Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Cyfer-Konst noyt voor desen den leerlingen grondiger, noch duydelijcker voorgestelt, beschreven door ... Den laetsten druck, doorgaens vermeerdert / met de solutie van de swaerste exempelen; Oock noch verrijckt met verscheyden subtile questien, door den regel cossa ende falsi opgelost: uyt des auteurs naergelatene schriften met groote vlijt over-gestelt / ende in 't licht gebracht door sijn soon S.Cock. Ende van alle voor-gaende mis-druck gesuyvert / neerstelijck oversien/ en verbeetert door Isaac le Duc, Françoische School-meester binnen Dordrecht.
Description: Dordrecht, Doo de weduwe van Abraham Andriessz., Boeck-verkoopster / woonende by 't Stad-huys / in 't Schrijfboeck, 1664. 8vo. W. woodcut vignet on title. Contemp. full vellum. (Title in ink on spine.). [*6 [-*1], A - Z8, Aa2]. (X (of XII, engr. front. missing), 370, I (impressum), I (blank) pp.). Very good copy. Bierens de Haan, sub 902: Ten Have, de leer van het boekhouden in de 17e eeuw, pp. 55 - 60, sub 3, not seen. A much used manual for arithmetics with an introduction to bookkeeping and commercial arithmetics. The bookkeeping section was extended with 33 pages by his son. Good copy.

Keywords: handbooks manuals commerce mathematics

Price: EUR 625.00 = appr. US$ 679.28 Seller: Antiquariaat B.M.Israel B.V.
- Book number: 4662