Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Ras, Volk en Nasie en Volkereverhoudinge in die lig van die Skrif. Goedgekeur en aanvar deur die Alg. Sinode van die N.G.K. (Afkomstig uit de bibliotheek van het Land. Dienstencentrum SoW)
Description: Kaapstad - Pretoria, N.G. Kerk-Uitg., 1975. 21, 5 x 13, 5 cm; 102 blz. - goed

Keywords: . . n.g.k. ( . )

Price: EUR 2.50 = appr. US$ 2.72 Seller: Antiquariaat De Woudduif
- Book number: 62647

See more books from our catalog: Theologie