Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: 'Heb de eer Uwedelmogende bij dezen kennis te geven dat ik heden meen te vertrekken na de kruispost, indien de wind het toelaat, ... '. '...aan boord van 's lands Schip ... leggende in de haven van ... den 27 July. 1750'.
Description: 4to. Originele eigenhandig geschreven brief, gedateerd '27 July 1750' 1 blad beschreven aan 1 kant, verso blank. Linksonder helaas een klein stukje afgescheurd, waarop zich juist de naam van het schip en de haven bevonden. L.Graaf van Biland [1718 - 1793?]. Lt.Adm.?

Keywords: brieven autograph letters ships shipping naval history

Price: EUR 75.00 = appr. US$ 81.51 Seller: Antiquariaat B.M.Israel B.V.
- Book number: 10032