Valerius Books & Art
Rembrandtstraat 3, 7556 WB, Hengelo, The Netherlands. Tel. +31 (0) 742 429 629 / Mob. +31 (0) 622 486 249            Email: valeriusbooks@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
3462: - Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen. (Uitgave voor Nederlandsch Oost-Indië)
1446: - Gemeentewapens. Jaarboek Achterhoek en Liemers. Nr. 5, 1982.
5311: - Sjaloom, ter nagedachtenis van mgr. dr A. C. Ramselaar.
1990: - Nederland in vroeger tijd. Deel XXV Overijssel. Herdruk van de Hedendaagsche Historie of tegenwordigenstaat van alle volkeren ..... En wel in het byzonder van Overijssel (1781-1783). Historisch overzicht van Overijssel en beschrijving van de regeringscolleges, gerechtshoven, enz.
4001: - Noordzee-Atlas voor het Nederlands beleid en beheer.
6945: - Te voet en per fiets er op uit. Twaalf wandel- en fiets kaarten voor Twente met route beschrijving.(2e serie)
4805: - Productenboek vereniging van metaal-industrieën.
2378: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXXIV.
7040: - Das Buch vom Ballet. Geschichte, Entwicklung, Gestalten.
10852: - Dancwerk - Opstellen aangeboden aan prof.Dr. D.Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
4698: - Indonesië herleeft! Economisch herstel en wederopbouw in vogelvlucht.
8714: - Nederland in vroeger tijd. Deel XXX Overijssel. Herdruk van de Hedendaagsche Historie of tegenwordigenstaat van alle volkeren ..... En wel in het byzonder van Overijssel (1781-1783). Geïllustreerde beschrijving van Deventer, beschrijving van het schoutambt Kolmschate, historisch overzicht en beschrijving van Kampen.
9686: -
4282: - Veb Staatliche Porzellanmanufaktur Meissen. Aus Ihrer Geschichte Und Ihrem Schaffen.
6574: - De eigenwijze zender. Communicatiestrategie in een wervelende wereld.
3304: - Woordenboek van het Deventer dialect.
10228: - Het Twentse Leven. Tijdschrift met opinie en informatie voor en over Twente, jaargang 1983. (met interviews met Herman Finkers).
4327: - Agfa Photoblätter 14. Jahrgang 1937. (january and fabruary).
4258: - Handboekje van latijnsche spreekwoorden en citaten.
59: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1918 Bijdragen en Mededelingen,Deel XXI
87: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1955-56 Bijdragen en Mededelingen,Deel LV
89: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1958 Bijdragen en Mededelingen,Deel LVII
90: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1960 Bijdragen en Mededelingen,Deel LIX
91: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1961 Bijdragen en Mededelingen,Deel LX
92: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1962-64 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXI
93: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1965 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXII, LIII
94: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1968 Bijdragen en Mededelingen,Deel,LXIII,XL
95: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1970 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXIV, XLVIII
97: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1971 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXV, XXVIII
98: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1972 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXVI, LXI,
99: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1974 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXVII, XL
107: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1983 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXIV
108: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1984 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXV
110: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1986 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXVII
111: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1987 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXVIII
4676: - Verslag van gedeputeerde staten aan de Staten der provincie Drente, uitgebragt in hunne zomervergadering van julij 1859.
4768: - Op de vlucht voor het water. Kroniek van een bange week in Gelderland.
5104: - Gedenkboekje van het Johan van Oldenbarneveldt Gymnasium Amersfoort 1376-1951. Waarin opgenomen het programma der feestelijkheden en vele bijdragen.
5106: - Boom en struik in het Overijsselsch landschap.
5728: - Catalogus taal, letterkunde, romans van de openbare leeszaal Groningen.
5730: - Topografische Atlas Ede. Schilders uit de gemeente Ede legden plekjes, ambachten en folkloristische gebruiken vast.
5743: - Verslag van gedeputeerde staten aan de Staten der provincie Drente, uitgebragt in hunne zomervergadering van julij 1864.
5744: - Verslag van gedeputeerde staten aan de Staten der provincie Drente, uitgebragt in hunne zomervergadering van julij 1880.
6101: - Drenthe door dichtersogen.
6817: - Bijdragen en mededeelingen deel XX, 1917.
7503: - Friesisches Jahrbuch 1961.
7504: - Friesisches Jahrbuch 1970.
7506: - Friesisches Jahrbuch 1976.
8776: - Programma der Nationaal Socialistische Beweging in Nederland.
9712: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel XCI.
9715: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXX.
3743: - Bijdragen en mededeelingen deel XVIII, 1915.
3531: - Pas op de buren! Over de rivaliteit tussen Lichtenvoorde en Groenlo.
1025: - Uit de werkplaats van R.V.Bakhuizen van den Brink.
10250: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1958,73e stuk.
10253: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1974. 89e stuk.
10254: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1975. 90e stuk.
218: - Provincie Overijssel.
248: - Gids Nederlands Openluchtmuseum Arnhem.
249: - Gids Rijksmuseum voor volkskunde het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem.
254: - Gids Rijksmuseum voor volkskunde het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem.
256: - Gids Rijksmuseum voor volkskunde het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem.
2578: - Bij open doek. 100 jaar Stadsschouwburg Groningen 1883-1983.
10123: - De Gemeenschap. Mei 1939.
1251: - Oude luister van het Groninger land. Tentoonstellingscatalogus voor de in Groningen gehouden expositie van 22 januari t/m 5 maart 1961.
1600: - Grootouders bouwkunst.
1784: - Brandweer- en stormrampenmuseum Borculo. (Museumgidsje).
1893: - Nederland in vroeger tijd. Deel XXV t/m XXXII Overijssel compleet. Herdruk van de Hedendaagsche Historie of tegenwordigenstaat van alle volkeren ..... En wel in het byzonder van Overijssel (1781-1783).
2081: - Kroniek van Harderwijk, deel 2 1931-1981.
2083: - Nederlands openluchtmuseum. Gids 1981.
2284: - Gelre.Vereniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1939 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXIX.
754: - Restaureren en Friesland. (Monumentenrestauraties en subsidieverlening).
10012: - Honderd jaar Mendel. Ontwikkeling van de erfelijkheidsleer van 1865 tot 1965.
597: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1972.87e stuk.
5587: - Stichting Vrienden der Geldersche kastelen: 1965-1975.
4715: - Officiële spelregels van honkbal.
6940: - Grieben Reiseführer Österreich 1951. Mit 16 farbigen Karten, 22 Kartenskizzen und 21 Abbildungen.
1174: - Jaarboek Achterhoek en Liemers. Nr. 4, 1981.
10259: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis.Verslagen en mededelingen van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. 1931, 48e stuk.
4714: - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. No. 33. Inhoud: Verslag over het jaar 1904, met bijlagen.
6576: - De wereld van biografie en autobiografie. Catalogus van Privé-domein en Open Domein.
8988: - War obviated by an international police. A series of essays, written in various countries.
4037: - Grimselstrasse. Meiringen - Gletsch. 'Schweizerische Alpenposten'.
151: - Nederland. (Fotoboek).
100: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1974-75 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXVIII, LVI
75: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1938 Bijdragen en Mededelingen,Deel XLI
112: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1988 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXIX
71: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1934 Bijdragen en Mededelingen,Deel XXXVII
70: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1933 Bijdragen en Mededelingen,Deel XXXVI
85: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1953 Bijdragen en Mededelingen,Deel LIII
82: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1950 Bijdragen en Mededelingen,Deel L
84: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1952 Bijdragen en Mededelingen,Deel L
106: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1982 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXIII
105: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1981 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXII
449: - Het Lantrecht van Drenthe in 1712. (Facsimilé uitgave door het Provinciaal Bestuur van Drenthe).
69: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1932 Bijdragen en Mededelingen,Deel XXXV
64: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1925 Bijdragen en Mededelingen,Deel XXVIII.
4087: - Delftsche studentenalmanak voor het jaar negentien-honderd-dertien.
4179: - Herdenkingsnummer bij het veertigjarig bestaan van het centraal bureau van de tuinbouwveilingen in Nederland.
4088: - Delftsche studentenalmanak voor het jaar negentien-honderd-tien.
4090: - Delftsche studentenalmanak voor het jaar negentien-honderd-negen.
4710: - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. No. 18, juni 1898.. Inhoud: Verslag over het jaar 1897, met bijlagen.
4203: - Reiswijzer voor West Duitsland. Ten dienste van automobilisten, motorwielrijders en wielrijders. Deel XIII van de reiswijzer voor het buitenland.
4197: - Reiswijzer voor Zwitserland en Italië. Ten dienste van automobilisten, scooter- en motorrijders bromfietsers en wielrijders. Deel III van de reiswijzer voor het buitenland.
4191: - Reiswijzer voor Oostenrijk en Italiaans Tirol. Ten dienste van automobilisten, scooter- en motorrijders, bromfietsers en wielrijders. Deel X van de reiswijzer voor het buitenland.
4083: - Delftsche studentenalmanak voor het jaar negentien-honderd-achttien.
4204: - Reiswijzer voor West-Duitsland. Ten dienste van automobilisten, scooter- en motorrijders, bromfietsers en wielrijders. Deel XIII van de reiswijzer voor het buitenland.
4195: - Reiswijzer voor Zwitserland. Ten dienste van automobilisten, motorrijders en wielrijders. Deel III van de reiswijzer voor het buitenland.
4192: - Reiswijzer voor Oostenrijk en Italiaans Tirol. Ten dienste van automobilisten, scooter- en motorrijders, bromfietsers en wielrijders. Deel X van de reiswijzer voor het buitenland.
2259: - Bijdragen en mededelingen Deel LXXXIX, 1998.
2352: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXIII.
2356: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXII.
2366: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXV.
2369: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXIV.
2371: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXIX.
2383: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXXVIII.
2391: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXXIX.
2392: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXXII.
2374: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel VIII.
2325: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXX.
2328: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XIV.
2314: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XX.
2323: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XIII.
2292: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel IX.
2283: - Gelre.Vereniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1939 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXX
2194: - Bijdragen en mededelingen Deel LXXV, 1984.
2256: - Bijdragen en mededelingen Deel LXXVI, 1985.
2207: - Bijdragen en mededeelingen Deel XLIII, 1940.
2217: - Bijdragen en mededeelingen Deel LI, 1951.
2212: - Bijdragen en mededeelingen Deel XLV, 1942.
2185: - Bijdragen en mededeelingen Deel XL, 1937.
2186: - Bijdragen en mededeelingen Deel XLIX, 1949.
2198: - Bijdragen en mededeelingen Deel LIV, 1954.
2193: - Bijdragen en mededelingen Deel LXXIV, 1989.
8066: - Nederland in vroeger tijd. Deel XXXII Overijssel. Herdruk van de Hedendaagsche Historie of tegenwordigenstaat van alle volkeren ..... En wel in het byzonder van Overijssel (1781-1783). Geïllustreerde beschrijving van het kwartier van Salland, van het Drostambt van IJsselmuiden en van de stad en het hoogschoutambt Hasselt.
2233: - Zitting 1949-1950-1478. overdracht van de soevereiniteit over Indonesië. Mantelresolutie met ontwerp-overeenjkomsten en briefwisseling (Nederlandse tekst),. No. 3. Resultaten van de ronde tafel conferentie, zoals aanvaard tijdens de tweede Algemene Vergadering welke op 2 november 1949 werd gehouden in de Ridderzaal te 's-Gravenhage.
4569: - Ljouwter Toaniel-Selskip. 1881-1931. In bydrage ta de skiednis fen it Fryske toaniel.
4573: - Frysk Tinkboek Ljouwert 1435-1935.
6747: - Overijssel. De provincie en Overijsselse gemeenten in kaart en aanzicht.
9146: - De handvlasserij in Friesland.
9702: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXXI.
9703: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXXII.
9704: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXXIII.
9705: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXXIV.
9706: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXXV.
9707: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXXVI.
9709: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXXVIII.
9711: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel XC.
10946: - Friesland op de photo. Selectie van 19e-eeuwsw foto's uit het prentenkabinet van het Fries Museum.
3442: - The Queen's gift book. In aid of Queen Mary's convalescent auxiliary hospitals for soldiers and sailors who have lost their limbs in the war. 12 tipped-in colour plates plus many b/w illustrations. Illustrators include Arthur Rackham, E. Blampied, W.H. Robinson and Russell Flint.
10179: - De Gemeenschap. juli-aug.1927.
3095: - Guida ai luoghi della Grande Guerra nelle province di Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza.
10147: - Grieben Tauber- und Altmültal. Reiseführer.
10151: - British War Blue Book: Miscellaneous No. 9 (1939) Documents Concerning German-Polish Relations and the Outbreak of Hostilities Between Great Britain and German on September 3, 1939
10157: - Wien und Umgebung. Grieben Reiseführer.
4077: - Bijdragen en mededelingen van het historisch genootschap. Deel 78, 1964.
3507: - De grote klok. Een bundel liederen canons en volksspelen voor het feestjaar 1948.
4846: - Onderzoek van de middenstand in twee zeeuwse gemeenten.
4008: - A.A.G. bijdragen 18. A.M. van der Woude: Het gebruik van begrippen ontleend aan de soc. Wetensch. bij het analyseren van ec. en soc. verschijnselen in het verleden. "P.M.M. Klep: Het huishouden in westelijk Noord-Brabant: structuur en ontwikkeling, 1750-1849.; id. De Goldberg-enquête in het Departement van Texel,1801. J.A. Faber e.a. Urbanisering, industrialisering en milieuaantasting in Ned. 1500-1800."
3486: - Liederenbundel van den vrijzinnig-christelijken jongerenbond, deel 1.
7602: - "Een vergadering van Burgemeester en Raad der Stad Groningen in de Lentemaand 1787. Een vaderlandsch tafereel, voor 't eerst vertoond op den 22en van Sprokkelmaand 1896 door het Groningsche Studenten Gezelschap ""Spriet"". Thans gants gerevideert en" gewijzigd voor een tweede vertooninge, uitgevoerd van wege het genoemd gezelschap, in den jare 1897, mense novembris.
6959: - Te voet en per fiets er op uit. Twaalf wandel- en fiets kaarten voor Twente met route beschrijving.(1e serie)
4043: - Ofenpass (Pass Dal Fuorn). Val Münster, Umbrail, Stelvio, Merano, Bolzano. 'Schweizerische Alpenposten'.
4042: - San Bernardino strasse, Avers Splügenpass.
4364: - Lexikon der Geschichte. (2 Bänden).
104: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1980 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXI
80: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1946 Bijdragen en Mededelingen,Deel XLVIII
78: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1943 Bijdragen en Mededelingen,Deel XLVI
5970: - Bzzlletin tweede helft jaargang 1986, nrs. 132-141.
5971: - Bzzlletin gehele jaargang 1985, nrs. 122-131.
5972: - Bzzlletin gehele jaargang 1984, nrs. 112-121.
2837: - Bzzlletin. Latijnse dichters. nr. 144.
4778: - Socialism and Capitalism, Score and Prospects.
4906: - Official directory of Rotary International 1966-67.
4832: - Speciaal-catalogus van de postzegels van Nederland en Koloniën 1934 Eerste editie, zeldzaam.
4199: - Reiswijzer voor Zwitserland en Italië. Ten dienste van automobilisten, scooter- en motorrijders bromfietsers en wielrijders. Deel III van de reiswijzer voor het buitenland.
2737: - Waterstaat in Overijssel.Met veel aandacht voor interessante plaatselijke en regionale details met dito illustraties. Opzet van het boek: Historie van de waterstaat in vogelvlucht, Waterschappen, Hoog water, Waterhuishouding, Scheepvaartwegen, Wegen vroeger en nu, Honderd jaar bruggenbouw. Register. (Uitgegeven ter gelegenheid van honderd jaar provincie waterstaat in Overijssel).
5566: - Hazemeyer Lexicon. Geïllustreerd verklarend woordenboek voor de elektrotechniek.
2757: - Bzzlletin. Griekse dichters. nr. 154.
79: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1944 Bijdragen en Mededelingen,Deel XLVII
4657: - Toulouse-Lautrec. Published by Les Amis des Arts.
4137: - Leeds & Northrup electrical instruments for measuring, testing, calibrating. Catalogue A 1968/1969.
8724: - Onderzoek omtrent de maatschappelijke toestanden der arbeiders, omtrent de verhoudingen tusschen werkgevers en arbeiders in de verschillende bedrijven en omtrent den toestand van fabrieken en werkplaatsen ,et het oog op de veiligheid en gezondheid der werklieden, ingesteld door de Staatscommissie, benoemd krachtens de wet van 19 januari 1890 (Staatsbladno.1, tweede afdeling. Getuigen verhoren (Twenthe).
5324: - Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis, door drie vrienden der waarheid, met een brief van dr.H.J.A.M. Schaepman.
5786: - H.S.V. Hengelose School Vereniging 1902-2002.
4400: - 1858-1934, Ter gedachtenis aan Hare Majesteit de Koningin-Moeder, herrineringsalbum aan H.M. Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, Prinses aan Waldeck-Pyrmont, Moeder van H.M.Koningin Wilhelmina en weduwe van wijlen Z.M. Koning Willem III der Nederlanden.
1140: - Jaarboek Achterhoek en Liemers. Nr. 7, 1984.
4200: - Reiswijzer voor West Duitsland. Ten dienste van automobilisten, scooter- en motorrijders bromfietsers en wielrijders. Deel XIII van de reiswijzer voor het buitenland.
10377: - Gedenkboek. Ontstaan en Dertigjarige werkzaamheid van den diocesanen bond van R.K. Werklieden- Vereenigingen in het aartsbisdom Utrecht
10383: - Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de hollandsche societeit van Levensverzekeringen.
1041: - The astronomical Almanac for the year 1984. Data for astronomy, space sciences, geodesy, surveying, navigation and other applications.
10465: - Colijn in de carricatuur. 100 uitgezochte caricaturen Met een voorwoord van Dr. Colijn zelf
10503: - Dat was nog eens lezen! 40 auteurs over boeken uit hun kinderjaren.
10507: - Jan Budding. Werken uit de periode 1955-1980.
1063: - Speer reloading rifle & pistol manual. Number 12.
10632: - Per auto door ons land.
10643: - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. Fünfter Jahrgang 1938.
10665: - Handschriften & incunabelen Rijksmuseum Twenhe Enschede.
10850: - Theorie van het vliegen voor zweefvliegers. Hoofdstuk 2.
10867: - Der Vertrag über die Scaffung einer Währungs, Wirtschafts=- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik. Erklärungen und Dokumente.
10868: - Met spil en spoel.
11003: - Heertje-Mandel Debat over de huidige economische problemen.
11064: - Van het Koper tot het Goud. Verzameling van heilwenschen en voordrachten voor Koperen, Zilveren, 40-jarige en Gouden Bruiloften.
11089: - Ontluisterde mei 1940.
11185: - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdzeventiende jaargang 1931.
11186: - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdachttiende jaargang 1932.
11189: - Almanak van het Leidsche studentencorps. Honderdnegentiende jaargang 1933.
11190: - Bloemlezing Delftsche studentenalmanak 1899-1925.
11191: - Gedenkboek, aangeboden aan Prof. Dr. Ing. H.C. Feldmann bij zijn aftreden als hoogleeraar aan de Technische Hogeschool te Delft.
11193: - Tijdschrift voor geschiedenis. Register jaargangen 1920-1929.
11194: - Tijdschrift voor geschiedenis. Register jaargangen 1940-1956.
11195: - Tijdschrift voor geschiedenis. Register jaargangen 1967-1976.
11196: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 32e jaargang, afl.6.
11197: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 32e jaargang, afl.5.
11198: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 32e jaargang, afl.4.
11199: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 32e jaargang, afl.3.
11200: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 32e jaargang, afl.2.
11201: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 32e jaargang, afl.1.
11202: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 29e jaargang, afl.1.
11203: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 29e jaargang, afl.2.
11204: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 29e jaargang, afl.3.
11205: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 29e jaargang, afl.4.
11206: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 29e jaargang, afl.5.
11207: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 29e jaargang, afl.6.
11208: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 34e jaargang, afl.1.
11209: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 34e jaargang, afl.2.
11210: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 34e jaargang, afl.3.
11211: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 34e jaargang, afl.4.
11212: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 34e jaargang, afl.5 en 6 (in één band).
11213: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 30e jaargang, afl.1.
11214: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 30e jaargang, afl.2.
11215: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 30e jaargang, afl.3.
11216: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 30e jaargang, afl.4.
11217: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 30e jaargang, afl.5.
11218: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 30e jaargang, afl.6.
11219: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 31e jaargang, afl.1.
11220: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 31e jaargang, afl.2.
11221: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 31e jaargang, afl.3.
11222: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 31e jaargang, afl.4.
11223: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 31e jaargang, afl.6.
11224: - Tijdschrift voor geschiedenis. 35e jaargang, afl.1-2.
11225: - Tijdschrift voor geschiedenis. 35e jaargang, afl.3.
11226: - Tijdschrift voor geschiedenis. 35e jaargang, afl.5-6.
11227: - Tijdschrift voor geschiedenis. 36e jaargang, afl.1-2.
11228: - Tijdschrift voor geschiedenis. 36e jaargang, afl.3-4.
11229: - Tijdschrift voor geschiedenis. 36e jaargang, afl.5-6.
11230: - Tijdschrift voor geschiedenis. 37e jaargang, afl.1.
11231: - Tijdschrift voor geschiedenis. 37e jaargang, afl.3.
11232: - Tijdschrift voor geschiedenis. 37e jaargang, afl.4.
11233: - Tijdschrift voor geschiedenis. 38e jaargang, afl.3.
11234: - Tijdschrift voor geschiedenis. 38e jaargang, afl.4.
11235: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 12e jaargang, compleet.
11236: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 33e jaargang, compleet.
11237: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 16e jaargang, compleet.
11238: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 15e jaargang, compleet.
11239: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 14e jaargang, compleet.
11240: - Tijdschrift voor geschiedenis, land- en volkenkunde.. 28e jaargang, compleet.
11292: - Avesta stainless acidproof heat resisting steels. Main catalogue. Catalogue No. 511.
1131: - Zwolle in de middeleeuwen. Onderzoekingen naar een vroeg-stedelijke samenleving
11444: - The Bristol Easton Road Band. Tour of the Netherlands september 1966. Souvenir brochure.
11445: - REO-klanken, jaargang 19, no. 5, december 1966. (Gezamenlijk orgaan van de fietsenfabrikanten Phoenix, Fongers en Germaan).
11448: - Stemmen over Amsterdam. Van Hildegaersberch tot Carmiggelt. Zeven eeuwen Amsterdam in dicht en ondicht.
1148: - Tentoonstelling Overijssels Stadszilver. Zwolle 24-9 t/m 28-11-1976.
1149: - Tentoonstelling Overijssels Stadszilver. Enschede 17-12-1976 t/m 30-1-1977.
1332: - Thorn, het witte stadje. Naar J. Houtmortels.
11491: - Driehonderd Jaar Korps mariniers. 1665 - 10 December - 1965. Een verslag in woord en beeld van de viering van het Driehonderjarig bestaan.
11536: - Luidsprekerbehuizingen voor zelfbouw.
1177: - Het Oversticht na 1945.: Stedebouwkundig / architectonisch / landschappelijk. Met foto's zwart wit van o.a K van Barneveld en G. Dekkers. In opdracht van het genootschap Het Oversticht.
1178: - Het Oversticht 1925-1975. Nog steeds in de bres voor de bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon in de provincie Overijssel.
1179: - Het Oversticht. Winst en verlies 1925-1950. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan op 10 september 1950.
1181: - "Het kasteel Voorst; Macht en val van een Overijsselse burcht circa 1280-1362 naar aanleiding van een opgraving."
12: - Vrijmetselaar zijn. Beschouwingen van vrijmetselaren.
1216: - Emblemata amatoria. Afbeeldingen van minne emblemes d'amour (Amsterdam, 1611). Ingeleid, uitgegeven en toegelicht door K. Porteman. Met een vertaling van de Latijnse disticha door A. Welkenhuysen.
1227: - Herder Lexikon. Symbole.
1238: - Verslag van de monetaire en financieele conferentie der vereenigde volken, gehouden te Bretton Woods, New Hampshire, van 1 tot en met 22 juli 1944, en in het bijzonder nopens de Nederlandsche deelneming daaraan.
125: - Gevoelens, gedachten en stukjes uit het dagboek van Floortje Peneder.
128: - Isabelle de Charrière. Belle de Zuylen. Oeuvres complètes. Tome 6.
1294: - Maurits de Braziliaan. Tentoonstelling 7 april-17 mei 1953. Tentoonstellingscatalogus.
1340: - The world on paper. Cartography in Amsterdam in the 17th century.
1360: - Wiewerd en zijn historie.
4709: - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. No. 23. Inhoud: Batik-kunst, kleine opstellen door F.W. van Eeden, samenstelling van één honderd indische voedingsmiddelen, naamlijst indische gewassen.
1378: - Gevelstenen in Enkhuizen.
149: - Expo on line. 7 Mostra Internazionale di Architettura Venezia. Include a CD with 40 interviews of diffrent architects.
1502: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1964, 79e stuk.
1504: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1962, 77e stuk.
1514: - 7 eeuwen 's-Gravenhage 1248-1948.
1523: - Chemistry in wartime in the Netherlands. A review of the scientific work done by Dutch chemists in the years 1940-1945.
1599: - Nieuwbouw informatica en collegezalen. Universiteit Twente.
163: - De Hollansche molen, vereeniging tot behoud van molens in Nederland. Vijfde jaarboek 1953-1956.
165: - Coastal Command speurt, beschermt, valt aan. Verslag van het Ministerie voor Luchtvaart van de rol, die Coastal Command in den strijd om de hegemonie ter zee gespeeld heeft, 1939-1942.
1667: - Arnhem september 1944.
1700: - De kleine gids. Inleiding tot onze moedertaal.
1706: - Carnaval Oatmöske. Oet de Stichelton.
1721: - Peace Handbooks. Issued by the Historical Section of the Foreign Office. Vol. XV. Partition of Africa: British Possessions (I).
1732: - Kiek in de pot. Hedendaagse Overijsselse poëzie.
1748: - Grootboek van de tweede wereldoorlog, 3 delen. Dl.1. Van München tot Pearl Harbour. Dl. 2.Van Pearl harbour tot Stalingrad. Dl.3.
1749: - Sonnevanck 1908-1958.
1768: - Almelooooooo.
1820: - Scheps inventariseert. 2 delen.
1825: - Riddertijd. Dagelijks leven in de middeleeuwen.
186: - Singraven.
1862: - 100 jaar Semper Crescendo Oldenzaal. 1892-1992.
1867: - Essays über Naziverbrechen. Simon Wiesenthal gewidmet.
1894: - Finland en Karelië. Verzamelde opstellen.
1904: - 40/45 perspropaganda. Documentatiemap inhoudende herdrukken origineel formaat van dag- en weekbladen uit de bezettingstijd.
1963: - Buiten de grenzen : sociologische opstellen, aangeboden aan prof. dr. W.F. Wertheim, 25 jaar Amsterdams hoogleraar 1946-1971.
1966: - Engelbewaarder winterboek 79. Met bijdragen van Nel Bakker, Koos van Werinh, Ben Albach, Gerard Termorshuizen, Wim Wennekes, Jan Fontijn, Harry Hendriks en Jacques Klöters.
1981: - Almelo, een (tijds)beeld van een stad
2: - Haarlem. Heruitgave van een beschrijving uit 1844
2010: - Archief voor de suikerindustrie in Nederland en Nederlandsch-Indië. Eeste jaargang nr. 21. Februari 1941.
2020: - Kroniek van 60 jaar Vrijwillige Brandweer te Beemster 1924-1984
2028: - Vijfentwintig jaar Vrij Nederland. Een beredeneerde bloemlezing ui het illegale en het na-oorlogse weekblad Vrij Nederland.
2029: - 's-Gravenhage Fotoboek samengesteld in opdracht van het gemeentebestuur
2035: - Honderd jaar Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland. Enige opstellen over de geschiedenis
204: - Das DP-problem. Eine Studie über die ausländischen Flüchtlinge in Deutschland.
2070: - Overijssels verzetsmonument 1940-1945.
2202: - Suriname, land van mogelijkheden. (Uitgeg. Door St. tot bevord.van investeringen in Suriname)
2210: - Groninger dag 1939. Tekst der Inleidingen welke zijn gehouden op de bijeenkomst van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, wetenschap en overheid op 18 maart 1939 in de aula van de Rijksuniversiteit te Groningen.
2239: - La Néerlande. Ëtudes générales sur la Géographie des Pays-Bas.
2251: - The Philippines. (about the American intention for independence of the Philippines). s.l.(interim international information service U.S.A.,US 1028 EN.].
4697: - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. No. 28. Inhoud: Verslag over het jaar 1902, met bijlagen.
2320: - Tienmaal brood.
2330: - Catalogus der roerende zaken van het Mr.W.J.Engels van Beverfordefonds.
2338: - Zo was Overijssel. Oude foto's van stad en vlek, dorp en gehucht.
2351: - In de hoek waar de klappen vallen. 80 jaren katholieke vakbeweging van textielarbeiders in Goirle.
2353: - Kerkmuseum Janum.
2354: - Gids van het kerkmuseum Janum.
2357: - Indonesia Volume IV. Looking back over 1964. Ed.Min.of. Foreign Affairs Rep. Of Indonesia.
2393: - Archief voor de suikerindustrie in Nederland en Nederlandsch-Indië. Eeste jaargang nr. 24. Maart 1941.
2404: - Archief voor de suikerindustrie in Nederland en Nederlandsch-Indië. Eeste jaargang nr. 23. Maart 1941.
2409: - Archief voor de suikerindustrie in Nederland en Nederlandsch-Indië. Tweede jaargang nr. 18. december 1941.
2452: - Tien jaar Wieringermeer 1930/40. Het in cultuurbrengen en de sociaal-economische opbouw van de Wieringermeer.
2460: - Rond het IJsselmeer.
2463: - Ruimtelijke ordening in Nederland. 1. Algemene inleiding.
2465: - Ruilverkavelingen in het rivierengebied.
2477: - Overijssel in beeld 1993. (Fotoboekje).
2560: - Gedrukt in Almelo. Letterproef Drukkerij Lulof.
2567: - Overijssel. Hoe het bouwt - dikwijls goed - dikwijls fout.
2587: - Aanpakken of inpakken. De katoen- en rayonindustrie in de Verenigde Staten.
2588: - Het boek van de kunstzijde.
2592: - Wolspinnerij Pieter van Dooren 1825-1975. opkomst, bloei en neergand van de Tilbugse familie-onderneming.
2597: - Textielhistorische bijdragen nr 30.
2626: - De Alouette III in de Koninklijke luchtmacht.
2645: - Op de bres voor Overijssel's natuurschoon.
2680: - Kalimantan. (Reisgids)
273: - Yearbook and guide to Southern Africa 1961.
280: - Bijdragen en mededelingenLVIII.
2823: - Grieben Reiseführer Münster- und Emsland.
2830: - 1916-1941. Oostkust van Sumatra-Instituut.
2851: - De Nieuwe Gemeenschap. September 1934.
2865: - Bevrijdingsfeest. Handboekje Nationale Viering Bevrijdingsdag. Samengesteld onder auspiciën van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap.
2919: - Wörterbuch der deutschen Rechtschreibung. Für Schule, Beruf und Haus.
2979: - Marnix Gijsen.
3049: - Verzamelde en geselecteerde schrijfkunst. Enschede Boek 1980.
311: - Grunneger Aalmenak 1949.
3117: - Neue deutsche Erzähler. Thomas Mann, Gerhart Hauptmann, Hofmannsthal, Ricarda Huch, Klabund und andere.
3125: - Summa poetica. Griechische und lateinische Lyrik von der christlichen Antike bis zum Humanismus.
313: - Tot vermaak en voordeel. 175 jaar Groninger Boekverkopers College.
3141: - Comptes rendus du Congres International de Géographie Amsterdam 1938. Dl.2. Travaux de la Section IIIC Géografie Colomiale.
322: - Fryske studzjes. Oanbean oan Prof.Dr. J.H. Brouwer op syn sechstichste jierdei 23 augustus 1960.
3274: - Beknopt Handboek van de Raad van Europa.
3342: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1949. 64e stuk.
3463: - Het Koninklijk Nederlands-Indisch leger in den strijd tegen Japan. Uitgege. I.o.v. sectie XV M.G. Overzeesche Gebiedsdeelen.
3476: - Cramignon. Bijdragen tot de Limburgse volkskunde.
3514: - Pocket edition of the statistical abstract of the Netherlands Indies 1940. (Uitg. Dep. Of Ec. Affairs, Central Bur. of Statistics).
3583: - Onder de 'ZWO-Bannier'. Opstellen aangeboden aan Dr. J.H. Bannier, ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag.
9321: - Gedenkboek van de Vereniging Hendrick de Keyser. "Oud-hollandsche bouwkunst en haar behoud. (Uitgegeven t.g.v. het 10-jarig bestaan der Vereeniging ""Hendrick de Keyser"", tot behoud van architectonisch of historisch belangrijke oude gebouwen 1918-1928."
369: - Een halve eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936.
3708: - Kalevala koru oy. (Contains 387 black-and-white pictures of Kalevala juwelery
372: - Roseboek van de muiterij.
40: - Pilot chart of the North Atlantic Ocean.(97x66cm., folded in 8, issued august 1940, with forbidden cobat areas).)
4009: - A.A.G. bijdragen 19. C.Baars. Boekhoudingen van landbouwbedrijven in de Hoeksewaard uit de 17e en 18e eeuw. F. daelemans. Leiden 1581. Een socio-demografisch onderzoek.
4036: - Het Duitsche witboek. Documenten over de laatste fase van de Duitsch-Poolsche Crisis. Getrouwe en onverkorte geautoriseerde vertaling.
4041: - De bevrijding van Europa. In 200 unieke kleurenfoto's.
4109: - Toen... 1940-1945. (Verschenen ter gelegenheid van de nationale herdenking in 1960).
416: - Getting the most out of your Lathe.
423: - Woerl Reisehandbuch Grossherzogtum Luxemburg.
4249: - De Nike Hercules in de Koninklijke luchtmacht.
4268: - De Nederlandse Antillen. De Staatsregeling. Het reglement voor de Gouverneur. De defensiewet. De Eilandenregeling.
4316: - Tot dankbaarheid geknoopt. Gedenkboek t.g.v. den 25-jarigen zendingsarbeid op Soemba vanwege de gereformeerde kerken in Groningen, Drente en Overijsel.
4360: - Een beladen vlucht. Eindrapport Bijlmer Enquête.
4388: - A course in miracles. Text, Workbook for students, Manual for teachers.
4463: - Report by the Supreme Commander to the combined Chiefs on Staff on the Operations in Europe of the Allied Expeditionary Force. 6 June to 8 May 1945.
4475: - Je was er niet bij. Amsterdam: onderdrukking en bevrijding 1940-1945.
4499: - Indonesië en de veiligheidsraad van de Verenigde Naties. (januari 1946-september 1947.
4538: - Nieuw-Guinea als probleem van het Nederlandse volk. (Rapport van de commissie voor internationale zaken van de oecomenische raad van kerken in Nederland).
4570: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1950. 65e stuk.
4591: - Hulsink aajt vedan, al meer dan 40 jaar.
4611: - Nederland's grootheid. Map met 9 nationale gebeurtenissen als Waterloo, Chatham, Nw. Amsterdam, the Turfschip van Breda, e. a., met beschrijving en prenten.
4636: - Indonesië in de veiligheidsraad van de Verenigde Naties (maart-october 1948).
4637: - Indonesië in de veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Februari- December 1949)
4326: - Agfa Photoblätter 10. Jahrgang 1933. (Complete).
4677: - De regeering besluit tot mobilisatie "[Maandblad van de documentatiegroep '40-'45; September/oktober 1988 (nr. 271)."
4691: - Nederlands openluchtmuseum. Gids 1979.
4694: - Gedenkschrift Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger 1830-1950.
4721: - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. No. 30. Inhoud: Verslag over het jaar 1908, met bijlagen.
4722: - De Nieuwe Gemeenschap. 3e jaargang nr. 4 en 5.
4739: - 100 jaar congregatie Missiezusters Dienaressen van de H. Geest. 75 jaar Udens Retraitehuis.
4916: - Twentsche Almanak. Voor de jaren: 1932, 1933, 1937, 1943, 1946 en 1948.
492: - Varia Historica aangeboden aan professor A.W. Byvanck t.g.v. zijn zeventigste verjaardag door de Historische Kring te Leiden.
4971: - Arbeiterleben um 1900.
4975: - Halen en vieren. Uitgegeven t.g.v. het 10 jarig bestaan van de Twentse Schouwburg.
5111: - Vakmanschap is meesterschap.
5121: - Zuid-Afrika's traditie. Een kort overzicht van kunst en cultuur in de republiek van Zuid-Afrika.
5818: - De Nieuwe Gemeenschap. 3e jaargang nr. 6.
5298: - Vijf jaar ondergrondse strijd. (Boek alleen bestemd voor 2000 personen die gedurende de oorlog intekenden, dit is nr. 254).
10099: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1926.2e reeks - 19.
551: - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. Erster Jahrgang 1934.
553: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1910.2e reeks - 2.
5542: - Den Haag vandaag en gisteren.
560: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1930.2e reeks - 23.
5654: - De Gemeenschap. April 1941.
5655: - De Gemeenschap. April 1939.
5656: - De Gemeenschap. Maart 1939.
5715: - Vijf en twintig jaar LKG.
573: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1946.2e reeks - 37.
575: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1948.2e reeks - 39.
5799: - Voor driehonderd jaren Volksbladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis, 1571.
580: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1953.68e stuk.
581: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1955.70e stuk.
582: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1956.71e stuk.
585: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1959.74e stuk.
5859: - Euregio. Der Raum zwisschen Rhein-Ems und IJssel. Het gebied tussen Rhein-Ems en IJssel.
587: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1961.76e stuk.
588: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1963.78e stuk.
590: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1965.80e stuk.
591: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1966.81e stuk.
592: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1967.82e stuk.
593: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1968.83e stuk.
594: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1969.84e stuk.
595: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1970.85e stuk.
596: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1971.86e stuk.
598: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1973.88e stuk.
599: - Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis. Verslagen en Mededeelingen, uitgegeven te Zwolle. 1976.91e stuk.
6045: - Burma Air Victory. December 1943....june 1945. (Edited by Eastern Air Command).
9758: - De Nieuwe Gemeenschap. 2e jaargang nr.5.
6240: - Bloemlezing uit het werk van W.H.Dingeldein. Opstellen en werkstukken van Heemkunde Denekamp.
6335: - Het nachtfeest van Venus(Pervigilium Veneris (Vertaald door Nico van Suchtelen, met houtsneden versierd door Pam G. Rueter, uitgegeven voor de leden van de Wereldbibliotheek, niet in de handel).
6432: - Torquay and South Devon.
6434: - North Cornwall.
6435: - The Lake District.
6436: - Pwllheli and North Wales (Southern Section).
6437: - Ilfracombe. Barnstaple, Bideford, North-West Devon.
6438: - North Wales (Northern Section).
6632: - Keuren, ordonnantien, privilegie, extracten, copie en contracten &c. &c van de heerlykheid Nieukoop en Noorden. Op nieuws herdrukt na de origineele stukken en schriften in de jaare 1756. Facsimile naar de oorspronkelijke uitgave vqn 1756.
6642: - Handboek van de padvinderij voor meisjes in Nederland.
6769: - Auf neuen Wegen. 5 Jahre fortschrittlicher Deutscher Film. (Zum 5jährigen Bestehen der DEFA).
6820: - Chinesisch-Deutsches Wörterbuch.
6907: - 1720-1970 (t.g.v. het 250 jarig bestaan van R. Mees & Zoonen.
6938: - Indonesië. De waarheid omtrent 1965. Suharto staat terecht.
6966: - Zeven jaar Republik Indonesia.
7092: - In kannen en kruiken. Nederlands gebruiksaardewerk van de elfde tot de zestiende eeuw. Tentoonstellingscatalogus.
11083: - Das Buch der Expo. The book of the Expo.Erinnerungsbuch der Schweizerischen Landesausstellung Lausanne 1964.
7125: - Grieben originelle und beliebte Museen in Deutschland.
7138: - Apologie van Willem van Oranje. Hertaling en evaluatie na vierhonderd jaar.
7206: - Zuid Limburg in een oogopslag. Officiële Reis- en wandelgids.
7225: - Miscellanea Dantesca. Edita dalla società Dantesca nei Paesi Bassi nella ricorrenza del settino centanario della nascita del somme poeya.
736: - Twente van binnen uit.
7474: - Nederlanders door Nederlanders geschetst.
7494: - The spirit of freedom. The war in Ireland.
766: - Uit het leven en werk van W.H. Dingeldein.
6004: - Rond de boerenbruiloft / Verzamelde gedichten met een beknopte practische les in spraak en voordracht.
773: - Lieve lust. Erotische verhalen door vrouwen geschreven.
7799: - Aeronautical History in Pictures.
7830: - Toeristische atlas van Nederland.
7870: - Wereldatlas in losse delen in 1 band samengebracht.
4325: - Agfa Photoblätter 13. Jahrgang 1936. (Complete).
793: - Verzen bij de vleet, gevangen bij het vissen naar dicht en rijm op de wateren en langs de oevers van de voormalige Zuiderzee.
8: - Kleurig memoriaal van de Hollanders op Oud-Java
2923: - "Wahrig Fremdwörterlexikon. Aktualisierte und erweiterte Ausgabe mit den neuesten Fremdwörtren und Fachausdrücken. 30.000 Stichwörter met 40.000 Wortererkl"":arungen und 20.000 Etymologien."
2904: - Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden. (Tekst 1953).
9757: - De Nieuwe Gemeenschap. October 1934.
2585: - Gemeente Wierden. Beeld van de ontwikkeling der gemeente Wierden. Uitgegeven t.g.v.het afscheid van Mr.E.D.Maaldrink als burgemeester op 30 juni 1973.
2584: - Herstelplan Bergkwartier. Schets voor herleving van historische schoonheid.
1044: - Stukken betrekkende de vaststelling van bepalingen voor het provinciaal archief en de provinciale bibliotheek en van ene instructie voor den archuvaris-bibliothecaris der provincie door de G.S aangeboden aan de Staten der Provincie Friesland in hunne buitengewone vergadering van 1858.
8152: - Dreissig neue Erzähler des neuen Russland.
8154: - De Gemeenschap. Januari 1939.
817: - Kerst 1944. Herinneringen van mensen uit het voormalig verzet en overlevenden uit concentratiekampen.
8189: - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. Zweiter Jahrgang 1935.
8237: - De val van het Sovjet-rijk. 18 dagen wereldgeschiedenis.
8342: - Bedeutende Frauen unseres Jahrhunderts. Marie Curie, Käthe Kollwitz u.v.a. (Ganzschriften für die Schule)
8344: - Weltkongress der Frauen. Berichte, Diskussionen (Auszüge), Dokumente. Kopenhagen 5. bis 10. Juni 1953.
835: - Rekening van Gosen van Raesfelt, de jonge, Drost van Twenthe over de jaren 1567-1572. Deel I.
8470: - Vredes- en volkenbondstentoonstelling uitgaande van de Nederlandsche vereeniging voor Volkenbond en Vrede te 's-Gravenhage, van 7 februari tot 6 maart 1930, in de grafelijke zalen (Ridderzaal) aldaar.
8628: - Frontlinie. Het bombardement van Groot Brittannië 1940-1941. Het officiële verslag van den Luchtbeschermingsdienst van Groot-Brittanië.
8655: - "Signaal. Selecties uit de speciale uitgaven van de ""Berliner illustrierter Zeitung""in de jaren '40-'45, gewijd aan de Duitse oorlogspropaganda." Propaganda die de wereld noodlottig werd.
10902: - Het Fordsiesteem, of: de lopende band aan de macht. Een bedrijfsverslag over de Ford-fabriek te Amsterdam.
871: - Een halve eeuw van strijd. Herinneringen van J.H.Schaper.
8752: - Geuzenliedboek. Derde vervolg voorjaar 1945.
8784: - De Prins der geïllustreerde bladen. Juli 1911-januari 1912.
8792: - Een reis naar Indië.
882: - Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken.
9204: - De Nieuwe Gemeenschap. 3e jaargang nr. 7.
8827: - Vooruitgang door afzonderlijke ontwikkeling.
8834: - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. Sechster Jahrgang 1939.
8845: - Hoorn in beeld. Zes fotografen en hun visie op Hoorn.
9081: - Signaal, je werk, je geweten.
8912: - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. Siebter Jahrgang 1940 und Register.
8946: - De ongelukkige levensbeschrijving van een Amsterdammer.
8952: - Tentoonstelling Literatuur over Amsterdam 5 mei 1945-1 jan. 1948, gehouden in het Koninklijk Paleis te Amsterdam januari 1948.
9059: - Het Textiel ABC.
908: - Vrijburg. Geschiedenis en toekomst van een Amsterdamse schuilkerk.
910: - West-Frieslands oud en nieuw. 44e bundel van het Hist. Genootschap 'Oud Friesland'.
9192: - De Gemeenschap. September 1938.
911: - De NF-5 in de Koninklijke luchtmacht.
9191: - De Gemeenschap. Juli 1928.
9128: - De Nieuwe Gemeenschap. 2e jaargang nr. 11.
9129: - De Nieuwe Gemeenschap. 2e jaargang nr. 10.
1513: - Jonge monumenten in Overijssel: parken en buitenplaatsen.I. Twente.
9135: - De Gemeenschap. Februari 1941.
9151: - Terug in het vaderland. (Tgv de terugkeer van de koninklijke familie in Nederland na de Tweede wereldoorlog).
9190: - De Gemeenschap. Mei 1938.
9201: - De Nieuwe Gemeenschap. 3e jaargang nr. 1.
1511: - Inventarisatie jongere bouwkunst 1850-1940. Gebiedsbeschrijving Salland.
9254: - Het leidstersspoor.
9258: - The constitution and laws of the Grand Lodge of Atient Free and Accepted Masons of Scotland.
9296: - Het padvindsters spelenboek. Supplement.
1249: - De wereld volgens Blaeu. Blaeu's wereldkaart op groot formaat uit 1646.
10886: - 't Geslacht/de geboorte/plaets/ tijdt/ leven/ en de wercken van Karel van Mander, schilder/ en poeet/ mitsgaders zijn overlijden, ende begraeffenis.
9364: - International competition for arc+/canson 1994.
10711: - 't Inschrien. Kwartaalblad van het van Deinse Instituut. "Complete jaargangen 1982 en 1983. Iedere jaargang telt vier nummers. De aangegeven prijs geld voor een complete jaargang. Daarnaast jaargang 1968,nr.1.;1971 nr. 2; 1980 nr. 3; 1981 nr. 2,3; 1983 nr.4. Deze losse nrs. € 2,- per stuk."
10445: - "Een publikatie van de Stichting Jeugdsentiment ""De Jaren Vijftig"". 172 blz. Veel foto's. Over: Eric de Noorman, Eddy Christiani, Jerry Lee Lewis," President Coty, Maria Zamora, Willem Parel, Wim van Est, Roy Rogers, Jan Oradi, Karel Prior, Dick Bos, Doris Day, Charles Atlas.
9448: - Druidism.
9474: - Vragen en antwoorden. Officiële vakopleiding voor de tabaksdetailhandel.
9481: - Stonehenge and the summer solstice. Part 1. The druid order Dawn Ritual. Part 2. High noon ritual.
9483: - The ceremony of the Autumnal Equinox.
9488: - The ceremony of the Spring Equinox.
9498: - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. Vierter Jahrgang 1937.
9503: - The Druid Order. Druids ancient and modern.
9509: - The Druids. Fundamental principles of Druid teaching.
961: - Nachkriegskapitalismus. Eine Untersuchung der Handelsredaction der Frankfurter Zeitung. (Sonderausgabe).
9624: - Van Raadhuis tot Gemeentehuis. Gemeente Denekamp.
9670: - Bundel opstellen van oud-leerlingen, aangeboden aan Prof. Dr. C.G.N. de Voouys.
9710: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel LXXXIX.
9714: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1989 Bijdragen en Mededelingen,Deel XCIII.
9716: - Gelders oudheidkundig contactbericht. Deel 10 t/m 74.
9718: - De Gemeenschap. October 1937.
11531: - Ik weet het. Verzameling huismiddelen. Meer dan 3000 raadgevingen en recepten.
9803: - Die Voortrekkermonument Pretoria. Amptelike Gids.
9860: - Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (Sopade) 1934-1940. Dritter Jahrgang 1936.
9952: - Mr. Jan de Vries. Liber Amicorum.
5821: - De Nieuwe Gemeenschap. 3e jaargang nr. 3.
3505: - Im Maien. Dasneue Singebüchlein des deutschen Bundes für naturgemässe Lebens- und Heilweise.
3641: - Twente, in proza en poëzie. Bloemlezing.
3643: - Charles Joseph Fürst de Ligne. (Exibition catalogue in German)
10399: - 25 jaren PUEM 1916 - 1941.
3657: - Verzamelinventaris van de archieven van het voormalige Waterschap Vollenhove 14e eeuw-1964. (drie banden).
10207: - Triumphs of engineering. A record of great modern achievements in man's difficult and dangerous conquest of nature.
6283: - Tora met hart en ziel. Artikelen aangeboden aan Jehuda Aschenasy bij zijn 65e verjaardag.
7316: - R.K. Staatspartij. Algemeen staatkundig program en daarbij behorende toelichting.
6182: - Henk eerste lustrum. Vijf jaar Hengelose Enschedeze kunstenaars balangenvereniging.Met werken van 45 leden.
4784: - Paterswoldsemeer. Ontwikkelingsplan voor de rekreatie.
4567: - Toepaste taalwetenschapin artikelen. Nederlands al tweede taal (Jaargang 1985, nummer 2).
3801: - Het lijfboek van de moderne vrouw.
9134: - Papoealand. Noor Nieuw-Guinea. Het arbeidsveld van de Utrechtsche zendings-vereeniging.
686: - Die Schlachten an der Marne 6. bis 12. September 1914.
613: - Hundert Jahre Hessisches Staatsbad Bad-Nauheim, 1835-1935.
5572: - "Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte - Annuaire de la Societe Suisse de Prehistoire et d'Archeologie - Annuario della Societa Svizzera di Preistoria e d'Archeologia. Band/Volume 60/1977;61/1978;62/1979;65/1982."
4991: Q.X. - Herinneringen van een Adelborst.
1561: AALBERS,MR.P.G. - Het einde van de horigheid in Twente en Oost-Gelderland, 1795-1850.
2092: AALDERS, G. E.A. - Zaken doen tot elke prijs. De economische collaboratie van neutrale staten mat Nazi-Duitsland
1670: AARTS,H. ET AL. - Tussen kermis en carnaval vertier in Overijssel.
948: ABELS,P ET AL. - Van verhaal naar verhaal rondom Enschede. Twee fietsroutes met literaire routebeschrijving.
6737: ABICHT, L. - Mensen in Israël en Palestina. Eén maat en één gewicht.
4296: ABMA, G. - Geloof en Politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en eerste jaren (1852-1871)
6901: ABMA, E. ET AL. - Boer en Coöperatie in Zelhem. Een sociografische studie.
1312: ABMA, DRS. G.(EINDRED.). - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland. Deel 1. Compendium en alfabetich gedeelte A-N.
691: ABRAHAMSE, J. EN H. KONING - Schiermonnikoog. Van Westerstrand tot Willemsduin.
320: ABRAHAMSE, J. ET AL (RED.). - Noord-Friesland buitendijks.
3940: ABRAM-ROSENTHAL, R. - Antisemitisme.
614: ACKERE,J.VAN. - Inwijding in de meesterwerken van het klavier.
5000: ACKERMANN,W. - Vlucht met Elisabeth.
8064: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - In het land der vreemdelingschap. Zangen des geloofs naar Philip Phillips.
4703: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Neerbosch' Zangen. Tweede bloemlezing voor gemengd koor. Ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch.
4562: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Eerste bloemlezing voor gemengd koor.
6543: ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S. - Charles George Gordon. Beknopte schets van een ongeëvenaard heldenleven.
926: ADAMA ZIJLSTRA,MR.A. - Vaar Wel Scheveningen! Bonte herinneringen aan een badplaats.
5998: ADAMS,M. - Seksguerilla. (Erotische verhalen).
9486: ADAMS, S. - The Barbizon School & the Origins of Impressionism.
10448: ADBURGHAM, A. - Shops and shopping 1800-1914.
623: ADORNO, TH.W. - Eine Einleitung in die Musiksoziologie.
4169: ADRIAANSE, P. - Op weg naar Delta Lloyd. Een boek over mensen. (tgv 25-jarig bestaan).
10421: ADRIANI ENGELS,M.J. - Honderd jaar sport.
1311: AENOLDI, F. - Met pijp en stift. Handleiding voor de grimeerkunst.
5204: AËRO-DILETTANT. - "Het Maanprobleem: opgelost, het vraagstuk der oceanen en continenten onzer ""tegenwoordige"" aarde: verklaard. Etc etc." Met 23 afbeeldingen en figuren.
1061: AERTS, J. PROF.DR., ET AL. - Moderne encyclopedie der wereldliteratuur. Deel 1 (A-B), 2(C-E), 3 (F-H), 4 (H-L), 5 (L-M) en 6 (N-PO).
6265: AESCHYLUS. - The Oresteian Trilogy. (Translated by Philip Vellacott).
4901: AFANESJEV,A. - Verhalen voor het slapen gaan. Verboden Russische volksverhalen.
6414: AFEK, Y. - Israeli humor and satire.
5304: AGT, J.F. VAN. - Synagogen in Nederland, gefotografeerd door Willy Lindwer.
2724: AGT, J.F. VAN. E.A. - Nederlandse monumenten in beeld. Noord-Brabant, Limburg.
6937: AHEE, A.C. VAN. - ...Maar zijn hart is hier achtergebleven. Reisherinneringen in Indonesië.
4318: AHLBERG,H. - Architect Gunnar Asplund.
8099: AKEN, P.VAN ET AL. - Zes vlaamse novellen (P.van Aken, L.P.Boon, H.Claus, J.daisne, H.Lampo, P. van Lishout).
5791: AKERLAKEN, A.M. VAN. - De Pieterskerk te Utrecht. De best bewaarde vroeg-romaanse zuilenbasiliek in Nederland.
166: ALBACH, BEN - Jan Punt en Marten Corver. Nederlandsch toneelleven in de 18e eeuw.
7000: ALBACH, B. - Het huis op het plein. Heden en verleden van de Amsterdamse Stadsschouwburg.
4379: ALBERTS, DR.A. - Koning Willem III.
4378: ALBERTS, DR.A. - Koning Willem II.
692: ALBERTS-HOFMAN,J. - Liesterkrallen. (Gedichten in het Drents).
6925: ALBERTS, A. - In en uit het paradijs getild. Roman.
8285: ALBERTS, PROF.MR. DR. W.J. - De geboorte en groei van de Nederlandse gemeente.
4623: ALBRECHT-CARRIÉ, R. - Europe after 1815.
4905: ALDERS, J.C. - Bouw je eigen sterrekijker.
3790: ALDRED,C. - Het Land der Farao's. De Beschaving van het Oude Egypte.
6175: ALETRINO, L. - In naam der liefde... Frankrijks TribunauX d'Amour.
3689: ALEXANDRE, PH., E.A. - La dernière Reine. Victoria 1819-1901.
8513: ALF, W. - Der Begriff Faschismus und andere Aufsätze zur Zeitgeschichte.
4723: ALGRA, N.E. - Ein : enkele rechtshistorische aspecten van de grondeigendom in Westlauwers Friesland.
4391: ALGRA, H. - Oranje in ballingschap, 1795-1813.
191: ALGRA, H. (BEW.). - Kroniek van een friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum.
8033: ALI, M.M. - Art of the skiscraper. The genius of Fazlur Khan.
9582: ALIGHIERI, D. - Het nieuwe leven (la vita nuova). Vertaald door Nico van Suchtelen.
10986: ALINGS, H.W. - Amsterdamsche gevelsteenen.
6315: ALLEN, J.P.B. ET AL. - Chomsky over taal.
1890: ALLILOEJEWA,S. - Twintig brieven aan een vriend. De herinnering van Stalins dochter
8786: ALLWOOD, J. ET AL. - Logic in linguistics.
8512: ALMER, M. E.A. - Op iedere tegel een hakenkruis.
9482: ALTENA, P. ET AL. - Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wolff en Aagje Deken.
6605: ALTHAUS,H.P. ET AL(HS.). - Lexicon der germanistischen Linguistik. Studienausgabe 1-4.(4 Bände].
11373: ALTING VON GEUSAU, JHR. MR. DR. W.H. - Inleiding tot het denken van S. Freud.
5231: ALVARES VEGA, L. - Het Beth Haim van Ouderkerk. Beelden van een Portugees-Joodse begrafplaats. The Beth Haim of Ouderkerk. Images of a Portugese-Jewish cemetery in Holland.
617: AMBROSE,K. ET AL. - Ballet voor beginners. Een beknopte inleiding voor balletleerlingen van alle leeftijden.
1997: AMENDOLA,G. - Der Antifaschismus in Italien. Ein Interview.
4553: AMERONGEN, M. VAN. - De ongelofelijke geschiedenis van het krijgsgevangenenkamp 'Prins Bernhard'.
7046: AMERONGEN, M. VAN. - De samenzwering tegen Simon Wiesenthal.
135: ANDEL, A. VAN ET AL.(RED.). - Een eeuw van zorg en zegen. Gedenkboek uitgegeven ter herdenking van het honderdjarig bestaan van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers 1854-1954.
6526: ANDERSON, ., E.A. - The Victorian and Edwardian Seaside.
667: ANDERSON, W.R. - Nautulus 90 North.
6806: ANDERSON, B.S., E.A. - Eine eigene Geschichte. Frauen in Europa. Band 2. Aufbruch. Vom Absolutismus zur Gegenwart.
11020: ANDERSSON, S. - Freud, Reich en de verdrongen sexualiteit.
3: ANDRÉE, S. A. - Dem Pol entgegen. Auf Grund der während Andrées Polarexpedition 1897 geführten und 1930 gefundenen Tagebücher Andrées, Strindbergs und Franckels herausgegeben von der Schwedischen Gesellschaft für Anthropologie und Geographie.
7829: ANDRIESSEN, PROF.DR. J.E. - Economie in theorie en praktijk.
6931: ANROOY, F. VAN., E.A. - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandsche archieven.
3385: ANSTADT, MILO. - Scheuren in de heksenketel. Een historische schets van Joegoslavië en de Balkan.
11453: ANTZ, A. - Rheinlandsagen für Jugend und Volk. Eine Fahrt durchs Land der Ritter und Schelme.
3629: APAIRE, A. ET AL. - Cent lettres de l'histoire du monde.
6261: APPEL,R.ET AL. - Sociolinguïstiek.
5822: APPUHN,H. - Der Bordesholmer Altar und die anderen Werke van Hans Brüggemann.
7114: APULEIUS. - Amor und Psyche. (lateinisch, deutsch).
4007: ARBEZ, D' - Liefde en plicht. Een historisch verhaal uit de jaren 1815 en 1816.
1860: ARENDS, H. E.A. - Levend Afrika.
1638: ARENDT,H. - Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen.
4132: ARGA,. G.A. ET AL. - Michel-Ange, architecte.
4696: ARISTOTELES. - The Nicomachean ethics. (Translated with an introduction by David Ross).
8816: ARKEL, D.VAN, E.A. - De Wijngaard des Heeren? "Een onderzoek naar de wortels van ""die blanke baasskap"" in Zuid-Afrika."
8569: ARKEL, PROF. D. VAN, E.V.A. - Veertig jaar na '45. Visies op het hedendaags antisemitisme.
384: ARMENGAUD, PROF. DR.A. - Geschiedenis van de wereldbevolking.
2045: ARNOLD, C.J.C.W.H. - Apeldoorn in opkomst
2896: ARNOLD, M. - Culture & anarchy.
4468: ARNOLD-FORSTER, A. - De wereld in oorlog.
1304: ARNOLDI, F. - Toneelspelen.
6015: ARNTZENIUS, L.M.G. - Geschiedenis van de muziek (overdruk uit Encyclopedie van de muziek).
7495: ARTHUR, P., E.A. - Northern Ireland since 1968.
5505: AS, G.G. VAN. - November-Alarm. De revolutie-bedreiging in Nederland November 1918. Gedenkboek.
9626: ASAERT, DR. G. - Westeuropese scheepvaart in de middeleeuwen.
10188: ASBECK, MR.F.M. ET AL. (RED.). - Koloniale Studiën. 15 e jaargang, no. 3 en 4.1931.
8704: ASBECK,PROF.MR.F.M. BARON VAN, E.A.(RED). - Bouwstof voor de oplosing van Na-Oorlogse Vraagstukken.
5303: ASCHKLENASY, Y. ET AL. - Geliefd is de mens - Artikelen rondom de Joodse traditie.
10158: ASH, B. (ED.) - Geïllustreerde encyclopedie van de science fiction
4999: ASHE, G. - The discovery of King Arthur.
6493: ASHE, G. (ED.). - The Quest for Arthur's Britain.
1836: ASPINALL, A. (ED.) - The correspondence of George, Prince of Wales 1770-1789, Volumes 1,2 and 3..
1851: ASPINALL, A. (ED.) - Letters of the Princess Charlotte 1811-1817
459: ASSELBERGS, A.J.M. - Dr. Jan Pieter Heije of de kunst en het leven.
607: ASSER,E. - De geschiedenis van Potasch & Perlemoer.
11038: ATLEE,C. - Mijn Labour Party. (Met een voorwoord van Harold Laski, voorzitter van de Labourparty).
10717: ATTLEE, C.R. - The Labour Party in Prespective --and Twelve Years Later, Being the Labour Party in Perspective.
577: AUBEL, H.& M. - Der künstlerische Tanz unserer Zeit.
3753: AUBIER, C. - Dictionaire pratique d'astrologie.
6687: AUBREY,C.(ED.). - Nukespeak, the media and the bomb.
11451: AUDIER,J.A. ET AL. - Van Stockum's Naam- en Zaakregister van Wetten, Algemeene Maatregelen van Bestuur en Koninklijke Besluiten, verschenen in het Staatsblad van het Koninkrijk der nederlanden, gedurende de jaren 1813 tot 1936. Met een voorwoord van J.J. Boasson.
7988: AUJESKY, T. (RED.). - Ursprung und Vision. Neue deutsche Malerei. (Deutschsprachige Ausgabe des Katalogs zu der gleichnamigen Ausstellung im Centro Cultural de la Caixa de Pensions in Barcelona und im Palacio Vélazquez, Ministerio de Cultura, Madrid.
1002: AVÉ,J.B. ET AL. - Borneo:oerwoud in ondergang. Culturen op drift.
1666: AVENARIUS, D.A.ET AL. (RED.). - 100 jaar volksfeest Winterswijk: 1888 - 1988.
8511: AYÇOBERRY, P. - La question nazie. Les interprétations du national-socialisme 1922-1975.
2221: BAAL, J. VAN. - Ontglipt verleden. Tot 1947: Indisch bestuursambetnaar in oorlog en vrede.
4474: BAARD, H.P. - Anton Mauve.
6977: BAARTMANS, K. - Commentaar van Koekoek op het boekje ... Boer Koekoek.
2521: BAB, JULIUS. - Arbeiterdichtung.
11349: BACH, RICHARD. - Illusies. De avonturen van een onwillige messias.
4522: BÄCHLIN, P. - Ekonomiese geschiedenis van de film.
10674: BADEN-POWELL, H. - Baden Powell, a Family Album
6795: BADEN-POWEL OF GILWEL, LORD. - Welpenhandboek.
8811: BAERTS, J.(RED.). - Lectuur repertorium. Drie delen. Bevat de verbeterde en bijgewerkte inhoud van de basis-vormende delen A-K en L-Z,alsmede van Supplement 1 (1938) en Supplement II (1946) aangevuld met de jongste productie sedert 1946. Auteurslijst bevattende ca. 23.000 bio-bibliografische nota's en 3000 portretten van auteurs behorende tot de Nederlandse en algemene literatuur, met waarde- en vakaanduidingen van ca. 90.000 literaire en vulgariserende werken.
1553: BAGGEN,J. - Almelo. Zeven wandelingen door stad en Ambt.
10385: BAGGERMAN, J.A., HEMELS, J.M.H.J. - Verzorgd door het ANP. Vijftig jaar nieuwsvoorziening.
6462: BAGLEY, J.J. - A history of Lancashire.
1335: BÄHNISCH,A. - Die deutschen Personennamen.
6078: BAIGENT, M. - Ancient traces. Mysteries in ancient and early history.
5640: BAKELS, F.B. - Dertien dagen in mei.
170: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. - Van Hollandsche potaard. Studiën en fragmenten.
10658: BAKKER, PROF.DR.D.M. ET AL. - Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde.
465: BAKKER, H. - De Friese meren.
10355: BAKKER, N. - Het jaar van de honger 1944-1945
10453: BAKKER, B. (SAMENSTELLER). - Amsterdam getekend. Tekeningen en aquarellen uit vier eeuwen in de historisch-topografische atlas van het Gemeentearchief.
10509: BAKKER, K.DE, ET AL. - De vijftig boekenweekgeschenken 1932-1985.
1746: BAKKER,J. - De Groote of Sint Laurenskerk te Rotterdam.
1803: BAKKER,M. ET AL. - Techniek maakt geschiedenis.
1965: BAKKER,G.P. - Het hellende vlak. Radio-omroep in nazi-greep.
2103: BAKKER, DRS. P. ET AL. - De kaart, model van de werkelijkheid.
2050: BAKKER,B. ET AL. (RED.). - Visioen en werkelijkheid. De illegale pers over de toekomst der samenleving.
2488: BAKKER SCHUT,DR.IR.RF. - De regeling der bebouwing in de bebouwde kom. (toepassing van artikel 43 der woningwet).
8962: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE. - Burgemeesters van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw.
9064: BALDAMUS, A. UND E. SCHWAGE. - F.W. Putzgers Historische Schulatlas zur alten, mittleren und neuen Geschichte.
2777: BALDWIN, JAMES. - Geen naam op de straten.
5159: BALEN, MR.W.J.VAN ET AL. - Lof der tabak bezongen met pen, camera en tekenstift.
4960: BALEN, MR.W.J. VAN. - Naar de Indische wonderwereld met Jan Huyghen van Linschoten.
7019: BALEN, MR. W.J. - Antillia. Een gids door de Caribische wereld.
7842: BALEN, MR. W.J. VAN. - Atlas van Zuid-Amerika.
8270: BALEN, MR. W.J. - Naar de Indische wonderwereld met Jan Huyghen van Linschoten.
4019: BALK, J. - Nederlandse bruggen. (Shell Journaal)
1819: BALLANTINE,B.(INTRODUCTION). - The fantastic art of Frank Frazetta.
8468: BALLARD, P.B. - Thought and Language.
4261: BALLINGER,H.R. - Painting landscapes.
9736: BALLINTIJN, G. (SAMENSTELLER). - Data. Feiten. Documenten. Kroniek van den Tweeden Weereldoorlog.
11144: BANK, J. E.A (RED.). - Het zesde jaarboek voor het democratisch socialisme.
11163: BANK, J. E.A (RED.). - Het vijfde jaarboek voor het democratisch socialisme.
6830: BANK, J. - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
8486: BANK, J. E.A. (RED.). - Het derde jaarboek voor het democratisch socialisme.
3818: BANK,J.TH.M. ET AL.(RED.). - Afrika in de hedendaagse geschiedschrijving. (Tijdschrift voor Geschiedenis, 98e jaargang 3, themanummer).
4293: BANNIER, J.H. EA. (RED.). - Delta, a review of arts life and thought in the Netherlands. Friesland number.
5088: BANNIER, DR.W.A.F. (RED.). - Verbeteringen en aanvullingen 2. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
5064: BANNIER, DR.W.A.F. (RED.). - Verbeteringen en aanvullingen (1 en 2). (Geschiedkundige atlas van Nederland).
8398: BANNINK, M. - Internet.taal.
4362: BARALE,M.A. - Daughters and lovers. The life and writing of Mary Webb.
964: BARANELLI, M., E.A. - Geachte promovenda. 100 jaar promoverende vrouwen aan de Universiteit van Amsterdam.
6035: BARBER, N. - De Hongaarse opstand. Zeven dagen vrijheid.
3333: BARBUSSE, HENRI. - Paroles D'un Combattant : Articles Et Discours (1917-1920).
3332: BARBUSSE, HENRI. - Jezus.
8826: BARCKHAUSEN, J. - Oom Paul. De roman van een leven van strijd.
7485: BARENDRECHT, S. - François van Aerssen, diplomaat aan het Franse hof (1598-1613).
425: BARENTS, PROF,MR.DR. - H.P.G.Quack.
1627: BARKAI,A. - "Vom Boykott zur ""Entjudung""." Der wirtschaftliche Existenzkampf der Juden im Dritten reich 1933-1943.
3848: BARNEVELD, D. - De oude banketbakkerij.
1392: BARNOUW,DR.D. - Van NIVO tot Reichsschule. Nationaal-socialistische onderwijsinstellingen in Nederland. Nederlandse meisjes in Duitse vakantiekampen zomer 1940.
1403: BARNOUW,N.D.J. ET AL (RED.). - Jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
1407: BARNOUW,N.D.J. ET AL (RED.). - Derde jaarboek van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie.
5309: BAROCAS, C. - Het Oude Egypte.
3735: BARRET-DUCROCQ, F. - Love in the time of Victoria : Sexuality, class and gender in ninetheenth-century London.
6853: BARRON,A. - Catalogue of the 3rd international exhibition of miniature textiles 1978.
1727: BARTELINK, G.J.M. - Liederen en dansen. Twents volksleven
5464: BARTELINK, DR. G.J.M., E.A. - Duizend jaar plaatselijk en driehonderd jaar parochieleven van Saasveld.
4383: BARTELS, J.A.C. - De koninklijke stallen. Het Koninklijk staldepartement in woord en beeld.
2755: BARTELS,M. ET AL.(RED.). - "Van huisvuil en huizen in Hasselt; Opgravingen aan het Burg Royerplein."
2613: BARTLETT, J. - Familiar quotations. Being an attempt to trace to their source passages and phrases in common use.
10088: BARTSTRA, DR.J.S. EN PROF.DR.W.BANNING. (RED.). - Nederland tussen de natiën. Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis. (2 delen).
2095: BARTSTRA, J.S. - "Twaalf jaren "" vrije-hands-politiek"" ." De internationale verhoudingen van 1890-1902
3396: BARTSTRA, J.S. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden, in 5 delen. "1. Van 1648-1763; 2. Van 1763-1815; 3. Van 1815-1871; 4. Van 1871-heden(1954); 5. Tabellen."
8520: BARTSTRA, J.S. - Geschiedenis van het moderne imperialisme (tijdvak ca. 1880-1906).
10006: BASCOM, W. - African Art in Cultural perspective. An Introduction.
4321: BASENAU-GOEMANS, N. - Kerstsproken. Een bundel verhalen, bestemd om op kerstavond te worden voorgelezen. (Ill. Door Albert hahn Jr.m, H.Pieck en E. de Groot)
11511: BASHAN, R. ET AL. - The Victory: The Six Day War Of 1967.
4066: BASSECHES, N. - Het onbekende leger.
10521: BASTET,F. - De wereld van Louis Couperus.
6754: BASTIAANS, W.CH.J. - Indonesia Merdeka.
6555: BASTIAANSE, R., E.A. - Glorieuze Revolutie/Glorious Revolution. De wereld van Willem & Mary. The World of William & Mary.
4147: BATSFORD, H. E.A. - The Cathedrals of England.
6518: BATSFORD, H. E.A. - The cathedrals of England. (Illustrated from drawings by Brian Cook and fron photographs).
10684: BAUER, H. - Frankreichs Sicherheitspolitik und das geteilte Deutschland 1980-1985. Zwischen Kontrolle, Kooperation und Abhängigkeiten.
4450: BAUER, C. - De slag bij Arnhem. De mythe van het verraad weerlegd.
8758: BAUER, C. - De slag bij Arnhem. De mythe van het verraad weerlegd.
5038: BAUM, V. - Hier stand ein Hotel.
37: BAUM, R.C. - The holocaust and the German Elite. Genocide and national suicide in Germany, 1871-1945.
9809: BAUMAN, F. - Sprachpsychologie und Sprachunterricht. Eine kritische Studie.
3680: BAUR,P. ET AL. - A travers Le Zanguebar. Voyage dans l' Oudoé, l' Ouzigoua, l'Oukwèré,l'Oukami et l'Ousagara. Orné de 45 gravures et d'une carte. Quatrième édition.
5687: BAUWENS, J. - Het Ghetto van Warschau bestaat niet meer.
8641: BAYLES, W. - De zeven galgen. De anti-Nazi opstand van de studenten te München.
2804: BEACH,R.P.O.(ED.). - Touring guide to Ireland.
9093: BEAUFORT, MR. W.H. DE. - Nieuwe geschiedkundige opstellen. In twee delen.
655: BEAUFORT, H.L.T. DE. - Wilhelmina 1880-1962.
1027: BEAUMONT, M. - Tekst in Beeld. Toepassing met vorm en kleur.
824: BEAUVOIR, S. - De Tweede Sekse. Feiten, mythen en gefeefde werkelijkheid.
906: BEAUVOIR, S. DE. - Wij vrouwen. Teksten over emancipatie en feminisme verzameld door Claude Francis en Fernande Gontier. Met een inleiding van Jeanne Holierhoek.
6008: BECHTOLD,J. ET AL. - Tegelsche volkskunst.
10655: BEDFORD, J. - Wedgewood Jasper Ware.
10883: BEEBE, W. - Im Dschungel der Fasanen.
6879: BEEK, W.VAN DER. - Guido Vrolix.
240: BEEK, DRS. P.M. - Huize Sonsbeek. Een monument in een monumentaal park.
8547: BEEK, B. VAN ET AL. - Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de Lage Landen.
8669: BEEK, H.H. - Waanzin in de middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke.
3831: BEEK, S.G.VAN. - Muziek in opdracht - Muziek in de reclame. (Buma/Stemra relatiegeschenk).
6858: BEEKE,A.(FOTO'S). - Timeless. Fotoboek met portretten in twee verschillende technieken afgedrukt.
8846: BEEKE, A. EN GEERT MAK. - Amsterdam op zilver & Amsterdam op steen. Twee boeken in een band. Uitgegeven t.g.v. het 125-jarig bestaan van Kampert en Helm Rotaform. Bijzonder vormgegeven (door Anthon Beeke) met vele oude foto's van Amsterdam en een bedrijfsgeschiedenis door Geert Mak.
5093: BEEKMAN, DR. A.A. - De gewesten van Noord- en Zuid-Nederland in 1300. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
8649: BEEKMAN,E.M. - Homepothy af the Absurd. The grotesque in Paul van Ostaijen's creative prose.
5089: BEEKMAN, DR. A.A. - Holland, Zeeland en Westfriesland in 1300. Deel 1.Holland's Noorderkwartie. Dl.2.Holland ten zuiden van het IJ. Dl.3. Zeeland. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
5101: BEEKMAN, DR.A.A. - De Republiek in 1795 met de heerlijkheden, ambachten enz. Bannier, W.A.F. De Zuidergrenzen in de 18e eeuw en de barrière-steden. Welcker, J.W. De Rijnverdeelingen in de 17e en 18e eeuw. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
5079: BEEKMAN, DR.A.A. - De oorlog van 1672. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
10335: BEELAERTS VAN BLOKLAND, JHR.MR. W.A., ET AL - Nederlandsche kasteelen en hun historie. Tweede deel.
3516: BEEMAN, M.M. - Lloyd's London, an outline. (Privé uitgave, nr. 398, gesigneerd.).
2619: BEEMT,F.VAN DEN, ET AL (RED.). - Fotografie in Drenthe. Met de camera van Reinhardt Herman Herwig door Drenthe 1900-1925.
1660: BEENEN, P.H.H. - "Dialect en volkskunde van Herten. Dl.1. ""Op zich Hertes"". Beknopte spraakkunst, Woordenboek en verdere vermeldenswaardigheden van het, tot nu toe, onbeschreven dialect van Herten. Deel 2. Herten, het oude dorp aan de Maas, in het begin dezer eeuw."
1684: BEERLAGE,H. - Twents in Twente. Een onderzoek naar de kennis van het twentse dialect, Twentse auteurs en instellingen, alsook van het gebruik van Twents op de basisscholen.
3990: BEERMAN, V.A.M. - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672. De eerste vijf en twintig jaren van het staatsche regime
4256: BEERS, A.C. VAN. - Periscoop op! De oorlogsgeschiedenis van den onderzeedienst der Koninklijke Marine.
1920: BEETS, N. - De levenden. Een geschiedenis uit het Pacific-oorlogsjaar 1942.
9497: BEETS, N. - Gedenkboek.
3083: BEHREND, H. - Die Zeit des Feuers. Mann und Frau bei den Tugen in Ostafrika.
9409: BEIERS, G. - Houses of Australia. A survey of domestic architecture.
4060: BEISHUIZEN, J. EN EVERT WERKMAN. - De magere jaren. Nederland in de crisistijd 1929-1939.
1878: BEKKENKAMP,A. - Leendert Overduin. Het levensverhaal van een pastor Pimpernel 1900-1976.
755: BEKKERS, DRS. H. ET AL. - Spiegel van Arnhem. 175 jaar leven en lezen in Arnhem.
6603: BEKKERS, DR. J.A.F. - Correspondence of John Morris with Johannes de Laet (1734-1649). (brieven geschreven in het Latijn, van korte commentaren voorzien).
1239: BELIE,A.DE (EINDRED.). - De Boudelo Abdij Archeologisch onderzocht.
3824: BELINFANTE, PROF.MR.A.D. - De burger en zijn staat. (Ill. Frits Behrendt).
1071: BELL,B.(ED.). - Handloader's digest 1996.
1840: BELL, W.G. - Unknown London A completely new edition revised, with additional chapter by E.R. Wethersett
3152: BELLEC, F. E.A. - Sillages néerlandais. Kunst in het kielzog. La vie maritime dans l'art des Pays-Bas. Het maritieme leven in de Nederlandse kunst.
2114: BEMELMANS, L.N., E.A. - Maastricht.
8260: BENDA, K. A.O. - The Corvina history of Hungary from the earliest times until the present day.
6829: BENDELER, G. ET AL.(SAMENSTELLERS). - Nat & droog. nederland met andere ogen bekeken. Rijkswaterstaat 200 jaar.
5442: BENHAM,F. - Economics. A general textbook for students.
3086: BENSING,M. - Thomas Müntzer.
5675: BENSON,R. - Paul McCartney. Achter de legende.
5679: BENSON, R. - Paul McCartney. Behind the myth.
1562: BENTHEM,DR.A. - Twente 1813-1913.
10266: BENVENISTE, É. ET AL . - Problèmes du language.
8736: BENZ, W., U.A. (RED.). - Dachauer Hefte 1. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrazionslager. Die Befreiung.
8737: BENZ, W., U.A. (RED.). - Dachauer Hefte 2. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrazionslager. Sklavenarbeit im KZ.
8738: BENZ, W., U.A. (RED.). - Dachauer Hefte 3. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrazionslager. Frauen. Verfolgung und Widerstand.
8740: BENZ, W., U.A. (RED.). - Dachauer Hefte 5. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrazionslager. Die vergessenen Lager.
8741: BENZ, W., U.A. (RED.). - Dachauer Hefte 6. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrazionslager. Erinnern oder Verweigern.
8742: BENZ, W., U.A. (RED.). - Dachauer Hefte 7. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrazionslager. Solidarität und Widerstand.
8743: BENZ, W., U.A. (RED.). - Dachauer Hefte 8. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrazionslager. Überleben und Spätfolgen.
5147: BENZINGER, I. - Hebräische Archäologie. Dritte, neu bearb. Aufl. Mit 431 Abbildungen im Tekst.
5019: BERANEK, A. - Mannerheim. (Mit einem Vorwort Sr. Exz.des finnischen Gesandten in Berlin, Prof.Dr.T.M. Kivimäki.
1818: BERENDS,L. - Het Parool 1940-1990.
1047: BERENDSEN,DR.A. - Verborgenheden uit het oude Delft. Een stille en rijke stad.
6623: BERG, J.DE. - Trouw schrijfboek, misschien wel de beste stijlgids van Nederland.
5559: BERG, PROF.DR.J.H.VAN DEN. - Metabletica of leer der veranderingen. Beginselen van een historische psychologie.
1955: BERG,J.TH.J.VAN DEN ET AL. - Het belang van de Tweede Wereldoorlog.
205: BERG, K. VAN DEN, ET AL. - Nederland van boven. Luchtfoto's uit de jaren dertig.
2621: BERG, DR. B. VAN DEN. - Foniek van het Nederlands.
4602: BERG, DR. B. VAN DEN. - Foniek van het Nederlands.
3378: BERG,J.TH.J. VAN DEN,ET AL. - Crisis in de Nederlandse politiek. Beslissers en beslissingen in Nederland, Symptonen van de komende crisis, deconfessionalisering versus ontzuiling, de 'roomse revolutie''.
5547: BERG,J. VAN DEN. - Een mors huis. Verhalen over Nieuw-Guinea.
10160: BERGAMINI, D. - Japan’s imperial conspiracy. How emperor Hirohito led Japan into war against the West. "Cloth; gilt lettering on spine. The story of Hirohito's true role; Mr Bergamini holds the emperor responsible not only for authorising Japan's 1941 attack on the West, but also for instigating it. Introduction by Sir William Flood Webb, who headed the Int"
6791: BERGEN, D.L. - Kruis met haken. Duitse Christenen in het Derde Rijk.
11133: BERGH, MR. H. VAN DEN. - Een lente in de Levant. Reisbrieven van Mr. Herman van den Bergh.
9027: BERGH, J.S., A.O. - Tribes & Kingdoms.
9170: BERGH, J. VAN DEN EN KAREL LOTSY (SLOTHOOFDSTUK). - Mysterieuze krachten in de sport. "(met karikaturen van Uschi, fotomontages van B. Mohr en een kleurenfoto als frontispice; slothoofdstuk verzorgd door Karel Lotsy)."
1707: BERGHEGE,H. - Oet Hoksebarge. (gedichten).
1452: BERGMANN, W, E.A. - Soziologie im Faschismus 1933-1945. Darstellungen und Texte.
3899: BERGSMA,W. ET AL.(RED>0> - Mythe en geschiedschrijving in Nederland en Friesland. ( = It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy, jrg. 56 /1974/ , nr. 2/3, pp. 77-252)
5612: BERGSTRÄSSER, JOH.ANDR. BENIGN. - Biographien des Kornelius Repos.
6508: BERGSTRÖM, T. - Stonehenge.
5145: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. - Oranje en de vestiging van de Nederlandse staat.
6356: BERLITZ,CH. - Die wunderbare Welt der Sprachen.
10404: BERLITZ, C. - Speurtocht naar de Ark van Noach Een oeroud mysterie onthuld
9821: BERMANT, C. - Point of Arrival. A study of London's East End.
3752: BERNAL, J.D. - Sociale geschiedenis van de wetenschap. (2 delen)
8829: BERNARD, HENRI. - Guerre totale et guerre révolutionaire. Tome 3. Le reflux et l'effondrement de l'ordre nouveau (novembre 1942-août 1945).
11368: BERNARD, HENRI. - Guerre totale et guerre révolutionaire. Tome 2 + atlas. L'entre deux guerres. La période d'expansion de l'ordre nouveau (septembre 1931- novembre 1942).
2782: BERNATZIK, PROF.DR.H.A. - Gari-Gari. Leven en avonturen bij de negers aan de Boven-Nijl. Met 110 foto's.
3525: BERNATZIK,H.A. - Owa Raha.
2361: BERNET KEMPERS,A.J. - Om een struik die palm werd. ( buxus sempervirens, buksboom,palmboom).
2363: BERNET KEMPERS,A.J. - De grutterij uit Wormerveer. (Inc. Overdruk: Nogmaals de Grutterij, 8 pp., geniet)
3922: BERNET KEMPERS,PROF.DR.K.PH. ET AL.(RED.). - Eduard van Beinum.
8046: BERNHARD, M. (HRSG.). - Deutsche Romantik Handzeichnungen. Band 1. Carl Blechen (1798-1840) bis Friedrich Olivier (1791-1859). Band 2. Johan Friedrich Overbeck (1789-1869) bis Christian Xeller (1784-1872).
4201: BERNINK, J.B. - Ons Dinkelland. Natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente.
10069: BERNLEF, J. - Dit verheugd verval.
10536: BERNLEF,J.(KEUZE EN VERTALER). - Het land Coïtha Tweede boek. Erotische verhalen uit Zweden.
343: BERNLEF,J.(VERTALING). - Het land Coïtha, deel 1.
5375: BERTIER DE SAUVIGNY, G. DE. - Metternich, Staatsmann und Diplomat für Oesterreich und den Frieden.
4911: BERVOETS, J. E.A. (INLEIDERS). - Het dagboek van Alexander Ver Huell 1860-1865.
1146: BESKERS, R. ET AL(RED). - Jaarboek Achterhoek en Liemers. Nr. 8, 1985.
10670: BESSELAAR, H. - Het licht der lamplantaren. Kleine geschiedenis van de straatverlichting.
6460: BESSELAAR, H. - Van de Scillies naar Shetland.
677: BESSELAAR,J.H. - Elseviers Reisgidsen. Nederland: Noord-, Zuid-Holland en Zeeland.
8865: BETHGE, H. - Der Führer und sein Werk. Kernstoffe, Leitgedanken und Unregungen. Band 1. Das Leben des Führers.
8866: BETHGE, H. - Der Führer und sein Werk. Kernstoffe, Leitgedanken und Unregungen. Band 2.Marrismus über Deutschland.
3702: BETSCHART, J. - Volksbräuche in Dorf und Land.
11015: BETTELHEIM, B. - Het verlichte hart. Over de psychologische gevolgen van het leven met extreme angst.
5869: BETTEN, H. - Bevrijdend gebaar. Het levensverhaal van Henri Daniël Guyot.
1754: BETZ,MR.G.H. - Het Haagsche leven in de tweede helft der zeventiende eeuw.
9507: BEUKEMA, J.P. - Beschrijving der stad Groningen. (Facsimile van het in 1821 verschenen werk).
5044: BEUKEN, W.H. ET AL. - Hrotsvitha van Gandersheim. Leesdrama's.
5001: BEUKERS, H. E.A (INL. EN ANNOT.). - Leraar onder de Japanners. Brieven van dr. K.W. Gratama betreffende zijn verblijf in Japan 1866-1871.
9280: BEUKERS, E. ET AL. - Onder druk wordt alles vloeibaar. Een geschiedenis van het chloortransport in Nederland.
1650: BEUMER,D. - Operatie Market. De slag om Arnhem. (Vert. van een hoofdstuk uit het boek van Julian Thompson: Ready for anything. The parachute regiment at war 1949-1982.
1656: BEUMER,D.(SAMENST.). - Airborne assault on Holland. An interim report (From: Issued for the 50th anniversary of world war 2.
1657: BEUMER,D. - Luchtlandingsoperaties in Holland. Een samenvatting. Oorspronkelijk gepubliceerd door:Headquarters, Army Air Forces, Washington D.C.).
5120: BEUNINGEN, H.A.VAN. - De steenkolen-oeconomie der voornaamste Europeesche productielanden.
1054: BEVERIDGE,W.I.B. - The art of scientific investigation.
2024: BEVERSLUIS, M. - De hamer Gods. Een treurspel in verzen over Girolamo Savonarola.
2388: BEYDALS,P. ET AL. - Kroniek der stad Delft.
11494: BEYME, K. VON (HRSG0. - Theory and Politics/ Theorie und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich.
2280: BEZEMER, K.W.L. - De strijd om de Zuidpool. De lotgevallen der grote expedities op weg naar de Zuidpool.
3000: BEZEMER, PROF. T.J. - Vier eeuwen Maleische literatuur in vogelvlucht.
8235: BEZEMER, DR. J.W. - De russische revolutie in westerse ogen. Stemmen van ooggetuigen maart 1917-maart 1918.
9256: BEZEMER, T.J.(SAMENSTELLER). - Land-, tuin-, en boschbouwkundig woordenboek.
7569: BEZOEN, DR. H.L. - Taal en volk van Twente.
4284: BIBEB. - Dans Theater. Foto's van Ed van der Elsken en Eddy Posthuma de Boer. Zwarte Beertje nr. 258/259.
11006: BIEGEL, G.(HRSG.). - Kampf gegen Feuer. Von der Nachbarschafthilfe zum modernen Dienstleistungsunternehmen. Zur Geschichte der Berufsfeuerwehr Braunschweig.
549: BIEGEL,DR.L.C. - Minderheden in het Midden-Oosten. Hun betekenis als politieke factor in de Arabische wereld.
2051: BIELEMAN, J. (EINDRED.) - Anderhalve eeuw Gelderse landbouw. De geschiedenis van de Geldersche Maatschappij van Landbouw en het Gelders platteland
2278: BIERENS DE HAAN, DR. J.A. ET AL. - Heemschut.
4072: BIERENS DE HAAN, DR. J.A. ET AL. - Heemschut.
953: BIERMAN, J. - Righteous Gentile. The story of Raoul Wallenberg, missing hero of the Holocaust.
10348: BIESHEUVEL,J.M.A. - Storm op zee. Zeeverhalen.
161: BIEZEVELD, R. - Between individualism and mutual help. Social security and mutual resources in a Minangkabou village.
2128: BIGLER, R.R. - De naamloze soldaat. Een sociologische schets van de militaire organisatie.
2129: BIJK, J. VAN. - Clinging to hope. I survived the Japanese women's camp.
5169: BIJKER, W.E. - The Social Construction of Technology.
3441: BIJL, TH. VAN DER. - Jubilate - verzameling van oude en nieuwe geestelijke liederen.
1055: BIJL,DR.W.VAN DER. - Weersverwachtingen op lange termijn.
861: BIJL, VAN DER M. - Alkmaar in prehistorie en middeleeuwen. Tien jaar stadskernonderzoek.
4370: BIJLMER,DR.H.J.T. - Naar de achterhoek der aarde. De Mimika-expeditie naar nederlands Nieuw Guinee.
4118: BILDERDIJK,WILLEM. - Hanenpoot. Prentenboek voor zijn zoontje Julius Willem.
3433: BIMBERG,S. - Sing mit,Pionier! Liederbuch der Jungpioniere.
31: BINCK,W.J.C. - Omzwervingen in de Alphensche praehistorie.
6663: BIRKENBILH,V.F. - Kommunikationstraining. Zwischenmenschliche Beziehungen erfolgreich gestalten.
8385: BISMARCK, R.-A VON, ET AL.(RED.). - Dietrich Bonhoeffer, Maria von Wedemeyer. Bruidsbrieven uit de cel 1943-1945.
5745: BISSCHOP, W., E.V.A. (SAMENST.). - Adieu Zuiderdiep. Uitgegeven t.g.v. de verhuizing van het Nieuwsblad van het Noorden van het Zuiderdiep naar de Lübeckweg in 1993.
10843: BIZET, GEORGES. - L'Arlesienne. Deux suites de concert pour piano.2 volumes.
8159: BJELICH, G., E.A. - Schkid. De republiek der Vagebonden.
4958: BJERRE, J. - Oog in oog met het stenen tijdperk.
1998: BLACKMORE, R.D. - Lorna Doone. A romance of Exmoor. 2 volumes.
6492: BLAIR, P.H. - Anglo-saxon England.
4151: BLANKEN,H. - Onder dak. Wonen in Groenlo in woord en beeld.
4152: BLANKEN,H. - Honderd jaar ziekenzorg in Groenlo. 1895:vestiging van de zusters van Julie Postel in het 'Gasthoes'.
11384: BLASS, F. - "Grammatik des neutestamentlichen Griechisch [von Friedrich Blass]; bearbeitet von Albert Debrunner."
4470: BLEUEL, H.P. - Een staat van fatsoen.
4756: BLIJ, COR DE. - Marionetten uit Rusland. Naar eigen ervaringen met Russen, Russische toestanden en de hel van Siberië.
1021: BLINDHEIM, M. - Middeleeuwse schilderkunst in Noorse kerken.
3726: BLOCK, PROF.DR.A.DE ET AL.(RED.). - Standaard Encyclopedie voor opvoeding en onderwijs (deel 1,2 en3)
7539: BLOEMEN, C. - Maastrichts toneelleven. Drie eeuwen Maastrichts theater.
10656: BLOEMERS, J.H.F. - Groot kaartspelenboek. De spelregels van de moderne kaartspelen.
3288: BLOEMERS, J.H.F. ET AL. - Verleden Land. Archeologische opgravingen in Nederland.
5092: BLOK, P.J. ET AL. - De Romeinsche en de Frankische tijd. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
5066: BLOK, DR.P.J. ET AL. - De Bourgondische tijd(aflevering 1 en 2). (Geschiedkundige atlas van Nederland).
56: BLOK, E. - Uit de schaduw van de mannen. Vrouwenverzet 1930-1940.
5875: BLOK, P.J. - Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis.
6964: BLOK, P.J. - Michiel Adriaanszoon De Ruyter.
9248: BLOK, DR. P.J. ET AL (UITG.). - Roberts Fruin's verspreide geschriften met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap. Deel 1. Historische opstellen. Deel 1.
9663: BLOK, P.J. - Geschiedenis eener Hollandsche stad. Een Hollandsche stad in den nieuweren tijd. (Over Leiden).
5067: BLOK, DR.P.J. ET AL. - De Zeventien Provinciën in 1555. Deel I: De Zeventien Provinciën in 1555. Het Gebied van Karel van Gelre. Opmerkingen etc. door A.A.Beekman. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
5074: BLOK, DR.P.J. - De Zeeslagen in de Noordzee en het Kanaal. (Geschiedkundige atlas van Nederland).
6601: BLOM, J.C.H. - De muiterij op de Zeven Provinciën.
4404: BLOND, G. - De slag bij Verdun.
5446: BLONK, DR.A. - Fabrieken en menschen. Een sociografie van Enschede.
11482: BLÜMEL, R. ET AL. - Chaos in atomic physics.
11485: BLÜMEL, R. ET AL. - Chaos in atomic physics.
6491: BLUNDELL, N. E.A. - De ondergang van het Britse koningshuis. Van Willem de Veroveraar, prins Edward VIII en Elizabeth II tot Diana.
9773: BLUSSÉ, L. ET AL. - Johan Nieuhofs beelden van een Chinareis 1655-1657.
1843: BLYTHE, R. - The Age of Illusion England in the twenties and thirties, 1919-1940
2912: BOARDMAN, J. - Kooplieden, soldaten, geleerden. De Grieken veroveren de wereld.
8521: BOBB, M. - Studies in the development of capitalism.
3062: BÖCKMANN,W.(HG.). - Littera. Dokumente, Berichte, Kommentare. Literatur unterm Fallbeil. Jugend gefährdet?
3064: BÖCKMANN,W.(HG.). - Littera. Dokumente, Berichte, Kommentare. Was ist Kunst. Und wann ist Kunst obszön? Kunst vor dem Richter.
1058: BODARD,SUZETTE. - Les Chemins de la Brume.
8810: BODEWES, J.A. - Rondblikken. Van Bommen berend tot Groninger bier.
3837: BODLAENDER, DR.M.L. - Politeia: Groote mannen over staat en maatschappij: Van Plato tot Kant (Deel 1).
10681: BOECKL, M. - Herbert Boeckl. Körper und Räume. 1915-1931. (Ausstellungskatalog).
1637: BOECKX,B. ET AL. - De wereld van Anne Frank in België.
329: BOEKA. (P.C.C. HANSEN JR). - Tropisch Nederland. Studiën en beschouwingen. Essays on dutch colonial policy in the East- and West-Indies.
10869: BOEKAN SAJA. - Het geheim der tempelruïne. (Indische detective roman).
3299: BOEKE, PROF.DR.J.H. - Oosterse economie.
3251: BOEKEN, DR. H.J. - Dante's Louteringsberg in proza overgebracht.
3733: BOEKEN, DR. H.J. - Dante's Hel in proza overgebracht.
5395: BOEKEN, DR. H.J. - Dante. Het Paradijs.
8540: BOELAARS, B. - De kostbare mens. Inleiding tot het humanisme.
4180: BOELENS, JAN. - Tolstoj's dochter. De genezer.
11530: BOELENS, F.J. - Het Pentagon, een middelbare schoolsoap. (uitgegeven tgv het tienjarig bestaan vd centrale schoolbibliotheek vh Stedelijk Lyceum Enschede.
6921: BOELLAARD,W.A.H.C. - Duitsch verzekeringswoordenboek
2154: BOENDERMAKER, A. ET AL (RED). - GRONIEK HISTORISCH TIJDSCHRIFT. 151 PRE-KOLONIAAL AFRIKA. Supplement: Bronnen Hans Renner. Klassiekers Willem Frijhof.
5249: BOER, J.N.DE ET AL.(RED.). - De Bavo te boek. Bij het gereedkomen van de restauratie van de Grote of St.-Bavo kerk te Haarlem.
10073: BOER, H.-P. ET AL. (RED.). - Jahrbuch Kreis Coesfeld 1991.
4161: BOER,MEJ.MR.R.H. DE, ET AL. - Gedenkboek der volksuniversiteit Amsterdam 1913-1923.
3502: BOER, H.P. DE. - Blijde geluiden. Zangbundel ten dienste van het N.B.J.B. Jeugdkampwerk.
1205: BOER, M.G. DE - Piet Heyn en de zilveren vloot.
1773: BOER,J. - Aanzain en Wezen van 'n moudertoal.
213: BOER, DRS. D. DE, ET AL. - Moderne geschiedenis van Nederland.
9864: BOER, J.W. DE. - "Van vernis-stokerij ""Op Aarden Grond"" tot modern chemisch bedrijf." Samengesteld t.g.v. het 125-jarig bestaan der N.V.Lak-, Vernis- en Verffabriek Molyn & Co., Rotterdam.
7929: BOER, DR. M.G. DE, EN H.HETTEMA JR. - Platenatlas ten gebruike bij het onderwijs in de algemene geschiedenis.
8158: BOER, C.DE. - Syntaxe du Français moderne.
10746: BOER, DR.W. DEN. - Eros en Amor. Man en vrouw in Griekenland en Rome.
10517: BOERSMA, DRS.F. - Kerstnummer Grafisch Nederland 1994. In stug verzet 1940-45. Herinneringen van grafici.
4389: BOERSMA,J.W.(SAMENSTELLER). - Terpen. Mens en milieu.
2208: BOEWE, C. E.A. (ED.) - Précis ou Abrégé des Voyages, Travaux et Recherches de C.S. Rafinesque (1833) The original version of A Life of Travels (1836)
6999: BOGAARTS, MR.M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. De periode van het Kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948. Band A. Verkiezingen, formatie en partijpolitieke ontwikkelingen. Buitenlandse Zaken. Oorlog en Marine.
6995: BOGAARTS, MR.M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. De periode van het Kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948. Band C. Justitie. Binnenlandse Zaken. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Veranderingen in de grondwet, in de structuur van her Koninkrijk (De West) en in de Enquêtewet.
6994: BOGAARTS, MR.M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. De periode van het Kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948. Band B. Onder Lieftincks bewind. Economische Zaken. Sociale Zaken. Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
4380: BOGAERS, J.E. ET AL. - Honderd eeuwen Nederland. (Antiquity and survival, Nederland nummer, Vol. II, No. 5-6).
6796: BÖHM, DR. A.H. - West-Borneo 1940 - Kalimantan Barat 1950.
122: BOISSEVAIN, W. - Mijn leven 1876-1944.
6352: BOISSEVAIN, R.J.G. - Landbouwcoöperatie in Frankrijk. Een voorbeeld ter navolging.
5177: BOITEN, E.A.J. E.A. - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945.
4760: BOIVIN, B. E.A. - De Eekhorst. In het algemeen bijzonder. Geschiedenis van bijna een halve eeuw lerarenopleiding is Assen.
1500: BOKHORST, M. - Nederlands-Zwitserse betrekkingen voor en na 1700.Eerste deel 1685-1697.
2649: BOKHORST, J.G. ET AL. - Integraal structuurplan noorden des lands.Regionaal milieu-onderzoek. Deelrapport: Vechtdal. (CONCEPT).
10359: BOKMA, A., HEN P.E, DE - Meer dan geld alleen. Friesland Bank 1913-1988.
3195: BÖLL,HEINRICH. - De weggooier.
5586: BOLLEN,MAARTEN. - Op zoek naar de onderste steen. Enschede. Het grootste recherche onderzoek uit de Nederlandse politiegeschiedenis. (Over het onderzoek naar de vuurwerkraamp 2000).
801: BOMANS, G. - Zout(e) nostalgie. Uitgave ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie.
8818: BOMANS, GODFRIED. - Dagboek van Rottumerplaat. Relaas van een angstige ervaring.
1192: BONGER,H ET AL.(SAMENST.). - Weet of rust. Proza van Coornhert.
9052: BONTHOND, J.T., E.A. - Manufacturen. (St. Vakopleiding voor de textieldetailhandel).
2230: BOO, DRS. J.A. DE. - Heraldiek.

Next 1000 books from Valerius Books & Art

6/1