Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Concept om land en steen te plempen voor den Zeeburg en Diemerdijk op Ypesloot ter plaatse alwaar den zeedyk niet agter uyt kan worden gebragt... [Caption of plate 1] ... GECONCIPIEERDE Steen Muur omme gemaakt te werden Aan den Zeeburg en Diemerdyk ter wedersyde van de Diemerdamer en Ypesloter Sluyzen [caption plate 2] De Jegenwoordige Land-dyck ... Concept van een nieuwe Land-dyck [inset text plate 3] PROJECT van den zeedyk beoosten Muyden soo als deselve soude kunne werden met steen versterkt. [caption plate 4] AARDEN Zeedyk met een buytengloijinge van 7. roeden... [caption plate 5]
Description: No place, No publ. No date (Middle of the 18th c.]. Oblong folio. W. 5 (of which 2 fine large folding) engr. pls. [Plate 1signed bottom left 'Getekent door A.D. Mutsert, ende in 't koper gebragt door Ian Ruyter'; Plate 4 signed bottom right 'Geteekent en op gestelt door U.E.D.W. Dienaar Jacob van Hoorn, Landmeeter by den Ed. Hoove van Holland geatmitteert en in 't Kooper gebragt door HENDRIK DE LETH.; plate 5 signed bottom right 'Getekent door A: D: Mutsert, ende in 't koper gebragt door G:Kondet.'). 'Nice (pulled) paste paper limp covers, around 1800. (Oval paper label on lower cover 'Diemerdyk' in contemp. hand.). Waller, Noord Ned. graveurs, see p. 279 on Jan Ruyter [working in Amsterdam ca. 1722 - 1743], p. 199 on Hendrik de Leth [de Jongere, working in Amsterdam 1727 - 1766].

Keywords: Architecture Waterbouwkunde Topography topography hydrography dikes dijkbouw

Price: EUR 690.00 = appr. US$ 749.92 Seller: Antiquariaat B.M.Israel B.V.
- Book number: 4673