Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Kortbondige, ende rechte middel, en kunst; om allerhande zoorten van wonden op de kortste ende zeekerste manier te geneezen, zeer dienstig, niet alleen voor Wondheelers, maar ook voor alle Liefhebbers der geneeskunst; in 't Latijn beschreeven door den vermaarden Spaanjaard..., Met aanteekeningen op een yeder hooftdeel verrijkt, ende overgezet door J. Geusius. Achter volgen noch tot meerder profijt der Geneesmeesters, Wondheelers, en Liefhebbers der Geneeskunst, zommige wonderlijke ende nuttige aanmerkingen en geneezingen van verscheyden wonden, uyt de vermaarste Geneesmeesters by een vergadert door den zelven...
Description: Leeuwarden, By Ivo Takes Wielsma, Boekverkooper in de Speelmanstraet, 1667. 12mo. W. small woodc. vignet of an heraldic lily on the printed title & 1 woodc. plate between pp. 272 & 273. Contemp. full overlapping vellum. (Covers overall some age darkening and soiling.). [*12 (erratic signing), A-O12, P2, a12, b12, c8]. [F5 signed F3]. (XXIV, 339, I (blank); II, 59, II(Index), I (errata) pp.). (Page 273 paged 173). (Lower margin a vague, unobtrusive watersp in blank margin; Last part following p. 339 w. a larger (near half page) faint watersp.). First dutch edition. Hirsch vol. I, p. 182: 'Arce , Fransisco A, einer der berümtesten Spanischen Chirurgen, wurde um 1493 zu Fregenal in der Provinz Estremadura geboren ... Am bekanntesten is sein Name durch das noch heute gebrauchte Balsamum Arcaei, dessen Hauptbestandtheil Gummi Eleni ist... Er gehörte zu den geschicktesten und erfahrensten Chirurgen seiner Zeit und noch im hohen Alter bewahrte seine Hand ihre Dexterität': On Jacobus Geusius see DMB c. 674: Krivatsy, 373: Comp. BMN vol. I, p. 306 [original latin ed. 1574] and p. 73 [lat. ed. 1658] : Wellcome vol. I [books pre 1641] item 370 [or. ed. 1574]: Durling item 240 [original ed. 1574]: Originally published in latin in Antwerp by Plantijn as 'De recta curandorum vulnerum ratione ...' in 8vo. At the end [....] a booklet by Jacobus Geusius [w. a separate title] with a compilation of observations on the dressing of wounds: 'Wonderlijke ende uytneemende aanmerkingennvan alderhande zoorten van Wonden, Ende derzelver geneezinge, uyt verscheyden van de vermaarste Wondheelers te zaamen getrokken, ende in de Nederduytsche taale overgezet, door Jacobus Geusius ...'

Keywords: Surgery anatomy wound verbanden verbandmiddelen medicine healing surgery

Price: EUR 980.00 = appr. US$ 1065.11 Seller: Antiquariaat B.M.Israel B.V.
- Book number: 7791