Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: 'Crocussen'
Description: 1965. Original lithograph in black. Meas. appr. 28.5 x 27.5 cm [lith. surface]; Sheet meas. appr. 44 x 44 cm. Monogramm and date signed on the stone. The litho itself signed in pencil lower righthand corner 'AartvDobbenbergh '65'; Lower left the title in pencil 'Crocussen'; A handwritten dedication in pencil above the litho 'Aan mejuffrouw Heerkens Thijssen van Aart van Dobbenburgh - 20 - 6 -'70' The lith. work of van Dobbenburgh, item ...: This impression of van Dobbenburgh's lithography 'Crocussen' was presented to Miss Thijssen 5 years after it was made on the occasion of what seems her leaving a teaching position. Added the original autograph letter by van Dobbenburgh, dated 12-6-'70 Bentveld, presenting the lithograph. The full text reading: 'Hooggeachte mejuffrouw Heerkens Thijssen, Tot mijn leedwezen ben ik de 20ste a.s. verhinderd afscheid van U te nemen. Maar ergens nemen wij géén afscheid. In onze liefde voor het kind zijn wij gelijk gericht. Ik dank U voor het vele dat U deed voor het Kind. Wij wensen U nog vele arbeidsvolle jaren op de weg die U eenmaal moest gaan. Met een handdruk van Aart van Dobbenburgh':

Keywords: flowers graphic art steendruk presentation copy letters autographs webprints

Price: EUR 210.00 = appr. US$ 228.24 Seller: Antiquariaat B.M.Israel B.V.
- Book number: 9236