Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Bedenckingen Over het Droogh maken van de Haerlemmer ende Leydse Meer door Claes Arentsen Coleveldt Publicq Lantmeter tot Leiden, Tegen 't Haarlemmer Meer-Boek van Jan Adriaansen Leeghwater. Nu op nieuw herdruckt na de Copye, te Leyden...B.u.w. 2) VELSEN, C., Aanmerkingen over de tegenwoordige staat van de Haarlemmer Meer.. B.u.w. 3) TEN SANDE, G., Project om het Water, door de Stadt Amsterdam, By alle Ebben en Vloeden te doen loopen ... 4) EIKELENBERG, S., Gedaante en Gesteldheid van Westvriesland ... Den ondergang van het dorp Vroone; ... 5) NOORLANDER, C., Beschryving om te veenen in den Crimpenre-Waart, ... 6) [BICKER, L.], Rivierkundige Stellingen ... 7) ANON., Ontwerp-beschryving ten einde Zoet Water .. uit de Reviere De Vegt, te geleiden, binnen Amsteldam ... herdrukt, ... ter geleegenheid der onderneminge, ...om deze Stad, door Ingravinge, op 't Amstelkerk - Veld, overvloedig te verzekeren van Zoet, Vars Welwaater. 8) ZUMBAG de KOESFELT, C., Korte Schets verhandelende ...
Description: Leyden; Leyden; Amsterdam; Alkmaar; 's Gravenhage; Rotterdam; Amsterdam; Leyden, by Johannes van Abkoude; Daniel Goetval; G. Tielenburg; Klaas Mol; Erven van Anthoni de Groot; Reinier Arrenberg; Bernardus Mourik; Gerardus Potvliet, 1727. 1727, 1767, 1714, 1760, 1770, 1740, 1743. 4to. 8 parts in 1 vol. [Coleveldt] w. woodc. printer's mark on title ['Assurgo Pressa']. [Velsen] w. 1 engr. fold. map (pp. 8-9), 1 engr. fold. plate in partial contemp. handcol. (at p. 40). (Ten Sande) w. 1 engr. fold. table ['Amsterdam's Peyl'] at the end. (Eikelenberg) w. engr. front. ['J.Goeree del. B.Bernarts Sculp.'], engr. vignet [idem], 1 engr. fold. map (at p. 3) of Westvriesland, 1 full page engr. map (at p. 27) of Daalmeer, Oudorp, Sint Pancras, 1 engr. full page map (at p. 38) of 'Vroonen', 1 engr. textill. (at p. 45). (Bicker) w. large engr. vignet. (ONTWERP beschryving) w. 1 fold. engr. map (at p. 3). (Zumbag) w. 1 fold. engr. map (foll. the title) of 'Haerlemmer Meer'. Contemp. half clf., over marbled brds., corners and edges of covers rubb. Recased, new endp. [A-D4; A-E4; n1, A - E4; n4, *4, A - P4; A - F4; *4, **2, A - F4, G2; *4, **4, A - G4, H2; A4, B4, C2]. (IV, 27, I (blank); 40; II, 39, I (blank); XVI [incl. front. & printed title], 99, I (errata), XIX (index), I (blank); 46, II (blank); XII, 51, I (blank); XVI, 60; 18, II (blank) pp.). See Nijhoff / Van Hattum, 82 for the publication by Eikelenberg 1714: The first work by Coleveldt, surveyor at Leyden, originally published in 1642, against the plans put forward by Leeghwater in the same year, to reclaim the Haarlemmer Meer polder. Part 2 in this convolute is a work by Velsen [first published in 1727, here offered] who attempted to revive Leeghwater's plans. A rare convolute of 8 publications spanning the period 1714 to 1767, especially with the Coleveldt, Eikelenberg, Bicker and Noorlander additions. Very nice engraved maps and plans.

Keywords: droogmaking polders bedijkingen landwinning land hydrographic hydrography supply waterbouwkunde

Price: EUR 1450.00 = appr. US$ 1575.93 Seller: Antiquariaat B.M.Israel B.V.
- Book number: 9754