Antiquariaat Colombine
Valeriusstraat 56H, 1071 ML Amsterdam, Nederland. Tel.: +310622953433            Email: JB@colombine.demon.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
12633: - - Speciaal voor ons nieuwsblad voor Carmiggeltvrienden
13696: -- - Vernieuwen en veranderen/ Niet alle trams zijn geel - Gemeentevervoerbedrijf van Amsterdam in de periode 1945- 1980
13616: -- - Livres à figures sur bois des XVe et XVIe siècles
13476: - - Evangelisches Gesangbuch für Rheinland und Westfalen
13353: - - Dat was nog eens luisteren! Negenentwintig schrijvers en dichters van Querido over de muziek in hun leven.
13657: -- - Toneelgroep Theater : 25 jaar spelen met theater - Albee Edward :Alles voor de tuin/Goldoni: Het buitenverblijf/ Gill Peter: Klein leed
12043: RIJKSMUSEUM AMSTERDAM 1936 -- - Catalogus vd tentoonstelling van oude kunst
13462: - - C.H. Bohn en zijn opvolgers 1752-1952
13604: -- - De Nederlandse Musea - 3e dr
13087: -- - Hagada for Passover
13553: -- - Paris Théâtre - no. 174. 'Toutes les photos et le texte integral de Alcool de Jacques Robert', et 'un inedit de Eugène Ionesco: Argument pour un ballet'
13630: -- - Herinnerings-album uitgegeven ter gelegenheid van het 40jarig jubileum van hare majesteit Wilhelmina koningin der Nederlanden
10058: -- - De 26ste October, of beschrijving en afbeelding van den plegtigen begrafenisstoet waaarmede het soffelijk overblijfsel van Neêrlands koningin naar den Koninklijken grafkelder te Delft is overgebragt(..)
8082: GRONINGEN 1911 -- - Groningen, kiekjes uit stad en provincie en enkele wetenswaardigheden,
13471: - - Jaarboek 2007 van de historische vereniging "Den Swaegh Dyck"
13460: - - The methodist hymnal
11967: -- - MIRÓ & COBRA, the Joy of Experiment,
11968: -- - From the Guggenheim collection to the Cobra Museum Amstelveen, international abstraction, 1949-1960,
13651: -- - Tentoonstelling van Oude Kunst
13562: TIRADE 155 - Tirade nr. 155 - gedichten Mary Dorna: twee nieuwe verhalen
13595: -- - Middel Eeuwse Kunst uit Zweden / Middeleeuwse kunst uit Zweden
13165: AALBERS, PAUL - Liefde voor de letteren een pleidooi voor literatuurkritiek met persoonlijkheid
12230: ABELL, ARTHUR M: - Gespräche mit berühmten Komponisten, über die Entstehung ihrer unsterblichen Meisterwerke, Inspiration und Genius,
12207: ABLAING VAN GIESSENBURG, P.C.D': - Curiositeiten van allerlei aard, nummers 6-7 (Koopjesgevers); 27 (Grote gevolgen, 31, 37 en 40, 5 samen,
13285: ABRAHAMSE, JAAP EVERT - NOYON, ROGIER - Het oude en het nieuwe bouwen - Amsterdam, de markt en de woningbouw
12850: ABRAM CH - Nederlandsch- Hebreeuwsch woordenboek met verbuigingstabellen
10365: ADIGA, ARAVIND: - De laatste man in de toren, vertaling A. van Nimwegen,
7828: ADLER, E.N: - Von Ghetto zu Ghetto, Reisen und Beobachtungen, übertragung aus dem Englischen,
13373: ADLER, NANCI - EDITED BY - Genocide and Accountability - Three public lectures by Simone Veil, Geoffrey Nice and Alex Boraine
13202: MORETO AGUSTIN - El lindo Don Diego
13488: D'AILLY, ARN . J. - Tentoonstelling "De Jordaan" - Amsterdam feestgedruis
12531: AKKERMAN J - Gedenkboek 25 jaar Bond v Nederlandsche Fotografenvereenigingen
13333: ALBACH, BEN - Jan Punt en Marten Corver - Nederlandsch Tooneelleven in de 18e eeuw
12186: ALBEE, EDWARD: - Who's afraid of Virginia Woolf?
12500: CAMUS ALBERT - de vreemdeling vertaling peter Verstegen
12916: CAMUS ALBERT - Le premier homme
4638: ALBERTI, RAFAEL: - De 8 namen van Picasso, gedichten en herinneringen, vertaling Alfonso Nypels,
11443: ALBERTS, A: - De Utrechtse herinneringen van A.Alberts,
12724: ALBERTS A - Op weg naar het zoveelste Reich
13010: ALER J.M.M EA - Lier en Boog, jaargang 1 nr 1
12155: PIPERNO. ALESSANDRO: - Mit bösen Absichten, Roman, aus dem Italienischen von Marianne Schneider,
12960: PIPERNO ALESSANDRO - Mit bösen Absichten, Roman
12915: JACOBS ALETTA - Herinneringen
13349: DE JONGE ALEX - Kroniek van de Weimar-Republiek - Voorspel tot Hitler-Duitsland
12641: WAUGH ALEXANDER - De Wittgensteins geschiedenis van een excentrieke familie
11392: ALEXY, TRUDI: - The Mezuzah in the Madonna's foot, Marranos and other secret Jews - a woman discovers her spiritual heritage,
12453: MOFFAT ALFRED - The minstrelsy of the Scottish Highlands revised version
12557: DÖBLIN ALFRED - Die Ermordung einer Butterblume u andere Erzählingen
13454: FLÜCKIGER ALFRED - Glück des Daseins, Insektenromane - Mit 62 Illustrationen von Vreni Zingg.
12530: MUSSET ALFRED DE - Een deur moet open zijn of dicht naar het Fransch door Jan Prins
13277: MOHAMMED AL-ASAAD ET JOSEPH ALGAZY - Par-delà les murs, un réfugié palestinien et un israélien revisitent leur histoire
11945: ALLAN, F - Uit het leven. - Drietal oorspronkelijke novellen voor mijne jeugdige landgenooten door F.Allan. - Met platen
10388: ALLEN, JENNIFER EA: - Parasite paradise, pleidooi voor tijdelijke srchitectuur en flexibele stedenbouw,
10854: ALLENDE, ISABEL: - Aphrodite, a memoir of the senses,
11991: ALLISON PEARS, E: - A handbook to the study and teaching of spanish,
13357: BRANDAO MARIO E EM. LOPES 'D'ALMEIDA - A Universidade de Coimbra - Esboco da sua historia
8402: ALTENA, ERNST VAN: - Nieuwsgedichten,
8410: ALTENA, ERNST VAN: - Verbazend rijmwoordenboek voor december-dichters, een Bezige Bij-drage tot verantwoorde Sinterklaaspoëzie, 3937 rijmwoorden, volledig onvolledige uitgave, 2e aangepaste druk,
13626: ROËLL D.C MET VOORWOORDEN VAN RODOLFO PALLUCCUNI EN VAN REGTEREN ALTENA : - De Venetiaanse Meesters
10004: AMSTELODAMUM: - Amsterdam 1900-1940, gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan,
12388: NESCIO EN ANDEREN - Engelbewaarder Winterboek
13218: FENS KEES EN ANDEREN - Preludium - Tijdschrift voor literatuur - Dubbelnummer over J.Slauerhoff, 8e/9e jaargang 1992
5974: ANDERSON, JOHN: - The last survivors in sail, a record of square-rigged sailing ships still at sea, and of those lost since the Great War,
13084: MAUROIS ANDRÉ - Climats
12491: ROUSSIN ANDRE - struisvogeleieren
13011: GIDE ANDRÉ - L'école des femmes 20e édition
12397: ANDREE, DR.KARL: - Nord-Amerika in geographischen und geschichtlichen Umrissen
10083: ANDRIESSEN, C -- HOOGEBOOM, A. EA: - De wereld van Christiaan Andriessen, Amsterdamse dagboekaantekeningen 1805-1808,
13392: POLITOVSKAJA ANNA - Poetins Rusland
13452: MULDER DRA ANNE H - Cultureel Entremets
12902: PARDÈS 10E ANNIVERSAIRE - Le KGB et les Juifs
7754: ANONYME (= BAUDOUIN, MARIE AGLAÉ): - La petite Cendrillon, ou histoire d' une jeune orpheline, par l' auteur du Coin du feu de la bonne Maman, prix scolaire
5984: ANONYME [ = RAISSON, HORACE]: - Code gourmand, manuel complet de gastronomie, contenant les lois, règles, applications et exemples de l'art de bien vivre, EO
12814: ANONYME - Portraits d'écrivains carrés agrafés
12911: ANONYMUS - Philobiblon Zeitschrift für Bücherliebhaber
12208: ANONYMUS (= HANNAH MORE): - Thoughts on the importance of the manners of the great to general society. You are the makers of manners. Shakespeare. Fifth edition.
12017: ANONYMUS : - Heures d'Isabelle de Castille, (reproduction)
10759: ANONYMUS ( D.I. ROELOFSZ, CHARLES) : - 'T kleine burgerboekje,
13183: ANONYMUS - Diccionario basico de la lengua castellana
12860: ANONYMUS - Domela Nieuwenhuis, voorlooper van de NSB
13366: ANONYMUS - Nederland in vroeger tijd - deel XXI Groningen - historisch overzicht van de provincie Groningen van het jaar 1491 tot het jaar 1536
13659: ANONYMUS - Vrouwenwereld 1935 nr 7 140p geniet
12738: ANONYMUS - Handboek voor de soldaat algemeen voor alle wapens en dienstvakken
12580: ANONYMUS (D.I. WOUTER LOEB) - Gek en Wijs tijdens Seyss (= Seyss Inquart)
12213: ANOUILH: - Antigone, 5e édition,
3718: ANTISEMITISMUS -- STAUF VON DER MARCH, OTTOKAR (D.I. OTTOKAR CHALUPKA): - Wir Deutschösterreicher, notwendige Ergänzungen zur deutschen Literaturgeschichte der Gegenwart,
13095: TSJECHOW ANTON P - Verzamelde werken VII notities en brieven
6007: ANTONIONI, MICHELANGELO: - Zabriskie point, intr. Alberto Moravia dal soggetto al film, 1st printing/ Chung Kuo Cina, 1st printing, 2 first editions sold together
3825: ANTONISSEN, BERTUS G: - Reve/Hermans, een anekdote
13316: DWYER MARGRET AO - Favorite paintings from The Metropolitan Museum of art
9579: APOLLINAIRE, GUILLAUME: - Oeuvres poétiques, préface d'André Billy, édition établie et annotée par Marcel Adéma et Michel Décaudin,
10571: APON, ANNETTE: - Onbekende kinderen, een documentaire op videotape,
12042: ARABIA -- - Ten Finnish ceramists/ Zehn Finnische Keramiken/ Dix ceramistes Finlandais
12970: HERMES DE ARAÚJO - O problema da India portuguesa
10118: ARBALÈTE -- - L'Arbalète, revue de littérature, numéro 9: Langage et littérature américains,
4767: ARETIN -- APOLLINAIRE, GUILLAUME(INTR): - L'oeuvre du divin Arétin, 1e partie: La vie des nonnes/ La vie des femmes mariées/ La vie des courtisanes, Sonnets luxurieux, traductions nouvelles et morceaux traduits pour la première fois,
4863: ARLAND, MARCEL: - La route obscure, avec un portrait de l'auteur grave sur bois par G.AUBERT,
4862: ARLAND, MARCEL: - Etapes, avec un portrait de l'auteur par Marc CHAGALL,
4861: ARLAND, MARCEL: - Terres étrangères
12314: ARMANDO: - De straat en het struikgewas,
12713: ARMANDO - Armando uit Berlijn
11765: ARMANDO: - Armando, schilder-schrijver, tentoonstellingscatalogus Frans Halsmuseum,
13685: ARMANDO - Aantekeningen over de vijand
10958: ARNOLD, MICHEL ET PIERRE DULIEU: - Namur à coeur ouvert,
10014: ARNONI, M.S: - Het recht om pessimist te zijn, opstellen en essays,
12837: ARRESTO, CHRISTLIEB GEORG HEINRICH , PSEUDONIEM VAN C.G.H.BUCHARDI - De militaire stand, tooneelspel in vijf bedrijven naar het hoogduitsche: Die Soldaten
10993: ARTAUD, ANTONIN: - Supplément aux lettres de Rodez suivi de Coleridge le traître, portrait par Krol,
13273: JAPIN ARTHUR - De zwarte met het witte hart
10483: RIMBAUD. ARTHUR: - Obscene gedichten - een keuze uit niet eerder vertaalde poëzie van Rimbaud en Verlaine
13431: BOSTWICK ARTHUR E. - A librarian's open shelf, essays on various subjects
13436: VAN SCHENDEL ARTHUR - Avonturiers
12957: JAPIN ARTHUR - De vierde wand, verhalen over reizen en trekken
6032: ARTIS -- - Artis Amsterdam, rondleiding met los daarbij plattegrond schaal 1: 1800,
6203: ASSCHER-PINKHOF, C: - Van twee joodsche vragertjes/ Rozijntje van huis, 2 facsimile reprints
9263: ASSELIJN, THOMAS: - Thomas Asselijn's treurspelen/ Thomas Asselijn's blijspelen, 2 delen samen,
12325: ASSOULINE, PIERRE: - Grâces lui soient rendues, Paul Durand-Ruel, le marchand des impressionistes,
13267: ROEMER ASTRID H. - Lijken op liefde, roman
12306: AUGUSTIN, HERMANN: - Als er noch in der Chaise fuhr, Aufzeichnungen eines alten Landarztes,
12232: AUGUSTIN, ELISABETH: - Mirjam,
6046: AUGUSTIN, ELISABETH -- - The Elisabeth Augustin reader,
11107: AUSTER, PAUL: - Winter journal,
13186: MEERDERE AUTEURS - Singel 262
13313: MEERDERE AUTEURS - Stemmen van schrijvers. 16 Dichters; 7 stemmen. Gedichten horen. Gedichten lezen.
13315: MEERDERE AUTEURS - Keizerin van Europa
9321: NO AUTHOR - Livret-guide du Japon 1923
4521: AVELING, EDWARD B: - Darwin voor ieder begrijpelijk gemaakt (Darwin made easy), naar het Engelsch door M.P.Zaalberg,
13633: AVNERY, URI - Israël zonder Zionisten, een pleidooi voor vrede in het Midden Oosten
12476: BURG AVRAHAM - De Holocaust is voorbij afrekenen met Hitlers erfenis
12494: ZIKKEN AYA - Terug naar de Atlasvlinder - een reis door Sumatra
13496: AZORÍN - Lecturas españolas
13598: BAB, JULIUS - Das Drama der Liebe
11798: BACHIRI, MOHAMED EL: - Een jihad van liefde, opgetekend door David van Reybrouck,
13551: BAGHY, JULIO - Preter la vivo : poemaro
1934: BAHBOUT, SCIALOM (A CURA DI): - Il canto dello Shabbàth, raccolta di canti, midrashìm e norme per lo Shabbàth, pubblicati in occasione del Bar-mitzvà di Gavriel Bahbout, Shabbàth Sukkòth 5757-1996,
12536: BAILLEHACHE, MARCEL DE - Souvenirs intimes d'un lancier de la garde impériale 3e édition
13233: BAIS, SANDER - Kwanta, kwinkslagen & kwakzalvers, essays & columns
10656: BAKKER, JAN-HENDRIK: - Welkom in Megapolis, denken over wonen, stad en toekomst,
13689: BAKKER, PIET EN LOUIS VAN GASTEREN - Toneel van vroeger en nu
13032: HULZEBOS BRAM EN BRAM BAKKER - Loden last, het taboe rond zelfmoord
13692: BAKKER, KEES DE EN HERMAN ARNOLDS - De vijftig Boekenweek geschenken
9869: BALK-SMIT DUYZENTKUNST, FRIDA: - Fritzi en de sprookjes, portret en zelfportret van Fritzi ten Harmsen van der Beek, gesgneerd door de schrijfster m opdracht aan Martin van Amerongen
11814: BALL, HUGO: - De vlucht uit de tijd
2448: BALZAC, HONORÉ DE: - Le père Goriot,
13647: BALZAC, HONORÉ DE - Werke I und II
10842: BANBURY, JOHN AO(ED): - Woodstock and the Royal Park, nine hundred years of history,
10606: BAR, ZE'EV, BEWERKT DOOR: - Amersfoortse besnijdenisboekjes uit de 18e en 19e eeuw uitwerking, vertaling vd Briet Milah registers vd Amersfoortse Mohaliem Levits en van Gelder,
13394: GARSON BARBARA - Macbird toneelspel van
13558: WARD BARBARA - The West at Bay
12801: WARD BARBARA - De verhouding tussen Oost en West: tegenstelling en samenwerking
12452: POL BARBER VAN DE - Cervantes & co in plaats van voetnoten essays
12171: BARCIA, ROQUE: - Sinonimos castellanos
12055: BARGE, HERMANN: - Geschichte der Buchdrückerkunst, von ihren Anfängen bis zur Gegenwart mit 134 teils ganzseitigen Abbildungen, 16 ein- und mehrfarbigen Tafeln und 1 farbigen Beilage,
12058: BAROJA, PÍO: - El mundo es ansí
13593: MME SIMONE DE LÉTRAZ COMPAGNIE RENAUD-BARRAULT - Le siècle d'Offenbach - Cahiers de la compagnie - 24e cahier - Madeleine Renaud et Jean-Louis Barrault
9303: BARTELS, A.EA(RED): - In memoriam, uitgave van de Raad van Leraren bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs ter herdenking van de door en ten gevolge van de oorlog gevallen leraren in de periode van 1940-1945,
13524: BASSI, D. U A. - Das Nationalmuseum in Neapel - Auszug aus dem Fuhrer - vom unterrichtsminesterium genehmigt
13246: GALLAS HAAK-BASTIAANSE. G.G. - Indisch kookboek door eene indische dame
2198: BAUMBACH, RUDOLF: - Erzählungen und Märchen, 5.Tsd,
12182: BAUTAIN, L'ABBÉ: - La Chrétienne de nos jours, lettres spirituelles,
10954: BAX, MARTY EN MAUREEN TRAPPENIERS: - Bloeiende symbolen, bloemen in de kunst van het Fin de siècle,
11110: BEACH, SYLVIA -- FITCH, NOEL RILEY: - Sylvia Beach and the lost generation - A history of literary Paris in the twenties & thirties
6113: BËALU, MARCEL: - L'amateur de devinettes, contes,
13016: BERGAU R BEARBEITET VON: - Archäologisches Wörterbuch , Anhang zum Inventar der Bau- u Kunstdenkmäler in der Provinz Brandenburg
9817: BEAUMARCHAIS: - Theatre et Lettres relatives à son theatre,
8523: BEAUMONT, FRANCIS EN FLETCHER, JOHN: - Philaster of de liefde ligt te bloeden, vertaling J. Decroos, Rondom Shakespeare II,
6119: BECHER, JOHANNES R: - Die hungrige Stadt, Gedichte, 2. Erweiterte Auflage, 5.-10.Tsd,
10669: GEORGE GROSZ UND ULRICH BECHER: - Ein kleines Ja und ein grosses Nein, sein Leben von ihm selbst erzählt, im Anhang: Ulrich Becher: Der grosse Grosz und eine grosse Zeit,
11609: BECKETT, SAMUEL - PROUST, Een essay
2055: BEECHER-STOWE, HARRIET: - De profeet in de wildernis of de vloek der slavernij, tooneelen uit t slavenleven in Noord-Amerika, vert. H.W.B.R., Volksuitgave, (A tale of the great dismal swamp)
3989: BEECHER-STOWE, HARRIET: - Uncle Toms cabin with introductory remarks by the Rev.James Sherman of Surrey Chapel,
12305: BEELS, C.H EN J.TH. A.PESKENS: - Heraldiek in het Exlibris,
13509: BEEM, HARTOG - De verdwenen mediene
11950: DE BEER, T.H. - Noord en Zuid - Taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden
13199: BEHAGHEL, OTTO - Von deutscher Sprache Auffässe - Vorträge und Plaudereien
10419: BEHN, APHRA -- ANGELINE GOREAU: - Reconstructing Aphra, a social biography of Aphra Behn,
13136: BEIT-HALLAHMI BENJAMIN EA, PARDES - Identités israéliennes: modernité et mémoire d'une nation
9217: BELINFANTE, EMMY: - Het avontuur van Kimmy en Bobby,
12280: BEMELMANS, LUDWIG: - Een Kerst Geschiedenis, verteld en getekend door Ludwig Bemelmans en in het Nederlands overgebracht voor Het Model voor den Uitgever, Kerstmis 1946, 22p met rood omslag, vervaardigd door Pax Holland, Amsterdam
13405: VAN BEMMELEN, PROF DR J.F.VAN - Afstamming en erfelijkheid 3/4 : de kwartierstaat
13493: BENAVENTE, JACINTO - Teatro: rosas de otoño; al natural; los intereses creados
11796: BENDA, JULIEN: - La trahison des clercs, édition originale rarissime
4248: BENIMA, TAMARAH EN J. HOOGEWOUD: - Le-ezrath ha-am, het volk ter hulpe, het eerste joodse blad in 1945, reprint,
12199: BENN, GOTTFRIED: - Neue Gedichte 1953
6136: BENOIT, JACQUES (= J.J.M. BAYER): - Ex corde, gedichten, 1e dr
13521: BERDJAJEW, NICOLAI - Slavernij en vrijheid
4091: BERENDSOHN, WALTER A: - Der lebendige Heine im germanischen Norden, mit einem einleitenden Beitrag von Johannes V.Jensen,
12104: BERG, MR J.H.C VD: - Tooneelkunstenaars plengen een traan, enquête bij het afscheid van den ouden Utrechtsen Schouwburg, overdruk uit het Utrechtsch Dagblad,
6145: BERG, STEPHAN (HRSG): - Naoya Hatakeyama,
11936: BERGALA, ALAIN - DELAVAUD, GILLES - Ecrit sur l'image. Gilles Mora. Claude Nori. L' été dernier. Manifeste photobiographique.
12188: TEN BERGE, H.C: - Het geheim van een opgewekt humeur,
6153: BERIO -- STOIANOVA, IVANKA: - Luciano Berio, chemins en musique,
10321: BERKEL, ROB: - Muziek OpSchrift - De wereld van de muzieknotatie
9939: BERKEL, J.K.F. VAN: - In liefde verzameld, Franse bellettrie in bibliofiele uitgaven uit de collectie Anny Antoine-Louis Koopman,
11939: BERLAGE, H.P_ - Over styl in bouw - en meubelkunst door H.P_ Berlage
12720: BRENTANO BERNARD VON - Prozess ohne Richter
12840: LEVIN BERNARD - Enthusiasms
13038: SHAW BERNARD - Plays pleasant and unpleasant, the second volume containing the four pleasant plays
9659: BERNET KEMPERS, PROF DR K. PH.: - Inleiding tot de opera Halewijn van Willem Pijper,
3875: BERNFELD, DR. S.: - Juden und Judentum im neunzehnten Jahrhundert,
12233: BERNLEF: - Buiten is het maandag,
13576: BERNLEF J - De man in het midden
10516: BERRINGTON, JOHN S: - English made interesting
13151: KEIZER BERT - Het refrein is Hein , dagen uit een verpleeghuis
2638: BERVEILLER, MICHEL ET ETIEMBLE: - Notre paix, édition française,
11812: BERWICK, ROBERT C. AND CHOMSKY, NOAM: - Why only us - Language and evolution
11215: BETTELHEIM, BRUNO: - The empty fortress, infantile autism and the birth of the self,
3757: HEROSS-BEWEGING -- - "Heross" 1933, wij zijn Nederlanders, partijprogramma,
4176: VLAAMSE BEWEGING -- - De Vlaamse kwestie, Universitas schriften nr 3,
6171: BEZEMER, ADRIENNE MARIE - Een liefde, ill C.A.B.Bantzinger,
4723: BIERVLIET, LORI VAN: - Uilenspiegel en de Vlaamse romantiek, Brugge 1835-1840,
7588: NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP(RED): - De Bijbel, Nieuwe Bijbelvertaling, dundruk uitgave,
13680: BILDERDIJK, W. : E.A. - Na tien jaar, bond van Nederlandsche tooneelschrijvers 1923-1933
11898: BILLER, MAXIM: - Land der Väter und Verräter,
8617: BIRNBAUM, URIEL: - Eine Auswahl, Gedichte mit 24 Zeichnungen des Verfassers,
12923: BLAAUW T.J.W EA - Uniforme leerstof drukken 1e leerjaar 5e herziene druk
12321: BLANKENSTEIN, A.H.G. EN WAGTENDONK, G.M.VAN: - Vormvoorbereiding/ Boekdrukken/ Rotatiedrukken,
10559: BLANKERT, ALBERT EA: - Vermeer, tweede deels herziene druk,
13528: BLASCO IBÁÑEZ, VICENTE - El caballero de la virgen (Alonso de Ojeda)
10245: BLAUNAC, YVONNE DE: - Cent plantes médicinales et leurs usages,
12965: BLETZ J.A: - Lustrumspel "De zeven-mijls-laarzen", lustrumspel ten toonele gebracht in drie bedrijven
12973: BLETZ J.A: - De zeven-mijls-laarzen
5102: BLOCH, CHAJIM: - Priester der Liebe, die Welt der Chassidim,
13455: BLOCH, JEAN-RICHARD - Carnaval est mort, premiers essais pour mieux comprendre mon temps, édition originale
6044: BLOCH, CHAJIM: - Blut und Eros im jüdischen Schrifttum und Leben,
11289: BLOEM, J.C: - Verzamelde gedichten
11299: BLOEM -- SLIJPER, BART(RED): - Verlangen zonder vorm en zonder naam, over J.C.Bloem
9183: BLOKKER, JAN EN BEN HAVEMAN: - Eddy Posthuma de Boer, Amsterdam, stad van mijn leven,
10849: BLOSSFELD, KARL: - Urformen der Kunst, Wundergarten der Natur, das fotografische Werk in einem Band mit einem Tekst von Gert Mttenklott, botanische Bearbeitung von Harald Kilias,
11348: BOCK, CLAUS VICTOR: - Untergetaucht unter Freunden, ein Bericht 1942-1945 Amsterdam,
11351: BOEHLICH, WALTER (HRSG): - Der Berliner Antisemitismusstreit,
11606: BOEKEN, LUDI: UNTER BAUERN, RETTER IN DER NACHT - nach dem autobiographischen Bestseller von Marga Spiegel, eine Geschichte über Zivilcourage, Loyalität und Menschlichkeit, DVD, ca97 Minuten
13352: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR DRUK- & BOEKKUNST - Ter herinnering aan Charles Nypels 1895 - 1952
9212: BOER, W.R: - De arbeid, handboek voor volkshuishoudkunde,
12734: BOER MR W R - De arbeid, handboek voor volkshuishoudkunde
12365: DE BOER- VAN RIJK, ESTHER: - Ik kijk terug, episodes uit mijn leven
13375: IN KOLI JEAN BOFANE - Congolese wiskunde
10317: BÖGELS, G.F: - Psychoanalyse in de taal van Alice Miller
13274: HRABAL BOHUMIL - Das Haaropfer, Erzählung
13242: HRABAL BOHUMIL - Tanzstunden für Erwachsene und Fortgeschrittene
13356: HRABAL BOHUMIL - Drie novellen: Al te luide eenzaamheid/ gekortwiekt/ Het stadje waar de tijd stil is blijven staan
13027: HRABAL BOHUMIL - Verpletterde schoonheid
12504: HRABAL BOHUMIL - Praagse ironie
13485: BÖLL, HEINRICH - Biljarten om half tien
13596: BOLTENDAL R: - Boekmakers, portretten van uitgevers
10497: BOMANS, GODFRIED: - Korte berichten, aforismen, verzameld door Gerd de Ley,
10233: BONDER, RABBI NILTON: - The Kabbalah of food, conscious eating for physical, emotional and spiritual health
10678: BONINGTON -- CORMACK, MALCOLM: - Bonington
4573: BONN, PETER: - Die Hungersnot in unsern Großstädten und wie man diese Quelle der Verbrechen verstopfen kann,
12363: BOOGAARD, P.H. - In memoriam Charles Nypels 1893-1952
12005: BOOGAARD, HENK VAN DEN: - Het ontstaan van de Jr Mr J.A. Schorerstichting,
12039: BOOGERMAN, ERIC: - Frankrijk 1981-1986, de socialistische metamorfose en het plotselinge heimwee naar liberalisme, 1e druk,
10285: BOOM, BART VAN DER: - 'Wij weten niets van hun lot' - Gewone Nederlanders en de Holocaust,
6235: BOOMS, ELISABETH: - Place de Liszt, twaalf onbegrensde liefdesgedichten
11219: BOON, LOUIS PAUL: - Ook de afbreker bouwt op, bezorgd door G.J. van BORK,
3970: BOON, LOUIS PAUL: - Boontjes 1961,
11548: BOON, LOUIS-PAUL: - Mijn kleine oorlog, uitgave Kris Humbeeck,
11330: BOON, L.P. -- HESTE, BERT VAN: - De baan op met Boon, een averechtse leeswandeling in Aalst,
8453: BOON, LOUIS PAUL: - Het nieuwe onkruid, 1e dr,
11167: BOONZAAIJER, KAREL: - Het rendez-vous van de trappen en ladders, verslag van het onderzoek "De weg terug"
11970: BOR, JOSEF: - Requiem Theresienstadt (Terezinske Terezinske Rekviem), vertaling M. van Emde Boas- Starkenstein en W.Wielek- Berg, ill Pam G.Rueter,
8716: BORDEWIJK, GERRIT EN J.KROL (SAMENGESTELD DOOR: - Genealogie van het geslacht Bordewijk, w.o. op p.12 als nr 904-IX C Mr. Ferdinand Bordewijk, advocaat en letterkundige
4122: BÖRNE UND HEINE -- ENZENSBERGER, HANS MAGNUS(BEARBEITET VON): - Ludwig Börne und Heinrich Heine, ein deutsches Zerwürfnis,
10270: BOSCH, HIERONYMUS -- KOLDEWEY, JOS EA(ED): - Hieronymus Bosch, new insights into his life and work,
9488: BOSSCHA, J: - Neerland's heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen, herziene en verbeterde uitgave, 3 delen in 2 banden,
13108: STRAUSS BOTHO - Niemand anders
10814: BOUMAN, SALOMON: - Israël achter de schermen, zionisme op een dwaalspoor,
10864: BOURGEOIS, LOUISE -- WEIERMAIR, PETER(ED): - Louise Bourgeois, exhibition catalogue 1989/1995,
9609: BOURGOIS, PHILIPPE: - En quête de respect, le crack à New York,
10022: BOUVIER, J.-C. ET CLAUDE MARTEL: - Anthologie des expressions en Provence,
12037: BOUWKUNST -- MIERAS, J.P: - Bloemlezing uit de geschriften van J.P.Mieras,
13412: BOUWMEESTER, WIESJE - Louis Bouwmeester - De liefste vader en mijn beste vrindje
13120: BOXER C.R. - The Dutch Seaborne Empire 1600-1800
3132: BOYD, RAYMOND: - Le système verbal dans les langues oubangiennes,
8518: BRAAK, MENNO TER: - Cinema militans
9553: BRACKMAN, ARNOLD C: - Indonesia: the Gestapu affair,
10505: BRADY, JOHN: - The craft of the screenwriter, interviews with six celebrated screenwriters,
12195: BRAET, CAROLINE EN KARLA VAN LEEUWEN: - Mijn plan, werkboekje voor dikke kinderen,
10741: BRANDT, KERSTEN AO: - Before they perished, photographs found in Auschwitz, 2nd edition,
12435: BRASILLACH, ROBERT - Comme le temps passe ...
12782: BRASILLACH, ROBERT - Animateurs de théâtre
12355: BRAUTIGAN, RICHARD: - Sombrero fallout, a japanese novel,
13441: BRECHT B. - Gespräch auf der Probe
2994: BREMER, I.: - Geïllustreerd weekblad voor de huiskamer, 10e jrg,
6142: BRÉMOND, GÉNÉRAL EDOUARD: - Berbères et Arabes, la Berbérie est un pays européen
10715: BRENTANO, FRANZ: - Grundzüge der Ästhetik, a.d. Nachlass herausgegeben von Franziska Mayer-Hillebrand,
10302: O'BRIEN, EDNA: - Virginia, a play,
12930: BRINK R.E.M. VD - De uitgever heeft vele gezichten
12307: BRINKS, J.H: - De rechterflank van Duitsland,
12175: BRITTEN, BENJAMIN: - Variations on a theme of Frank Bridge for string orchestra, opus 10,
12173: BRITTEN, BENJAMIN: - A ceremony of carols for treble voices and harp, opus 28,
12214: BROCKHAUS: - Der Volks- Brockhaus A-Z,
10421: BROD, MAX: - Franz Kafka
11458: BRODERSEN, INGKE UA, - Stories of an Exhibition, two Millennia of german jewish history,
10465: BRODSKY, JOSEPH: - On grief and reason, essays,
10434: BRODY, LESLIE: - Irrepressible, the life and times of Jessica Mitford
12053: BROEDELET, JOH.W: - Tien Tooneel-portretten met foto's en ill van Lida van Wedell, alias Barones Lida Louisa Franziska von Wedell-Weimann,
13364: BROEDELET, JOHAN W. - Tien jaar "Hofstad-Tooneel"
9710: BROEK, L.VAN DEN: - De jaargetijden, luim en ernst,
11030: BROEKE, R.TEN( SAMENGESTELD DOOR): - Het nieuwste Medemblikker scharrezoodje, gevangen en ontweid van verscheide visschers en overgoten met een zangers-zausje
11231: BROMMER, BEA EA: - 3000 jaar weven in de Andes, textiel uit Peru en Bolivia,
10351: BROOS, BEN EN ARTHUR K. WHEELOCK JR: - Johannes Vermeer
12313: BROUWERS, JEROEN: - Geheime kamers,
10403: BROUWERS, JEROEN: - Hélène Swarth, haar huwelijk met Frits Lapidoth 1894-1910,
13603: P.HUME / BROWN. M.A. - History of Scotland vol. II: From the Accession of Mary Stewart to the revolution of 1689
12338: BRÜDIGAM, HEINZ: - Der Schoss ist fruchtbar noch ..., neonazistische, militaristische, nationalistische Literatur und Publizistik in der Bundesrepublik
9387: BRUINS, F: - Het wereldrond, een leerboek der aardrijkskunde voor schoolgebruik en eigen studie, derde gedeelte: Azië, Afrika, Amerika en Australië,
13304: BRUNING, HENRI - Twee Spelen - Lazarus en de Rijke, bijbelsche comedie in zes tooneelen 2e dr
9290: BRUYN, E.B.DE: - Uit een leven,
11942: BUBER, MARTIN - COHN, H.H. - KLÖTZEL, CH. Z. - Jüdische Jugendbücher 1, Drei Legenden
4610: BUBER, MARTIN: - Brief an Gandhi, EA
6315: BÜCH, BOUDEWIJN: - Literair omreizen, een idioticon,
6316: BÜCH, BOUDEWIJN: - Dood kind
2294: BÜCHLER, LUDER: - Staathuishoudkunde als wetenschap,
12323: HOLLENBERG - BUDDE: - Hebraisches Schulbuch,
11341: BUDDINGH -- HUIJSER, WIM: - Een stad is een boek, het Dordrecht van C.Buddingh, vier literaire wandelingen,
10709: BÜHLER, KARL: - Die Krise der Psychologie,
11272: BULTE, MARCEL: - De Amsterdamse buurt, 't hofje werd een werkliedenkwartier,
11719: BURG, AVRAHAM: - De Holocaust is voorbij, afrekenen met Hitlers erfenis, vertaling Rob Hartmans,
11720: BURG, AVRAHAM: - The Holocaust is over, we must rise from its ashes
6330: BURROUGHS, WILLIAM S. AND ERIC MOTTRAM: - Snack ... , two tape transcripts,
6327: BURROUGHS, WILLIAM S. - The last words of Dutch Schultz, a fiction in the form of a film script,
6328: BURROUGHS, WILLIAM S. - Blade runner, a movie,
9271: BURUMA, IAN - Het circus van Max Beckmann an andere essays,
6333: BUSCH, WILHELM: - Bilderpossen in siebzig Bildern: Katze und Maus/ Der Eispeter/Krischan mit der Piepe/ Hänsel und Gretel
11406: CAHEN, MAX: - In vrede en vriendschap, sholoum vereinchous, een kleine kroniek van de vooroorlogse joodse gemeenschap in 's Hertogenbosch,
6346: CALFF, J.P.(TEKST): - Man en Mode, Sport en Spel, een introductie tot de 10e Herenmodebeurs,
13541: CAMACHO, BRITO - Gente Bóer: Aspectos d'Africa
4295: CAMBRY; FREMINVILLE, M. LE CH-ER DE: - Voyage dans le Finistère, nouvelle édition accompagnée de notes historiques, archeologiques, physiques et de la Flore et de la Faune du Département,
4257: CAMPEN, M.H. VAN: - Bikoerim, tweede druk,
9648: CAMPERT, REMCO: - Van de wijs, tekeningen Jan van Oosten,
11699: CAMPERT, REMCO -- - De Parelduiker, Remco Campert, jaargang 20, nr 4,
6357: CANCALON, MARIE: - La cuisine chez soi, le manuel de la maîtresse de maison, 16e éd revue et augmentée,
13554: FIGUEIREDO CÂNDIDO DE - O que se nâo deve dizer bosquejos e notas de filologia portuguesa volume III
9118: CANTER, BERNARD: - De geraffineerde, een roman van dag en voetlicht
13230: SANCHEZ CANTÓN - Trésors de la peinture au Prado
12220: CAPEK, KAREL: - Hordubal
2883: CARADEC, FRANÇOIS; MASSON, JEAN-ROBERT: - Guide de Paris mystérieux,
13645: CARDINAL, MARIE - Het moet eruit! Een vrouw over haar psychoanalyse
13457: SCHARTEN CAREL - De zonde van Koning David, drama in vijf bedrijven en een voorspel
13215: JUSTI CARL - Das Augusteische Dresden
12750: SCHORSKE CARL E - Thinking with history explorations in the Passage to Modernism
11949: CARMIGGELT, S - Speciaal voor u
9376: CARMIGGELT, S. -- - Kronkel, Carmiggelt speciaal,
13030: VILLE DE PARIS MUSÉE CARNAVALET - Chefs-d'oeuvre des collections parisiennes peintures et dessins de l'école française du XIXe siècle, 77 pp broché
13619: HAM CAROLA VAN - Auktion 58 veilingcatalogus
12613: ANDRADE JORGE CARRERA - Obra poetica completa
8474: CARROLL, LEWIS: - The Wasp in a Wig, a 'suppressed' episode of Through the Looking-Glass and What Alice found there
8484: CARROLL, LEWIS: - Alice's adventures in Wonderland, illustrated by Helen Oxenbury,
12901: CASTEL-BLOOM, ORLY - Parcelles humaines, roman traduit de l'hébreu
13556: ARMANDO CONCALVES DE MORAIS E CASTRO - O problema Económico e fianceiro das Colonias
5171: CATALOGUE -- - Masterpieces from the Peggy Guggenheim Collection,
13695: CATALOGUE - Bibliothèque du Palais de la Paix
2925: CATALOGUE -- - Catalogue de la bibliothèque religieuse de l'église Wallonne d'Amsterdam,
2213: CATALOGUS - Catalogus van de boekerij der Koninklijke Akademie van wetenschappen gevestigd te Amsterdam, eersten deels eerste en tweede stuk,
10344: CAUBERGHE, J: - Nederlandsche Taalschat I: Spreekwoorden/ II: spreekwijzen/ III: synoniemen/ IV: citaten,
13534: STOLK CEES - Slikken of stikken, 1939-1955: Werkverschaffing in Groningen
13181: CAMILO JOSÉ CELA - Diccionario secreto (Dos) segunda parte
12158: CELAN, PAUL: - Die Niemandsrose/ Sprachgitter, Gedichte,
12409: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND - Giugnol's band,
11689: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND: - Voyage au bout de la nuit,
11585: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND: - Dood op krediet
12411: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND - Gesprekken met Professor Y
10746: SUNDERLAND ART CENTRE: - British Studio Glass touring exhibition 1983-1984,
10538: CERVANTES: - De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha
13663: CERVANTES, M. DE: - Comedias y entremeses tomo III: Los baños de Argel- El rufian dichoso
6378: CESARO, INGO(HRSG): - Dass ich nicht lache,
6381: CHALVIN, SOLANGE ET MICHEL: - Comment on abrutit nos enfants, la bêtise en 23 manuels scolaires,
9230: CHAMULEAU, RODY (RED): - Uw kop in de oven, anekdoten uit het Rijk van de Literatuur,
10366: CHANG, JUNG: - De Keizerin - het verhaal van de vrouw die bijna 50 jaar over China heerste, vertaling Bart Gravendaal en M.vd Werf,
13058: BOOST CHARLES - Uitkijken
11882: CHARPENTREAU, SIMONNE: - Le livre d'or de la chanson francaise de Ronsard à Brassens, Tome I,
10749: CHOTJEWITZ, PETER O. UA: - Wie führe ich eine alternative Firma ?? (in den Ruin),
13674: CHRISTIE'S - Sale of cameras and photographic equipment
12788: LICHTENBERG GEORG CHRISTOPH - Donderslagen op muziek een keuze uit zijn kladboeken
13382: HAUSCHILD JAN-CHRISTOPH - Essen und trinken mit Heinrich Heine
13341: FRY CHRISTOPHER - Droom der gevangenen, een spel in de bewerking van Bert Voeten
13342: FRY CHRISTOPHER - Thor en de engelen
13340: FRY CHRISTOPHER - De jongen met de kar, Sint Cuthman van Sussex, bewerking Bert Voeten
13163: FRY CHRISTOPHER - Deze vrouw mag niet branden
13343: FRY CHRISTOPHER - De eerstgeborene( the firstborn)
11368: CITROEN, DENISE EA(RED): - Joodse huizen, verhalen over vooroorlogse bewoners,
13600: CLAAR, EMIL - Fünfzig Jahre Theater Bilder aus meinem Leben
13513: CLAES, PAUL (VERTAALD DOOR) - De Griekse liefde - 150 epigrammen
10424: CLARKE MOHL, MARY -- LESSER, MARGARET: - Clarkey, a portrait in letters of Mary Clarke Mohl 1793-1883,
11528: CLAUDEL, CAMILLE -- DELBEE ANNE: - Camille Claudel een vrouw, vertaling Michel Perquy,
10303: CLAUDEL, PHILIPPE: - Le rapport de Brodeck
11779: CLAUS, HUGO: WILDEMEERSCH, GEORGES: - Hugo Claus Familiealbum,
11778: CLAUS, HUGO SCHAEVERS, MARK, VERZAMELD DOOR:-- - Het verdriet staat niet alleen, een leven in verhalen,
12670: BRENTANO CLEMENS - Alhambra eine Nachprüfung von Wilhelm Fraenger
11701: CLINTON, HILLARY RODHAM: - What happened,
13217: WERLEMANN CO - 5 generaties van 1800 tot heden in het Stedelijk Museum te Amsterdam
4892: COELHO, MAURICE BERNARD: - Het Fascisme, Nationaal Socialisme en de Joden, een psychoanalytische beschouwing van het nationalisme en internationalisme,
10232: COETZEE, J.M: - Slow man,
12341: COHEN, ELIE: - Beelden uit de nacht, kampherinneringen,
12189: COHN, NORMAN: - Cosmos, chaos et le monde qui vient,
10985: COLET, LOUISE -- DU PLESSIS GRAY, FRANCINE: - Rage and fire, a life of Louise Colet, pioneer feminist, literary star, Flaubert's muse,
12401: COLETTE - De eerste keer dat ik mijn hoed verloor, zelfportret in verhalen
9816: COLLECTIEF -- - Uit liefde in boeken, vijftien schrijvers op zoek naar een boekhandel,
12024: COLLIJN, ISAK: - Handskrifter Urkunder och Böcker Rörande Birgitta och Vadstena, separat ur
6417: COLOMB, CHRISTOPHE -- LEQUENNE, M(PRÉS): - Livre des Prophéties:
13671: REPÚBLICA PORTUGUESA MINISTÉRIO DAS COLÓNIAS - Colectânea de legislação colonial - no. 7
6581: DUTCH-INDIAN CHEMICAL WORKS-COMPANY (ED): - Specialité's of huismiddelen, essences, kunstmatige bronzouten, preparaten voor huiselijk gebruik, cosmetica, zeepen, vee-geneesmiddelen, verven, vernissen, beitsen, artikelen voor fotografie, flesschen-en zegellak etc
13409: CONNELLY MARC, RICE ELMER, GLASPELL AND OTHERS - Six Plays
12050: CONSTANDSE, ANTON LEVIEN: - Le baroque espagnol et Calderón de la Barca, academisch proefschrift
12958: SEVERAL CONTRIBUTORS - New german critique number 20, an international journal of german studies
13580: COOLEN, ANTON - Kerstmis in de Kempen
12268: COPLAND, AARON: - Appalachian spring, Ballet for Martha, full score,
11931: COPPENS, THERA - Suzanne en Edouard Manet, de liefde van een Hollandse pianiste en een Parijse schilder,
2631: CORDAY, LE COMITÉ: - Dictature, extremistes contre extremistes,
12736: CORNEILLE P - Le Cid Tragedie en cinq actes et en vers mit Anmerkungen
12779: VETH CORNELIS - De wereld van het wit en zwart
13363: VETH CORNELIS - Die goede, oude tijd
10060: CORNELISSEN, IGOR: - De zender van Polk, roman,
10692: CORNELIUS, HANS: - Elementargesetze der bildende Kunst, Grundlagen einer praktischen Ästhetik, 2. vermehrte Auflage m 245 Abb im Tekst und 13 Tafeln,
12106: CORRESPONDANCE -- - Correspondance franc,aise de Marguerite d'Autriche avec Philippe II, tome III
13526: COSTANTINI, VINCENZO - Sunto di storia dell'arte volume III - Italia: dal sec. XVII ai giorni nostri
12185: DE COSTER, CHARLES: - Uilenspiegel en Lamme Goedzak 1 en 2
12087: COUBERTIN, BARON P. DE: - Practische lichaamsoefeningen (gymnastique utilitaire), 2e druk,
5490: CLAUSEL DE COUSSERGUES: - Quelques considerations sur la marche du parti liberal dans les premiers mois de 1822, et sur certains de ses députés, précédées de son opinion sur la petition-Loveday, 2e ed, augmentee des reponses (..),
11032: COWARD, NOËL: - Suite in three keys: A song at twilight, Shadows of the evening, Come into the garden Maud, three plays,
9605: CRAIG, EDWARD GORDON: - De l'art du théâtre,
13487: CRANE, NICOLAS - Mercator, de man die de aarde in kaart bracht
13321: CRITICUS - Artist against war: Frans Masereel
12574: CROZE L: - 'n Kostbaar ...en 'n Deftig en wereldberoemd Stelletje! ....
11234: CRUTCHLEY, ANNA: - Tassel making, revealing the secrets of how to make the world's most gorgeous fabric decorations,
10704: CSIKSZENTMIHALYI, MIHALY: - Creativiteit, over "flow", schepping en ontdekking,
12438: CUDLIPP, HUGH - Publish and be damned! London, the astonishing story of the daily Mirror
10471: DA PONTE, LORENZO: - Mein abenteuerliches Leben, die Erinnerungen des Mozart- Librettisten, a.d. Italienischen von Eduard Burckhardt, Nachwort Wolfgang Hildesheimer,
13688: DAALMANS, JUNI - De breingids, een reis door onze hersenen
10319: DAHL, ROALD: - The Roald Dahl omnibus, perfect bedtime stories for sleepless nights,
10881: DAHL, ROALD: - Solo - 1938-1941
2912: DALBERG, HEINZ: - Hinter verschlossenen Türen, ein Tatsachenbericht,
11803: DALI, SALVADOR: - Mijn leven als genie
5510: DAMMERMAN, K.W.: - The agricultural zoology of the Malay archipelago, the animals injurious and beneficial to agriculture, horticulture and forestry in the Malay peninsula, the Dutch East Indies and the Phillipines,
10315: DANTZIG, A. VAN: - Snippers, artikelen over psychiatrie en psychotherapie, academisch proefschrift,
10313: DANTZIG, A. VAN: - Psychotherapie - een vak apart, opstellen over mogelijkheden en grenzen van psychotherapie,
12436: DAOUD, KAMEL - Zabor
12221: DAOUD, KAMEL: - Moussa of de dood van een Arabier,
13579: DARSONO, DR A. - Door de oren zien - gedichten van blinde en slechtziende dichters
10861: DARWIN -- BUSKES, CHRIS EA: - In Darwins woorden, leven, werken en denken van Charles Darwin,
13511: DAUM, P.A. - Verzamelde romans I
13140: GROSSMAN DAVID - Death as a way of life, dispatches from Jerusalem
6484: DAVIDSON, WILLIAM L[ESLIE]: - Leading and important english words: explained and exemplified, an aid to teaching, 1st edition,
13056: DAVIES, HUBERT HENRY - The plays of Hubert Henry Davies volume II
13216: DAVIS DEBORAH - Fabritius, schilder van het puttertje, leven en werk van een 17e-eeuwse meester
12926: LIPSTADT DEBORAH E - Denying the Holocaust , the growing assault on truth and memory
13473: DEELEN H.L.F.J. - Handboek voor jeugdleiders deel 1
12063: DEKKER, P. EN F. MOBACH: - Schoolgymnastiek deel 1, eerste leerkring,
9992: DEKKER, MAURITS: - Aan beide kanten van de drempel,
12192: DEKKER, P. EN J.PENDERS: - School-Gymnastiek, handleiding ten dienste van de opleiding tot onderwijzer en voor de akte Vrije en Orde(n)-oefeningen (vak J),
10504: DEKKERS, MIDAS: - Rare snuiters,
12264: DEKKERS, MIDAS: - Lief dier - over bestialiteit
9340: DELACROIX, EUGENE: - Journal de Eugene Delacroix en 3 tomes,annotations Andre JOUBIN, tome I: 1822-1852 tome II: 1853-1856 tome III: 1857-1863,
6504: DELAHUNTY, ANDREW AO: - The Oxford dictionary of allusions,
12517: OSSELEN VAN DELDEN B E - 'Jodinnetje van Elspeet
12590: DELEUZE, GILLES - Proust et les signes
10117: DELLAERT, ULRICH FRANÇOIS MARIE: - Onderzoek inzake de meest geschikte plaats voor een helihaven in Amsterdam,
2987: DENDALETCHE, CLAUDE: - Guide du Naturaliste dans les Pyrénées occidentales, Moyennes Montagnes et Hautes Montagnes, 2 tomes,
10853: DENNY, ROBYN -- KUDIELKA, ROBERT(ED): - Exhibition catalog Robyn Denny,
9267: DERYS, GASTON: - L'art d'être gourmand, essai de gastromancie avec 290 recettes de gens de lettres, artistes, hommes politiques, etc
13538: DESCAVES, PIERRE - Le théâtre, notes et maximes
12287: TYPE DESIGN -- - TWENTY-ONE Classic type faces for book and periodical setting on 'Monotype' composing machines selected from a repertory of over 500 series as timeless masterpieces of type design which will remain in distinguished use
12275: DIAMOND, ANDREW ET PAP NDIAYE: - Histoire de Chicago
10857: DIBBETS, JAN -- FUCHS, R.H., VOS, M.M.M AND MARTIN FRIEDMAN(INTR): - Jan Dibbets,
12986: SIPSMA DICK - Van oude mensen, de dingen die gaan komen
9396: DIETSCHLANDNUMMER -- - Tweede druk van het Dietschlandnummer van De Nieuwe Gids, verschenen augustus 1940 (de 1e druk was van juni 1939)
13286: VAN DIJK, DANIELLE - Maria Magdalena, vrouw naast jezus - Een zoektocht naar het verborgen christendom
6523: DIJK, HANS VAN: - Architectuurgids Rotterdam, speciale uitgave van het tijdschrift Wonen-TA/BK,
11230: DIS, ADRIAAN VAN: - Indische duinen
13138: DISCHE IRENE,TINKE DAVIDS - Vrome leugens - twee novellen en vijf verhalen
3920: DÖBLIN, ALFRED: - Berge, Meeren und Giganten
13354: DODERER, HEIMITO VON/T - Die erleuchteten Fenster oder Die Menschwerdung des Amstrates Julius Zihal
11616: DODERER, HEIMITO VON: - Ein Mord den Jeder begeht
11731: DODERER, HEIMITO VON: - Die Strudlhofstiege oder Melzer und die Tiefe der Jahre,
6537: DOERRY, MARTIN: - Nirgendwo und überall zu Haus, Gespräche mit Überlebenden des Holocaust, Fotos von Monika Zucht,
10960: VAN DOESBURG -- FABRE, GLADYS(ED): - Constructing a new world, Van Doesburg & the international avant-garde, exhibition catalogue,
6538: DOEVE, J.F. (ILL BY): - The Doodles of Doeve, privately printed for the friends of Rainbird, McLean Ltd at Christmas 1956,
6539: DOEVE, J.F. (ILL BY): - The Nativity according to Saint Luke, illustrated by J.F.Doeve for Christmas 1954,
13085: DOMMELSHUIZEN JR, COR - Louis Bouwmeester 1842-1942
13188: SHAW DONALD L - A literary history of Spain
13204: SPOTO DONALD - Dietrich Marlene
13150: DONNER J.H. - Na mijn dood geschreven
13422: DEN DOOLAARD A. - Ontsporingen
10494: DOORN, JOHNNY VAN: - Gevecht tegen het zuur, diverse ontsnappingen tussen 44 et 84
10413: DOORN, JOHNNY VAN: - Door de weken heen, dagboeken
12310: DORGELÈS, ROLAND: - Retour au front,
12032: DORHOUT, U.G: - Volk aan den plas, een boek van de Friesche meren, tekeningen van Dirk Kerst Koopmans,
13646: DORNA, MARY - Onmaatschappelijke voorkeur
12754: DRESDEN, SEM - Het beste van Dresden
2402: DRESDEN, S./ ZUIDEMA, W. EA: - Vervolging, vernietiging, literatuur, 3e dr/ Betekenis en verwerking, het offer van Isaak en de holocaust, 2 titels samen
12375: DREWS, RICHARD UND ALFRED KANTOROWICZ - verboten und verbrannt, deutsche Literatur, 12 Jahre unterdruckt
6564: DREYFUS -- STOCK, PIERRE-VICTOR: - L'Affaire Dreyfus, mémorandum d'un éditeur,
13664: DRIJVER, F.W. - Naarden historie en monumenten - Deel I en II
10100: DROST, M.A.(ED): - Documents pour servir à l'histoire du commerce des Pays-Bas avec la France jusqu'en 1585, tome I: Bordeaux 1470-1520 et II: La Rochelle 1423-1585,
12034: DRUKKEN: - Theorie tweede leerjaar,
10652: DUBIEZ, F.J: - Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam 1507-1553, zijn leven en werken,
9333: DUBOIS, PIERRE H.: - Memoranda, hermetisch en besterd, literair leven in jaren van onrust / Memoranda, een soort van geluk, 1952-1980/ over de grenzen van de tijd, 3 boeken samen,
9537: BILDER DUDEN -- - Der kleine Bilder Duden, Heft 6: deutsch, serbisch, griechisch,
9536: BILDER DUDEN -- - Der kleine Bilder Duden, Heft 4: deutsch, norwegisch, finnisch,
11932: DUHAMEL, GEORGES - Vie des Martyrs, 1914-1916
12212: DUPEYRON, PADRE PEDRO: - Pequeño Vademecum da Lingua Bantu na Provincia de Moc,ambique, ou Adjaua, Comparade com os dialectes de Sena, Tete e Quelimane e seguidada de um vocabulario de mesma lingua e da de Quelimane,
9377: DURAN, A.GERMAN PINO: - Runasimi (Gramática Quechua critico-comparada)Lecciones teoretico-practicas del idioma incaico, tercera edicion refundida, corregida y aumentada,
11687: DURAND-RUEL -- ASSOULINE, PIERRE: - Graces lui soient rendues, Paul Durand-Ruel, le marchand des impressionnistes
12372: EATHERLEY, CLAUDE: - Burning conscience.the case of the Hiroshima pilot, told in his letters to Günther Anders, preface by Bertrand Russell,
10655: ECO, UMBERTO: - A theory of semiotics,
10481: ECO, UMBERTO: - Tolerance and the intolerable , in Index on Censorship, the magazine for free speech volume 23,
5491: EDGEWORTH, MARIA: - Harrington and Ormond,
12826: DOOYES EDO - Let's make an opera, an entertainment for young people
12511: POMIANE EDOUARD DE - Cooking in ten minutes or the adaptation to the rhythm of our time
12585: CALIC DR EDOUARD - De Rijksdag brandt
13331: ALBEE EDWARD - Kleine Alice toneelspel in drie bedrijven
13334: ALBEE EDWARD - Wie is er bang voor Virginia Woolf? toneelstuk in drie bedrijven
13332: ALBEE EDWARD - Wie is er bang voor Virginia Woolf? toneelstuk in drie bedrijven
12870: REILLY EDWARD R - Gustav Mahler und Guido Adler, zur Geschichte einer Freundschaft
12608: EEDEN, FREDERIK VAN - dromenboek
12040: EERSTE WERELDOORLOG -- SLIJPER, E: - Oorlogswinst der Nederlandse taal in:
13377: EGGER, E - Histoire du livre - Depuis ses origines jusqu'a nos jours
10105: EHRENBURG, ILJA: - Das Leben der Autos, 9.-15.Tausend,
11977: EICHMANN -- BUSKES, J.J. EA: - Eichmann was niet alleen,
8457: EINTHOVEN -- SNELLEN, H.A: - Selected papers on electrocardiography of Willem Einthoven with bibliography and comments/ Two pioneers of electrocardiography, the correspondence between Einthoven and Lewis from 1908-1926, 2 titles sold together,
8462: EINTHOVEN -- - Blood pressure measurement and systemic hypertension, 2nd Einthoven meeting on past and present cardiology,
12908: WIESEL ELIE - A Passover Haggadah
13339: ELIOT T.S. - Een staatsman van verdienste, vertaling HWJM Keuls
12994: EYBERS ELISABETH EA - Gedichten
10078: ELLENBROEK, WILLEM: - Wim Ruigrok: Amsterdam, stad in verandering, foto's,
12224: EMANTS, MARCELLUS: - Inwijding I en II,
12672: PRETORIUS EMIL - Vom Bühnenbild bei Richard Wagner
12728: GADDA CARLO EMILIO - De leerschool van het lijden, vertaling Frans Denissen
13530: ESTRADA EMILIO - Arqueologia de Manabi Central
12441: GADDA CARLO EMILIO - De leerschool van het lijden
10657: EMMENS, J.A: - Rembrandt en de regels van de kunst,
12352: ENDT, ENNO EN LIENEKE FRERICHS - Bargoens woordenboek,
11321: ENGELBERTS, LERNERT: - Oedipoes werpt jongen, gedichten,
10360: ENQUIST, PER OLOV: - De vijfde winter van de magnetiseur/ De reis van de voorganger, vertaling Cora Polet,
12752: ENSCHEDÉ J.W. - Nederlandsche drukregels voor proeflezers en correctoren als leerboek aangenomen door de Amsterdamsche grafische school
13275: KISHON EPHRAÏM - Het Kaïnsteken, een bittere glimlach uit benard Israël
12503: SLOT ERIC - De vergeten geschiedenis van Nederland in de Tweede Wereldoorlog
12744: STROHMER ERICH VON - Prunkgefässe aus Bergkristall
13111: BOEHME ERICH - Memoiren der Kaiserin Katharina II von Russland erster Band
12987: FROMM ERICH - Dromen, sprookjes, mythen, inleiding tot het verstaan van een vergeten taal
12924: ROSIER ERIK - Zo liet de Sikkel illustreren: 50 jaar illustratie, 50 jaar de Sikkel
12649: SALOMON ERNST VON - Das Schicksal des A.D. ein Mann im Schatten der Geschichte ein Bericht EA
13670: ERPEL, SIMONE - Zwischen Vernichtung und Befreiung. das Frauen- Konzentrationslager Ravensbrück in der letzten Kriegsphase
8586: ESPAGNE, MICHEL: - Les juifs allemands de Paris à l'époque de Heine, la translation ashkénaze,
2549: ESTIENNE, HENRI: - Deux dialogues du nouveau langage François italianizé, avec introduction et notes par P. Ristelhuber, 2 tomes,
12320: ETTY, ELSBETH EA: - EN had de liefde niet, beschouwingen over Siebelinks "Knielen op een bed violen"
13224: O'NEILL EUGENE - All God's Chillun got Wings/ Desire under the Elms and Welded
10734: EVERDINGEN, W. VAN: - De oorlog in Zuid-Afrika - een beschrijving met een inleidend woord van H.J.Kiewiet de Jonge, eerste tijdvak: van 11 October 1899- Maart 1900, met drie kaartjes,
13245: RABBIJN MR. DRS. R. EVERS - Talmoedisch denken
10545: EYBERS, ELISABETH: - Winter-surplus,
10546: EYBERS, ELISABETH: - Nuweling,
10547: EYBERS, ELISABETH: - Balans, gedigte,
12354: EYBERS, ELISABETH EA: - Gedichten, 1e druk,
4415: FALKENBURG, DR PH.: - Amsterdam, sa vie économique et sociale, ses institutions hygiéniques et philanthropiques, notice, publiée a l'occasion de l'exposition internationale de Bruxelles par le Bureau de Statistique d'Amsterdam,
11801: FASSEUR, CEES: - Dubbelspoor, herinneringen,
10910: FAULKNER, MARK R.J: - Overtly Muslim, covertly Boni, competing calls of religious allegiance on the Kenyan coast,
12204: FECHNER, GUSTAV THEODOR: - Das Büchlein vom Leben nach dem Tode, Insel Bücherei 187,
12362: FEILCHENFELD, DR ALFRED - Denkwurdigkeiten der Glückel von Hameln
12527: SALTEN FELIX - Neue Menschen auf alter Erde
2290: FELLKAMPF, J.L: - Over den toestand der arbeiders en over de handwerks-genootschappen in Engeland en Noord-Amerika, vertaling H.J.G.Mijnssen,
11344: FENS -- JOOSTEN, JOS EN JAN DE RODER (RED): - Betrokken buitenstaander, opstellen voor Kees Fens,
11259: FENS, KEES -- T. VAN DEEL, M.MATHIJSEN EN G. DE VRIEND (RED): - Kijk op kritiek, essays voor Kees Fens,
11342: FENS, KEES: - Doorluchtig glas, vijftig jaar P.C.Hooftprijs,
11241: FENTON, JAMES: - Gedichten
12993: BRUCKNER FERDINAND - Krankheit der Jugend, Schauspiel in drei Akten
13520: FERGUSSON, FRANCIS - The idea of a theater - a study of ten plays
12731: CAUËT FERNAND - L'esprit de Barrès, pages choisies
3919: FERRI, ENRICO: - De misdadigers in de kunst (I delinquenti nell'arte), naar den oorspronkelijken tekst en de laatste fransche vertaling van Eugène Laurent bewerkt door Henry Eshuys,
2590: FEUCHTWANGER, OSIP (RED): - Jewish tradition in art, the Osip Feuchtwanger collection, exhibition catalogue in hebrew,
12051: FEYDEAU, GEORGES: - Het kind van de rekening, vertaling Bob de Lange,
12292: FICHTNER, PROF.DR. FRITZ: - Meissner Porzellan,
12558: ANDREW FIELD - The life and art of Vladimir Nabokov
10477: FILLOY, JUAN: - Op Oloop
10246: CARÈME PETIT-FILS: - 99 manières d'accomoder le poisson et les plats maigres
10713: FINDLAY, JOHN M. AO: - Active vision, the psychology of looking and seeing,
11035: FINKIELKRAUT, ALAIN: - La mémoire vaine, du crime contre l'humanité,
12162: FISHMAN, JOSHUA A: - The sociology of language in Israel, the choice between hebrew and yiddish
11121: FLAUBERT, GUSTAVE ET GEORGE SAND: - Wij moeten lachen en huilen, brieven
10840: FLAUBERT, GUSTAVE: - Madame Bovary, vertaling en nawoord Hans van Pinxteren,
13105: CONTI FLAVIO - Come riconoscere l'arte Barocca
6703: FLN -- - Das algerische Volk und seine Revolution/ Die völkerrechtliche Grundlagen des algerischen Staates, Memorandum des der provisorischen Regierung der algerischen Republik, 2 Titel zusammen
13497: FOER, JONATHAN SAFRAN - Extremely loud & incredibly close
13184: LINDEN FONS VAN DER - In linnen gebonden: Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940
9450: ALAIN FOREST - Israël Palestine: imaginer la paix? Rencontre israélo-palestinienne,
6711: FORGEUR, BRIGITTE: SARRAMON, CHRISTIAN (FOTOGRAFIE): CEES NOOTEBOOM: MAX VAN ROOY: AREND JAN VAN DER HORST - Wonen en leven in Amsterdam
6714: FORSTER -- STAPE, J.J.(ED): - E.M.Forster, interviews and recollections
12174: FOSS, LUKAS: - A parable of death (Ein Märchen vom Tod) for narrator, chorus, tenor solo and orchestra,
2931: FOUCAULT, MICHEL: - Sept propos sur le septième ange,
4298: FRAENKEL, ERICH(HRSG): - Judeus te contemplam! Fatos referentes a questao judaica, traduzido por Paulo Boersner,
12010: SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE FRANCE : - Pour le progrès et la diffusion des connaissances relatives aux champignons tome LVIII, fascicules 1-2
12796: HODGSON BURNETT FRANCES - The secret garden
12876: TENTORI FRANCESCO - Le Corbusier/ Einstein
13289: BACON FRANCIS - In conversation with Michel Archimbaud
12640: SPUFFORD FRANCIS - Red plenty inside the fifties' soviet dream
13187: UMBRAL FRANCISCO - Lorca poeta maldito
13406: QUEVEDO DON FRANCISCO DE - Historia de la vida del Buscón
9440: ST.FRANCISCUS: - Il cantico al sole, het Zonnelied, vertaling Gabriël Smit,
12737: MAURIAC FRANCOIS - Le désert de l'amour
11933: FRANÇOIS, G. - De Kunst Om Zich Te Grimeeren, Handleiding voor Jonge Tooneelspelers, Dilettanten en Liefhebberij-Tooneelgezelschappen in gezellige kringen. Naar het Hooduitsch van L. Schneider, Fr. Alrmann en Ludwig Menzel
12940: KOLFSCHOOTEN FRANK VAN - De Beethovenstraat, verborgen geschiedenissen
13287: FRANK, ANNE - De dagboeken van Anne Frank - Volledige Uitgave
12060: FRANSEN, J: - Les comédiens français en Hollande au XVIIe et au XVIIIe siècles,
10271: FRANSSENS , J.-P -- HAZEWINDUS, DANIËL: - Jean-Paul Franssens, leven, werk en vrienden,
10367: FRENCH, PATRICK: - India, a portrait,
6748: FREUD, SIGMUND: - Die Zukunft einer Illusion, 2.Auflage,
10333: FREUD -- SANDLER, J. & OTHERS (ED): - Freud's "On Narcissism: An introduction"
10332: FREUD -- PERSON, E. & OTHERS (ED): - On Freud's " Observations on Transference-Love",
4966: FREUD -- EISSLER, K.R: - Freud und Wagner-Jauregg vor der Kommission zur Erhebung militärischer Pflichtverletzungen,
10334: FREUD -- PERSON, ETHEL SPECTOR (ED): - On Freud's " A child is being beaten" ,
10446: FRIED, AMELIE: - Schoenenpaleis Pallas, hoe mijn familie zich tegen de nazi's verzette,
13480: DR H.F.FRIEDERICHS - Genealogisches Jahrbuch - Band 2
9490: FRIEDLAENDER, S.: - Katechismus der Magie, Die Magische Bibliothek Erster Band, 1.-3. Tsd,
10957: FRIEDMAN, CARL (GEKOZEN EN INGELEID DOOR): - Bijt me toch, bijt me! De mooiste dierenverhalen uit de Russische Bibliotheek,
11721: FRIEDMAN, CARL: - Tralievader,
10106: FRIEDMAN, LESTER D: - Hollywood's image of the Jew,
12959: HEER FRIEDRICH - Gottes erste Liebe, 2000 Jahre Judentum und Christentum, Genesis des österreichischen Katholiken Adolf Hitler
12748: STÜBER FRITZ - Der Bienenkorb ein deutsches Porzellanbüchlein aus Wien
2147: FRY, DONALD: - Norse sagas translated into english, a bibliography,
13161: FRY, CHRISTOPHER - Het donker is licht genoeg
6761: FUCHSBRIEFE -- FUCHS, HANS: - Bonner Privat-Informationen Jahrgang 1952
8888: FURTWÄNGLER -- THIESS, FRANK: - Wilhelm Furtwängler zum Gedenken, 30.November 1954,
12716: D'ANNUNZIO GABRIELE - Il Martirio di San Sebastiano mistero composto in ritmo francese da Ettore Ianni
8805: GADAMER -- DERKSEN, L.D: - On universal hermeneutics, a study in the philosophy of Hans-Georg Gadamer, academisch proefschrift,
4239: GAEBLER, EDUARD: - Führer auf den beliebtesten Spaziergängen und Touren in die nähere und weitere Umgegend Leipzigs, nebst Wegweiser durch die Stadt, mit 6 Haupt- und 6 Nebenkarten, 4. Vermehrte und verbesserte Auflage,
13207: AL GALIDI - De herfst van Zorro, gedichten
12147: NATIONAL GALLERY : - An exhibition of cleaned pictures(1936-1947)
13307: ZOLA ÉMILE ET POÈME DE LOUIS GALLET - Le Rève, drame lyrique en 4 actes, huit tableaux poème de Louis Gallet, musique de A. Bruneau
12000: GANDHI - GUHA, RAMACHANDRA: - Gandhi, de biografie, de jonge jaren, vertaling Chiel van Soelen en Pieter van der Veen,
4510: GANS, JACQUES: - Het pamflet, weekblad tegen het publiek, 1e jaargang nr 3 en 4,
9294: GANS, JACQUES: - Liefde en goudvisschen
13396: LORCA FEDERICO GARCIA - Libro de poemas
12985: MÁRQUEZ GABRIEL GARCÍA - Over de liefde en andere duivels
13458: GARCIA LORCA, FEDERICO - Romancero gitano, poema del cante jondo, prologo de José Luis Cano
10377: GARNER, PHILIPPE: - Eileen Gray, designer and architect 1878-1976,
13053: GARNIER J: - Catalogue illustré verzameling Russische ikonen ea
11695: GAUTIER, THEOPHILE: - Le club des hachichins suivi de La pipe d'opium, l ésprit frappeur no 6, 1998, 79p, petit format, broché, bon etat
9244: GEEL, J: - Onderzoek en phantasie,
9243: GEEL, J: - Gesprek op den Drachenfels, meegedeeld door J.Geel
13477: JOSÉ FR PASTOR Y G.J.GEERS - Una antología de la poesía moderna española desde Rubén Darío hasta Rafael Alberti
9242: GEHRTS SCHOMBURG, MEG: - Negertypen des schwarzen Erdteils,
13519: MARGARETHA VAN GELDER - Amsterdamsche straatnamen geschiedkundig verklaard met een historische kaart en zes plattegronden
10430: GELLHORN, MARTHA: - De ogen van miljoenen, brieven 1930-1996,
8387: GELLHORN, MARTHA: - The face of war,
4941: GELUK, JAN: - Woordenboek voor opvoeding en onderwijs,
11583: GENET, JEAN: - Een verliefde gevangene
13484: SIMENON GEORGE - Au rendez-vous des Terre-Neuvas
12944: SIMENON GEORGE - Au rendez-vous des Terre-Neuvas
12523: STEINER GEORGE - Anno Domini drie oorlogsvertellingen
12767: STROBL GEORGE J - Dining room etiquette
12927: MIKES GEORGE - Germany laughs at herself,german cartoons since 1848
12939: TABORI GEORGE - Ich wollte meine Tochter läge tot zu meinen Füssen
13024: GEORGE SALLES, LINONELLO VENTURI - Georges Rouault 1952
12900: FERENCZI GEORGES - Pour Danilo Kis, édition spéciale à la mémoire de Danilo Kís
13007: THIJS GER - Het licht in de ogen, programma-tekstboek
13025: REVE GERARD - Brieven aan mijn lijfarts 1963-1980
13208: BAKKER GERBRAND - Het tweede etymologisch woordenboek voor beginners
13652: BAZIN GERMAIN - Chefs-d'oeuvre du musée d'art de Sao-Paulo 1953/54
12103: GERMANIA: - Germania Anzeiger der Römisch- Germanischen Kommission des deutschen archäologischen Institutes,
11198: WHISTLER -- GETSCHNER : - James Abbott McNeill Whistler, pastels,
12067: GEVAERT, L: - Gevaert Foto-handboek, bevattende tal van nuttige raadgevingen voor ieder die zich met fotografie bezighoudt,
12036: GEVAERT -- - Gevaert Foto-handboek bevattende tal van nuttige raadgevingen voor ieder die zich met fotografie bezighoudt
6793: GEVE, THOMAS: - Youth in chains
9306: GEZELSCHAPSLIEDEREN: - Verzameling van gezelschaps-liederen bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand,
12277: DE GIDS, - 1 Januari 1917,
3134: GILBERT, GLENN G.: - Pidgin and creole languages, essays in the memory of John E. Reinecke,
12065: GILDEMEISTER, E.U HOFFMANN FR: - Die Ätherischen Öle, 2. Auflage, 2.Band,
12056: GILDEMEISTER, E. UND FR. HOFFMANN - Die ätherischen Öle, 2. Auflage von E. Gildemeister,
12903: BASSANI GIORGIO - De tuin van Finzi-Contini
6812: GIOVANNI, VINCENZO DI: - Dell'uso del volgare in Sardegna e in Sicilia ne'secoli XII e XIII, lettura fatta alla Nuova Società di Storia per la Sicilia nella tornata del 18 marzo 1866, reprint,
2328: GLEIM, W: - Trauben und Dornen, ein Ehestandsbüchlein,
12665: GOBERT E G - Les magies originelles
10836: GODFREY, TONY: - Conceptual art - (Art & Ideas (Phaidon))
13470: J.J. SCHUURMAN AND M.A.J. GOEDEWAAGEN - Methods for the examination of root systems and roots
6821: GOETHE: - Faust, der Tragödie erster und zweiter Teil Urfaust, kommentiert von Erich Trunz,
2279: GOETHE -- DOROW, DR: - Reminiscenzen, Goethes Mutter nebst Briefen und Aufzeichnungen zur Charakteristik anderer merkwürdiger Männer und Frauen,
13359: GOFF, FREDERICK R - Joseph Sabin, bibliographer 1821-1881
11329: VAN GOGH -- HULSKER, JAN: - Van Gogh in close-up,
5283: GOGH, THEO VAN: - De laatste 18, Theo van Gogh in gesprek,
5015: GOGH, THEO VAN EN ERIC SCHREURS: - Recreatie, 30 liedteksten
10867: GOGOL, NIKOLAJ: - Dode zielen
10583: GOLDBERG, LEAH(EDITED BY): - Oroth ketanim, shlosha chawerim, first issue of this bimonthly hebrew magazine for children,
7056: GOLDSCHMIDT, E.D: - The Passover Haggadah, its sources and history
11037: GOLL, YVAN: - Mathusalem, Les immortels,
9607: GOLL, YVAN: - Gedichte, eine Auswahl mit vierzehn Gedichten von Claire Goll, deutsch und französisch, hrsg mit Zeichnungen von Yvan Goll
10724: GOMBRICH, E.H: - Shadows, the depiction of cast shadows in Western art, a companion volume to an exhibition at the National Gallery,
11038: GOMBROWICZ, WITOLD: - Journal Paris Berlin, traduit du polonais par Allan Kosko,
12410: DE GONCOURT, EDMOND EN JULES - De ivoren kooi
4147: GORDON, W.J: - How London lives, the feeding, cleansing, lighting and police of London with chapters on the post offioce and other institutions,
10338: GORRIS, GABRIEL EA : - Dorp aan de vliet - Geschiedenis van Voorburg
2291: GOSCHEN, G.J: - Addresses on educational and economical subjects,
12048: GOUBITZ, A.B: - Staat u klaar!? Gymnastiek voor iedereen, 2e druk,
10269: GRAAFF, BOB DE: - Op weg naar Armageddon, de evolutie van fanatisme,
12041: GRACE, HARVEY: - Music, Britain Advances, published for The British Council by Longmans Green & Co
2522: GRAFT, CATHARINA VAN DER: - Waarom en waardoor, nieuwe natuurlijke historie, oude volksverhalen geillustreerd door Nelly Bodenheim,
10023: GRAM, JOH: - Een nieuw kleed, novellen,
11813: GRAMSBERGEN, ESTHER: - Kwartiermakers in Amsterdam, stedelijke instellingen als aanjagers van de ruimtelijke ontwikkeling 1580-1880,
12191: GRAMSCI, ANTONIO: - Alle mensen zijn intellectuelen,
13624: GRATAMA, G.D. EA - Frans Hals tentoonstelling ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan vh Museum te Haarlem op 30 juni 1937
10648: GREGORY, RICHARD A.O: - The artful eye
10912: GREK, MAKSIM -- LANGELER, ARNO: - Maksim Grek, Byzantijn en humanist in Rusland, een onderzoek naar enkele van zijn bronnen en denkbeelden,
13295: WEIL GRETE - Generationen, Roman
13586: GREVE, DR H.E. - De Boekzaal, maandblad voor boek- en bibliotheekwezen
11232: GREY, MAGGIE: - Raising the surface with machine embroidery,
11601: GRIESER, DIETMAR: - Im Dämmerlicht, ungewöhnliche Todesfälle,
13155: KANOWITSCH GRIGORI - Ein Zicklein für zwei Groschen
9687: GRIMM, OPNIEUW VERTELD DOOR LINA TERVOOREN: - Uit het sprookjesland nr 5: Goud Jetje en zwart Betje, zeer vrij bewerkt naar de Kinder- und Hausmärchen,
6871: GRIMM, BRÜDER: - Das tapfere Schneiderlein, mit 12 farbigen Vollbildern, 12 Silhouetten und 13 Vignetten von Franz Wacik,
10894: GRINSVEN, FONS VAN: - De tijd hervonden, gedichten naar aanleiding van enkele foto's van Willem Suermondt,
3313: GRODDECK, GEORG: - Der Mensch als Symbol, unmaßgebliche Meinungen über Sprache und Kunst,
12029: GROENENDAAL, M.H.JR - Drukletters, hun ontstaan en hun gebruik,
9268: NIEUWMARKT JURIDISCHE GROEP: - Aangiftenboek Nieuwmarkt, 1e druk
13351: GROGAN W. - Het leven van een vakverenigingsbestuurder in Amerika
9305: GRONEMANN, SELIG: - Siwche Schlomim, die Vorschriften über das Schächten und die Untersuchung der Lunge, in kathechetischer Form zusammengesetzt von Jakob BECK und neu herausgegeben, durch Zusätze ergänzt,
13115: NESCIO/GRÖNLOH J.H.F - Amsterdam Stories
13086: NESCIO/GRÖNLOH J.H.F - De uitvreter/ Titaantjes/Dichtertje/Mene Tekel
9911: GROOT, I. DE - K'lij Ho-ngawoudo, de voorwerpen van Israëls eeredienst, met teekeningen van A.de Groot Iz., eerste deeltje,
13522: GROOT, MR J.R. DE - Boeken verzamelen. Opstellen aangeboden aan Mr.J.R.de Groot bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit Leiden.
9366: GROOT, JAN H.DE: - Herfstvacantie, negen sonnetten,
13143: GROSSMAN, DAVID - Le vent jaune - un écrivain israélien enquête les territoires occupés
2895: GROSZ, GEORGE: - Über alles die Liebe, 60 neue Zeichnungen, 1. Auflage,
12982: GROTTHUSS J.E.VON (HERAUSGEGEBEN VON) - Das Füllhorn der Fee mit 24 meist farbigen Kunstbeilagen, 231 Kunstbeilagen
9054: GRUYTER, JOS DE - Zelfportret als zeepaardje, memoires van W. Jos. de Gruyter
10168: GUÉNO, J.-P.(RÉD): - Paroles d'étoiles, mémoire d'enfants cachés 1939-1945,
12353: GUENSBERG, MIRIAM: - Held zonder vaderland, mijn vader: pools, joods en bevrijder,
12445: LAUWAERT GUIDO - Villa Elsschot omtrent Kaas en andere onthullingen
13206: CAMPO GUILLAUME - catalogus van veiling van moderne schilderijen/ tableaux modernes
9837: GUILLÉN, NICOLÁS: - Por el mar de las Antillas anda un barco de papel, poemas para niños mayores de edad, 2a edición,
13565: GUIM, G.B. - L'espagnol enseigné par la pratique
12659: KRENN GÜNTER - Billy Wilder Filmarchiv Austria
12673: METKEN GÜNTER - Gustave Courbet der Ursprung der Welt ein Lust-Stück
12675: MAHLER GUSTAV - 4 Titel Blattmusik zusammen
13503: FLAUBERT GUSTAVE - Bouvard en Pécuchet
12697: FLAUBERT GUSTAVE - Haat is een deugd
12091: GÜSTEN, THEO: - Die Internationale, Erinnerungen an einem Gestapo-Gefängnis im Winter 1942-'43, 23 ongenummerde pp m ill van Wim Brusse,
12941: SÖTEMANN GUUS - Vijfenveertig seizoenen
12984: KONRÁD GYÖRGY - Langzame opmerkingen in een snelle tijd, berichten uit Boedapest en elders
13146: KONRÁD GYÖRGY - De stenen klok
12225: GYULAI, KATÓ: - Zwei Schwestern, Geschichte einer Deportation,
9509: HAAN, J.I. & MIES DE: - Besliste volzinnen/ Jacob Israel de Haan, mijn broer, 2 titels samen,
12018: HAAS, NICO DE EN GERDA SCHAAP: - Hamer, midwinternummer 1941, 96p, folio, rug overgeplakt, kleine scheurtjes, overigens redelijke staat
11630: HABER, PETER, HERAUSGEGEBEN VON: - Budapest, Jüdisches Städtebild, 1.Auflage,
11322: HAFT, LLOYD: - Anthropos, gedichten
12937: HAGOORT, LYDIA - Samuel Sarphati: van Portugese armenarts tot Amsterdamse ondernemer
12076: HAHN, ULLA: - Klima für Engel, Gedichte,
12026: HALLINE, ALLAN GATES: - American plays selected and edited with critical introductions and bibliographies ,
11700: HALSEMA, FEMKE: - Pluche, politieke memoires,
13486: HALSEMA, J.D.F VAN - Dit eene brein - opstellen over werk en dichterschap van J.H.Leopold
10863: MARIA MORRIS OF HAMBOURG (ED): - PAUL STRAND - Circa 1916
10723: HAMEL, RONALD: - Over het denken van de architect, een cognitief psychologische beschrijving van het ontwerpproces bij architecten, proefschrift,
13174: HAMILTON, IAN - In search of J.D. Salinger
12369: HAMMACHER, A.M. - De fijnheid van de aandacht
9702: HAMSUN -- FERGUSON, ROBERT: - Knut Hamsun, Leben gegen den Strom, Biographie,
5458: FOEDZJI-NO-HANA (PSEUDONIEM VAN RENSBURG, J.K.): - Japanse verzen,
13365: ARENDT HANNAH - Eichmann in Jerusalem, ein Bericht von der Banalität des Bösen
13047: GROENTEMAN HANNEKE - Doorzakken bij Jamin
13069: WOLF HANNELORE - De gespijkerde God/ Bedenktijd, 2 titels samen
13569: HANNEMA, D. - Chefs d'oeuvre de la collection D.G. van Beuningen
12269: HANNEN, OSCAR: - Das Stadtamt für Leibesübungen, seine Notwendigkeit, Organisation und praktischer Bedeutung, Heft 3
12481: MICHAELIS HANNY - Hanny Michaelis 1922-2007
13226: BOLAND HANS - Russische Zon - over Poesjkin
10426: HARDY, THOMAS -- LEA, HERMANN: - The Hardy guides, a guide to the West Country, vols I+II,
10874: HARDY, THOMAS: - Tess of the D'Urbervilles, a pure woman,
13369: HOBSON HAROLD - International theatre annual no 4
13413: MULISCH HARRY - De zaak 40/61 een reportage
13374: HARTMANN, LUKAS - Finsteres Glück
13031: EVERARD TH EN H.HARTSUIKER - Ontroering door het woord, over J.H.Leopold 1
13156: MC LEOD CYNTHIA EN CAREL DE HASETH - Slavernij en de memorie , slaaf en meester
12239: HAVELOCK, ERIC A: - De muze leert schrijven, de culturele gevolgen van het schrift,
12156: HAYDN -- LARSEN, JENS PETER(ED): - Joseph Haydn: Kritische Gesamtausgabe Band I/ The complete works, critical edition in deutsch und englisch,
13426: MEYER HAYO G. - Het einde van het jodendom
9870: CENSUURNUMMER -- HAZEU EA: - Kentering 8e jaargang nr 2: Censuur gecensureerd,
11244: HEANEY, SEAMUS: - New selected poems 1966-1987,
13389: BERLIOZ HECTOR - Lelio oder die Rückkehr ins Leben text en français and english
10765: HEG, DIK: - Life history decisions in Oystercatchers
4580: HEGEL, G.W.F: - Muziekesthetiek (Vorlesungen über die Esthetik), vertaling E.F.R.Bink,
11938: HEGEMANN, WERNER - Entlarvte Geschichte
3289: HEIDEN, KONRAD: - Les vêpres hitlériennes, nuits sanglantes en Allemagne (Eine Nacht in November 1938),
10677: HEIJNEN, HILDE(RED): - Dat is architectuur - sleutelteksten uit de twintigste eeuw,
4542: HEINE -- LOHAUSEN, HERMAN: - Heine auf Norderney,
12335: HEINE -- BERENDSOHN, WALTER A: - Der lebendige Heine im germanischen Norden, mit einem einleitenden Beitrag von Johannes V. Jensen mit 4 Bildern,
9738: HEINE, HEINRICH: - Ideen das Buch Le Grand
3842: HEINE -- KARPELES, G: - Heinrich Heine, biografische schetsen, (Biographische Skizzen)uit het hoogduitsch vertaald door H.M.Bruna,
3845: HEINE -- EMBDEN-HEINE, MARIA, PRINCIPESSA DELLA ROCCA: - Erinnerungen an Heinrich Heine, von seiner Nichte, EA, Originalausgabe, KEIN NACHDRUCK
5071: HEINE FÄLSCHUNG -- STEINMANN, FRIEDRICH: - Nachträge zu Heinrich Heine's Werken: Dichtungen Erster Theil/ Dichtungen Zweiter Theil/ Berlin, Herbstmährchen in 27 Kapiteln,
3890: HEINE, HEINRICH: - Über Ludwig Börne
3848: HEINE -- SELDEN, CAMILLA (= KRINITZ, ELISE): - Heinrich Heine's letzte Tage (Les derniers jours de Henri Heine), Erinnerungen,
2470: HEINE, HEINRICH: - Der Doktor Faust, ein Tanzpoem, nebst kuriosen Berichten über Teufel, Hexen und Dichtkunst,
13461: HEINSIUS, DR H.W - Plantkunde - Handleiding bij het onderwijs in de plantkunde - II
10415: HELLMAN, LILIAN -- WILLIAM WRIGHT: - Lillian Hellman, the image, the woman
13417: HELMAN, ALBERT - Vrij Volk, herdenkingsstuk bij de bevrijding van ons land in mei 1945
5050: HELWIG, HELMUT: - Einführung in die Einbandkunde,
13278: HEMELRIJK, JAAP - Mijn leven
13288: DR J.HEMELRIJK - Uit de dagboeken van een rector 2e verbeterde druk
13532: HEMMERECHTS, KRISTIEN - Taal zonder mij
2489: HEMPEL, A.F.; VOSMAER, JACOB (VERT): - Grondbeginselen der ontleedkunde, naar het Hoogduitsch, derde vermeerderde en verbeterde druk,
13411: ANDRIESSEN HENDRIK - Passacaglia voor orgel aan den grooten organist Cornelis De Wolf
10079: HENDRIKS, A: - Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein, nieuwe en oude joodse wijken van Amsterdam 1900-1944,
13090: SUÉR HENK - Goden van de Engelenbak, van Gijsbrecht tot Buziau met 26 originele foto's
13368: OS HENK VAN - Zien is genoeg
12647: GELDER HENK VAN - Dwalen door Amsterdam met S.Carmiggelt
5177: BÉHAR HENRI - Etude sur le théâtre dada et surréaliste
12888: RACZYMOW HENRI - Littérature et judéité dans les langues européennes
12480: ROLLIN HENRI - L apocalypse de notre temps
13171: STENDHAL = BEYLE HENRI - Promenades dans Rome tome II
12662: HEINE HENRICH - De la France
13301: BECQUE HENRY - La Parisienne comédie en trois actes
12755: HEIJERMANS JR HERMAN - 'n Jodenstreek?
13415: RAUSCHNING HERMANN - De nihilistische revolutie, schijn en werkelijkheid in het Derde Rijk
13588: SIEMER HERMANN - Hoffnung voll Unsterblichkeit - Das Mahnmal für die Synagoge in Hildesheim - Entstehung - Gestalt - Deutung
13442: HESSE HERMANN - Das Glasperlenspiel - Band I & II
12733: PAUL HERMANN - Deutsches Wörterbuch vierte Auflage bearbeitet von Karl Euling
9391: HERMANS, W.F: - Hermans is hier geweest, 1e dr
13451: HERMANS W.F. - In de mist van het schimmenrijk
10443: HERREWEGHEN, HUBERT VAN: - Webben & wargaren
12304: HERTOG, C.H. DEN EN J.LOHR: - Onze taal, woordenlijst - spellingvoorbeelden - buigingstabellen,
10706: HERTZBERGER, HERMAN: - Lessons for students in architecture/ De ruimte van de architect, lessen in architectuur 2, 2 delen samen,
3784: HERZBERG, ABEL J: - De weg van den jood,
5503: HERZBERG, JUDITH / WEISZ, FRANS: - Charlotte, scenario, working version, pictorial consultant Massimo Götz, translated from the Dutch by John Rudge,
12700: HESS, JÜRGEN C. EN FRISO WIELENGA - Duitsland en de democratie 1871-1990
13200: REVE GERARD CORNELIS VAN HET - A circus in Miniature, a narrative with a painting by Dick Elffers
12997: J VAN HEUGTEN S.J. - Boekenschouw 1940-1941
10087: HEYMANN, FRITZ - Der Chevalier von Geldern, eine Chronik der Abenteuer der Juden,
11372: DU BOSE HEYWARD: - Porgy, new illustrated edition,
13158: HIDDEMA, BERT - Stotteren... méér dan een dag uit het leven van een stotteraar
10101: HIEKISCH-PICARD, SEPP UA: - Bilderwelten I+II: Französische Illustrationen des 18. Und 19. Jahrhunderts aus der Sammlung von Kritter/Satirische Illustrationen im Frankreich der Jahrhundertwende aus der Sammlung von Kritter, 2 Bde zusammen,
13536: KUIK HILBERT - Vreemde eend, medicijnman in Afrika
13131: HILDEBRANDT, DIETER - Le roman du piano - du XIX au XXe siècle
12660: HOFFMANN HILMAR - Das Museum jüdischer Altertümer in Frankfurt 1922-1938
13591: WONG LUN HING DR F.J.H: - Prostitutie, een fenomenologische studie uit een huisartsenpractijk
10405: HIRS, MARGREET: - Bittere honing, een literaire misdaadroman/ Romeins theater, een literaire misdaadroman, 3 delen samen,
11193: HITLER -- HAFFNER, SEBASTIAN: - Kanttekeningen bij Hitler, vertaling Max de Metz,
10856: HOBHOUSE, JANET: - The bride stripped bare, the artist and the nude in the twentieth century,
2300: HOBSON, JOHN A.: - The evolution of modern capitalism, a study of machine production, 1st edition,
13658: HOBSON, HAROLD - International theatre annual no. 5
12071: HOCKEY -- BOOVEN, H. VAN: - Hockey volgens de internationale regels van de internationale
13498: VAN DER HOEVEN, J.H. - Galerij van beroemde fransche tooneelspelers anecdotisch beschreven
5156: HOFFMANN, E.T.A.; STEINER-PRAG, HUGO (ILLS): - Die Elixiere des Teufels, hrsg und eingeleitet von Georg Ellinger,
12168: HOFFMANN, E.T.A: - Märchen, herausgegeben von Werner Bergengruen mit 26 Illustrationen von Alfred Kubin,
4731: HOFFMANN, E.T.A: - Die Elixiere des Teufels, nachgelassene Papiere des Bruders Medardus, eines Kapuziners
9320: HOFMANNSTHAL, HUGO VON: - Gedichte,
9276: HOLMAN, THEODOR: - Karel - Zjizn njenoezjnogo tsjelovjeka,
13650: HOLSBERGEN J.W. - Proost Prikkels tot het boekenvak
13563: HOMMEL, LUC (ED.) - La librairie Belge 1945 - 1955 - Ouvrages d'expression francaise édités en Belgique 1945-1955
11690: BALZAC: HONORÉ DE: - Scenes de la vie privée: Le père Goriot/ Le colonel Chabert/ La messe de l'athée/ L'interdiction,
10862: HONOUR, HUGH & JOHN FLEMING: - A world history of art, 5th edition,
10226: HOOGVELD, CARINE: - Glas in lood in Nederland 1817-1968,
11022: MEMLING -- CARLOS VAN HOOREWEDER: - Hans Memling in het Sint-Janshospitaal Brugge,
12030: HORN, DR. PAUL: - Das Heer- und Kriegswesen der Grossmoghuls,
11451: HORST, LIESBETH VD EA: - Verstopt, vervalst, verzameld, de collectie van het Verzetsmuseum Amsterdam
2614: HOSTEIN, H.: - Flore des dames, ou nouveau langage des fleurs, precedee d'un cours elementaire de botanique,
12759: HOTZ F.B. - Duistere jaren en andere verhalen
12315: HOUTMAN, J: - Wat met triplex alzo te maken is,
12038: HOVING, J: - Levensherinneringen van een Vrijdenker "Jeugd"
11461: HOVING, RICHARD: - Het 'foute'kamp - de geschiedenis van het Amersfoortse interneringskamp Laan 1914 (1945-1946),
11750: HRABAL, BOHUMIL: - Ich dachte an die goldenen Zeiten,
11632: HRABAL, BOHUMIL: - Verkaufe Haus in dem ich nicht mehr wohnen will, Roman in sieben Erzählungen, aus dem Tschechischen von Karl-Heiz Jahn,
13634: HRABAL, BOHUMIL - Leben ohne Smoking - Erzählungen aus dem Tschechischen von Karl-Heinz Jähn
13448: BLIJENBURGH WP HUBERT VAN - Handleiding voor het onderwijs in de gymnastiek ten dienste van land- en zeemacht
12062: HUBERT VAN BLIJENBURGH, W.P.VAN: - Wetenschappelijke grondslagen van het gymnastiekonderwijs,
13051: RAES HUGO - Vadsige koningen
13653: STEINER-PRAG HUGO - Der Golem Roman mit 8 Illustrationen und einer Einführung und Karte der Stadt
13293: HOFMANNSTHAL HUGO VON - Jedermann, das Spiel vom Sterben des reichen Mannes
12976: HUGO CLAUS, KARL GUTTMANN, HAN BENTZ VD BERG, WIM VESSEUR, COEN FLINK EN BEN STROMAN - Première
13675: HUIZINGA J - Herfsttij der Middeleeuwen 3e herziene druk
10866: HULTEN, PONTUS(ÉD): - Paris-Berlin 1900-1933, rapports et contrastes France-Allemagne 1900-1933, catalogue d'exposition,
2395: HUMBERT, PAUL: - Observations sur le vocabulaire arabe du Châhnâmeh,
4515: HUNINK, MARIA: - De papieren van de revolutie, het internationaal instituut voor sociale geschiedenis 1935-1947,
13466: HUXLEY, ALDOUS - Ends and Means, an enquiry to the nature of ideals and into the Methods employed for their Realization
13613: HUYGHE, RENÉ E.O. - Le Louvre: Les chefs d'oeuvre de la peinture du XVe au XXe siècle
13419: HUYSMANS, CAMILLE - De marionetten van Londen
3916: HYMNS -- - A selection of hymns from various authors for the use of the English Reformed Church at Amsterdam,
13094: OUSBY IAN - Occupation, the ordeal of France 1940-1944
13423: BURUMA IAN - Bad elements, chinese rebels from Los Angeles to Beijing
13378: PIERSON-OYENS IDA - Bijbelsch dagboekje voor kinderen 1e druk
12969: HRUSOVSKY IGOR - Francis Bacon und das Aufblühen der englischen Philosophie
12521: STRAWINSKY IGOR: - Cinq pièces faciles pour piano à quatre mains (main droite facile)
13572: IHERING, HERBERT - Aktuelle Dramaturgie
13197: EHRENBURG ILJA - Das Leben der Autos (im Russischen" 10 PS"
12180: KERTESZ IMRE: - Het fiasco, roman, vertaling Henry Kammer,
13148: KERTÉSZ IMRE - Kaddisch für ein nicht geborenes Kind
7104: INCHAUSPÉ, IRÈNE: - Une faillite si convenable, histoire de la banque Pallas Stern,
12296: INDESTEGE, LUC: - De zeven hoofdzonden,
7590: NEDERLANDS-INDIE -- - Achter Kawat en Gedek,
12907: DREWITZ INGEBORG - Gestern war heute, Hundert Jahre Gegenwart
12370: INGENHOVEN, JAN - Streichquartett in einem Satze
12159: AD INTERIM: - De Muze in Tricolore, beroemde franse dichters zoals Apollinaire en vele andere vertaald door nederlandse dichters zoals Kouwenaar, Schuur, Slauerhoff eva
12540: DISCHE IRENE - Die intimen Geständnisse des Oliver Weinstock
13137: DISCHE IRENE - Een gevoelige snaar of variaties op een Duitser
12889: DEUTSCHER ISAAC - Essais sur le problème juif , présentation et préface de Tamara Deutscher, traduit de l'anglais par Elisabeth Gille- Nemirovsky
9322: ITALIE, ENOCH - Beknopt Hebreeuwsch-Nederlandsch woordenboek, 1e druk,
12260: JAATINEN, MARTTA: - Die mittelniederdeutsche Übersetzung der sogenannten Hieronymus- Briefe,
12956: VAN HATTUM JAC - Het hart aan de spijker, vertellingen
12581: BENAVENTE JACINTO - Teatro con una introducción por Gregorio Martinez Sierra
13656: KEROUAC JACK - Maggie Cassidy
13544: GREGORY JACKSON - Mountain men
10731: JACOB, GILLES: - La vie passera comme un rêve, "Citizen Cannes"
13691: HAMEL JACOB - Tiental kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's AVRO kinderkoor ilustratie en verzorging
7118: JACOBEIT, SIGRID UND SIMONE ERPEL (HRSG): - "Ich grüsse Euch als freier Mensch", Quellenedition zur Befreiung des Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück im April 1945
9127: JACOBS, HERM.J. (RED): - Voor de jeugd, weekblad voor meisjes en jongens, tweede jaargang nrs 1 t/m 13; nrs 14 t/m 26; nrs 27 t/m 38; 40 t/m 52,
12016: JACOBS, JAN W: - Strijd om vrijheid, een bundel verzen,
1905: JACOBS, LUISE: - Moord in Schloss Hartheim,
13059: MULDER JAN JACOBS - Joseph de zwarte Mozart
13499: HEIMANS E EN THIJSSE JACQ. P. - Wandelboekje voor Natuurvrienden
13430: BOUCHOT-SAUPIQUE JACQUELINE - Centenaire de Toulouse-Lautrec exposition
13323: PRUCHE ET A. JAMES - Voyage au pays du bonheur
12950: STOCKLASSA JAN - Stieg Larssons erfenis, zijn jacht op de moordenaar van Olaf Palme
12479: NIJLEN JAN VAN - Druilende burgerij jeugdherinneringen van een eenzelvig man
13690: ROGIER JAN - in dialoog met Van het Reve 2e druk
13014: BROKKEN JAN - Baltische zielen
13205: DE IONGH JANE - Madama Margaretha van Oostenrijk - Hertogin van Parma en Paicenza 1522-1586
13388: DR. HANS JANSEN - Raymond Martini's manuscript 'Pugio Fidei' ('dolk van 't geloof') infecteert West en Oost, een receptie-geschiedenis
2208: JANSSEN, JOHANNES: - La Russie et la Pologne, il y a un siècle,
11688: JARRY, ALFRED: - Le surmâle, roman moderne, Paris, 1001 nuits, nro 108,
10891: JAYYUSI, SALMA KHADRA: - The legacy of Muslim Spain, volume 2 only,
13338: ANOUILH JEAN - The Cavern, a play, translated by Lucienne Hill
12891: ECHENOZ JEAN - 14
12892: ECHENOZ JEAN - Ravel, roman
13336: WINTERSON JEANETTE - Vuurtorenwachten
13060: RAMEL-CALS JEANNE - Le chevalier cathare ou les gargouilles aux garages
13549: JEANROY - Poèmes et récits de la vieille France le théâtre religieux en France
13035: KOSINSKI JERZY - The painted bird
13542: JESPERSEN, OTTO - A modern English Grammar on historical principles part III syntax 2nd volume
12811: VEN JF VAN DE - Practische Zak-atlas van Nederland met gids vd voornaamste in de bezienswaardigheden in de provincies
12652: NORMAN JILL - South wind through the kitchen the best of Elizabeth David
9898: JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN: - Platero y yo
12545: CARIS JO - Ierste Mestreechter Kookbook recepte
13469: JO ECKHARDT, ANDREAS NACHAMA, BERLIN MUSEUM - Berliner Stadtlandschaften - 750 Jahre Berlin
11111: JOBEY, LIZ(ED): - The new Granta book of travel,
12882: CAHEN JOEL - Een hoofdstuk uit de nieuwste geschiedenis van de Haagse Joden
13310: LECHNER JOHANNES - El compromiso en la poesia española del siglo XX
13234: RUSSELL JOHN - Francis Bacon - revised and updated edition
13166: DE BYE JOHN H - Geloof, hoop en liefde, vestiging van de joden in de Surinaamse jungle
10273: JOLLES, ANDRÉ -- THYS, WALTER: - André Jolles (1874-1946) 'gebildeter Vagant', brieven en documenten,
13467: AB DE JONG - De kleine tooneelclub : kindertooneelspelletje in e?e?n bedrijf
7156: JONG, NICO DE: - Autorijden levensgevaarlijk,
13045: DE JONG A.M.DE: - Kijk, A.M. de Jong, de schrijver in beeld
9298: ERASMUS DEN JONGE (WSCH PS VAN LOUIS M. HERMANS): - Het schouwtooneel onzer dwaasheden, humoristisch-satirieke volksteekening, opgedragen aan het Nederlandsche volk,
13198: ORTEGA Y GASSET JOSÉ - Prologo para Alemanes
13167: ORTEGA Y GASSET JOSÉ - Misión del Bibliotecario - Y otros ensayos afines
12447: BIN GORION MICHA JOSEF - Der Born Judas
13034: ŠKVORECKÝ JOSEF - De bassaxofoon, twee novellen, vertaling Kees Mercks
13082: HOFMILLER JOSEF - Über den Umgang mit Büchern
13262: SLANSKA JOSEFA - De waarheid over mijn man - de zaak Slansky
13170: ROTH JOSEPH - Romane Erzählungen Aufsätze
13043: ROTH JOSEPH - Job - roman over een eenvoudige man
13320: ROTH JOSEPH - Hotel Savoy ein Roman
13039: BRODSKY JOSEPH - De herfstkreet van de havik, een keuze uit de gedichten 1961-1986
13049: ROTH JOSEPH - De kapucijner crypte
13168: ROTH JOSEPH - Giobbe ,romanzo di un uomo semplice
13046: ROTH JOSEPH - Radetzkymars
10688: JOYCE, JAMES: - Ulysses, vertaling John Vandenbergh,
12686: JOYCE, JAMES - The Portable James Joyce. Edited by Harry Levin.
11454: JUDA, JO: - De zon stond nog laag,
10828: JUDT, TONY: - Het land is moe - Verhandeling over onze ontevredenheid, vertaling Wybrand Scheffer,
10829: JUDT, TONY: - De geheugenhut, vertaling Wybrand Scheffer,
12623: BARNES JULIAN - De man in de rode mantel
13067: BENDA JULIEN - Het verraad van de intellectuelen
12998: A.M. JULIEN - Paris: Rendez-vous des théâtres du monde
12866: DEUTSCH JULIUS - Der Bürgerkrieg in Oesterreich eine Darstellung von Mitkämpfern und Augenzeugen
5397: JUNG, JOCHEN: - Österreichische Porträts, Leben und Werk bedeutender Persönlichkeiten von Maria Theresia bis Ingeborg Bachmann,
2480: JURRES, PROF.J.H.; KOK, A.A.: - Romantisch Amsterdam, twaalf teekeningen,
13456: JUSTE, THÉODORE - Les Pays-Bas sous Philippe II, histoire de la révolution du XVIe siècle, tome 1er 1515-1565
4894: KAFKA -- MECKE, G: - Franz Kafkas offenbares Geheimnis, eine Psychopathographie,
13608: MÜLLER KAI (EINGERICHTET VON) - Paul Wegener, sein Leben und seine Rollen, ein Buch von ihm und über ihn
10575: KALMA, DS J.J: - Wat gebeurt er met de Joodse oorlogspleegkinderen? Redt de Joden/ Nogmaals: redt de Joden!,
13241: KAMERBEEK J - De poëzie van J.C.Bloem in Europees perspectief
2180: KANDL, HERMANN: - Gesellen- und Meisterprüfungsfragen fuer Juweliere, Gold- und Silberschmiede,
10244: KANIN, RUTH: - Eat! Eat! Wonderful recipes from the old country like my mother used to make,
12804: BRASZ CHAYA AND YOSEF KAPLAN - Dutch jews as perceived by themselves and by others
10762: KAPPEN, FRANKLIN VAN EN ANDRÉE VAN ES: - De volgende oorlog, over de toekomst van de interventiepolitiek,
13360: KAPUSCINSKI, RYSZARD - Mes voyages avec Hérodote
13306: KAUTSKY KARL - Bernstein en het Sociaaldemokratisch Program
13203: WEULE DR KARL - Vom Kerbstock zum Alphabet , Urformen der Schrift
11251: KARS, THEO: - De laatste jaren van Casanova,
13249: GERITZ-KOSTER EN LIZELOT KARSEBOOM - Dorp in de mediene - De geschiedenis van de joodse gemeenschap in Haaksbergen
6050: KASTEIN, JOSEPH: - Een geschiedenis der Joden, vertaling J.H.Snethlage,
9132: KÄSTNER, ERICH: - Gesang zwischen den Stühlen, EA,
12789: DITTRICH KATHINKA - Ernst Lubitsch retrospectief 26/9- 1/11/84
2455: KATONA, JÓZSEF: - Bánk-bán, drama öt felvonásban, negyedik kiadás,
10820: KATZ, MOLLY: - Jewish as a second language,
12282: KAUP, J: DR.MED: - Beiträge zur Turn- und Sportwissenschaft, herausgegeben von Carl Diem, Heft 4: Biologisch-hygienische Bedeutung der Leibesübungen, Vortrag: gehalten in der Festsitzung des Kuratoriums(..)
2469: KAUTSKY, LUISE -- - Luise Kautsky zum Gedenken, Nachrufe von Friedrich Adler und Oda Lerda-Olberg, Berichte und Briefe,
10764: KAWABATA, YASUNARI: - The master of Go, translated from the Japanese by Edward G. Seidensticker,
10248: KAYSERLING, M: - Biblioteca espanola-portugueza-judaica, dictionnaire bibliographique, reprint,
12701: KAZNELSON, SIEGMUND - Jüdisches Schicksal in deutschen Gedichten
12554: HARTMANS KEES - Het grafisch museum orgaan van het nederlandsch verbond van boekenvrienden
12607: TUKKER KEES - De voedselcommissaris
13066: BEIJNUM KEES VAN - 23 seconden
12857: STIP KEES - Vijf variaties op een misverstand
13096: FENS KEES - Kees Fens in gesprek, in Raster, driemaandelijkse uitgave
10647: KEMP, MARTIN: - The science of art, optical themes in western art from Brunelleschi to Seurat,
12541: GRAHAME KENNETH - De wind in de wilgen
2624: KERNAN, THOMAS: - Report on France,
11657: KERR, ALFRED: - Die Allgier, Trieb nach Allgier ...
12664: KERR, ALFRED - Wo liegt Berlin? Briefe aus der Reichshauptstadt 1895-1900
12105: KERSNACHT -- - O Kersnacht, schooner dan de daegen, een bundel Kerstverzen uitgeschreven en verlucht door Fons Montens,
13574: KERTÉSZ, IMRE - Dossier K. - een onderzoek
2838: KESSEL, JOSEPH - Mary de Cork, avec un portrait de l'auteur par JEAN COCTEAU, grave sur bois par G.AUBERT,
13055: FRERIKS KESTER - Ogenzwart
12938: FRERIKS KESTER - Tempo doeloe, een omhelzing

Next 1000 books from Antiquariaat Colombine[an error occurred while processing this directive]

6/9