Valerius Books & Art
Rembrandtstraat 3, 7556 WB, Hengelo, The Netherlands. Tel. +31 (0) 742 429 629 / Mob. +31 (0) 622 486 249            Email: valeriusbooks@gmail.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
1: - Aesop's fables. Ill. by Charles Robinson.
4832: - Speciaal-catalogus van de postzegels van Nederland en Koloniën 1934 Eerste editie, zeldzaam.
4701: - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. No. 38, december 1907. Inhoud: Bijdragen tot de kennis der Flora van Nederlandsch West-Indië, deel 1. Eerste uitgave van het Eeden-fonds.
4695: - Blasters' handbook. A manual describing explosives and practical methods of using them.
4535: - Dunia Modern 32 buah karangan tentang ilmu alam, tehnik, perniagaan, ilmu sedjarah, sosialekonimi, dll.
4326: - Agfa Photoblätter 10. Jahrgang 1933. (Complete).
4325: - Agfa Photoblätter 13. Jahrgang 1936. (Complete).
4258: - Handboekje van latijnsche spreekwoorden en citaten.
2602: - Perliton- und Perlitazolfarbstoffe auf Perlon. (Badische Anilin- & Soda-fabrik.
2374: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel VIII.
2356: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XXII.
2328: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XIV.
2323: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel XIII.
2292: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen,Deel IX.
1906: - Documentatie. Status en werkzaamheid van organisaties en instelingen uit de tijd der Duitse bezetting Van Nederland. (t.b.v. de bijzondere Rechtspleging, op last van de Procureur-Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam. Met lijst van afkortingen, tabellen en afbeeldingen van draagtekens en insignes van de N.S.B.).
1721: - Peace Handbooks. Issued by the Historical Section of the Foreign Office. Vol. XV. Partition of Africa: British Possessions (I).
1400: - Arbeidsbestel. Orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad. Tweede jaargang 1943.
1402: - Arbeidsbestel. Orgaan van het Rijksarbeidsbureau, den Rijksdienst voor de werkverruiming en den Nederlandschen Werkloosheidsraad. 1ste jaargang 1942.
10442: - Le conseil d'état du grand-duché de Luxembourg. Livre jubilaire publié à l'occasion du centième anniversaire de sa création. 27 novembre 1856-27 novembre 1956.
11431: - Lijst der aardrijkskundige namen van Nederland. , Uitgegeven door het Koninkrijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, met steun van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
1077: - Wolkenplaten behoorende bij de uitgave Wolken, Wolkencodes, Hydrometeoren.
5800: - Voor driehonderd jaren Volksbladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis.
11542: - Aan de bronnen van het Verzet. De strijd der gemeente Ommen tegen de duitse overheersing 1940-1945. uitgegeven voor de N.B.S., afd. Ommen.
6201: - Onderwijs in de Aardrijkskunde uitgeg. Door de Mij.tot nut van 't Algemeen. 3e stuk, eerste gedeelte.
952: - 3 jaren Indisch natuurleven. 11e verslag (1936-1938) van de Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming.
9356: - "Gedenkboek uitgegeven bij het 75-jarig bestaan op 28 augustus 1938 van de N.V. Internationale Crediet- en Handelsvereeniging ""Rotterdam""." (Het boek is eigendom geweest van A. Verschor die originele foto's van het diner tgv het jubileum, heeft toegevoegd, waarop hij zelf ook is te zien).
9321: - Gedenkboek van de Vereniging Hendrick de Keyser. "Oud-hollandsche bouwkunst en haar behoud. (Uitgegeven t.g.v. het 10-jarig bestaan der Vereeniging ""Hendrick de Keyser"", tot behoud van architectonisch of historisch belangrijke oude gebouwen 1918-1928."
9261: - Nederland in Oorlogstijd. Orgaan van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (jaargangen1946-1950, meer is niet verschenen)
917: - Jahrbuch des Schweizer Alpenclub. Vierundfunfstigster Jahrgang 1919.
8776: - Programma der Nationaal Socialistische Beweging in Nederland.
7963: - "Rede uitgesproken door de directeur van de Handelsvereeniging ""Amsterdam"" 1n 1929 t.g.v. het vijftig jarig bestaan van de Vereeniging." (met foto's van de vestigingen in Indië).
7805: - Zomer 1932. Goedkoope treinen, goedkoope tarieven. Reclameboekje NS met vele toeristische foto's.
71: - Gelre.Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1934 Bijdragen en Mededelingen,Deel XIX.
9495: ALKEMA, B. ET AL. - Volkenkunde van Nederlandsch-Indië.
4423: ARKELL,W.J. - The geology of the country around Weymouth, Swanage, Corfe & Lulworth.
11106: ASPINAL-OGLANDER,C.F. (BR.-GENERAL). - History of the Great War - Military Operations - Gallipoli. Volume 1: Inception of the Campaign to May 1915.
10142: AXMAN, A. - Der Reichsberufswettkampf.
7149: BAB, J.(HERAUSG.) - Goethes Leben in seinen Briefen. 3 Bände.
6880: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE. - Holland-Zuid-Afrika. Een geschiedkundig overzicht van de scheepvaart- en handelsbetrekkingen in oude en nieuwe tijden. Holland-South-Africa. An historcal account of shipping and commercial relations in old and modern days.
10515: BARCKHAUSEN, J. & DR.HANS SPRIINGER. - Männer gegen Stein und Stahl. Teil 1. J.Barckhausen. Geschichte der Festung bis zum Kringkrug. Teil 2. H.Springer. Der moderne Festungskrieg.
10629: BARNOUW, D. ET AL. - De dagboeken van Anne Frank.
2613: BARTLETT, J. - Familiar quotations. Being an attempt to trace to their source passages and phrases in common use.
10088: BARTSTRA, DR.J.S. EN PROF.DR.W.BANNING. (RED.). - Nederland tussen de natiën. Een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis. (2 delen).
3897: BEEN,J. - Gedenkboek van den Europeeschen oorlog 1916 voor de jeugd. "Premie uitgave van ""Panorama""."
412: BELL, W.G. - Unknown London (with seventeen illustrations).
4924: BERLAGE, H.P. - Mijn Indische reis. Gedachten over cultuur en kunst, met 36 reproducties naar teekeningen van den schrijver).
3525: BERNATZIK,H.A. - Owa Raha.
2262: BEUCKER ANDREAE, J.H. - De onderhoudsplicht van vaarten en waterleidingen onder beheer der gemeenten in Friesland.
4284: BIBEB. - Dans Theater. Foto's van Ed van der Elsken en Eddy Posthuma de Boer. Zwarte Beertje nr. 258/259.
174: BILDERDIJK, W. - Avondschemering.
7936: BOER, DR. M.G. DE, EN H.HETTEMA JR. - Platenatlas ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis van het vaderland.
6942: BOER, DR. M.G. DE. - Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart. (twee delen in drie banden, uitgegeven I.o.der Amsterdamsche Stoomvaart Maatschappijen.
5177: BOITEN, E.A.J. E.A. - Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945.
220: BOOM, DR.A.VAN DER. - Monumentale glasschilderkunst in Nederland.
2507: BORRMANN, M. - Soenda, een reis door Sumatra.
6678: BORRMANN, M. - Soenda, eine Reise durch Sumatra.
6637: BOSSCHER, H. ET AL. - Krachtwerktuigen Deel 1.
2237: BOTKE,DR.J. - Geologyske sketsen.
6888: BOURGOING, J.F. - Tableau de l' Espagne moderne.
4616: BRASSER, J.C. - Soldatenleven in de Indische Wildernis.
1834: BRIDGETT, T.E. REV., E.A. - The true story of the Catholic Hierarchy deposed by Queen Elizabeth
277: BROM, E. - Dante's opgang. Sonnetten.
409: BROUWER, A.M. (RED.). - Tussen sawahs en bergen. Het leven van de soldaat in de Tijger Brigade.
1196: BRUGMANS, H., E.A. - Nederland door de eeuwen heen Het huiselijk en maatschappelijk leven onzer voorouders. 2e deel.
6905: BRUGMANS, PROF. DR. H. - Officieel Gedenkboek, uitgegeven namens de huldigingscommissie 1923 te Amsterdam t.g.v. het vijf en twintig jarig reggeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria.
10596: BRUGMANS, DR.HK. ET AL. - Geschiedenis der Joden in Nederland. Eerste deel [niet verder verschenen]: (tot circa 1795).
1856: BRYANT, A. - Samuel Pepys, 3 delen 1. The Saviour of the Navy. 2. The Man in the Making. 3. The Years of Peril
2367: BUURSINK, JOH. - Het boek van de Lonneker landbouw. Uitgg.door de gez. Lonneker Landbouw Coöperaties.
693: CAMPEN, MR. C.M. VAN, ET AL. - Landbouw en Lanbouwcrediet 1898-1948. Vijftig jaar geschiedenis van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank Eindhoven.
6312: CHALHOUB, M. - La Finlande.
11057: CHAUCER, G. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg. (Or. tit.: Canterbury Tales, Vert.: A.J.Barnouw. Met een woord vooraf van J.Huizinga).
1383: CLARK, GEORGE - The later Stuarts 1660-1714.
379: CLEVELAND, M. - Histoire de M. Cleveland, Fils naturel de Cromwell, écrite par lui-même. Traduite de lÁnglais par l'Abbé Prévost. 6 tomes.
10330: O'CONNOR,J.L. - Netherland Guiana, South America. Its developement, resources and possibilities.
9464: CRACKEL, TH.J. - The illustrated history of West Point.
4283: CUIJPERS, P. - Sex films in de bioscoop. Zwarte Beertje nr. 1407.
2811: DAVIDSOHN, DR.J. ET AL. - Hilfsbuch für das Gebiet der Fette und Fettprodukte.
1386: DAVIES, GODFREY - The early Stuarts 1603-1660.
3401: DOMELA NIEUWENHUIS, F., E.A. (RED.) - Morgenrood, Jaargang 1918. Zondagsblad gewijd aan populaire wetenschap, kunst en letteren.
2589: DOORNINK, H. E.A.(RED.) - Textiel vademecum 1947. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het huidige gebouw der Hogere textielschool.
4965: DRINNEBERG, E. - Von Ceylon zum Himalaja. Ein Reisbuch von Erwin Drinneberg, mit 41 Originalaufnahmen des Verfassers.
7: DUYVIS, M. - Aan het Christelijke Nederlandsche volk. Deel 1 uit 1940, deel 2 uit 1941.
1377: EICHENDORFF,J.FREIHERR VON. - Aus dem Leben eines Taugenichts Mit 17 Lichtdruckbildern nach Original-Zeichnungen von R.E. Kepler.
9: ELDERINK, C. - Oet et Laand van Aleer. Twènther Vertelsels.
5117: ENGELBRECHT, S.P. - Geschiedenis van de Nederduitsch Hervormde Kerk in Zuid-Afrika. Sedert de groote Trek tot aan de eerste annexatie van Transvaal. Eerste stuk.
1389: ENSOR, ROBERT - England 1870-1914.
4558: ES, J. VAN, ET AL. - Van Monet tot Matisse. Franse Meesters uit het Poesjkin Museum in Moskou. (Tentoonstellingscatalogus).
11027: ESS, J. ET AL. - Blickwechsel. Photografische Aufnahmen.
5408: FATIO, G. - Genève, siège de la société des nations. (Avec quarante illustrations de Fred. Boissonnas).
9393: FEBER, IR.L.J.M. - Onze overzeesche gewesten.
1053: FERDINANDUSSE,R ET AL. - Zo is het toevallig ook nog eens een keer.
2813: FLOERKE, H. (BEARB.) - Lukian .Sämtliche Werke.5 Bände.
1449: FONTAINE VERWEY,H.DE LA. - Clandestiene drukken op letterkundig gebied tijdens de Duitse bezetting in Nederland gedrukt.
5879: FONTEIN, J., E.A. - Het goddelijke gezicht van Indonesië. Meesterwerken der Beeldhouwkunst 700-1600. Tentoonstellingscatalogus.
2543: FORBES, R. - Van de Roode Zee naar den Blaauwen Nijl.
2211: FORBES, R. - Naar Koefara. Het geheim van de Sahara.
3628: FRANKEN, M.H.K. - Gedenkboek van het Delftsch studentencorps 1848-1923.
8358: FUCHS, E. - Die Frau in der Karikatur. Mit 446 Textillustrationen und 60 Beilagen.
9501: GABERELL, J. - 126 vues Suisses. 126 monochrome photo-repr. First edition, captions in French language. Original binding.
2740: GASELEE, S. - The Oxford Book of Medieval Latin Verse.
278: GEMMEKE, M.J.M. - Bommen op Nederland.
9315: GENESIUS,W. - Hebraïsches und Aramaïsches Handwörterbuch über das Alte Testament. Bearbeitet von Dr.Frants Buhl. Unveränderte Neudruck der 1915 erschienenen 17. Auflage.
3248: GERHARD, A.H. - Vroomheid.
6076: GERRETSEN, W. (INL.). - Verwoest Arnhem. Herinneringen aan de droeve dagen van september 1944 en voorjaar 1945 Met 7 reproducties naar teekeningen en 2 aquarellen in 4 kleuren van Wim Mulder, kunstschilder. (Complete en gave set met 8 losse reproducties en 1 op voorplat in cassette.
3393: GIELKENS,J. ET AL. - Een dag is 't van vreugde, een dag is 't van strijd. Geillustreerde geschiedenis van 1 mei in Nederland.
4574: GOEMAN, A. ET AL. - Liplezen voor slechthorenden en doven.
3565: GOETHE, J.W. - Italienische Reise.
272: GOSSES, I.H. EN N. JAPIKSE - Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland.
1458: GOSSES, I.H. - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden. Deel I: de middeleeuwen, omgewerkt door R.R. Post.
1376: GOTTSCHALL,R.VON. - Joseph Freiherrn v. Eichendorffs Werke in vier Baenden mit Eichendorffs Bildnis und Faksimile. Teil 1 und 2 in einer Band.
11540: GRAFT, DR.C.V.VAN DER. - Palmpaasch. Een folkloristische studie van Palmzondaggebruiken in Nederland.
7005: 'S-GRAVEZANDE,G.H. - Bauers reis naar Moskou. In brieven en teekeningen. Aangevuld met een polemiek tusschen socialisten en aestheten. Nr. 173 van 175 gedrukte exemplaren.
3431: GROEGROE. - Leutige liedjes, Ernst en luim. Derde bundel.
1291: GROOTHUIS,W.M.(INL.). - J.A. Colom. De yverige colom verthonende De 17 Nederlandsche Provintien.
2673: GRUBE, A.W. - Schetsen en taferelen uit het leven der natuur en der menschen in de vijf werelddelen. Afrika.
10635: GUÉPIN, J.P. - De beschaving. Dialectiek. Politiek. De taal der hartstochten. De mening van de ander. Het bloedig fundament van de beschaving.
9040: GUTSCHE, DR. H. E.A. (RED.). - Die F.A.K.-volksangbundel.
9061: HAGENBECK, JOHN. - Tusschen olifanten en krokodillen. Jachtavonturen op Ceylon, het tropisch paradijs.
8653: HAGGARD, H.R. - Si. (En la angla originalo tradukis G.J.Degenkamp).
3120: HAKLUYT, R. - Voyages & Documents, selected with an introduction and glossary by Janet Hampden.
1777: HAVERMANS-DIKSTAAL, M. E.A. - Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland 1750 - 1900.
1977: HEERING, P. - Indische schetsen.
848: HEFTING, VICTORINE. - Jongkind. Voorloper van het impressionisme.
4473: HEIJNEN, SIBYL. - Look. (Exhibition catalogue).
12: HERCIK, EMANUEL. - Folktoys/Les jouets populaires.
1136: HOLME, CH. (ED.). - The village homes of England. Text and illustrations by Sidney Jones, with some additional drawings in colour by Wilfrid Ball, R.E., & John Fullwood, R.B.A.
1165: HÖLSCHER,E. - Firmenschilder. Malerei im Dienste der Werbung. Mit 9 Farbbildern im Text und 373 Abbildungen.
5780: HOLTROP, R. (TEKENINGEN) EN H.H. TER BALKT (GEDICHTEN). - Gebed aan de razernij.
119: HOOFT, B.H. VAN 'T - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen.
6863: HOOYKAAS, C. - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen.
5608: HOPE, A. - The Dollies dialogues. (Reprinted from the Westminster Gazette).
6304: HORATIUS. - Oden en Epoden. (Ingeleid, vertaald en toegelicht door Louis van Laar).
2995: HOUTEN,MR.S.VAN. - Herdrukken betreffende neo-malthusianisme en vrouwenrecht. Vier opstellen.
2268: HUININK,D.(SAMENSTELLER). - Gedenkboek van Hengelo (Overijssel) : uitgegeven ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten te Hengelo (O.) op 29-30 augustus 1913.
9039: HULLEBROECK, A. - Fouten in de weverij. In drie delen. Deel 1. De voorbereidende bewerkingen van Keten en Inslag. Deel 2. Getouwen met binnenexcentrieken. Getouwen met buitenexcentrieken. Deel 3. Getouwen met draaibakken. Getouwen met hefbakken.
6561: HYDE, H.M. - The annotated Oscar Wilde.
10417: JINARAJADASA, C. - Eerste beginselen der theosofie
10579: JONES, O. - Grammar of Ornament. Illustrated by Examples from various Styles of Ornament. One hundred and twelve plates.
2344: JOOSTING, MR. J.G.C. - Rijksarchief in Drente. De archieven der elkander voor 1814 opgevolgde gewestelijke besturen van Drente.
9499: KAMPF, A. - Jüdisches Erleben in de Kunst des 20.Jahrhunderts.
6199: KARSTEN,J.W. - Volks-meetkunde, of onderwijs tot nuttig gebruik.
10673: KATE, J.J.L. TEN. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam. (Een gedicht van J.J.L. ten Kate op de Nieuwe Kerk van Amsterdam, ets (P.J. Arendzen), in beige linnen gebonden met goud-, zilver-, zwart- en roodop/diepdruk en goud op snee.).
8430: KEIJSPER, CH. (RED.). - K. ter Laan's Multaltuli Encyclopedie.
5826: KELLEN, D. VAN DER (RED.). - De Oude Tijd. Geschiedenis, maatschappelijk en huiselijk leven, monumenten, volkseigenaardigheden, overleveringen, kunst, nijverheid, gebruiken, kleeding, volksverhalen, spreekwoorden, liedjes uit Noord- en Zuid-Nederland.
1043: KEYZER, CARL DE. - India.
4955: KIMPE, W.F.M. - De eruptiva van het Siboemboen Gebergte en hun contactgesteenten (Padangsche bovenlanden, Sumatra).
312: KLOEKE, PROF.DR.G.G. - Seer schoone spreeckwoorden/ oft prouerbia. Heruitgave van het in 1549 te Anwerpen in de Franse en Vlaamse taal verschenen werk).
1132: KOCH,DR.A.C.F. - Het Bergkwartier te Deventer. Huizenboek van een middeleeuwse stadswijk tot 1600.
8595: KOHLBRUGGE, J.H.F. - Systematisch en beschrijvend leerboek der volkenkunde.
3470: KOKHUIS, G.J.I. - Historie van Hengelo.
6169: KOKHUIS, G.J.I. - De geschiedenis van Twente van prehistorie tot heden.
8862: KONIJNENBURG, E. VAN. - Roof, restitutie, reparatie.
9496: KREBBERS, H.J. - Un korf völ dennepeukels. (Verhalen in het dialect van Twente en de Achterhoek).
3673: KROESE, DR.W.T. - The Japanese cotton industry. Report of a journey to Japan in the autumn of 1949. (The author is general manager of Kon. Stoomweverij te Nijverdal)
1515: KUILE SR., MR.G.J.TER. - Twentsche eigenheimers. Historische schetsen.
8: KUYS, JAN. - Drostambt en schoutambt. De Gelderse ambtsorganisatie in het kwartier van Zutphen (ca. 1200-1543).
11033: LAAR, W.VAN. - Weg-wyzer voor aankomende goud en zilversmeeden. Verhandelende veele weetenschappen, die konsten raakende, zeer nut voor alle jonge goud en zilver-smeeden.
227: LAING, LUCY. - Although he was Black.
10774: LANGER,J. (HRSG). - Menschen die die Welt regieren.
3406: LAUBE A. E.A (RED.). - Illustrierte Geschichte der frühbürgerlichen Revolution.
3497: LEEST, REINDER VAN DER, TEKST EN ILLUSTRATIES - Carmina Burana.Middeleeuwse wereldse liederen. Latijn en Nederlands. (Eindexamenwerkstuk AKI Kunstacademie Enschede.Oplage 100 stuks).
1613: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN - Honderd jaar Nederland 1848-1948.
605: LEHMANN, PROF.DR.H. - Die Schweiz im Spiegel der Jahrhunderte. Kuturgeschichtliche Bilder.
6598: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - Verlaat Rapport Indië. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlandsch-Indië.
1404: MACKIE, J.D. - The earlier Tudors 1485-1558.
4735: MEERKAMP VAN EMBDEN, MR.A. - "Stadsrekeningen van Leiden (1390-1434). Deel I: (1390-1424); Deel II: (1424-1434)."
10: MEIJERINK, MARTIN. - Het Groot Klootschietersboek.
10487: MEISS, M. ET AL. - Getijdenboek voor de Visconti
7893: MEULEN, A.J. VAN DER, E.A. - Platen-Atlas voor de vaderlandsche geschiedenis ten dienste van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs, kweekscholen en normaallessen.
1252: MOER,A.VAN DER. - Een zestiende eeuwse Hollander in het verre Oosten en het hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huygen van Linschoten (1563-1611).
5480: MOHR, PROF. DR. E.C.J. - The Soils of Equatorial Regions / with Special Reference to the Netherlands East Indies. Amsterdam 1933-1938.
378: MOLLEMA, J.C. - De Nederlandsche vlag op de wereldzeeën Ontdekkingsreizen onzer voorouders.
376: MOLLEMA, J.C. - De Nederlandsche vlag op de wereldzeeën Driemaal is scheepsrecht.
6162: MOT, FINA. - Mein Leib, meine Ware. Lebensbeichte eines Mädchens von der Strasse. (Einmalige numerierte Ausgabe, Nr.522)
5534: MULDER,M. - Rembrandt, la magiisto. Biografio de Rembrandt Harmensz. Van Rijn.
11506: MULDER VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim. Deel 2. Het tweede boek van Mozes, genaamd:Exodus. Bevattende van de dood van Joseph topt de oprigting der tabernakels, 140 jaren. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim.
11507: MULDER VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim. Deel 4. Het vierde boek van Mozes, genaamd:Numeri, bevattende van den eersten dag der tweede maand in het tweede jaar, tot den eersten dag in de elfde maand 38 jaren en 9 maanden. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim.
11505: MULDER VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim. Deel 1. Het eerste boek van Mozes, genaamd:Genesis. Bevattende van de Schepping der wereld, tot op den dood van Joseph, 2309 jaren. Orde der Sabbath-gebeden en Piutim.
11508: MULDER VERT./TRANSL.) - De vijf boeken van Mozes, benevens de Haphtaroth, de Sabbath-gebeden en Piutim. Deel 5. Het vijfde boek van Mozes, genaamd:Deuteronimium, bevattende van den eersten dag der elfde maand in het veertigste jaar, totdat de rouwdagen van Mozes ten einde waren, den zevende dag in de eerste maand van het 41e jaar, twee maanden en zeven dagen.
9444: MULLER, DR.P.L. - Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar Bloeitijd. Deel 1. De opkomst. Deel 2. De bloeitijd.
11: MULTATULI. - Verzamelde werken van Multatuli. Naar tijdsorde gerangschikte uitgave, bezorgd door zijne weduwe. 10 delen in 5 banden.
5146: NAARDING, W.HJ.G. - De Katoenspinnerij. Deel ll. Platenatlas.
2223: NIELSEN, A.K. - De halve wereld rond.
11176: NIPPOLD, W.K.A. - Wilhelm III, Prinz von Oranien, Erbstatthalter von Holland, König von England (1650-1702). Zum Vierteljahrtausendtag seiner Geburt (14. november 1650). Als litterarischer Anhang: Oliver Cromwell und ihre Feinde von Heute.
6204: OORDT, J.W.L.VAN. - Beantwoording der Prijsstoffe: een volks- wis- en werktuigkundig lees- en leerboek.
891: OOSTERBAAN, D.P. - Zeven eeuwen. Geschiedenis van het oude en het nieuwe Gasthuis te Delft.
1639: PALM. W.H.G. - Walvisschen en walvischvaart.
10911: PRUDENTIUS. - Getijden.
4699: PULLE, DR.A. - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. No.47 juni 1911. Inhoud: Zakflora voor Suriname, 1e gedeelte.
3103: PUTZGER,F.W. - Historischer Weltatlas.
270: QUINTUS, JHR.R.A. - Wat een goede couragie vermagh. Gedenkboek tgv de bevrijding in mei 1945 door de directie van Kantoor Mulié en Co.
705: REVE, SIMON VAN HET. - De avonden.
4520: RHIJN, A.A. VAN.(RED.). - Nieuw Nederland. Bijdragen van buiten bezet gebied in veband met den wederopbouw van ons land.
10620: RHIJNVIS FEITH, MR. - Oden en gedichten, deel 3. van de driedelige serie. (Gedichten).(Met gegraveerde titelpagina van Philipp Velijn naar J.S. Doijer.).
5016: RILKE, RAINER MARIA - Het landschap
5014: RILKE, RAINER MARIA - De dichter.
6872: RIMLI, DR. E-TH. (ÉDITEUR). - Histoire de la Confédération. Par le texte et par l'image.
11435: ROBBERS, H.(INL.). - Duizend en een kijkjes in Zwitserland. Uitgelezen photo's, afgebeeld in diepdruk, van Zwitsersche landschappen, stadsgezichten, merkwaardige bouwwerken, enz., enz., en korte artikelen van bekende Zwitsersche schrijvers.
507: ROGER-MILÈS,L. - Architecture, Décoration et Ameublement pendant le dix-huitième siècle. Régence--Louis XV.
10650: ROOSEBOOM, M. - Microscopium.
1747: RÜCKERT, F. - Gedichte. (Auswahl des Verfassers).
9641: SAITO, E. - Die Frau im alten Japan
8691: SAPPHO. - Memoir, Text, Selected Renderings, and a literal translation by H.Th. Wharton.
688: SAVORNIN LOHMAN, B.C. DE - De bestuursinrichting van Gewest, Stad en Platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek.
4114: SCARNE, J. - Scarne's new complete guide to gambling.
10646: SCHAEFFER, DR. E. (HRSG.]. - Nias, die Insel der Götzen.
10594: SCHEFFEL, J.V. VON. - Ekkehard. Eine Geschichte aus dem zehnten Jahrhundert.
9933: SCHELTEMA, J. - Anecdotes historique sur Pierre-le-Grand et sur ses voyages en Hollande et à Zaandam dans les années 1697 et 1717.
10776: SCHEURLEER, D.F. - Onze mannen ter Zee, in dicht en beeld. Deel 1. 1572-1654. Deel 2.1645-1678. Deel 3.1679-1800.
8640: SCHILLER, F. VON. - Schillers sämtliche Werke. In zwölf Bänden.
9049: SCHULZ, C. - Met Hagenbeck naar de wildernis. Het vangen van groot wild in de oerwouden en steppen van Afrika.
485: SCOTT, SIR WALTER. - The history of Scotland from the fall of the Roman Empire to the accession of James VI to the crown of England.
2200: SIEM FAT, P.V. - Biba Willem Sassen. De procureer-generaal mr. W.K.C. Sassen Jz.(1870-1871). Curaçaos rechtsleven in de 19e eeuw.
4572: SIPMA, DR.P. - De eerste Emsinger Codex.
10607: SLICHER VAN BATH, PROF.DR.B.H., ET AL.(RED.). - Geschiedenis van Overijssel.
8929: SMET, DR. P.A.G.M. DE. - Snuiven en Lavementen in Indiaanse rituelen. Ongebruikelijke wegen naar een andere wereld.
734: SPEISER, W. U.A. - Chinesische Kunst. Malerei, Kalligraphie, Steinabreibungen,Holzschnitte.
3809: SPENSER, E. - The shepheards calendar. The original edition of 1579 in photpgraphic facsimile, with an introduction by H. Oskar Sommer, Ph.D.
1214: SPOTO, D. - Marilyn Monroe - De biografie.
1464: STEVENSON, VICTOR. - Een geïllustreerde geschiedenis van de westerse talen.
6761: STEWART,D. - The Works of William Robertson , D. D. To Which is Prefixed , an Account of the Life and Writings of the Author Complete in Two Volumes - Volume I and II. "Vol. l:The reign of Charles V;His. Disquisition .....India. ll.Disc.of America; Hist. Of Scotland during the reign of Queen Mary and of King James VI."
5718: STIRLING, W. - The cloister life of the emperor Charles the Fifth.
8273: SUPF, P. - De wereld uit de lucht. (met 103 afbeeldingen).
251: TACITUS, CORNELIUS. - Oeuvres complètes. Traduit par Ch.Louandre.
4690: TAGORE, RABINDRANATH. - De leerschool van den papegaai en toespraken in Shanti Niketan. Met toestemming van den dichter bewerkt door Noto Soeroto.
260: TAYLOR, A.J.P. - English History, 1914-1945.
6617: TEX, MR, J. DEN - Oldenbarnevelt. Deel 3. Bestand.
4: THIJSSEN, THEO. - La nevenkebla geno. (Het taaie ongerief). In het Esperanto.
6296: THUCYDIDES. - Syracuse weerstaat Athene. Thucydides Historiën, boek VI en VII. (Vertaald door dr. M.A. Schwartz)
8538: TISSOT, R. - De Mont-Blanc. Toppen, valleien en gletschers. Bestijgingen en tochten. Wintersporten.
6: TROSÉE, J.A.G.C. - Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den Bergh.
4833: TRYPANIS, C.A. - Greek Poetry from Homer to Seferis.
8607: ULE, W. - De aarde en hare volken.(in 3 banden). 1. Europa. 2.Azië en Afrika. 3. Amerika, Australië en de Poollanden.
11192: VERHELLOUW, H.J. - Geschiedenis van het Delftsch Stdentencorps 184801898.
2644: VERVOU, FR. VAN. - Enige aentekeningen van 't gepasseerde in de vergadering van de Staten-Generaal anno 1616-1620. (Uitgeg. door 't Friesch Genootschap)
325: VETH, PROF. P.J. - Java, geografisch, ethnologisch, historisch. Derde deel: Geographie.
4733: VISSER, H.L. ET AL.(EDS). - Aspects of Dutch gunmaking. A collection of essays.
1471: VISSER, DR. J.TH. DE. - Kerk en staat. Deel 1. Buitenland. Deel 2. Nederland (vóór en tijdens de republiek). Deel 3. Nederland van 1796 op heden.
1463: VOS,K.H. - Klakkende laarzen aan de Ijssel. Deventer en zijn inwoners in de tweede wereldoorlog.
1303: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Naerdincklant. Gooise studies over: Koptienden: boekwijt en ijen, kerken en kloosters, weversheiligen.
5783: VREE, J.-P. VAN. - Hengelo in oorlogstijd: Met uiterste waakzaamheid en een rein geweten. Een gemeente in oorlogstijd. Wederwaardigheden onder meer opgetekend uit de mond van mr. J.A.H.K. van der Dussen, burgemeester van Hengelo van 1937 tot 1951.
7101: VRIES, MR. W. DE. - Rechtsgebieden gelegen in het kwartier van Nijmegen.
854: WALL, DR. V.I. VAN DE. - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel 1.
2981: WARD, A.W. E.A., (EDS.). - The Cambridge Modern History.13 volumes.
7499: WARTBURG, W. VON. - Die Entstehung der romanischen Völker.
261: WATSON, J.S. - The Reign of George III, 1760-1815.
1418: WATSON, J. STEVEN - The reign of George III 1760-1815.
8276: WEGENER, G. - Der Zaubermantel. Erinnerungen eines Weltreisenden.
4972: WEINDEL, H. DE. (ED.). - Histoire des Soviets. Le martyre d'un grand peuple.
2062: WERUMÉUS BUNING, A. - Onze Voorouders op den Oceaan. San-Salvador. - Gibraltar en De Slag bij Duins.
2085: WESSELINK, J. - Reisboek voor de provincie Gelderland
3: WICHERS, DR.A.J. - De oude plattelandsbeschaving. Een sociologische bewustwordening van de 'overherigheid'.
2267: WIERSMA, J.P. - Th. M. Th. Van Welderen Baron Rengers. Een groot Nederlander.
4908: WILLAMOWITZ-MÖLLENDORFF, JANNY GRÄFIN VON. - Carin Göring.
2530: WILLIAMSON, C.N. & A.M. - The Botor Chaperon. (reis door Nederland. Journey in the Netherlands).
6654: WILMAN, M. - The Rock-engravings of Griqaland West & Bechuanaland, South Africa.
510: WINKEL-RAUWS, H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
1690: WINKEL,DR.J.TE. - De Noordnederlandsche Tongvallen. Atlas van taalkaarten met tekst. Uitgegeven door het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, met ondersteuning van De Maatschappij der Ned. Letterkunde te Leiden etc. "I. De germaansche lange Æ of Nederlandsche lange A; II. De germaansche lange I of Nederlandsche IJ."
512: WINTER, P.J. VAN - Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest.
8307: WITKOVSKY, B. - Den Oceaan over: Nederland en België.
281: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. deel 1 en 2 (van 6).
2608: WOOD, J. - Dictionary of Quotations. 30.000 Referencesand Classified Index.
1422: WOODWARD, LLEWELLYN - The age of reform 1815-1870.
2652: WYCK,JHR.DR.H.W.M. VAN DER ET AL. - Overijsselse buitenplaatsen.
9406: YPERSELE DE STRIHOU, A. EN P. VAN. - Laken, een huis voor keizer en koning.
10343: ZENTGRAAFF, H.C. - Atjeh.
2470: ZÜND-BURGUET, A. - Méthode pratique, physiologique et comparée en prononciation Française.

3/9