Zaal Books
Steinenburglaan 12, 3731 GG De Bilt, The Netherlands. tel. +31 (0)6 42600325            Email: info@zaalbooks.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
26602: - Recueil Van de Placcaten, Ordonnantien ende Resolutien op 't stuck van de Wildernisse, Hout-vesterye, Vogelerye ende Visscherye &c. Samengebonden met Placaet Ende Ordonnantie ....... Op de groote ongeregeltheden die gebeuren in 't Jagen, Vangen ende Schieten van alderhande Wilt &c.
25831: - Stukken behoorende tot de Organisatie zo van de Judiciëele als Politicque Secretaryën der stad Amsterdam.
26470: - Simple histoire de Napoléon. Tome I - IV.
26515: - Manuscript Book of Hours use of Tournay. Hours of the Blessed Virgin Mary - Horae Beatae Mariae Virginis
26670: - Norge. Midnatssolens Land. Erindring Fra Nordkapsreisen 1897.
26428: - Nederlandsch Panorama voor den beschaafden stand.
23190: - Provinciaal Blad van Utrecht. Jaargang 1853.
25745: - Het hormoon. Maandblad voor de endocrinologie. Jaargang I - VIII.
23251: - Verzameling Mensing in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam I. Bibliotheek (eerste en tweede gedeelte).
26488: - Drei Dutzet newer, ärgerlicher und erschröcklicher Gottslästerlicher Irrthumben.
25975: - Lettres et Réponses écrites à Madame la Marquise de Pompadour. Depuis MDCCLIII jusqu'à MDCCLXII, inclusivement.
25884: - Het Nederlandsch AB-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe.
26603: - Zamenspraak tusschen Pieter van 't Heetveld, Jan van Leusden, en Cornelis van Maare. Over den overlast van het grof en klein Wild in de Provintie van Utrecht. Als mede over het recht van de Burgers van Stad en Steden tegens de judicature van het Jagt-Gericht. (Bound with:) Tweede Zamenspraak. (Bound with:) Derde Zamenspraak. (Bound with:) Iets voor de In- en Opgezetenen der Provintie van Utrecht wegens het Jacht-Gerigt. (Bound with:) Bedenkingen over het Regt der Jagt in de Provincie van Utrecht. (Bound with:) Nader Request By forme van Deductie, Aan de Edele Mogende Heeren Staten s'Lands van Utrecht.
26298: - The Field Hunting Year Book 1935-6. Polo Record 1935 and Point-To-Point Guide 1935.
26430: - Hortulus anime cum alijs q[uam]plurimis orationibus pristine impressioni superadditis; vt tabulam in huius calce annexa[m] intue[n]ti pate[n]tissim[u]m erit
26284: - Conseil International de la Chasse. Septième session. Copenhage (6-12 Juin 1955)
26589: - Onderrigt in de rij-kunst, bij de Nederlandsche troepen te paard. Goedgekeurd door den Koning, bij Kabinets-Rescript van den 8sten Mei 1839, no. 104. Eerste deel. 1°. School des ruiters te paard. 2°. Pelotons-school te paard
26665: - Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden.
26254: - Eagles. Hawks. Falcons.
26497: - Eyn Clag und Bitt der Deutsche Nation an den almechtigen gott umb erloszug ausz dem gefencknis des Antichrist.
25982: - Vijfenzeventig jaren ambachtsonderwijs. Gedenkschrift uitgegeven naar aanleiding van het feit, dat voor vijfenzeventig jaren in de gemeente 's-Gravenhage werd aangevangen met het geven van ambachtsonderwijs. 11 september 1873-1948.
26096: ATTE JONGSTRA E.A. - 1 + 1 = 3.
26384: AMY VAN MARKEN E.A. - Johnny Rolf. Haar keramiek, haar gouaches / Her ceramics, her gouaches.
26671: [PIETER VAN DER AA] - Sonderlinge Reysen van Joseph, den geboornen Indiaan, Bevattende een Aanmerklijke Beschrijving der Landen, Steeden, en Inwooners van Caranganor, Calicuth, Cambaja, Narsinga, enz.
25859: BERTUS AAFJES (E.A.). - ORPHEUS, nrs. 1 - 15
26289: H. ADELON (A.O.) - La Chasse Moderne. Encyclopédie du Chasseur.
26235: J. KOFI AGBETI - West African Church History. Volume I-II. Vol. I: Christian Missions and Church Foundations: 1482-1919. Vol. II: Christian Missions and Theological Training 1842-1970.
25767: A. ALETRINO - Uit 't Leven.
25772: A. ALETRINO - Novellen.
25773: DR. A. ALETRINO - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
25775: A. ALETRINO - Zuster Bertha.
25776: A. ALETRINO - Uit den dood. En andere schetsen.
26106: REV. JOSÉ ALGUÉ, S.J. - The Cyclones of the Far East.
26581: KORNELIS VAN ALKEMADE - Rotterdamse heldendaden onder de stadvoogdy van den jongen heer Frans van Brederode, genaamt Jonker Fransen oorlog.
26201: KERRY BLANKENSHIP ALLEN (ED.) - Island of the Cowboys. Santa Rosa Island.
25978: J.W.T. ALLEN - The Swahili and Arabic Manuscripts and Tapes in the Library of the University College Dar-es-Salaam. A Catalogue.
25781: HIERONYMUS VAN ALPHEN - Proeve van Liederen en Gezangen voor den Openbaaren Godsdienst.
23949: XAVIER BARRAL I ALTET - Art and architecture of Spain.
26342: AMATEUR - Wartoe.... Wartoe. Op Haas, Hoen, Eend en Snip.
24592: HAGIT AMIRAV - Rhetoric and tradition. John Chrysostom on Noah and the Flood.
26452: JOHAN ANDERSON & NIELS HORREBOW - Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis. (Bound with:) De tegenwoordige Staat of omstandige Beschryving van het groot Eyland Ysland.
26610: [M. ANGELO] - Escrime.
26442: GEORGE ANSON - A Voyage round the World. In the Years MDCCXL, I, II, III, IV.
26574: GEORGE ANSON - Reize rondsom de werreld, gedaan in de jaaren 1740 tot 1744.
26517: NIMROD [= C.J. APPERLEY] - The Life of a Sportsman.
25362: SANCTI THOME DE AQUINO - In omnes epistolas Pauli. Super epistolas Sancti Pauli. Com(m)entaria preclarissima. Cum tabula ordinatissima.
26194: WILLIAM ARCHER - Masks or Faces? A Study in the Psychology of Acting.
23709: FELIPE FERNÁNDEZ-ARMESTO - The Canary Islands after the Conquest. The Making of a Colonial Society in the Early Sixteenth Century.
23872: R.N. DE ARMOND - The Founding of Juneau.
25765: (WILLIAM BOOTH) THE GENERAL OF THE SALVATION ARMY. - The General's Letters, 1885. Being a Reprint from the War Cry of Letters to Soldiers and Friends scattered throughout the World.
23212: ANDREW ASHBEE - William Lawes (1602-1645). Essays on his life, times and work.
26018: HERBERT M. ATHERTON - Political Prints in the Age of Hogarth. A Study of the Ideographic Representation of Politics.
24854: THOMAS ATWOOD - The history of the island of Dominica, containing a description of its situation, extent, climate, mountains, rivers, natural productions, &c. &c. Together with an account of the civil government, trade, laws, customs, and manners of the different inhabitants of that island. Its conquest by the French, and restoration to the British Dominions.
25993: O. AUBRY - Le Roi de Rome.
24904: LEOPOLD VON AUENBRUGGER - De Inwendige Razernij, of Drift tot Zelfmoord, als eene wezenlijke ziekte beschouwd.
24613: JEAN QUINTIN D'AUTUN - The Earliest Description of Malta (Lyons 1536).
26464: T. AWOKI & J. SUSUKA - Illustrated Guide Book for Travellers Round the World. Vol. I: The United States of America.
25018: ERIC AXELSON - Portugal and the scramble for Africa.
26667: W.C. VAN BAARSEL - Nouvelle carte de la Province de Brabant Septentrional et de celle de Zélande.
26139: G.H. BADCOCK - Man and his Gundog.
25805: DR. A. BAER - Die Hygiene des Gefängniswesens. Der Vollzug von Freiheitsstrafen in hygienischer Beziehung.
26455: LAZARE DE BAÏF - De re vestiaria libellus, ex Bayfio excerptus.
26702: FEDOR ISAKOVIC BAIKOV - Land-Reys Van Saedor Jacowits Boicoof, Uytgesonden voor Ambassadeur van den Czaar van Moscovien, Na China; Gedaan in het Jaar 1653.
24642: ANNEKE PAAGMAN-BAKKER - Kroniek van Den Hoorn.
25786: A.A. BALKEMA - Catalogus van vijftig boeken en boekjes zonder toestemming uitgegeven in de jaren 1942-1945 door A. A. Balkema te Amsterdam.
25907: SIR ROBERT BALL - The Story of the Sun.
26458: FRANS BALTENSZ - Samaritane, ofte spieghel der godtsvreesentheyt en eerbaerheydt, ofte gespreeck van den Heere, met het rechtgeloovigh wijf van Samaria
26258: DAVID ARMITAGE BANNERMAN - The Birds of the British Isles. Volume 5: Falconidae. Accipitridae. Aegypiidae. Pandionidae.
23557: ALBERT BANTELMANN - Geschichte Nordfrieslands.
26585: JEAN BARBAULT - Les plus beaux Monuments de Rome ancienne ou: Recueil des plus beaux Morceaux de l´Antiquité Romaine qui existent encore.
26635: JOSEPH BARETTI - Reize door Engeland, Portugal, Spanje en Frankryk.
26064: LIONEL D. BARNETT - Antiquities of India. An Account of the History and Culture of Ancient Hindustan.
26132: CHARLES BARRETT (ED.) - The Pacific. Ocean of Islands.
26697: JOÃO DE BARROS - Bloedige Scheeps-Togt van den Maarschalk Don Fernando Coutinho na Oost-Indien. Met een Vloot van 15 Scheepen in 't Jaar 1509.
26705: JOÃO DE BARROS - Held-Dadige Scheeps-Togt van Alfonso d'Albuquerque, na de Roode-Zee, In het Jaar 1506. en vervolgens gedaan: Behelsende de geleegendheyd, opkomst en voortgang van de Koningrijken Ormuz, Goa, Malacca &c. met alle der selver Steeden, Rivieren, Zee-Havens, Gebergtens en Volkeren.
26674: JOÃO DE BARROS - De Alder-Eerste Scheeps-Togten der Portugysen, Ter Ontdekking van vreemde Landen uytgesonden, in het Jaar 1419 en vervolgens, beginnende met het vinden van de Caap Non En Bojador, Tot de Caap de Bon Esperance, Langs de geheele Zee-Kust van Africa en daar ontrent gelegene Eylanden.
26690: JOÃO DE BARROS - Eerste Scheeps-Togt van Vasco da Gamma, Tot Ontdekking van de Indien, In het Jaar 1497. en vervolgens, Zijnde de eerste, die dese Landen heeft ontdekt, waar in veel aanmerkenswaardige saken vermeld staan.
26706: JOÃO DE BARROS - Twee ongelukkige Scheeps-Togten na Oost-Indien, van Jorge de Mello, In het Jaar 1507. En Jorge d'Aguiar, In het Jaar 1508.
26698: JOÃO DE BARROS - Twee Bysondere Scheeps-Togten na Oost-Indien van Gonsalo de Sequeira in het Jaar 1510 en Garcia de Noronha in het Jaar 1511.
26006: DAVID P. BARROWS - A History of the Philippines.
26680: THOMAS BARTHOLIN - Anatomia Reformata.
25870: CHARLES BAUDELAIRE - EDGAR ALLAN POE - Nouvelles Histoires Extraordinaires & Histoires Extraordinaires par Edgar Poe. Traduction de Charles Baudelaire.
26267: ERWIN BAUER (E.A.) - De jacht.
26373: P. BAUSIL - Paris, Rouen, Beauville. Zu Nutz und Frommen aller deutschen Reitersleute.
25861: W. BEATTIE, M.D. - L'Écosse Pittoresque ou Suite de Vues prises expressement pour cet ouvrage.
26307: THE DUKE OF BEAUFORT - Fox-Hunting.
26429: A.A. [= LEVINUS FERDINAND DE BEAUFORT] - Verhandeling van de vryheit in den burgerstaet.
26611: JACQUES BASNAGE DE BEAUVAL - 'T Groot Waerelds tafereel.
26572: JOHANNES DE BEKA & WILHELMUS HEDA - De episcopis Ultraiectinis. (Bound with:) Historia Episcoporum Ultraiectensium. (Bound with:) Lamberti Hortensii Montfortii secessionum civilium Ultraiectinarum.
26413: BENJAMIN BELL - Verhandeling over den druiper en pokziekte.
24756: MAURICE AUGUSTE BENIOWSKI - Mémoires et Voyages. I: Journal de voyage à travers la Sibérie. II: Continuation du mémoire contenant le journal de son voyage par mer; depuis la presqu'île de Kamtchatka jusqu'à Canton en Chine. III: Concernant l'expédition à Madagascar (...) en 1772.
26125: FRITZ BERGMILLER - Onze honden.
24765: KLAAS VAN BERKEL - De stem van de wetenschap. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Deel 1: 1808-1914.
26193: MARZIANO BERNARDI - Les chefs-d'oeuvre de l'art ancien dans le Piémont.
26424: P.J. BERONICIUS - Georgarchontomachia, caeterorumque ejus carminum sylvula; quorum prius carmine belgico secutum. Boeren- en overheids-stryd; en de overige gedichten.
26613: PETRO BESSEO - Conciones Sive Conceptus Theologici Ac Praedicabiles. De Quatuor Hominum Novissimis. Quatuor Sacri Adventus hebdomadis accommodati.
26070: ELSDON BEST - The Astronomical Knowledge of the Maori, Genuine and Empirical.
24656: LESLIE BETHELL - The Cambridge history of Latin America. Volume I - III. Volume: I-II: Colonial Latin America; Volume III: From independence to c. 1870.
25892: THEODOR BIRT - Das antike Buchwesen in seinem Verhältniss zur Litteratur. Mit Beiträgen zur Textgeschichte des Theokrit, Catull, Properz, und anderer Autoren.
26041: KATHERINE GOLDEN BITTING - Gastronomic Bibliography.
25886: JO. FRID. BLUMENBACH - Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch.
23487: MANFRED F. BOEMEKE - The Treaty of Versailles. A Reassessment after 75 Years.
26617: JOANNES BOEMUS - I Costumi. Le Leggi’ Et L’ Vsanze Di Tutte Le Genti. Divisi In Tre Libri. Raccolte, qui insieme da molti Illustri Scrittori, per Giouanni Boemo Aubano Alemano; Et tradoiti per Lucio Fauno in questa nostra lingua volgare. Aggiuntoui di nuouo il Quarto Libro, nelquale si narra i costumi, & l'usanze dell'Indie Occidentali, ouero Mondo Nouo; da M. Pre Gieronimo Giglio.
26331: N.C.R. BOGAART - Jacht achter de meute.
25879: G.A.E. BOGENG - Einführung in die Bibliophilie.
26448: [PSEUDO-] BONAVENTURA - Stimulus divini amoris sancti Bonaventurae.
22963: EDWARD BOND - Lear.
26128: A.J. BOOIJ & A.H. VAN DER SNEE (RED.) - De Drentsche Patrijshond.
26068: PAUL BORY - Les grandes entreprises modernes.
26591: CLAUDE BOURGELAT - Le Nouveau Newkastle ou Nouveau Traité de Cavalerie.
24109: WESLEY BRAINERD - Bridge Building in Wartime. Colonel Wesley Brainerd's Memoir of the 50th New York Volunteer Engineers.
26141: MICHAEL BRANDER - The Roughshooter's Dog.
26300: MICHAEL BRANDER - A Hunt Around the Highlands. (On the Trail of Colonel Thornton).
26274: MICHAEL BRANDER - Die Jagd von der Urzeit bis Heute.
23045: RICHARD BRECKON - John Cowper Powys. The Solitary Giant.
26650: G.A. BREDERO - Angeniet. Vertoont op d'Oude Kamer In Liefd' Bloeyende, den xxij. October, 1623. In Amstelredam.
26435: G.A. BREDERODE - Boertigh, Amoreus en Aendachtigh Groot Lied-Boeck.
26110: BRIDGET BRERETON - Race relations in colonial Trinidad, 1870-1900.
23885: CILLIERS BREYTENBACH - Die Apostelgeschichte und die hellenistische Geschichtsschreibung. Festschrift für Eckhard Plümacher zu seinem 65. Geburtstag.
26175: SEAN MICHAEL O'BRIEN - Mountain Partisans. Guerilla Warfare in the Southern Apalachians, 1861 - 1865.
26345: PETRUS BROES - De peinzende Kristen, of Bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. Eerste stuk & Tweede stuk.
23259: GISBERTUS BROM - Bullarium Trajectense. Romanorum Pontificum Diplomata quotquot olim usque ad Urbanum Papam VI (an. 1378) in Veterem Episcopatum Trajectensem Destinata.
25340: BEA BROMMER - Grote atlas van de West-Indische Compagnie. Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company. Volume I - II. Vol. I: De Oude WIC / The Old WIC, 1621-1674. Vol. II: De Nieuwe WIC / The New WIC, 1674-1791.
26708: FRANCIS BROOKS - Ongelukkige Scheeps-Togt van Françoys Brooks na Barbaryen, Gedaan in 't jaar 1681.
25828: P. VAN LIMBURG BROUWER (VERT.) - Het leven van Benvenuto Cellini, Florentijnschen goudsmid en beeldhouwer, door hemzelf beschreven: Uit het Italiaansch vertaald en met eenige aantekeningen voorzien door P. van Limburg Brouwer. Eerste deel. Tweede deel.
23834: JAMES A. BROWNING - Violence was no Stranger. A Guide to the Grave Sites of Famous Westerners.
26317: PETER BRUSH - The Hunter-'Chaser.
26263: HANS BUB - Vogelfang und Vogelberingung. Teil III: Fang mit Schlagnetzen, Kätscher und Hand, Abend- und Nachtfang, Fang an Nest und Tränke.
25987: AREND BUCHHOLTZ - Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga, 1588-1888. Festschrift der Buchdrucker Rigas zur Erinnerung an die vor 300 Jahren erfolgte Einfuijhrung der Buchdruckerkunst in Riga.
26044: C. BUDDINGH' - Een plek om te wortelen. Maarssense mijmeringen.
26198: T. LINDSAY. BUICK - The Treaty of Waitangi. How New Zealand Became a British Colony.
23014: REV. JAMES BULLER - Forty Years in New Zealand. Including a Personal Narrative, an Account of Maoridom, and of the Christianization and Colonization of the Country.
26330: RUTH BURCHER (RED.) - Het rijk van de jacht.
25762: ANTHONY BURGESS - Nothing like the Sun. A Story of Shakespeare's Love-Life.
26683: NICOLAI BURGUNDI & ERYCIUS PUTEANUS - Historia Belgica ab anno M.D.L.VIII (Bound with:) Epistolarum Atticarum Promulsis, In Centurias Tres Distributa.
26712: [PETRUS BURMANNUS] - Catalogus Rarissimorum & Praestantissimorum Librorum, qui in Thesauris Romano, Graeco, Italico, & Siculo.
25869: ROBERT BURN - Roman Literature in Relation to Roman Art
26281: TONY BURNAND - Connaissance et Pratique de la Chasse.
24409: A.W. BYVANCK - La Miniature dans les Pays-Bas Septentrionaux.
24582: JOHN CAIRNCROSS - After polygamy was made a sin. The social history of Christian polygamy.
26131: IOHANNES CAIUS - Of Englishe Dogges.
24817: STEPHEN CALT - I'd rather be the devil. Skip James and the blues.
25914: JEAN-DANIEL CANDAUX & BERNARD LESCAZE - Cinq Siècles d'Imprimerie Genevoise. Actes du Colloque international sur l'histoire de l'imprimerie et du livre à Genève, 27-30 avril 1978.
25031: DANIEL CANER - Wandering, begging monks. Spiritual authority and the promotion of monasticism in late antiquity.
23703: EDMUND CAPON - Chinese Paintings of the Ming and Qing Dynasties, 14th-20th century.
26079: GEORGE CARDONA - Panini: his Work and its Traditions. Volume One: Background and Introduction.
26672: JOHAN DU PLAN CARPIN - Seer Aanmerkelyke Reys-Beschryvingen van Johan du Plan Carpin, En Br. Ascelin, Beyde als Legaten van den H. Apostolischen Stoel, en voor Gesanten van den Paus Innocentius de IV afgesonden na Tartaryen, En andere Oostersche Volkeren.
26377: COMTE DE LAS CASES & O'MÉARA & ANTOMARCHI - Mémorial de Sainte-Hélène par le Cte de Las Cases, suivi de Napoléon dans l'exil par Mm. O'Méara et (Derniers moments de Napoléon par) Antomarchi, et de L'Historique de la translation des restes mortels de l'empereur Napoléon aux Invalides.
26487: GIUSEPPE CEREDI - Tre Discorsi sopra il Modo d'AlzarAcque da' Luoghi Bassi.
26265: LE COMTE DE CHABOT - La Chasse à travers les ages.
26285: JEAN-CLAUDE CHANTELAT & DOMINIQUE DELANNOY - Le grand livre de la chasse du gibier d'eau.
26179: SALMON P. CHASE - The Salmon P.Chase Papers. Volume 3. Correspondence, 1858 - March 1863.
23087: CJ. CHEVALIER - Formulaire de Prieres Chrétiennes, pour Passer Saintement la Journée. Avec une Conduite pour la Consession & la Sainte Communion. Et des Prières pour les principales Fêtes de l'année, une Préparation à la Mort, l'Office de la Sainte Vierge, les Sept Pseaumes, les Vêpres du Dimanche, & plusieurs autres Exercices de piété. A l'usage des demoiselles pensionnaires des religieuses ursulines.
26293: JACQUELINE DE CHIMAY - Plaisirs de la Chasse.
24929: HARRY E. CHRISMAN - The call of the high plains. The autobiography of Charles E. Hancock, a very unusual man.
23512: ARTHUR CHRISTIAN - Débuts de l’Imprimerie en France. L’Imprimerie Nationale. L’Hôtel de Rohan.
24516: CHUIHUA JUDY CHUNG - Harvard Design School Guide to Shopping. Project on the City; 2.
26297: RICHARD CLAPHAM - Foxes, Foxhounds and Fox-Hunting.
26556: BERNARDUS CLARAVALLENSIS - Opuscula divi bernardi abbatis clarevallensis.
26491: [PSEUDO] BERNARDUS CLARAVALLENSIS - Modus bene vivendi in christianam religionem.
23783: KATERINA CLARK - Petersburg, Crucible of Cultural Revolution.
26279: MICHAEL CLAYTON - A Manual of Foxhunting. Captain Ronnie Wallace.
26271: MICHAEL CLAYTON - The Chase. A Modern Guide to Foxhunting.
26299: MICHAEL CLAYTON - The Hunter. Horse, Cob and Pony.
26573: J. LE CLERC - Histoire des Provinces-Unies des Pays Bas. Depuis la naissance de la Republique jusqu'à la Paix d'Utrecht et le traité de la Barriere conclu en 1715. Avec les principales médailles et leur explication.
26627: P. LE CLERCQ - Huwlyks mintafereel. Leerdicht. Begrepen in III. boeken.
24487: TYPE DIRECTORS CLUB - Typography Twelve. The Annual of the Type Directors Club.
26057: M. COCHIN - Almanach Iconologique Année 1774. Deuxieme partie des sciences.
26047: JEAN COENEN - Hertog Jan en de Zummerse mens. Een overzicht van de geschiedenis van Someren en Lierop.
26642: JANE COLLIER - An Essay on the Art of Ingeniously Tormenting; with Proper Rules for the Exercise of that Pleasant Art.
26490: JOHN COLLINS - Geometricall Dyalling: Or, Dyalling Performed by a Line of Chords onely, Or by the Plain Scale.
26555: J.A. COLOM - De Vyerighe Colom. Klaer Vertoonende in vyftich onderscheydene cureuse caarten De XVII Nederlantsche Provincien.
24076: TIMOTHY J. COLTON - Moscow. Governing the socialist metropolis.
25847: PITTSBURG METER COMPANY - Keystone Water Meter.
25777: MAJOR C.R. CONDER - Palestine.
26644: CASPAR CONTARENI - De Republica Venetorum Libri quinque.
26599: JEAN-BAPTISTE-JACQUES LE VERRIER DE LA CONTERIE - Venerie Normande, ou L'école de la chasse aux chiens courants, Pour le Lievre, le Chevreuil, le Cerf, le Daim, le Sanglier, le Loup, le Renard & la Loutre.
25883: JULIA CORNER - China Pictorial, Descriptive, and Historical. With some account of Ava and the Burmese, Siam, and Anam.
24464: JOSEPH CORNET - Kunst van zwart Afrika, in het land aan de Zaïre.
25929: A. CORREARD, H. SAVIGNY A.O. - Relation Complète du Naufrage de la Frégate La Méduse faisant partie de l'Expédition du Sénégal en 1816.
26653: FRANCISCUS COSTERUS - Historia Dei immortalis in corpore mortali patientis, per quinquaginta affectuosissimas meditationes.
25817: LOUIS COUPERUS - Een lent van vaerzen.
26447: CORNELIS CÓVENS - Nieuwe zak- en reis-atlas der Bataafsche republiek; ingericht naar deszelfs verdeeling in Departementen en Ringen; als mede, naar die in 94 districten.
25825: JAMES GOULD COZZENS - A Flower in Her Hair.
23556: WIM VAN CRAENENBROECK - Antwerpen op zoek naar drinkwater. Het ontstaan en de ontwikkeling van de openbare drinkwatervoorziening in Antwerpen, 1860-1930.
24451: JOHN CRAWFURD - Journal of an Embassy from the Governor-General of India to the Courts of Siam and Cochin China, Exhibiting a View of the Actual State of those Kingdoms.
25342: DICTYS CRETENSIS ET DARES PHRYGIUS - De bello et excidio Trojae.
26498: HIERONYMUS ZIEGLER, SIXT BIRCK, CORNELIUS CROCUS & JACOBUS ZOVITIUS - Dramata sacra, Comoediae atqve Tragoediae aliquot è Veteri Testamento desumptae. Primo tomo.
23273: IAN CROSS - Music and the cognitive sciences 1990.
24108: JIM CULLEN - The Civil War in Popular Culture. A reusable Past.
26439: [JEAN CUSSAC] - Pisciceptologie, ou l'art de la pêche a la ligne; discours sur les poissons, la maniere de les prendre et de les accommoder; la pêche aux filets et autres instruments.
23920: H. HEUNG-WO CYNN - The rebirth of Korea. The reawakening of the people, its causes, and the outlook.
26559: [PSEUDO] EUSEBIUS CREMONENSIS; [PSEUDO] AURELIUS AUGUSTINUS; [PSEUDO] CYRILLUS. - Epistola de morte Hieronymi. (Bound with:) Epistola de vita Hieronymi. (Bound with:) Epistola de miraculis Hieronymi.
24393: ALEXANDER DALRYMPLE - Memoir of a map of the lands around the North Pole.
26270: J.H. DAM - Het Jachtbedrijf in Nederland en West-Europa.
24491: W. VAN DAMME - Sculptuur uit Afrika en Oceanië. Een keuze uit de collecties van leden van de Vereniging Vrienden van Ethnografica. = Sculpture from Africa and Oceania. A choice from the collections of members of the Association of Friends of Ethnographica.
25253: H. MORRISTON DAVIES - War injuries of the chest.
26042: FRANK DEBENHAM - In the Antarctic. Stories of Scott's Last Expedition.
25019: CHRISTOPHER R. DECORSE - An Archaeology of Elmina. Africans and Europeans on the Gold Coast, 1400-1900.
26375: ANTONIUS JACOBUS VAN DEINSE - Dissertatio astronomica inauguralis, exhibens determinationem orbitae cometae detecti a Cl. de Vico, die 20 m. Februarii a. 1846, ratione habita perturbationum per tempus apparitionis.
25757: ALFRED DELVAU - Dictionnaire érotique moderne par un professeur de langue verte.
25891: PIERRE BUSSON-DESCARS - Essai sur le Nivellement.
26103: M.L. DEWAN & J. FAMOURI - The Soils of Iran.
26710: JONATHAN DICKINSON - Ongelukkige Schipbreuk en Yslyke Reystogt van etlyke Engelschen, in den Jaare 1696 van Jamaika in West-Indiën, na Pensylvania t'scheep gegaan, en in de Golf van Florida gestrand, alwaar zy onder de Menscheneeters vervielen, en byna ongelooflyke wederwaerdigheden uytstonden.
26109: HEINRICH UBBELOHDE-DOERING - On the Royal Highways of the Inca. Archaeological Treasures of Ancient Peru.
25944: H.B. DRAKE - Korea of the Japanese.
23779: LOIS C. DUBIN - The Port Jews of Habsburg Trieste. Absolutist Politics and Enlightenment Culture.
26287: PIERRE-LOUIS DUCHARTRE - Dictionnaire analogique de la chasse historique et contemporain.
25889: EDOUARD DE LA BARRE DUPARCQ - Histoire militaire des femmes.
26661: JOANNES-BAPTISTA DUPUIS - Leévens Beschryving van Joannes-Baptista Dupuis, Geboórtig van Antwerpen.
24450: JOHN EASTON - An unfrequented highway. Through Sikkim and Tibet to Chumolaori.
26651: LAURENCE ECHARD - VOSGIEN - Dictionnaire de Poche, Géographique, ou description des Républiques, Royaumes, Provinces, Villes, Évêchés, Duchés, Comtés, Ports, Forteresses et autres lieux considérables des quatres parties du monde.
25888: HOFRATH VON ECKARTSHAUSEN - Der Tiger von Bengalen. Ein Buch mit vielen Wahrheiten.
26647: H.L. GUMBERT [ED.]. - Folium. Librorum vitae deditum. I - V.
23058: J. EDE - A View of the Gold and Silver Coins of all Nations, Exhibited. In above Four Hundred Copper Plate Engravings correctly executed by an eminent Artist. To which is added in a Regular Index: The Names, Assay, Weight and Value of Each. Also: Sir Isaac Newton's Tables of Foreign Gold and Silver Coins made in the Year 1700 by order of the Privy Council.
26669: EDWARD, SECOND DUKE OF YORK - The Master of the Game.
26351: PETER EDWARDS - Horse and Man in Early Modern England.
24414: HARALD EGGERT - The Channel Islands
24274: ARTUR EISENBACH - The emancipation of the Jews in Poland, 1780-1870.
26321: CAPTAIN [E.] PENNELL-ELMHURST - Fox-Hound, Forest, and Prairie.
25939: J.J. ENGEL - De Kunst van Nabootzing door Gebaarden.
26423: ENGELBERTUS MATTHIAS ENGELBERTS - Bespiegelingen over de vier getyden des jaars.
25952: E.M. ENGELBERTS - Verdediging van de eer der Hollandsche natie.
24547: D.TH. ENKLAAR - Geschiedenis van Gooiland. Eerste deel: De Middeleeuwen. Tweede deel: Nieuwe geschiedenis. Derde deel: Nieuwe en nieuwste geschiedenis.
26066: W.K. ENTE - Natal en Nieuw-Gelderland en de vooruitzigten der kolonisatie aldaar.
25852: ARY ERBROIN (E.A.) - Délices de la Cuisine Créole. Cuisine Créole Traditionnelle et Nouvelle de la Réunion. 6 Volumes. Vol. 1: Entrées froides - Salades - Oeufs. Vol. 2: Entrées chaudes- Soupes et potages. Vol. 3: Poissons et Crustacés. Vol. 4: Viandes, Volailles, Légumes. Vol. 5: Desserts - Coupes glacées. Vol. 6: Confitures, Punchs, Cocktails.
26138: KEITH ERLANDSON - Gundog Training.
24233: EMEL ESIN - Ottoman Empire in Miniatures.
26596: C.F. ZU TRAUTTMANSDORFF, FRANZ FERDINAND D'ESTE AND RUDOLF GRAFEN WRBNA-KAUNITZ: - Der Pferdesport. Das Goldene Buch des Renn-, Reit- und Traber-sports. I. Theil: Das Vollblut. II. Theil: Campagne und Herrenreiten. III. Theil: Der Traber.
25921: ANTON VON EUW & JOACHIM M. PLOTZEK - Die Handschriften der Sammlung Ludwig, I - IV.
26251: HUMPHREY AP EVANS - Falconry for you.
26335: LOUISE VAN EVERDINGEN - Het Loo, de Oranjes en de jacht.
26471: REINALDA VAN EYMEREN - De Groote Evangelische Peerle. Vol devote ghebeden, Goddelijcke oeffeningen, ende gheestelijcke leeringhen, hoe vvy dat hoochste goet (dat Godt is) in onser zielen sullen soecken ende vinden, ende uyt alle onse krachten lief-hebben, ende besitten.
24373: KURT FAGNOUL - Die annullierte Annexion. Vom Wiener Kongreß bis zum Ende Bolleniens. Ein Beitrag zur Grenzgeschichte von Eupen-Malmedy-St. Vith unter Berücksichtigung der belgischen Gebietsforderungen nach dem 2. Weltkrieg.
24153: FAWZEYA ET KAMEL RIZQALLAH - La préparation du pain dans un village du Delta égyptien (province de Charqia).
25824: HENRY FIELDING - Historie van den vondeling Tomas Jones. Door Hendrik Fielding, Schildk. Uit het Engelsch vertaald door P. Le Clercq. Eerste Deel.
26445: LIEUTENANT-COLONEL FITZCLARENCE - Journal of a Route across India, through Egypt, to England in the latter end of the year 1817, and the beginning of 1818.
23800: JACK FITZGERALD - Newfoundland Disasters.
25774: IAN FLEMING - The Man with the Golden Gun.
26288: RENÉ FLORIOT (INTROD.) - Joies de la chasse.
26094: P.C. FLU - Voordrachten over aetiologie, epidemiologie en specieele prophylaxis van de infectie- en parasitaire ziekten van den mensch.
26465: ANGELA DA FOLIGNO - Libro vtile & deuoto nel quale si contiene la conuersione / penitentia / tentatione / dottrina / visioni / & diuine consolationi della beata Angela de Foligni, nouamente tradutto de latino in lingua volgare.
26252: EMMA FORD - Falconry. Art and Practice.
26664: RICHARD FORD - A Hand-Book for Travellers in Spain and Readers at Home. Describing the Country and Cities, the Natives and their Manners; the Antiquities, Religion, Legends, Fine Arts, Literature, Sports, and Gastronomy: With Notices on Spanish History. Part I & II.
24701: AUGUSTE FORET - Un voyage dans le Haut Sénégal. Description du Fleuve.
26295: JACQUES DU FOUILLOUX - La Vénerie de Jacques du Fouilloux. Avec plusieurs receptes et remedes pour guerir les chiens de diverses maladies.
26148: ROBERT FOUNTAIN & ALFRED GATES - Stubbs' Dogs. The Hounds and Domestic Dogs of the Eighteenth Century as seen through the paintings of George Stubbs.
22957: JOHN FOWLES - The French Lieutenant's Woman.
22959: JOHN FOWLES - The Ebony Tower.
25876: GUSTAV FREYTAG - Die Technik des Dramas.
26371: F.A. FRIKART - Das Pferd in Wort und Bild. Mit einer Zusammenstellung der hauptsächlichsten Verletzungen, Lahmheiten, Krankheiten, Fehler und Mängel und Untugenden bei Pferden.
26678: ERNESTO EREMUNDO FRISIUS - Origo & Historia Belgicorum Tumultuum. & Appendix sive historia tragica de furoribus Gallicis.
26177: GRIFFIN FROST - Camp and Prison Journal.
26243: MR. R. FRUIN - Catalogus van het Archief der Heeren van Montfoort. & Inventaris van het Archief der Heeren van Montfoort berustende in het Rijks-archief in Utrecht.
24366: O. FUHRMANN - Voyage d'exploration scientifique en Colombie. Avec 732 figures, 34 planches hors texte et deux cartes. Tome V. II
24848: HARRY GAILEY - The Liberation of Guam. 21 July - 10 August 1944.
24080: DAN GALLAGHER - Florida Keys Environmental Story. A Panorama of the Environment, Culture and History of Monroe County, Florida.
26704: GALLONYÉ - Rampspoedige Scheeps-Togt van den Heere Gallonye, gedaan uit Vrankryk na 't Eiland St. Christoffel; en desselfs Vier-jarige Slavernye onder de Barbaarze Turken en Jooden te Salée in Afrika, zederd het Jaar 1670 tot aan zyn verlossing.
23877: JOSEF GANTNER - Grundformen der Europäischen Stadt. Versuch eines historischen Aufbaues in Genealogien. Mit 105 Abbildungen.
26173: A.W. GARBER (ED.) - In Memoriam Sempiternam.
26516: A. DE GARSAULT - Le Nouveau Parfait Maréchal, ou la Connaissance Generale et Universelle du Cheval, Divisé en Six Traitez.
24235: WILLIAM GAUNT - The surrealists.
25872: JULES GAY - Analectes du bibliophile. Recueil trimestriel contenant: 1. Diverses pièces curieuses anciennes et modernes. 2. Des analyses critiques et des extraits de diverses publications intéressantes anciennes et modernes. 3. Une correspondance, des mélanges philosophiques et littéraires, des anecdotes, etc.
26449: G. ENGELBERTS GERRITS - Fastes de la marine Hollandaise, depuis l'époque la plus reculée jusqu'à nos jours. Volume I - II.
25867: FRIDERICO GUILELMO GHILLANY - Index rarissimorum aliquot librorum manuscriptorum saeculoque XV typis descriptorum quos habet bibliotheca publica Noribergensisadditis quibusdam autographorum exemplis et picturis compositus
26135: WALTER GILBEY - Hounds in Old Days.
25834: GUST GILS - Anoniem 20e eeuw.
25747: GUST GILS - Gewapend oog.
26097: J.J. GOCKINGA - De verdeeling van de markgronden van Hollum en Ballum op Ameland.
25836: DR. J. GOEBBELS (HERAUSGEBER) - Unser Wille und Weg. Monatsblätter der Reichspropagandaleitung der N.S.D.A.P. Die arteiamtliche Propaganda-Zeitschrift für die politischen Leiter der N.S.D.A.P. 7. Jahrgang. Heft 1 - 12.
23074: WILLIAM GOLDING - The Scorpion God. Three Short Novels.
25770: WILLIAM GOLDING - The Pyramid.
25763: WILLIAM GOLDING - The Spire.
26508: OLIVER GOLDSMITH - Dr. Goldsmith's natural history of animals, viz. beasts, birds, fishes, serpents and insects. With A particular Account of the Manner of Catching Whales in Greenland.
26554: JAN ADRIAENS VANDER GOUDE - Een gouden cyborie des weerdigen H. Sacraments des outaers.
24835: JACOBUS FRANSZ. V. CORTGEEN VAN DER GOUDE - Stichtsche cleyne chronicke.
25256: E.A. GRAHAM - Surgical diseases of the chest.
26119: CAMPBELL GRANT - The Rock Paintings of the Chumash. A study of a California Indian Culture.
26130: RUSSELL A. GRAVES - Hunting Dogs. A Photographic Tribute.
26364: Z. GRBASIC & V. VUKSIC - The History of Cavalry.
22987: GRAHAM GREENE - The End of the Affair.
26083: GRAHAM GREENE - Our Man in Havana. An entertainment.
25809: GRAHAM GREENE - The Third Man and The Fallen Idol. Two entertainments.
24908: AAGE GREGERSEN - L'Islande. Son Statut A Travers Les Ages.
25361: MARILYN GREGERSON - Ritual, belief, and kinship in Sulawesi.
26709: OTTO FRIEDRICH VON DER GROEBEN - Voorname Scheeps-Togt van Jonkheer Otho Fridrich vander Greuben, Brandenburgs Edelman, Na Guinea, Met 2 Keur-Vorstelyke Fregatten, Gedaan in het Jaar 1682.
24374: JULIAN GROSSMAN - The Civil War. Battlefields and Campgrounds in the Art of Winslow Homer.
26632: HUGO GROTIUS - P. MERULA & NICOLAUS TRIGAULT - De Mari Libero et de Maribus. (Bound with:) Regni Chinensis descriptio Varijs Authoribus.
24353: RAY GROVER - Art glass nouveau.
26069: THEODOR KOCH-GRÜNBERG - Zwei Jahre bei den Indianern Nordwest-Brasiliens.
23948: SERGE GRUZINSKI - Painting the conquest. The Mexican Indians and the European Renaissance.
26565: PETRUS GYLLIUS - De Bospore Thracio Lib. III
26026: HILDE DE HAAN & IDS HAAGSMA - Architecten als rivalen. Tweehonderd jaar architectuurprijsvragen.
23775: DORIAN HAARHOFF - The Wild South-West. Frontier Myths and Metaphors in Literature Set in Namibia, 1760-1988.
23730: WILLIAM T. HAGAN - Indian Police and Judges. Experiments in Acculturation and Control.
26231: ROBERT HALL - Sermons. Congregate volume of 7 sermons.
26035: M.C. VAN HALL - Rutger Jan Schimmelpenninck, voornamelijk als Bataafsch afgezant op het Vredescongres te Amiens, in 1802. Eene bijdrage tot zijn leven en karakter.
26229: KLAUS HALLER - Die Bayerische Staatsbibliothek in historischen Beschreibungen.
23704: JOHN D. HAMILTON - The Peabody Museum Collection of Japanese Sword Guards. With Selected Pieces of Sword Furniture.
25880: WILHELM HARNISCH - Die wichtigsten neuern Land- und Seereisen. Für die Jugend und andere Leser bearbeitet von Dr. Wilhelm Harnisch. Eilfter Theil. Mit einer Karte und zwei Kupfern. Neue wohlfeile Ausgabe.
23020: THADDEUS MASON HARRIS. - Discourses. Delivered on the Public Occasions, Illustrating the Principles, Displaying the Tendency, and Vindicating the Design of Freemasonry.
23177: HENRY HARRISSE - Excerpta Colombiniana. Bibliographie de Quatre Cents Pièces Gothiques Françaises, Italiennes et Latines du Commencement du XVIe Siècle.
25994: G. 'T HART - Historische beschrijving der vrije en hoge heerlijkheid van Heenvliet. Met inventaris en regestenlijst van het huisarchief der vrijheren van Heenvliet.
25816: HENRI HARTOG - Sjofelen.
23140: HEERE HEERESMA - De Verloedering van de Swieps.
26560: DANIEL HEINSIUS - Rerum ad Sylvam-Ducis atque alibi in Belgio aut a Belgis anno 1629 gestarum historia.
23080: BARBARA HELLWIG - Inkunabelkatalog de Germanischen Nationalmuseums Nürnberg.
25167: JOAN HEMELS - Het geïllustreerde tijdschrift in Nederland. Bron van kennis en vermaak, lust voor het oog. Deel 2 Band A: Lemmata A-L. Band B: Lemmata M-Z.
22972: HELEN W. HENDERSON - A Loiterer in New York. Discoveries made by a Rambler through obvious yet unsought Highways and Byways.
25855: J.A. VAN HENGST - De Lekdijk benedendams en de IJsseldam. Geschiedenis van dit Hoogheemraadschap van af de vroegste tijden tot in de tweede helft der negentiende eeuw (en voortgezet tot in de 20e eeuw). Deel I: 860-1648. Deel II: 1648-1795. Deel III: 1795-1905.
24075: JANET SHARP HERMANN - Joseph E. Davis. Pioneer Patriarch.
25206: MIGUEL CRUZ HERNANDEZ - Historia del pensamiento en el mundo islámico. 1.: Desde los orígenes hasta el siglo XII en Oriente. 2.: El pensamiento de al-Ándalus (siglos IX-XIV). 3.: El pensamiento islámico desde Ibn Jaldun hasta nuestros días.
26693: ANTONIO DE HERRERA - Tweede Scheeps-Togt van Christoffel Kolumbus, ter nader Ontdekking en Bemagtiging van Nieuwe Landen, gedaan na de West-Indien, In 't Jaar 1493.
26695: ANTONIO DE HERRERA - Aankomst van Jean d'Ezquebel ter Bevolking van Jamaica, door den Ammiraal Diego Kolumbus, van Hispaniola derwaards gezonden, in 1510.
26692: ANTONIO DE HERRERA - De Roemwaardige Scheeps-Togt van Christoffel Kolumbus; Door hem allereerst in den Jare 1492. ten overstaan van haare Katholyke Majesteyten, als Ammiraal van den Oçeaan, ter ontdekking gedaan na de West-Indische Landschappen.
26694: ANTONIO DE HERRERA - Opmerklyke Zee-Togten gedaan ter Ontdekkinge van Eilanden en vaste Kusten der West-Indien, in de Jaaren 1508 en 1509.
26689: ANTONIO DE HERRERA - Des Ammiraal C. Kolumbus Derde Scheeps-Togt ter nader Ontdekking en Bemagtiging van Nieuwe Landen, gedaan na De West-Indien, In 't Jaar 1498.
26691: ANTONIO DE HERRERA - Eerste Zee-Togt van Alonso d'Ojeda, en Amerikus Vesputius, ter nader Ontdekking en Bemagtiging van Nieuwe Landen, gedaan na De West-Indien, beneffens die van Christoffel Guerre, en Pero Alonso Nino, In 't Jaar 1499.
26696: ANTONIO DE HERRERA - Verscheide Zee en Land-Togten gedaan in de West-Indien: d'Eerste door den beroemden Jean Ponze de Leon, een en andermaal ondernomen naar Florida in 1512. de andere gedaan door Pamphilio de Narvaes, uit bevel van Diego de Velazques, op 't Eiland Cuba naar 't Landschap Cumaguyea in 't Jaar 1513.
24907: JOHAN HENDRIK VAN HEURN - Historie der Stad en Meyerye van ’s Hertogenbosch, Alsmede van de Voornaamste Daaden der Hertogen van Brabant.
24669: ANTON HEYBOER - De essentie van het leven.
24668: FREDERICK WEBB HODGE - Handbook of American Indians North of Mexico. Smithsonian Institution Bureau Of American Ethnology Bulletin 30.
26329: JAN VAN DEN HOEVEN - Dieren van dichtbij. Deel 1. Honden.
25782: ALBERT HOFFA - Technik der massage.
26034: DESMOND HOGAN - The Leaves on Grey.
26305: ANNE HOLLAND - Hunting. A Portrait.
26039: EDGAR HOLT - The Carlist Wars in Spain.
25915: ABRAHAM HORODISCH - The Book and the Printing Press in Printer's Marks of the Fifteenth and Sixteenth Centuries.
25937: JACOB MERLO HORSTIUS - Paradisus animae Christianae, lectissimis omnigenae pietatis deliciis amoenus.
26000: ROEL HOUWINK - Muziek omkranst de stilte.
26583: OTTO CHRISTOPHER BARON VON DER HOWEN & LEENDERT DE KONINGH - Egyptische Gezigten.
26662: LU SHIH-HUA - R.H. VAN GULIK - Scrapbook for Chinese Collectors. Shu-Hua-Shuo-Ling. A Chinese Treatise on Scrolls and Forgers.
25990: MYKHAYLO HUCULAK - When Russia was in America. The Alaska Boundary Treaty Negotations, 1824-25, and the Role of Pierre De Poletica.
26438: ULRICH HUGUENIN - Verhandeling over het gebruik van gloeijende kogels.
25878: A. HUMBOLDT & KARL AUGUST VARNHAGEN VON ENSE - Correspondance de Alexandre de Humboldt avec Varnhagen von Ense, de 1827 à 1858. Accompagnée d'extraits du Journal de Varnhagen et des Lettres adressées a de Humboldt par Varnhagen, LL. MM. les Rois de Prusse et de Danemark, le Grand-Duc de Toscane, la Duchesse D'Orléans, le Prince Albert, le Prince de Metternich, MM. Guizot, Thiers, Arago, Lord John Russell, Napoléon Bonaparte, etc., etc.
26059: HERIBERT HUMMEL (ED.) - Katalog der Inkunabeln der Stiftsbibliothek Schlägl. Eine Festgabe für Florian Pröll, Abt. des Stiftes Schlägl (seit 1958).
26469: JOHN HUNTER - Historia naturalis dentium humanorum. & Natuurlyke historie der tanden van den mensch.
26711: BALTHAZAR HUYDECOPER - Proeve van taal- en dichtkunde; in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde Herscheppingen van Ovidius.
26157: L. HUYGHEBAERT - Le Chien. Psychologie, Olfaction, Mécanisme de l'Odorat.
26245: WIM HUYSKENS - De vrije vogelvlucht. Kunst en valkerij. Motief, portret, gedicht.
26436: AUTORE IO. INDAGINE - Chiromantia. 1. Physiognomia, ex aspectu membrorum Hominis. 2. Periaxiomata, de Faciebus SIGNORVM. 3. Canones Astrologici, de iudicijs Aegritudinum. 4. ASTROLOGIA NATVRALIS. 5. Complexionum noticia, iuxta dominium Planetarum
23786: K.S. INGLIS - Sacred Places. War Memorials in the Australian Landscape.
24357: NORIS IOANNOU - Masters of their craft. Tradition and innovation in the Australian contemporary decorative arts.
23028: N. IORGA - Voyage en Roumanie.
26535: JACOBUS DE CLERCK IPRENSIS - Eerlyck Tydt-Verdryf, vertoont in Lucifers Val, Bacchus Beeldt, Megæras Heerschappije, Zoylus Winckel, Ende eenige vermakelijcke Kluchten.
23013: R.F. IRVINE - The Progress of New Zealand in the Century.
26127: JOE IRVING - Gundogs. Their Learning Chain.
26649: TIBERIUS CATIUS SILIUS ITALICUS - Punicorum Libri Septemdecim.
25835: ROBERT LOGAN JACK - Northmost Australia. Three centuries of exploration, discovery, and adventure in and around the Cape York Peninsula, Queensland. Volume I - II.
24445: SUSAN JACKSON - Yellowknife, N.W.T. An Illustrated History.
24541: KENNETH T. JACKSON - The encyclopedia of New York City.
26136: TONY JACKSON - The Complete Book of Gundogs in Britain.
25860: KARL JACOBITZ AND ERNST EDUARD SEILER - Griechisch-deutsches Wörterbuch zum Schul- und Privatgebrauch.
23734: ATTILA JAKAB - Ecclesia alexandrina. Evolution sociale et institutionnelle du christianisme alexandrin (IIe et IIIe siècles).
26302: DAVID JAMES AND WILSON STEPHENS - In Praise of Hunting. A Symposium.
26634: E.W. JAMESON - The Hawking of Japan. The History and Development of Japanese Falconry.
26324: [JULES JANIN] - Versailles et son Musée Historique. Description complète de la Ville, du Palais, du Musée, des Jardins, et des deux Trianons; précédée d'un Itinéraire de Paris à Versailles.
26286: ERIC JOLY - La vie rêvée du chasseur.
25322: JOHANNES JOOR - Bouwen aan vrede. Honderd jaar werken aan vrede door recht.
24873: JORDANUS - BONAVENTURA VULCANIUS - Iornandes Episcopus Ravennas De Getarum, sive Gothorum Origine & rebus gestis. [Bound with] De Literis & Lingua Getarum, Sive Gothorum. Item De Notis Lombardicis.
23312: C.J.A. JÖRG - Oosters porselein. Een keuze uit de verzameling van het Museum Boymans-van Beuningen = Oriental porcelain.
24981: E.L. JOSEPH - History of Trinidad.
24905: FLAVIUS JOSEPHUS - Flavii Josephi Iudaei, Historiographi Graeci, opera quaedam: Quorum catalogum proxima pagella indicabit. Opera. Vol. 1. De antiquitatibus Judaeorum, libri 1 - 10
26336: A.H.M. JURGENS - Natuur en jacht.
26584: MARCUS JUNIANUS JUSTINUS - Iustini Ex Trogo Pompeio Historia.
25882: A. HOOGENDIJK JZ. - De grootvisscherij op de Noordzee.
26067: KAIYAN HOMI KAIKOBAD - The Shatt-al-Arab Boundary Question. A legal reappraisal.
24483: FINOLA O'KANE - Landscape Design in Eighteenth-Century Ireland. Mixing Foreign Trees with the Natives.
24589: WILLIAM LOREN KATZ - Black Indians. A hidden heritage.
25864: GERARD KELLER - Het laatste bedrijf van den reuzenstrijd van 1870/71. Beschrijving van den oorlog tusschen Frankrijk en de commune.
26600: JOHANN ERHARD KESSEL & JOHANN WILHELM VON SAYLER VON PFERSHEIM - Sciagraphiam Liberae Venationis Germanicae Imprimis Verò Svevicae, Vulgo Die freye Pürst-Gerechtigkeit / Favente Supremo Numine. (Bound with:) De libera venatione speciatim Suevo-Memmingensi.
26376: C. KILIAAN - Etymologicum Teutonicae Linguae: sive Dictionarium Teutonico-Latinum Praecipuas Teutonicae Linguae Dictiones et Phrases Latine et Interpretatas et Cum Aliis Nonnulus Linguis Obiter Complectens: Studio et Opera.
25931: F.J. KLEIJN - Beschrijving en Geschiedenis van Delfshaven, benevens die van Schoonderloo en het Slot Spange. Kroniek van al de merkwaardige Voorvallen , belangrijke Oirkonden, Privilegiën, Resolutiën, Publicatiën, Correspondentiën en verdere Stukken, op Delfshaven betrekking hebbende; bijeenverzameld en naar tijdsorde gerangschikt.
26645: SAMUEL KNIGHT, A.M - Forms of Prayer. For the use of Christian families.
25811: J.H.M. KOCK - De Roemrijke Rei van de Zuid-Afrikaanse Reisbeschrijvers en hunne Reizen, of De Kaap als een nieuw Land.
23341: H.W. DE KOOKER - The Catalogus Universalis of Broer Jansz (1640-1652).
26120: FRITZ KRAUSE - Die Pueblo-Indianer. Eine historisch-ethnographische Studie.
26296: E. KREPS - Science of Trapping. Describes the Fur Bearing Animals, Their Nature, Habits and Distribution, with Practical Methods for Their Capture.
24215: JULIAN KUZ - Orthopaedic Injuries of the Civil War. An atlas of Orthopaedic Injuries and treatments During the Civil War.
26633: JOHANNES DE LAET - Portugallia Sive De Regis Portugalliae Regnis et Opibus Commentarius.
25986: A.V. LAFERLA - The Story of Man in Malta.
25977: E.J.B. BOUILLON-LAGRANGE - Manuel d'un cours de chimie, ou principes élémentaires théoriques et pratiques de cette science.
26011: J. LANDWEHR - Atlas Nederlandse levermossen.
26250: THE HON. GERALD LASCELLES - The Art of Falconry.
26640: COMTE DE LAUTRÉAMONT - Les Chants de Maldoror. Chants I, II, III, IV, V, VI.
25976: LOTTIN DE LAVAL, (PIERRE VICTOR). - Maria de Medicis. Eene Geschiedenis uit het Tijdvak der Regering van Lodewijk XIII. Volgens onuitgegevene Handschriften van den Kardinaal De Richelieu. 1610-1642 Naar het Fransch van Lottin de Laval.
26322: CAROL MARC LAVRILLIER & MICHEL DUFET - Bourdelle et la critique de son temps.
23736: GISELA C. LEBZELTER - Political anti-semitism in England, 1918-1939.
26294: JEAN LECANUET (PREF.) - Histoires de Chasses. De Gaston Phébus à Guy de Maupassant: histoire de la chasse, histoires de chasseurs.
24352: ERIC LEDRU - Napoléon. Le conquérant prophétique.
26323: LAURIE LEE - Two Women. A Book of Words and Pictures.
26104: E.C. VAN LEERSUM - Het levenswerk van Franciscus Cornelis Donders.
25819: BOELI VAN LEEUWEN - De rots der struikeling.
25932: JOH. DID. VAN LEEUWEN - Auctoris incerti Chronicon Tielense, sive Majoris chronici pars ultima et maxime notabilis / in quâ A primo peregrinarum hasce in regiones nationum adventu, praesertim a primorum Episcoporum Trajectinorum tempore, variae sub iis, nec non sub Comitibus et Ducibus Gelriae, Comitibusque Hollandiae, res gestae tractantur, intermixtis aliis, quae eorum temporibus acciderunt, ad medium usque seculi a N. C. XV. quibus accedunt nonnulla medii seculi sequentis, ipsam praecipue civitatem Tielam attinentia, ab alio, sed recentiore, etiam incerto, scriptore, post ipsum opus, adjecta. Ex archetypo primus edidit adnotationesque addidit Joh. Did. van leeuwen.
26086: WILLIAM C. LEHMANN - Henry Home, Lord Kames, and the Scottish Enlightenment. A Study in National Character and in the History of Ideas.
26055: ARNOLD H. LEIBOWITZ - Defining Status. A Comprehensive Analysis of United States Territorial Relations.
24519: ANDRÉ LEJARD - Le livre. Les plus beaux exemplaires de la Bibliothèque Nationale.
24267: FERDINAND VON LESSEPS - Entstehung des Suezkanals
26451: JOHANN KARL FRIEDRICH LEUNE - De leer van Gall, over de herssenen en schedel.
26051: CORN. L. DE LEUR - De geschriften van Mr. Dr. S. Muller Fzn., 1872-1914. Bibliografisch overzicht hem aangeboden ter herdenking van zijne veertigjarige ambtsvervulling als archivaris der gemeente Utrecht.
24766: HOWARD S. LEVY - Chinese footbinding. The history of a curious erotic custom.
24404: ROY HARLEY LEWIS - Fine Bookbinding in the Twentieth Century.
25857: AMÉDÉE LHOTE - Histoire de l'imprimerie à Chalons-sur-Marne. Notices biographiques et bibliographiques sur les imprimeurs, libraires, relieurs et lithographes (1488-1894).
25257: ETIENE LIBERT - Instruments et livres de chirurgie
26563: ROBERTUS CARACCIOLUS DE LICIO - Sermones de laudibus sanctorum FratrisRoberti de Licio ordinis minoru(m). Episcopi Aquinateñ.
24497: HERMAN LIEBAERS - Album Antoine de Smet.
26353: H.J. LIJSEN & SYLVIA STANIER - Classical Circus Equitation. Liberty, High School, Quadrilles and Vaulting.
23884: SALVATORE ROMANO CLEMENTE LILLA - Neuplatonisches Gedankengut in den 'Homilien über die Seligpreisungen' Gregors von Nyssa.
26008: JOSEPH SUASSO DE LIMA - Geschiedenis van de Kaap de Goede Hoop.
26129: JACK IVESTER LLOYD - Beaglers. Harehunting with Harriers, Beaglers and Bassets.
24131: NORMAN LLOYD - My first sing-a-song book. Nursery, cradle, folk, and popular songs, hymns, carols, rounds, and singings games.
26699: JERONIMO LOBO - Gedenk-waardige Aanteekeningen, gehouden door den Eerwaarden Vader Hieronumus Lobo Op sijn Voyagie, Gedaan in het Jaar, 1636.
26354: SYLVIA LOCH - Dressage. The Art of Classical Riding.
26372: CAPITAINE LOIR - Cavalerie. I: Procédés Techniques. II: La Cavalerie dans l'Ensemble de l'Armée. III: La Cavalerie dans la Bataille.
26306: ROGER LONGRIGG - The History of Foxhunting.
26534: HORAE SECUNDUM USUM ROMANUM AD LONGUM - Hor(a)e (beate marie virginis) s(e)c(un)d(u)m usu(m) romanu(m) ad lo(n)gu(m).
26422: ADRIAAN PIETERSZ LOOSJES - M.A. de Ruyter in X. boeken.
24126: BENSON J. LOSSING - Mathew Brady’s Illustrated History of the Civil War, 1861-65, and the Causes that led up to the Great Conflict.
25970: BRUCE LOWEY - Scarred.
24260: THOMAS P. LOWRY - The Civil War Bawdy Houses of Washington, D.C. Including a map of their former locations and a reprint of the Souvenir Sporting Guide for the Chicago, Illinois, G.A.R. 1895, Reunion.
25974: B.H. LULOFS - Kakographie of Opstellen met deze en gene feilen in taal en stijl, benevens eenige taalkundige aanteekeningen.
24778: JAY LUVAAS - Guide to the Battle of Gettysburg.
24466: RODERICK MACLEAN - A Pattern of Change. The Singapore International Chamber of Commerce from 1837.
24521: ALEXANDER HARE MACLINTOCK - A descriptive atlas of New Zealand.
24456: EKKEHARD MAI - Venus. Vergeten mythe. Voorstellingen van een godin van Cranach tot Cézanne.
26379: W. MAIGNE - Abrégé Méthodique de la Science des Armoiries,suivi d'un Glossaire des Attributs Héraldiques, d'un Traité Élémentaire des Ordres de Chevalerie et de Notions sur les Classes Nobles, les Anoblissements, l'Origine des Noms de Famille, les Preuves de Noblesse, les Titres, les Usurpations et la Législation Nobiliaires.
26676: JOHN MANDEVILLE - De Wonderlyke Reize van Jan Mandevyl. Beschryvende eerst de Reize en Geschiedenisze van den H. Lande van Beloften, te Voet, te Paard of ter Zee, ende de Gestaltenisze ende Gelegendheid van den zelven Landen.
25829: THOMAS MANN - Der Tod in Venedig. Novelle.
26625: GIDEON ALGERNON MANTELL - Geological Excursions round the Isle of Wight, and along the Adjacent Coast of Dorsetshire.
26590: GERVASE MARKHAM - Markham's Master-piece: Containing All Knowledge belonging to the Smith, Farrier, or Horse-Leach, touching the curing of all Diseases in HORSES. Divided into Two Books.
25823: JOS MARQUART - Die Benin-Sammlung des Reichsmuseums für Völkerkunde in Leiden. Beschrieben und mit ausführlichen Prolegomena zur Geschichte der Handelswege und Völkerbewegungen in Nordafrika.
26707: JACQUES MARQUETTE - Ontdekking Van eenige Landen en Volkeren, in 't Noorder-gedeelte Van America. Door P. Marquette en Joliet. Gedaan in het Jaar 1673.
25839: GABRIEL GARCIA MARQUEZ - One hundred years of solitude.
24407: JAMES H. MARROW - Die goldene Zeit der Holländischen Buchmalerei.
26577: C. MARSCHAK & W. LEBEDEW - IJsco - Circus
26686: JACQUES MARSOLLIER - Histoire de l'Origine des Dixmes, des Benefices, & des autres biens temporels de l'Eglise.
26304: E.W. MARTIN - The Case Against Hunting.
25258: MAURY MASSLER - Atlas of the mouth and adjacent parts in health and disease.
26654: HENRY MAUNDRELL - A Journey from Aleppo to Jerusalem at Easter, A.D. 1697.
26187: GEORGE DU MAURIER - Trilby. A Novel.
26511: HRABANUS MAURUS - DeLaudibus Sancte Crucis Opus Erudicione Versu Prosaque Mirificium.
26579: VLADIMIR MAYAKOVSKY & NISSON SHIFRIN. - KEM BYT'? ("What to Become?")
25842: V. MAYAKOVSKY - Selected Works in Three Volumes. 1: Selected Verse. 2: Longer Poems. 3: Plays / Articles / Essays.
24415: RICHARD MAYNE - Jersey through the lens. Photographs taken before 1918
26282: LÉON MAZELLA - Sensations de Chasse.
24618: ROBERT R. MCCORMICK - With the Russian army, being the experiences of a national guardsman.
24383: JOSEPH MCDONNELL - Gold-Tooled Bookbindings Commissioned by Trinity College Dublin in the Eighteenth Century.
25930: J.H.E. MEESTERS - De Steenwijker Meenthe. Een bijdrage tot de marke- en stadsgeschiedenis.
26261: ELISE MEIER - Valkerij. Topsport in vogelvlucht.
23861: JANE MEIRING - Thomas Pringle. His Life and Times.
23224: R MEISCHKE - Het Nederlandse Woonhuis van 1300 - 1800. Vijftig Jaar Vereniging 'Hendrick de Keyser'.
26076: JAMES MENNELL - Backache.
23474: JOHN MERCER - Spanish Sahara.
26513: PAULUS MERULA - Placaten ende ordonnancien op 't stuck van de wildernissen.
25709: PAULLUS MERULA - Fidelis et Svccincta Rervm Adversvs Angelvm Mervlam Tragice Ante XLVII Annos, Qvadriennivm, Et Qvod Excvrrit, Ab Inqvisitoribvs Gestarvm Commemoratio
26568: JOHANNES MEURSIUS - Rerum Belgicarum. Libri Quatuor. & Liber Quintus.
26576: SAMUEL RUSH MEYRICK - A Critical Inquiry into Ancient Armour, as it existed in Europe, but particularly in England, from the Norman Conquest to the Reign of King Charles II, with a Glossary of Military Terms of the Middle Ages.
25919: M. MIALLIER - Tous les cinq.
26085: HENRY M. MICHAEL (ED.) - Lieutenant Zagoskin's Travels in Russian America, 1842-1844. The First Ethnographic and Geographic Investigations in the Yukon and Kuskokwin Valleys of Alaska.
26027: NAOMI MILLER & KEITH MORGAN - Boston architecture, 1975-1990.
26199: WILLIAM SMITH MITCHELL - A History of Scottish Bookbinding 1432 to 1650.
26056: WILLIAM E. MOLETT - Robert Peary and Matthew Henson at the North Pole.
23226: C. DE MONTERGON - Les Cavaliers du Temps Jadis.
26657: LOUIS CHARLES DUPAIN DE MONTESSON - Les Amusemens Militaires: Ouvrage Egalement Agreable et Instructif: Servant d'Introduction aux Sciences qui forment les Guerriers.
26040: MAUREEN E. MONTGOMERY - Gilded Prostitution. Status, Money, and Transatlantic Marriages, 1870-1914.
26278: DAPHNE MOORE - Famous Foxhunters.
24982: GILLES MORA - La photographie traversée. Résonances, croisements, disparitions. Rencontres internationales de la photographie, Arles, [4 juillet-20 août 2000].
26150: STANLEY ARTHUR MORISON - German Incunabula in the British Museum. One hundred & fifty-two facsimile plates of fine book-pages from presses of Germany, German-Switzerland, and Austria-Hungary, printed in the fifteenth century in gothic letter and derived founts.
26420: JOHANN LORENZ VON MOSHEIM - Oude en hedendaagsche kerkelyke geschiedenissen, van de geboorte van Christus tot den aanvang der tegenwoordige eeuwe.
26703: GERMAIN MOÜETTE - De Scheeps-Togt van den Heere Moüette uit Vrankryk na Amerika ondernoomen; aan de Kust van Barbaryen ongelukkig voleind. Verhalende niet alleen desselfs Elf-jarige Slaavernye en wedervaren in de Koninkryken van Fez en Marocco, zederd het Jaar 1670, tot aan zyn verlossing en wederkomst in zyn Vaderland verduurd.
25746: HARRY MULISCH - De aanslag. Roman.
26597: FRANZ DAMIAN FRIEDRICH MÜLLENKAMPF - Vermischte Polizei- und Kameralgegenstände des praktischen Forst- und Jagdwesens.
24910: BILL NASSON - Springboks on the Somme. South Africa in the Great War 1914-1918.
23926: VITALY NAUMKIN - Island of the phoenix. An ethnographic study of the people of Socotra.
23711: P. NEIS - The Sino-Vietnamese border demarcation 1885-1887.
26443: CORNELIUS NEPOS - De leevens van doorlugtige mannen.
26340: J.G.TH. VAN NES - Prepareren. Methoden voor het prepareren van allerlei planten en dieren.
26582: MATTAEUS BROUËRIUS VAN NIDEK AND ISAAC LE LONG - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche outheden. Deel I - VI.
25862: YNGVAR NIELSEN - Rundt Norge. Fra Tistedalen til Jakobselven efter Tegninger af Ludvig Skramstad og flere andre Kunstnere. Seksti Illutrationer i Træsnit. Med Tekst av Dr Yngvar Nielsen.
23536: JONATHAN M. NIELSON - Armed forces on a northern frontier. The military in Alaska's history, 1867-1987.
26440: PETRUS NIEUWLAND - Lectiones exegetische of uitlegkundige vermaakelykheden. Bevat in verscheidene brieven, over veele bijbelplaatsen; en eenige stukken over de kerkgeschiedenis. Deel I - 2.
26571: JEAN LE NOIR - Les nouvelles lumières politiques pour le Gouvernement de l'Eglise, ou L'Evangile nouveau du Cardinal Palavicin.
26007: DICK NORTH - Trackdown. The Search for the Mad Trapper.
26514: A.C. VAN HAEMSTEDE [A.O.] - De Historie der Martelaren.
26593: L.W.F. VON OEBSCHELWITZ - De Nederlandsche Stalmeester, of kort dog grondig onderwys van al hetgeene betrekking heeft tot het kennen, toomen, zadelen, beslaan en onderhouden der Paerden; als mede tot de Ryd-Konst, Of Manier, hoe de Paerden gedresseerd en tot allerlei gebruik afgerigt moeten worden; Met bygevoegde Aanmerkingen over het Paerd-Ryden der Dames; het Wedloopen der Engelschen, en de Harddraavery der Nederlanders; zoo ook tot de Ziektens en Gebreken der Paerden en hoe dezelven te helpen en te geneezen zyn. En eindelyk eene bondige Verhandeling over het Fokken en Aanqueeken van Paerden. Alles verrykt met de Noodige Plaaten. Opgesteld door L.W.F. van Oebschelwitz, Adjudant onder Oranje-Vriesland Cavallery.
25254: W.H. OGILVIE - Forward surgery in modern war.
25980: LAURENCE OLIPHANT - Haifa or Life in the Holy Land 1882 - 1885.
26612: ONOSANDER - Strategicus. Sive De Imperatoris Institutione. Accessit. Ourbikiou Epitedeuma. Nicolaus Rigaltius P. Nunc primum e vetustis.
25814: ADRIAAN VAN OORDT - Warhold. Eerste deel. Tweede deel.
26609: WILLIAM OF ORANGE - Apologie ou defense de tres illustre Prince Guillaume par la grace de dieu Prince d'Orange (...) Presentee a messieurs les Estats Generauls des Pais bas. Ensemble ledict Ban ou Proscription.
26100: JOHN OSBORNE - The World of Paul Slickey. A Comedy of Manners with Music.
26099: JOHN OSBORNE - A Patriot for Me.
26101: JOHN OSBORNE - West of Suez. A Play.
24703: GAIL OSHERENKO - The age of the Arctic. Hot conflicts and cold realities.
26434: THEODATUS OSIO - Cadmeia Seges. Hoc est admirandus humanae vocis ortus, natura & usus discursus Mathematico demonstratus.
24423: MATTHIAS OSTERMANN - The Ceramic Surface.
23403: MATTHIAS OSTERMANN - The Ceramic Narrative.
26249: ALLAN OSWALD - The History and Practice of Falconry
25086: HELMUT OTTENJANN - Materialien zur Volkskultur nordwestliches Niedersachsen. Hefte 1, 2 & 3.
25845: J. VAN OUDSHOORN - Willem Mertens' levensspiegel.
26684: JEAN OVINGTON - Voyages, Faits à Surate, & en d'autres lieux de l'Asie & de l'Afrique. Tome I - II.
26143: J. OTHO PAGET & GEORGE A.B. DEWAR A.O. - Horses, Guns and Dogs.
26466: JOAN PALFYN - Waare en zeer Naauwkeurige Beschryving der Beenderen van 's Menschen Ligchaam.
26239: ALBERT E. PALMERLEE - Maps of Costa Rica. An Annotated Cartobibliography.
26273: RENÉ PALOC - La Chasse.
25913: P. PANSIER - Histoire du Livre et de l'Imprimerie a Avignon du XIVme au XVIme. Tome I: XIVme et XVme Siècles). Tome II: XVIme Siècle. Tome III: Pièces Justificatives et Tables.
26188: LOUIS PHILIPPE D'ORLEANS COMTE DE PARIS - The Battle of Gettysburg: from the History of the Civil War in America.
26605: GUILLELMUS DE PARISIIS - Tractatus resolve[n]s dubia // per modu[m] dyalogi circa se// pte[m] sacrame[n]ta occurrentia. (Dialogus de septem sacramentis)
26444: MUNGO PARK - Reize in de binnenlanden van Afrika, gedurende de jaren 1795, 1796, en 1797.
26277: CHARLIE PARKER & JOHN THORNLEY - Fair Game. The Law of Country Sports and the Protection of Wildlife.
24477: AUGUSTE PAVIE - Atlas of the Pavie mission. Laos, Cambodia, Siam, Yunnan, and Vietnam.
26595: AUGUST VON PETTENKOFFEN & JOSEF ANTON STRASSGSCHWANDTNER - Die k. k. Österreich'sche Armée nach der neuesten Adjustirung. Gezeichnet und lithographirt von A. Pettenkoffer und A. Strassgschwandtner.
26368: JANUSZ PIEKALKIEWICZ - Pferd und Reiter im II. Weltkrieg.
26333: WIM E. PIETERS - Koninklijke Nederlandsche Jachtvereeniging 1919 - 1994.
23275: P. PIKHAUS - Het tafelspel bij de rederijkers. Deel I - II.
25841: R.M. PIRSIG - Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. An Inquiry into Values.
25873: SAMUEL BALL PLATNER - The Topography and Monuments of Ancient Rome.
24838: K.I. PLÜMECKE - Potsdam 400 Jahre Bornstedter Friedhof. Licht und Schatten hinter Sanssouci.
26679: [JOHANNES POLLIET] - Spieghel der Ieucht, Ofte Corte Cronijcke der Nederlantsche geschiedenissen. In de welcke naecktelijck verhaelt en voor ooghen ghestelt worden / de voornaaemste Tyrannien ende onmenschelijcke wreedtheden, die door het beleydt der Coningen van Hispaengien, onder hare Stadt-houders, hier in Nederlandt bedreven zijn.
26437: NATHANIEL PORTLOCK AND GEORGE DIXON - Reis naar de Noord-West kust van Amerika. Gedaan in de jaren 1785, 1786, 1787 en 1788.
23928: T.H. POTTS - Out in the open. A budget of scraps of natural history, gathered in New Zealand.
24457: ALLA POVELIKHINA - Russian Painted Shop Signs and Avant-garde Artists.
25812: BADEN POWELL - Essays on the Spirit of the Inductive Philosophy, the Unity of Worlds, and the Philosophy of Creation.
23286: J.W. POWELL - Third Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution 1881-'82.
25912: JOHN COWPER POWYS - A Glastonbury Romance.
26283: RENÉ PRÉJELAN - Souvenirs d'un fusil de chasse.
26361: STEVEN D. PRICE AND JESSIE SHIERS - The Lyons Press Horseman's Dictionary. Full Explanations of More Than 2,000 Terms and Phrases Used by Horsemen.
23726: ROBERT E. PRIESTLEY - Antarctic Adventure. Scott's Northern Party.
26587: JOHANN GOTTFRIED PRIZELIUS - Der Bereiter.
25936: MARCUS VALERIUS PROBUS (M. VALERII PROBI) - Libellus de Interpretandis Romanorum Literis, Civiumque Romanorum Nominibus, Pronominibus
26441: [L.M. PRUDHOMME] - Reise nach Guiana und Cayenne, nebst einer Uebersicht der ältern dahin gemachten Reisen und neuern Nachrichte von diesem Lande.
26518: J.F. CHASTENET DE PUYSÉGUR - Art de la Guerre, par principes et par règles. Tome I - II.
25827: THOMAS PYNCHON - Gravity's Rainbow.
26344: PIETER KAT PZN. - Klank en symbool. Scheepstermen, jagerstaal, symboliek.
24830: E.A.L. QUADEKKER - Het paardenboek. Een geïllustreerd handboek voor iederen bezitter en liefhebber van paarden.
25804: IS. QUERIDO - Levensgang. Roman uit de Diamantwerkerswereld.
24111: SAMIR RAAFAT - Cairo, the glory years. Who built what, when, why and for whom.
25933: CARL RADEFELD & LUDWIG RENNER - Atlas Zum Handgebrauche für die Gesammte Erdbechreibung. In 116 Karten.
24584: STEVEN J. RAMOLD - Slaves, sailors, citizens. African Americans in the Union Navy.
25955: NICOLAUS RAUCH - Catalogue de Beaux Livres. No. 1 - 4. Catalogue No. 1: Catalogue de Très Beaux Livres. Catalogue No. 2: Livres Precieux et Autopgraphes des XVe et XVIe Siecles. Catalogue No. 3: Choix de Livres du XVe au XIXe Siecle. Catalogue No. 4: Très Beaux Livres Almanachs.
26303: ANDREAS F. VON RECUM - Hunting with Hounds in North America.
25711: HADRIANI RELANDI - Palaestina Ex Monumentis Veteribus Illustrata.
26033: JEAN RHYS - My Day. 3 Pieces.
26098: TH. RIBOT - De ziekten van het geheugen.
25821: FRED RICHARDS - A Persian Journey. Being an etcher's impressions of the Middle East with forty-eight drawings.
26272: BERNARD RIO - Toutes les chasses du faisan.
26646: CESARE RIPA - Iconologia, of uytbeeldinge des Verstands.
26280: EDRIC GLYN ROBERTS - Hunters' Moon and Other Hunter Verses.
26037: ELFED VAUGHAN ROBERTS - Historical Dictionary of Hong Kong & Macau.
24392: DENIS ROCHE - Ellipse et laps. L'oeuvre photographique.
26668: ALPHONSUS RODRIGUES - Oeffeninghe der volmaecktheyt ende christelycker devghden.
26169: AREND ROELOFFS - Bijdrage tot de geschiedenis der grondrenten op de Veluwe.
26421: JAN VAN DER ROEST - Eenige bijbelsche tafereelen van leerzaame sterfgevallen en uiteinden, voorgesteld in een proeve van leerredenen.
26203: F. ROBERT ROGERS - Destiny's Landfall. A History of Guam.
26467: CORNELIS ROGGE - Reize van den jongeling Agathon naar het land van geluk. Een allegorisch verhaal.
26659: G. ROLLENHAGEN - G. ALTING - Waerelds-loon of stank voor dank. (Bound with:) De wilden van Europa. (Bound with:) Verdediging van de eer der Hollandsche natie. (Bound with:) Brieven en onderhandelingen van den heere Van Hoey. (Bound with:) Geheim der inwendige toestand van alle kristen hoven van Europa.
26656: AEGIDIUS COLUMNA ROMANUS - Fertilissima Aegidij Romani quolibetta castigatissima Laurentij Amolini Rhodigini opera Plurimis etia(m) ab eode(m) marginum altrinsecusq(uem) appe(n)culis donata.
26533: BOOK OF HOURS USE OF ROME - Hore intemerate virginis Marie, secundum usum Romanumcum pluribus orationibus tam in gallico quam in latino.
25948: ERIC VON ROSEN - Ethnographical Research Work during the Swedish Chaco-Cordillera-Expedition 1901-1902.
26311: JOHN ROSS & HUGH GUNN (ED.) - The Book of the Red Deer and Empire Big Game.
26427: HERIBERT ROSWEYDE - De Navolginge van Thomas A Kempis Règulier met sijn Leuen.
26677: HERIBERT ROSWEYDE AND ROBERTUS SWEERTS - De Fide Haereticis Servanda ex decreto Concilij Constantiensis Dissertatio. & De Fide Haereticis Servanda Dissertatio.
26673: GUILLAUME DE RUBRUQUIUS - Aanmerklyke Reys, Gedaan door Willem de Rubruquis; Voor Ambassadeur van den Koning Lodewyk de IXe afgesonden Na D'Oostersche Gedeelten der Weereld, insonderheyd Na Tartaryen en China, in 't Jaar onses Heeren 1253.
26454: QUINTUS CURTIUS RUFUS - Q. Curtii De Rebus Alexandri Regis Macedonorum.
26358: AKE RUNNQUIST - Horses in Fact and Fiction. An Anthology.
26242: W.S.W. RUSCHENBERGER - Narrative of a Voyage round the World, During the Years 1835, 36, and 37; Including a Narrative of an Embassy to the Sultan of Muscat and the King of Siam. Vol. I-II.
26570: CLAUDIUS SALMASIUS - Defensio Regia Pro Carolo I Ad Serenisimum Magnae Britanniae Regem Carolo II.
26260: FRANCIS HENRY SALVIN & WILLIAM BRODRICK - Falconry in the British Isles.
26247: FRANCIS HENRY SALVIN & WILLIAM BRODRICK - Falconry in the British Isles.
25934: JOHN EDWIN SANDYS - A History of Classical Scholarship. From the Sixth Century B.C. to the Nineteenth Century. Volume I - III.
23819: JANICE KOHL SARAPIN - Old Burial Grounds of New Jersey. A Guide.
26309: SIEGFRIED SASSOON - Memoirs of a Fox-Hunting Man.
26561: JEAN DE SAUNIER - La parfaite connoissance des chevaux, Leur Anatomie, leurs Bonnes & mauvaises Qualitez, leurs Maladies & les Remedes qui y conviennent.
26558: [PSEUDO] BONAVENTURA [= CONRADUS DE SAXONIA] - Speculum beatae marie v(ir)ginis.
23932: GEOFFREY ROBLEY SAYER - Hong Kong, 1841-1862. Birth, adolescence, and coming of age.
24754: ADMIRAL VISCOUNT JELLICOE OF SCAPA - The crisis of the naval war.
24785: KURT SCHARLAU - Siedlung und Landschaft im Knüllgebiet. Ein Beitrag zu den kulturgeographischen Problemen Hessens.
25885: H. SCHEERDER - Allereerst Aardrijkskundig Schoolboekje in Vragen en Antwoorden.
26268: U. SCHERPING (ED.) - Jagd und Hege in aller Welt. Errinnerungswerk an die internationale Ausstellung Jagd und Sportfischerei Düsseldorf 1954.
26269: U. SCHERPING (ED.) - Jagd und Hege in aller Welt. Errinnerungswerk an die internationale Ausstellung Jagd und Sportfischerei Düsseldorf 1954.
23454: DANIEL FRANÇOIS SCHEURLEER - Die Souterliedekens. Beitrag zur Geschichte der ältesten Niederländischen Umdichtung der Psalmen.
26363: ANDREAS SCHLUNK & ROBERT GIERSCH - Die Ritter. Geschichte, Kultur, Alltagsleben.
24590: WALTER SCHMITHALS - Paulus, die Evangelien und das Urchristentum. Beiträge von und zu Walter Schmithals zu seinem 80. Geburtstag.
23761: JULIUS H. SCHOEPS - Orte der Bücherverbrennungen in Deutschland 1933.
26598: ANTON SCHÖNBERGER - Der vollkommene praktische Jäger, oder: Anweisung die Wildbahn auf eine sichere und leichte Art, ohne Nachtheil der Feldfluren und Forsten, zu vervollkommnen und gehörig zu benutzen. Nach den neuesten Ansichten zum Gebrauch für Wildbahnspächter, Revierjäger, Büchsenspanner und jeden Jagdliebhaber überhaupt.
24525: FRED SCHREIBER - Simon de Colines. An annotated Catalogue of 230 Examples of His Press, 1520 – 1546. With an Introduction by Jeanne Veyrin-Forrer.
24823: KURD SCHWABE - Im deutschen Diamantenlande: Deutsch-Südwestafrika von der Errichtung der Deutschen Herrschaft bis zur Gegenwart (1884-1910).
26063: A.G. SCOTT (COMP.) - Catalogue of Incunabula St. Andrews University Library.
25918: GEORGE RYLEY SCOTT - The History of Capital Punishment. Including an Examination of the Case For and Against the Death Penalty.
26015: WALTER SCOTT - Minstrelsy of the Scottish Border.
25953: HUBERT LARCHER, GWEN LE SCOUÉZEC EN RENÉ ALLEAU - Encyclopedie de la Divination.
26639: P. SCRIVERIUS - Respublica Romana. Honori vrbis aeternae P. Scriverius restitvit.
26176: STEPHEN W. SEARS (ED.) - Mr. Dunn Browne's Experiences in the Army. The Civil War Letters of Samuel W. Fiske.
26248: SIR JOHN SEBRIGHT - Observations on Hawking. Describing the Mode of Breaking and Managing the Several Kinds of Hawks Used in Falconry.
23720: ANNETTE SEEGERS - The military in the making of the modern South Africa.
26308: MARGARET CABELL SELF - The Hunter in Pictures.
26362: WALDEMAR SEUNIG - Horsemanship. A Comprehensive Book On Training The Horse And Its Rider.
26158: A. SEYFFERTH - Der Hund, seine Rassen und seine Körperbau.
26144: VERO SHAW - The Encyclopaedia of the Kennel. A Complete Manual of the Dog, its Varieties, Physiology, Breeding, Training, Exhibition and Management, with Articles on the Designing of Kennels.
23715: ROYCE SHINGLETON - High Seas Confederate. The Life and Times of John Newland Maffitt.
25935: C.A. VAN SIJPESTEIJN - Beschrijving van Suriname, historisch-, geographisch- en statistisch overzigt, uit officiele bronnen bijeengebragt.
23264: DAN P. SILVERMAN - Hitler's Economy. Nazi Work Creation Programs, 1933-1936.
23583: JEANNOT SIMMEN - Der Fahrstuhl. Die Geschichte der vertikalen Eroberung.
26366: SUE SIMMONS - The Military Horse.
26292: CHARLES SIMOND - Quand je serai Chasseur.
26592: M. LE BARON DE SIND - Manuel du Cavalier, qui renferme les connoissances nécessaires pour conserver le Cheval en santé, & pour le guérir en cas de maladie
26569: PAULUS (SEU AVITUS) ERYNACHUS [= JOHANNES BAPTISTA SINNICHIUS] - Sanctorum Patrum de Gratia Christi et Libero Arbitrio dimicantium Trias. Collectore Pavlo Erynacho.
24539: WILFRIED SKREINER - Marcello Morandini. Skulpturen, Strukturen, Zeichnungen. Museum Bochum, Kunstsammlung, 21. Oktober - 26. November 1978; Graz, Kunstlerhaus, 7. September - 1. Oktober 1978.
25785: J. SLAUERHOFF - Een bezoek aan Makallah.
24872: MR. JACOBUS DE SMET - Den Lusthof van het Cureren der Peerden.
23941: MAURICE SMEYERS - Flämische Buchmalerei. Vom 8. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Die Welt des Mittelalters auf Pergament.
26628: LUDOLPH SMIDS - Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of woordenboek, behelsende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten en heeren huysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en lands wysen.
26564: THOMAS SMITH - De Republica Anglorum Libri tres. Item varij aliorum Discursus Politici de Regno Angliae, eiusq. administratione.
24780: ROBERT S. SMITH - Warfare & diplomacy in pre-colonial West Africa.
26638: THOMAS SMITH - De Republica Anglorum Libri tres.
26701: [THOMAS SMITH] - De Ongelukkige Voyagie van Mr. T.S. Engels Koopman, Gedaan in den Jare 1648. en vervolgens: Behelzende zijne Zeldzame Gevallen, Hoe hy by de Algierse Turken genomen, en door de binnenste Deelen van Africa omgevoerd is.
23699: JAN SMUTS - Memoirs of the Boer War.
26010: H. SNELLEN JR. - Handleiding bij het Oogheelkundig Onderzoek. Met 68 Figuren en Afbeeldingen.
26346: ANSELMUS SOLERIUS & HERMANUS BOSSIUS - De Pileo. (Bound with:) De Toga Romana commentarivs.
26126: DALE C. SPARTAS AND TOM DAVIS - To the Point. A Tribute to Pointing Dogs.
24408: WILLMAN SPAWN - Bookbinding in America 1680-1910.
26580: ADRIAAN SPINNIKER - Leerzaame zinnebeelden.
24825: HENRICI SPOOR - Favissae, utriusque antiquitatis, tam Romanae quam Graecae.
26350: BARNEY WHITE-SPUNNER - Horse Guards.
24777: GENERAL EDWARD J. STACKPOLE - They met at Gettysburg. A step-by-step retelling of the battle. With maps, photos, firsthand accounts.
22944: DAVID STACTON - Tom Fool.
22941: DAVID STACTON - Segaki.
22936: DAVID STACTON - A Signal Victory.
22945: DAVID STACTON - A Fox Inside. A Novel.
22935: DAVID STACTON - The Self-Enchanted.
22940: DAVID STACTON - On a Balcony.
22943: DAVID STACTON - Remember Me.
23743: WILL STEGER - North to the Pole.
25820: JOHN STEINBECK - East of Eden.
23584: B. STEINMETZ - Atlas van schubben en andere beenachtige structuren van niet-zalmachtige zoetwatervissen.
26675: JOHN LLOYD STEPHENS - Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatan.
23134: ROBERT LOUIS STEVENSON - Weir of Hermiston. An Unfinished Romance.
26170: MELISSA KIRSCHKE STOCKDALE - Paul Miliukov and the Quest for a Liberal Russia, 1880-1918.
24587: J.-B. STOCKMANS - Deurne en Borgerhout. Sedert de vroegste tijden tot heden. Deel I - III.
26145: STONEHENGE - The Dog in Health and Disease.
24779: W.C. STORRICK - Gettysburg. The Place. The Battles. The Outcome.
26275: JOHN STRAWSON - On Drag-Hunting.
26264: A. VAN STRIEN - Hoe ik mijn jachthonden dresseerde. Handleiding voor jagers en jachtopzieners.
24874: GEORG STRUTZ - Schlachten des Weltkrieges. In Einzeldarstellung bearbeitet und herausgegeben unter Mitwirkung des Reicharchivs. Band 3: Herbstschlacht in Macedonien - Cernabogen 1916. Band 11: Weltkriegsende an der mazedonischen Front . Band 30: Gorlice.
26399: MARTINUS COHEN STUART - Zes maanden in Amerika.
26682: P. ANTONIUS SUCQUET - Den Wech Des Eevwich Levens.
25985: DONALD SULTANA - Journey of William Frere to Malta in 1832, preceded by a sketch of his life and of the Frere family, with particular reference to John Hookham Frere. A monograph in two parts.
26301: R.S. SUMMERHAYS - Elements of Hunting.
26105: WILLEM HENDRIK SURINGAR - Sluikerij, een Valstrik voor de Zedelijkheid en het Bederf der maatschappelijke Welvaart. Uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
26318: ROBERT SURTEES - Hunts with Jorrocks. From Handley Cross.
26320: JAMES SUTHERLAND - The Adventures of an Elephant Hunter.
26244: A.E.H. SWAEN - De valkerij in de Nederlanden.
25754: JACOB SWART - Handleiding voor de praktische zeevaartkunde.
24276: SIR PERCY SYKES - A history of Persia. Volume I - II.
26241: MICHAEL SYMES - An Account of an Embassy to the Kingdom of Ava. Sent by the Governor-General of India in the year 1795.
23697: MICHAEL SYMES - An Account of an Embassy to the Kingdom of Ava, sent by the Governor-General of India, in the year 1795.
26510: C. CORNELIUS TACITUS - Jaarboeken en Historien, ook zyn Germanië, en 't Leeven van J. Agricola. Vertaald door P.C. Hooft.
25338: JEAN TAISNIER - La Science Curieuse, ou Traité de la Chyromance.
23883: CHARLES HAROLD TALBERT - Reading Luke-Acts in its Mediterranean milieu.
22970: ALBERT P. TAYLOR - Under Hawaiian Skies. A Narrative of the Romance, Adventure and History of the Hawaiian Islands.
26240: PEDRO TEIXEIRA - The Travels of Pedro Teixeira. With his "Kings of Harmuz" and Extracts from his "Kings of Persia.
26700: BALTHASAR TELLEZ - Naauw-keurige Aanteekeningen Van den Eerwaarden Vader Manuel d'Almeida, Wegens Opper-Ethiopen, Geduurende sijn verblijf aldaar gehouden.
25807: F.C. TERBORGH - Le Petit Chateau.
25808: F.C. TERBORGH - De Condottiere.
26562: HENRY TESTELIN - Sentimens des plus habiles peintres sur la pratique de la peinture et sculpture, mis en tables de preceptes, avec plusieurs discours academiques.
26367: DONALD SERRELL THOMAS - Charge! hurrah! hurrah! A life of Cardigan of Balaclava.
25923: JOHN THOMPSON - SHAKESPEARE - Illustrations of Shakespeare; Comprised in Two Hundred and Thirty Vignette Engravings, by Thompson, from Designs by Thurston: adapted to all editions.
24261: SAMUEL BERNARD THOMPSON - Confederate Purchasing Operations Abroad.
23260: J. ERIC S. THOMPSON - Maya Hieroglyphic Writing. An Introduction.
26087: JOHN THOMSON - The Straits of Malacca, Siam and Indo-China. Travels and Adventures of a Nineteenth-Century Photographer.
26202: COLIN THUBRON - Mirror to Damascus.
26374: E. KNEVEL THZN (SAMENST.) - 100 Jaar Piet Cronjé.
26453: CAIUS VALERIUS CATULLUS, ALBIUS TIBULLUS & SEXTUS PROPERTIUS - Opera
24836: CAIUS VALERIUS CATULLUS; ALBIUS TIBULLUS - PROPERTIUS - Opera
23246: C.P. TIELE - De Godsdienst van Zarathustra. Van haar ontstaan in Baktrië tot den val van het Oud-Perzische Rijk.
26636: ABRAHAM TITSINGH - Cypria tot Schrik van haar bondgenooten, en Redding der gestruikelden; ter eere van de Heelkonst, en tot dienst der Heelkonst.
25713: HERMANNUS TORRENTINUS - Elucidarius carminum et historiarum.
25956: ROGER LE TOURNEAU - Fès avant le protectorat. Étude économique et sociale d'une ville de l'occident musulman.
25874: WILLIAM JOHN TOWNSEND - Robert Morrison. The Pioneer of Chinese Missions.
25332: JOHANNES TRITHEMIUS - De statu et ruina monastici ordinis.
26154: W. TSCHUDY - Geschichte des Hundes. Abstammung und Rassendifferenzierung.
26432: JOHANNES DE TURRECREMATA - Expositio super toto Psalterio.
25788: H.N. VAN DER TUUK - Tobasche Spraakkunst. In dienst en op kosten van het Nederlandsch Bijbelgenootschap vervaardigd. Eerste stuk: Klankstelsel. Tweede stuk: De woorden als zindeelen.
26028: ANNE GRETHE ULDALL (INTROD.) - Blaendvaerker. Gijsbrechts. Kongernes Illusionsmester. Illusions Royal Master of Deception. Introduktion.
26262: ROGER UPTON - A Bird in the Hand. Celebrated Falconers of the Past.
26473: FRANCISCO DE VALDES - Espeio, y deceplina melitar, por el maestre del campo Francisco de Valdes. En el qual se trata del Officio del Sargento Mayor.
26457: PIERRE VARIGNON - Nouvelles Conjectures sur la Pesanteur.
26666: DANIËL VEELWAARD JR. - Kaart der provincie Friesland. 1837. Afgedeeld in 32 Grietenijen.
26655: MATTHIJS VAN VELDEN - De Roemster van den Aemstel, Off: Poëtische beschrijvinghe van de Riviere Aemstel.
24367: PHILIP VELLA - Malta: Blitzed but not beaten.
25780: J.G. VAN DER VEN - Kronen en brugankers.
25771: GUSTAAF VERMEERSCH - Het Wederzien. Nummer 76 der Duimpjesuitgave.
25846: GUSTAAF VERMEERSCH - De Last. Roman.
24786: AUG. VERMEYLEN - Kritiek der Vlaamsche Beweging & Vlaanderen's herkomst en groei. Mijter en Kroon & Vlaanderens Eeuwkalender 1830 - 1930
25029: CYR(IEL) VERSCHAEVE - Ferdinand Verbiest. Per aspera ad astra.
26431: RICHARD VERSTEGAN - Theatrum Crudelitatum Haereticorum Nostri Temporis.
26140: PAUL VETTERLI - Die Jagdhunde. Aufgaben, Auswahl, Aufzucht, Pflege, Ernährung, Erziehung, Dressur und Führung bei der Arbeit im Felde, im Walde, im Wasser, im Bau.
26291: G.M. VILLENAVE - La Chasse.
26446: WILLEM VLEERTMAN - Levensgevallen van Willem Vleertman (Bound with). Korte en Eenvoudige onderrichtinge aan de Onderdanen der Vereenigde Nederlanden.
26606: J.E. VOET - Stichtelyke gedichten en gezangen. Eerste deel. (Bound with:) Uitzicht van Nebo, of Verbeelding van het Hemelsch Kanaan.
25928: AUG. VOISIN - Documents pour servir à l’Histoire des Bibliothèques en Belgique et de leurs principales Curiosités Littéraires.
26594: E. VOLKERS - Abbildungen vorzüglicher Pferde-Rassen.
26685: VOLTAIRE - Siecle de Louis XIV. Nouvelle Édition, Revue & augmentée, à laquelle on a ajouté un precis du siecle de Louis XIV.
25236: J. VAN VONDEL - Altaer geheymenissen ontvouwen in dry boeken, door J. Van Vondel.
26525: JOOST VAN DEN VONDEL, P.C. HOOFT (A.O.) - Minne-plicht ende Kuysheyts-Kamp. als mede Verscheyden Aardighe en Geestige Nieuwe Liedekens en Sonnetten.
26557: JACOBUS DE VORAGINE - Legenda sanctorum al's Lombardica historia (Legenda aurea).
26681: MATTHAEUS VOSSIUS - Annalium Hollandiae Zelandiaeque. Libri quinque.
26178: JON L. WAKELYN (ED.) - Southern Pamphlets on Secession. November 1860 - April 1861.
26185: PAUL WALLE - Bolivia. Its People and its Resources, its Railways, Mines, and Rubber-Forests.
26276: JOHN HENRY WALSH - The Pursuit of Wild Animals for Sport. Comprising: Shooting, Hunting, Coursing & Fishing.
26246: DIANA DURMAN-WALTERS - The Modern Falconer.
25803: ERIK WARBURG - Subacute and chronic pericardial and myocardial lesions due to non-penetrating traumatic injuries. A clinical study.
25856: EFTHYMIOS WARLAMIS - Alexander 2000 Warlamis.
24841: PETER WARWICK - Black people and the South African War. 1899-1902.
25950: CHARLES WATERTON, ESQ. - Wanderings in South America, the North-West of the United States, and the Antilles, in the Years 1812, 1816, 1820 & 1824. With original instructions for the perfect preservation of birds, &c For cabinets of natural history.
26290: J.-L. DE WAZIERS - La chasse. Fusils et Chiens.
26226: SHIRLEY HOWARD WEBER - Voyages and Travels in the Near East during the XIX Century. Being a Part of a Larger Catalogue of Works on Geography, Cartography, Voyages and Travels, in the Gennadius Library in Athens.
26365: HERVÉ DE WECK - Illustrierte Geschichte der Kavallerie.
23006: W.H. WEED - Geology of the Castle Mountain Mining District Montana.
24426: JAY WERTZ - Smithsonian's great battles and battlefields of the Civil War. A Definitive Field Guide.
23203: WALTER VON ZUR WESTEN - Exlibris. (Bucheignerzeichen).
24871: TACO VAN GLINS, QUINTEN WEYTSEN & SIMON VAN LEEUWEN - Zee-Rechten, Inhoudende dat Oudste en Hoogste Water-Recht,. Dat de Gemeene Kooplieden en Schippers hebben gemaakt in Wisbuy.
25992: WILLIAM STANFORD WHITE AND STEVEN KERN TICE - Santa Catalina Island. Its Magic, People, and History.
24725: JANE CHAPMAN WHITT - Elephants And Quaker Guns. A History of Civil War and Circus Days.
26228: EDWARD WHYMPER - Travels Amongst the Great Andes of the Equator.
25830: H. VAN WIJN & J.D. MEIJER E.A. - De Merkwaardigste Stukken uit de oudste Archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere Privilegiën, van deszelfs Poorters en Inwoners. Met Platen en Fac-similes der oorspronkelijke Handschriften.
26588: WILLIAM WILKINSON - A treatise on two of the most important diseases which attack the horse. In two parts. Part I. Containing an accurate account of the cause, with the mode of treatment for the cure of that dreadful disease termed locked jaw and tetanus. Part II. A treatise on the epidemical disease, or catarrhal affection, which sometimes prevails among horses.
22967: TENNESSEE WILLIAMS - Three Players of a Summer Game and Other Stories.
26637: DANIËL WILLINK - Amstellandsche arkadia, of Beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt. Eerste deel en Tweede deel.
25822: VERA WILLOUGHBY - A Vision of Greece.
23145: COLIN WILSON - Man Without a Shadow. The Diary of an Existentialist. A Novel.
23019: CHARLES W. WILSON - The City and the Land. A Course of Seven Lectures on the Work of the Society.
23100: COLIN WILSON - The Mind Parasites. A Novel.
26043: R.A. WILSON (PREFACE) - Bookbindings from the Library of Jean Grolier.
23194: NANCY M. WINGFIELD - Flag Wars and Stone Saints. How the Bohemian Lands Became Czech.
23038: T.C. WINKLER - Het Paard.
26412: NICOLAAS SIMON VAN WINTER - De jaargetijden, in vier zangen.
26643: CHRISTIAN WOLFF - Nodige Tafelen Tot de Trigonometria en Uittrekking der Wortelen, waar in de Sinus en Tangentes voor elke Minut des Quadrants nevens harer Logarithmi en de Logarithmi der gemeene Getallen van 1 tot 10000 als ook de Quadraat- en Cubik-Tallen van 1 tot 10000 zijn begrepen.
26607: ROBERT WOOD - An Essay on the original Genius and Writings of Homer: With a Comparative View of the Ancient and Present State of the Troade.
26648: GEORGE NEWENHAM WRIGHT - Ireland Illustrated, from Original Drawings.
26601: JOANNIS VAN HEEL; A.H. VERSTER VAN WULVERHORST & H. MALECOTIUS - Dissertatio historico-juridica de venatione. (Bound with:) Geschiedkundige aanteekeningen over het jagtwezen, sedert de vroegste tijden. (Bound with:) Het jagtreglement, zoo als het konde zijn in het Koningrijk der Nederlanden. (Bound with:) Briefwisseling over de vraag: Langs welken weg, in de wet van den 11 julij 1814, op het stuk der jagt, wenschelijk gewordene veranderingen zouden kunnen worden gemaakt?
26489: POPE JOHANNES XXII - Extravagantes communes. Additio ultra priorem impressionem huic similem.
24110: W. BUCK YEARNS - The Confederate Governors
26205: HERMENEGILDO ZAMORA - Catalogo de libros de la antigua biblioteca del monasterio de Guadalupe
26155: E. ZBORZILL - De kunst om honden te dresseren, naar eene gemakkelijke en nieuwe methode. bevattende grondige handleiding om zonder hardheid alle soorten van honden af te richten tot de onderhoudendste kunstjes, alsook de juiste manier tot het onder appe?l brengen van den jachthond, benevens practische handleiding betreffende voeding, verpleging, voortteling en genezing van ziekten der honden, alsmede eenige wenken aan eigenaars van kamerhonden.
24424: JAMES VAN DER ZEE - The Harlem Book of the Dead.
26658: JACOB ZEEUS - Overgebleve gedichten.
26348: W.J. VAN ZEGGELEN - De valkenvangst.
23664: SHEN ZHIYU - The Shanghai Museum of Art.
24157: JÖRG F. ZIMMERMANN - Jörg F. Zimmermann. Glass artist - Verre contemporain.
25991: GÜNTER ZIMMERMANN - Die Hieroglyphen der Maya-Handschriften.

12/15