Zolderman
Havenstraat 2, 9973 PL Houwerzijl, The Netherlands. Tel.: +31 (0)595 - 577247            Email: mail@zolderman.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
55193: [ GRONDWET ] - Ain [ Artikel 1 Grondwet omtoald noar t Grunnegers ]
55240: [ BLOKZIJL, MAX & JEAN-LOUIS PISUISSE ] - Mundus vuldt decipi [ citaten uit Avonturen als straatmuzikant / Ark Reeks 18 ]
55074: KERSTNUMMER 1968 - Drukkersweekblad en autolijn
55072: KERSTNUMMER 1965 - Drukkersweekblad en autolijn
55073: KERSTNUMMER 1968 - Drukkersweekblad en autolijn
55071: KERSTNUMMER 1965 - Drukkersweekblad en autolijn
55069: KERSTNUMMER 1961 - Drukkersweekblad en auto-lijn
55067: KERSTNUMMER 1960 - Drukkersweekblad auto-lijn
55062: KERSTNUMMER 1955 - Drukkersweekblad & auto-lijn
55065: KERSTNUMMER 1959 - Drukkersweekblad auto-lijn [De Bijbel]
55066: KERSTNUMMER 1960 - Drukkersweekblad auto-lijn
55063: KERSTNUMMER 1956 - Drukkersweekblad auto-lijn
55002: [ MOSES ] - Noah's Ark
60000: AAFJES, BERTUS - De karavaan
61003: AAFJES, BERTUS - Kleine katechismus der poëzie
60001: AAFJES, BERTUS - In het atrium der Vestalinnen / Een fragment
70328: AALHUIZEN-NIJHUIS, H. E.A (REDAKTIE) - Fuchsia's hebben en houden
81769: AARDEMA, BART & CEES STOLK - Wandelen & fietsen / 5x8 wandelingen en fietstochten [ Groningen Drenthe ]
60002: AARTS, C.J. M.C. VAN ETTEN (BIJEENGEBRACHT EN INGELEID DOOR) - Domweg gelukkig in de Dapperstraat ~ De bekendste gedichten uit de Nederlandse literatuur
55220: ACHNATON, THEO VAN BAAREN (INLEIDING) - Het zonnelied van Achnaton
50807: ACKERE, J. VAN [ JULES ] - Muziek van onze eeuw 1900-1950. Een inleiding tot de hedendaagse toonkunst
50529: ADRICHEM, JAN VAN, PIET CALIS, SEM DRESDEN, JAN KASSIES, JAQUES KLOTERS, HANS DE LEEUWE, MAX NORD, LEO SAMAMA, PAUL SPIES, FRITS VAN SUCHTELEN, HANS WURZNER, PETER VAN ZONNEVELD (INLEIDING VAN MAX NORT) - Rebel, mijn hart ~ Kunstenaars 1940-1945 beeldende kunstenaars architecten en fotografen
81641: AEILS, JOHANN & JAN SMIDT - Steinerne Zeugen in Marsch und Geest / Gulfhöfe und Arbeiterhäuser in Ostfriesland
50778: FRYSKE AKADEMY - Friesisches Jahrbuch 1961 (Ostfriesisches Bauernhaus, Bauernhausbau westerlauwerschen Friesland, Nordfriesland)
50785: FRYSKE AKADEMY - Friesisches Jahrbuch 1976 (u.a. Engerhafe, Reiderland Derk Roelfs Mansholt, Sylt)
50002: AKEN, A.R.A. VAN - Nieuwe wegen in de Romeinse woningbouw van Sulla tot Domitianus
30733: AKVELD, LEO & ELS M. JACOBS - De kleurrijke wereld van de VOC / Nationaal jubileumboek VOC 1602-2002
30773: AKVELD, LEO & ELS M. JACOBS - De kleurrijke wereld van de VOC / Nationaal jubileumboek VOC 1602-2002
61009: ALBACH, HESTER - Evenbeelden
55003: ALBERTS, A. - In de tijd gezet
55004: ALBERTS, A. - In de tijd gezet
91667: ALEJCHEM, SCHOLEM - Eisenbahngeschichten / Aisbangeschichtess
55160: ALEXANDER, J.J.G. - Italian Renaissance Illuminations
30450: ALMA, R.H. E.A. - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie Thema heraldiek, o.a. Groninger heraldiek
30460: ALMANAK - Demeter - Eugeia Almanak 1930 [ Groningen / Wageningen]
80304: ALMANAK - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1988 [ o.a. Assen 1832, Joodse gemeenten Sleen/Emmen, kolonie Veenhuizen, archeologie ]
30493: ALMANAK - Friesche almanak voor het jaar 1931
30492: ALMANAK - Friesche almanak voor het jaar 1930
55242: AMBROSE, GAVIN & PAUL HARRIS - Grafisch design
101026: AMYOX (OVERGEBRACHT UIT HET FRANSCH DOOR J. BROUWER) - De treffelijke historie van Daphnis ende Chloe, zijnde de klassieke herdersroman van Longos
80835: ANGELUCCI, ENZO - Encyclopaedia of ships ~ A fascinating record of the world's strips, past and present, with over 600 illustrations in line and full colour.
55005: ANONIEM - 50 Jaar Winkler Fallert
55006: ANONIEM [ DICK RONNER ] - Biljetletter
55022: ANONIEM - Zeichnung Schrift und Druck in der bildenden Kunst
81813: ANONIEM - 32 Vedyte Ricordo di Venezia
90871: ANONIEM - Italiaans Da's pas koken
90805: ANONIEM - Italiaans [kookboek]
80993: ANONIEM - Toeristische atlas van Nederland
80020: ANONIEM - Nederland in vroeger tijd XVIII Zeeland (Walcheren, Zuid-Beveland, eilanden bewesten Schelde)
80021: ANONIEM - Nederland in vroeger tijd XXIX Overijssel (historische overzicht van Deventer en beschrijving van de regering der stad).
80018: ANONIEM - Nederland in vroeger tijd XVII Zeeland
80019: ANONIEM - Nederland in vroeger tijd XVII Zeeland (Goes, Tholen, Vlissingen Veere)
80015: ANONIEM - Nederland in vroeger tijd XI Utrecht : Land van Montfoort, Eemland, Overkwartier
80014: ANONIEM - Nederland in vroeger tijd VIII Utrecht : geschiedenis
30008: ANONIEM - Speurtocht door het verleden
90644: ANONYMOUS - A Handbook on Rubber Uses and their Development
55156: ANONYMOUS [ DICK RONNER ] - Tongue Twister
41142: ANONYMOUS - The Ethiopian crosses
81836: ANONYMOUS - Plan de Paris par Arrondissement et Communes de Banlieues / Guide Indicateur des Rues de Paris avec les stations du Métropolitain les plus proches. Autobus - Métro. Renseignements utiles
81132: ANROOY, F. VAN, W.J. FORMSMA - Nederland in stukken ~ Beeldkroniek van Nederlandse archieven
50294: APOLLINAIRE, GUILLAUME (OVER) - Apollinaire ~ Woordvoerder van de avantgarde ~ Avantgardist van het woord
81198: APPLETONS' GUIDE [ APPLETON'S] - Appletons' National Railway and Steam Navigation Guide United States and Canada. Railway Time-tables and Steam Navigation Routes, Maps of Principal railway lines etc
81454: ARDENNE, C.B. VAN E.A. - Den Haag energiek ~ Hoofdstukken uit de geschiedenis van de energievorrziening in Den Haag
30481: ARKEL , R.E. VAN, P. BROUWER, N. W. VAN DIEMEN DE JEL, P. KEUNING E.A. - Het Schouwvenster ~ weekillustratie voor het christelijk gezin ~ 18e Jaargang. 3 october 1924 - 25 september 1925.
41015: ARMSTRONG, KAREN - De grote transformatie ~ Het begin van onze religieuze tradities
41016: ARMSTRONG, KAREN - Een geschiedenis van God ~ Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam
50018: ARNTZENIUS, L.M.G. E.A. - Encyclopedie van de muziek
91262: ARRAS, STUDIO KLAUS - Aziatisch koken
91603: ASHLEY, LAURA / EVANS, DEBORAH, C. CHAPMAN, L. GRAY, C. RUFEY - Laura Ashley ~ complte guide to home decorating
81458: ASSELBERGHS, MARIE-ANNE - Van d'Een Honderd Roe naar Lombardijen: 125 jaar stations in beeld [ treinstations ]
80744: ASSELBERGHS, M, G. DOUWE,J. ROMIJN, H. SCHAAFSMA - Daar komt de trein
80188: ATLAS: HANLE, A. - Meyers Neuer Atlas der Welt
81896: ATLAS - Odhams New Atlas of the World, containing ninety-six pages of maps maps in full colour
81828: ATLAS - Historische Atlas Zuid-Holland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1: 25.000
81603: ATLAS - De bodem van Nederland / Toelichting bij de bodemkaart van Nederland schaal 1 : 200 000 samengesteld door de Stichting voor Bodemkartering. 2 delen
81375: ATLAS - Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak-atlas vervattende vier en zeventig gekleurde naauwkeurig geteekende en gegraveeerde, ook accuraat aan elkander sluitende kaarten van de Vereenigde Nederlanden [etc]
80857: ATLAS: DERKS, SERGIO (RED.) - Atlas van Nederland
80553: ATLAS: DEGN, CHRISTIAN & UWE MUSS - Topographischer Atlas Schleswig-Holstein und Hamburg
91890: AUBRY, CECILE - Belle & Sebastien [ et en ]
101045: AUBYN, EDWARD ST - De Patrick Melrose-romans (5 titels w.o. Moedermelk)
20536: AUBYN, EDWARD ST. - Lost for Words
20429: AUSTEN, JANE - Sense and sensibility
20428: AUSTEN, JANE - Pride and Prejudice
101183: AUSTIN, PETER K. - 1000 talen van de wereld / Levende, bedreigde en uitgestorven talen
55090: MEERDERE AUTEURS - Graphus 1985
81443: MEERDERE AUTEURS - Studenten almanak 1985
91662: MEERDERE AUTEURS - Lichaam & gezondheid - nieren en urinestelsel
91661: MEERDERE AUTEURS - Lichaam & gezondheid - Hersenen en centraal zenuwstelsel
90825: MEERDERE AUTEURS - Overheerlijk oosters ~ Het beste uit China, Indonesie, Japan, Thailand en Vietnam
81105: MEERDERE AUTEURS - Damslag - De dam door het Brouwershavensche Gat
81090: MEERDERE AUTEURS - Meren en rivieren ~ het blauwe bloed der aarde
80936: MEERDERE AUTEURS - De Vrije Vries ~ Jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap [ … ] nr 80 [ laat-Romeinse tijd, Thoden van Velzen e.a. ]
80935: MEERDERE AUTEURS - De Vrije Vries ~ Jaarboek uitgegeven door het Fries Genootschap [ … ] nr 84 [ zandstenen grafkisten, klokkengieters, landbouw e.a. ]
80804: MEERDERE AUTEURS - Jaarboek Groningen 1973
55080: MEERDERE AUTEURS - 60 jaar Graficus
55083: MEERDERE AUTEURS - De Best Verzorgde Boeken 1986
55085: MEERDERE AUTEURS - De Best Verzorgde Boeken 1992
50664: MEERDERE AUTEURS - Schilderkunst van A tot Z / Geschiedenis van de schilderkunst van oorsprong tot heden [ kunst encyclopedie ]
50605: MEERDERE AUTEURS - De tijd wisselt van spoor ~ Nederland rond 1900 ~ Jubileum tentoonstelling 25 jaar Singer Laren, 12 april t/m 28 juni 1981
50509: MEERDERE AUTEURS - Over sociale woningbouw Jublileumuitgave RAVO 1985 ~ Een selectie van uitspraken, cijfers, plannen en projecten ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de raad voor de Volkshuisvesting
50498: MEERDERE AUTEURS - Rijksmuseum Kröller-Müller
50497: MEERDERE AUTEURS - Catalogus expositie Verboden stad - The forbidden city ~ Hofcultuur van de Chinese keizers (1644-1911).
30583: DIVERSE AUTEURS - Levensschets van h.m. koningin-moeder [ Emma ] / Het prinsenjacht Piet Hein: Met medewerking van de commissie, belast met den bouw van het prinselijk jacht / Oranje in dagen van strijd. 1940-1945, onze koninklijke familie in Engeland, Canada en Amerika
81262: DIVERSE AUTEURS - Bouwend Groningen ~ Een wandeling door de eeuwen en een blik In de toekomst met een geillustreerd overzicht der werderopbouwplannen
101027: AVEY, DENIS MET ROB BROOMBY - De man die naar Auschwitz wilde
11238: BAANTJER, A.C. (INLEIDING) - Baantjer Omnibus ~ de Cock en de dansende dood, De Cock en de broeders van de zachte dood, De Cock en de smekende dood
11171: BAANTJER, A.C. - Baantjer en De Cock
50368: BAAREN SR., HENK & A.G. VÉLU - Meubelstijlen
41263: BAAREN, TH. P. VAN - Uit de wereld der religie
50808: BACH, JOHANN SEBASTIAN / GRETZSCHEL, M. - Auf Johann Sebastian Bachs Spuren. Eine Bildreise
50826: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Matthaus Passion. Klavieruittreksel met tekst [ Mathheus ]
50041: BACH (OVER), BLANKENBURG, WALTER EN A. DURR - Johann Sebastian Bach, Neue Ausgabe Samtlicher Werke, serie II Band 6 Weinachts-Oratorium
50825: BACH, JOHANN SEBASTIAN - Matthaus Passion. Klavieruittreksel met tekst [ Mathheus ]
50633: BACKERS, COR - Nederlandse componisten van 1400 tot op onze tijd (beroemde musici deel XXII)
30634: BADSEY, STEPHEN - D-day / Van de Normandische stranden tot de bevrijding van Frankrijk
55213: BAESJOU, JAN - Littera Eget Scheda ~ De geschiedenis van een Amsterdamse papiergroothandel 1877-1952 [ gedenkboek Lutkie & Smit ]
80817: BAILEY, BRIAN - Almshouses
81610: BAIN, ROBERT - The clans and tartans of Scotland ~ Enlarged and re-edited by M. O. MacDougall.
50338: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, J.N. - Protestansche kerkbouw. ~ Een bundel studies
90714: BAKKER, H EN H. VAN VEEN - Zelf pottenbakken ~ handvormen draaien glazuren bakken gieten in gips palstieken sieraden mozaiek
81909: BAKKER, J., BOONSTRA-LUDDEN, G.D. - Adorp, Sauwerd en Wetsinge in oude foto's
81897: BAKKER, GERARD - Rond Lauwersoog 1969 - 1994 [ 25 jaar afsluiting van de Lauwerszee ]
80075: ATLAS: BOS & VAN BALEN - Kleine Schoolatlas der gehele aarde
90708: BALL, MICHAEL - Decoratief glas
50771: BALLHAUSE, WALTER & JOHANNES BECHER - Uberflussige Menschen / Fotografien und Gedichte aus der Zeit der großen Krise
50615: BALLSELLS, DAVID E.A. - Questioning Europe ~ Reinterpretation within photography
50685: BARAGLI, SANDRA - De veertiende eeuw / Kunstenaars en scholen, onderwerpen en technieken
30635: BARKER, A. J. - Afrika Korps [ English text ]
20420: BARKER, CICELY MARY - FLOWER FAIRIES ~ OF THE SPRING
60007: BARNARD, BENNO - Het meer in mij
81676: BARNHOORN, CEES - Katwijk getekend en geschreven door Cees Barnhoorn
30022: BAROCAS, CLAUDIO - Het oude Egypte
91821: BARON-COHEN, SIMON - Zero Degrees of Empathy. A New Theory of Human Cruelty and Kindness
81098: BARTENIEV, IGOR AND OTHERS - Léningrad ~ Architectural landmarks, Art Musseums, Suburban palaces and parks ~ An illustrated guide
91329: BARTHOLOMEW, CHARLES - Mechanisch speelgoed
55027: BARTRAM, ALAN - Street Name Lettering in the British Isles
50357: BASSEGODA NONELL, JUAN - De bouwwerken van Gaudi
70520: BASTIN, MARJOLEIN & NICO DE HAAN - Een kleine wereld ~ De grote pracht van het kleine in de natuur bekeken van lente tot en met winter getekend door Marjolein Bastin en beschreven door Frans Buissink
30775: BATCHELOR, JOHN & MALCOLM V. LOWE - Encyclopedie van de luchtvaart 1939-1940
81652: BATTJES, JAN & HANS LADRAK - Van steenhuis tot borg / De bouwhistorie van de Menkemaborg
30024: BAUDET, H. & I. J. BRUGMANS - Balans van beleid ~ Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlands-Indie
55221: BEAUMONT, ELIE DE - Cervantes [ Don Quichotte ]
101199: BEAUVOIR, SIMONE DE - Een transatlantische liefde / Brieven aan Nelson Algren 1947 - 1964
81689: BEEK, JOHAN VAN DER - Architectuurgids Groningen 1900- 1990
41283: BEEK, A. VAN DE - Waarom? Over lijden, schuld en God
30772: BEEK, SANDRA VAN - De grote illusie. Leven en liefde van Ellen en Gerry Waller [ joods echtpaar ]
81688: BEENAKKER, JAN - 750 jaar kerk in Hillegom / Acht eeuwen wonen, werken en kerken in een dorp in de Bollenstreek
30630: BEEVOR, ANTHONY - D-Day ~ Van de landing in Normandie tot de bevrijding van Parijs
81219: BEKENKAMP, HEIN EN MEERDERE AUTEURS - Groningen toen 1982, inhoud: Martinitoren, Ossemarkt, wereldtentoonstelling 1903 en meer, elxlibris,
81220: BEKENKAMP, HEIN EN MEERDERE AUTEURS - Groningen toen 1983 [ inhoud o.a. hoofdwacht Poelestraat, ambachtsschool, Groninger vakantiekinderfeest ]
81653: BEKINK, COEN - IJzelboek / IJzel boek [ over de ijzel die Groningen lamlegde 1987]
30688: BELLINGHAM, DAVID - Keltische Mythologie
70522: BENINGFIELD, GORDON - Beningfield's buitenleven. Natuurimpressies van een hedendaags kunstenaar
30308: BENNETT, RICHARD - A picture of the Twenties
70252: BENNINGHOFF, A - K. GOERTTLER - Lehrbuch der Anatomie des Menschen ~ Erster Band: Algemeine Zell- und Gewebelehre, Makroskopische und mikroskopische Anatomie des Bewegungsapparates
60009: BENOIT, JACQUES - Nader dan mijn hart
30254: BERBEN, P. - 20 juli 1944 ~ De aanslag op Hitler
81903: BERG, A. SCOTT - Lindbergh [ Charles ]
80645: BERG, HERMA M. VAN DEN EN REGN. STEENSMA - Nederlandse monumenten in beeld ~ Groningen, Friesland, Drenthe
80048: BERGERES CHRISTIAN, MALHERBE MARC - Aquitanie
80049: BERGH-MARGGRAFF, R DE - In Latijnsch Amerika
80050: BERGHUIS, W.P. (INLEID.), J. DON - Kampen ~ Stad aan de IJssel
81868: BERGSMA, W. - Bydragen ta Pleatslike Skiednis iii / Gordyk Burgumerfean Bolsward Warkum Tytsjerksterdiel schiere monniken
91653: BERHE, JORG VANDEN - Golf / het Oefenboek / Bunkerslagen - Schuine liggingen - Trouble shots
30031: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, J.W. - De pelgrimstocht der menschheid ~ Geïllustreerde wereldgeschiedenis van de oudste tijden tot op heden
30765: BERKVENS, A. (RED) - Ten wereltliken rechte / Opstellen over de Limburgse rechtsgeschiedenis
91939: BERLITZ, CHARLES F. AND R. STRUMPEN-DARRIE (DIRECTION) - The Berlitz Self-Teacher: Italian
81377: BERLITZ, CHARLES - Speurtocht naar de Ark van Noach ~ Een oeroud mysterie onthuld
61044: BERNLEF, J. - Man in het midden
55208: BERRY, DE [ DUC ] - Les Très Riches Heures du Duc de Berry [ Jean ]
30787: BERUBE, M.S. E.A. - The American Heritage Dictionary / Second College Edition with 200,000 Definitions, 3,000 photographs & illustrattions
40660: BESSANT, ANNIE - Esoterisch Christendom of De kleine Mysterien
80778: BESSELAAR, HERMAN - Molens van Nederland
20313: BETJEMAN, JOHN (ABOUT) BY M.L. STAPLETON - A Bibliography of Writings by and about Him
50037: BETTING, WALTER EN J.J. VRIEND - Bungalows ~Duitsland, Engeland, Italie, Nederland, Belgie, Denemarken
81035: BEUKEMA, HANS - Sail Ahoy ~ Sail Amsterdam 1980
80733: BEUKEMA, G.F., S. BROEKEMA (RED.) - Jaarboek Groningen 1974/1975
60019: BEYL, RONALD [BEIJL] - Verlegen land
81773: BICKER CAARTEN, A.,TJAARD W.R. DE HAAN E.A. - Zeven heerlijkheden / Over geschiedenis en volksleven van Oud-Schoten
30742: BIE, MARK DE - De Coburger. Leopold I, een monoloog als zelfportret
55264: BIERMAN, WILLEM - Parijs voor beginners
41219: BIJBEL - Nieuwe bijbelvertaling (Oude Testament, Deuterocanonieke boeken, Nieuwe Testament, inleidingen met uitleg
80059: BIJL, M. VAN DER E.A. (RED.) - Alkmaarse silhouetten ~ Uit de geschiedenis van Alkmaar en omgeving ~ Alkmaarse Historische Reeks deel V
40034: BIJSTERVELDT, J. VAN - Een tijdsbeeld uit Brabant: 1960-2000
61058: BILDERDIJK (OVER), H. BAVINCK - Bilderdijk als denker en dichter
81320: BIRT, DOUGLAS PHILIPS - De historie van het schip ~ Varen door de eeuwen heen ~ Ee n terugblik in de rijke geschiedenis van schip en scheepvaart
81214: BISHOP, GEORGE - Rolls-Royce ~ De geschiedenis van de auto
91825: BISSONNETTE, BARBARA A. - Aspergers Syndrome Workplace Survival Guide. A Neurotypicals Secrets for Success
30387: BLAINEY, GEOFFREY - The Tyranny of Distance ~ How Distance shaped Australia's History
30397: BLAIR, PETER HUNTER - An Introduction to Anglo Saxon England
61066: BLAMAN, ANNA - Overdag en andere verhalen
40452: BLANKESTEIJN, HANS - Voor wie niet stil kan zitten in de kerk ~ Liturgie met handen en voeten
91179: BLECOURT, A.S. DE - Fivelgoer landleven
91061: BLECOURT, A.S. DE - Fivelgoer landleven
91106: BLIGNAULT, AUDREY - Met Ligter Tred
81099: BLIJDORP-JONKER, JEANNETTE - The Festival of the Seven Seas ~ Delfsail 2003 [ Delfzijl ]
30230: BLITZER, CHARLES - Bloeiperioden der mensheid ~ De eeuwder koningen
30574: BLIZARD, DEREK - De landing in Normandië / D-day: de invasie in Europa 6 juni 1944
90040: BLOEMEN, A.F.P.H. - Electrische meetinstrumenten en meetschakelingen
30331: BLOEMERS, J.H.F. &A - Verleden land
30781: BLOKKER, JAN & JAN JR. & BAS - Het vooroudergevoel. De vaderlandse geschiedenis
60021: BLOKLAND, KEES - Aardse zaken
60022: BLOKLAND, KEES - Onderweg [ met sjabloondrukken van Famke Hajonides ]
61071: BLOM, FREDY - Karakters
101271: VERGILIUS / A.G. BLONK - Vergilius en het Landschap
90938: BLUM, PETER AND PHILIP STEARNS PHOTOGRAPHS - Military miniatures (Odyssey Library)
91716: BLUMENTHAL, STEPHEN - Violence and Mental Disorder / Forensic Focus 22
81914: BOEKHOLT, P., BOELS H. E.A. - Geschiedenis van Zuidhorn Noordhorn Briltil
91384: BOER, JAN L. DE - Woelige levens ~ Een verhaal uit Groningens Verleden Hervormingstijd
91366: BOER, JAN - Roemte en Voart ~ Bundel gedichten
81876: BOER, T. DE - Langs de gewesten van het zijn. Spiritualiteit van de woestijn en andere opstellen
81461: BOER, JOHAN, ADOLFO NATALINI, CHRIS VOGELZANG (TEKSTBIJDRAGEN) - De Waagstraat ~ het stadshart van Groningen, terug naar nu ~ Een hele geschiedenis met een foto-essaye van Ton Broekhuis
80837: BOERMA, A. - Groningen ~ Stad en gewest ~ 60 tekeningen van Jan Dekkers
90647: BOKMA, F.T. & G.M. KRAAY - Rubber en latex ~ bereiding, verwerking en toepassing
91021: BOKS, D.J. & L.H. VAN DER DEIJL - Stoomketels ~ Leerboek ten dienste van het technisch onderwijs en zelfstudie
91436: BOLEN, JEAN SHINODA - Godinnen in elke vrouw ~ Een nieuwe psychologie van de vrouw
61077: BOMANS, GODFRIED - Pieter Bas
61078: BOMANS, GODFRIED - Pieter Bas
50048: BONIVER, DENIS - Abendlanddicshe Baukunst ~ Eine Baugeschichte in Beispielen
50542: BONKE, HANS - Vallende schoorstenen Verdwenen fabrieken ~ Industriële archeologie in Amsterdam [ haven, houtbewerking, diamantsnijderij, lettergieterij, drukkerijen, molens e.a. ]
60026: BOOM, WESSEL TEN - Naumburg en andere gedichten
30414: BOORSTIN, DANIEL J. - The Discoverers ~ A History of Man's Search to Know his World and Himself
81873: BOOY, HENK - Van Cruptorix tot Kropswolde. 2000 jaar geschiedenis van een dorp, zijn bewoners en de kerk
61101: BORDEWIJK, F. - Fantastische vertellingen / inh.: Wat ik vond bij Baruch Blazer, De noordkant van de Naobuhler, Dr. Kalkemeyer en de dood en nog 11 verhalen
61090: BORDEWIJK, F. - De laatste eer
90875: BORG, MEERTEN B.TER - Een uitgewaaierde eeuwigheid ~ Het menselijk tekort in de moderne cultuur
60028: BORGER, E.A. [ ELIAS ANNES ] - Dichterlijke nalatenschap / Uitboezemingen bij Borger's dood, door verschillende Nederlandsche dichters
30668: BORMAN, RUUD - Oude beschavingen van de Lage Landen ~ Speurtocht naar het dagelijks leven van onze voorouders van ijstijd tot volksverhuizing
50776: BORN, KLAUS (BILDER) & DAVID BLUM (TEKST) - Schichtwechsel
81795: BOS, ATTIE F. - Boerderijen in het wierden- en dijkenlandschap
81379: BOS, HENDRIK JAN EN ANDEREN - Jubileumboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Watersportvereniging Lauwerszee ~ 1966 - 1991
60030: BOSKMA, PIETER, THEUN DE VRIES (VERT) - Yn tongen
50052: BOSMAN, ANTH. (RED) - Jaarboek der Nederlandse kunst 1
91304: BOTERMANS, JACK EN HELEEN TICHLER - Goed kaartspelen ~ met vele bekende en onbekende kaartspelen, prachtige afbeeldingen en leuke tussendoortjes
80947: BOTTOMLEY, FRANK - The castle explorer's guide ~ a guide to everything there is to know about exploring castles in England, Scotland and Wales.
41241: BOTTON, ALAIN DE - Religie voor atheïsten. Een heidense gebruikersgids
80872: BOUMAN, JAN - Nederlandse monumenten in beeld ~ Tussen schietlood en waterpas
80757: BOUMAN, JAN - Het Merckwaerdigste meyn bekent (samenvatting uit rubriek Lijntrekker Volkskrant)
30734: BOUVET, ARNOLD - In een fatale Septembernacht / De Arnhemse St. Eusebius Kerk voor en na de verwoesting
70313: BOUWMAN, EVERH. - Natuurkundige vraagstukken
30766: BOVEN, M. & WAAL, J. DE - De Vlasbloem. Historisch Jaarboek voor Helmond 1980 deel 1 [ o.a. plattegrond Jacob van Deventer, schoutambt, stedelijke status ]
30596: CAPELLE H. VAN & BOVENKAMP A.P. VAN DE - De Berghof / Het Adelaarsnest / Hitlers verborgen machtscentrum
81322: BRAASEM, W.A. - Jonkers tussen stad en wad ~ De Groningse borgen en haar bewoners
50707: MICHELANGELO / KIRSTEN BRADBURY - Michelangelo [ English tekst ]
30619: BRADLEY, JOHN - Het Derde Rijk / De geschiedenis in woord en beeld
30479: BRADLEY, JOHN - Das dritte Reich ~ Die deutsche Illusion eines 1000jahrigen Imperiums von den Anfangen bis 1945
61116: BRANDS, G. - De gorilla's komen
91828: BRASPENNING, MARITTE & JOLANDA AAN DE STEGGE - Presenteren. Professionals aan het woord
61119: BREDERODE, DESANNE VAN - Mensen met een hobby
50608: BREITNER, GEORGE HENDRIK / VENEMA, ADRIAAN - Breitner 1857-1923
50688: BRETTELL, RICHARD R. - Paper and light / The Calotype in France and Great Britain, 1839-1870
60044: BREUGELMANS, YVONNE - Groeten aan Zeno
81867: BREUKER, PH. H. - Pleatslike skiednis / Skearnegoutum Aldskoat Hurdegaryp Greidhoeke Sleat en Wiekel
50674: BRIDGEMAN, HARRIET EN ELIZABETH DRURY (EDS.) - The Encyclopedia of Victoriana
61127: BROECK, WALTER VAN DEN - Lang weekend
80545: BROEKEMA, C. (VERTALING) - De aarde vanuit de ruimte ~ Authentieke kleurenfoto's van de Geminiastronauten
80087: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. - Kattendiep Deurgraven ~ Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedemte Kattendiep te Groningen
90851: BROERREN, HALBERTSMA - Rimen en teltsjes ~ slechtste printinge ~ Mei printen fen Ids Wiersma, neisjoen troch mei in libbensskets fen J.P. Wiersma
30677: BRONSTED, JOHANNES - Zo leefden de Vikingen ten tijde van de invasies tussen 800 en 1100
20482: BRONTE, CHARLOTTE - Jane Eyre / The Life and Works of Charlotte Bronte and Her Sisters Volume 1
100092: BROOKS, TERRY - Het zwaard van Shannara
91666: BROUWER, J.H., J. HAANTJES, P. SIPMA - Gysbert Japicx wurken, deel 1 en 2
40057: BROUWER, A.M. - Jezus en de sociale vragen
61131: BROUWERS, JEROEN - Winterlicht
61129: BROUWERS, JEROEN - Hij is reeds aan de overzijde ~ Necrologieën van Schrijvers
61130: BROUWERS, JEROEN - Geheime kamers
55253: BROWN, MICHELLE P. - Understanding Illuminated Manuscripts / A Guide to Technical Terms
55031: BRUGMANS, I.J. (RED) - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836 - 1961
30748: BRUGMANS, I.J. E.A. - Varia Historica Brabantica II [ o.a. Geertruidenberg, boekproductie Den Bosch, vestingstadjes, lager onderwijs 1830-50 e.a. ] [ Jaarboek ]
30447: BRUGMANS, H - Europese momentopnamen ~ Keerpunten in de geschiedenis
60045: BRUNEL, LUCAS - Berkenwit
80100: BRUSSE, JAN - Paris vous parle
41033: BUBER, MARTIN - Der Weg des Menschen / Nach der Chassidischen Lehre / Der wichtige, auf der Bentvelder Tagung im April 1947 gehaltene Vortrag
60240: BUCH, BOUDEWIJN - In gedichten
91617: BUDDEMEIJER, MARLEEN, HENNY VAN DER ENG, SONJA SUK (SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE) - Tekenen en schilderen
60046: BUDDINGH', C. - Gedichten 1974-1985
81891: BUDWORTH, GEOFFREY - Knopen
50690: BUNNIG, CAROLINE (EINDRED.) - Een eeuw apart / Het Rijksmuseum en de Nederlandse schilderkunst in de 19de eeuw
50057: BURCKHARDT, JACOB - Die Kultur der Renaissance in Italien
40999: AFSCHEIDING 1834 / PETER VAN DEN BURG - Acte van Afscheiding of wederkeering (Ulrum 1834) [tekst, aantekeningen, geschiedenis]
80107: BURKE, THOMAS - English Inns
30041: BURLAND, C.A. - Peoples of the Sun
10010: BURMAN, EDWARD - The image of our Lord
20386: BURUMA, IAN - Voltaire's Coconuts ~ Or Anglomania In Europe
91129: BUSCH, AKIKO - Floorworks ~ Bringing rooms to life with surface design and decoration
91172: BUSCH, AKIKO - Wallworks ~ creating unique environments with surface design and decoration
91595: BUSSELE, MICHAEL - Landschapsfotografie / Focus op fotografie
81837: CALLAN, LOU A.O. - Lonely Planet Ireland Guide
60048: CAMPERT, JAN - Sonnetten voor Cynara
80110: CAPART, J. EN G. CONTAEU - l'Histoire ancient
81324: CAPPER, D.P. - Moat defensive ~ A History of the Waters of The Nore Command 55 BC to 1961
20425: CAREY, PETER - True History of the Kelly Gang
81866: CARRINGTON GOODRICH, L. & NIGEL CAMERON - The Face of China As Seen by Photographers & Travelers 1860 1912
100895: CARROLL, LEWIS VERTALING TOM VAN WEERDEN [ NEE NIET CAROLL ] - De Jacht op de Snark
30337: CARSTENS, A.L. - De band tussen Oranje-Nassau en Nederland
55034: CARTER, S. - Twentieth century
50485: CASTELL, DAVID - Hollywood de jaren 70
81626: CHAMBERLAIN-KING, REGGIE (MISCELLANER) - Weird Belfast ~ a miscellany, almanack and companion
30579: CHANT, CHRISTOPHER, SHELFORD BIDWELL, A. PRESTON EN J. SHAW - De Tweede Wereldoorlog ~ De strijd te land, ter zee en in de lucht. 1939-1945
81889: CHESTER, JONATHAN - The Himalayan Experience. An Introduction to Trekking and Climbing in the Himalaya
91291: CICERO, M. TULLIUS [ MAIOR ] - Cato Maior sive De senectute dialogus / erkl. Julius Sommerbrodt
91458: CINDY MESTON, DAVID BUSS - Waarom vrouwen seks hebben
91367: CITTERT-EYMERS, J.G.VAN, M.J. HAGEN - Zonnewijzers in Nederland ~ Aan en bij gebouwen in Nederland en enige atrsonomische )toren' uurwerken
61166: CLAES, ERNEST - De witte
50656: CLARK, GARTH - Ceramic art ~ comment and review 1882-1977
50749: CLOWNEY, PAUL & TESSA - Kerken ontdekken / Handleiding belangrijke bouwstijlen, invloed van bepaalde opvattingen, functies van het kerkgebouw, ambachtelijke bekwaamheden
40985: CLOWNEY, PAUL & TESSA - Kerken ontdekken
70454: COCHRANE, A. EN KARENA CALLEN - Dolfijnen en hun geheimzinnige kracht
91800: COHEN DE VRIES, P.J. - Het vreemde eendje in de bijt
50063: COLIJN, A.H. - Naar de eeuwige sneeuw van tropisch nederland
81432: COLUMBUS, CHRISTOFFEL - Logboek 1492-1493
81291: COMTE, P. LE - Vijftig afbeeldingen ~ Schepen en vaartuigen [met uitleg]
41086: BIJBEL CONCORDANTIE - Concordantie op de Bijbel in de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap
91832: CONLEY, CHIP - Emotionele Vergelijkingen. Eenvoudige waarheden voor een gelukkiger leven. Meten wat het leven waarde geeft
90085: COOGAN, BEATRICE - De grote storm
40075: COOKE, IVAN - Arthur Conan Doyle keert terug ..... en herziet zijn vroegere opvattingen over het leven na de dood .....
40791: COOLEN, BOB - Een eeuw Vrijmetselarij in onze gewesten 1740-1840
30345: COOLHAAS, W. PH. - Controleur B.B. ~ Herinneringen van een jong nestuursambtenaar in Nederlands-Indië
81831: COOLSMA, C.W. - Gekooide vogels
50066: COPPENS, MARTIN - Gothic Choir-stalls in the Netherlands Vol **
40893: COPPING, HAROLD - Naar het land der vaderen ~ Platen van Harold Copping / Met bijschriften van Dr. J.R. Callenbach{…]
30750: CORDFUNKE, E.H.P. E.A. - Zuidhollandse studiën XIV [ Floris V, landarbeiders, hofsteden, Zandambacht, Haastrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel ]
81362: CORNET, JOSEPH-AURELIEN - Zaïre Volken / kunst / cultuur
30046: CORTI, EGON CAESAR - Pompeii en Herculaneum : hun ondergang en herrijzenis
41278: COUNET, PATRICK CHATELION - Genie of misgeboorte? -Zeven vooroordelen over de apostel Paulus
30500: SNEEKER COURANT - Drie oude kranten
70455: COX, VIC - Walvissen & Dolfijnen ~ met meer dan 100 spectaculaire foto's van de fascinerende wereld der zeezoogdieren
55037: CRAIG, JAMES - Designing with type
55036: CRAIG, JAMES - Designing with type
90089: CREMER, J., INL JAN CREMER - Het Perpetuum-mobile
101169: CRUMMEY, MICHAEL - Rivierdieven
50691: CUNNINGHAM, ANTONIA - Impressionists [ Impressionism, a.o. Manet , Monet, Renoir, Degas, Cézanne ]
81878: CUYCK, PIETER VAN - Brieven over Texel en de naby-gelegen eilanden. Uit de aantekeningen van wylen den heere Pieter Van Cuyck / Beschryving van eenige oudheden, gevonden in een tumulus (etc.)
40989: COSTA. RONALD DA - Geloof het of niet
91833: DAETER, BEN - Hoogbegaafde kinderen - Leonardo-onderwijs, recht van kind, uitdaging voor ons
50777: DALI, SALVADOR / DESCHARNES, R. & NERET, G. - Salvador Dali 1904-1989
90091: DAM, WIM VAN - Korrektie van de Geboortehoroskoop
80117: DAM, W. VAN - Te roer en te waak
100992: DANTE ALIGHIERI / CHRISTINUS KOPS (VERT), GERARD WIJDEVELD (RED) - De goddelijke komedie: De hel, Het vagevuur, Het paradijs
70040: DARROW, K.K. - Van barnsteen naar kernchemie ~ Moderne natuurkunde voor iedereen
91187: DAUDET, ALPHONSE - Lettres de mon Moulin
40861: DAVIES, PAUL - God and the New Physics
100930: DAVIS, JOANN - Het boek van de herder
30782: DAY, DAVID - Koning Arthur. Het ontstaan van een mythe
30568: D-DAY - Ils debarquent 1944
40705: DEFOER, H.L.M. (VW) - Ketters en papen onder Filips II ~ Het godsdienstig leven in de tweede helft van de 16e eeuw
30751: DEKKER, C. E.A. - Acta Historiae Neerlandicae / Studies on the history of the Netherlands VIII [ Zeeland middeleeuwen, over Max Weber, Suriname 1750 e.a. ]
81464: DELDEN, LOUISE VAN EN PIET VOGELAAR - Wandelen langs Friese Stinzen en Staten
50071: DELEN, A.J.J. - Oude kunst en graphiek ~ verzamelde opstellen (dus niet eerst bestellen a.u.b.)
30632: DERSIN, DENISE - De Vikingen: overvallers uit het Noorden [ reeks Oude beschavingen ]
41257: DEURSEN, F. VAN - De tweede brief aan Timotëus, de brief aan Titus, de brief aan Filemon
101248: DICKENS, CHARLES VERTALING VAN WESTHREENE - Onze wederzijdsche vriend / Geillustreerde uitgaaf [ wederzijdse ]
101329: DICKER, JOEL (VERTAALD DOOR MANIK SALKAR) - De waarheid over de zaak Harry Quebert
81609: ATLAS / TOPOGRAFISCHE DIENST - Compact Provincie Atlas Gelderland [ schaal ] 1:50000
81775: DIJK, G. VAN - Wandelen in Westerwolde / Noord, Midden, Zuid
80895: DIJK, JOH. VAN - Ferwerd - Ferah
61203: DIJK, HANS VAN - Het Roelantslied / Studie over de Middelnederlandse vertaling van het Chanson de Roland gevolgd door een diplomatische uitgave van de overgeleverde teksten
55171: DIJK, ROEL VAN - Tijdsbeeld
55241: DIJKHORST, G. VAN - Letterzetten / Vaktheorie
91655: DILLMONT, THERESE DE - Kreuzstich Neue Muster III. Serie / Bibliothek D.M.C. [ kruissteek motieven Jugendstil ]
30494: DINGER, J. - Overzicht van alle ter Beurze van Amsterdam verhandeld wordende Binnen- En Buitenlandsche Effecten [o.a. Russische spoorwegobligaties]
61206: DIS, ADRIAAN VAN - Het beloofde land & Afrika
30654: DITZHUYZEN, REINILDIS VAN - Oranje-Nassau / Een biografisch woordenboek [ 272 korte biografieën ]
41225: DOHMEN, JOEP - Tegen de onverschilligheid. Pleidooi voor een moderne levenskunst
41226: DOHMEN, JOEP (RED.) - Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven
80750: DOLEZAL J. - Pamatky prazskeho ghetta [Prague / Praag, Joods ghetto]
91387: DOM, GEORGIE - "Greep op de overgang ~ Uit de serie ""feiten over…"""
81385: DONKERSLOOT- DE VRIJ, MARIJKE - Drie generaties Blaeu ~ Amsterdamse cartografie en boekdrukkunst in de zeventiende eeuw
50382: DONY, FR. - Antiek ~ Encyclopedische Gids
91517: DOOLAARD, A. DEN EN OORTHUYS CAS (FOTO'S) - De toekomst in uw handen
81505: DORHOUT, U.G. - Volk aan den plas ~ Een boek van de Friese meren. ~ Het landschap, de mensen, hun aard, handwerk en tradities, de sagen, dieren-en plantenwereld.
61214: DORIS G. - Monddood ~ Ik was de vrouw van een terrorist
101125: DOSTOJEWSKI, F.M. - De gebroeders Karamazow
20427: NORMAN DOUGLAS - Norman Douglas Limerick book ~ Collected fot the use of Students, & ensplendour'd with Introduction, Geographical Index., and with Notes Explanatory and Critical
91550: DOVEREN, J. VAN / HANS NESNA - Circus
30783: DOZY, G.J. & BRUGMANS, S.J.H. - Historische Atlas ten gebruike bij het onderwijs in Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis [ dubbele kaarten in kleur & 5 dubbele bladen met zw-w ills ]
80751: DRAAISMA, HENK E.A. - Van Flevo- tot IJselmeer
30690: DRAEGER, HEINZ-JOACHIM - Lübeck anschaulich / Geschichte erleben in einer alten Stadt
30691: DRAEGER, HEINZ-JOACHIM - Schleswig-Holstein anschaulich / Streifzüge durch das Land und seine Geschichte
91271: DREESMAN, CECILE - Steekspel ~ Een charmante cultuurgeschiedenis van het borduren. Van de simpelste huissteek tot het schilderen met de naald
81904: DRENT, E. - Een wandeling door Uithuizen en Zandeweer
41050: DREWERMANN, EUGEN - Beelden van verlossing. Toelichting op het Evangelie van Marcus
60059: DRIFT, PIETER - Alles is ijdelheid maar dat geeft niet
30329: DRIJVER, F.W. - Folklore ~ Een speurtocht in de ongeschreven geschiedenis van het Nederlandsche volk
60060: DROOG, BART F M (SAMENSTELLING) - Moordballaden. Op ware moorden bebaseerde gedichten
91901: JACQUES MARTIN / COLLEGE VAN DRULINGEN - Ho Atheanios Pais. Kind van Athene vertaald in het Oudgrieks
50663: DUBBE, B. - 50 Miniaturen ~ Voorwerpen Uit Het Bezit Van Historisch Museum de Waag te Deventer
60061: DUBOIS, PIERRE - Quia Absurdum / Helikon, no. 39
90956: DUIJKER, HUBRECHT - De grote wijnen van Bordeaux
70369: DUINKER, KEES - Een otterfamilie
81586: DUINKERKEN, W. E.A. - Christelijk Onderwijs Ulrum 1870-1990
61226: DULLEMEN, INEZ VAN - Koud
91408: DUMOULIN, TONY - Gastronomisch woordenboek Frans-Nederlands ~ Meer dan 7000 gastronomische namen en begrippen vertaald en verklaard
30385: DUNK, H.W. VON DER - Twee buren, twee culturen ~ Opstellen (dus niet eerst bestellen a.u.b.) over Nederland en Duitsland.
55040: DUPONT, FRANK - Nyere Danske Exlibris
60067: DURA, CARLA (OVER WIM SIMONS) - Ongetemde kracht
41299: DURANT, WILL - Van Socrates tot Bergson. Van Plato tot Bacon [ plus Aristoteles ] /Van Spinoza tot Schopenhauer / Van Spencer tot Bergson [ ook Nietsche, Russell, Dewey ]
50082: DURDIK, JAN E.A. - Das grosse Bilderlexikon der Antiquitaten
81434: DUURSMA, E.K., H. ENGEL, TH. J.M. MARTENS (SAMENSTELLERS) - De Nederlandse Delta [ Zeeland ] ~ Een compromis tussen milieu en techniek in de strijd tegen het water , 1 boek en 1 De 'Zelandiae Descriptio' Het panorama van Walcheren uit 1550
91626: DUYL, J.C. VAN - Praktische warenkennis, deel 1 warenkennis-koken
30678: DWARSWAARD, ARIE & MAARTEN TIMMER - Van windhandel tot wereldhandel ~ Canon van bloembollen / Jubileumuitgave 150-jarig bestaan KAVB
50694: DYCK, ANTOON VAN / CARL DEPAUW & GER LUIJTEN - Antoon van Dyck en de prentkunst
50695: EASTMAN, GEORGE / MULLIGAN, THERESE & WOOTERS, DAVID - A History of Photography / From 1839 to the present / The George Eastman House Collection
55187: EAVONS, TERRY AND MICHAEL BEAUMONT - An introduction to typography
50310: EBELING, J.,H. HELDRING, P. HENDRIKSE - Elseviers Grote Antiekencyclopedie
70504: DUKE OF EDINBURGH - Birds from Britannia
30633: EEDEN, FREDERIK VAN / MARIANNE MOOIJWEER - De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden
80798: EEKHOF, W. - Op reis door Friesland in de vorige eeuw
61240: EGGELS, ELLE - Kroniek van een onbegrepen liefde
30598: EGMOND, FLORIKE - Op het verkeerde pad ~ Georganiseerde meisdaad in de Noordelijke Nederlanden 1650 - 1800
90799: EIBESFELDT, I. - Liefde en haat ~ over de biologische achtergronden van elementaire gedragspatronen
91040: EIJSSELSTEIJN, LIDY VAN (VERTAALD DOOR) - De wolvenjoager en aandere verhoalen
81063: EILANDER, JOH. H - Nijmegen
55078: EKKART, RUDOLF E.O., HUIB VAN KRIMPEN - Roswitha Quadflieg ~ 1973 Raamin Presse 1983
50088: ELDERING, H. EN J. DE VRIES - Honder jaar kwaliteitsbouw 1892- 1992
80136: ELIAS, E. EN ED. VAN WIJK (FOTO'S) - Nederland wonder uit water
81329: ELLSBERG, EDWARD - In den greep van het ijs (geautoriseerde bewerking van K. van der Geest)
70415: ELMAN, ROBERT [ HOOFDRED ] - De jacht
60069: ELRING, GUST. VAN - Onze dichters
81842: ELSE, DAVID A.O. - Lonely Planet Great Britain Guide
30561: ELSON, ROBERT T. - Voorspel van de oorlog / Serie De Tweede Wereldoorlog
61243: EMANTS, MARCELLUS (OVER), BOERWINKEL, F. - De levensbeschouwing van Marcellus Emants
91481: ENGELHARD, REBEKKA - Ommuurde dromen ~ vrouwen in gevangenschap
60074: ENGELMAN, JAN - Verzamelde Gedichten [ Tuin van Eros, Het bezegeld hart, Noodweer e.a. ]
30474: ENGELS, J.TH. - Kinderen van Amsterdam ~ Burgerweeshuis, aalmoezeniersweeshuis, diakonieweeshuis, sociaal-agogisch centrum
61244: ENQUIST, ANNA - De thuiskomst
101277: ENQUIST, PER OLOV - De reis van de voorganger
41092: EPSTEIN, PERLE - Kabbalah / The way of the Jewish mystic [ Kabbala ]
41243: ERASMUS, DESIDERIUS - Lof der zotheid. ?????? ???????? id est Stultitiae laus
101251: ES, H. VAN DEN - Letterkunde der Grieken en Romeinen
60241: ESKES, TJARDA - de plataan in winneweer
30622: ESTEBAN, CLAUDE (RED) - Grootboek van de Tweede Wereldoorlog: Van München tot Pearl Harbor, Van Pearl Harbor tot Stalingrad, Van Stalingrad tot Hirosjima
91757: EUWE, MAX & S. SAMARIAN - De opening IIC Half gesloten spelen / Open Spelen III Spaans 3, Gesloten verdediging (vijftiende t/m tweeëntwintigste vertakking), Drie- en Vierpaardenspel
91614: EVANS, PETER - Fantasyfiguren bronnenboek / Bijzondere lichaamsstructuren en dynamische actiehoudingen [ modellen, verschillende poses, voor kunstenaar ]
60082: EVENHUIS, EDDY - Uit de pas / Gedichten
80689: EVENHUIS, R.B. - Ook dat was Amsterdam, dl. 5 ~ De kerk der hervorming in de negentiende eeuw: de strijd voor kerkherstel
50678: EVERHARD, JANS - Burgerhuizen ~ tussen Ijssel en Eems 1400 - 1850
70457: EWIJK, TOM VAN - Beschermde planten en dieren in Nederland / De natuurbeschermingswet [ o.a. orchideeen, vlinders, amfibieen ]
20471: EYCK, ROBERT VAN - Perpetual treason / Poems
80139: EYSSELSTEIJN, BEN VAN - Het lied van de zee
80745: FABER, J.A. (REDACT.E.A.) - Het spoor ~ 150 jaar spoorwegen in Nederland
61000: FABRICIUS, JAN - Uit mijn tijd
61254: FABRICIUS, JOHAN / VERRE, TONY VAN - Tony van Verre ontmoet Johan Fabricius
61255: FAHNER, CHR. - Het Woord in de taal
40109: FALLANI, G. - Het Vaticaan
81892: FEIJTEN, LEO - Broad Acres. A Yorkshire Miscellany
81843: FEIJTEN, LEO - Hakke-Wieke-Zole! De Paasbergers over de Paasberg. Herinneringen van oud-Paasbergers aan deze Arnhemse wijk vanaf het ontstaan tot 1960
50804: FIDOM, HANS (RED.) - Het historische orgel in Nederland 1878-1886
20050: FIELDING, H. - Olivia Joules and the Overactive Imagination
81194: FIJNEKAM, LEEN, NICO KNOL, RITA VLOT - Wieken op de wind ~ Molengebied Kinderdijk, beeld van een werelderfgoed
90884: FINCH, CHRISTOPHER - Walt Disney, Van Mickey Mouse tot Disneyland
50091: FINCH, CHRISTOPHER - Van Eyck en zijn tijdgenoten
30730: FINLEY, M.I. - The Use and Abuse of History / From the Myths of the Greeks to Levi-Strauss, the Past Alive and the Present Illumined
90134: FLAVELL, RAY & CLAUDE SMALE - Studio Glassmaking
41078: FLAVIUS JOSEPHUS, TRANSL. H.CLEMENTZ - Jüdische Altertümer [ Antiquitates Judaicae ]
41043: FLUGI VAN ASPERMONT, C.H.C. - De Johanniter-Orde in het Heilige Land (1100-1292) / Een boek voor Johanniter- en Maltezer Ridders en liefhebbers van geschiedenis
90923: FONTAINE, JEAN DE LA - Honderd fabels ~ met gravures van Gustave Dore
61260: FONTEYNE, NORBERT EDGARD - Kinderjaren
61261: FONTEYNE, NORBERT EDGARD ~ INLEIDING BENNO BARNARD - Kinderjaren
30400: FOOTE, PETER G. & DAVID M. WILSON - The Viking Achievement ~The Society and Culture of early medieval Scandinavia (Great Civilizations Series)
30401: FORMAN, DENIS - To Reason Why
81207: FORSDYKE, GRAHAM - Motorcycles [ motoren ]
91627: FOSTER, HAROLD - Prins Valiant / De sage van het zingende zwaard
30069: FOWLER, KENNETH - The age of Plantaganet and Valois
91656: FRANCIS, GAVIN - Avonturen in de mens [ over het landschap van het menselijk lichaam ]
30444: FRANKS, H. GEORGE - Oerwoudstrijders onder onze Driekleur [ Nederlands Indie ]
50753: FRIEDLAND, EDWARD P. - Antique Houses / Their Construction and Restoration
50449: FRIESLAND (STICHTING ALDE FRYSKE TSJERKEN) - Keppelstok Publikatieband 1 (o.a. Genum, Lichtaard, St. Nicolaasga)
50453: FRIESLAND (STICHTING ALDE FRYSKE TSJERKEN) - Keppelstok Publikatieband 5 (o.a. Britswerd, Dokkum, Sneek)
50454: FRIESLAND (STICHTING ALDE FRYSKE TSJERKEN) - Keppelstok Publikatieband 6 (o.a. vermaningen, windvanen, orgel Blessum, graftekens)
50451: FRIESLAND (STICHTING ALDE FRYSKE TSJERKEN) - Keppelstok Publikatieband 3 (o.a. Bornwird, Katlijk, Bolsward, Kimswerd)
50450: FRIESLAND (STICHTING ALDE FRYSKE TSJERKEN) - Keppelstok Publikatieband 2 (o.a. Biessum, Friens, Bozum, Hallum)
50696: FRIZOT, MICHEL (ED) - A New History of Photography
30403: FRUIN, R. - Tien jaren uit den Tachtigjarige n Oorlog 1588-1598
81508: FUCHS, J.M. - Onderweg / een eeuw personen- en goederenvervoer in Nederland, 1881 KNVTO 1981 [ bus tram ]
91842: FUREDI, FRANK - Waar zijn alle intellectuelen ?
61266: GAALEN, AD VAN - Stadsplat ~ Zes Stadsdialecten
91843: GALISON, PETER - Einstein's Clocks, Poincare's Maps
41083: GALLING, KURT (ED.) - Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG) Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft
80995: GANS, J. - Bladstil op Vlieland ~ Impressies van een waddeneiland.
70528: REX & SPARKY / JOE GARDEN - The Dangerous Book for Dogs / A Parody
20541: GARDNER, HELEN (ED.) - The New Oxford Book of English Verse, 1250-1950
81387: GARRATT, COLIN - China's railways ~ Steaming into new age
90144: GATLAND, K. W. - Op verkening in de ruimte
70502: GAUS, MARTIN - Uw hond gehoorzaam in 10 lessen ~ de theorie en de praktijk van het begeleiden en opvoeden
20431: GAY, JOHN & EDWARD MOORE - Fables in two parts to which are added fables by Edward Moore [ Stereotype edition ]
91718: GAZELLE - t Avondtuur van Piet Pelle op zyn Gazelle [ zijn ]
90594: GEESINK, ANTON, A. HEIJN E.A. VOORWOORD RUUD LUBBERS - Jeugd & avontuur ~ Verhalen over 75 jaar jong zijn
50102: GEON, H. - Met Mozart op wandel
91794: GEORGIEVA, IVANICHKA - Bulgarian Mythology [ cosmos, popular beliefs, dragon, border between life & death, vampires, christian cult, folklore ]
101067: GERAS, ADELE - Het erfstuk ~ geen liefde zonder verlies, geen passie zonder pijn
100757: GERRARD, NICCI - Het weerzien
91189: GERRITSE, A., R. ELZINGA, H. ENGBERSEN - Tekenonderwijs in de praktijk ~ serie Beeldende Vorming 3
81037: GERRITSEN, JANELLE - Utrecht verleden tijd
81189: GERRITSMA, HENK EN EKEMA, JAN - Geschiedenis van de Hervormde School Uithuizen 1919-1968 ~ Een kleine school en een groot gebouw [ inh.: oprichting, meesters en jufffen, schoolfoto's ]
50340: GESTEL, CAREL VAN - Luisterrijk ~ Nederlandse kerkorgels in beeld
61272: GEZELLE, GUIDO / STREUVELS, STIJN - Kroniek van de familie Gezelle
61279: GIJSEN, WIM - Deirdre (3 delen: Keerkringen, Bidahinne en Lure)
100182: GILLING, TOM - Het andere kind
30511: GINKEL, EVERT VAN EN K. STEEHOUWER - ANWB Archeologieboek Nederland ~ monumenten van het verleden
55043: GLAS, G.A. - Wanneer krijgen we nou eens vlinders ~ Een emissieprogramma, van binnenuit beschreven
41065: GNOSIS / SCHAIK, JOHN VAN (RED) - Het beeld van Jezus Christus door de eeuwen heen in gnosis, mystiek en esoterie
90150: GODDIJN, H.P.M. E.A. - Geschiedenis van de sociologie
55137: GOEDE, JULIUS DE - Die schonsten kalligrafischen Alphabete ~ Anleitungs- und Vorlagenbuch
70329: GOEDMAN-FRANKEMA, MIA - Botanische Fuchsia's
50274: GOGH, VINCENT VAN: WALLACE, ROBERT & RED TIME-LIFE - De wereld van Van Gogh 1853-1890
100994: GOLDSCHMIT-JENTNER, RUDOLF K. - Goethe ~ Biografie in woord en beeld
30512: GOOR, JURRIEN VAN - Kooplieden, predikanten en bestuurders overzee [ kolonialisme Azie, Nederlands Indie ] ~ Beeldvorming en plaatsbepaling in een andere wereld
81388: GOOREN, HENNY EN HANS HEGER - Per mud of bij de week gewonnen ~ De ontwikkeling van beloningssystemen in de Groningse landbouw 1800-1914
30028: BEDAF-GOOS. H.F.J.M. E.A. - Dokhaven, van haven tot afvalwaterzuivering
80179: GORIS, JAN-ALBERT (PSEUDONIEM MARNIX GIJSEN) - Candid opinions on sundry subjects
60086: GORTER, HERMAN - Verzen Tweede deel (1909-1912)
60087: GORTER, HERMAN (OVER): H. MARSMAN - Herman Gorter / Aanteekeningen bij zijn poëzie
60088: GOSSAERT, GEERTEN - Experimenten
81438: GOSSELINK, MARTINE - Land in zicht ~ Vingbooms tekent de wereld van de 17e eeuw
50699: GRAPHIS - Photography / Selected from the Graphis Annuals
100192: GRASS, GUNTER - De bot
90969: GRAY, JOHN - Mars en Venus krijgen een kind ~ De vervulling van je leven en van je relatie
80181: GREEN, PETER - Geillustreerde geschiedenis van het oude Griekenland ~ tot het einde van de klassieke periode.
81072: GREENE, GRAHAM - Een ander Mexico
61288: GRESHOFF, JAN - Mijn vriend Coster
91124: GRICE, LYN LE - The Art of Stencilling
60091: GRIJSEN, ROBERT - Gisteren of lang geleden
50632: GRIS, JUAN / CHRISTOPHER GREEN - Juan Gris [ catalogus ]
81117: GRITTER, JAN WILLEMS - Zinnen verzetten rond het Lauwersmeer [ gedichten en verhalen over de geschiedenis van het Lauwersmeergebied ]
55046: GROENENDAAL, M.H. - Drukletters
81352: GROENMAN, SJ. - Land uit zee ~ de indijking en drooglegging ~ de nieuwe samenleving
41170: GROENVELD, S. / JACOBSZOON, J.P. / VERHEUS, S.L. (RED.) - Wederdopers, menisten, doopsgezinden in Nederland (1530-1980) [ mennisten ]
90809: GROLLEMAN, W. - Practisch leerboek vor esperanto + los hulpboek (geniet) 158 + 32 pp
30233: GRONER, ALEX - American business & industry
81722: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, J.G.C. JOOSTING, H.P. COSTER (RED.) - Groningsche Volksalmanak voor 1923 ~ Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Letterkunde der Provincie Groningen (inh. o.a. zijtak Eems met kaart, borg Fraam te Huizinge, kerk Hunsingo, Gronings Ontzet)
81270: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, FEITH, J.A. (RED.) - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1905 [ o.a. Trommius, Weiwerd & Farmsum, gedenkpenningen e.a. ]
81725: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, H. A. POELMAN, H.P. COSTER (RED.) - Groningsche Volksalmanak voor 1926 ~ Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Letterkunde der Provincie Groningen (Simon Rietema, korenwegers, Ennemaborg, Westeremden NHK, Pieter Bos, lage onderwijs Veendam, Rusthoven e.a.)
81726: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, H. A. POELMAN, H.P. COSTER (RED.) - Groningsche Volksalmanak voor 1927 ~ Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Letterkunde der Provincie Groningen (inh. o.a. Rensuma Uithuizermeeden, twisten Stad-Ommelanden 17e eeuw, Otto Eerelman, Regnerus Papinck, opperrabijn A. Asscher, ol horn Lains, klok Aduard, belasting brood en gemaal e.a.)
81727: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, H. A. POELMAN, H.P. COSTER (RED.) - Groningsche Volksalmanak voor 1928 ~ Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Letterkunde der Provincie Groningen (inh. o.a. bestuur 1798-1808, Henric Piccardt, Zeylsgasthuis, Coendershuizen Grote Markt)
81728: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, H. A. POELMAN, H.P. COSTER (RED.) - Groningsche Volksalmanak voor 1928 ~ Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Letterkunde der Provincie Groningen (inh. o.a. bestuur 1798-1808, Henric Piccardt, Zeylsgasthuis, Coendershuizen Grote Markt)
81731: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, H. A. POELMAN, H.P. COSTER (RED.) - Groningsche Volksalmanak voor 1931~ Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Letterkunde der Provincie Groningen (Stadspark, stijfselfabiek Groningen, uithangtekens, prebende Stedum, Maria-doekje klooster Aduard, windmolens, Veenlust e.a.)
81732: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, H. A. POELMAN, H.P. COSTER (RED.) - Groningsche Volksalmanak voor 1932 ~ Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Letterkunde der Provincie Groningen (inh. o.a. vrijwillig flankeurs, beklemrecht, Loppersum)
81733: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, H. A. POELMAN, H.P. COSTER (RED.) - Groningsche Volksalmanak voor 1933 ~ Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Letterkunde der Provincie Groningen (Westerwolde & abdij Corveij, crucifix Sappemeer, beurtvaart e.a.)
81737: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, H.P. COSTER & J.A. BROUWER (RED.) - Groningsche Volksalmanak voor 1938 ~ Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Letterkunde der Provincie Groningen (borgen Garreweer, Dijkhuizen & Wijtwerd, Raad Admiraliteit 1588, Innhausen und Knyphuasen = Inn- und Kniphausen, belastingen Veendam 1812 e.a.)
81738: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, H.P. COSTER & J.A. BROUWER (RED.) - Groningsche Volksalmanak voor 1938 ~ Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Letterkunde der Provincie Groningen (Edzerd Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, rechtspraak Westerkwartier, Mensingeweer-Maarslag, Sickingehuis/Esserhuis e.a.)
81739: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, H.P. COSTER & J.A. BROUWER (RED.) - Groningsche Volksalmanak voor 1939 ~ Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Letterkunde der Provincie Groningen (A-kerk, namen in Groningen, Lutherse Kerk Winschoten, Veendam, Ommelander gastrechters, Adorper Rak e.a.)
81735: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, H.P. COSTER & J.A. BROUWER (RED.) - Groningsche Volksalmanak voor 1936 ~ Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Letterkunde der Provincie Groningen (borgen Garreweer, Dijkhuizen & Wijtwerd dl 2, Mepschen-gasthuis, schilders Lofvers, redgerrecht, landmaten e.a.)
81734: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, H.P. COSTER (RED.) - Groningsche Volksalmanak voor 1934 ~ Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Letterkunde der Provincie Groningen (inh. o.a. Sicko tho Ozingeweer, boerderij de Vollehand, doorgravingen Reitdiep Oldehove
81723: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, J.G.C. JOOSTING, H.P. COSTER (RED.) - Groningsche Volksalmanak voor 1924 ~ Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Letterkunde der Provincie Groningen (stadszegel Groningen, Ommelanderhuis, Hanckema, torenklokken, Aduarderdiep, gilden Winschoten, Academie Minerva e.a.)
81715: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, JOOSTING, J.G.C. EN H.A. POELMAN (RED.) - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1917 (Sterrebos, terechtstelling, witte wijven, Rottumeroog, Wigbolt Ripperda, middeleeuwse kerken e.a.)
81716: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, JOOSTING, J.G.C. EN H.A. POELMAN - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1918 (Kerstvloed 1717, Hervormde Kerk Ulrum, Wessel Gansfort e.a.)
81701: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, J.A. FEITH - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1902 (kloosters, Nienoord, zeden & gebruiken, ziekenhuisMunnikeholm e.a.)
81702: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, J.A. FEITH - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1903 (wandelingen door oud Groningen de Waag, legenden kloosters, gewoonten Westerkwarrtier, abdij Aduard e.a.)
81713: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, JOOSTING, J.G.C. EN H.A. POELMAN - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1916 (Roelfsema: Groningen spoorweg, dialect Oldambt, Groningse ratelwacht, Oranje-vreugde hr. Bellingeweer e.a.)
81714: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, JOOSTING, J.G.C. EN H.A. POELMAN (RED.) - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1917 (Sterrebos, terechtstelling, witte wijven, Rottumeroog, Wigbolt Ripperda, middeleeuwse kerken e.a.)
81721: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, JOOSTING, J.G.C. EN H.A. POELMAN - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1922 (Dijkumborg, kerk Zuidwolde, willekeuren & gildeboeken Westerwolde, zeevaartschool, Groningen 1808, klok Uithuizen e.a.)
81717: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, JOOSTING, J.G.C. EN H.A. POELMAN - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1919 (scheepsbouw Groningen, politie, kerkelijke indeling, kloosterschool Middelstum, index 1910-1919)
81718: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, JOOSTING, J.G.C. EN H.A. POELMAN (RED.) - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1919 (scheepsbouw Groningen, politie, kerkelijke indeling, kloosterschool Middelstum, index 1910-1919)
81710: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, J.A. FEITH & P.G. BOS - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1913 (Ommelander adel, portiershuisje Steentilpoort, kerkelijke armenzorg Finsterwolde, kerk en raadhuis Appingedamavondmaalszilder, parochiekerken voor Reductie e.a.)
81711: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, P.A. MEILINK - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1914 (Bengaalse Sichterman, Remko Engels, Grote Markt met 12 tekeningen e.a.)
81712: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, JOOSTING, J.G.C. EN H.A. POELMAN (RED.) - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1915 (Grote Markt, geslacht Ewsum, inkwartiering 1576, nachtwacht, verdediging 1781, indeling provincie e.a.)
81709: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, J.A. FEITH & P.G. BOS - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1911 (invoering Christendom, herbergen, Joodse gemeenschap, Johan Willem Ripeprda, huis Brugstraat, scholen, e.a.)
81705: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, FEITH, J.A. EN P.G. BOS (RED.) - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1907 (wandelingen stad langs ziekenhuizen, Joodse gemeente, Oostfries kloosterleven, bouw Martinitoren e.a.)
81706: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, FEITH, J.A. EN P.G. BOS (RED.) - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1908 (Hervormde gem. Winschoten, Hanzedag Groningen, Jezuieten, veepest, Egbert Onsta Middelstum e.a.)
81707: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, FEITH, J.A. EN P.G. BOS (RED.) - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1909 (dominee/boer Westernieland/Saaxumhuizen, grafstenen Wetsinge, Jezuieten, Wederdopers, Napoleun, register 1900-1909 e.a.)
81708: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, J.A. FEITH & P.G. BOS (RED.) - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1910 (conventen Groningen, Robertus Alberthoma 1721, vaandel burgerregiment, Groningen in 17e eeuw, onderwijs voor Reductie, patriciaat e.a.)
81700: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, J.A. FEITH - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1901 (Oproer 1748, Allersma, duiveluitbanners, Sebastiaan Modderman, 1795, raad- en wijnhuis, Bourtange, Vriescheloo, november 1913 e.a.)
81697: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, J.A. FEITH - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1899 (Gerard Nicolaas Heerkens, Hilghe Stede, muurschildering Westerwijtwerd, muren en poorten Groningen, kerk Stedum e.a.)
81698: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, J.A. FEITH - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1900 (Rudolf Coenders, Geuzen, opvoeding adel, Reneke Busch Gockinga, snikkevaarders Appingedam, wandelingen door oud Groningen Oude Wacht / Rechtbank e.a.)
81695: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, J.A. FEITH & J.E. HEERES (RED.) - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1897 (Wigbolt van Ewsum, proces 1657-1659, Hooft, volksrijmen, dwangburcht Alva, Benckemahuis Vredewold, Patriottentijd, organist 18e eeuw e.a.)
81696: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, J.A. FEITH - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1898 (muren & torens,poorten & wallen, overstroming 1686, troonsafstand Karel V, Osebrand Jan Rengers, huis te Lellens, Jan Cornelis Schatter e.a.)
81693: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, J.A. FEITH & J.E. HEERES (RED.) - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1895 (raad en gilden, Justus Velsius, Jozef Israels, baggermachine, klokken Martinitoren e.a.)
81694: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, J.A. FEITH & J.E. HEERES (RED.) - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1896 (financien 1500, Patriottentijd, zegel Hunsingo, muren & torens, poorten & wallen, gebouwen Ostfriesland, Groningen 1577 e.a.)
81691: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, J.A. FEITH & J.E. HEERES (RED.) - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1893 (Groningse schilders 16e & 17e eeuw, W.A. Scholten, Abel Janszoon Tasman, geuzen Barthold Entens Zuidbroek, de naam Ouke, straatnamen e.a.)
81703: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, FEITH, J.A. (RED.) - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1904 (Martinitoren, Titus van Ewsum, vleeshuis & lakenhal, brood & bier, W.C.A. Alberda van Ekenstein e.a.)
81191: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, JOOSTING, J.G.C. EN H.A. POELMAN - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1919 (scheepsbouw Groningen, politie, kerkelijke indeling, kloosterschool Middelstum, index 1910-1919)
81175: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, H. A. POELMAN, H.P. COSTER (RED.) - Groningsche Volksalmanak voor 1932 ~ Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Letterkunde der Provincie Groningen (inh. o.a. vrijwillig flankeurs, beklemrecht, Loppersum)
81174: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, H. A. POELMAN, H.P. COSTER (RED.) - Groningsche Volksalmanak voor 1925 ~ Jaarboekje voor Geschiedenis, Taal- en Letterkunde der Provincie Groningen (inh. o.a. Poelestraat, overstroming 1825, scherprechters, Schtelktema-Nijenstein Zandeweer, klooster Warffum)
80145: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, FEITH, J.A. EN P.G. BOS (RED.) - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1907 (wandelingen stad langs ziekenhuizen, Joodse gemeente, Oostfries kloosterleven, bouw Martinitoren)
81692: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, J.A. FEITH & J.E. HEERES (RED.) - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1894 (uithangtekens herbergen, Groningse volkstaal, stadsambtenaren, Westerwolde sagen, Johan Willem Ripeprda, Frederik Coenders e.a.)
81704: GRONINGSCHE VOLKSALMANAK, FEITH, J.A. (RED.) - Groningsche Volksalmanak ~ voor het jaar 1905 [ o.a. Trommius, Weiwerd & Farmsum, gedenkpenningen e.a. ]
81302: GRONINGSE VOLKSALMANAK, FORMSMA, W.J. E.A. (RED) - Groningse Volksalmanak 1967 [ F. Zernike, Cahrles Guyot, stad-kiste, aanneming familienamen (1812), Herepoort e.a. ]
81301: GRONINGSE VOLKSALMANAK, FORMSMA, W.J. E.A. (RED) - Groningse Volksalmanak 1968-1969 [ Slag bij Heiligerlee (1568), Gothisch huis Brugstraat, 200e penning, tuinkoepels Hereweg, Stadsschouwburg e.a. ]
81277: GRONINGSE VOLKSALMANAK, J.W. BOERSMA E.A. (RED) - Groningse Volksalmanak 1989 [ benedictijnenkloosters, zilver e.a.]
81276: GRONINGSE VOLKSALMANAK, FORMSMA, W.J., A.T. SCHUITEMA MEIJER, J.W. BOERSMA (RED) - Groningse Volksalmanak 1980-1981 [ Pictura, krankzinnigenzorg, St. Walburgkek e.a. ]
81275: GRONINGSE VOLKSALMANAK, J.W. BOERSMA E.A. (RED) - Groningse Volksalmanak 1972-1973 [Rudolf Agricola, Martinikerk Groningen, kasteel Selwerd, Latijnse scholen, Nienoord & kerk Leek e.a. ]
81274: GRONINGSE VOLKSALMANAK, W.J. FORMSMA E.A. (RED) - Groningse Volksalmanak 1976-1977 [ Verhildersum (schip), broodoproer 1847, Tweede Wereldoorlog e.a. ]
81273: GRONINGSE VOLKSALMANAK, FORMSMA, W.J., A.T. SCHUITEMA MEIJER (RED) - Groningse Volksalmanak 1967
81304: GRONINGSE VOLKSALMANAK, J.W. BOERSMA E.A. (RED) - Groningse Volksalmanak 1988 [ muurschilderingen Martini Groningen, Beckeringh-kaart, diakonale jeugdzorg e.a.]
91628: GROSVENOR, EDWIN S. & MORGAN WESSON - Alexander Graham Bell / The Life and Times of the Man Who Invented the Telephone
100970: GROULT, BENOÎTE - Een eigen gezicht
50812: GROUT, DONALD JAY - A short History of the Opera. One-volume edition
81815: GRYLLS, BEAR - Facing up: A remarkable journey to the summit of Mount Everest
70422: GRZIMEK, BERNHARD - Reptielen / Het leven der dieren vi
70421: GRZIMEK, BERNHARD - Insekten / Het leven der dieren ii [ o.a. libellen, kevers, vlinders ]
50406: TREKKER (VERZAMELD DOOR) EN J.B. KOK GUITAARBEG. - Voortrekkers ~ 32 pittige afriakaansche liedjes met piano- en guitaarbegeleiding
20071: GURGANUS, ALLAN - White people
41180: GUTMANN, JOSEPH - Hebrew manuscript painting
61292: GYSEN, RENE - Grillige Kathleen ~ Met een nawoord van Jan Flamend ~ Vlaamse Bibliotheek nr. 27
80815: HAAN, TJ. W.R. DE (RED.) - [ Zandvoort ] Gort met stroop ~ Over geschiedenis en volksleven van Zandvoort aan Zee.
80814: HAAN, TJ. W.R. DE (RED.) - [ Spaarndam ] Drie baarsjes en een ham ~ Over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en zijn naaste omgeving
61293: HAAN, JACOB ISRAEL DE / GEORGES EEKHOUD & WIM J.SIMONS - Pathologieën / De ondergangen van Johan van Vere de With
50376: HAAN, HILDE DE EN IDS HAAGSMA - Een onderwerp van voortdurende zorg ~ naoorlogs bouwen in Nederland
30148: HAAN, TJAARD DE - Onze volkskunst ~ Eten en drinken, koekplanken, knipprenten, volksgeloof en bijgeloof, klederdrachten, wagens, sjezen en arren, volksprenten, kinderfolklore, wooncultuur, spel en dans, stiepeltekens en geveleinden
30669: HAAR, JAAP TER - Geschiedenis van de Lage Landen (Complete editie)
61300: HAASSE, HELLA S. - Zwanen Schieten
61296: HAASSE, HELLA S. - Het tuinhuis
61298: HAASSE, HELLA S. - De meermin
61305: HAASSE, HELLA S. - Sleuteloog
61306: HAASSE, HELLA S. - Zwanen Schieten
61307: HAASSE, HELLA S. - Sleuteloog
81881: HACQUEBORD, LOUWRENS, JUR. R. LEINENGA, KO DE KORTE - Nederlanders in de poolwinter
60093: HADEWIJCH / PAEPE, N. DE [ HADEWYCH ] - Hadewijch / Strofische gedichten Een keuze & Grondige studie van een Middelnederlandse auteur
91331: HAHN, SUSANNA - De kunst van het zijdeschilderen ~ technieken en voorbeelden
90946: HAINES, SUSANNE - Papiermache
40627: HALASKI, D. KARL & A, - Kirchenbuch ~ Gebete und Ordnungen für die unter dem Wort versammelte Gemeinde
50114: HAMANN, RICHARD - Geschichte der Kunst ~ Von der altchristlichen Zeit bis zur Gegenwart
50115: HAMLIN, TALBOT - Architecture an art for all men
81471: HANBURY-TENISON, ROBIN - De zeventig beroemdste reizen aller tijden
30704: HANSEN,JENS PEDER HART EN ANDEREN - De mummies van Qilakitsoq ~ een verslag samengesgteld door (zie auteur)
70416: HARDING, JENNIE - Het grote kruidenboek ~ Een complete gids voor het kweken en gebruiken van kruiden
100772: HARPMAN, JACQUELINE - Orlanda
70458: HARRISON, RICHARD - Walvissen dolfijnen en bruinvissen
81872: HARTEN-BOERS, HENNY, VAN - Fraeylema VerEeuwigd. Eeuwwisselingen op het landgoed Fraeylemaborg 1700-1800-1900
41294: HARTINGSVELD, J. VAN - Mozes als wetgever. Naar de beschrijving van Flavius Josephus in de Antiquates boek II-IV
91370: HARTINK, A.E. - Pistolen en Revolvers Encyclopedie
81087: HAUSER, E.O. - Gemaskerde menschen (uit het engelsch vertaald door W.H.C. Boellaard)
50680: HAUSTEIN-BARTSCH, EVA - Iconen
101015: HAVEL, VÁCLAV - Naar alle windstreken
80193: HAVERKAMP, OKKE - Het land van Vollenhove ~ De Noordwesthoek ~ Rutgers reisboek reeks 4
80195: HAWES, ANNIE - Rotterdam zooals wij het kenden
90183: HAWTHORN, JANE - Management van pijn bij kanker ~ Handboek voor oncologieverpleegkundigen
50539: HAYDN, JOSEPH (OVER), CLEMENS ROMIJN - Joseph Haydn ~ Leven en werken
50472: HAYDN, JOSEPH (OVER), CLEMENS ROMIJN - Joseph Haydn ~ Leven en werken
91763: HAYFIELD, ROBIN - Homeopathie ~ Een praktische gids voor het hele gezin
91620: HAYWARD, CHARLES H. - Houtverbindingen ~ de belangrijkste timmermanshoutverbindingen getekend en beschreven voor allerlei toepassingen door de vaardige doe-het-zlev er
30573: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - De Tweede Wereldoorlog ter zee. Een beknopt overzicht van de gehele strijd met bijzondere aandacht voor de verrichtingen door de Nederlandse zeestrijdkrachten en koopvaardij [ marine ]
91441: HECKER, W. - Klassisch woordenboek van eigennamen uit de Grieksche en Romeinsche mythologie, geschiedenis, letter- en aardrijkskunde
30441: HEEROMA, K. & H.T.J. MIEDEMA - Perspectief der doopboeken ~ Proeve van een historische voornamengeografie van Groningen en aangrenzende gebieden [ Tjaard, Tjeerd, Tjark, Tjerk, Anna, Johanna ]
81600: HEFTING, PAUL & CAMIEL VAN WINKEL - Stadsmarkering Groningen 950 Jaar
91155: HEIDE, WILLY VAN DER - 24 Hoog Spel in Hong -Kong ( Bob Evers)
55205: HEIDELBERG [ HEIDELBERGER DEGEL TIEGEL ] - "Original Heidelberg Standard Ultra I Heidelberg 26 x 36 cm - 10""-15"" ~ Ersatzteilverzeichnis, List of Spare Parts, Catalogue des Pièces Détachées, Lista de Piezas de Repuesto"
81088: HEIKENS, MEINART E.A. - 100 jaar Harddraverij-en renvereniging Groningen ~ In woord en beeld
41053: HEITINK, GERBEN - Biografie van de dominee [ over predikanten anno nu ]
60099: HEKMAN, HENJO - Duidelijke seizoenen
20075: HELLER, JOSEPH - Portrait of an Artist, As an Old Man
81509: HELLINGA, JAAP - De man die in zeven uur bedierf ~ Vijftig verhalen uit het Historisch Centrum Leeuwarden
55144: HELLINGA - QUERIDO, LOTTE & CLEMENS DE WOLF - Laurens Janszoon Coster was zijn naam
61344: HELMAN, ALBERT - Ratten
20314: HEPBURN, AUDREY (ABOUT) HIGHAM, CH. - Audrey ~ The Life of Audrey Hepburn
55250: HERMANS, JOS. M. M. & ALINE PASTOOR - De oudheid in handen / Klassieke handschriften in de Provinsjale & Buma Biblioteek fan Fryslân
61358: HERMANS, WILLEM FREDERIK - Van Wittgenstein tot Weinreb ~ Het sadistische universum 2
60101: HERMIS, KEES - Het licht over de stad
60102: HERMIS, KEES - Tijdschrift
70359: HERMSEN, JOSÉE - Western-rijden ~ de perfecte samenwerking tussen ruiter en paard ~ alles over de paarden, gangen en wedstrijdonderdelen van het western-rijden
50735: HERRIN, JUDITH - A Medieval Miscellany [ medieval life illustrated from old manuscripts ]
81102: HEYDEN, A. VAN DER ( TEKST EN FOTO'S) - Kijk op het land langs de Nijl
91615: HEYNEN, J. - Raadgevingen voor minkundigen, tot conservatie van het gezigt, en over het gebruik en misbruik van brillen, oogglazen, enz. met platen
81440: HIDDEMA, W. - 1893-1993 ~ De Kaatsvereniging Jan Bogtstra Honderd jaar ~ Franeker en kaatsen
41000: HIELE, GERKE VAN &A - Liederen & Gebeden uit Iona & Glasgow
80517: HIEMINK, M. (RESEARCH, INTERV.BEELDREDAC.) - Vijftig jaar Stichting Ludgerus in Groningen ~ Roomse regenten, zorgzame zusters en een stadse sfeer
91442: HILDEBRAND, A. D. - Bolke de Beer ~ naar Amerika
91156: HILDEBRAND, A.D. - Bolke de oudste beer ter wereld
50701: HILL, DAVID OCTAVIUS / STEVENSON, SARA - The personal art of David Octavius Hill
90970: HILLENIUS, D. - De hersens een eierzeef
90193: HILLIER, MARY - Puppen und Puppenmacher
60104: HOEDEMAKERS, JEANINE - Pauwenveren en judaspenning ~ Haiku en senyru [ De poëzie van Hoedemakers valt op door haar originele en scherpzinnige observaties, die ze in vindingrijke taal neerzet. In deze bundel zijn veel manieren van beleven en observeren samengebracht ]
81010: HOEK, SIETSE VAN DER & THEO KAMPA - Leven op het wad
61781: VAN DER HOEK, SIETSE - Meneer Aart ~ Leven en Werk van een man die geen Kindervriend wil heten
30562: HOEKSTRA, HAN G. & WERKMAN, EVERT - Nee en nog eens nee / Fotoboek van het verzet 1940-1945
81474: HOFMAN, BENO - De Korrewegwijk en De Hoogte / Beeldverhaal van en Groninger stadsdeel
81916: HOFMAN, H. - Jeugdherinneringen van een oud-Niekerker [ Niekerk Westerkwartier ]
80695: HOGG, GARRY - Inns and Villages of England
40167: HOLMBERG, BENGT - Paul and power
50465: HOLME, RATHBONE & KATHLEEN FROST (ED) - Decorative Art ~ The Studio Yearbook 1951 - 2
30656: HOLMES, RICHARD - De wereld in oorlog / Het hoogtepunt in de oorlogsgeschiedschrijving [ documentaireserie BBC ]
30520: HOLTHUIS, PAUL - Tweehonderd jaar spijsuitdeling in Groningen 1802-2002 [ armenzorg ]
81659: HOOGDALEM, HERBERT VAN / ERIC BOS - Groninger Visualia
30770: HOOGEWERF, C.L. - Het Haarlemse stadsrecht (1245). Inleidende beschouwingen, tekst, vertaling en artikelsgewijs commentaar
50670: HOOGSTRATEN, DORINE VAN - Vuurtorens / Betrouwbare bakens, inspirerend erfgoed
70296: HOORN, D.A.C.VAN DEN & J. TAAPKEN - Trekvogels ~ hun mysterieuze en ongewisse reis over de continenten (met voorwoord van J. Strijbos)
41256: HOUWAART, DICK & BEN IPENBURG - Christendom een uit de hand gelopen Joodse ruzie
70513: HOUWINK, ROEL - Verdwijnend volk
50395: HOWELER, CASPER - X-Y-Z der muziek
50703: HOY, ANNE H. - The Book of Photography / The History, the Technique, the Art, the Future
81151: HUDEMANN, HILDE - Wanderungen in Nordfriesland
50128: HUF, PAUL (VOORWOORD) - Satelliet beeldende kunst
50517: STASSINOPOULOS HUFFINGTON - Maria Callas ~ De beroemdste operazangeres aller tijden
91621: HUFNER, CLAUDIA - Vliegentuigen en ~ schepen van papier ~ vouwen, uitbalanceren en besturen
41300: HUGHES, BETTANY - The Hemlock Cup. Socrates, Athens and the Search for the Good Life
61384: HUINCKS, PAUL J.G. (RED), BLOEM, BORDEWIJK, EGGINK E.A. - Rotterdam in de litteratuur
81911: HUISMAN, W. - Gedenkboek Gereformeerde kerk Zoutkamp
30786: HUIZINGA, JOHAN / BEZORGING TEKST EN ILLUSTRATIES ANTON VAN DER LEM - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens-en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden
30791: HUIZINGA, JOHAN / BEZORGING TEKST EN ILLUSTRATIES ANTON VAN DER LEM - Herfsttij der Middeleeuwen. Studie over levens-en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden
50570: HUL, VAN DEN DICK EN MAGDA KYROVA - De glorie van het dansen - The glory of dancing (anonieme titel lofdicht 1770)
81039: HULZEN, A. VAN - Utrecht op oude foto's ~ van Plompetoren naar Servaas * * *
10897: HUME, FERGUS - Het mysterie van het huurrijtuig
80215: HURLIMANN, MARTIN ~ ( INTROD. J.E. MORPUGO) - Venice
80214: HURLIMANN, MARTIN (SAMENST.) - Berlin, Potsdam und Umgebung
30560: IDDEKINGE, P.R.A. VAN E.A. - Nederland 1940-1945 / De gekleurde werkelijkheid, Unieke documentaire met 200 pas ontdekte kleurenfoto's van Alphons Hustinx
50641: IMANSE, GEURT - De Nederlandse identiteit in de kunst na 1945
30445: MINISTRY OF INFORMATION (ISSUED BY) - Ocean Front ~ The story of the war in the Pacific 1941- 44
20088: IRVING, WASHINGTON - Tales of the Alhambra
61389: ISTENDAEL, GEERT VAN - Verhalen van het Heggeland
81311: JAARBOEK - Gronings historisch jaarboek 1995 [ o.a. bevrijding Groningen, Bataafse revolutie 1795-1803, armenzorg, huis Turftorenstraat ]
81313: JAARBOEK - Gronings historisch jaarboek 1997 [ o.a. kerkstee Groot Wetsinge, overval in Helpman 1772, dagboek 1841-4, veen Oost-Groningen ]
81316: JAARBOEK - Gronings historisch jaarboek 2000 [ ontwikkeling van Groningen: bevolking, infrastructuur, landschap & landbouw ]
81315: JAARBOEK - Gronings historisch jaarboek 1999 [ o.a. Willem van Iddekinge, Kiel-Windeweer, Gronings Ontzet 19e eeuw, Eemshaven ]
81310: JAARBOEK - Gronings historisch jaarboek 1994 [ o.a. ontginning Slochteren, notarissen, predikanten, handel & zeevaart ]
55254: JACKSON, DONALD - Van beitel tot vulpen / De geschiedenis van het schrift
50765: JACKSON, ALBERT & DAVID DAY - Handboek reparatie & onderhoud van dierbare dingen [ zelf restaureren van antieke voorwerpen ]
30566: JACKSON, ROBERT - De grote luchtgevechten [ Eerste & Tweede Wereldoorlog ]
70247: JACOB, JOSEPH & E.TH. WITTE (BEW) - Tulpen ~ Hare geschiedenis, beschrijving en behandeling ~ Een boek voor liefhebbers die zelf kweeken willen
50786: JACOBS, G. WALKER - Stranger Stop and Cast an Eye: How to make gravestone rubbings and castings and interpret their imagery [ brass ]
101121: JAGIELSKI, WOJCIECH - Torens van steen ~ Reportages uit Tsjetsenie
81681: JAN TERLOUW (ESSAY VAN), WIESJE PEELS (FOTO'S VAN) - Binnenvaart beelden ~- Jubileumboek ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Schippersvereniging 'Schuttevaer'
70075: JANKOWSKA, A. EN T. JANKOWSKI - Bloemen voor de lens
91849: JANSEN, HERMAN & BETTY ROMBOUT - AutiPower. Succesvol leven en werken met een vorm van autisme
55244: JANSSEN, FRANS A. - Zetten en drukken in de achttiende eeuw / David Wardenaar's Beschrijving der boekdrukkunst (1801)
55245: JANSSEN, FRANS A. & JOSÉ BOUMAN - De boekdrukkerij /Johan Coenraad Zweijgardt’s Beschrijving, handleiding en formaatboek (1822)
61392: JANSSENS,J. EN REMCO SLEIDERINK - De macht van het schone woord ~ Literatuur in Brussel van de 14e tot de 18e eeuw
55056: JAPENGA, C.J. E.A. - Lijnco 1936-1986 ~ Het 50-jarig bestaan van Speciaaldrukkerij Lijnco b.v te Groningen
60111: JELLEMA, C.O. - Drie Griekse Gedichten (in Argus jrg 3 nr 17, 1980 gepubliceerd, niet gebundeld)
91851: JELLEMA / TOL, A. AN - Jellema bouwkunde 4 / Houtverbindingen, kozijnen, ramen, deuren e.a.
60112: JELLEMA, C.O. - In beelden aanwezig ~ Over poëzie
55265: JELLEMA, C.O. [ COR ] - Spijts 's Winters Winterdroom. Essay over Eduard Mörike en een vertaling van Auf eine Christblume
61394: JELLEMA, C.O. - In beelden aanwezig ~ Over poëzie
91701: JENNER, J.A. (RED) - Hallucinaties / Kenmerken, verklaringen, behandeling
100828: HA JIN - Wachten
91958: JOHA, DINA - Ondersteuning van ouders met een verstandelijke beperking. Een overzicht van methodieken
40838: JOHANNESMA, WIM - Taal en Teken ~ Teksten en tekeningen voor de zondagen van het jaar B
91852: JOHNSON, MALCOLM - Managing With Asperger Syndrome: A Practical Guide For White Collar Professionals
60115: JONCKHEERE, KAREL - Vloedlijn
91497: JONES, PETER - Latijn voor beginners
90913: JONG, ERICA - Heksen
41055: JONG, KLAAS DE - Inzicht in 666 en mysterie Babylon / Getallen en namen in Openbaring verklaard vanuit de Bijbel
30101: JONG, L. DE - De bezetting / Tekst en beeldmateriaal van de uitzendingen van de Nederlandse Televisie-Stichting over het Koninklijk der Nederland in de Tweede Wereldoorlog
50135: JONGE, C.H. DE E.A. - Jan Steen en zijn tijdgenoten
81551: JONGEJANS, J. - Land en volk van Atjeh vroeger en nu
70317: JONKHEID, EDDY (TEKST) - Stroomdallandschap Drentsche Aa
91686: JOODE, TON DE - Het versierde brood ~ Feiten en folklore rond de boterham
80225: JULIEN, PAUL - Pygmeeën ~ Vijfentwintig jaar dwergen-onderzoek in Equatoriaal Afrika
90932: PIGGOTT JULIET - Japanese mythology
70525: JURGEN NICOLAI, DETLEF SINGER & KONRAD WOHTE - Elseviers vogelgids in kleur. Het gemakkelijk en zeker herkennen van alle Europese vogelsoorten
81819: KADIJK, G. E.A. - Gedenkboek. 25 jaar Christelijk Middelbare Landbouwschool Groningen [ CMLS ]
91534: KAFKA, FRANZ - Tagebücher 1910-1923
101315: KAFKA, FRANZ / JACQUES DE VISSCHER - Franz Kafka. De tragiek van het bestaan
101030: KAFKA, FRANZ (VERT. NINI BRUNT) - Amerika
80911: KALMA, J.J. - Repertorium Frieslands verleden ~ Overzicht van tijdschriftartikelen de Friese geschiedenis betreffende
81332: KAMPEN, H.C.A.VAN. - De kanosport ~ door eenige deskundigen, ondereleiding van H.C.A. van Kampen ~ uitgave, aanbevolen door den nederlandsche bond van kanovereenigingen en door den A.N.W.B. toeristenbond voor Nederland
61411: KAN, WIM - De dagboeken van Wim Kan 1957-1968 ~ De radiojaren (inel.+ samengest.door Frans Ruhl)
55057: KANYADI, SANDOR - Noe Barkaja Fele
41102: KAPLAN, ARYEH - Meditation and Kabbalah [ Kabbala ]
90227: KEARNEY, PATRICK, J. - Geschiedenis van de erotische literatuur
30375: KEEGAN, JOHN & JOSEPH DARRACOTT - The Nature of War
40505: KEIJZER, H.J.J. - Marcus ~ Boodschapper van een goede tijding
41282: KEMP, MARCEL S.F. - Het verscheurde beeld. De vraag naar lot, kwaad en lijden in de pastoraal-theologische theorievorming banaderd vanuit het joodse denken als beeld Gods
20100: KENNEDY, WILLIAM - Quinn's Book
50558: OUDE GRONINGER KERKEN - Publicatiemap 3 [ o.a. orgels, heiligen, Visvliet, Fransum, Doezum ]
50556: OUDE GRONINGER KERKEN - Publicatiemap 1 [ o.a. Oostum, Ezinge, Krewerd, Zuidwolde, Leermens, Obergum, Saaksum ]
70322: KERS, MARTIN EN MARIJKE (FOTOGRAFIE)(TEKST) - Natuur in Holland ~ Natuurmonumenten in beeld
90279: KERSTBOEK - Achtste Kerstboek
90284: KERSTBOEK - Zevende Kerstboek
80231: KESSELS, JAN A.W. - Een jaar uit honderd ~ Arnhem in de wereld van 1868
61415: KEULEN, MENSJE VAN - Engelbert
100911: KHAYYAM, OMAR (VERT. GERARD BURGER) - Rubaiyat [80 kwatrijnen]
91555: KING, CONSTANCE EILEEN - Grote geïllustreerde speelgoed encyclopedie [ speelgoedencyclopedie, o.a. poppemhuizen, winkeltjes, poppen, teddyberen, treinen, auto's ]
70378: KIRKALDY, J.F. - Fossielen in kleur
80843: KLAAUW, BART VAN DER - Fokker verkeersvliegtuigen 1920-1940
80752: KLAAUW, B. VAN DER EN A. VAN ISHOVEN (SAMNEST.) - De Geschiedenis van de Nederlandse en Belgische Luchtvaart
80572: KLAAUW, B. VAN DER EN A. VAN ISHOVEN (SAMNEST.) - De Geschiedenis van de Nederlandse en Belgische Luchtvaart
70470: KLABER, DORETTA - Violets of the United States (viooltjes)
50145: KLAPHECK, R. - Die Baukunst am Nieder-Rhein. Zweiter Band: Von Jan Wellern und der Baukunst des Jahrhunderts Karl Theodors von der Pfalz
81845: KLATTER, J. - Een Groninger zeeman in Napoleontische tijd. Zee- en landreizen van K.J. Kuipers. Kleine Handelsvaart contra Continentaal Stelsel
90235: KLEIJWEGT, C.J. (RED) - De maatschappij verandert, PTT verandert mee
90234: KLEIJWEGT, C.J. (RED) - De maatschappij verandert, PTT verandert mee
90236: KLEIST - Samtlicht Werke Erster Band
70354: KLEP, L. - Om de kwaliteit van het landelijk gebied ~ Slotsymposium Esselink Stichting
81742: KLEUVER, JOOP - Tussen Dinkel en IJssel ~ Natuurgebieden in Overijssel
40707: KLOEK, FRED - De pauselijke banvloek ~ Een geestelijk wapen in de middeleeuwse politiek
50506: KLOTERS, JAQUES - Omdat ik zoveel van je hou ~ Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895-1958
70303: KNAAK, KURT - Ti-it ~ De geschiedenis van een Ijsvogel [ 'dierenroman': verhaal geschreven vanuit de vogel / curieus boek ]
81875: KNOOP, PAUL - Regenbogen 60 jaar jong
50148: KNUTTEL, IR. G. - Beknopte Ontwikkelings-geschiedenis der Bouwkunst
50147: KNUTTEL WZN, G. - De Nederlandsche schilderkunst van Van Eyck tot Van Gogh
55211: KOCK, STEVEN DE, LOUISE HERMINA VERPLANKE & ROELOF WULLINK - Wat een uitgever beweegt ... de Tijdstroom 1921-1996
81021: KOK, ANNEMARIE - Randland ~ Portret van de Friese en Groningse kuststrook
70427: KOK, G.A. DE - Van nabij en verre. Twintig jaren Zeeuwse landbouw - twintig jaren herstel en vernieuwing [ Zeeland 1945-1965 ]
30625: KOK, RENE & ERIK SOMERS - V = victorie / Oorlogsaffiches 1940-1945
30407: KONINGSHUIS: PRINSES JULIANA, PRINS BERNARD /MENTZE, ERNST (REDAKTION) - Berlingske llustreret Tidende ~ Prinsesse Juliana (ed.sondag 6 februar 1938)
61433: KOOL, MARGA - Een kleine wereld ~ Terug naar het dorp van mijn ouders
61436: KOOLHAAS, ANTON - Een pak slaag
81240: KOOPER, J. - Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen ~ Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen
50787: KOREVAAR, A. E.A. - Bouwkundige Encyclopedie
40969: KOREVAAR, LAURENS - Goed gek - Wat een dominee bezielt
61454: KOSSMANN, E. H. - Familiearchief ~ Notities over voorouders, tijdgenoten en mijzelf
80240: KRAMER, A.M., BRUIJN, WIM DE - Plezierig varen met zeiljachten
80243: KRAMER, JAAP, W. DE BRUIJN, T. KAMPA - Zwervend over de wadden ~ Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog
90245: KRANENDONK, A.G. - Shakespeare en zijn tijd
80978: KRANSBERG, DORIANN & HANS MILS - Kastelengids van Nederland ~ Middeleeuwen
50705: KRASE, ANDREAS & HANS CHRISTIAN ADAM - Eugene Atget / Paris 1857-1927
81334: KROESE, A. - Neerland's Zeemacht in Oorlog
50155: KRONENBURG, A. - Mode en kunst sedert de Fransche Revolutie
91855: KROOS, SARA - Als ik het niet kan, kun jij het ook! Komische en persoonlijke verhalen over afvallen en taarten bakken
50157: KROPHOLLER, A.J. - Bouwkunst in de 20e eeuw
40507: KRUIJF, E. F. - Geschiedenis van de opkomst en den ondergang der Gallicaansche kerk
91731: KUHN, PIETER - De avonturen van Kapitein Rob 24: Het zwarte Daya-diamant, Het wrak van de Tramontana
40882: KUHN, HELMUT - Begegnung mit dem Nichts ~ Ein Versuch über die Existenzphilosophie
50657: KUILE, G.J. TER - Kastelen en adellijke huizen [ De schoonheid van ons land, deel 13 ]
91632: KUIPER, JOH. E. - Pim
81391: KUIPERS, SIEBE EN ELSHOUT, CHRISTEL - Zuurdijk 700 ~ een herinnering van
81184: KUIPERS, HANS - Old racers deel 2 [ raceauto's ]
81129: KUIPERS, SIEBE EN ELSHOUT, CHRISTEL - Zuurdijk 700 ~ een herinnering van
80881: KUIPERS, JAN J.B - Een zomerreis door 18de-eeuws Zeeland ~ meer dan 120 gezichten op achttiende-eeuws Zeeland, vermeerderd met inleidingen, kaarten, en plattegronden en berichten van een Zeeuwse zomerreis in 1774.
91802: LAAN, K. TER - De boer in de Groninger letteren
61473: LAAN, K. TER, - Nederlandse Spreekwoorden Spreuken en Zegswijzen ~ Met de weerspreuken verzameld door A.M. Heidt jr.
11106: CAMILLA LÄCKBERG - Vuurtorenwachter
30376: LADURIE, EMMANUEL LE ROY - Love, Death and Money in the Pays D'Oc
91544: LADWIG, DIETER - Slot Machines [ gokmachines ]
41275: LAITMAN, MICHAEL - Kabbala / Gids voor de eigen spirituele ontwikkeling
81661: LAMBREGTS, JOHAN (REDACTIE) - Hoe vaak ben ik niet door die poort gegaan?' ~ Herinneringen aan het Wilhelmina Gasthuis
30529: LAMSTER, J.C. - J.B. van Heutsz [ Patria xxix ]
81805: LANDSTRÖM, BJÖRN - Het schip / De geschiedenis van het schip van primitief vlot tot atoom-onderzeeboot, met reconstructies in woord en beeld
80799: LANDSTRÖM, BJÖRN - Columbus ~ De geschiedenis van Don Cristóbal Colón Admiraal ter Zee en zijn vier reizen om de west naar Indië naverteld naar bronnen uit zijn tijd
30433: LANDWEHR, J. - De Nederlander uit en thuis ~ Spiegel van het dagelijks leven uit bijzondere zeventiende-eeuwse boeken.
50162: LANG, M. - Olddeutscher Minnesang
91633: LANGEN, GERDA - Kasper geht auf Reisen
91959: LARSON, GARY - Prehistory of the Far Side. A 10th Anniversary Exhibit
30563: LAUNAY, J. DE & SCHUTTER, J. DE - Arromanches 44. The Normandy Invasion
70275: LAUX, HANS E. - Wilde bessen en vruchten ~ 170 soorten in kleur
70463: LAWRENCE, LOUIS ~ TEKSTKEUZE CEES BUDDINGH - De seizoenen
81419: LEENES, JELLE EN BERT NIENHUIS - Einde weg
30523: LEEUW, GERARDUS VAN DER - In memoriam (2 blz), in Groninger Studenten Almanak 1951 Vindicat atcque Polit / verder allerlei gegevens over de Rijksuniversiteit Groningen
81806: LEEUW , RENÉ DE - Fokker Verkeersvliegtuigen / Van de F.I uit 1918 tot en met de Fokker 100 van nu
50681: LEEUW, R. DE E.A. - Meesters van de Romantiek / Nederlandse kunstenaars 1800-1850 [ catalogus ]
50555: LEEUW, RONALD DE E.A.(RED.) - De Haagse school ~ Hollandse meesters van de 19de eeuw
61498: LEEUWEN, W.L.M.E. VAN, J. A. GORIS (MARNIX GIJSEN) - Bijna voorjaar
91485: LEEUWRIK, NEL - Kantklosplezier ~ Een keur van 50 kantklospatronen [ kantklossen ]
50164: LEFEVRE, P.F. - De Collegiale kerk van Sint-Michiel en Sinte Goedelle te Brussel
81392: LEIJENAAR, ERIC - Het natte hart van Nederland ~ De geschiedenis van de Zuiderzee
80898: LEITCH, MICHAEL - The Romance of Sail
50571: LENG, FONG - Fong- Leng
81004: LENNART, CLARE & WIM K. STEFFEN - Utrecht
30721: LENNEP, JACOB VAN - De voornaamste geschiedenissen van Noord-Nederland, aan zijne kinderen verhaald [ d.i. het huidige Nederland dus exclusief Belgie ] / Goedkoope uitgaaf
61513: LENNEP, JACOB VAN - Elizabeth Musch [ Romantische Werken ]
50618: LENZ, SIEGFRIED - La femme de plus de trente ans. Un album de photos avec des textes de: H. de Balzac, Erica Jong, Franz Kafka, Henri Miller, Stefan Tomek, Brigitte Schwaigar
70094: LEUSTHER, ALFRED - The wonderful world of nature ~ reptiles
30738: LEVI, PETER - Atlas van het oude Griekenland
30694: LEVI, PETER - Atlas van het oude Griekenland
60128: LEVY, TSAFRIRA - Stilte zoekt zwijger
70095: LEWONTIN, R. C. - Menselijke verscheidenheid ~spel van erfelijkheid, milieu en toeval
30744: LIAGRE BÖHL, F. M. TH. - Het Gilgamesj-epos / Nationaal heldendicht van Babylonië
80708: LIBERO, CHIARA - Londen
50829: LIEBERMANN, MAX - Max Liebermann en Holland
55079: LINOTYPE - Die Zeilen-Setz-, Giess- und AblegeMaschine Linotype
90962: LIST, GERRY VAN DER - Opgeruimd staat netjes ~ Burgerlijke beschouwingen
101232: LJESKOV, SALTYKOV, TSJECHOV, PLATONOV - Een Rus ontmoet een Duitser [ Russische Miniaturen ]
61518: LODEWICK, H.J.M.F. E.A. - Ik probeer mijn pen… ~ Atlas van de Nederlandse letterkunde
50487: LODGE, JACK - Hollywood de jaren 30
81210: LOHMAN, TON & ROB DE LA RIVE BOX - Oldtimer catalogus 1997 in kleur
91647: LONG, JEFFREY EN PAUL PERRY - Bijna dood ervaringen ~ Wetenschappelijke analyse van ervaringsverhalen
80780: LOOSJES, A. - Sprokkelingen in Nederland ~ Reeks B Stadsgezichten en woonhuizen [o.a. Hoorn, Medemblik, Alkmaar, Purmerend, Edam, Monnikendam, Naarden, Muiden, Weesp, Haarlem, Amsterdam, Z-Holland, Zeeland, N-Brabant, Limburg en overig NL]
80260: LOOSJES, A. - s Gravenhage in Beeld
80255: LOOSJES, A. - Limburg in Beeld * * (Landelijk Nederland in Beeld) o.a. kastelen van Arcen, Rivieren, Schaloen, Baarloo, kast. Bethlemhem, Cortenbach, Geulgezichten, Halen, Houthem, Maastricht, Voerendaal, Wittem.
80796: LOPEZ CARDOZO, R. + R. SPRUIT (INL.EN TEKSTVERANTW.) - Hofjes in Nederland
30739: LORIE, PETER - Volksgeloof ~ Boek van magische kennis
81750: LOUWES, H.D. (INL.) E.A. - Gedenkboek der Groninger Maatschappij van Landbouw 1837 - 1937
81751: LOUWES, H.D. (INL.) E.A. - Gedenkboek der Groninger Maatschappij van Landbouw 1837 - 1937
50169: LUDWIG, EMIL - Geschichte eines Menschen
80266: LUGARD, G.J. (RED) - Jaarboek Overijssel 1953: Jaarboek voor cultuur en historie
41201: LUKKEN,GERARD / LOUIS VAN TONGEREN & CHARLES CASPERS - Per visibilia ad invisibilia. Anthropological, Theological, and Semiotic Studies on the Liturgy and the Sacraments
40982: LUTHER, MAARTEN, H. RIEDLINGER (INL.) - Het Magnificat in de volkstaal overgezet en toegelicht
50172: LUTZELER, HEINRICH - Vom Sinn der Bauformen ~ Der Weg der abendlandischen Architektur
30754: EX ORIENTE LUX - Jaarbericht No 10 van het Vooraziatisch-Egyptisch Gezelschap Ex Oriente Lux [ Egypte, Jeruzalem, Hethieten, Hammurabi, Babylon e.a. ]
30723: MAANDAG, BEN EN TONNY VAN DER MEE - De 'asocialen' ~ Heropvoeding in Drentse kampen [ van bewoners Rotterdam ]
41137: MAAS, WILHELM - Arabisme, islam en christendom / Conflicten en overeenkomsten
30470: MACCIOCCHI, MARIA ANTOINETTA - Dierbare Eleonora ~ Een gepassioneerd vrouwenleven in het Napels van de achttiende eeuw
100774: MACGILLAVRY, ANNEMIE - Je kunt niet altijd huilen ~ Een Nederlands gezin in de laatste periode van Nederlands-Oostindië
41202: MACHIAVELLI, NICCOLO / W.K. MARRIOTT - The Prince
80267: MACKINNON, K. - Indonesie ~ natuur en natuurbehoud
50515: MADDOX, CONROY - Salvador Dalí. 1904-1989 ~ Excentriek en geniaal
91295: MADVIG, J.N. - Latijnsche Vormleer volgens de Spraakleer van Madvig
40233: MAK, J.J. - Middeleeuwse kerstvoorstellingen
90959: MALRAUX, ANDRE - Antimemoires
91925: MALSEN, WILLEM VAN - De vreselijke avonturen van de onverschrokken en ongetrouwde kapitein Player te land en ter zee
40713: MANENSCHIJN, DR. G. - Eigenbelang en christelijke ethiek ~ Rechtvaardigheid in een door belangen bepaalde samenleving
81683: MANNING, A.F. EN P.W. KLEIN (REDACTEURS EN EINDREDACTIE JAC G. CONSTANT) - Nederland rond 1900 (Reader's Digest)
81504: MANNING, A.F. & M. DE VROEDE, JAN VAN DE KAM (FOTO'S) - Spectrum atlas van historische plaatsen in de lage landen
50760: MANS, VEERLE E.A - Margareta de Heer (circa 1600-1665) ~ De Friese kunstenares van de zeventiende eeuw
70173: MARA, W.P. - Amfibieen ~ Zien en kennen
81243: MARIS A.G., MAX DENDERMONDE, H.A.M.C .DIBBITS - De dijken [ dijkbouw ]
91859: MARLETTA-HART, SUSAN - Leven met hooggevoeligheid. Van opgave naar gave
55255: MARROW, JAMES A.O. - The Golden Age of Dutch Manuscript Painting / Catharijneconvent / Pierpont Morgan Library
70371: MARSH, JANET - Janet Marsh's Nature Diary
81361: MARSHALL, JOHN (VERTAALD EN BEWERKT DOOR HANS W. HANENBERGH) - Het groot Guinness treinen boek ~ Records, feiten, cijfers
61533: MARSMAN, H. (OVER): LODEWIJK VAN DEIJSSEL, JAN ENGELMAN, HENDRIK & THEUN DE VRIES E.V.A. - In memoriam H. Marsman / Herdenkingsuitgave van Criterium
30130: MARSMAN, R. - Haar werk ging door ~ prinses Juliana in Noord-Amerika
81480: MARTENS, ROB & LIEUWE WESTRA - Binnenvaart onder stoom ....met de beste groeten van....
80972: MARTIN , COLIN & GEOFFREY PARKER - The Spanish Armada
30297: MARTIN, PAUL - European Military Uniforms ~ A Short History
81337: MASON, MICHAEL, GREENHILL, BASIL & CRAIG, ROBIN - The British Seafarer
100794: MASON, DANIEL - Een ver land
91446: MASTENBROEK, W.F.G - Onderhandelen
30131: MATHE, JEAN - Leonardo's Inventions
70283: MAURER, A. & H. DE VRIES - Milieu & economie
91861: MAXWELL, JOHN C. - Ontwikkel de Leider in Jezelf. Maak je leven van blijvende invloed
30641: MAYER, S. L. - De Russische Oorlogsmachine 1917-1945
50724: MCINTYRE, PETER - Kakahi ~ New Zealand
40986: MEESTER, FRANK - Filosofie van de ijdelheid
61547: MEIJ, HENK VAN DER - Wij houden van elkaar
50833: MEIJER, PETER - Original Art Collection 3 Peter Meijer. Jublileum uitgave 25 jaar beeldend kunstenaar
50775: REMBRANDT HARMENSZOON VAN RIJN / BERT W. MEIJER - Rondom Rembrandt en Titiaan / Artistieke relaties tussen Amsterdam en Venetië in prent en tekening
41289: MEIJER, DAPHNE - Levi in de Lage Landen. 350 jaar joodse schrijvers in de literatuur
41273: MEIJER, JAAP - Erfenis der emancipatie. Het Nederlandse Jodendom in de eerste helft van de 19e eeuw
101139: MELVILLE, HERMAN - Moby Dick of De witte walvis
61562: MENDELS, JOSEPHA - Spel is het leven
50421: MENDELSSOHN - BARTHOLDY, FELIX - Duette fur zwei Singstimmen mit Klavierbegleitung
81847: MENSONIDES, S.S. E.A. - Winsums verleden
50706: MENZEL, ADOLPH - Prints and Drawings of Adolph Menzel / A selection from the collections of the museums of West Berlin
60135: MESSEL, SAUL VAN - Vaderland in den vreemde / Joodse balladen uit Groningerland
90992: MEULENBERG, FRANS - Formules voor verlangen
40831: MEVES, CHRISTA - Psychologische kijk op de Bijbel ~ Actualiseren van bijbelse beeldspraak en symboliek
81860: MIDDENDORP, FOKKE - Het land van Stellingwerf Toen en nu in woord en beeld
30147: MILES, ROSALIND - Stiefdochters van de tijd. De vrouw als paria van de geschiedenis
91862: MILLER, JEAN KEARNS - Women from Another Planet? Our Lives in the Universe of Autism [ ASD ]
91182: MILLER, JUDITH AND MARTIN - Period finishes and effects
101178: MILNE, A.A. - Winnie-de-Poeh ~ voor Nederlandse kinderen naverteld door N. van Hichtum
20554: MILTON, JOHN / ALASTAIR FOWLER (ED), MICHAEL PRODGER (INTROD) - Paradise Lost
70361: MINDERHOUT, G. (VOORZ. REDACTIE) - Veenman's agrarische Winkler Prins ~ encyclopedie voor landbouw, tuinbouw en bosbouw, 3 delen eerste deel A-DID, 2e deel, DIE-LYT, 3e deel M-Z, met een geleide van zijne excelentie de minister van landbouw, visserij en voedselvoorziening van Nederland
40676: MIRANDA, F. DE - The Mosque as work of art and as house of prayer
81848: MITCHELL, DAVID - Pireates [ piraten ]
50708: MOHLMANN, ROB - Bidden boven het beeld
81778: MOLEN, S.J. VAN DER - Friesland monumentaal ~ in takomst foar us forline
80921: MOLEN, S.J. VAN DER - Friesland monumentaal ~ in takomst foar us forline
80585: MOLEN, S.J. VAN DER - Friesland vanuit de lucht
50519: MOLEN, S.J. VAN DER & VOGT, PAUL - De klokkestoelen van het Noordererf ~ dokumentatie van een landelijke bouwkunst
50367: MOLEN, S.J. VAN DER - Langs Frieslands oude boerderijen
30374: MOLEN, S. J. VAN DER, PAUL VOGT - Onze volkskunst ~ Eten en drinken, koekplanken, knipprenten, volksgeloof en bijgeloof, klederdrachten, wagens, sjezen en arren, volksprenten, kinderfolklore, wooncultuur, spel en dans, stiepeltekens en geveleinden
81011: MOLEN, S.J. VAN DER - Langs karakteristieke Friese dorpen
81546: MOLLEMA, WIM - Gemeente Leens ~ Een blik in het verleden
81765: MOLLEMA, WIM - Gemeente Leens ~ Een blik in het verleden
81140: MOLLEMA, J.C. (HERZIEN DOOR A.H.J.TH. KONING) - De Nederlandse vlag op de wereldzeeen ~ de vlag in sjouw
81141: MOLLEMA, J.C. (HERZIEN DOOR A.H.J.TH. KONING) - De Nederlandse vlag op de wereldzeeen ~ op gegist bestek
50767: MONDADORI, A. (ED) - Phaidon Book of the Opera / A Survey of 780 operas from 1597
80686: MONDEY, DAVID - Vliegtuigen ~ meer dan 145 kleurenfoto's
50522: MONDRIAAN, PIET [ COOS VERSTEEG ] - Mondriaan ~ een leven in maat en ritme
50741: MONET / POTTS, VANESSA - Monet (NL uitgave)
91090: MONNET, PIERRE - Een boodschap van vrede ~ Ontmoetingen met buitenaardse bezoekers
70297: MOODY, RICHARD - Fossils ~ How to find and identify over 300 genera
61576: MOOR, MARENTE DE - De overtreder
70332: MOORE, PATRICK & NICHOLSON, IAIN - Het heelal [ inhoud zonnestelsel, planetaire landschappen, de zon, eigenschappen sterren en meer ]
20545: MOORE, CHR. R. - Treasury of Best-Loved Poems
20268: MOORHOUSE, GEOFFREY - To the frontier
81821: MOORMAN VAN KAPPEN, O., JAN KORF E.A. - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977. Grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard
30530: MOORMANN,ERIC M. & WILFRIED UITTERHOEVE - Van Alexandros tot Zenobia ~ Thema's uit de klassieke geschiedenis in literatuur, muziek, beelde kunst en theater [ o.a. Alexander de Grote, Brutus, Cesar, Cicero, Horatius ]
91312: MORÉE, W. - De Stoomturbine. Leerboek, hoofdzakelijk ten dienste van scholen voor scheepswerktuigkundigen
91499: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Ueber die Galgenlieder
91498: MORGENSTERN, CHRISTIAN - Horatius Travestitus / Ein Studentenscherz
61579: MORING, MARCEL - In Babylon
61584: MORRIËN, ADRIAAN - Ik heb nu weer de tijd (prive domein nr. 188)
20127: MORRIS, JAN - Pleasures of a tangled life
81615: MORRISON, ROBIN - Auckland City and Sea
91612: MOST, RON & OLGA VAN DER - Poppen in klederdracht [ Marken, Volendam, Hindeloopen, Urk, Staphorst, Bunschoten, Huizen ]
80729: MOUNTFIELD, DAVID - Everyday life in Elizabethan England
20253: MOYNIHAN, DANNY - Boogie-woogie
50455: MOZART (OVER): THOMPSON, WENDY - Mozart ~ Mens en muzikaal genie
61589: MULISCH, HARRY - De aanslag
61590: MULISCH, HARRY - De procedure
61591: MULISCH, HARRY - De ontdekking van de Hemel
30446: MULLER, P.L - Onze Gouden Eeuw ~ De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar bloeitijd ~ Deel I, De opkomst, Deel II, De bloeitijd. Deel III. De laatste jaren
80730: MUNRO, R.W. - Scotland ~ Land of Kin and Clan
30556: MURRAY, CHARLES - Het menselijk genie / Streven naar het ultieme in kunst en wetenschap door de eeuwen heen
50834: MUSCH, EVERT / NIEMEIJER, JAN A. & KRAAIJPOEL, DIEDERIK - De schilder Evert Musch. Een overzicht van zijn werk
81094: NAAR, RONALD - Adembenemende Hoogten
90489: NAARDING, JAN - Daad en droom (Sasland riege no.4)
10890: NATHAN, ROBERT - De witte tijger
40282: NEGEV, A. (ED. REHORK) - Archaologisches Lexikon zur Bibel
91737: O'NEILL, RICHARD - The Collector's Encyclopedia of Metal Toys / A pictorial guide
100807: NESPOLO, MATIAS - Zeven manieren om een kat te doden
90295: NEWNES - Complete Needlecraft
20414: NICOLSON, NIGEL AND J.TRAUTMANN (EDS.) - The letters of Virginia Woolf, Vol. II: 1912-1922 ~ originally publ.as The Question of Things Happening
80846: NIEMEIJER, JAN A. - Wadlopen
81445: NIEMEIJER, JAN A. - Groningen 1940 - 1945
50647: NIEUWENHUIJZEN, MARTIJN VAN EN JAN VAN ADRICHEM (TEKST) - Milan Kunc Paintings Galerie Swart, Amsterdam
50527: NIEUWENHUIJZEN, KEES (SAMENSTELLING) - Zuid-Limburg in 19de-eeuwse foto's
81042: NIEUWENHUIS, GERRIT - Spoorwegen 1982 (Alk serie 771)
91258: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN - Dierenfabels ~ De wereld rond, opnieuw verteld door
80971: LEEUWARDER NIEUWSBLAD (RED) - Friesland ~ Landbouw, industrie, handel en ijverheid / historie, kunst en cultuur / sport en toerisme / architectuur in stad en op land / winkelstand
50799: NIGG, WALTER - Schilders van het eeuwige [ Grunewald, Michelangelo, El Greco, Rembrandt ]
50568: NOCENTINI, ALESSANDRO (VOORWOORD KOOS DE WILT) - Passie voor kunst ~ 31 interviews met prominente kunstliefhebbers door Koos de Wilt
50191: NOOD, MARCO DE - De omslag
40950: MAURICE M.A. & NOORDA S.J. (RED) - De onzekere zekerheid des geloofs ~ Beschouwingen in het spanningsveld van geloven en denken
81019: NOORDHUIS-VAN ‘T LAND, F.A.W. - In Zuurdijk daar stond een school.
81286: NOORDHUIS-VAN ‘T LAND, F.A.W. - In Zuurdijk daar stond een school.
81787: NOOTEBOOM, CEES - Scheepsjournaal / Een boek van verre reizen
30575: NOREL, K. &. L.D. TERLAAK POOT - De tirannie verdrijven
81882: NOUTA, R. - Dijken en zeedijksters [ Kollum Kollumerpomp Wetterskip Fryslan ]
81767: NOUTA, R. - Het Engwierumer Polderhuisje en zijn Bewoners
20137: NUINSEANN,UILLIAM ~ PATRICK PEARSE (VERT) - Triall o dhealbhna
50192: OFFENBACH, JAQUES - Pariser Leben ~ Buffo - Oper in funf Akten
50537: OIRSCHOT, ANTON VAN - Antiek kopen Omnibus [ Antiekstijlen, voorwerpen als kisten, kasten, klokken e.v.a. ]
40293: OLDHAM, J.H. - Het rassenvraagstuk en het christendom
20468: OLIPHANT, MARGARET - The Fugitives
80720: OLVING, P.H. - Vraagbaak Escort / Orion ~ Benzine- en dieselmodellen 1986-1987 ~ Met alle afstellingen

Next 1000 books from Zolderman

3/9