Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De Allerverborgenste geheimen van de Hoofdgraden der Metzelary, ontdekt. Of het Waare Rozenkruis. Uit het Engels. Gevolgd van de Historie der Noachiten, Uit het Hoogduitsch met verbeteringe in 't Fransch overgebragt, En na de Jerusalemsche Druk in 't Nederduitsch vertaald, Met Aanmerkingen van de Vertaaler, en Kunstplaaten. B.u.w. 2) WOLSON, Th. [= WOOLSTON].- De Metselaar ontmomd, of Het rechte geheim der vrye metselaaren ontdekt. In allen deele oprechtelyk en zonder achterhouding, door een geweezen vryen metselaar. ... Met kopere plaaten, Vyfde Druk.
Description: No place, No publ., 1786. - 1790. 8vo. 2 vols. in 1. Vol. I w. engr. front. & 1 engr. plate. Vol. 2 w. 12 engr. (fold.) pls. 19th c. marbled brds., outer hinges, edges and corners (badly) rubbed, bumped. [*6, A - F8, G6; *8, A - F8, G2 X1]. 2 rare masonic items in 1 volume. ad 1: author and translator? ad 2) see our copy in printed wrappers 1780, Kloss, comp. 1884 [ed 1783]; Van de Sande, 'Vrijmetselarij...', pp. 58 - 60 [titlepage illustrated of the 1753 ed.].

Keywords:

Price: EUR 850.00 = appr. US$ 923.82 Seller: Antiquariaat B.M.Israel B.V.
- Book number: 9613