Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Pleidooi voor de heeren E. de Vry Temminck, J. Rendorp, Regeerende Burgemeesteren en C.W. Visscher, Pensionaris der stad Amsterdam afgevaardigden van de Regeering der gemelde stad aan den Heere Stadhouders, Verweerders, op ende jegens den Hogen en mogenden Heere Hertog Lodewyk van Brunswyk, Veldmaarschalk der Landmagt van de Staat, Bevelhebber van 's Hertogenbosch, enz., enz. Eischer, met het antwoord voor hooggemelden heer Hertog eisscher, in aanmerkingen van Phileleutherus Batavus.
Description: In Holland, no publ., 1781. Fol. Contemp. marbled wr. (40 pp.). V.d. Aa II, 469: Knuttel V, 19808: van Brunswyk was Commander in Chief of the Dutch forces and guardian to Willem V. In 1781 the city of Amsterdam wanted him removed because of incompetence. This counsels' speech was most likely written by Calkoen, solicitor of the city, and dated 6 August 1781. Dutch translation of the French original (see Knuttel V, 19804).

Keywords: krijgskunde Military books military history mayors law

Price: EUR 200.00 = appr. US$ 217.37 Seller: Antiquariaat B.M.Israel B.V.
- Book number: 2409