Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: 'Algemeen Jaarlijksch Verslag van den Staat der Residentie Riouw over 1825', hoofdstukken betr. 'Bevolking', 'Policie', 'Waterleidingen', 'Marktplaatsen', 'Posterijen', '' Staat der Land's gebouwen en Werken', 'Inspectie dooor de resident gedaan', 'Visscherijen', 'Onderscheidene Bedrijven en takken van Nijverheid...', 'Handel', Lijst van import / export met benamingen, 'Circulatie van geld', 'Bosschen', 'Schoolwezen', 'Inlandsche Feestelijkheid', 'Leefdadige Geslachten en Godshuizen', 'Armenwezen en Bedeling', 'Justitie en regterlijke politie...', 'Misdaden en straffen', 'Gevangenissen', 'Kettinggangers', 'Slavenregisters', 'Geneeskundigen Dienst', 'Koepokinenting', 'Staat der jaarlijksche verpachtingen' [tabel], ... 'Pakhuis en pakhuis administratie', 'Inlandsche ambtenaren'
Description: Geen datum [ca. begin 1826]. Folio. Origineel handschrift. 1 maal gevouwen verticaal. (40 bladen met ca 30 regels per pagina; rechter helft beschreven, linker blanke helft voor tussenkopjes en aantekeningen.). Papier gewatermerkt 'Pro Patria', tegenmerk 'A.Pannekoek' [zie Churchill, nr. ... voor het jaar 18..; Heawood nr. ..]. Aan het einde 'Hier mede het verslag over 1825 afgehandeld zijnde ... met welk stuk de Welvaart van Riouw met een opslag van het oog kan worden gezien...'Riouw den 15 Maart 1826 De Resident (Wasgel [?] Van Ranzow.'

Keywords: manuscripten Nederlands Indie nederlands indie annual report manuscripts

Price: EUR 750.00 = appr. US$ 815.14 Seller: Antiquariaat B.M.Israel B.V.
- Book number: 9957