Antiquariaat Berger & De Vries
Pelsterstraat 27-29, 9711KH Groningen, The Netherlands | Tel. +31 (0)50 3188591            Email: info@bergerendevries.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31101-A-36806: - Catalogus der verzameling ,,Jacob Honig Jsz. Jr." in de Zaanlandsche Oudheidkamer te Zaandijk. Eerste en tweede afdeeling.
32487-A-38335: - Rust Roest 16 juni 1989 - Bij het gouden jubile van de redactie.
27875-B-31729: - Magie Van Carre
32372-A-38078: - CWXRM. Comingworldrememberme: certificate of participation.
31124-A-36865: - Coda ; The Jazz Magazine. (Canadian Jazz Magazine) - No. 170-191 (= 1979 / 1983)
32964-A-38835: - Plechtige herdenking van de spoorwegstaking op 17 september 1945
23835-A-40155: - Tijdschrift voor Ufologie. Officieel orgaan van de werkgroep NOBOVO. De nummers 1 tot en met 18
28441-A-32868: - Handelsreizigersvereeniging ,,Mercurius'' Groningen, jaarboek 1930.
33482-A-39766: - La guerre franco-allemand de 1870-71 - Supplement
36125-B-43154: - Het nut van vrome leugens
36163-B-43213: - Wie ben ik als niemand kijkt
16614-A-36747: - Biblia sacra iuxta vulgatam versionem. Adiuvantibus Bonifation Fischer et al. Recensuit et brevi apparatu instruxit Robertus Weber. Editio altera emendata. 2 vols. Vol.1: Genesis-Psalmi. Vol.2: Proverbia-Apocalypsis. Appendix.
31119-A-36863: - Jazz Journal - Jaargang 1954 - Volume 7, no. 1-12
29401-A-33564: - De Kleine Koerier. Weekblad van "De Koerier". - 7e jaargang
28946-A-33149: - Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf / Wilton's Engineering & Slipway Co.
28947-A-33150: - Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Jan Toorop
15961-GB70: - De crisis courant gemeente 's-Gravenhage
24801-A-40936: - Koninklijke PTT Nederland - Agenda 1991
29715-B-33946: - Franz Radziwill
24399-A-41894: - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; Twintigste deel; Vervattende eenen aanvang der Beschryving van Stad en Lande; Een en twintigste deels eerste stuk; Vervattende het vervolg der Beschryving van Stad en Lande; Een en twintigste deel tweede stuk; Vervattende het vervolg der Beschryving van Stad en Lande (drie delen).
29706-B-34014: - Andy Warhol
35738-B-42853: - Japanese Arts and the Tea Ceremony
30334-B-35612: - Liefde, leven en devotie
30335-B-35613: -
30310-B-35359: - Dada Culture
17211-GB75: - American Fabrics Number Five
30202-B-35175: - Anakondas
30186-B-35150: - From Athens To Jerusalem
30128-B-35071: - Signac 1863 - 1935
30130-B-35074: - Kinder sehen dich an
30060-B-34070: - Ripper
30023-A-35712: - Jonge Poerink & Co. Daraadvlecht- en Weverij Fabriek van Industriezeven en Transportbanden. Borne (Holland).
30033-A-35729: - Portland Kalksteen
30017-A-35706: - 100 Jahre A. Beeck Maschinenfabrik: 1851 - 1951 ; Oldenburg (Oldb), am 30 Juni
30020-A-35709: - Heinrich Hirdes G.M.B.H. seit 1912. Wasserbau - Tiefbau - Dükerverlegungen - Kies- und Sandbaggereien - Schiffahrt - Schiffswerft
30016-A-35705: - TBE 1952-1962. Europäische Ziegel- und Dachziegelverband. European Federation of Brick and Tile Manufacturers. Federation Europeenne des Fabricants de Tuiles et de Briques. Federazione Europea degli Industriali dei Laterizi 1952-1962.
30006-A-35694: - Vogel-Käfige Liste no. 130*. Wilhelm Compart, Draht- und Metallwaren-Fabrik Berlin-Weissensee. Illustrierte Preisliste über Vogelkäfige.
30007-A-35695: - Letterproef van het dagblad De Telegraaf. Januari 1934. Lettersoorten 1938.
30004-A-35692: - A.D.N. van Gendt. Architect - Amsterdam. Bankgebouwen, winkel- en kantoorgebouwen, hotels, restaurants, woonhuizen, villa's, utiliteitsgebouwen
30005-A-35693: - A. Jacot architect Amsterdam. Villa's, woonhuizen, winkelgebouwen, kantoren, hotels, tentoonstellingen.
29995-A-35682: - Doodendansen en de daarmede in verband staande literatuur, enz. (Legaat Reichelt.)
30000-A-35688: - Herbarum Imagines vivae. Der kreuter Lebliche Contrafaytung.
30003-A-35691: - G. van Arkel architect Amsterdam. Uitgevoerde gebouwen projecten enz.
29987-A-35673: - De Tramwegen op Java. Gedenkboek samengesteld t.g.v.h. Vijf en twintig-jarig bestaan der Samarang-Joana Stroomtram-Maatschappij.
29986-A-35671: - Catalogus der bibliotheek 1928, van de Vereeniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland.
29983-A-35668: - 'English Electric' Diesel-Electric Traction Equipment
29972-A-35657: - Amsterdamsch (Suasso) Stedelijk Museum I. Moderne Hollandsche Meesters
29957-A-35635: - Stigler 1871-1921
29958-A-35636: - F. Ringhoffer Smichov
29959-A-35637: - A.D.N. van Gendt. Architect - Amsterdam. Bankgebouwen, winkel- en kantoorgebouwen, hotels, restaurants, woonhuizen, villa's, utiliteitsgebouwen.
29960-A-35639: - L'ansietat de les influencies: Tapies vist per Llena
29930-A-35574: - anuel d'agriculture pour le laboureur, pour le propriétaire, et pour le gouvernement contenant les vrais et seuls moyens de faire prospérer l'agriculture, tant en France que dans tous les autres Etats où l'on cultive
29937-A-35581: - l'Anti-financier ou relevé de quelques-unes des malversations dont se rendent journellement coupables les fermiersgénéraux...etc.
29942-A-35587: - De Eerste Godert Walter Jubileumdoos
29950-A-35607: - Identity and Alterity - Figures of the Body 1895-1995
29889-A-35207: - Souvenir 's Hertogenbosch
29890-A-35208: - Old sherry. The story of the first hundred years of Gonzalez, Byass & Co. Ltd. 1835-1935
29884-A-35202: - Werkers aan de Waterweg. Reeks 1.
29888-A-35206: - Mijn leven. Auto-biographie van Rosier Faassen.
24833-A-41855: - "Corecla" - Warenkennis voor den kleermaker. 7 lessen
34027-A-40491: - De paauw en de raaf. Maandschrift voor den zoogenaamden gemeenen man. No 1-12.
19097-A-37907: - Catalogue 2: A collection of fine & rare books
31890-A-37583: - Gerrit Terpstra 22 maaie - 29 juny 1992. "it Miel". 13 Skilderwerken. (gesigneerd)
27699-A-32025: - Drentsche Volksalmanak - 6 banden - 1839/1850
30963-A-363508: - Kaart van Ameland
30969-A-36515: - Coba de Groot Cahier 6. Het eilandgevoel van Klasiena Soepboer.
30974-A-36520: - Munt-, maat- en gewigtboek. Alphabetische vraagbaak betreffende de geldspeciën, maten en gewigten, effecten, actiën, wisselwezen en koersen, banken, handels-inrigtingen en usantiën van alle landen en plaatsen
19333-A-38525: - Marcel van Eeden - Tekeningen Zeichnungen Drawings Dibujos 1993-2003
32414-A-38189: - Passionspiele Oberammergau 1930. Bilder vom Spiel und von Spielern
35916-B-42973: - Chapters into Verse
30849-A-36470: - De fabriek. September 1980-januari 1982
30748-B-36187: - The Dictionary of Blue and White Printed Pottery, 1780-1880
34876-A-41644: - Gelegenheidsgedichten voorgedragen op dinsdag 18 december 1945. De Blauwe Schuit en Rei van Amsterdamsche Maagden, twee gelegenheidsgedichten voorgedragen op de feestavond ter viering van het eerste lustrum van F.G. Kroonders Uitgeverij
22939-A-39189: - Gruffudd ap Cynan - A Collaborative Biography
32445-A-38167: - Convoluut van artikelen, placaten en resoluties mbt Theo de Cock (zie beschrijving voor alle ingesloten titels)
35378-A-42451: - Catalogus van de gravures van Albrecht Dürer in de collectie van A.J. Domela Nieuwenhuis
24632-A-41897: - Codex, pharmacopée française rédigée par ordre du gouvernement, par une commission composée de mm. les professeurs de la faculté de médecine, et de l'école spéciale de pharmacie de Paris (ORIG ED.)
31695-A-37414: - Sexy West. Erotisch weekblad. - 142 delen
30471-A-35913: - Ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum der Gazelle-Rijwielfabriek. 1892-1927.
32442-A-38170: - The Hunter Arms Company. The L.C. Smith Guns
24826-A-41839: - Jaarboekje der Adelborsten - 47ste Jaargang 1918
32187-A-37889: - Mostra Africana de Arte Contemporanea (catalogue)
31899-A-37611: - Het Ned: Indische huis oud & nieuw - No 1 & 2 jan/juli 1913
29436-A-33645: - Naamlijst van Nederduitsche boeken, als mede van Fransche en Latijnsche werken, oratien, dissertatien, konstprenten, pourtraitten, landkaarten, enz. geduurende het jaar 1810 in ons vaderland uitgekomen.
26218-A-30146: - Levensbeschrijving van Rembrandt van Rijn, beknopt en zakelijk naar de beste oorkonden verwerkt. Versierd met een gelithografeerde afbeelding van het standbeeld op de botermarkt te Amsterdam. Gevolgd door een kortr en zakelijke beschrijving van het gieten des standbeelds.
31318-A-37006: - Ingo Maurer 96/97 Floor lamps/table lamps (catalogue)
27752-A-32143: - Album der Thee-Kultuur op Java
19339-A-38548: - Maurice Mentjens - Ontwerper van de verbeelding
26111-A-40865: - Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagen, glazen, uithangborden en andere taferelen. Derde uitgave in twee delen (compleet).
34424-A-41248: - Nederlandse Defensie Doctrine
35031-A-41985: - De Houten Pomp, 3e jaargang oct'24 - sep'25 (compleet)
33404-A-39242: - Tendenze confrontate: figurazione oggettuale: arte visuale dal 22-1 al 18-2-1966, Galleria d'arte Il Centro
34244-A-40817: - Portfolio Creative Time Inc. New York
34234-A-40795: - Caramba Tekst - Kunst - Show - foto - Radio - Film - Reclame - Muziek. Tijdschrift - Jaargang 1977 & 1978
30855-A-36476: - De onafhankelijken exposeert 4-28 maart 1960
33490-A-39852: - Spot On 01 - 6 volumes (complete)
35748-B-42753: - New and Selected Poems 2006
33673-A-39972: - Meesterwerken van Henegouwse edelsmede. Aat-Bergen-Doornik. XVIIde & XVIIIde eeuw.
19100-A-37903: - Haupt-Katalog der Knöfler'schen Farbenholzschnitte
31715-A-37436: - Les peches sportives. Etude et vulgarisation des meilleurs procedes de peche au lancer.
36184-A-43326: - Index to Science Fiction Anthologies and collections 1977-1983 - Volume 1 & 2
25838-A-40824: - De Porceleyne Fles - Prijscatalogus
31687-A-37355: - Kiezen = Delen
29441-A-33659: - Letterproef N.V. drukkerij en uitgeverij Korthuis
18362-A-38385: - Het N.V.-Huis ; 10 photoi's van het gebouwen-complex, aangekocht tot stichting van het N.V.-Huis.
26985-GB_23: - Dioskorides / Dioscorides (numbered double suite)
34239-A-40813: - Rajne Dangova. Einige momente von Ruhe.
30870-A-36501: - Album. Uit de dierenwereld. 1e druk.
26225-A-40981: - Rembrandt - Kleine Nationaal Socialistische Bibliotheek no. 4
31572-A-37268: - POSE; polysemisch tijdschrift 6. Beauty/schoonheid/bellezza/Schonheit/beaute.
34598-A-41553: - 10e Biennale de Paris
33782-B-39960: -
23263-A-40092: - Laren - The Saxon Village in Holland near Amsterdam
24835-A-41836: - In Memoriam - Seventh Edition [poems for the deceased]
36179-A-43308: - Jan Klaassen. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale - 9 nummers
31731-A-37523: - Merian Topographia Germaniae. Mainz - Trier - Koln - 1675
31734-A-37533: - der Antichrist. Faksimile der ersten typographischen Ausgabe. Inkunabel der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main, Inc. fol. 116.
32999-A-39018: - Hans van der Grinten - Liber Amicorum
31737-A-37544: - Yuan Lee Mine Solo Exhibition. Chinese Painting & Watercolor
31900-A-37612: - Het Ned: Indische huis oud & nieuw - No 4 juli 1914
32976-A-38931: - Poezie en wetenschap/poesie et science/poetry and science
26960-A-41455: - Down Beat - Jazz magazine - Jaargang 1963
26185-GB_30: - Die Wenzelsbibel. Acht Dokumentationsmappen zum Faksimile. Bd. 1-8.
29486-A-36346: - Norge I Billeder. Indeholdende 51 prospekter fra landets fleste touristruter.
31768-B-37341: - Walther Rathenau
30822-A-36439: - Charming Hebei
35822-B-42748: - Doodsbeleving En Levenshouding
26128-A-41897: - Keuren op de visscheryen der stadt Leyden [Leiden] Soo in de Vroonen als elders.
32778-A-38408: - Hundert Jahre Segeln. Beken of Cowes.
32554-A-38571: - Nederlands Zilver 1815-1960
30836-A-36455: - N.V. Fabriek en handelsbureau ,,Nederland". Prijscourant 1. Lichtmasten - wandarmen - armaturen - verkeerszuilen - overspanningen.
27711-A-32043: - Spelend leren. Standaard catalogus kleuterunie.
32764-A-38427: - Arti letterboek 5
29867-A-35176: - De Anti Poliep - Jaargang 1 & 2
15968-A-36227: - Zuid-Holland: tweemaandelijks orgaan van de Historische Vereniging voor Zuid-Holland onder de zinspreuk "Vigilate Deo Confidentes" Alles dat verscheen (jrg. 1 (1955) t/m jrg. 14 (1968)): Ontbrekend 1e jaarg. no. 1; 2e jaarg. no 1 & 2; 3e jrg. no 1; 5e jaarg. no 2; 14e jrg. no. 4 (?).
34538-B-41042: - Grote natuurkundige theorieën
36053-A-43206: - Het Oog in 't Zeil. 9 jaargangen compleet. In totaal alle 47 tijdschriften (incl. dubbelnummers)
29447-A-33665: - De inkomstenbelasting. Beschouwd door een grondeigenaar.
19652-A-38537: - Van Christen tot Anarchist - Gedenkschriften van F. Domela Nieuwenhuis
28870-A-32993: - Oud nieuws. Tijdschrift voor vrij geestelijk leven. Eerste jaargang, 1950. Nr. 1-12 (compleet).
35712-B-42849: - American Theocracy
35739-B-42744: -
30857-A-36478: - De onafhankelijken exposeert 15 februari tot 10 maart 1958.
31000-A-36573: - Laszlo Moholy-Nagy. Malerei Fotografie Film.
31292-A-36950: - Conference No 46
24666-A-41739: - Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, Mitsgaders van het Land van Drent (...) Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd, Door H.V.R. [Hugo van Rijn]
29448-A-33666: - De inkomstenbelasting en het patent, getoetst aan de eischen der billijkheid.
27018-A-31027: - Paroissien Romain, contenant les offices de tous les dimanches et des principales fêtes de l'année. Le commun des saints. le Chemin de la Croix, une Messe de Communion, etc.
30856-A-36477: - De onafhankelijken. Expositie van werken onzer leden van 29 maart - 22 april 1963.
23441-A-40052: - Nationale Tentoonstelling van het Boek. Juni-Augustus-1910. In het GemeenteMuseum te Amsterdam. Ter gelegenheid van het Int. Uitgevers Congres. 7e Zitting - Retrospectieve Afdeeling. Proeve van een lijst van in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden
34515-B-41053: - Bijbel grote huis- wit-korenaar
30530-A-36055: - Monuments funeraires (Album depose)
32510-A-38297: - De afsluiting en gedeeltelyke droogmaking van de Zuiderzee - Eerste en tweede serie - 10 albums in 2 linnen banden
27293-B-31583: - Sauer Kids - Anyone in particular
31335-A-37063: - Dessins - Eisenstein - Drawings
27788-B-31762: - Art & Stars & Cars
19340-A-38547: - Koloniën van weldadigheid - Een bewoningsgeschiedenis in kaart
27001-A-31008: - Steiff - Knopf im Ohr. Hauptkatalog D 57 / 58.
31692-A-37377: - Esposizione dantesca in Firenze. Maggio MDCCCLXV. Cataloghi: I. Codici e documenti. II. Edizioni. III. Oggetti d'Arte.
30481-A-35900: - Keramik in der Weimarer Republik 1919-1933
25689-GB_97: - Akorda. Residence of the president of the repblic of Kazakhstan
27611-A-31743: - Hans Holbein, le jeune. l'Oeuvre du maitre.
26704-A-41307: - Schriftmuster der DTL FLeischmann
32466-A-38284: - The Game of Manners: Japanese Art in 1990 - Volume 1 & 2
32755-A-38353: - Persbericht Goebel Porzellanfabriek / M.I. Hummel Figuren tentoonstelling
27739-A-32122: - alte mess- und Währungssysteme aus dem deutschen Sprachgebiet.
27696-A-32021: - Nieuwe Drentsche Volksalmanak - Jaargang 11 t/m 15 in 1 band
35275-B-42206: - Nebula Awards Showcase 2015
30381-A-35761: - Kronyck Ende Historie, Van het Edele ende Machtige Geslachte van den Huyse van Egmondt.
30917-B-GB_20: - ATLAS DORDRECHT
34060-A-40716: - Fuhrer durch Letland
34073-A-40684: - Der Soldat in Holland. Ausstellung der besten Arbeiten des Bild- und Fotowettbewerbes der deutschen Wehrmacht in den Niederlanden.
35980-B-42960: - Bijbel zak- zwart-korenaar
24755-A-41791: - Souvenir Album New-York
24769-A-40945: - Ando Agenda - "Zie '03"
30837-A-36456: - Tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, tekeningen en grafiek van Ronald Terpstra. Catalogus. Gesigneerd.
35648-A-42913: - De Waterkampioen - Jaargang 6. Orgaan van de Afdeeling Watertoerisme van den A.N.W.B. Toeristenbond
18339-A-37568: - Alessandro Verdi
11827-A-33114: - Gedenkboek Opening Waalbrug Nijmegen 1936. Noord en Zuid verbonden
35878-A-43016: - Archipelago. the First Book of the Devil is Dead Trilogy
32493-A-38342: - Dokumentation Dezember Berlin 1980
30432-A-35820: - Berlin Wood-working Machinery: Illustrated Catalogue Number Fifteen. Showing Berlin Sanders, Sizers, Planers and Matchers, Moulders, Surfacers, Band Resaws, Pony Band-mills, Edgers, Rip-saws, Cut-off Saws, Glue-joiners, Shapers, Knife-grinders, and Other Tools.
36073-A-43242: - Der Lorscher Ring. Eine kunstarchaeologische studie als beitrag zur entwickelungsgeschichte der goldschmiedekunst im mittelalter. (first edition)
34195-A-40749: - Maastricht - Ansichtkaarten
34196-A-40748: - Amersfoort - Album met 10 nieuwe opnamen
34197-A-40746: - Convoluut wet 57 stad Groningen instructies 1850-1880
30522-A-36047: - Nederlandse Industriele Gids 1948
25824-A-36492: - Poetry International Rotterdam. Een keuze uit het werk van de deelnemende dichters + vertalingen.
25823-A-36491: - Poetry International Rotterdam. Een keuze uit het werk van de deelnemende dichters + vertalingen.
31329-A-37038: - Verklaring van het kaartspel van de beroemde waarzegster Mlle. Lenormand to Parys
28371-A-32412: - Emil Schumacher Malerei/Painting 1936-1991 (signed)
32219-A-37972: - Littera eget scheda: De letter wil papier - Offset
32215-A-37954: - Letraset Lettergrafica catalogus 1979
30509-A-36034: - F. Moritz Müller 1878 1953
30872-A-36503: - Vermiste personen 1940 - 1945. Bijvoegsel tot de Nederlandse Staatscourant van Donderdag 1 September 1949, no. 170 t/m Vrijdag 14 December 1962, nr. 244
28193-A-32316: - Beknopt cronikje van Groningen en de ommelanden enz. Tzedert hare eerste geheugenisse tot op den Jare MDCCXXVI.
30811-A-36309: - Institucion de la Propagacion de Lafe y de la Civilizacion entre los Infieles de la America Meridional
30810-A-36329: - 50 jahre bay keramik 1933-1983
28381-A-32429: - Daile: tapyba, skulptura, grafika, taikomoji daile / redakcion komisija: J. Adomonis [et al.]
29176-A-33397: - Geslachtsregister der familie Kijmmell. Gedrukt voor rekening van de erven van wijlen den heer Coenraad Wolter Ellents Kijmmel LZ., burgemeester van en te Smilde.
29222-A-33478: - SUL CONCETTO DI SERIE: SECONDO SIMPOSIUM DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI D'ARTE COSTRUTTIVA VARESE 21/31 agosto (On the Concept of Series: 2nd Symposium of the International Center for the Study of Constructivist Art Varese)
29219-A-33469: - Publieke verkoping wegens fusie van Dijkstra's Drukkerij N.V. en Boekdrukkerij v/h gebr. Hoitsema. Woensdag 20 maart 1957 en donderdag 21 maart 1957 in ,,Het Tehuis".
30862-A-36483: - Der Moskau-Kanal. Kurze Beschreibung
29451-A-33669: - Advies van de pensioencommissie voor particuliere werknemers.
32141-B-37826: - 3-D Hollywood/Book and 3-D Glasses
32465-A-38290: - Chieo Senzaki - Installationen (signed letter)
30490-A-35927: - La pendule Francaise - Premiere partie, des origines au Louis XV
29454-A-33672: - De belangen van groothandel en nijverheid. Getoetst aan het tractaat met België en de herziening van het tarief van in- en uitvoer. Door een Amsterdammer.
29574-B-33676: - Naar De Vatbaarheid Der Jeugd
27655-A-31942: - Lucie Attwell's annual
35180-A-42143: - 2001 A Space Odyssey (cinema program)
24730-A-39887: - Album der deelgenoten van de vereeniging van oud-studenten bij de inwijding van het nieuwe academie-gebouw te Groningen.
31224-B-36778: - 1930s commercial art
26061-GB_36: - International Bridge of Trade / Internationale Handelsbrücke Jahrgang 1924-1925
16853-A-38373: [A.L. VAN GENDT CATALOGI 1949] - Catalogue I. A catalogue of interesting old books. Including a collection of incunabula, woodcutbooks, manuscripts, calligraphy & a special selection of Tory items; Catalogue II, Old & Modern fine Printing 1469-1950 (1950); Catalogue III, Of old books (1951); A miscellany of old books (...) Catalogue V. 4 volumes in 1
35879-A-43026: - Uittreksels uit het dagboek van Arent toe Boecop, volgens een H.S. van de XVIIde eeuw.
34277-A-41670: - Cross Roads - Travelling through the Middle Ages Ad 300-1000
30802-A-36324: - 400 jarig bestaan van Sneek als vrije koopstad. Officieel programma der feestelijke herdenking.
33727-A-39915: - Sothebys The Frits Philips Collection Eindhoven, The Netherlands 4 & 5 december 2006
34065-A-40699: - Hendrik Meijer (geboren Amsterdam 1737, overleden Londen 1793)
30797-A-36321: - Dairy Industries Catalog - Supplies, equipments, reference - 1951 edition
30792-A-36317: - A. Huiskamp. IJzerwaren Apeldoorn. Afbeeldingenboek van bouwartikelen en gereedschappen.
30941-B-36330: -
23930-A-40134: - Internationaal Verzekeringswoordenboek. Internationales Versicherungslexikon = International insurance dictionary = Internationaal verzekeringswoordenboek = Lexique international d'assurance = Lessico internazionale delle assicurazioni = Diccionario internacional de seguros = Le?xico internacional de seguros = Internationalt forsikringsleksikon = Internationellt fo?rsa?kringslexikon = Internasjonalt forsikringsleksikon = Kansainva?linen vakuutussanakirja: english, deutsch, nederlands, franc?ais, italiano, espan?ol, portugue?s, dansk, svenska, norsk, suomalainen
32243-A-38040: - Coevorder familieboek - Deel 1 - 4
29456-A-33677: - Mededeelingen. Orgaan van het Nederlandsch instituut van doctorandi in de handelswetenschap en van den Amsterdamschen kring van economen (vereeniging van Amsterdamsche doctoren en doctorandi in de handelswetenschappen) - Jaargan I-III
31934-A-37706: - Andenken an Dresden - With 20 original photographs (complete)
31928-A-37681: - Socialisme van onder op! 1e jaargang no. 14 t/m 2e jaargang no. 33
27670-A-31984: - Het Petersburg van Poesjkin/Pushkin's Petersburg
29701-B-33960: - Degas
34386-A-40192: - Bodo Stock - Catalogus Side Step tentoonstelling 'Het geheim van de worstmachine'
31100-A-36805: - Sjoerd de Vires. Museum 't Coopmanshus - Franeker. 1 maart - 1 april 1973.
19770-A-41774: - Boerderijenboek Middelstum-Kantens - Bijdragen tot de plattelandsgeschiedenis met een beschrijving van de boerderijen en hun bewoners
26227-A-40980: - Rembrandt-Hulde te Leiden. Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en teekeningen van Rembrandt en van schilderijen van andere Leidsche Meesters der Zeventiende Eeuw.
26222-A-40983: - Catalogus van eene kleine doch fraaije verzameling voortreffelijke schilderijen, meest door voorname Oude Nederlandsche Meesters, waaronder voorkomt een schilderij van den beroemden Rembrandt behorende aan het Chirurgijns-weduwenfonds te Amsterdam (...) Door Jeronimo de Vries, Albertus Brondgeest, engelbert Michael Engelberts en Cornelis Francois Roos.
31130-A-36870: - Vouwblad Toyota Corolla 1000 / 1200
31131-A-36871: - Vouwblad Toyota Carina & Celica 1600
31132-A-36872: - British Leyland EA Van - Brochure
31133-A-36873: - Toyopet Tiara - Brochure No. 3005
27606-A-31724: - ZERO. Internationale Künstler-Avantgarde der 50er/60er Jahre. 09.04.-09.07.2006. Teil 1.
29377-A-33531: - Hortusbuurt. Verbeteringsplan Gemeente Groningen.
23819-A-39519: - Les naturalistes belges volume 80,3 (Orchid. 12)
23883-A-39537: - Het Turnblad - Jaargang 1
23894-A-39532: - Nederlandse chemische en pharmaceutische producten en hun fabrikanten/Dutch chemicals and pharmaceuticals and their manufacturers.
30864-A-36485: - Hommage aux Dames
30866-A-36497: - Burgerboer of landedelman: Algemeen nuttig en noodzakelijk stad- en landhuishoudkundig woordenboek, voor het daaglijksche leven, bevattende alles wat den burger, boer en land-edelman, den huisvader en der huismoeder volstrekt onontbeerlijk is te weeten etc.
30863-A-36484: - Comment faut-il nourrir bebe? Farine lactee H. Nestle.
33706-A-40001: - Raygun Music + Style. Issue 46, may 1997
33707-A-39999: - Raygun Music + Style. Issue 39, september 1996.
33709-A-40003: - Die Hochdeutschen Schriften aus dem 15ten bis zum 19ten Jahrhundert
26465-A-40959: - Zwischen Schonheit Und Sachlichkeit - Becker, Gursky, Hofer, Ruff, Struth
24149-A-40790: - Handbook to the Cathedrals of England - 4 volumes
23298-A-39540: - 50 Jaar Incasso-Bank 1891-1941
30433-A-35821: - Succes! Maandblad der vooruitstrevenden. 6e jaargang, no. 1-12 (compleet)
30514-A-36039: - Handleiding voor het gebruik der echte nieuwe König-Naaimachine
25044-A-40287: - Stuivers-editie. Lectuur voor de Jeugd. Jaargang 1865. (Deel 1-3 in 1 band)
30853-A-36474: - top form woninginrichting Hulshoff - Interieurcatalogus
20037-A-38489: - Die Räuber im Schwarzwald - Die Ferienfahrt der Amsterdamer Germanisten im Juli 1934
27784-B-31759: - Onroute fietskaart
34322-B-40926: - Bleek vuur
29700-B-34021: - The Painters Of Provence
20467-A-39829: - Plakkaaten, van de provisioneele representanten van het volk van Amsterdam. Uitgegeven door G. Brender á Brandis, Secretaris van voornoemde Representanten.
32001-A-37849: - Dries van Noten. Women Autumn-Winter 2016-17. Marchesa Casati and Gabriele d'Annunzio
33416-A-39419: - Slikarstvo Skulptura 61
24334-A-41737: - Inventaris van het familie-archief van het geslacht van Ewsum berustende in het Rijksarchief in Groningen (overgedrukt uit het jaarverslag van den rijksarchivaris in Groningen over 1896). + Inventaris van het Huis-archief van De Nienoord, gedeponeerd in het Oud-Archief in Groningen, opgemaakt door J.A. Feith.
33396-A-39295: - Fonts for you - 6000 Fonts, 2500 TrueType, 2500 Type 1 & 1000 Geoworks Fonts (with CD-Rom)
34882-A-41657: - Museumjournaal / Kunst & Museumjournaal - 13 jaargangen
16269-A-41906: - Voor Anton Gerits - Ter Gelegenheid van zijn 60ste Verjaardag en zijn 40 -jarig Jubileum als Antiquaar
35947-B-42977: - World Scripture
29794-B-33973: - Fauves de kleur aan de macht
30787-A-36315: - Fuhrmann. 200 Jahre Wollhandel. 1735-1935.
30499-A-36006: - Bulder opnieuw
30786-A-36314: - L'Industria Italiana per i suoi Operai
32226-A-37944: - Van Reekum Papier - Gepacy N.V. Amsterdam
32229-A-37974: - Tob nooit! - Jaargang 5-11 Maandblad "Tob Nooit!". Onder leiding van Dr. Jos. de Kock. Gezondheid - Levensvreugde - Succes
29409-GB_3: - Mon Ouvrage - Jaargang 1929
29408-GB_5: - La mode Illustree
16256-A-36614: INTERNATIONALER KONGRESS KREMS AN DER DONAU 18. BIS 21. SEPTEMBER 1978 - Klosterliche Sachkultur des Spatmittelalters
34913-B-41608: - Hamburg Musik!
22878-A-39182: - Algemene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken on der het beheer van het departement van binnenlandse zaken, vastgesteld den 1sten van Maart 1866
28431-A-32700: - Picasso - Suite Vollard (Spanish edition)
34064-A-40690: - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging 'Het Nederlandsche Zeewezen' - 5e jaargang - No 1-26
27019-A-31028: - Daadzaken betrekkelijk de graanwet, en aantekeningen uit Statistiek en Geschiedenis, graanbouw en graanhandel.
32446-A-38171: - Schönheit des Leibes - 12 Kunstfarbblätter aus dem Leben des Bundes für Leibeszucht
32447-A-38169: - Hilaire Grootaert. Fabrique de couleurs Tronchiennes / Kleurfabriek Drongen.
26709-A-41305: - Letterproef. Machinale letterzetterij W. Groot
34108-A-40645: - Hamer. Maandblad. - 44 nummers in 3 banden. Vrijwel complete set
35182-A-42145: - Caza
30842-A-36462: - Prijscourant van teekenmaterialen N.V. Arnhemsche Handelsmaatschappij.
19853-A-39849: - Correspondentenblad No. 183, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der maatschappij - levensverzekering-maatschappij, opgericht in 1863 door het N.O.G.
36354-B-43459: - Wil
31075-A-36717: - Die Rote Zora
29606-A-38296: - Crohinga Well. The Psychedelic Magazine. - No. 10, 11, 12, 14, 15 & 16 (6 vol.)
30434-A-35822: - Maple & Co. Ltd - Trade Catalogue. Illustrations of furniture: board room, office and library
26070-A-40840: - Zeta, the all-colour photo fantasy - Volume 1, no 10
35401-A-42545: - Jazz Journal. January 1957 (Vol 10, No.1) up to an incl December 1957 (Vol. 10, No. 12). COMPLETE YEAR
35402-A-42546: - Ford. Service - Informaties. Personenwagen, Truck, Tractor.
31312-A-36995: - Album voor de bouwvakken
31118-A-36862: - Commissariaat Noodvoorziening District Rotterdam,10 mei-21 juli 1945
31316-A-37002: - Ingo Maurer 96/97 Hanging lamps/ceiling lamps/wall lamps (catalogue)
35752-B-42832: - An Anthology of Breton Literature
31137-A-36891: - Volks-Meetkunde of onderwijs tot nuttig gebruik met platen
32785-A-38630: - Murals in Orgosolo. All-round Guide-book Regarding Wall Paintings
33845-B-39902: - Hundertwasser Architectuur
29363-A-33509: - Lenijto + Lenijto II + Programma Herdenkingsweek Leeuwarden 1435 1935
30765-A-36278: - Adressbuch der Antiquare Deutschlands und des gesamten Auslandes. Mit selbstbiographischen Beiträgen bedeutender Antiquare
30377-A-35755: - Tacuinum Sanitatis. Codex 2396 der österreichischen Nationalbibliothek (complete)
26707-A-41309: - Futura19. Bob Cobbing. Chamber music.
35790-B-42743: - Dostojewski - Vijf romans
32205-A-37990: - Auction Tokyo. November 28, 29, 1980. The Century Hyatt, Tokyo, Japan - Auction catalogue
20464-A-39831: - The Book of Common Prayer. Together with the Psalter or Psalms of David.
19687-A-40077: - Echt verhaal van de onlusten, voorgevallen in de provincie Groningen sederd de verkiezing van zyn doorluchte hoogheid W. K. H. Frizo, prinse van Oranje, enz. als stadhouder van de Unie, tot de vaststelling van het erfstadhouderschap aldaar
29392-A-33551: - Jazz Journal, a monthly magazine for jazz enthusiasts - 16 nummers
34014-A-40573: - Bommel Glossy (luxe fluwelen editie)
31901-A-37613: - Het Ned: Indische huis oud & nieuw - Dl. II Afl. I 1915
36170-A-43290: - Kunst der Ruhrmark. Ausstellung. Westfalisch Niederreinischer Kunst Den Haag 1942.
17171-A-36616: - De Katholiek. Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift
18365-A-38329: - Over Sociologie van de Joden
19839-A-39037: - Wet op het regt van zegel van 5 October 1843 - Besluit van den 13den Maart 1844 betrekkelijk het in werking brengen van de Wet op het regt van Zegel ; Benevens een beknopt tarief van het zegel.
27009-A-31017: - Mededelingen van de vVereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commisie voor Naamkunde te Amsterda - 27e,28e en (deels) 29e jaargang
31107-A-36818: - Hero conserven drukwerk (ansichtkaarten)
32598-B-38371: - Rowan's Rule
34189-A-40625: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde - 11 jaargangen
34190-A-40642: - Jesus, meine Liebe im heiligsten Altarssakramente. Ein vollständiges Erbauungs- und Gebetbuch für katholische Christen jeden Standes; vorzüglich für alle treue Verehrer und Liebhaber Jesu im hochheiligsten Altarssakramente, insbesondere als Anleitung zum würdigen Empfang der h. Kommunion
20543-A-38678: - Gratis Gids, Guide, Führer, Rijks-Museum Amsterdam
33108-B-38779: - Martin Tissing 65 jaar
28187-A-32262: - Jürgen Brodwolf. Die Zeichnen des Zeichners. Brusberg Dokumente 33.
31296-A-36954: - De voornaamste levensbyzonderheden van Pieter Brakel, Boomkweeker te Boskoop, Thans gevangene op deVoorpoorte van den Hove van Holland, Voornamlyk met betrekking tot de Daad, over welke hij daar ter plaatse gedetineerd is.
31685-A-37353: - Monsterboekje (zeemansboek) van Samuel Ram (Simon Jurjen Redmeijer)
32516-A-38494: - Glasral - Voor gevels
31385-B-36968: - Serpentine Gallery Pavilion
30762-A-36274: - Historische levensbeschryving van P.P. Rubens, ridder, heer van Steen, enz. benevens eene nauwkeurige opgave zyner schilderyen, berustende in hoven, kerken, en verdere openbare gebouwen van Europa, met aenwyzing welke van de zelve in het koper zyn gebracht. Nieuwe vermeerderde en verbeterde uitgave.
33547-B-39443: - Richard Hamilton
35650-A-42915: - De Waterkampioen - Jaargang 17. Orgaan van de Afdeeling Watertoerisme van den A.N.W.B. Toeristenbond
30516-A-36041: - Congres voor kinderbescherming 1913. Kinderarbeid in Nederland en in het buitenland.
26203-A-40997: - Saxo-Frisia. Tweemaandelijks tijdschrift. 1e t/m 4e jaargang in afleveringen (1939 Nr 1 t/m 1942/43, Nr 1.)
36306-B-43292: - Cyclus
26152-A-41892: - Groningen. Tijdschrift voor de volkstaal, geschiedenis, volksleven enz. van de provincie Groningen - Eerste jaargang 1916
35649-A-42914: - De Waterkampioen - Jaargang 9. Orgaan van de Afdeeling Watertoerisme van den A.N.W.B. Toeristenbond
31697-A-37416: - Imprimerie Kapp. Specimen de caracteres.
31698-A-37417: - Bevrijding. Tolstoinummer. 1828-1928.
33076-A-39130: , E.A.[JON JICHA; DEBORAH LITTLEJOHN; WESTERN CAROLINA UNIVERSITY. DEPARTMENT OF ART.; ] - Chew on it: New genre hybrid language
35977-B-42953: - Ikonen Lexicon
32523-A-38368: - Alleluia
26785-A-41456: - Picture Show Volume 12 (bi weekly American magazine)
27660-A-31966: - Barnett Samuel & Sons Ltd. Reviced price list. 1911.
27681-A-32006: - Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem - 10 volumes
34075-A-40672: - Memelland Kalender 1961-1968 - 8 volumes
26511-A-41559: - Groningen. Fotoboek. (met 16 Platen)
31314-A-36997: - Corgi Toys 1966
29396-A-33559: - Provisioneel reglement van administratie bij de landmagt
25843-A-40827: - De Postzak 1947-1966
26790-A-41433: - Monument International De La Reformation A Geneve. International monument of the Calvinian Reformation. (French/English?German edition)
26791-A-41437: - Post- & Reisekarte von Deutschland und den Nachbar Staaten nach F. Handtkes Post-U.Reise-Karte reducirt von H. Kunsch.
31317-A-37005: - Concern Industrial Design Centre - Philips (catalogus)
30844-A-36465: - Informatie via het oog met vormen kleur licht en beweging - visuele kommunikatie - optische mededelingen direct en indirect - beeldend onderzoek in relatie met de praktijk of als zelfgekozen studieprojekt waarvan een kort verslag.
32436-A-38173: - A Catalogue of rare Dutch pamphlets relating to New-Nerherland and to the Dutch West- and East-India Companies and to it's possessions in Barzil / Angolo / Etc. Together with some pamphlets on early Dutch and foreign navigation and commerce.
24670-A-41729: - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken - Uitgegeven door het Centraal bureau voor de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Eerste deel.
24672-A-41743: - Bijdragen tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Vanwege het Natuurkundig Genootschap te Groningen uitgegeven door het Centraal bureau voor de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Nieuwe reeks - eerste en tweede stuk.
23898-A-39512: - Gedenkzuil voor Mr Rhijnvis Feith
29407-GB_6: - Le journal pour tous / Gil Blas illustre
31059-B-36586: 2006 - Mozaiek Van Mijn Leven
29881-A-35198: - Souvenir du Wagon du Maréchal Foch, dans lequel fut signé l'Armistice du 11 Novembre 1918. 10 Cartes postales Artistiques. Forêt de Compiègne.
33439-A-39415: - Jugendlust - 28. Jahrgang 1902/1903
31001-A-36574: - Kaart van JAVA (in 3 deelen) met afstandstabellen en enkele gegevens
30999-A-36572: - Giflandschap / Poisoned landscapes
30986-GB-43: - Museum van Kunstnijverheid te Haarlem
30990-A-36561: - Das Motorrad von A bis Z. NSU-Motorrad-Illustrierte 1938
30991-A-36562: - Maagdenhuis - Diverse originele stukken
30992-A-36563: - Kwartaalschrift voor Kunst en Cultuur - 1e jaargang, nummer 1
28916-A-33083: - Atelierverschijningen 3 - Een open-ateliertentoonstelling van 19 t/m 22 juni en 26 t/m 29 juni 1986.
35038-A-41996: - Het ontwerpen van formulieren
29463-A-33688: - Chauffage. S. Demoulin. Farciennes. 1927.
29198-A-33438: - Marthe Wery. Peinture Venise 82.
34905-B-41609: - The Fauve Landscape
25730-A-40638: - 842-1892. Feestnummer der berichten van de Nederlandsche maatschappij ter bevordering der pharmacie, uitgegeven ter gelegenheid der feestelijke herdenking van haar vijftigjarig bestaan.
26216-A-40989: - Catalogus van oude en moderne schilderijen door Rembrandt van Rijn {Susanna en de beide ouden], Frans Hals, Van Dyck, (...) aanwezig in de Galerij "Rembrandt", Kunsthandel, Kalverstraat 221, Amsterdam. Tel. no 194.
34194-A-40750: - Souveir van Zutphen - Ansichtkaarten
34209-A-40765: - Overijsselsche Almanak - 1e vier delen
34226-A-40756: - Lehrbuch der Rorschach-Psychodiagnostik fur Psychologen, Arzte und Padagogen - 2 volumes + Rorschach cards
34233-A-40788: - Catalogue of the botanical library of Dr. E.H. Krelage, Haarlem. Containing a.o. the frist edition of Dodoens, 1554 and of Fuchs, 1542 - A unique collection (...)
34255-A-40814: - Maandblad Groningen - Jaargang 1916, 1917 & 1-28 - 26 volumes
24179-A-39680: - Die Haager Liederhandschrift - Faksimile des Originals mit Einleitung und Transskription
29412-GB_1: - Encyclopedie du Siecle. L'Exposition de Paris (1900) - Tome Premier
31300-A-36958: - Aloha - Underground weekblad - 4e jaargang (compleet)
31301-A-36961: - Hedendaagse historie of Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden - Eerste deel
30622-B-35791: - Schetsboek
33407-A-39429: - Mediamatic Off-line [art magazine] - 8 volumes together
26226-A-40981: - Officieel Programma van de Rembrandtfeesten te Leiden op 13 en 14 juli 1906
17219-A-36428: - Worp van thabor kronijk van friesland, vijfde boek
32454-A-38166: - Koninklijke Marine 1920.
32541-A-38577: - De Portugezen in Brazilie - Luister van het dagelijks leve: Verzameling Pimenta Camargo
26054-A-40852: - Repertorium der wiskunde en der mechanica
30893-B-36265: - The Wonders of Language
29121-A-33284: - Furnette - Internationale meubelcollectie, catalogus no. 7273
29122-A-33285: - Handleiding Fordson Major Tractor 1946
29123-A-33286: - Handboek voor de gebruiker van de Ford Tractor Model 8n
29124-A-33287: - American Organ Company R. van der Burg Amersfoort - Prijscourant
27593-B-31659: 2006 - Blumenbuch für Robert 1854 - 1856
17208-A-36422: - MASTERPIECES OF ARCHITECTURE AROUND MOSCOW
29120-A-33283: - Furnette - Internationale meubelcollectie, catalogus no. 7172
27518-B-31350: - Mein privates Lexikon
30511-A-36036: - N.V.Nederlandsche Aanneming Maatschappij v/h Fa.H.F.Boersma
30860-A-36481: - Kort begrip der Romeinsche geschiedenis in themata ten gebruike der Fransche Scholen door J. Glazer, kostschoolhouder te Kampen. Verbeterd en vermeerderd door D. Bomhoff en H. Zoon
34050-A-40620: - Journal des dames et des demoiselles. guide de tous les Travaux de Dames.
30847-A-36468: - AGA. Verkeers-Waarschuwings-Signalen. Het voorkomen van Automobiel-Ongelukken is de eisch van het oogenblik!
34708-B-41529: - Ernst Riegel
8290-A-41331: - Chronikblätter für die familie Luyken [Luijken] und ihre anverwandten. Erster Band 1921-1930. 1.- 10. Jahrgang. 40 Hefte in 10 Jahrg. zusammengenunden. Mit 2 Inhalts-Verzeichnisse (pro 5 Jahre).
30474-A-35915: - Dierenalbum
31929-A-37694: - The Catalogus Universalis of Broer Jansz (1640-1652)
23781-A-39329: - Statens Järnvägar 1906-1931. Minnesskrift i anledning av de svenska statsbanornas 75-åriga tillvaro med Kungl. Maj:ts nådiga bemyndigande utgiven av Kungl. Järnvägsstyrelsen. - Volume I-II
23790-A-39336: - Hoekig; de andere munten
35333-A-42364: - The new mathematical intelligencer volume 0
29411-GB_2: - Mon Ouvrage - Jaargang 1935
26076-A-40838: - Sint Eloy, tijdschrift gewijd aan de belangen van fabrikanten, grossiers en winkeliers in goud en zilver, juweliers, diamantwerkers en horlogemakers - Jaargang 3, 4 en deel van 5
29393-A-33552: - Jazz Journal, a mothly magazine for jazz enthusiasts - 7 nummers
32005-B-37562: - De meseta
32780-A-38593: - Lied van 't leven, bloemen van passie. Metaforen in de poezie van Tachtig.
28932-A-33121: - Friendships offering Of Sentiment And Mirth
28948-A-33151: - Catalogus tentoonstelling van werken van Jan Toorop
29381-A-33535: - Jan Voerman 1857-1941.
15250-A-32024: - IJsselschetsen: de IJsselstreek gezien door dichters en de schilder Jan Voerman sr.
30430-A-35818: - Peck & Co Amsterdam. Afbeeldingen der Benoodigdheden voor den aanleg van Gas-, Stroom- en Waterleidingen. Bouw- en Sanitaire Artikelen. Gereedschappen. Pompen.Materialen voor den aanleg van Centrale Verwarming en Huiswatervoorziening. No. 2D.
30846-A-36467: - De onafhankelijken exposeert.
31552-A-37202: - Das Plakat. Zeitschrift des Vereins der Plakatfreunde E.V. fur Kunst in der Reklame. Maiheft 1919.
27765-B-31800: - Revolte is leven
36261-B-43275: - Architectuur langs de rails
28383-A-32437: - Abstraction creation 1931-1936
34008-A-40537: - Verzameling van reglementen enz., betrekkelijk het provinciaal en stedelijk bestuur van Groningen. Eerste deel.
31912-A-37647: - Ludwig Richter. Zehn farbige Kunstblatter. Mit einleitendem Text von Prof. Dr. Vogel-Leipzig - 2 volumes
31357-B-36924: - The Bow Group
31414-B-37018: - Atelier
29811-B-33920: - Holland, Japan & De Liefde
23288-A-39597: - The Allgemeine SS (The General SS) - Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, Evaluation and Dissemination Section G-2 (Counter Intelligence Sub-Division)
25630-A-40523: - Voorschriften betreffende plaatsing van Nederlandsche arbeiders in Duitschland
29194-A-33423: - Saxo-Frisia. Tweemaandelijksch tijdschrift ter bevordering van de kennis der landschappen, geschiedenis, taal en letteren, volkskunde en samenleving. Jaargang I, II en III
34599-A-41550: - Indie. Waar wij naar toe gaan & Indië. Waarom wij er heen gaan (2 vol.)
27027-A-31039: - Joel Whitburn Top R&B Singles 1942-1999
35825-B-42708: - Op zoek naar de vijfde eeuw
29082-A-33187: - C. Valerius Catullus, nagevolgd door A. Rutgers van der Loef
29088-A-33195: - Nederlandsche Muzen-Almanak. 1833.
26386-A-41746: - Ingebonden jaargang 1919 weekblad Avicultura (53 nummers)
26948-A-41635: - Der Heemaf S.K.A. Motor (brochure)
26953-A-41648: - Kaart der hydrologische waarnemingspunten in Nederland.
26963-A-41647: - Travox 38. Art et Chaussure de France. Hiver 68-69.
26966-A-41644: - Geïllustreerd almanak. Den Oorlog voor het jaar 1871.
26967-A-41645: - le Guide Souvenir de l'Exposition Bruxelles 1935 avec Plan Monumental.
29091-A-33201: - Salon d'automne. Catalogue 1947. Peinture - sculpture dessin-gravure-livre arts appliques.
29092-A-33205: - Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. - Vol. XI, XIII, XV & XVI
29094-A-33213: - Ypres. Avant et apres la guerre.
29097-A-33218: - Reims Ses Champs de bataille. In memoriam.
26961-A-41453: - Down Beat - Jazz magazine - Jaargang 1964
26965-A-41448: - Leon Julien & Cie - Bedrijfscatalogus
26958-A-41452: - Down Beat - jazz magazine - Jaargang 1960
26959-A-41454: - Down Beat - Jazz magazine - Jaargang 1962
31567-A-37261: - Philips Radio and Radar Equipment 1961 + Telegraph and Telephone Equipment 1962
26659-A-42493: - Gedenkboek 1866-1916. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der hoogere burgerschool met vijf-jarigen cursus te Veendam.
26655-A-42500: - The "Stone" System. For hydraulic controlling bulkhead doors. Pamphlet no. 10
32265-B-37871: - Theatre in Europe
35948-B-43054: - An Introduction to Elvish
17212-GB76: - American Fabrics, Number Three
29263-B-33365: - Brabender
27287-A-31653: - Graphis - International bi-monthly of graphic and applied art - No. 71-80
34818-B-38901: - Francoise van den bosch tien jaar
35959-B-42980: -
31640-B-37269: - Vluchtelingen En Immigratie
32508-A-38300: - Signaal - Jaargang 1944 - No. 1-12
29071-A-33164: - Ons Voorgeslacht, Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie - Jaargang 12-22, 1957-1967
34872-A-41580: - Tilsit. Deutsche Grenzwacht im Nordosten.
31535-A-37180: - Das grosse bilderbuch des films
31577-A-37377: - The survival of the Greco-Roman antiquity in the European culture of the second half of the twentieth century. First European competition for students of secondary and higher education (Literature, Art, Political Thought).
23838-A-40158: - Internationale Presse-Korrespondenz - 11. Jahrgang, Nr. 65 (Juli 1931) till Nr. 119 (23. Dezember 1931)
32353-A-38100: - Investigation Into the Causes of the Gold Panic. Report of the Majority of the Committee on Banking and Currency. March 1, 1870. 41st Congress, 2d Session. House of Representatives. Report No. 31.
27288-A-31660: - The association of British manufacturers of printers machinery - Catalogue of British-built machinery and equipment for the Printing and Allied trades.
29105-A-33229: - Tentoonstelling in de benedenzaal van Arti et Amicitiae. Grafisch werk van Käthe Kollwitz.
26377-A-40962: - Nuevo Plano de la Ciudad de Buenos Aires
29104-A-33228: - Koninklijk zoologisch gezelschap natura artis magistra
29607-A-38294: - Flipside Fanzine - 29 issues (also available at 10 euro a piece)
29261-B-33156: - Death And The Maidens
28844-B-32472: - Het deskundigenregister in strafzaken
28838-B-32814: - Nederlandsche arbeidsdienst 2e w.o.
31953-A-37759: - Amsterdam in Beeld
32256-A-38094: - Der Kreis Geldern in Bildern
24286-A-40186: - The American Art Book - A vibrant Guide to the most influential and best-loved American Artists
28794-B-32481: - Corps/decors
33648-B-39528: - Kunst in België na 1975
25829-A-40834: - Democracy in Europe. A History in Two Volumes. (complete)
11045-A-32369: - Kunst En Kunstbedrijf in Nederland 1914-1940. Nederlands Kunsthistorisch jaarboek 1977, deel 28
25806-A-40743: - Chemie. Hoe het kantoor voor BP Raffinaderij Rotterdam tot stand kwam.
31721-A-37479: - Der Rhein von Mainz bis Köln. Ein Album mit 18 Ansichten und ein Gravüre.
33231-B-GB92: - La Medecine Pittoresque
33268-A-39215: - Nicholas Pope - Wax Drawings
26382-A-40971: - Russian Sexual Revolution
32452-A-38160: - Jan Wils (signed by author)
35873-A-43021: - Warendorf's portefeuille almanak voor het jaar 1892. Premie op warendorf's geïllustreerde familiekalender.
32513-A-38293: - Informatie Bulletin voor Zuidoost-Azie / Vietnam Bulletin / Indonesia feiten & meningen - Jaargang 2-20 (incomplete reeks bestaande uit in totaal 251 nummers in deze reeks)
34990-B-41584: - Hoogmoed, liefde en wraak
36338-B-43348: - Handhaaft en beschaaft
30513-A-36038: - Werkspoor bericht no. 4 augustus 1938
26093-A-40869: - Land-recht der Beyden Old-ambten vervattende de oude ende nieuwe statuten ende costumen der boosts, landschappen
29152-A-33349: - Republic of Fritz Hansen 2007
34788-B-41394: - Elegieen (gb)
28640-B-32390: - Geschilprocessen over geluidshinder van buren
24665-A-41731: - Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, Mitsgaders van het Land van Drent (...) Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd, Door H.V.R. [Hugo van Rijn] + Beknopt kronikje van Groningen end Ommelanden, enz. Tzedert hare eerste geheugenisse tot op den Jare MDCCXXVI + Groningens stadhouder- en lieutenantschap, der hooftmannenkamer, Van eerster opkomste der Stad tot op deze tegenwoordigen tyd. Nevens eene lyste aller stadhouderen Zo van zyde der Spaansche als Vereenigde Staten In 't Latyn beschreven door Jacobus Gleintz J.U.D.
28595-B-32892: -
28567-B-32835: -
30573-A-36115: - The Age of Harunobu - Early Japanese Prints C. 1700-1780
30535-A-36060: - Collection de feu M. W.J.R. Dreesmann, Amsterdam. Tableaux - Dessins - Eaux-fortes - Antiquites. 1843-1960. (Premiere & deuxieme catalogue)
29410-GB_4: - Mon Ouvrage - Jaargang 1930
28369-A-32407: - Vroolijke vertelselsBos, F.G.
25278-A-40706: - De Koninklijke Nederlandsche Landmacht
34740-B-41280: - Het dierenboek of stoet van orpheus
30393-A-35775: - The Manual of Heraldry
29077-A-33178: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden - deel 20 en 21; Groningen en Ommelande
29078-A-33180: - Le proces de trois rois...plaide au tribunal des Puissances-Europeenes. Par appendix, l'appel au pape. Traduit de l'Anglois.
35023-A-41975: - La philosophie analytique (Cahiers de Royaumont, Philosophie No IV)
36036-A-43177: - Historische Jaarboeken van Oud en Nieuw Friesland - deel I en IV
30859-A-36479: - Livre d'or de l'automobile et de la motocyclette. Un demi-siecle d'efforts et d'initiatives des industriels Belges.
35326-A-42318: - Groninger adresboek 1964
20305-A-39087: - West-Friesland's "Oud en Nieuw" (3 delen in 1 band)
33265-A-39201: - Cremonini Peintures 1991-1998
33276-A-39237: - Verzameling Tromp Meesters cultureel centrum Venlo - Poster
25017-GB_11: - Geïllustreerd Nieuws (Geïllustreerde Courant)
29467-A-33693: - Statistisch zakboekje der gemeente utrecht - 8 volumes
29468-A-33694: - De Nederlandsche Spectator - Jaargang 1880
29469-A-33695: - Appel a l'humanite, contenant l'expose de la conduite du nomme arson, depuis qu'il s'est voue au service de ses sembalbles.
30718-B-36128: - J. duiker bouwkundig ingenieur
28929-A-33118: - Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger regts-kennis & Korte schets der regeerings-form van stadt en lande (samengebonden)
28930-A-33119: - DE KLEINE PRINT-BYBEL, waar in door verscheide afbeeldingen een meenigte van bybelsche spreuken verklaart werden. Tot vermaak der jeugd, en om te leeren elken zaak naaukeurig af te schetzen, en by haar regte naam te noemen, ook de spreuken der H. Schrift byna zonder moeite in de geheugenis te brengen.
23798-A-39334: - Ja 97 Curving Line And Surface
23803-A-39347: - Het Parelsnoer. Een oorspronkelijk verhaal.
29457-A-33678: - Wetenschappelijke mededeelingen van het Nederlandsch instituut van doctorandi in de handelswetenschap - Jaargang I, III en IV
31070-A-36678: - Europeesch museum van schilder- en beeldhouwkunst, voorstellende de beroemste schilderstukken en beelden uit de eerste kabinetten van Europa (Compleet)
20302-A-39093: - The Children's World of Learning 1480-1880 - Part 1-11 Complete
24655-A-41899: - Handboek der Aardrijkskunde (Algemeen gedeelte, Ie, IIe en IIIe stuk). Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
35237-A-42216: - Bullfinch's mythology
33791-B-39986: -
34382-A-41089: - Tectonic '84 Liege
26135-A-41892: - The Horticulturist and Journal of Rural Art and Rural Taste. Vol XXVII, January to December, 1872. (ORIG)
25018-A-40229: - The Tragedies of Algernon Charles Swinburne - Volume I-V (Complete)
33471-A-39780: - Zeezucht 5/6 - Graphic design in Eastern Europe 1981-1991/ Grafische vormgeving in Oost Europa
29482-A-33708: - De sociale kwestie in den burgerstand
28403-A-32517: - Henschel-lokomotiv-taschenbuch
28944-A-33147: - Forget-me-not. A Floral Album with spaces for Autographs or Poetical or Prose Quotations
28941-A-33144: - Souvenir de Rotterdam
28940-A-33131: - Catalogus van het Penning- en Muntkabinet, nagelaten door den wel-edelen Heer P. Smidt van Gelder. Eerste deel.
35984-B-43028: - Boerderijenboek Hennaarderadeel 1511-1698: archivalische gegevens over de stemdragende boerderijen, hun eigenaars en gebruikers in de twaalf dorpen van de grietenij Hennaarderadeel
30885-B-GB_28: - WORLD: TIMES COMPREHENSIVE MILLENNIUM 10TH ED.
27124-B-31012: - Engelse boekverkopers by de beurs
29383-A-33537: - Le nouveau testament, c'est-a-dire nouvelle alliance de notre seigneur Jesus Christ
35036-A-41993: - Nederlandsche Pharmacopee
33942-B-40221: - Amsterdam onbewolkt
33921-A-40415: - Vademecum voor de student. Liederenboek.
33916-A-40404: - Lijst van Uitgaven van W.J. Thieme & Cie
33917-A-40405: - Anthologie uit den Utrechtschen Studenten-almanak 1823-1847.
33913-A-40400: - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging 'Het Nederlandsche Zeewezen' - 4e jaargang - No 1-33 (compleet)
33912-A-40379: - Het VARA kinderblad - 1e jaargang - No 1-12 (compleet)
33896-A-90114: - Het zwarte goud van Zuid-Limburg
33866-A-40255: - Rotterdam IV - Ansichtkaarten
10485-A-41696: - Jose vermeersch
25634-A-40525: - Bouwsteenen Nederlandsche Muziekgeschiedenis 1869-1881. Jaarboek 1 - 3 (samen in 1 band).
12541-A-33654: - Ahrend kantoorcatalogus '75
34268-A-41724: - R.M. Schindler - Architect - An Exihibition of the Architecture of R.M. Schindler (1887-1953)
29387-A-33541: - Nederlands wonder-toneel geopend in de jaren 1747 en 1748 etc - Eerste en tweede deel (compleet)
29491-A-33722: - Volksche Wacht. Maandblad van de volksche werkgemeenschap. - 12 nummers
18310-A-37493: - Homöopathisches Arzneibuch. 1. Ausgabe 1978; 1, Nachtrag 1981; 2. Nachtrag 1983; 3. Nachtrag 1985; 4. Nachtrag 1985; 1. Nachtrag der gesamtausgabe. Zugleich 5. Nachtrag zur Ausgabe 1978 - 1991. (6 volumes)
31327-A-37035: - Dada Ausstellung zum 50-Jahrigen Jubilaum/Commemorative du Cinquantenaire
30325-B-35594: - Otto B. de Kat. - Het late werk. Schilderijen en aquarellen 1978-1994
30593-A-36166: - tgc 1. Typographics Communications, inc.
30579-A-36121: - Bielefelder Stadtscheine sehn wir uns nicht in dieser Welt dann sehn wir uns beim Schmied von Bielefeld.
30574-A-36116: - The Age of Utamaro - Japanese Prints C. 1780-1800
30565-A-36104: - Bata Catalogue 1948/II-A
30563-A-36099: - Wat ga ik kopen? Een complete verzameling Autovisie roadtests van alle auto's in de goedkope prijsklasse onder het motto: bezint eer gij begint.
30560-A-36089: - Croydon Vliegtuigserie deel 1 - Compleet met 64 ingeplakte kleurenplaatjes
30559-A-36088: - Croydon Vliegtuigserie - 3 Delen Compleet met 192 ingeplakte kleurenplaatjes
30558-A-36087: - Les Cent Robert Macaire - D'Honore Daumier
30556-A-36085: - De Portefeuille in de Salons ter Kunstbeschouwing aangeboden - Twintig Platen met bijgevoegde Lectuur
30554-A-336083: - Plaatsmaken 84-94
30553-A-36082: - II.Internationales Schachturnier zu San Sebastian 1912 - Vollstandige Sammlung der im Meisterturnier gespielten Partien mit zahlreichen Diagramman und Glossene
30549-A-36076: - Catalogus Klepper Jassen
24947-A-39878: - Lou Strik Prentenmaker
30491-A-35928: - La pendule Francaise - Deuxieme partie, du Louis XVI a nos jours.
31947-A-37748: WALTHER GRUNWALD E.A. - Schlösser und Gärten der Mark Baruth. Caputh. Demerthin. Freienwalde. Königs Wusterhausen. Meseberg. Neuhardenberg. Oranienburg. Paretz. Prötzel. Rheinsberg. Gross Rietz. Steinhöfel. Wiepersdorf. Zernikow.
24997-A-41014: N/A - Weber's Volkskalender für das Jahr 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857 and 1858
10286-A-41685: N/A - Johan Alexander van Lanschot Hubrecht en de zijnen in de 19e eeuw zoals gezien door Johan Alexander van Lanschot Hubrecht in de 20e eeuw. Deel I & II in 1 band.
34070-A-40685: HOMAN J. E.A. - De Boermarke van Eext tot 2000
24768-A-40941: IVO DE WIJS (TEKST) E.A. - Ando deel 1 - Agenda 1995
29209-A-33449: BRUINS OVING JR. E.A. - Gedenkboek II der Gron. cricket- en voetbalvereen. ,,Be Quick" 1927-1937
34963-B-41614: DETTINGMEIJER. ROB E.A. - Rietvelds universum
26970-A-41698: KAZUO ABE E.A. - Cover to Cover Book & editorial Design
10325-A-41689: N/A - Het Diakonie Oude Vrouwen- en Kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage - Uitgegeven bij Gelegenheid van het Tweede Eeuwfeest ten voordeele van het Gesticht
25003-GB_16: J. TIDEMAN E.A. - GEDENKBOEK uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847-1897
25001-A-41006: N.A. - First Day of Issue Presentation Set of the Solomon Islands
28358-A-43148: FLIKKEMA, A. EN S. MEIJER - Noordpolderzijl. Thuishaven voor vissers en robbenjagers
26533-A-41546: N/A. - Drukkers Palet [Letterproef Residentiebode]
26746-A-41323: N/A - De Magiese Paddestoel/The Magic Mushroom. Oranje Vrijstaat Nederland.
26765-A-41471: N/A - Le Corbusier. Schilder, architect, stedebouwer. Profeet van de nieuwe stad.
10243-A-41691: N/A - De geschiedenis van het vrijwilligers Korps Curacao.Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Vrijwilligers Corps Curacao. 1929-1969
28400-A-32497: G. F. BEUKEMA (RED) E.A - Gedenkboek Nijverheid 1991. Deel 1: Historie van de Marne en deel 2: Boerderijen in de Marne en hun bewoners.
2694-A-41031: INGRIED BRUGGER E.A. - Markus Lüpertz. Buch Zur Ausstellung Im Kunstforum Wien
26633-A-41932: N/A - Annuaire de la Noblesse et des Familles Patriciennes, 1e Annee. 1871.
19544-A-38542: KATE PARKIN E.A. - Mandela - Het geautoriseerde portret
26782-A-41457: N/A - Aktie Klopedie 1 2 3 Juni Woensdrecht
28155-A-32225: FEITH, J.A. EN H. BRUGMANS - De kroniek van Abel Eppens Tho Equart. Deel I.
31891-A-37590: [ROBIDE? VAN DER AA, CP.E. 1791-1851] - Rekening en Verantwoording, gedaan door de COMMISSIE voor de Noodlijdenden door den Watervloed van den 4 en 5 Februarij 1825, in Vriesland, gevestigd te Leeuwarden, van de bij Haar ontvangene en ten behoeve der Noodlijdenden uitbetaalde en verstrekte gelden.
34412-A-40155: VAN DER AA , A.J. - Geschiedkundige Beschrijving van de Stad Breda en hare omstreken. Met platen en facsimile's.
26195-A-41411: AAFJES, B. - Gedichten - Zeldzame genummerde uitgave
29286-B-33437: KREKEL-AALBERSE, A. - Modern zilver 1880-1940
31573-A-37270: AALBERTS, CH. - Aantrekkelijke politiek? Een onderzoek naar jongeren en popularisering van politiek.
27755-B-32053: AALDERS, A. -
29825-B-33897: AALDERS, D. - Kook Ze! - Vreemd
30502-A-36009: AANTJES, W.; WILOD VERSPRILLE, JF.; FUCHS, R.H.; WEINER, L. - PTT Jaarverslag 1982: PTT Post in miljoenen / PTT Telecommunicatie / PTT Postgiro
22914-A-39579: MARIANNE AARTSEN, EVA GERLACH, ANNEMARIE ESTOR & PIET GERBRANDY - Roodkapje verduisterd
28357-B-32183: AASMAN, SUSAN. - Ritueel van huiselijk geluk
35161-A-421116: ABBOTT, J.C. ,(ED.) - Chauvenet Papers: A Collection of Prize-Winning Expository Papers in Mathematics in Two Volumes
22855-A-39617: CHRIS ABEL - Modern Architecture in the Second Machine Age - The Work of Norman Foster 1964-1987
35696-B-42688: ABERTH, JOHN - From the Brink of the Apocalypse
32875-A-38706: ABRAHAM, W. - Linguistik der uneigentlichen Rede. Linguistische Analysen an den Rändern der Sprache
12836-A-33804: ABRAHAMSE, WOUTER - Het toneel van Theodore Rodenburgh
30485-A-35923: ABRAMSZ., S. - Geillustreerde kinderliedjes - Eerste t/m zesde bundel
34358-B-40880: ACERBI, LEONARDO - Mille Miglia
23108-A-39620: ANNA ACHMATOVA - En de nacht belooft geen dageraad
29618-A-33830: ACHTERBERG, G. - Dead end - Helikon Jaargang 10, nr. 4
29619-A-33831: ACHTERBERG, G. - Thebe - Helikon no. 18
27259-A-31587: HERBERT ACHTERNBUSCH - Hudstage
20458-A-39836: KARIN ACKET - Paul Acket - Musicus zonder instrument/Musician without instrument
30988-A-36559: VILLIERS DE L'ISLE-ADAM - Le Nouveau monde, orné De 15 Bois Originaux En 2 Couleurs De P.E. Vibert
30311-B-35360: ADAMOWICZ, . AND E. ROBERTSON [EDS.] - Dada and Beyond, Volume 1
35907-A-43073: ADAMS, F.C. - The Chaos Spawn (first edition)
33454-A-39391: ADCOCK, CRAIG (TEXT) - terry Allen Kachina night
31518-B-37151: DICK ADELAAR, E.A. - De blijvende verlokking
32087-B-37699: ADES, D. - The 20th-Century Poster
31678-A-37329: ADLER, H.G. - Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft. Geschichte, Soziologie, Psychologie.
24799-A-40932: STEVEN ADOLF (TEKSTEN) & LEX VAN PIETERSON (FOTO'S) - Ando Agenda 1995 - Verlaten Grensposten deel 2
30422-A-35802: ADOLPHS, V. E.A. - Josef Albers. Werke auf Papier.
7419-A-41111: ADOLPHS, VOLKER; BERNSWORDTWALLRABE, KORNELIA VON; KENTGENS-CRAIG, MARGRET (CONTRIBUTIONS) - Josef Albers, Werke auf Papier.
34408-A-41180: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften 18: Musikalische Schriften V
35530-B-42368: ADORNO, THEODOR W. - Minima moralia
34407-A-41165: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften 4: Minima Moralia
34406-A-41166: ADORNO, THEODOR W. - Gesammelte Schriften 2: Kierkegaard
25219-A-40464: ADOURY, V. & COUSINIE, G. - Monnaies coloniales françaises 1670-1980
23256-A-39221: ADRIAANSCHE, C. - 55 beesten
25190-A-36493: GÖTZ ADRIANI - Renoir
30504-A-36011: ADRIANI, G. - Toulouse-Lautrec: Gemälde und Bildstudien
30571-A-36110: AEGERTER, L. - A meeting on paper (Meeting #6)
34409-A-41034: AGARDH, ELISABET; EHINGER, BERNDT - Retinal signal systems, degenerations and transplants
32530-A-38363: PROGETTO CIVITELLA D'AGLIANO - Natura
28855-A-32931: AGNEW, PH.L. - A Run Through "The Nibelung"s Ring"
35843-B-422766: FRANS-JOSEPH VAN AGT, NINA TARGAN MOURAVI (VERTALINGEN EN BIOGRAFIE) - Laatste Liefde
35338-A-42370: AHL, DAVID H. - Computers in Mathematics: A Sourcebook of Ideas
24188-A-40139: P.E. AHLBERG - Major Events in Early Vertebrate Evolution - Palaeontology, Phylogeny, Genetics and Development
35335-A-42366: AHLFORS, LARS V. - Complex Analysis - International Student Edition
29914-A-35320: AHLSTRÖM, B. E.A. - Sveriges Mynt 1521-1977. The coinage of Sweden.
32742-B-38155: AHLUND, M. E.A. - Pre-Raphaelites
25751-A-42933: M. FIROZ AHMED, ABHIJIT DAS AND S.K. DUTTA - Amphibians and Reptiles of Notheast India - A Photographic Guide
22740-A-39839: LEILA AHMED - Women and Gender in Islam
35105-B-41801: AIGNER, MARTIN; ZIEGLER, GUNTER M. - Proofs from the Book
28897-A-33061: AIGREMONT - Fuss- und Schuhsymbolik und -Erotik. Folkloristische und sexual-wissenschaftliche untersuchungen.
29085-A-33192: AIKIN, LUCY (SELECTION) - Poetry for Children, consisting of short pieces to be committed to memory. A new edition, considerably improved.
34671-B-41353: DUNCAN AIMONE, KATHERINE E.A. - 500 Wood Bowls
32212-A-37969: AINSWORTH, W.; MARTENS, MP.J. - Petrus Christus
28402-A-32513: AISBERG, E. - Zo.... werkt de transistor
36312-B-43363: AKKERMAN, S.; SMID, G.L. - Hoogkerk door de eeuwen heen
30450-A-35886: ERIK AKKERMANS - Ens (Boekje in Cassette)
31641-B-37271: AKKERMANS, PWC. E.A. - Grondrechten
34920-B-41563: ALAKUS, BARIS E.A. - Sex-Zwangsarbeit in nationalsozialistischen Konzentrationslagern
33306-B-38941: ALBADA, M. VAN E.A. - Ben van Voorn
32842-B-38579: ALBERT, H.; SALAMUN, K. - Mensch und Gesellschaft aus der Sicht des kritischen Rationalismus
20256-A-38997: ELISEO ALBERTO & MARIA ELADIA HAGERMAN - Babel - A Film by Alejandro Gonzales Inarritu
32198-A-37993: ALBERTS, JOHC.P. - Feestelijke ommegang. Bloemlezing uit het leven van een 20e-eeuwer - Deel I-IV (gesigneerd)
32045-B-37623: ALBRECHT, J.; PONTO, C. - Patentöchter. Im Schatten der RAF - ein Dialog
33781-B-39956: ALBRODT, D. - Illustrierte Enzyklopädie der einheimischen Blütenessenzen
33764-B-39950: ALBRODT, D. - Illustrierte Enzyklopädie der Blütenessenzen 3
35389-A-42470: ALBUS, MICHAEL; KÜNG, HANS - Wohnungen der Götter. Heilige Berge.
29931-A-35575: D'ALCRIPE, PH. - La nouvelle fabrique des excellens traits de verité
36205-A-43378: ALDISS, BRIAN W. - Billion Year Spree. The True History of Science Fiction (First ed.)
35128-A-42061: ALDISS, BRIAN W.; ASIMOV, ISAAC; CLARKE, ARTHUR C. E.A. - SF '58: The year's greatest science fiction and fantasy (first edition)
27250-A-31565: ALEJCHEM, S. - Eisenbahn Geschichten
36167-A-43277: ALESSANDRINI, GIOVANNA E.A. - The Ca' Granda Of Milan
29523-B-33517: ALEXANDROV, V. - Adder onder adders pd
32906-A-38746: CARLA ALFANO - ANTONINO DI VITA - Alessandro Magno. Storia e mito. Catalogo Palazzo Ruspoli, Roma.
31305-A-36977: ALI, .; RIPLEY, S.D. - Handbook of the Birds of British India and Pakistan in 10 volumes (complete)
24703-A-41542: ANTONIS ALIBERTIS - Heil-Aroma und Essbare Pflanzen Kretas
36318-B-43296: ALIGHIERI, DANTE - Mijn komedie:
31925-A-37675: ALIGHIERI, D. - Die göttliche Komödie
29720-B-33807: ALINARI, F. - Photographers in Florence
33428-A-39662: STOMMELS, SERGE-ALJOSJA EN JAN MERKUS [RED.] - Mariken van Nieumeghen
36259-B-43409: ALKEMA, ACM. E.A. - Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht
34962-B-41615: ALKINS, TED E.A. (VERT.) - Brugge/renaissance memling/pourbus e/sc
26210-A-40979: BORIS ALLAN - Zakboek Commodore 64
35896-A-43057: ALLEN, JAMES D. - A Glossary of the Eldarin Tongues
30372-A-35741: ALLESCH, R.M. - Arsenik, seine Geschichte in Österreich.
31055-B-36591: ALMOG, O. - The Sabra
35952-B-42988: ALMOND, IAN - Two Faiths, One Banner
27605-A-31723: ALNAES, K. - De geschiedenis van Europa 1300-1600. Ontwaken.
27639-A-31826: HIERONYMUS VAN ALPHEN - Kleine gedichten voor kinderen.
26380-A-40960: DR. G. VAN ALPHEN - Catalogus der Pamfletten van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen 1542-1853
27184-B-31001: ALPHNE, D. VAN E.A. - Entartete beeldhouwkunst 1900 1945
32535-A-38381: GRAAF J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA - Het werk van onze romaansche en gothische beeldenaars
33162-B-38665: KORTHALS ALTES, L.; SCHRAM, D. - Literatuurwetenschap Tussen Betrokkenheid En Distantie
33217-B-38858: KORTHALS ALTES, L. - Le Salut par la Fiction?
35282-B-42177: BARRAL I ALTET, X. E.A. - Sculpture - From Antiquity to the Present Day
30777-A-36289: CARPENTIER ALTING, J.H. - Onze kerkgebouwen, in hunne betrekking tot de geschiedenis, de maatschappij en het persoonlijk geluk
28395-A-32488: ALTMAN, N. - Katalog vystavki proizvedenij./ Nathan Altman. 1889-1970.
31970-A-37795: ALTON, EH. E.A. - Ovidius. Fasti.
32274-B-37902: D'ALTROY, T.N. - The Incas
34381-A-41098: ISABEL SOARES ALVES, RUI EDUARDO PAES, LUÍS SILVA - Bes bolsa ernesto de sousa arte experimental intermedia 15
16578-GB_22: AMANO,YOSHITARO & Y.TSUNOYAMA. - Textiles of the Andes. Catalog of Amano collection.
34152-B-40514: KOUNIO AMARIGLIO, E. - From Thessaloniki to Auschwitz and Back, 1926-96
31083-A-36741: SCHEPPEND AMBACHT - Scheppend Ambacht. Tweemandelijks tijdschrift voor toegepaste kunst. (20 nummers)
17240-A-36531: GOTTFRIED AMBERG - Ceremoniale Coloniense, Studien zur Kölner Kirchengeschichte - 17
30569-A-36108: AMBERGEUR, P. E.A. - Cum Suis - 34 foto's uit de Cum suis collectie: een keuze uit de negatievenbestanden van Pidder Auberger e.a.
30149-B-35097: AMBO, 1999 - Stelling van de papegaai
7191-A-8248: AMBROSE, GORDON; NEWBOLD, GEORGE - A handbook of medical hypnosis. Fourth edition.
28306-B-32227: AMBROSE, S.E. - Nothing Like it in the World
34216-A-41144: AMIRA, KARL VON - Germanisches Recht. Band 2: Rechtsaltertümer (Grundriss Der Germanischen Philologie) (German Edition)
18733-A-36704: AMIRXAN - Al-Mujam Al-Arabi-al-Kurdi: Ferhenga Arebi-Kurdi
31681-A-37347: AMMANN, J.-CH. (RED.) - La Suisse a la septieme Biennale de Paris 1971
27311-B-31402: AMMANN, 2003 - Mandelstam
30019-A-35708: AMREIN, E. - Heben und Fördern in der Ziegelindustrie / Materials Handling in the Brick and Tile Industry - Transport-Rationalisierung vom Ofen zur Baustelle / Rationalization of Transport from Kiln to Building Site
31045-B-GB_46: ANAND, D. E.A. - Atlas of the World
24842-A-41849: JAMES ANAQUANDAH & LAURENT VAN HAM - Discovering the forgotten "Civilization" of Komaland, Northern Ghana (exhib. in Rotterdam)
28569-B-32842: ANCERY, AG.F. - Burgerlijk Proces & Praktijk XIV - Ambtshalve toepassing van EU-recht
28377-A-32419: ANCONA, G. - I Feel: A Picture Book of Emotions
29722-B-33774: MARIANNE GROEN-VAN ANDEL. - Gesneden stenen
31125-A-36886: LOUIS BOLK UND ANDERE - Handbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeltiere Index
34074-A-40684: STICHTING HISTORIE ANDEREN - Anderen, het dorp van de moeshappers
28337-B-32288: ANDERSEN, H.C. - Privé-domein 225 - Nooit rijk, nooit tevreden, nooit verliefd
34627-B-41241: ANDERSON, JOHN R. - How Can the Human Mind Occur in the Physical Universe?
27969-B-31866: ANDERSON, F.J. -
30478-A-35917: CASPAR ÄNDL, P.; LOMER, M.G. - Hundert vier und viertig
31649-B-37284: ANDOGAH, G. - Geographically constrained information retrieval
33876-A-40342: ANDRAS, B.; LASZLO, R. - Hanglemez - Böröcz András, Koncz András, Révész László kiállítása és m?sora 1985
26157-A-41886: EDOUARD ANDRE - Alexandre Lunois. Peintre, graveur et lithographe. (ORIG. EDITION)
34243-A-40819: CARL ANDRE, MARC ANGELI, GIOVANNI ANSELMO, REBECCA HORN, AND MANY OTHERS (CONTRIBUTERS TO THE EXPOSITION) - Le Jardin de la Vierge. anc. ets. Old England. espace 215 Nord - Art Contemporain. Toekomstig instrumentenmuseum. 11/09 - 17/10/93
26402-A-40973: ANDREAE, MR. A. J. - Kollumerland en Nieuw-Kruisland geschiedkundig beschreven / Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollummerland en Nieuwkruisland. (Oude versie, 2 dl. compleet)
33274-A-39239: ANDREAE, B. - De omslag
29459-A-33683: FOCKEMA ANDREAE, S.J. - Het kaartbeeld van Overijssel 1550-1850
30993-A-36564: FOCKEMA ANDREAE, J.P. - De Hedendaagsche Stedenbouw
30194-B-35166: ANDREW, B. - Brook Andrew Theme Park N-E
35478-B-42446: ANDREWS, CAROL - Ancient egyptian jewellery
15978-A-36220: ANDREY, GEORGES - La Suisse Romande: Une Histoire a Nulle Autre Pareille!
11106-C-0139: ETABLISSEMENTS DEJONCKHEERE-ANDRIES - Fabrique d'Etalages E.D.A. Et[ablissement]s. Dejonckheere-Andries. Anc[ienne] M[ais]on Andries Saux. Fondée en 1880
31093-A-36791: ANDRIESSEN, C. - De jubel van de rooie oortjes (genummerd & gesigneerd)
31540-A-37190: ANDRIEU, P. E.A. - J'aime l'Ail
35588-A-42704: ANGENENDT, ARNOLD - Das Frühmittelalter. Die abendländische Christenheit von 400 bis 900.
22783-A-39801: EVGENII V. ANISIMOV - The Reforms of Peter the Great - Progress through Coercion in Russia
19943-A-39092: ANJOU, RENÉ - Livre du cuer d amour espris. Een hoofse roman van René d'Anjou
33532-B-39278: ANKERSMIT, FR.; MOOIJ, J.A. - Knowledge and Language
33739-B-39663: ANKERSMIT, F.R. - De historische ervaring
32828-B-38581: ANKERSMIT, F.R. - Narrative Logic
33132-B-38750: BIKONT, ANNA EN JOANNA SZCZESNA - Wislawa (Wis?awa ) Szymborska
34145-B-40595: ANNEMA, M. E.A. - Het vroon ontrafeld
27966-B-31885: MITSUMASA ANNO. - Pittoresk Nederland
35184-A-42147: ANOBILE, RICHARD J. - James Whale's Frankenstein. Starring Boris Karloff.
35380-A-42454: ANOBILE, RICHARD J. (EDITOR) / INTRODUCTION: RAYMOND ROHAUER - 'Godfrey Daniels!' Verbal and Visual Gems from the Short Films of W.C. Fields
27036-A-31903: ANONYMOUS - De reis van het S.S. Kawi
28188-A-32266: ANONYMOUS - The great house in the park
32969-A-38938: ANSCOMBE, GE.M. - Anscombe
25631-A-40506: ANTES, H. E.A. - Und morgen male ich vielleicht ein Bild - 1 Arbeiten, 2 Horst Antes, 3 Sammlungen
27389-B-31418: AMBO/ANTHOS, 2016 - Een behoorlijk kabaal
34434-A-41223: , ANTON; BUSEMANN, BERND - Samtgemeinde Dorpen. Ein Raum mit Geschichte.
28857-A-32946: STÖRCK ANTON - COLLIN HEINRICH JOSEPH VON - Anni Medici , atque Observationes circa Morbos Acutos ac Chronicos, adjiciunturque eorum Curationes, & quaedam Anatomicae Cadaverum Sectiones. Editio novissima, correctior. Praefatus est B. Aubert - Tomus Primus & Secundus
36142-B-43103: ANTONIDES, THEODORUS - Olympia dat is Olymp-Speelen der Grieken, enz
26066-A-40839: VAN DIJCKFEESTEN ANTWERPEN - Album met 20 photografiën van den Stoet De Kunst door de Eeuwen heen
33691-A-40034: COMPILED ROBERT ZIJLMA. EDITED BY DR. FEDJA ANZELEWSKY - Hollstein's German Engravings Etchings and Woodcuts 1400-1700 - Volume XIX. After Franz Kirchmaier to Johanna Sibylla Küsel.
34838-B-41246: AOI, CHIYUKI E.A. - Unintended Consequences of Peacekeeping Operations
5885-A-40835: HERAUSGEGEBEN VON URSULA APEL, MIT UNTERSTUETZUNG DES KOMITEES DER INTERNATIONALEN HERMANNHESSE-KOLLOQUIEN IN CALW - Hermann Hesse. Hermann Hesse: Personen und Schluesselfiguren in seinem Leben: ein alphabetisches annotiertes Namensverzeichnis mit saemtlichen Fundstellen in seinen Werken und Briefen - 2 volumes
27226-A-31355: APOLLINAIRE - Oeuvres en prose I. Textes etablis, presentes et annotes par Michel Decaudin.
20167-A-39039: L. APOSTEL, B. MANDELBROT & J. PIAGET - Logique et Equilibre
35167-A-42129: APOSTOL, TOM M. - Calculus: Volume I, 1961: Introduction, with Vectors and Analytic Geometry, and Volume II, 1962: Calculus of Several Variables with Applications to Probability and Vector Analysis. COMPLETE SET
35121-A-42051: APOSTOL, T.M. - Mathematical analysis. A modern approach to advanced calculus.
35163-A-42119: APOSTOL, TOM M.; CHAKERIAN, GULBANK .; DARDEN, GERALDINE C.; NEFF, JOHN D. [EDS.] - The Raymond W. Brink Selected Mathematical Papers (4 VOLUME set COMPL.) - Vol.I: Precalculus ; Vol.II: Calculus ; Vol.III: Algebra ; Vol.IV: Geometry
24633-A-41904: CONTINENTALLICHT- UND APPARATEBAU-GESELLSCHAFT - Continental-Licht. VII. Deutsche Ausgabe 1912/13. Abteilung A. Petrol-Invert-Bogenlampen (..) Abt. B. Neuheiten für Innenbeleuchtung (..) Abt. C. Petrol-Bogenlampen (..)
27426-B-31576: APPEL, S. - Madame de Staël
32593-B-38803: APPELFELD, AHARON - The Story of a Life
9388-A-41684: AQSHA, DARUL, DICK VAN DER MEIJ, AND JOHAN HENDRIK MEULEMAN. - Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993. Seri Indonesian - Netherlands Cooperation in Islamic Studies (Inis) Xxvi.
3577-C-0014: STURMY-ARCHER - 50 years of leadership. Sturmy-Archer. The original and best. 1902-1952. 3- and 4-speed gears. Hub brakes. Dynohubs.
31743-B-37511: ARCHER, M.; FALK, T. - India revealed. Art and adventures of James and William Fraser, 1815 26.
25085-A-40223: JAPAN ARCHITECT - Architecture Era Discourse, JA 60th Anniversary
25084-A-40224: JAPAN ARCHITECT - Ja 100: Looking Back The 60 Years
18989-A-37778: THIJS WIEREMA; ARENDS - Verzameld werk
30684-B-36012: AREVALO, J. - Portraits
34422-A-41247: ARIAN, ANAHITA - The XVII C. Safavid Evoy to Siam: A Politivs of Knowledge Formation
35409-A-42656: ARIES, PHILIPPE - Images De L'homme Devant La Mort
34396-A-41134: ARINK, KARIN - States of self
30318-A-39648: ARIOSTO, LUDOVICO - Orlando furioso. De razende Roeland
23606-A-40050: ARISTOTELES - De Getallen En De Dingen - 2 delen Compleet - De Boeken M en N van de Metafysica
31920-A-37668: ARLDT, TH. - Die Entwicklung der Kontinente und ihrer Lebewelt. Ein Beitrag zur vergleichenden Erdgeschichte.
35039-A-41998: ARMA, PAUL - Chantons le vin.
32239-A-38019: ARMERO, C. - Antique Pipes (a journey around a world)
33629-A-39825: ARMSTRONG, D.M. - A Materialist Theory of the Mind
35512-B-42356: ARNDT, JORG; HAENEL, CHRISTOPH - Pi - Unleashed
33682-A-39966: ARNDT, HANS WERNER - Methodo scientifica pretactatum. Mos geometricus und Kalkülbegriff in der philosophischen Theoriebildung des 17. und 18. Jahrhunderts
35912-A-43078: ARNOLD, SMITH E.A. - Skull Comics No. 4. Special issue: Lovecraft
13295-A-35059: ARNOLD, ANDREAS - Wir beobachten Libellen
30841-A-36461: ARNTZ, G. - Statistisch zakboek 1942
31882-B-37401: , D.; ARONSON, R. - Dutch Delftware
33446-A-39395: ARP, JEAN - Jean Arp. Invenció de formes
34871-A-41578: HANS ARP, SOPHIE TAEUBER, SEUPHOR - Arp, Sophie Taeuber Arp, Seuphor. Nouvelles Images, 12 nov. '76 - 25 jan. '77
31159-B-36693: JAVIER ARPA, A.O. - Strategy and tactics in public space - Spanish/English
36181-A-43320: ARRABAL, FERNANDO; AUDEN, H.; BRUGSMA, W.L.; HEERESMA, HEERE; MEEWIS, WIM; NOOTEBOOM, CEES ; SANNES, SANNE; VERHAGEN, HANS - Randstad 3
33030-A-39078: LUCIUS FLAVIUS ARRIANUS - Alexander de Grote - Het verhaal van zijn verovering van het Perzische Rijk
33187-B-38883: ARRIANUS, L.F. - Alexander De Grote
30342-B-35620: THE MUSEUM OF MODERN ART, 2005 - Pioneering Modern Painting
15141-A-36672: LEONARDO ARTE - Joan Miró
5245-vitrine: VARIOUS ARTISTS - De Reclame. Orgaan voor reclame en reclamekunst waarin opgenomen 'De Bedrijfsreclame'
36300-B-43411: ARTS, J.; ETTEN, M.C. VAN - 175 jaar Nijgh & Van Ditmar. Nimmer dralend 1837-2012
34481-B-41091: ARWAS, VICTOR -
27700-A-32027: ARWAS, V. - Liberty Style
30294-B-35338: ASCHENBRENNER, E. - Oriental Rugs
29872-A-35181: ASCHENBRENNER, L. - The Concepts of Value
31113-A-36847: ASCOU, MARC E.A. (ED.) - Le Japonisme. Galeries nationales du Grand Palais, Paris, 17 mai-15 aout 1988; Musee national d?ar occidental, Tokyo 23, septembre-11 decembre 1988.
27889-B-31895: ASHBERY, J. - Other Traditions
36033-A-43167: ASHLEY, MIKE - Who's Who in Horror and Fantasy Fiction
35226-A-42200: ASIMOV, ISAAC - The Early Asimov or, Eleven Years of Trying (first edition)
26937-A-41443: ASQUITH, MARGOT: - The Autobiography of Margot Asquith (dedication)
36225-A-43407: NEW ENGLAND SCIENCE FICTION ASSOCIATION - The Nesfa Index To The Science Fiction Magazines And Original Anthologies 1971-1976 - 5 volumes
25840-A-40826: MIGUEL ANGEL ASTURIAS & PABLO NERUDA - Sentimental Journey Around The Hungarian Cuisine - First edition
33772-B-39948: ATKINSON, D.; HOUNKONNOU, M.N. - Quantum Mechanics
34458-B-41050: ATMANSPACHER, H.; DALENOORT, G.J. -
16857-A-39556: JOSEF AUBOK - Hand-Lexicon uber Munzen, Geldwerthe, Tauschmittel, Zeit-, Raum- und Gewichtsmasse der Gegenwart und Vergangenheit aller Lander der Erde.
27463-B-31362: AUGER, T. E.A. - DK Eyewitness New Zealand
24851-A-41020: AUGUSTIJN, PIET (E.A., TEKSTEN & BEN DEIMAN (FOTOGR.) - Marinke van Zandwijk. Luchtval - Zand, kalk, soda
28344-B-32194: AUGUSTUS, 2011 - Het meisjeseiland
35309-A-42248: AULT, JULIE (ED.); ASHFORD, DOUG; ROLLINS, TIM; LOCKS, SABRINA - Show and Tell: A Chronicle of Group Material
29710-B-33850: AUPING, M. - Declaring space
33037-A-39077: MARCUS AURELIUS - Persoonlijke notities
12760-A-33758: AUSSEIL, DAVID; CONTAMINE, CHARLES-HENRY - La Route du Blues
29053-B-33021: PAUL AUSTER. - Het Boek Der Illusies
30170-B-35127: AVEDON, R. - SIXTIES,THE
36083-A-43254: AVERMAETE, TOM (ED.) ; KAREL MARTENS (DESIGN) - OASE # 61 Suburbia and social democracy Neoliberalisme in de buitenwijk. OASE tijdschrift voor architectuur / Architectural journal
33850-A-40204: AVERMAETE, R - Rik Wouters
35398-A-42540: AVRIL, FRANCOIS (INTR.) - Le livre des tournois du Roi Rene
35337-A-42369: FRANK AYRES, JR. - Theory and Problems of Projective Geometry (Schaum's Outline Series)
34431-A-41288: VEEN AZ, J. VAN DER - Remonstranten en contra-remonstranten. Een verhaal uit den tijd der kerkgeschillen in ons vaderland in de eerste helft der 17e eeuw. - 1e en 2e deel
35611-A-42788: AZÉMA, JEAN-PIERRE; BEDARIDA, FRANCOIS - 1938-1948 les annees de tourmente. de munich à prague. Dictionaire critique.
27742-A-32128: WRIGHT B., I.; DAM, CF.A. - Nederlandsche Zeevaarders op de eilanden in de Caraïbische zee en aan de kust van Colombia en Venezuela gedurende de jaren 1621-1648 (9) - 2 volumes
33145-B-38689: BAARSEN, R. E.A. - Nederlandse kunst 1700-1800
32244-A-38046: BABEL, I. - Verzameld werk - Deel 1 & 2
33757-B-39819: BABEROWSKI, JORG (HG.) -
35544-B-42291: BACH, GOVERT JAN - De Grote Bach Atlas
25623-A-40705: BACHER, M. - Förderer. Architecture -- Sculpture (Text in French, German, and English)
36229-A-43415: BACHMANN, INGEBORG - Werke. 1: Gedichte / Hörspiele / Libretti / Übersetzungen. Werke 2: Erzählungen. Werke 3: Todesarten: Malina und unvollendete Romane. Werke 4: Essays / Reden / Vermischte Schriften / Anhang.
25626-A-40701: BACKSTROM, SVEN & STIG ALUND (EDS). - Swedish housing of the 'forties - Fyrtiotalets Svenska Bostad
24365-A-41890: FRANCIS BACON [1561-1626] - Francisci Baconi de Verulamio, summi Angliae cancellarii, Novum Organum, sive Indicia vera de interpretatione naturae.
36081-A-43252: BACON, JONATHAN (ED.) - Fantasy Crossroads 10/11 & 12
36079-A-43251: BACON, JONATHAN (ED.) - Fantasy Crossroads #9 (numbered)
32701-B-38018: BAECK, M. E.A. - De belgische art nouveau en art deco wandtegels 1880-1940
3570-C-0007: BAEHR, JOSEPH, ANTIQUARIAT - Handschriften und Drucke des Mittelalters & der Renaissance. Katalog 500 anlaesslich des 120jaehrigen Bestehens des Antiquariates Joseph Baer & Co. Herausgegeben. I. Teil. Handschriften des XI. Bis XVI. Jahrhunderts. Incunabula typographica 1450-1500.
23250-A-36399: HANS A. BAENSCH - Gartenteich Atlas. Rund um den Gartenteich und das Kaltwasseraquarium
28796-B-32463: NORMAN BAER, N. -
35803-B-42717: BAERS, . J.; BRINKMAN, G.; JELSMA, . A.; STEGGINK, DR. O. (REDACTIE) - Encyclopedie Van De Mystiek
28746-B-32452: BAETENS, J. - Etudes camusiennes
35400-A-42543: BAETSLÉ, GILBERT - Handboek bij de studie van de mouterij- en brouwerijtechnologie
30716-B-36125: BAHAMON, A. - Minihuizen
32186-A-37888: BAIN, F.; DELVAUX, C. - Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir. Catalogue de Distribution 91/92
35291-B-42060: BAIS, SANDER - The Equations
28382-A-32436: BAISSAIT, B. E.A. - Cobra 1948 1951
35706-B-42923: BAKER, KENNETH (RED.) - Faber Book of War Poetry
24358-A-41793: KENNETH BAKER, E.A. - The Future of the Object! - A Selection of American Art: Minimalism and After
34299-B-40668: BAKER, K. -
35707-B-42922: BAKER, KENNETH - The Faber Book of Landscape Poetry
33696-A-40023: BAKKER, A. - Groningen getekend door Jannis de Vries
34138-B-40504: BAKKER, M. E.A. - Verhalen van landgoed Hackfort
11007-A-A-12314: . BAKKER, JG. VAN DER BURG, R. KRANENBORG, H.C. STOFFELS (RED.) - Religieuze bewegingen in Nederland 4: Feiten en visies. Navigators.
22908-A-39729: C. BAKKER - Volksgeneeskunde in Waterland - Een vergelijkende studie met de geneeskunde der Grieken en Romeinen
5151-A-41024: BAKUNIN,M. - Archives Bakounine. Bakunin-Archiv. Publiees pour / Herausgegeben im Auftrage des Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Amsterdam par / von A.Lehning ... Volume 1-3, 5-7. 1. Michel Bakounine et l'Italie 1871-1872, 2 volumes. 2. Michel Bakounine et les conflits dans l'Internationale 1872. 3. Etatisme et anarchie 1873. 5. Michel Bakounine et ses relations slaves 1870-1875. 6. Sur la guerre franco-allemande et la revolution sociale en France 1870- 1871. 7. L'Empire knouto-germanique et la revolution sociale 1870-1871.
33472-A-39777: BAL, MIEKE (MARIA GERTRUDIS) - Narratologie. Essais sur la significa narrativa dans quatre romans modernes.
25783-A-40846: VIKTOR BALCK, E.A. - Vinteridrott
32411-A-38202: BALDWIN, J. - Jimmy's Blues. Selected poems.
19326-A-38053: BALIS, A., VAN DE VELDE, C., VLIEGHE, H., ET AL - La Peinture Flamande Au Kunsthistorisches Museum De Vienne
33342-B-39168: BALJEU, J. - Space-time constructions
23345-A-39595: DRS. R.A. BALJEU - Geen zee te hoog - De Zeeschilder H.A. Jaarsma (1881-1970)
32892-A-38669: BALJON, C.J. - The Structure of Architectural Theory. A Study of Some Writings by Gottfried Semper, John Ruskin, and Christopher Alexander
33227-B-38902: BALLEN, R. - Shadow Chamber
31554-A-37204: BALZAC, H. DE - L'elixer de longue vie
23697-A-39255: BANARESCU, P. - Zoogeography of Fresh Waters - Volume 1-3
27385-B-31561: BANFFY, M. - Verschwundene Schätze
30955-B-36291: BANGA, F.E. - Groningen terug in de tijd
27801-B-31805: BANGA, F.E. - Groningen terug in de tijd
28658-B-32713: BANGA, F.E. - HOOGKERK blijft een dorp - Voor en na de annexatie
36180-A-43315: BANGA, FRANS E. - Groninger straten in oude en nieuwe beelden. Met verhalen uit het verleden.
29089-A-33196: BANGMA, O.S. - d'Erve C. Stichters Enkhuizer Almanak tot nut van 't Algemeen. Voor het jaar 1829.
30614-A-36194: BANIS, G. E.A. - H.W. van der Worp 1849-1941. Met fotograafisch oog geschilderd. Een biografie en oeuvrecatalogus.
29095-A-33214: BANKS, W. - Garnetts views of the English lakes.
29688-B-33902: BANNEL, L. (ED.) - Scandinavian Christmas
30819-A-36436: BARAFIN - Expose? sommaire de la le?gislation des impositions indirectes
36246-B-43356: BARBER, RICHARD - Edward III and the Triumph of England
33077-A-39129: BARBIERI, U. E.A. - Architectuurmodellen 6: Café De Unie 1924 / 1925 van J.J.P. Oud
23435-A-40055: ORGANITZAT PER L'INSTITUT CARTOGRAFIC CATALUNYA I EL DEPARTAMENT GEOGRAFIA LA UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA. - La Cartografia dels Paisos Baixos - 4rt curs, 15, 16, 17, 18, i 19 de febrer de 1995 (Text in English)
33811-B-39939: BARCHIESI, SOFIA -
32376-A-38053: BARCLAY, E. (DIR.) - Jazz News Nouvelles du Jazz - 1949: no 1, 1949: no 2, 6, 7 & 8 (total 5)
26667-A-42495: [BARDET, JDM. E.A.] - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Amstelstation en de totstandkoming van de spoorwegwerken rond Amsterdam
35809-B-42780: BAREND - VAN HAEFTEN, MARIJKE E.A. - Wilhelmus En De Anderen
26186-A-41861: BARENDSEN, A.W. - Kunstvlechtwerk en etalagestukken van brood.
35951-B-43035: BARKER, MARGARET - The Risen Lord
28984-B-32900: BARKHUIS, EELDE, 2009. - From Darwin to Weil
25717-A-40627: BARLACH, E. - Die Briefe 1888-1938 - Vol I & II (comlete)
35002-A-41811: BARNES, WILFRED E. - Introduction to abstract Algebra
35926-B-43052: BARNES, MYRA EDWARDS - Linguistics and Language in Science Fiction Fantasy
35262-B-42094: BARNES, RSK. E.A. - The Invertebrates
15226-A-36730: MATTHEW BARNEY - Pace car for the Hubris Pill
31606-B-37215: MARCIA W. BARON. - Kantian Ethics Almost without Apology
19908-A-36338: PETER BARRY - The art of mud wrestling
33879-A-40347: BARRY, .; SCOTT, J. - Videoinstallaties/videoinstallations - Judith Barry: "Space Invaders or The Failure of the Present" Jill Scott: "Constriction"
35961-B-42999: BARSCH, CLAUS-EKKEHARD - Die politische Religion des Nationalsozialismus
28054-A-32179: BARTELING, R. - Saaksum. Toen & nu.
34437-A-41275: BARTELS, ANDREAS - Gartengeholze. Baume ujd Straucher fur mitteleuropaische und mediterrane Garten.
22847-A-39606: AW. BARTEN, E.A. (RED.) - Het Grafisch Museum - Orgaan van de Vereeniging Museum voor de Grafische Vakken
17406-A-36621: BARTHA, DENES; LASZLO SOMFAI - Haydn als Opernkapellmeister. Die Haydn-Dokumente der Esterhazy-Opernsammlung
28055-A-32181: BARTHOLD, F.W. - Die Geschichte der Deutschen Hanse - Erster Band
29167-A-33379: BARTLETT, E. - Wild Animals in Captivity
35941-B-4295414: BARTLETT, ANNE CLARK; BESTUL, THOMAS H. (ED.) - Cultures of Piety
33977-B-40434: BARTLITZ, CH.; HERFORT, E. - Mutterland
23174-A-38981: BARTLOTT, PROEMSKI, SEINE UND THEISEN. - Karnivoren: Biologie und Kultur Fleischfressender Pflanzen
23262-A-40117: BÉLA BARTÓK - Béla Bartók - Black Pocket-Book: Sketches 1907-1922
32283-B-37928: BARTRAM, A. - Five Hundred Years of Book Design
29445-A-33663: BAS, F. DE - Een onpartijdig advies in het Congo-vraagstuk.
29490-A-33721: BAS, F. DE - Prins Frederik der Nederlanden en zijn tijd - eerste deel
33453-A-39406: BASAR, S. - Sexymachinery - SM04 - How to dissapear is to appear completely
18367-A-38392: BASHKOFF, TRACEY (INTR.) - On the Sublime. Mark Rothko, Yves Klein, James Turrell.
34608-A-41608: BASILE, FRANCO - Morandi. Le temps et les choses.
25832-A-40831: BASLER, A.; BRUMMER, E. - l'Art Précolombien
9390-A-31179: OUVRAGE COLLECTIF DIRIGE PAR DRISS BASRI, MICHEL ROUSSET ET GEORGES VEDEL. - Trente annees de vie constitutionelle au Maroc.
9396-A-31194: SOUS LA DIRECTION DE DRISS BASRI, MICHEL ROUSSET ET GEORGES VEDEL - Le Maroc et les droits de l'homme: positions, réalisations et perspectives
16882-A-39823: RICHARD VAN BASSHUYSEN, - Handbuch Verbrennungsmotor. Grundlagen, Komponenten, Systeme, Perspektiven
34720-B-41562: BASTET, FREDERIC - Helse liefde
35158-A-42113: BASTIAT, FRÉD(ÉRIC) - Harmonies Économiques
29485-A-33713: BASTIAT, F. - Staathuishoudkundige harmoniën
25062-A-40236: BASTIDE, FR. E.A. - Proust - Collection Génies et Réalités
12774-A-33746: BASTIN, BRUCE - Never sell a copyright. Joe Davis and his role in the New York music scene, 1916-1978
34371-A-40953: BATAILLE, GEORGES - De zonne-anus / De aartsengelachtige / Erotische gedichten
8378-A-41424: BATAILLON, M. ET AL. - Aspects Du Libertinisme Au Xvie Siecle. De Petrarque a Descartes XXX. French Edition.
36117-B-43093: BATCHEN, GEOFFREY - Forget Me Not
35665-A-42941: JONATHAN BATE - John Clare. A Biography
36025-A-43152: ANDREAS BAUCH (ED.) - QUELLEN ZUR GESCHICHTE DER DIÖZESE EICHSTÄTT. Band I: Biographien der Gründungszeit. Texte, Übers. & Erläuterung von ANDREAS BAUCH.
36149-B-43230: BAUDELAIRE, CHARLES - 9 bloemen van het kwaad
32941-A-38903: BAUDELAIRE - Oeuvres Completes - Volume I & II
27063-A-31294: BAUDELAIRE, CH. - Die Blumen des Bösen
34484-B-41167: BAUDRILLARD,, JEAN - Von der Verführung
28733-B-32723: BAUDSON, M. - Personal Structures
19901-A-38454: BAUDVIN, HUGUES & PERROT, PHILIPPE - Alba
32640-B-38178: BAUER, C. E.A. - KUNST DE AUGENTAUSCHUNG (DU) GEB
28863-A-32969: BAUER, M. - Sittengeschichte des Deutsches Studententums
27491-B-31342: BAUERDICK, R. - Zigeuner
32401-A-38146: BAUMANN, F. E.A. - Sehnsucht Italien: Corot und die frühe Freilichtmalerei 1780 - 1850
32321-B-37979: BAURET, G. - Alexey Brodovitch - Mini
35303-B-42118: BAVO - Too Active to Act
27690-A-32015: BÖHM-BAWERK, E. VON - Kapital und Kapitalzins - Volume I-II (3 volumes)
31537-A-37184: NEILSON BAXTER, RK. E.A. (ED.) - The Penguin Film Review - Vol. 1-9 (complete)
29496-A-33734: BAYNES, . AND J.A. LONG (EDS.) - Papers in vertebrate palaeontology (Records of the Western Australian Museum)
27637-A-31823: FRANZ VON BAYROS (1866-1924) - Serie van dertien zeldzame litho's.
29103-A-33227: BAZEL, KP.C. DE - De Houtsneden van K.P.C. de Bazel.
35886-A-43033: BCKENFÖRDE, ERNST-WOLFGANG; SHILS, EDWARD (ED.) - Jews and Christians in a Pluralistic World
4653-C-0095: BEABLE, W.H. - The history of Christys'. The history of hats.
19601-A-38052: ; ALISON I. BEACH - Manuscripts and Monastic Culture. Manuscripts and Monastic Culture: Reform and Renewal in Twelfth-Century Germany
35504-B-xxxx1: PETER S. BEAGLE - The Line Between
31054-B-36583: BEAR, S. - SUN BEAR
30027-A-35720: [DOWN BEAT] - Down Beat
27126-B-31218: BEATTIE, ANN - Park City
30651-B-35831: BEAUCHAMP, M. (ED.) - The Life and Times of R.Crumb
29869-A-35178: LEROY-BEAULIEU, P. - Traité de la science des finances - First edition- Volume I & II
31543-A-37193: BECHSTEIN, J.M. - Forstbotanik oder vollstandige Naturgeschichte der Deutschen Holzpflanzen und einiger Fremden
19857-A-39086: HAROLD EDWARD BECHT - Statistische gegevens betreffende den handelsomzet van de Republiek der Vereenigde Nederlanden gedurende de 17e eeuw (1579-1715). Proefschrift
34150-B-40510: BECK, W.; PANTCHEV, N. - Parasitäre Zoonosen
12540-A-33656: BECK, HANS-ULRICH - Künstler um Jan Van Goyen. Maler und Zeichner
35762-B-42779: BECKER, HANSJAKOB E.A. - Geistliches Wunderhorn
35511-B-42357: BECKER, KARL-HEINZ; DORFLER, MICHAEL - Dynamische Systeme Und Fraktale
33951-B-40256: BECKMANN, M. -
34850-A-41590: CHR. HARBERS MAGAZIN FUR PHOTOGRAPHIE-BEDARF, 1892 - Haubt-Preisliste uber den Gesammtbedarf fur Sach- und Amateurphotographie nebst allenn einschlagigen Graphischen Kunsten
13050-A-33852: BEECKMANS, LUCE MANU R. - Making the African City, Dakar-Dar es Salaam-Kinshasa, 1920-1980
33430-A-40851: F. TEN HARMSEN VAN DER BEEK - Geachte muizenpoot en achttien andere gedichten
19977-A-38486: WIM VAN DER BEEK - Ronald Tolman - Sculpturen en Etsen
24805-A-36935: BEEKMAN, T. - Tjebbe Beekman: The Image of the Capsular Society (Dutch/English)
34388-A-41104: BEEREN, WIM; BEEKE, ANTHON (COMP.) E.A. - Pinturas Esculturas Fotografias de UABC: Uruguay Argentina Brasil Chile
28973-B-32995: BEEREN, WA.L. - Co Westerik - schilder, peintre, maler, painter
29556-B-36351: BEEREN, WA.L. - Co Westerik - schilder, peintre, maler, painter
27601-A-31692: BEERKENS, L. - Restauratie van moderne kunst. Een nieuw specialisatie binnen het restauratievakgebied.
35868-A-43009: BEGBIE, GUY - The Water Tower (signed)
33674-A-39971: BEGEER, CA.; BRINKGREVE, M.J. - Een eeuw edelsmeedkunst 1835-1935
19287-A-38796: BEICHA, OTTO - Anfänge des Informel in Österreich 1949-1954. Maria Lassnig - Oswald Oberhuber - Arnulf Rainer. Mit texten von Otto Breicha, Maria Lassnig, Oswald Oberhuber, Arnulf Rainer und Alfred Schmeller
33272-A-39219: BEIJERING, K. - Expressions of epistemic modality in Mainland Scandinavian. A study into the lexicalization-grammaticalization-pragmaticalization interface
35363-A-42425: BEILER, ALBERT - Recreations in the Theory of Numbers. The Queen of Mathematics Entertains
28563-B-32843: BEIN, TH. - Germanistische Mediävistik
29509-B-33543: BEINTKER, M. E.A. - Karl Barth in Deutschland (1921-1935)
25114-GB_29: BEIRTZEL, BJ. E.A. - Biblica - Atlas van de Bijbel
31202-B-36744: BEJCZY, I.; STEGEMAN, S. - Middeleeuwse studies en bronnen LIX - Historische werken
30368-A-35733: BEK, B. E.A. - Tendencije 4
29351-B-33471: BEKENKAMP, H. - 100 jaar Postmuziek in Gruno's Veste
26842-A-41326: BEKENKAMP, HEIN; TIMMER, ANNEMARIE - HET SCHILDERT
29068-B-33039: BEKENKAMP, H. TIMMER, A. - HET SCHILDERT
34899-B-41621: BEKKER, PETER H.F. -
33789-B-40004: BELD, A. VAN DE E.A. - Onix
32044-B-37621: BELKIN, D. - Germanija
23843-A-40146: N. ROBERT BELLAH - Tokugawa Religion - The Values of Pre-Industrial Japan
33973-B-40456: BELLE, J. VAN - 3 dln Pays de par deca
32183-A-37885: BELLESSORT, A. - La Société Japonaise. Voyage Au Japon.
27136-B-31228: BELLI, GABRIELLA - Gustav Klimt Masterpieces
32539-A-38383: BELLINI, J. - Jacopo Bellini. Der Zeichnungsband des Louvre

Next 1000 books from Antiquariaat Berger & De Vries [an error occurred while processing this directive]

6/9