermanus Berserik. Schilderijen, tekeningen, grafiek 1968-1979
12820: BERSERIK, HERMANUS - Overzichtstentoonstelling Hermanus Berserik. Schilderijen, grafiek, tekeningen
12330: BERSERIK, HERMANUS/BERSERIK, F. - Bladvulling. Hermanus Berserik
11950: BERSERIK, HERMANUS/BERSERIK, F. - Bladvulling. Hermanus Berserik
7156: BERTRAND, RAYMOND/ARSAN, E. - The drawings of Raymond Bertrand
21170: BERTRAND, RAYMOND/ARSAN, E. - The Drawings of Raymond Bertrand
12415: BERTRAND, RAYMOND/ARSAN, E. - The Drawings of Raymond Bertrand
19754: BESNYÖ, EVA/SWAAN, C. DE - Eva Besnyö, 'n halve eeuw werk
17757: BEUKEMA, H. - Koninklijke Niestern Sander. 100 jaar scheepsbouw aan Delf en Zijl
9957: BEUNING, WIM/RHEEDEN, H. VAN - Wim Beuning 1914-1986. Kunstenaar, docent en gnosticus
9328: BEUNING, WIM/RHEEDEN, H. VAN - Wim Beuning 1914-1986. Kunstenaar, docent en gnosticus
4378: BEUTENER, JAN/REITSMA, E. - Jan Beutener
9211: BEUYS, JOSEPH/COOKE, L./KELLY, K. - Joseph Beuys. Drawings After the Codices Madrid of Leonardo da Vinci
20363: BEZAAN, JO/HOOGENHUYZE, M. VAN & F. MONTENS - Jo Bezaan. Grafies werk
14366: BEZAAN, JO/HOOGENHUYZE, M. VAN & F. MONTENS - Jo Bezaan. Grafies Werk
16053: BIANCHI, TOM - Tom Bianchi. In Defense of Beauty. Erotic Photography
16057: BIANCHI, TOM/MONETTE, P. - Tom Bianchi. Out of the Studio. Erotic photography
16061: BIANCHI, TOM/MONETTE, P. - Tom Bianchi. Bob & Rod. Erotic photography
566: BIELEMAN, J. - Boerenlandschap in beweging. Anderhalve eeuw boerenbedrijf in Drenthe en het Drents Landbouw Genootschap
20437: BIELEMAN, J. - Boerenlandschap in beweging. Anderhalve eeuw boerenbedrijf in Drenthe en het Drents Landbouw Genootschap
20561: BIERENBROODSPOT, GERTI/MARIGOLD, L.A. - Bierenbroodspot. Angels: A Celestial Renaissance
2481: BIERENBROODSPOT, GERTI/MIFKA, L. - Gerti Bierenbroodspot. Oplontis. Tempera paintings
2171: BIERENBROODSPOT, GERTI/MIFKA, L. - Gerti Bierenbroodspot. Oplontis. Tempera paintings
19993: BIERENBROODSPOT, GERTI/JAGER, M. & L.A. MARIGOLD - Bierenbroodspot. Petrascapes
19611: BIERENBROODSPOT, GERTI/MARIGOLD, L.A. - Bierenbroodspot. Angels: A Celestial Renaissance
18915: BIERENBROODSPOT, GERTI/WEINGARTEN, J. - Bierenbroodspot. Sign of Taurus. The Archaeological Worlds of Gerti Bierenbroodspot
18588: BIERENBROODSPOT, GERTI/BEYDOUN, M.Y. - Bierenbroodspot. Beirut. Baalbeck and the new Phoenicians. Paintings from the archaeological worlds of Lebanon
17424: BIERENBROODSPOT, GERTI/WEINGARTEN, J. - Bierenbroodspot. Sign of Taurus. The Archaeological Worlds of Gerti Bierenbroodspot
4862: BIERMAN, RUDI/HOFLAND, G. - Rudi Bierman
3263: BIERMAN, RUDI/HOFLAND, G. - Rudi Bierman
6432: BIERUM/RITZEMA, P./GARDENIER, F. - Bierum in beeld. Fotoboek
20959: BIJ, JAN FREARKS VAN DER/BAK, S./PALM, F. VAN DER - Jan Frearks van der Bij 80 jaar
13709: BIJ, JAN FREARKS VAN DER/BAK, S./PALM, F. VAN DER - Jan Frearks van der Bij 80 jaar
15775: BIJL, GUILLAUME/MULDERS, W. VAN - Guillaume Bijl
15759: BIJL, GUILLAUME/JANSEN, B. - Guillaume Bijl
1049: BIJNENS, GERARD/ALBERIGS, L. - Gerard Bijnens
21171: BILDERS, GERARD/JELTES, H.F.W. - Gerard Bilders. Een schildersleven in het midden der 19de eeuw. Met twee en zestig afbeeldingen
21359: BILDERS-VAN BOSSE, MARIA PHILIPPINA/VERMEULEN, I. & T. PELKMANS - Marie Bilders-van Bosse 1837-1900. Een leven voor kunst en vriendschap
5378: BILDERS, GERARD/JELTES, H.F.W. - Gerard Bilders. Een schildersleven in het midden der 19de eeuw
17996: BILDERS, GERARD/JELTES, H.F.W. - Gerard Bilders. Een schildersleven in het midden der 19de eeuw. Met twee en zestig afbeeldingen
16872: BILDERS, GERARD/LOOS, W. - Gekleurd grijs. Johannes Kneppelhout (1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865). Brieven en dagboek
16875: BILDERS, GERARD/LOOS, W. - Gekleurd grijs. Johannes Kneppelhout (1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865). Brieven en dagboek
11285: BIONDA, R./BLOTKAMP, C. - De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895
20934: BIONDA, R./BLOTKAMP, C. - De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895
17570: BIONDA, R./BLOTKAMP, C. - De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895
18587: BIRNBAUM, LILLIAN/DRATHEN, D. VON - Lillian Birnbaum. Transition
13824: BISSCHEROUX, LAURENS/VONDELING, K./ALBERIGS, L. - Laurens Bisscheroux. Arche 1983-1987
3792: BITTER, THEO/CARMIGGELT, S. - Tekeningen Theo Bitter in inkt, potlood en crayon
16173: BLAAK, J.A. - Genealogie van de familie Scheltema afkomstig van het eiland Ameland
20386: BLAAUWEN, A.L. DEN - Loosdrechts porselein 1774-1784
8985: BLAKE, WILLIAM/LISTER, R. - Infernal Methods. A Study of William Blake's Art Techniques
21295: BLANKERT, BAREND/BLANKERT, A./KARSTKAREL, P. - Barend Blankert. Meester van de melancholie. Schilderijen
3908: BLANKERT, BAREND/MINETA, M. - Barend Blankert. Salles d'Aude. New Paintings 2004-2005
19813: BLANKERT, BAREND/BLANKERT, A. & P. KARSTKAREL - Barend Blankert. Meester van de melancholie. Schilderijen
15690: BLANKERT, BAREND/BLANKERT, A./KARSTKAREL, P. - Barend Blankert. Meester van de melancholie. Schilderijen
17043: BLANKESTEIN, JAN - Kinky Amsterdam. Een ontdekkingsreis naar erotische fantasieën. Fotografie: Jan Blankestein
16958: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland. Van derzelver ontstaan tot dezen tyd, uit oorspronkelyke stukken en echte berigten opgemaakt
4829: BLEEKRODE, MEIJER/LAKERVELD, C. VAN - Meijer Bleekrode. Schilder, ontwerper, socialist 1896-1943
21309: BLIJHAM, G. & W. KERKMEIJER - Nieuw van de bijl. Driehonderdvijftig jaar scheepsbouw langs het Winschoterdiep 1650-1999.
947: BLIJHAM/BURINGH, E. - Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw 1854-1954. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan. Historische schetsen
18930: BLIJHAM/BAAS, M.J. - Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw 1854-1979. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan. Algemene en landbouwkundige ontwikkelingen
18204: BLIJHAM, G. & W. KERKMEIJER - Nieuw van de bijl. Driehonderdvijftig jaar scheepsbouw langs het Winschoterdiep 1650-1999.
16808: BLIJHAM/BURINGH, E. & M.J. BAAS - Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw. Jubileumuitgave. Deel I: 1854-1954 Historische schetsen. Deel II: 1854-1979. Algemene en landbouwkundige ontwikkelingen
16827: BLIJHAM/BURINGH, E. & M.J. BAAS - Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw. Jubileumuitgave. Deel I: 1854-1954 Historische schetsen. Deel II: 1854-1979. Algemene en landbouwkundige ontwikkelingen
16208: BLIJHAM/BAAS, M.J. - Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw 1854-1979. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan. Algemene en landbouwkundige ontwikkelingen
16207: BLIJHAM/BURINGH, E. - Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw 1854-1954. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan. Historische schetsen
21180: BLOK, DIANA/PONIATOWSKA, E. - Diana Blok. Blood ties & other bonds
731: BLOK, P.J. - Oorkondenboek van Groningen en Drente
1717: BLOK, J.R. - Hedendaagse Nederlandse fijnschilderkunst/Contemporary Dutch painting
1318: BLOK, J.R. - Hedendaagse Nederlandse fijnschilderkunst/Contemporary Dutch painting
20887: BLOTKAMP, C. & Y.KOOPMANS - Magie en zakelijkheid. Realistische schilderkunst in Nederland 1925-1945
1299: BÖCKER, HERMANN/WANDSCHNEIDER, A. - Hermann Böcker 1890-1978. Die Sprache der Landschaft
21358: BODIFÉE, PAUL/SMIT-MULLER, R.H. - Paul Bodifée. Schilder van stad en land
16605: BODIFÉE, PAUL/SMIT-MULLER, R.H. - Paul Bodifée. Schilder van stad en land
21393: BODT, S. DE - De Haagse School in Drenthe
263: BODT, S. DE/HAAN, M. DE - Bloemstillevens uit Nederland en België 1870-1940
20118: BOECKL, HERBERT/BRUGGER, I. & K.A. SCHRÖDER - Herbert Boeckl
7078: BOEKHOLT, P.TH.F.M. - De hervorming der scholen. Het onderwijs in Drenthe in de eerste helft van de negentiende eeuw
6996: BOEKHOLT, P.TH.F.M. - Dr. J. Naarding 1939-1947. Verslag van een onderzoek naar zijn gedragingen tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van het projectbestuur van het Naardinginstituut
19303: BOEKHOLT, P.TH.F.M. - Dr. J. Naarding 1939-1947. Verslag van een onderzoek naar zijn gedragingen tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van het projectbestuur van het Naardinginstituut
1902: BOEKHOLT, P.T.F.M. - Gemeentehuizen in Drenthe
926: TEN BOER/FEENSTRA, H. - Ten Boer. Eén gemeente, negen dorpen
822: BOER, T.J. DE - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken
7381: TEN BOER/KUIL, D. - Kroniek van Ten Boer 1981-1990
13999: BOER, REM DE/BROERS, IJ - Rem de Boer. Schilder
12649: TEN BOER/FEENSTRA, H. - Ten Boer. Eén gemeente, negen dorpen
12198: BOER, ADRIAAN/BOER, D./EILERS, B.F. - Adriaan Boer. Pionier der kunstzinnige fotografie. Een keuze uit zijn voornaamste werk met analyse der composities, korte levensloop en karakterschets
19035: BOERMA, A. - Kapitein J.M. Beukema. Zoon van het boerenland, zeeman van formaat, geschoold door de Minerva. Jacob Mennes Beukema. Boerenzoon, zeeman, kapitein, landbouwer. Een bijzondere man (uit de Marne) in de 19e eeuw
17744: BOERMA, A - De golven bedwongen, de dalen niet geteld. 200 jaar zeevaartonderwijs in Groningen
17030: BOERMA, A - Voorwaarts 100 voorwaarts. Een witte zwaan onder bruine vloot op weg naar de nieuwe eeuw
17033: BOERMA, A - De golven bedwongen, de dalen niet geteld. 200 jaar zeevaartonderwijs in Groningen
16946: BOERMA, A. - Kapitein J.M. Beukema. Zoon van het boerenland, zeeman van formaat, geschoold door de Minerva. Jacob Mennes Beukema. Boerenzoon, zeeman, kapitein, landbouwer. Een bijzondere man (uit de Marne) in de 19e eeuw
13525: BOERRIGTER, HAN/OS, A.E.L.H. VAN - Han Boerrigter. Glad to be (a)round
1342: BOERSMA, F.P./MULDER, H.A. - Galerie Wiek XX-XX jaar 1977-1997. Met een knipoog naar de werkelijkheid
1343: BOERSMA, F.P./MULDER, H.A. - Galerie Wiek XX-XX jaar 1977-1997. Met een knipoog naar de werkelijkheid
12308: BOGAERS, M.R. - De Porceleyne Fles. De wedergeboorte van een Delftse aardewerkfabriek
15385: BOGART, BRAM/GRIBLING, F. - Bram Bogart. Tekens van bestaan/Marks of existence. Werk op papier 1940-1999
1352: BÖHM, HARTMUT/BLESS, F. - Hartmut Böhm
21034: BOITEN, E.A.J. - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945
7608: BOITEN, E.A.J. - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945
17710: BOLHUIS, GERRIT/TEEUWISSE, J. - Gerrit Bolhuis. Monografie van het Sculptuur Instituut 3
17711: BOLHUIS, GERRIT/TEEUWISSE, J. - Gerrit Bolhuis. Monografie van het Sculptuur Instituut 3
21126: BOLLAND,GERARDUS JOHANNES PETRUS JOSEPHUS (GERARD) /OTTERSPEER, W. - Bolland. Een biografie
10120: BOLLING, JOHAN/DIJK, F. VAN - In alle bescheidenheid. De schilder Johan Bolling
3522: BON, WILLEM FREDERIK/BON, E. - Willem Frederik Bon 1904-1990. Tekeningen
6071: BONS, EDITH/SPANJAARD, H. - Edith Bons
19620: BONTEKOE, G.A. - Drentsche kroniek van het bevrijdingsjaar
20435: BOOGAART, DINIE/RIDDERBOS, B. - Dinie Boogaart. Werk 1983-2000
20967: BOOGAART, DINIE/RIDDERBOS, B. - Dinie Boogaart. Werk 1983-2000
20867: BOOGAART, DINIE/RIDDERBOS, B. - Dinie Boogaart. Werk 1983-2000
8921: BOOM, HARRY/DOORMAN, S.J. - 25 portretten Harry Boom
13278: BOOM, HARRY/DOORMAN, S.J. - 25 portretten Harry Boom
1644: BOON, JAN/SWILLENS, P.T.A. - Jan Boon. Schilder, teekenaar, etser, houtsnijder
16163: BOON, ARIE VAN DER/VOORHOEVE, M.E. - Arie van der Boon 1886-1961. Schilderijen, tekeningen, grafiek
7134: BOOSTEN, GÈR/KERSTEN, T./ALEXANDER, E. - Prometheus in de Stadsschouwburg van Maastricht. Een schildering van Gèr Boosten
15223: BOOSTEN, GÈR/JANSSEN, H. - Ger Boosten. Nexus or burning into pure spirit. Paintings and Works on Paper
19885: BOOT, HENRI FRÉDÉRIC/HUIG, M. - H.F. Boot. Legendarisch leermeester van Kees Verwey
19887: BOOT, HENRI FRÉDÉRIC/HUIG, M. - H.F. Boot. Legendarisch leermeester van Kees Verwey
12310: BOOT, M. - Rozenburg 1883-1917. Geschiedenis van een Haagse fabriek
7360: BOOTSMA, P.J.E. - Op de golven van het tij. 75 jaar Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum
19629: BOOTSMA, P.J.E. - Op de golven van het tij. 75 jaar Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum
2810: BORGER/KUYPER, J. - Kaart Gemeente Borger (circa 1867). Uit: Gemeente-Atlas van Nederland. Provincie Drenthe
18659: BORGER/OOTJERS, R. - Geschiedenis van Borger
18594: BORGER/OOTJERS, R. - Geschiedenis van Borger
20228: BORGER & ODOORN/VRIES, G.E. DE/WATERBOLK, H.T. - 200 jaar Veenkoloniën van Borger en Odoorn
16836: BORGER/BROOD, P. - Kadastrale atlas van Drenthe 1832. Deel VII Borger
15044: BORGER & ODOORN/VRIES, G.E. DE/WATERBOLK, H.T. - 200 jaar Veenkoloniën van Borger en Odoorn
21238: BORGERCOMPAGNIE/BOS-NIEWOLD, A. - De Groninger Borgercompagnie. Een overzicht in woord en beeld tot 1980
9001: BORST, WIM/HIDDING, A. - Wim Borst. Delingen/Verbindingen
5629: BORST, WIM/HIDDING, A. - Wim Borst. Delingen/Verbindingen
4209: BOS, E. - Een palmboom bij Zuidwolde. Vijfentwintig opstellen over De Ploeg
21422: BOS,J. - Huizen van Stand. Geschiedenis van de Drentse havezaten en andere herenhuizen en hun bewoners
13455: BOS, E. - Een palmboom bij Zuidwolde. Vijfentwintig opstellen over De Ploeg
11204: BOSBOOM, JOHANNES/MARIUS, G.H./MARTIN, W. - Johannes Bosboom. Met 80 heliogravuren en lichtdrukken in toon en in kleuren
18173: BOSCH REITZ, SIGISBERT CHRÉTIEN/FERDINANDUSSE, R. & A. BLOKLAND - Bosch Reitz. Schilder en wereldreiziger rond 1900
4001: BOSCHÈRE, JEAN DE/WARMOES, J. - Jean de Boschère 1878-1953. Le centenaire de sa naissance
20154: BOSCHMA, C. - Meesterlijk Vee. Nederlandse veeschilders 1600-1900
17607: BOSCHMA, C. - Meesterlijk Vee. Nederlandse veeschilders 1600-1900
1045: BOTKE, IJ - Ziedaar Italië! Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië. Over onder meer Piet van der Hem, Jannes de Vries, Jan Wiegers, Johan Dijkstra
14956: BOTKE, IJ - Ziedaar Italië! Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië. Over onder meer Betzy Rezora Akersloot-Berg, Piet van der Hem, Pier Pander, Maurits Cornelis Escher, Jannes de Vries, Anco Wigboldus, Jan Wiegers, Johan Dijksta en Germ de Jong
16666: BOTTEMA, TJEERD/JANSMA, L. - Tjeerd Bottema. Mijn leven
18583: BÖTTGER, KLAUS/PIZZICHINI & C. HART - Eros & Thanatos. Erotic drawings by Klaus Böttger
20475: BÖTTGER, KLAUS/PIZZICHINI & C. HART - Eros & Thanatos. Erotic Drawings by Klaus Böttger
11862: BOUCHE, GEORGE/GRANOFF, K. - Bouche
8198: BOUDIN, EUGÈNE/SELZ, J. - Eugène Boudin
6277: BOULANGER, GRACIELA RODO - Graciela Rodo Baulanger
166: BOULANGER, GRACIELA RODO - Graciela Rodo Baulanger
19689: BOURTANGE/BORGELD-HILLER, G. - Naar de openbare school in Bourtange. Het 75-jarig bestaan van de Willem Lodewijckschool
9829: BOURTANGE - Platte Grond van de Fortresse Bourtange. Kopergravure
21084: BOUVRIE, JAN DES/LEUR-VAN DUYN, M. DE & H. VAN DE WILLIGE - Jan des Bouvrie. Art & Design
19748: BOUVRIE, JAN DES/STOELTIE, B. & R. STOELTIE - Dutch style. Jan des Bouvrie
19049: BOUWER, K. - Brink en streek. Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau
17417: BOUWER, K. - Brink en streek. Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau
12160: BOWN, JANE/BILLEN, A. - Jane Bown. Observer
18052: BOYENS, P. - Meesterwerken van moderne Belgische kunst. De collectie Simons
14092: BOYENS, P. & BOYENS, J. - Expressionisme in Nederland 1910-1930
6697: BRAAKE, G. TER - Drentse Havezaten. Van Huis te Anssen tot Huize Westrup
18691: BRAAKE, G. TER - Drentse Havezaten. Van Huis te Anssen tot Huize Westrup
2488: BRACHES, E. - Het boek als Nieuwe Kunst 1892-1903. Een studie in Art Nouveau
20412: BRACQUEMOND, FÉLIX/RAPPARD-BOON, C. VAN - Félix Bracquemond 1833-1914
12262: BRACQUEMOND, FÉLIX/RAPPARD-BOON, C. VAN - Félix Bracquemond 1833-1914
21073: BRAEKELEER, HENRI DE/TODTS, H. - Henri de Braekeleer 1840-1888
14552: BRAEKELEER, HENRI DE/GILLIAMS, M. - Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer
4674: BRAKMAN, WILLEM/KLEINRENSINK, G.J. - Willem Brakman. Letter in kleur. Schilderijen en tekeningen
10962: BRANDS, EUGÈNE/STOKVIS, W./WELLING, D. - Eugène Brands
9966: BRANDS, EUGÈNE/GARREL, B. VAN - Eugène Brands. Collectie G. Hofland
4227: BRANDS, EUGÈNE/STOKVIS, W. - Eugène Brands. In het teken van het experiment
3176: BRANDS, EUGÈNE/STOKVIS, W. - Eugène Brands. In het teken van het experiment
20962: BRANDS, EUGÈNE/GARREL, B. VAN - Eugène Brands. Collectie G. Hofland
18721: BRANDS, EUGÈNE/WINGEN, E. - Eugène Brands
17894: BRANDS, EUGÈNE/WINGEN, E. - Eugène Brands. Schilderijen
14834: BRANDS, EUGÈNE/WINGEN, E. - Eugène Brands. Schilderijen
14380: BRANDS, EUGÈNE/GARREL, B. VAN - Eugène Brands. Collectie G. Hofland
19614: BRANDT, WARREN/WEBER, N.F. - Warren Brandt
17419: BREEMHAAR/VRIES, A. DE - Breemhaar. Een centrum in de wereld
16251: BREEMHAAR/VRIES, A. DE - Breemhaar. Een centrum in de wereld
13550: BREGMAN, BOELE/TASELAAR, E./MERCUUR, T. - Boele Bregman 1918-1980. Een overzicht
3942: BREIN, JAN/BEEK, W. VAN DER - Jan Brein. Aquarellen/Aquarelles/Watercolours 1941-2001
9227: BREITNER, GEORGE HENDRIK/WAALS, J.C. VAN DER - Breitner tussen de schilders van Amsterdam
21360: BREITNER, GEORGE HENDRIK/BERGSMA, R. & P. HEFTING - George Hendrik Breitner 1857-1923. Schilderijen, tekeningen, foto's
3096: BREITNER, GEORGE HENDRIK/HEFTING, P.H. - G.H. Breitner in zijn Haagse tijd
3097: BREITNER, GEORGE HENDRIK/HEFTING, P.H. - G.H. Breitner in zijn Haagse tijd
19991: BREITNER, GEORGE HENDRIK - G.H. Breitner 1857-1923
18623: BREITNER, GEORGE HENDRIK/VENEMA, A. - G.H. Breitner 1857-1923
1239: BREITNER, GEORGE HENDRIK/VENEMA, A. - G.H. Breitner 1857-1923
8844: BRINKMAN, FLORIS/BAARD, H.P. - Floris Brinkman
20000: BRINKMAN, FLORIS - Floris Brinkman
13900: BRINKMAN, FLORIS/WESSEM, J. VAN - Floris Brinkman. Periode 1992-1995
10733: BRINKMAN, FLORIS/WESSEM, J. VAN - Floris Brinkman. Periode 1992-1995
13265: BROCAS, MAURICE/JACQUES, J./MARCKE TEN DRIESSCHE, R.K. DE - Constellation. Bois gravés de Maurice Brocas
14381: BROECK, FRANK VAN DEN/POOT, J. & P. TEGENBOSCH - Frank Van den Broeck. Tekeningen, pastels, aquarellen en schilderijen/Drawings, pastels, watercolours and paintings 1988-1991
11792: BROEKMAN, BARBARA - Barbara Broekman
12870: BROERSE, KEES/SCHALENKAMP, J. - Spaanse schetsen. Met illustraties van Kees Broerse. Uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Drukkerij A. van der Schaaf & Zn. N.V., Enschede
11015: BROKKE, HENK/THOBEN, P. - Een wereld in evenwicht. De artistieke nalatenschap van Henk Brokke 1914-1984
12496: BROMET, J./ENDT, N. VAN DER - Nederlandse naïeve kunst
711: BRONGERS, G.A. - Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Vijf eeuwen geschiedenis van een Drents-Groningse familie
18940: BRONGERS, J.A. - 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw/A contribution to the history of Dutch archaeology in the first half of the nineteenth century
16775: BRONGERS, G.A. - Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Vijf eeuwen geschiedenis van een Drents-Groningse familie
7956: BROOD, P. - Vier Drentse Huisarchieven. Inventarissen van de Huisarchieven De Havixhorst, De Klencke en Oldengaerde en supplement op de inventaris van Batinge
781: BROOD, P. - Nieuwe Groninger Encyclopedie
7089: BROOD, P. - Vier Drentse Huisarchieven. Inventarissen van de Huisarchieven De Havixhorst, De Klencke en Oldengaerde en supplement op de inventaris van Batinge
11201: BROOD, P. - Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen
19443: BROOD, P. - Nieuw Drents Repertorium. Deel 1 Bibliografie van de Drentse geschiedenis
19524: EEN/BROOD, P. - Van Eden tot heden. Geschiedenis van het dorp Een
19527: EEN/BROOD, P. - Van Eden tot heden. Geschiedenis van het dorp Een
18880: BROOD, P. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822
17428: BROOD, P. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822
16997: BROOD, P./FRANKOT, H. - Spint Arwt'n. Drents Genealogisch Tijdschrift. 6e jaargang 1978, nummers 1-6
16998: BROOD, P./FRANKOT, H. - Spint Arwt'n. Drents Genealogisch Tijdschrift. 5e jaargang 1977, nummers 1-6
16755: BROOD, P. - Ons Waardeel. Tijdschrift voor geschiedenis en genealogie. 6e jaargang, 1986, nummers 1-6
16756: BROOD, P. - Ons Waardeel. Tijdschrift voor geschiedenis en genealogie. 5e jaargang, 1985, nummers 1-6
16758: BROOD, P. - Ons Waardeel. Tijdschrift voor geschiedenis en genealogie. 3e jaargang, 1983, nummers 1-6
16759: BROOD, P. - Ons Waardeel. Tijdschrift voor geschiedenis en genealogie. 2e jaargang, 1982, nummers 1-6
16760: BROOD, P. - Ons Waardeel. Tijdschrift voor geschiedenis en genealogie. 1e jaargang, 1981, nummers 1-6
15830: BROOD, P./FRANKOT, H. - Spint Arwt'n. Drents Genealogisch Tijdschrift. 4e jaargang 1976, nummer 3 en 5e jaargang 1977, nummer 3
15832: BROOD, P. - Spint Arwt'n. Drents Genealogisch Tijdschrift. 8e jaargang 1980, nummers 1, 3-4, 6
15833: BROOD, P./FRANKOT, H. - Spint Arwt'n. Drents Genealogisch Tijdschrift. 5e jaargang 1977, nummers 1-6
15836: BROOD, P. - Ons Waardeel. Tijdschrift voor geschiedenis en genealogie. 1981, nummers 1-6
15837: BROOD, P. - Ons Waardeel. Tijdschrift voor geschiedenis en genealogie. 1981, nummers 1-6
15828: BROOD, P./FRANKOT, H. - Spint Arwt'n. Drents Genealogisch Tijdschrift. 5e jaargang 1977, nummers 1-4
15831: BROOD, P. - Spint Arwt'n. Drents Genealogisch Tijdschrift. 7e jaargang 1979, nummers 1-5
14930: BROOD, P./FRANKOT, H. - Spint Arwt'n. Drents Genealogisch Tijdschrift. 4e jaargang 1976, nummers 3-6
21320: BROUWER, A. - Parenteel Salomons 1650-1999. Een geslacht van verveners, schippers en landbouwers afkomstig uit Gasselternijveen. Deel I en deel II
6241: BROUWER, JAN/VEEN, J. VAN DER - Jan Brouwer 1950-2000
3457: BROUWER, JAN/VEEN, J. VAN DER - Jan Brouwer 1950-2000
16960: BROUWER, A. - Het Veenkoloniale geslacht Brouwer (De Juis Brouwer) 1550-1992. Schoenmakers, bierbrouwers, zeelieden en landbouwers
16833: BROUWER, A. - Het voor- en nageslacht van Hindrik Sierts Wierenga en Grietje Alberts 1650-1989
14441: BROUWER, A. - Parenteel Salomons 1650-1999. Een geslacht van verveners, schippers en landbouwers afkomstig uit Gasselternijveen. Deel I en deel II
13479: BROUWERS, ADRIAAN/REDEKER, H./EGGEN ,J. - Over een nieuwe horizon schouwen/Seeing beyond a new horizon. Adriaan Brouwers
21068: BROUWERS, JEROEN - Jeroen Brouwers. Geheime kamers
20488: BROUWERS, JEROEN - Jeroen Brouwers. Joris Ockeloen en het wachten
18503: BROUWERS, ROB/LEERSSEN, J. - Rob Brouwers. Grensganger
12620: BROUWERS, ADRIAAN/REDEKER, H./EGGEN ,J. - Over een nieuwe horizon schouwen/Seeing beyond a new horizon. Adriaan Brouwers
21069: BROUWERS, JEROEN - Jeroen Brouwers. De zondvloed
21070: BROUWERS, JEROEN - Jeroen Brouwers. Zomervlucht
20170: BROWN, C. - Niet ledighs of ydels. Nederlandse genreschilders uit de zeventiende eeuw
832: BRUCHERUS, H.H. - Gedenkboek van Stad en Lande. In zig behelzende ene naamlijst van de predikanten dezer provincie sedert 1594 tot 1792...Nevens een bericht aangaande het christendom alhier...ene historie van de hervormde kerk en schoolen in dit gewest...
3613: BRUCHERUS, H.H. - Gedenkboek van Stad en Lande. In zig behelzende ene naamlijst van de predikanten dezer provincie sedert 1594 tot 1792...Nevens een bericht aangaande het Christendom alhier...Als mede ene historie van de Hervormde Kerk en schoolen in dit gewest...
5302: BRUCKMAN, LODEWIJK KAREL/ANTONISSE, R. - Uit wat vergaat ontstaat steeds iets nieuws. Het levensverhaal van een magisch realist. Lodewijk Bruckman
4219: BRUCKMAN, LODEWIJK KAREL/ANTONISSE, R. - Uit wat vergaat ontstaat steeds iets nieuws. Het levensverhaal van een magisch realist. Lodewijk Bruckman
21279: BRUEGEL, PIETER/GENAILLE, R. - Bruegel De Oude
20149: BRUEGEL, PIETER/HAGEN, R-M. & R. HAGEN - Pieter Bruegel de Oudere rond 1525-1568. Boeren, zotten en demonen
20150: BRUEGEL, PIETER/FRYNS, M. - Pieter Breughel de Oude
21169: BRUEGEL/MERTEN, E. - Bruegel. Over de schildersfamilie Pieter Bruegel de Oudere, Pieter Bruegel de Jongere, Jan Bruegel de Oudere en Jan Bruegel de Jongere
21114: BRUEGHEL DE JONGE, PIETER/BRINK, P. VAN DEN - De Firma Brueghel
14209: BRUGGE, JAN/SMIT-MULLER, R.H. - Jan Brugge 1918-2000
19174: BRUGGENCATE, C. TEN & K. BUSCHMAN - De Ploeg 75. Een kroniek van de Groninger kunstkring 1918-1993
17333: BRUGGENCATE, C. TEN/BUSCHMAN, K. - De Ploeg 75. Een kroniek van de Groninger kunstkring 1918-1993
11420: BRUIN, J. DE - Plakkaten van Stad en Lande. Overzicht van Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795
6572: BRUINS, E. - Drenthe in beelden
21091: BRUINS, L.H. - Het claveboeck van Johan Tiassens
20172: BRUNENBERG, ALDA/TULLEMANS, J. - Een eigenzinnig bestaan/A wilful existence. Keramiek van/Ceramics by Alda Brunenberg
11182: BRUNI, BRUNO/MÜLLER, H.H. - Bruno Bruni. Neue Arbeiten 1977 bis 1982. Lithographien, Zeichnungen und Gouachen
21222: BRUNI, BRUNO/FLEMMING, H.T. - Bruno Bruni
10756: BRUNI, BRUNO/FLEMMING, H.T. - Bruno Bruni
11646: BRUNOVSKY, ALBÍN/PETERAJOVÁ - Albín Brunovsky
21390: BRUNOVSKY, ALBÍN/PETERAJOVÁ, L. - Albín Brunovsky
10154: BRUNOVSKY, ALBÍN/PETERAJOVÁ - Albín Brunovsky
21181: BRUNOVSKY, ALBÍN/PETERAJOVÁ - Albín Brunovsky
8949: BRUSSE, MARK/BLESS, F. - Mark Brusse
5439: BRUSSE, MARK/PIGUET, P. - Mark Brusse. Réponse en question. Sculptures dessins
14893: BRUSSE, MARK/GRINTEN, H. VAN DER - Mark Brusse. Werken van 1959-1979
3284: BRUSSEL, ANNEKE VAN/NIEUWENDIJK, K. - Anneke van Brussel. Schilderijen/Paintings. Verzamelde dromen/Collected Dreams
498: BRUYN OUBOTER, RUDOLF DE/WACKIE EYSTEN, P./FÉLIX-FAURE, L. - Rudolf de Bruyn Ouboter. Prins der aquarellisten
21144: BUBER, MARTIN - Martin Buber. De vraag naar de mens. Het anthropologisch probleem historisch en dialogisch ontvouwd
2194: BUCHHOLZ, ERICH/WIESENMAYER, I. - Erich Buchholz. Graphik, Malerei, Relief, Architektur, Typographie
4212: BUDDE, SIJBE/RIJNTJES, G.J.P. - Sijbe Budde. Fotograaf/Typograaf
17655: BUIJS, H. - Nederlandse Realisten na 1950
20971: BUIJS, H. - Nederlandse Realisten na 1950
17017: BUINERVEEN/NIEZING, H. - Buinerveen. Een dorp met een viersprong
14242: BUINERVEEN/NIEZING, H. - Buinerveen. Een dorp met een viersprong
19843: BULATOV, ERIK/PRENZLER, A. - Erik Bulatov. Freiheit ist Freiheit/Freedom is Freedom
19848: BULATOV, ERIK/PRENZLER, A. - Erik Bulatov. Freiheit ist Freiheit/Freedom is Freedom
10539: BULDER, NICO J.B./CROUWEL, W./NIEMEIJER, J.A. - Bulder opnieuw
7269: BULDER, NICO - De Nieuwekerk te Groningen uit het midden der 17e eeuw. Pentekening van N.J.B. Bulder
5059: BULDER, NICO/NIEMEIJER, J.A. - Nico Bulder 1898-1998
20401: BULDER, NICO/NIEMEIJER, J.A. - Nico Bulder 1898-1998
20367: BULDER, NICO/RHEBERGEN, J. - Schoonheid in zwart-wit. De exlibris van Nico J.B. Bulder
19445: BULDER, NICO/NIEMEIJER, J.A. - Nico Bulder. De houtgraveur
20968: BULDER, NICO J.B./CROUWEL, W./NIEMEIJER, J.A. - Bulder opnieuw
16588: BULDER, NICO/NIEMEIJER, J.A. - Nico Bulder. De houtgraveur
1513: BULDER, NICO/RHEBERGEN, J. - Schoonheid in zwart-wit. De exlibris van Nico J.B. Bulder
4022: BULLOCK, WYNN/JOHNSON, C./BULLOCK-WILSON, B. - Wynn Bullock
17023: BULTHUIS-DRAYER, J. - Genealogie Bulthuis-Drayer
18770: BUNING, L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888
16472: BUNING, L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888
5299: BURGHARDT, F.R.C. - Inventaris van het archief van de familie Gratama en aanverwante families (1714) 1758-1992 (1995). Met genealogieën van Gratama en verwante families
15175: BURGHARDT, F.R.C. - Inventaris van het archief van de familie Gratama en aanverwante families (1714) 1758-1992 (1995). Met genealogieën van Gratama en verwante families
762: BURINGH, E. - Stamboom van de familie Buringh. Met bijlagen van een paar takken in de vrouwelijke lijn
17022: BURINGH, E. - Stamboom van de familie Buringh. Met bijlagen van een paar takken in de vrouwelijke lijn
1439: BURNE-JONES, EDWARD/HARRISON, M./WATERS, B. - Burne-Jones
19337: BURY, POL/PAHLKE, R.E. - Pol Bury. Mit Oeuvrekatalog/avec catalogue raisonné/met oeuvrecatalogus
16616: BURY, POL/PAHLKE, R.E. - Pol Bury. Mit Oeuvrekatalog/avec catalogue raisonné/met oeuvrecatalogus
20423: BUSSER, GEURT/BOLLEN, P. - Geurt Busser. Waddenschilder
217: BUUL, H.J.P.C. VAN - Uit de boeken van Eugène Strens. De verzameling Strens in het Museum van het Boek
20869: CAMPEN, JEF VAN/JOLE, M. VAN - Jef van Campen. Tijdloze emoties
20490: CAMPERT, REMCO - Remco Campert. Alle bundels gedichten
21179: CANALETTO/PEDROCCO, F. - Canaletto and the Venetian Vedutisti
20361: CANTRE, JAN-FRANS & JOZEF/RIDDER, A. DE - Retrospectieve Jan-Frans en Jozef Cantre
20177: CARAVAGGIO/VSEVOLOZHSKAYA, S.& I. LINNIK - Caravaggio and his followers
21176: CARAVAGGIO/HUNT, P. - Caravaggio
21247: CARAVAGGIO/BASSO, C. - Caravaggio
13031: CARPEAUX, JEAN-BAPTISTE/RAMADE, P./MARGERIE, L. DE - Jean-Baptiste Carpeaux. Peintre
6602: CARTER, CLARENCE HOLBROOK/TRAPP, F.A. - Clarence Holbrook Carter
1058: CAVAEL, ROLF/WIRTH, G. - Cavael. Linie und Bewegung. Zeichnungen
9995: CHABOT, HENDRIK/VOLLEMANS, K. - Chabot. The moon and the eye/De maan en het oog
5140: CHABOT, HENK/VOLLEMANS, K./BEKS, M. - Henk Chabot. Concerterende landschappen
3233: CHABOT, HENDRIK/OTT, L. - Hendrik Chabot. Leven en werk
13305: CHABOT, HENK/VOLLEMANS, K./BEKS, M. - Henk Chabot. Concerterende landschappen
13314: CHABOT, HENDRIK/VOLLEMANS, K. - Chabot. The moon and the eye. De maan en het oog
3305: CHAGALL, MARC/MARITAIN, R. - Chagall ou l'orage Echanté
1134: CHAILLOUX, ROGER/REDEKER, H. - Roger Chailloux
8959: CHAILLOUX, ROGER/REDEKER, H. - Roger Chailloux
20107: CHARDIN, JEAN-BAPTISTE SIMÉON/ROSENBERG, P. - Chardin 1699-1779
13551: CHASE-RIBOUD, BARBARA/SELZ, P./JANSON, A.F. - Barbara Chase-Riboud. Sculptor
13532: CHASE-RIBOUD, BARBARA/SELZ, P./JANSON, A.F. - Barbara Chase-Riboud. Sculptor
8975: CHAVANNES, PIERRE PUVIS DE/PRICE, A.B. - Pierre Puvis de Chavannes
12172: CHICAGO, JUDY/SACKLER, E.A. - Judy Chicago
20635: CHIHULY, DALE/KUSPIT, D. - Chihuly. Glass Art
11833: CHRISTO/SPIES, W. - Christo. The Running Fence/Het doorlopende hek
10548: CHRISTO/SPIES, W. - Christo. Surrounded islands. Biscayne Bay, Greater Miami, Florida 1980-1983
12791: CÍGLER, VÁCLAV/BALGAVÁ, B./ELIËNS, T.M. - Gedachten in glas. Václav Cígler en zijn school/Thinking in glass. Václav Cígler and his school
6343: CITROEN, PAUL - Paul Citroen. Introvertissimento
3007: CITROEN, PAUL - Paul Citroen. Introvertissimento
20104: CITROEN, PAUL - Landschappen. Paul Citroen
14018: CITROEN, PAUL/RHEEDEN, H. VAN - Paul Citroen. Kunstenaar, docent, verzamelaar/Künstler, Lehrer, Sammler
2183: CIUSSI, CARLO/ACCAME, G.M. - Ciussi
4999: CLAASSEN, JOHAN - Johan Claassen
15220: CLAASSEN, JOHAN/BLESS, F. - Johan Claassen
4217: CLARKE, BRIAN/HARRISON, M. - Brian Clarke
8496: CLAUS, HUGO/RAEMDONCK, A./STUYCK, J. - Hugo Claus 1947-2004. Woordenloos
3183: CLAUS, HUGO/HOET, J. - Hugo Claus
14799: CLAUS, HUGO/VREE, F. DE - Hugo Claus. Beelden
14047: CLAUS, HUGO/RAEMDONCK, A./STUYCK, J. - Hugo Claus 1947-2004. Woordenloos
14679: CLEMENT, FRANS/THOBEN, P. - Frans Clement. Uitgelichte realiteit
15531: CLEVERINGA, R.P. PZN. - Gemeene Landswarf en Hoofdmannenkamer te Groningen tot 1601
14589: CLEYMANS, LEO/BRUTIN, H. - Leo Cleymans
20411: CLIJSEN, JOOS/KUIJL, A. - Joos Clijsen. 1942-2005
21183: COENDERS, OTTO RUDOLF HUBERT & JOHANNES FELIX EMILE ("JOOP")/LAANSTRA, W. & M. WIJNAND - De Familie Coenders. Intrinsieke schildersdrift. Otto Coenders (1883-1952) & Joop Coenders (1913-1986).
6952: COENE, JOZEF DE/GERMONPREZ, F. - Jozef De Coene
17367: COERT, G.A. - Drenthe en zijn waterschappen. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Drentse Waterschapsbond
16320: COERT, G.A. - Drenthe en zijn waterschappen. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Drentse Waterschapsbond
9505: COEVORDEN/STROEVE, J.G.M./VELDHUIZEN, R.M. - De kerk van Willibrord tot Willibrordkerk. Kroniek van de St. Willibrordusparochie te Coevorden 1787-1987
603: COEVORDEN/MINDERHOUD, H.D. - Stap voor stap door Coevorden
2797: COEVORDEN/KUYPER, J. - Kaart Gemeente Coevorden (1866). Uit: Gemeente-Atlas van Nederland. Provincie Drenthe
15725: COEVORDEN/WILDEBOER, A. - De Buurtschappen rondom Coevorden. Deel 2 De Ballast. Geschiedenis van de Buurtschap De Ballast bij Coevorden, zijn huizen en bewoners
15703: COEVORDEN/WILDEBOER, A. - De Buurtschappen rondom Coevorden. Deel 2 De Ballast. Geschiedenis van de Buurtschap De Ballast bij Coevorden, zijn huizen en bewoners
12167: COKE, VAN DEREN/COHAN, T. - Secular and sacred. Photographs of Mexico. Van Deren Coke
21254: COLENBRANDER, THEODOOR/ELIËNS, T.M. - T.A.C. Colenbrander 1841-1930. Ontwerper van de Haagse Plateelbakkerij Rozenburg
19817: COLENBRANDER, THEODOOR/ELIËNS, T.M. - T.A.C. Colenbrander 1841-1930. Ontwerper van de Haagse Plateelbakkerij Rozenburg
17593: COLLENIUS, HERMANNUS/VELDMAN, F.J. - Hermannus Collenius 1650-1723
7141: COLMJON, G. - The Hague School. The renewal of Dutch painting since the middle of the nineteenth century
20940: COLMJON, G. - The Hague School. The renewal of Dutch painting since the middle of the nineteenth century
10603: COMBAZ, GISBERT/BLOCK, J. - Gisbert Combaz 1869-1941. Fin de siècle Artist
21318: CONRADIE, J. & H. HACHMER - Van kofschip tot winkelparadijs. De Oldenburgers en de Veenkoloniale zeevaart in de 19de eeuw
11982: CONRAN, TERENCE/WILHIDE, E. - Terence Conran. Leven met design
12468: CONSTABLE, JOHN/JONES, C. - The life and works of Constable
4221: COPERS, LEO/BRUYN, E. DE - Leo Copers. Sculpturen 1989-1968
4222: COPERS, LEO/BRUYN, E. DE - Leo Copers. Sculpturen 1989-1968
1713: COPERS, LEO/MULDERS, W. VAN - Leo Copers. De tentakels van de schone schijn
17276: COPIER, ANDRIES DIRK/ENKE, D. - Andries Dirk Copier. Ideas in glass. Unica and more
9559: COPIER, ANDRIES DIRK/RICKE, H. - A.D. Copier. Trilogie in glas
21346: COPIER, ANDRIES DIRK/LIEFKES, R. - A.D. Copier. Glasontwerper/Glaskunstenaar
4724: COPIER, ANDRIES DIRK/SCHRIJVER, E. - A.D. Copier. Glas
16199: COPIER, ANDRIES DIRK/RICKE, H. - A.D. Copier. Trilogie in glas
14861: COPIER, ANDRIES DIRK/LIEFKES, R. - A.D. Copier. Glasontwerper/glaskunstenaar. Glass designer/glass artist
14873: COPIER, ANDRIES DIRK/LIEFKES, R. - A.D. Copier. Glasontwerper/Glaskunstenaar
13359: COPIER, ANDRIES DIRK/LIEFKES, R. - A.D. Copier. Glasontwerper/Glaskunstenaar
3379: CORBUSIER, LE/BLASI, C./PADOVANO, G. - Le Corbusier. La progettazione come mutamento
9265: CORNEILLE/LAMBERT, J.C. - Corneille. Het oog van de zomer. Zo vrij als een vogel
6096: CORNEILLE/BIRTWISTLE, G./DONKERSLOOT-VAN DEN BERGHE, P. - Corneille. Het complete grafische werk 1948-1975
20353: CORNEILLE/LAMBERT, J.C. - Corneille. Het oog van de zomer. Zo vrij als een vogel
19494: CORNEILLE/KOESEN, W. - Verborgen Vogel. Corneille. Aantekeningen uit een schildersleven
1822: CORNEILLE/PAQUET, M. - Corneille of de sensualiteit van het gevoel
18004: CORNEILLE/WINGEN, E. - Corneille ' 92
17205: CORNEILLE/KOESEN, W. - Verborgen Vogel. Corneille. Aantekeningen uit een schildersleven
15891: CORNEILLE/BOGAARDS, C. - Corneille. Schilderijen, gouaches, tekeningen, grafiek
15974: CORNEILLE - Corneille. 20 Aquagravures 1997
14949: CORNEILLE/PAQUET, M. - Corneille of de sensualiteit van het gevoel
14950: CORNEILLE/LAMBERT, J.C. - Corneille. Het oog van de zomer. Zo vrij als een vogel
13640: CORNEILLE/BIRTWISTLE, G./DONKERSLOOT-VAN DEN BERGHE, P. - Corneille. Het complete grafische werk 1948-1975. Catalogue raisonné
11935: CORNELIS, EMILE/LAPRÉ, R. - The sculptor Emile Cornelis
19693: CORNELIS, EMILE/LAPRÉ, R. - The sculptor Emile Cornelis
14021: CORNELIS, EMILE/LAPRÉ, R.M. - De beeldhouwer Emile Cornelis
21067: COSTA, JOSEPH MENDES DA & MESQUITA, SAMUEL JESSURUN DE/MIRANDA, F. DE - Mendes da Costa & Jessurun de Mesquita. Nederlandse beeldende kunstenaars - joden in de verstrooiing
19104: COSTA, JOSEPH MENDES DA & MESQUITA, SAMUEL JESSURUN DE/MIRANDA, F. DE - Mendes da Costa & Jessurun de Mesquita. Nederlandse beeldende kunstenaars - joden in de verstrooiing
15235: COSTA, JOSEPH MENDES DA & MESQUITA, SAMUEL JESSURUN DE/MIRANDA, F. DE - Mendes da Costa & Jessurun de Mesquita. Nederlandse beeldende kunstenaars - joden in de verstrooiing
10157: COURBET, GUSTAVE/FERNIER, R. - Gustave Courbet
13730: COUWENBERGH, LISA - Lisa Couwenbergh. Schilderijen 1989-1991
15249: COUZIJN, WESSEL/BOELEMA, I. & Y. KOOPMANS - Wessel Couzijn. Beeldhouwer/sculptor
14879: COUZIJN, WESSEL/BOELEMA, I. & Y. KOOPMANS - Wessel Couzijn. Beeldhouwer/sculptor
11838: COX, JAN/PIROTTE, P. - Jan Cox 1919-1980
6590: COX, JAN/PIROTTE, P. - Jan Cox 1919-1980
2196: CRAGG, TONY/REINHARDT, B. - Tony Cragg. Spiel nach draussen. Skulpturen im öffentlichen Raum
19853: CRAIG, STEPHEN/CHRISTOFORI, R. - Stephen Craig. 1:1. One to one
19838: CRAIG-MARTIN, MICHAEL/STECKER, R. - Arp - Craig-Martin - Arp. 11 reliefs, 11 paintings, 11 sculptures
20893: CREMER, JAN/BEEREN, W. - Jan Cremer. Schilder 55-88
4300: CREMER, JAN/SCHOLTEN, J. - Jan Cremer. Terra Toscana
19255: CREMER, JAN/BEEREN, W. - Jan Cremer. Schilder 55-88
17575: CREMER, JAN/LUIJTERS, G. - Working class hero. Jan Cremer gefotografeerd door Wim van der Linden
15951: CREMER, JAN/BEEREN, W.A.L. - Cremer. I paint, I write, I paint
11092: CREMER, JAN/VREE, F. DE - Jan Cremer. Zeegezichten/Seascapes
1273: CREMER, JAN/BEEREN, W. - Jan Cremer. Schilder 55-88
12305: CREMER, JAN/BEEREN, W.A.L. - Cremer. Festö és íro/Schilder schrijver
10828: CREMER, JAN/DÜTTING, H. - Jan Cremer. Documentaire
101: CSONTVÁRY (TIVADOR, KOSZTKA)/ROMVÁRY, F. - Csontváry Kosztka Tivador 1853-1919
13693: CSONTVÁRY/NÉMETH, L. - Csontváry
3295: CUEVAS, JOSÉ LUIS/GÓMEZ-SICRE, J. - José Luis Cuevas. Self-portrait with model
13659: CUSTERS, ROOSMARIE/PFEIJFFER, I.L. - Dodendans. Tekeningen van Roosmarie Custers
11180: CZÓBEL, BÉLA/FRANK, J./KRATOCHWILL, M. - Czóbel
5573: DALEN/HUISKES, G. - Dalen belicht. Geschiedenis van een Drentse gemeente
3592: DALEN-SCHOONEBEEK/MINDERHOUD, H.D./SEINEN, J.R. - Stap voor stap door Dalen en Schoonebeek
2798: DALEN/KUYPER, J. - Kaart Gemeente Dalen (1865). Uit: Gemeente-Atlas van Nederland. Provincie Drenthe
2648: DALEN/MINDERHOUD, H.D. - De Kerk van Dalen. Kroniek van een Drentse plattelandsgemeente
1989: DALEN/MINDERHOUD, H.D. - 700 jaar Dalen. Historisch overzicht van de geschiedenis van de gemeente Dalen
19619: DALEN/MINDERHOUD, H.D. - 700 jaar Dalen. Historisch overzicht van de geschiedenis van de gemeente Dalen
14291: DALEN/HUISKES, G. - Dalen belicht. Geschiedenis van een Drentse gemeente
13038: DALEN/KERN, L. - De Bente. Voorbuurt van Dalen
116: DALÍ, SALVADOR/DESCHARNES, R./NÉRET, G. - Salvador Dalí 1904-1989
3946: DALI, SALVADOR/MADDOX, C. - Dali. Leven en werk van een meester-fantast
2389: DALI, SALVADOR/MADDOX, C. - Dali. Leven en werk van een meester-fantast
13710: DALÍ, SALVADOR/MIRACLE, D.G. - Dalí als Beeldhouwer - Dalí als Illustrator//Dalí Sculptor - Dalí Illustrator
17093: DALINGHAUS, R.I./HEIJ, J.J. - Noordbeeld/Nordbild. Figuratieve kunst uit Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland/Figurative Kunst aus Nordwestdeutschland und aus dem Norden der Niederlande
16592: DALINGHAUS, R.I./HEIJ, J.J. - Noordbeeld/Nordbild. Figuratieve kunst uit Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland/Figurative Kunst aus Nordwestdeutschland und aus dem Norden der Niederlande
4677: DAM, MAX VAN/SCHOLTZ, W. - Max van Dam. Joods kunstenaar 1910-1943
13917: DAM, WILLEM VAN/LINDE-BEINS, R. VAN DER/MAURER, O. - Willem van Dam 1895-1964. Geboren tekenaar, gerijpt als schilder
12575: DAUMIER, HONORÉ/ROTHE, H. - Daumier und das Theater. 64 Tiefdruckreproduktionen nach Originallithographien
118: DEBERDT, FRANÇOISE/DHUYS, J-F. - Françoise Deberdt
15224: DEBRABANDERE, LIEVEN/DANTSCHOTTER, J. - Lieven Debrabandere. Beeldhouwkunst als rituaal
2064: DEFESCHE, PIETER/GREVENSTEIN, A. VAN - Pieter Defesche. Schilder/Painter. Schilder van werkelijkheden, dromen, landschappen en gestalten/Painter of realities, dreams, landscapes and figures
17486: DEFESCHE, PIETER/KRAAN, A. - Hemelse en aardse liefde. Pieter Defesche
1698: DEFESCHE, PIETER/WAARSENBURG, H. VAN DE - Pieter Defesche. Mijn gedachten dansen naar duizend heuvels. Stille Zuidzee 1973. Dagboekaantekeningen & schetsen
14435: DEFESCHE, PIETER/GREVENSTEIN, A. VAN - Pieter Defesche. Schilder/Painter. Schilder van werkelijkheden, dromen, landschappen en gestalten/Painter of realities, dreams, landscapes and figures
14500: DEFESCHE, PIETER/WAARSENBURG, H. VAN DE - Pieter Defesche. Mijn gedachten dansen naar duizend heuvels. Stille Zuidzee 1973. Dagboekaantekeningen & schetsen
18126: DEGAS, EDGAR/SILLEVIS, J. - De tijd van Degas
4431: DEGROUX, CHARLES/DEWILDE, J./DUVOSQUEL, J-M. - Charles Degroux en het realisme 1825-1870
4432: DEGROUX, CHARLES/DEWILDE, J./DUVOSQUEL, J-M. - Charles Degroux en het realisme 1825-1870
371: DEITERS, MICHÈLE/VEGGEL, H. VAN - Michèle Deiters
11115: DEITERS, MICHÈLE/VEGGEL, H. VAN - Michèle Deiters
9480: DEKKER, GERARD/KRAMER, A. - Gerard Dekker. Strepen op de muur. Schilderijen, tekeningen, grafiek
9482: DEKKER, GERARD/KRAMER, A. - Gerard Dekker. Strepen op de muur. Schilderijen, tekeningen, grafiek
3426: DELESSERT, ETIENNE/GALLAND, B. - Etienne Delessert
21184: DELFT, THEODORUS MARIA VAN/THOBEN, P. - Theo van Delft 1883-1967. Kunstschilder/beeldhouwer. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van de 100ste geboortedag van de kunstenaar
11610: DELFZIJL/FERRÉ JACOBS, D.H. - Voorheen en Thans. Oudheidkundige plaatsbeschrijving op kerk- en schoolgebied van de dorpen in den ring Delfzijl. Jukwerd, Solwerd en Marsum, Krewerd, Holwierde, Bierum, Godlinze, Losdorp, Spijk, Uitwierde en Delfzijl
20213: DELFZIJL/STEENHUIS, A. - Windjammers in Delfzijl. De route van de chilisalpeter
21267: DELFZIJL/GREEF, P. DE - Delfzijl, Farmsum. Door de oude en nieuwe lens gezien
9507: DELFZIJL/BEUKEMA, H. - Te loevert en te lij. 120 jaar Koninklijke Zeil- en Roeivereniging Neptunus
2853: DELFZIJL/GREEF, P. DE - Delfzijl, Farmsum. Door de oude en nieuwe lens gezien
17946: DELFZIJL/BUURSMA, A. - Klappers op de huwelijken voor 1750 in de provincie Groningen. Deel 17 Delfzijl
17963: DELFZIJL/BOTTEMA, J. - Delfzijl. Schetsen uit de Franse tijd (1795-1814)
17964: DELFZIJL/BOTTEMA, J. - Delfzijl. Schetsen uit de Franse tijd (1795-1814)
16693: DELFZIJL/FERRÉ JACOBS, D.H. - Voorheen en Thans. Oudheidkundige plaatsbeschrijving op kerk- en schoolgebied van de dorpen in den ring Delfzijl. Jukwerd, Solwerd en Marsum, Krewerd, Holwierde, Bierum, Godlinze, Losdorp, Spijk, Uitwierde en Delfzijl
15803: DELFZIJL/GEERTSEMA, H. - Delfzijl in oude ansichten waarin afbeeldingen van Farmsum
14473: DELFZIJL/GEERTSEMA, H. - Rondom de Delfzijlen. Zwerftochten door het verleden van Heerlijkheid, Fortresse, Havenstad en Gemeente
3327: DELMÉE, PAUL/ELSHOUT, C./OWEN, T. - Paul Delmée
11079: DELMÉE, PAUL/ELSHOUT, C./OWEN, T. - Paul Delmée
11914: DELVAUX, PAUL/BOCK, P.A. DE - Paul Delvaux. Der Mensch-Der Maler
11837: DELVAUX, PAUL/BRUTIN, H. - Delvaux
2098: DELVAUX, PAUL/HAMMACHER-VAN DEN BRANDE, R./BRANDT CORSTIUS, L. - Paul Delvaux
14088: DELVAUX, PAUL/EMERSON, B. - P. Delvaux
12948: DELVAUX, PAUL/BOCK, P.A. DE - Paul Delvaux. Der Mensch-Der Maler
21394: DENNINGER-SCHREUDER, C. - Schilders van Laren
21352: DENNINGER-SCHREUDER, C. - De onvergankelijke kijk op Kortenhoef. Een schildersdorp in beeld
17898: DENNINGER-SCHREUDER, C. - Schilders van Laren
13914: DENNINGER-SCHREUDER, C. - Schilders van Laren
12627: DERKOVITS, GYULA/KÖRNER, E. - Gyula Derkovits
19861: DESCARTES, RENÉ/SORELL, T. - Descartes
11863: DESJARDINE, DAVID/ESSED, D. - Desjardine. Grafies Konseptueel 1983-1996
3845: DESJARDINE, DAVID - Desjardine. Schilderijen 1968-1992
19249: DESJARDINE, DAVID/ESSED, D. - Desjardine. Grafies Konseptueel 1983-1996
11057: DESJARDINE (DESJARDIJN, DAVID) - Desjardine. Schilderijen 1968-1992
9385: DESMARETS, JAN/DAENINCK, H. - Jan Desmarets
15239: DESMARETS, JAN/PRIEELS, G. - Jan Desmarets. Recente werken/Oeuvres recentes 1998-1999
20114: DESSAUVAGE, MARC/BEKAERT, G. & L. VERPOEST - Marc Dessauvage 1931-1984
5663: DEWITTE, KRIS/SCHOEMAKER, J. - Oorsprong/Origins. Kris Dewitte portretteert/portrays
12813: DIAZ, GERARD/VEDRENNE, E. - Gerard Diaz
7118: DIEDEREN, JEF/SCHIERBEEK, B. - Jef Diederen
15441: DIEDEREN, JEF/COLPAART, A. - Jef Diederen
13802: DIEDEREN, JEF/SCHIERBEEK, B. - Ezel mijn bewoner. Jef Diederen Gouaches en tekeningen
11338: DIELS, JEF/TANJA, S. - Jef Diels
10221: DIEMÈL, MAR/ADELAAR, D./GERARDS, I. - Mar Diemèl. Leven en werk
20137: DIEMÈL, MAR/ADELAAR, D./GERARDS, I. - Mar Diemèl. Leven en werk
12217: DIEPENS, CARINA/MAYEUR, C. - Carina Diepens. Roerloos/Motionless/Immobile
21092: DIEPRAAM, WILLEM/SCHAEPMAN, K. - Willem Diepraam. Sahel. Foto's van reizen naar Senegal, Mali, Opper-Volta en de Kaap Verdische Eilanden
6003: DIERICKX, KAREL/SABBE, F. - Karel Dierickx
19972: DIEVER/BOS, J. - Geschiedenis van Diever
10551: DIJK, PAUL VAN/BERGEN, W. VAN - Paul van Dijk. Mare Meum
6565: DIJK, B. - De Groninger Pelmolen
6033: DIJK, WIA VAN/HARKEMA, R. - Aaneen. Wia van Dijk
2881: DIJK, F. VAN - Leraren van de Academie Minerva. Een keuze uit twee eeuwen kunst en kunstonderwijs in Groningen
19682: DIJK, B. - De Groninger Pelmolen
19145: DIJK, F. VAN - Leraren van de Academie Minerva. Een keuze uit twee eeuwen kunst en kunstonderwijs in Groningen
17770: DIJK, J.G. VAN & P. VAN DIJK-BERGSMA - Het geslacht Pierweijer. Van Degenstok tot heden
20965: DIJK, F. VAN - Lokaal palet. Groningen, stad en land, gezien door zijn schilders 1900-2000
13747: DIJK, GERRIT VAN/FERRON, L. - Gerrit van Dijk. I move, so I am
13735: DIJK, WIA VAN/HARKEMA, R. - Aaneen. Wia van Dijk
13462: DIJK, F. VAN - Lokaal palet. Groningen, stad en land, gezien door zijn schilders 1900-2000
9511: DIJKSTRA, HERMAN/NAGEL, W.H. - Herman Dijkstra 1904-1976. Hommage
15491: DIJKSTRA, JOHAN/HARKEL, E. TER - Johan Dijkstra 1896-1978. Schilder van Stad en Ommeland. Een route door de stad Groningen
1478: DIJKSTRA, JOHAN/BUSCHMAN, K. - Johan Dijkstra in Aduard
18674: DIJSSELHOF, GERRIT WILLEM/BRENTJENS, Y. - Dwalen door het paradijs. Leven en werk van G.W. Dijsselhof 1866-1924
16359: DIJSSELHOF, GERRIT WILLEM/BRENTJENS, Y. - Dwalen door het paradijs. Leven en werk van G.W. Dijsselhof 1866-1924
16115: DIJSSELHOF, GERRIT WILLEM/VRIES, R.W.P. DE - G.W. Dijsselhof
20111: DILLEN, PETER MARTINUS/LAARHOVEN, J.C.T.M. VAN - Peter Martinus Dillen
11931: DINGS, NICOLAS/COUMANS, P. - Nicolas Dings
5793: DINGS, NICOLAS/COUMANS, P. - Nicolas Dings
4370: DINGS, NICOLAS/COUMANS, P. - Nicolas Dings
19441: DINGS, NICOLAS/COUMANS, P. - Nicolas Dings
17672: DINGS, NICOLAS/POOT, J. - Nicolas Dings
13932: DINGS, NICOLAS/ABMA, H. - Hôtel-Dieu. Nicolas Dings
13526: DINGS, NICOLAS/POOT, J. - Nicolas Dings
12412: DINGS, NICOLAS/PELSERS, L. - Annus horribilis. Nicolas Dings
10324: DINGS, NICOLAS/PELSERS, L. - Annus horribilis. Nicolas Dings
21168: DIX, OTTO/HERZOGENRATH, W./SCHMIDT, J-K. - Otto Dix. Zum 100.Geburtstag 1891-1991
1287: DIX, OTTO/HERZOGENRATH, W./SCHMIDT, J-K. - Otto Dix. Zum 100.Geburtstag 1891-1991
17289: DOBBENBURGH, AART VAN/SCHWENCKE, J. - De wereld van Aart van Dobbenburgh. Vierenveertig lithografieën
18987: DOBBENBURGH, AART VAN/SCHWENCKE, J. - De wereld van Aart van Dobbenburgh
1753: DOBBENBURGH, AART VAN/SCHWENCKE, J. - De wereld van Aart van Dobbenburgh
17400: DOBBENBURGH, AART VAN/LUIDINGA, G. - Aart van Dobbenburgh. Ofwel van vreugde en verdriet
17211: DOBBENBURGH, AART VAN/GRUYTER, W.J. DE/BANNING, W. - Uit het werk van Aart van Dobbenburgh
16200: DOBBENBURGH, AART VAN/LUIDINGA, G. - Aart van Dobbenburgh. Ofwel van vreugde en verdriet
1548: DOBBENBURGH, AART VAN/GRUYTER, W.J. DE/BANNING, W. - Uit het werk van Aart van Dobbenburgh
20097: DOESBURG, THEO VAN/ZEEDERS, H. & J.C. NAUTA - Theo van Doesburg in Drachten
12220: DOESBURG, THEO VAN/STRAATEN, E. VAN - Theo van Doesburg. Constructeur van het nieuwe leven
10563: DOEVE, EPPO/BOER, H.P. DE - De betovering. Verhalen en gedichten bij tekeningen van Eppo Doeve
16279: DOEVE, E. - De laatste dagen van het boerenbolwerk. Het bestuur in kerspelen en buurschappen in Drenthe 1748-1795
15157: DOEVE, E. - De laatste dagen van het boerenbolwerk. Het bestuur in kerspelen en buurschappen in Drenthe 1748-1795
878: DOLLARD/STRATINGH, G.A./VENEMA, C.A. - De Dollard of geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems
16272: DOLLARD/STRATINGH, G.A./VENEMA, C.A. - De Dollard of geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems
13828: DOLLARD/STRATINGH, G.A./VENEMA, C.A. - De Dollard. Geschied-, aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems
20410: DOMELA, CÉSAR/ORCHARD, K. - César Domela. Retrospektieve naar aanleiding van de schenking van Lie Tugayé-Domela Nieuwenhuis en Anne Dutter-Domela Nieuwenhuis
4517: DOMELA, CÉSAR/DEROUET, C. - Domela. Gouaches de la période Parisienne
12537: DOMELA, CESAR/BOOL, F./BROOS, K. - Domela. Schilderijen, reliëfs, beelden, grafiek, typografie, foto's
20230: DONDEREN/BEIJERING-HAM, H.G. - Van Donderen en Donderboeren. Uitgegeven ter gelegenheid van. het 100 jarig bestaan van de Openbare Basisschool te Donderen
20119: DONGEN, KEES VAN/DIEHL, G. - Van Dongen
6362: DONGEN, PAUL VAN - Paul van Dongen
14990: DONGEN, KEES VAN/DORIVAL, B. - Van Dongen
14434: DONGEN, KEES VAN/SCHOON, T. - Kees van Dongen
14417: DONGEN, KEES VAN/SCHOON, T. - Kees van Dongen
12235: DONGEN, KEES VAN/SCHOON, T. - Kees van Dongen
20175: O'DONOGHUE, HUGHIE/PACKER, W. - Hughie O'donoghue. Paintings And Drawings 1983-1986
21397: DOOIJEWAARD, JACOB & WILLEM/KOENRAADS, J.P. - De gebroeders Jacob en Willem Dooijewaard
3297: DOOIJEWAARD, JACOB/VRIES, R.W.P. DE - Jacob Dooijewaard en zijn werk
17897: DOOIJEWAARD, JACOB & WILLEM/KOENRAADS, J.P. - De gebroeders Jacob en Willem Dooijewaard
10147: DOOIJEWAARD, JACOB/PLASSCHAERT, A. - Jacob Dooijewaard en zijn Amsterdamsche periode 1897-1902
19318: DOORN, TINUS VAN/MERCUUR, T. & SLAGTER, E. - Tinus van Doorn 1905-1940. Kunstenaar van het verloren paradijs/The Artist of the Lost Paradise
14252: DOORN, TINUS VAN/MERCUUR, T. & SLAGTER, E. - Tinus van Doorn 1905-1940. Kunstenaar van het verloren paradijs/The Artist of the Lost Paradise
3316: DOORTEN, B. - Meppel en zijn schilders. Geen school geweest, wel school gemaakt
20492: DOORTEN, B. - Meppel en zijn schilders. Geen school geweest, wel school gemaakt
21110: DOORTEN, B. - Meppel en zijn schilders. Geen school geweest, wel school gemaakt
14513: DOORTEN, B. - Een verzameling Meppeler schilders 1920-1960. Alles wat echt is blijft, door alles heen!
14514: DOORTEN, B. - Een verzameling Meppeler schilders 1920-1960. Alles wat echt is blijft, door alles heen!
17969: DORT, WILLEM VAN/BECKERINGH, S. - Willem van Dort Sr. 1875-1949. Water, licht en schepen
6942: DOUVEN, JAC/MAESLANDT, W. VAN - Kunstschilder Jac Douven
21186: DOUVEN, JAC/MAESLANDT, W. VAN - Kunstschilder Jac Douven
16624: DOZY, REINHART/HILBRANDIE, R. - Reinhart Dozy 1880-1947. Schilderijen, tekeningen, grafiek
12169: DRAHOS, TOM/NURIDSANY, M. - Metamorphoses. Tom Drahos
6637: DRENTSCHE AA/JONKHEID, E. - Stroomdallandschap Drentsche Aa. Een arcadisch pronkstuk tussen Assen en Groningen
11554: DRIEBORG/BULDER, B. - Drieborg. Een dijkdorp in Groningen
19759: DRIEL, DOROTHÉ VAN/KRAAIJPOEL, D. - Dorothé. Leven en werk van Dorothé van Driel
21428: DRIELST, EGBERT VAN/GERLAGH, B. & E. KOOLHAAS-GROSFELD - Egbert van Drielst 1745-1818
21251: DRIESSEN, A.P. - Verhandeling over het regt van beklemming of overdragt in de provincie Groningen
712: DRIESSEN, R.K. - Monumenta Groningana veteris aevi inedita of verzameling van onuitgegevene oude charters en stukken betreffende de provincie Groningen, aanvang nemende met de vroegste tijden en eindigende met het laatste van de veertiende eeuw
18963: DRIESTEN, AREND JAN VAN/DONGEN, M. VAN - Arend Jan van Driesten 1878-1969. Zoo innig-Hollandsch
16905: DRIESTEN, AREND JAN VAN/DONGEN, M. VAN - Arend Jan van Driesten 1878-1969. Zoo innig-Hollandsch
19821: DRUBBEL, CEES/OOSTERHOUT, E. VAN - Kijken, strijken en vergelijken. Schilderijen van Cees Drubbel. Een dorpentocht in de gemeente Aa en Hunze
17296: DRUKKER, SAM/VISSER, S.H./TUPAN, H.R. - Sam Drukker. Verzameld Werk. Schilderijen en werk op papier uit eigen collectie
21341: DRUKKER, SAM/PAULA, M.J. - Sam Drukker
19763: DRUKKER, SAM/OTTEN, W.J. & J.J. HEIJ - Sam Drukker. Dames en heren! Schilderijen, tekeningen en grafiek
18003: DRUKKER, SAM/PAULA, M.J. - Sam Drukker
16640: DRUKKER, SAM/VISSER, S.H./TUPAN, H.R. - Sam Drukker. Verzameld Werk. Schilderijen en werk op papier uit eigen collectie
16062: DRUKKER, SAM/OTTEN, W.J. & J.J. HEIJ - Sam Drukker. Dames en heren! Schilderijen, tekeningen en grafiek
21188: DRUKKER, SAM/OTTEN, W.J. & J.J. HEIJ - Sam Drukker. Dames en heren! Schilderijen, tekeningen en grafiek
13727: DRUKKER, SAM/PAULA, M.J. - Sam Drukker
1391: DUCHAMP, MARCEL/D' HARNONCOURT, A./MCSHINE, K. - Marcel Duchamp
124: DUCHAMP, MARCEL/FAERNA, J.M. - Marcel Duchamp
5162: DUIJN, HENK/RIJBROEK, R.A. - Henk Duijn
20112: DUIJNHOVEN, MAARTJE VAN/VERHOEVEN, G. - Maartje van Duijnhoven. Schilderijen & grafiek
5943: DUITS, T. TE - Geperst glas uit Leerdam
1794: DUITS, T. TE - Glasfabriek Leerdam 1915-1934. De kunstnijverheidscollectie van de Glasfabriek Leerdam 1915-1934 Museum Boijmans Van Beuningen
1597: DUITS, T. TE - Geperst glas uit Leerdam
21430: DÜLMEN KRUMPELMANN, ERASMUS BERNHARD VON/WAL, M. VAN DER - E.B. von Dülmen Krumpelmann. Schilderijen/aquarellen/tekeningen
17922: DUNAS, JEFF/ MUTHESIUS, A. - Jeff Dunas
17047: DUNAS, JEFF - Jeff Dunas
21199: DUNAS, JEFF/ ROBBINS, H. - Jeff Dunas. Captured women. Erotic Photograhy
21200: DUNAS, JEFF/ VILLIERS, G. DE - Jeff Dunas. Mademoiselle. Erotic Photograhy
21198: DUNAS, JEFF/ MUTHESIUS, A. - Jeff Dunas. Erotic Photography
20397: DUNIN-HORKAWICZ, C. & J.J. HANRATH - Het exlibris in Polen
3154: DUPONT, PIETER/DUPONT, W.F. - Pieter Dupont. Een Nederlandsch graveur. Zijn leven en werken
1581: DUPONT, PIETER/DUPONT, W.F. - Pieter Dupont. Een Nederlandsch graveur. Zijn leven en werken
17774: DUPPEN, L. - Het Vermogen van Kunst. Een expositie van schilders van de Nieuwe Figuratie
21115: DÜRER, ALBRECHT/MONNERET, S. - Dürer
3525: DUREZ, LISE/CRUYSMANS, P. - Lise Durez peint Victor Hugo
4615: DURIEUX, PETER/SEBENS, P. - Liggend zonder lucht. Peter Durieux. Tekeningen en schilderijen
1945: DWINGELO/SMIT, R. - Fragmenten uit de geschiedenis van Dwingelo
16093: DWINGELO/SMIT, R. - Dwingel. Bekiek 't maor. Een rondgang door het Dwingelo van toen, aan de hand van beelden en vertellingen
16095: DWINGELO/SMIT, R. - Dwingelo in vertellingen
15244: DWINGELO/SMIT, R. - Dwingel. Bekiek 't maor. Een rondgang door het Dwingelo van toen, aan de hand van beelden en vertellingen
14528: DWINGELO/SMIT, R. - Fragmenten uit de geschiedenis van Dwingelo. Uitgegeven naar aanleiding van het 800-jarig bestaan van Dwingelo
11605: DYCK, ALBERT VAN/AVERMAETE, R. - Albert van Dyck 1902-1951
4665: DYCK, ALBERT VAN/NAEYAERT, F. - Verzameling Albert van Dyck in de priorij Corsendonk te Oud-Turnhout
12815: DYCK, ALBERT VAN/AVERMAETE, R. - Albert van Dyck 1902-1951
2018: EBLING, B. - Geschillen over het drostambt van Drente. Voornamelijk in de 16de en 17de eeuw
1970: EBLING, B. - Geschillen over het drostambt van Drente. Voornamelijk in de 16de en 17de eeuw
20438: ECKHOUT, ALBERT/BUVELOT, Q - Albert Eckhout. Een Hollandse kunstenaar in Brazilië
13788: EDITH AUERBACH/KERSEBOOM, W./MARIS, G. - Edith Auerbach. An Introduction
13789: EDITH AUERBACH/KERSEBOOM, W./MARIS, G. - Edith Auerbach. An Introduction
16366: EELDE/SCHAAFSMA, C./ARENDS-LUINGE, M. - Een nieuwe kijk op het oude Eelde. Ter gelegenheid van het 850-jarig bestaan
6409: EELDE/REINDERS, H.R. - Doorvliegen koetsier! Eelde, geschiedenis van een regionale luchthaven
6226: EELDE/SCHAAFSMA, C. - Uit Eelde's jongste eeuw. Verandering in veelvoud. Uitgegeven ter gelegenheid van de eeuwwisseling
6143: EELDE/HARMS, N. - Jubileumuitgave Kontakt. Dorpsgenoten vertellen
591: EELDE/ARENDS, A.R. - Huizen in Eelde en hun bewoners 1744-1850
2801: EELDE/KUYPER, J. - Kaart Gemeente Eelde (1865). Uit: Gemeente-Atlas van Nederland. Provincie Drenthe
17521: EELDE/SCHAAFSMA, C./ARENDS-LUINGE, M. - Een nieuwe kijk op het oude Eelde. Ter gelegenheid van het 850-jarig bestaan
16924: EELDE/REINDERS, H.R. - Doorvliegen Koetsier! Eelde, geschiedenis van een regionale luchthaven
13131: EELDE/HARMS, N. - Jubileumuitgave Kontakt. Dorpsgenoten vertellen
905: EEMSKANAAL/MELLEMA, D.J. - Rapport betreffende de verbetering van het Eemskanaal en de bouw van een nieuwe zeesluis te Farmsum
14668: EERD, HANS VAN/THOBEN, P. - Hans van Eerd. Beelden met een verhaal. Tentoonstelling ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van de kunstenaar
6280: EERDMANS, EMMY/HEINEN, M. - Tussen oog en hand. Emmy Eerdmans, schilderijen en tekeningen
21201: EERELMAN, OTTO/MEEDENDORP, T. - Otto Eerelman 1839-1926. Schilder van paard en karos, dieren en planten, portret en genre
20358: EERELMAN, OTTO/MEEDENDORP, T. - Otto Eerelman 1839-1926. Schilder van paard en karos, dieren en planten, portret en genre
12323: EERELMAN, OTTO/MEEDENDORP, T. - Otto Eerelman 1839-1926. Schilder van paard en karos, dieren en planten, portret en genre
19528: EES/IJLENHAVE, R. - Van Ees naar Eest. Een weg terug in de geschiedenis
19529: EES/IJLENHAVE, R. - Van Ees naar Eest. Een weg terug in de geschiedenis
17019: EESERVEEN/BEIJERING, J. & HENDRIKS, M. - Eesergroen - Eeserveen 1880-2005
20324: EEXT/HAMEL-VAN BERGEN, J. - Nederlandse Hervormde Gemeente van Eext, Anderen en Eexterzandvoort. 150 jaar kerkgeschiedenis. Jubileumuitgave 1841-1991
20040: EEXT/BRINKS, H. - Eext hoe het was
20043: EEXT/JANSEN-LANJOUW, G. - Eext. Van 't Haltie tot in 't Wit
20044: EEXT/JANSEN-LANJOUW, G. - Eext. Van 't Haltie tot in 't Wit
10070: EEXTERVEEN/MEERTENS-ROSSING, H. - Eexterveen, al 500 jaar in beweging
10071: EEXTERVEEN/MEERTENS-ROSSING, H. - Eexterveen, al 500 jaar in beweging
12819: EGGEN, GÈNE/ALBERIGS, L.M./FREDERIKS, P. - Gène Eggen. Schilderijen, beelden, grafiek. Overzichtstentoonstelling
20476: EICHENBERG, FRITZ/CLARKE, R.N. - Fritz Eichenberg. Werkkatalog der illustrierten Bücher 1922-1987
9558: EIKENAAR, HENK/DUISTER, F./LORCA, F.G. - Henk Eikenaar
17462: EIKENAAR, HENK/DUISTER, F./LORCA, F.G. - Henk Eikenaar
16458: EIKENAAR, HENK/DUISTER, F./LORCA, F.G. - Henk Eikenaar
6603: EISENWERTH, KARL SCHMOLL VON/WITTENAU, C.S. VON - Karl Schmoll von Eisenwerth. Malerei, Graphik, Glaskunst
17639: ELBURG, JAN G./HEINS, W. - Echt raak is dodelijk. Ook voor de kunst. Jan G. Elburg
15594: ELBURG, JAN G./HEINS, W. - Echt raak is dodelijk. Ook voor de kunst. Jan G. Elburg
16315: ELIAS, DOUWE/KARSTKAREL, P. - Douwe Elias. Een nieuwe renaissance
19305: ELIAS, DOUWE/TUPAN, H. - Douwe Elias. Ups & Downs. Schilderijen
16316: ELIAS, DOUWE/TUPAN, H. - Douwe Elias. Ups & Downs. Schilderijen
19306: ELIAS, DOUWE/KARSTKAREL, P. - Douwe Elias. Een nieuwe renaissance
5927: ELIËNS, T.M. - Kunstnijverheid in Nederland 1880-1940
17875: ELIENS,T.M. & M. SINGELENBERG-VAN DER MEER - Lexicon Nederlandse glaskunst van de twintigste eeuw
14504: ELIËNS, T.M. - Kunstnijverheid in Nederland 1880-1940
6513: ELK, GER VAN/BEEREN, W. - Ger van Elk. La Biennale di Venezia 1980
5083: ELLENS, HARM/FRANSMAN, P. - Harm Ellens 1871-1939
15935: ELLENS, HARM/FRANSMAN, P. - Harm Ellens 1871-1939
14356: ELOUT-DRABBE, MIES/VLOTEN, F. VAN - Moen. Tussen Toorop en Mondriaan. De kunstenares Mies Elout-Drabbe 1875-1956
20434: ELZER, RUURD/CHARLES, J.B. - Abelard aan Heloise
15676: EMMEN/MENSINGH, B.J. - Toen verkeerslichten nog ontbraken. Fragmenten uit de geschiedenis van Emmen eind 19de eeuw - eerste helft 20ste eeuw
20234: EMMEN/TIMMER, K. & G. DE VRIES - 400 jaar venen rondom Emmen
16909: EMMEN/GERDING, M. - Ach Lieve Tijd. 1000 jaar Emmen en Zuidoost-Drenthe
17771: EMMEN/SLUIS, M. VAN DER - Terug in de bruine wereld van Emmer-Erfscheidenveen 1898-1948-1998. Een gedenkboek ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan en een voorbeeldstudie over de geschiedenis van een veenkoloniaal dorp ten behoeve van het onderwijs
16920: EMMEN/VISSCHER-DE GROOT, J. - 150 jaar Gereformeerde Kerk Emmen 1841-1991. Van Afscheiding naar samen op weg
18923: EMMEN/GERDING, M. - Ach Lieve Tijd. 1000 jaar Emmen en Zuidoost-Drenthe
15427: EMMEN/MENSINGH, B.J. - Toen verkeerslichten nog ontbraken. Fragmenten uit de geschiedenis van Emmen eind 19de eeuw - eerste helft 20ste eeuw
16168: EMMEN/GERDING, M.A.W. - Geschiedenis van Emmen en Zuidoost-Drenthe
14342: EMMEN/LEEUW, G. DE - Rondom de Heerenhof. Historische balans van Emmen, een stad vol dorpen in het jaar 2000
14158: EMMEN/MENSINGH, B.J. - Toen alles nog anders was. Fragmenten uit de geschiedenis van Emmen
19281: EMMER-COMPASCUUM/HOEK, S. VAN DER - Door den vreemd'ling met eerbied te naderen. Tijdsbeeld van een veenkolonie
20021: EMMERMEER/GRIEMINK, G. - Emmermeer
20020: EMMERMEER/GRIEMINK, G. - Emmermeer
9979: EMMIUS, UBBO - Typus Frisia Orientalis a Dullarto. Copper engraving by Ubbo Emmius
14550: ENDE, JAAP VAN DEN/SASSEN, J.H. - Jaap van den Ende. Schilderijen/Tekeningen. Paintings/Drawings 1983-1985
20074: ENGEL. FREEK/HEIJNEN, H. - Freek Engel (1872-1958). Een wereld van weiden en water
14451: ENGELS, ASTRID/DUISTER, F. - Astrid Engels
1429: ENGELS-NEUHOLD, FELICITAS/ENGELS, J.P. - Felicitas Engels-Neuhold. Kristalsculpturen en glasgravures/Crystal sculptures and glass engravings
14023: ENGELS, ASTRID/DUISTER, F. - Astrid Engels
16473: ENNIK, J.E. - Het Landrecht van Drenthe van 1614
17451: ENNIK, J.E. - Het Landrecht van Drenthe van 1614
11875: ENSOR, JAMES/CHIAPPINI, R. - James Ensor
11488: ENSOR, JAMES/SCHOONBAERT, L./CARDYN-OOMEN, D. - James Ensor
11373: ENSOR, JAMES/SCHOONBAERT, L./CARDYN-OOMEN, D. - James Ensor
6338: ENSOR, JAMES/HAMMACHER, A.M. - Ensor 1860-1949
4771: ENSOR, JAMES/FIERENS, P. - James Ensor
17992: ENSOR, JAMES/FLORIZOONE, P. - James Ensor. De baden van Oostende
17168: ENSOR, JAMES/TRÌCOT, X. - James Ensor 1875-1941. Catalogue Raisonné of the Paintings
16501: ENSOR, JAMES/TRÌCOT, X. - James Ensor 1875-1941. Catalogue Raisonné of the Paintings
15764: ENSOR, JAMES/HOSTYN, N. - James Ensor. Ensorgrafiek in confrontatie
15757: ENSOR, JAMES/WEST, P. - James Ensor
15760: ENSOR, JAMES/HOSTYN, N. - James Ensor. De verzameling van het Museum voor Schone Kunsten Oostende.
15762: ENSOR, JAMES/JANSSENS, J. - James Ensor
15763: ENSOR, JAMES/COLIN, P. - James Ensor
12940: ENSOR, JAMES/HAMMACHER, A.M. - Ensor 1860-1949
11324: ENTJES, H. - Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde. 24e jaargang 1979 nummer 2
18191: ENTJES, H. & M.C. VAN HOORN - Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde. 23e jaargang 1978 nr. 1-4
18192: ENTJES, H. - Gruoninga. Tijdschrift voor genealogie, naam- en wapenkunde. 24e jaargang 1979 nr. 1-2
13392: EPKER, B.C./MOUS, H. - B.C. Epker. Lucide Domeinen/ Lucid Domains
15132: ERDMAN, M. & J.H. VAN DER HEIDE - The Cobra Movement. The properties of The Saint Louis Museum of Art, H.M. van Slingeland van Bemmelen, Dublin and from various sources
1381: ERNST, MAX/SPIES, W. - Max Ernst. Loplop. Die Selbstdarstellung des Künstlers
1368: ERNST, MAX/DIEHL, G. - Max Ernst
18114: ES, J. VAN - Meesterwerken uit het Gemeentemuseum Den Haag. Collector's items. 100+1 werken in de collectie Moderne Kunst van het Gemeentemuseum Den Haag
3719: ESBROECK, POL VAN/COPPENS, M. - Beeldhouwer Pol van Esbroeck
14316: ESCHER, MAURITS CORNELIS/LOCHER, J.L. - De werelden van M.C. Escher
18999: ESCHER, MAURITS CORNELIS/LOCHER, J.L. - De werelden van M.C. Escher
4559: ESSER-WELLENSIEK, DORA/ESSER, P. - Dora Esser-Wellensiek. Leven en werk van een aquarelliste 1917-1995
21435: ESSER, VINCENT PIETER SEMEYN (PIET)/HORDE, J. & J. TEEUWISSE - V.P.S. Esser
17291: ESSERS, BERNARD/SPIJK, P.& A. TIMMER - Bernard Essers 1893-1945
18859: ESSERS, BERNARD/SPIJK, P.& A. TIMMER - Bernard Essers 1893-1945
19178: EUWALS, S. - De Verwondering. 20 jaar Galerie Anderwereld/Katuin Groningen 1984-2004
17329: EUWALS, S. - De Verwondering. 20 jaar Galerie Anderwereld/Katuin Groningen 1984-2004
4444: EVENEPOEL, HENRI/BOLLEN, M./COENEN, H. - Henri Evenepoels familie. Een reeks schetsen/La famille de Henri Evenepoel. Une serie de croquis
20850: EVERARD, JOHN - In Camera. John Everard. Erotic Photography
17762: EXLOËRMOND/VONDEL, B. VAN - 2e Exloërmond 125 jaar in beeld 1853-1978. Fotoboek
17014: EXLOËRMOND/MATEN, F. VAN DER - 150 jaar Eerste Exloërmond 1852-2002. De geschiedenis van Eerste Exloërmond en haar bewoners
16906: EXLOËRMOND/VONDEL, B. VAN - 2e Exloërmond 125 jaar in beeld 1853-1978. Fotoboek
20450: EXLOËRVEEN & BOERMASTREEK/NIEZING, H. & R. TIMMERMANS - Streek en 't Moeras, een hechte gemeenschap
17015: EXLOËRVEEN & BOERMASTREEK/NIEZING, H. & R. TIMMERMANS - Streek en 't Moeras, een hechte gemeenschap
19041: EYCK, JAN VAN/EYCK, P.J. VAN - Jan van Eyck

Next 1000 books from Antiquariaat Het Uiltje

3/9