Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Regula Cos of Algebra, Zijnde de alder-konstrijcksten Regel om het onbekende bekent te maken. Ofte Een korte Onderwijsinge / waer in geleert werdt het Uyt- trecken der Wortelen / soo verre men begeeren mach. De Spetien in { Surdische getallen. Twee-namige getallen. Cossische getallen. De Vergelijckingen van ... & c. met Exempelen daer toe dienende. Door J.R.Brasser, geadmitteert Landmeeter tot Hoorn. Noch is hier by ghevoeght de Geometria van Nicolaus Petri Daventriensis, ende andere Questien van de Algebrae. Als mede Eenige Exempelen van Gerrit Evertsz. Backer, Schoolmeester tot Gracht [=Graft]. ... [title on Nn4 recto:] Geometria van Nicolaus Petri Daventriensis... [title on Aaa2recto:] Volgen eenige Exempelen, Gemaeckt door G.E.Backer, Schoolmeester tot Graft, Gewesene Discipel van den voorgaenden autheur Jacob R. Brasser van Hoorn, dewelcke met believen en consent van den voornoemden Autheur hier zijn by gevoeght: Daer van Eenige door den Regel van Drie- en konnen werden opgelost;
Description: Amsterdam, By Gerrit van Goedesbergh, Boeckverkooper op 't Water / aen de Nieuwenbrugh / in de Delffsche Bybel, 1663. 4to. 3 parts in 1 vol. W. small woodc. [tortoise] printer's mark on printed title. Some woodc. end pieces. W. num. diagrs. and appr. 150 woodcut figs. in the text. Very good contemp. full vellum, covers a few spots and some surface soiling to spine and covers.). [*4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Ddd4]. (VIII, 1-284, 285-286 [index], 287-370 (Petri), 371-400 (Backer) pp.). (Lower righthand corner of pr. title contemp. owner's sign. in ink, illegible, dated 'Ao 1669'). (Lower margin prelims and up to appr. p. 29 a watersp.; present but quite vague and unobtrusive in lower margin to p. 287; 288 to end lower margin a more visible watersp.). Rare first edition. V.d.Aa I, p. 370: J. R. Brasser was an able mathematician and a surveyor at Hoorn. ad 1: BdH. 562: Bierens de Haan, Bouwstoffen, part XI, pp. 198 - 199 & note 5 on p. 211, idem part 21, comment 7, p. 65 'Van Jacob R. Brasser weet men alleen, dat hij beŽedigd Landmeter te Hoorn was.': Sotheran, Bibliotheca chemico-mathematica, vol. I, item 6454: Manoury, Cat. Wiskundig Genootschap, p. 112: ad 2 Nicolaas Petri: BdH 3756. Petri's 'Geometria en andere Questien per Algebrae' [BdH 3756] ia added to Brasser's 'Regula Cos' in 1663. Petri's own 'De Reghel Cos' was published Amsterdam, 1605. : Rider, p. 48:

Keywords: mathematics geometry gezamenlijk samen joint ownership Beurs

Price: EUR 2800.00 = appr. US$ 3043.17 Seller: Antiquariaat B.M.Israel B.V.
- Book number: 9052