Antiquariaat Het Uiltje
De Hoefslag 53, 9462 RX Gasselte, The Netherlands. Tel.: +31 (0) 599 852 346            Email: s.nijborg@home.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
20923: - De Tarot. Beelden van wijsheid
20881: - Groninger Volksalmanak voor de jaren 1838 tot en met 1851. 14 (van 15) jaargangen in reprint. Setprijs € 25,00
20900: - Gronings Historisch Jaarboek voor de jaren 1994, 1995, 1999 en 2000. Set van 4 delen
20443: - Varende Voorouders. Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 1998. Deel 52
11175: - Geïllustreerd biografisch woordenboek der kunstenaars in België na 1830
20882: - Groningsche Volksalmanak voor de jaren 1891, 1893, 1895, 1897-1902, 1906-1912, 1914-1920, 1923, 1926, 1929, 1935. 27 jaarboeken voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der provincie Groningen. In eerste originele druk. Setprijs € 45,00
20879: - Groningsche Volksalmanak voor de jaren 1890 tot en met 1929, uitgezonderd de jaren 1891-1894; 1897-1898; 1900-1906; 1909-1910; 1914 en 1921. 23 (van 40) Jaarboekjes voor Geschiedenis, Taal- en Oudheidkunde der provincie Groningen. Setprijs € 30,00
20333: - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 1, 3-13, 15-16.1994, 1996-2006, 2008-2009. Prijs per jaargang € 5,00. 14 delen samen voor € 50,00
825: - Reglement van haare Koninlyke Hoogheid...om te strekken tot een onverbrekelyke wet voor alle de schepperyen, dyk- en zylregten in de ommelanden van Stad en Lande...
786: - Grote topografische atlas van Nederland 1:50000. Deel 2 Noord-Nederland
787: - Grote topografische atlas van Nederland 1:50000. Deel 2 Noord-Nederland
748: - Instructie voor lieutenant ende hooftmannen mitsgaders secretarien ende dienaeren vande gerichts-camer der provincie van Stadt Groningen en Ommelanden...
751: - Handelingen van het Genootschap ter bevordering van nijverheid gevestigd te Onderdendam 1859
716: - Verzameling van reglementen enz. betrekkelijk het provinciaal en stedelijk bestuur van Groningen
534: - Verslag van de derde algemeene vergadering voor het jaar 1851 van het genootschap ter bevordering van den landbouw in de provincie Drenthe gehouden den 21 augustus 1851
532: - Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van den eeredienst bij de hervormde gemeenten in de provincie Drenthe
512: - Het Lantrecht van Drenthe/Reglement ordre en instructie ter sake van den ontfank der collaterale successien en vrywillige verkopingen
510: - Het Lantrecht van Drenthe/Extract resolutien/Reglement ordre en instructie ter sake van den ontfank der collaterale successien en vrywillige verkopingen/Nieuwe ordre ende reglement op 't stuk van de exucutorialen in de Landschap Drenthe
511: - Het Lantrecht van Drenthe/Reglement ordre en instructie ter sake van den ontfank der collaterale successien en vrywillige verkopingen
20897: - Groningse Volksalmanak. Jaarboekje voor geschiedenis, taal- en oudheidkunde der provincie Groningen voor de jaren 1965-1966, 1967 en 1968-1969. Set van drie delen.
2568: - Het Noorden. Geïllustreerd Tijdschrift voor het Noorden van Nederland. Eerste Jaargang 1904
20395: - Acht Nederlandse Exlibris in houtgravure op het thema verzamelen. Cees Andriessen, Jan Battermann, Mia Pott, Piet Roemburg, Pam G. Rueter, Akke Sins, Lou Strik, Theo Vossebeld. Uitgegeven ter gelegeneheid van het Dertiende Exlibriscongres
20394: - The XVth International Exlibris Congress, Exlibris from C.C.J.Andriessen (2x), Jan Battermann (3x), Ad van Hoof, Maarten de Jong (2x), Jaap Kuijper, Emile Puettmann, Mia Pot-van Regteren Altena, Pam G.Rueter (2x) & Akke sins
18648: - Het Lantrecht van Drenthe van 1712
1771: - Fries zilver
16474: - Het Lantrecht van Drenthe van 1712
15133: - Cobra 50th Anniversary Sale
20956: - Grote Fotografen. Robert Capa, Anton Corbijn, Helmut Newton, Henri-Cartier-Bresson, Robert Doisneau, Gerard Fieret, Ed van der Elsken, Man Ray, Rineke Dijkstra en anderen
1247: - Geïllustreerd biografisch woordenboek der kunstenaars in België na 1830
12331: - Cobra 40 jaar. 1948-1988
20839: AANRAAD, JOS/BUIJS, H. - Jos Aanraad
2931: AANRAAD, JOS/WESTERUM, W. - Jos Aanraad
13631: AANSTOOT, JAN/KRUIKEMEIJER, E. - Jan Aanstoot. Schilderijen/Paintings/Peintures
15210: AARTS, KO/ORMELING, R. - Ko Aarts. Private Universe
5956: ABEELE, JOS. VAN DEN/MECHELEN, J. VAN - De ring. Illustraties van Jos. van den Abeele
2072: ABEELE, ALBIJN VAN DEN/D'HAESE, J./LAMPO, H. - Albijn Van den Abeele en de schilders van de Leie
15377: ABEELE, ALBIJN VAN DEN/HAESE, J.D' & H. LAMPO - Albijn Van den Abeele en de schilders van de Leie
15379: ABEELE, ALBIJN VAN DEN/ABEELE, R. VAN DEN - Albijn Van den Abeele (1835-1918). Retrospectieve tentoonstelling
2085: ABMA, JELLE/KOSTER, E. - Jelle Abma. Architect
20487: ACHTERBERG, GERRIT - Gerrit Achterberg. Blauwzuur
7329: ADDENS, N.G. - Redevoeringen H.D. Louwes 1930-1941
14410: ADÈR, R. - Hoogtepunten uit de collectie. Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
19780: ADUARD/BUURSMA, A. - Klappers op de huwelijken voor 1750 in de provincie Groningen. Deel 6 Aduard, Ezinge en Oldenhove
3514: AERTS, EGBERT/GISBERTS, P. - Anita, Igor en de anderen. Illustraties Egbert Aerts
115: D'AGAGGIO, NICOLE/LANOUX, A. - D'Agaggio. La volupté dans l'hyperabstraction/Sensual hyperabstraction
18803: AGERBEEK, B. - Het werk van hun handen. De glasmakers van Leerdam
17447: AGERBEEK, B. - Het werk van hun handen. De glasmakers van Leerdam
17322: AGTERBERG, CRIS/BROUWER, M. & J. HAFFMANS - Cris Agterberg. Beeldhouwer en sierkunstenaar
3545: AJAY, ABE/HALL, L. - Abe Ajay
12967: AKKERINGA, JOHANNES EVERT HENDRIK/TIMMERMAN, A.W. - J. Akkeringa
19955: AKKERMAN, PHILIP - Philip Akkerman. 2314 Self-Portraits 1981-2005
19826: AKKERMAN, PHILIP - Philip Akkerman. 2314 Self-Portraits 1981-2005
18867: AKKERMAN, BEN/VOS, M. - Ben Akkerman. Schilder/painter
14122: AKKERMAN, BEN/VOS, M. - Ben Akkerman. Schilder/painter
7425: ALBADA, J.N.T. VAN - Gebundelde Inventarissen Deel 8. Archieven van de families De Grijs-Alserda, (An)dries-Hesse-Tresling, Houwink, Kloosterboer, Oomkens, Spiets, Stratingh en Venhuizen
14428: ALBEROLA, JEAN-MICHEL/BERNADAC, M.L. - Jean-Michel Alberola. Avec la main droite
12145: ALBERS, TON/BAAN, R. - Ton Albers. Aquarellen
13084: ALBERT, JOS/ROBERTS-JONES, PH. - Hulde aan Jos Albert
1155: ALBINI, FRANCO/HELG, F. - Franco Albini 1930-1970
8711: ALECHINSKY, PIERRE/SOMMER, A. - Pierre Alechinsky. Werke aus fünf Jahrzehnten
10360: ALECHINSKY, PIERRE/SOMMER, A. - Pierre Alechinsky. Werke aus fünf Jahrzehnten
20464: ALINK, FERRY/WAL, G. VAN DER - De kunst als surplus. De schilderes Ferry Alink (1937-2013)
19330: ALKEMA, WOBBE/OS, H.W. VAN - Wobbe Alkema en de Groninger schilderkunst
19714: ALKEMA, WOBBE/SIJENS, D. - Wobbe Alkema. Het absolute, het heldere
17236: ALKEMA, WOBBE/OS, H. VAN/TAVERNE, A. - Wobbe Alkema. Schilderijen, beelden, tekeningen, aquarellen, gouaches, monotypes, dia's, grafiek, gebruiksdrukwerk, toegepaste kunst, meubelontwerpen, dokumentatiemateriaal in de collectie van het Groninger Museum
16716: ALKEMA, WOBBE/TAVERNE, A./HOFSTEDE, P. TER - Wobbe Alkema. Schilderijen, beelden, tekeningen, aquarellen, gouaches, monotypes, dia's, grafiek, gebruiksdrukwerk, toegepaste kunst, meubelontwerpen, dokumentatiemateriaal in de collectie van het Groninger Museum
14361: ALKEMA, WOBBE/STEENBRUGGEN, H. - Wobbe Alkema en het constructivisme
17237: ALKEMA, WOBBE/OS, H.W. VAN - Wobbe Alkema en de Groninger schilderkunst
17396: ALMA, R.H./EBBENS, F.J. - Groninger Kwartierstatenboek Deel 1
15878: ALMA, R.H./EBBENS, F.J. - Groninger Kwartierstatenboek Deel 1
21158: ALMA, R.H./EBBENS, F.J. - Groninger Kwartierstatenboek Deel 1
102: ALT, OTMAR - Otmar Alt
6604: ALT, OTMAR/KAPP, V. - Otmar Alt. Glasgrotesken
17834: ALTENBOURG, GERHARD/KÄSTNER, E. - Gerhard Altenbourg. Ich-Gestein. Arbeiten aus zwei Jahrzehnten
20417: ALTERIO, DOMINIK - Dominik Alterio. Childwoman. Erotic Photography
18023: ALTERIO, DOMINIK - Dominik Alterio. Childwoman. Erotic Photography
15984: ALTERIO, DOMINIK - Dominik Alterio. Aphrodite
21177: ALTERIO, DOMINIK - Dominik Alterio. Aphrodite
21178: ALTERIO, DOMINIK - Dominik Alterio's Shaved Women. Band 1. Erotic Photography
17661: ALTHUIS, PIETS/BEEK, W. VAN DER - Vogelvrije gedachten in brons. Piets Althuis, 25 jaar beeldhouwkunst
15436: ALTING, JO/RINSEMA, T.J. - Jo Alting. Leven en werk van een Meppeler schilder
19256: ALTINK, JAN/COUVÉE, D.H./GRUYTER, W.J. DE - Jan Altink 21 october 1885-6 december 1971
19257: ALTINK, JAN/COUVÉE, D.H./GRUYTER, W.J. DE - Jan Altink 21 october 1885-6 december 1971
4137: ALTINK, JAN/HUIZINGA, P.J. - Retrospectieve tentoonstelling Jan Altink 1885-1971
1183: AMEN, WOODY VAN/FUCHS, R.H. - Woody van Amen. 240 days/dagen/jours/tage
3294: AMEN, WOODY VAN/FUCHS, R.H. - Woody van Amen. 240 days/dagen/jours/tage
2960: AMEN, WOODY VAN/HAMMACHER-VAN DEN BRANDE, R. - Woody van Amen. Moderne kunstvoorwerpen 1963-1977
17234: AMEN, WOODY VAN/BOER, C. DE/GROENEWEG, J. - Woody van Amen. Retrospectief 1960-1990
16718: AMEN, WOODY VAN/BOER, C. DE/GROENEWEG, J. - Woody van Amen. Retrospectief 1960-1990
12962: AMEN, WOODY VAN/BROOS, K. - Woody van Amen. Objecten, tekeningen, grafiek
20823: AMHOFF-WINDELER, TAMARA/KREKELER, E. - Two by two. Tamara Amhoff-Windeler. Erotic Photography
20954: AMMAN, ELS/KINDT, H. - Els Amman
19336: AMSTEL, PLOOS VAN/DUISTER, F. - Ploos van Amstel
17133: AMSTEL, PLOOS VAN/DUISTER, F. - Ploos van Amstel
21156: ANAND, M. - De magie van Tantra. Een weg naar extatische liefde
20904: ANAND, MARGOT & PHILIP DUANE JOHNCOCK - Margot Anand & Philip Duane Johncock. Werkboek seksuele extase. De weg van SkyDancing-tantra
5326: ANDERBERG, NIKLAS/HERMANS, N. - Niklas Anderberg. Paintings 1991-1993
1054: ANDRÉA, KEES/SILLEVIS, J./DANSER, M. - Kees Andréa
4025: ANDREA, KEES/NEUJEAN, A.B. - K. Andrea
19020: ANDRÉA, KEES/SILLEVIS, J./DANSER, M. - Kees Andréa
1808: ANDREA, KEES/NEUJEAN, A.B. - K. Andrea
15413: ANDREA, PAT/MAURIK, C. VAN & P. STERCKX - Pat Andrea
12555: ANDREA, KEES/PENNING, R.E. - Kees Andrea
20415: ANDRÉE, JOHANNES HENRICUS - Keramiek Johannes "Hein" Andrée (1882-1961). Een vergeten pottendraaier
20409: ANDRÉE, JOHANNES HENRICUS - Keramiek Johannes "Hein" Andrée (1882-1961). Een vergeten pottendraaier
18034: ANDRIESSE, ERIK/HODEL, R. - Fast Forward. Monoprints en grafiek van Erik Andriesse
3718: ANDRIESSEN, MARI/MULDER, T. - Mari Andriessen. Tachtig
19090: ANDRIESSEN, MARI/MULDER, T. - Mari Andriessen. 80
10857: ANDRIESSEN, MARI/KOUWENAAR, D./MEURS, M. VAN - Roland Holst. Het beeld van een dichter
13079: ANDRIESSEN, MARI/MULDER, T. - Mari Andriessen. 80
12158: ANEMA, TACO/S-GRAVESANDE, A. - Holland Festival. Fotografie Taco Anema
20024: ANGELSLO/WITHAAR, J - Angelslo. Van prehistorische nederzetting tot nieuwbouwwijk
10417: ANLOO/PANMAN, E. - Muren spreken. Duizend jaar Magnuskerk in Anloo
6717: ANLOO/STUMPEL, L.M.A. - Etstoel Anloo toe St. Magnus
6741: ANLOO/PANMAN, E. - Opus Magnum in de Magnuskerk te Anloo. Een uniek instrument van de orgelbouwers Radeker en Garrels
6743: ANLOO/LANJOUW, H. - Anloo in het landschap Drenthe
6639: ANLOO/PANMAN, E. - Muren spreken. Duizend jaar Magnuskerk in Anloo
6141: ANLOO/STUMPEL, L.M.A. - Etstoel Anloo toe St. Magnus
3591: ANLOO/VEEN, C. VAN DER - Anno Anloo. Dertien Drentse dorpen onder één noemer
2792: ANLOO/KUYPER, J. - Kaart Gemeente Anloo (1865). Uit: Gemeente-Atlas van Nederland. Provincie Drenthe
16220: ANLOO/VEEN, C. VAN DER - Anno Anloo. Dertien Drentse dorpen onder één noemer
15993: ANLOO/TIMMER, K. - De marke Anloo
14011: ANLOO/BROOD, P. - Anloo. Het dorp, de kerk en de Etstoel
18981: ANNEN/KLINKERS, G.& P. KAAN - Annen in oude ansichtkaarten. Uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Annen
21229: ANNEN/UFFEN, J.S. - Canon van Annen 1309-2009. Annen 700 jaar
19216: ANNEN/MUSCH, J.E. - De brink rondom Annen rondom de brink
19217: ANNEN/MUSCH, J.E. - De brink rondom Annen rondom de brink
18980: ANNEN/HUISMAN, J.& B. STAATS - Annen 1940-1945. Belevenissen en herinneringen van Annenaren
17387: ANNEN/KLINKERS, G.& P. KAAN - Annen in oude ansichtkaarten. Uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Annen
21122: ANNERVEENSCHEKANAAL/DIJK, J.D.R. VAN - Lambertus Grevijlink 1735-1815. Landmeter en kaartmaker in Drenthe
19977: ANNERVEENSCHEKANAAL/DIJK, J.D.R. VAN & W.R. FOORTHUIS - Van Annerveense Compagnie tot Annerveenschekanaal 1785-1985
17967: ANNERVEENSCHEKANAAL/DIJK, J.D.R. VAN/FOORTHUIS, W.R. - Van Annerveense Compagnie tot Annerveenschekanaal 1785-1985
17181: ANSINGH, LIZZY/DIELTJES, E. - Lizzy Ansingh 1875-1959. De poppenschilderijen van een Amsterdamse Joffer
16557: ANSINGH, LIZZY/DIELTJES, E. - Lizzy Ansingh 1875-1959. De poppenschilderijen van een Amsterdamse Joffer
9359: ANTHOONS, WILLY/SEUPHOR, M. - Willy Anthoons
4710: ANTONIE, MARTINE/RÖLING-GROLLE, T. - Martine Antonie
14563: ANTONIE, MARTINE/RÖLING-GROLLE, T. - Martine Antonie
17206: TER APEL & SELLINGEN/PLOEG, H.W. VAN DER - Van Klooster en Karspel. Van Ter Apel tot Sellingen
9628: TER APEL/IDEMA, S. - P.C. Basisschool De Hoeksteen Ter Apel 75 jaar 1913-1988
21212: TER APEL/SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Het klooster Ter Apel
16950: TER APEL/WOLF, D. - Ter Apel. Daar en toen. Beelden uit de rijke historie van Ter Apel
15072: TER APEL/WOLF, D. - Ter Apel. Daar en toen. Beelden uit de rijke historie van Ter Apel
19531: TER APEL & SELLINGEN/PLOEG, H.W. VAN DER - Van Klooster en Karspel. Van Ter Apel tot Sellingen
10975: APPEL, KAREL/FUCHS, R. - Karel Appel. Ich wollte Ich wäre ein Vogel. Berichte aus dem Atelier
20309: APPEL, KAREL/FUCHS, R. - Karel Appel. Ich wollte Ich wäre ein Vogel. Berichte aus dem Atelier
19919: APPEL, KAREL/HOFLAND, H.J.A. - Karel Appel. Werk op papier
9226: APPEL, KAREL - Karel Appel. Océan blessé/Gewonde oceaan/Wounded ocean. Journal intime, poèmes et dessins
8968: APPEL, KAREL/HAGENBERG, R. - Karel Appel. Dupe of Being
8969: APPEL, KAREL/HAGENBERG, R. - Karel Appel. Dupe of Being
5730: APPEL, KAREL/JITTA, M.J. - Karel Appel. Werk op papier
5486: APPEL, KAREL/HOUTS, C. VAN - Karel Appel. De biografie
395: APPEL, KAREL/FRANKENSTEIN, A. - Karel Appel
3901: APPEL, KAREL/FUCHS, R. - Karel Appel. Passages 2
3902: APPEL, KAREL/FUCHS, R. - Karel Appel. Passages 2
2421: APPEL, KAREL/BRUGGER, I./STEININGER, F. - Karel Appel
2215: APPEL, KAREL/VINKENOOG, S. - Het verhaal van Karel Appel. Een proeve van waarneming
20092: APPEL, KAREL/HARTOG JAGER, H. DEN - Karel Appel in essentie
19031: APPEL, KAREL/JITTA, M.J. - Karel Appel. Werk op papier
19032: APPEL, KAREL/VISSER, H. DE/HAGENBERG, R. - Karel Appel. The Complete Sculptures 1936-1990
19033: APPEL, KAREL/FUCHS, R. - Karel Appel. Pastorale Chiaroscuro
1689: APPEL, KAREL/HOFLAND, H.J.A. - Karel Appel. Werk op papier
16536: APPEL, KAREL/VISSER, H. DE/HAGENBERG, R. - Karel Appel. The Complete Sculptures 1936-1990
1019: APPEL, KAREL/FUCHS, R. - Karel Appel. Pastorale Chiaroscuro
10224: APPEL, KAREL/RIKMANS, A. - Karel Appel over Karel Appel
13745: APPEL, KAREL/VINKENOOG, S. - Appel's oogappels + Het verhaal van Karel Appel
13283: APPEL, KAREL/RIKMANS, A. - Karel Appel over Karel Appel
19603: APPELSCHA/MULDER, G.P. - De voorgeschiedenis van de Verveningen in Appelsche door de Gezamentlijke Compagnons der Opsterlandsche en Ooststellingwerfsche Veenen en Vaarten
19499: APPINGEDAM/HOFT, A. - Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810
19519: APPINGEDAM/HOFT, A. - Vissen rond de Floem. Een bijdrage tot het historisch-topografisch onderzoek van de ontwikkeling van de stad Appingedam tot 1810
15800: APPINGEDAM/BLAAK, J.A. & G.KUIPER - Een kerk op weg 1835 - 1985. 150 jaar Gereformeerden in Appingedam
20761: ARAKI, NOBUYOSHI/SANS, J. - Araki
197: ARANA, MIGUEL VETURIÁN - Veturian. Foto-Erotica 3. Erotic Photography
20848: ARANA, MIGUEL VETURIÁN/BUUREN, E. VAN - Veturian. Foto-Erotica 3. Erotic Photography
20315: ARCIMBOLDO, GUISEPPE/FORTY, S. - Arcimboldo
17832: ARENDONK, ARJAN VAN - Arjan van Arendonk. Left Right Up & Down
6504: ARENDS, T. - Salut au Monde. Het Friese landschap in de schilderkunst van 1900 tot nu/Het Friese landschap: eerste indrukken en herinneringen
351: ARMAGNAC, BEN D'/BRAND, J. - Ben d'Armagnac
18865: ARMAGNAC, BEN D'/WIJERS, L. - Ben d'Armagnac
18866: ARMAGNAC, BEN D'/WIJERS, L. - Ben d'Armagnac
18875: ARMANDO/VRIEZE, J. & J.H. SASSEN - Armando 1952-2005
18934: ARMANDO/BOER, C. DE/KLEEF, T. VAN - Armando
16225: ARMANDO/BOER, C. DE/KLEEF, T. VAN - Armando
16040: ARMANDO/VRIEZE, J. & J.H. SASSEN - Armando 1952-2005
1569: ARMANDO/ALPHEN, E. VAN - Armando. Vormen van herinnering
12166: ARNOLD, STEVEN/WEIERMAIR, P. - Steven Arnold. Exotic Tableaux
11088: ARONS, JAN - Arons
2350: ARP, HANS/FAUCHEREAU, S. - Arp
11347: ARTS, ARNO/WEIDE, A. VAN DER/KOOTEN, T. VAN - Festival of Arts. Arno Arts. Kleurpotloodtekeningen/Schilderijen/Zeefdrukken/Fotowerken/Objekten/Projekten
555: ARTS, P.M. - Het dubbelkooster Dikninge
540: ARTS, P.M. - Het dubbelkooster Dikninge
14385: ARTS, LINDA/DRIESSEN, H. - Werk, Work. Linda Arts. Schilderijen/Paintings, Grafiek/Graphic Art, Licht/Light
17910: ARTZ, DAVID ADOLPHE CONSTANT/LIEFDE-VAN BRAKEL, T. DE - Tussen Katwijk en Parijs. David Adolphe Constant Artz 1837-1890
13654: ARTZ, DAVID ADOLPHE CONSTANT/LIEFDE-VAN BRAKEL, T. DE - Tussen Katwijk en Parijs. David Adolphe Constant Artz 1837-1890
4619: ARWAS, V. - The Art of Glass. Art Nouveau to Art Deco
11031: ASSEM, ANNET VAN DEN/STEGEMAN, E. - Annet van den Assem. Een eigen voorstelling van ruimtelijkheid
3066: ASSEM, ANNET VAN DEN/STEGEMAN, E. - Annet van den Assem. Een eigen voorstelling van ruimtelijkheid
6848: ASSEN/OLTMANS, A. - De gemeente Assen in hare wording en ontwikkeling
6731: ASSEN/BOS, J. - Voor een betere toekomst. Het begin van de werkliedenemancipatie in Assen 1871-1895
6412: ASSEN/OLTMANS, A. - De gemeente Assen in hare wording en ontwikkeling geschetst
6419: ASSEN/DRENTHEN, J. - Brandmeester. Brand meester! Asser Brandweer 225 jaar in actie
6318: ASSEN/BOS, J. - Voor een betere toekomst. Het begin van de werkliedenemancipatie in Assen 1871-1895
21250: ASSEN/GRAS, H. - Geschiedenis van Assen
16705: ASSEN/MOL MONCOURT, A.E.S. DE/LUNING, H.M. - Welkom aan het garnizoen. 157 jaar militaire aanwezigheid in Assen 1841-1998
2600: ASSEN/PAREAU, A.H. - De oude kerk te Assen. Eene voormalige kloosterkerk beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de Hervorming in Drenthe. Eene gedachtenis-rede met aanteekeningen
1981: ASSEN/KIJMMELL, J.A.R./ZIJLSTRA, Y - Na een eeuw 1807-1907. Gedenkschrift ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der gemeente Assen
1982: ASSEN/KIJMMELL, J.A.R./ZIJLSTRA, Y - Na een eeuw 1807-1907. Gedenkschrift ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der gemeente Assen
1954: ASSEN/OLTMANS, A. - De gemeente Assen in hare wording en ontwikkeling geschetst
19594: ASSEN/MOL MONCOURT, A.E.S. DE/LUNING, H.M. - Welkom aan het garnizoen. 157 jaar militaire aanwezigheid in Assen 1841-1998
15975: ASSEN/WIEL, H. VAN DER - Assen 1940-1945. Oorlog en Bevrijding
15994: ASSEN/BROOD, P. - Kadastrale atlas van Drenthe 1832. Deel VIII Assen
14847: ASSEN/WAGENMAKERS, P. - Assen in oude ansichten
14444: AST-BOITEN, L. & J. BOOT-VAN DER VLIS - De Groninger Dracht. Kleding en sieraden 18e en 19e eeuw. Taal van een samenleving in verandering
18084: ASVARISJTSJ, B.I. & J.M. VLIEGENTHART-VAN DER VALK BOUMAN - Hollandse 19de-eeuwse schilderkunst uit de Hermitage en Paleis Het Loo/Dutch 19th century painting from the Hermitage and Paleis Het Loo
104: AUER, HILDEGARD/HELLER, R. - Hildegard Auer. A Yearning for Art
103: AUER, HILDEGARD/HELLER, R. - Hildegard Auer. Ein Verlangen nach Kunst
9238: AUMERIE, OSWALD D'/EYSSELSTEIN, B. VAN - Oswald d'Aumerie
12548: AUMERIE, OSWALD D'/EYSSELSTEIN, B. VAN - Oswald d'Aumerie
1621: BAANDERS, TOBIAS/ZON, J. VAN - Tobias Baanders. Onvangbaar
5433: BAAT, ANTONY DE/NOZEMAN, M. - Antony
17427: BACHEM, BELE/GÄRTNER, U. C. - Bele Bachem. Werkverzeichnis 1935-1986
16233: BACHEM, BELE/GÄRTNER, U. C. - Bele Bachem. Werkverzeichnis 1935-1986
6607: BACON, FRANCIS/FAERNA, J.M. - Francis Bacon
6167: BAGÓ, STEPHAN/JONG, A. DE - Tekeningen in zwart-wit van Stephan Bagó
12163: BAILEY, BAILY, DAVID/HARRISON, M. - David Bailey. Locations. The 1970s Archive
12164: BAILEY, DAVID/MUIR, R. - David Bailey. Chasing Rainbows
3511: BAKEL, SIMONE VAN/BROEKMAN, M.M. - Simone van Bakel
14675: BAKEL, ANTOON VAN/THOBEN, P. - Werken in stilte. Schilderijen en tekeningen van Antoon van Bakel
17316: BAKELS, REINIER SYBRAND/KNOL, M. - Reinier Sybrand Bakels 1873-1956
16625: BAKELS, REINIER SYBRAND/KNOL, M. - Reinier Sybrand Bakels 1873-1956
20313: BAKKER, JITS/CNODDER, R. DE & W. VAN DER BEEK - Jits Bakker. Veelzijdige verbeeldingen
9101: BAKKER, MARION/ZONNEVELD, J. - Catalogus expositie Marion Bakker. Schilderijen
20574: BAKKER, R. - De geschiedenis van het fenomenologisch denken
6178: BAKKER, JOCHUM/VISSER, A. DE - Jochum Bakker
6179: BAKKER, JOCHUM/VISSER, A. DE - Jochum Bakker
5645: BAKKER, JOCHUM/BERGMAN, C. - Jochum Bakker
3982: BAKKER, JITS/LOO, R. VAN DE - Jits Bakker. Beweging betrapt in brons/Motion caught in bronze/Mouvement pris dans le bronze
19030: BAKKER, JITS/CNODDER, R. DE/REDEKER, H. - Jits Bakker
17765: BAKKER, U.B. - Zuster, kom toch over. Belevenissen van een emigrantenfamilie uit Friesland. Brieven uit Amerika in de periode 1894-1933/Sister, please come over. Experiences of an immigrant-family from Friesland... Letters from America in the period 1894-1933
16930: BAKKER, T. - De familie Bakker. Een Groninger Veenkoloniale familie
16779: BAKKER, R.J. - Het nageslacht van Jacob Duirts en Geertjen Peters Woest
16524: BAKKER, JITS/CNODDER, R. DE/REDEKER, H. - Jits Bakker
13046: BAKKER, RENÉ/TOORN, W. VAN - Tegen de tijd. Prenten van René Bakker
9560: BALDIN/BEKS, M. - Baldin. Denkbeeldige stad
9592: BALDIN/BEKS, M. - Baldin. Denkbeeldige stad
21072: BALDWIN, PHILIP & MONICA GUGGISBERG/YOOD, J. - Baldwin & Guggisberg. Au-delà du verre/Beyond Glass
21096: BALDWIN, PHILIP & MONICA GUGGISBERG/YOOD, J. - Baldwin & Guggisberg. Au-delà du verre/Beyond Glass
9877: BALLOO/BUIST, G. - Balloo. Het mag mij nog heugen
18202: BALLOO/BUIST, G. - Balloo. Het mag mij nog heugen
2036: BALTH, CAREL/MULDERS, W. VAN - Carel Balth. The next stage of knowing
13126: BALTH, CAREL/KERBER, B./STACHELHAUS, H. - Carel Balth. The art of seeing/De kunst van het zien/Die Kunst des Sehens/L'arte del vedere
19767: BANIER, FRANÇAIS-MARIE - Français-Marie Banier. Past-Present
5160: BANTZINGER, CEES/REDEKER, H. - C.A.B. Bantzinger. Tekenaar
13491: BANTZINGER, CEES - Cees Bantzinger. Tekenaar
12174: BARISEEL, F. - Sterne und Stars. Henry Frères, Constantin Brancusi, Man Ray, Umbo
20919: BARRETT, D.V. - Tarot. Kennis & magie
20859: BARRY, PETER/GIBBON, D. - The Art of Sensuous Photography. Erotic Photography by Peter Barry
9489: BARTELDS, HERMAN & LANJOUW, RUDY/EUWALS, S. - Galerie Anderwereld/Katuin International. Herman Bartelds & Rudy Lanjouw
9462: BARTELDS, HERMAN - Herman Bartelds
5699: BARTELDS, HERMAN - Herman Bartelds
7110: BARTELS, HANS VON/KRAAN, J.H. - Hans von Bartels 1856-1913. Een selektie uit Katwijks bezit
15131: BARTELS, HANS VON/KRAAN, J.H. - Hans von Bartels (1856-1913). Een selektie uit Katwijks bezit
6042: BARTELSMAN, ESTRELLITA/LINDEN, R. VAN DER - Het Landschap Verbeeld. Schilderijen Estrellita Bartelsman
21326: BARTOLOMMEO, FRA/FISCHER, C. - Fra Bartolommeo. Master Draughtsman of the High Renaissance. A selection of the Rotterdam Albums and Landscape Drawings from various Collections
20824: BASCH, PETER - The Nude as Form and Figure. Peter Bash. Erotic Photograhy
13833: BASSELER, PETER/ROMAIN, L. - Peter Basseler
15892: BASTERT, NICOLAAS/JONGE, L. DE - Nicolaas Bastert. Vechtschilder 1854-1939
19829: BASTIAANSEN, PAULA/PUTTE, L. VAN DEN & M. VAN HASSEL - Paula Bastiaansen. Porcelain
20857: BATTERS, ELMER - Elmer Batters. Erotic Photography
11647: BAUER, MARIUS/JANSEN, M./KRAAYENGA, A. - Marius Bauer 1867-1932. Reisimpressies uit India en de Oriënt
11367: BAUER, MARIUS/SWITZAR, S. - Met Bauer in het Oosten
13484: BAUER, MARIUS/NIEHAUS, K. - Exposition rétrospective Marius Bauer 1867-1932.
6292: BAUER, MARIUS/ANKUM, P. - Marius Bauer 1867-1932. Oriëntalist
4315: BAUER, MARIUS/SWITZAR, S. - Met Bauer in het Oosten
4138: BAUER, MARIUS/GRAVENSANDE, G.H. 'S- - Marius Bauer. Brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel gevolgd door enige polemieken tussen socialisten en estheten
4140: BAUER, MARIUS/GRAVENSANDE, G.H. 'S- - Marius Bauer. Brieven en schetsen van zijn reizen naar Moskou en Constantinopel gevolgd door enige polemieken tussen socialisten en estheten
19091: BAUER, MARIUS/VRIES, R.W.P. DE - Mari Alexandre Jacques Bauer 25 januari 1867-18 juli 1932
17584: BAUER, MARIUS/SLECHTE, H. - Marius Bauer als kritisch kunstenaar. Zijn satirische prenten in De Kroniek 1895-1897
17176: BAUER, MARIUS/VRIES, R.W.P. DE - Mari Alexandre Jacques Bauer 25 januari 1867-18 juli 1932
16563: BAUER, MARIUS/ANKUM, P. - Marius Bauer 1867-1932. Oriëntalist
14941: BAUER, MARI ALEXANDER JACQUES - M.A.J. Bauer. Zijn etswerk (His etched work)
14230: BAUER, MARIUS/WAGNER, A. - Verkoop-tentoonstelling Marius Bauer. Schilderijen, aquarellen, etsen
21203: BAUER, MARIUS/VRIES, R.W.P. DE - Mari Alexandre Jacques Bauer 25 januari 1867-18 juli 1932
20863: BAUER, DANIEL - Black Nudes. Natürliche Erotik aus einem anderen Kontinent. Black Women. Eine erotische Fotoreise durch Madagaskar. Erotic Photography
13286: BAUER, MARIUS/SWITZAR, S. - With Bauer in the East
13839: BAUMEISTER, WILLI/SEMFF, M. - Willi Baumeister. Zeichnungen
17045: BAURET, JEAN-FRANÇOIS - Portraits d'hommes nus connus et inconnus. Photos Jean-François Bauret
11868: BAX, M. - Bloemen van de Nieuwe Tijd. Nederlandse bloemschilderkunst 1980-2000
18121: BAX, M. - In het diepst van mijn gedachten. Symbolisme in Nederland 1890-1935
9892: BAYER, H. - 50 jaar Bauhaus
19839: BAZAK, IVAN/GROTHE, N. - Ivan Bazak. Berni in Omas Haus/Vitalik besucht seine Mutter/Wo ist Zuhause? No. 2
19036: BAZEL, KAREL PETRUS CORNELIS DE/BRENTJENS, Y. - K.P.C. de Bazel (1869-1923). Ontwerpen voor het interieur
13422: BAZEL, KAREL PETRUS CORNELIS DE/BRENTJENS, Y. - K.P.C. de Bazel (1869-1923). Ontwerpen voor het interieur
106: BEA, MANEL/ROEFS, I./ROEFS, O. - Manel Bea. Dromen in discipline
1271: BEA. MANEL/AMESTOY, D.S. - Manel Bea. Obra reciente 1988-1992
20298: BEARDSLEY, AUBREY - The later work of Aubrey Beardsley
11978: BEARDSLEY, AUBREY/LUCIE-SMITH, E. - Under the Hill. And Other Essays in Prose and Verse by Aubrey Beardsley
107: BEARDSLEY, AUBREY - The later work of Aubrey Beardsley
13254: BECKER, W./KREIBICH, P. - Fotografen Anne Gold, Klaus Herzog, Wilhelm Schürmann
857: BEDUM/SCHAÏK, R. VAN - Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum
7388: BEDUM/LAAN, J. VAN DER - 150 Jaar Gereformeerde Kerk Bedum
17968: BEDUM/SCHAÏK, R. VAN - Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum
2993: BEEK, W. VAN DER - Cheops. Salon curieux. Rob Brandt, Tjitske Dijkstra, Marja Hooft, Michel Kuipers, Jan van Leeuwen
1370: BEEK, F. VAN DER - Koe en kunst. 61 mooiste kunstwerken van koeien en stieren van 41 Nederlandse kunstenaars
13121: BEEK, MARIUS VAN - Marius van Beek
6070: BEERENS, WIM/QUESADA, S.G. - Wim Beerens
21157: BEERLING, R.F. - Het Wankelende Westen. Nietzsche en de critiek op de Europese cultuur
19193: BEGEER, CAREL/KREKEL-AALBERSE, A. - Carel J.A. Begeer 1883-1956
17666: BEGEER, CAREL/KREKEL-AALBERSE, A. - Carel J.A. Begeer 1883-1956
9014: BEHLING, INGE/FIGÉE, T. - Inge Behling. Een getekend beeld/Création d'une image
9323: BEILEN/DIJKSTRA, G.J. - Gemeente Beilen 1811-1997
6638: BEILEN/BAKKER, W. - Beilen in oude ansichten. Waarin tevens opgenomen Eursinge, Hijken, Laaghalen, Hooghalen en Wijster
6643: BEILEN/BAKKER, W. - Kent u ze nog de Beilers. Met afbeeldingen uit Drijber, Hijken, Holthe, Hooghalen, Klatering, Oranje, Smalbroek, Spier en Wijster
2796: BEILEN/KUYPER, J. - Kaart Gemeente Beilen (1865). Uit: Gemeente-Atlas van Nederland. Provincie Drenthe
16096: BEILEN/DIJKSTRA, G.J. - Gemeente Beilen, zoals 't west hef. Lustrumuitgave van de Historische Vereniging Gemeente Beilen 1989-1994
15233: BEILEN/BAKKER, W. - Beilen in oude ansichten. Waarin tevens opgenomen Eursinge, Hijken, Laaghalen, Hooghalen en Wijster
12393: BEILEN/DIJKSTRA, G.J. - Gemeente Beilen 1811-1997
3669: BELINFANTE, WILLY/JAFFÉ, H.L.C./HELMAN, A. - Willy Belinfante
17622: BELINFANTE, WILLY/BRINKGREVE, C. - Willy Belinfante. Schilderen is leven en overleven
15948: BELLINGWOLDE/NANNENGA, J.E.T. - Bellingwolde vroeger en nu. Uitgegeven door de afdeling Bellingwolde van de Groninger Maatschappij van Landbouw ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan 1854-1979
6468: BELLINGWOLDE/NANNENGA, J.E.T. - Bellingwolde vroeger en nu. Uitgegeven door de afdeling Bellingwolde van de Groninger Maatschappij van Landbouw ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan 1854-1979
16800: BELLINGWOLDE/NANNENGA, J.E.T. - Bellingwolde Vroeger en Nu. Deel II. De geschiedenis tot het jaar 2000.
2017: BELONJE, J./WESTRA VAN HOLTHE, J. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Drenthe
2016: BELONJE, J./WESTRA VAN HOLTHE, J. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Drenthe
17472: BENDIEN, JACOB/TASELAAR, E. - Jacob Bendien 1890-1933
1285: BENN/CHAMSON, A. - Benn
4892: BENNEKUM, HENK VAN/MARIJNISSEN, P. - Typologie van de reeks. Ordeningsprincipes in het werk van Henk van Bennekum, beeldend vormgever
14795: BENNER, GERRIT/SLAGTER, E. - Gerrit Benner. Werken uit de periode 1944-1948 samengesteld uit de collectie Rie Gubitz-Vellinga
4839: BENNER, GERRIT/SLAGTER, E. - Gerrit Benner. Werken uit de periode 1944-1948 samengesteld uit de collectie Rie Gubitz-Vellinga
20963: BENNER, GERRIT/BRONS, L. - In de ban van Benner. Overzichtstentoonstelling van schilderijen, gouaches en tekeningen van Gerrit Benner 1897-1981
19247: BENNER, GERRIT/BRONS, L. - In de ban van Benner. Overzichtstentoonstelling van schilderijen, gouaches en tekeningen van Gerrit Benner 1897-1981
1881: BENNER, GERRIT/REDEKER, H. - Gerrit Benner
1880: BENNER, GERRIT/REDEKER, H. - Gerrit Benner
18501: BENNER, GERRIT/REDEKER, H. - Gerrit Benner
16087: BENNER, GERRIT/DOOREN, E. VAN - Gerrit Benner
1470: BENNER, GERRIT/TEGENBOSCH, L. - Gerrit Benner
13427: BENNER, GERRIT/RUHOF, J./DAALDER-VOS, A.M. - De wondere wereld van Gerrit Benner. Grontmij kalender 1997
19631: BENNINK, NATASJA/KRAAIJPOEL, D. - Beeld op het Noorden. Beelden van Natasja Bennink.
20474: BERENSON, B. - The Italian Painters of the Renaisance
11505: BERG, FREEK VAN DEN/COORNSTRA, M. - Freek van den Berg. De bevrijding van de kleur
11506: BERG, FREEK VAN DEN/COORNSTRA, M. - Freek van den Berg. De bevrijding van de kleur
5044: BERG, ARJA VAN DEN/PIJNAPPEL, J. - Arja van den Berg. Grafisch werk
19823: BERG, ELSE & MOMMIE SCHWARZ/HORN, L. - Else Berg en Mommie Schwarz. Kunstenaarspaar in Amsterdam 1910-1942
21243: BERG, WILLY EVERHARDUS VAN DEN/RIDDER, G.& C. DE GAST - Will: Berg. Kunstenaar in beeld
15482: BERG, ELSE/HOOGENDONK, M. - Else Berg 1877-1942. Schilderijen, aquarellen en tekeningen
13822: BERG, ELSE/HOOGENDONK, M. - Else Berg 1877-1942. Schilderijen, aquarellen en tekeningen
13636: BERG, ARJA VAN DEN/PIJNAPPEL, J. - Arja van den Berg. Grafisch werk
6127: BERGEN, THÉ VAN/VANROBAEYS, P. - Thé van Bergen. Categorieën/Het schouwspel
19782: BERGEN, THÉ VAN/VANROBAEYS, P. - Thé van Bergen. Categorieën/Het schouwspel
16820: BERGEN, G.D. VAN - Familieboek Van Bergen
9110: BERGH, MARIËLLE VAN DEN/DEES, M. - Space & Spirit. A project by Mariëlle van den Bergh
3851: BERGHE, FRITS VAN DEN/LANGUI, E. - Frits van de Berghe 1883-1939. Der Mensch und sein Werk
19990: BERGHE, FRITS VAN DEN/HECKE, P-G. VAN - Frits van den Berghe
20961: BERGHE, FRITS VAN DEN/HOOZEE, R. - Frits Van den Berghe
11890: BERGHE, FRITS VAN DEN/LANGUI, E. - Frits van den Berghe 1883-1939. Beschrijvende catalogus van zijn geschilderd oeuvre
17510: BERGHE, FRITS VAN DEN/BOYENS, P./MARQUENIE, G. - Frits van den Berghe 1883-1939. Retrospectieve
16887: BERGHE, FRITS VAN DEN/BOYENS, P. - Frits van den Berghe 1883-1939. Met een volledig geïllustreerde kritische en gedocumenteerde catalogus van de schilderijen, gouaches, tekeningen en illustraties
16889: BERGHE, FRITS VAN DEN/BOYENS, P. - Frits van den Berghe 1883-1939. Met een volledig geïllustreerde kritische en gedocumenteerde catalogus van de schilderijen, gouaches, tekeningen en illustraties
16379: BERGHE, FRITS VAN DEN/BOYENS, P./MARQUENIE, G. - Frits van den Berghe 1883-1939. Retrospectieve
15449: BERKEL, K. VAN - Nederland en het Noorden. Opstellen aangeboden aan prof.dr. M.G. Buist ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Moderne Geschiedenis van Financiën en Bestuur en in de Contemporaine Geschiedenis aan de R.U.G. op 25 september 1990
19856: BERKELEY, GEORGE/URMSON, J.O. - Berkeley
19778: BERKELEY, GEORGE/URMSON, J.O. - Berkeley
19100: BERKHEMER, MICHAEL/HOMBURG, C. - Michael Berkhemer
17113: BERKHEMER, MICHAEL/HOMBURG, C. - Michael Berkhemer
5339: BERLAGE, HENDRIK PETRUS/SINGELENBERG, P. - H.P. Berlage
13853: BERLAGE, HENDRIK PETRUS/GUNNINK, M. - St Hubert's Lodge. Designed by H.P. Berlage, architect for the Kröller-Müller family. National Park De Hoge Veluwe
13369: BERLAGE, HENDRIK PETRUS/SINGELENBERG, P. - H.P. Berlage
12326: BERLAGE, HENDRIK PETRUS/SINGELENBERG, P. - H.P. Berlage. Idea and style. The quest for modern architecture
108: BERMAN, EUGENE/LYNES, R. - The graphic Work of Eugene Berman
19606: BERNADINE, ALVA/FIELD, G. - Alva Bernadine. Bernadinism. How to Dominate Men and Subjugate Women. Erotic Photography
10533: BERNIK, JANEZ/KRZISNIK, Z. - Janez Bernik
17157: BERNING, ROLAND/JANSEN, B. - Ronald Berning. Een overzicht
16631: BERNING, ROLAND/JANSEN, B. - Ronald Berning. Een overzicht
11842: BERSERIK, HERMANUS - Overzichtstentoonstelling Hermanus Berserik. Schilderijen, grafiek, tekeningen
11823: BERSERIK, HERMANUS/SILLEVIS, J. - Hermanus Berserik
4641: BERSERIK, HERMANUS/GROOT, J.R. DE/KOOTEN, C. VAN - Soms begin ik bij de lucht. Hermanus Berserik. Schilderijen, tekeningen, grafiek 1968-1979
14700: BERSERIK, HERMANUS - Hermanus Berserik. Drie en veertig etsen, negen litho's door hem uitgegeven ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag
14558: BERSERIK, HERMANUS/SILLEVIS, J. - Hermanus Berserik
13288: BERSERIK, HERMANUS/GROOT, J.R. DE/KOOTEN, C. VAN - Soms begin ik bij de lucht. Hermanus Berserik. Schilderijen, tekeningen, grafiek 1968-1979
12820: BERSERIK, HERMANUS - Overzichtstentoonstelling Hermanus Berserik. Schilderijen, grafiek, tekeningen
12330: BERSERIK, HERMANUS/BERSERIK, F. - Bladvulling. Hermanus Berserik
11950: BERSERIK, HERMANUS/BERSERIK, F. - Bladvulling. Hermanus Berserik
1402: BERTHON, PAUL/GRASSET, EUGÈNE/ARWAS, V. - Berthon & Grasset
9353: BERTRAND, GASTON/DELEVOY, R.L. - Gaston Bertrand
7156: BERTRAND, RAYMOND/ARSAN, E. - The drawings of Raymond Bertrand
21170: BERTRAND, RAYMOND/ARSAN, E. - The Drawings of Raymond Bertrand
12415: BERTRAND, RAYMOND/ARSAN, E. - The Drawings of Raymond Bertrand
19754: BESNYÖ, EVA/SWAAN, C. DE - Eva Besnyö, 'n halve eeuw werk
6246: BETTEN, AIZO/WOBBES, R. - Aizo Betten. Een overzicht
18931: BETTEN, AIZO/WOBBES, R. - Aizo Betten. Een overzicht
18667: BEUKEMA, CHRISTOF/VEEN, J. VAN DER - Een spoor van herinneringen. Christof Beukema. Beeldend kunstenaar
17757: BEUKEMA, H. - Koninklijke Niestern Sander. 100 jaar scheepsbouw aan Delf en Zijl
9957: BEUNING, WIM/RHEEDEN, H. VAN - Wim Beuning 1914-1986. Kunstenaar, docent en gnosticus
9328: BEUNING, WIM/RHEEDEN, H. VAN - Wim Beuning 1914-1986. Kunstenaar, docent en gnosticus
4378: BEUTENER, JAN/REITSMA, E. - Jan Beutener
9211: BEUYS, JOSEPH/COOKE, L./KELLY, K. - Joseph Beuys. Drawings After the Codices Madrid of Leonardo da Vinci
20186: BEVEREN, P. VAN & W. VAN SINDEREN - Meesters aan de Maas 1820-1940. Panorama Rotterdam
20363: BEZAAN, JO/HOOGENHUYZE, M. VAN & F. MONTENS - Jo Bezaan. Grafies werk
14366: BEZAAN, JO/HOOGENHUYZE, M. VAN & F. MONTENS - Jo Bezaan. Grafies Werk
13487: BEZEMER, NIC & WIJNTJES, ERIK/REIJN, E. - Something old, something new. Nic Bezemer en Erik Wijntjes
16053: BIANCHI, TOM - Tom Bianchi. In Defense of Beauty. Erotic Photography
16057: BIANCHI, TOM/MONETTE, P. - Tom Bianchi. Out of the Studio. Erotic photography
16061: BIANCHI, TOM/MONETTE, P. - Tom Bianchi. Bob & Rod. Erotic photography
1953: BICKER CAARTEN, A. - Molens in Drenthe
16183: BICKER CAARTEN, A. - Molens in Drenthe
566: BIELEMAN, J. - Boerenlandschap in beweging. Anderhalve eeuw boerenbedrijf in Drenthe en het Drents Landbouw Genootschap
20437: BIELEMAN, J. - Boerenlandschap in beweging. Anderhalve eeuw boerenbedrijf in Drenthe en het Drents Landbouw Genootschap
20561: BIERENBROODSPOT, GERTI/MARIGOLD, L.A. - Bierenbroodspot. Angels: A Celestial Renaissance
2481: BIERENBROODSPOT, GERTI/MIFKA, L. - Gerti Bierenbroodspot. Oplontis. Tempera paintings
2171: BIERENBROODSPOT, GERTI/MIFKA, L. - Gerti Bierenbroodspot. Oplontis. Tempera paintings
19993: BIERENBROODSPOT, GERTI/JAGER, M. & L.A. MARIGOLD - Bierenbroodspot. Petrascapes
19611: BIERENBROODSPOT, GERTI/MARIGOLD, L.A. - Bierenbroodspot. Angels: A Celestial Renaissance
18915: BIERENBROODSPOT, GERTI/WEINGARTEN, J. - Bierenbroodspot. Sign of Taurus. The Archaeological Worlds of Gerti Bierenbroodspot
18588: BIERENBROODSPOT, GERTI/BEYDOUN, M.Y. - Bierenbroodspot. Beirut. Baalbeck and the new Phoenicians. Paintings from the archaeological worlds of Lebanon
17424: BIERENBROODSPOT, GERTI/WEINGARTEN, J. - Bierenbroodspot. Sign of Taurus. The Archaeological Worlds of Gerti Bierenbroodspot
4862: BIERMAN, RUDI/HOFLAND, G. - Rudi Bierman
3263: BIERMAN, RUDI/HOFLAND, G. - Rudi Bierman
6432: BIERUM/RITZEMA, P./GARDENIER, F. - Bierum in beeld. Fotoboek
4907: BIEWENGA, WIM/REIJMERINK, J. - Aan alles voorbij/Beyond reach. Wim Biewenga
20959: BIJ, JAN FREARKS VAN DER/BAK, S./PALM, F. VAN DER - Jan Frearks van der Bij 80 jaar
13709: BIJ, JAN FREARKS VAN DER/BAK, S./PALM, F. VAN DER - Jan Frearks van der Bij 80 jaar
2967: BIJL-REINDERS, C.E.M. - Museum Henriette Polak Zutphen. Een keuze uit de collectie
15775: BIJL, GUILLAUME/MULDERS, W. VAN - Guillaume Bijl
15759: BIJL, GUILLAUME/JANSEN, B. - Guillaume Bijl
1049: BIJNENS, GERARD/ALBERIGS, L. - Gerard Bijnens
8539: BILDERBEEK, JUDITH VAN/HAZENBERG, P. - Judith van Bilderbeek. Ogenschijnlijk
14000: BILDERBEEK, JUDITH VAN/HAZENBERG, P. - Judith van Bilderbeek. Ogenschijnlijk
21171: BILDERS, GERARD/JELTES, H.F.W. - Gerard Bilders. Een schildersleven in het midden der 19de eeuw. Met twee en zestig afbeeldingen
21359: BILDERS-VAN BOSSE, MARIA PHILIPPINA/VERMEULEN, I. & T. PELKMANS - Marie Bilders-van Bosse 1837-1900. Een leven voor kunst en vriendschap
5378: BILDERS, GERARD/JELTES, H.F.W. - Gerard Bilders. Een schildersleven in het midden der 19de eeuw
17996: BILDERS, GERARD/JELTES, H.F.W. - Gerard Bilders. Een schildersleven in het midden der 19de eeuw. Met twee en zestig afbeeldingen
17707: BILDERS, GERARD/HOOGERVORST, J. - Gerard Bilders en het Geldersch Barbizon
16872: BILDERS, GERARD/LOOS, W. - Gekleurd grijs. Johannes Kneppelhout (1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865). Brieven en dagboek
16875: BILDERS, GERARD/LOOS, W. - Gekleurd grijs. Johannes Kneppelhout (1814-1885) en Gerard Bilders (1838-1865). Brieven en dagboek
5676: BILQUIN, JEAN/BUYNDER, E. VAN - Jean Bilquin. Poort, boot, bed en het magische getal zeven
2464: BILQUIN, JEAN/BUYNDER, E. VAN - Jean Bilquin. Poort, boot, bed en het magische getal zeven
11285: BIONDA, R./BLOTKAMP, C. - De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895
20934: BIONDA, R./BLOTKAMP, C. - De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895
17570: BIONDA, R./BLOTKAMP, C. - De schilders van Tachtig. Nederlandse schilderkunst 1880-1895
18587: BIRNBAUM, LILLIAN/DRATHEN, D. VON - Lillian Birnbaum. Transition
6155: BIRZA, BE J. - Vijf kruizen/'n Hommage. Een serie boeken in gemengde techniek op lood
7858: BISSCHEROUX, LAURENS/VONDELING, K./ALBERIGS, L. - Laurens Bisscheroux. Arche 1983-1987
13824: BISSCHEROUX, LAURENS/VONDELING, K./ALBERIGS, L. - Laurens Bisscheroux. Arche 1983-1987
3792: BITTER, THEO/CARMIGGELT, S. - Tekeningen Theo Bitter in inkt, potlood en crayon
16173: BLAAK, J.A. - Genealogie van de familie Scheltema afkomstig van het eiland Ameland
20386: BLAAUWEN, A.L. DEN - Loosdrechts porselein 1774-1784
8985: BLAKE, WILLIAM/LISTER, R. - Infernal Methods. A Study of William Blake's Art Techniques
19717: BLAKE, WILLIAM/BINDMAN, D. - Het complete grafische werk van Wiliam Blake
21295: BLANKERT, BAREND/BLANKERT, A./KARSTKAREL, P. - Barend Blankert. Meester van de melancholie. Schilderijen
3908: BLANKERT, BAREND/MINETA, M. - Barend Blankert. Salles d'Aude. New Paintings 2004-2005
19813: BLANKERT, BAREND/BLANKERT, A. & P. KARSTKAREL - Barend Blankert. Meester van de melancholie. Schilderijen
15690: BLANKERT, BAREND/BLANKERT, A./KARSTKAREL, P. - Barend Blankert. Meester van de melancholie. Schilderijen
17043: BLANKESTEIN, JAN - Kinky Amsterdam. Een ontdekkingsreis naar erotische fantasieën. Fotografie: Jan Blankestein
16958: BLAUPOT TEN CATE, S. - Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland. Van derzelver ontstaan tot dezen tyd, uit oorspronkelyke stukken en echte berigten opgemaakt
4829: BLEEKRODE, MEIJER/LAKERVELD, C. VAN - Meijer Bleekrode. Schilder, ontwerper, socialist 1896-1943
1733: BLEEKRODE, MEIJER/LAKERVELD, C. VAN - Meijer Bleekrode. Schilder, ontwerper, socialist 1896-1943
21309: BLIJHAM, G. & W. KERKMEIJER - Nieuw van de bijl. Driehonderdvijftig jaar scheepsbouw langs het Winschoterdiep 1650-1999.
947: BLIJHAM/BURINGH, E. - Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw 1854-1954. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan. Historische schetsen
18930: BLIJHAM/BAAS, M.J. - Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw 1854-1979. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan. Algemene en landbouwkundige ontwikkelingen
18204: BLIJHAM, G. & W. KERKMEIJER - Nieuw van de bijl. Driehonderdvijftig jaar scheepsbouw langs het Winschoterdiep 1650-1999.
16808: BLIJHAM/BURINGH, E. & M.J. BAAS - Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw. Jubileumuitgave. Deel I: 1854-1954 Historische schetsen. Deel II: 1854-1979. Algemene en landbouwkundige ontwikkelingen
16827: BLIJHAM/BURINGH, E. & M.J. BAAS - Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw. Jubileumuitgave. Deel I: 1854-1954 Historische schetsen. Deel II: 1854-1979. Algemene en landbouwkundige ontwikkelingen
16208: BLIJHAM/BAAS, M.J. - Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw 1854-1979. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan. Algemene en landbouwkundige ontwikkelingen
16207: BLIJHAM/BURINGH, E. - Afdeling Blijham Groninger Mij van Landbouw 1854-1954. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan. Historische schetsen
21180: BLOK, DIANA/PONIATOWSKA, E. - Diana Blok. Blood ties & other bonds
8936: BLOK, MAREE & LUGTHART, BAS/BOS, E./MOUS, H. - Maree Blok & Bas Lugthart. Motion Pictures
731: BLOK, P.J. - Oorkondenboek van Groningen en Drente
1196: BLOK, MAREE/LUGTHART, BAS/BOS, E./MOUS, H. - Maree Blok/Bas Lugthart. Motion Pictures
1717: BLOK, J.R. - Hedendaagse Nederlandse fijnschilderkunst/Contemporary Dutch painting
1318: BLOK, J.R. - Hedendaagse Nederlandse fijnschilderkunst/Contemporary Dutch painting
10193: BLOM, ASTRID/BRUYNS, T.J.J. - Getekend. Astrid Blom
20887: BLOTKAMP, C. & Y.KOOPMANS - Magie en zakelijkheid. Realistische schilderkunst in Nederland 1925-1945
1299: BÖCKER, HERMANN/WANDSCHNEIDER, A. - Hermann Böcker 1890-1978. Die Sprache der Landschaft
21358: BODIFÉE, PAUL/SMIT-MULLER, R.H. - Paul Bodifée. Schilder van stad en land
16605: BODIFÉE, PAUL/SMIT-MULLER, R.H. - Paul Bodifée. Schilder van stad en land
263: BODT, S. DE/HAAN, M. DE - Bloemstillevens uit Nederland en België 1870-1940
20118: BOECKL, HERBERT/BRUGGER, I. & K.A. SCHRÖDER - Herbert Boeckl
7078: BOEKHOLT, P.TH.F.M. - De hervorming der scholen. Het onderwijs in Drenthe in de eerste helft van de negentiende eeuw
6996: BOEKHOLT, P.TH.F.M. - Dr. J. Naarding 1939-1947. Verslag van een onderzoek naar zijn gedragingen tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van het projectbestuur van het Naardinginstituut
19303: BOEKHOLT, P.TH.F.M. - Dr. J. Naarding 1939-1947. Verslag van een onderzoek naar zijn gedragingen tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van het projectbestuur van het Naardinginstituut
1902: BOEKHOLT, P.T.F.M. - Gemeentehuizen in Drenthe
926: TEN BOER/FEENSTRA, H. - Ten Boer. Eén gemeente, negen dorpen
822: BOER, T.J. DE - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken
7381: TEN BOER/KUIL, D. - Kroniek van Ten Boer 1981-1990
6448: TEN BOER/VELDMAN, E. - Fotoboek Ten Boer. Een historisch overzicht
13999: BOER, REM DE/BROERS, IJ - Rem de Boer. Schilder
12649: TEN BOER/FEENSTRA, H. - Ten Boer. Eén gemeente, negen dorpen
12198: BOER, ADRIAAN/BOER, D./EILERS, B.F. - Adriaan Boer. Pionier der kunstzinnige fotografie. Een keuze uit zijn voornaamste werk met analyse der composities, korte levensloop en karakterschets
19035: BOERMA, A. - Kapitein J.M. Beukema. Zoon van het boerenland, zeeman van formaat, geschoold door de Minerva. Jacob Mennes Beukema. Boerenzoon, zeeman, kapitein, landbouwer. Een bijzondere man (uit de Marne) in de 19e eeuw
17744: BOERMA, A - De golven bedwongen, de dalen niet geteld. 200 jaar zeevaartonderwijs in Groningen
17030: BOERMA, A - Voorwaarts 100 voorwaarts. Een witte zwaan onder bruine vloot op weg naar de nieuwe eeuw
17033: BOERMA, A - De golven bedwongen, de dalen niet geteld. 200 jaar zeevaartonderwijs in Groningen
16946: BOERMA, A. - Kapitein J.M. Beukema. Zoon van het boerenland, zeeman van formaat, geschoold door de Minerva. Jacob Mennes Beukema. Boerenzoon, zeeman, kapitein, landbouwer. Een bijzondere man (uit de Marne) in de 19e eeuw
13525: BOERRIGTER, HAN/OS, A.E.L.H. VAN - Han Boerrigter. Glad to be (a)round
1342: BOERSMA, F.P./MULDER, H.A. - Galerie Wiek XX-XX jaar 1977-1997. Met een knipoog naar de werkelijkheid
1343: BOERSMA, F.P./MULDER, H.A. - Galerie Wiek XX-XX jaar 1977-1997. Met een knipoog naar de werkelijkheid
3146: BOEYEN, MARI/HEFTING, P. - Mari Boeyen
12308: BOGAERS, M.R. - De Porceleyne Fles. De wedergeboorte van een Delftse aardewerkfabriek
1818: BOGART, BRAM/VERCAUTEREN, R. - Bram Bogart. Kortenbos 1988-1996
17978: BOGART, BRAM/VERCAUTEREN, R. - Bram Bogart. Kortenbos 1988-1996
15385: BOGART, BRAM/GRIBLING, F. - Bram Bogart. Tekens van bestaan/Marks of existence. Werk op papier 1940-1999
1352: BÖHM, HARTMUT/BLESS, F. - Hartmut Böhm
6732: BOIJENGA, T.W. - Drenthe bouwt. De start van de DOMO
21034: BOITEN, E.A.J. - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945
7608: BOITEN, E.A.J. - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945
3274: BOITEN, L./LEOPOLD, J.H. - Pronkstukken van Katholiek kerkzilver in Groningen
17710: BOLHUIS, GERRIT/TEEUWISSE, J. - Gerrit Bolhuis. Monografie van het Sculptuur Instituut 3
17711: BOLHUIS, GERRIT/TEEUWISSE, J. - Gerrit Bolhuis. Monografie van het Sculptuur Instituut 3
21126: BOLLAND,GERARDUS JOHANNES PETRUS JOSEPHUS (GERARD) /OTTERSPEER, W. - Bolland. Een biografie
10120: BOLLING, JOHAN/DIJK, F. VAN - In alle bescheidenheid. De schilder Johan Bolling
3522: BON, WILLEM FREDERIK/BON, E. - Willem Frederik Bon 1904-1990. Tekeningen
1024: BONNARD, PIERRE/TERRASSE, A. - Pierre Bonnard. Centenaire de sa naissance
6071: BONS, EDITH/SPANJAARD, H. - Edith Bons
19620: BONTEKOE, G.A. - Drentsche kroniek van het bevrijdingsjaar
20435: BOOGAART, DINIE/RIDDERBOS, B. - Dinie Boogaart. Werk 1983-2000
20967: BOOGAART, DINIE/RIDDERBOS, B. - Dinie Boogaart. Werk 1983-2000
20867: BOOGAART, DINIE/RIDDERBOS, B. - Dinie Boogaart. Werk 1983-2000
13567: BOOGAERTS, PIERRE - Pierre Boogaerts. Série écran - Screen series - Scherm serie
8921: BOOM, HARRY/DOORMAN, S.J. - 25 portretten Harry Boom
13278: BOOM, HARRY/DOORMAN, S.J. - 25 portretten Harry Boom
1644: BOON, JAN/SWILLENS, P.T.A. - Jan Boon. Schilder, teekenaar, etser, houtsnijder
16163: BOON, ARIE VAN DER/VOORHOEVE, M.E. - Arie van der Boon 1886-1961. Schilderijen, tekeningen, grafiek
7134: BOOSTEN, GÈR/KERSTEN, T./ALEXANDER, E. - Prometheus in de Stadsschouwburg van Maastricht. Een schildering van Gèr Boosten
15223: BOOSTEN, GÈR/JANSSEN, H. - Ger Boosten. Nexus or burning into pure spirit. Paintings and Works on Paper
19885: BOOT, HENRI FRÉDÉRIC/HUIG, M. - H.F. Boot. Legendarisch leermeester van Kees Verwey
19887: BOOT, HENRI FRÉDÉRIC/HUIG, M. - H.F. Boot. Legendarisch leermeester van Kees Verwey
12310: BOOT, M. - Rozenburg 1883-1917. Geschiedenis van een Haagse fabriek
7360: BOOTSMA, P.J.E. - Op de golven van het tij. 75 jaar Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum
19629: BOOTSMA, P.J.E. - Op de golven van het tij. 75 jaar Vereniging Noordelijk Scheepvaartmuseum
2810: BORGER/KUYPER, J. - Kaart Gemeente Borger (circa 1867). Uit: Gemeente-Atlas van Nederland. Provincie Drenthe
18659: BORGER/OOTJERS, R. - Geschiedenis van Borger
18594: BORGER/OOTJERS, R. - Geschiedenis van Borger
20228: BORGER & ODOORN/VRIES, G.E. DE/WATERBOLK, H.T. - 200 jaar Veenkoloniën van Borger en Odoorn
16836: BORGER/BROOD, P. - Kadastrale atlas van Drenthe 1832. Deel VII Borger
15044: BORGER & ODOORN/VRIES, G.E. DE/WATERBOLK, H.T. - 200 jaar Veenkoloniën van Borger en Odoorn
21238: BORGERCOMPAGNIE/BOS-NIEWOLD, A. - De Groninger Borgercompagnie. Een overzicht in woord en beeld tot 1980
17200: BORGHUIS, TOON/BEEK, W. VAN DER - Toon Borghuis
9153: BORGHUIS, TOON/BEEK, W. VAN DER - Toon Borghuis
16667: BORGHUIS, TOON/BEEK, W. VAN DER - Toon Borghuis
9001: BORST, WIM/HIDDING, A. - Wim Borst. Delingen/Verbindingen
5629: BORST, WIM/HIDDING, A. - Wim Borst. Delingen/Verbindingen
4209: BOS, E. - Een palmboom bij Zuidwolde. Vijfentwintig opstellen over De Ploeg
20388: BOS, PAUL CHRISTIAAN/BAKKER, N. - Verwonderd zien/The eyes amazed. Werken van Paul Christiaan Bos. A selection of the works of Paul Christiaan Bos. Schilder en etser/Painter and etcher
19881: BOS, PAUL CHRISTIAAN/BAKKER, N. - Verwonderd zien/The eyes amazed. Werken van Paul Christiaan Bos. A selection of the works of Paul Christiaan Bos. Schilder en etser/Painter and etcher
13455: BOS, E. - Een palmboom bij Zuidwolde. Vijfentwintig opstellen over De Ploeg
11860: BOSBOOM, JOHANNES/HENNUS, M.F. - Johannes Bosboom
9228: BOSBOOM, JOHANNES/GLAVIMANS, A. - Johannes Bosboom. Een en ander betrekkelijk mijne loopbaan als schilder
6301: BOSBOOM, JOHANNES/DINKELAAR, C.H./KAATMAN, D.L. - Johannes Bosboom 1817-1891. Schilder van licht, schaduw en kleur
11204: BOSBOOM, JOHANNES/MARIUS, G.H./MARTIN, W. - Johannes Bosboom. Met 80 heliogravuren en lichtdrukken in toon en in kleuren
13190: BOSBOOM, JOHANNES/GLAVIMANS, A. - Johannes Bosboom. Een en ander betrekkelijk mijne loopbaan als schilder
4838: BOSCH, JUDITH TEN/VRIES, A. DE - Judith Ten Bosch. Vijverschilderijen
3171: BOSCH, WIM/ROOSMALEN, A. VAN - Skindeep. Wim Bosch. Schilderijen 1993-1996
3082: BOSCH, HENK VAN DEN/SOETERS, N./HOEN, P. 'T - Highlights. Henk van den Bosch. Schilderijen
18173: BOSCH REITZ, SIGISBERT CHRÉTIEN/FERDINANDUSSE, R. & A. BLOKLAND - Bosch Reitz. Schilder en wereldreiziger rond 1900
21116: BOSCH JEROEN/METTRA, C. - Jeroen Bosch
4001: BOSCHÈRE, JEAN DE/WARMOES, J. - Jean de Boschère 1878-1953. Le centenaire de sa naissance
20154: BOSCHMA, C. - Meesterlijk Vee. Nederlandse veeschilders 1600-1900
17607: BOSCHMA, C. - Meesterlijk Vee. Nederlandse veeschilders 1600-1900
4199: BOSMAN, HANS/NIENHUIS, E. - Hans Bosman
5383: BOSSAERT, JOZEF/BOSHOUWERS, C./EIJSVOGELS, A. - Als ich can. Jozef Bossaert en Open Atelier De Westerhelling
1045: BOTKE, IJ - Ziedaar Italië! Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië. Over onder meer Piet van der Hem, Jannes de Vries, Jan Wiegers, Johan Dijkstra
17857: BOTKE, IJ & H. MARING - De Groninger boer. De wording van een nieuwe plattelandselite 1775-1875
14956: BOTKE, IJ - Ziedaar Italië! Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië. Over onder meer Betzy Rezora Akersloot-Berg, Piet van der Hem, Pier Pander, Maurits Cornelis Escher, Jannes de Vries, Anco Wigboldus, Jan Wiegers, Johan Dijksta en Germ de Jong
16666: BOTTEMA, TJEERD/JANSMA, L. - Tjeerd Bottema. Mijn leven
18583: BÖTTGER, KLAUS/PIZZICHINI & C. HART - Eros & Thanatos. Erotic drawings by Klaus Böttger
20475: BÖTTGER, KLAUS/PIZZICHINI & C. HART - Eros & Thanatos. Erotic Drawings by Klaus Böttger
11862: BOUCHE, GEORGE/GRANOFF, K. - Bouche
5313: BOUCHIER, TON/BOSCHMA, F. - Ton Bouchier. Schilderijen 1996-1997
13341: BOUCHIER, TON/HODEL, R. - Ton Bouchier
12780: BOUCHIER, TON/HODEL, R. - Ton Bouchier
8198: BOUDIN, EUGÈNE/SELZ, J. - Eugène Boudin
6277: BOULANGER, GRACIELA RODO - Graciela Rodo Baulanger
166: BOULANGER, GRACIELA RODO - Graciela Rodo Baulanger
19689: BOURTANGE/BORGELD-HILLER, G. - Naar de openbare school in Bourtange. Het 75-jarig bestaan van de Willem Lodewijckschool
9829: BOURTANGE - Platte Grond van de Fortresse Bourtange. Kopergravure
18901: BOURTANGE/KOEMAN-POEL, G.S. - Bourtange. Schans in het moeras en Chronique de Bourtange
19819: BOUTEN, ARMAND/BERG, S. VAN DEN - Kunst maakt zichzelf. Een diepgeworteld expressionisme. Armand Bouten (1893-1965)
21084: BOUVRIE, JAN DES/LEUR-VAN DUYN, M. DE & H. VAN DE WILLIGE - Jan des Bouvrie. Art & Design
19748: BOUVRIE, JAN DES/STOELTIE, B. & R. STOELTIE - Dutch style. Jan des Bouvrie
19049: BOUWER, K. - Brink en streek. Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau
17417: BOUWER, K. - Brink en streek. Cultuurlandschapsvormen aan de westzijde van het Drents plateau
12160: BOWN, JANE/BILLEN, A. - Jane Bown. Observer
18052: BOYENS, P. - Meesterwerken van moderne Belgische kunst. De collectie Simons
14092: BOYENS, P. & BOYENS, J. - Expressionisme in Nederland 1910-1930
6697: BRAAKE, G. TER - Drentse Havezaten. Van Huis te Anssen tot Huize Westrup
18691: BRAAKE, G. TER - Drentse Havezaten. Van Huis te Anssen tot Huize Westrup
2488: BRACHES, E. - Het boek als Nieuwe Kunst 1892-1903. Een studie in Art Nouveau
20412: BRACQUEMOND, FÉLIX/RAPPARD-BOON, C. VAN - Félix Bracquemond 1833-1914
12262: BRACQUEMOND, FÉLIX/RAPPARD-BOON, C. VAN - Félix Bracquemond 1833-1914
5369: BRAEKELEER, HENRI DE/CONRARDY, C. - Henri de Braekeleer
3991: BRAEKELEER, HENRI DE/CONRARDY, C. - Henri de Braekeleer
21073: BRAEKELEER, HENRI DE/TODTS, H. - Henri de Braekeleer 1840-1888
14552: BRAEKELEER, HENRI DE/GILLIAMS, M. - Inleiding tot de idee Henri de Braekeleer
16191: BRAKKE, J./SCHUURHUIS, J. - 25 jaar Drents Schildersgenootschap
18941: BRAKKE, J./SCHUURHUIS, J. - 25 jaar Drents Schildersgenootschap
4674: BRAKMAN, WILLEM/KLEINRENSINK, G.J. - Willem Brakman. Letter in kleur. Schilderijen en tekeningen
12269: BRAND, J./BROOS, K. - Magisch Realisten en tijdgenoten in de verzameling van het Gemeentemuseum Arnhem
10962: BRANDS, EUGÈNE/STOKVIS, W./WELLING, D. - Eugène Brands
9966: BRANDS, EUGÈNE/GARREL, B. VAN - Eugène Brands. Collectie G. Hofland
4227: BRANDS, EUGÈNE/STOKVIS, W. - Eugène Brands. In het teken van het experiment
3176: BRANDS, EUGÈNE/STOKVIS, W. - Eugène Brands. In het teken van het experiment
20962: BRANDS, EUGÈNE/GARREL, B. VAN - Eugène Brands. Collectie G. Hofland
18721: BRANDS, EUGÈNE/WINGEN, E. - Eugène Brands
17894: BRANDS, EUGÈNE/WINGEN, E. - Eugène Brands. Schilderijen
14834: BRANDS, EUGÈNE/WINGEN, E. - Eugène Brands. Schilderijen
14380: BRANDS, EUGÈNE/GARREL, B. VAN - Eugène Brands. Collectie G. Hofland
5319: BRANDT, ROB - Rob Brandt
19614: BRANDT, WARREN/WEBER, N.F. - Warren Brandt
17419: BREEMHAAR/VRIES, A. DE - Breemhaar. Een centrum in de wereld
16251: BREEMHAAR/VRIES, A. DE - Breemhaar. Een centrum in de wereld
13550: BREGMAN, BOELE/TASELAAR, E./MERCUUR, T. - Boele Bregman 1918-1980. Een overzicht
3942: BREIN, JAN/BEEK, W. VAN DER - Jan Brein. Aquarellen/Aquarelles/Watercolours 1941-2001
17509: BREITNER, GEORGE HENDRIK/SCHENDEL, A. VAN - G.H. Breitner
16380: BREITNER, GEORGE HENDRIK/SCHENDEL, A. VAN - G.H. Breitner
9227: BREITNER, GEORGE HENDRIK/WAALS, J.C. VAN DER - Breitner tussen de schilders van Amsterdam
21360: BREITNER, GEORGE HENDRIK/BERGSMA, R. & P. HEFTING - George Hendrik Breitner 1857-1923. Schilderijen, tekeningen, foto's
3096: BREITNER, GEORGE HENDRIK/HEFTING, P.H. - G.H. Breitner in zijn Haagse tijd
3097: BREITNER, GEORGE HENDRIK/HEFTING, P.H. - G.H. Breitner in zijn Haagse tijd
19991: BREITNER, GEORGE HENDRIK - G.H. Breitner 1857-1923
1885: BREITNER, GEORGE HENDRIK/HEFTING, P.H. - G.H. Breitner
18623: BREITNER, GEORGE HENDRIK/VENEMA, A. - G.H. Breitner 1857-1923
13848: BREITNER, GEORGE HENDRIK/BAARD, C.W.H. - Tentoonstelling Breitner ingericht door de gemeente Amsterdam
1239: BREITNER, GEORGE HENDRIK/VENEMA, A. - G.H. Breitner 1857-1923
5743: BRESCIANINO, CLEMENTINA/MARGONARI, R. - Clementina Brescianino. Gli archi attendono un cerchio impossibile
13629: BRINK, JAN ROELOF M. VAN DEN/ - Jan Roelof M. van den Brink
12598: BRINK, JAN ROELOF VAN DEN - Sint-Janslied. Zestien aquarellen door Jan Roelof van den Brink
8844: BRINKMAN, FLORIS/BAARD, H.P. - Floris Brinkman
20000: BRINKMAN, FLORIS - Floris Brinkman
13900: BRINKMAN, FLORIS/WESSEM, J. VAN - Floris Brinkman. Periode 1992-1995
10733: BRINKMAN, FLORIS/WESSEM, J. VAN - Floris Brinkman. Periode 1992-1995
17187: BRINKS, KUNO/VETH, C. - Kuno Brinks. Etser en Graveur
16546: BRINKS, KUNO/VETH, C. - Kuno Brinks. Etser en Graveur
13265: BROCAS, MAURICE/JACQUES, J./MARCKE TEN DRIESSCHE, R.K. DE - Constellation. Bois gravés de Maurice Brocas
9928: BROCKSIEPER, HEINRICH/ROEDER, H./BRUNOTTE, J. - Heinrich Brocksieper 1898-1968. Nahsichten
14381: BROECK, FRANK VAN DEN/POOT, J. & P. TEGENBOSCH - Frank Van den Broeck. Tekeningen, pastels, aquarellen en schilderijen/Drawings, pastels, watercolours and paintings 1988-1991
5834: BROEK, KIMMY TEN/MEUTGEERT, H. - Kimmy ten Broek. Portretten
11792: BROEKMAN, BARBARA - Barbara Broekman
20822: BROEKMANS, MARLO/DURAND, R. - Marlo Broekmans. Erotic Photography
12870: BROERSE, KEES/SCHALENKAMP, J. - Spaanse schetsen. Met illustraties van Kees Broerse. Uitgegeven ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Drukkerij A. van der Schaaf & Zn. N.V., Enschede
11015: BROKKE, HENK/THOBEN, P. - Een wereld in evenwicht. De artistieke nalatenschap van Henk Brokke 1914-1984
12496: BROMET, J./ENDT, N. VAN DER - Nederlandse naïeve kunst
711: BRONGERS, G.A. - Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Vijf eeuwen geschiedenis van een Drents-Groningse familie
18940: BRONGERS, J.A. - 1833: Reuvens in Drenthe. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in de eerste helft van de negentiende eeuw/A contribution to the history of Dutch archaeology in the first half of the nineteenth century
16775: BRONGERS, G.A. - Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Vijf eeuwen geschiedenis van een Drents-Groningse familie
16590: BROOD, P. - Nieuw Drents Repertorium. Deel 1 Bibliografie van de Drentse geschiedenis
7956: BROOD, P. - Vier Drentse Huisarchieven. Inventarissen van de Huisarchieven De Havixhorst, De Klencke en Oldengaerde en supplement op de inventaris van Batinge
781: BROOD, P. - Nieuwe Groninger Encyclopedie
7089: BROOD, P. - Vier Drentse Huisarchieven. Inventarissen van de Huisarchieven De Havixhorst, De Klencke en Oldengaerde en supplement op de inventaris van Batinge
11201: BROOD, P. - Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen
19443: BROOD, P. - Nieuw Drents Repertorium. Deel 1 Bibliografie van de Drentse geschiedenis
19524: EEN/BROOD, P. - Van Eden tot heden. Geschiedenis van het dorp Een
19527: EEN/BROOD, P. - Van Eden tot heden. Geschiedenis van het dorp Een
18880: BROOD, P. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822
17428: BROOD, P. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822
16997: BROOD, P./FRANKOT, H. - Spint Arwt'n. Drents Genealogisch Tijdschrift. 6e jaargang 1978, nummers 1-6
16998: BROOD, P./FRANKOT, H. - Spint Arwt'n. Drents Genealogisch Tijdschrift. 5e jaargang 1977, nummers 1-6
16755: BROOD, P. - Ons Waardeel. Tijdschrift voor geschiedenis en genealogie. 6e jaargang, 1986, nummers 1-6
16756: BROOD, P. - Ons Waardeel. Tijdschrift voor geschiedenis en genealogie. 5e jaargang, 1985, nummers 1-6
16758: BROOD, P. - Ons Waardeel. Tijdschrift voor geschiedenis en genealogie. 3e jaargang, 1983, nummers 1-6
16759: BROOD, P. - Ons Waardeel. Tijdschrift voor geschiedenis en genealogie. 2e jaargang, 1982, nummers 1-6
16760: BROOD, P. - Ons Waardeel. Tijdschrift voor geschiedenis en genealogie. 1e jaargang, 1981, nummers 1-6
15830: BROOD, P./FRANKOT, H. - Spint Arwt'n. Drents Genealogisch Tijdschrift. 4e jaargang 1976, nummer 3 en 5e jaargang 1977, nummer 3
15832: BROOD, P. - Spint Arwt'n. Drents Genealogisch Tijdschrift. 8e jaargang 1980, nummers 1, 3-4, 6
15833: BROOD, P./FRANKOT, H. - Spint Arwt'n. Drents Genealogisch Tijdschrift. 5e jaargang 1977, nummers 1-6
15836: BROOD, P. - Ons Waardeel. Tijdschrift voor geschiedenis en genealogie. 1981, nummers 1-6
15837: BROOD, P. - Ons Waardeel. Tijdschrift voor geschiedenis en genealogie. 1981, nummers 1-6
15828: BROOD, P./FRANKOT, H. - Spint Arwt'n. Drents Genealogisch Tijdschrift. 5e jaargang 1977, nummers 1-4
15831: BROOD, P. - Spint Arwt'n. Drents Genealogisch Tijdschrift. 7e jaargang 1979, nummers 1-5
15454: BROOD, P. - Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen
14930: BROOD, P./FRANKOT, H. - Spint Arwt'n. Drents Genealogisch Tijdschrift. 4e jaargang 1976, nummers 3-6
21320: BROUWER, A. - Parenteel Salomons 1650-1999. Een geslacht van verveners, schippers en landbouwers afkomstig uit Gasselternijveen. Deel I en deel II
6241: BROUWER, JAN/VEEN, J. VAN DER - Jan Brouwer 1950-2000
3457: BROUWER, JAN/VEEN, J. VAN DER - Jan Brouwer 1950-2000
16960: BROUWER, A. - Het Veenkoloniale geslacht Brouwer (De Juis Brouwer) 1550-1992. Schoenmakers, bierbrouwers, zeelieden en landbouwers
16833: BROUWER, A. - Het voor- en nageslacht van Hindrik Sierts Wierenga en Grietje Alberts 1650-1989
16647: BROUWER, R./ROOSENBOOM, H. - Simon Woudwijk, Mattie Schilders, Adriaan Seelen. Synergie
14441: BROUWER, A. - Parenteel Salomons 1650-1999. Een geslacht van verveners, schippers en landbouwers afkomstig uit Gasselternijveen. Deel I en deel II
13479: BROUWERS, ADRIAAN/REDEKER, H./EGGEN ,J. - Over een nieuwe horizon schouwen/Seeing beyond a new horizon. Adriaan Brouwers
21068: BROUWERS, JEROEN - Jeroen Brouwers. Geheime kamers
20488: BROUWERS, JEROEN - Jeroen Brouwers. Joris Ockeloen en het wachten
18503: BROUWERS, ROB/LEERSSEN, J. - Rob Brouwers. Grensganger
14254: BROUWERS, ROB/LEERSSEN, J. - Rob Brouwers. Grensganger
12620: BROUWERS, ADRIAAN/REDEKER, H./EGGEN ,J. - Over een nieuwe horizon schouwen/Seeing beyond a new horizon. Adriaan Brouwers
20912: BROUWERS, JEROEN - Jeroen Brouwers. Zonsopgangen boven zee
20910: BROUWERS, JEROEN - Jeroen Brouwers. Winterlicht. Een vergeetboek
21069: BROUWERS, JEROEN - Jeroen Brouwers. De zondvloed
21070: BROUWERS, JEROEN - Jeroen Brouwers. Zomervlucht
20170: BROWN, C. - Niet ledighs of ydels. Nederlandse genreschilders uit de zeventiende eeuw
832: BRUCHERUS, H.H. - Gedenkboek van Stad en Lande. In zig behelzende ene naamlijst van de predikanten dezer provincie sedert 1594 tot 1792...Nevens een bericht aangaande het christendom alhier...ene historie van de hervormde kerk en schoolen in dit gewest...
3613: BRUCHERUS, H.H. - Gedenkboek van Stad en Lande. In zig behelzende ene naamlijst van de predikanten dezer provincie sedert 1594 tot 1792...Nevens een bericht aangaande het Christendom alhier...Als mede ene historie van de Hervormde Kerk en schoolen in dit gewest...
5302: BRUCKMAN, LODEWIJK KAREL/ANTONISSE, R. - Uit wat vergaat ontstaat steeds iets nieuws. Het levensverhaal van een magisch realist. Lodewijk Bruckman
4219: BRUCKMAN, LODEWIJK KAREL/ANTONISSE, R. - Uit wat vergaat ontstaat steeds iets nieuws. Het levensverhaal van een magisch realist. Lodewijk Bruckman
21279: BRUEGEL, PIETER/GENAILLE, R. - Bruegel De Oude
20149: BRUEGEL, PIETER/HAGEN, R-M. & R. HAGEN - Pieter Bruegel de Oudere rond 1525-1568. Boeren, zotten en demonen
20150: BRUEGEL, PIETER/FRYNS, M. - Pieter Breughel de Oude
21169: BRUEGEL/MERTEN, E. - Bruegel. Over de schildersfamilie Pieter Bruegel de Oudere, Pieter Bruegel de Jongere, Jan Bruegel de Oudere en Jan Bruegel de Jongere
21114: BRUEGHEL DE JONGE, PIETER/BRINK, P. VAN DEN - De Firma Brueghel
14209: BRUGGE, JAN/SMIT-MULLER, R.H. - Jan Brugge 1918-2000
19174: BRUGGENCATE, C. TEN & K. BUSCHMAN - De Ploeg 75. Een kroniek van de Groninger kunstkring 1918-1993
17333: BRUGGENCATE, C. TEN/BUSCHMAN, K. - De Ploeg 75. Een kroniek van de Groninger kunstkring 1918-1993
11420: BRUIN, J. DE - Plakkaten van Stad en Lande. Overzicht van Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795
5356: BRUIN, J. DE - Plakkaten van Stad en Lande. Overzicht van Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795
6572: BRUINS, E. - Drenthe in beelden
21091: BRUINS, L.H. - Het claveboeck van Johan Tiassens
20172: BRUNENBERG, ALDA/TULLEMANS, J. - Een eigenzinnig bestaan/A wilful existence. Keramiek van/Ceramics by Alda Brunenberg
11182: BRUNI, BRUNO/MÜLLER, H.H. - Bruno Bruni. Neue Arbeiten 1977 bis 1982. Lithographien, Zeichnungen und Gouachen
21222: BRUNI, BRUNO/FLEMMING, H.T. - Bruno Bruni
10756: BRUNI, BRUNO/FLEMMING, H.T. - Bruno Bruni
11646: BRUNOVSKY, ALBÍN/PETERAJOVÁ - Albín Brunovsky
21286: BRUNOVSKY, ALBÍN/PETERAJOVÁ, L. - Albín Brunovsky
10154: BRUNOVSKY, ALBÍN/PETERAJOVÁ - Albín Brunovsky
21181: BRUNOVSKY, ALBÍN/PETERAJOVÁ - Albín Brunovsky
8949: BRUSSE, MARK/BLESS, F. - Mark Brusse
5439: BRUSSE, MARK/PIGUET, P. - Mark Brusse. Réponse en question. Sculptures dessins
14893: BRUSSE, MARK/GRINTEN, H. VAN DER - Mark Brusse. Werken van 1959-1979
374: BRUSSEL, ANNEKE VAN/NIEUWENDIJK, K. - Anneke van Brussel. Schilderijen/Paintings. Verzamelde dromen/Collected Dreams
3284: BRUSSEL, ANNEKE VAN/NIEUWENDIJK, K. - Anneke van Brussel. Schilderijen/Paintings. Verzamelde dromen/Collected Dreams
498: BRUYN OUBOTER, RUDOLF DE/WACKIE EYSTEN, P./FÉLIX-FAURE, L. - Rudolf de Bruyn Ouboter. Prins der aquarellisten
21144: BUBER, MARTIN - Martin Buber. De vraag naar de mens. Het anthropologisch probleem historisch en dialogisch ontvouwd
21145: BUBER, MARTIN - Martin Buber. Voordrachten over opvoeding en autobiografische fragmenten
2194: BUCHHOLZ, ERICH/WIESENMAYER, I. - Erich Buchholz. Graphik, Malerei, Relief, Architektur, Typographie
4212: BUDDE, SIJBE/RIJNTJES, G.J.P. - Sijbe Budde. Fotograaf/Typograaf
17655: BUIJS, H. - Nederlandse Realisten na 1950
20971: BUIJS, H. - Nederlandse Realisten na 1950
5987: BUIJS, HEDDA WILLEM/MEYDEN, H. VAN DER - Hedda Willem Buijs. Beeldend vormgever
17017: BUINERVEEN/NIEZING, H. - Buinerveen. Een dorp met een viersprong
14242: BUINERVEEN/NIEZING, H. - Buinerveen. Een dorp met een viersprong
19843: BULATOV, ERIK/PRENZLER, A. - Erik Bulatov. Freiheit ist Freiheit/Freedom is Freedom
19848: BULATOV, ERIK/PRENZLER, A. - Erik Bulatov. Freiheit ist Freiheit/Freedom is Freedom
10539: BULDER, NICO J.B./CROUWEL, W./NIEMEIJER, J.A. - Bulder opnieuw
7269: BULDER, NICO - De Nieuwekerk te Groningen uit het midden der 17e eeuw. Pentekening van N.J.B. Bulder
5059: BULDER, NICO/NIEMEIJER, J.A. - Nico Bulder 1898-1998
20401: BULDER, NICO/NIEMEIJER, J.A. - Nico Bulder 1898-1998
20367: BULDER, NICO/RHEBERGEN, J. - Schoonheid in zwart-wit. De exlibris van Nico J.B. Bulder
19445: BULDER, NICO/NIEMEIJER, J.A. - Nico Bulder. De houtgraveur
20968: BULDER, NICO J.B./CROUWEL, W./NIEMEIJER, J.A. - Bulder opnieuw
16588: BULDER, NICO/NIEMEIJER, J.A. - Nico Bulder. De houtgraveur
1513: BULDER, NICO/RHEBERGEN, J. - Schoonheid in zwart-wit. De exlibris van Nico J.B. Bulder
4022: BULLOCK, WYNN/JOHNSON, C./BULLOCK-WILSON, B. - Wynn Bullock
17023: BULTHUIS-DRAYER, J. - Genealogie Bulthuis-Drayer
18770: BUNING, L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888
16472: BUNING, L. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748-1888
5299: BURGHARDT, F.R.C. - Inventaris van het archief van de familie Gratama en aanverwante families (1714) 1758-1992 (1995). Met genealogieën van Gratama en verwante families
15175: BURGHARDT, F.R.C. - Inventaris van het archief van de familie Gratama en aanverwante families (1714) 1758-1992 (1995). Met genealogieën van Gratama en verwante families
762: BURINGH, E. - Stamboom van de familie Buringh. Met bijlagen van een paar takken in de vrouwelijke lijn
17022: BURINGH, E. - Stamboom van de familie Buringh. Met bijlagen van een paar takken in de vrouwelijke lijn
1439: BURNE-JONES, EDWARD/HARRISON, M./WATERS, B. - Burne-Jones
19337: BURY, POL/PAHLKE, R.E. - Pol Bury. Mit Oeuvrekatalog/avec catalogue raisonné/met oeuvrecatalogus
16616: BURY, POL/PAHLKE, R.E. - Pol Bury. Mit Oeuvrekatalog/avec catalogue raisonné/met oeuvrecatalogus
11024: BUS, BRAM - Bram Bus. Zeichen/Signs/Signes/Tekens
20423: BUSSER, GEURT/BOLLEN, P. - Geurt Busser. Waddenschilder
217: BUUL, H.J.P.C. VAN - Uit de boeken van Eugène Strens. De verzameling Strens in het Museum van het Boek
18057: BUUNK, F. - De Edese Cahiers. Deel 1: De tijd houdt de pas in. Deel 2: Met andere ogen. Deel 3: Als de dag van gisteren.
11235: CAELEN, JOS/FREDERIKS, P.W./KRAMER, I. - Jos Caelen. Tekenen als verslaving
5384: CALS, JOSEPH/KLASTER, J.B. - Joseph Cals. Schilderijen/Paintings 1982-1987
353: CALS, JOSEPH/LACROIX, R. - Joseph Cals
13140: CALS, JOSEPH - Joseph Cals. Tentoonstelling/Exhibition
20869: CAMPEN, JEF VAN/JOLE, M. VAN - Jef van Campen. Tijdloze emoties
20490: CAMPERT, REMCO - Remco Campert. Alle bundels gedichten
21179: CANALETTO/PEDROCCO, F. - Canaletto and the Venetian Vedutisti
20361: CANTRE, JAN-FRANS & JOZEF/RIDDER, A. DE - Retrospectieve Jan-Frans en Jozef Cantre
20177: CARAVAGGIO/VSEVOLOZHSKAYA, S.& I. LINNIK - Caravaggio and his followers
21176: CARAVAGGIO/HUNT, P. - Caravaggio
21247: CARAVAGGIO/BASSO, C. - Caravaggio
13031: CARPEAUX, JEAN-BAPTISTE/RAMADE, P./MARGERIE, L. DE - Jean-Baptiste Carpeaux. Peintre
6602: CARTER, CLARENCE HOLBROOK/TRAPP, F.A. - Clarence Holbrook Carter
11520: CASTRO, SERGIO DE/SUTTON, D. - Sergio de Castro
1058: CAVAEL, ROLF/WIRTH, G. - Cavael. Linie und Bewegung. Zeichnungen
10578: CÉZANNE, PAUL/SWINGLEHURST, E. - Leven en werk van Cézanne
13004: CÉZANNE, PAUL/FIEVET, S. - Cézanne
10632: CÉZANNE, PAUL/TAILLANDIER, Y - P. Cézanne
16448: CHABOT, HENDRIK/DOELMAN, C. - Hendrik Chabot
9995: CHABOT, HENDRIK/VOLLEMANS, K. - Chabot. The moon and the eye/De maan en het oog
9536: CHABOT, HENDRIK/HAMMACHER, A.M. - Hendrik Chabot
5140: CHABOT, HENK/VOLLEMANS, K./BEKS, M. - Henk Chabot. Concerterende landschappen
4733: CHABOT, HENDRIK/HAMMACHER, A.M. - Hendrik Chabot
3233: CHABOT, HENDRIK/OTT, L. - Hendrik Chabot. Leven en werk
18742: CHABOT, HENDRIK/DOELMAN, C. - Hendrik Chabot
13965: CHABOT, HENDRIK/TERGAST, N. - Hendrik Chabot
13305: CHABOT, HENK/VOLLEMANS, K./BEKS, M. - Henk Chabot. Concerterende landschappen
13314: CHABOT, HENDRIK/VOLLEMANS, K. - Chabot. The moon and the eye. De maan en het oog
3305: CHAGALL, MARC/MARITAIN, R. - Chagall ou l'orage Echanté
1134: CHAILLOUX, ROGER/REDEKER, H. - Roger Chailloux
8959: CHAILLOUX, ROGER/REDEKER, H. - Roger Chailloux
6135: CHANTAREL, JACQUES/ARTAUD, E. - Jacques Chantarel. L'Espace lumière
20107: CHARDIN, JEAN-BAPTISTE SIMÉON/ROSENBERG, P. - Chardin 1699-1779
13551: CHASE-RIBOUD, BARBARA/SELZ, P./JANSON, A.F. - Barbara Chase-Riboud. Sculptor
13532: CHASE-RIBOUD, BARBARA/SELZ, P./JANSON, A.F. - Barbara Chase-Riboud. Sculptor
8975: CHAVANNES, PIERRE PUVIS DE/PRICE, A.B. - Pierre Puvis de Chavannes
12172: CHICAGO, JUDY/SACKLER, E.A. - Judy Chicago
20635: CHIHULY, DALE/KUSPIT, D. - Chihuly. Glass Art
20182: CHONG, A. & W. KLOEK - Het Nederlandse Stilleven 1550-1720.
11833: CHRISTO/SPIES, W. - Christo. The Running Fence/Het doorlopende hek
10548: CHRISTO/SPIES, W. - Christo. Surrounded islands. Biscayne Bay, Greater Miami, Florida 1980-1983
12791: CÍGLER, VÁCLAV/BALGAVÁ, B./ELIËNS, T.M. - Gedachten in glas. Václav Cígler en zijn school/Thinking in glass. Václav Cígler and his school
6343: CITROEN, PAUL - Paul Citroen. Introvertissimento
21216: CITROEN, PAUL - Landschappen. Paul Citroen
3007: CITROEN, PAUL - Paul Citroen. Introvertissimento
20104: CITROEN, PAUL - Landschappen. Paul Citroen
17046: CITROEN, PAUL/BOOL, F. & K. BROOS - Paul Citroen. Fotograaf. Foto's uit de jaren 1929-1935
14018: CITROEN, PAUL/RHEEDEN, H. VAN - Paul Citroen. Kunstenaar, docent, verzamelaar/Künstler, Lehrer, Sammler
2183: CIUSSI, CARLO/ACCAME, G.M. - Ciussi
9495: CLAASSEN, JOHAN/KNAAP, M. VAN DER - Johan Claassen. Manen vangen
4999: CLAASSEN, JOHAN - Johan Claassen
15220: CLAASSEN, JOHAN/BLESS, F. - Johan Claassen
4217: CLARKE, BRIAN/HARRISON, M. - Brian Clarke
19047: CLARYSSE, JOHAN/RUYTERS, M. - Johan Clarysse. Lentebeelden
9018: CLARYSSE, JOHAN/RUYTERS, M. - Johan Clarysse. Van stof tot steen
6111: CLARYSSE, JOHAN/RUYTERS, M. - Johan Clarysse. Van stof tot steen
17147: CLARYSSE, JOHAN/RUYTERS, M. - Johan Clarysse. Lentebeelden
8496: CLAUS, HUGO/RAEMDONCK, A./STUYCK, J. - Hugo Claus 1947-2004. Woordenloos
3183: CLAUS, HUGO/HOET, J. - Hugo Claus
11188: CLAUS, HUGO/VREE, F. DE - Hugo Claus. Beelden
14799: CLAUS, HUGO/VREE, F. DE - Hugo Claus. Beelden
14047: CLAUS, HUGO/RAEMDONCK, A./STUYCK, J. - Hugo Claus 1947-2004. Woordenloos
14679: CLEMENT, FRANS/THOBEN, P. - Frans Clement. Uitgelichte realiteit
776: CLEVERINGA, R.P. PZN. - Gemeene Landswarf en Hoofdmannenkamer te Groningen tot 1601
16813: CLEVERINGA, P. - Een Groninger Familie. De geschiedenis van de afstammelingen van Bronno Frericks Cleveringa ± 1658 - ± 1720
15531: CLEVERINGA, R.P. PZN. - Gemeene Landswarf en Hoofdmannenkamer te Groningen tot 1601
14589: CLEYMANS, LEO/BRUTIN, H. - Leo Cleymans
13741: CLIFF, CLARICE/TERLOUW, W.J. - Clarice Cliff. De Lexhanna collectie
20411: CLIJSEN, JOOS/KUIJL, A. - Joos Clijsen. 1942-2005
13146: COBBAERT, JAN/DEBLAERE, A. - Jan Cobbaert
21183: COENDERS, OTTO RUDOLF HUBERT & JOHANNES FELIX EMILE ("JOOP")/LAANSTRA, W. & M. WIJNAND - De Familie Coenders. Intrinsieke schildersdrift. Otto Coenders (1883-1952) & Joop Coenders (1913-1986).
6952: COENE, JOZEF DE/GERMONPREZ, F. - Jozef De Coene
17367: COERT, G.A. - Drenthe en zijn waterschappen. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Drentse Waterschapsbond
16320: COERT, G.A. - Drenthe en zijn waterschappen. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Drentse Waterschapsbond
9505: COEVORDEN/STROEVE, J.G.M./VELDHUIZEN, R.M. - De kerk van Willibrord tot Willibrordkerk. Kroniek van de St. Willibrordusparochie te Coevorden 1787-1987
7933: COEVORDEN/JOOSTING, J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente
6820: COEVORDEN/JOOSTING, J.G.C. - Inventaris van de Coevorder archieven, berustende in het depôt van 's rijks archieven in Drente
603: COEVORDEN/MINDERHOUD, H.D. - Stap voor stap door Coevorden
2797: COEVORDEN/KUYPER, J. - Kaart Gemeente Coevorden (1866). Uit: Gemeente-Atlas van Nederland. Provincie Drenthe
19237: COEVORDEN/BURGHARDT, F.R.C. - Inventaris van het archief van het burgerlijk bestuur van de stad Coevorden (1372) 1407-1814 (1855)
15725: COEVORDEN/WILDEBOER, A. - De Buurtschappen rondom Coevorden. Deel 2 De Ballast. Geschiedenis van de Buurtschap De Ballast bij Coevorden, zijn huizen en bewoners
15703: COEVORDEN/WILDEBOER, A. - De Buurtschappen rondom Coevorden. Deel 2 De Ballast. Geschiedenis van de Buurtschap De Ballast bij Coevorden, zijn huizen en bewoners
15174: COEVORDEN/BURGHARDT, F.R.C. - Inventaris van het archief van het burgerlijk bestuur van de stad Coevorden (1372) 1407-1814 (1855)
12167: COKE, VAN DEREN/COHAN, T. - Secular and sacred. Photographs of Mexico. Van Deren Coke
21254: COLENBRANDER, THEODOOR/ELIËNS, T.M. - T.A.C. Colenbrander 1841-1930. Ontwerper van de Haagse Plateelbakkerij Rozenburg
19817: COLENBRANDER, THEODOOR/ELIËNS, T.M. - T.A.C. Colenbrander 1841-1930. Ontwerper van de Haagse Plateelbakkerij Rozenburg
17593: COLLENIUS, HERMANNUS/VELDMAN, F.J. - Hermannus Collenius 1650-1723
3805: COLLIGNON, GEORGES/BRYS-SCHATAN, G. - Collignon
7141: COLMJON, G. - The Hague School. The renewal of Dutch painting since the middle of the nineteenth century
20940: COLMJON, G. - The Hague School. The renewal of Dutch painting since the middle of the nineteenth century
10603: COMBAZ, GISBERT/BLOCK, J. - Gisbert Combaz 1869-1941. Fin de siècle Artist
5845: COMMANDEUR, JAN/JANSSEN, R./JANSSEN, M. - Jan Commandeur. Een keuze 1977-2004
5034: COMMANDEUR, JAN/STEENBERGEN, R. - Jan Commandeur
2460: COMMANDEUR, JAN/JANSSEN, R./JANSSEN, M. - Jan Commandeur. Een keuze 1977-2004
21318: CONRADIE, J. & H. HACHMER - Van kofschip tot winkelparadijs. De Oldenburgers en de Veenkoloniale zeevaart in de 19de eeuw
11982: CONRAN, TERENCE/WILHIDE, E. - Terence Conran. Leven met design
12468: CONSTABLE, JOHN/JONES, C. - The life and works of Constable
4221: COPERS, LEO/BRUYN, E. DE - Leo Copers. Sculpturen 1989-1968
4222: COPERS, LEO/BRUYN, E. DE - Leo Copers. Sculpturen 1989-1968
1713: COPERS, LEO/MULDERS, W. VAN - Leo Copers. De tentakels van de schone schijn
17276: COPIER, ANDRIES DIRK/ENKE, D. - Andries Dirk Copier. Ideas in glass. Unica and more
9559: COPIER, ANDRIES DIRK/RICKE, H. - A.D. Copier. Trilogie in glas
21346: COPIER, ANDRIES DIRK/LIEFKES, R. - A.D. Copier. Glasontwerper/Glaskunstenaar
4724: COPIER, ANDRIES DIRK/SCHRIJVER, E. - A.D. Copier. Glas
4041: COPIER, ANDRIES DIRK - A.D. Copier. Glasschool Leerdam 1947
16199: COPIER, ANDRIES DIRK/RICKE, H. - A.D. Copier. Trilogie in glas
14861: COPIER, ANDRIES DIRK/LIEFKES, R. - A.D. Copier. Glasontwerper/glaskunstenaar. Glass designer/glass artist
14873: COPIER, ANDRIES DIRK/LIEFKES, R. - A.D. Copier. Glasontwerper/Glaskunstenaar
13359: COPIER, ANDRIES DIRK/LIEFKES, R. - A.D. Copier. Glasontwerper/Glaskunstenaar
3379: CORBUSIER, LE/BLASI, C./PADOVANO, G. - Le Corbusier. La progettazione come mutamento
3636: CORINTH, LOVIS/KELLER, H. - Lovis Corinth. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und druckgraphische Zyklen
9265: CORNEILLE/LAMBERT, J.C. - Corneille. Het oog van de zomer. Zo vrij als een vogel
6096: CORNEILLE/BIRTWISTLE, G./DONKERSLOOT-VAN DEN BERGHE, P. - Corneille. Het complete grafische werk 1948-1975
4377: CORNEILLE/KERKHOVEN, R.A.R. - Beauties, beasts and birds. Corneille and his collection of African art
20353: CORNEILLE/LAMBERT, J.C. - Corneille. Het oog van de zomer. Zo vrij als een vogel
19494: CORNEILLE/KOESEN, W. - Verborgen Vogel. Corneille. Aantekeningen uit een schildersleven
1822: CORNEILLE/PAQUET, M. - Corneille of de sensualiteit van het gevoel
18004: CORNEILLE/WINGEN, E. - Corneille ' 92
17205: CORNEILLE/KOESEN, W. - Verborgen Vogel. Corneille. Aantekeningen uit een schildersleven
15891: CORNEILLE/BOGAARDS, C. - Corneille. Schilderijen, gouaches, tekeningen, grafiek
15974: CORNEILLE - Corneille. 20 Aquagravures 1997
14949: CORNEILLE/PAQUET, M. - Corneille of de sensualiteit van het gevoel
14950: CORNEILLE/LAMBERT, J.C. - Corneille. Het oog van de zomer. Zo vrij als een vogel
13640: CORNEILLE/BIRTWISTLE, G./DONKERSLOOT-VAN DEN BERGHE, P. - Corneille. Het complete grafische werk 1948-1975. Catalogue raisonné
11935: CORNELIS, EMILE/LAPRÉ, R. - The sculptor Emile Cornelis
5435: CORNELIS, BENITI/VERHEYEN, I. - Beniti Cornelis
19693: CORNELIS, EMILE/LAPRÉ, R. - The sculptor Emile Cornelis
14021: CORNELIS, EMILE/LAPRÉ, R.M. - De beeldhouwer Emile Cornelis
13196: CORNELISSEN, RONALD/KARSKENS, X. - Potentieel onheil. Ronald Cornelissen
11288: COROT, JEAN BAPTISTE CAMILLE/HOURS, M. - Jean Baptiste Camille Corot
21067: COSTA, JOSEPH MENDES DA & MESQUITA, SAMUEL JESSURUN DE/MIRANDA, F. DE - Mendes da Costa & Jessurun de Mesquita. Nederlandse beeldende kunstenaars - joden in de verstrooiing
19104: COSTA, JOSEPH MENDES DA & MESQUITA, SAMUEL JESSURUN DE/MIRANDA, F. DE - Mendes da Costa & Jessurun de Mesquita. Nederlandse beeldende kunstenaars - joden in de verstrooiing
15235: COSTA, JOSEPH MENDES DA & MESQUITA, SAMUEL JESSURUN DE/MIRANDA, F. DE - Mendes da Costa & Jessurun de Mesquita. Nederlandse beeldende kunstenaars - joden in de verstrooiing
3812: COUNHAYE, CHARLES/CASO, P. - Charles Counhaye
10157: COURBET, GUSTAVE/FERNIER, R. - Gustave Courbet
13730: COUWENBERGH, LISA - Lisa Couwenbergh. Schilderijen 1989-1991
5027: COUZIJN, WESSEL/FUCHS, R.H. - Wessel Couzijn. Tekeningen
19595: COUZIJN, WESSEL/SCHUURMAN, K.E. - Wessel Couzijn
15249: COUZIJN, WESSEL/BOELEMA, I. & Y. KOOPMANS - Wessel Couzijn. Beeldhouwer/sculptor
14879: COUZIJN, WESSEL/BOELEMA, I. & Y. KOOPMANS - Wessel Couzijn. Beeldhouwer/sculptor
12946: COUZIJN, WESSEL & LATASTER, GER - Wessel Couzijn, beelden. Ger Lataster, schilderijen
16706: COUZIJN, WESSEL/SCHUURMAN, K.E. - Wessel Couzijn
11838: COX, JAN/PIROTTE, P. - Jan Cox 1919-1980
6590: COX, JAN/PIROTTE, P. - Jan Cox 1919-1980
19588: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Groningen en Drenthe. Met kaarten en platen naar lithografieën van P.A. Schipperus
2196: CRAGG, TONY/REINHARDT, B. - Tony Cragg. Spiel nach draussen. Skulpturen im öffentlichen Raum
19853: CRAIG, STEPHEN/CHRISTOFORI, R. - Stephen Craig. 1:1. One to one
19838: CRAIG-MARTIN, MICHAEL/STECKER, R. - Arp - Craig-Martin - Arp. 11 reliefs, 11 paintings, 11 sculptures
20893: CREMER, JAN/BEEREN, W. - Jan Cremer. Schilder 55-88
4300: CREMER, JAN/SCHOLTEN, J. - Jan Cremer. Terra Toscana
19255: CREMER, JAN/BEEREN, W. - Jan Cremer. Schilder 55-88
17575: CREMER, JAN/LUIJTERS, G. - Working class hero. Jan Cremer gefotografeerd door Wim van der Linden
15951: CREMER, JAN/BEEREN, W.A.L. - Cremer. I paint, I write, I paint
11092: CREMER, JAN/VREE, F. DE - Jan Cremer. Zeegezichten/Seascapes
1273: CREMER, JAN/BEEREN, W. - Jan Cremer. Schilder 55-88
12305: CREMER, JAN/BEEREN, W.A.L. - Cremer. Festö és íro/Schilder schrijver
10828: CREMER, JAN/DÜTTING, H. - Jan Cremer. Documentaire
101: CSONTVÁRY (TIVADOR, KOSZTKA)/ROMVÁRY, F. - Csontváry Kosztka Tivador 1853-1919
13693: CSONTVÁRY/NÉMETH, L. - Csontváry
3295: CUEVAS, JOSÉ LUIS/GÓMEZ-SICRE, J. - José Luis Cuevas. Self-portrait with model
13657: CUSTERS, ROOSMARIE/PFEIJFFER, I.L. - Dodendans. Tekeningen van Roosmarie Custers
13659: CUSTERS, ROOSMARIE/PFEIJFFER, I.L. - Dodendans. Tekeningen van Roosmarie Custers
12194: CUYP, AELBERT/GROOT, J.M. DE - Aelbert Cuyp en zijn familie. Schilders te Dordrecht. Gerrit Gerritsz. Cuyp ca. 1565-1644, Jacob Gerritsz. Cuyp 1594-1651/52, Benjamin Gerritsz. Cuyp 1612-1652, Aelbert Cuyp 1620-1691. Schilderijen/tekeningen
11180: CZÓBEL, BÉLA/FRANK, J./KRATOCHWILL, M. - Czóbel
11041: DAGRADI, CHRIS/WELLING, W. - Chris Dagradi. Beschouwing van een binnenwereld
3067: DAGRADI, CHRIS/WELLING, W. - Chris Dagradi. Beschouwing van een binnenwereld
5573: DALEN/HUISKES, G. - Dalen belicht. Geschiedenis van een Drentse gemeente
3592: DALEN-SCHOONEBEEK/MINDERHOUD, H.D./SEINEN, J.R. - Stap voor stap door Dalen en Schoonebeek
2798: DALEN/KUYPER, J. - Kaart Gemeente Dalen (1865). Uit: Gemeente-Atlas van Nederland. Provincie Drenthe
2648: DALEN/MINDERHOUD, H.D. - De Kerk van Dalen. Kroniek van een Drentse plattelandsgemeente
1989: DALEN/MINDERHOUD, H.D. - 700 jaar Dalen. Historisch overzicht van de geschiedenis van de gemeente Dalen
19619: DALEN/MINDERHOUD, H.D. - 700 jaar Dalen. Historisch overzicht van de geschiedenis van de gemeente Dalen
14291: DALEN/HUISKES, G. - Dalen belicht. Geschiedenis van een Drentse gemeente
13038: DALEN/KERN, L. - De Bente. Voorbuurt van Dalen
116: DALÍ, SALVADOR/DESCHARNES, R./NÉRET, G. - Salvador Dalí 1904-1989
3946: DALI, SALVADOR/MADDOX, C. - Dali. Leven en werk van een meester-fantast
2389: DALI, SALVADOR/MADDOX, C. - Dali. Leven en werk van een meester-fantast
13710: DALÍ, SALVADOR/MIRACLE, D.G. - Dalí als Beeldhouwer - Dalí als Illustrator//Dalí Sculptor - Dalí Illustrator
17093: DALINGHAUS, R.I./HEIJ, J.J. - Noordbeeld/Nordbild. Figuratieve kunst uit Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland/Figurative Kunst aus Nordwestdeutschland und aus dem Norden der Niederlande
16592: DALINGHAUS, R.I./HEIJ, J.J. - Noordbeeld/Nordbild. Figuratieve kunst uit Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland/Figurative Kunst aus Nordwestdeutschland und aus dem Norden der Niederlande
4677: DAM, MAX VAN/SCHOLTZ, W. - Max van Dam. Joods kunstenaar 1910-1943
13917: DAM, WILLEM VAN/LINDE-BEINS, R. VAN DER/MAURER, O. - Willem van Dam 1895-1964. Geboren tekenaar, gerijpt als schilder
13719: DAM, M. VAN - A Romantic Affair. Paintings from a Dutch private collection
12575: DAUMIER, HONORÉ/ROTHE, H. - Daumier und das Theater. 64 Tiefdruckreproduktionen nach Originallithographien
13942: DAVIS, STUART/HILLS, P. - Stuart Davis
118: DEBERDT, FRANÇOISE/DHUYS, J-F. - Françoise Deberdt
15224: DEBRABANDERE, LIEVEN/DANTSCHOTTER, J. - Lieven Debrabandere. Beeldhouwkunst als rituaal
4134: DEEN, E.S.G. VAN DER - E.S.G. van der Deen. Disfrutar/Genieten
3260: DEEN, ELLEN VAN DER/MOUS, H./HAMERSMA, G. - E.S.G. van der Deen. Schilderijen, foto's, installaties/Paintings, photographs, installations
9005: DEFESCHE, PIETER/BOS, E. - Pieter Defesche
3464: DEFESCHE, PIETER - Pieter Defesche
2064: DEFESCHE, PIETER/GREVENSTEIN, A. VAN - Pieter Defesche. Schilder/Painter. Schilder van werkelijkheden, dromen, landschappen en gestalten/Painter of realities, dreams, landscapes and figures
17486: DEFESCHE, PIETER/KRAAN, A. - Hemelse en aardse liefde. Pieter Defesche
1698: DEFESCHE, PIETER/WAARSENBURG, H. VAN DE - Pieter Defesche. Mijn gedachten dansen naar duizend heuvels. Stille Zuidzee 1973. Dagboekaantekeningen & schetsen
16447: DEFESCHE, PIETER/KRAAN, A. - Hemelse en aardse liefde. Pieter Defesche
14435: DEFESCHE, PIETER/GREVENSTEIN, A. VAN - Pieter Defesche. Schilder/Painter. Schilder van werkelijkheden, dromen, landschappen en gestalten/Painter of realities, dreams, landscapes and figures
14500: DEFESCHE, PIETER/WAARSENBURG, H. VAN DE - Pieter Defesche. Mijn gedachten dansen naar duizend heuvels. Stille Zuidzee 1973. Dagboekaantekeningen & schetsen
18126: DEGAS, EDGAR/SILLEVIS, J. - De tijd van Degas
13266: DEGAS, EDGAR/HÜTTINGER, E. - Degas
4431: DEGROUX, CHARLES/DEWILDE, J./DUVOSQUEL, J-M. - Charles Degroux en het realisme 1825-1870
4432: DEGROUX, CHARLES/DEWILDE, J./DUVOSQUEL, J-M. - Charles Degroux en het realisme 1825-1870
371: DEITERS, MICHÈLE/VEGGEL, H. VAN - Michèle Deiters
11115: DEITERS, MICHÈLE/VEGGEL, H. VAN - Michèle Deiters
9480: DEKKER, GERARD/KRAMER, A. - Gerard Dekker. Strepen op de muur. Schilderijen, tekeningen, grafiek
9482: DEKKER, GERARD/KRAMER, A. - Gerard Dekker. Strepen op de muur. Schilderijen, tekeningen, grafiek
17166: DEKKERS, JAN/LEEUWEN, L.M.J. VAN - Jan Dekkers en zijn werken
16503: DEKKERS, JAN/LEEUWEN, L.M.J. VAN - Jan Dekkers en zijn werken
11865: DELAUNAY, ROBERT/ROSENTHAL, M./DRUTT, M. - Pariser Visionen. Robert Delaunays Serien
3426: DELESSERT, ETIENNE/GALLAND, B. - Etienne Delessert
21184: DELFT, THEODORUS MARIA VAN/THOBEN, P. - Theo van Delft 1883-1967. Kunstschilder/beeldhouwer. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van de 100ste geboortedag van de kunstenaar
11610: DELFZIJL/FERRÉ JACOBS, D.H. - Voorheen en Thans. Oudheidkundige plaatsbeschrijving op kerk- en schoolgebied van de dorpen in den ring Delfzijl. Jukwerd, Solwerd en Marsum, Krewerd, Holwierde, Bierum, Godlinze, Losdorp, Spijk, Uitwierde en Delfzijl
20213: DELFZIJL/STEENHUIS, A. - Windjammers in Delfzijl. De route van de chilisalpeter
21267: DELFZIJL/GREEF, P. DE - Delfzijl, Farmsum. Door de oude en nieuwe lens gezien
9507: DELFZIJL/BEUKEMA, H. - Te loevert en te lij. 120 jaar Koninklijke Zeil- en Roeivereniging Neptunus
7662: DELFZIJL/HOUT, J. VAN - Delfzijl in beeld gebracht door Jan Knollema
2853: DELFZIJL/GREEF, P. DE - Delfzijl, Farmsum. Door de oude en nieuwe lens gezien
17946: DELFZIJL/BUURSMA, A. - Klappers op de huwelijken voor 1750 in de provincie Groningen. Deel 17 Delfzijl
17963: DELFZIJL/BOTTEMA, J. - Delfzijl. Schetsen uit de Franse tijd (1795-1814)
17964: DELFZIJL/BOTTEMA, J. - Delfzijl. Schetsen uit de Franse tijd (1795-1814)
16693: DELFZIJL/FERRÉ JACOBS, D.H. - Voorheen en Thans. Oudheidkundige plaatsbeschrijving op kerk- en schoolgebied van de dorpen in den ring Delfzijl. Jukwerd, Solwerd en Marsum, Krewerd, Holwierde, Bierum, Godlinze, Losdorp, Spijk, Uitwierde en Delfzijl
15803: DELFZIJL/GEERTSEMA, H. - Delfzijl in oude ansichten waarin afbeeldingen van Farmsum
14473: DELFZIJL/GEERTSEMA, H. - Rondom de Delfzijlen. Zwerftochten door het verleden van Heerlijkheid, Fortresse, Havenstad en Gemeente
3327: DELMÉE, PAUL/ELSHOUT, C./OWEN, T. - Paul Delmée
11079: DELMÉE, PAUL/ELSHOUT, C./OWEN, T. - Paul Delmée
1202: DELPORTE, CHARLES/COGNIAT, R. - Delporte. Tendances
11914: DELVAUX, PAUL/BOCK, P.A. DE - Paul Delvaux. Der Mensch-Der Maler
11837: DELVAUX, PAUL/BRUTIN, H. - Delvaux
2098: DELVAUX, PAUL/HAMMACHER-VAN DEN BRANDE, R./BRANDT CORSTIUS, L. - Paul Delvaux
14088: DELVAUX, PAUL/EMERSON, B. - P. Delvaux
12948: DELVAUX, PAUL/BOCK, P.A. DE - Paul Delvaux. Der Mensch-Der Maler
21352: DENNINGER-SCHREUDER, C. - De onvergankelijke kijk op Kortenhoef. Een schildersdorp in beeld
17898: DENNINGER-SCHREUDER, C. - Schilders van Laren
13914: DENNINGER-SCHREUDER, C. - Schilders van Laren
12959: DERAIN, ANDRÉ/DIEHL, G. - Derain
12627: DERKOVITS, GYULA/KÖRNER, E. - Gyula Derkovits
20870: DERKZEN VAN ANGEREN, ANTOON/WAGNER, J. - Antoon Derkzen van Angeren 1878-1961. De bezielende kracht achter de Rotterdamse grafiek
19861: DESCARTES, RENÉ/SORELL, T. - Descartes
11863: DESJARDINE, DAVID/ESSED, D. - Desjardine. Grafies Konseptueel 1983-1996
3845: DESJARDINE, DAVID - Desjardine. Schilderijen 1968-1992
19249: DESJARDINE, DAVID/ESSED, D. - Desjardine. Grafies Konseptueel 1983-1996
11057: DESJARDINE (DESJARDIJN, DAVID) - Desjardine. Schilderijen 1968-1992
9385: DESMARETS, JAN/DAENINCK, H. - Jan Desmarets
15239: DESMARETS, JAN/PRIEELS, G. - Jan Desmarets. Recente werken/Oeuvres recentes 1998-1999
20114: DESSAUVAGE, MARC/BEKAERT, G. & L. VERPOEST - Marc Dessauvage 1931-1984
5663: DEWITTE, KRIS/SCHOEMAKER, J. - Oorsprong/Origins. Kris Dewitte portretteert/portrays
2308: DIAKONOFF, SERGE/GENTIS, R. - Op de huid geschreven. Serge Diakonoff
12813: DIAZ, GERARD/VEDRENNE, E. - Gerard Diaz
6034: DIDUCH, MARIA/LIGTELIJN, M. - Maria Diduch. Schilderijen en werken op papier

Next 1000 books from Antiquariaat Het Uiltje

6/1