Antiquariaat De Wijsgeer
Heijendaalseweg 225, 6525 SG Nijmegen, The Netherlands. Tel. +31 (0)24 355 11 24            Email: info@antiquariaatdewijsgeer.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
17846: ABELARD / MUCKLE,J.T. - The Story of Abelard's Adversities. A Translation with Notes of the Historia Calamitatum.
16239: ACHTERHUIS,H. - De illusie van groen. Over milieucrisis en de fixatie op techniek.
16802: ACKRILL,J.L. - Aristoteles.
3151: ADORNO,TH.W. - Philosophische Terminologie. Band 1 en 2.
18343: ADORNO,TH.W. - Minima moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben.
16638: ADORNO,TH.W. - Kierkegaard. Konstruktion des Asthetischen. Mit einer Beilage: Kierkegaards Lehre von der Liebe.
18024: ADORNO,TH.W. - Negative Dialektik.
16637: ADORNO,TH.W. - Minima moralia. Reflexionen aus dem beschadigten leben.
17419: ALBERTI,L.B. - Over de schilderkunst.
301: ALDRICH,R. - The Seduction of the Mediterranean. Writing, Art and Homosexual Fantasy.
10808: ALER,J. - De waarheid van de kunst. Funstfilosofische opstellen.
16785: ALER,J. (RED.) EN ESSAYS VAN J. DE MUL, D. DE SCHUTTER, B. VEDDER, J. DE VISSER E.A. / HEIDEGGER. - Heidegger 189 - 1976.
12495: ALEXANDER,W. - Hermeneutica Generalis. Zur Konzeption und Entwicklung der allgemeinen Verstehenslehre im 17. und 18. Jahrhundert.
17334: ALEXANDRESCU,S. (RED.) - Richard Rorty.
16957: ALEXANDRIAN. - Histoire de la Philosophie Occulte (Gnose, Arithmosophie, Alchemie Medecine hermetique Magie sexuell e.a.).
2214: DANT ALIGHIERI. - De monarchie en andere politieke teksten & De Schenking van Constantijn. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. Brouwer.
10284: ALLEGAERT,P. & VANMARCKE.L. (RED.) - Fragmenten uit de hedendaagse Franse politieke Filosofie.
16968: ALLWOOD,J., ANDERSSON,L-G., DAHL,O. - Logic in Linguistics.
18827: ALMOND,B. - Ethiek. Reis naar het land van goed en kwaad.
16713: AMENDOLAGINE,F. EN CACCIARI,M. - Oikos. Van Loos tot Wittgenstein.
16267: AMSTERDAMSKI,ST. - Between Experience and Metaphysics. Philosophical Problems of the Evolution of Science.
13936: ANDERS,G. - Vanaf de toren gezien. Dagboekaantekeningen uit het atoomtijdperk.
16626: ANSCOMBE,G.E.M. - An Introduction to Wittgenstein's Tractatus.
17424: ANSELMUS, AQUINO, AUGUSTINUS, CUSANUS, HEGEL, HUME, KANT, LEVINAS, NOVALIS, PLATO, RICOEUR, SCHILLER, TOCQUEVILLE, WEBER E.V.A. - Agora-editie compleet, 59 titels (60 boeken).
19036: SAINT THOMAS AQUINAS. - On the Unity of the Intellect against the Averroists ( De Unitate Intellectus Contra Averroistas).
18037: AQUINAS / SAINT THOMAS AQUINAS. - Concerning Being and Essence. Translated from the Latin with the Addition of a Preface by G.C. Leckie.
18035: AQUINAS / SAINT THOMAS AQUINAS. - Basic Writings of Saint Thomas Aquinas. Two Volumes. Edited and Annotated, with an Introduction by Anton C. Pegis.
8239: AQUINAS, SAINT THOMAS. - Treatise on Happiness (Summa Theologiae, part I-II). Translated by J.A. Oesterle.
18235: AQUINO,TH VAN/ BASTIAENSEN,A. E.A. - De gelovige Thomas. Sacris Solemniis. Vertaling van de tekst en beschouwingen over de tekst.
18234: AQUINO,TH.VAN / VELDE,R.A.TE (RED.) - De deugden van de mens. (Thomas van Aquino: De virtutibis in communi).
18618: AQUINO,TH.VAN - Over God spreken. Een tekst uit de Summa Theologiae. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.W.M. Rikhof.
15978: ARENDT,H. - Denktagebuch. 1950 - 1973. Erster und zweiter Band. Herausgegeben von Ursula Ludz ind Ingeborg Bachmann. Mit ein Portratphoto und 17 Faksimiles.
16859: ARISTOTELE. - La Metafisica. Tradizionen introduzione commento a cura di Giovanni Reale. Volume Primo (Libri A-Z) / Volume Secondo (Libri H-N).
588: ARISTOTELES. - Topik (Organon V).
589: ARISTOTELES. - Sophistische Widerlegungen. (Organon VI).
17720: ARISTOTELES, BLOK,J.H., DEKKERS,M. MIDDELAAR,L.VAN E.A. (RED.) - Het politieke dier. De ontdekking van een soort.
14309: ARISTOTELES. - Poetica. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door N.van der Ben & J.M. Bremer.
16351: ARISTOTELES. - Metaphysica A. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door H. de Ley.
17955: ARISTOTELES. - Over de kosmos. Ingeleid, vertaald en van verklarende aantekeningen voorzien door A.P. Bos.
18740: ARISTOTELES. - Over poëzie. Vertaling, inleiding annotatie en nawoord Ben Schomakers.
18625: ARISTOTLE. - Metaphysics I - XIV, Oeconomica, Magna Moralia.(two volumes: vol.1: I-IX; vol.2: X-XIV, Oeconomica, Magna Moralia).
15992: ASSOUN,P-L. - Het freudisme.
16254: AUDI,R. (GENERAL DIRECTOR). - The Cambridge Dictionary of Philosophy.
17826: AUGUSTINUS. - De stad van God. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld.
17825: AUGUSTINUS. - Belijdenissen. Vertaald door Gerard Wijdeveld.
19015: AUGUSTINUS. - Het eerste geloofsonderricht. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door G. Wijdeveld.
737: AYER,A.J. - Russell.
2327: AYER,A.J. - Russell and Moore: The analytical Heritage.
15016: AYER,A.J. / (WITTGENSTEIN). - Wittgenstein.
8202: AYER,A.J. - Philosophy in the Twentieth Century.
16280: AYER,A.J. - Philosophical Essays.
18153: BACHELARD,G. - La Psychanalyse du Feu.
18317: BACHELARD,G. - Le matérialisme rationnel.
18155: BACHELARD,G. - L'Air et les Songes. Essai sur l'imagination du mouvement.
18157: BACHELARD,G. - La Poétique de la Rêverie.
18151: BACHELARD,G. - La Terre et les Rêveries de la Volonté.
3582: BACON,F. - Essays.
1509: BAIR,D. - Simone de Beauvoir. Biografie.
5065: BAKHTIN,M.M., MEDVEDEV,P.N. - The Formal Method in Literary Scholarship. A Critical Introducyion to Sociological Poetics. Translated by A.J. Wehrle.
18860: BAKKER,R. / FOUCAULT. - Het anonieme denken. Foucault en het structuralisme.
16421: BANNET,EVE TAVOR - Structuralism and the Logic of Dissent. Barthes, Derrida, Foucault, Lacan.
5240: BARTHES,R. - The Grain of the Voice. Interviews 1962-1980. Translated by Linda Coverdale.
15946: BARTHES,R. - Het werkelijkheidseffekt.
17832: BATAILLE,G. - Het blauw van de hemel.
13477: BATAILLE,G. - Le gros orteil.
18184: KATE.L. TEN / BATAILLE. - Voorbij het zelfbehoud. Gemeenschap en offer bij George Bataille.
18180: BATAILLE,G. - De tranen van Eros. Met een inleiding van J.M.Lo Duca en onuitgegeven brieven van Bataille. Vertaald door Jan Versteeg.
18181: BATAILLE,G. - Het onmogelijke. Erotische verhalen.
6551: BATAILLE,G. - L'abbé C.
18182: BATAILLE,G. - De dode. Novelle. Vertaald door Jan Versteeg.
16464: BATAILLE,G. - La Part Maudite. Precede de La Notion de Depense. Introduction de Jean Piel.
748: BAUDRILLARD,J. - Cool Memories. Translated by Chris Turner.
16242: BAUDRILLARD,J. - Agonie des Realen
13718: BAUDRILLRD,J. AND NOUVEL,J. - The singular objects of architecture.
15122: BEAUDE,J. A.O. / (DESCARTES). - Studia Cartesiana 1.
17032: BEAUFRET,J. - Lecons de Philosophie. Tome 1. Philosophie Grecque+ Le Rationalisme Classique+ Tome 2. Idealisme Allemand et Philosophie Contemporaine. Edition etablie par Ph. Fouillaron.
2447: BEAUVOIR,S.DE - Oorlogsdagboek sept.1939 - jan.1941.
18365: BEAUVOIR,S.DE - La cérmonie des adieux. Suivi de Entretiens avec Jean-Paul Sartre.
16155: BECCARIA,C. - An Essay on Crimes and Punishments. The original Fourth Edition. Translated from the Italian.
8045: BEERLING,R.F. - Wittgenstein geeft te denken. Zesentwintig commentaren en een inleiding.
17833: BENJAMIN,W. - Stadsgezichten.
13454: BENJAMIN,W. - Illuminationen. Ausgewahlte Schriften.
16810: BENJAMIN,W. - Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen Romantik. Herausgegeben von Uwe Steiner. Walter Benjamin Werke und Nachlass. Kritische Gesamtausgabe Band 3.
16519: BENJAMIN,W. - Deutsche Menschen. Eine Folge von Briefen. Auswahl und Einleitungen von Walter Benjamin.
18708: BENJAMIN,W. - Het kunstwerk in het tijdperk van zijn technische reproduceerbaarheid. En andere essays.
16841: BENJAMIN,W. - Illuminationen.
18737: BENJAMIN,W. - Over kinderen, jeugd en opvoeding.
15937: BENNETT,J. - Kant's Dialectic.
14452: BENNETT,J. - Kant's Analytic.
14817: BENNINGTON,G ET DERRIDA,J. - Jacques Derrida.
17164: BERENDSEN,D. LEMMENS,W., EECHAUTE,A.VAN EN HERCH,W.VAN (RED.) - Bewogen hart, verstilde ziel. Filosofische essays over religie en emotie.
18239: BERGER,M. - Kruistocht en jihad. De aanslagen in de Verenigde Staten en de dreiging van de islam.
8160: BERGER,H. - Over de dood heen. Filosoferen over eeuwig leven.
13607: BERGHEN,R. - Schopenhauer. Beluisteringen van een biechtfilosoof.
550: BERGSON,H. - Les deux Sources de la Morale et de la Religion.
3368: BERGSON,H. - L'evolution creatrice. Oeuvres completes No.2602.
18364: BERGSON,H. - Les deux sources de la morale et de la religion.
7164: BERGSON,H. - Le rire. Essai sur la signification du comique.
16717: BERKEL,K.VAN - Dijksterhuis. Een biografie.
3360: BERKELEY,G - Drie dialogen.
16163: BERKELEY,G. - Principles of Human Knowledge. Three Dialogues between Hylas and Philonous. Edited by Roger Woolhouse.
17903: BERKELEY,G. - Drie dialogen tussen Hylas en Philonous.
695: BERLIN,I. - The First and the Last. (The Purpose justifies the Ways, 1922 and My Intellectual Path, 1996.) Tributes to Berlin by Annan, Hampshirew Margalit, Williams Kelly, p.81-141.
3097: BERLIN,I. & JAHANBEGLOO,R. - Conversations with Isaiah Berlin. Recollections of a Historian of Ideas.
16849: BERLIN,I. - Concepts & Categories. Philosophical Essays.
10268: BERLIN,I. - Concepts and Categories. Philosophical Essays.
17445: BERTALANFFY,L.VON - Een biologisch wereldbeeld. Het verschijnsel leven in natuur en wetenschap.
16261: BETH,E.W. - Moderne logica.
18179: BIJLSMA,J. / ARISTOTELES. - Over het voortreffelijke. Tien lezingen over de Ethica van Aristoteles.
18735: BINDERVOET,E., HENKES,R-J. / SCHOPENHAUER. - Arthur Schopenhauer. Een oorlogsverklaring aan de geschiedenis.
3630: BINSWANGER,L. - Grundformen und Erkenntnis Menschlichen Daseins.
6031: BLACKBURN,S. - Denk ! Filosofie en de grote vragen van het leven.
17447: BLANCHOT,M. - De onuitsprekelijke gemeenschap.
16448: LAPORTE.R. / BATAILLE / BLANCHOT. - A l'extreme pointe. Bataille et Blanchot. Dessins d'Axel Cassel.
16444: BLANCHOT,M. - L'espace literaire.
17937: BLANCHOT,M. - The unavowable community. Translated by Pierre Joris.
18103: BLOCH,E. - Erbschaft dieser Zeit.
18102: BLOCH,E. - Spuren. Neue erweiterte Ausgabe.
16935: BLOCH,E. - Das Prinzip Hoffnung. Drei Banden.
18331: BLOCH,E. - Essays on the Philosophy of Music. With an introduction by David Drew.
17807: BLOK,A. - De vernieuwing. De zegeningen van tegenslag in wetenschap en kunst 1500 - 2000.
15524: BLOKLAND,H. - De modernisering en haar politieke gevolgen: Weber, Mannheim en Schumpeter. Een rehabilitatie van de politiek 1.
17067: BLOM,PH. - The Vertigo Years. Europe, 1900-1914.
760: BLUNCK,R. - Friedrich Nietzsche. Kindheit und Jugend.
16434: BOCKEN,I., TERPSTRA,M. (RED.) - Religie en rede: een dialoog. Speldenprikjes tegen wederzijdse voorooordelen.
1545: BOEKEL,C.W.VAN - Katharsis. Een filologische reconstructie van de psychologie van Aristoteles omtrent het gevoelsleven.
3581: BOER,TH.DE - Langs de gewesten van het zijn. Spiritualiteit van de woestijn en andere opstellen.
18724: BOËTHIUS. - De vertroosting van de filosofie. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. Brouwer.
10019: BOLZ,N UND REIJEN,W.VAN - Walter Benjamin.
2484: BONNET,J-CL. - Diderot. Textes et Débats.
14838: BOOT,P. / PLOTINUS. - Over Voorzienigheid. Enneade III 2-3 (47-48). Inleiding, commentaar, essays.
17064: BOOTH,W.C. - A Rhetoric of Irony.
15602: BORN,M. - Die Relativitätstheorie Einsteins und ihre physikalischen Grundlagen. Mit 135 Textabbildungen.
18041: BOS,A.P. - On the Elements. Aristotle's Early Cosmology.
17558: BOSCH,H.VAN DEN / DERRIDA / CAPUTO. - Een apologie van het onmogelijke. Een kritische analyse van Mark C. Taylors a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo.
14433: BOURDIEU,P. - Esquisse pour une auto-analyse.
16015: BOURDIEU,P. - Science de la science et reflexivite. Cours du College de France 2000-2001.
18068: BOURGEOIS,P.L. / RICOEUR. - Extension of Paul Ricoeur´s Hermeneutic.
18381: BOWIE,M. - Lacan.
15149: BRAAKHUIS,H.A.G. - De 13de eeuwse tractaten over syncategorematische termen. Deel I: Inleidende studie; Deel II: Uitgave van Nicolaas Van Parijs' Sincategoreumata.
18391: BRAECKMAN,A. (RED.) - Carl Schmidt.
9026: BREHIER,E. - "Histoire de la Philosophie. Tome I: L'Antiquity et Le Moyen Age; Tome II et III: La Philosophie Moderne; Tome Supplementaire: La Philosophie en Orient, par Paul Masson-Oursel."
17005: BRÉHIER,E. - La philosophie du Moyen Age.
19026: BREIER,K-H. - Arendt.
16349: BRINK,G.VAN DEN - Moderniteit als opgave. Een antwoord aan relativisme en conservatisme.
17150: BRINK,G.VAN DEN, PETTER,F. (RED.) - Voorbij fatsoen en onbehagen. Het debat over waarden en normen.
10030: BRITT,B. - Walter Benjamin and the Bible.
663: BROOK,R.J. - Berkeley's Philosophy of Science.
150911: BROOK,R.J. - Berkeley's Philosophy of Science.
3770: BROWNE,ST.H. - Edmund Burke ans the Discourse of Virtue.
18531: BRUNNER,C. - Materialismus und Idealismus.
8154: BRUNO / SAMSONOW,E.VON - Giordano Bruno. Ausgewahlt und vorgestellt von Elisabeth von Samsonow.
17642: BURCKHARDT,J. - Staat, religie en cultuur. In wereldhistorisch perspectief. Capita selecta uit de Weltgeschichtliche Betrachtungen. Ingeleid door J.M.M. de Valk en vertaald door C.R.J. Govaart.
16931: BURGGRAEVE,R. & POLLEFEYT,D. - Christelijke ethiek in gesprek met joodse denkers (Rubinstein, Levinas, Rosenzweig, Buber).
16860: BURIDAN,J. - De ethiek. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Henri Krop.
229: BURKE,P. - Montaigne.
15604: BURKE,E. - Reflections on the Revolution in France.
18077: CALVIN,J. - Institutes of the Christian Religion (Calvin's Institutes). Translated by Henry Beveridge. Volume I and II.
18729: ANSELMUS VAN CANTERBURY. - Over keuzevrijheid. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Arjo Vanderjagt.
17995: CASSIRER,E. - Kants Leben und Lehre.
18010: CASSIRER,E. - Philosophie und exakte Wissenschaft. Kleine Schriften. Eingeleitet und erläutert von Wilhelm Krampf.
18019: CASSIRER,E. - The Philosophy of the Enlightenment. Translated by F.C.A. Koellin and J.P. Pettegrove.
18006: CASSIRER,E. - Das Problem Jean Jacques Rousseau.
18017: CASSIRER,E. - Vom Mythus des Staates.
18014: CASSIRER,E. - Substance and Function. Einstein's Theory of Relativity. (Two books bouns as one). Unabridged Edition.
18016: CASSIRER,E. - Language and Myth. Tyranslated by Susanne Langer.
16238: CASSIRER,E. - Idee und Gestalt. Goethe - Schiller - Holderlin - Kleist.
18005: CASSIRER,E. - Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs.
18018: CASSIRER,E. - Freiheit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte.
18001: CASSIRER,E. - Leibniz' System in seinen wissenschaftlichen Grundlagen.
18012: CASSIRER,E. - Was ist der Mensch ? Versuch einer Philosophie der menschlichen Kultur.
18020: CASSIRER,E. - Thorilds Stellung in der Geistesgeschichte des Achtzehnten Jahrhunderts.
10023: CAUTER,L.DE - De dwerg in de schaakautomaat. Benjamins verborgen leer.
14524: CEULAER,J.DE - Denken als ambacht. De levenswijsheid van tien vlaamse filosofen. Met een inleiding van Jean Paul Van Bendegem. Met foto´s van Filip Van Roe.
11150: CHALIER,C. - Figures du Feminin. Lecture d'Emmanuel levinas.
12609: CHAMBERLAIN,HOUSTON STEWART - Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts. I. und II. Hälfte.
18834: CHATELION COUNET,P. - Genie of misgeboorte. Zeven vooroordelen over de apostel Paulus.
18374: CHOMSKY,N. - Regels en representaties. De grammatica als mentaal orgaan.
7404: CHOMSKY,N. - Taal en mens. Taalkundige bijdragen aan het onderzoek van de menselijke geest.
14089: QUINTUS CICERO. - Verkiezingshandleiding. Vertaald en ingeleid door J.A. van Rossum en H.C. Teitler.
3706: CIORAN,E.M. - Écartèlement.
16201: CIORAN,E.M. - Entretiens (avec Bondy, Savater, Levy e.a.)
10642: CLACK,R.J. - Bertrand Russell's Philosophy of Language.
17062: CLARKE,P. - Keynes. De biografie.
17232: CLITEUR,P. - God houdt niet van vrijzinnigheid.
14835: CLITEUR,P.B., KINNEGING,A.A.M. EN LIST,G.A. VAN DER (RED.) - Filosofen van het klassieke liberalisme.
13931: CLITEUR,P. - Tegen de decadentie. De democratische rechtstaat in verval.
11247: CLITEUR,P. - Moderne papoea's. Dilemma's van een multiculturele samenleving.
12518: COLES,A. (ED.) - The Optic of Walter Benjamin. Part One: Ethnography and the Archive; part Two; Architecture, Arcades and Glass Surfaces.
17920: COLLI,G. - Die Geburt der Philosophie.
17856: COLLI,G. - Die Geburt der Philosophie.
16215: COMTE-SPONVILLE,A. / FERRY,L. - La sagesse des Modernes. Dix questions pour notre temps.
18352: MANY CONTRIBUTORS. - Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy.
17433: COPLESTON,F. - A History of Philosophy. Volume III: Ockham to Suarez.
18023: COPLESTON,F. - A History of Philosophy. Volume 1 - 7 (From Greece and Rome till Fichte to Nietzsche).
16946: COPLESTON,F.C. - A History of Medieval Philosophy.
17714: COPLESTON,F.C. - Medieval Philosophy. An Introduction.
17954: PLATO / MACDONALD CORNFORD. - The Republic of Plato. Translated with Introduction and Notes by Francis MacDonald Cornford.
12626: COWLING,M. - Mill and Liberalism.
17127: CRESCENZO,L.DE - Geschiedenis van de Griekse filosofie. Van de presocraten tot de neoplatonici.
2747: CROCE,B. - Die Geschichte auf den allgemeinen Begriff der Kunst gebracht.
12487: CRUYSBERGHS,P. & JONKERS,P. (RED.) - Johann Gottlieb Fichte.
5825: CUSANUS / CUES,NICOLAI DE - Compendium (Kurze Darstellung der philosophisch-theologischen Lehre) Lateinisch - Deutsch.
5826: CUSANUS / KUES,NIKOLAUS VON - Drei Schriften vom verborgenen Gott.
18388: DAHLBOM,B.(ED.) / DENNETT. - Dennett and his critics. Demystifying Mind.
18818: DAMASIO,A.R. - De vergissing van Descartes. Gevoel, verstand en het menselijk brein.
18806: DAMASIO,A.R. - Ik voel dus ik ben. Hoe gevoel en lichaam ons bewustzijn vormen.
15931: DANEK,J. - Les Projets de Leibniz et de Bolzano. Deux Sources de la Logique Contemporaine. (Ex-library).
15877: DANEK,J. - Weiterentwicklung der Leibnizschen Logik bei Bolzano.
14322: DANTO,A.C. - The Wake of Art. Criticism, philosophy and the ends of taste. Selected and with critical introduction by Greg Horowitz and Tom Huhn.
8838: DAULER WILSON,M. - Descartes.
18217: DAUTZENBERG,A.H.J. - Rafelranden van de moraal.
18403: DAVID PEAT,F. - Synchroniciteit: brug tussen geest en materie.
18402: DEBROCK,G. (RED.) - Rationaliteit kan ook redelijk zijn. Bijdragen over het probleem van de teleologie.
17247: DECORTE,J. E.A. - Cusanus.
18346: DEELY,J.N. / HEIDEGGER. - The tradition via Heidegger. An essay on the meaning of being in the philosophy of Martin Heidegger.
3736: DEKKER,D-J. - De tijdfilosofie van Johannes Buridanus. Een historisch-wijsgerige studie met editie van Buridanus' Questiones super octo libros Physicorum Aristotelis IV,12-16. (diss.)
16814: DELEUZE,G. - Nietzsche et la philosophie.
18808: DELFGAAUW,B. - Filosofie van de vervreemding als vervreemding van de filosofie. 4 delen:1. Van Descartes naar Kant; 2.Terug naar de werkelijkheid (Theor. rede van Kant); 3.Plicht en geluk (Prakt.rede van Kant) 4. Zoeken naar het vaste punt.
4203: DENKER,A. - Grensverkenningen. Essays over het wezen van de eindigheid.
16437: DENNETT,D.C. - Het bewustzijn verklaard.
10919: DERKSE,W. - Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijkse leven.
11271: DERKSE,W. - Over vriendschap.
17246: DERKSE,W. E.A. - Aristoteles.
17442: DERRIDA,J. - God anonymus. Ingeleid en vertaald door Rico Sneller.
14815: DERRIDA,J. / ROUDINESCO,E. - De quoi demain . . /. Dialogue.
16571: DERRIDA,J. - Cosmopolites de tous les pays encore un effort.
16820: DERRIDA,J. - La voix et le phenomene. Introduction au probleme du signe dans la phenomenologie de Husserl.
16722: DERRIDA,J. - Chaque fois unique, la fin du monde. Presente par Pascale-Anne Brault et Michael Naas.
14808: DERRIDA,J. - Schurken. Zwei Essays uber die Vernunft.
18529: DERRIDA,J. / (CELAN). - Sjibbolet.Voor Paul Celan. Vertaling Ger Groot.
14807: DERRIDA,J. - La verite en peinture.
14810: DERRIDA,J. - L'ecriture et la difference.
16339: DERRIDA,J. - The Problem of Genesis in Huserl's Philosophy. Translated by Marian Hobson.
15610: DESCARTES,R. - Philosophical Writings. A selection translated and edited by E. Anscombe and P.T. Geach. Introduction by A. Koyre.
17223: DESCARTES,R. - Verantwoordingh van Renatus Descartes aen d'achtbare overigheit van Uitrecht.
12747: DESCARTES,R. - Meditations metaphysiques. Objections et Reponses, suivi de quatre lettres. Chronologie, presentation et bibliographie par J-M.Beyssade et M.Beyssadee.
15365: DEWEY,J. - Reconstruction in Philosophy. Enlarged edition with a new forty page introduction by the author.
18079: DEWEY,J. - Logic. The Theory of Inquiries.
16107: DEWEY,J. - Experience and Nature.
14865: DIJK,J.VAN - Westers marxisme als sociale wetenschap. Object, methode en praktijk van een onderzoekstraditie (diss.)
13523: DIJKHUIS,H. - De machtige filosoof. Een andere geschiedenis van de Griekse wijsbegeerte.
11050: DIJKHUIS,H. - Monarchia. Het fenomeen van het koningschap.
19035: DIJKSTERHUIS,E.J. - De mechanisering van het wereldbeeld.
18159: DIJKSTERHUIS,E.J. - De mechanisering van het wereldbeeld.
7273: DILTHEY,W. - Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation.
5156: DILTHEY,W. - Introduction to the Human Sciences. Selected Works Vol.I. Editors R.A. Makkreel and F. Rodi.
2492: DIX,P.G. - De verhouding van de psychologie tot de wijsbegeerte in de leer van Brentano. (diss.)
17101: DOHMEN,J. - Het leven als kunstwerk.
18850: DONGEN,H.VAN - Geen gemene maat. Over incommensurabiliteit. (diss.)
15342: DÖRING,E. - Immanuel Kant. Einführung in sein Werk.
17259: DOUDE VAN TROOSTWIJK,CH. (RED.) - Kants kritiek van de zuivere rede.
17017: DRAAISMA,D. - Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. De geheimen van het geheugen.
15854: DRENTHEN,M. / NIETZSCHE. - Grenzen aan wildheid. Wildernisverlangen en de betekenis van Nietzsches moraalkritiek voor de actuele milieu-ethiek (diss.)
18844: DROIT,R-P. - 101 alledaagse filosofische avonturen.
17021: DROSTE,F.G. - Het woord als wapen. Essay. Over retorica en filosofie.
8962: DUCROT,O. / TODOROV,TZ. - Dictionnaire encyclopedique des sciences du langage.
17843: DUHM,D. - Warenstruktur und zerstörte Zwischenmenschlichkeit. Dritter Versuch der gesellschaftlichen Begründung zwischenmenschlicher Angst in der kapitalistischen Warengesellschaft.
10684: DUINTJER,O. - Hints voor een diagnose. Naar aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn.
16040: DUINTJER,O. - Hints voor een diagnose. Naar aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn.
5315: DUMMETT,M. - The seas of language.
18369: DÜRR,H-P. (HRSG.) / BOHM, BOHR, EINSTEIN, HEISENBERG, PAULI, PLANCK, VON WEIZSÄCKER, U.A. - Physik und Transzendenz. Die grossen Physiker unseres Jahrhunderts über ihre Begegnung mit dem Wunderbaren.
84: EAMES,E.R. - Bertrand Russell's Theory of Knowledge.
18849: EDMONDS,D. AND EIDINOW,J. - De vloek van Wittgenstein. Het onbesliste gevecht met Karl Popper.
10424: EEDEN,F.VAN - Redekunstige grondslag van verstandhouding.
2044: EICHBERG,R. - Friedrich Nietzsche in Mitteldeutschland. Herkunft und späte Rückkehr.
18544: EKMAN,K. - Jean Sibelius. His Life and Personality.
13554: ELIADE,M. - Het gewijde en het profane. Een studie over de religieuze essentie.
18228: ELIADE,M. - Beelden en symbolen. Opstellen over symboliek in magie en godsdienst.
17973: ELIAS,N. - De eenzaamheid van stervenden in onze tijd.
976: ENGLE,G.W. AND TAYLOR,G. - Berkeley's Principles of Human Knowledge.
18705: EPIKTETOS. - Zakboekje. Wenken voor een evenwichtig leven.
16137: ERASMUS,D. - Het boek tegen de barbarij. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Istvan Bejczy.
15422: ERASMUS,D. - De klacht van de vrede die overal door alle volken verstoten en versmaad wordt. Inleiding J.J.M. Meyers. Vertaling Truus van Leeuwen.
8094: ERMARTH,M. / DILTHEY. - Wilhelm Dilthey: The Critique of Historical Reason.
18830: EVANS,D. - Emotie. De wetenschap van het gevoel.
12494: EZECHIEL TRAGICUS, PHILO EPICUS, THEODOTUS. - Joods-hellenistische poëzie. De fragmenten van . . . en de vervalste dichtercitaten. Vertaald, ingeleid en toegelicht door P.W. van der Horst.
8090: FARIAS,V. - Heidegger et le nazisme.
7090: FEDIER,F. - Heidegger: anatomie d'un scandale.
16212: FEIBLEMAN,J.K. - Inside the great mirror. A critical examination of the philosophy of Russell, Wittgenstein and their followers.
16206: FEIGL,H. - Inquiries and Provocations. Selected writings 1929 - 1974. Edited by Robert S. Cohen.
18813: FEYERABEND,P. - Over kennis. Twee dialogen.
17643: FICHTE,J.G. - Oproep aan het publiek. De atheïsme-strijd van 1798-1799. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Peter Jonkers.
16475: FICHTE,J.G. - Over het begrip van de wetenschapsleer.
16139: FICHTE,J.G. - Reden an die Deutsche Nation. Mit einer Einleitung von Reinhard Lauth.
18174: FICHTE,J.G. - Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftlehre. Mit Einleitung und Registern von Manfred Zahn.
18175: FICHTE,J.G. - Die Bestimmung des Menschen. Mit Geleitwort von Eduard Spranger.
16252: FINKIELKRAUT,A. - Penser le XXe siecle.
17909: FINKIELKRAUT. - De ondergang van het denken.
397: FIRESTONE,C.L. AND PALMQUIST,ST.R. (ED.) - Kant and the New Philosophy of Religion.
18522: FODOR,J.A. - The Modularity of Mind.An essay on faculty psychology.
8200: FOSTER,J. - Ayer. The Arguments of the Philosophers.
13719: FOUCAULT,M., BADIOU,A., MILLER,J., E.A. - Genealogie des sciences.
18619: FOUCAULT,M. - Ervaring en waarheid. Duccio Trombadori in gesprek met Michel Foucault.
18303: FOUCAULT,M. - Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, 1978-1979.
18304: FOUCAULT,M. - Le Courage de la Vérité. Le Gouvernement de Soi et des Autres II. Cours au Collège de France, 1984.
18306: FOUCAULT,M. - Histoire de la folie à l'âge classique.
18307: FOUCAULT,M. - La volonté de savoir. Histoire de la sexualité I.
17989: FOUCAULT,M. - Geboorte van de kliniek Een archeologie van de medische blik.
18822: FOUCAULT,M. - Geschiedenis van de waanzin in de zeventiende en achttiende eeuw.
14442: FOUCAULT,M. - Histoire de la sexualite. Three volumes: 1. La volonte de savoir; 2. L
18354: FOULQUIÉ,P. - Dictionnaire de la langue philosophique.
16917: FRANK,M., RAULET,G. UND REIJEN,W.VAN (HRSG). - Die Frage nach dem Subjekt.
816: FRANKL,G. - "The Social History of the Unconscious. Part I. Archeology of the Mind; Part II.Civilisation: Utopia and Tragedy."
8124: FRANKLIN,J.H. - John Locke and the Theory of Sovereignity
15873: FREGE,G. - Funktion - Begriff - Bedeutung. Herausgegeben von Mark Textor.
16965: FRESCO,M.F. - Sokrates. Zijn wijsgerige betekenis.
1586: FREUD,S. - Zwei Kinderneurosen.
5309: FREUD,S. - Psychoanalytische duiding. Deel 1 t/m 5 ( 5 delen in 4 banden, volledig)
5356: FREUD,S. - Psychopathologie van het dagelijks leven. Psychoanalytische duiding deel 1.
18376: FRIEDLEIN,C. - Lernbuch und Repetitorium der Geschichte der Philosophie.
10820: FRIEDRICH,O. - Voor de zondvloed. Berlijn in de jaren twintig.
15213: FRIEDRICH,H. / NIETZSCHE. - Friedrich Nietzsche. Philosophie als Kunst. Eine Hommage.
12428: FUKUYAMA,F. - Het einde van de geschiedenis en de laatste mens.
14346: FUKUYAMA,F. - Na het neoconservatisme. Waar rechts verkeerd afsloeg.
5538: FULD,W. - Walter Benjamin. Zwischen den Stühlen. Eine Biographie.
8713: GADAMER,H-G. - Philosophische Lehrjahre. Eine Ruckschau.
8093: GADAMER,H-G. (LOWITH,K., RICOEUR,P. A.O.) - Truth and Historicity/Verite et Historicite. Entretiens in Heidelberg/Entretiens de Heidelberg.
18623: GADAMER,H-G. - Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik.
17717: GAGLIARDO,G. / IRIGARAY,L. - Maternale (Gagliardo) / En de een beweegt niet zonder de ander (Irigaray).
13905: GAITA,R. - De hond van de filosoof.
18399: GANS,A. - Pathologie en therapie der filosofie.
14024: GAY,P. - The Naked Heart. The Bourgeois Experience. Victoria to Freud. Vol.IV
141003: GERHARDT,I. - Verzamelde gedichten.
17335: GEULINCX,A. - Van de hoofddeugden. De eerste tuchtverhandeling. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Verhoeven.
14728: GEYSER,J. - Die Erkenntnistheorie des Aristoteles.
7770: GODDARD,J-C. ET MABILLE,B. (DIRECTION) E.A. - Le Pouvoir.
14715: GODDIJN,H.P.M. - Sociologie, socialisme en democratie. De politieke sociologie van Emile Durkheim.
16025: GOLDMANN,L. - Le dieu cache. Etude sur la vision tragiquedans les Pensees de Pascal et dans le theatre de Racine.
13615: GOLOMB,J. (ED.) - Nietzsche & Jewish Culture.
13420: GOMPERTS,M.C. - Neeltje Komt Dinsdag In Evakostuum. Een inleiding tot de formele logica.
18634: GORTER,S.DE, BELIFANTE,J.C.E. / SPINOZA. - Spinoza. Troisième centenaire de la mort du philosophe.
7623: GOULDNER,A.W. - The Coming Crisis of Western Sociology.
16541: GRANT,M. - The Classical Greeks.
6073: GRANT,R.M. - Greek Apologists of the Second Century.
18211: GRAY,J. - Gray´s Anatomy. Selected Writings.
7196: GRAY,J. - Al-Qaida en de moderne tijd.
15027: GRIFFIN,J. / (WITTGENSTEIN). - Wittgenstein's Logical Atomism.
3657: GRIMAL,P. - Marcus Aurelius. Een biografie.
12915: GROOT,G. - Het krediet van het credo. Godsdienst - ongeloof - katholicisme.
18398: GROOTEN,J. & STEENBERGEN,G.JO. (SAMENSTELLING) - Filosofisch lexicon.
7465: GROSSMANN,R. - Meinong. The Arguments of the Philosophers.
18202: GROTE,G. - Getijden van de Eeuwige Wijsheid.
4425: GRUBE,G.M.A. - Plato's Thought.
11127: GUIBAL,F. - Et combien de dieux nouveaux. Levinas.
7786: GUIBERT-SLEDZIEWSKI,E. AND VIELLARD-BARON,J-L. (ED.) - Penser le Sujet Aujourd'hui.
16347: GUTHRIE,W.K.C. - Socrates.
18379: HAACK,S. - Evidence and inquiry. Towards reconstruction in epistemology.
7289: HAAN,F.DE - Jean-Paul Sartre. De Beauvoir, vrijheid en terreur.
10124: HABERMAS,J. - Vergangenheit als Zukunft. Herausgegeben von Michael Haller.
17163: HABERMAS,J. - Marxisme en filosofie.
13937: HABERMAS,J. - Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsatze.
17199: HABERMAS,J. - Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze.
6543: HACK,CH. - Een verrukkelijke zwakte. Het vrouwelijke in het denken van Emmanuel Levinas.
16752: HACKER,P.M.S. - Insight and Illusion. Themes in the Philosophy of Wittgenstein. Revised Edition.
15076: HALLER,R. (HRSG.), RYLE, FINDLAY A.O. / (MEINONG). - Jenseits von Sein und Nichtsein. Beitrage zur Meinong-Forschung.
18393: HALSEMA,A. EN VASTERLING,V. (RED.) - Feministische filosofie.
18853: HAMPSHER-MONK,I. - A History of Modern Political Thought. Major Political Thinkers from Hobbes to Marx.
2329: HARE,R.M. - The Language of Morals.
18835: HARTOGH,G.DEN - Gift of bijdrage ? Over morele aspekten van orgaandonatie.
18517: HARTSHORNE,CH. - Wisdom as Moderation. A Philosophy of the Middle Way.
17974: HAVE,H.TEN / BENTHAM,J. - Jeremy Bentham. Een quamtumtheorie van de ethiek.
17996: HEERTUM,C. VAN (RED.), NADLER,ST., KROP,H., BUNGE,W.VAN E.A. / SPINOZA. - Libertas philosophandi. Spinoza als gids voor een vrije wereld.
5348: HEGEL,G.W.F. - Berliner Schriften 1818-1831. Werke 11.
16182: HEGEL,G.W.F. - Einleitung in die Geschichte der Philosophie. Herausgegeben von J. Hoffmeister.
18622: HEGEL,G.W.F. - Filosofie van de objectieve geest. Over recht, moraal en politiek. Vertaling van par. 482 tot en met 552 uit Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Vertaling en toelichting Bart Labuschagne.
16660: HEGEL,G.W.F. - Phanomenologie des Geistes. Neu/herausgegeben von H-F. Wessels und H. Clairmont. Mit einer Einleitung von W. Bonsiepen
18138: HEGEL,G.W.F. - Phänomenologie des Geistes. Neu-herausgegeben von H-F. Wessels und H. Clairmont. Mit einer Einleitung von W. Bonsiepen.
6675: HEGEL,G.W.F. - Nurnberger und Heidelberger Schriften 1808 - 1817. Werke 4.
19025: HEGEL,G.W.F. - Frühe Schriften. Werke in zwanzig Bänden 1.
16130: HEGEL,G.W.F. - Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Erster Band: Der Begriff der Religion. Die bestimmte Religion. Zweiter Band: Die bestimmte Religion. De absolute Religion. Herausgegeben von G. Lasson.
18815: HEGEL,G.W.F. - Fenomenologie van de geest (fragmenten).
16750: HEGEL,G.W.F. - Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie.
16751: HEGEL,G.W.F. - Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie.
13020: HEGEL,G.W.F. - De religie. Vertaling van hoofdstuk "Die Religion"uit de Phanomenologie des Geistes. Vertaling door L.C.G. Hahn.
18733: HEGEL,G.W.F. - Fenomenologie van de geest (fragmenten).
19027: HEGEL,G.W.F. - Grundlinien der Philosophie des Rechts. Mit Hegels eigenhändigen Notizen und und den mündlichen Zusätzen. Werke in zwanzig Bänden 7.
15082: HEIDEGGER,M. - Was heisst Denken ?
17850: HEIDEGGER,M. - Ontology - The Hermeneutics of Facticity. Translated by John van Buren.
10773: HEIDEGGER,M. - Zur Sache des Denkens.
6314: HEIDEGGER,M. - Holzwege.
15086: HEIDEGGER, M. - Holzwege.
16373: HEIDEGGER,M. - The Fundamental Concepts of Metaphysics. World, Finitude, Solitude. Translated by W. McNeill and N. Walker.
11225: HEIDEGGER,M. - Parmenides. Translated by A. Schuwer and R. Rojcewicz.
17841: HEIDEGGER,M. - Wegmarken.
18083: HEIDEGGER,M. - Kant und das Problem der Metaphysik.
19034: HEIDEGGER,M. - Wat is metafysica ? Inleiding, commentaar en bijlagen J.M.M. Aler.
7669: HEIDEGGER,M. - Was ist Metaphysik ?
17911: HEIDEGGER,M. - Über den Humanismus.
17984: HEIDEGGER,M. - Vom Wesen der Wahrheit.
19033: HEIDEGGER,M. - Wat is dat - filosofie ? Inleiding en commentaar J.J.G.A. Kockelmans.
17255: HEIJERMAN,E. (RED.) - De andere Wittgenstein.
7798: HEIJST,A.VAN - Verlangen naar de val. Zelfverlies en autonomie in hermeneutiek en ethiek 9diss.)
17015: HELD,K. - Trefpunt Plato. Een filosofische reisgids door de antieke wereld.
11101: HENLE,R.J. - Saint Thomas and Platonism. A Study of the Plato and Platonici Texts in the Writings of Saint Thomas.
17346: HERTOGH,C.M.P.M. - Bachelard en Canguilhem. Epistemologische discontinuiteit en het medisch normbegrip (diss.).
17787: HEUVEL,A.VAN DEN / HUME. - De vraag naar de menselijke natuur. Een interpretatie van A Treatise of Human Nature van David Hume (diss.)
14706: HEYDE,L. - De maat van de mens. Over autonomie, transcendentie en sterfelijkheid.
17249: HEYDE,L. - Descartes.
16216: HIGGIN,G, - Denkprikkels. Filosofie in fragmenten.
14415: HILLENAAR,H. - Roland Barthes. Existentialisme, semiotiek, psychoanalyse.
18845: HOBBES,TH. - Three Discourses. A Critical Modern Edition of Newly Identified Work of the Young Hobbes.
18843: HOEVEN,P.VAN DER - Descartes.
372: HOFSTEDE,R. & PIETERS,J. (SAMENSTELLING) (BARTHES,R.) - Memo Barthes. Bloemlezing van kritische essays van Barthes (p.37-88). En essays over Barthes.
18397: HÖLDERLIN,F. - Hyperion. Vertaling, aantekeningen en nawoord Ben Schomakers.
18400: HOLENSTEIN,E. - Phänomenologie der Assoziation. Zu Struktur und Funktion einer Grundprinzips der passiven Genesis bei E. Husserl.
18344: HOLTHOORN,F.L.VAN / HUME. - Een dialoog over David Hume. Over zijn herschrijving van het Traktaat over de menselijke natuur.
8128: HOLTHOORN,F.L.VAN - The Road to Utopia. A study of John Stuart Mill's Social Thought.
16294: HOOK,S. (ED.) / QUINE, CHOMSKY, DANTO, GOODMAN, NAGEL, A.O. - Language and Philosophy. A Symposium.
14153: HORATIUS. - Ars Poetica. Ingeleid, verantwoord, vertaald en voorzien van een nabeschouwing over Horatius' dichterlijk voortleven bij Bilderdijk door P.H. Schrijvers.
14436: HORKHEIMER,M. EN MARCUSE,H. - Filosofie en kritische theorie.
19038: HORKHEIMER,M., RAHNER,K., VON WEIZSÄCKER,C.F. - Vrijheid. Redevoeringen uitgesproken op vrijdag 29 juli 1965 te Keulen bij gelegenheid van de twaalfde Deutscher Evangelischer Kirchentag.
18108: HORKHEIMER,M. - Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Aus den Vorträgen und Aufzeichningen seit Kriegsende. Herausgegeben von Alfred Schmidt.
18545: HORNEY,K. - Onze innerlijke conflicten.
18232: HOSINSKI,TH.E. - Wat gebeurt er in Gods naam ? Een nieuwe kijk op wereld, God en religie vanuit het procesdenken van Alfred North Whitehead.
16954: HOTTOIS,G., VAN DEN BOSSCHE,M., WEYEMBERGH,M. - Richard Rorty. Ironie, politiek en postmodernisme.
486: HOUGH,S. - Nietzsche's Noontide Friend. The Self as Metaphoric Double.
18389: HUBBELING,H.G. - Principles of the Philosophy of Religion.
18407: HÜBNER,K. - Die Wahrheit des Mythos.
18809: HUME,D. - A Treatise of Human Nature. Second Edition.Edited with text revised and notes by P.H. Nidditch. Analytical Index by L.A. Selby-Bigge.
16164: HUME,D. - Enquiries concerning the Human Understanding and concerning the Principles of Morals. Edited with an Introduction by L.A. Selby-Bigge.
16298: HUME,D. - Het menselijk inzicht. Een onderzoek naar het denken van de mens.
14427: HUME,D. - The Natural History of Religion. Edited with an introduction by H.E. Root.
18395: HUNT,TR. - The Frock-Coated Communist. The Revolutionary Life of Friedrich Engels.
18819: HURKENS,M. - Een kwestie van smaak. Kant-tekeningen bij Nietzsche (diss.)
14324: HUSAIN,M. - Ontology and the Art of Tragedy. An Approach to Aristotle's Poetics.
176: HUSSERL,E. - Introduction to the Logical Investigations. Translated with Introductions by P.J..Bossert and C.H. Peters.
15098: HUSSERL,E. - Over de oorsprong van de meetkunde. Vertaald door J. Duytschaever. Ingeleid en geannoteerd door R. Boehm.
17711: HUSSERL,E. - Philosophie der Arithmetik. Mit ergänzenden Texten (1890 - 1901) herausgegeben von Lothar Eley.
15096: HUSSERL,E. - Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik.
18533: HUTH,W. - Glaube, Ideologie und Wahn. Das Ich zwischen Realität und Illusion.
16774: IBN ZABARA,J. - Reis met de duivel.
841: IGNATIEFF,M. - Isaiah Berlin.A Life.
12653: IGNATIEFF,M., ACHTERHUIS,H. E.A. - Mensenrechten en terreur.
13963: IGNATIEFF,M. - De rechtenrevolutie.
18065: IHDE,D. / RICOEUR. - Hermeneutic Phenomenology. The Philosophy of Paul Ricoeur. Foreword by Paul Ricoeur.
15858: IJSSELING,H. (RED.) - Friedrich Nietzsche.
2401: IRIGARAY,L. - Speculum de l'autre femme.
16455: IRIGARAY,L. - En de een beweegt niet zonder de ander.
8981: IRIGARAY,L. - Ce sex qui n'en est pas un.
16556: IRIGARAY,L. - Renaissance. Drie teksten van Luce Irigaray vertaald en becommentarieerd.
18606: ISRAEL,J. / LEEMANS,I, STUURMAN,S EN TERPSTRA,M. - Gedachtevrijheid versus godsdienstvrijheid. Een dilemma van de Verlichting. (Thomas More Lezing 2006).
18022: ITZKOFF,S.W. - Ernst Cassirer: Scientific Knowledge and The Concept of Man.
18027: JAEGER,W. - Paideia. The Ideals of Greek Culture. Three volumes: I. Archaic Greece. The Mind of Athens; II. In Search iof the Divine Centre; III. The Conflict of Cultural Ideals in the Age of Plato.
18370: JAFFÉ,G. - Drei Dialoge. Über Raum, Zeit und Kausalität.
18340: JAMES,W. - Pragmatism and other writings. Edited with an introduction and notes by G. Gunn.
17971: JAMES,W. - Varianten van religieuze beleving.
13340: JAMES,W. - The Meaning of Truth. A Sequel to "Pragmatism".
16135: JANAWAY,CH. - Schopenhauer.
7744: JANIK,A. & TOULMIN,ST. - Wittgenstein's Vienna.
11097: JANKELEVITCH,VL. - Kann man den Tod denken ? Aus dem Franzosischen von Jurgen Brankel. Mit einer Einfuhrung in leben und Werk Jankelevitch.
14503: JANZ,C.P . (NIETZSCHE). - Friedrich Nietzsche. Complete biografie. In 2 delen in cassette.
10: JASPERS,K. - Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung.
18410: JASPERS,K. - Weltgeschichte der Philosophie. Einleitung. Aus dem Nachlass Herausgegeben von Hans Saner.
18411: JASPERS,K. - Derr philosophische Glaube angesichts der Offenbarung.
18409: JASPERS,K. - Die grossen Philosophen. Nachlass 1: Darstellungen und Fragmente. Herausgegeben von Hans Saner. Nachlass 2: Fragmente. Anmerkungen. Inventar. Herausgegeben von Hans Saner.
4091: JASPERS,K. - Die grossen Philosophen.
13452: JASPERS,K. - Notizen zu Martin Heidegger. Herausgegeben von Hans Saner.
18408: JASPERS,K. - Die grossen Philosophen. Erster Band (Sokrates, Buddha, Konfuzius, Jesus, Plato, Augustin, Kant, Anaximander, Heraklit, Parmenides, Plotin, Anselm, Spinoza, Laotse, Nagarjuna).
5473: JASPERS,K. - Platoon.
8843: JASPERS,K. - The Great Philosophers, Volume II: Anaximander, Heraclitus, Parmenides, Plotinus, Lao-Tzu, Nagarjuna. Edited by Hannah Arendt.
2767: JOERGENSEN,J. - The Development of Logical Empiricism. International Encyclopedia of Unified Science, Vol.II Number 9.
16296: JOERGENSEN,J. - The Development of Logical Empiricism.
18378: JOHNSON,A.H. - Experiental realism.
16914: JONG,W.R. DE - De semantiek van John Stuart Mill (diss.)
10190: KALLSCHEUER,O. U.A. - Peter Sloterdijks Kritik der zynischen Vernunft.
18523: KALSBEEK,L. - Van christen tot antichrist. Uit het leven en denken van Nietzsche en over zijn invloed op de moraal.
326: KAMPHUIS,J. - Nietzsche in Nederland. (m.n. invloed op H. Marsman, Menno ter Braak en Maarten 't Hart.)
11102: KANDINSKY,W. - Über das Geistige in der Kunst.
13910: KANDINSKY,W. - Essays uber Kunst und Kunstler.
32: KANT,I. - Kritik der reinen Vernunft
17839: KANT,I. - Critique of Pure Reason.
15318: KANT,I. - Kritik der Urteilskraft. Herausgegeben von W. Weischedel.
3739: KANT,I. - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
17625: KANT,I. - De idee der geschiedenis. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door B. Delfgaauw.
17595: KANT,I. - Over schoonheid. Ontledingsleer van het schone.
18046: KANT,I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können.
5513: KANT,I. - Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft.
17627: KANT,I. - Over filosofie. De eerste inleiding tot de Ktitik der Urteilskraft. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door B. Raymaekers.
10948: KANT,I. - Kritik der Urteilskraft. Herausgegeben von Karl Vorlander.
6647: KANT,I. - Kritik der reinen Vernunft.
18510: KANT,I. - Kritik der praktischen Vernunft. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Werkausgabe Band VII.Herausgegeben von W. Weischedel.
18210: KANT,I. - Kritik der reinen Vernunft.
18535: KANT,I. - Kritik der praktischen Vernunft. Kritik der Urtheilskraft. Kants Werke. Akademie Textausgabe.
12438: KANT,I. - Briefe (1749-1802). Herausgegeben unf eingeleitet von Jurgen Zehbe.
12526: KANT,I. - Religion within the limits of reason alone. Translated with an Introduction and Notes by Th.M. Greene and H.H.Hudson; with an Essay The Ethical Signifiance of Kant's "Religion" by J. Silber.
19021: KANT,I. - Kritik der reinen Vernunft; Kritik der praktischen Vernunft; Kritik der Urteilskraft.
13219: KANT,I. - Kritik der praktischen Vernunft. Herausgegeben von Karl Vorlander.
14450: KANT,I. - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Mit einer Einleitung herausgegeben von Bernd Kraft und Dieter Schonecker.
18045: KANT,I. - Kritik der praktischen Vernunft. Herausgegeben von Karl Vorländer.
18053: KANT,I. - Critique of Pure Reason. Translated by Norman Kemp Smith.
18509: KANT,I. - Die drei Kritiken in ihrem Zusammenhang mit dem Gesamtwerk. Mit verbindenden Text zusammengefasst von R. Schmidt.
18332: KASANMOENTALIB,S. / VON WEIZSÄCKER. - De dans van leven en dood. De Gestaltkreis van Viktor von Weizsäcker in zijn wetenschapshistorische en filosofische context.
18218: KEILSON,H. - Dagboek 1944.
495: KEMBLE,E.C. - The Fundamental Prinsiples of Quantum Mechanics with Elementary Applications.
9036: KENNY,A. - Aquino.
15035: KENNY,A., MCGUINNESS,B., NYIRI,J.C., RHEES,R. VON WRIGHT,G.H. EDITED BY BRIAN MCGUINNESS. - Wittgenstein and his Times.
18738: KENNY,A. - The Rise of Modern Philosophy. A New History of Western Philosophy Volume 3.
12301: KERKHOF,B., KUIJLEN,W.VAN DER, LINSSEN,J. (RED.) - Kritiek als politieke stellingname m(o.a. over Foucault, Kant, Adorno e.a.)
16718: KERKHOF,A.J. - De mens is een angstig dier. Adam Smith's theorie van de morele gevoelens.
17926: KESEL,M.DE - Auschwitz mon amour. Over Shoah, fictie en liefde.
11267: KESSELS,J. - Geluk en wijsheid voor beginners.
17410: KEULARTZ,J. - De verkeerde wereld van Jurgen Habermas.
16818: KEYSERLING,A. / MACH, CARNAP, WITTGENSTEIN. - Der Wiener Denkstil (Mach, Carnap, Wittgenstein).
17765: KIERKEGAARD,S. - Of/of. Een levensfragment, uitgegeven door Victor Eremita.
17929: KIERKEGAARD,S. - Angst.
5550: KILEY,J.F. - Einstein and Aquinas: A Rapprochement.
15986: KINNEGING,A., HERT,P.DE & SOMERS,ST. (RED.) - Tocqueville, profeet van de moderne democratie.
18548: KIRCHHOFF,J. - Schelling.
496: KLINE,G.L. (ED.) - Alfred North Whitehead: Essays on his Philosophy.
16270: KNEALE,W. - On Having a Mind. The Sixteenth Arthur Eddington Memorial Lecture, 9 nov.1962.
18117: KNOL,J. / SPINOZA. - Spinoza uit zijn gelijkenissen en voorbeelden. Gesigneerd door de auteur.
18836: KOETSIER,T., VINTGES,K., SCHWAB,H. (RED.) - Word ik van filosofie een beter mens ?
14: KOFMAN,S. - Camera Obscura of Ideology.
12886: KOLAKOWSKI,L. - Essays.
18546: KONINGSVELD,H. EN MERTENS,J. / HABERMAS. - Communicatief en strategisch handelen. Inleiding tot de handelingstheorie van Habermas.
18824: KORSGAARD,CH.M. - Creating the Kingdom of Ends.
18828: KORSGAARD,CH.M. - The Sources of Normativity.
842: KOTTMAN,K.A. - Law and Apocalypse: The Moral Thought of Luis de Leon. (1527 ? - 1591)
2766: KRAFT,V. - Der Wiener Kreis. Der Ursprung des Neopositivismus. Ein Kapitel der jüngsten Philosophiegeschichte.
15153: KRISTELLER,P.O. - Renaissance Thought and its Sources.
17044: KRISTEVA,J. - De vreugde van Giotto. Nawoord van Marga van Mechelen.
16816: KRISTEVA,J. - La révolution du langage poétique.
17859: KRISTEVA,J. - Histoires d'amour.
18392: KROP,H. EN OENEN,G.VAN (RED.) - John Stuart Mill.
18906: KROP,H. - Spinoza. Een paradoxale icoon van Nederland.
7657: KUHN,TH.S. - The Structure of Scientific Revolutions. Second Edition, Enlarged.
2297: KUHN,TH.S. - De noodzakelijke spanning. Traditie en vernieuwing in de wetenschap.
10311: KUHN,TH.S. - The Structure of Scientific Revolutions. Second Edition. Enlarged.
2200: KUNDERA,M. - Jacques en zijn meester. Hommage aan Denis Diderot.
8926: KUYPERS,K. E.A. - Encyclopedie van de filosofie.
17132: KUYPERS,K. E.A. - Encyclopedie van de filosofie.
13347: KWAKMAN,S. - The Beginnings of Philosophy. On the apodictic way to the object of transcendental experience in the philosophy of Edmund Husserl.
16034: KWANT,R.C. - Structuralisten en structuralisme (o.a Lacan en Foucault).
141002: LAAN,K.TER / KEIJSPER,CH. (REDACTIE). - K. ter Laan's Multatuli Encyclopedie.
17960: LACAN,J. - The four fundamental concepts of psycho-analysis. Edited by J-A. Miller.
14832: LACOUTURE,J. - Montesquieu. Les Vendanges de la Liberte.
18353: LALANDE,A. - Vocabulaire technique et critique de la philosophie.
18405: FUNG YU-LAN. - A History of Chinese Philosophy. Volume I. The Period of the Philosophers ( from the beginnings to circa 100 B.C.)
5551: LANG,M. - Wittgensteins Philosophische Grammatik. Entstehung und Perspektiven der Strategie eines radikalen Aufklärers.
15942: LANIGAN,R.L. - Speech Act Phenomenology. (Ex-library).
905129: LAPLANCHE,J. - L'inconscient et le ça. Problématiques IV.
10796: LASCARIS,A. EN WEIGAND,H. (RED.) - Nabootsing. In discussie met Rene Girard.
6649: LAURENT,J.W.A. - Friedrich Schleiermacher. Een denker in twee dimensies.
16842: LAW,ST. - Filosofische fitness. Een levendige introductie in helder denken. Met illustraties van Daniel Postgate. Vertaling Ronald Kuil.
18355: LECOURT,D. - Georges Canguilhem.
15121: LEEUWEN,E.VAN / (DESCARTES). - Descartes´ Regulae. De eenheid van heuristische wetenschap en zelfbewustzijn.
17309: LEEUWEN,T.M. - The Surplus of Meaning. Ontology and Eschatology in the Philosophy of Ricoeur )diss.'
18336: LEEZENBERG,M. (RED.) - Karl R. Popper.
17261: LEEZENBERG,M. - Karl R. Popper.
15227: LEEZENBERG,M. - Islamitische filosofie. Een geschiedenis.
8610: LEIBNIZ,G.W. - Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade. Monadologie. (Franzosisch-Deutsch).
16024: LEIBOWITZ,R. - Schoenberg and His School. The contemporary stage of the language of music.
16208: LEINFELLNER,E. AND W.,HALLER,R. A.O. (BOARD OF DIRECTORS). - Wittgenstein and his Impact on Contemporary Thought / Wittgenstein und sein Einfluss auf die gegenwartige Philosophie. Proceedings of the 2nd International Wittgenstein Symposium (1977 Kirchberg, (Austria).
16560: LEMAIRE,T. - De leeuwerik. Cultuurgeschiedenis van een lyrische vogel.
15980: LEMAIRE,T. - Binnenwegen. Essays en excursies.
7136: LEMBECK,K-H. - Einfuhrung in die phanomenologische Philosophie.
17629: LEON,L.DE - Over de namen van Christus. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Robert Lemm. (3 boeken in 2 delen).
6609: LEPORE,E. (ED.) - Truth and Interpretation. Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson.
8997: LESCOURRET,M-A. - Emmanuel Levinas.
15411: LÉVI-STRAUSS,CL. - Het wilde denken.
7677: LEVINAS,E. - Les imprevus de l'histoire.
5059: LEVINAS,E. - De Dieu qui vient a l'Idée.
17809: LEVINAS,E. - Discovering Existence with Husserl. Translated by R.A. Cohen and M.B. Smith.
903052: LEVINAS,E. - L'au-delà du verset. Lectures et discours talmudiques.
18325: LEVINAS,E. - Totalité et Infini. Essai sur l'extériorité.
11131: LEVINAS,E. - Nouvelles Lectures Talmudiques.
16732: LEVINAS,E. - De Dieu qui vient a l'idee.
11147: LEVINAS,E. - Neuf Lectures Talmudiques. Text in Hebrew.
11151: LEVINAS,E. - A l'heure des nations.
16808: LEVINAS,E. - Ethisch en oneindig. Gesprekken met Philippe Nemo.
2265: LIICEANU,G. - "Itinéraires d'une vie: E.M. Cioran. Suivi de ""Les continents de l'insomnie"", entretien avec E.M. Cioran."
5519: LINDBERG,D.C. - Pioniers van de westerse wetenschap. De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600vC. - 1450 nC.
17613: LINNÉ.C.VON - Nemesis Divina. Bezorgd en vertaald door Trudi de Vlaming-van Santen en Michael John Petry, ingeleid door J.M.M. de Valk.
12467: LLOYD,M. AND THACKER,A. - The Impact of Michel Foucault on the Social Sciences and Humanities.
17131: LOCK,G., GUNSTEREN,H.VAN, BALIBAR,E. - Sterke posities in de politieke filosofie.
16415: LOCKE,J. - Political Writings of John Locke. Edited and with an Introduction by David Wootton.
3769: LOCKE,J. - Of the Conduct of the Understanding. Edited with General Introduction, Historical and Philosophical Notes and Critical Apparartus by Paul Schuurman. (diss.)
17991: LOCKE,J. - An Essay Concerning HumaUntersuchungen zu Wittgenstein.n Understanding. Abridged and with Notes by A.S. Pringle-Pattison. Introduction by D. Collison
10313: LOCKE,J. - Two Treatises of Government.
13953: LOCKE,J. - An essay concerning human understanding. In two volumes. Edited with an introduction by J.W. Yolton.
16822: LOGI,G. EN SCHUITEMAKER,L. - Beeldende kunst filosofie.
17840: LONGINUS. - Over het verhevene. Vertaald door W.E.J. Kuiper, ingeleid door J.C. Kamerbeek.
7209: LONSBACH,R.M. - Nietzsche und die Juden. Ein Versuch.
16854: LOOPUIT,J. / MARX. - Karl Marx en zijne voorgangers. (Serie De Groote Denkers der Eeuwen).
14736: LOOSE,D. - De metaforiek van het rijk Gods bij Kant.
18513: LYCAN,W.G. (ED.) - Mind and Cognition. A Reader.
18524: LYONS,W. - Emotion.
14414: LYOTARD,J-F. - La condition postmoderne.
13959: LYOTARD,J-F. - Economie libidinale.
16928: MACH,E. - Natuurkunde, wetenschap en filosofie.
3708: MACH,E. - Erkenntnis und Irrtum. Skizzen zur Psychologie der Forschung.
16248: MACH,E. - Knowledge and Error. Sketches on the Psychology of Enquiry.
16145: MACH,E. - Natuurkunde, wetenschap en filosofie.
7168: MACHIAVELLI,M. - Het leven van Castruccio Castracani.
13411: MACHIAVELLI,N. - De heerser. Uit het Italiaans vertaald, ingeleid en toegelicht door Frans van Dooren.
10329: MADISON,G.B. - The Hermeneutics of Postmodernity. Figures and Themes.
989: MAFFIOLI,C.S. & PALM,L.C. (ED.) - Italian Scientist in the Low Countries in the XVIIth and XVIIIth Centuries. Invited Papers from the Congress in Utrecht in 1988 to commemorate the 350th anniversary of the publication of Galilei's Discorsi e dimonstrazioni matematiche intorno a due nuove
17325: MAKKREEL,R.A. - Dilthey. Philosopher of the Human Studies.
14816: MALABOU,C. ET DERRIDA,J. - Jacques Derrida. La contre-allee.
12894: MALCOLM,N. - Ludwig Wittgenstein. A Memoir. With a Biographical Sketch by G.H. von Wright.
14853: MALTHUS,TH.R. - Over bevolking. Vertaald door Dick Brummel en Stieneke Kamp.
16909: MANENSCHIJN,G. - Moraal en eigenbelang bij Thomas Hobbes and Adam Smith (diss.).
847: MANNHEIM,K. - Diagnose van onze tijd.
15974: MARCUSE,H. / POPPER,K. - Sociale revolutie / sociale hervorming. Een confrontatie.
5219: MARION,J-L. - Cartesian Questions. Method and Metaphysics.
7697: MARKNER,R./WEBER,TH.(HG.) - Literatur uber Walter Benjamin. Kommentierte Bibliographie 1983-1992.
2176: MARTIN,A.VON - Nietzsche und Burckhardt. Zwei geistige Welten im Dialog.
18837: MARTINICH,A.P. - Hobbes. A Biography.
18207: MARX,K. - Het kapitaal. Kritiek van de politieke economie. Deel I Het productieprocs van het kapitaal.
16963: MARX,K. / ENGELS,F. - Manifest der kommunistische partij.
17827: MARX,K. - Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Drei Bände (Produktionsprozess, Zirkulationsprozess, Gesammmtprozess der kapitalistischen Produktion).
18360: MAULNIER,TH. - Le sens des mots.
14727: MAURER,R., TONGEREN,P.VAN, HELSLOOT,N. A.O. - New Nietzsche Studies. The Journal of the Nietzsche Society.
18312: MEERBEECK,P.J.VAN / DODOENS. - Recherches historiques et critiques sur la vie et les ouvrages de Rembert Dodoens (Dodonaeus).
14863: MEIJSING,M.A.M.M. - Mens of machine ? Het lichaam - geest probleem in de cognitieve psychologie (diss.).
15073: MEINONG,A. - Uber Moglichkeit und Wahrscheinlichkeit. Beitrage zur Gegenstandstheorie und Erkenntnistheorie.
12896: MELIS,K. - Bewaarplaatsen van het humane. Essays over de menselijke waardigheid.
880: MELSEN,A.G.M.VAN - Het wijsgeerig verleden der atoomtheorie.
17006: MELZER,A.M. - The Natural Goodness of Man. On the System of Rousseau's Thought.
18406: MEREDITH,M. - Afrika. De bron van ons bestaan.
165: MERKER,B. - Selbsttauschung und Selbsterkenntnis. Zu Heideggers Transformation der Phanomenologie Husserls.
549: MERLEAU-PONTY,M. - La structure du Comportement.
3091: MERLEAU-PONTY,M. - Maurice Merleau-Ponty a la Sorbonne. Résumé de ses cours établi par ses étudiants et approuvépar lui-même.
18359: MERLEAU-PONTY,M. - Phénoménologie de la perception.
18164: MERLEAU-PONTY,M. - Sense and Non-Sense. Translated, with a Preface, by H.L. Dreyfus & P.A. Dreyfus.
14025: MERLEAU-PONTY,M. - Lof der wijsbegeerte.
18356: MERLEAU-PONTY,M. - La structure du comportement. Précédé de Une philosophie de l'ambiguïté par Alphons Waelhens
18540: MESCHKOWSKI,H. - Wandlungen des mathematischen Denkens, Eine Einführung in die Grundlagenproblemen der Mathematik. Mit 30 Abbildungen und einem Vorwort zur Neuausgabe.
18541: MESCHKOWSKI,H. - Was wir wirklich wissen. Die exakten Wissenschaften und ihr Beitrag zur Erkenntnis.
16821: METZ,CH. - De beeldsignifikant. Psychoanalyse en film.
13599: METZ,CH. / KUYPER,E.DE E.A. - Twee titels: 1. Metz: De beeldsignifikant. Psychoanalyse en film. 2. Seminar Semiotiek van de film. Over Christian Metz.
1115: MEYER,M. - Ernst Jünger.
18363: MEYER,H. - Le rôle médiateur de la logique. Étude métathéorique.
259: MILL,J.S. - A System of Logic Ratiocinative and Inductive. Being a Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation.Collected Works of J.S. Mill, Vol.VII and VIII. Vol.VII: Books I-III, Vol.VIII: Books IV-VI and Appendices. Ed
14405: MILL,J.S. - The Logic of the Moral Sciences. With an introduction by A.J. Ayer.
18539: MILL,J.S. - Autobiography.
16106: PICO DELLA MIRANDOLA. - On the Dignity of Man. On Being and the One. Heptaplus.
19023: MONK,R. - Ludwig Wittgenstein. The Duty of Genius.
16719: MONNICH,C.W. - Koningsvanen. Latijns-christelijke poezie tussen Oudheid en Middeleeuwen 300-600.
18358: MONOD,J. - Le hasard et la nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne.
17238: MONTAIGNE,M.DE - Over de ervaring.
18327: MOORE,G.E. - Principia Ethica.
2982: MORE,TH. - Utopia.
10199: MORIN,E. - Le paradigma perdu: la nature humain.
10200: MORIN,E. - "La methode Tome I. La Nature de la Nature; Tome II.La Vie de la Vie."
18366: MORIN,E. - La Méthode. 2.La Vie de la Vie.
2988: MORRIS,CH. - Western Political Thought Vol.I: Plato to Augustine.
15045: MOUNCE,H.O. / (WITTGENSTEIN). - Wittgenstein's Tractatus. An Introduction.
18219: MOYAERT,P. - Opboksen tegen het inerte. De doodsdrift bij Freud.
17723: MOYAERT,P. - Ethiek en sublimatie. Over De ethiek van de psychoanalyse van Jacques Lacan.
16631: MUMFORD.L. - Four titels (belonging together): I.Technics and Civilization, II.The Culture of Cities, III.The Condition of Man, IV.The Conduct of Life.
836: MUNK,R. EN HOOGEWOUD,F.J. - Joodse filosofie tussen rede en traditie. Feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van dr. H.J. Heering.
17972: MUNK,R. EN HOOGEWOUD,F.J. (RED.) - Joodse filosofie tussen rede en traditie. Feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van Prof.Dr. H.J. Heering.
15105: MURALT,A.DE - L'Idee de la Phenomenologie. L'exemplarisme husserlien.
16956: MURRAY,M. - Modern Critical Theory: A Phenomenological Introduction.
15112: NADLER,ST.M. - Arnauld and the Cartesian Philosophy of ideas.
8800: NAESS,A. - Scepticism.
18934: NANCY,J-L. - The Creation of the World or Globalization.
18543: NASAR,S. - A Beautiful Mind. A Biography of John Forbes Nash.
18833: NESTE,F.VAN, TAELS,J., COOLS,A. (RED.) - Van klinische ethiek tot biorecht.
3066: NICHOLS,M.P. - Socrates and the Political Community. An Ancient Debate.
18049: NIEBUHR,R.R. - Schleiermacher on Christ and Religion. A New Introduction.
10315: NIEROP,M.VAN, VALL,R.VAN DE, SCHOOT,A.VAN DER (RED.) - Mooie dingen. Over de esthetica van het object.
19047: NIETZSCHE,F. - Afgodenschemering. Of hoe men met de hamer filosofeert. Vertaald, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Hans Driessen.
18225: NIETZSCHE,F. - God is dood. Een bloemlezing. Geselecteerd, vertaald, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Hans Driessen.
13591: NIETZSCHE,F. - De kaken van mijn tijd. Aforismen uit zijn werk. Verzameld door Gerd de Ley.
14756: NIETZSCHE,F. - Ecce Homo. Hoe iemand wordt wat hij is.
17580: NIETZSCHE,F, - Menselijk, al te menselijk. Een boek voor vrije geesten.
17583: NIETZSCHE,F, - Voorbij goed en kwaad. Voorspel van een filosofie van de toekomst.
18903: NIETZSCHE,F. - Oneigentijdse beschouwingen.
11047: NIETZSCHE,F. - Werke. In 5 Banden. Herausgegeben von Karl Schlechta.
12773: NIETZSCHE,F. - Genealogia de la moral. (Edicion Integra)
11069: NIETZSCHE,F. - Fruhe Schriften, (1854 - 1869), 5 Banden. Herausgegeben von Mette,H.J., Schlechta,K., Koch,C.
16369: NIETZSCHE,F. - Nagelaten fragmenten. Deel 4 juli 1882 - wintet 1883/84. Teksteditie en annotatie door Giorgio Colli en Mazzino Montinari. Vertaald door Michel van Nieuwstadt.
18732: NIETZSCHE,F. - Waarheid en cultuur. Een keuze uit het vroege werk.
16038: NISHITANI,K. - Was ist Religion ?
7210: NOLTE,E. - Nietzsche und der Nietzscheanismus.
47: NOXON,J. - Hume's Philosophical Development. A Study of his Methods.
13619: NOZICK,R. - Invariances. The Structure of the Objective World.
12513: NUCHELMANS,G. - Judgment and Proposition. From Descartes to Kant.
16923: NUCHELMANS,G. - Taalfilosofie. Een inleiding.
18624: NUSSBAUM,M. - Oplevingen van het denken. Over de menselijke emoties. Vertaald door Patty Adelaar.
18852: NUSSBAUM,M. - The Fragility of Goodness. Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy. Updated and Revised Edition.
16218: NUSSBAUM,M.C. WITH RESPONDENTS (APPIAH,K.A., GLAZER,N. PUTNAM,H, TAYLOR,CH. A.O.) - For Love of Country. Debatting the Limits of Patriotism.
16219: NUSSBAUM,M. - Politieke dieren: Aristoteles over de natuur en het menselijk bedrijf.
17239: NUSSBAUM,M. - Wat liefde weet. Emoties en moreel oordelen.
15147: OCKHAM,W. - Predestination, God's Foreknowledge and Future Contingents. Translated with an introduction, notes and appendices by M. McCord Adams and N. Kretzmann.
10021: OFFERMANS,C., PRIOR,F. - De estetiese teorie van Adorno en Benjamin. Een inleiding.
16345: OGER,E. - Jacques Derrida.
10118: OKRENT,M. - Heidegger's Pragmatism. Understandin, Being and the Critique of Metaphysics.
15110: OKSENBERG RORTY,A.(ED.) / (DESCARTES). - Essays on Descartes' Meditations.
16136: ONFRAY,M. - Antieke wijsgeren. Vertaald door Anne van Straaten.
18739: ONFRAY,M. - Theorie van het verliefde lichaam. Naar een zonnige erotiek.
11252: OOMEN,P.M.F. - Doet God ertoe ? Een interpretatie van Whitehead als bijdrage aan een theologie van Gods handelen.
17224: OOSTERLING,H. & PRINS,A.W. (RED.) - La chair. Het vlees in filosofie en kunst.
10440: OPDEBEECK,H.J. (ED.) - The Foundation and Application of Moral Philosophy. Ricoeur's Ethical Order.
16955: ORANJE,L. - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Schleiermachers "Dialektik".
169: OTT,H. - Martin Heidegger. Unterwegs zu einer Biographie.
8664: OTT,H. - Martin Heidegger. A Political Life.
199: OTTO,R. - Sünde und Urschuld. Und andere Asufsätze zur Theologie.
18848: PABST BATTIN,M. - The Least Worst DEath. Essays in Bioethics on the End of Life.
7696: PADE,M. (ED.) - Renaissance Readings of the Corpus Aristotelicum.
8319: PAINE,TH. - Rights of Man, Common Sense. And other Political Writings. Edited with an Introduction and Notes by Mark Philp.
15618: PAINE,TH. - Rights of Man.
18538: PALEY,W. - View of the Evidences of Christianity. In three parts.
9015: PANHUYSEN,G.E.M. - Het ei van Freud. Over de bijdrage van medische heuristieken aan geboorte en groei van de psychoanalyse (diss.)
14751: PANNEKOEK,A. - Lenin als Philosoph. Mit einer Rezension von Karl Korsch und einer Einleitung von Paul Mattick. Herausgegeben von Alfred Schmidt.
16929: PASCAL,B. - Gedachten over de godsdienst.
8245: PASLEY,M. (ED.) - Nietzsche. Imagery & Thought.
14705: PATER,W.A.DE - Filosofische taalanalyse in Engeland na 1900.
18044: PATON,H.J. / KANT. - Kant's Metaphysic of Experience. A Commentary on the first half of the Kritik der reinen Vernunft. Volume 2.
16425: PATTYN,B. - Het verlaten gevoel. De actuele betekenis van Plato's bekommernissen.
18521: PEACOCKE,CH. - Thought: An Essay on Content.
16780: PEARL,CH. - Rasji. Een middeleeuws joods denker.
18636: PEETERS,R., WIT,TH.DE E.A. / ARENDT. - Hannah Arendt Cahier 1.
19030: PEGIS,A.CH. / AQUINAS. - St Thomas and the Problem of the Soul in the Thirteenth Century.
11232: PEIRCE,CH.S. - Selected writings (Values in a Universe of Chance). Edited with an Introduction and Notes by Rh.P. Wiener.
15181: PEIRCE,S. - Selected Writings: Values in a Universe of Chance. Edited with an Introduction and Notes by Philip P. Wiener.
8102: PELCZYNSKI,Z.A. (ED.) - Hegel´s Political Philosophy. Problems and Perspectives.
17858: PEPERZAK, A.T. / LEVINAS. - Ethics as First Philosophy. The Signifiance of Emmanuel Levinas for Philosophy, Literature and Religion. Edited and with an Introduction by A.T. Peperzak.
18088: PETRY,M.J., SPERNA WEILAND,J EN KROP,H. (RED.) EN SIGER VAN BRABANT, BURIDAN, VAN INGHEN, AGRICOLA, ERASMUS, COORNHERT, HUGO DE GROOT, VOSSIUS, HEMSTERHUIS DOOYEWEERD E.V.A. - Geschiedins van de wijsbegeerte in Nederland. In twintig delen. En Themanummer van het Alg.Ned.Tijdschrift voor Wijsbegeerte gewijd aan deze filosofen.
8261: PEURSEN,C.A.VAN - Ludwig Wittgenstein. An Introduction to his Philosophy.
18373: PEURSEN,C.A. - Ludwig Wittgenstein.
16915: PEURSEN,C.A. - Na het postmodernisme. Van metafysica tot filosofisch surrealisme.
18520: PIATELLI-PALMARINI,M. - Inevitable illusions. How mistakes of reason rule our minds.
18052: PLANT,R. - Hegel.
19044: PLATO. - Verzameld werk, Nieuwe geheel herziene uitgave van de vertaling van Xaveer de Win; Deel III: Alcibiades I, De Staat, De Staatsman, Critias.
17620: PLATO. - De jacht op de sofist. Plato's reactie op Herakleitos en Parmenides in enige capita selecta. Ingeleid, vertaald en van commentaar voorzien door Job van Eck.
18335: PLATO. - Charmides, Lysis, Menoon.
18338: PLATO. - Phaidros, Phaidoon. Vervoering en onsterfelijkheid van de ziel.
18923: PLATO. - Verzameld werk. Drie delen. Vertaling van Xaveer de Win.
9228: PLATO. - Theaitetos. Philebos. Verzameld werk del 9.
16852: PLATO. - The Republic.Translated with an Introduction by Desmond Lee. Second Revised Edition.
17842: PLATO. - Verdedigingsrede van Sokrates. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld.
18927: PLATO. - Verzameld werk. Vijf delen. Vertaling van Xaveer de Win.
17040: PLATO. - Verzameld werk. Vijf delen in cassette. Vertaling van Xaveer de Win.
16801: PLATO / DECORTE,J. (INLEIDING EN TOELICHTING) - De uitgelezen Plato.
18603: PLOTINOS. - Over schouwing & Tegen de gnostici. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Th.G.Sinnige.
12938: PLUTARCHUS. - Huwelijk. Moraal en praktijk. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door H.L.van Dolen.
13825: POINCARE,H. - Wetenschap en hypothese.
12548: POINCARE,H. - Een nacht vol opwinding. Een keuze uit de filosofische essays.
18131: POINCARÉ,H. - Science and Hypothesis. With a Preface by J.Larmor.
16781: POORTHUIS,M. - Hamer op de rots. Artikelen over teksten en hun uitleg in jodendom en christendom.
13464: POPPER,K.R. - The open society and its ennemies. Vol.I The spell of Plato; Vol.II The high tide of prophecy: Hegel, Marx and the aftermath.
10218: POPPER,K.R. - Conjectures and Refutations. The Growth of Scientific Knowledge.
5902: POPPER,K.R. - De vrije samenleving en haar vijanden. Deel 1. De betovering door Plato; Deel 2. De springvloed van profetie, Hegel en Marx.
17957: POPPER,K.R. - De armoede van het historicisme.
18536: POPPER,K. - Logik der Forschung.
14438: POPPER,K.R. - The Poverty of Historicism.
17193: POTT,H. - De liefde van Alcibiades. Over de rationaliteit van emoties.
14139: POTT,H.J. - Pessimisme als filosofie. Inleiding tot het denken van Arthur Schopenhauer.
15361: PUTNAM,H. - Philosophy of Logic.
18341: PUTNAM,H. - Meaning and the moral sciences.
16920: PUTNAM,H. - The Many Faces of Realism.The Paul Carus Lectures.
12961: QUINE,.W.V. - Quintessenties. Een bij vlagen filosofisch abc.
19016: QUINE,W.V. - Elementary Logic. Revised Edition.
15186: QUINE,W.V. - Quiddities. An Intermittently Philosophical Dictionary.
16720: QUISPEL,G. (RED.) - Gnosis. De derde component van de Europese cultuurtraditie.
16784: QUISPEL,G. - Gnosis. Sonderdruck aus: Die Orientalischen Religionen im Römerreich.
18237: RADEMAKERS,L. - Filosofie van de vrije tijd.
18367: RADKAU,J. - Max Weber. Die Leidenschaft des Denkens.
14453: RAWLS,J. - A Brief Inquiry into the Meaning of Sinn & Faith. With "On my owm Religion". Edited by Thomas Nagel.
17311: REAGAN,CH.E. (ED.) - Studies in the Philosophy of Paul Ricoeur.
18350: REEVES,R. - John Stuart Mill.Victorian Firebrand.
14749: REICH,W. - Sexualiteit en Nieuwe Cultuur. Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens.
16052: REICH-RANICKI,M. - De kwestie Heine.
16205: REICHENBACH,H. - Selected Writings, 1909 - 1953. Volume One and Two. Edited by Maria Reichenbach and Robert S. Cohen.
8217: REICHERT,H.W. - Friedrich Nietzsche's Impact on Modern German Literature. Five Essays.
17823: REIJMERINK,J. - Honger naar het absolute. Beschouwingen over dichters als grensgangers.
18063: RICOEUR,P. - History and Truth. Translated, with an Introduction by Ch.A. Kelbley.
17969: RICOEUR,P. - Wegen van de filosofie. Structuralisme - psychoanalyse - hermeneutiek.
18058: RICOEUR,P. - The Rule of Metaphor. Multi-disciplinary studies of the creation of meaning in language.
18061: RICOEUR,P. - Hermeneutics and the human sciences. Essays on language, action and interpretation. Edited, translated and introduced by J.B. Thompson.
18060: RICOEUR,P. - Interpretation Theory: Discourse and The Surplus of Meaning.
18902: RICOEUR,P. - Kwaad en bevrijding. Filosofie & theologie van de hoop. Hermeneutische artikelen, ingeleid door Ad Peperzak.
16609: RIEDEL,M. - Studien zu Hegels Rechtphilosophie.
3548: RIESMAN,D. WITH N. GLAZER AND R. DENNEY. - The Lonely Crowd. Abridged edition with a new preface.
16906: RIJK,L.M.DE - Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing.
18532: RITSCHEID,H. - Die Wahrheit ist persönlich.
16456: RITTER,H. ET SCHULTE NORDHOLT,A. (EDS.) - La Revolution dans les lettres.
18362: ROAZEN,P. - La saga freudienne.
18076: ROBERTS,D.E. - Existentialism and Religious Belief (Pascal, Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Jaspers, Marcel).
10025: ROBERTS,J. - Walter Benjamin.
18357: RODITI,G. - L'esprit de perfection.
17141: ROELS,A.B. - Logisch denken.
15173: ROGERS,B. / (AYER). - A.J. Ayer. A Life.
10407: RORTY,R. / VATTIMO,G. - The Future of Religion. Edited by S. Zabala.
15521: RORTY,R. - Heidegger, Wittgenstein en pragmatisme. Essays over post-analytische en post-nietzscheaanse filosofie.
15522: RORTY,R., RAJCHMAN,J., ANKERSMIT,F. E.A. - De asceet, de tolk en de verteller. Richard Rorty en het denken van het westen.
12371: ROSENZWEIG,F. - De Ster van de Verlossing. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.P.J. van Ligten. Verschenen in het jaar van de Schepping 5760.
12334: ROUSSEAU,J-J. - Du contrat social ou Principes du droit politique.
17994: ROUSSEAU,J-J. - Les Rêveries du promeneur solitaire. Edition illustrée.
9011: ROUSSEAU,J-J. - Les Reveries du promeneur solitaire. Texte etablie, avec introduction, notes et releve de variantes par Henri Roddier. Edition illustree.
7804: ROUSSEAU,J-J. - "The Social Contract and Discourses (The Arts and Sciences; The Origin of Inequility; On Poltical Economy; The General Society of the Human Race). Translated and Introduction by G.D.H. Cole."
17821: ROUSSEAU,J-J. - Het maatschappelijk verdrag. Of Beginselen van staatsrecht.
18130: ROUSSEAU,J-J. - Vertoog over de ongelijkheid.
18821: ROUSSEAU,J-J. - Vertoog over de ongelijkheid.
15403: ROZEMOND,K. - De laatste filosoof. Testament van een denker.
15620: RUIKES,P.W. - Samenzweringen en intriges tegen Octavianus Augustus Princeps. (Indagationes Noviomagenses ad res antiquas spectantes III)
18512: RUNIA,K. - Schuldig hoezo ? Over schuld en vergeving.
15806: RUPRECHT,E. UND A. (HRG.). - Tod und Unsterblichkeit. Texte aus Philosophie, Theologie und Dichtung vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Ausgewahlt und eingeleitet von Erich und Annemarie Ruprecht. Drei Bande: Band I. Von der Mystik des Mittelalters bis zur Aufklarung; Band II. Goethezeit und Romantik; Band III. Vom Realismus bis zur Gegenwart.
6673: RUSSELL,B. - Introduction to Mathematical Philosophy.
6071: RUSSELL,B. - Freedom and Organisation 1814-1914.
5412: RUSSELL,B. - Mysticism and Logic. And other essays.
6672: RUSSELL,B. - Our Knowledge of the External World. As a Field for Scientific Method in Philosophy.
17925: RUSSELL,B. - De verovering van het geluk.
6004: RUSSELL,B. - Huwelijk en moraal.
15320: RYLE,G. - The Concept of Mind..
18330: SAFRANSKI,R. - Nietzsche. Biographie seines Denkens.
13548: SAFRANSKI,R. - Wieviel Globalisierung vertragt der Mensch ?
7467: SAINSBURY,M. - Russell. The Arguments of the Philosophers.
18107: SAINT-SIMON,J.DE / BLOMMESTIJN,H. - Spel van liefde. Het loflied van de blinde mysticus Jean de Saint-Simon. Jean de Saint-Simon. Inleiding en commentaat van Hein Blommestijn. Vertaling van Sicco Spoelstra.
17857: SALMEN,J. - Immanuel Kants Lehre und ihre Auswirkungen.
2112: SARTRE,J-P. - Een kwestie van methode.
17820: SARTRE,J-P. - Baudelaire.
17189: SARTRE,J-P. - De Heilige Genet. Martelaar en komediant.
17596: SARTRE,J-P. - De heilige Genet. Martelaar en komediant.
18361: SARTRE,J-P. - Typhus. Scénario. Edition établie et présentée par Arlette Elkaïm-Sartre.
18109: SARTRE,J-P. - Magie en emotie. Schets van een theorie van de gemoedsbewegingen.
12409: SARTRE,J-P. - Magie en emotie. Schets van een theorie van de gemoedsbewegingen.
18508: SAYRE,K.M. - Cybernetics and the Philosophy of Mind.
18206: SCHAAP,S. - Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen.
16910: SCHAAP,S. - De verwerkelijking van de filosofie. De metafysische pretentie in het denken van Th. W. Adorno (diss.).
18810: SCHAIK,J.VAN (RED.) - Van Aristoteles tot Steiner. De metamorfose van het denken.
13216: SCHEER,L.VAN DER - Ongeregelde moraal. Dewey's ervaringsbegrip als basis voor een nieuwe gezondheidsethiek.
3649: SCHEFER,CH. - Platon und Apollon. Vom Logos zurück zum Mythos.
12318: SCHELER,M. - Die Wissensformen und die Gesellschaft. Gesammelte Werke Band 8.
12319: SCHELER,M. - Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung eines ethischen Personalismus. Gesammelte Werke Band 2.
16662: SCHILPP,P.A. (ED.) / MOORE. - The Philosophy of G.E. Moore (Moore's Autobiography; 19 Critical Essays; Moore's Reply to his Critics).
16293: SCHILPP,P.A. (ED.) / MOORE,G.E., STEVENSON,CH.L., FRANKENA,W.K. A.O. - The Philosophy of G.E. Moore.
15939: SCHMITT,CH.B. - Aristotle and the Renaissance. (Ex-library).
12551: SCHMITT,C. - Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie.
7264: SCHNEIDER,W. - Schopenhauer. Eine Biographie.
16569: SCHOPENHAUER,A. - Philosophie in Briefen. Herausgegeben von Angelika Hübscher und Michael Fleiter.
16231: SCHOPENHAUER,A. - De wereld een hel.
16269: SCHOPENHAUER,A. - Uber die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. Herausgegeben von Michael Landman und Elfriede Tielsch.
6605: SCHOPENHAUER,A. - De wereld een hel.
13213: SCHOPENHAUER,A. - Wat beschaving heet. Over recht, moraal en maatschappij.
18223: SCHOPENHAUER,A. - Wat beschaving heet. Over recht, moraal en maatschappij.
18224: SCHOPENHAUER,A. - Het nut van vrome leugens. Over godsdienst.
18627: SCHOPENHAUER,A. - De vrijheid van de wil. Gevolgd door Thomas Mann "Over Schopenhauer".
45555: SCHRAAG,S. / WITTE,C. - Texelaars in het leger van de paus. Het reisverslag van Cornelis Witte, zoeaaf van 1866-1868.
6574: PLATO SCHRIJVER. - Liefde. Onzekerheid. Rechtvaardigheid. Verstarring. Teksten gekozen en vertaald door Gerard Koolschijn.
18371: SCHRÖDINGER,E. - Die Natur und die Griechen.
16971: SCHULTE,J. (HRSG.) AND ISHIGURO, KENNY, MCGUINNESS A.O. - Texte zum Tractatus.
6641: SCHULTZ,U. - Kant, Immanuel
605: SCHURR,A. - Die Begründung der Philosophie durch Anselm von Canterbury.
18549: SCHWEITZER,A. - Kultur und Ethik. Sonderausgabe mit Einschluss von "Verfall und Wiederaufbau der Kultur".
5004: DUNS SCOTUS. - Het eerste beginsel. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. Peters.
18119: SCRUTON,R. / SPINOZA. - Spinoza.
15134: SEARLE,J. - Minds, brains and science. The 1984 Reith Lectures.
15133: SEARLE,J. - The Rediscovery of the Mind.
17855: SENECA,,L.A. - Vragen en antwoorden (dialogen). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Verhoeven.
18602: SENECA,L.A. - Vragen en antwoorden (dialogen). Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door C. Verhoeven.
16283: SERRURIER,C. - Descartes. Leven en leer. Met portret.
4109: SHIELDS,CH. (ED.) - The Blachwell Guide to Ancient Philosophy.
904444: SICHERE,B. - Merleau-Ponty ou le corps de la philosophie.
5109: SIMMEL,G. - Schopenhauer and Nietzsche. Translated by H. Loiskandl, D. Weinstein and M. Weinstein.
17324: SIMONDON,G. - Cours sur la Perception (1964-1965). Preface de Renaud Barbaras.
10244: SIMONS,A. - Het groteske van de taal. Over het werk van Michail Bachtin.
9251: SINNIGE,TH.G. - Matter and Infinity in the Presocratic Schools and Plato.
14502: SJKLOWSKIJ, JAKOBSON, EJCHENBAUM, TYNJANOW. - Russies formalisme.
12386: SKINNER,B.F. - Over gedrag. Vertaling van M. de Winter en M.Op den Camp. Keuze, inleiding en annotaties W. van Hoorn en Th.Verhave.
18348: SKORUPSKI,J.(ED.) / MILL. - The Cambridge Companion to Mill.
18067: SKOUSGAARD,ST. / RICOEUR. - Language and the Existence of Freedom: A Study in Paul Ricoeur's Philosophy of Will.
2186: SLOTERDIJK,P. - Kritik der zynischen Vernunft. Erster und zweiter Band.
16534: SLOTERDIJK,P. - Falls Europa erwacht. Gedanken zum Programm einer Weltmacht am Ende des Zeitalters ihrer politischen Absence.
10134: SLOTERDIJK,P. - Im selben Boot. Versuch uber die Hyperpolitik.
10189: SLOTERDIJK,P. (HRSG.) - Vor der Jahreswende: Berichte zur Lage der Zukunft. Erster und Zweiter Band.
17908: SLOTERDIJK,P. - Mediatijd. Vertaling Paul Beers en Hans Driessen.
17907: SLOTERDIJK,P. - In hetzelfde schuitje. Proeve van een hyperpolitiek. Vertaling Hans Driessen.
18260: SLOTERDIJK,P. - Du musst dein Leben ändern. Uber Anthropotechnik.
18261: SLOTERDIJK,P. - Im Weltinnenraum des Kapitals. Fur eine philosophische Theorie der Globalisierung.
15883: SLOTERDIJK,P. - Kritiek van de cynische rede. Deel 1 en 2.
7308: SMIDT VAN GELDER-FONTAINE,T.A.M. - "Een vergeten denker: Abraham Ibn Daud. Een onderzoek naar de bronnen en de struktuur van ""Ha-Emunah ha-Ramah""."
15111: SORELL,T. / (DESCARTES). - Descartes.
18387: SOWELL,TH. - A Conflict of Visions. Ideological Origins of Political Struggles.
14737: SPEELMAN,W.M. (RED.) / GREIMAS. - Reconstructies. Greimassiaans onderzoek in Nederland.
18121: SPINOZA,B,DE - A Theologico-Political Treatise. A Political Treatise. Unabridged Edition. Translated from the Latin With an Introduction by R.H.M. Elwes.
18721: SPINOZA,B.DE / KLEVER,W. - Tractatus Theologico-politicus opnieuw vertaald en toegelicht / Definitie van het christendom.
18842: STAAL,F. - Drie bergen en zeven rivieren. Essays.
13909: STACHOWIAK,H. (HRSG). - Pragmatik. Handbuch pragmatischen Denkens. In funf Banden. (I. Pragmatisches Denken von den Ursprungen bis zum 18.Jahrhundert; II.Der Aufstieg pragmatischen Denkens in 19. und 20. Jahrhundert; III.Allgemeine philosophische Pragmatik; IV. Sprachphilosophie, Sprach pragmatik und formative Pragmatik; V. Pragmatische Tendenzen in der Wissenschaftstheorie.).
18519: STAMP DAWKINS,M. - Through your eyes only ? The search for animal consciousness.
18334: STEGMÜLLER,W. - Kripkes Deutung der Spätphilosophie Wittgensteins.
16284: STEGMULLER,W. - Hauptstromungen der Gegenwartsphilosophie. Eine kritische Einfuhrung.
17905: STEINER,G. - Martin Heidegger.
954: STENZEL,J. - Dilthey und die deutsche Philosophie der Gegenwart.
16829: STONE,I.F. - Het proces Socrates.
10626: STRAATEN,M.VAN - Prothuron. Gids bij het eerste wijsgerig denken met als achtergrond de Griekse filosofie.
15941: STRAWSON,P.F. A.O. - The Philosophy of P.F. Strawson. Edited by L.E. Hahn. (Ex-library).
15018: STRIPLING,S.R. / (WITTGENSTEIN). - The Picture Theory of Meaning: An Interpretation of Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus.
17931: SWEDENBORG,E. - Samenvattingen van den inwendigen zin van de profeten en van de psalmen. Een postuum werk van Emanuel Swedenborg. Eerste Nederlandsche Vertaling.
5302: SZILASI,W. - Einführung in die Phänomenologie Edmund Husserls.
19017: TARSKI,A. - Introduction to Logic and to the Methodology of Deductive Sciences.
16258: TARSKI,A. - Inleiding tot de logica. En tot de methodeleer der deductieve wetenschappen. Nederlandse bewerking door E.W. Beth.
12750: TAYLOR,CH. - Philosophical Arguments.
7219: TEJERA,V. - Nietzsche and Greek Thought.
16911: TESSITORE,A. - Reading Aristotle's Ethics. Virtue, Rhetoric and Political Philosophy.
17822: THEMERSON,ST. - Logica, etiketten en vlees.
13541: THERBORN,G. - What Does the Ruling Class Do When it Rule ?. State Apparatuses and State Power under Feudalism, Capitalism and Socialism.
7630: THERBORN,G. - What does the ruling class do when it rules ?
3772: THEUNISSEN,M. - Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart.
16836: THISSEN,S. - De spinozisten. Wijsgerige beweging in Nederland (1850 - 1907).
18064: THOMPSON,J.B. / RICOEUR. - Critical Hermeneutics. A study in the thought of Paul Ricoeur and Jürgen Habermas.
14071: TIBULLUS. - Elegieen. En andere gedichten uit het Corpus Tibullianum. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door John Nagelkerken.
7776: TOCQUEVILLE,A.DE - Democracy in America. Abridged and with an Introduction by P. Renshaw.
13460: TODOROV,TZ. - Symbolisme et interpretation.
18322: TODOROV,TZ. - La signature humaine. Essais 1983 - 2008.
18323: TODOROV,TZ. - La peur des barbares. Au-delà du choc des civilisations.
5549: TODOROV,TZ. - Mémoire du mal, Tentation du bien. Enquête sur le siècle.
11027: TODOROV,TZ. - Les morales de l'histoire.
18384: TOOLEY,M. - Time, tense and causation.
9043: TOULMIN,ST. - Kosmopolis. Verborgen agenda van de Moderne Tijd.
17930: PHLEGON VAN TRALLES. - Wonderbaarlijke verschijnselen. Mensen die lang hebben geleefd. Olympiaden. Vertaling, inleiding en annotatie Rein Ferwerda.
18832: TRILLING,L. - Sincerity and Authenticity.
18241: LAO-TSE. - Tao-Teh-King. Chinees spreukenboek. Nederlandse bewerking van Roel Houwink.
953: ULLRICH,O. - Technik und Herrschaft. Vom Hand-werk zur verdinglichten Blockstruktur industrieller Produktion.
17721: VALLA,L. / COLEMAN,CH.B. - The Donation of Constantine. Text in Latin and Translation into English.
5126: VANDERMEERSCH,P. - Over psychose, seksualiteit en religie. Het debat tussen Freud en Jung.
13961: VATTIMO,G. GROOT,G. E.A. - Een zwak geloof. Christendom voorbij de metafysica.
17153: VELDE,R.TE & GORIS,H. (RED.) - Levensbeschouwelijke vorming. Tussen filosofie en religie.
18236: VELDE,R.TE (RED.) / PLATO. - In het spoor van Plato's Symposium. Eros in de westerse culttur.
18401: VELTHOVEN,TH.VAN - De intersubjectiviteit van het zijn. Keuze uit het werk van Prof.Dr. Th.van Velthoven.
10934: VERBEEK,TH. - Descartes en de eerste jaren van de Universiteit van Utrecht. Descartes et les premières années de l'Université d'Utrecht. (Tweetalige uitgave)
11265: VERBRUGGE,A. - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift.
16812: VERBRUGGE,A. / HEIDEGGER. - De verwaarlozing van het zijnde. Een ethologische kritiek van Heideggers Sein und Zeit.
17921: VERGEER,CH. - De nameloze. Jezus de Nazarener.
6590: VERGER,J. - Universiteiten in de middeleeuwen.
14077: VERGILIUS. - Bucolica. Herderszangen. In hexameters vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.F.M. Brouwer.
12333: VERHEES,J.J. - God in beweging. Een onderzoek naar de pneumatologie van Augustinus (diss.)
8929: VERHOEVEN,C. - Het axioma van Geulincx. Dat waarvan je niet weet hoe het gebeurt, dat doe je niet.
18553: VERHOEVEN,C. - Voorbij het begin. De Griekse filosofie in haar spiegel. Twee delen: 1. Figuren; 2. Termen en thema's.
18504: VERHOEVEN,C. - Mensen in een grot. Beschouwingen over een allegorie van Plato.
8789: VERNE,J. - Meester Zacharias & De eeuwige Adam.
12420: VERNE,J. - Meester Zacharias & De eeuwige Adam. Vertaling A. Brassinga; inleiding en samenstelling M. Baudet.
16563: VERWEIJ,D. - Ariadne en Dionysos. Vrouw-metaforen en verlangen in het werk van Nietzsche.
18309: VEYNE,P. - Foucault. Sa pensée, sa personne.
17640: ST. VICTOR.H.VAN - De drie dagen van het onzichtbare licht. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door J. van Zwieten.
18514: VINCENT,J-D. - The Biology of Emotions. Translated by J. Hughes.
17786: VINK,A.G. / HUME. - Philo's slotconclusie in de "Dialogues concerning natural religion" van David Hume (diss.)
18516: VISION,G. - Problems of Vision. Rethinking the Causal Theory of Perception.
16857: VISSCHER,J.DE - Een te voltooien leven. Over rituelen van de moderne mens.
18503: VLIEGEN,W.H. - Het kapitalisme in Nederland. Een sociaal-ekonomische studie.
18242: VLOEMANS,A. - Nietzsche.
10678: VOEGELIN,ERIC - Autobiographical Reflections. Revised Edition. With a Voegelin Glossary and Cumulative Index. Edited with Introductions by Ellis Sandoz.
16110: VOLTAIRE. - Filosofisch woordenboek of De rede op alfabet. Vertaald en ingeleid door J.M. Vermeer-Pardoen.
19013: VOLTAIRE. - Verhandeling over de verdraagzaamheid. Naar aanleiding van de dood van Jean Calas. Vertaald door Hannie Vermeer-Pardoen.
6591: VOS,A. - Johannes Duns Scotus.
16834: VROON,P. EN DRAAISMA,D. - De mens als metafoor. Over vergelijkingen van mens en machine in filosofie en psychologie.
13462: WAISMANN,F. - The Principles of Linguistic Philosophy. Edited by R. Harre.
16247: WAISMANN,F. - Philosophical Papers. Edited by Brian McGuinness.
15887: WAISMANN,F. - The Principles of Linguistic Philosophy.
17440: WAL,K.VAN DER - Over hoge en lage stijl in de filosofie. Ofwel: naar een herstel van het ideële.
8721: WAL,K.VAN DER - Soevereiniteit.
17258: WAL,K.VAN DER EN DOUDE VAN TROOSTWIJK,CH. (RED.) - Charles Taylor.
17245: WAL,K.VAN DER E.A. - Cassirer.
17128: WALDRAM,J. (RED.) - Encyclopedie van de filosofie.
15814: WALKER,R.C.S. - Kant.
17060: WALL,G. - Flaubert. A Life.
18396: WALTER,B. - Thema und Variationen. Erinnerungen und Gedanken.
13588: WATTS,A. - Zenboeddhisme.
18345: WATTS,A. - Zenboedhisme.
3672: WEBER,M. - Wirtschaft und Gesellschaft. 3 Bände ( 1. und 2. Halbband, Erläuterungsband)
7637: WEBER,M. - Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im Mittelalter.
17975: WEBER,M. - Over klassen, standen en partijen. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door A. Benschop.
7409: WEBER,M.. - Die protestantische Ethik I und II (II. Kritiken und Antikritiken).
7101: WEBER,M. - Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie I, II en III.
12338: WEBER,M. - Methodologische Schriften.
16927: WEBER,W.M. - Vier niveaus in de esthetische waardering. Een ontwerp voor een nieuwe schoonheidsleer.
15983: WEBER,M. - Wissenschaft als Beruf (1917/1919) Politik als Beruf (1919). Herausgegeben von W.J. Mommsen und W. Schluchter in Zusammenarbeit mit B. Morgenbrod.
15984: WEBER,M. - Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Vollstandige Ausgabe. Herausgegeben und eingeleitet von Dirk Kaesler.
16926: WEG,H. BIJ DE - De betekenis van zin voor het begrijpen van handelingen.
10514: WEININGER,O. - Geslacht en karakter. Een principieel onderzoek.
3149: WEISS,P. - De esthetica van het verzet.
18372: WEIZSÄCKER,C.F. VON - Bewusstseinswandel.
18534: WEIZSÄCKER,C.F. VON - Der Garten des Menschlichen. Beiträge zur geschichtlichen Antropologie.
16809: WELLEK,R. - A History of Modern Criticism: 1750 - 1950. Vol. 2: The Romantic Age.
6170: WESTENDORP,G. - De spraakmakers. Van pratende aap naar bewust denkende mens.
16271: WIELE,J.VAN DE - Nietzsche en het westerse denken. De bekoring van het naturalisme. Met een exposé over Schopenhauer.
18171: WILDE,O. - The Annotated Oscar Wilde. Edited, with Introductions & Annotations by H. Montgomery Hyde.
18386: WILHELM,R. - Lectures on the I Ching. Constancy and change.
16357: WILLEMSEN,M. - Kluizenaar zonder God. Friedrich Nietzsche en het verlangen naar bevrijding en verandering.
4088: WILLIAMS,B. - Descartes. The Project of Pure Enquiry.
18838: WILLIGENBURG,TH.VAN E.A. - Over schoonheid.
16210: WILSON,J. - Language & The Pursuit of Truth.
10570: WITKIEWICZ,ST. - Abschied vom Herbst.
10012: WITTE,B. - Walter Benjamin.
18074: WITTGENSTEIN,L. - Philosophische Untersuchungen / Philosophical Investigations. Translated by G.E.M. Anscombe. (Text in German and English).
17918: WITTGENSTEIN,L. - Filosofische onderzoekingen. Met een inleiding van R.F. Beerling. Vertaling en bibliografie van Hans W. Bakx.
904446: WITTGENSTEIN,L. - Philosophische Bemerkungen. Schriften 2.
6449: WITTGENSTEIN,L. - Philosophische Grammatik.
18924: WITTGENSTEIN,L. - Tractatus logico-philosophicus. Vertaald en van een nawoord en aantekeningen doorzien door W.F. Hermans. Tweetalige uitgave.
8057: WITTGENSTEIN,L. - Letters to C.K. Ogden. With Comments on the English Translation of the Tractatus Logico-Philosophicus. Edited with an Introduction by G.H. von Wright and an Appendix of Letters by Frank Plumpton Ramsey.
16766: WITTGENSTEIN,L. - Letters to C.K. Ogden. With Comments on the English Translation of the Tractatus Logico-Philosophicus. Edited with an Introduction by G.H. von Wright and an Appendix of Letters by Frank Plumpton Ramsey.
15004: WITTGENSTEIN,L. - Philosophical Remarks. Edited from his posthumous writings by R. Rhees and translated into English by R. Hargreaves and R. White.
14734: WOLDRING,H.E.S. - Politieke filosofie. Een systematische inleiding.
4467: WOOD,A.W. - Kant.
18203: WOUDENBERG,R.VAN - Filosofie van taal en tekst.
18829: WOUTERS,P. - Denkgereedschap. Een filosofische onderhoudsbeurt.

Next 1000 books from Antiquariaat De Wijsgeer


Hundreds of the world's finest antiquarian and used booksellers offer their books on Antiqbook. They offer full satisfaction and normal prices - no markups, no hidden costs, no overcharged shipping costs. 8 million books at your fingertips!
Search all books at Antiqbook

9/17