Zaal Books
Steinenburglaan 12, 3731 GG De Bilt, The Netherlands. tel. +31 (0)6 42600325            Email: info@zaalbooks.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
25831: - Stukken behoorende tot de Organisatie zo van de Judiciëele als Politicque Secretaryën der stad Amsterdam.
26488: - Drei Dutzet newer, ärgerlicher und erschröcklicher Gottslästerlicher Irrthumben.
26897: - Graduale Romanum Iuxta Novum Missale Recognitum. Editio Novissima summa diligentia ab erroribus Expurgata.
26892: - Biblia. Dat is De gantsche H. Schrifture vervattende alle de Canonijke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments.
26670: - Norge. Midnatssolens Land. Erindring Fra Nordkapsreisen 1897.
26603: - Zamenspraak tusschen Pieter van 't Heetveld, Jan van Leusden, en Cornelis van Maare. Over den overlast van het grof en klein Wild in de Provintie van Utrecht. Als mede over het recht van de Burgers van Stad en Steden tegens de judicature van het Jagt-Gericht. (Bound with:) Tweede Zamenspraak. (Bound with:) Derde Zamenspraak. (Bound with:) Iets voor de In- en Opgezetenen der Provintie van Utrecht wegens het Jacht-Gerigt. (Bound with:) Bedenkingen over het Regt der Jagt in de Provincie van Utrecht. (Bound with:) Nader Request By forme van Deductie, Aan de Edele Mogende Heeren Staten s'Lands van Utrecht.
26898: - Missale Romanum Ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini Restitutum. [Bound with:] Missae Propriae Festorum Ordinis Eremitarum S. Augustini.
26470: - Simple histoire de Napoléon. Tome I - IV.
26896: - 15th-century Breviary.
23190: - Provinciaal Blad van Utrecht. Jaargang 1853.
26819: - Relation de la Conduite présente de la Cour de France.
25745: - Het hormoon. Maandblad voor de endocrinologie. Jaargang I - VIII.
26665: - Evangelische Gezangen, om nevens het Boek der Psalmen bij den Openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden.
23251: - Verzameling Mensing in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam I. Bibliotheek (eerste en tweede gedeelte).
26789: - Respublica et status Imperii Romano-Germanici.
25975: - Lettres et Réponses écrites à Madame la Marquise de Pompadour. Depuis MDCCLIII jusqu'à MDCCLXII, inclusivement.
25884: - Het Nederlandsch AB-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe.
26298: - The Field Hunting Year Book 1935-6. Polo Record 1935 and Point-To-Point Guide 1935.
26602: - Recueil Van de Placcaten, Ordonnantien ende Resolutien op 't stuck van de Wildernisse, Hout-vesterye, Vogelerye ende Visscherye &c. Samengebonden met Placaet Ende Ordonnantie ....... Op de groote ongeregeltheden die gebeuren in 't Jagen, Vangen ende Schieten van alderhande Wilt &c.
26428: - Nederlandsch Panorama voor den beschaafden stand.
26589: - Onderrigt in de rij-kunst, bij de Nederlandsche troepen te paard. Goedgekeurd door den Koning, bij Kabinets-Rescript van den 8sten Mei 1839, no. 104. Eerste deel. 1°. School des ruiters te paard. 2°. Pelotons-school te paard
26515: - Manuscript Book of Hours use of Tournay. Hours of the Blessed Virgin Mary - Horae Beatae Mariae Virginis
26899: - Antiphonarii. Juxta Breviarium Roman.(um) restitutu(m), Pars Aestivalis.
26814: - Respublica et status Imperii Romano-Germanici.
26875: - Russia seu Moscovia itemque Tartaria, Commentario Topographico atque politico illustratae.
26497: - Eyn Clag und Bitt der Deutsche Nation an den almechtigen gott umb erloszug ausz dem gefencknis des Antichrist.
26430: - Hortulus anime cum alijs q[uam]plurimis orationibus pristine impressioni superadditis; vt tabulam in huius calce annexa[m] intue[n]ti pate[n]tissim[u]m erit
26873: LUCIUS JULIUS FLORUS E.A. - Historiae Romanae Epitomae.
26671: [PIETER VAN DER AA] - Sonderlinge Reysen van Joseph, den geboornen Indiaan, Bevattende een Aanmerklijke Beschrijving der Landen, Steeden, en Inwooners van Caranganor, Calicuth, Cambaja, Narsinga, enz.
25859: BERTUS AAFJES (E.A.) - ORPHEUS, nrs. 1 - 15
26776: PUBLIUS TERENTIUS AFER - AELIUS DONATUS - Comoediae Sex.
26902: PUBLIUS TERENTIUS AFER - DESIDERIUS ERASMUS - Comoedias.
26879: JOHANNES LEO AFRICANUS - Africae Descriptio IX lib. absoluta.
26893: IGNATIUS AGRICOLA - Historia provinciae Societatis Jesu Germaniae Superioris, quinque primas annorum complex decades [Bound with:] Historia provinciae Societatis Jesu Germaniae Superioris, pars secunda: Ab anno 1591, ad 1600.
25767: A. ALETRINO - Uit 't Leven.
25772: A. ALETRINO - Novellen.
25773: DR. A. ALETRINO - Twee opstellen over crimineele anthropologie.
25775: A. ALETRINO - Zuster Bertha.
25776: A. ALETRINO - Uit den dood. En andere schetsen.
26611: JACQUES BASNAGE DE BEAUVAL; A. ALEWYNS & M. GARGON - 'T Groot Waerelds tafereel.
26106: REV. JOSÉ ALGUÉ, S.J. - The Cyclones of the Far East.
26732: KORNELIS VAN ALKEMADE - Rotterdamse heldendaden onder de stadvoogdy van den jongen heer Frans van Brederode, genaamt Jonker Fransen oorlog.
25978: J.W.T. ALLEN - The Swahili and Arabic Manuscripts and Tapes in the Library of the University College Dar-es-Salaam. A Catalogue.
25781: HIERONYMUS VAN ALPHEN - Proeve van Liederen en Gezangen voor den Openbaaren Godsdienst.
23949: XAVIER BARRAL I ALTET - Art and architecture of Spain.
26795: JUSTE D'AMANT - De la Prudence Militaire, Necessaire au Chef ou General pour Sagement & heureusement exploitter en Guerre.
26452: JOHAN ANDERSON & NIELS HORREBOW - Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis. (Bound with:) De tegenwoordige Staat of omstandige Beschryving van het groot Eyland Ysland.
26810: ANONYMUS - Aende Afgewekene Provintien van Hollandt / Zeelandt / etc. Aenwysinghe opt vermaen vande verleyde ende overheerde Provintien van Nederlandt / ghedaen aen de vereenighde Nederlanden.
26442: GEORGE ANSON - A Voyage round the World. In the Years MDCCXL, I, II, III, IV.
26574: GEORGE ANSON - Reize rondsom de werreld, gedaan in de jaaren 1740 tot 1744.
26847: APHTHONIUS - Progymnasmata. Editio nova.
26517: NIMROD [= C.J. APPERLEY] - The Life of a Sportsman.
25362: SANCTI THOME DE AQUINO - In omnes epistolas Pauli. Super epistolas Sancti Pauli. Com(m)entaria preclarissima. Cum tabula ordinatissima.
26194: WILLIAM ARCHER - Masks or Faces? A Study in the Psychology of Acting.
25765: (WILLIAM BOOTH) THE GENERAL OF THE SALVATION ARMY. - The General's Letters, 1885. Being a Reprint from the War Cry of Letters to Soldiers and Friends scattered throughout the World.
26861: HESIODOS ASCRAEUS & JOHANNES GEORGII GRAEVIUS - Quae Extant. Ex recensione Johanni Georgii Graevii, Cum ejusdem [Bound with:] Lectiones Hesiodeae. Ut & Notae Josephi Scaligeri, et Francisci Guieti.
24854: THOMAS ATWOOD - The history of the island of Dominica, containing a description of its situation, extent, climate, mountains, rivers, natural productions, &c. &c. Together with an account of the civil government, trade, laws, customs, and manners of the different inhabitants of that island. Its conquest by the French, and restoration to the British Dominions.
25993: O. AUBRY - Le Roi de Rome.
24904: LEOPOLD VON AUENBRUGGER - De Inwendige Razernij, of Drift tot Zelfmoord, als eene wezenlijke ziekte beschouwd.
25928: AUG, VOISIN - Documents pour servir à l’Histoire des Bibliothèques en Belgique et de leurs principales Curiosités Littéraires.
26754: DECIMUS MAGNUS AUSONIUS - D. Magni Ausonii Burdigalensis Opera ex doctor : Virorum Emendatione.
26464: T. AWOKI & J. SUSUKA - Illustrated Guide Book for Travellers Round the World. Vol. I: The United States of America.
26667: W.C. VAN BAARSEL - Nouvelle carte de la Province de Brabant Septentrional et de celle de Zélande.
26886: FRANCIS BACON - Scripta In Naturali et Universali Philosophia.
25805: DR. A. BAER - Die Hygiene des Gefängniswesens. Der Vollzug von Freiheitsstrafen in hygienischer Beziehung.
26455: LAZARE DE BAÏF - De re vestiaria libellus, ex Bayfio excerptus.
26702: FEDOR ISAKOVIC BAIKOV - Land-Reys Van Saedor Jacowits Boicoof, Uytgesonden voor Ambassadeur van den Czaar van Moscovien, Na China; Gedaan in het Jaar 1653.
25907: SIR ROBERT BALL - The Story of the Sun.
26458: FRANS BALTENSZ - Samaritane, ofte spieghel der godtsvreesentheyt en eerbaerheydt, ofte gespreeck van den Heere, met het rechtgeloovigh wijf van Samaria
26900: JEAN BARBAULT - Les plus beaux Monuments de Rome ancienne ou: Recueil des plus beaux Morceaux de l´Antiquité Romaine qui existent encore.
26833: JOHN BARCLAY - Argenis. Editio novissima. Cvm Clave, Hoc est nominum propriorum elucidatione, hactenus nondum edita.
26834: JOHN BARCLAY - Euphormionis Lusinini sive Ioannis Barclaii. Satyricon, partes quinque cum clavi. Accessit Conspiratio Anglicana.
26635: JOSEPH BARETTI - Reize door Engeland, Portugal, Spanje en Frankryk.
26064: LIONEL D. BARNETT - Antiquities of India. An Account of the History and Culture of Ancient Hindustan.
26674: JOÃO DE BARROS - De Alder-Eerste Scheeps-Togten der Portugysen, Ter Ontdekking van vreemde Landen uytgesonden, in het Jaar 1419 en vervolgens, beginnende met het vinden van de Caap Non En Bojador, Tot de Caap de Bon Esperance, Langs de geheele Zee-Kust van Africa en daar ontrent gelegene Eylanden.
26734: JOÃO DE BARROS - Held-Dadige Scheeps-Togt van Alfonso d'Albuquerque, na de Roode-Zee, In het Jaar 1506. en vervolgens gedaan: Behelsende de geleegendheyd, opkomst en voortgang van de Koningrijken Ormuz, Goa, Malacca &c. met alle der selver Steeden, Rivieren, Zee-Havens, Gebergtens en Volkeren.
26690: JOÃO DE BARROS - Eerste Scheeps-Togt van Vasco da Gamma, Tot Ontdekking van de Indien, In het Jaar 1497. en vervolgens, Zijnde de eerste, die dese Landen heeft ontdekt, waar in veel aanmerkenswaardige saken vermeld staan.
26706: JOÃO DE BARROS - Twee ongelukkige Scheeps-Togten na Oost-Indien, van Jorge de Mello, In het Jaar 1507. En Jorge d'Aguiar, In het Jaar 1508.
26698: JOÃO DE BARROS - Twee Bysondere Scheeps-Togten na Oost-Indien van Gonsalo de Sequeira in het Jaar 1510 en Garcia de Noronha in het Jaar 1511.
26697: JOÃO DE BARROS - Bloedige Scheeps-Togt van den Maarschalk Don Fernando Coutinho na Oost-Indien. Met een Vloot van 15 Scheepen in 't Jaar 1509.
26006: DAVID P. BARROWS - A History of the Philippines.
26680: THOMAS BARTHOLIN - Anatomia Reformata.
25870: CHARLES BAUDELAIRE - EDGAR ALLAN POE - Nouvelles Histoires Extraordinaires & Histoires Extraordinaires par Edgar Poe. Traduction de Charles Baudelaire.
26821: DOMINICUS BAUDIUS - Epistolae Semicenturia auctae, Lacunis aliquot Suppletis. Accedunt eiusdem Orationes et Libellus de Foenore.
26373: P. BAUSIL, HANS ASMUS FRHR VON ESEBECK - Paris, Rouen, Beauville. Zu Nutz und Frommen aller deutschen Reitersleute.
25861: W. BEATTIE, M.D. - L'Écosse Pittoresque ou Suite de Vues prises expressement pour cet ouvrage.
26429: A.A. [= LEVINUS FERDINAND DE BEAUFORT] - Verhandeling van de vryheit in den burgerstaet.
26572: JOHANNES DE BEKA & WILHELMUS HEDA - De episcopis Ultraiectinis. (Bound with:) Historia Episcoporum Ultraiectensium. (Bound with:) Lamberti Hortensii Montfortii secessionum civilium Ultraiectinarum.
26413: BENJAMIN BELL - Verhandeling over den druiper en pokziekte.
24756: MAURICE AUGUSTE BENIOWSKI - Mémoires et Voyages. I: Journal de voyage à travers la Sibérie. II: Continuation du mémoire contenant le journal de son voyage par mer; depuis la presqu'île de Kamtchatka jusqu'à Canton en Chine. III: Concernant l'expédition à Madagascar (...) en 1772.
26125: FRITZ BERGMILLER - Onze honden.
26424: P.J. BERONICIUS - Georgarchontomachia, caeterorumque ejus carminum sylvula; quorum prius carmine belgico secutum. Boeren- en overheids-stryd; en de overige gedichten.
26722: P. RIVET, V. BERTOLDI & A. MEILLET - Sumérien et Océanien. Part XXIV of the Collection Linguistique, Publiée par La Société de Linguistique de Paris. Bound with: Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, Vol. 32 (1931), Part 2 ( Nr 96).
26945: BONAVENTURE CORNEILLE BERTRAM - De Republica Ebraeorum.
26613: PETRO BESSEO - Conciones Sive Conceptus Theologici Ac Praedicabiles. De Quatuor Hominum Novissimis. Quatuor Sacri Adventus hebdomadis accommodati.
24656: LESLIE BETHELL - The Cambridge history of Latin America. Volume I - III. Volume: I-II: Colonial Latin America; Volume III: From independence to c. 1870.
25892: THEODOR BIRT - Das antike Buchwesen in seinem Verhältniss zur Litteratur. Mit Beiträgen zur Textgeschichte des Theokrit, Catull, Properz, und anderer Autoren.
25886: JO. FRID. BLUMENBACH - Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch.
26617: JOANNES BOEMUS - I costumi. le leggi, et L'usanze di tutte le genti. Divisi in tre libri.
26448: [PSEUDO-] BONAVENTURA - Stimulus divini amoris sancti Bonaventurae.
26723: ANTONIO MARIA BONUCCI - Le Sagre Metamorfosi rappresentate nelle vite di dieci Santissimi Donne.
26891: JORGE LUIS BORGES & MARGARITA GUERRERO - El libro de los seres imaginarios.
26068: PAUL BORY - Les grandes entreprises modernes.
26591: CLAUDE BOURGELAT - Le Nouveau Newkastle ou Nouveau Traité de Cavalerie.
26435: G.A. BREDERODE - Boertigh, Amoreus en Aendachtigh Groot Lied-Boeck.
26345: PETRUS BROES - De peinzende Kristen, of Bundel van stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid. Eerste stuk & Tweede stuk.
23259: GISBERTUS BROM - Bullarium Trajectense. Romanorum Pontificum Diplomata quotquot olim usque ad Urbanum Papam VI (an. 1378) in Veterem Episcopatum Trajectensem Destinata.
25828: P. VAN LIMBURG BROUWER (VERT.) - Het leven van Benvenuto Cellini, Florentijnschen goudsmid en beeldhouwer, door hemzelf beschreven: Uit het Italiaansch vertaald en met eenige aantekeningen voorzien door P. van Limburg Brouwer. Eerste deel. Tweede deel.
25987: AREND BUCHHOLTZ - Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga, 1588-1888. Festschrift der Buchdrucker Rigas zur Erinnerung an die vor 300 Jahren erfolgte Einfuijhrung der Buchdruckerkunst in Riga.
26198: T. LINDSAY BUICK - The Treaty of Waitangi. How New Zealand Became a British Colony.
23014: REV. JAMES BULLER - Forty Years in New Zealand. Including a Personal Narrative, an Account of Maoridom, and of the Christianization and Colonization of the Country.
26885: LAMBERT VAN DER BURCH - Sabavdiae Respvblica et Historia.
26876: ANDREAS BUREUS & HENRICUS SOTERUS (COMP.) - Svecia, siue de Suecorum Regis Dominiis et opibus. Commentarius Politicus.
26877: ANDREAS BUREUS & HENRICUS SOTERUS (COMP.) - Svecia, siue de Suecorum Regis Dominiis et opibus. Commentarius Politicus.
26683: NICOLAI BURGUNDI & ERYCIUS PUTEANUS - Historia Belgica ab anno M.D.L.VIII (Bound with:) Epistolarum Atticarum Promulsis, In Centurias Tres Distributa.
26712: [PETRUS BURMANNUS] - Catalogus Rarissimorum & Praestantissimorum Librorum, qui in Thesauris Romano, Graeco, Italico, & Siculo.
25869: ROBERT BURN - Roman Literature in Relation to Roman Art
26936: A. GISLENIUS BUSBEQUIUS - Omnia quae extant.
26919: A. GISLENIUS BUSBEQUIUS - Omnia quae extant.
24409: A.W. BYVANCK - La Miniature dans les Pays-Bas Septentrionaux.
26863: C. JULIUS CAESAR - Quae extant. Ex emendatione Ios. Scaligeri.
26131: IOHANNES CAIUS - Of Englishe Dogges.
26888: JOHN OWEN - CAMBRO-BRITANNI OXONIENSIS - Epigrammatum. Editio Postrema, correctissima, & posthumis quibusdam adaucta.
26843: JOHN OWEN - CAMBRO-BRITANNI OXONIENSIS - Epigrammatum. Editio Postrema, correctissima, & posthumis quibusdam adaucta.
26839: HIERONYMUS CARDANUS - Arcana Politica sive de Prudentia civili. Liber singularis.
26672: JOHAN DU PLAN CARPIN - Seer Aanmerkelyke Reys-Beschryvingen van Johan du Plan Carpin, En Br. Ascelin, Beyde als Legaten van den H. Apostolischen Stoel, en voor Gesanten van den Paus Innocentius de IV afgesonden na Tartaryen, En andere Oostersche Volkeren.
26377: COMTE DE LAS CASES & O'MÉARA & ANTOMARCHI - Mémorial de Sainte-Hélène par le Cte de Las Cases, suivi de Napoléon dans l'exil par Mm. O'Méara et (Derniers moments de Napoléon par) Antomarchi, et de L'Historique de la translation des restes mortels de l'empereur Napoléon aux Invalides.
26835: CAESAR CREMONINVS CENTENSIS - De Calido Innato, et Semine, pro Aristotele adversus Galenum.
26487: GIUSEPPE CEREDI - Tre Discorsi sopra il Modo d'AlzarAcque da' Luoghi Bassi.
26265: LE COMTE DE CHABOT - La Chasse à travers les ages.
26840: PIERRE CHARRON - De la Sagesse, trois livres.
23087: CJ. CHEVALIER (PREF.) - Formulaire de Prieres Chrétiennes, pour Passer Saintement la Journée. Avec une Conduite pour la Consession & la Sainte Communion. Et des Prières pour les principales Fêtes de l'année, une Préparation à la Mort, l'Office de la Sainte Vierge, les Sept Pseaumes, les Vêpres du Dimanche, & plusieurs autres Exercices de piété. A l'usage des demoiselles pensionnaires des religieuses ursulines.
26796: GUILLAUME DU CHOUL - Discorso Sopra la Castrametatione & Bagni antichi de i Greci & Romani.
26865: M.T. CICERO - De officiis libri tres.
26906: MARCUS TULLIUS CICERO - (De Officiis). Tres Officioru(m) Libri ad Marcum filiu(m).
26297: RICHARD CLAPHAM - Foxes, Foxhounds and Fox-Hunting.
26842: ARN. CLAPMARIUS - De Arcanis Rerum Publicarum. [Bound with:] Accessit Chr. Besoldi De eadem materia Discursus.[Bound with:] Nec Non Arnoldi Clapmarii Et aliorum conclusiones de Iure Publico.
26491: [PSEUDO] BERNARDUS CLARAVALLENSIS - Modus bene vivendi in christianam religionem.
26556: BERNARDUS CLARAVALLENSIS - Opuscula divi bernardi abbatis clarevallensis.
26848: CLAUDIUS CLAUDIANUS - Quae exstant. Ex emendatione Nicolai Heinsy Da. F.
26894: MAURUS FRANÇOIS DANTINE, CHARLES CLÉMENCET & URSIN DURAND - L'Art de verifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monumens Depuis la Naissance de Notre-Seigneur.
26871: AURELIUS PRUDENTIUS CLEMENS & SILIUS ITALICUS - Opera. [Bound with:] De Secundo Bello Punico.
26573: J. LE CLERC - Histoire des Provinces-Unies des Pays Bas. Depuis la naissance de la Republique jusqu'à la Paix d'Utrecht et le traité de la Barriere conclu en 1715. Avec les principales médailles et leur explication.
26627: P. LE CLERCQ - Huwlyks mintafereel. Leerdicht. Begrepen in III. boeken.
26938: PHILIPPUS CLUVERIUS - Introductionis in Universam Geographiam, tam Veterem quam Novam Libri VI.
26927: [MERKELBACH & CO] - Handleiding tot het Ontsteken en prijs-courant van Land-, Water- en Salon-Vuurwerk. Verkrijgbaar bij Merkelbach & Co, Nieuwendijk bij de Raamskooi 57 - 59, Amsterdam. Specialiteit Vuurwerk.
26057: M. COCHIN - Almanach Iconologique Année 1774. Deuxieme partie des sciences.
26890: [A. COLLAERTS] - Den Slagh van Leckerbetjen teghens den Heere van Breauté voorgevallen op de Vughter-heyde ontrent s'Hertogen=Bossche den 5. februarii 1600.
26642: JANE COLLIER - An Essay on the Art of Ingeniously Tormenting; with Proper Rules for the Exercise of that Pleasant Art.
26490: JOHN COLLINS - Geometricall Dyalling: Or, Dyalling Performed by a Line of Chords onely, Or by the Plain Scale.
26555: J.A. COLOM - De Vyerighe Colom. Klaer Vertoonende in vyftich onderscheydene cureuse caarten De XVII Nederlantsche Provincien.
25847: PITTSBURG METER COMPANY - Keystone Water Meter.
25777: MAJOR C.R. CONDER - Palestine.
26644: CASPAR CONTARENI - De Republica Venetorum Libri quinque.
26599: JEAN-BAPTISTE-JACQUES LE VERRIER DE LA CONTERIE - Venerie Normande, ou L'école de la chasse aux chiens courants, Pour le Lievre, le Chevreuil, le Cerf, le Daim, le Sanglier, le Loup, le Renard & la Loutre.
25883: JULIA CORNER - China Pictorial, Descriptive, and Historical. With some account of Ava and the Burmese, Siam, and Anam.
24464: JOSEPH CORNET - Kunst van zwart Afrika, in het land aan de Zaïre.
26653: FRANCISCUS COSTERUS - Historia Dei immortalis in corpore mortali patientis, per quinquaginta affectuosissimas meditationes.
25817: LOUIS COUPERUS - Een lent van vaerzen.
26447: CORNELIS CÒVENS - Nieuwe zak- en reis-atlas der Bataafsche republiek; ingericht naar deszelfs verdeeling in Departementen en Ringen; als mede, naar die in 94 districten.
26820: DICTYS CRETENSIS ET DARES PHRYGIUS - De bello Troiano - De excidio Troiae. Cum notis ad Dictym.
25342: DICTYS CRETENSIS ET DARES PHRYGIUS - De bello et excidio Trojae.
26498: HIERONYMUS ZIEGLER, SIXT BIRCK, CORNELIUS CROCUS & JACOBUS ZOVITIUS - Dramata sacra, Comoediae atqve Tragoediae aliquot è Veteri Testamento desumptae. Primo tomo.
26881: PETRUS CUNAEUS - De Republica Hebraeorum Libri III.
26439: [JEAN CUSSAC] - Pisciceptologie, ou l'art de la pêche a la ligne; discours sur les poissons, la maniere de les prendre et de les accommoder; la pêche aux filets et autres instruments.
23920: H. HEUNG-WO CYNN - The rebirth of Korea. The reawakening of the people, its causes, and the outlook.
26559: [PSEUDO] EUSEBIUS CREMONENSIS; [PSEUDO] AURELIUS AUGUSTINUS; [PSEUDO] CYRILLUS. - Epistola de morte Hieronymi. (Bound with:) Epistola de vita Hieronymi. (Bound with:) Epistola de miraculis Hieronymi.
24393: ALEXANDER DALRYMPLE - Memoir of a map of the lands around the North Pole.
25253: H. MORRISTON DAVIES - War injuries of the chest.
26375: ANTONIUS JACOBUS VAN DEINSE - Dissertatio astronomica inauguralis, exhibens determinationem orbitae cometae detecti a Cl. de Vico, die 20 m. Februarii a. 1846, ratione habita perturbationum per tempus apparitionis.
25757: ALFRED DELVAU - Dictionnaire érotique moderne par un professeur de langue verte.
25891: PIERRE BUSSON-DESCARS - Essai sur le Nivellement.
26870: LE SIEUR DE ST. DISDIER - Histoire des Negotiations de Nimegue.
26958: J.J. DODT - Repertorium dissertationum Belgicarum, sive Index chronologicus et nominali-alphabeticus omnium dissertationum inauguralium, quae ab anno MDCCCXV, usque ad annum MDCCCXXX, auspiciis Academiarum Belgicarum sunt impressae.
25944: H.B. DRAKE - Korea of the Japanese.
26767: ANDREW COLTEE DUCAREL - Anglo-Norman Antiquities Considered in a Tour Through Part of Normandy.
25889: EDOUARD DE LA BARRE DUPARCQ - Histoire militaire des femmes.
26661: JOANNES-BAPTISTA DUPUIS - Leévens Beschryving van Joannes-Baptista Dupuis, Geboórtig van Antwerpen.
26651: LAURENCE ECHARD - VOSGIEN - Dictionnaire de Poche, Géographique, ou description des Républiques, Royaumes, Provinces, Villes, Évêchés, Duchés, Comtés, Ports, Forteresses et autres lieux considérables des quatres parties du monde.
25888: HOFRATH VON ECKARTSHAUSEN - Der Tiger von Bengalen. Ein Buch mit vielen Wahrheiten.
26922: MARCUS ZUERIUS VAN BOXHORN [ED.] - Respublica Moscoviae et Urbes.
26647: H.L. GUMBERT [ED.] - Folium. Librorum vitae deditum. I - V.
26787: JOHANNES DE LAET [ED.] - Hispania. Sive De Regis Hispaniae Regnis et Opibus.
23058: J. EDE - A View of the Gold and Silver Coins of all Nations, Exhibited. In above Four Hundred Copper Plate Engravings correctly executed by an eminent Artist. To which is added in a Regular Index: The Names, Assay, Weight and Value of Each. Also: Sir Isaac Newton's Tables of Foreign Gold and Silver Coins made in the Year 1700 by order of the Privy Council.
26669: EDWARD, SECOND DUKE OF YORK - The Master of the Game.
24274: ARTUR EISENBACH - The emancipation of the Jews in Poland, 1780-1870.
26321: CAPTAIN [E.] PENNELL-ELMHURST - Fox-Hound, Forest, and Prairie.
26880: UBBO EMMIUS - Graecorum Respublicae.
25939: J.J. ENGEL - De Kunst van Nabootzing door Gebaarden.
26423: ENGELBERTUS MATTHIAS ENGELBERTS - Bespiegelingen over de vier getyden des jaars.
25952: E.M. ENGELBERTS - Verdediging van de eer der Hollandsche natie.
26066: W.K. ENTE - Natal en Nieuw-Gelderland en de vooruitzigten der kolonisatie aldaar.
26872: DESIDERIUS ERASMUS - Liber utilissimus de conscribendis epist.
26849: D. ERASMUS - Adagiorum epitome. Editio novissima.
26953: A.H.G.P. VAN DEN ES - Het vierde eeuwfeest van het Stedelijk Gymnasium te Utrecht. Feestrede en feestgave.
26766: JOHN SARGENT ESQ. - The Mine: a Dramatic Poem. To Which are Added Two Historic Odes.
26596: C.F. ZU TRAUTTMANSDORFF, FRANZ FERDINAND D'ESTE AND RUDOLF GRAFEN WRBNA-KAUNITZ - Der Pferdesport. Das Goldene Buch des Renn-, Reit- und Traber-sports. I. Theil: Das Vollblut. II. Theil: Campagne und Herrenreiten. III. Theil: Der Traber.
26907: [ROBERT ESTIENNE] - Hebraea, Chaldaea, Graeca et Latina nomina virorum, mulierum, populorum, idolorum, urbium, fluviorum, montium, caeterorumque locorum quae in Bibliis leguntur, restituta, cum Latina interpretatione.
26771: LAURENTIUS EUSTOCHIUS - Dialogus, qui inscribitur Studiosus Interlocutores Foenerator: Studiosus Miles. Foenerator.
25921: ANTON VON EUW & JOACHIM M. PLOTZEK - Die Handschriften der Sammlung Ludwig, I - IV.
26471: REINALDA VAN EYMEREN - De Groote Evangelische Peerle. Vol devote ghebeden, Goddelijcke oeffeningen, ende gheestelijcke leeringhen, hoe vvy dat hoochste goet (dat Godt is) in onser zielen sullen soecken ende vinden, ende uyt alle onse krachten lief-hebben, ende besitten.
26758: PHILIPPUS FERRARIUS - Lexicon Geographicum in quo Universi Orbis Urbes, Proviciae, Regna, Maria, & Flumina recensentur.
26769: MARSILIO FICINO - De triplici vita.
25824: HENRY FIELDING - Historie van den vondeling Tomas Jones. Door Hendrik Fielding, Schildk. Uit het Engelsch vertaald door P. Le Clercq. Eerste Deel.
26812: AGNOLO FIRENZUOLA - Trinutia. Comedia.
26445: LIEUTENANT-COLONEL FITZCLARENCE - Journal of a Route across India, through Egypt, to England in the latter end of the year 1817, and the beginning of 1818.
26824: QUINTUS HORATIUS FLACCUS - Daniel Heinsii in Q. Horatii Flacci Opera Animadversiones et Notae.
25774: IAN FLEMING - The Man with the Golden Gun.
26841: L. ANNAEUS FLORUS - (Epitome rerum Romanorum).
26465: ANGELA DA FOLIGNO - Libro utile & deuoto nel quale si contiene la conuersione / penitentia / tentatione / dottrina / visioni / & diuine consolationi della beata Angela de Foligni, nouamente tradutto de latino in lingua volgare.
26664: RICHARD FORD - A Hand-Book for Travellers in Spain and Readers at Home. Describing the Country and Cities, the Natives and their Manners; the Antiquities, Religion, Legends, Fine Arts, Literature, Sports, and Gastronomy: With Notices on Spanish History. Part I & II.
24701: AUGUSTE FORET - Un voyage dans le Haut Sénégal. Description du Fleuve.
26295: JACQUES DU FOUILLOUX - La Vénerie de Jacques du Fouilloux. Avec plusieurs receptes et remedes pour guerir les chiens de diverses maladies.
25876: GUSTAV FREYTAG - Die Technik des Dramas.
26371: F.A. FRIKART - Das Pferd in Wort und Bild. Mit einer Zusammenstellung der hauptsächlichsten Verletzungen, Lahmheiten, Krankheiten, Fehler und Mängel und Untugenden bei Pferden.
26678: ERNESTO EREMUNDO FRISIUS - Origo & Historia Belgicorum Tumultuum. & Appendix sive historia tragica de furoribus Gallicis.
26243: MR. R. FRUIN & ARTHUR LE COSQUINO DE BUSSY - Catalogus van het Archief der Heeren van Montfoort. & Inventaris van het Archief der Heeren van Montfoort berustende in het Rijks-archief in Utrecht.
26955: S. MULLER FZ. - Regesten van het Archief der stad Utrecht.
26954: S. MULLER FZ. - Regesten van het archief der bisschoppen van Utrecht. 1e en 3e deel. Met medewerking van E. de Clercq, B. M. de Jonge van Ellemeet en A. le Cosquino de Bussy.
26956: S. MULLER FZ. - Catalogus van de bibliotheek over Utrecht.
23877: JOSEF GANTNER - Grundformen der Europäischen Stadt. Versuch eines historischen Aufbaues in Genealogien. Mit 105 Abbildungen.
26173: A.W. GARBER (ED.) - In Memoriam Sempiternam.
26516: A. DE GARSAULT - Le Nouveau Parfait Maréchal, ou la Connaissance Generale et Universelle du Cheval, Divisé en Six Traitez.
25872: JULES GAY - Analectes du bibliophile. Recueil trimestriel contenant: 1. Diverses pièces curieuses anciennes et modernes. 2. Des analyses critiques et des extraits de diverses publications intéressantes anciennes et modernes. 3. Une correspondance, des mélanges philosophiques et littéraires, des anecdotes, etc.
26772: JOHANNES DE SANCTO GEMINIANO - Sermones funebres magistri Johannis de Sancto Geminiano cu duplici tabula eorudem.
26832: JOHANN GERHARD - Meditationes Sacrae. [Bound with:] Exercitium Pietatis Quotidianum Quadripartitum.
26756: GERRIT ENGELBERTS GERRITS - Het leven en de daden van den doorluchtigen zeeheld J. Psz. Koen.
26449: G. ENGELBERTS GERRITS - Fastes de la marine Hollandaise, depuis l'époque la plus reculée jusqu'à nos jours. Volume I - II.
26904: CHRISTOPH GERUNG - Ain kurtze underweysu(n)g wie man Got(t) allain Beychten sol, und dz die Orenbeycht nur in den yrzdischen satzunge(n) von des hayligen beycht pfenings weg(e)n wider die geschrift un(d) gebot gots auffgesetzt.
25867: FRIDERICO GUILELMO GHILLANY - Index rarissimorum aliquot librorum manuscriptorum saeculoque XV typis descriptorum quos habet bibliotheca publica Noribergensisadditis quibusdam autographorum exemplis et picturis compositus
26718: DONATO GIANNOTTI - Dialogi de Repub. Venetorum. Cum Notis et lib. Singulari de Forma eiusdem Reip. Cum Privilegio.
26760: DONATO GIANNOTTI - Dialogi de Repub. Venetorum. Cum Notis et lib. Singulari de Forma eiusdem Reip. Cum Privilegio.
25834: GUST GILS - Anoniem 20e eeuw.
25747: GUST GILS - Gewapend oog.
26097: J.J. GOCKINGA - De verdeeling van de markgronden van Hollum en Ballum op Ameland.
25836: DR. J. GOEBBELS (HERAUSGEBER) - Unser Wille und Weg. Monatsblätter der Reichspropagandaleitung der N.S.D.A.P. Die arteiamtliche Propaganda-Zeitschrift für die politischen Leiter der N.S.D.A.P. 7. Jahrgang. Heft 1 - 12.
25770: WILLIAM GOLDING - The Pyramid.
25763: WILLIAM GOLDING - The Spire.
26508: OLIVER GOLDSMITH - Dr. Goldsmith's natural history of animals, viz. beasts, birds, fishes, serpents and insects. With A particular Account of the Manner of Catching Whales in Greenland.
26914: ABRAHAM GÖLNITZ - Ulysses Belgico-Gallicus, fidus tibi dux et Achates, per Belgium, Hispan., Regnum Galliae ducat Salaudiae, Turinum usq. Pedemonti metropolin.
26920: ABRAH. GÖLNITZ - Compendium Geographicum succinctá methodo adornatum.
24835: JACOBUS FRANSZ. VAN CORTGEEN VAN DER GOUDE - Stichtsche cleyne chronicke.
22987: GRAHAM GREENE - The End of the Affair.
25809: GRAHAM GREENE - The Third Man and The Fallen Idol. Two entertainments.
24908: AAGE GREGERSEN - L'Islande. Son Statut A Travers Les Ages.
26709: OTTO FRIEDRICH VON DER GROEBEN - Voorname Scheeps-Togt van Jonkheer Otho Fridrich vander Greuben, Brandenburgs Edelman, Na Guinea, Met 2 Keur-Vorstelyke Fregatten, Gedaan in het Jaar 1682.
26959: COMMISSIE VOOR DE STATISTIEKE BESCHRIJVING DER PROVINCIE GRONINGEN - Bijdragen tot de kennis van den tegenwoordigen staat der provincie Groningen. Eerste deel.
26837: HUGO GROTIUS - Epistolae ad Gallos. Secunda editio, priore auctior & emendatior.
26792: [HUGO GROTIUS - P. SCRIVERIUS, ED.] - Respublica Hollandiae et Urbes.
26632: HUGO GROTIUS - P. MERULA & NICOLAUS TRIGAULT - De Mari Libero et de Maribus. (Bound with:) Regni Chinensis descriptio Varijs Authoribus.
26921: [HUGO GROTIUS - P. SCRIVERIUS, ED.] - Respublica Hollandiae et Urbes.
26939: [HUGO GROTIUS - P. SCRIVERIUS, ED.] - Respublica Hollandiae et Urbes.
26069: THEODOR KOCH-GRÜNBERG - Zwei Jahre bei den Indianern Nordwest-Brasiliens.
26565: PETRUS GYLLIUS - De Bospore Thracio Lib. III
26911: PETRUS GYLLIUS - De Bospore Thracio Lib. III
26935: PETRUS GYLLIUS - De Constantinopoleos Topographia lib. IV
26934: PETRUS GYLLIUS - De Bospore Thracio Lib. III
26231: ROBERT HALL - Sermons. Congregate volume of 7 sermons.
26035: M.C. VAN HALL - Rutger Jan Schimmelpenninck, voornamelijk als Bataafsch afgezant op het Vredescongres te Amiens, in 1802. Eene bijdrage tot zijn leven en karakter.
26905: NICOLAUS DE HANAPUS - Virtutum vitiorumque Exempla ex universo utriusque Legis promptuario decerpta.
25880: WILHELM HARNISCH - Die wichtigsten neuern Land- und Seereisen. Für die Jugend und andere Leser bearbeitet von Dr. Wilhelm Harnisch. Eilfter Theil. Mit einer Karte und zwei Kupfern. Neue wohlfeile Ausgabe.
23020: THADDEUS MASON HARRIS - Discourses. Delivered on the Public Occasions, Illustrating the Principles, Displaying the Tendency, and Vindicating the Design of Freemasonry.
25816: HENRI HARTOG - Sjofelen.
26755: CHARLES HEATH - Heath's Gallery of British Engravings. Volume 1 - 4.
26823: DANIEL HEINSIUS - Rerum ad Sylvam-Ducis atque alibi in Belgio aut a Belgis anno 1629 gestarum historia.
26831: DANIEL HEINSIUS - De Tragoediae Constitutione Liber, In quo inter caetera tota de hac Aristoteles sententia dilucide explicatur.
26830: DANIEL HEINSIUS - Laus asini. Tertia parte auctior.
26818: DANIEL HEINSIUS - Orationum. Editio Nova.
23080: BARBARA HELLWIG (ED.) - Inkunabelkatalog de Germanischen Nationalmuseums Nürnberg.
22972: HELEN W. HENDERSON - A Loiterer in New York. Discoveries made by a Rambler through obvious yet unsought Highways and Byways.
25855: J.A. VAN HENGST & F.A.R.A. VAN ITTERSUM - De Lekdijk benedendams en de IJsseldam. Geschiedenis van dit Hoogheemraadschap van af de vroegste tijden tot in de tweede helft der negentiende eeuw (en voortgezet tot in de 20e eeuw). Deel I: 860-1648. Deel II: 1648-1795. Deel III: 1795-1905.
24491: W. VAN DAMME, F. HERREMAN & D. SCHMIDT - Sculptuur uit Afrika en Oceanië. Een keuze uit de collecties van leden van de Vereniging Vrienden van Ethnografica. = Sculpture from Africa and Oceania. A choice from the collections of members of the Association of Friends of Ethnographica.
26696: ANTONIO DE HERRERA - Verscheide Zee en Land-Togten gedaan in de West-Indien: d'Eerste door den beroemden Jean Ponze de Leon, een en andermaal ondernomen naar Florida in 1512. de andere gedaan door Pamphilio de Narvaes, uit bevel van Diego de Velazques, op 't Eiland Cuba naar 't Landschap Cumaguyea in 't Jaar 1513.
26689: ANTONIO DE HERRERA - Des Ammiraal C. Kolumbus Derde Scheeps-Togt ter nader Ontdekking en Bemagtiging van Nieuwe Landen, gedaan na De West-Indien, In 't Jaar 1498.
26691: ANTONIO DE HERRERA - Eerste Zee-Togt van Alonso d'Ojeda, en Amerikus Vesputius, ter nader Ontdekking en Bemagtiging van Nieuwe Landen, gedaan na De West-Indien, beneffens die van Christoffel Guerre, en Pero Alonso Nino, In 't Jaar 1499.
26695: ANTONIO DE HERRERA - Aankomst van Jean d'Ezquebel ter Bevolking van Jamaica, door den Ammiraal Diego Kolumbus, van Hispaniola derwaards gezonden, in 1510.
26693: ANTONIO DE HERRERA - Tweede Scheeps-Togt van Christoffel Kolumbus, ter nader Ontdekking en Bemagtiging van Nieuwe Landen, gedaan na de West-Indien, In 't Jaar 1493.
26694: ANTONIO DE HERRERA - Opmerklyke Zee-Togten gedaan ter Ontdekkinge van Eilanden en vaste Kusten der West-Indien, in de Jaaren 1508 en 1509.
24907: JOHAN HENDRIK VAN HEURN - Historie der Stad en Meyerye van ’s Hertogenbosch, Alsmede van de Voornaamste Daaden der Hertogen van Brabant.
25782: ALBERT HOFFA - Technik der massage.
25937: JACOB MERLO HORSTIUS - Paradisus animae Christianae, lectissimis omnigenae pietatis deliciis amoenus.
26801: FRANZ CONRAD VON HÖTZENDORF - Aus meiner Dienstzeit, 1906-1918. Erster Band up to the Fünfter Band in 7 volumes.
26583: OTTO CHRISTOPHER BARON VON DER HOWEN & LEENDERT DE KONINGH - Egyptische Gezigten.
26662: LU SHIH-HUA - R.H. VAN GULIK - Scrapbook for Chinese Collectors. Shu-Hua-Shuo-Ling. A Chinese Treatise on Scrolls and Forgers.
26438: ULRICH HUGUENIN - Verhandeling over het gebruik van gloeijende kogels.
25878: A. HUMBOLDT & KARL AUGUST VARNHAGEN VON ENSE - Correspondance de Alexandre de Humboldt avec Varnhagen von Ense, de 1827 à 1858. Accompagnée d'extraits du Journal de Varnhagen et des Lettres adressées a de Humboldt par Varnhagen, LL. MM. les Rois de Prusse et de Danemark, le Grand-Duc de Toscane, la Duchesse D'Orléans, le Prince Albert, le Prince de Metternich, MM. Guizot, Thiers, Arago, Lord John Russell, Napoléon Bonaparte, etc., etc.
26469: JOHN HUNTER - Historia naturalis dentium humanorum. & Natuurlyke historie der tanden van den mensch.
26711: BALTHAZAR HUYDECOPER - Proeve van taal- en dichtkunde; in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde Herscheppingen van Ovidius.
26157: L. HUYGHEBAERT - Le Chien. Psychologie, Olfaction, Mécanisme de l'Odorat.
26436: AUTORE IO. INDAGINE - Chiromantia. 1. Physiognomia, ex aspectu membrorum Hominis. 2. Periaxiomata, de Faciebus SIGNORVM. 3. Canones Astrologici, de iudicijs Aegritudinum. 4. ASTROLOGIA NATVRALIS. 5. Complexionum noticia, iuxta dominium Planetarum
26649: TIBERIUS CATIUS SILIUS ITALICUS - Punicorum Libri Septemdecim.
25835: ROBERT LOGAN JACK - Northmost Australia. Three centuries of exploration, discovery, and adventure in and around the Cape York Peninsula, Queensland. Volume I - II.
25860: KARL JACOBITZ & ERNST EDUARD SEILER - Griechisch-deutsches Wörterbuch zum Schul- und Privatgebrauch.
26634: E.W. JAMESON - The Hawking of Japan. The History and Development of Japanese Falconry.
26324: [JULES JANIN] - Versailles et son Musée Historique. Description complète de la Ville, du Palais, du Musée, des Jardins, et des deux Trianons; précédée d'un Itinéraire de Paris à Versailles.
26924: ROBERT JONES - A New Treatise on Artificial Fireworks.
26797: MR. J.C. DE JONGE - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen.
24873: JORDANUS - BONAVENTURA VULCANIUS - Iornandes Episcopus Ravennas De Getarum, sive Gothorum Origine & rebus gestis. [Bound with] De Literis & Lingua Getarum, Sive Gothorum. Item De Notis Lombardicis.
24981: E.L. JOSEPH - History of Trinidad.
24905: FLAVIUS JOSEPHUS - Flavii Josephi Iudaei, Historiographi Graeci, opera quaedam: Quorum catalogum proxima pagella indicabit. Opera. Vol. 1. De antiquitatibus Judaeorum, libri 1 - 10
26864: JUSTINIANUS - Institutiones.
26853: JUSTINIANUS - Institutionum, sive Elementorum, libri quatuor.
26816: JUSTINUS - Historiarum. Ex Trogo Pompeio. Lib. XLIV. Cum notis Isaaci Vossii.
26584: MARCUS JUNIANUS JUSTINUS - Iustini Ex Trogo Pompeio Historia.
25882: A. HOOGENDIJK JZ. - De grootvisscherij op de Noordzee.
26067: KAIYAN HOMI KAIKOBAD - The Shatt-al-Arab Boundary Question. A legal reappraisal.
25864: GERARD KELLER - Het laatste bedrijf van den reuzenstrijd van 1870/71. Beschrijving van den oorlog tusschen Frankrijk en de commune.
26600: JOHANN ERHARD KESSEL & JOHANN WILHELM VON SAYLER VON PFERSHEIM - Sciagraphiam Liberae Venationis Germanicae Imprimis Verò Svevicae, Vulgo Die freye Pürst-Gerechtigkeit / Favente Supremo Numine. (Bound with:) De libera venatione speciatim Suevo-Memmingensi.
26763: JOHANN GEORG KEYSLER - Antiquitates selectae septentrionales et Celticae.
26376: C. KILIAAN - Etymologicum Teutonicae Linguae: sive Dictionarium Teutonico-Latinum Praecipuas Teutonicae Linguae Dictiones et Phrases Latine et Interpretatas et Cum Aliis Nonnulus Linguis Obiter Complectens: Studio et Opera.
25931: F.J. KLEIJN - Beschrijving en Geschiedenis van Delfshaven, benevens die van Schoonderloo en het Slot Spange. Kroniek van al de merkwaardige Voorvallen , belangrijke Oirkonden, Privilegiën, Resolutiën, Publicatiën, Correspondentiën en verdere Stukken, op Delfshaven betrekking hebbende; bijeenverzameld en naar tijdsorde gerangschikt.
26645: SAMUEL KNIGHT, A.M. - Forms of Prayer. For the use of Christian families.
25811: J.H.M. KOCK - De Roemrijke Rei van de Zuid-Afrikaanse Reisbeschrijvers en hunne Reizen, of De Kaap als een nieuw Land.
26120: FRITZ KRAUSE - Die Pueblo-Indianer. Eine historisch-ethnographische Studie.
26806: LUCIUS CAECILIUS FIRMIANUS LACTANTIUS - Divinarum institutionum libri VII. De ira Dei, Lib. I. De opificio Dei, lib. I. Epitome in libros suos, liber acephalos.
26917: [JOHANNES DE LAET - STEPHAN HANSEN STEPHANIUS] - De regno Daniae et Norwegiae. Insulisque adjacentibus juxta ac de Holsatia Ducati sleswicensi et sinitimis provincijs tractatus varij.
26721: [JOHANNES DE LAET, ED.] - Gallia sive De Francorum Regis Dominiis et Opibus Commentarius.
26909: JOHANNES DE LAET - Turcici Imperii Status. Accedit De Regn. Algeriano atque Tunetano Commentarius.
26761: [JOHANNES DE LAET, ED.] - Respublica Sive Status Regni Galliae diversorum autorum.
26633: JOHANNES DE LAET - Portugallia Sive De Regis Portugalliae Regnis et Opibus Commentarius.
26784: [JOHANNES DE LAET] - Respublica sive Status Regni Scotiae et Hiberniae.
26782: [JOHANNES DE LAET] - Respublica, Sive Status Regni, Poloniae, Litvaniae. Etc.
26910: JOHANNES DE LAET - Turcici Imperii Status. Seu Discursus varij de Rebus Turcarum.
26788: JOHANNES DE LAET - Belgii Confoederati Respublica: seu Gelriae. Holland. Zeland. Taject. Fris. Transisal. Groning. Chorographica Politicaque descriptio.
26915: JOHANNES DE LAET - Belgii confoederati respublica seu Gelriae. Holland. Zeland. Taject. Fris. Transisal. Groning. Chorographica Politicaque descriptio.
26933: JOHANNES DE LAET - Belgii confoederati respublica seu Gelriae. Holland. Zeland. Taject. Fris. Transisal. Groning. Chorographica Politicaque descriptio.
26786: [JOHANNES DE LAET - STEPHAN HANSEN STEPHANIUS] - De Regno Daniae et Norwegiae.
26913: [JOHANNES DE LAET] - Respublica sive Status Regni Scotiae et Hiberniae.
26878: JOHANNES DE LAET - De imperio Magni Mogolis, Sive India Vera Commentarius.
26882: [JOHANNES DE LAET] - Persia seu Regni Persici Status.
25977: E.J.B. BOUILLON-LAGRANGE - Manuel d'un cours de chimie, ou principes élémentaires théoriques et pratiques de cette science.
26925: [GRIGNON & LALAING] - La Pyrothecnie Pratique, ou Dialogues entre un Amateur des feux d'Artifice pour le Spectacle et un Jeune homme curieux de s'en instruire.
26250: THE HON. GERALD LASCELLES - The Art of Falconry.
26640: COMTE DE LAUTRÉAMONT - Les Chants de Maldoror. Chants I, II, III, IV, V, VI.
25976: LOTTIN DE LAVAL - [PIERRE VICTOR] - Maria de Medicis. Eene Geschiedenis uit het Tijdvak der Regering van Lodewijk XIII. Volgens onuitgegevene Handschriften van den Kardinaal De Richelieu. 1610-1642 Naar het Fransch van Lottin de Laval.
26957: CHARLES LECLERC - Bibliotheca Americana. Catalogue raisonné d'une très-praécieuse collection de livres anciens et modernes sur l'Amérique et les Philippines. Classés par ordre alphabétique de noms d'auteurs.
25932: JOH. DID. VAN LEEUWEN - Auctoris incerti Chronicon Tielense, sive Majoris chronici pars ultima et maxime notabilis / in quâ A primo peregrinarum hasce in regiones nationum adventu, praesertim a primorum Episcoporum Trajectinorum tempore, variae sub iis, nec non sub Comitibus et Ducibus Gelriae, Comitibusque Hollandiae, res gestae tractantur, intermixtis aliis, quae eorum temporibus acciderunt, ad medium usque seculi a N. C. XV. quibus accedunt nonnulla medii seculi sequentis, ipsam praecipue civitatem Tielam attinentia, ab alio, sed recentiore, etiam incerto, scriptore, post ipsum opus, adjecta. Ex archetypo primus edidit adnotationesque addidit Joh. Did. van leeuwen.
26055: ARNOLD H. LEIBOWITZ - Defining Status. A Comprehensive Analysis of United States Territorial Relations.
26451: JOHANN KARL FRIEDRICH LEUNE - De leer van Gall, over de herssenen en schedel.
26563: ROBERTUS CARACCIOLUS DE LICIO - Sermones de laudibus sanctorum FratrisRoberti de Licio ordinis minoru(m). Episcopi Aquinateñ.
26817: C. CORN. TACITUS EX I. LIPSII - Opera. Editione cum Not. et Emend. H. Grotii.
26866: TITUS LIVIUS - Historiarum quod extat ex recensione I.F. Gronovii.
26699: JERONIMO LOBO - Gedenk-waardige Aanteekeningen, gehouden door den Eerwaarden Vader Hieronumus Lobo Op sijn Voyagie, Gedaan in het Jaar, 1636.
26372: CAPITAINE LOIR - Cavalerie. I: Procédés Techniques. II: La Cavalerie dans l'Ensemble de l'Armée. III: La Cavalerie dans la Bataille.
26534: HORAE SECUNDUM USUM ROMANUM AD LONGUM - Hor(a)e (beate marie virginis) s(e)c(un)d(u)m usu(m) romanu(m) ad lo(n)gu(m).
26422: ADRIAAN PIETERSZ LOOSJES - M.A. de Ruyter in X. boeken.
25970: BRUCE LOWEY - Scarred.
26860: EILARD LUBIN - Clavis et fundamenta Graecae linguae.
25974: B.H. LULOFS - Kakographie of Opstellen met deze en gene feilen in taal en stijl, benevens eenige taalkundige aanteekeningen.
26773: ALBERTUS MAGNUS - De Secretis mulierum et viroru(m).
26379: W. MAIGNE - Abrégé Méthodique de la Science des Armoiries,suivi d'un Glossaire des Attributs Héraldiques, d'un Traité Élémentaire des Ordres de Chevalerie et de Notions sur les Classes Nobles, les Anoblissements, l'Origine des Noms de Famille, les Preuves de Noblesse, les Titres, les Usurpations et la Législation Nobiliaires.
26676: JOHN MANDEVILLE - De Wonderlyke Reize van Jan Mandevyl. Beschryvende eerst de Reize en Geschiedenisze van den H. Lande van Beloften, te Voet, te Paard of ter Zee, ende de Gestaltenisze ende Gelegendheid van den zelven Landen.
25829: THOMAS MANN - Der Tod in Venedig. Novelle.
26625: GIDEON ALGERNON MANTELL - Geological Excursions round the Isle of Wight, and along the Adjacent Coast of Dorsetshire.
26590: GERVASE MARKHAM - Markham's Master-piece: Containing All Knowledge belonging to the Smith, Farrier, or Horse-Leach, touching the curing of all Diseases in HORSES. Divided into Two Books.
25823: JOS MARQUART - Die Benin-Sammlung des Reichsmuseums für Völkerkunde in Leiden. Beschrieben und mit ausführlichen Prolegomena zur Geschichte der Handelswege und Völkerbewegungen in Nordafrika.
26707: JACQUES MARQUETTE - Ontdekking Van eenige Landen en Volkeren, in 't Noorder-gedeelte Van America. Door P. Marquette en Joliet. Gedaan in het Jaar 1673.
25839: GABRIEL GARCIA MARQUEZ - One hundred years of solitude.
26577: C. MARSCHAK & W. LEBEDEW - IJsco - Circus
26686: JACQUES MARSOLLIER - Histoire de l'Origine des Dixmes, des Benefices, & des autres biens temporels de l'Eglise.
26733: HENRY MAUNDRELL - A Journey from Aleppo to Jerusalem at Easter, A.D. 1697.
26511: HRABANUS MAURUS - DeLaudibus Sancte Crucis Opus Erudicione Versu Prosaque Mirificium.
26579: VLADIMIR MAYAKOVSKY & NISSON SHIFRIN - KEM BYT'? ("What to Become?")
25842: V. MAYAKOVSKY - Selected Works in Three Volumes. 1: Selected Verse. 2: Longer Poems. 3: Plays / Articles / Essays.
24383: JOSEPH MCDONNELL & PATRICK HEALY - Gold-Tooled Bookbindings Commissioned by Trinity College Dublin in the Eighteenth Century.
25930: J.H.E. MEESTERS - De Steenwijker Meenthe. Een bijdrage tot de marke- en stadsgeschiedenis.
26076: JAMES MENNELL - Backache.
26513: PAULUS MERULA - Placaten ende ordonnancien op 't stuck van de wildernissen.
25709: PAULLUS MERULA - Fidelis et Succincta Rerum Adversus Angelum Merulam Tragice Ante XLVII Annos, Quadriennium, Et Quod Excurrit, Ab Inquisitoribus Gestarum Commemoratio.
26568: JOHANNES MEURSIUS - Rerum Belgicarum. Libri Quatuor. & Liber Quintus.
26576: SAMUEL RUSH MEYRICK - A Critical Inquiry into Ancient Armour, as it existed in Europe, but particularly in England, from the Norman Conquest to the Reign of King Charles II, with a Glossary of Military Terms of the Middle Ages.
26764: JOHN MILTON - Paradise Lost. A Poem in Twelve Books. With an Account of the Author's Life. A New Edition, Carefully Corrected.
26056: WILLIAM E. MOLETT - Robert Peary and Matthew Henson at the North Pole.
23226: C. DE MONTERGON - Les Cavaliers du Temps Jadis.
26657: LOUIS CHARLES DUPAIN DE MONTESSON - Les Amusemens Militaires: Ouvrage Egalement Agreable et Instructif: Servant d'Introduction aux Sciences qui forment les Guerriers.
26928: PRACTICUS [= D.T. MOORE] - Pyrotechny; Or, the Art of Making Fireworks, At Little Cost, and with Complete Safety and Cleanliness.
26874: THOMAS MORE - Utopia.
26150: STANLEY ARTHUR MORISON - German Incunabula in the British Museum. One hundred & fifty-two facsimile plates of fine book-pages from presses of Germany, German-Switzerland, and Austria-Hungary, printed in the fifteenth century in gothic letter and derived founts.
26420: JOHANN LORENZ VON MOSHEIM - Oude en hedendaagsche kerkelyke geschiedenissen, van de geboorte van Christus tot den aanvang der tegenwoordige eeuwe.
25746: HARRY MULISCH - De aanslag. Roman.
26597: FRANZ DAMIAN FRIEDRICH MÜLLENKAMPF - Vermischte Polizei- und Kameralgegenstände des praktischen Forst- und Jagdwesens.
24910: BILL NASSON - Springboks on the Somme. South Africa in the Great War 1914-1918.
26757: CORNELIUS NEPOS - Excellentium Imperatorum Vitae.
26443: CORNELIUS NEPOS - De leevens van doorlugtige mannen.
26738: JOHAN GEORGE NEUMAN - De Muzicale Zangwyzen van Het Boek der Psalmen.
26582: MATTAEUS BROUËRIUS VAN NIDEK AND ISAAC LE LONG - Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche outheden. Deel I - VI.
25862: YNGVAR NIELSEN - Rundt Norge. Fra Tistedalen til Jakobselven efter Tegninger af Ludvig Skramstad og flere andre Kunstnere. Seksti Illutrationer i Træsnit. Med Tekst av Dr Yngvar Nielsen.
26440: PETRUS NIEUWLAND - Lectiones exegetische of uitlegkundige vermaakelykheden. Bevat in verscheidene brieven, over veele bijbelplaatsen; en eenige stukken over de kerkgeschiedenis. Deel I - 2.
26571: JEAN LE NOIR - Les nouvelles lumières politiques pour le Gouvernement de l'Eglise, ou L'Evangile nouveau du Cardinal Palavicin.
26514: A.C. VAN HAEMSTEDE [A.O.] - De Historie der Martelaren.
26593: L.W.F. VON OEBSCHELWITZ - De Nederlandsche Stalmeester, of kort dog grondig onderwys van al hetgeene betrekking heeft tot het kennen, toomen, zadelen, beslaan en onderhouden der Paerden; als mede tot de Ryd-Konst, Of Manier, hoe de Paerden gedresseerd en tot allerlei gebruik afgerigt moeten worden; Met bygevoegde Aanmerkingen over het Paerd-Ryden der Dames; het Wedloopen der Engelschen, en de Harddraavery der Nederlanders; zoo ook tot de Ziektens en Gebreken der Paerden en hoe dezelven te helpen en te geneezen zyn. En eindelyk eene bondige Verhandeling over het Fokken en Aanqueeken van Paerden. Alles verrykt met de Noodige Plaaten. Opgesteld door L.W.F. van Oebschelwitz, Adjudant onder Oranje-Vriesland Cavallery.
25254: W.H. OGILVIE - Forward surgery in modern war.
26612: ONOSANDER - Strategicus. Sive De Imperatoris Institutione. Accessit. Ourbikiou Epitedeuma. Nicolaus Rigaltius P. Nunc primum e vetustis.
25814: ADRIAAN VAN OORDT - Warhold. Eerste deel. Tweede deel.
26609: WILLIAM OF ORANGE - Apologie ou defense de tres illustre Prince Guillaume par la grace de dieu Prince d'Orange (...) Presentee a messieurs les Estats Generauls des Pais bas. Ensemble ledict Ban ou Proscription.
26937: GOTFRIED HEGENITIUS, ABRAHAM ORTELIUS AND GEORG. LOYSIUS - Itinerarium Frisio-Hollandicum. Itinerarium Gallo-Brabanticum.
26434: THEODATUS OSIO - Cadmeia Seges. Hoc est admirandus humanae vocis ortus, natura & usus discursus Mathematico demonstratus.
25845: J. VAN OUDSHOORN - Willem Mertens' levensspiegel.
26731: JEAN OVINGTON - Voyages, Faits à Surate, & en d'autres lieux de l'Asie & de l'Afrique. Tome I - II.
26778: [JACQUES] OZANAM - La Trigonométrie Rectiligne et Sphérique; avec les Tables des Sinus, Tangentes et Sécantes, Pour un Rayon de 10000000 parties.
26793: JOHAN VAN PAFFENRODE - Der Grieken en Romeynen krygs-handel: ofte Beschrijvinge van de Griekse en Roomse land-militie.
26466: JOAN PALFYN - Waare en zeer Naauwkeurige Beschryving der Beenderen van 's Menschen Ligchaam.
25913: P. PANSIER - Histoire du Livre et de l'Imprimerie a Avignon du XIVme au XVIme. Tome I: XIVme et XVme Siècles). Tome II: XVIme Siècle. Tome III: Pièces Justificatives et Tables.
26188: LOUIS PHILIPPE D'ORLEANS COMTE DE PARIS - The Battle of Gettysburg: from the History of the Civil War in America.
26605: GUILLELMUS DE PARISIIS - Tractatus resolve[n]s dubia // per modu[m] dyalogi circa se// pte[m] sacrame[n]ta occurrentia. (Dialogus de septem sacramentis)
26444: MUNGO PARK - Reize in de binnenlanden van Afrika, gedurende de jaren 1795, 1796, en 1797.
26827: M. VELLEIUS PATERCULUS - (Historiae Romanae). Cum Notis Gerardi Vosii.
26857: HARDOUIN DE PEREFIXE - Histoire du Roy Henry le Grand.
26595: AUGUST VON PETTENKOFFEN & JOSEF ANTON STRASSGSCHWANDTNER - Die k. k. Österreich'sche Armée nach der neuesten Adjustirung. Gezeichnet und lithographirt von A. Pettenkoffer und A. Strassgschwandtner.
26759: BERNARD PICART - Ceremonies et Coutumes Religieuses de tous les Peuples du Monde. Tome premier. Première partie. Qui contient les Cérémonies Religieuses des Peuples des Indes Occidentales. Deuxième partie. Conformité des Coutumes des Indiens Orientaux Avec celles des Juifs & des autres Peuples de l'Antiquité.
25841: R.M. PIRSIG - Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. An Inquiry into Values.
25873: SAMUEL BALL PLATNER - The Topography and Monuments of Ancient Rome.
26735: EEN WARE LIEF-HEBBER DES VADERLANDTS [=JOHANNES POLLIET] - Spieghel der Ieucht, Ofte Corte Cronijcke der Nederlantsche geschiedenissen. In de welcke naecktelijck verhaelt en voor ooghen ghestelt worden / de voornaaemste Tyrannien ende onmenschelijcke wreedtheden, die door het beleydt der Coningen van Hispaengien, onder hare Stadt-houders, hier in Nederlandt bedreven zijn.
26960: ALEXANDER POPE - The Rape of the Lock. An Heroi-Comical Poem. In Five Canto's. Written by Mr Pope. The Second Edition.
26437: NATHANIEL PORTLOCK AND GEORGE DIXON - Reis naar de Noord-West kust van Amerika. Gedaan in de jaren 1785, 1786, 1787 en 1788.
26943: GUILLAUME POSTEL & ANTONIUS THYSIUS - De Republica seu Magistratibus Atheniensium Liber. Accessit: Discursus Politicus de eadem materia.
25812: BADEN POWELL - Essays on the Spirit of the Inductive Philosophy, the Unity of Worlds, and the Philosophy of Creation.
23286: J.W. POWELL - Third Annual Report of the Bureau of Ethnology to the Secretary of the Smithsonian Institution 1881-'82.
25912: JOHN COWPER POWYS - A Glastonbury Romance.
26283: RENÉ PRÉJELAN - Souvenirs d'un fusil de chasse.
23726: ROBERT E. PRIESTLEY - Antarctic Adventure. Scott's Northern Party.
26869: BENJ. PRIOLUS - Ab Excessu Ludovici XIII. De Rebus Gallicis Historiarum. Libri XII.
26587: JOHANN GOTTFRIED PRIZELIUS - Der Bereiter.
25936: MARCUS VALERIUS PROBUS - Libellus de Interpretandis Romanorum Literis, Civiumque Romanorum Nominibus, Pronominibus
26441: [L.M. PRUDHOMME] - Reise nach Guiana und Cayenne, nebst einer Uebersicht der ältern dahin gemachten Reisen und neuern Nachrichte von diesem Lande.
26518: J.F. CHASTENET DE PUYSÉGUR - Art de la Guerre, par principes et par règles. Tome I - II.
25827: THOMAS PYNCHON - Gravity's Rainbow.
24830: E.A.L. QUADEKKER - Het paardenboek. Een geïllustreerd handboek voor iederen bezitter en liefhebber van paarden.
25804: IS. QUERIDO - Levensgang. Roman uit de Diamantwerkerswereld.
25933: CARL RADEFELD & LUDWIG RENNER - Atlas Zum Handgebrauche für die Gesammte Erdbechreibung. In 116 Karten.
26804: ANTONIUS DE RAMPEGOLLIS - Figurae Bibliae.
25955: NICOLAUS RAUCH - Catalogue de Beaux Livres. No. 1 - 4. Catalogue No. 1: Catalogue de Très Beaux Livres. Catalogue No. 2: Livres Precieux et Autopgraphes des XVe et XVIe Siecles. Catalogue No. 3: Choix de Livres du XVe au XIXe Siecle. Catalogue No. 4: Très Beaux Livres Almanachs.
25711: HADRIANI RELANDI - Palaestina Ex Monumentis Veteribus Illustrata.
25821: FRED RICHARDS - A Persian Journey. Being an etcher's impressions of the Middle East with forty-eight drawings.
26646: CESARE RIPA - Iconologia, of uytbeeldinge des Verstands.
26768: J.B. DE ROCOLES - La fortune marastre de plusieurs princes & grands seigneurs de toutes nations, depuis environ deux siecles.
26668: ALPHONSUS RODRIGUES - Oeffeninghe der volmaecktheyt ende christelycker devghden.
26169: AREND ROELOFFS - Bijdrage tot de geschiedenis der grondrenten op de Veluwe.
26421: JAN VAN DER ROEST - Eenige bijbelsche tafereelen van leerzaame sterfgevallen en uiteinden, voorgesteld in een proeve van leerredenen.
26467: CORNELIS ROGGE - Reize van den jongeling Agathon naar het land van geluk. Een allegorisch verhaal.
26659: G. ROLLENHAGEN - G. ALTING ; E.M. LE SUIRE ET LOUVEL; ENGELBERTUS MATTHIAS ENGELBERTS; A. VAN HOEY & B*** - Waerelds-loon of stank voor dank. (Bound with:) De wilden van Europa. (Bound with:) Verdediging van de eer der Hollandsche natie. (Bound with:) Brieven en onderhandelingen van den heere Van Hoey. (Bound with:) Geheim der inwendige toestand van alle kristen hoven van Europa.
26656: AEGIDIUS COLUMNA ROMANUS - Fertilissima Aegidij Romani quolibetta castigatissima Laurentij Amolini Rhodigini opera Plurimis etia(m) ab eode(m) marginum altrinsecusq(uem) appe(n)culis donata.
26533: BOOK OF HOURS USE OF ROME - Hore intemerate virginis Marie, secundum usum Romanumcum pluribus orationibus tam in gallico quam in latino.
25948: ERIC VON ROSEN - Ethnographical Research Work during the Swedish Chaco-Cordillera-Expedition 1901-1902.
26311: JOHN ROSS & HUGH GUNN (ED.) - The Book of the Red Deer and Empire Big Game.
26677: HERIBERT ROSWEYDE AND ROBERTUS SWEERTS - De Fide Haereticis Servanda ex decreto Concilij Constantiensis Dissertatio. & De Fide Haereticis Servanda Dissertatio.
26427: HERIBERT ROSWEYDE - De Navolginge van Thomas A Kempis Règulier met sijn Leuen.
26673: GUILLAUME DE RUBRUQUIUS - Aanmerklyke Reys, Gedaan door Willem de Rubruquis; Voor Ambassadeur van den Koning Lodewyk de IXe afgesonden Na D'Oostersche Gedeelten der Weereld, insonderheyd Na Tartaryen en China, in 't Jaar onses Heeren 1253.
26454: QUINTUS CURTIUS RUFUS - Q. Curtii De Rebus Alexandri Regis Macedonorum.
26825: QUINTUS CURTIUS RUFUS - Historiarum libri. Accuratißime editi.
26815: QUINTUS CURTIUS RUFUS - Historiarum libri. Accuratißime editi.
26242: W.S.W. RUSCHENBERGER - Narrative of a Voyage round the World, During the Years 1835, 36, and 37; Including a Narrative of an Embassy to the Sultan of Muscat and the King of Siam. Vol. I-II.
26836: CLAUDIUS SALMASIUS - De Modo Usurarum Liber.
26887: CLAUDIUS SALMASIUS & JOHN MILTON - Defensio Regia Pro Carolo I. Ad Serenissimum Magnae Britanniae Regem Carolo II. [Bound with:] Pro Populo Anglicano Defensio, Contra Claudii Anonymi, aliàs Salmasii, Defensionem Regiam.
26570: CLAUDIUS SALMASIUS - Defensio Regia Pro Carolo I Ad Serenisimum Magnae Britanniae Regem Carolo II.
25934: JOHN EDWIN SANDYS - A History of Classical Scholarship. From the Sixth Century B.C. to the Nineteenth Century. Volume I - III.
26799: JACQUES DE SAULX, COMTE DE TAVANNES - Memoires de Messire Jacques de Saulx, Comte de Tavannes, Lieutenant General des Armées du Roy.
26561: JEAN DE SAUNIER - La parfaite connoissance des chevaux, Leur Anatomie, leurs Bonnes & mauvaises Qualitez, leurs Maladies & les Remedes qui y conviennent.
26558: [PSEUDO] BONAVENTURA [= CONRADUS DE SAXONIA] - Speculum beatae marie v(ir)ginis.
24754: ADMIRAL VISCOUNT JELLICOE OF SCAPA - The crisis of the naval war.
25885: H. SCHEERDER - Allereerst Aardrijkskundig Schoolboekje in Vragen en Antwoorden.
26269: U. SCHERPING (ED.) - Jagd und Hege in aller Welt. Errinnerungswerk an die internationale Ausstellung Jagd und Sportfischerei Düsseldorf 1954.
23454: DANIEL FRANÇOIS SCHEURLEER - Die Souterliedekens. Beitrag zur Geschichte der ältesten Niederländischen Umdichtung der Psalmen.
24590: WALTER SCHMITHALS & CILLIERS BREYTENBACH - Paulus, die Evangelien und das Urchristentum. Beiträge von und zu Walter Schmithals zu seinem 80. Geburtstag.
26791: [MARTINUS SCHÖDEL] - Respublica et Status Regni Hungariae.
26598: ANTON SCHÖNBERGER - Der vollkommene praktische Jäger, oder: Anweisung die Wildbahn auf eine sichere und leichte Art, ohne Nachtheil der Feldfluren und Forsten, zu vervollkommnen und gehörig zu benutzen. Nach den neuesten Ansichten zum Gebrauch für Wildbahnspächter, Revierjäger, Büchsenspanner und jeden Jagdliebhaber überhaupt.
26770: PETER SCHOTT - De mensuris syllabarum epithoma sicuti succinctissimum ita et tructuosissimum.
24525: FRED SCHREIBER - Simon de Colines. An annotated Catalogue of 230 Examples of His Press, 1520 – 1546. With an Introduction by Jeanne Veyrin-Forrer.
24823: KURD SCHWABE - Im deutschen Diamantenlande: Deutsch-Südwestafrika von der Errichtung der Deutschen Herrschaft bis zur Gegenwart (1884-1910).
26829: GEORGE BUCHANAN SCOTI - Poemata quae extant. Editio Postrema.
26063: A.G. SCOTT (COMP.) - Catalogue of Incunabula St. Andrews University Library.
26639: P. SCRIVERIUS - Respublica Romana. Honori urbis aeternae.
26248: SIR JOHN SEBRIGHT - Observations on Hawking. Describing the Mode of Breaking and Managing the Several Kinds of Hawks Used in Falconry.
26854: C. PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS - Epistolae et Panegyricus. Editio nova. Marcus Zuerius Boxhornius recensuit & passim emendavit.
26918: THOMAS SEGETUS - JOHANNES DE LAET [ED] - De Principatibus Italiae. Tractatus Vary.
26932: THOMAS SEGETUS - JOHANNES DE LAET [ED] - De Principatibus Italiae. Tractatus Vary.
26785: THOMAS SEGETUS - JOHANNES DE LAET [ED.] - De Principatibus Italiae, Tractatus Vary.
26813: LUCIUS ANNAEUS SENECA - Tragoediae.
26867: L. & M. ANNAEUS SENECA - Tragoediae.
26828: SULPICIUS SEVERUS - Opera omnia quae extant.
26158: A. SEYFFERTH - Der Hund, seine Rassen und seine Körperbau.
26144: VERO SHAW - The Encyclopaedia of the Kennel. A Complete Manual of the Dog, its Varieties, Physiology, Breeding, Training, Exhibition and Management, with Articles on the Designing of Kennels.
25935: C.A. VAN SIJPESTEIJN - Beschrijving van Suriname, historisch-, geographisch- en statistisch overzigt, uit officiele bronnen bijeengebragt.
26783: JOSIAS SIMLER - Helvetiorum Respublica.
26912: JOSIAS SIMLER - Helvetiorum Respublica.
26762: JOSIAS SIMLER - Helvetiorum Respublica.
26884: JOSIAS SIMLERUS - Vallesiae et Alpivm descriptio.
26292: CHARLES SIMOND - Quand je serai Chasseur.
26592: M. LE BARON DE SIND - Manuel du Cavalier, qui renferme les connoissances nécessaires pour conserver le Cheval en santé, & pour le guérir en cas de maladie
25256: E.A. GRAHAM, J.J. SINGER & H.C. BALLON - Surgical diseases of the chest.
26569: PAULUS (SEU AVITUS) ERYNACHUS [= JOHANNES BAPTISTA SINNICHIUS] - Sanctorum Patrum de Gratia Christi et Libero Arbitrio dimicantium Trias. Collectore Pavlo Erynacho.
25785: J. SLAUERHOFF - Een bezoek aan Makallah.
26736: JOHANNES SLEIDANUS - De quatuor summis imperiis, Libri tres.
26946: JOHANNES SLEIDANUS - De Quatuor Summis Imperiis. Libri tres. Postrema Editione hac accurate recogniti.
26930: JOHANNES SLEIDANUS - De Quatuor Monarchiis Libri tres. Cum Notis H. Meibomi et G. Horni.
26916: JOHANNES SLEIDANUS - De quatuor summis imperiis libri tres.
24872: MR. JACOBUS DE SMET - Den Lusthof van het Cureren der Peerden.
23941: MAURICE SMEYERS - Flämische Buchmalerei. Vom 8. bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Die Welt des Mittelalters auf Pergament.
26628: LUDOLPH SMIDS - Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of woordenboek, behelsende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten en heeren huysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en lands wysen.
26638: THOMAS SMITH - De Republica Anglorum Libri tres.
26564: THOMAS SMITH - De Republica Anglorum Libri tres. Item varij aliorum Discursus Politici de Regno Angliae, eiusq. administratione.
26701: [THOMAS SMITH] - De Ongelukkige Voyagie van Mr. T.S. Engels Koopman, Gedaan in den Jare 1648. en vervolgens: Behelzende zijne Zeldzame Gevallen, Hoe hy by de Algierse Turken genomen, en door de binnenste Deelen van Africa omgevoerd is.
26010: H. SNELLEN JR. - Handleiding bij het Oogheelkundig Onderzoek. Met 68 Figuren en Afbeeldingen.
26346: ANSELMUS SOLERIUS & HERMANUS BOSSIUS - De Pileo. (Bound with:) De Toga Romana commentarivs.
26775: ÉLISABETH SONREL - Missel, avec illustration par Mlle Sonrel.
26580: ADRIAAN SPINNIKER - Leerzaame zinnebeelden.
24825: HENRICI SPOOR - Favissae, utriusque antiquitatis, tam Romanae quam Graecae.
26883: F. SPRECHERUS - Rhetia, vbi Eius verus situs, Politia, bella, foedera, et alia memorabilia accuratissime describuntur.
26851: P. PAPINIUS STATIUS - Opera. Ex recensione et cum notis I. Frederici Gronovii.
25820: JOHN STEINBECK - East of Eden.
26675: JOHN LLOYD STEPHENS - Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatan.
26145: STONEHENGE - The Dog in Health and Disease.
26790: [PAULUS STRANSKIUS] - Respublica Bohemiae.
26774: P. ROBERT STREIT & P. JOHANNES DINDINGER - Bibliotheca Missionum. Band 16-18: Afrikanische Missionsliteratur, 1600-1909. N. 2218 - 9753.
26399: MARTINUS COHEN STUART - Zes maanden in Amerika.
26105: WILLEM HENDRIK SURINGAR - Sluikerij, een Valstrik voor de Zedelijkheid en het Bederf der maatschappelijke Welvaart. Uitgegeven door de Maatschappij: tot Nut van 't Algemeen
26318: ROBERT SURTEES - Hunts with Jorrocks. From Handley Cross.
26320: JAMES SUTHERLAND - The Adventures of an Elephant Hunter.
25754: JACOB SWART - Handleiding voor de praktische zeevaartkunde.
24276: SIR PERCY SYKES - A history of Persia. Volume I - II.
26241: MICHAEL SYMES - An Account of an Embassy to the Kingdom of Ava. Sent by the Governor-General of India in the year 1795.
26868: C. CORNELIUS TACITUS - (Opera). Cum optimis exemplaribus collatus. Adiecti sunt capitulorum numeri.
26510: C. CORNELIUS TACITUS - Jaarboeken en Historien, ook zyn Germanië, en 't Leeven van J. Agricola. Vertaald door P.C. Hooft.
25338: JEAN TAISNIER - La Science Curieuse, ou Traité de la Chyromance.
22970: ALBERT P. TAYLOR - Under Hawaiian Skies. A Narrative of the Romance, Adventure and History of the Hawaiian Islands.
26240: PEDRO TEIXEIRA - The Travels of Pedro Teixeira. With his "Kings of Harmuz" and Extracts from his "Kings of Persia.
26700: BALTHASAR TELLEZ - Naauw-keurige Aanteekeningen Van den Eerwaarden Vader Manuel d'Almeida, Wegens Opper-Ethiopen, Geduurende sijn verblijf aldaar gehouden.
25807: F.C. TERBORGH - Le Petit Chateau.
25808: F.C. TERBORGH - De Condottiere.
26562: HENRY TESTELIN - Sentimens des plus habiles peintres sur la pratique de la peinture et sculpture, mis en tables de preceptes, avec plusieurs discours academiques.
25923: JOHN THOMPSON - SHAKESPEARE - Illustrations of Shakespeare; Comprised in Two Hundred and Thirty Vignette Engravings, by Thompson, from Designs by Thurston: adapted to all editions.
26941: ANTONIUS THYSIUS - Compendium Historiae Batavicae, a Iulio Caesare usque ad haec tempora.
26942: ANTONIUS THYSIUS - Memorabilia Celebriorum veterum Rerumpublicarum.
26453: CAIUS VALERIUS CATULLUS, ALBIUS TIBULLUS & SEXTUS PROPERTIUS - Opera
24836: CAIUS VALERIUS CATULLUS; ALBIUS TIBULLUS - PROPERTIUS - Opera
23246: C.P. TIELE - De Godsdienst van Zarathustra. Van haar ontstaan in Baktrië tot den val van het Oud-Perzische Rijk.
26636: ABRAHAM TITSINGH - Cypria tot Schrik van haar bondgenooten, en Redding der gestruikelden; ter eere van de Heelkonst, en tot dienst der Heelkonst.
25713: HERMANNUS TORRENTINUS - Elucidarius carminum et historiarum.
25956: ROGER LE TOURNEAU - Fès avant le protectorat. Étude économique et sociale d'une ville de l'occident musulman.
26903: GAIUS SUETONIUS TRANQUILLUS - De Vita Duodecim Caesarum.
25332: JOHANNES TRITHEMIUS - De statu et ruina monastici ordinis.
26432: JOHANNES DE TURRECREMATA - Expositio super toto Psalterio.
25788: H.N. VAN DER TUUK - Tobasche Spraakkunst. In dienst en op kosten van het Nederlandsch Bijbelgenootschap vervaardigd. Eerste stuk: Klankstelsel. Tweede stuk: De woorden als zindeelen.
26473: FRANCISCO DE VALDES - Espeio, y deceplina melitar, por el maestre del campo Francisco de Valdes. En el qual se trata del Officio del Sargento Mayor.
26730: JACQUES VANIÈRE - Lexicum Poeticum Latino-Germanicum, seu Apparatus Locupletissimus Synonymorum, Epithetorum, Phrasium, Descriptionum.
26889: BERNARDUS VARENIUS - Geographia generalis, In qua affectiones generales. Telluris explicantur.
26457: PIERRE VARIGNON - Nouvelles Conjectures sur la Pesanteur.
26666: DANIËL VEELWAARD JR. - Kaart der provincie Friesland. 1837. Afgedeeld in 32 Grietenijen.
26850: [JOBUS VERATIUS, ED.] - Conciones et Orationes ex Historicis Latinis Excerptae.
26862: POLYDORUS VERGILIUS - De inventoribus rerum libri VIII et De prodigiis libri III.
25846: GUSTAAF VERMEERSCH - De Last. Roman.
25771: GUSTAAF VERMEERSCH - Het Wederzien. Nummer 76 der Duimpjesuitgave.
25029: CYR(IEL) VERSCHAEVE - Ferdinand Verbiest. Per aspera ad astra.
26431: RICHARD VERSTEGAN - Theatrum Crudelitatum Haereticorum Nostri Temporis.
26446: WILLEM VLEERTMAN - Levensgevallen van Willem Vleertman (Bound with). Korte en Eenvoudige onderrichtinge aan de Onderdanen der Vereenigde Nederlanden.
26606: J.E. VOET - Stichtelyke gedichten en gezangen. Eerste deel. (Bound with:) Uitzicht van Nebo, of Verbeelding van het Hemelsch Kanaan.
26594: E. VOLKERS - Abbildungen vorzüglicher Pferde-Rassen.
26685: VOLTAIRE - Siecle de Louis XIV. Nouvelle Édition, Revue & augmentée, à laquelle on a ajouté un precis du siecle de Louis XIV.
25236: J. VAN VONDEL - Altaer geheymenissen ontvouwen in dry boeken, door J. Van Vondel.
26557: JACOBUS DE VORAGINE - Legenda sanctorum al's Lombardica historia (Legenda aurea).
26681: MATTHAEUS VOSSIUS - Annalium Hollandiae Zelandiaeque. Libri quinque.
26777: EEN LIEFHEBBER DER VRYHEID - Aanmerkingen op het Redenerend Vertoog van de Aloudheid en Souverainiteit der Heeren Staten van Holland Onder drie tyden.
25856: EFTHYMIOS WARLAMIS - Alexander 2000 Warlamis.
25950: CHARLES WATERTON, ESQ. - Wanderings in South America, the North-West of the United States, and the Antilles, in the Years 1812, 1816, 1820 & 1824. With original instructions for the perfect preservation of birds, &c For cabinets of natural history.
26944: JOHANNES ANGELIUS WERDENHAGEN - Introductio Universalis in omnes Republicas, sive Politica Generalis.
26940: JOHANNES ANGELIUS WERDENHAGEN - De Rebus Publicis Hanseaticis. Tractatus generalis. Cum Privilegio.
24871: TACO VAN GLINS, QUINTEN WEYTSEN & SIMON VAN LEEUWEN - Zee-Rechten, Inhoudende dat Oudste en Hoogste Water-Recht,. Dat de Gemeene Kooplieden en Schippers hebben gemaakt in Wisbuy.
25830: H. VAN WIJN & J.D. MEIJER (E.A.) - De Merkwaardigste Stukken uit de oudste Archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere Privilegiën, van deszelfs Poorters en Inwoners. Met Platen en Fac-similes der oorspronkelijke Handschriften.
26588: WILLIAM WILKINSON - A treatise on two of the most important diseases which attack the horse. In two parts. Part I. Containing an accurate account of the cause, with the mode of treatment for the cure of that dreadful disease termed locked jaw and tetanus. Part II. A treatise on the epidemical disease, or catarrhal affection, which sometimes prevails among horses.
26794: JEAN-BAPTISTE-PHILIBERT WILLAUMEZ - Dictionnaire de Marine.
26637: DANIËL WILLINK - Amstellandsche arkadia, of Beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt. Eerste deel en Tweede deel.
25822: VERA WILLOUGHBY - A Vision of Greece.
23019: CHARLES W. WILSON - The City and the Land. A Course of Seven Lectures on the Work of the Society.
23038: T.C. WINKLER - Het Paard.
26412: NICOLAAS SIMON VAN WINTER - De jaargetijden, in vier zangen.
26643: CHRISTIAN WOLFF - Nodige Tafelen Tot de Trigonometria en Uittrekking der Wortelen, waar in de Sinus en Tangentes voor elke Minut des Quadrants nevens harer Logarithmi en de Logarithmi der gemeene Getallen van 1 tot 10000 als ook de Quadraat- en Cubik-Tallen van 1 tot 10000 zijn begrepen.
26607: ROBERT WOOD - An Essay on the original Genius and Writings of Homer: With a Comparative View of the Ancient and Present State of the Troade.
26648: GEORGE NEWENHAM WRIGHT - Ireland Illustrated, from Original Drawings.
26601: JOANNIS VAN HEEL; A.H. VERSTER VAN WULVERHORST & H. MALECOTIUS - Dissertatio historico-juridica de venatione. (Bound with:) Geschiedkundige aanteekeningen over het jagtwezen, sedert de vroegste tijden. (Bound with:) Het jagtreglement, zoo als het konde zijn in het Koningrijk der Nederlanden. (Bound with:) Briefwisseling over de vraag: Langs welken weg, in de wet van den 11 julij 1814, op het stuk der jagt, wenschelijk gewordene veranderingen zouden kunnen worden gemaakt?
26489: POPE JOHANNES XXII - Extravagantes communes. Additio ultra priorem impressionem huic similem.
26658: JACOB ZEEUS - Overgebleve gedichten.
26348: W.J. VAN ZEGGELEN - De valkenvangst.
25991: GÜNTER ZIMMERMANN - Die Hieroglyphen der Maya-Handschriften.
26838: RICHARD ZOUCH - Elementa Jurisprudentiae.

6/1