Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer info



Title: Omslag brief met adressering 'Mijn Heer Dhr J.P.N.Rendorp Coopman tot Amsterdam' en inliggend de 'verkoopsrekening van de onderstaande vaaten Bier aangaande de heer ... Rendorp..'. Bij de veiling ging het om zo'n 45 oxhoofden bier.
Description: Çuracao, 1769. Folio. Ca 22 x 32 cm. Meerdere keren gevouwen. (1 p. letter, 1 p. address, 2 blank). Ingelegde rekening idem folio. (2 pp.) Afrekening voor Rendorp van Hans Momsy op Curacao voor aan hem geconsigneerde vaten bier. De pbrengsten [83 gulden]zijn zeer tegenvallend en na aftrek van kosten voor 'Vragt & Averij', 'Venduemeester', 'Roeper', 'Pakhuis'en 'Commissie' blijft er nog 112 gulden en 7 stuivers te voldoen.

Keywords: auction trade history Curaçao

Price: EUR 225.00 = appr. US$ 244.54 Seller: Antiquariaat B.M.Israel B.V.
- Book number: 10016