Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Hymnen uit den Bijbel.
Description: Utrecht, De Roos, 1950. Tall 4to. Original full green cloth, upper cover blocked in gilt [press], spine giltlettered [hand]. ,(50 pp.) 'In opdracht van Stichting 'De Roos' te Utrecht samengesteld door C. Leeflang. Voor de tekst werd gebruik gemaakt van de 'Statenvertaling.' Opgenomen werden Lofzangen, die verspreid voorkomen in het Oude en Nieuwe Testament, met uitzondering dus van die welke verzameld zijn in "Het boek der Psalmen". De typografische verzorging is van Maarten Engelman , die ook de titel en de initialen tekende; de tekst werd gedrukt in Bembo (Monotype) door de firma Boosten & Stols te Maastricht. De oplage bleef beperkt tot 175 genummerde exemplaren. Dit is nummer 109.'

Keywords: Beijer & typography limited edition

Price: EUR 70.00 = appr. US$ 76.08 Seller: Antiquariaat B.M.Israel B.V.
- Book number: 10448