Antiquariaat De Wijsgeer
Heijendaalseweg 225, 6525 SG Nijmegen, The Netherlands. Tel. +31 (0)24 355 11 24            Email: info@antiquariaatdewijsgeer.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
17846: ABELARD / MUCKLE,J.T. - The Story of Abelard's Adversities. A Translation with Notes of the Historia Calamitatum.
16239: ACHTERHUIS,H. - De illusie van groen. Over milieucrisis en de fixatie op techniek.
17708: ACHTERHUIS,H. - Met alle geweld. Een filosofische zoektocht.
16802: ACKRILL,J.L. - Aristoteles.
3151: ADORNO,TH.W. - Philosophische Terminologie. Band 1 en 2.
17852: ADORNO,TH.W. - Vorlesung zur Einleitung in die Erkenntnistheorie.
16638: ADORNO,TH.W. - Kierkegaard. Konstruktion des Asthetischen. Mit einer Beilage: Kierkegaards Lehre von der Liebe.
18024: ADORNO,TH.W. - Negative Dialektik.
16637: ADORNO,TH.W. - Minima moralia. Reflexionen aus dem beschadigten leben.
17419: ALBERTI,L.B. - Over de schilderkunst.
301: ALDRICH,R. - The Seduction of the Mediterranean. Writing, Art and Homosexual Fantasy.
10808: ALER,J. - De waarheid van de kunst. Funstfilosofische opstellen.
16785: ALER,J. (RED.) EN ESSAYS VAN J. DE MUL, D. DE SCHUTTER, B. VEDDER, J. DE VISSER E.A. / HEIDEGGER. - Heidegger 189 - 1976.
8127: ALEXANDER,P. - Ideas, Qualities and Corpuscles. Locke and Boyle on the external world.
12495: ALEXANDER,W. - Hermeneutica Generalis. Zur Konzeption und Entwicklung der allgemeinen Verstehenslehre im 17. und 18. Jahrhundert.
17334: ALEXANDRESCU,S. (RED.) - Richard Rorty.
16957: ALEXANDRIAN. - Histoire de la Philosophie Occulte (Gnose, Arithmosophie, Alchemie Medecine hermetique Magie sexuell e.a.).
2214: DANT ALIGHIERI. - De monarchie en andere politieke teksten & De Schenking van Constantijn. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. Brouwer.
14072: DANTE ALIGHIERI. - De Monarchie en andere politieke teksten. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. Brouwer.
10284: ALLEGAERT,P. & VANMARCKE.L. (RED.) - Fragmenten uit de hedendaagse Franse politieke Filosofie.
16968: ALLWOOD,J., ANDERSSON,L-G., DAHL,O. - Logic in Linguistics.
16278: AMBROSE,A. AND LAZEROWITZ,M. (ED.) - Wittgenstein. Philosophy and Language.
16713: AMENDOLAGINE,F. EN CACCIARI,M. - Oikos. Van Loos tot Wittgenstein.
16267: AMSTERDAMSKI,ST. - Between Experience and Metaphysics. Philosophical Problems of the Evolution of Science.
13936: ANDERS,G. - Vanaf de toren gezien. Dagboekaantekeningen uit het atoomtijdperk.
16279: ANSCOMBE,G.E.M., DUMMETT,M., GEACH,P., STRAWSON,ST., WINCH,P. A.O. - Contemporary British Philosophy. Personal Statements. Edited by H.D. Lewis.
16626: ANSCOMBE,G.E.M. - An Introduction to Wittgenstein's Tractatus.
17424: ANSELMUS, AQUINO, AUGUSTINUS, CUSANUS, HEGEL, HUME, KANT, LEVINAS, NOVALIS, PLATO, RICOEUR, SCHILLER, TOCQUEVILLE, WEBER E.V.A. - Agora-editie compleet, 59 titels (60 boeken).
18037: AQUINAS / SAINT THOMAS AQUINAS. - Concerning Being and Essence. Translated from the Latin with the Addition of a Preface by G.C. Leckie.
18035: AQUINAS / SAINT THOMAS AQUINAS. - Basic Writings of Saint Thomas Aquinas. Two Volumes. Edited and Annotated, with an Introduction by Anton C. Pegis.
8239: AQUINAS, SAINT THOMAS. - Treatise on Happiness (Summa Theologiae, part I-II). Translated by J.A. Oesterle.
17988: ARENDT,H. - Het zionisme bij nader inzien. Vertaald, geannoteerd en van een inleiding voorzien door Hella Rotttenberg.
15978: ARENDT,H. - Denktagebuch. 1950 - 1973. Erster und zweiter Band. Herausgegeben von Ursula Ludz ind Ingeborg Bachmann. Mit ein Portratphoto und 17 Faksimiles.
17982: ARENDT,H. - Verantwoordelijkheid en oordeel. Samengesteld door J. Kohn. Van een biografische schets voorzien door H. Daalder. Vertaald door M. Stoltenkamp.
16859: ARISTOTELE. - La Metafisica. Tradizionen introduzione commento a cura di Giovanni Reale. Volume Primo (Libri A-Z) / Volume Secondo (Libri H-N).
588: ARISTOTELES. - Topik (Organon V).
589: ARISTOTELES. - Sophistische Widerlegungen. (Organon VI).
17720: ARISTOTELES, BLOK,J.H., DEKKERS,M. MIDDELAAR,L.VAN E.A. (RED.) - Het politieke dier. De ontdekking van een soort.
14309: ARISTOTELES. - Poetica. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door N.van der Ben & J.M. Bremer.
18187: ARISTOTELES. - Gebonden, stofomslag, 416 pp. Zeer goede staat.
16351: ARISTOTELES. - Metaphysica A. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door H. de Ley.
17955: ARISTOTELES. - Over de kosmos. Ingeleid, vertaald en van verklarende aantekeningen voorzien door A.P. Bos.
5062: ARISTOTELES / ARISTOTLE. - Aristotle on his Predecessors. Translated, with notes and introduction by A.E. Taylor.
17923: EGIDIUS VAN ASSISI. - Wijsheid van een eenvoudig mens. Gouden woorden van broeder Egidius.
15992: ASSOUN,P-L. - Het freudisme.
16254: AUDI,R. (GENERAL DIRECTOR). - The Cambridge Dictionary of Philosophy.
18105: AUGUSTINUS. - Belijdenissen. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld.
18135: AUGUSTINUS. - Zoals het hart verlangt. Preken over de psalmen. Vertaald en ingeleid door M. Schrama, W. Sleddens en H. De Lil.
17826: AUGUSTINUS. - De stad van God. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld.
14168: AUGUSTINUS. - Commentaar op Psalm 118/119. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door T.J. van Bavel.
17825: AUGUSTINUS. - Belijdenissen. Vertaald door Gerard Wijdeveld.
17645: AVICENNA. - Over het beheer van huis en haard. Ingeleid, vertaald en van commentaar voorzien door Tineke Hoff.
737: AYER,A.J. - Russell.
2327: AYER,A.J. - Russell and Moore: The analytical Heritage.
15016: AYER,A.J. / (WITTGENSTEIN). - Wittgenstein.
8202: AYER,A.J. - Philosophy in the Twentieth Century.
16280: AYER,A.J. - Philosophical Essays.
18152: BACHELARD,G. - L'Eau et les Rêves. Essai sur l'imagination de la matière. Nouvelle Edition.
18153: BACHELARD,G. - La Psychanalyse du Feu.
18155: BACHELARD,G. - L'Air et les Songes. Essai sur l'imagination du mouvement.
18154: BACHELARD,G. - La Terre et les Rêveries du Repos.
18157: BACHELARD,G. - La Poétique de la Rêverie.
18151: BACHELARD,G. - La Terre et les Rêveries de la Volonté.
18156: BACHELARD,G. - La Poétique de l'Espace.
3582: BACON,F. - Essays.
17902: BACON,F. - Essays.
1509: BAIR,D. - Simone de Beauvoir. Biografie.
5065: BAKHTIN,M.M., MEDVEDEV,P.N. - The Formal Method in Literary Scholarship. A Critical Introducyion to Sociological Poetics. Translated by A.J. Wehrle.
17901: BAKKER,R. / FOUCAULT. - Het anonieme denken. Foucault en het structuralisme.
16421: BANNET,EVE TAVOR - Structuralism and the Logic of Dissent. Barthes, Derrida, Foucault, Lacan.
5240: BARTHES,R. - The Grain of the Voice. Interviews 1962-1980. Translated by Linda Coverdale.
16940: BARTHES,R. - Mythologies.
17966: BARTHES,R. - La chambre claire. Note sur la photographie.
15946: BARTHES,R. - Het werkelijkheidseffekt.
17832: BATAILLE,G. - Het blauw van de hemel.
13477: BATAILLE,G. - Le gros orteil.
5478: BATAILLE,G. - Het blauw van de hemel.
18184: KATE.L. TEN / BATAILLE. - Voorbij het zelfbehoud. Gemeenschap en offer bij George Bataille.
18180: BATAILLE,G. - De tranen van Eros. Met een inleiding van J.M.Lo Duca en onuitgegeven brieven van Bataille. Vertaald door Jan Versteeg.
18181: BATAILLE,G. - Het onmogelijke. Erotische verhalen.
18183: BATAILLE,G. / KESEL,M.DE (RED.) - De sfinx van de sociologie. George Bataille. Een politieke filosofie van het geweld. Het boek bevat Bataille's bijdragen tot het College voor Sociologire (1937-1939) op p.51-130 en twee andere teksten van Bataille. Daarnaast een inleiding (tot p.50)
6551: BATAILLE,G. - L'abbé C.
18182: BATAILLE,G. - De dode. Novelle. Vertaald door Jan Versteeg.
16464: BATAILLE,G. - La Part Maudite. Precede de La Notion de Depense. Introduction de Jean Piel.
748: BAUDRILLARD,J. - Cool Memories. Translated by Chris Turner.
16242: BAUDRILLARD,J. - Agonie des Realen
13718: BAUDRILLRD,J. AND NOUVEL,J. - The singular objects of architecture.
10158: BAULE,B. (HRSG.) - Hannah Arendt und die Berliner Republik. Fragen an des vereinigte Deutschland.
15122: BEAUDE,J. A.O. / (DESCARTES). - Studia Cartesiana 1.
17032: BEAUFRET,J. - Lecons de Philosophie. Tome 1. Philosophie Grecque+ Le Rationalisme Classique+ Tome 2. Idealisme Allemand et Philosophie Contemporaine. Edition etablie par Ph. Fouillaron.
2447: BEAUVOIR,S.DE - Oorlogsdagboek sept.1939 - jan.1941.
16155: BECCARIA,C. - An Essay on Crimes and Punishments. The original Fourth Edition. Translated from the Italian.
8045: BEERLING,R.F. - Wittgenstein geeft te denken. Zesentwintig commentaren en een inleiding.
17328: BEERLING,R.F. - De list der rede in de geschiedenisfilosofie van Hegel.
12537: BEERLING,R.F. - Van Nietzsche tot Heidegger. Drie studies (p.90-181 Nietzsche door Heidegger belicht en verduisterd (over Heideggers Nietzsche-interpretatie)).
17833: BENJAMIN,W. - Stadsgezichten.
13454: BENJAMIN,W. - Illuminationen. Ausgewahlte Schriften.
16810: BENJAMIN,W. - Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik. Herausgegeben von Uwe Steiner. Walter Benjamin Werke und Nachlass. Kritische Gesamtausgabe Band 3.
16519: BENJAMIN,W. - Deutsche Menschen. Eine Folge von Briefen. Auswahl und Einleitungen von Walter Benjamin.
16841: BENJAMIN,W. - Illuminationen.
15937: BENNETT,J. - Kant's Dialectic.
14452: BENNETT,J. - Kant's Analytic.
14817: BENNINGTON,G ET DERRIDA,J. - Jacques Derrida.
17164: BERENDSEN,D. LEMMENS,W., EECHAUTE,A.VAN EN HERCH,W.VAN (RED.) - Bewogen hart, verstilde ziel. Filosofische essays over religie en emotie.
8160: BERGER,H. - Over de dood heen. Filosoferen over eeuwig leven.
13607: BERGHEN,R. - Schopenhauer. Beluisteringen van een biechtfilosoof.
550: BERGSON,H. - Les deux Sources de la Morale et de la Religion.
3368: BERGSON,H. - L'evolution creatrice. Oeuvres completes No.2602.
7164: BERGSON,H. - Le rire. Essai sur la signification du comique.
16717: BERKEL,K.VAN - Dijksterhuis. Een biografie.
3360: BERKELEY,G - Drie dialogen.
16163: BERKELEY,G. - Principles of Human Knowledge. Three Dialogues between Hylas and Philonous. Edited by Roger Woolhouse.
17903: BERKELEY,G. - Drie dialogen tussen Hylas en Philonous.
695: BERLIN,I. - The First and the Last. (The Purpose justifies the Ways, 1922 and My Intellectual Path, 1996.) Tributes to Berlin by Annan, Hampshirew Margalit, Williams Kelly, p.81-141.
3097: BERLIN,I. & JAHANBEGLOO,R. - Conversations with Isaiah Berlin. Recollections of a Historian of Ideas.
16849: BERLIN,I. - Concepts & Categories. Philosophical Essays.
10268: BERLIN,I. - Concepts and Categories. Philosophical Essays.
16603: BERLIN,I. - Twee opvattingen van vrijheid.
17445: BERTALANFFY,L.VON - Een biologisch wereldbeeld. Het verschijnsel leven in natuur en wetenschap.
7295: BERTHOLET,D. - Sartre.
16261: BETH,E.W. - Moderne logica.
18179: BIJLSMA,J. / ARISTOTELES. - Over het voortreffelijke. Tien lezingen over de Ethica van Aristoteles.
3630: BINSWANGER,L. - Grundformen und Erkenntnis Menschlichen Daseins.
6031: BLACKBURN,S. - Denk ! Filosofie en de grote vragen van het leven.
17050: BLANCHOT,M. - De waanzin van de dag. Vertaling Agnes Vincenot en Ruth Weber.
17447: BLANCHOT,M. - De onuitsprekelijke gemeenschap.
16448: LAPORTE.R. / BATAILLE / BLANCHOT. - A l'extreme pointe. Bataille et Blanchot. Dessins d'Axel Cassel.
16445: BLANCHOT,M. - Lautreamont et Sade.
16444: BLANCHOT,M. - L'espace literaire.
17937: BLANCHOT,M. - The unavowable community. Translated by Pierre Joris.
16707: BLEIJENDAAL,H., GOUD,J. EN HOVE,E.VAN (RED.). - Emmanuel Levinas over psyche, kunst en moraal.
15319: BLOCH,E. - Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz.
18103: BLOCH,E. - Erbschaft dieser Zeit.
18102: BLOCH,E. - Spuren. Neue erweiterte Ausgabe.
16935: BLOCH,E. - Das Prinzip Hoffnung. Drei Banden.
17807: BLOK,A. - De vernieuwing. De zegeningen van tegenslag in wetenschap en kunst 1500 - 2000.
15524: BLOKLAND,H. - De modernisering en haar politieke gevolgen: Weber, Mannheim en Schumpeter. Een rehabilitatie van de politiek 1.
17067: BLOM,PH. - The Vertigo Years. Europe, 1900-1914.
17919: BLUMENBERG,H. - Die Genesis der kopernikanischen Welt. Drei Teile in Kassette.
760: BLUNCK,R. - Friedrich Nietzsche. Kindheit und Jugend.
16434: BOCKEN,I., TERPSTRA,M. (RED.) - Religie en rede: een dialoog. Speldenprikjes tegen wederzijdse voorooordelen.
1545: BOEKEL,C.W.VAN - Katharsis. Een filologische reconstructie van de psychologie van Aristoteles omtrent het gevoelsleven.
3581: BOER,TH.DE - Langs de gewesten van het zijn. Spiritualiteit van de woestijn en andere opstellen.
15099: BOER,TH.DE / HUSSERL. - De ontwikkelingsgang in het denken van Husserl.
10019: BOLZ,N UND REIJEN,W.VAN - Walter Benjamin.
2484: BONNET,J-CL. - Diderot. Textes et Débats.
15601: BOOLE,G. - The Laws of Thought. An investigation of the laws of thought on which are founded the mathematical theories of logic and probabilities.
14838: BOOT,P. / PLOTINUS. - Over Voorzienigheid. Enneade III 2-3 (47-48). Inleiding, commentaar, essays.
17064: BOOTH,W.C. - A Rhetoric of Irony.
17026: BOR,J. & PETERSMA,E. (RED.) - De verbeelding van het denken. Geillustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
15602: BORN,M. - Die Relativitätstheorie Einsteins und ihre physikalischen Grundlagen. Mit 135 Textabbildungen.
18041: BOS,A.P. - On the Elements. Aristotle's Early Cosmology.
17558: BOSCH,H.VAN DEN / DERRIDA / CAPUTO. - Een apologie van het onmogelijke. Een kritische analyse van Mark C. Taylors a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo.
14433: BOURDIEU,P. - Esquisse pour une auto-analyse.
16015: BOURDIEU,P. - Science de la science et reflexivite. Cours du College de France 2000-2001.
18068: BOURGEOIS,P.L. / RICOEUR. - Extension of Paul Ricoeur´s Hermeneutic.
15149: BRAAKHUIS,H.A.G. - De 13de eeuwse tractaten over syncategorematische termen. Deel I: Inleidende studie; Deel II: Uitgave van Nicolaas Van Parijs' Sincategoreumata.
17248: BRAECKMAN,A. E.A. - Hans Blumenberg.
2262: BRAKEL,J.VAN AND HEERDEN,M.VAN - C.S. Peirce. Categories to Constantinople Proceedings of the Intern. Symposium on Peirce,Leuven 1997.
9026: BREHIER,E. - "Histoire de la Philosophie. Tome I: L'Antiquity et Le Moyen Age; Tome II et III: La Philosophie Moderne; Tome Supplementaire: La Philosophie en Orient, par Paul Masson-Oursel."
17005: BRÉHIER,E. - La philosophie du Moyen Age.
16349: BRINK,G.VAN DEN - Moderniteit als opgave. Een antwoord aan relativisme en conservatisme.
17150: BRINK,G.VAN DEN, PETTER,F. (RED.) - Voorbij fatsoen en onbehagen. Het debat over waarden en normen.
10030: BRITT,B. - Walter Benjamin and the Bible.
663: BROOK,R.J. - Berkeley's Philosophy of Science.
150911: BROOK,R.J. - Berkeley's Philosophy of Science.
3770: BROWNE,ST.H. - Edmund Burke ans the Discourse of Virtue.
17802: BRUCKNER,P. - Gij zult rijk worden. Misere van de economische mens.
16428: BRUGMANS,E. (RED.) - De ziel in de literatuur.
8154: BRUNO / SAMSONOW,E.VON - Giordano Bruno. Ausgewahlt und vorgestellt von Elisabeth von Samsonow.
17347: BUBER,M. - Briefwechsel aus sieben Jahrzehnten. Drei Bände: I. 1897-1918; II. 1918-1938; III. 1938-1965. Herausgegeben und eingeleitet von Grete Schaeder. Mit Faksimilewiedergaben im Text.
17642: BURCKHARDT,J. - Staat, religie en cultuur. In wereldhistorisch perspectief. Capita selecta uit de Weltgeschichtliche Betrachtungen. Ingeleid door J.M.M. de Valk en vertaald door C.R.J. Govaart.
16931: BURGGRAEVE,R. & POLLEFEYT,D. - Christelijke ethiek in gesprek met joodse denkers (Rubinstein, Levinas, Rosenzweig, Buber).
16860: BURIDAN,J. - De ethiek. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Henri Krop.
229: BURKE,P. - Montaigne.
15604: BURKE,E. - Reflections on the Revolution in France.
12388: CAIRNS,D. - Guide for Translating Husserl.
18077: CALVIN,J. - Institutes of the Christian Religion (Calvin's Institutes). Translated by Henry Beveridge. Volume I and II.
17592: CAMUS,A. - De mythe van Sisyfus. Een essay over het absurde.
8122: CAPALDI,N. - John Stuart Mill. A Biography.
17995: CASSIRER,E. - Kants Leben und Lehre.
18010: CASSIRER,E. - Philosophie und exakte Wissenschaft. Kleine Schriften. Eingeleitet und erläutert von Wilhelm Krampf.
18019: CASSIRER,E. - The Philosophy of the Enlightenment. Translated by F.C.A. Koellin and J.P. Pettegrove.
18021: CASSIRER,E. - The Philosophy of Symbolic Forms. Three volumes (1. Language; 2. Mythical Thought; 3. The Phenomenology of Knowledge).
18003: CASSIRER,E. - Philosophie der symbolischen Formen. 1. - 4. Band (1. Die Sprache; 2. Das mythische Denken; 3. Phänomenologie der Erkenntnis; 4. Index).
18006: CASSIRER,E. - Das Problem Jean Jacques Rousseau.
18017: CASSIRER,E. - Vom Mythus des Staates.
18014: CASSIRER,E. - Substance and Function. Einstein's Theory of Relativity. (Two books bouns as one). Unabridged Edition.
18016: CASSIRER,E. - Language and Myth. Tyranslated by Susanne Langer.
16238: CASSIRER,E. - Idee und Gestalt. Goethe - Schiller - Holderlin - Kleist.
18005: CASSIRER,E. - Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs.
18018: CASSIRER,E. - Freiheit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte.
18001: CASSIRER,E. - Leibniz' System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen.
18012: CASSIRER,E. - Was ist der Mensch ? Versuch einer Philosophie der menschlichen Kultur.
18020: CASSIRER,E. - Thorilds Stellung in der Geistesgeschichte des Achtzehnten Jahrhunderts.
10023: CAUTER,L.DE - De dwerg in de schaakautomaat. Benjamins verborgen leer.
11150: CHALIER,C. - Figures du Feminin. Lecture d'Emmanuel levinas.
12609: CHAMBERLAIN,HOUSTON STEWART - Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts. I. und II. Hälfte.
7404: CHOMSKY,N. - Taal en mens. Taalkundige bijdragen aan het onderzoek van de menselijke geest.
15607: CICERO. - The Nature of the Gods. Translated by Horace C.P. McGregor.
14089: QUINTUS CICERO. - Verkiezingshandleiding. Vertaald en ingeleid door J.A. van Rossum en H.C. Teitler.
3706: CIORAN,E.M. - Écartèlement.
16201: CIORAN,E.M. - Entretiens (avec Bondy, Savater, Levy e.a.)
10642: CLACK,R.J. - Bertrand Russell's Philosophy of Language.
17062: CLARKE,P. - Keynes. De biografie.
17232: CLITEUR,P. - God houdt niet van vrijzinnigheid.
14835: CLITEUR,P.B., KINNEGING,A.A.M. EN LIST,G.A. VAN DER (RED.) - Filosofen van het klassieke liberalisme.
13931: CLITEUR,P. - Tegen de decadentie. De democratische rechtstaat in verval.
11247: CLITEUR,P. - Moderne papoea's. Dilemma's van een multiculturele samenleving.
12518: COLES,A. (ED.) - The Optic of Walter Benjamin. Part One: Ethnography and the Archive; part Two; Architecture, Arcades and Glass Surfaces.
17920: COLLI,G. - Die Geburt der Philosophie.
17856: COLLI,G. - Die Geburt der Philosophie.
8670: COLLINGWOOD,R.G. - Over metafysica. Ingeleid, vertaald, geannoteerd en van een afsluitend essay voorzien door Guido Vanheeswijck.
16749: COLLINGWOOD,R.G. - The Idea of History.
16215: COMTE-SPONVILLE,A. / FERRY,L. - La sagesse des Modernes. Dix questions pour notre temps.
13827: COMTE,A - Het positieve denken.
18128: CONFUCIUS. - The Analects (Lun yü). Translated with an introduction by D.C. Lau.
16916: COOLSAET,W. - Autarkeia. Rivaliteit en zelfgenoegzaamheid in de Griekse cultuur.
17433: COPLESTON,F. - A History of Philosophy. Volume III: Ockham to Suarez.
18023: COPLESTON,F. - A History of Philosophy. Volume 1 - 7 (From Greece and Rome till Fichte to Nietzsche).
16946: COPLESTON,F.C. - A History of Medieval Philosophy.
17714: COPLESTON,F.C. - Medieval Philosophy. An Introduction.
17954: PLATO / MACDONALD CORNFORD. - The Republic of Plato. Translated with Introduction and Notes by Francis MacDonald Cornford.
15154: CORNFORD,F.M. - The unwritten philosophy and other essays.
12626: COWLING,M. - Mill and Liberalism.
17127: CRESCENZO,L.DE - Geschiedenis van de Griekse filosofie. Van de presocraten tot de neoplatonici.
2747: CROCE,B. - Die Geschichte auf den allgemeinen Begriff der Kunst gebracht.
12487: CRUYSBERGHS,P. & JONKERS,P. (RED.) - Johann Gottlieb Fichte.
14524: CUELAER,J.DE - Denken als ambacht. De levenswijsheid van tien Vlaamse filosofen. Met een inleiding van Jean Paul Van Bendegem. Met foto's van Filip Van Roe.
5825: CUSANUS / CUES,NICOLAI DE - Compendium (Kurze Darstellung der philosophisch-theologischen Lehre) Lateinisch - Deutsch.
5826: CUSANUS / KUES,NIKOLAUS VON - Drei Schriften vom verborgenen Gott.
15931: DANEK,J. - Les Projets de Leibniz et de Bolzano. Deux Sources de la Logique Contemporaine. (Ex-library).
15877: DANEK,J. - Weiterentwicklung der Leibnizschen Logik bei Bolzano.
14322: DANTO,A.C. - The Wake of Art. Criticism, philosophy and the ends of taste. Selected and with critical introduction by Greg Horowitz and Tom Huhn.
8838: DAULER WILSON,M. - Descartes.
16314: DAVIDSON,D. - Problems of Rationality.
15335: DEACON,T.W. - The Symbolic Species. The Co-evolution of Language and the Brain.
17247: DECORTE,J. E.A. - Cusanus.
3736: DEKKER,D-J. - De tijdfilosofie van Johannes Buridanus. Een historisch-wijsgerige studie met editie van Buridanus' Questiones super octo libros Physicorum Aristotelis IV,12-16. (diss.)
16814: DELEUZE,G. - Nietzsche et la philosophie.
4203: DENKER,A. - Grensverkenningen. Essays over het wezen van de eindigheid.
16437: DENNETT,D.C. - Het bewustzijn verklaard.
10919: DERKSE,W. - Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven.
11271: DERKSE,W. - Over vriendschap.
17246: DERKSE,W. E.A. - Aristoteles.
17442: DERRIDA,J. - God anonymus. Ingeleid en vertaald door Rico Sneller.
14815: DERRIDA,J. / ROUDINESCO,E. - De quoi demain . . /. Dialogue.
16571: DERRIDA,J. - Cosmopolites de tous les pays encore un effort.
16820: DERRIDA,J. - La voix et le phenomene. Introduction au probleme du signe dans la phenomenologie de Husserl.
18165: DERRIDA,J. - Spurs Nietzsche's Style / Éperons Les Styles de Nietzsche. Text in French and English Translation.
16722: DERRIDA,J. - Chaque fois unique, la fin du monde. Presente par Pascale-Anne Brault et Michael Naas.
14808: DERRIDA,J. - Schurken. Zwei Essays uber die Vernunft.
14807: DERRIDA,J. - La verite en peinture.
14810: DERRIDA,J. - L'ecriture et la difference.
16339: DERRIDA,J. - The Problem of Genesis in Huserl's Philosophy. Translated by Marian Hobson.
15610: DESCARTES,R. - Philosophical Writings. A selection translated and edited by E. Anscombe and P.T. Geach. Introduction by A. Koyre.
18178: DESCARTES,R. - Brief over de liefde. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Theo Verbeek.
17223: DESCARTES,R. - Verantwoordingh van Renatus Descartes aen d'achtbare overigheit van Uitrecht.
12747: DESCARTES,R. - Meditations metaphysiques. Objections et Reponses, suivi de quatre lettres. Chronologie, presentation et bibliographie par J-M.Beyssade et M.Beyssadee.
16620: DESMOND,W. - Het tragische en het komische.
15365: DEWEY,J. - Reconstruction in Philosophy. Enlarged edition with a new forty page introduction by the author.
18079: DEWEY,J. - Logic. The Theory of Inquiries.
16107: DEWEY,J. - Experience and Nature.
14865: DIJK,J.VAN - Westers marxisme als sociale wetenschap. Object, methode en praktijk van een onderzoekstraditie (diss.)
13523: DIJKHUIS,H. - De machtige filosoof. Een andere geschiedenis van de Griekse wijsbegeerte.
11050: DIJKHUIS,H. - Monarchia. Het fenomeen van het koningschap.
18159: DIJKSTERHUIS,E.J. - De mechanisering van het wereldbeeld.
18160: DIJKSTERHUIS,E.J. - De mechanisering van het wereldbeeld. Met een nawoord van K. van Berkel.
7273: DILTHEY,W. - Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation.
5156: DILTHEY,W. - Introduction to the Human Sciences. Selected Works Vol.I. Editors R.A. Makkreel and F. Rodi.
15608: DILTHEY,W. - Descriptive psychology and historical understanding. (Ubersetzung von Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie und Das Verstehen anderer Personen und ihre Lebensäusserungen).
2492: DIX,P.G. - De verhouding van de psychologie tot de wijsbegeerte in de leer van Brentano. (diss.)
17101: DOHMEN,J. - Het leven als kunstwerk.
17137: DOHMEN,J. - Tegen de onverschilligheid. Pleidooi voor een moderne levenskunst.
18133: DOHMEN,J. (RED.) - Tegen de onverschilligheid. Pleidooi voor een moderne levenskunst.
17732: DOHMEN,J. - Het leven als kunstwerk.
11285: DOHMEN,J. - Tegen onverschilligheid. Pleidooi voor een moderne levenskunst.
15342: DÖRING,E. - Immanuel Kant. Einführung in sein Werk.
17259: DOUDE VAN TROOSTWIJK,CH. (RED.) - Kants kritiek van de zuivere rede.
17017: DRAAISMA,D. - Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. De geheimen van het geheugen.
15854: DRENTHEN,M. / NIETZSCHE. - Grenzen aan wildheid. Wildernisverlangen en de betekenis van Nietzsches moraalkritiek voor de actuele milieu-ethiek (diss.)
17021: DROSTE,F.G. - Het woord als wapen. Essay. Over retorica en filosofie.
8962: DUCROT,O. / TODOROV,TZ. - Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage.
17843: DUHM,D. - Warenstruktur und zerstörte Zwischenmenschlichkeit. Dritter Versuch der gesellschaftlichen Begründung zwischenmenschlicher Angst in der kapitalistischen Warengesellschaft.
10684: DUINTJER,O. - Hints voor een diagnose. Naar aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn.
16040: DUINTJER,O. - Hints voor een diagnose. Naar aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn.
5315: DUMMETT,M. - The seas of language.
17755: DUYVENDAK,J.J.L. (VERTALER). - Tau-Te-Tsjing. Het boek van Weg en Deugd. De wijsbegeerte van het niets-doen. Vertaald en toegelicht door Dr.J.J.L. Duyvendak.
84: EAMES,E.R. - Bertrand Russell's Theory of Knowledge.
16811: EDWARDS,C. - The Politics of Immorality in Ancient Rome.
10424: EEDEN,F.VAN - Redekunstige grondslag van verstandhouding.
2044: EICHBERG,R. - Friedrich Nietzsche in Mitteldeutschland. Herkunft und späte Rückkehr.
6025: EINSTEIN,A., LORENTZ,H.A., WEYL,H., MINKOWSKI,H. - The Principle of Relativity. A collection of original papers on the special and general theory of relativity.
13554: ELIADE,M. - Het gewijde en het profane. Een studie over de religieuze essentie.
17973: ELIAS,N. - De eenzaamheid van stervenden in onze tijd.
976: ENGLE,G.W. AND TAYLOR,G. - Berkeley's Principles of Human Knowledge.
16137: ERASMUS,D. - Het boek tegen de barbarij. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Istvan Bejczy.
15422: ERASMUS,D. - De klacht van de vrede die overal door alle volken verstoten en versmaad wordt. Inleiding J.J.M. Meyers. Vertaling Truus van Leeuwen.
8094: ERMARTH,M. / DILTHEY. - Wilhelm Dilthey: The Critique of Historical Reason.
12494: EZECHIEL TRAGICUS, PHILO EPICUS, THEODOTUS. - Joods-hellenistische poëzie. De fragmenten van . . . en de vervalste dichtercitaten. Vertaald, ingeleid en toegelicht door P.W. van der Horst.
8090: FARIAS,V. - Heidegger et le nazisme.
7090: FEDIER,F. - Heidegger: anatomie d'un scandale.
16212: FEIBLEMAN,J.K. - Inside the great mirror. A critical examination of the philosophy of Russell, Wittgenstein and their followers.
16206: FEIGL,H. - Inquiries and Provocations. Selected writings 1929 - 1974. Edited by Robert S. Cohen.
17824: FEYNMAN,R. - Six easy pieces. Nederlandse editie.
17643: FICHTE,J.G. - Oproep aan het publiek. De atheïsme-strijd van 1798-1799. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Peter Jonkers.
16475: FICHTE,J.G. - Over het begrip van de wetenschapsleer.
16139: FICHTE,J.G. - Reden an die Deutsche Nation. Mit einer Einleitung von Reinhard Lauth.
11104: FICHTE,J.G. - Reden an die Deutsche Nation. Mit einer Einleitung von Reinhard Lauth.
11106: FICHTE,J.G. - Die Grundzuge des gegenwartigen Zeitalters.
12488: FICHTE,J.G. - Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre als Handschrift fur seine Zuhorer (1794). Einleitung und Register von Wilhelm G. Jacobs.
18174: FICHTE,J.G. - Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftlehre. Mit Einleitung und Registern von Manfred Zahn.
18175: FICHTE,J.G. - Die Bestimmung des Menschen. Mit Geleitwort von Eduard Spranger.
16252: FINKIELKRAUT,A. - Penser le XXe siecle.
17909: FINKIELKRAUT. - De ondergang van het denken.
397: FIRESTONE,C.L. AND PALMQUIST,ST.R. (ED.) - Kant and the New Philosophy of Religion.
258: FLEW,A. - A Rational Animal and other Philosophical Essays on the Nature of Man.
8200: FOSTER,J. - Ayer. The Arguments of the Philosophers.
13719: FOUCAULT,M., BADIOU,A., MILLER,J., E.A. - Genealogie des sciences.
17831: FOUCAULT,M., LAMBRECHTS,M, DELEUZE,G. E.A. - Foucault over macht.
15357: FOUCAULT,M. - Geschiedenis van de waanzin.
17762: FOUCAULT,M. - De geboorte van de kliniek. Een archeologie van de medische blik.
17989: FOUCAULT,M. - Geboorte van de kliniek Een archeologie van de medische blik.
14442: FOUCAULT,M. - Histoire de la sexualite. Three volumes: 1. La volonte de savoir; 2. L'usage des plaisirs; 3.Le souci de soi.
16917: FRANK,M., RAULET,G. UND REIJEN,W.VAN (HRSG). - Die Frage nach dem Subjekt.
816: FRANKL,G. - "The Social History of the Unconscious. Part I. Archeology of the Mind; Part II.Civilisation: Utopia and Tragedy."
8124: FRANKLIN,J.H. - John Locke and the Theory of Sovereignity
15873: FREGE,G. - Funktion - Begriff - Bedeutung. Herausgegeben von Mark Textor.
18158: FRENKEL FRANK, DIMITRI. - Spinoza.
16965: FRESCO,M.F. - Sokrates. Zijn wijsgerige betekenis.
1586: FREUD,S. - Zwei Kinderneurosen.
5309: FREUD,S. - Psychoanalytische duiding. Deel 1 t/m 5 ( 5 delen in 4 banden, volledig)
5356: FREUD,S. - Psychopathologie van het dagelijks leven. Psychoanalytische duiding deel 1.
10820: FRIEDRICH,O. - Voor de zondvloed. Berlijn in de jaren twintig.
15213: FRIEDRICH,H. / NIETZSCHE. - Friedrich Nietzsche. Philosophie als Kunst. Eine Hommage.
5836: FUKUYAMA,F. - The End of History and The Last Man.
12428: FUKUYAMA,F. - Het einde van de geschiedenis en de laatste mens.
14346: FUKUYAMA,F. - Na het neoconservatisme. Waar rechts verkeerd afsloeg.
5538: FULD,W. - Walter Benjamin. Zwischen den Stühlen. Eine Biographie.
8713: GADAMER,H-G. - Philosophische Lehrjahre. Eine Ruckschau.
8093: GADAMER,H-G. (LOWITH,K., RICOEUR,P. A.O.) - Truth and Historicity/Verite et Historicite. Entretiens in Heidelberg/Entretiens de Heidelberg.
17717: GAGLIARDO,G. / IRIGARAY,L. - Maternale (Gagliardo) / En de een beweegt niet zonder de ander (Irigaray).
13905: GAITA,R. - De hond van de filosoof.
1084: GANDER,H-H. - Positivismus als Metaphysik. Voraussetzungen und Grundstrukturen von Dilthey's Grundlegung der Geisteswissenschaften.
14024: GAY,P. - The Naked Heart. The Bourgeois Experience. Victoria to Freud. Vol.IV
14440: GELRE,,H.VAN - Friedrich Nietzsche en de bronnen van de westerse beschaving. Deel I.
141003: GERHARDT,I. - Verzamelde gedichten.
17335: GEULINCX,A. - Van de hoofddeugden. De eerste tuchtverhandeling. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Verhoeven.
14728: GEYSER,J. - Die Erkenntnistheorie des Aristoteles.
18032: GILSON,E. - The Spirit of Medieval Philosophy. The Gifford Lectures 1931-1932.
7770: GODDARD,J-C. ET MABILLE,B. (DIRECTION) E.A. - Le Pouvoir.
14715: GODDIJN,H.P.M. - Sociologie, socialisme en democratie. De politieke sociologie van Emile Durkheim.
16025: GOLDMANN,L. - Le dieu cache. Etude sur la vision tragiquedans les Pensees de Pascal et dans le theatre de Racine.
13615: GOLOMB,J. (ED.) - Nietzsche & Jewish Culture.
13420: GOMPERTS,M.C. - Neeltje Komt Dinsdag In Evakostuum. Een inleiding tot de formele logica.
7623: GOULDNER,A.W. - The Coming Crisis of Western Sociology.
17922: GRACIAN,B. - Handorakel en kunst van de voorzichtigheid.
16541: GRANT,M. - The Classical Greeks.
6073: GRANT,R.M. - Greek Apologists of the Second Century.
7196: GRAY,J. - Al-Qaida en de moderne tijd.
15027: GRIFFIN,J. / (WITTGENSTEIN). - Wittgenstein's Logical Atomism.
3657: GRIMAL,P. - Marcus Aurelius. Een biografie.
12915: GROOT,G. - Het krediet van het credo. Godsdienst - ongeloof - katholicisme.
7465: GROSSMANN,R. - Meinong. The Arguments of the Philosophers.
4425: GRUBE,G.M.A. - Plato's Thought.
12924: GRUBE,G.M.A. - Plato
11127: GUIBAL,F. - Et combien de dieux nouveaux. Levinas.
7786: GUIBERT-SLEDZIEWSKI,E. AND VIELLARD-BARON,J-L. (ED.) - Penser le Sujet Aujourd'hui.
16848: GULLAN-WHUR,M. - Within Reason. A Life of Spinoza.
18075: GURWITSCH,A. - Studies in Phenomenology and Psychology.
16347: GUTHRIE,W.K.C. - Socrates.
15412: GUTHRIE,W.K.C. - The earlier Presocratics and the Pythagoreans. A History of Greek Philosopohy I.
18031: GUTHRIE,W.K.C. - The Greeks and Their Gods.
16659: GUYER,P. / KANT. - The Cambridge Companion to Kant. Edited by Paul Guyer.
7289: HAAN,F.DE - Jean-Paul Sartre. De Beauvoir, vrijheid en terreur.
4483: HABERMAS,J. - Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns.
10124: HABERMAS,J. - Vergangenheit als Zukunft. Herausgegeben von Michael Haller.
17163: HABERMAS,J. - Marxisme en filosofie.
13937: HABERMAS,J. - Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsatze.
17199: HABERMAS,J. - Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze.
6543: HACK,CH. - Een verrukkelijke zwakte. Het vrouwelijke in het denken van Emmanuel Levinas.
16752: HACKER,P.M.S. - Insight and Illusion. Themes in the Philosophy of Wittgenstein. Revised Edition.
14757: HAGEN,J. - Nietzsche s weerklank in Nazi-Duitsland.
15076: HALLER,R. (HRSG.), RYLE, FINDLAY A.O. / (MEINONG). - Jenseits von Sein und Nichtsein. Beitrage zur Meinong-Forschung.
2329: HARE,R.M. - The Language of Morals.
15619: HAREN,M. - Medieval Thought. The Western Intellectual Tradition fron Antiquity to the Thorteenth Century.
8941: HAUTE,PH.VAN & GEYSKENS,T. - Spraakverwarring. Het primaat van de seksualiteit bij Freud, Ferenczi en Laplanche.
17974: HAVE,H.TEN / BENTHAM,J. - Jeremy Bentham. Een quamtumtheorie van de ethiek.
17996: HEERTUM,C. VAN (RED.), NADLER,ST., KROP,H., BUNGE,W.VAN E.A. / SPINOZA. - Libertas philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld.
5348: HEGEL,G.W.F. - Berliner Schriften 1818-1831. Werke 11.
16182: HEGEL,G.W.F. - Einleitung in die Geschichte der Philosophie. Herausgegeben von J. Hoffmeister.
16660: HEGEL,G.W.F. - Phanomenologie des Geistes. Neu/herausgegeben von H-F. Wessels und H. Clairmont. Mit einer Einleitung von W. Bonsiepen
18138: HEGEL,G.W.F. - Phänomenologie des Geistes. Neu-herausgegeben von H-F. Wessels und H. Clairmont. Mit einer Einleitung von W. Bonsiepen.
6675: HEGEL,G.W.F. - Nurnberger und Heidelberger Schriften 1808 - 1817. Werke 4.
16130: HEGEL,G.W.F. - Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Erster Band: Der Begriff der Religion. Die bestimmte Religion. Zweiter Band: Die bestimmte Religion. De absolute Religion. Herausgegeben von G. Lasson.
17638: HEGEL,G.W.F. - Filosofie als wetenschap. Encyclopedie der filosofische wetenschappen Par. 1-37. Vertaald en toegelicht door Ad Peperzak.
17637: HEGEL,G.W.F. - Het wezen van de filosofische kritiek. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door P. Jonkers.
17964: HEGEL,G.W.F. - De zelfverantwoording van de geest / Phaenomenologie des Geistes. Vertaald door J.C.G. Hahn. Ingeleid door J.V. Meininger; Voorbereiding, noten en naschrift L.C.G. Hahn.
16750: HEGEL,G.W.F. - Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie.
16751: HEGEL,G.W.F. - Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie.
16181: HEGEL,G.W.F. - Die Vernunft in der Geschichte Herausgegeben von J. Hoffmeister.
12642: HEGEL,G.W.F. - Vorlesungen uber die Geschichte der Philosophie.I, II en III.
13020: HEGEL,G.W.F. - De religie. Vertaling van hoofdstuk "Die Religion"uit de Phanomenologie des Geistes. Vertaling door L.C.G. Hahn.
15082: HEIDEGGER,M. - Was heisst Denken ?
17850: HEIDEGGER,M. - Ontology - The Hermeneutics of Facticity. Translated by John van Buren.
10773: HEIDEGGER,M. - Zur Sache des Denkens.
6314: HEIDEGGER,M. - Holzwege.
15086: HEIDEGGER, M. - Holzwege.
16373: HEIDEGGER,M. - The Fundamental Concepts of Metaphysics. World, Finitude, Solitude. Translated by W. McNeill and N. Walker.
11225: HEIDEGGER,M. - Parmenides. Translated by A. Schuwer and R. Rojcewicz.
17841: HEIDEGGER,M. - Wegmarken.
18082: HEIDEGGER,M. - Being and Time. Translated by J. Macquarrie & E. Robinson.
18083: HEIDEGGER,M. - Kant und das Problem der Metaphysik.
15525: HEIDEGGER,M. - Kant und das Problem der Metaphysik.
7669: HEIDEGGER,M. - Was ist Metaphysik ?
18081: HEIDEGGER,M. - Kant and the Problem of Metaphysics. Translated with an Introduction by J.S. Churchill.
17911: HEIDEGGER,M. - Über den Humanismus.
17984: HEIDEGGER,M. - Vom Wesen der Wahrheit.
15862: HEIDEGGER,M. - Holzwege.
17255: HEIJERMAN,E. (RED.) - De andere Wittgenstein.
7798: HEIJST,A.VAN - Verlangen naar de val. Zelfverlies en autonomie in hermeneutiek en ethiek 9diss.)
17015: HELD,K. - Trefpunt Plato. Een filosofische reisgids door de antieke wereld.
11101: HENLE,R.J. - Saint Thomas and Platonism. A Study of the Plato and Platonici Texts in the Writings of Saint Thomas.
18055: HERDER,J.G. - Ideen zur Kulturphilosophie. Ausgewählt und herausgegeben von O. Braun und N. Braun.
18056: HERDER,J.G. - Sprachphilosophische Schriften. Aus dem Gesamtwerk ausgewählt, mit einer Einleitung, Anmerkungen und Registern versehen von Erich Heintel.
17346: HERTOGH,C.M.P.M. - Bachelard en Canguilhem. Epistemologische discontinuiteit en het medisch normbegrip (diss.).
17787: HEUVEL,A.VAN DEN / HUME. - De vraag naar de menselijke natuur. Een interpretatie van A Treatise of Human Nature van David Hume (diss.)
14706: HEYDE,L. - De maat van de mens. Over autonomie, transcendentie en sterfelijkheid.
17249: HEYDE,L. - Descartes.
16216: HIGGIN,G, - Denkprikkels. Filosofie in fragmenten.
14415: HILLENAAR,H. - Roland Barthes. Existentialisme, semiotiek, psychoanalyse.
17990: HINTIKKA,M.B. , HINTIKKA,J. - Untersuchungen zu Wittgenstein.
372: HOFSTEDE,R. & PIETERS,J. (SAMENSTELLING) (BARTHES,R.) - Memo Barthes. Bloemlezing van kritische essays van Barthes (p.37-88). En essays over Barthes.
8128: HOLTHOORN,F.L.VAN - The Road to Utopia. A study of John Stuart Mill's Social Thought.
16294: HOOK,S. (ED.) / QUINE, CHOMSKY, DANTO, GOODMAN, NAGEL, A.O. - Language and Philosophy. A Symposium.
14153: HORATIUS. - Ars Poetica. Ingeleid, verantwoord, vertaald en voorzien van een nabeschouwing over Horatius' dichterlijk voortleven bij Bilderdijk door P.H. Schrijvers.
14076: HORATIUS. - De lyrische gedichten. Vertaald en ingeleid door Piet Schrijvers.
14436: HORKHEIMER,M. EN MARCUSE,H. - Filosofie en kritische theorie.
18108: HORKHEIMER,M. - Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Aus den Vorträgen und Aufzeichningen seit Kriegsende. Herausgegeben von Alfred Schmidt.
16954: HOTTOIS,G., VAN DEN BOSSCHE,M., WEYEMBERGH,M. - Richard Rorty. Ironie, politiek en postmodernisme.
16502: HOTTOIS,G. - Symbool en techniek. Over de technowetenschappelijke mutatie in de Westerse cultuur.
486: HOUGH,S. - Nietzsche's Noontide Friend. The Self as Metaphoric Double.
17746: HUBBELING,H.G. - Spinoza's Methodology (diss.).
17570: HUME,D. - On Human Nature And the Understanding (Complete text of An Inquiry Concerning Human Understanding, together with selections of A Treatise of Human Understanding, An Abstract of a Treatise of Human Understanding and two biographical essays). Edited with an introduction by A. Flew.
17775: HUME,D. - Enquiries concerning Human Understanding and concerning the Principles of Morals. Third Edition with text revised and notes by P.H. Nidditch.
16416: HUME,D. - A Treatise of Human Nature. Edited by D.F. Norton and M.J. Norton.
16164: HUME,D. - Enquiries concerning the Human Understanding and concerning the Principles of Morals. Edited with an Introduction by L.A. Selby-Bigge.
16298: HUME,D. - Het menselijk inzicht. Een onderzoek naar het denken van de mens.
14427: HUME,D. - The Natural History of Religion. Edited with an introduction by H.E. Root.
17956: HURKENS,M. / NIETZSCHE,F. - Een kwestie van smaak. Kant-tekeningen bij Nietzsche. (diss.) (over Jenseits von Gut und Böse)
14324: HUSAIN,M. - Ontology and the Art of Tragedy. An Approach to Aristotle's Poetics.
176: HUSSERL,E. - Introduction to the Logical Investigations. Translated with Introductions by P.J..Bossert and C.H. Peters.
15098: HUSSERL,E. - Over de oorsprong van de meetkunde. Vertaald door J. Duytschaever. Ingeleid en geannoteerd door R. Boehm.
17803: HUSSERL,E. - Filosofie als strenge wetenschap.
17711: HUSSERL,E. - Philosophie der Arithmetik. Mit ergänzenden Texten (1890 - 1901) herausgegeben von Lothar Eley.
15096: HUSSERL,E. - Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik.
12832: HYPPOLITE,J. - Logic and Existence. Translated by L. Lawlor and A. Sen.
16774: IBN ZABARA,J. - Reis met de duivel.
841: IGNATIEFF,M. - Isaiah Berlin.A Life.
12653: IGNATIEFF,M., ACHTERHUIS,H. E.A. - Mensenrechten en terreur.
13963: IGNATIEFF,M. - De rechtenrevolutie.
18065: IHDE,D. / RICOEUR. - Hermeneutic Phenomenology. The Philosophy of Paul Ricoeur. Foreword by Paul Ricoeur.
15858: IJSSELING,H. (RED.) - Friedrich Nietzsche.
2401: IRIGARAY,L. - Speculum de l'autre femme.
16455: IRIGARAY,L. - En de een beweegt niet zonder de ander.
8981: IRIGARAY,L. - Ce sex qui n'en est pas un.
16556: IRIGARAY,L. - Renaissance. Drie teksten van Luce Irigaray vertaald en becommentarieerd.
15810: ISRAEL,J.I. - Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity 1650 - 1750.
18022: ITZKOFF,S.W. - Ernst Cassirer: Scientific Knowledge and The Concept of Man.
16450: JABES,E. - Verlangen naar een aanvang. Vrees voor een enkel einde.
18027: JAEGER,W. - Paideia. The Ideals of Greek Culture. Three volumes: I. Archaic Greece. The Mind of Athens; II. In Search iof the Divine Centre; III. The Conflict of Cultural Ideals in the Age of Plato.
18030: JAEGER,W. - Aristotle. Fundamentals of the History of his Development.
17971: JAMES,W. - Varianten van religieuze beleving.
13340: JAMES,W. - The Meaning of Truth. A Sequel to "Pragmatism".
16135: JANAWAY,CH. - Schopenhauer.
7744: JANIK,A. & TOULMIN,ST. - Wittgenstein's Vienna.
11097: JANKELEVITCH,VL. - Kann man den Tod denken ? Aus dem Franzosischen von Jurgen Brankel. Mit einer Einfuhrung in leben und Werk Jankelevitch.
11293: JANSSEN-PERIO,E.M. - Hoe helder is Heidegger ? Een in- enn uitleiding bij Sein und Zeit.
14503: JANZ,C.P . (NIETZSCHE). - Friedrich Nietzsche. Complete biografie. In 2 delen in cassette.
8075: JANZ,C.P. - Friedrich Nietzsche. Biographie in drei Banden. Mit Dokumenten, Abbildungen und Register
16805: JARDIN,A. - Tocqueville 1805 - 1859. A Biography. Translated by Lydia Davis with Robert Hemenway.
10: JASPERS,K. - Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung.
2743: JASPERS,K. - Leonardo en Nietzsche.
4091: JASPERS,K. - Die grossen Philosophen.
13452: JASPERS,K. - Notizen zu Martin Heidegger. Herausgegeben von Hans Saner.
5473: JASPERS,K. - Platoon.
17985: JASPERS,K. - Kant.
8843: JASPERS,K. - The Great Philosophers, Volume II: Anaximander, Heraclitus, Parmenides, Plotinus, Lao-Tzu, Nagarjuna. Edited by Hannah Arendt.
16731: JASPERS,K. - Nietzsche. Einfuhrung in das Verstandnis seines Philosophierens.
2767: JOERGENSEN,J. - The Development of Logical Empiricism. International Encyclopedia of Unified Science, Vol.II Number 9.
16296: JOERGENSEN,J. - The Development of Logical Empiricism.
16914: JONG,W.R. DE - De semantiek van John Stuart Mill (diss.)
16806: FLAVIUS JOSEPHUS. - De Oude Geschiedenis van de Joden. Deel III - Boek XIV-XX. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.J.A.M. Meijer en M.A. Wes.
18111: JUFFERMANS,P. - Drie perspektieven op religie in het denken van Spinoza. Een onderzoek naar de verschillende betekenissen van religie in het oeuvre van Spinoza (diss.)
10693: JUNG,C.G. - De scheppende mens. Wetenschap en kunst als uiting van de geest.
10190: KALLSCHEUER,O. U.A. - Peter Sloterdijks Kritik der zynischen Vernunft.
326: KAMPHUIS,J. - Nietzsche in Nederland. (m.n. invloed op H. Marsman, Menno ter Braak en Maarten 't Hart.)
11102: KANDINSKY,W. - Über das Geistige in der Kunst.
13910: KANDINSKY,W. - Essays uber Kunst und Kunstler.
16109: KANT,I. - Naar de eeuwige vrede. Een filosofisch ontwerp.
32: KANT,I. - Kritik der reinen Vernunft
17839: KANT,I. - Critique of Pure Reason.
17847: KANT,I. - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Herausgegeben von Karl Vorländer.
15318: KANT,I. - Kritik der Urteilskraft. Herausgegeben von W. Weischedel.
3739: KANT,I. - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
17625: KANT,I. - De idee der geschiedenis. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door B. Delfgaauw.
13475: KANT,I. / WEISCHEDEL,W. - Kant -brevier. Een filosofisch leesboek voor vrije minuten. Samengesteld door Wilhelm Weischedel.
13480: KANT,I. - Kritik der reinen Vernunft (2 vol.); Kritik der Urteilskraft; Kritik der praktischen Vernunft (Grundlegung . .). Herausgegeben von Wilhelm Weischedel.
17595: KANT,I. - Over schoonheid. Ontledingsleer van het schone.
17962: KANT,I. - De religie binnen de grenzen van de rede. Inleiding, vertaling en annotaties G. Van Eekert, W. Van Herck en W. Lemmens.
18046: KANT,I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können.
5513: KANT,I. - Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft.
17627: KANT,I. - Over filosofie. De eerste inleiding tot de Ktitik der Urteilskraft. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door B. Raymaekers.
10948: KANT,I. - Kritik der Urteilskraft. Herausgegeben von Karl Vorlander.
6647: KANT,I. - Kritik der reinen Vernunft.
12438: KANT,I. - Briefe (1749-1802). Herausgegeben unf eingeleitet von Jurgen Zehbe.
12526: KANT,I. - Religion within the limits of reason alone. Translated with an Introduction and Notes by Th.M. Greene and H.H.Hudson; with an Essay The Ethical Signifiance of Kant's "Religion" by J. Silber.
13219: KANT,I. - Kritik der praktischen Vernunft. Herausgegeben von Karl Vorlander.
14450: KANT,I. - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Mit einer Einleitung herausgegeben von Bernd Kraft und Dieter Schonecker.
18045: KANT,I. - Kritik der praktischen Vernunft. Herausgegeben von Karl Vorländer.
18053: KANT,I. - Critique of Pure Reason. Translated by Norman Kemp Smith.
17961: KANT,I. - Fundering voor de metafysica van de zeden. Inleiding, vertaling en annotaties door Thomas Mertens.
16256: KEIJ,J. - Emmanuel Levinas: variaties op een thema.
16639: KEIJ,J. - De struktuur van Levinas' denken. In het perspektief van een ontwikkelingsgang.
495: KEMBLE,E.C. - The Fundamental Prinsiples of Quantum Mechanics with Elementary Applications.
9036: KENNY,A. - Aquino.
15035: KENNY,A., MCGUINNESS,B., NYIRI,J.C., RHEES,R. VON WRIGHT,G.H. EDITED BY BRIAN MCGUINNESS. - Wittgenstein and his Times.
15833: KENNY,A. - The Rise of Modern Philosophy. A New Historyn of Western Philosophy Vol.3.
12301: KERKHOF,B., KUIJLEN,W.VAN DER, LINSSEN,J. (RED.) - Kritiek als politieke stellingname m(o.a. over Foucault, Kant, Adorno e.a.)
16718: KERKHOF,A.J. - De mens is een angstig dier. Adam Smith's theorie van de morele gevoelens.
17926: KESEL,M.DE - Auschwitz mon amour. Over Shoah, fictie en liefde.
11267: KESSELS,J. - Geluk en wijsheid voor beginners.
17410: KEULARTZ,J. - De verkeerde wereld van Jurgen Habermas.
16818: KEYSERLING,A. / MACH, CARNAP, WITTGENSTEIN. - Der Wiener Denkstil (Mach, Carnap, Wittgenstein).
17769: KIERKEGAARD,S. - Denken en zijn.
17765: KIERKEGAARD,S. - Of/of. Een levensfragment, uitgegeven door Victor Eremita.
5550: KILEY,J.F. - Einstein and Aquinas: A Rapprochement.
13553: KIMMERLE,H. - Mazungumzo. Dialogen tussen Afrikaanse en Westerse filosofieen (0.a. Lyotard en Derrida).
13003: KIMMERLE,H. (HRSG.) / HOLDERLIN. - Poesie und Philosophie in einer tragischen Kultur. Texte eines Holderlin-Symposiums mit einem Bildteil.
15986: KINNEGING,A., HERT,P.DE & SOMERS,ST. (RED.) - Tocqueville, profeet van de moderne democratie.
496: KLINE,G.L. (ED.) - Alfred North Whitehead: Essays on his Philosophy.
16270: KNEALE,W. - On Having a Mind. The Sixteenth Arthur Eddington Memorial Lecture, 9 nov.1962.
18114: KNOL,J. / SPINOZA. - En je zult spinazie eten. Aan tafel bij Spinoza, filosoof van de blijdschap. Gesigneerd door de auteur.
18118: KNOL,J. / SPINOZA. - Spinoza uit zijn gelijkenissen en voorbeelden.
18117: KNOL,J. / SPINOZA. - Spinoza uit zijn gelijkenissen en voorbeelden. Gesigneerd door de auteur.
18113: KNOL,J. / SPINOZA. - Spinoza's intuitie.
14: KOFMAN,S. - Camera Obscura of Ideology.
16454: KOJEVE,A. - Introduction a la lecture de Hegel. Lecons sur la Phenomenologie de l
12886: KOLAKOWSKI,L. - Essays.
842: KOTTMAN,K.A. - Law and Apocalypse: The Moral Thought of Luis de Leon. (1527 ? - 1591)
2766: KRAFT,V. - Der Wiener Kreis. Der Ursprung des Neopositivismus. Ein Kapitel der jüngsten Philosophiegeschichte.
15359: KRAFT,V. - Mathematik, Logik und Erfahrung. Zweite, neubearbeitete Auflage.
18166: KRAFT,V. - Der Wiener Kreis. Der Ursprung des Neopositivismus. Ein Kapitel der jüngsten Philosophiegeschichte.
5066: KRISTELLER,P.O. - Eight Philosophers of the Italian Renaissance. (Petrarch, Valla, Ficino, Pico, Pomponazzi, Telesioo, Patrizi, Bruno).
15153: KRISTELLER,P.O. - Renaissance Thought and its Sources.
17044: KRISTEVA,J. - De vreugde van Giotto. Nawoord van Marga van Mechelen.
16816: KRISTEVA,J. - La révolution du langage poétique.
17859: KRISTEVA,J. - Histoires d'amour.
13958: KRUIS,J. VAN HET / BRENAN,G. - Sint-Jan van het Kruis. Leven en poezie.
7657: KUHN,TH.S. - The Structure of Scientific Revolutions. Second Edition, Enlarged.
2297: KUHN,TH.S. - De noodzakelijke spanning. Traditie en vernieuwing in de wetenschap.
10311: KUHN,TH.S. - The Structure of Scientific Revolutions. Second Edition. Enlarged.
12806: KULSTAD,M. - Leibniz on Apperception, Consciousness and Reflection.
2200: KUNDERA,M. - Jacques en zijn meester. Hommage aan Denis Diderot.
8926: KUYPERS,K. E.A. - Encyclopedie van de filosofie.
17132: KUYPERS,K. E.A. - Encyclopedie van de filosofie.
13347: KWAKMAN,S. - The Beginnings of Philosophy. On the apodictic way to the object of transcendental experience in the philosophy of Edmund Husserl.
16034: KWANT,R.C. - Structuralisten en structuralisme (o.a Lacan en Foucault).
141002: LAAN,K.TER / KEIJSPER,CH. (REDACTIE). - K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie.
8999: LACAN,J. - Les psychoses. Texte etablie par J-A. Miller.
17960: LACAN,J. - The four fundamental concepts of psycho-analysis. Edited by J-A. Miller.
14832: LACOUTURE,J. - Montesquieu. Les Vendanges de la Liberte.
5551: LANG,M. - Wittgensteins Philosophische Grammatik. Entstehung und Perspektiven der Strategie eines radikalen Aufklärers.
15942: LANIGAN,R.L. - Speech Act Phenomenology. (Ex-library).
16777: LAPERRE,P.E. - Man, Technology, Society and Development. From the hunters and gatherers to the First Industrial Revolution, 3,5 million years ago until AD 1760 (diss.)
905129: LAPLANCHE,J. - L'inconscient et le ça. Problématiques IV.
10796: LASCARIS,A. EN WEIGAND,H. (RED.) - Nabootsing. In discussie met Rene Girard.
17561: LATEUR,P. - Hoeders van de wijsheid. Griekse filosofen in honderdvijftig epigrammen.
6649: LAURENT,J.W.A. - Friedrich Schleiermacher. Een denker in twee dimensies.
16842: LAW,ST. - Filosofische fitness. Een levendige introductie in helder denken. Met illustraties van Daniel Postgate. Vertaling Ronald Kuil.
15121: LEEUWEN,E.VAN / (DESCARTES). - Descartes´ Regulae. De eenheid van heuristische wetenschap en zelfbewustzijn.
17309: LEEUWEN,T.M. - The Surplus of Meaning. Ontology and Eschatology in the Philosophy of Ricoeur )diss.'
17261: LEEZENBERG,M. - Karl R. Popper.
15227: LEEZENBERG,M. - Islamitische filosofie. Een geschiedenis.
8610: LEIBNIZ,G.W. - Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade. Monadologie. (Franzosisch-Deutsch).
8613: LEIBNIZ,G.W. - Philosophical Essays. Edited and Translated by R. Ariew and D. Garber.
16024: LEIBOWITZ,R. - Schoenberg and His School. The contemporary stage of the language of music.
16208: LEINFELLNER,E. AND W.,HALLER,R. A.O. (BOARD OF DIRECTORS). - Wittgenstein and his Impact on Contemporary Thought / Wittgenstein und sein Einfluss auf die gegenwartige Philosophie. Proceedings of the 2nd International Wittgenstein Symposium (1977 Kirchberg, (Austria).
16560: LEMAIRE,T. - De leeuwerik. Cultuurgeschiedenis van een lyrische vogel.
15980: LEMAIRE,T. - Binnenwegen. Essays en excursies.
17157: LEMAIRE,T. - Filosofie van het landschap.
7136: LEMBECK,K-H. - Einfuhrung in die phanomenologische Philosophie.
17629: LEON,L.DE - Over de namen van Christus. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Robert Lemm. (3 boeken in 2 delen).
6609: LEPORE,E. (ED.) - Truth and Interpretation. Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson.
8997: LESCOURRET,M-A. - Emmanuel Levinas.
17770: LESSING,G.E. - Lacoön. Over de grenzen van schilderkunst en poëzie. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Wessel Krul.
15411: LÉVI-STRAUSS,CL. - Het wilde denken.
18177: LEVINAS,E. - Het menselijk gelaat. Essays van Emmanuel Levinas, gekozen en ingeleid door Ad Peperzak.
7677: LEVINAS,E. - Les imprevus de l'histoire.
5059: LEVINAS,E. - De Dieu qui vient a l'Idée.
17809: LEVINAS,E. - Discovering Existence with Husserl. Translated by R.A. Cohen and M.B. Smith.
903052: LEVINAS,E. - L'au-delà du verset. Lectures et discours talmudiques.
16575: LEVINAS,E, / ROBBINS,J. - Is it righteous to be ? Interviews with Emmanuel Levinas. Edited by Jill Robbins.
11131: LEVINAS,E. - Nouvelles Lectures Talmudiques.
15967: LEVINAS,E. - Van het zijn naar de zijnde.
16732: LEVINAS,E. - De Dieu qui vient a l'idee.
11147: LEVINAS,E. - Neuf Lectures Talmudiques. Text in Hebrew.
11151: LEVINAS,E. - A l'heure des nations.
12645: LEVINAS,E. - A l'heure des nations.
16808: LEVINAS,E. - Ethisch en oneindig. Gesprekken met Philippe Nemo.
2265: LIICEANU,G. - "Itinéraires d'une vie: E.M. Cioran. Suivi de ""Les continents de l'insomnie"", entretien avec E.M. Cioran."
5519: LINDBERG,D.C. - Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600vC. - 1450 nC.
17613: LINNÉ.C.VON - Nemesis Divina. Bezorgd en vertaald door Trudi de Vlaming-van Santen en Michael John Petry, ingeleid door J.M.M. de Valk.
12467: LLOYD,M. AND THACKER,A. - The Impact of Michel Foucault on the Social Sciences and Humanities.
17131: LOCK,G., GUNSTEREN,H.VAN, BALIBAR,E. - Sterke posities in de politieke filosofie.
16415: LOCKE,J. - Political Writings of John Locke. Edited and with an Introduction by David Wootton.
3769: LOCKE,J. - Of the Conduct of the Understanding. Edited with General Introduction, Historical and Philosophical Notes and Critical Apparartus by Paul Schuurman. (diss.)
17991: LOCKE,J. - An Essay Concerning HumaUntersuchungen zu Wittgenstein.n Understanding. Abridged and with Notes by A.S. Pringle-Pattison. Introduction by D. Collison
10313: LOCKE,J. - Two Treatises of Government.
13953: LOCKE,J. - An essay concerning human understanding. In two volumes. Edited with an introduction by J.W. Yolton.
16822: LOGI,G. EN SCHUITEMAKER,L. - Beeldende kunst filosofie.
17840: LONGINUS. - Over het verhevene. Vertaald door W.E.J. Kuiper, ingeleid door J.C. Kamerbeek.
7209: LONSBACH,R.M. - Nietzsche und die Juden. Ein Versuch.
16854: LOOPUIT,J. / MARX. - Karl Marx en zijne voorgangers. (Serie De Groote Denkers der Eeuwen).
14736: LOOSE,D. - De metaforiek van het rijk Gods bij Kant.
14414: LYOTARD,J-F. - La condition postmoderne.
13959: LYOTARD,J-F. - Economie libidinale.
16928: MACH,E. - Natuurkunde, wetenschap en filosofie.
3708: MACH,E. - Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung.
16248: MACH,E. - Knowledge and Error. Sketches on the Psychology of Enquiry.
16145: MACH,E. - Natuurkunde, wetenschap en filosofie.
7168: MACHIAVELLI,M. - Het leven van Castruccio Castracani.
13411: MACHIAVELLI,N. - De heerser. Uit het Italiaans vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
10329: MADISON,G.B. - The Hermeneutics of Postmodernity. Figures and Themes.
989: MAFFIOLI,C.S. & PALM,L.C. (ED.) - Italian Scientist in the Low Countries in the XVIIth and XVIIIth Centuries. Invited Papers from the Congress in Utrecht in 1988 to commemorate the 350th anniversary of the publication of Galilei's Discorsi e dimonstrazioni matematiche intorno a due nuove
17325: MAKKREEL,R.A. - Dilthey. Philosopher of the Human Studies.
14816: MALABOU,C. ET DERRIDA,J. - Jacques Derrida. La contre-allee.
12894: MALCOLM,N. - Ludwig Wittgenstein. A Memoir. With a Biographical Sketch by G.H. von Wright.
14853: MALTHUS,TH.R. - Over bevolking. Vertaald door Dick Brummel en Stieneke Kamp.
16909: MANENSCHIJN,G. - Moraal en eigenbelang bij Thomas Hobbes and Adam Smith (diss.).
847: MANNHEIM,K. - Diagnose van onze tijd.
7602: MANNHEIM,K. - Man and Society in an Age of Reconstruction.
6309: MANUEL,F.E. AND F.P. - Utopian Thopught in the Western World.
15974: MARCUSE,H. / POPPER,K. - Sociale revolutie / sociale hervorming. Een confrontatie.
5219: MARION,J-L. - Cartesian Questions. Method and Metaphysics.
7697: MARKNER,R./WEBER,TH.(HG.) - Literatur uber Walter Benjamin. Kommentierte Bibliographie 1983-1992.
2176: MARTIN,A.VON - Nietzsche und Burckhardt. Zwei geistige Welten im Dialog.
16963: MARX,K. / ENGELS,F. - Manifest der kommunistische partij.
17827: MARX,K. - Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Drei Bände (Produktionsprozess, Zirkulationsprozess, Gesammmtprozess der kapitalistischen Produktion).
14727: MAURER,R., TONGEREN,P.VAN, HELSLOOT,N. A.O. - New Nietzsche Studies. The Journal of the Nietzsche Society.
14863: MEIJSING,M.A.M.M. - Mens of machine ? Het lichaam - geest probleem in de cognitieve psychologie (diss.).
15073: MEINONG,A. - Uber Moglichkeit und Wahrscheinlichkeit. Beitrage zur Gegenstandstheorie und Erkenntnistheorie.
17182: MEINSMA,K.O. - Spinoza en zijn kring. Over Hollandse vrijgeesten.
12896: MELIS,K. - Bewaarplaatsen van het humane. Essays over de menselijke waardigheid.
406: MELSEN,A.G.M.VAN - De geschiedenis van het begrip atoom.
880: MELSEN,A.G.M.VAN - Het wijsgeerig verleden der atoomtheorie.
17006: MELZER,A.M. - The Natural Goodness of Man. On the System of Rousseau's Thought.
165: MERKER,B. - Selbsttauschung und Selbsterkenntnis. Zu Heideggers Transformation der Phanomenologie Husserls.
549: MERLEAU-PONTY,M. - La structure du Comportement.
3091: MERLEAU-PONTY,M. - Maurice Merleau-Ponty a la Sorbonne. Résumé de ses cours établi par ses étudiants et approuvépar lui-même.
17611: MERLEAU-PONTY,M. - Voorwoord tot de fenomenologie van de waarneming. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door R. Bakker.
18164: MERLEAU-PONTY,M. - Sense and Non-Sense. Translated, with a Preface, by H.L. Dreyfus & P.A. Dreyfus.
16337: MERLEAU-PONTY,M. - Husserl at the Limits of Phenomenology. Including Texts by Edmund Husserl. Edited by L. Tawlor with B. Bergo.
14025: MERLEAU-PONTY,M. - Lof der wijsbegeerte.
16821: METZ,CH. - De beeldsignifikant. Psychoanalyse en film.
13599: METZ,CH. / KUYPER,E.DE E.A. - Twee titels: 1. Metz: De beeldsignifikant. Psychoanalyse en film. 2. Seminar Semiotiek van de film. Over Christian Metz.
1115: MEYER,M. - Ernst Jünger.
259: MILL,J.S. - A System of Logic Ratiocinative and Inductive. Being a Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation.Collected Works of J.S. Mill, Vol.VII and VIII. Vol.VII: Books I-III, Vol.VIII: Books IV-VI and Appendices. Ed
14405: MILL,J.S. - The Logic of the Moral Sciences. With an introduction by A.J. Ayer.
13583: MILL,J.S. - Over vrijheid.
16106: PICO DELLA MIRANDOLA. - On the Dignity of Man. On Being and the One. Heptaplus.
16573: MOERKERKEN,P.H.VAN - Adriaan Koerbagh. Een strijder voor het vrije denken.
16719: MONNICH,C.W. - Koningsvanen. Latijns-christelijke poezie tussen Oudheid en Middeleeuwen 300-600.
17238: MONTAIGNE,M.DE - Over de ervaring.
17782: MONTAIGNE,M. DE - Essays. Vertaling Frank de Graaff.
15356: MOORE,G.E. - Ethics.
2982: MORE,TH. - Utopia.
10199: MORIN,E. - Le paradigma perdu: la nature humain.
10200: MORIN,E. - "La methode Tome I. La Nature de la Nature; Tome II.La Vie de la Vie."
2988: MORRIS,CH. - Western Political Thought Vol.I: Plato to Augustine.
15045: MOUNCE,H.O. / (WITTGENSTEIN). - Wittgenstein's Tractatus. An Introduction.
17723: MOYAERT,P. - Ethiek en sublimatie. Over De ethiek van de psychoanalyse van Jacques Lacan.
16570: MULLER,G.W. EN MUYSKEN,P.C. (RED.). - Vreemde gasten. Deconstructie en cognitie in de geesteswetenschappen. Zes voordrachten.
16631: MUMFORD.L. - Four titels (belonging together): I.Technics and Civilization, II.The Culture of Cities, III.The Condition of Man, IV.The Conduct of Life.
836: MUNK,R. EN HOOGEWOUD,F.J. - Joodse filosofie tussen rede en traditie. Feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van dr. H.J. Heering.
17972: MUNK,R. EN HOOGEWOUD,F.J. (RED.) - Joodse filosofie tussen rede en traditie. Feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van Prof.Dr. H.J. Heering.
15105: MURALT,A.DE - L'Idee de la Phenomenologie. L'exemplarisme husserlien.
16956: MURRAY,M. - Modern Critical Theory: A Phenomenological Introduction.
17428: NADLER,ST. - De best mogelijke wereld. Een verhaal over filosofen, God en het kwaad.
15112: NADLER,ST.M. - Arnauld and the Cartesian Philosophy of ideas.
8800: NAESS,A. - Scepticism.
16618: NEIMAN,S. - Morele helderheid. Goede en kwaad in de 21ste eeuw.
17066: NEUSNER,J. - The Classics of Judaism. A Textbook and Reader.
3066: NICHOLS,M.P. - Socrates and the Political Community. An Ancient Debate.
18049: NIEBUHR,R.R. - Schleiermacher on Christ and Religion. A New Introduction.
10315: NIEROP,M.VAN, VALL,R.VAN DE, SCHOOT,A.VAN DER (RED.) - Mooie dingen. Over de esthetica van het object.
13591: NIETZSCHE,F. - De kaken van mijn tijd. Aforismen uit zijn werk. Verzameld door Gerd de Ley.
10956: NIETZSCHE,F. - Nagelaten fragmenten. Deel 4 (juli 1882 - winter 1883/1884).
14756: NIETZSCHE,F. - Ecce Homo. Hoe iemand wordt wat hij is.
17573: NIETZSCHE,F, - De genealogie van de moraal. Een polemisch geschrift.
17580: NIETZSCHE,F, - Menselijk, al te menselijk. Een boek voor vrije geesten.
17583: NIETZSCHE,F, - Voorbij goed en kwaad. Voorspel van een filosofie van de toekomst.
11047: NIETZSCHE,F. - Werke. In 5 Banden. Herausgegeben von Karl Schlechta.
17915: NIETZSCHE,F. - De geboorte van de tragedie of Griekse cultuur en pessimisme. Vertaald en ingeleid door Kees Vuyk.
18073: NIETZSCHE,F. - The Philosophy of Nietzsche. (Thus spoke Zarathustra, Beyond good and evil, The genealogy of morals, Ecce homo, The birth of tragedy).
12773: NIETZSCHE,F. - Genealogia de la moral. (Edicion Integra)
11069: NIETZSCHE,F. - Fruhe Schriften, (1854 - 1869), 5 Banden. Herausgegeben von Mette,H.J., Schlechta,K., Koch,C.
16367: NIETZSCHE,F. - Nagelaten fragmenten. Deel 2 begin 1875 - eind 1879. Teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari. Vertaald door Michel van Nieuwstadt.
16369: NIETZSCHE,F. - Nagelaten fragmenten. Deel 4 juli 1882 - wintet 1883/84. Teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari. Vertaald door Michel van Nieuwstadt.
16368: NIETZSCHE,F. - Nagelaten fragmenten. Deel 3 begin 1880 - zomer 1882. Teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari. Vertaald door Michel van Nieuwstadt.
16366: NIETZSCHE,F. - Nagelaten fragmenten. Deel 1 herfst 1969 - eind 1874. Teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari. Vertaald door Michel van Nieuwstadt.
13922: NIETZSCHE,F. - Over nut en nadeel van geschiedenis voor het leven. Tweede traktaat tegen de keer.
16636: NIETZSCHE,F. - Ecce homo. Hoe iemand wordt, wat hij is. Vertaald door P. Hawinkels, met een nawoord van Gerrit Komrij.
16038: NISHITANI,K. - Was ist Religion ?
7210: NOLTE,E. - Nietzsche und der Nietzscheanismus.
47: NOXON,J. - Hume's Philosophical Development. A Study of his Methods.
13619: NOZICK,R. - Invariances. The Structure of the Objective World.
12513: NUCHELMANS,G. - Judgment and Proposition. From Descartes to Kant.
16923: NUCHELMANS,G. - Taalfilosofie. Een inleiding.
17117: NUSSBAUM,M.C. - The fragility of goodness. Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy.
16218: NUSSBAUM,M.C. WITH RESPONDENTS (APPIAH,K.A., GLAZER,N. PUTNAM,H, TAYLOR,CH. A.O.) - For Love of Country. Debatting the Limits of Patriotism.
16219: NUSSBAUM,M. - Politieke dieren: Aristoteles over de natuur en het menselijk bedrijf.
17051: NUSSBAUM,M. - Oplevingen vann het denken. Over de menselijke emoties.
17239: NUSSBAUM,M. - Wat liefde weet. Emoties en moreel oordelen.
15147: OCKHAM,W. - Predestination, God's Foreknowledge and Future Contingents. Translated with an introduction, notes and appendices by M. McCord Adams and N. Kretzmann.
10021: OFFERMANS,C., PRIOR,F. - De estetiese teorie van Adorno en Benjamin. Een inleiding.
16345: OGER,E. - Jacques Derrida.
10118: OKRENT,M. - Heidegger's Pragmatism. Understandin, Being and the Critique of Metaphysics.
15110: OKSENBERG RORTY,A.(ED.) / (DESCARTES). - Essays on Descartes' Meditations.
16136: ONFRAY,M. - Antieke wijsgeren. Vertaald door Anne van Straaten.
17016: ONFRAY,M. - Cynismen. Portret van de hondse filosoof.
11252: OOMEN,P.M.F. - Doet God ertoe ? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen.
17224: OOSTERLING,H. & PRINS,A.W. (RED.) - La chair. Het vlees in filosofie en kunst.
11286: OOSTHOUT,H.F.R.M. - Wijsgerig taalgebruik in de redevoeringen van Gregorius van Nazianze tegen de achtergrond van de Neoplatoonse Metafysica (diss.)
10440: OPDEBEECK,H.J. (ED.) - The Foundation and Application of Moral Philosophy. Ricoeur's Ethical Order.
16955: ORANJE,L. - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Schleiermachers "Dialektik".
16851: ORYNSKI,W. - Hegel. Highlights: An Annotated Selection.
169: OTT,H. - Martin Heidegger. Unterwegs zu einer Biographie.
8664: OTT,H. - Martin Heidegger. A Political Life.
199: OTTO,R. - Sünde und Urschuld. Und andere Asufsätze zur Theologie.
14079: OVIDIUS. - Tristia. Ballingschapsgedichten. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters.
7696: PADE,M. (ED.) - Renaissance Readings of the Corpus Aristotelicum.
8319: PAINE,TH. - Rights of Man, Common Sense. And other Political Writings. Edited with an Introduction and Notes by Mark Philp.
15618: PAINE,TH. - Rights of Man.
9015: PANHUYSEN,G.E.M. - Het ei van Freud. Over de bijdrage van medische heuristieken aan geboorte en groei van de psychoanalyse (diss.)
16550: PANHUYSEN,L. / ROUSSEAU. - Rousseau. Mini-biografie.
14751: PANNEKOEK,A. - Lenin als Philosoph. Mit einer Rezension von Karl Korsch und einer Einleitung von Paul Mattick. Herausgegeben von Alfred Schmidt.
18186: PARMENIDES / SCHOMAKERS,B. - Oog voor het ene. Over Parmenides van Elea. Vertaling, commentaar en interpretatie door Ben Schomakers.
17979: PASCAL,B. - Gedachten. Vertaling en aantekeningen Frank de Graaff.
16929: PASCAL,B. - Gedachten over de godsdienst.
8245: PASLEY,M. (ED.) - Nietzsche. Imagery & Thought.
14705: PATER,W.A.DE - Filosofische taalanalyse in Engeland na 1900.
18044: PATON,H.J. / KANT. - Kant's Metaphysic of Experience. A Commentary on the first half of the Kritik der reinen Vernunft. Volume 2.
16425: PATTYN,B. - Het verlaten gevoel. De actuele betekenis van Plato's bekommernissen.
16780: PEARL,CH. - Rasji. Een middeleeuws joods denker.
7454: PEETERS,H. - Over deugden en ondeugden. Vroeger en nu.
11232: PEIRCE,CH.S. - Selected writings (Values in a Universe of Chance). Edited with an Introduction and Notes by Rh.P. Wiener.
15181: PEIRCE,S. - Selected Writings: Values in a Universe of Chance. Edited with an Introduction and Notes by Philip P. Wiener.
8102: PELCZYNSKI,Z.A. (ED.) - Hegel´s Political Philosophy. Problems and Perspectives.
17858: PEPERZAK, A.T. / LEVINAS. - Ethics as First Philosophy. The Signifiance of Emmanuel Levinas for Philosophy, Literature and Religion. Edited and with an Introduction by A.T. Peperzak.
16952: PETRI,G.J. / VICO. - Vico en de vlinder van Lorenz (over de Beginselen van de Nieuwe Wetenschap).
18088: PETRY,M.J., SPERNA WEILAND,J EN KROP,H. (RED.) EN SIGER VAN BRABANT, BURIDAN, VAN INGHEN, AGRICOLA, ERASMUS, COORNHERT, HUGO DE GROOT, VOSSIUS, HEMSTERHUIS DOOYEWEERD E.V.A. - Geschiedins van de wijsbegeerte in Nederland. In twintig delen. En Themanummer van het Alg.Ned.Tijdschrift voor Wijsbegeerte gewijd aan deze filosofen.
8261: PEURSEN,C.A.VAN - Ludwig Wittgenstein. An Introduction to his Philosophy.
16915: PEURSEN,C.A. - Na het postmodernisme. Van metafysica tot filosofisch surrealisme.
11005: PHEMISTER,P. - Leibniz and the Natural World. Activity, Passivity and Corporeal Substances in Leibniz
18052: PLANT,R. - Hegel.
17620: PLATO. - De jacht op de sofist. Plato's reactie op Herakleitos en Parmenides in enige capita selecta. Ingeleid, vertaald en van commentaar voorzien door Job van Eck.
9228: PLATO. - Theaitetos. Philebos. Verzameld werk del 9.
16852: PLATO. - The Republic.Translated with an Introduction by Desmond Lee. Second Revised Edition.
17842: PLATO. - Verdedigingsrede van Sokrates. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld.
17003: PLATO. - Gorgias. Translated with an Introduction by W. Hamilton.
11007: PLATO. - Jongensvriend. Verzameld werk 14.
17040: PLATO. - Verzameld werk. Vijf delen in cassette. Vertaling van Xaveer de Win.
13234: PLATO. - De sofist. Verzameld werk 5.
16801: PLATO / DECORTE,J. (INLEIDING EN TOELICHTING) - De uitgelezen Plato.
7606: PLOUTARCHOS. - Laconieke zeden en gezegden.
12938: PLUTARCHUS. - Huwelijk. Moraal en praktijk. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door H.L.van Dolen.
13825: POINCARE,H. - Wetenschap en hypothese.
12548: POINCARE,H. - Een nacht vol opwinding. Een keuze uit de filosofische essays.
18131: POINCARÉ,H. - Science and Hypothesis. With a Preface by J.Larmor.
15032: POLE,D. / (WITTGENSTEIN). - The Later Philosophy of Wittgenstein. A short introduction with an epilogue on John Wisdom.
16781: POORTHUIS,M. - Hamer op de rots. Artikelen over teksten en hun uitleg in jodendom en christendom.
4112: POPKIN,R.H. (ED.) - The Columbia Histoty of Western Philosophy.
13464: POPPER,K.R. - The open society and its ennemies. Vol.I The spell of Plato; Vol.II The high tide of prophecy: Hegel, Marx and the aftermath.
10218: POPPER,K.R. - Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge.
5902: POPPER,K.R. - De vrije samenleving en haar vijanden. Deel 1. De betovering door Plato; Deel 2. De springvloed van profetie, Hegel en Marx.
17957: POPPER,K.R. - De armoede van het historicisme.
14438: POPPER,K.R. - The Poverty of Historicism.
17193: POTT,H. - De liefde van Alcibiades. Over de rationaliteit van emoties.
14139: POTT,H.J. - Pessimisme als filosofie. Inleiding tot het denken van Arthur Schopenhauer.
16251: PROSCH,H. - The Genesis of Twentieth Century Philosophy. The Evolution of Thought from Copernicus to the Present.
15361: PUTNAM,H. - Philosophy of Logic.
16920: PUTNAM,H. - The Many Faces of Realism.The Paul Carus Lectures.
18080: QUASTEN,J. - Patrology. Three Volumes (I. The Begiinings of Patristic Literature; II.The Ante-Nicene Literature after Irenaeus; III. The Golden Age of Greek Patristic Literature. From the Councilof Nicea to the Council of Chalcedon).
12961: QUINE,.W.V. - Quintessenties. Een bij vlagen filosofisch abc.
15186: QUINE,W.V. - Quiddities. An Intermittently Philosophical Dictionary.
16720: QUISPEL,G. (RED.) - Gnosis. De derde component van de Europese cultuurtraditie.
16784: QUISPEL,G. - Gnosis. Sonderdruck aus: Die Orientalischen Religionen im Römerreich.
13265: RANCIERE,J. - On the shores of politics. Translated by Liz Heron.
17310: RASMUSSEN,D.M. - Mythic-Symbolic language and Philosophical Anthropology. A Constructieve Interpretation of the Thought of Paul Ricoeur.
14453: RAWLS,J. - A Brief Inquiry into the Meaning of Sinn & Faith. With "On my owm Religion". Edited by Thomas Nagel.
10098: READINGS,B. - Introducing Lyotard. Art and Politics.
17311: REAGAN,CH.E. (ED.) - Studies in the Philosophy of Paul Ricoeur.
14749: REICH,W. - Sexualiteit en Nieuwe Cultuur. Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens.
16052: REICH-RANICKI,M. - De kwestie Heine.
16205: REICHENBACH,H. - Selected Writings, 1909 - 1953. Volume One and Two. Edited by Maria Reichenbach and Robert S. Cohen.
8217: REICHERT,H.W. - Friedrich Nietzsche's Impact on Modern German Literature. Five Essays.
18134: REIJEN,M. - Spinoza. De geest is gewillig, maar het vlees is sterk. Gesigneerd door de auteur.
17823: REIJMERINK,J. - Honger naar het absolute. Beschouwingen over dichters als grensgangers.
17331: REYNOLDS,M. - The Sappho Companion. Edited and Introduced by Margaret Reynolds. Including translations of the fragments of Sappho (Greek texts with different translations).
18062: RICOEUR,P. - Fallible Man. Philosophy of the Will. Translated by Ch. Kelbley.
18063: RICOEUR,P. - History and Truth. Translated, with an Introduction by Ch.A. Kelbley.
17969: RICOEUR,P. - Wegen van de filosofie. Structuralisme - psychoanalyse - hermeneutiek.
10429: RICOEUR,P. - Politiek en geloof. Essays, gekozen en ingeleid door Ad Peperzak.
18058: RICOEUR,P. - The Rule of Metaphor. Multi-disciplinary studies of the creation of meaning in language.
18061: RICOEUR,P. - Hermeneutics and the human sciences. Essays on language, action and interpretation. Edited, translated and introduced by J.B. Thompson.
18060: RICOEUR,P. - Interpretation Theory: Discourse and The Surplus of Meaning.
18057: RICOEUR,P. - Political and Social Essays. Collected and Edited by David Stewart and Joseph Bien.
14448: RICOEUR,P. - Kwaad en bevrijding. Filosofie en theologie van de hoop. Hermeneutische artikelen, ingeleid door Ad Peperzak.
16609: RIEDEL,M. - Studien zu Hegels Rechtphilosophie.
3548: RIESMAN,D. WITH N. GLAZER AND R. DENNEY. - The Lonely Crowd. Abridged edition with a new preface.
16906: RIJK,L.M.DE - Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing.
16456: RITTER,H. ET SCHULTE NORDHOLT,A. (EDS.) - La Revolution dans les lettres.
18076: ROBERTS,D.E. - Existentialism and Religious Belief (Pascal, Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Jaspers, Marcel).
10025: ROBERTS,J. - Walter Benjamin.
16554: ROCKMORE,T. - Kant and Idealism.
15119: ROD,W. / (DESCARTES). - Descartes. Die innere Genesis des cartesianischen Systems.
17141: ROELS,A.B. - Logisch denken.
15173: ROGERS,B. / (AYER). - A.J. Ayer. A Life.
18170: RONDHUIS,TH. - Filosoferen met kinderen.
10407: RORTY,R. / VATTIMO,G. - The Future of Religion. Edited by S. Zabala.
15521: RORTY,R. - Heidegger, Wittgenstein en pragmatisme. Essays over post-analytische en post-nietzscheaanse filosofie.
15522: RORTY,R., RAJCHMAN,J., ANKERSMIT,F. E.A. - De asceet, de tolk en de verteller. Richard Rorty en het denken van het westen.
11242: RORTY,R. - Objectivity, relativism and truth. Philosophical Papers Volume 1.
12371: ROSENZWEIG,F. - De Ster van de Verlossing. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.P.J. van Ligten. Verschenen in het jaar van de Schepping 5760.
12334: ROUSSEAU,J-J. - Du contrat social ou Principes du droit politique.
17994: ROUSSEAU,J-J. - Les Rêveries du promeneur solitaire. Edition illustrée.
9011: ROUSSEAU,J-J. - Les Reveries du promeneur solitaire. Texte etablie, avec introduction, notes et releve de variantes par Henri Roddier. Edition illustree.
7804: ROUSSEAU,J-J. - "The Social Contract and Discourses (The Arts and Sciences; The Origin of Inequility; On Poltical Economy; The General Society of the Human Race). Translated and Introduction by G.D.H. Cole."
17821: ROUSSEAU,J-J. - Het maatschappelijk verdrag. Of Beginselen van staatsrecht.
18130: ROUSSEAU,J-J. - Vertoog over de ongelijkheid.
15403: ROZEMOND,K. - De laatste filosoof. Testament van een denker.
15620: RUIKES,P.W. - Samenzweringen en intriges tegen Octavianus Augustus Princeps. (Indagationes Noviomagenses ad res antiquas spectantes III)
15806: RUPRECHT,E. UND A. (HRG.). - Tod und Unsterblichkeit. Texte aus Philosophie, Theologie und Dichtung vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ausgewahlt und eingeleitet von Erich und Annemarie Ruprecht. Drei Bande: Band I. Von der Mystik des Mittelalters bis zur Aufklarung; Band II. Goethezeit und Romantik; Band III. Vom Realismus bis zur Gegenwart.
6673: RUSSELL,B. - Introduction to Mathematical Philosophy.
6071: RUSSELL,B. - Freedom and Organisation 1814-1914.
5412: RUSSELL,B. - Mysticism and Logic. And other essays.
6672: RUSSELL,B. - Our Knowledge of the External World. As a Field for Scientific Method in Philosophy.
17925: RUSSELL,B. - De verovering van het geluk.
6004: RUSSELL,B. - Huwelijk en moraal.
18176: RYLE,G. - De eenheid van lichaam en geest (vertaling van The Concept of Mind).
15320: RYLE,G. - The Concept of Mind..
13548: SAFRANSKI,R. - Wieviel Globalisierung vertragt der Mensch ?
18161: SAFRANSKI,R. - Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit.
7467: SAINSBURY,M. - Russell. The Arguments of the Philosophers.
18107: SAINT-SIMON,J.DE / BLOMMESTIJN,H. - Spel van liefde. Het loflied van de blinde mysticus Jean de Saint-Simon. Jean de Saint-Simon. Inleiding en commentaat van Hein Blommestijn. Vertaling van Sicco Spoelstra.
17857: SALMEN,J. - Immanuel Kants Lehre und ihre Auswirkungen.
15058: SALMON,N. / (FREGE). - Frege´s Puzzle.
2112: SARTRE,J-P. - Een kwestie van methode.
17820: SARTRE,J-P. - Baudelaire.
17189: SARTRE,J-P. - De Heilige Genet. Martelaar en komediant.
17596: SARTRE,J-P. - De heilige Genet. Martelaar en komediant.
18109: SARTRE,J-P. - Magie en emotie. Schets van een theorie van de gemoedsbewegingen.
12409: SARTRE,J-P. - Magie en emotie. Schets van een theorie van de gemoedsbewegingen.
17618: SAVONAROLA, GIROLAMO. - Apologie inzake de grondslag van de dichtkunst. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Ronald Kuil.
16910: SCHAAP,S. - De verwerkelijking van de filosofie. De metafysische pretentie in het denken van Th. W. Adorno (diss.).
13216: SCHEER,L.VAN DER - Ongeregelde moraal. Dewey's ervaringsbegrip als basis voor een nieuwe gezondheidsethiek.
3649: SCHEFER,CH. - Platon und Apollon. Vom Logos zurück zum Mythos.
12318: SCHELER,M. - Die Wissensformen und die Gesellschaft. Gesammelte Werke Band 8.
12319: SCHELER,M. - Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus. Gesammelte Werke Band 2.
18162: SCHELER,M. - Man's Place in Nature. Translated, and with an Introduction by Hans Meyerhoff.
17983: SCHELLING,F.W.J. - Filosofische brieven over dogmatisme en criticisme. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door A. Braeckman.
15104: SCHERER,R. - La Phenomenologie des "Recherches Logiques" de Husserl.
16662: SCHILPP,P.A. (ED.) / MOORE. - The Philosophy of G.E. Moore (Moore's Autobiography; 19 Critical Essays; Moore's Reply to his Critics).
16293: SCHILPP,P.A. (ED.) / MOORE,G.E., STEVENSON,CH.L., FRANKENA,W.K. A.O. - The Philosophy of G.E. Moore.
18047: SCHLEIERMACHER,F. - On Religion. Speeches to Its Cultured Despisers. Translated by John Oman.
15939: SCHMITT,CH.B. - Aristotle and the Renaissance. (Ex-library).
12551: SCHMITT,C. - Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie.
12550: SCHMITT,C. - Politische Theologie. Vier Kapital zur Lehre von der Souveranitat.
7264: SCHNEIDER,W. - Schopenhauer. Eine Biographie.
16569: SCHOPENHAUER,A. - Philosophie in Briefen. Herausgegeben von Angelika Hübscher und Michael Fleiter.
16231: SCHOPENHAUER,A. - De wereld een hel.
15884: SCHOPENHAUER,A. - De wereld als wil en voorstelling. Twee banden in cassette. Vertaling Hans Driessen. Inleiding Patricia de Martelaere.
16269: SCHOPENHAUER,A. - Uber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. Herausgegeben von Michael Landman und Elfriede Tielsch.
6605: SCHOPENHAUER,A. - De wereld een hel.
17818: SCHOPENHAUER,A. - De wereld deugt niet. Brieven.
13213: SCHOPENHAUER,A. - Wat beschaving heet. Over recht, moraal en maatschappij.
13337: SCHOPENHAUER,A. - Preisschrift uber das Fundament der Moral. Mit einer Einleitung, Bibliographie und Registern herausgegeben von H. Ebeling.
45555: SCHRAAG,S. / WITTE,C. - Texelaars in het leger van de paus. Het reisverslag van Cornelis Witte, zoeaaf van 1866-1868.
6574: PLATO SCHRIJVER. - Liefde. Onzekerheid. Rechtvaardigheid. Verstarring. Teksten gekozen en vertaald door Gerard Koolschijn.
16971: SCHULTE,J. (HRSG.) AND ISHIGURO, KENNY, MCGUINNESS A.O. - Texte zum Tractatus.
6641: SCHULTZ,U. - Kant, Immanuel
605: SCHURR,A. - Die Begründung der Philosophie durch Anselm von Canterbury.
17836: SCHUTTER,D. DE / ARENDT,H. - Het ketterse begin. Arendt over de filosofie van het actieve leven.
5004: DUNS SCOTUS. - Het eerste beginsel. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters.
18119: SCRUTON,R. / SPINOZA. - Spinoza.
15134: SEARLE,J. - Minds, brains and science. The 1984 Reith Lectures.
15130: SEARLE,J. - Intentionality. An Essay in the Philosophy of Mind.
15133: SEARLE,J. - The Rediscovery of the Mind.
17855: SENECA,,L.A. - Vragen en antwoorden (dialogen). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Verhoeven.
16283: SERRURIER,C. - Descartes. Leven en leer. Met portret.
4109: SHIELDS,CH. (ED.) - The Blachwell Guide to Ancient Philosophy.
904444: SICHERE,B. - Merleau-Ponty ou le corps de la philosophie.
5109: SIMMEL,G. - Schopenhauer and Nietzsche. Translated by H. Loiskandl, D. Weinstein and M. Weinstein.
17324: SIMONDON,G. - Cours sur la Perception (1964-1965). Preface de Renaud Barbaras.
10244: SIMONS,A. - Het groteske van de taal. Over het werk van Michail Bachtin.
9251: SINNIGE,TH.G. - Matter and Infinity in the Presocratic Schools and Plato.
14502: SJKLOWSKIJ, JAKOBSON, EJCHENBAUM, TYNJANOW. - Russies formalisme.
12386: SKINNER,B.F. - Over gedrag. Vertaling van M. de Winter en M.Op den Camp. Keuze, inleiding en annotaties W. van Hoorn en Th.Verhave.
13841: SKINNER,B.F. - Over gedrag.
18067: SKOUSGAARD,ST. / RICOEUR. - Language and the Existence of Freedom: A Study in Paul Ricoeur's Philosophy of Will.
2186: SLOTERDIJK,P. - Kritik der zynischen Vernunft. Erster und zweiter Band.
8416: SLOTERDIJK,P. - Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch.
16534: SLOTERDIJK,P. - Falls Europa erwacht. Gedanken zum Programm einer Weltmacht am Ende des Zeitalters ihrer politischen Absence.
10134: SLOTERDIJK,P. - Im selben Boot. Versuch uber die Hyperpolitik.
10189: SLOTERDIJK,P. (HRSG.) - Vor der Jahreswende: Berichte zur Lage der Zukunft. Erster und Zweiter Band.
17908: SLOTERDIJK,P. - Mediatijd. Vertaling Paul Beers en Hans Driessen.
17907: SLOTERDIJK,P. - In hetzelfde schuitje. Proeve van een hyperpolitiek. Vertaling Hans Driessen.
17126: SLOTERDIJK,P., ACHTERHUIS,H., BORGMAN,E. E.A. - Kansen in de gevarenzone. Kanttekeningen bij de variatie in spiritualiteit na de secularisatie.
15883: SLOTERDIJK,P. - Kritiek van de cynische rede. Deel 1 en 2.
7308: SMIDT VAN GELDER-FONTAINE,T.A.M. - "Een vergeten denker: Abraham Ibn Daud. Een onderzoek naar de bronnen en de struktuur van ""Ha-Emunah ha-Ramah""."
15111: SORELL,T. / (DESCARTES). - Descartes.
14737: SPEELMAN,W.M. (RED.) / GREIMAS. - Reconstructies. Greimassiaans onderzoek in Nederland.
17812: SPIEGELBERG,H. - The Phenomenological Movement. A Historical Introduction. Third revised and enlarged edition.
18112: SPINOZA,B,DE / DIJN,H.DE. - De uitgelezen Spinoza. Ingeleid en toegelicht door Herman de Dijn.
18124: SPINOZA,B.DE - Verhandeling over de verbetering van het verstand. Vertaald, ingeleid en van een nawoord voorzien door Theo Verbeek.
18121: SPINOZA,B,DE - A Theologico-Political Treatise. A Political Treatise. Unabridged Edition. Translated from the Latin With an Introduction by R.H.M. Elwes.
17338: SPINOZA,B.DE - Hoofdstukken uit De Politieke Verhandeling. Ingeleid, vertaald en van commentaar voorzien door W.N.A. Klever.
18120: SPINOZA,B,DE - De draagbare Spinoza. Samengesteld, ingeleid en vertaald door Henri Krop en Wiep van Bunge.
17811: SPINOZA,B.DE - Ethica. Op meetkundige wijze uiteengezet. Uit het Latijn vertaald door W. Meijer.
13909: STACHOWIAK,H. (HRSG). - Pragmatik. Handbuch pragmatischen Denkens. In funf Banden. (I. Pragmatisches Denken von den Ursprungen bis zum 18.Jahrhundert; II.Der Aufstieg pragmatischen Denkens in 19. und 20. Jahrhundert; III.Allgemeine philosophische Pragmatik; IV. Sprachphilosophie, Sprach pragmatik und formative Pragmatik; V. Pragmatische Tendenzen in der Wissenschaftstheorie.).
12360: STEENBAKKERS,P. - De Nederlandse vertalingen van Spinoza's Ethica.
16284: STEGMULLER,W. - Hauptstromungen der Gegenwartsphilosophie. Eine kritische Einfuhrung.
17905: STEINER,G. - Martin Heidegger.
954: STENZEL,J. - Dilthey und die deutsche Philosophie der Gegenwart.
15034: STERN,D.G. / (WITTGENSTEIN). - Wittgenstein on Mind and Language.
16829: STONE,I.F. - Het proces Socrates.
10626: STRAATEN,M.VAN - Prothuron. Gids bij het eerste wijsgerig denken met als achtergrond de Griekse filosofie.
15941: STRAWSON,P.F. A.O. - The Philosophy of P.F. Strawson. Edited by L.E. Hahn. (Ex-library).
15018: STRIPLING,S.R. / (WITTGENSTEIN). - The Picture Theory of Meaning: An Interpretation of Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus.
8147: SUCHTELEN,G.VAN - Benedictus de Spinoza.
17931: SWEDENBORG,E. - Samenvattingen van den inwendigen zin van de profeten en van de psalmen. Een postuum werk van Emanuel Swedenborg. Eerste Nederlandsche Vertaling.
5302: SZILASI,W. - Einführung in die Phänomenologie Edmund Husserls.
16258: TARSKI,A. - Inleiding tot de logica. En tot de methodeleer der deductieve wetenschappen. Nederlandse bewerking door E.W. Beth.
18139: TAYLOR,CH. - Bronnen van het zelf. De ontstaansgeschiedenis van de moderne identiteit.
12750: TAYLOR,CH. - Philosophical Arguments.
7219: TEJERA,V. - Nietzsche and Greek Thought.
16911: TESSITORE,A. - Reading Aristotle's Ethics. Virtue, Rhetoric and Political Philosophy.
17822: THEMERSON,ST. - Logica, etiketten en vlees.
13541: THERBORN,G. - What Does the Ruling Class Do When it Rule ?. State Apparatuses and State Power under Feudalism, Capitalism and Socialism.
7630: THERBORN,G. - What does the ruling class do when it rules ?
3772: THEUNISSEN,M. - Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart.
16836: THISSEN,S. - De spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland (1850 - 1907).
18064: THOMPSON,J.B. / RICOEUR. - Critical Hermeneutics. A study in the thought of Paul Ricoeur and Jürgen Habermas.
14071: TIBULLUS. - Elegieen. En andere gedichten uit het Corpus Tibullianum. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door John Nagelkerken.
7776: TOCQUEVILLE,A.DE - Democracy in America. Abridged and with an Introduction by P. Renshaw.
13460: TODOROV,TZ. - Symbolisme et interpretation.
5549: TODOROV,TZ. - Mémoire du mal, Tentation du bien. Enquête sur le siècle.
11027: TODOROV,TZ. - Les morales de l'histoire.
16048: TONGEREN,P., DESMOND,W., FRANCK,D. - Nietzsche en de Joods-christelijke traditie (Tongeren: Wat on-grieks is in het christendom; Desmond: Ceasar with the soul of Christ; Franck: De priesterlijke "Umwertung".)
9043: TOULMIN,ST. - Kosmopolis. Verborgen agenda van de Moderne Tijd.
17930: PHLEGON VAN TRALLES. - Wonderbaarlijke verschijnselen. Mensen die lang hebben geleefd. Olympiaden. Vertaling, inleiding en annotatie Rein Ferwerda.
16783: LAO TSE. - Tao Te King. Vertaling uit het Chineesch, Voorwoord, inleiding en toelichtingen van E.J. Welz.
14516: IBN TUFAYL. - Havy Ibn Yaqzan. A philosophical tale translated with introduction and notes by Lenn Evan Goodman.
953: ULLRICH,O. - Technik und Herrschaft. Vom Hand-werk zur verdinglichten Blockstruktur industrieller Produktion.
17609: UPANISADEN. - De leer van de wind. Een Natuurfilosofie uit de Upanisaden. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Hans Bakker.
17721: VALLA,L. / COLEMAN,CH.B. - The Donation of Constantine. Text in Latin and Translation into English.
5126: VANDERMEERSCH,P. - Over psychose, seksualiteit en religie. Het debat tussen Freud en Jung.
13961: VATTIMO,G. GROOT,G. E.A. - Een zwak geloof. Christendom voorbij de metafysica.
16566: VATTIMO,G, - Ik geloof dat ik geloof.
17588: VEBLEN,TH. - De theorie van de nietsdoende klasse. Inleiding van C. Wright Mills; Nawoord van Th.W. Adorno.
17153: VELDE,R.TE & GORIS,H. (RED.) - Levensbeschouwelijke vorming. Tussen filosofie en religie.
11125: VEN,N.VAN DER - Schaamte en verandering. Denken over organisatieverandering in het licht van de filosofie van Emmanuel Levinas.
10934: VERBEEK,TH. - Descartes en de eerste jaren van de Universiteit van Utrecht. Descartes et les premières années de l'Université d'Utrecht. (Tweetalige uitgave)
11265: VERBRUGGE,A. - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
17921: VERGEER,CH. - De nameloze. Jezus de Nazarener.
6590: VERGER,J. - Universiteiten in de middeleeuwen.
14077: VERGILIUS. - Bucolica. Herderszangen. In hexameters vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. Brouwer.
12333: VERHEES,J.J. - God in beweging. Een onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus (diss.)
18172: VERHOEVEN,CORNELIS / NIETZSCHE. - Vergeet de zweep niet. Aantekeningen bij een uitspraak van Nietzsche. Relatiegeschenk van Kritak, dit is nr.7.
13113: VERHOEVEN,C. - De duivelsvraag. Een pleidooi voor beschouwelijkheid.
8929: VERHOEVEN,C. - Het axioma van Geulincx. Dat waarvan je niet weet hoe het gebeurt, dat doe je niet.
14726: VERHOEVEN,C. - Voorbij het begin. De Griekse filosofie in haar spiegel Deel 1: Figuren; deel 2: Termen en thema
8789: VERNE,J. - Meester Zacharias & De eeuwige Adam.
12420: VERNE,J. - Meester Zacharias & De eeuwige Adam. Vertaling A. Brassinga; inleiding en samenstelling M. Baudet.
16563: VERWEIJ,D. - Ariadne en Dionysos. Vrouw-metaforen en verlangen in het werk van Nietzsche.
17640: ST. VICTOR.H.VAN - De drie dagen van het onzichtbare licht. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door J. van Zwieten.
17786: VINK,A.G. / HUME. - Philo's slotconclusie in de "Dialogues concerning natural religion" van David Hume (diss.)
16932: VINTGES,K. - De terugkeer van het engagement.
12363: VIS,J. - Ervaringen van het absolute. De kritiek van de religieuze ervaringen in Hegels Fenomenologie van de geest (diss.)
16857: VISSCHER,J.DE - Een te voltooien leven. Over rituelen van de moderne mens.
10678: VOEGELIN,ERIC - Autobiographical Reflections. Revised Edition. With a Voegelin Glossary and Cumulative Index. Edited with Introductions by Ellis Sandoz.
16110: VOLTAIRE. - Filosofisch woordenboek of De rede op alfabet. Vertaald en ingeleid door J.M. Vermeer-Pardoen.
16930: VOORSLUIS,B. (RED.) - Spiritualiteit en postmodernisme. (o.a. over Lyotard, Derrida en Vattimo)
6591: VOS,A. - Johannes Duns Scotus.
16834: VROON,P. EN DRAAISMA,D. - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie.
18132: VYGOTSKY,L.S. - Thought and Language. Edited and translated by Eugenia Haufmann and Gertrude Vakar.
13462: WAISMANN,F. - The Principles of Linguistic Philosophy. Edited by R. Harre.
16247: WAISMANN,F. - Philosophical Papers. Edited by Brian McGuinness.
15887: WAISMANN,F. - The Principles of Linguistic Philosophy.

Next 1000 books from Antiquariaat De Wijsgeer


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

12/15