Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Manuscript 'Extract uyt het Register der Resolutien..'dated 13 October 1785 containig deliberations on measures to prevent inundations of the polders of western Zeeuws-Vlaanderen. 'De Raad heeft na deliberatie goedgevonden en verstaan deeze te zenden aan den Direct.=Generl. Du Moulin om haar Ed:Mog.: op den Inhoud te dienen Van Desselfs Consideratien en Berigt. [signed top lefthand corner first leaf: Van Lichtenbergh'& [Raad van State] 'Rollerus' At the end of the text signed by W. van Citters and 'accoord' by H.Fagel.
Description: 1785. Folio. Meas. appr. 21 x 32 cm. Paper watermarked 'Vryheyt' w. 'IV'countermark, Churchill, comp. items 90, 96 [for the years 1772, 1799]. (III, I (blank) pp.). (Spine w. remains of glue; righthand margin of first leaf w. some chips, frayed.). (Blind embossed duty stamp 3 stuivers). Overwegingen betreffende de te nemen maatregelen tegen inundatie van de polders van Westelijk Zeeuws Vlaanderen, bepaaldelijk de 'parochien' Eede, St. Pietersdijk, Heile, St. Baafs. Hendrik Fagel, griffier bij de Staten generaal gedurende 46 jaar [NNBW vol. III, c. 390- 391; Van der Aa, F., p. 7]. W. van Citters [van der Aa C, p. 114], geboren te Middelburg, rechten in Leiden, dan in 1750 Pensionaris te Middelburg, secretaris der Staten van Zeelenad in 1757 en in 1760 Raadspensionaris. Uiterst belangrijk adviseur en afgezant voor de stadhouder, voor wie hij in 1787 optrad als Geheim-Secretaris. Laatste functie Ontvanger Generaal der Unie. C.D. Du Moulin [van der Aa M, p. 338] (1728 - 1793), luitenant genewraal der infanterie en in 1744 directeur generaal der fortificatien en chef van het geniewezen in de Vereenigde Nederlanden.

Keywords: resolutions fortifications

Price: EUR 325.00 = appr. US$ 353.23 Seller: Antiquariaat B.M.Israel B.V.
- Book number: 9974