Antiquariaat van Hoorn
Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, The Netherlands | Tel.: +31 (0)243223772            Email: info@antiquariaatvanhoorn.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
14017: - Het blijft improviseren! Interviews met jazzmuzikanten.
15838: - The Sacred Books of China. The Texts of Confucianism. Part IV. The Li Ki, XI-XLVI
7210: - Album Caran d'Ache. Courboin, Gerbault, Godefroy
16177: - Das Messer von der Steinzeit bis heute
11193: - Nederland's Patriciaat. Genealogieen van bekende geslachten. 82e Jaargang 1999.
6733: - Le Panorama. Nos jolies actrices photographiees par Reutlinger. No 1.
6747: - Guide de Walcheren. Publie par l'Association 'Walcheren-Attractions' etablie a Middelbourg.(Hollande)
6753: - GBK/DE SCHANS. Kombinatienummer literatuur en beeldende kunst.
8112: - 25 jaar Woningstichting Rivierengebied 1968-1993
14287: - De ramp. Nationale uitgave met een voorwoord van HM de Koningin. Compleet met 2 losse kaarten: De Stormvloed van 1 Februari 1953
10126: N/A - Eijkelkamp Equipment for Soil Research B.V. / Apparatuur voor Bodemonderzoek. Algemene katalogus / general catalogue Uitgave 1979
7083: - Benkiser sanitaire waterleiding-appendages. Catalogus no. 52. (alleen-importeur N.V. Yzerhandel Gebr. Van Campen, Nymegen).
11860: - Goud. Feestuitgave door de Priesters v/h H. Hart van Jesus op het Gouden Jubelfeest hunner Congragatie. Katholiek Nederland dankbaar aangeboden. 1878-1928
9645: - La Sainte Bible, qui contient le Vieux et le Nouveau Testament.
15578: - Adresboek van Utrecht Jaargang 1918-1919.
12519: - Initiation a la pratique de la theologie. Introduction, Pratique, Dogmatique I, Domatique II, Etique
1894: - Het Harrisburg ongeval.
5738: - Historie in woord en beeld.1938-1939 1e jaargang Nr. 1 t/m 6 . 2e jaargang Nr. 1 t/m 6. In Cassette.
5765: - Voorst en omstreken rond 1900 met afbeeldingen van Bussloo, Gietelo, Voorst en Empe.
5789: - Country Australia. The land and the people.
5741: - Het Rijksarchief in Gelderland 1920.
15507: - Albert Watson. The Vienna Album
6066: N/A - Brugse volkstypen Tekeningen van Emile Renders
15866: - Die Nabis. Propheten der Moderne. Pierre Bonnard -Edouard Vuillard. Ausstellung im Kunsthaus Zurich vom 28. Mai bis 15. August 1993
11440: - Historisch Handboekje van den Bijbel. (stempelband met wapen van Amsterdam)
3458: - Ark Royal. De prestaties van een Britisch Vliegkampschip. Uitgegeven voor de admiraliteit door het Ministerie van Voorlichting
3424: - Itep. Internationale tentoonstelling eeuwfeest postzegel. 28 juni-6 juli 1952 georganiseerd door het Staatsbedrijf der PTT in samenwerking met de Nederlandsche Bond van Vereeniging van Postzegelverzamelaars, De Nederlandse Vereeniging van Postzegelhandelaren en de Vakgroep Postzegelhandel
11293: - Nederland's Patriciaat. 61e Jaargang 1975.
14819: - Van Hessenweg tot E-8. Uitgegeven ter gelegenheid van de opening van de E-8 en de Rijksweg 50 langs Apeldoorn
16647: - De Topografische Gids van Nederland. Inventaris van alle 15.000 huidige en voormalige Nederlandse gemeenten, steden, wijken, dorpen en vooral buurtschappen. Lees- en kijkboek met een schat aan achtergrondinformatie over de Nederlandse cultuurhistorie, infrastructuur, natuur, milieu en bezienswaardigheden.
8210: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over het jaar 1960 uitgebracht aan de Verenigde naties ingevolge artikel 73 E van het handvest.
14863: - Veranderingen in de plantengroei van Utrecht: Oostelijk Kromme Rijngebied en Uiterwaarden. RER-bericht nummer 51
10803: - Zeerovers.Uitgeverij en Boekhandel Van Gennep. De boekenwereld. Vijfentwintigste jaargang nummer 2.
10666: - Nijmeegs Museum Commanderie van St. Jan.
9660: - Kramers' Geographisch-Statistisch-Historisch Handboek der geheele Aarde. Eerste en Tweede deel.
14760: - De Bomendijk
13385: - The transactions of the entomological society of London for the year 1910. Part III with four plates
9487: - Verslag Katholieke Nederlandsche Boeren- en Tuindersbond over de jaren 1972 en 1973.
13056: - Les cahiers du Jazz 1994. No. 3 Le Blues . Numero special.
13057: - Les cahiers dus Jazz. 1994. No. 4. Jazz et litterature
10679: - 100 jaar Haskoning B.V. Ingenieurs- en architectenbureau Van Hasselt en De Koning. Jubileumboek verschenen ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan an het ingenieurs- en architectenbureau.
8902: - La Jeune Fille. Journal Hebdomadaire. Paraissant Le Jeudi. Dirige par des Femmes du Monde.. Honore de l'appui bienveillant de S.A.R. Mme La Comtesse de Flandre.
8903: - La Jeune Fille. Journal Hebdomadaire. Paraissant Le Jeudi. Dirige par des Femmes du Monde.. Honore de l'appui bienveillant de S.A.R. Mme La Comtesse de Flandre.
8894: - Forum # 38.04. Driemaandelijks tijdschrift voor architectuur/ Architertural quaterly. Massa/Mass. De werkelijkheid die vroeger bestond uit massa en energie, recentelijk uitgebreid met informatie, bestaat nu uit informatie-energie, die van het menselijk lichaam de laatste massa zal maken./ Reality once made up of mass and energy, to which information is a recent addition, has now become information-energy, which will make the human body the last remaining mass.
8880: N/A - 75 jaren De Graafschap-bode 1879-1954
8869: N/A - The Studio An illustrated magazine of fine and applied art Volume thirteen
15659: - Grote Topografische Atlas van Nederland 1: 50.000. Deel 1 West-Nederland. Deel 2 Noord-Nederland. Deel 3 Oost-Nederland. Deel 4 Zuid-Nederland.
8858: N/A - Bocholt und seine Schutzen
9285: - Die Wanderheuschrecken in Usambara im Jahre 1903/1904, zugleich ein Beitrag zu ihrer Biologie. Mit 2 Textfiguren und Tafel XII und XIII von Prof. Dr. Vosseler in Amani.
8904: - La Jeune Fille et Le Conseiller des Familles. Publie sous la Directio de Mme La Comtesse de Travanet. Trente-Huitieme Annee.
6310: - Mijn nieuwe treinenboek in levende platen. Panoramaboek
14631: - Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. De provincie Noordholland (uitgezonderd Amsterdam). Deel V.
11982: - Orcamento Geral e Propostas de Lei da Receita e Despeza do Estado para o Exercicio de 1875-1876
6543: N/A - Bloum a Bruxelles. Promenades litteraires
13401: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1905. Part I. With eleven plates
12015: - Reichsausstellung Schaffendes Volk, Dusseldorf 1937. Mai-Oktober
12654: N/A - Ons College Jaarboek 1954-'55
14946: - Loenen-Veluwe 1150 jaar. 838-1988
10466: - Nijmegen. Monumenten uit een rijk verleden.
7835: - Maehler
13729: - Privaatrechtelijke jurisprudentie en annotaties 1950-1971
13730: - Privaatrechtelijke jurisprudentie en annotaties 1950-1967
9724: - Nauwgezet en wanhopig. VPRO televisievertelling in 4 delen. Deel 1. De Kinderen van Kafka en Freud. Deel 2: Niets is zo leerzaam als de ervaring dat ze je naar het leven staan.Deel 3: Het glas is gebroken, maar je kunt er nog uit drinken. Deel 4: Mensen maken geschiedenis, maar ze weten niet welke
11594: - Liber Amicorum voor Prof.Dr. C. Hilvering. Ter gelegenheid van zijn emeritaat als Hoogleraar Longziekten en Tuberculose een de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt.
12060: - Twaalf oefeningen voor de Maandelijksche Afzondering of Recollectie ten gebruike van religieuzen.
14835: - Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde. Nieuwe reeks. Vierde deel, tweede stuk.
10648: - De Trek naar het zuiden. Gebouwen van de Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
9666: - Machines houtverwerkende industrie Deel 2.
9667: - Hout en plaatmateriaal.
10778: - Doorbladerboekje aan de leden van de IAC-FAMILIE en kantoorgenoten van voordien hier en in Den Haag. Aangeboden door M.H. Huygens ter gelegenheid van zijn afscheid in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
11268: - Almanak der Nijmeegse studenten vereniging Carolus Magnus 1984/1985
7773: - Rotterdam in honderd jaren. 1813-1913. Gedenkboek voor den jare 1913.
8487: - Met rooie oortjes en vochtige ogen. Het Nederlandse kinderboek door de eeuwen heen. Catalogus van de kinderboekententoonstelling in het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem . 4 Augustus tot en met 22 oktober 1989.
7471: - 15 november 1900-2000. De Historie van NEC Nijmegen.
7412: - Webster's New International Dictionary of the Englisch Language. Second Edition, unabribridged.Utilizing all the experience and resources of more than one hundred years of Merriam-Webster Dictionaries.
7809: - Wortelmannetje gaat naar Elfenland. Verteld en getekend door B. Midderingh-Bokhorst.
10462: - Het Rijk te kijk. Tentoonstellingsbrochure bij de permanente expositie in het Natuurmuseum e Nijmegen.
8993: N/A - Il disegno del mobile razionale in Italia 1928/1948
1809: - Le Livre d'heures des ames pieuses recueil de prieres a l'usage des personnes du monde
6991: - Sporen van de oorlog. Ooggetuigen over plaatsen in Nederland, 1940-1945. Anne Frank Stichting
6734: - Le panorama hebdomadaire. Nos jolies actrices photographiees par Reutlinger. No.2.
6735: - La Panorama. La Journee de la Parisienne par Reutlinger. Paris qui s'amuse. No. 4.
6736: - De ontvluchtings-geschiedenis van een zestal zwaar veroordeelden uit de gevangenis te Leeuwarden
6255: - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. 3e Album. Samengesteld met medewerking van het departement van Waterstaat, de Directie der Zuiderzee-werken en Voorl. Directie der Wieringermeer. Eerste oplage
13122: - Het veranderde gezicht van Noord-Holland. Beelden van dorpen en steden, water en land uit de provinciale atlas.
7220: - Bruxelles, lieu commun.Oeuvres litteraires et graphiques commandees par Gerard Preszow.
6038: M.J.M.E. - Fables d'esope en grec, avec un dictionnaire de tous les mots, ou l'on trouve les themes des verbes les plus difficiles
6040: - Naamlijst interlocale telefoondienst. Deel I A t/m H
13392: - The transactions of the Entomological Society of London for the year 1906. Part II. With fifteen plates.
14332: - NUHA Inwonersadresboek voor Nijmegen 1971 volgens officiele gegevens.
10064: - For Mineur 25 jaar spiegel van Heesch.
6095: J.M.J.F. - Quaestiones in rubricas et s.r.c. decreta, ad officia kalendarii fratrum minorum capucinorum rite peragenda Cura et studio V. P. Kalendaristae Provinciae Hollando-Belgicae. Superiorum permissu.
8584: N/A - Ons College jaarboek 1954-'55 (Canisius College)
15380: - Het Gildeboek. Ve Jaargang Aflevering 1. Juni 1922. Orgaan van hart St. Bernulphusgilde.
10747: - Korrie Besems. Fotowerken. 9 april-16 mei 1992. Ado Gallery Antwerpen
1188: - De Beukelaer Sneeuwwitje's Album 100 Chromos
10925: - Catalogus van vaste planten, heesters, rozen, enz.1931 43e jaargang
12698: - Nutsschool Nijmegen 1821-1981. Een fotoboek ter gelegenheid van haar 160-jarig jubileum.
13473: - Helinium (Helinivm),IX. Revue consacree a l'archeologie des Pays-Bas, de la Belgique et du Grand-Duche de Luxembourg.
15785: - De Goddelijke Komedie. Lustrum Almanak Dispuut A.V.I.S. 1928-1988.

Next 100 books from Antiquariaat van Hoorn

4/4