Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: 'Plan van het Nieuwe Kanaal door de Eertyds Bylandsche nu Hollandsche Waard, zo als het zelve Gesitueert was by de Opneming door de Landmeeters, Mart.s Beijerinck en Hendrik van Straalen, in het laatst van December 1774, volgens het Rapport van den 7 den January1775, zynde deze verkleint en Getekent op order van Hun Ed: Mog: De Heeren Gecommitteerde Raaden enz: enz: in het laatst van December 1776. en in het begin van January 1777, Door Hendrik van Straalen, Geadmitteerd Landmeeter.'
Description: No Publ., 1778. Large folio. Folded once. Engr. surface meas. 63 x 40 cm. Full sheet meas. appr. 75 x 55 cm. Excellent quality paper, very ample blank margins. Paper watermarked w. crowned heraldic lily, countermark 'D&cBlauw'. Signed lower left 'Leon d.Schenk Jansz.: sculpsit 1778' Idem lower left inside engr. border 'Resol. 7 Mey 1777.' Also upper left outside border signed 'G.' see also item C10046 signed 'G'variant on paper watermarked 'ARogge'.

Keywords: 18th maas Maas Waal Merwede improvements rivers and canals river rotterdam webmaps

Price: EUR 550.00 = appr. US$ 597.77 Seller: Antiquariaat B.M.Israel B.V.
- Book number: 10076