Antiquariaat Meuzelaar
Burchtstraat 4, 5256 EB, Heusden, The Netherlands. Tel: +31 (0)416 661950            Email: Kees@meuzelaar.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
3361: - Heilsamer Unterricht vor alle Kloster-Frauen welchen zu Erlangung der geistlichen Vollkommenheit die Regul des Heil. Erz-Patriarchen Benedicti, vorgeschrieben von einem Mitglied des heil. Benedictiner-Ordens, zum zweytenmal herausgegeben. Mit Erlaubnis des Obern
2252: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
1583: - Biblia, dat is De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. (...) Met nieuwe by- geveoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aanteeckeningen van de ghelijck-luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testaments. Tot Leyden, gedruckt by Paulus Aertsz van Ravesteijn. In Comp.nie. met de Weduwe en Erfgename van wijlen Hillebrant Jacobsz van Wouw, (...).
2703: - Merkwaardige kasteelen in Nederland door van Lennep en Hofdijk Tweede Druk door W.J. hofdijk Leiden E.J. Brill S.C. van Doesburgh 1883
1584: - Biblia, dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijke Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments. (...) Uyt de Oorspronckelycke talen in onse Neder-landtsche tale getrouwelijck overgeset.. (...) Tot Dordrecht Bij Pieter Loyemans, ende Marten de Bot.
1633: - Epistels en Evangelien, te Saemen met de gebeden, genaemd Collecta, Secreta en Post-Communio, Gelyk die door het geheel jaer, naementlyk cop de Zondagen enop de voornaemste Feestdagen der Heylige geleezen worden onder den dienst van de H. Misse. Getrokken uyt het Roomsch Misse-Boek. Nieuwen Druk merkelyk verbeterd. 's-Hertogenbosch, bij de Geb. langenhuysen, Boekdrukkens en boekbinders in de Apostelstraat in den berg Calvarie, met Approbatie 1824
3056: - Printed leaf on vellum book of Hours from the late 15th century
3058: - Printed leaf on vellum book of Hours from the late 15th century
3537: - Schevelinge / Schevelinge
3294: - Biblia Sacra Vulgate Editionis Sixti V. Pont. Max. Iussu recognita atque edita Versiculis distincta. Ego sum ostium. Fecit utraque unum eph. 2. Christus. Lugduni, Apud Fratres Hugvetan, & Soc.
2962: - Il Petrarca con l'espositione dim. Allessandro velutello di nuovo ristampato con le figure a i trionfi, con le apostille, e con piu cose utili aggiunte. in Venetia MDLXXIX
2771: - 15th century latin Manuscript leaf on Vellum
2773: - 15th century manuscript leaf on Vellum
3014: - Kaart van Groningen Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
2372: - Los IV Libros de la imitacion de Christo, y menosprecio del mundo Compuestos en Latin por el venerable Tomas a Kempis Canonigo reglar de san Agustin y traduaidos nuevamente en Espanol por el P. Ivam Eusebio Nieremberg, de la Compagnia de Iesus. Van abasidos los Dictamenes de espiritu y perfeccion, sacados de las Obras del mismo P. Iuan Eusebio. Nueva impression con lindas figuras. EN AMBERES por geronymo Verdussen 1683
11000001: - Afrique divisée en ses principaux Empires …
2106: - Het boek der PSALMEN nevens de gezangen bij de HERVORMDE KERK van NEDERLAND in GEBRUIK; Door last van de Hoog Mog: Heeren STAATEN GENERAAL der vereenigde nederlanden, uit drie berijmingen, in den jaare 1773, gekooren, met de noodige daar in gemaakte veranderingen. 't Amsterdam by H. Brandt, D. onder de linden, P. Schouten de Wed. O. van Grafhorst, J. de Groot en Compagnie, 1774. / Gebonden met: Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden op uitdrukkelijken last van alle de Synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. Te Amsterdam Bij Johannes Allart MDCCCVII
2311: - Printed leaf on vellum book of Hours from the beginning of the 16th century
2313: - Printed leaf on vellum book of Hours from the beginning of the 16th century
2314: - Printed leaf on vellum book of Hours from the beginning of the 16th century
3007: - Kaart van Utrecht Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken
2948: - Oudheden en gestichten van Zeeland, behelzende de Oudheden, opkomsten en benaamingen van de eylanden [...] Uyt het Latijn vertaald En met aantekeningen opgehelderd, door H.V.R. Met kopere Platen. Te Leiden by Christiaan Vermey 1722
3530: - Konings-Uythof / Kathuyser-Klooster by Delft
3114: - Het Duyfken in de Steen-Rotse. Dat is, eene mede-lydende ziele op de bittere passie Jesu Christi mediterende. Gemaekt door eenen Priester der Societeyt Te su. Den VIII. Druck, Rycker van Stoffe, van Beelden, en van Poësie. t' Antwerpen, By Alexander Everaerts, op de Minderbroeders ruye in Sinte Ignatius. Met approbatie, ende permissie der Oversten.
3189: - Afbeeldinge van 't Nieu Romen. Waerin vertoont zijn De kerkcne, H. Lichamen, Reliquien, indilgenieten, Kloosters, Hospitalien, Oratorien, Compagnien van Wereltlijke Persoonen, Collegien, Paleisen, Gebouwen, Architecturen, Schilderien, gesnedene Beelden, Bibliotheken, Studeerplaetsen, Hoven, Fonteinen ende Vlekken, soo binnen als buiten Romen, Paleisen, Cardinalen ende Princes, die de selfde verciert hebben, en andere seer aenmerkelijke dingen. Den Schilderen, Beeldhouweren, Bouwmeesteren, en andere Liefhebberen ten dienste, verrijkt met 82. kopere platen. t'A Amsterdam, By Jacob van Meurs, Plaetsnijder en Boeckhandelaer, op de Zingel, over de Appelmerkt, in de stad Meurs, 1661.
3139: - Nouveaux Contes des Fees allegoriques. Contenans le Phenix, Lisandre, Carline, Boca, &c. Par M. D***. A Paris, Chez Didot, Quay des Augustins, près le Pont S. Michel, à la Bible d'or. M. DCC. XXXV. Avec Approbation & Privilege du roy.
3531: - Zaayhal tot Leyden / Het Huis te Zuidtwyk
3532: - Koningsvelt binnen hare Murasien / Koningsvelt binnen haar Murasien
2762: - Histoire de L'Academie royale des Sciences. Année M. DCCXXV. Avec les Memoires de Mathematique & de Phisique pour la Même Année. Tirés des Register de cette Academie. A Paris, de L'imprimerie Royale. M. DCCXXVII.
2742: - Journal Militaire, Contenant Tout ce qui est relatif á la Composition et á l'Administration de la Force Publique, et enfin tout ce qui concerne la Guerre et la Marine. Année 1816-1826, 17 banden
1793: - Xenophontis Philosophi et historici clarissimi opera Basilae 1553
3467: - Receuil Militair bevattende de Wetten, Besluiten en Orders betreffende de koninklijke landmagt gedrukt en uitgegeven op speciale autorisate van het departement van oorlog 1858
2146: J. H. - Hermeneutica Sacra, seu introductio in omnes et singulos libros sacros veteris et novi foederis, in usum praelectionum publicarum seminarii leodiensis, auctore J. H. Janssens, in seminario episcopali leodii, scripture sacrae ac theologiae dogmaticae professore publico et ordinario. Tomi duo, uno volumine collecti. Parisiis, apud gauthier fratrem et soc., Bubliopolas, in via haute-feuille, no 22: et vesontione apud eosdem. 1833.
3353: - Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de vereenigde provincien, de generaliteits landen, en de Volkplantingen van den staat. Achtiende deel. MDCCLXXIII. Te Leiden, By P. van der Eyk en D. Vygh. Te Amsteldam, By J. van der Burgh en Zoon.
2942: - Amusemens des eaux de Spa : ouvrage utile a ceux qui vont boire ces eaux minerales sur les lieux : enrichi de tailles douces qui representent les ves et les perspectives du Bourg de Spa, des Fontaines, des Promenades et des environs. Nouvelle Edition Tome I / II / III / IIII. A Amsterdam Chés Pierre Mortier. M. DCC. LII.
3033: - Apotheosis vel Consecratio Homeri. Sive, Lapis antiquissimus in quo poëtarum Principis, Homeri Consecratio sculpta est, Commentario Illustratus a Gisberto Cupero. Accedunt. Explicatio Gemmae Augustae: Numismata antiqua explicata: Inscriptiones & Marrmora antiqua exposita & illustrata: nec non Utilitas quam ex numismatis Principes capere possunt Auctore Eodem. Amstelodami. Apud Henricum, & Viduam Theodori Boom, 1683.
3279: - D Seraphici Patris Francisci Totius Evangelicae Perfectionis Exemplaris Admiranda Vitae Historia.
2151: - Le Jesuite Défroqué, Ou les Ruses de la Societe. A Rome, Au dépens de la Societe.
2788: - Contes en Vers, Satires, et poésies melées, de Voltaire. Édition stéréotype, D'après ie procédé de Firmin Didot. A Pairis, de l'imprimerie et de la fonderie stéréotypes de Pierre Didot L'ainé, et de Firmin Didot. An IX.
574: - De Muzykonderwijzer of volledig onderwijs in de GRONDEN der MUZYK-KUNDE te Rotterdam bij Lukas Jakob Burgvliet.
2792: - Biblia dat is de gantsche H. Schrifture vervattende alle canonijcke boecken des Ouden en Nieuwen testaments.... te dordrecht by Hendrick, Jacob en Pieter Keur 1702
2343: - Biblia Sacra Veteris & Novi Testamenti, quid sit hac nova editione præstitum, sequens præfatio Consistorij Theologici, in Ducatu Wirtembergico, &c. docebit.
11000004: - General Karte von Grossbritannien …
2659: - Manuscript leaf 15th century Illuminated with large gold initial.
364: - Nederlandsche Staats-Courant.
3518: - Abdye van Koningsvelt by Delft / Abdye van Koningsvelt
1601: - Het eerste Nederlandsche gedrukte Kookboek (Brussel, Thomas van der Noot, c. 1510) Facsimile-uitgave naar het eenig bekende exemplaar in de Bayerische Staatsbibliotheek, München -s-Gravenhage Martinus Nijhoff
2768: - 15 century Manuscript leaf on vellum from book of hours
2244: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
2949: H.V.R. - Oudheden en gestichten van Kennemerland Amstelland, Noordholland en Westvriesland door H.V.R.
1606: - Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van alle de synoden der voorgenoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804, en 1805. Te Amsterdam, bij den Hengst en zoon, J. Brandt en zoon en Rutger Hoyman. Te Haarlem, Johannes Enschede en Zonen te Groningen, J. Schierbeek en en M. van Heyningen Bosch 1822
2101: - Tractatus de Virtutibus in Generei et Signanter de Fide, Spe, et Charitate, in Specie ad Usum. Quorumcumque SS. Theologiae, Studiosorum, breviter, dilucidé, & succincté admodum Digestus.
3008: - Kaart van Zuid-Holland Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken
2478: N.S.V.L - Des Godsdienstige Christens betragtingen In zyn Eenzaamheyt, Vertoont in de Verhandelingvan verscheydene uytgeleezene Schriftuurplaatsen. Tot opwerking, bestiering en vertroosting. Door N. S. V. L. t' Amsteldam, By Jacobus Borstius, Boekverkooper, opp den Nieuwendyk, 't vyfde Huys van den Dam, 1730. Met Privilegie.
3129: - Hedendagsche Historie, of Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden. XIde dee. Vervattende eene Algemee Beschryving des Lands, der Zeden en Godsdients van de Inwooners, een kort Begrip van 's Lands Historie, eene Beschryving der hooge en mindere Generaliteits-Kollegien, der Maatschappyen van Oosten en Westen, en der Handwerken, Visscheryen, Zeevaart en Koophandel, enz. Met eene Naauwkeurige Landkaart en Printverdeelingen versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, Boekverkooper op den Nieuwendyk, by den Dam, in Hugo Grotius, 1739. Met privilegie.
3142: - Kluchtighe Calliope, uytbeldende, Den Aert, Eyghenschappen, ende manieren der Arme Bedelaeren, bestaende in verscheyde manieren van eyschen. Niet min schriftelijck / als vermakelijck om lesen. Men vindtse te loop / 't Hantwerpen by Jacob van Ghelen op d' marckt inden Voghel-Meyn.
3533: - Het Huis te Zwieten / Soeterwoude
3109: - Volks-liedjens, uitgegeven door de maatschappij: tot nut van 't algemeen. Eerste stukjes. Zevende druk. Te Amsteldam, bij Hamanus Keijzer, Cornelis de Vried en Hendrik van Munster, Boekverkoopers, 1793. De prijs is 3 stuivers.
2341: - Fables de la Fontaine edition Illustrée oar J. David, T. Johannot, v. Asam, F. Grenier et schaal Paris Morizot Editeur, Henri Plon Editeur
2941: - Catti Aborigines Batavorum dat is: de Katten de voorouders der batavieren ofte de twee katwijken aan see en aan den rijn met de huisen te britten en sand....
3311: - Nederland Staatkundig. Maatstaf 1:2000000.
2867: - Den Nederlandschen Verstandigen Hovenier over de XII. Maenden van het Jaer, Beschryvende hoe men op de beste en bekwaemste maniere Hoven, Thuynen, Lust-Hoven en Boomgaerden zal verordineren, bereyden, beplanten en bezaeyen. ........., Medecyn-Winckel ofte aenhangsel van den verstandigen Hovenier, den neerstigen Bien-Houder
3009: - Kaart van Overyssel Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
227: - Litho van het kasteel van Heusden. Craandijk.
3542: - Biblia Dat is de gantsche h. schrifture vervattende alle de Canonijken Boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments uit de Oorspronkelijke Talen in onze Nederlandsche Tale ge trouwelijk overgezet Door Last van de Hoog Mog Heeren Staten Generaal der Verenigde Nederlanden en Volgens het Besluit van de Sinode Nationaal gehouden in den Toren 1618 en 1619 te Dordrecht
2766: - 15 century manuscript leaf on vellum from book of hours with large decorated initial.
3047: - Printed leaf on vellum book of Hours from the 15th century
3526: - Kathuyser / Kathuyser binnen hare Murasien
1279: - Bible in arabic script (Turkish)
2880: - Iodoci Sinceri itinerarium Galliae, Ita accomodatum, Ut ejus ducti mediocri Tempore tota Gallia obiri, Anglia & Belgium adiri poffint: nec bis terve ad eadem loca rediri oporteat : notatis cujufcunque loci, quas vocant , deliciis: Cum Appendiece, de burdigala, Ac Iconibus Urbium precipuarum illuftratum. Amstelodami. Apud JODOCUM JANSONIUM M. DC. LV.
3461: - Pontificale Romanum Clementis VIII et Urbani PP VIII auctoritate recognitum nunc denuo cura Annibbalis S. Clementis Presb. Card. Albani .... in tres partes divisum Cum figuris aeri incifis Rich. van Horly Pictore Celebri.
3011: - Kaart van Noord-Holland Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
2764: - The Penny Magazine of the society for the Diffusion of useful knowledge 1837 London Charles Knight & Co., 22, Ludgate Street
2330: - Le Lavater Des Dames, ou L'Art de Connoitre les Femmes sur leur physionomie: suivi d'un. Essai sur les Moyens de Procréer des Ensans d'Esprit. Avec trente planches coloriées. Troisième édition Corrigée et considérablement augmentée. Paris, Chez Madame Veuve Hocquart, libraire, rue de l'Eperon, no 6. Delaunay, Palais-Royal, Galerie de Bois, no 243. Favre, mème galerie, no 263. 1810.
2242: - 15th Century Illumination on Vellum
2243: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
2093: - Paroissien Roman coutenant les offices de tous led dimanches, des paincipales getes de l'annee et le commun des saints en latin et en francais Traduction nouvelle. Paris Fonteney et Peltier 28, rue de Conde
2344: - Memorie istoriche della guerra tra L'Imperiale casa D' Asutria, e la reale casa di borbone per gli stati della Monarchia di Spagna. Dopo la Morte, di Carlo II. Re' Austriaco Dall' Anno 1701. Sino all' Anno 1713. Descritte dal P. A. V. In Venizia, MDCCXXXII. Presso Gio: Battista Recurti. Con Licenza de' superiori, privilegio
2262: - De Schoonste Gebeden van den H. Alphonsus de Liguori kerkleraar en stichter van de Congregatie des Allerheiligsten Verlossers. Volledig handboek van godvruchtige oefeningen voor iederen dag, iedere week, iedere maand, voor de verschillende tijden des jaars en de bijzonderste omstandigheden des levens. Door pater Saint-omer, redemptorist. Naar het Fransch vertaald. Vijfde uitgave. Turnhout Boekhandel. BREPOLS EN DIERCKX Zoon. Antwerpen drukkerij van Os-de Wolf, uitgever
3050: - Printed leaf on vellum book of Hours from the 15th century
3507: - En lystig Samtale imellem Kong Salomon og Marcolfus. Meget fornøjelig at læse til Tidsfordriv i de lange Vinter-Aftener.
2885: - Volksgeneeskunde of eenvoudige Middelen en raadgevingen tegen de kwalen en krankheden der menschen naar den tweeden druk uit het hoogduitsch van Dr. J.F. Oslander door J.A. van oort officier van gezondheid der tweede klasse, bij de armée Derde Druk te Leewarden, bij L.Schierbeek 1850
2410: - Instructions sur les Principales Vérités de la Religion, at sur les Principaux Devoirs du Christianisme , Adressées par Monseigneur I'Illustrissime et Révérendissime Évêque, Comte de Toul, Prince du St. Empire au Clergé Séculier, et aux Fidelles de son Diocèse. Nouvelle Édition, Revue, corrigée, et augmentée des Prières de la Messe et des Vêpres du Dimanche, principalement à l'usage du Diocèse de Clermont. A Riom, de L'Imprimerie de Landriot. 1797.
2248: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
2249: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
2400: - Benedicti XIV. Pont. Max. Commentarius de Sacrosancto Missae Sacrificio. Accedunt variae Appendices. Tomus I / II. Lovanii, Ex Typographia Academica. M. D. CC. LXII.
2427: - Discours de Piété sur les plus importans objets de la religion, ou Sermons pour l'Avent, le Caresme, & les principaux Mysteres. Tome premier. Les trois Volumes six livres en seuilles. A Paris, Chez Desaint et Saillant, Rue Saint-Jean-de-Beauvais. Durand, Rue Saint Jacques. MDCCLI. Avec Approbation & Privilege du Roi.
3213: - Homiliae illustrissimi, ac reverendissimi domini D. Fr. Hieronymi Baptistae de La Nuza venerabilis memoriae episcopi barbastrensis. Et albarrazini ord. Ff. Praedicatorum. En Evangelium, vod legitur in solemnitate ss. sacramenti altaris. (...). Tomus quintus. Quem latinitate donavit Joannes Nemesius Ephrataeus. Cum Gratia privil. S. Casariae Speciali. Impensis Johannis Godofredi Schönwetteri. Anno M. DC. L.
2247: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
3523: - Katwyk op zee / Katwy op Ryn
2270: - Constitvtiones monachorvm ordinis sancti benedicti congregationis coelestinorvm. Ad prafciptum Regulae reformatae & auctae, ac demum eiufdem iuffu in faciliorem formam redactae & purgata.Bononiae, ApudIo. Rofsium 1590
3359: - The Trial and Life of Eugene Aram; Several of his letters and poems; and his plan and specimens of an Anglo-Celtic Lexicon; with copious notes and illustrations, and an engraved fac-simile of the handwriting of this very ingenious but ill-fated scholar. Richmond: Printed by and for M. Bell: Sold also by Longman, Rees, and Co. Colburn and Bentley, Baldwin and Cradock; Whittaker and Treacher, London, Mozley, Derby, Wilson and sons, York, and all other booksellers. 1832
2682: - Les Femmes de Paul de Kock. Par MM. Beauvallet et ***. Édition illustrèe. De 50 grans types et de 100 vignettes. Dessins de MM. Castelli, gerlier et lix gravures de MM. Demarle, hildibrand, perrichon, renard, trichon et yon. Prix: 5 Francs. Paris, Libraire charlieu Frères et huillery, 10, rue got-le-coeur. Huillery, Successeur.
2963: - Les Amusemens de la Hollande avec des Remarques nouvelles et particulieres sur le Genie, Moeurs et Caracteres de la Nation entremelez d'Episodes Curiuex et Interessans a la Haye chez Pierre van Cleef MDCCXXXIX
1471: - Paroissien Romain contenant les offices des dimanches et des principales Fetes de l'annee augmente de la messe de communion Limoges Dalpayrat et Depelley, Editeurs
2278: - Gaudriole Conte. a la Chez Isaac Beauregard dans le Hoog Strart. 1746
3128: - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; In opzigt hunner Lands-gelegnheid, Persoonen, Kleinderen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regeering, Konsten en Wetenschappen, Koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mynstoffen en andere zaaken tot de Natuurlyke Historie dienende. Xde Deel. Behelzende eene Beschryving van den Tegenwoordigen Staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden. Met naauwkeurige Landkaarten en fraaije Printverbeeldingen versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, Boekverkooper op den Nieuwendyk, by den Dam, in Hugo Grotius, 1738. Met Privilegie.
3401: - Den Roomschen Uylen-Spiegel. Getrokken uit verscheiden oude Roomsch-Catholyke Legendeboeken, ende andere Schryvers. Vermakelyk, ende stichtelyk om te lezen voor alle Catholyke Hertekens. Met noodige Annotatien / en verklaringen hier en daar verlicht. Mitsgaders met verscheidene kopere platen verciert. t' Amsterdam, By Phlip Verkbeek, Boekverkooper op de Nieuwendyk, in de Luiterze Bybel. 1716.
3274: - The Lady's Magazine or Entertaining Compenion for the Fair Sex. Appropriated solely to their use and amusement. Vol. XXVIII for the year 1797. London. Printed for G. G. & J. Robinson. No. 25. Paternoster Row.
2420: - Retraite Soirituelle, a L'usage des communautés religieuses.
2274: - Regvlae Canonicorvm Regvlarivm Congregationis gallicane de stvdiis Philofophiae & Theologiae Parisiis, ex Typographia Aegidii Blaizot, in Palatio Bavariae, prope Portam fancti Marcelli 1676
2002: - Handpainted Miniature
3075: - The History of Modern Europe. With an account of the decline of the Roman Empire, and a view of the progress of society, from the Fifth to the Eighteenth Century. In a Series of Letters from a Nobleman to his Son. ''Modern history is particularly your Business.'' Chesterfield. The Second Edition, revised and corrected. London, Printed for G. Robinson, Paternoster-row; J. Robson, New Bond-street: J. Walter, Charing-crossL and J. Sewell, Cornhill. MDCCLXXXII.
11000002: - Copenhagen
3527: - Koe-Poort tot Leyden / Naakte Sluys by Leyden
3528: - Oost-Poort tot Delft / Voorschoote
3138: - Her World Against a Lie. A romance by Florance Marryat, author of ''Love's Conflict,'' Etc., etc. Copyright edition. In Two volumes. Leipzig, Bernard Tauchnitz 1879. The right of Translation is reserved.
1673: - Stichtelijke Exempelen van Deughden getrokken uyt de bondighste beschryvingen van verscheyde Levens der Heyligen men vintse te koop tot Loven by Joannes Jacobs in de Harpe op de Proo-straet
1704: - Album des familles Catechisme Populaire
2534: - Reverendissime, ac amplissime domine. D. Visit ator ac vicarie generalis, reverendissimi, ac amplissimi domini, domini assistentes, Cateríque reverendissimi, ac amplissimi domini, domini infulati Praesules, venerabiles, ac religiosissimae dominae D. Antistitae, mecoenates observandissimi, patronae gratiosissimae.
2210: - II. Chronic. Cap. 36. (...) 1384. (...) Druck von Adolf Holzhausen in Wien
254: - Heusden
2374: - Réglement concernant L'Exercice et les manoeuvres de L'Infanterie. Aout 1791. A Paris chez Magimel, Libraire pour l'Art Militaire, les Sciences et Arts, rue Thionville, No. 9. 1809.
2368: - C. IVLII Caesaris Commentariorum De Bello Gallico libri VIII. Civili pompeianolib.III. Alexandrino lib. I. Africo Liber I. Hispaniensi Lib. I. Picturatotius Gallie, Hispania, Pontisnin Rheono, Auarici, Alexia, V Xelloduni, Masilia, per iucundum V eroonenfem, ex defcriptione cafaris. Veterum Gallia locorum, populorum, vrbium, montiumm, ac fluuiorum breuis defcriptio. Cum Indice LOCV PLETISSIMO. COLONIAE AGRIPPINAE. Apud Petrum Horst. M. D. LXXIX.
2769: - 15 century Manuscript leaf on vellum from book of hours.
3015: - Kaart van Luxemburg Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
3013: - Kaart van Friesland Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
3268: L.M.D.M. - La Vie de Philippe d'Orleans. Petit-Fils de France, Regent du Royaume. Pendant la Minorite de Louis XV. Par Mr L. M. D. M., Tome Premier.
2250: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
3539: - Valkenburg / by Valkenburg
2342: - Cookbook handwritten in the German language
3347: - La Sainte Messe ou sont représentés par les actions du Prêtre les Misteres de la Passion de Notre Seigneur Jesus Christ avec les oraisons appliqué à chacun mistère
3006: - Kaart van Gelderland. Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
3536: - Schevelinge / Kerk van Eykenduyne
3535: - Het Huis ter Does / Het Huis ter Does
3540: - Leyderdorf / Leyderdorf
3520: - Een gedeelte der stadt Delft / Oost-Poort tot Delft
1763: A. - Memoires de Monsieur de Montresor. Diverses pieces durant le Ministere du Cardinal de Richelieu. Relation de Monsieur de Fontrailles. A. Cologne, Chez Jean Sambix le jeune, à la Sphere. M. DC. LXIV.
3107: - Etat et Delices de La Suisse, ou description helvetique et geographique des XIII. Cantons suisses et de leurs alliés. Nouvelle edition, Corrigée & considérablement augmentée. Par plusieurs Auteurs célèbres, & enrichie de Figures en Taille-douce & de Cartes Géographiques, en IV. Volumes. A. Basle, Chez Emanuel Tourneisen, M. DCC. LXXVI. Avec Approbation & Privilège des Supèrieurs.
1261: - Heusden Kasteel "Nederhemert"
1573: - Almanach der Musen en Gratiën aan vriendschap, liefde en kunst gewijd 1814 Amsterdam by E. Maaskamp, Kunst Kaart enBoekhandelaar Place Napoleon
1777: - Oeuvres Diverses du R.P. R. Rapin concernant les belles lettres. Deel 1
2356: - Ioannis Ravissi Textoris nivernensis officina, uel potius naturae Historia, in que copiosfissime est dispositum, quicquid habent Autores in omnibus discipli nis omnes, quod & adre rum & uerborum cognitionem ullo modo facere potest. Basileae, apud barptholomaeum Uvesthemerum. Anno M. D. XXXVIII. Mense septembri.
3314: - La Devotion au Sacre' Coeur de notre seigneur Jesus-Christ. Par un P. de la Compagnie de Jesus. Quatrieme edition. Augmentee. A Lyon, Chez Horace Molin, vis-á-vis le grand College. Et se vend, a Brusselles, Chez Lambert Marchant, Libraire, au Bon Pasteur, en montant à la cour. M. DC. XCVI.
3198: - 14 century Manuscript leaf on vellum from book of hours
3197: - 14 century Manuscript leaf on vellum from book of hours
3196: - 14 century Manuscript leaf on vellum from book of hours
3161: - Biblia, dat is De Gantsche schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testements. Door Sast der Hoogh Mog: Heeren Staten Geenerael vande Vereenighde Nederlanden en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de Oorspronckelicke talen in onse Nederlandsche tale getrouwelick over-geset. Met nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteckeningen vande gelyck luydende Texten ende nieuwe Registers over beyde de Testementen. Ende door gemeene ordre der Nederlandsche kercken verbetert van Druckfouten en Misstellingen die in den Eersten Druck gevonde worden. Te Dordrecht , by Hendrick Jacob en Pieter Keur. t' Amsterdam, by Pieter Rotterdam, in Compagnie. Anno 1704.
3290: - Déscription des Places, qui sont aujourd'hui le theatre de la guerre. Dans le Pays-bas, Savoir: (...) Ornée des plans des principales villes fortifiées. Prix cinq plaqeuttes. A Mons, chez les libraired associés. 1793.
1470: - Petit Paroissien Romain contenant les Offices du Dimanche et des Prieres diverses Limoges J. Depelley & C. Editeurs
3423: - Publicatie wegens het Fourneeren van Penningen by Anticipatie tot herstel van 'sLandsvloot gearresteerd by de Nationale Vergadering representeerende het Volk van Nederland den 5 December 1797. Het derde jaar der Bataafsche Vryheid In den Haag ter 's Lands Drukkery. 1797.
11000005: - De Ingang van Rio de la Plata, …
3005: - Kaart van Zeeland Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
11000006: - Warhafftige Abcontrafehtung … Statt Alkair
3360: - The Surprising Adventures of Bampfylde-Moore Carew King of the Beggars containing his life a dictionary of the cant language and many entertaining particulars of that extraordinary man London: John Smith, Tooly Street
2661: - Latin 15th century manuscript leaf on vellum
3519: - Agter Leyderdorp / Lemuyden
165: - Ordonnantie op de DYKAGIE van 't Land van HEUSDEN van den 7.en December 1612
2770: - 15th century Latin manuscript leaf on Vellum
3289: - De Stralen van de Sonne van den H. Vader en Propheet Elias, deze loopende eeuwe, verspreydt door De Koningh-rycken van Spagnien. Dat is: De Levens van eenighe Religieusen, van de Orden der Broederen, van de alderheylighste Maghet Maria des Berghs Carmeli, die t'sedert het jaer 1600, tot het jaer 1684, met opinie van Heyligheydt, aldaer zyn over-leden: Met een by-voeghsel van andere landen. Uyt verscheyde Autheurs, in 't kort by-een vergadert, vertaelt, en met Fyne Platen verciert, door den Eerw. P. F. Jacobus a Passione Domini, Priester in de selve Orden. (...). Tot Luyck, By Hendrick Hoyoux, in den H. Franciseus Xaverius, 1684. Tot Brussel, by Peeter vande Velde, in de Korte-Ridders, strate, reghem-over de kercke van de Magdalene-Susters, in de nieuwe Druckerye.
2332: - Nieuwe beschrijving der meest gebruikelijke kaartspelen, zoo als die hier te lande gespeeld worden. Geheel oorspronkelijk bewerkte, verbeterde en vermeerderde uitgave. Tweede deeltje. Bevattende: het whist, boston, ombre, ombre met vier personen, het quadrille, ombre à quatre, of met trekjes. Met platen. Te Amsterdam, bij H. Moolenijzer. 1828. Prijs is 60 cents.
3538: - Leytsendam / te Ryswyk by de Kerk
3522: - Proosdye van Koningsvelt
2261: - Publicatie wegens eene Algemeene Geldheffing van acht ten hondert van het jaarlyksch inkomen van elk der ingezetenen van deze republiek, ten behoeve van 's Lands Zeemacht gearresteerd by de nationale Vergadering representeerende het volk van Nederland. Den 5. December 1797. Het derde Jaar der Bataafsche Vryheid In den Haag, Ter 's Lands Drukkery, 1797.
2268: - Romvaldina Sev eremitica montis coronae camaldvlensis ordinis Historica In quinque Libros partita. Avctore Luca Eremita Hifpano. cvm linentia svperiorvm 1587
2275: - la Prvdente Condvite Des Prelats et Svperievrs. contenantles veritables perfections & quafitez neceflaires pour fainctement conduire leurs inferieurs a l eftat de perfection Paris Chez Martin Dvrand 1631
3516: - Proosdye van Koningsvelt
3517: - Koningsvelt in Ruwine / Ruwine van Koningsvelt
2238: - Jacobi Wallii e societate jesu poematum Libri Novem Editio Nova & Auctior Antverpiae apud Hieronymum Verdussen in Foro Magno, sub signo S. Augustini, anno 1699 Cum Facultate R.P. Provincialis
3061: - Heath's Book of Beauty. 1836. With Nineteen Beautifully finished engravings, from drawings by the First Artists. Edited by the Countess of Blessington. London: Longman, Rees, Orme, Brown, Green, and Longman. Paternoster Row: Rittner & Groupil, Paris,, and A. Asher, Berlin.
3529: - Kathuyser-kerk in Ruwine / Kathuyser-kerk
3515: - Ruwines van Koningsvelt
2255: - 15th Century Dutch Manuscript leaf on Vellum
3534: - Konings-Uythof / Konings Uythof
3521: - Maere-Poort tot Leyden / Buyten de Maere-Poort tot Leyden
3514: - Het Huis te Zwieten / Soeterwoude
3424: - Publicatie gearresteerd by de Nationale Vergadering representeerende het Volk van Nederland den 17 January 1798 het vierde Jaar der Bataafsche Vryheid. Wegens het persisteeren derzelve vergadering by haar decreet en Publicatie van 5 Dec. L. L. rakende de algemeene geldheffing van 8 per cento. In den Haag Ter 's Lands Drukkery 1798
3105: - Officium Passionis Jesu Christi Ex oraculis Prophetarum desumptum Parisiis Typis Benedicti Morin, Bibliopolae, via Jacobaea, sub signo Veritatis
3010: - Kaart van Drenthe Volgens de nieuwste en naauwkeurigste stukken.
3057: - Printed leaf on vellum book of Hours from the late 15th century
2180: - Kort Begryp Van de Instellinge, Privilegien en Aflaeten van het Broederschap van onze lieve vrouwe des Bergs Carmeli den H. Schapulier, Voordeelig aen alle Christenen, zoo in dit leven, als naer hunne dood. Tot Gend, by de Weduwe van Michiel de Goesin
2107: - Francisci Oudendorpii Oratio de veterum Inscriptionum et Monumentoru Usu, Legatoque Papenbroekiano, habita in majori Academiae Lugduno-Batavae auditiorio, a.d. XXVII. Septembris. MDCCXLV Lugduni Batavorum, Apud Samuelem Luchtmans & Filium, Academaiae Typographos. 1745 Bound With:Brevis Veterum Monumentorum, ab amplissimo viro Gerardo Papenbroekio Academiae Lugduno-Batavae Legatorum, Descriptio In duas partes divisa, quarum Prima Graecos Latinosque titulos, aris, urnis, aediculis, bustis, arcis, laminisque lapideis inscriptos, uti et anaglypha continet: Secunda Statuas, imagines, captia deorum, illustriumque virorum & c. complectitur. Studio & Opera Francisci Oudendorpii LugdunI Batovorum, Apud Sauelem luchtmans et Filium Academiae Typographos, 1746.
3261: - Instructions sur les Principales Vérités de la Religion, et sur les principaux devoirs du Christianisme, Adressées oar Monseigneur l'illustrissime et révérendissime Evêque, comte de Toul, prince du Saint-Empire, au Clergé séculier, et aux Fidelles de son diacèse. Nouvelle Édition. Liège, Chez duvivier, Imprimeur-Libraire, rue Vinâbe-d'ile, No. 603. 1817.
3322: - Memoires de Monsieur D. Touchant les negociations du Traitè de Paix sait à Munster en l'année mil six cens quarante-huit. Sur l'Imprimé à Cologne. M. DC. LXXIV.
2267: - Regola Dis Benedetto, con le Costitvtioni de monaci di montefano detti silvestrini. novamente date in lvce 1610
2549: - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Spanje en Portugal. Behelzende Eene Beschyving van de Gelegenheid dier Ryken, van derzelver Kuften, Havens, Rivieren en Gebergten: Kort Begrip der Historie. Van den Godsdienst en inquifitie: van de Kooningen, derzelver Familie en de Hooge Amptenaaren: den Adel: deStaats regeering. Van de inkomsten: het geld, de Gewigten en Maaten: den Koophandel en Manufaktuuren: Vaart op de Oost- en Westindien: de Natuurlyke Historie, enz. Als ook een naauwkeurige beschrijving van alle de byzondere Landschappen, Steden, Koninglyke Paleizen, enz. Met Landkaarten en Plaaten versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, 1759. Met Privilegie.
1709: - Biblia Hebraica secundum ultimam editionem jos, athiae a johanne leusden denuo recognitam, recensita, atque ad masoram, et correctiores, bombergi, stephani, plantini, aliorumque editiones, exquisite adornata, variisque notis illustrata, ab everardo van der hooght, V.D.M. editio nova, recognita, et emendata, a judah d'allemand Londini: Typis excudebat a. macintosh, 20 great new street Impensis ogle, duncan et sociorum, 37, paternoster row et 295,
2389: A. D. M. - Physicarum Institutionum Tomus Primus. Physicae universalis elementa auctore A. D. M. In Usum suorum auditorum Adornata. Neapoli Ex Officina Manfrediana. Cum Publica Venia. MDCCLXXXIX. 1789.
2956: - Notre Dame de Lordes par Henri Lasserre Edition Illustre d'encadrements variés a chaque page et de chromolithographies scènes, portraits, vues a vol d'oiseau, cartes et paysages Seconde Edition Paris MDCCCLXXVII
2272: - Regula D. AurelII Augustini, Ugonis des. Victore, et umberti, quinti ordinis praedicatorum generalis magistri. Commentariis doctis, fimis illustrata. Opus, vt antiquum, ita div desideratum, omnibusque religiosae vitae institutis valde accommodatum: nunc vero singulari methodo, ad diligentia editum,. Adiuncta estpraeterea eiusdem umberti eruditissima Epistola de tribus Religioforum virorum votis. Cum facultate Reuerendiff. Ordinarij. M. D. LXXXI.
1684: P. B. - Fondamenten ofte grond-regels der Nederduytsche Spelkonst. Om de zelve in korten tyd in d'uyterste volmaektheyd te leeren: Waer by gevoegd zyn eenige Regels van de welgemanierdheyd, als ook eenige gemeyne Brieven. Alles zeer nut ende profytig voór de Jongheyd. Doór P. B. Nieuwen druk, merkelyk verbeétert. Te Ruremonde, by G. Geuyter, Boekdrukker en Verkooper.
2497: - Geestelycke Oeffeninge voor de Novitie, Ofte beginnende Religieusen, die van Godt geroepen zyn tot de Religie van de Eerw. PP. Capucinen Om in korten tydt van werelts, een geestelyck, en innig mensch te worden. Waer by gevoeght is eene oeffeninge (...) dagen, (...) Paulus den V. iede keer (...) Vikkeb aflaet. In 't licht gegeven door F. A. V. T. Priester. Tot Loven, by Martinus Van Overbeke met Approbatie.
2321: - Hedendaagsche Penningkunde, Zynde eene Verhandeling van den oorsprong van 't geld, de opkomst en 't onderscheyd der Gedenkpenningen; den aardt en de rekenwyze der legpenningen; de wyze van 't syfferen der Ouden, den oorspronk der SYFFERLETTEREN, TOVERPENNINGEN en NOODMUNTEN. midsgaders van de vaste Grondregeen, die in 't ontwerpen, vergaderen, schikken en behandelen der Penningen moeten worden inachtgenomen. door Mr. Gerard van Loon in 's-Gravenhage, by Pieter van Thol, Boekverkooper MDCCXXXIV
1348: - L'abeille des Theatres, chansonnier dedie aux dames A Paris chez Lefuel Librairie-Editeur
3334: M. L'ABBé - Tablettes Chronologique's de L'Histoire Universelle Sacrée et Prophane, Ecclésiatique et Civile, Depuis la Création du Monde, jusqu'á l'an 1743. Avec Des Reflexions sur l'Ordre, qu'on doit tenir & sur les Ouvrages nécessaires pour l'Etude de l'Histoire. Par M. l'Abbé Lenglet Dufresnoy. Premiere Partie, Qui contient l'Histoire Ancienne. A Paris, Chez de Bure l'aîné, Quay des Augustins, du côté du Pont S. Michel, á S. Paul, et Chez Ganeau, Libraire, rue S. Jacques, vis-á-vis S. Yves, á S. Louis. M. DCC. XLIV. Avec Approbation et Privilege du Rot
3358: M. L'ABBé - L'Imitation de Jésus-Christ traduite. Par M. de Genoude. Nouvel le édition enrichie de douze vignettes, de lettres orners, fleurons, encadrements, et de gravures sur acier. Paris, Pourrat Fréres, éditeurs, rue des petits-augustins, 5. Sapia, éditeur. Rue du Doyenné, 12. Et rue de sévres, 16. 1840.
1960: M. L'ABBé - Vie du Dauphin, Pere de Louis XVI, Écrite sur les Mémoires de la Cour, Présentée au Roi, et a la Famille Royale. Par M. l'Abbé Proyart, Des Académies de Montauban & des Arcades de Rome.
3269: M. D'ARNOUD - Oeuvres Dramatiques de M. D'Arnoud avec Figures A Amsterdam chez D. J. Changuion MDCCLXXXII
1681: L'ABBé - Album Descriptif Fêtes et cérémonies religieuses a L'occasion du Jubilé de 700 Ans du Saint-Sang, a Bruges, Précédé d'un essai sur l'Histoire du Saint-Sang depuis les premiers siecles de l'église jusqu'a nos jours, par l'abbe Bruges, Imprimerie et lithographie de daveluy, quai vert 1850
3387: P. ABRAHAM - Mercurialis if winter-groen Dat is: Aangename en Vermaakelyke Geschiedenissen en Gedichten Waarin verscheide Zedelyke Leerstukken en eene zeer ryke Voorraad van Bybelsche concepten gevonden worden, voor alle bedroefde en vrolyke Gemoederen, Leeraars, Predikers, en Geestelyke Persoonen; als mede voor alle Byzondere Leezers tot een Voordeelig Tydverdryf namelyk, om vrolyk te leven en Blymoedig te Sterdven door P. Abraham à St. Clara met Palten Te Amsterdam By Steven van Esveldt, in de Kalversytraat, het derde Huis van de Roomsche kerk de Papegaay, 1763
2526: JOSEPH ADDISON - The Free-Hpolder or Political Essays by the Right Honourable Joseph Addison, Efq London Printed for J. anf R. Tonson in the Strand MDCCXLIV
3525: ANNIBALE ALBANI - Pontificale Romanum Clementis VIII. Et Urbani PP. VIII. Auctoritate recognitum nung denuo cura Annibalis S. Clementis. Presb. Card. Albani (...). In Ttres partes divisum. Cum Figuris aeri incisis Rich. van Horly Pictore celebri. Pars prima. Bruxellis. Typis Georgii Fricx, Sacrae Caesareae & Regiae Majestatis Catholicae Typographi. Cum Privilegio Sue Majestatis.
3251: ALGERNON ALGERNON - The Dance of Death and other tales by Algernon Blackwood. Herbert Jenkins limited 3 York Street St. James's London S. W. I. M. CM. XXVII
2328: B. ALLENT - Galerie Francaise en Estampea des hommes les plus illustres dans tous les genres: avec un texte explicatif, contenant le récit de leurs belles actions, des notices abrégées de leurs vies, des critiques raisonnées de leurs chefs-d'oeuvre, ou des extraits des plus beaux passages de leurs écrits. Par B. Allent, auteur de L'Histoire de France en estampes. Paris, a la libraire d'éducation d'alexis eymery rue mazarine, No. 30. M DCCC XXY.
3074: GEFFROY & H. ALLOURD - Oeuvres complètes de Molière. Nouvelle Édition (la seule complète en 2 volumes in-12). Ornée de 10 Portraits en pied coloriés. Dessinés par Geffroy & H. Allourd. Paris A. LaPlace, Sanchez et Cie, Libraires-èditeurs. Rue séguier, 3. 1872.
2051: ALNWICK - Natural History of Reptiles, Serpents and Insects. Thirty-five engravings on wood. Alnwick; printed and sold wholesale and retail by W. Davison.
2092: IMBERT DE SAINT-AMAND - Marie-Antoinette Aux Tuileries 1789-1791 par Imbert de Saint-Amand Troisieme Edition Paris E. Dentu, Editeur Librairie de la societe des gens de lettres 1885
3225: HANS CHRISTIAN ANDERSEN - Sprookjes van H. C. Andersen. Werelduitgave geïllustreerd door Hand Tegner. Uit het Densch vertaald door M. van Eeden-van Vloten. Amsterdam: Scheltema & Holkema's boekhandel.
2097: P.D. ANSLIJN - Vaderlijke Lessen, in zedekundige voorbeelden en verhalen, een leesboek voor de jeugd. Door P. D. Anslijn, Schoolonderwijzer te Alkmaar. Derde stukje. Te Leuden, bij D. du Mortier en Zoon. 1838.
2425: R. P. F. DIDACO à S. ANTONIO - Enchiridion Scripturisticum tripartitum. Tomus I. II. III. IV. Complectens praeludia isagogica ad SS. Bibliorum intelligentiam Scholasticè deducta: authore R. P. F. Didaco à S. Antonio, Camelita Discalceato Provinciae Flandro Belgicae, quondam ejusdem Provinciae Desinitore Provinciali, nec non Theologiae, ac S. Scripturae Praelectore. Editio secunda. Wirceburgi, Typic & Impensis Joannis Jacobi Starye Typographi & Bibl. à Celsis. Spec. Priv. MDCCLXV
2077: M.B.MEDIC. ANTUERP - Dienstich ende Ghenuchelijck tyt-verdryf voor siecken, Om ghefont te worden, en voor ghefonde om niet fieck te zijn; Handelende Van alle die Menschen de welcke in een fieck-huys van noode fijn, namentlijcke de fieck-maerten, ofte die hun dienen en byftaen. Door M.B.Medic. Antuerp.
670: THOMAS AQUINAS - Divi Thome Aquinatis theologorum principis ac theologicarum sententiarum disertissimi interpretis Scriptum 2m luculentissimum angelico concinnatum ingenio ad summam sacre fidei tutelam: artificibus expressum typis & precipuis annotamentis insignitum omnique mendo repargatum inserto textu magistri adiectisque regestis tabularibus.
2017: EUGENE ARAM - Eugene Aram. A Tale. By the author of "Pelham," "Devereux," &c. "Our acts angels are, or good or ill, Our fatal Shadows that walk by us still. All things that are Made for our general uses are at war, Ev'n we among ourselves!" John Fletcher , Upon "An Honest Man's Fortune." In three volumes. London Henry Colburn and Richard Bentley, New Burlington Street, 1832.
2678: LUDOVICO ARIOSTO - Orlando Furioso di Messer Ludovico Ariosto Secondo l'Edizione del MDXXXIII, per Cura Di Ottavio Morali
2338: ARNOLDUS - t Leven en Bedryf der Prinsen van Oranje Wilhem de eerste. Maurits. Frederik Henrik. Wilhem de tweede. Wilhem de derde. Aengehecht met de daden der Naflouwche stam, van het jaar zeshonderd twee en tachentig tot defe tijd: Ver'vatende vorders een hogee begrijp der Nederland. Iche staat, oorlogen en voorvallen, zedere feftien honderd jaaren: Door Arnoldus Montanus, Bedienaer des Goddelijken woordstot Schoonhooven. 'Amsterdam, Arent van den Heuvre en Samuel Imerecht, Boeckverkoopers. 1664.
3281: DANIëL VAN AUDENAERDE - Konste der konsten ghebedt : oft maniere om wel te bidden besonderlijck ghetrocken uijt de schriften van de h. moeder Theresia de Iesu
2035: AURELIUS AUGUSTINUS - Vieringhe Meditatien oft aendachten.
3221: D. AURELII - D. Aurelii Augustini hipponensis episcopi, sermones. Quorum seriem & numerum sic habeto: De verbis Domini. De verbis Apostoli. Homiliae L. Homiliae de tempore. Homiliae de Sanctis. Ad fratres in eremo. Decem & septem Sermones, nonnullíque alij. Tomus decimus. Cum Indice rerum & sententiarum locupletissime. Lugduni, Apud Sebastianum Honoratum. M. D. LXXI.
2407: L'AVEUGLE - Sermons sur les mystered de notre seigneur par l'aveugle. Mis en Meilleur ordre par le Pere Loriot, Prétre de l'Oratoire. Quatriéme Edition, revûë & corrigée. Tome premie / second. A Paris, M. DCCXII. Avec Approbation & Privilege. Ex se vend A Liege, chez J. F. Broncart, Imprimeur & Marchand - Libraire, en Souverain - Pout.
2529: FRANCIS BACON - Francisci Baconi; De Verulamio Scripta in Naturali et Universali Philosophia.
1977: BADINGS - Nieuw Hollandsch-Maleisch, Maleisch-Hollandsch woordenboek. Zoo gemakkelijk mogelijk ingericht ten dienste van Nederlanders, welke zich in Indie wenschen te vestigen. Door A. H. L. Badings, Kapitein der Infanterie. Tweede, veel vermeerderde en verbeterde druk. Schoonhoven, S. E. van Nooten en Zoon. 1876.
102: LAMBERTUS BAERTS - Christelycke onderrichtinghen weghens de kennisse van Godt, de scheppinghe en den val des mensche ende sijne herftellinghe door den heere Jesus-Christus. By vraghen en antwoorden voorgeftelt.
3040: HENRY BAKER - Nuttig gebruik van het mikroskoop, of handleiding tot Nieuwe Waarneemingen omtrent de Configuratiën en Krystallen der Zouten, de Takschieting der Metaalen, de Vorming van de Edele Gesteenten, de Koraalen den Barnsteen, enz. De beschouwing van veele te vooren onbekende Water-Diertjes en andere insekten: van Schimmel-Plantjes, Kampernoelje-Zaadjes: de Vergiftige Wapenen van de Spinnekop en andere Gedierten: de Spruitjes in de Zaaden der Gewassen, enz. Als ook Een Berigt het Mikroskoop, tot deeze Waarnemingen gebruikt, dat bekwaam is om de wezentlyke grootte der Voorwerpen op eene zeer gemakkelyke wyze, naauwkeurig te bepaalen, enz. In Engelsch beschreeven door Henry Baker, Lid van de Koninglyke Societeit en van het Genootschap der Oudheid-Onderzoekers te Londen. Hier agter is gevoegd de Natuurlyke Historie van de Polypen. Alles met de nodige Afbeeldingen opgehelderd. Te Amsteldam, By F. Houttuyn, 1756.
2940: ABT BANIER - Historische Verklaringen der Fabelen, Waar in dezelfs oorspronk en de Oovereenkomst met de oude Historyen ondekt werden. Door den Heer Abt Banier, Medelid van de Koninglyke Academie der Opschriften en Gedenkpenningen. Te Amsterdam, By Nikolaas ten Hoorn, Boekverkooper. 1725.
1889: ALFRED BARBOU - Aflred Barbou Victor Hugo et Son Temps Edition Illustree de 120 Dessins Inedits Paris G. Charpentier, Editeur 13 Rue de Genelle saint germain 13 1881
2507: JO. BARCLAII - Jo. Barclaii. Argenis. Cum glave. Hoc est, Nominum propriorum elucidatione hactenus nondum edita. Editio Novissima. Prioribus emendatior & Correctior. Prostant Francofurti. Apud Clem. Schleichium. Et Lugd. Bat AV. Apud Iacobum Marci. Anno 1636.
2013: THOMAS BARLOW - Popery or, the Principles and Positions Approved by the Church of Rome, When Really Believ'd and Practis'd, Are very Dangerous to all, and to Protestant Kings and Supreme Powers, more especially Pernicious, and Inconsistent with that Loyalty, which by the Law of Nature and Scripture Is Indispensably due to Supreme Powers. In a Letter to a Person of Honor, by T. Ld Bishop of Lincoln. Rev. 18.4. Jer.15.6. Come out of her my people, lest ye be partakers of her Sins and Plagues. London, Printed by J.C. and Fr. Collins, for James Collins in the Temple passage from Essex Street. MDCLXXIX.
2513: ALFRED BAROUDON - Alfred Baraudon Algerie et Tunisie Recits de voyage et Etudes Paris Librairie Plon E. Plon, Nourrit et Cie, Imprimeurs-Editeurs 19, Rue Garanciere 1893
3422: J.M. BARRIE - The Little White Bird by J. M. Barrie. London, Hodder and Stoughton 27 paternoster row. 1902.
3254: JEANNE BÉCU DU BARRY - La Gazette De Cythère, Ou Avantures Galantes Et Recentes, Arrivées dans les principales Villes de l'Europe Traduite De L'Anglais, `a la fin de laquelle on a joint le Précis historique de la Vie de Mad. la Comtesse Du Barry, avec son Portrait. Aeneadum genitrix, bominum, divúmque voluptas, Alma Venus &c. &c. &c. Lucrece. Londres, MDCCLXXIV.
2509: ARBOUSSE BASTIDE - A propos de Tout, quelque chose ou Mes Impressions a Paris par Arbousse Bastide. Ignis ubique latet, naturam amplectitor omnem. Traduction très libre: De chaque objet de la nature le physicien tire une: le moraliste une vérité. Paris, librairie de Ch. Meyrueis et Ce, Éditeurs Rue de Rivoli 174. 1857.
2936: G.A. BAZIN - Abregé de l'Histoire des insectes pour servir de suite a l'Histoire Naturelle des Abeilles avec des Figures en Taille-douce A Paris MDCCXLVII
3545: JEAN BEAUDOIN - Les fables d'Ésope Phrygien
3497: DE LA BEAUMELLE - Memoires pour servir à l'Histoire de madame de maintenon, Et à celle du Siécle passé, nouvelle edition, Augemntée des Remarques Critiques de Mr. De Voltaire, Tirées de son Essai sur Histoire Générale
2384: MARCHANT DE BEAUMONT - Beautés de l'Histoire de la Hollande et des Pays-Bas ou époques historiques les plus mémorables de ce royauma, depuis les Romains jusqu'a ce jour; avec un aperçu des moeurs, caractère, usages, industrie, commerce de ses habitans; leur découvertes dans les sciences et les arts; anectdotes singulières de la vie des grandes hommes qu'il a produits; remarques sur ses curiosités et ses productions, etc. par Marchant-de-Beaumont. ouvrage a l'instruction de la Jeunesse orn'e de six belles Gravures. Paris a la librairie d'eduction d'alexis Eymery, rue Mazarine, no. 30. 1817
2438: LEPRINCE DE BEAUMONT - Le Magasin desenfans, ou Dialogues D'Une sage Gouvernante avec ses élèves de la première distinction: Dans lesquels on fait penser, parler, agir les Jeunes Gens, suivant le génie, le tempérament et les inclinations d'un chacun. On y représente les défauts de leur âge: l'on y montre de quelle manière on peur les en corriger: on s'applique autant à leur former le coeur, qu'à leur éclairer l'esprit. On y donne un abrègé de l'Histoire Sacrée, de la Fable, de la Gèographie, etc. le tout rempli de Réflexions utiles, et de Contes moraux pour les amuser agréablement: et écrit d'un style simple et proportonné à la tendresse de leurs années. Par Madame Leprince de Beaumont. Troisième Partie. A Avignon, Chez Hippolyte offray, Imprimeur- Libraire, Place Saint-Didier. M. DCCCI. An 9.
923: BECANUS - Overeenstemming van het oude met het Nieuwe Testament, Waar in eerftelyk de inhoud van het oude, en vervolgens deszelfs overeenkomft en evenreedigheid met het Nieuwe uitgelegd en aangetoond word, door den eerwaarden pater Martinus Becanus der societeit van Jesus Uit het Latyn in het Nederduits overgezet door den heer N.A.W. Te Antwerpen Voor Theodorus Crajenschot, Boekverkoper op den hoek van de Heerengragt en Heifteeg in den berg Sinai. 1752 Met goedkeuring.
575: LOUIS VAN BEETHOVEN - Grande Simphonie en Ut majeur (C dur) de Louis van Beethoven. Oeuvre XXI. Prix 9 Frs. Bonn et Cologne chez N. Simrock. 1953.
1844: NICOLAAS BEETS - Kuser een verhaal door den autheur van Jose Haarlem Erven F. Bohn 1835
1845: NICOLAAS BEETS - Jose Een verhaal door Nicolaas Beets Tweede uitgave Te Amsterdam bij J. Immerzeel Jr. MDCCCXXXVIII
3368: JAMES BEEVERELL - Les Delices de la Grand Bretagne et de L'irlande. Ouvrage tres utile et très curieux en huit Tomes. Par James Beeverell. A. M Tome premier / second / troisième / quatrieme / sixieme / septieme. A Leide chez Pierre van der Aa. M. DCC. XXVII.
3108: JAMES BEEVERELL - Les Delices De La Grand' Bretagne & de L'Irlande : Où sont exactement décrites Les Antiquitez, les Provinces, les Villes, les Bourgs, les Montagnes, les Rivieres, les Ports de Mer, les Bains, les Forteresses, Abbaies, Eglises, Academies, Colleges, Bibliotheques, Palais: Les principales Maisons de Campagne & autres beaux Edisices des Familles Illustres, avec leurs Armoiries, &c. La Réligion, les moeur des habitans, leurs jeux, leurs divertissemens, & généralement tout ce qu'il y a de plus considerable à remarquer, Le tout enrichi de très-belles figures, & Cartes Géographiques, dessinées sur les oriǵinaux. Tome Premier / Huitiéme:, Dont le contena est à la page suivante. Nouvelle Edition, retranchee, corrigée & augmentée. A Leide Chez Pierre vander Aa. ,MDCCXXVII.
2118: HAER FELVEN BEFCHREVEN - Het leven van de Heylige Theresia Door haer Felven Befchreven. Nieuwe overfettinge. Antwerpen By Joannes Franciscus de Roveroy
2443: ERNESTINE VAN BEIJEREN - De armbanden door ernestine van Beijeren met eene titelplaat te Amsterdam bij G.J.A. Beijerinck 1843
1971: J. BELLAMY - Vaderlandsche Gezangen van Zelandus
1847: J. BELLAMY - Gezangen mijner Jeugd Te Amsterdam bij Pieter den Hengst MDCCLXXXII
1632: ROBERTUS BELLARMINUS - Secvndi Tomi Tertia Controversia generalis, De Sacramento Evcharistiae. sex libris Explicata. A R.P. Roberto Bellarm Societatis Iesu
3211: ROBERTUS BELLARMINUS - Illustrissi et Reverendissimi D. Roberti Bellarmini, S. R. E. Cardinalis, Conciones, Habitae Lovanii ante Annos cir: citer quadraginta; Nunc consensu Auctoris publicatae. Coloniae Agrippinae. Apud loannem Crithium sub signo Galli, Anno M.DC.XV.
1798: JAN DANIEL BEMAN - Tooneel van voorname Heidensche Deugden en Ondeugden uit Oude en Latere schryveren en Nederduitsche poeten gestoffeert en met koperen platen gesiert. 2 delen 1724
2416: MICHAEL BENGER - Pastoraltheologie von Michael Benger
2158: CORNELIS VAN BERESTEYN - VRVNDTLICKE Ghemeene Sendtbrieven van Don Anthonio de Guevara Biffchop van Modonnedo, Prediker, Chromijefchrijver ende Rade vanden Keyfere Carolus de vijfde Wten Spaanfchen overghefet in Nederlantfche Fpraackr Door Cornelis van Beresteyn tot Amsterdam Gedruckt by Frans Pels 1632
1478: S.J. VAN DEN BERGH - Uit mijn Zomer Poezij van S.J. van den Bergh. Schiedam, H.A.M. Roelants 1868
3041: J. LE FRANCQ VAN BERKHEY - Natuurlyke Historie voor Kinderen, Gedeelteyk ingericht naar de hoogduitsche uitgave van den hooggeleerden heere M. georg Christian Raff, hoogleeraar in de historie en geographie, te Göttingen. Aanmerklyk verbeterd, vermeerderd en genoegsaam geheel veranderd en overgebragt tot eene vatbaare rangschikking, voorgesteld in Kindervervrolykende Samenspraaken, doorvlochten met toepasselyke Zede- en andere Gedichtjes, en eindelyk voor de Nederlandsche Kinderen overgebragt, tot de voornaamste onderwerpen der Natuurlyke Historie van Holland. Door J. le Francq van Berkhey, M. D. Hist. nat. Lector of 's lands universiteit te Leyden, lid van de keizerlyke natuur-, en verscheiden vaderlandsche natuur-, en dichtlievende genootschappen. Te leyden. By Frans de Does, P. Z. M DCC LXXXI.
2408: MAXIMIEN DE BERNEZAI - Traité de la Vie Intérieure, par le R. Pere Maximien de Bernezai, Recolet. Sixieme Edition. Revûe, corrigée, augmentée & divisée en cinq Livres oú l'on explique l'excellence & les avantages de la Vie Intérieure, les principaux moyens dont on doit se servir, pour vivre de cette vie & pour y faire des progrés. Avec une méthode pour l'Oraison & des Méditations, pour chaque jour de la Semaine sur la Passion de Notre Seigneur Jesus-Christ. Par M. Paul Bois, ancien Curé de Noyers, Archiprêtre du Diocése de Sisteron
3498: M. BERQUIN - L'ami des Enfans, nouvelle édition. Premiere année. Tome premier.
3341: JEAN BERTHOLET - Histoire de l'institution de la Fęte-Dieu, avec la vie des bienheureuses Julienne et Eve, qui en furent les premieres promulgatrices: suivie de L'Abrégé Historique de L'Institution des illustres confrairies de L'Adoration perpétuelle de L'Auguste sacrement des autels, Es sur-tout de celle èrigèe dans l'insigne Eglise collègiale de Saint Martin, à Liege, en 1765. A Liege, Chez Jacques-Antione Gerlach, Imprimeur-Libraire, au Dauphin, rue Neuvice. M. DCC. LXXXI. M. DCC. LXXXI. Avec Approbation & Permission des Supèrieurs.
2360: M. FERDINAND BERTHOUD - Essai sur L'Horlogerie Dans lequel on traite de cert Art Relativement a l'usage civil, a l'Astronomie et a la Navigation. En établissant des Principes confirmés par l'expérience. Dédié aux Artiftes & aux Amateurs. Par M. Ferdinand Berthoud, Horloger. Avec Figures en Taille-douce. A Paris, Chez J. Cl. Jombert, Libraire, rue Dauphine, à la belle Image. Muster, Libraire, quai des Auguftins. Ch. J. Panckoucke, Libraire, Rue & Près la Comédie Françoife. M. DCC. LXIII. Avec Approbation & Privilege du Roi.
2293: LOUIS DE BERTON - Mémoires Militaires de Louis de Berton. Des Balbes de Quiers, Duc de Crillon, Duc de Mahon, Grand d'Espagne de la premiére Classe, Gentilhomme de la Chambre, avec exercice de sa Majesté Catholique, Capitaine Général de ses Armées, Grand-Croix de l'Orde de Charles III, Chevalier de celui de Saint-Louis, et nommé á l'Ordre de la Toison d'or.
2113: LAMBERT BERTUS - Den Dienst van de Sinxen Dagen, van de Heylige Dryvuldigheyt en van het Heyligh Sacrament; Met hunne Octaven, Volgens den Roomfchen Brevie en den Miffael Met eenige Godvruchtige Gebeden en Oeffeningen. tot Maastricht By Lambert Bertus, Stadts drucker recht over de EE.P.P. Predick heeren 1724 Met Approbatie
3490: M. GUYARD DE BERVILLE - Histoire de Pierre Terrail; dit le Chevalier Bayard, Sans Peur & fans Reproche.
2523: SAVERIO BETTINELLI - Del Risorgimento D'Italia Negli Studj Nelle Arti e ne' Costumi Dopo il Mille Dell' abate saverio bettinelli Parte prima Degli studj. In bassano, MDCCLXXV. A Spese remondini de Venezia. Con Licenza de' Superiori, e Privilegio
3470: BERNHARD ANTON BETZINGER - Italienische Sprachbrücke
3090: SAINTE-BEUVE - Les Delices de la Hollande, contenant Une description fort exacte de son païs, de ses villes, & de la condition des habitans: avec un racourci de ce qui s'est passe depuis le temps qu'ils se font mis en liberte, jusqu' à l'année 1680. Avec les Villes & Forts en taille-douce. Derniere edition. Soigneusement reveuë, augmentée & corrigée, avec diverses Figures. A Amsterdam, Chez Abraham Wolfgang, M. DC. LXXXV.
2681: C.A SAINTE-BEUVE - Portraits Contemporains par C. -A. Sainte-Beube de l'Acadèmie Française. Noux somm es mobiles, et noun jugeons des êtres mobiles..... Sénac de Meilhan. Nouvelle édition revue et corrigée. Paris Didier, libraire-éditeur. 35, quai des augustins. L'auteur el l'editeur se réservent le droit de traduetion. 1855
2896: M. SAINTE BEUVE - Oeuvres de Moliere. Précédées D'une notice sue sa vie et ses ouvrages par M. Sainte Beuve. Vignettes par Tonyjohannot. Paris, chez J. -J. Dubochet et Compagnie. 33, rue de seine. 1845.
626: JOHAN VAN BEVERWYCK - Alle de Wercken zo in de MEDICYNE als CHIRURGIE van de heer Ioan van BEVERWYCK Out-Schepen DER STADT DORDRECHT 't Amfterdam, By Ian Iacobz Schipper, op de Keyfersgracht.
3082: JOHAN VAN BEVERWYCK - Joh. van Beverwycks. Wercken der Genees-konste, Bestaende in den Schat der Gesontheyt, schat der Ongesontheyt, heel-konste: Mitsgaders Eenige Tractaten daer onder begrepen, en oock verscheyde stucken, die ten deele na de Autheurs overlijden, ten deele uyt sijn Latijnsche Wercken overgeset, en nu eerst daer by gevoegt zijn. Alles volgens de lest-vermeerderde exemplaren van nieus overzoek, doorgaens grootelijcx vermeerdert en verbetert: mitsgaders met nieuwe Registers. Verçiert met Historien, Kopere Platen, als oock vermeerdert met verssen van den Ed: Heer Jacob Cats, Ridder & c. t' Amsterdam, By Jan Jacobsz. Schipper, op de Keysers-Gracht. 1664. Met Privilegie voor 15. Jaren.
635: J. BLAEU - Stadsplattegrond van Gouda.
201: J. BLAEU - SALT-BOEMEL
195: J. BLAEU - Stadsplattegrond Heusden 1649.
2264: GIOVANNI BOCCACCIO - Decamerone di Messer Giovanni Boccaccio, Cittadino Fiorentino, Tomo Primo - Quarto, Londra, Si Vende in Livorno, Presso Tommaso Masi, e Comp 1789
2377: HERMAN BOERHAAVE - Hermanni Boerhaave. Opera Omnia medica, quorum series post praefationem subjicitur. Venetiis, MDCCLVII. Apud Laurentium Basilium. Superiorum permissu, ac privilegio.
2125: G. THEOD. BOM - De onfeilbare weervoorspeller tevens aanwijzende, hoe men met weinig moeite zelf kan vervaardigen een bloemen- en plantenbarometer een chemisch weerglas en een planten-hygrometer. (vochtigheidsmeter) Amsterdam G. Theord. Bom 1880
2955: A. S. BONAVENTURE - Psalterium. Beatae Mariae Virginis. A. S. Bonaventura Editum. Editio ultima, rui accessere. Orationes ad Virgine Deiparam poll unamquamcumque horam. Leodii. Typis Christiani Ouvverx Ium. Propé S. Dionysium, sub siogne Patientiae. 1623.
2116: M.J.BONTAS - Geestelyke Aenspraken om de zieken. te onderwyzen, te troosten en op te wekken in de verscheyde staeten van hunne ziektens. Getrokken uyt de Schiftuer ende de HH. Vaders Eerste deel 't Antwerpen by Joannes Franciscus van Soest 1738
2541: ABRAHAM BOSSE - De la maniere de Graver a l'eau forte et au burin. Et de gravûre en maniere noire. Avec la façon de construire les Presses modernes, & d'imprimer en Taille-douce. Par Abraham Bosse, Graveur du Roy. Nouvekke edition Revûe, corrigée & augmentée du double: Et enrichie de dix-neuf Planches en Taille-douce. A Paris, quay des Augustins: Chez Charles-Antoine Jombert, Libraire de l'Artillerie & du Génie, au coin de la ruë Gille-Coeur, à l'Image Notre-Dame. M. DCC. XLV. Avec Approbation & Privilege du Roy.
2096: JAKOBUS BENIGNUS BOSSUET - Historie der veranderingen van de protestantsche kerken; door den Heer Jakobus Benignus Bossuet. 3 delen 1738
3363: JACQUES-BENIGNE BOSSUET - Elevations a Dieu sur tous les Mysteres de la Religion Chretienne, Ouvrage Posthume, De Messire Jacques-Benigne Bossuet, Evesque de Meaux. Tome Premier en Second, A Paris, Chez P.G. le Mercier, rue S. Jacque, au Livre d'Or; Desaint & Saillant, rue S. Jean de Beauvais; Jean-Th. Herissant, rue S. Jacques, á Saint Paul & á Saint Hilaire; Durand, rue S. Jacques, au Griffon; le Prieur, rue S. Jacques, á la Croix d'Or. M.DCC.LIII. Avec Privilege du Roi. 1753
2898: M. N. BOUILLET - Dictionnaire universel Des Sciences, des Lettres et Des Arts. Par M. -N. Bouillet. Septième Édition revue et corrigée. Paris. Librairie de L. Hachette et Cie . Boulevard Saint-Germain, No. 77. 1880.
2354: RAOUL BOULART - Ornithologie du salon. Synonymie, description, moeurs, nourriture des oiseaux de volière européens et exotiques, ornée de 75 vignettes et de 40 chromotypographies représentant les oiseaux leurs oeufs leurs nids. Paris J. Rothschild 1878
2967: M. L'ABBé J.- J. BOURASSé - Abbayes et Monastères histoire, monuments, souvenirs,et ruines par M. l'Abbé J.- J. Bourassé. Illustrations par Clerget, Lancelot et Karl Girardet Tours Alfred Mame et Fils, Éditeurs MDCCCLXX
2468: BOXHORN - M. Zveris van Boxhorn Nederlantsche Historie eerste boeck behelsende de eerste veranderingen in de godsdienst ende leere, neffen de harde vervolgingen daer over ontstaen in de Nederlanden, voor ende tot de tijden toe van Karel de Vijfde tot Leyden by Cornelis Banheining, Boeckverkooper woonende op de bredestraet, in 't Jaer 1649.
614: VINCENTIUS BRACCO - Vincentius Bracco. Miseratione Divina et Apostolicae Sedis gratia. Patriarcha hierosolymitanus magnus ordinis S. sepulcri magister etc., etc., etc. Omnibus et singulis has visur's salutem in Domino. Partem hanc primam versionis arabicae Sacre Scripturae a Patribus Societatis Jesu Berythi Phoeniceorum paratam et editam, examine rité praemisso, approbamus. Datum Hierosolymis, die 12 Novembris 1876. Vincentius Bracco.
2445: BRANDT - G. Brandts. Historie van de Rechtspleging gehouden in de Jaeren 1618 en 1619. Ontrent de dry gevangene Heeren Mr. Johan van Oldenbarnevelt. Mr. Rombout Hoogerbeets. Mr. Hugo de Groot. Nooit te vooren gedrukt. Te Rotterdam. By Barent Bos. Boekverkooper, 1708.
2596: J. BRANDT - Het Nieuwe Testament, of alle boeken des nieuwen verbonds onzes heeren Jezus Christus, uit de Grieksche taal in onze Nederlansche taal getrouwelijk overgezet: Op last van de hoog-mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619. Ingerigt overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling. Bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie te Amsterdam, J. Brandt en Zoon. Te Haarlem, Johannes Enschedé en Zonen. 1884
2346: M. BRESNIER - Cours Pratique et Theorique de Langue Arabe renfermant les principes détaillés de la lecture, de la grammaire et du style ainsi que les éléments de la Prosodie accompagé d'un traité du langage arabe usuel et de ses divers dialectes en Algérie par M. Bresnier lún des disciples de silverstre de sacy Alger Bastide, Libraire-éditeur Paris 1855
2363: R. P. TOUSSAIN BRIDOUL - La vie de Francois Caietan de la compagnie de iesus. Ecrite en Italien par le R. P. Alfonse Caietan, & mife en Francois par le R. P. Tovssain Bridoul, tous deux de la même Compagnie. A Lille, De l'Imprimerie de Pierre de Rache, à la Bible d'Or, 1641.
2713: BRION - Lecons de Géométrie analytique par MM. Briot Professeur à la Faculté des Sciences, Maître de conférences à l'École normale supériere, et Bouquet Maître de conférences à École normale supérieure, Répétiteur à l'école polytechnique. Septieme edition revue et corrigée. Paris Ch. Delagrave et Cie lib-éditeurs Rue des Écoles, 5. 1872. Tous droite réservés.
1036: J.C.BROERS - Geillustreerde Geschiedenis der Muziek De Ontwikkeling der Toonkunst van den aanvraag tot op den tegenwoordigen tijd door Emil Naumann Hoogleeraar en muziekdirecteur der bofkerk bewerkt door J.C. Broers eerste deel en tweede deel 1886
1883: MR. P.A.S. VAN LIMBURG BROUWER - Akbar een oostersch roman door Mr. P.A.S. van Limburg Brouwer 's Gravenhage Martinus Nijhoff
2535: THOMAS BROWN - The Fudge Family in Paris Edited by Thomas Brown, The Younger author of the twopenny post bag Le leggi della Maschera richiedono che una persona mascherata non sia salutata per nome da uno che la conosce malgrado il suo travestimento Castigione Ninth Edition London Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme and brown, Paternoster-Row 1818
3429: JOHANNES BROWN - Christus, de Wegh, de Waarheidt, ende het Leven, Inhoudende Hoemen Christus tot alles, en byzonder tot Heiligmaking, zoude gebruiken. In 't Engelsch beschreven door Mr. Johannes Brown, Dienaar des H. Evangeliums. En vertaalt door Jacobus Koelman, Leeraer der Gemeinte van Sluys in Vlaanderen. Noch is hier bygevoegt een Tractaat van den zelven Autheur / Over Coloss. I. Vers 27.
3496: M. DE LA BRUYERE, M. COSTE - Les caracteres de theophraste, avec les caracteres ou les moeurs de ce siecle
2039: MR. DE LA BRUYERE - Les Caracteres de theophastre traduits du Grec, avec les Caracteres ou les Moeurs de ce siecle. Par Mr. de la Bruyere, de l'Academie Francoise. Et la clef, En marge & Par Ordre Alphabetique. Tome Premier. Nouvelle Edition Augmentée. A Amsterdam, ChezPierre Marteau, Libraire. M. DCCI.
2301: CLAUDE BUFFIER - Abrege de l'Histoire D'Espagne par demandes & par reponses par le pere Buffier, de la compagnie de Jesus A Paris chez Jean Mariette, rue Saint Jacques, aux Colomnes d'Hercule, au dessus de la rue des Mathurins MDCCIV avec Privilege du Roy
2938: M. LE C.TE DE BUFFON - Oeuvres Complétes de M. le C.te de Buffon, Intendant du Jardin du Roi, de l'Académie Francoise, de celle des Sciences, & c. Tome Premier - Treiziéme. Histoire des Animaux Quadrupédes.
2528: M. BULLET - Architecture Pratique, Qui Comprend la Construction générale & particuliere des Bâtimens; le Détail, les Toisé & Devis de chaque partie; savoir, Maconnerie, Charpenterie, Couverture, Menuiserie, Serrurerie, Vitrerie, Plomberie, Peinture d'Impression, Dorure, Sculpture, Marbrerie, Miroiterie, Poëlerie, &c. &c. Avec Une Explication et une Conférence de trente-fix Articles de la Coutume de Paris sur le Titre des Servitudes & Rapports qui concernent les Bâtimens, & de l'Ordonnance de 1673. Par M. Bullet, Architecte du Roi, & de l'Académie Royale d'Architecture. Edition nouvelle, revue & corrigée avec soin: considérablement augmentée, sur-tout des détails essentiels á l'usage actuel du Toisé des Bâtimens, aux Us & Coutumes de Paris & aux Réglemens des Mémoires; & á laquelle on a joint un Tarif & Comptes-faits de toute forte d'ouvrages en Bâtimens, & un autre Tarif pour connoître le poids du pied de Fer, suivant ses différentes grosseurs. Par M***. Architecte, ancien Inspecteur-Toiseur de Bâ
2347: PETRUS BURMANNUS - P. Ovidii Nasonis Opera Petrus Burmannus, ad fidem veterum exemplariym castigavit.
1985: GILBERT BURNET - Bishop Burnet's History of His Own Time. Vol. I & II. From the Restoration of King Charles II. To the Settlement of King William and Queen Mary at the Revolution. To which is prefix'd. A Summary Recapitulation of Affairs in Church and State from King James I. to the Restoration in the Year 1660. London: Printed for Thomas Ward in the Inner-Temple Lane. 1724.
2362: BERNARDINO BUSTI - Mariale eximii viri Bernardini de Busti ordinis seraphici Francisci: de singulis festivitatibus beate virginis per modum sermonum tractans: omni theologia copiosum: denique utriusque iuris auctoritatibus applicatis: & arte humanitatis refertum: in omnibus allegationibus promptissimum
1581: ANTONIUS BYNAEUS - Gekruiste Christus Ofte Verklaringe over de Geschiedenisse van het Lijden, Sterven ende begraven onses Heeren ende Salighmakers JESU CHRISTI Uyt Joodsche, Romeinsche, en andere Oudtheden. Door Antonius Bynaeus. Met kopere Plaeten. den vierden Druk Te Dordrecht, By Dirck Goris, Boek-Verkooper/ woonende by de Wijnbrugh in de Griffioen. Anno 1693.
3252: GEORGE GORDON BYRON - Childe Harold's Pilgrimage. Canto the Third. By Lord Byron. ''Asin que cette application vous forçât de penser à autre chose: il n'y a eb vérité de remède que celui-là et le temps.'' Lettre du Roi de Prusse à D'Alembert, Sept. 7, 1776. London: Printed for John Murray, Albemarle-street. 1816.
3342: CAESARIUS - L'Apocalypse Expliquée par L'Histoire Ecclesiastique. Vaeunum abiit: & ecce veniunt adhuc DUO VAE post haec. Apoc. 9. 12. Le premier malheur a Passé: & voicy les duex autres laheurs qui viennent cy-aprés. A Paris, Chez Pierre Giffart, Libraire & Graveur du Roy, ruë saint Jacques, proche les Mathurins, à l'Image sainte Therese. M. DCC. I. Avec Approbation, & Privilege du Roy.,
2273: THOMAE DE VIO CAIETANI - Opuscula omnia Thomae de vio Caietani, Cardinalis tituli Sancti Xysti, Intres Distincta Tomos. Nuperimee hac nostra editione locupletiora, & quò ad eius fieri potuit, castigatiora, Ad maiorem, etiam Studioforum commoditatem, in hanc nouam redacta formam. Bergomi, Typis Comini Venture, 1590.
2079: ALEXANDER CALAMATO - Concionum R. di Domini Alexandri Calamato Pars Altera Continens Sermones Quadragesimales & encomia Virginis Deiparae pro diebus Sabbathinis.
2327: CALCOGRAFIA - Calcografia delle piu' Belle Statue Antiche, Che si Veggono in Roma nei Palazzi, nelle Ville e ne' Musei. Di Questa superba citta'. In Roma MDCCLXXIX. Per il Cannetti, all' Areo della Ciambella, Appresso Gaetano Quojani, accanto le Convertite al Corso. Con Licenza de' Superiori.
2779: PEDRO CALDERON - Autos sacramentales, alegoricos, Y Historiales. Del Insigne poeta español. Don Pedro Calderon de la arca, Cavallero del Orden de Santiago, Capellan de Honor de fu Magestad, y de los Señores Reyes Nuevos de la Santa Iglesia de Toledo. Obras posthumas, que saca a luz don Pedro de Pando Y mier. Y las dedica. Alos excelentissimos señores Condes de Lemos, &c. Parte Quinta. Con privilegio, en Madrid: En la Imprenta de Manuel Ruiz de Murga à la Calle de la Habada. Año de 1717.
2781: PEDRO CALDERON - Autos sacramentales, alegoricos, Y Historiales. Del Insigne poeta español. Don Pedro Calderon de la arca, Cavallero del Orden de Santiago, Capellan de Honor de fu Magestad, y de los Señores Reyes Nuevos de la Santa Iglesia de Toledo. Obras posthumas, que del archivo de la Villa de Madrid faca Originales à luz. Don Pedro de Pando y mier, Y las dedica. A los excelentissimos señores Condes de Lemos, &c. Parte primer. Con privilegio, En Madrid: en la Imprenta de Manuel Ruiz de Murga, à la Calle de la Habada, Año de 1717.
2710: FRANCOIS CALLET - Tables Portatives de Logarithmes, contenant Les Logarithmes des nombres, depuis 1 jusqu'à 108000: LesLogarithmes des sinus et tangentes. De seconde en seconde pour les cinq premiers degrés, de dix en dix secondes pour tour les degrés du quart de cercle: Et, suivant la nouvelle division centésimale, de dis-millieme en dix-millieme. Précédées. D'un discours préliminaire sur l'explication, l'usage et la sommation des Logarithmes, et sur leur application à l'astronomie, a la navigation, a la géométrie-pratique t aux calcul d'intérêts. Suivies. De nouvelles tables plus approchèes, et aux calculs d'intérêts. Suivies. De nouvelles tables plus approchées, et de plusieurs autres utiles à la recherche des longitudes en mer, etc. Par Francois Callet. Édition stéréotype, gravée, fondue et impriméo par Firmin Didot. A Paris, Guez Firmin Didot, Libraire pour les Mathématiques, la Marine et l'Architecture: rue de Thionville. 1795 an III. (Tirage 1808).
3282: AUGUSTIN CALMET - Traité Sur Les Apparitions Des Esprits, Et Sur Les Vampires, Ou Les Revenans de Hongrie, de Moravie &c. Par le R. P. Dom Augustin Calmet, Abbé de Sénones. Nouvelle édition revûe, corrigée & augmentée par l'Auteur. Tome I / II. A Paris Chez Debure l'aîné, Quai des Augustins, à l'Image S. Paul. M. D. CC. LI. Avec Approbation & Privilege du Roi.
3503: THOREL DE CAMPIGNEULLES - Le nouvel abaillard ou lettres d'un singe, au docteur abadolfs; traduites de l'Allemand.
2496: CAPUCIEN - Den Religieus in de Eenigheydt oft Geestelycke Oeffeninge van thien Dagen, Seer nuttigh voor alle Geestelycke Persoonen, Gemaeckt in het Italiaens door eenen Capucien, Daer naer overgeset in het Fransch door P. Paulus van Noyers. En daer naer in de Nederduytsche taele door den Eerw. P. Andreas van Dendermonde Capucien, gewesen Definitor en Lees-meester in de Heylighe Godtheydt & c
2780: ESTEBAN DOLZ DEL CASTELLAR - Año virgineo cuyos dias son, finezas de la gran Reyna del cielo, Maria Santissima Virgen, madre del Altissimo, Sucedidas en aquellos mismos dis, en que se refieren. Su autor El Doctor don Estevan Dolz del Castellar. Corregido, Y Enmendado en esta octava impression segun el Espurgatorio del año d 1707. Parte segunda. Con Licencia. Barcelona: por Pablo Campins Impressor, Año 1731. St. Hallara en su Cafa à la Calle de Amargès.
621: JACOB CATS - Alle de wercken so ouden als nieuwe, van de heer Jacob Cats, ridder, oudt raedtpensionaris van Hollandt, &c. t'Amsterdam by Jan Jacobsz Schipper, 1655.
2882: JACOB CATS - J. Cats gedachten op Slapeloose Nachten, waar inne De Deugd van Herberg- en Mededeyksaamheyt aan Nootdrustigen, wydlustig vertoont ende de vruchten derselver naar 't leven afgemaakt werden: mitsgaders Met Twee-en-tachtig-jarig leven van de selven Heere van zyn geboorte tot zyn dood toe: door hem zelf in vaerzen beschreven. Den achsten druk. Met vernieuwde Figuuren. Te Leyden, By Jan van der Deyster. Boekverkoper in de Koornbrugsteeg, 1732. Met privilegie.
3226: GAIUS VALERIUS CATULLUS - Catullus, Tibullus, Propertius, Ad optimorum Exemplarium fidem recensiti, cum MSS. codicum variis lectionibus margini appositis. Ad Celsissimum Aurelianensium Ducem Lutetiae Parisiorum, Typis Antonii Urbani Coustelier, Serenissimi Aurelianensium Ducis, Typographi, MDCCXXIII. Cum Privilegio
622: WILLIAM CAVE - De godsdienst der oude christenen, in de eerste eeuwen des evangeliums in drie delen door William Cave, doctor in de godgeleerdheyd. Na de laatste Engelsche druk vertaald door Salomon Bor, predikant tot Zeyst. Met een Voor-reden van de Heer H. Wits, tot opening van 't werk, verrijkt. De tweede druk naaukeurig oversien en met kopere platen vermeerdert. Tot Amsterdam, By Arnoldus van Ravestein, Boek-verkoper op den Dam. MDCXCIV.
2564: CHRISTOPHORUS CELLARIUS - Notitia Orbis Antiqui, sive Geographia Plenior, Ab Ortu Rerumpublicarum ad Constantinorum tempora Orbis terrarum faciem declarans. Christophorus Cellarius Ex vetustis probatisque monimentis collegit, & Nouis Tabulis Geographics. L. Io. Conradus Schwartz, eloq. & Graec. Ling. P. P. O. in casimiriano. Lipsiae, Apud IOH. Friderici Gleditschii, B. Fil. M. DCC. XXXL.
2010: MICHEL CERVANTES - Histoire de Don Quichotte de la Manche par Michel Cervantes. Traduite sur le texte original et d'apres les traductions comparees de Oudin et Rosset, fillaeu de Saint Martin, Florian, Bouchon Dubournial, Delauney et Louis Viardot, par F. de Brotonne, conservateur de la bibliotheque de Saint Genevieve. Nouvelle edition. Paris. Didier, Libraire Editeur. 35, Quai des Augustins. 1845.
3355: M. DE CAILLIERE MARéCHAL - Le Courtisan Predestine, ou le duc de Ioyeuse Capucin. Divise' en Deux Parties. Par M. de Cailliere Maréchal de Bataille des Armées du Roy, &c. Dedie'a Mademoiselle, A Paris, Chez Pierre Trabouillet, au Palais, en la Galerie des Prifonniers, á la Fortune. M. DC. LXVIII. Avec Approbations des Docteurs.
3495: CHAMBERLAIN - État present d'Angleterre, sous le roy Guillaume troisieme, par Mr. le Doctr. Chamberlain.
2029: MARIN CUREAU DE LA CHAMBRE - l'Art de Connoistre les Hommes, Où sont contenus les discours preliminaires qui servent d'Introduction à cette Science. Par le Sieur de la Chambre, conseiller du Roy en ses Conseils, & son Medicin ordinaire. Troisiéme Edition, reueüe & corrigée. A Paris, Chez Jacques d'Allin, ruë Saint Jacques, au coin de la ruë de la Parcheminerie, à l'Image Saint Estienne. M. DC. LXVII. Avec Privilege de sa Majesté.
1751: M. TILLIUS CICERO - Epistolae ad atticum, summa diligentia castigate........1547/Epistolarum ad brutum liber. ad quintum fratrem libri II 1547
2359: MARCUS TULLIUS CICERO - Marcus Tullius Orationum volumen secundum collatis libris manuscriptis, et adhibito iudicio diligenter emendatum Parisiis ex officina roberti stephani typographi regij MDXLIII
3319: ABRAHAM VAN SINT CLARA - De Welvoorziene Wynkelder, In welken meenige dorstige Ziel zich Geestelyker wyze laven en verquikken kan, en Waar in zoete en zuure Wyn naar ieders smaak te vinden is. Geöpent door Pater Abraham van St. Clara, geduurende zyne onpasselykheit in den laatsten tyd zyn Levens. Uit het Hoogduitsch vertaalt. t' Amsterdam, By Jan Roman, en Jan Roman de Jonge. M. D. CCXXXXII.
3313: ABRAHAM VAN SINT CLARA - Sterven en Erven, Zynde een schoone Voorbereiding tot de Dood of Om den Hemel te beërven, Hoort de konst, om wet, te sterven. Betoogt, door de overdenkingen van het bittere Lyden en Sterven, van onzen eenigen en beminden Zaligmaker Jesus Christus. Door den berugten Pater Abraham van St. Clara. Barrevoeter Monnik, en Keizerlyke hosprediker. Met fraaye Plaaten. Te Amsterdam, By Arendt van Huyssteen, en Steeve van Esveldt. Boekverkoopers. 1740.
3104: ABRAHAM VAN ST. CLARA - Maandelyksche Berichten Uit de andere Waerelt: op de spreekende Dooden. Bestaande in Redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene Potentaten en Personagien van Rang: zo van den Deegen, Tabbaart, Letteren, als anders. Een-en-sestigste Zamenkomste, Tusschen Paus Innocentius de XIIIde, en Pater Abraham van St. Clara. Doormengt, met Staatkundige en Historische aanmerkingen, de kern der geneimste zaaken, en byzonderste voorvallen, in de voornaamste Hooven van Europa. Voor de maand July, 1726. Te Amsterdam, By Nicolaas ten Hoorn, Boekverkooper 1726.
3288: ABRAHAM VAN SINT CLARA - De Gekheydt der Wereldt, wysselyk beschreven, en kluchtig vertoont in hondert narren en derselver narrenpoetzen: Alom doormengt met aardige Historien, vrolyke Verdigtzelen, en zedelyke Vermaningen. Door Pater Abraham van St. Clara. Eerste / Tweede Deel, met Figuren. Tweede druk. t' Amsterdam, By de Janssoons van Waesberge. MDCCXXXIV.
3191: ABRAHAM A SANCTA CLARA - De Kapelle der Dooden, Of de Algemeene Doodenspiegel. In welken alle Menschen, van wat Staat of Rang zy zyn mogen, zich tot hun nut konnen beschouwen: Om indagtig te zyn het Memento Mori of Gedenkt te Sterven: Ten einde met eenen lagchende mond, of met traanende oogen, al naar 't hun gelieft, de nietigheit en ydelheit des Leevens te leeren betragten en veragten. Zynde het laatste werk van den beroemden. Pater Abraham van Sta: Clara. In zyn Leeven Barvoeter-Augustyner Monnik, en Keizerlyke Hofprediker. Volgens den Origineelen Druk uit het Hoogduits vertaalt, en met kopere Platen verciert. Te Amsterdam, By J. J. Roman. A. Lobedanius. By J. Kouwe. J. Roman de Jonge. M. D. CC. XXXVII.
2404: M. L' ABBé CLEMENT - Exercises de l'ame, pour se disposer aux sacrements de penitence et d'eucharistie. Par M. l' Abbé Clement, Abbé de Marcheroux Aumônier & Prédicateur ordinaire du Roi de Polone, Duc de Lorraine & de Bar, Prédicateur du Roi, & Doyen de l' Insigne Eglise Collégiale de Ligny. A Paris, rue S. Jacques. Chez H. L. Guerin, & L. F. Jacques, à Saint Thomas d'Aquin. M. DCC. LVIII. Avec Approbation & Privilege du Roy
2405: M. L' ABBé CLEMENT - Exercices de L'ame, pour se disposer aux Sacrements depénitence et d'eucharistie, Par M. l' Abbé Clément, Abbé de Marcheroux, Aumônier & Prédicateur ordinaire du Roi de Pologne, Duc de Lorraine & de Bar, Prédicateur du Roi, & Doyen de l'insigne Eglife Collégiale de Legny. Nouvelle Edition, revue & augmentée A Rouen, Chez la Veuve de Pierre Dumesnil, rue de la Chaîne. M. DCC. LXXXVIII. Avec permission.
2539: SEBATIAN LE CLERC - Verhandeling over de Bouwkunde, met de noodige aanmerkingen en waarnemingen, door Sebastiaan le Clerc, Roomsch ridder, teekenaar en plaatsnyder van Lodewyk den XIV. Koning van Frankryk, enz. enz. enz. Uit het Fransch vertaald, door P. E. Duyvené. Inhhoudende verklaaring der Plaaten. Te Amsterdam By Hendrik Gartman.
2392: JOANNE CLERICATO - De Venerabili Eucharistiae Sacramento Decisiones Theologico Legales. Auctore Joanne Clericato Praeposito Patavino, Juris Utriusque Doctore, olim in Curia Episcopali-Patavina Advocato & Promotore Fiscali, deinde Auditore, ac demom Vicario Generali. In Quibus. Non solum praecipuae Quaestiones, ex utraque Theologia Scholastica, & Morali selectae circa Materiam, Formam, Accidentia, ac Effectus SS. Eucharistiae tractantur: sed etiam ejusdem Sacri Ritus antiqui, & moderni circa locum, tempus, & dispositionem Ministrantium, atque Sumentium exponuntur. Plurimaeque Controvertiae, Dogmaticae, Canonicae, Forenses, Medicae, & Historiales, hoc Divinum Sacramentum concernentes, explanantur. Episcopis, Vicariis, Animarum Rectoribus, Confessariis, Monialium, Religiosis, Saecularibus, aliisque eruditionum Studiosis utiles, ac jucundae. Triplici Indice Argumentorum, Controversiarum, & Rerum ornatae. Ex Responsis Cleri Patavini Anno 1689. collectae. Editio Tertia.
1936: EDWARD CLODD - Myths and Dreams by Edward Clodd author of the childhood world, the story of creation, Second Edition
3308: CLOUET - Géographie Moderne avex une Introduction. Ouvrage utile a tous ceux qui veulent se perfectionner dans cette Science, on y trouve jesqu' aux notions les plus simples dont on a facilité l'intelligence par des Figures pour lemettre a la portée de tout le Monde, Chaque Carte a sur les marges l'explication de ce qu'elle renserme, la methode qu'on y suit a pour objet de developper les connoissances qui tiennent a 'Histoire, ce qui rend cette Géographie tres interessante. Dediée a Messieurs de l'Academie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Rouen Par mr. l'Abbé Clouet de la même Académie. Avec approbation et P. du R. À Paris chez Mondhare rue Saint Jacques a l'Hotal de Summer pres la Fontaine de Saint severus. 1767.
3159: PHILIPPI CLUVERII - Italia Antiqua Auctoris Methodo verbis, et Tabulis Geographicis retentis. Contracta Opera Ioh Bunonis Guelferbyti Sumptibus Conr Bunonis. Serenissimo At ove Illustrissimo Principi ac Domino. Dn. Christiano Ludo Vico, Brunsvicensium et Lyneburgensium, Duci Inclutissimo, Ecclesiae nutricio, Literarum Assertori, Patri Patriae, Justo, Pio, Felici D.D.D. Humillimus & Devotissimus Joh. Buno. & Siciliae Antiquae Contractae Liber Primus. Quo primum universa insula varia nomina atg. incola; dein fitus, figura, magnitudo, sum Orientale atg Meridionale ejus later er a describuntur
2390: PETRI CODDAEI - Denuntiatio apologetica Petri Coddaei archiepiscopi sebasteni, sinceris solidisque documentis firmata quam circa praecipia causae suae capita evulgandam duxit trajecti ad rhenum, typis Theodori ab Eynden MDCCVI
2357: L. COELII - L. Coelii Lactantii firmiani divinarum institutionum libri septem. Eiusdem. Deira Dei Liber 1. De opisicio Dei Liber 1. Epitome in libros suos, Liber accephalos. Phoenix. Carmen de Dominica resurrectione. Cum Indice rerum locupletissimo. LUGDUNI APUD SEB. GRYPHIUM 1541.
3458: CHARLES-PIERRE COLARDEAU - Oeuvres de Colardeau de L'Académie Françoise A Paris chez Cazin, Libraire, Cul-de-fac du Coq Saint-Honoré, No. 3 MDCCXCIII
2412: A COLLET - Theologia Moralis, breviori forma redacta. Ad usum Seminariorum. Tomus primus, continens tractatus. I. De actibus humanis. II. De conscientia. III. De legibus. IV. De peccatis. V. De praecipuis praecipuorum statuum legibus et peccatis. VI. De praeceptis decalogi. VII. De praeceptis ecclesiae. Opus ad Juris Romani & Gallici norman exactum. Lovanii. M. DCC. LXVIII.
3106: JUAN ALVAREZ DE COLMENAR - Les délices de l'Espagne & du Portugal : où on voit une description exacte des Antiquitez, des Provinces, des Montagnes, des Villes, des Rivieres, des Ports de Mer, des Forteresses, Eglises, Academies, Palais, Bains, &c. De la Religion, des Moeurs des habitans, de leurs fétes & généralement de tout ce qu'il y a de plus remaquable. Le tout enrichi de Cartes Geographiques, trés-exactes & de figures en Taille-douce, dessinées sur les lieux mêmes, Par Don Juan Alvarez de Colmenar, Nouvelle Edition, revue, corrigée & beaucoup augmentée, Tome Premier & Tome Troisieme - Sixieme. Qui comprend, outre l'état de l'ancienne Espagne, les Provinces de Biscaye, d'Asturie, de Galice, de Leon, & de la Vicille Castille. A Leide. Chez Pierre van der Aa, Marchand Libraire, demeurant dans l'Academie, Chez qui on trouve toute forte de Livres curieux, comme aussi de Cartes Geographiques, des Villes, tant en plan qu'en profil, des Portraits des Hommes Illustres & autres Tailles-douces, MDCCXV Avec Privilege
2423: DOMINIQUE DE COLONIA - Bibliotheque Janseniste : ou, Catalogue alphabetique des principaux livres Jansenistes, Quesnellistes, Baïanistes, ou suspects de ces Erreurs: avec un Traité dans lequel les Cent & une Propositions de Quesnel font qualisiées en détail. Avec des notes critiques sur les veritables auteurs de ces livres, sur les erreurs qui y sont contenuës & sur les ondamnations qui en ont été faites par le Saint Siége, ou par l'Eglise Gallicane, ou par les evêques diocesains. Troisiéme Édition, revüe, corrigée & augmentée de plus de la moitié. Tome second. A Bruxelles. Chez Simon t'Sertetevens, Imprimeux de fon Excellence Mgr l'Archevêque de Mailines. MDCCXXXIX.
2595: NEDERLANDSCHE BIJBEL-COMPAGNIE - Het Nieuwe Testament, ofte alle boecken des Nieuwen Verbonts Onses Heeren Jesu Christi, door last van de hoogh mogende Heeren Staten Generael der vereenigde Nederlanden; Ende volgens 't besluyt van de synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 Ende 1619. Uyt de oorspronckelicke Griecksche tale in onse Nederlantsche getrouwelick overgesett, Ende door gemeyne Ordre der Nederlantsche Kercken van Druckfauten verbetert. Bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie. Te Amsterdam, J. Brandt en zoon ; Te Haarlem, Johannes Enschede en zonen, 1868.
1479: J.F. COOPER - Conanchet, het opperhoofd der Indianen. Een verhaal voor de jeugd. Naar het Engelsch van J.F.Cooper Bewerkt door F Hoffmann. Met 6 gekleurde Platen. Leiden D. Noothoven van Goor
2037: P. CORNEILLE - Otho met de dood van GALBA Keizer van Romen Uit het Fransch van den Heer P. Korneille. Te Amsteldam, by de erfgen van J. Lescailje, op de Middeldam op de hoek van de Vischmarkt, 1695
3380: T. CORNEILLE - Pyrrhus roi d'epire Tragedie par T. Corneille Suivent la Copie imprimée a Paris MDCLXXXX
2574: FRANCISCUM COSTERUM - Vierthien catholicke Sermoonen op de epistelen ende evangelien der sondagen van den Advent tot den Vasten. Door Franciscum Costerum, Priester der Societeyt Iesu. T'Hantwerpen By Joachim Trognesius. M. D. XVIII.
3038: FLORENTIUS COSTERUS - Het Boecxken Der Broederscap, Dat is: Vijf Boecken der Christelijcker leeringhen. Voor de Broederschap der H. Maghet Maria: Eerst int Latijn gheschreven door den Der. Heere Franciscus Costerus, Doctoor inder Godtheyt/ Priester der Societeyt: ende nu duergheset in onse Neder-duitsche taele/ door JD. Bodeuaert vanden Berge/ B. inder Godtheyt. T' Antwerpen, Inde Plantijnsche Druckerije/ Op de Weduwe/ ende Jan Mourentost. M. D. XCVI. Met Gratie ende Privilegie.
1543: FLORENTIUS COSTERUS - Nederlandts vloek en zegen en desselfsreuni Den seden druk vermeerdert met een Nieuwe vloek en Zegen, en andere biddaghs stoffe: Mitsgaders een bevestigingh en twee sijndale Predicatien. Door Florentius Costerus Dienaar iesu christi binnen Hoorn Te Deventer.Gedrukt by marinus de Vries Boekdrukker en Boekverkooper 1739Nederlandts Breuke Geheelt, Bestaende in de Re-Unie van de Overheerde Provincien, Voorgestelt in een Predicatie over Psalm 60. v. 3, 4, 5, 6. Op den derden April 1675De Getrouwe Predicant, Uytgebeeldt In een Predicatie op de Bevestigingh van D. Antonius Deynoot, in sijn Dienst tot Obdam den 26. December 1677. Over I. Timoth. 4. v. 16
2012: CHARLES COTIN - Recueil des Enigmes de Temps, nouvelle edition. A Paris, Chez Nicolas le Gras, au troisieme Pillier de la Grand'Salle du Palais, a L. couronnee. M. DC. LXXXVII. Avec Privilege du Roy.
2714: C. A. COULOMB - Théorie des Machines Simples, en ayant égard au frottement de leurs parties et a la roideur des cordages: Par C. A. Coulomb, Chevalier de Saint-Louis, Capitaine du Génie, de l'Institut de France, Membre de la Légion-d'Honneur, etc. Nouvelle Édition, a laquelle on a ajouté les Mémoires du même auteur, 1. Sur le frottement de la pointe des pivots: 2. Sur la force de torsion et sur l':elasticité des fils de métal: 3. Sur la force des hommes, ou les quantités d'action qu'ils peuvent fournir: 4. Sur l'effet des moulins à vent et la figure de leurs ailes: 5. Sur les murs de revêtemens et l'équilibre des voûtes. Paris, Bachelier, Libraire, quai des Augustins. 1821.
2543: ABRAHAM COWLEY - The Works of Mr Abraham Cowley consisting of those which were formerly printed: and those which be design'd for the prefs. Now published out of the authors original copies London Printed by J.M. for Henry Herringman, at the sign of the blew anchor in the lower walk of the new exchange, 1669
1868: THOMAS COX - Magna Britannia or Topographical, Historical, Eccleslastical and Natural History of Kent With Pedigrees of all the noble families and gentry, both Ancient and Modern, Biographical Notices of eminent and learned Men to whom this County has given Birth also an Alphabetical Table of the Towns, Villages, and Hamlets, with the several Hundreds and Deaneries in which they stand, together with the value of the Churches in the King's Books, collected and composed according to the best relations extant. by the Rev. Thomas Cox. In the Savoy: Printed by Elis. Nutt; and Sold by M. Nutt, in Exeter-Exchange in the Strand, and J. Morphew near Stationers-Hall. MDCCXX
1257: J.B. CRAMER - Etudes pour le piano en quatre-vingt quatre Exercices dans les differens tons calcules pour faciliter les progres de ceux qui se proposent d'etudier cet instrument a fond Par J.B. Cramer Mayence ANVERS ET BRUXELLES Chez les fils de B. SCHOTT Depotgeneral de notro fonds de Musique: a leipzig chez Gme Haertel a Vienne chez H.F. Muller
2589: J. B. CRAMER - Etude pour le Piano-Forte. En Quarante deux Exercises doigtés dans les differents Tons. Calculés pour faciliter les progrés de ceux qui se proposent d'étudier cet instrument a fond. Par J. B. Cramer, Liv. I & 2 Edition Nouvelle. Pr. 1 Rth. 6 gr. Leipzig. Au Bureau de Musique de C.F. Peters & Suite des Etudes pour le Piano-Forte Op. II Cah. I & II, Pr. 1 Ry 12 Gr, Chez C. F. Peters
3459: CREBILLON - Oeuvres de Crébillon Nouvelle Édition Corrigée, revue, & augmentée de la Vie de l'Auteur A Londres MDCCLXXXV
2791: P. CROISET - Formulaire de Prières pour passer saintement la journée a l'usage des pensionnaires de toutes les communautés religieuses Conforme à l'édition de Caen. Revu, corrigé et augmenté. De la vie de sainte Angèle fondatrice des Ursulines, du chemin de la Croix, de la Prière á sainte philomène, et des Entretiens pour la visite au S. Sacrement par la P. Croiset. Avec une traduction nouvelle de tous les Offices Latin. Troisième Édition, Approuvèe par Mgr l'Évéque de Nevers. Tours, ad mame et Cie, Imprimeurs-Libraires. 1847
3137: P. F. MATHIAS CROONENBORCH - Troostelyck Onderwys voor Deught-minnende Zielen, die door den doornachtighen Wegh der Bekoringhen gheleydt worden. Ghemaeckt door den Eerweerdighen P. F. Mathias Croonenborch, Minder-broeder Recollect. Godt is ghetrouw, die u niet en fal laten tenteren boven dat ghy vermoûght; maer by fal oock metter tentatien een uyt komen geven, op dat ghy soudt konnen verdragen. I. Cor. io. V. 13
3072: ALFRED CROWQUILL - Seymour's Humorous Sketches, comprising Eight-six caricature etchings. Illustrated in prose and verse, By Alfred Crowquill. London: Henry G. Bohn, York Street, convent garden. MDCCXLI.
2305: JOHN DALRYMPLE - Memoirs of Great Britain and Ireland. From the Dissolution of the last Parliament of CHARLES II. Until the Sea-battle off La HOGUE. Consisting chiefly of LETTERS from the French Ambassadors in England to their Court, and from CHARLES II. JAMES II. King WILLIAM, and Queen MARY, And the Ministers and Generals of those Princes. Taken from the Depôt des Affaires entrangeres at Versailles, and King William's private Cabinet at Kensington. Interspersed with Historical Relations, necessary to connect the Papers together. By Sir JOHN DALRYMPLE, Bart. Ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri non audeat. Cicero. London: Printed for W. Strahan: and T. Cadell, in the Strand: and A. Kincaid and W. Creech, and J. Balfour, Edinburgh. MDCCLXXIII.
2502: PETRI LUDOVICI DANIS - Tractatus de Fide, Spe et Charitate cum adjunctis de Scriptura, Traditione, Ecclesia, Pontifice & Concilliis. Editio Nova. Bound together with "Constitutiones et decreta summorum pontificum, alique aliquot Documenta, spectantia ad propositiones Janseni et Quesnelli
2505: PETRI LUDOVICI DANIS - Tractatus de virtutibus cardinalibus in generali, prudentia in speciali, jure et justitia &c
3287: D. VAN DAPPEREN - Zang-oefeningen voor de Lagere Scholen, in overeenstemming met des schrijvers aanvankelijk onderwijs in de muzijk en het zingen. Door D. van Dapperen, ondewijzer in de zangkunde aan de kweekschool, voor school-onderwijzers. Te Haarlem. Eerste twaalftal. Te Amsterdam, bij Johannes van der Hey. 1818.
2530: JOSEPH DAQUIN - Essai Météorologique. Sur la véritable influence des astres, des saison et changemens de tems, Fondé fur de longues Observations, & appliqué aux Ufages de l'Agriculture, de la Médécine, de la Navigation, 7c. Par M. Joseph Toaldo Vicentin. Nouvelle Eddition Rendue Meilleure, & beaucoup augmentée. Traduit de l'Italien. Par M. Joseph Daquin. On y a joint la Traduction Françoise des Pronostics d'aratus: traduits du Gree en Italien, par M. Antoine-Louis Briggi, de Vérone. Chambery, de l'Imprimerie de M. F. Gorrin, Imprimeur du ROI. Avec Approbation & Permiffion. 1784.
674: M. L'ABBé DASSANCE - Les Saints Évangiles traduits de la vulgate. Par M. Abbé Dassance, vicaire-gènèral de Montpellier, illustrés par mm. Tony Johannot, cavelier, Gérard-seguin et Brevière. Tome prenier. Paris, L. Curmer, Éditeur, 25, eur Sainte-anne. 1836.
2361: ARTHUR DAUCOURT - Arthur Daucourt ou Un Voyage en Norwège quatrième èdition. Lille, L, Lefort, imprimeur-libraire. 1850.
3292: P. JOANNE DAVID - Christeliicken waerseggher, de principale stucken van t'christen geloof en leven
1843: E. BEKKER EN A. DEKEN - Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart Uitgegeven door E. Bekker Wed. Ds. Wolff, en A. Deken Niet vertaalt Derde druk in 's Gravenhage By Isaac van Cleef MDCCLXXXVI
3218: IOANNE DELAUNOY - Dissertatio Duplex: Una, De veteri ciborum delectu in ieiuniis Christianorum, & maximè in Quadragesima. Altera, qua pauperibus dandum esse potiùs, quàm Ecclesiis, probatur ex doctrina Patrum. Auctore Ioanne Delaunoy Constantiensi, Theologo Parisiensi. Parisiis, Apud Edmundum Martinum,
3253: J. DELILLE - La Conversation poëme. Par J. Delille. A Paris, chez Michaud Frères, libraires, rue des bons-enfants, No. 34. De L'Imprimerie de L. G. Michaud. M. DCCC. XIL.
2493: PIERRE DENS - Manuale Theologicum continens Definitiones er Divisiones. Theologiae universae. È Tractatibus Selectis depromptas: Lovanii, Typis L. J. Urban, è regione Academiae. Cum Approbatione.
3541: FRANçOIS-JOSEPH TERRASSE DESBILLONS - Fables du père Desbillons, traduites en François par le même; Avec le Latin à côté, corrigé de nouveau.
3156: FRANCOIS DESEINE - Rome Moderne. Premiére Ville de l 'Europe, Avec toutes ses. Magnificences et ses delices: Nouvellement & très-exactement dêcrite, en illustrée par des tailles douces, qui réprésentent par Saitement tout cequi y est digne d'être vû sçû: comme sont. Ses Eglises, Reliques, Cimetiéres, Tombeaux, Cletres, Hôpitaux, Colléges, Séminaires, Places publiques, Palais, Edisices, Architectures, Statuës, Peintures, Sculptures, Bibliothéques, Cabinets, Jardins, Fontaines, &c. tant dans la Ville qu'aux environs, Avec les Magnifiques Maisons de Campagne de plusiet Cardinaux & Princes, & autres choses remarquables. Ce qui est suivi d'une. Le tout divise' en six tomes. Par le Sr. Francois Desein. Tome premier. A Leide, Chez Pierre vander Aa, March lid. M DCC XIII. Avec Privilége.
2959: FRANCOIS DESEINE - L'Ancienne Rome la principale des Villes de l'Europe, avec toutes ses Magnificences et ses delices...... divisé en quatre tomes a leide chez Pierre vander AA
2750: MONSEIGNEUR DESMARETZ - Compte-Fait de Barreme ou Tarif General dedié a Monseigneur Desmaretz, Ministre d'etat et Controlleur General des Finances. Se Vend 45 V. a Paris. Chez la Veuve Macé dans la Nouvelle maison du S. Barreme, sur le quay de Conty, a la premiere porte cochere apres la Rüe de guenegaud vis a vis l'abrevoir avec Privilege du Roy. 1708.
2969: CHARLES DICKENS - The personal of David Copperfield by Charles Dickens with Illustrations by H.K. Browne London Chapman and Hall, 193, Piccadilly 1863
3471: CHARLES DICKENS - The Cricket on the Hearth a Fairy Tale of Home by Charles Dickens London: Chapman and Hall Limited 1886
3446: CHARLES DICKENS - The Life and Adventures of Martin Chuzzlewit. By Charles Dickens. With fifty-nine illustrations by J. Barnard. London: Chapman and Hall, 193 piccadilly.
1802: MAMIE DICKENS - My Father as I Recall Him. By Mamie Dickens.
831: CHARLES DICKENS - Leven en lotgevallen van Maarten Chuzzlewit door Charles Dickens Vertaling van C. M. Mensing Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard Schiedam H. A. M. Roelants
3209: CHARLES DICKENS - Our Mutual Friend, by Charles Dickens. With 40 illustrations by Marcus Stone, R.A. Two Volumes. Volume I / II. London, Chapman & Hall, Ltd. New York: Charles Scribner's Sons. 1911.
2786: CHARLES DICKENS - Sketches by Boz. Illustrative of Every-day life and every-day people. With forty illustrations by George Cruikshank. London: Chapman & Hall., LD. 1894.
3069: CHARLES DICKENS - Sketches of Young Couples, Young Ladies, Young Gentlemen. By Quiz. Illustrated by Phiz. London: Cassell, Petter, and Galpin: and 596, Broadway, New York.
3447: CHARLES DICKENS - Little Dorrit. By Charles Dickens. With fifty-eight illustrations by J. Mahoney. London: Chapman and Hall, 193 piccadilly.
3475: CHARLES DICKENS - The Cricket on the Hearth a Fairy Tale of Home by Charles Dickens London: Chapman and Hall Limited 1887
3086: CHARLES DICKENS - Our Mutual Friend. By Charles Dickens. With illustrations by Marcus Stone. In two volumes. London: Chapman and Hall, 193 Piccadilly. 1865. ([he right of Translation is reserved.]
3116: CHARLES DICKENS - Master Humphrey's Clock. By Charles Dickens. With illustrations by George Cattermole and Hablot Browne. London: Chapman and Hall, 186, Strand. MDCCCXL.
3088: CHARLES DICKENS - Dealings with the Firm of Dombey and Son. Wholesome, Retail and for Exportation by Charles Dickens. London. Bradbury & Evans, Bouyerie Street. 1848.
3448: CHARLES DICKENS - The Posthumous Papers of the Pickwick Club. By Charles Dickens. With fifty-seven illustrations by ''Phiz''. London: Chapman and Hall, 193 piccadilly.
633: TOBIAS VAN DOMSELAER - Beschrijvinghe van Amsterdam.
2755: E. DONOVAN - The Natural History of British Insects explaining them in their several states, with the periods of their transformation, their food, oeconomy, &c. together with the history of such minute insects as require investigation by the microscope. the whole illustrated by coloured figures, designed and executed from living specimens. by E. Donovan, F.L.S. in ten volumes London Printed by bye an law, st john's square, clerxenwel for the author 1802
2540: DR. DORAN - Habits and Men with Remants of Record touching the makers of both by Dr. Doran author of 'Table Traits', 'History of Brading','Life of dr. Young', etc Third Edition London Richard Bentley, New Burlington Street, Publisher in Ordinary to her Majesty 1855
2680: ARTHUR CONAN DOYLE - Round the Red Lampp. Being facts and fancies of medical life. By A. Conan Doyle, author of 'Micah Clarke,' 'the White Company,' 'The Adventures of Sherlock Holmes,' etc. Methuen & Co. 36 Essex Street, W.C. London 1894.
624: C. DRELINCOURT - T' Avontmael des Heeren. Te Amsterdam. Bij Cornelis Oterlyk, Op de hoek van de Haarlemmer dijk 1723
3504: ABEL DRUFESNE - Nouveaux contes à Henriette
3272: URBAIN DUBOIS - Dédié A Leurs Majestés, Le Roi et la Reine
2300: LOUIS DUBROCA - Les Femmes Célébres de la Revolution par Dubroca a Paris chez l 'Auteur an 2 de la République (1802)
2376: P. DUCOM - Cours d'Observations Nautiques, Contenant toutes les connaissances d'astronomie relatives aux différens problémes de navigation; les meilleures méthodes de latitude et de longitude par observation; la maniére de régler les montres marines et leur usage pour déterminer la longitude; la théorie et la rectification des instrumens d'observation; la maniére de former l'oeil a l'observation des distances; une nouvelle méthode pour déterminer la latitude par une seule hauteur non méridienne, déduite de hauteurs prises dans un trés-court espace de temps; la maniére de juger toutes les méthodes d'observation avec les plus simples notions de géométrie; une méthode pour calculer la direction des courans et leur effet, soit au Nord ou au Sud, soit a l'Est ou a l'Ouest, entre deux époques fixes du matin et du soir dans le même jour; la maniére et les moyens d'exécuter tous les problémes relatifs a l'estime, suivi d'une collection des meilleures tables, dont une donne les latitudes et les longitude
2126: ALEXANDRE DUMAS - Paris et les Parisiens aux XIXe Siecle Moeurs, Arts et Monuments texte par MM. Alexandre Dumas, Theophile Gautier, Arsene Houssaye Paul de Musset, Louis Enault et u Fayl par MM. Eugene Lami, Gavarni et Rouargue Paris Morizot, Libraire-Editeur
2954: JOHAN. GEORGII ECCARDI - Joh. Georgii Eccardi v. c. Origine Germanorum eorumque vetustissimis coloniss, migrationibus ac rebus gestis. Libri Duo. Ex Schedis Manuscriptis viri illustris edidit, figuras aeri incisas adiecit et praefatus est Christianus Ludovicus Scheidius i. c. Goettingae, IOH. GVIL SCHMIDII. A. S. H.
3284: H. ELISABETH - Cort Begryp Van't wonderlijck Leven van de H. Elisabeth. Eenem spiegel voor alle Maeghden, Gehoudt, en Weduwen. Bij een vergadert door eenen Pater der Minne Broeders van Brussel. t' Antwerpen bij de Weduwe van Ian Cnobbaert. 1651.
2128: GEORGE ELLIOT - Romola by George Eliot with illustrations by sir Frederick Leighton, P.R.A in two Volumes London Smith, Elder, and Co., 15, Waterloo Place 1880
1544: RALPH ERSKINE - De overeenstemminge der Goddelyke eigenschappen, doorftralende in het werk der verloffinge, en in het zaligen van zondaren Door Christus Jezus: Zynde eene Leerrede, Gepredikt te Dunfermline, den 29 September 1723, nu het houden van het H: Avondmaal.Door den Eerwaarden Heere Ralph Erskine tweede druk te Rotterdam
1962: ÉDOUARD ESTAUNIé - Édouard Estaunié de l'académie Française. Solitudes roman Ouvrage couronné par l'Académie française (Prix Née). Quatorziéme édition. Libraire académique PERRIN et Cien.
2028: SIR GEORGE ETHEREGE - She Wou'd, if she Cou'd. A Comedy. Written by the late Sir George Etherege. London: Printed for Jacob Tonson in the Strand. MDCCCXXXV.
2387: PIERRE EULARD - Bibliorum sacrorum concordantiae morales et historicae : concionatoribus in primus atque uniuersis S. Scripturae studiosis utilissimae: A petro Eulard Ariensi Societatis Iesu Sacerdote consciptae. Cum appendice ex Silua Allegoriarum F. Hieronymi Laureteti Benedictini, & ex Georgij Bulloci Oeconomia Concordantiarum, per eumdem Petrum Eulard selecta. Antverpiae, ex officina plantiniana, Apud Balthasarem Moetum, & Viduam Ioannis Moreti, & Io. Meursium. M. DC. XXV.
3546: GABRIEL FAERNO - Fables in English and French verse
1839: RHIJNVIS FEITH - Het graf in vier zangen door Mr. Rhijnvis Feith Te Amsterdam bij Johannes Allart MDCCXCII
2864: F. X. DE FELLER - Dictionnaire Géographique, Par F. X. de Feller. Tome Premier et Second. Fecitque ex uno omne genus hominum, inhabitare super universam, faciem terrae, definiens statuta tempora & terminos habitationis eorum. Act XVII. 26.
2393: LUCIUS FERRARIS - ADM. REV. P. F. Lucii Ferraris. Soler-Alexandrini, ord.min.reg.obs. S.P. Francisci, lectoris jubilati. Exprovincial. Examin. Synodalis, AC S. O. Consultoris. Prompta Bubliotheca. Canonica, Juridica, Moralis, Theologica. Nec non. Ascetica, Polemica, Rubricistica, Historica. De principalioribus, et fere omnieus, quae in dies occurrunt, nec penes omnes facile, ac prompte reperiri possunt, ex utroque jure, pontificiis constitutionibus, conciliis, sacrarum congregationum decretis, sacrae romanae rotae decisionibus, ac probatissimis et selectissimis auctoribus. Accurate collecta, adaucta, in unum redacta, & ordine alphabetico congesta, ac in novem tomos distributa. Novissimae huic editioni accedunt locupletissima trium praesrantissimorum virorum. Additamenta et correctiones. Tum ad sacram theologiam, tum ad jus canonicum et civile maxime pertinentia. Adjecto Indice Materiarum absolutssimo. A = B. Romae MDCCLXXIV. Ex Typographio Michaelis Angeli Barbiellini. Sumptibus Natalis Barbiellini in
3220: FRANçOIS FEUARDENT - R. P. Fr. Francisci Fev-ardentii, ordinis F. Minorum, S. Theologiae Doctoris, ac Professoris Parisiensis. In B. Ivdae Epistolam catholi. Cam, qua cum veterum, tum nouorum Haeresiarcharum mores, fraudes, seelera, blasphemiae, graphicè de scribuntur, & reselluntur. Commentarii: christianis concionibus accommodati: & locorum aliquot communium uberiore iractatione locupletati. Cum Indice Scripturarum, & rerum magis memorabilium. Coloniae Agrippinae, Apud Henricum Falckenburg. Anno M. D. XCV.
2536: FIGATELLI - Trattato Aritmetico di Guiseppe Maria Figatelli Divisa in Due Parti Opera utilissima non solo a Mercanti, e a chi desidera d'impararerma a Maestri ancora; poiche leggendo questo Libro, di giorno in giorno possono con prestezza imparare, o mettersi a memoria quello, che vogliono ad altri segnare. In queta sesta Impressione aggiontoui l'Algebra In Bologna, con licenza de 'Superiori
3502: TEOFILO FILENGO - Orlandino di Limerno Pitocco, Nuovamente stampato, diligentemente corretto, ed arricchito di annotazioni. Londra. e si trova a Parigi Presso Molini. 1773
2430: CLAUDE HéRISSANT FILS - Traité de la Paix Intérieure. Par Ambroise de Lombez o.m.c. en quatre parties, Huitieme édition, Revue, corrigée & augmentée par l'Auteur & mife dans un meilleur ordre, a Paris, Chez Claude Herissant Fils, Imprimeur rue Notre-Dame, á la Croix d'or & aux trois Vertus. M. DCC. LXVI. Avec Approbation & Privilége du Roi.
1765: AULUS PERSIUS FLACCUS - Avli Persii Flacci satyrae sex. Cum posthumis Commentariis Ioannis Bond, Quibus recens accessit Index verborum. Nunc primum excusae. Amstelodami, Apud Ioannem Ianssonium. M. DC. XLV.
2588: FLACCUS - Hekeldichten, brieven en dichtkunst van Q. Horatius Flaccus In Nederduitsche vaarzen overgebragt door B. Huydecoper. t' Amsterdam, By d'Erven J. Ratelband en Compagnie, en Hermanus Uitwerf. 1737.
2402: CLAUDE FLEURY - Moeurs des Israelites et des Chrétiens. Par M. l'Abbé Fleury, Prêtre, Prieur d'Argenteuil, Confesseur du Roy.
2782: LODOVICO GUICCIARDINI PATRITIO FLORENTINO - Description de Autrement dict la Germanie Inferieure ou basse-allemaigne, par Messire Lodovico Guicciardini Patritio Florentino. Avec diuerses Cartes Geographiques dudit païs. Aussi le Pourtrait d'aucunes Villes principales selon leur vray naturel, pour entendre plus facilement ladicte description. Grandement utile à toutes sortes de gens, soyent lettrez ou Gentils hommes, marchants, ou aultres, pour la bonne instruction contenue en cest ceuure, concernant la fait de la iustice, police, loix, coustumes, & autres qualitez dudit païs universel, & de chacune prouince en patticulier. Plus une table ou indice des choses plus memorables contenües en ladicte oeuvre. en anvers, Par Guillaume Silvius, imprimeur du Roy. M. D. LXVII. Avec privilege du Roy.
1782: W.G. VAN FOCQENBROCH - De wercken van W.G.V. Fockenburgh Vertoonende Thalia of Geurige Zanggodin,Typhon of Reuse-Stryd,De geestige klucht van de Weyery, De koddige klucht van de quack-salver,Tymon van luceanus aerdige Tooneel-spel, Thalia's tweede sangh, d'Aeneas van Virgilius, De harders sanghen van Vergilius, Min in 't lazarus huys. By den andere versamelt, en van merkelijke druk-fouten gesuyvert Door B.B. Noyt aldus Gedruckt. 't Amsterdam By Altus Boeckholt op de haerlemmer-straet, Anno 1676
2968: JEAN DE LA FONTAINE - Contes et Nouvelles en vers par Monsieur de la Fontaine Nouvelle Edition corrigé, & augmentée a Amsterdam chez Pierre Brunel sur le dam à la Bible d'Or MDCCV
2934: M. PIGANIOL DE LA FORCE - Description Historique de la Ville de Paris et de ses Environs. Par feu M. Piganiol de la Force. Nouvelle Édition, Revue, corrigée & considérablement augmentée. Avec des Figures en Taille-douce. Tome Premier - Dixieme. Magna situ, major Populis, sed maxima Scepiro; Lutetia est uno, scilicet, Orbe minor. Le P. Chevalier, J. 1672.
1689: FRIEDRICH FORNER - Rosa Pentaphyllata. Devotio Augustissimorum V. vulnerum Domini Jesu. V. partibus. Totidem veluti foltis adornata. Quorum. I. Officium. V. Vulnerum, Domini, cum Litaniis, & flore Psalmorum Davidicorum ; II. Vatia Pietatis Exercitia, cum Rosario, III. Orationes Simultaneae ; IV. Orationes Solitariae ; V. Meditationes & Soliloquia: Omnia Passionis Dominicae, & Eoruadem Redemptionis nostrae Signaculorum, honori accomodata. Cum Auctario. Pro Sacerdotibus Sacrificaturis, Paenitentium Confessiones excepturis, verbum DEI, cum fructu, praedicaturis. Anno 1630
3391: JOSEPH FOUCHé - Mémoires de Joseph Fouché, duc D'Otrante, ministre de la police générale avec portrait. Deuxième edition. A Paris, chez Le Rouge, libraire, rue saint-andré-des-arcs, cour du commerce. 1824.
2711: GENE FOWLER - The Mighty Barnum. A screen play by Gene Fowler and Bess Meredyth. Covici Friede, New York
2391: CLAUDIUS FRASSEN - Scotus academicus seu Universa Doctoris Subtilis Theologica Dogmata R.P.F. Claudii Frassen. Ord. Min. de Obeservantia Sacrae Thelogiae Doctoris Romae Apud Rocchum Barnabo MDCCXX..MDCCXXII
3094: CHARLES DU FRESNE - Histoire de S. Lovys. IX. DV Nom Roy de France. Ecrite par Iean Sire de Ioinville. A. Paris. Chez Sebastien Mabre-Cramoisy, Imprimeur du Roy, tuë S. Iacques, aux Cicognes. M. DC. LXVIII. Avec Privilege de sa Maieste.
3421: JEAN FROISSART - Les Chroniques de Sire Jean Froissart, Qui Traitent, Des Merveilleuses Emprises, Nobles Aventures et Faits d'Armes, Advenus en son Temps. En France, Angleterre, Bretaigne, Bourgogne, Escosse, Espaigne, Portingal et és autres Parties, Nouvellement revues et augmentées d'aprés les Manuscrits, avec Notes, Éclaircissemens, Tables et Glossaire. Par J.A.C. Buchon. Nec minûs oblector Francorum Annalia regum Scripta legens ullo sine fuco prorsús et arte, Quam quae magnificé graecis conscripta leguntur Historiis aegré speciem retinentia veri. (Michel de l'Hospital, L. I, Ep. XII.) Tome Premier.
2527: M. JOSEPH GARNIER - Notes et Petits Traités contenant Éléments de Statistique et Opuscules Divers. Faisant Suite. Aux Traités d'Économie Politique et de Finances. Par M. Joseph Garnier. Secrétaire perpétuel de la Société d'économie politique, professeur á l'École impériale des Ponts et Chaussées. Deuxiéme Édition. Considérablement Augmentée.
2827: JOHN GAY - Plays written by r. John Gay, viz. The Captives, a Tragedy. The Beggar's Opera. Polly, or, the Second Part of the Beggar's Opera. A Chilles an Opera. The Distress'd Wife, a comedy. The Rehearsal at Goatham, a Farce. To which is added, An Account of tthe Life and Writings of the Author. London: Printed for J. and R. Tonson, in the Strand. MDCCLX.
2350: GIOVAN BATTISTA GELLI - I capricci del Bottaio di Giovanbatista Gelli accademico fiorentino. Ristampati nuovamente con alcuni che vi mancavano in Vinegia appresso Giovita Rapirio MDL
3283: STATEN GENERAAL - Biblia, Dat is de Gantsche Heylige schrifture, vervattende alle de canonijcke boecken des oude en dess nieuwen Testements. Door last der Hoogh-Mog. Heeren Staten Generael. Vande Vereenighde Nederlanden, en volgens het Besluyt vande Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, inde Jaren 1618 ende 1619. Uyt de oorspronckelijcke talen in onse Nederlandtsche tale getrouwelijck over-geset, Net nieuwe bygevoeghde Verklaringen op de duystere plaetsen, aenteeckeningen vande gelijck-luydende Texten, ende nieuwe Registers over beyde de Testamenten. Ende Door gemeente ordre der Nederlandtsche Kercken verbetert van Druck-fauten ende Mis-stellingen die in de voorgaende Drucken gevonden worden. Tot Leyden. By de Weduwe ende erffgenamen van Johan. Elzevier. Boeckdruckers van de academie. Met privilegie.
3547: DE GENLIS. - Les petits émigrés, ou correspondance de quelques enfans
1461: DE GENLIS. - Manuel du Voyageur or the traveller's pocket companion consisting of familiar conversations, in english, french, and italian with models of letters, notes & c. also a table of french and italian coins; and various terms used in Music by Madame de Genlis. twentieth edition, enlarged and greatly improved by P. A. Cignani
3154: DE GENLIS - Drames Sacres, A L'usage des jeunes personnes: Par Madame de Genlis. Avec figures. A Paris, chez les libraires associés. M. DCC. LXXXV.
2587: THEODORUS GERARDI - Het Geestelijcke Leven, Ende de Stant eens gheloovighen Mensches hier op Aerden, uyt Godes Heylig Woort vergadert en by een gestelt. Noch fijn hier achter aen by ghevoeght eenige Ken-teeckenen waer uyt men hem kan versekeren datmen van Godt is bemint. Door Theodorus Gerardi. á Brakel, Bedienaer des H. Euangelii tot Maccum. Galat. 5. vers 25. Indien wy door den Geest leven / soo laet ons oock door den Geest wandelen. Den vierden Druck, door den Autheur, van nieuws oversien, vermeerdert en verbetert.
2495: SALOMON GESSNER - La Mort D'Abel poëme en cinq chants par Gessner Deuxième Édition A. Paris chez le Prieur, Libraire, rue des Noyers, No. 45 1813
1959: GEORGE DE GHEWIET - Institutions du droit Belgique tant par rapport aux dix-sept provinces, qu'au pays de Liége : avec une méthode pour étudier la profession d'avocat. Par M. George de Ghewiet, cibseiller du Roi, Référandaire Honoraire en la Chancellerie, & Ancien Avocat au Parlement de Flandres. Premiere edition in Ocatvo. Revuë Corrigée & Augmentée. Tome premier. A Bruxelles, Chez Jean Moris, Imprimeur & Libraire sux le Marché aux Trippes á la Bible. Avec Permission et Privilege.
3119: N. J. L. GILBERT - Oevres complète de Gilbert: Contenant ses Satires, ses Poësies diverses, et ses Ouvrages en prose. Deuxième édition. A Paris, Chez Des Essarts, Libraire, rue du Théâtre Francais, No. 9 au coin de la Place. An V. (1797 v. st.)
2358: HENRICHI LORITI GLAREANI - Valerii Maximi de factorum dictionumós memorabilium exemplis librinouem, cura & diligentia recogniti, Una cum Henrichi Loriti Glareani, Patricij Claronensis apud Heluetios, in eunde Valerium Max. Annotationibus, nunc primùm in lucem editis. Cum. Caefar. Maiest. Priuilegio. Basileae, per henricum petri.
3260: M. CHARLES GOBINET - Instruction de la Jeunesse en la Piete Chretienne, Tirée de l'Ecritur e Sainte, & de Saints Peres. Divisee en cinq parties. Par M. Charles Gobinet, Prêtre, Docteur en Theologie, de la Maison & Societé de Sorbonne: Principal du College du Plessis-Sorbonne. Ut detur parvulis astutia: Adolescenti scientia & intellectus. Prov. I. Acev une Instruction pour la Méditation. Nouvelle edition Trés-exactement revûë, corrigée & augmentée. A Louvain, Chez Jean Francois van Overbeke, à la Lampe d'Or. 1763. Avec Approbation & Privilege.
1957: ANTOINE GODEAV - Discovrs svr les Ordres Sacrez ov Tovtes les Ceremonies De lÓrdination selon le Pontifical Romain font expliquees. Par Mr antoine Godeav Enefque de Vence. Seconde Edition. A Paris, Chez Pierre le Petit, Impr & Lib.ord.du Roy, rue faint Lacques a la Croix dór 1658
1590: PETRO GODEFRIDI - De woestijne des Heeren, leerende hoe een goet kersten mensche/ christum d'licht der waerheyt sal na-volgen in dese duyster woestijne des wereldts in alle deuchden der volmaecktheydt. ......... Antwerpen by Hieronymus Verdussen .... Anno MDCXIII
1498: LOUIS A. GODEY - Godey Ladies book 1867 book LXXIV and LXXV
1744: ANTONIDES VAN DER GOES - Alle de gedichten van Antonides van der Goes. Hier by komt het leven des dichters. Derde Druk Te Amsterdam Nicolaas Ten Hoorn Boekverkooper, 1714
3407: OLIVER GOLDSMITH - The Vicar of Wakefield a Tale by Oliver Goldsmith, M.B. The Sixth Edition London Printed for T. Carnan and F. Newbery, Jun. at Number 65, in St. Paul's Church-Yard MDCCXXIX
3227: OLIVER GOLDSMITH - The Poetical and Dramatic Works of Oliver Goldsmith, M.B. a new edition. With an account of the life and writings of the author. In two volumes. London. Printed by H. Goldney, for Messieurs Rivington, T. Carnan, E. Newbery, and W. Nicoll, in St. Paul's Church-Yard, W. Lowndes and J. Murray, in Fleet-Street and J. Debrett, Piccadilly, MDCCLXXXVI
3510: R. P. DE GONELIEU - L'imitation de Jesus-Christ, traduction nouvelle, Avec une Pratique & une Priere à la fin de chaque Chapitre, & l'Ordinaire de la Messe, en Latin & en François. Par le R.P. de Gonelieu, de la Compagnie de Jesus. Nouvelle Édition, Augmentée des Sept Pseaumes de la Pénitence, des Litanies du Saint Nom de Jesus, des Saints, &c. & d'une Oraison trés-dévote, qui convient tant aux Prêtres qu'aux Laïcs, pour réciter avant ou aprés la sainte Messe, tirée de Thomas á Kempis.
3469: R.P. DE GONNELIEU - De la Presence de Dieu qui renferme tous les Principes & les Sentimens de la Vie intérieure. Par le R.P. de Gonnelieu, de la Compagnie de JESUS. Avec les Vespres des Dimanches, & Complies pour toute l'Année.
2499: R.P. DE GONNELIEU - De la presence de Dieu, Qui Renferme tous les Principes de la Vie Intérieure. Par le R.P. de Gonnelieu, de la Compagnie de Jesus.
3186: JOHAN VAN GOOL - De Nieuwe Schouburg der Nederlantsche Kunstschilders en Schilderessen: Waer in de Levens- en Kunstbedryven der tans levende en reets overleede Schilders, die van Houbraken, noch eenig ander Schryver, zyn aengeteekend, verhaelt worden. Door Johan van Gol, kunstschilder. Eerste deel. In 'Sgravenhage, gedrukt voor den Autheur. M. DCC. L.
2961: GERARD GORIS - Les Delices de la Campagne a l'entour de la ville de Leide......par Gerard Goris docteur en medicine & Medica a Leide chez Theodore Haak
3176: GOTTFRIED - Joh. Lud. Gotfridi. Historische Chronyck, Vervattende De Gedenkwaardighste Geschiedenissen voorgevallen van 't begin des Werelts tot op 't Jaar 1660. En dat Na de verdeelingh der vier Monarchien, en by-gevoeghde Jaar-Reekeningh in goede schikkingh gebracht, en in twe Deelen verdeelt. Uyt 't Hooghduyts in 't Neerlandts vertaalt, en van 't Jaar onses Heeren Christi 1618, tot op het Jaar 1660 vervolght. Met veele gedenkwaardige geschiedenissen in 't Kooper gesneeden, en verciert door Jacob van Meurs. Eerste / Tweede deel. t' Amsterdam, By de Weduwe van Joannes Brouwer, en Jacon van Meurs, op de Singel, tegen over de Appelmartk, inde stadt Meurs. Anno Dom. MDCLX.
3351: CHARLES GOUNOD - 1er Recueil. Vingt Mélodies pour chant et piano. Par Gh. Gounod. Paris. Choudens Père et fils édit. Rue St. Honoré. 165. Près l'Assomption. A: Edition pour Mezzo Soprano ou Baryton. B: Edition pour Soprano ou Ténor. Edition pour Contralto ou Basse.
2656: W. VAN GOUTHOEVEN - D'oude Chronijcke ende Historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenighe Gheslacht-registeren ende Genealogyen der voornaemster Edelen, midtsgaders Steden, Doorpen, Heeren-Huysen, ende andere beschrijvinghen van Hollandt: Door desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. Door W. van Gouthoeven. Beginnende vanden ware onses Heeren 449. Tot dit teghenwoordigh Jaer 1620. Tot Dordrecht. Ghedruckt by Peeter Verhaghen. 1620.
1857: GRATIAN, GIOVANNI PAOLO LANCELLOTTI - Corpus Iuris Canonici emendatum et notis illustratum. Gregorii XIII. Pont. Max. jussu editium: Indicibus variis et novis, et appendice Pauli Lancellotti Perusini adauctum cuius partes indicat aversa pagina...
3291: THOMAS GRAY - Poésies de Gray, traduites en Français, le texte vis-a-vis la traduction, avec des notes et des éclaircissemens également en français et en anglais: Ouvrage propre à faciliter l'intelligence de la langue Anglaise, particuliérement dans la haute poésie. Multum ille et verae gloriae, quamvis uno libro, meruit. Quintil. A Paris, Chez Lemierre, éditeur et libraire, rue Jacob, n.o 12, vis-à-vis la rue des Deux-Anges. AN VI.
3466: M. GRESSET - Oeuvres de M. Gresset, de l'Academie Francoise. Nouvelle Edition, Revue, corrigée, & confidérablement augmentée. Tome Premier & Second
3307: HUGO DE GROOT - Hugo de Groots Nederlandtsche Jaerboeken en Historien, Sedert het Jaer M D LV tot het jaer M DC IX: Met de belegering der stadt Grod en den aenkleven des jaers M DC XXVII: Als ook het tractact van de Batavische nu Hollandtsche Republyk en de vrye zeevaert, met aenteeckeningen: Voorts met het Leven des Schrijvers, twee volkomen Registers, en veele koopere Platen verciert. Alles Vertaelt door Joen Grois. t' Amsterdam, By de Weduwe Joannes van Someren, Abraham Wolfgangk en Hendrik en Dirk Boom. M DC LXXXL.
2751: FERDINANDUS GRUIWARDT - Medicinale en Chirurgicale Observatien, Van Ferdinandus Gruiwardt, Oudste Practizijn van Zeeland, Doctor Honorarius, President Schepen en Raad der Stad Goes. Aengeteykent In sijn Sesendartig-jarige Ondervindinge, En publijk gemaekt, Tot onderrichtinge van alle jonge Leerlingen, gelijk de Voor-reden van dit Werck kortelijck sal aenwijsen. t' Amsterdam, By Timetheus ten Hoorn, Boeckverkooper in de Nes, naest de Brakke Gront, in 't Sinnebeeld. 1688.
2492: DON ANTONIO DE GUEVARA - Leeringhe der Religieusen Ende Godtvruchtighe Oeffeninghen van deughdelijcke Menschen. Beschreven in 't Spaensch door den Eerw. Heere Don Antonio de Guevara, Bisschop van Mondonedo, Predicant en Raedtsheer van Keyfer Carolus V.; Eertydts overgeset in de Nederlandtsche tael uyt bevel vanden Eerw. P. Provinciael, door Fr. Amandus Capucin. En nu den tweedemael herdruckt.
1953: CLAUDE GUILLAUME - Histoire des Rats, pour servir a L'Histoire Universelle. Perlege Maeonio cantatos carmine Mures, Et frontem nugis solvere disce meis. Martial. A Ratapolis. M. DCC. XXXVIII.
3492: MAURICE MONTéGUT - Poésies complètes, portrait par Félix Régamey
3256: JOHN GUTCH - Collectanea Curiosa: or Miscellaneous Tracts, relating to the history and antiquities of England and Ireland, The Universities of Oxford and Cambridge, and a variety of other Subjects. Chiefly collected,and now first published, from the manuscripts of Archbishop Sancroft: Given to the Bodleian Library by the late Bishop Tanner. In Two volumes. Volume the first / second. Oxford, at the clarendon pres, Printed for the Editor. Sold by J. and J. Fletcher, and D. Prince and J. Cooke, in Oxford. And by J. F. and C. Rivington, T. Cadell, and J. Robson, in London: and T. Merrill, in Cambridge, M. DCC. LXXX I.
2381: ANTONIO SéGUY - Philosophia ad usum scholarum accomodata, auctore Antonio Seguy, Presbytero Tutelate, sacrae Facultatis Parisiensis Licentiato Theologo, atque in Studii Parisiensis Universitate Philosophiae Professore, docente in collegio Marchiano. Physica Specialis Parisiis, apoud Vid. Savoye, Brocus, Barbou MDCCLXXV
2704: ISAAC VAN HAASTERT - Vue du Buyten-hof a la Haye
3073: H. RIDER HAGGARD - She a History of Adventure by H. Rider Haggard author of 'King Solomon's 'dawn' 'the witch's head'ETC. London Longman's, Green, and Co. 1887
3087: THOMAS CHANDLER HALIBURTON - The Clockmaker: or the Sayings and Doings of Samuel Slick or Slickville. Fourth edition. London: Richard Bentley, New Burlington Street. M.DCCC.XXXVIII.
3369: HENRY HALLAM - The Constitutional History of England from the ccession of Henry VII, to the death of George II. By Henry Hallam. Fifth edition. In three volumes. Vol. I / II III. Paris: Baudry's European Library. 3, quai malaquais, near the pont des arts, and stassin and xavier, 9, rue du coq, near the Louvre. Sold also by Amyot, rue de la paix: truchy, boulevard des Italiens: brockhaus and avenaries, rue richelieu: leopold michelsen, Leipzig, and by all the principal booksellers on the continent. 1841.
1662: HALMA - Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, Geopent in een Algemeen historisch, genealogisch, geographisch, En staatkundig woordenboek, Waar in de Aloude, de Opvolgende en Hedendaagsche Staat dezer gewesten Naar de orde van 't A. B. C. ontvouwen en opgeheldert wordt, Uit een zeer groot getal van Oude en Nieuwe Geschiedboeken, Hantvesten, Brieven, Aantekeningen, En andere Schriften, Met Behulp van verscheide Kenners. Byeenvergadert en zamengestelt door François Halma, En na deszelfs overlyden vervolgt door Matthaeus Brouërius van Nidek, Rechtsgeleerden. Met naukeurige Landkaarten en fraaie Printverbeeldingen versiert. Eerste / tweede deel. Te Leeuwarden, Gedrukt by Hendrik Halma, Landschaps- en Akademie-drukker. 1725.
2556: J. F. HAMMERSCHMID - Prodromus Gloriae Pragenae. Annis M. à condita Praga (fundata est enim Annô DCCXXIII.) Anno Jubilaeô Magnô MDCCXXIII. Joanne Florian Hammerschmid.
2280: CHILDE HAROLD - Tom Cringle's Log. I am as a weed, Flung from the rock on ocean's foam to sail, Whereér the surge may sweep, the tempest's breath prevail. Childe Harold. in two volumes William Blackwood, Edinburgh; and T. Cadell, Strand, London. 1833
2351: M. DE LA HARPE - Abrégé de L'Histoire Générale des Voyages, contenant Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile & de mieux avéré dans les Pays où les Voyageurs ont pénétré: les moeurs des Habitans, la Religion, les Usages, Arts & Sciences, Commerce, Manufactures: enrichie de Cartes géographiques & de figures. Par M. de la Harpe, de l'Académie Francsaise. Tome Neuvième. A Paris, hotel de Thou, rue des poitevins. M. DCC. LXXX. Avec Approbation, & Privilége du Roi.
2352: M. DE LA HARPE - Abrégé de L'Histoire Génerale des Voyages, Contenant Ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile & de mieux avéré dans les Pays oú les Voyageurs ontpénétré, les moeurs des Habitans, la Religion, les Usages, Arts & Sciences, Commerce, Manufactures, enrichie de Cartes géographiques & de figures, Par M. de la Harpe, de'l Académie Francaise. Tome Dix-Septiéme, A Paris, Hôtel de Thou, Rue des Poitevins, M. DCC. LXXX. Avec Approbation & Privilége du Roi
221: J. HARTIG - De stad Heusden
3097: JOANNE MATTHIA HASIO - Historiae Universalis Politicae quantum ad eius partem I AC II. IDEA. Plane nova at legitima tractationem summorum imperiorum exhibens in. I Sciagraphia dicendorum. II Tabulis chronologicis. III Tabularum geographicarum sectionibus binis. In lectionum academicarum usum proposita a Joanne Matthia Hasio, Math. P. P. O. Norimbergae, impensis heredum homannianorum, et Lipsiae in Commissis Joan. Fridr. Gleditschii. CDD CC XXXXIII.
3349: HENRI HAVARD - Henry Havard. La Hollande. A vol d'oiseau. Eaux-fortes et fusains par Maxime Lalanne. Troisième édition. Paris. G. Decaux. A. Quantin. 7. Rue du Groissant, 7. 7, rue saint-benoit, 7. Imprimeurs-éditeurs 1882. Tous droits réservés.
2873: JOSEPH HAYDN - Oeuvres Choisies de J. Haydn présentées & Dédieés au Roi par les Editeurs. Quatuors pour deux Violens, alto et Basse. à Paris Chez Janet et Cotelle, Mde de Musique ordinaires du Roi et de la Famille Royale. Priz cent soixante francs.
3231: P. CORNELIUS HAZART - Triomph vande Christelycke Leere ofte Grooten Catechismus. Met eene breede verklaringhe van alle syne voornaemste stucken ende een korte wederlegginghe vanden catechismus der Calvinisten Alles beschreven door den Eerw. P. Cornelius Hazart, Priester der Societeyt Jesu. t' Antwerpen, By Michiel Knobbaert, by her Prosessen-guys in S. Peeter. M. DC. LXXXIII. Met Gratie ende Privilegie.
3183: P. CORNELIUS HAZART - Kerckelycke Historie van de Gheheele Wereldt. Namelyck vande voorgaende ende teghenwoordighe eeuwe, Inde welcke verhaelt worden de gheleghentheden der Landen, manieren, ceremonien, ende Religien der inwoonderen, maer namelijck de verbreydinghe des H. Gheloofs, Martelaren, ende andere cloecke Roomsche Catholijcke deaden, inde vier Ghewesten des wereldts, met over de veertigh copere platen verciert. Beschreven door den Eerw. P. Cornelius Hazart, Preister der Societeyt IESU. Het eerste / tweede deel. Vervattende de rycken en landen van Japonien. China. Braeilien. Mogor. Florida. Bisnagar. Canada. Peru. Paraquarien. Mexico. Maragnan. T' Antwerpen, By Michiel Cnobaert by her Prosessen-huys in S. Peeter. M. DC. LXVII. Met Gratie en Privilegie.
1654: JAN FREDRIK HELMERS - Gedichten van Jan Fredrik Helmers Eerste deel 1 derde druk. te Rotterdam bij J. Immerzeel. junior1822
2277: PIERRE HELYOT - Histoire des Ordres Monastiques Religieux et Militaires et et des congregations seculier es e l'un & de l'autre sexe, qui ont este establies jusqu'a present contenant leur origine, leur fondation, leurs progres, les evenemens les plus considerabless qui y sont arrives, la decadence des uns et les leur suppression, l'agrandissement des autres, par le moien des differentes reformes qui a ont este introduites. Les vies de leurs fondateurs & de leurs reformateurs; avec des figures qui representent tous les differens habillemens de ces Ordres & de ces Congregations.
3409: FRANS HEMSTERHUIS - Sophyle ou de la Philosophie A Paris MDCCLXXVIII
3096: HENRICUS CHRISTIANU HENNINIUS - Johannis Swammerdamii, Amstelaedamensis, Doctoris Medici, insectorum generalis, in qua Verissimae Mutationum, fue lentae in membra Epigeneseos rationes, duce Experientia, redduntur, recepta vulgo Insectorum Metamorphosis folide refutacorriguntur: & tandem omnes Insectorum Mutationes ad Quatuor Ordines Distinctos summa industria descriptos revocantur, subjecto singulis Ordinibus Indice Insectorum eo spectantium: Adjicitur dilucidatio. Ex Belgica Latinam secit Henricus Christianus Henninius, Doct. Med. Editio Nova. Lugduni Batavorum, Apud Johannem van Abkoude, Bibliopolam. 1733.
2296: HERMANN HESSE - Siddhartha. Eine indische Dichtung von Hermann Hesse. S. Fischer / Derlag / Berlin
2953: H. VAN HEUSSEN - Oudheden en gestichten van delft en delfland mitsgaders van s' gravenhage
1736: S.E. HIERONYMUS - Confessio Hieronymiana, ex omnibus germanis B. Hieronymi Operibus optima fide collecta, et, per locorum theologicorum capita,perspicua mthodo, in quator tomos.
2654: FEODOR HOFFBAUER - Paris a travers les ages aspects successifs des monuments et quartiers historiques de paris depuis le XIIIe siecle jusqu'a nos Jours Deuxieme Edition Paris Librairie de Firmin-Didot et Cie, Rue Jacob, 56 MDCCCLXXXV
1835: HOMERUS - Homeri Odyssea, batrachomyomachia, Hymni en Epigrammata. Graece et Latine. Graeca Ad principen H. Stephani, ut en ad primam omnium Demetrii Chalcondylae editionem atqueinfuper ad codd. mfs. funt. excuffa. ex Latinis editis selecta funt optima, verum ita interpolata, ut nova plane verfio videri poffit. Curante Stephano Berglero, Tranffylvano. Amstelaedami Ex OFFICINA WETSTENANIA CIC IC CC VII
3286: THOMAS HOOD - The Dream of Eugene Aram, the Murderer. By Thomas Hood, Esq. With designs by W. Harvey. Engraved on wood by Branston and Wright. London: Charles Tilt, 86, Fleet Street. 1831.
3479: THOMAS HOOD - Whims and Oddities in Prose and Verse With Forty Original Designs by Thomas Hood
2532: NICOLAAS WILLEM OP DEN HOOFF - Artaxerxes of de bezoedelde onschuld Treurspel par Gout et par Zele te Amsteldam by Izaak Duim, op den Cingel, tusschen de Warmoesgracht en de Drie-Koningstraat, 1767 met Privilegie
2907: LAMBERTUS HORTENSIUS - Oproeren der Wederdoperen: Geschiet Tot Amsterdam, Munster, en in Groeningerlandt. Beschreven door Lambertus Hortensius van Montsoort, in fijn leven Rector der schoole tot Naerden. Geciert met Schoone koopere Platen. Amsterdam, By Samuel Imbrechts, Boeckverkooper, in de Raemsteegh, in de Hoop. 1660.
3500: ARN. HOUBRAKEN - De Groote Schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. Waar van 'er vele met hunne Beeltenissen ten Toneel verschynen, en hun levensgedrag en Konstwerken beschreven worden: zynde een vervolg op het Schilderboek van K. v. Mander. Door Arn. Houbraken. I. Deel. T' Amsterdam, Gedrukt voor den Autheur, daar de zelve ook te bekomen zyn, 1718.
2388: CORNELII PAULI HOYNCK - VITA Viglii ab aytta zuichemi. Ab ipfo Viglio scripta, Ejusque nec no Joachimi Hopperi et Joannis Baptistae Tassii. Opera Historica. Aliaque analecta ad historiam scissi Belgii potissimum attinentia. In sex partes divisa. Collegit, Digessit, Notisque Illustravit C.P. Hoynck van Papendrecht. Archipresbyter Mechliniensis. Hagae Comitum. Apud Gerardum Block. M. D. CC. XLIII.
2732: VICTOR HUGO - NOTRE-DAME de Paris Nouvelle Edition Paris 1881
1903: VICTOR HUGO - Victor Hugo Les Chansons des rues et des bois Paris Librairie Paris
1910: VICTOR HUGO - L'Homme qui rit
2903: VICTOR HUGO - La Légende des siécles par Victor Hugo. Première série histoire - les petites épopées tome I. Paris Michel Lèvy Frères. - Hetzel et Cie. Rue Vivienne, 2 BIS. M. DCCC. LIX. Tous droits réservés.
2744: VICTOR HUGO - Victor Hugo. Han D'Islande. Melanges Litteraires. Paris. L. Hachette et Cie. 14, rue pierre-sarrazin. J. Hetzel et Cie. Rue Richelieu, 78. 1875.
2865: H.N. HUMPHREYS - British Moths and their Transformations arranged and illustrated in a series of plates by H.N. Humphreys, esq. with Characters and Descriptions by J. O. Westwood, esq, F.L.S., in two volumes London William Smith, 113,, fleet street MDCCCXLIII
87: CHRISTOPH WILHELM HUSELAND - Die Kunst das menschliche Leben zu verlängern. Von D. Christoph Wilhelm Hufeland.
69: JOHN HUXHAM - An Essay on Fevers. To which is now added, a dissertation on the Malignant-ulcerous sore-throat. A new edition. By John Huxham, M. D. Fellow of the Royal College of Physicians at Edinburgh, and of the Royal Society at London. London: Printed for G. Lister, No 46, Old-Bailet.
3212: CORNELII IANSENII - Cornelii Iansenii, Episcopi gandavensis, Commentariorum in suam Concordiam, ac totam Historiam Euangelicam. Pars III. & IIII. Omnia iam denuo, sed multó felicius quám anteá, renata, & á mendis feré innumeris, quae in priori editione resederant, ipsiusmet Authoris opera quám accuratisimé repurgata, locisque pené infinitis reddita auctiora. Cum Licentia Superiorum.
1890: HENDRIK IBSEN - Henrik Ibsen Peer Gynt et dramatisk digt trettende oplag Klobenhavn og kristiania Gyldendalske boghandel Nordisk Forlag Forlagets Bogtrykkeri 1906
1536: PETRUS IMMENS - De Godvruchtige Avondmaalganger, tot een heili, heilryk en heugelyk genot van het hoogwaardige Avondmaal des Heeren bestuurd en aangemoedigd door een schriftmatig en gemoedelyk bericht aangaande het Geloof, het Verbond der Genade en een Godewaardig Gebtuik van dat heilige Bonzegel; nagelaaten van den Wel-Eerwaarden, zeer geleerden en Godzaligen Heere Petrus Immens, in zyn leven laatst zeer getrouw Leeraar en Voorganger in de Gemeente van Jezus Christus te Middelburg.Uitgegeven met eene voorrede ter aanpryzing van de Gedachtenisse des Rechtvaerdigen, over Spreuk.X: 7.
3350: HENDRIK VAN IRHOVEN - Recueil Militair, bevattende de wetten, besluiten en orders betreffende de Koninklijke Nederlansche landmacht. Gedrukt en uitgegeven op speciale autorisatie van het departement van oorlog. 1889. Te 'S-Gravenhage, bij de Gebroeders van Cleef. 1889.
2883: CASPAR PHILIPS JACOBSZ - Uitvoerig onderwys in de Perspectiva, of Doorzichtkunde. Voor alles liefhebbers. Dezer aangenaame en nutte Weetenschap, en inzonderheid voor degeenen, die dezelve noodzaakelyk dienen te oeffenen, als: Teekenaars, schilders, plaatsnyders, architecten, steenhouwers, timmerlieden, metzelaars. Naar eene zeer gemakkelyke en verstaanbaare methode. Opgesteld, en in 60 Konst-Plaaten afgehandeld door Caspar Philips Jacobsz, Konst-Plaatsnyder in Amsterdam, By Jan Christiaan Sepp. M. DCC. LXV.
847: J. -B. JAUGEY - Dictionnaire Apologétique de la Foi Catholique contenant les preuves principales de la vérité de la religion et les réponses aux objections tirées des sciences humaines. Par J. -B. Jaugey. Prétre, docteur en théologie. Avec la collaboration d'un grand nombre de savants catholiques. Delhomme et Briguet, Editeurs. Paris, Rue de l'Abbaye, 13. Lyon, Avenue de l Archevêche. 3. Tous Droits Réservés.
3511: JEROME K. JEROME - The Idle Thoughts of an idle fellow, a book for an idle holiday
3063: JEROME K. JEROME - Told After Supper. By Jerome K. Jerome. Author of 'The Idle Thoughts of an Idle Willow' 'On the Stage-and off,' Etc. Etc. Etc. With 96 or 97 Illustrations by Kenneth M. Skeaping. London the Leadenhall Press, E.C. Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent, & Co., Ltd. New York: Scribner & Welford, 743 and 745 Broadway. 1891.
2117: THOMAS VAN JESUS - Het Lyden van onsen saligmaker Jesus-Christus, Beschreven in 't Portugies door den verlichten Pater Thomas van Jesus van 't Order der Eremyten van den H. Augustinus. Over-geset in 't Fransch door den Eerw. Pater Alleaume van de societeyt van Jesus En nu vertaelt in 'tVlaemsch door den eerw. P. Servatius van den H. Petrus. .........
2131: JOHN GALT, ESQ - The Complete Workd of Lord Byron from the last London edition. Now first collected and arranged, and illustrated. With Notes by Sir Walter Scott, Francis Jeffrey, Profesor Wilson, Sir Egerton Brydges, Bishop Heber.J.G. Lockhart, Ugo Foscolo, Rev George Croly, Mrs Shelley, George Ellis, Thomas Campbell. Thomas Moore, rev H. Milman etc etc. to wbich is prefixed. The life of the author By John Galt, Esq. in one volume. Paris. Baudry's European Library 1835
1771: CLAUDE JOLY - Recveil de maximes veritables et importantes povr l'institvtion dv roy. Contre la fausse & pernicieuse politique du cardinal Mazarin, pretendu sur-intendant de l'education de Sa Majesté. A Paris, M. DC. LIII.
3034: JOHN JONSTON - Historiae Naturalis de quadrupetibus Libri Cum aeneis figuris Johannes Jonstonus med: Doctor concinnauit Francofurti ad Moenum impensis Haeredum math: meriani. Cum Privilegio S Cef. M. et Regis Christianissimi
467: JONSTON - Dr. I. Ionstons Beschrijving vande Natuur der VIERVOETIGE DIEREN neffens haer Beeldeniffen in koper gefneden. Uyt et Latyn Vertaelt door M. Grausius Dokter in de Medesynen tot Amsterdam. T'Amsterdam Bij I.I. Schipper, op de keyfers gracht. 1660.
3110: S. JOSEPH - Manuale Cantus Secundùm Usum. FF. Minorum recollectorum Provinciae Comitatus Flandriae S. Joseph, In quatuor Partes Divisum. Continent communia quae Cantum Spectant. Primó in Horis Canonicis, ecundo in Missâ. Tertio in Processionibus, &c. Quarto in Exequijs Desunctorum. Praemittitur succincta, clara, ac fundamentalis traditio principiorum Cantus Gregoriani. Deo nostro sit jucunda decoraque Laudatio. Psalm. 146. Gandavi: Ex Ossicina Haeredum Joannis Kerchovij. 1682.
3426: FLAVIUS JOSEPHUS - Historie der Jooden of alle de Werken van Flavius Josephus: Behelzende de Joodsche Oudheden en derzelver Verdeeginging tegen Apion, Zyn Leeven, de Joodsche Oorlogen, en de Marteldood der Makkabeen: Nevens philoos gezantschap aan Kaligula: En Egezippus Verhaal van de Oorlogen der Jooden, Alles naar 't Fransch van den Heere D'Andilly vertaald door Willem Sewel: Sedert naar 't Grieksch overzien, verbeeterd, en vermeerderd met Philoos geschrift tegen Flakkus, Onder 't opzigt en door Sigebert Haverkamp, Hoogleeraar der Historiën, Welspreekendheit, en Grieksche Taale te Leyden. Met Konstplaatjes van J. en K. Luiken. Nieuwe Druk. T' Amsterdam, By Marten Schagen, 1736. Met Privilegie van de Ed. Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland en Westfriesland.
2064: FLAVIUS JOSEPHUS - Alle de werken van Flavius Josephus, Behelzende Twintig Boeken van de Joodsche Oudheden, 't Verhaal van zyn eygen Leeven, De Histori van de Oorlogen der Jooden tegens de Romeynen, Zyne Twee van den Marteldood der Machabeen. Waarby komt Hte Gezantschap van Philo aan den Keyzer Kaligula. Alles uyt Overzetting van den Heer D'Andilly in 't Nederdutsch overgebragt Door W. Séwel. Nóg zyn daarby gevoegd De Vuf Boeken van Egesippus Van de Joodsche Ooorlogen, en de verdelging Jerusalems. Met Privilegie van d Ed: Gr: Mo: Heeren Staat van Holland en Westvriesland. 'T Amsterdam By Pieter Mortier, Boekverkooper. M D CCIV.
2448: JUSTINIANUS - Institutiones Imperiales. een gherechtich oorspronck der keyserlijcke rechten. van den hoogh-gheleerden Heere Thomas Murner, doctor in der godtheydt, ende in beyde rechten, licentiaett, in duytsche tale overgheset, ende inde hooge schole ende universiteyt te basele, in sijn gheordineerde lecture openbaerlijcken metten latijn gheleken Justinianus Magnus in 's-graven-haghe by de weduwe, ende erfghenamen van wwijlen Hillebrant jacobsz van Wouw, Anno 1624
2056: M. JUNIANUS JUSTINUS - De Historien van Justinus Uit Trogus Pompejus, Begin neemende met d'Assyrische of eerste Monarchie, en streckende tot de heerschappye van Keizer Augustus. Vol van aanmerkelijke voorbeelden, En begrepen in XLIV. Boeken. Uit het Latijn vertaelt Door F. V. H. Tot Dordrecht. By Francois van Hoogstraeten, Boekverkooper by 't Groot Hooft in Erasmus
1434: GERARD KELLER - Gerard Keller Zwitserland. Naar schetsen van Woldemar Kaden. Leiden A.W. Sijthoff.
2946: THOMAS A KEMPIS - Ven. Viri Thomae Malleoli a Kempis, canonici Regularis ordini D. Augustini opera Omnia: Operâ au studio R. P. Henrici Sommalii è Societate. Testatur ipse author ex his opuseulis nonnulla se anno Domini 1441, scripsisse, quaedam verò alia, anno 1456. Editio quinta. DUACI, Ex Officina typographica Baltazaris Belleri, sub Circino aureo, Anno Domini, M. DC. XXXV.
3330: RUDYARD KIPLING - The Brushwood Boy by Rudyard Kipling. With illustrations by V. H. Townsend. Macmillan and co. Limited. St. Martin's Street, London. 1907.
2500: D. J. B. KIPS - Compendiosum, S. Scripturae, Dictionarium ad Scripturisticarum Historiarum Notitiam, Ex ipsa S. Scriptura, Flavio Josepho, aliisque Sacris Historicis deductum, & concinnatum, Per Rdum. D. J. B. Kips Collegii Praemonstratensis Lovanii Praesidem.
2893: SEBASTIAAN KNEIPP - Mijne waterkuur. Sinds 30 jaren toegepast en goed bevonden, geschreven tot genezing der ziekten en tot behoud der gezondheid door sebastiaan kneipp. Naar de 23ste uitgave uit het Duitsch vertaald. Vijfde duizendtal. 's-Gravenhage, H. de Voogd van der Straaten Hzn. 1892.
1904: CH. PAUL DE KOCK - La Pucelle de belleville par ch. paul de kock
2950: JOHAN GOTTLOB KRUGER - Physiologia of natuurkundige verhandeling over het leven, en de gezondheid der menschen. door den heer Johan Gottlob Kruger..door David van Gescher, chirurgin..... uit het Hoogduitsch vertaald en met Aantekeningen vermeerdert door David van Gesscher, chirurgin te Amsterdam met Plaaten. te Amsterdam by Jan Morterre, 1763 Boekverkooper over het Zaandammer Veer.
1436: A.C. KRUSEMAN - De Aarde en Haar Volken 1873 Haarlem A.C. Kruseman
2824: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Tiel
2805: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Lienden
2815: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Herwijnen
2816: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Buurmalsen
2808: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Heteren
2810: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Pouderoijen
2807: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Beest
229: JACOB KUIJPER - Kaart Heusden Vesting en omstreken.
2825: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Ammerzoden
2811: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Kerkwijk
2812: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Zoelen
2813: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Zalt-Bommel
2823: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Geldermalsen
2806: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Vuren
2817: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Rossum
2819: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Rossum
2822: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Hedel
2818: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Zuilichem
2803: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Pouderoijen
2797: JACOB KUIJPER - Provincie Noordbrabant, Gemeente Giessen
2798: JACOB KUIJPER - Provincie Zuid Holland, Gemeente Asperen
2799: JACOB KUIJPER - Provincie Noord-Brabant, Gemeente Empel
2800: JACOB KUIJPER - Provincie Utrecht, Gemeente Westbroek
2801: JACOB KUIJPER - Provincie Utrecht, Gemeente Achttienhoven
2802: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Haaften
2821: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Ophemert
2796: JACOB KUIJPER - Provincie Noordbrabant, Gemeente Woudrichem
2820: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Buren
2826: JACOB KUIJPER - Provincie Gelderland, Gemeente Lienden
2716: M. LE COMTE DE LACEPEDE - Histoire generale physique et civile de l'Europe depuis les dernières années du cinquième siècle jusque vers le milieu du dix-huitième par M. le Comte de lacépède, pair de france Bruxelles P.J. de Mat, a la librairie française et étrangère, grande place, no.1188 1826
2385: JEAN FRANçOIS DE LACROIX - Anecdotes angloises, depuis L'Établissement de la monarchie. Jusqu' au règne de Georges III. A Paris, Chez Vincent, Imprimeur-Libraire, rue S. Severin. M DCC LXIX. Avec Approbation, & Privilége du Roi.
2142: DIOGENES LAERTIUS - (...) Diogenes Laertius, de vitis, dogmat. & apopht. clarorum philosophorum, libri X. ;Hesychii ill. de iisdem philos. & de aliis scriptoribus leber. Pythagor. philosophorum fragmenta. Omnia Graece & Lat. ex editione postrema. Is. Casauboni notae ad lib. Diogenis, multo auctiores et emendatiores. Coloniae Allobrogum. Apud Ioannem Vignor. Anno M. DC. XV.
2380: P. LAFITTE - Les Grands Types de L'Humanité appréciations systématique des principaux agents de L'évolution Humaine par P. Laffitte. Leçons Rédigées par le Dr. P. Dubuisson. Volume I. / II. Paris Ernest Leroux, Éditeur. 28, rue Bonaparte, 28. 1875.
1612: DE LAMARTINE - De Lamartine's herinneringen, indrukken, gedachten en tafereelen opgedaan gedurende eene reize naar het oosten.
1978: JEAN-FRANCOIS DE SAINT-LAMBERT - Les Saisons, poeme. Nouvelle edition. Puissant mes chants etre afreables a l'homme vertueux et champetre, et lui rappeler quelquefois ses devoirs et ses plaisirs! Wieland. A Londres. M. DCC. LXXXII.
3135: M. DE LAMBERT - Morceaux Choisis de Fénélon, Fleury, Rollin, Hallifax, Dupuy, et M. de Lambert: pour servir a L'Education der Jennes Perfonnes. Auxquels on a ajouté l'Ouvrage intitulé: Instructions d'un père a ses filles Traduit de Grégory, par Bernard, Sur la sixième Edition Anglaise. A Paris Chez Laurens jeune, Imprimeurlibraire, Rue Saint-Jacques, no. 61. 1810.
2952: ROBERTO LAMBERTI - Diva Virgo de Cortenbosch, ejus miracula. Panca de Imaginum & Divorum cultu ac invocatione, & peregrinationibus ad certa loca. Auctore R. D. Roberto Lamberti: Priore Monasterü Averbodiensis Ordini Praemonstratensis. Leodii, Typis Joannis Mathiae Hovii, Sab signao Paradisi Terrestris, 1656. Superiorum permissu.
3331: CHIEF BUFFALO CHILD LONG LANCE - Long Lance: the Autobiography of a Blackfoot indian chief. By Chief Buffalo Child Long Lance with a foreword by Irvin S. Cobb. London, Faber & Gwyer Limited 24 Russell Square, W. C.
2271: PAOLO LANCELOTTO - Regvlarum ex universo pontificio iure Excerptarum, Libri tres, tam ad sacrae Theologiae, lurisq; Canonici, quam ad bene, beateq; viuendi fcientiam comparandam valde accommodati. Autore Io. Pavlo Lancelotto I.C.Perufino. Quibus ad ipfius Autoris notulas acceserunt R.P.F.Pauli Siguorelli Cortonienfis Dominicani Theologi additiones.Perusiae Cum lincentia Superiorum & Cum Priuilegio vtatergo 1587
2266: PAOLO LANCELOTTO - Corpus juris canonici emendatum et notis illustratum Gregorii XIII. Pont. Max. jussu editum, libro VII : decretalium et Jo. Pauli Lancelotti Institutionibus adauctum. Accesserunt Loci Communes Uberrimi et indices titulorum canonumque omnium fumma diligentia ac nova methodo concinnati. Tomus Primus Editio magna fide à mendis purgata, ad antique exemplaria. Collata & in meliorem ordinem redacta, pluribus majoris distinctiones gratiá adjectis. Cum Sac. Caef. ac Cathol. Majestatis & Potentissimi Electoris Saxoniae Privilegis. Coloniae Munatianae. Impensis E. et J. R. Thurnisiorum, Fratrum. M. DCC. XVII.
3488: PIETER LANGENDYK - De Graaven van Holland, in jaardichten beschreven, door Pieter Langendyx. Varrykt met alle de beeldtenissen dier prinses, naauwkeurig getekend, naar de echte aloude tafereelen, of de zaal van 't raadhuis der stad Haarlem. Het eerste deel. Te Haarlem, By J. Bosch, MDCCXLV. Met PRIVILEGIE der Ed. Gr: Mog. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland.
1858: KARL LAPPE - De geschiedenis van Albert Julius en zijne lotgenooten op het eiland Rotsenburg te Deventer, bij A.J. van den Sigtenhorst.
2395: ZACHARIA LASELVE - Annus Apostolicus, Continens Conciones Praedicabiles Stilo Perspicuo Elaboratas, Claraque Methodo Concinnatas, Auctore R. P. Fr. Zacharia Laselve. Sacrae Theologiae Lectore, necnon Provinciae Recollectorum Sanctissimi Sacramenti, feu Tolofanae alumno. Tomus Primus & Secundus, Complectens conciones, I. pro Toto Adventu. II. pro Tempore Quadragesimae. III. pro Omnibus & singulis totius Anni Diebus Dominicis. Editio Novissima caeteris auctior, & emendatior. Bassani MDCCLXXVIII. Sed Prostant, Venetiis Apud Remondini. Superiorum Permissu
2789: MARIE LAUBOT - Marie Laubot. Mademoisele Qu'en dira-t-on. Ouvrage illustré de nombreuses gravures sur bois. Paris, Maurice Dreyfous, éditeur. 20, rue de Tournon, 20. Tous droits réservés
2303: JOHAN CASPAR LAVATER - Historisch verhaal van de nooit gehoorde gruweldaad gepleegd te Zurich in Zwitserland, door het vergiftigen van den wyn des Heiligen Avondmaals, in den nacht voor den algemeenen dank- vast- en bededag. Benevens twee redevoeringen daarover gehouden door Johan Caspar Lavater bedienaar des goddelyken woords te Zurich. Naar de enige echte Leipziger uitgave uit het Hoogduitsch overgezet, door G. M. Nebe. Te amsteldam By de weduwe P.J. Entrop, boekverkoopster op het koningsplein 1777
2852: W. LAZIUS - Historische Beschreibung der Weitberümbten, Kayserlichen Hauptstatt Wienn
2547: GEORGES-LOUIS LECLERC - De algemeene en byzondere Natuurlyke Historie, door Den Heer de Buffon. Te Amsterdam, By S. H. Schneider, M DC LXXIII. Met Privilegie van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland.
2276: R. P. LEON - Conferences eucharistiques, où l'on traite particulierement De Ládorationm de lëxposition et des processions du S. Sacrement. Avec de pieuses & solides Reflexions à la sin de chaque Chapitre. Par le R. P. Leon Assistant General des Augustins Déchaussez. A Paris, Chez R. Pepie, ruë S. Jacques, proche la Fontaine S. Severin, à l'Image S. Basile. M. DC. LXXXVII. Avec Approbation & Privilege du Roy.
2901: MM. DRIOUX ET CH. LEROY - Atlas Universel et Classique de Géographie Ancienne, Romaine. Du Moyen Age, Moderne et Contemporaine, A l'Usage des Établissements d'Instruction Publique. Par MM. Drioux et Ch. Leroy. Nouvelle Edition. Contenant Quatre-Vingt-Quatorze Cartes et Cartons. Approuvé par le Conseil supérieur de perfectionnement de l'enseignement secondaire spécial. Paris. Librairie Classique Eugene Belin. Vvr Eugene Belin & Fils, Rue de Vaugirard, No. 52. 1887
2189: M. DE LESCURE - Les Mères Illustres études Morales er portraits D'Histoire intime par M. de Lescure. Ouvrage orné de douze gravures sur bois, D'Après les documents originaux. Deuxième édition. Paris, Libraire de firmin-didot et Cie, impimeurs de L'Institut, rue Jacob, 56. 1882. Tous droits réservés
3141: GREGORIO LETI - Het Leven van Elizabeth Koninginne van Engelandt; Behelsende. Der zelver ongemeene hoedanigheden en groot verstant; mitsgaders haare wyze en voorzigtige regeeringh, onder welke 't Koningrijk van Engeland meer als onder yemand van des selfs Koningen gebloeyt heeft. Mitsgaders Een pertinente beschryvinge hoedanigh sy het groote werk van de Reformatie der Kerke van Engeland met d'uytterste omzichtigheyt bevordert en volvoert heeft gehadt. In 't Italiaans beschreven door d' Heer Gregorio Leti. Met Figuren. Eerste Deel. In 's Gravenhage, by Meyndert Uytwerf, Boekverkoper in de Hofstraat, M. D. C. XCVIII
2281: CHARLES LEVER - Luttrell of Arran by Charles Lever, author of Harry Lorrequer the knight of gwynne With illustrations by Phiz London Chapman and Hall 193 Piccadilly 1865
2282: CHARLES LEVER - The O'Donoghue; Tale of Ireland Fifty years ago By Charles Lever Esq uthor of confessions of Harry Lorrequer Charles O'Mailley the irigh dragoon Jack Hinton Tom Bruke of ours With Illustrations by H.K.Browne Dublin William Curry jun and company William s orr co London fraser and co Edinburgh 1845
1774: JOHAN LINDESTOLPE - Liber de Venenis, in ordinem redactus, corollariis Animadversionibus et Indice Illustratus, auctore Christiano Gottfr. Stentzel. Artis salutaris ac philosophiae doctore, chirurgiae et pathologiae in academia vitembergensi professore publico ordinario p.t. facultatis medecae decano. Francofurti et Lipsiae. Impensis Gottl. Heinrici Schwartzii. MDCCXXXIX
1586: JUSTUS LIPSIUS - Iusti Lipsi Epistolarum selectarum, Centuria prima. Francofurdi Apud Ioannem Wechelem. MDXC.
3413: K.H.L. PöLITZ - Wijsgeerige en Staatkundige Geschiedenis der Wereld door K.H.L Pölitz Gewoon hoogleraar aan de Universiteit teLeipzig. uit het Hoogduitsch vertaald doorP.G. Witsen Geysbeek metaantekeningen van den vertaler in eene voorrede van Mr. C. F. Haug te Amsterdam, bij G. Portieltje 1823
2480: J. VAN LODENSTEIN - J. van Lodensteyns Uytspanningen, Behelzende eenige stigtelyke liederen en andere gedichten verdeeld in vier deelen met een aanhangzel den vijftiende druk merkelijk verbeterd / en op een zoetvloeyende maat-zang gebragt ende met voyzen vermeerderd. als mede tot gemak der Zang-meesteren hier by gevoegt een onderrigting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde Liederen, op de Instrumente willen leeren Spelen. Te Amsterdam By Joannes Kannewet, Boekverkooper in de Nes in de gekroonde Jugte Bybel. 1769 met privilegie.
2891: FRANçOIS FéNéLON - Les Aventures de Télémaque par Fénélon suivies des Aventures d'Aristonoüs, et précédées d'un essai historique et critique sur Fénélon et ses Ouvrages, par V. Philipon de la Madelaine PARIS J. Mallet et Cie, Éditeurs, rue haute-feuille, 20 1840
2890: FéNéLON - Les Aventures de Télémaque, par Fénélon, suivies des aventures d'aristonoüs Edition classique, conforme a celle d'A. M. D. G. revue avec soin et augmentée d'un discours sur l'usage de cet ouvrage dans les classes, d'un résumé des principes moraux renfermés dans chaque livre, d'une table des discours, descriptions et portraits qui peuvent servir de modéles de compositions et portraits qui peuvent servir de modèles de compositions Françaises, et enrichie de nombreuses notes mythologiques et géographiques, d'aprés l'abbé auber. Louvain, chez vanlinthout et vandenzande. 1842.
2080: ISAAC LE LONG - Boek en Zaal Nederduytsche Bybels. Geopent in een Hiftorifche Verhandelinge van de Overfettingen der Heyligen Schiftuure in de Nederlandfche Taale, federt defelve eerft wierdt ondernomen, beneffens de Veranderingen welke daar omtrent door de Gereformeerde Lutherfche, Mennoniten en roomfchgefinde van tydt tot tydt tot nu toe gemaakt zijn. Door Isaac le Long te amsterdam Hendrik Vieroot Boekverkoper op den Dam 1732
3392: GERARD VAN LOON - Hedendaagsche Penningkunde, Zynde eene Verhandeling van den Oorspronk van 't Geld, De opkomst en 't onderscheyd der Gedenkpenningen; Den aardt en de Rekenwyze der Legpenningen; De wyze van 't syfferen der Ouden, den oorspronk der Syfferletteren, Toverpenninen en Noodmunten. Midsgaders van de vaste Grondregelen, die in 't ontwerpen, vergaderen, schikken en behandelen der Penningen moeten worden inachtgenomen. Door Mr. Gerard van Loon. In 's Gravenhage, By Pieter van Thol, Boekverkooper MDCCXXXIV.
3370: HARRY LORREQUER (CHARLES LEVER) - Charles O'Malley, the Irish Dragoon. Edited by Harry Lorrequer, with illustrations by Whis. In two volumes Vol. I / II, Dublin William Curry, Jun. and Company. Fraser and Company, Edinburgh. W. S. Orr and Company, London. MDCCXLII.
3264: PIERRE LOTI - Pierre Loti de L'Académie Françaine. Le Mariage de Loti. Paris, Calmann-levy, éditeurs. 3, rue auber, 3
3399: SAMUEL LOYAERTS - Enodationes Evangeliorum Festis Diebus a Dominica decimaseptima post pentecosten, usque ad adventum occurrentium. Quibus fidei doctrina explanatur, Christianorum morum institutio traditur. Auctore Samuele Loyaerts ........Lovanii Ex. Officina Gerardi Riviim Ttpog. uir. Anno MDCXVI cum privilegio
2455: JAN LUIKEN - Menselyk Bedryf: De Geelgieter, Copper engraving by Jan Luiken
2458: JAN LUIKEN - Menselyk Bedryf: De munter, Copper engraving by Jan Luiken
2533: JAN LUIKEN - De Onwaardige Wereld, Vertoond in Vyftig Zinnebeelden, Met Godlyke spreuken En stichtelyke verzen, door Jan Luiken. Te Amsterdam, By Kornelis vander Sys, Boekverkoper, in de Beurs-Straat, in de drie Raapen, 1728.
2452: JAN LUIKEN - Menselyk Bedryf: De Schuiermaaker, Copper engraving by Jan Luiken
2462: JAN LUIKEN - Menselyk Bedryf: De Smit, Copper engraving by Jan Luiken
2453: JAN LUIKEN - Menselyk Bedryf De Boommaker Copper engraving by Jan Luiken
2457: JAN LUIKEN - Menselyk Bedryf: De Horlogiemaaker, Copper engraving by Jan Luiken
2465: JAN LUIKEN - Copper engraving van Menselyk Bedryf De vleeshouwer engraved by Jan Luiken
2460: JAN LUIKEN - Menselyk Bedryf: De Stoelemaaker, Copper engraving by Jan Luiken
2454: JAN LUIKEN - Menselyk Bedryf: De Duyvemelker, Copper engraving by Jan Luiken
2456: JAN LUIKEN - Menselyk Bedryf: De koster Copper engraving by Jan Luiken
2459: JAN LUIKEN - Menselyk Bedryf: De Wagenmaker, Copper engraving by Jan Luiken
2461: JAN LUIKEN - Menselyk Bedryf: De pompemaker. Copper engraving by Jan Luiken
2463: JAN LUIKEN - Menselyk Bedryf: De Schilder, Copper engraving by Jan Luiken
2450: JAN LUIKEN - Menselyk Bedryf: De Steenzaager, Copper engraving by Jan Luiken
2451: JAN LUIKEN - Menselyk Bedryf: De pottebakker, Copper engraving by Jan Luiken
2464: JAN LUIKEN - Menselyk Bedryf: De Schrynwerker, Copper engraving by Jan Luiken
3175: MAARTEN LUTHER - Der fünffte Teil aller Bücher und Schrifften des thewren seligen Mans Gottes Docto. Martini Lutheri.
2027: SIR GEORGE LYTTELTON - Letters from a Persian in England to his friend Ispahan. The fifth edition. Altered by the author. London. Printed fro J. Millan, near Whitehall. 1747.
3512: JAMES MACPHERSON - The Poems of Ossian, the son of Fingal. Translated by James MacPherson, Efq. A new Edition. Carefully corrected, and greatly improved. Vol. I and II. "We may boldly assign Ossian a place among those whose works are to last for ages." (Blair.)
2828: DAVID MACPHERSON - De Orygynale Cronykil of Scotland be Androw of Wyntown, priowr of sanct serfis ynche in loch levyn. Now first published, with notes, A Glossary, &c by David Macpherson. London: printed by T. Bensley and sold by thomas Egerton, Whitehall and William Laing, Edinburgh. M.DCC.XCV
3140: LOUIS MAIMBURGH - Historie Van het Verval des Kaiserrycks, Nae de doodt van Carolus Magnus ofte Carel de Groote, Ende van de Verschillen der Kaiseren tegens de Pausen, over het werck van de Investituren ofte Bevestinge der Kerckvooghden, ende van de Independentie ofte Onäfhangelijckheyd des Kaisers van den Paus, ende des Paus van den Kaiser. In de Françoysche Taele beschreven door den Vader Louis Maimburgh, Jesuit ende Historie-Schrijver van fijne Aller-Christelijckste Majesteyt. Vertaeldt door H. V. Quellenburgh. Tot Amsterdam: By Timotheus ten Hoorn, oeckverkoper in de Nes. M. DC. LXXXIII.
3143: LOUIS MAIMBURGH - Histoire de la Ligue. Par Monsieur Maimbourg. A Paris, Chez Sebastien Mabre Cramoisy. Imprimeur du Roy, ruë Saint Jacques, aux Cicognes. M. DC. LXXXIV.
2537: ALLAIN MANESSON MALLET - Den arbeid van Mars Tweede deel, Inhoudende de stijl om allerlei Steden en plaetsen te Bouwen en te versterkken. door Allain Manesson Mallet. t'Amsterdam, By Jacob van Meurs, Boek-handelaer en Plaet-snijder. 1672. Met privilegie.
3071: HECTOR MALOT - Ouvrage couronné par L'académie Française. Hector Malot. Sans famille. Illustrations de Loewitz. Ernest Flammarion, éditeur. 26, rue recine, Paris. Tour droits de traduction, d'adaptation et de reproduction réservés pour lous les pays.
2366: VIRGIL MALVEZZI - Historisch-Polityke Werken des Makgraefs Virgil Malvezzi, vol ongemeene, heerlijke en Christelijke Regelen van Staet. uit het italiaens vertaelt door M. Smallegange Rechtsgeleerde 't Amsterdam by Joannus Janssonius van Waesberge, en Sonen, voor den autheur, 1679 met privilegie voor 15 jaren
3157: M. MANILII - Astronomicon. Interpretatione et notis ac figuris illustravit. Michael Fayus Bacc. Theol. & P. Eccl. De Putangelis. Jussu Christianissimi. Regis, in usum serenissimi Delphini. Accesserunt V. III. Petri Danielis Huetii animadversiones ad Manilium & Scaligeri Notas. Parisiis, Apud Fredericum Leonard Regis, Serenissimi Delphini, & Cleri Gallicani Typographum, viâ Jacobaeâ. M. DC. LXXIX. Cum privilegio regis.
2508: P. JOSEPHI MANSI - Promptuarium, Sacrum ac Morale, Christi Jesu Salvatoris Nostri, Virginisque Matris Mariae, Vitae ac Gestorum reconditissimis mysteriis, Sanctorum Apostolorum victricibus trophaeis, gloriosis Martyrum Lauris, pretiosis Summorum Pontificum Tiaris, Episcoporumque infulis, Confessorum divis pignoribus, niveis sacratissimarum Virginum corollis copiosé locupletatum; Hoc est: Discursus Exegetici In Omnes Totius Anni Solemnitates, Sanctorumque Occurrentium, eorum praecipué, qui in almâ urbe sub praecepto feriantur, Dies festivos elegantissimé concinnati, In Quibus per Viam Discursuum Copiosissima Sacrarum Scripturarum, sententiarum sanctorum Patrum, aliarumque expositionum, quae ex Vitis illorum Sanctorum , de quibus Festum agitur, luculenter non minús quám apté deducuntur, messis subministratur, Ab ADM. Reverendo et Doctissimo Domino, Iosepho Mansi, Congregationis Oratorii in Alma urbe Presbytero, Italicé conscripti , nunc veró Latiné redditi, ac In Quatuor Tomos Divisi; Tomus Primus, Tre
1788: MARCUS JUNIANUS JUSTINUS, JACQUES BONGARS, ABRAHAM GRONOVIUS. - Iustini Historiae Philippicae, Cum integris Commentariis. Iac. Bongarsii, Franc. Modii, Matth. Bernecceri, M. Z. Boxhornii, Is. Vossii, I. Fr. Gronovii, I. G. Graevii, T. Fabri, I. Vorstii, I. Schefferi, Ex. excerptis H. Loriti Glaereani atque Editoris Oxoniensis. Curante Abrahamo Gronovio. Editio Secunda. Lugduni Batavorum, Apud Samuelem et Joannem Luchtmans, Academie Typographos, 1760.
1884: WALTER DE LA MARE - Poems for Children By Walter de la Mare London Constable & Co LTD
2397: PIERRE MARIN - Dictionnaire portatif: en deux parties: I. François et Hollandois, & II. Hollandois et François: de feu Mr. Pierre Marin. Neuvieme édition: De nouveau revue, corrigée & augmentée, par Mr. Jean Holtrop. Par deus listes alphabétiquesL L'une des Noms de Baptême, & L'autre de ceux de Paus, des Villes, Fleuves, Rivieres, montagnes, &c., qui dissérent le plus dans les deux Langues Le tout fur l'Orthographe de l'Academie, & de Mr. Restaut, comme la plus approuvie. Premiere partie: Qui contient le François devant le Hollandois. A Dort, Chez Abraham Blussé et Fils 1786. Avec Privilege.
3480: M. MARMONTEL - Belisaire par M. Marmontel, de l'Académie Françoise
3136: M. MARMONTEL - Contes Moraux, Par M. Marmontel, de l'Académie Françoise. Nouvelle Édition, corrigée et augmentée tome I / II / III. A Paris, Chez J. Merlin, Libraire, rue de la Harpe. M. DCC. LXVI. Avec Approbation & Privilege du Roi.
2538: PUBLIUS VIRGILIUS MAROOS - Publius Virgilius Maroos. Uitsteeckende Wercken. Bestaande In X. Herders-Kouten. IV. Land-gedichten. En XII. Boecken van Eneas. Overgezet met 't zelfde getal der regulen. In de Nederduitsche vertaald door Dirck Doncker. Tot Leyden, By Jacobus Poereep, Boeckverkooper by de Academie. 1695.
1775: VERGILIUS MAROOS - Pub. Virgilii Maronis Bucolicorum, eclogae X, Georgicorum, libri IIII, Aeneidos, libri XII : et in ea, Mauri Seruii Honorati grammatici commentarii, ex antiquiss. exemplaribus longe meliores & auctiores ex bibilothecaPetri Danielis I.C. : accessit Fabii Planciadis Fulgentii liber de continentia Virgiliana ... : item Iunii Philargyrii commentariolus in Bucolica & Georgica Virgilii.
2018: CAPTAIN MARRYAT - The Pirate, and the Three Cutters. By Captain Marryat, R.N. Illustrated with Twenty splendid Engravings. From Drawings by Clarkson Stanfield, ESQ. R.A. A. Fullarton and Co. 106, Newgate street, London, 67, Abbey street, Dublin, Stead's Place, Leith Walk, and 5, Nicholson Street, Edinburgh, MDCCCXLV.
1902: CAPTAIN MARRYAT - Peter Simple by the author of newton foster, The king's own in three volumes Second Edition
3187: BENJAMIN MARTIN - Filozoofische Onderwyzen: of Algemeene Schets der hedendaagsche ondervindelyke Natuurkunde. In 't Engelsch beschreven en met veele plaaten opgehelderd, door Benjamin Martin. Derde druk. In veelerlei opzigten verbeterd. Te Amsterdam, By Pieter Meijer, vooraan op den Vygendam, MDCCLXV.
3396: GIOVANNI BATTISTA MASCOLO - Encomia Coelituum. Digesta Per Singulos Anni Menses & Dies. Una cum veterum fastis, recensentibus victorias, triumphos, sacrificia, ceterasque res insignes, Romanorum imprimis atque Graecorum, quibus Christianae religionis praeponuntur sasti. Auctore IO. Baptista masculo. Neapolitano, e Societate Iesu. Ob raritatem & elegantiam recusa, ornata tabulis aeneis, cura et impensis. Negotii Academiae Caesareo Francisceae. Pars I. / II. / III. / IV. Mensis Januarius. Cum gratia & privilegio Sac. Caef. Majestatis & cum Approbatione Ecclesiastica. Viennae & Augustae uind. A. S. R. MDCCLXIII.
3293: GIOVANNI BATTISTA MASCOLO - Encomia coelituum, digesta per singulos anni menses & dies. Una cum veterum sastis, recensentibus victorias, triumphos, sacrisicia, ceterasque res insignes, Romanorum imprimisatque Graecorum, quibus Christianae religionis praeponuntur sasti. Auctore IO. Baptista masculo. Neapolitano, e Societate Iesu. Ob raritatem & elegantiam recusa, ornata tabulis aeneis, cura et impensis. Negotii Academiae Caesareo Francisceae. Pars I. / II. / III. / IV. Mensis Januarius. Cum gratia & privilegio Sac. Caef. Majestatis & cum Approbatione Ecclesiastica. Viennae & Augustae uind. A. S. R. MDCCLXIII.
2491: JEAN BAPTISTE MASSILLON - Sermons de M. Massillon évêque de Clermont ci-devant Prêtre de lóratoire, l'un des Quarante de l'academie Françoise. A Paris, rue s. jacques MDCCLIX
2503: JEAN BAPTISTE MASSILLON - Sentimens d'une ame touchée de dieu tirés des pseaumes de David: ou paraphrase morale de plusieurspseaumes en forme de Priére. Par M. Massillon, Evêque de Clermont ci-devant Prêtre de l'Oratoire. A Paris, rue S. Jacques, Chez La Veuve Estienne & Fils, à la Vertu et. Jean Herissant, à S. Paul & à S. H Daîte. M. DCC. XLVIII. Avec Approbation & Privilége du Roi..
2498: M. MASSILLON - Sermons de M. Massillon, Évêque de Clermont, Ci-devant Prêtre de l'Oratoire, L'un des Quarante de l'Académie Francoise. Avent.
3208: CHRISOSTOME MATANASIUS - Le Chef - d'œuvre d'un Inconnu, Poëme heureusement découvert & mis au jour, avec des Remarques savantes & recherchées. Par M. le Docteur Chrisostome Matanasius. On trouve de plus une Dissertation sur Homere & sur Chapelain; deux Lettres sur des Antiques; la Préface de Cervantes sur l'Histoire de D. Quixotte de la Manche; la Déification d'Aristarchus Masso & plusieurs autres choses non moins agréables qu'instructives. Neuvieme édition, revûë, corrigée, augmentée, & diminuée. Infelix eorum ignorantia, qui ea damnant, quae non intelligunt. Lib. Inc. I. Art. XV S.D.L.R.G. Tome Premier. A Lausanne. Chez Marc-Mic. Bousquet & Comp. Anno AE V. MDCCLVIII Ab Instauratione Litterarum vigesimo quinto
2446: ANTONIUS MATTHAEUS - De Criminibus ad Lib. XLVII et XLVIII. DIG Commentarius Antinii Matthaei, IC. in illustri academia ultrajectina antecessoris. Adjecta est Brevis et uccincta iuris municipalis, cum indice triplici; titulorum, rerum et verborum, nec non legium, quastrictius, qua susius explicatarum. Editio Secunda, priori Auctior & Emendiator. Amsatelodamim ex officina Johannis a Waesberge, Anno MDCLXI
1377: FRANCOIS MAURICEAU - Tractaat van de Siektens der Swangere Vrouwen en der gene, die eerst gebaart hebben. Aanwysende de rechte en waare manier, om de Vrouwen in haare natuurlyke baaringen wel te helpen, de geboortens tegens de natuur te recht te brengen, en de siektens der jong-geborene Kinderen te geneezen. Met Figuuren daer toe noodig.
1873: THOMAS MAWE - Every Man his own gardener the complete gardener being a gardener's calendar and general directory much more complete than any one hitherto published containing not only an account of what work is necessary to be done in the kitchen and Fruit Garden,pleasure ground, flower garden, shrubbery, nursery green house, and Hot-house. For every month in the Year .... By Thomas Mawe Gardener to his grace the duke of leeds and John Abercromble sixty years a practical gardener Enlarged and improved by R. Forsyth London Printed for the booksellers 1829
2894: KARL MAY - Karl May's Gesammelte Werte. Band 2 Durchs Wilde Kurdistan. Reiseerzählung von Karl May. 94. - 107. Laufend. Karl-May-Verlag. Radebeul bei Dresden.
2895: KARL MAY - Karl May's gesammelte Werte. Band 1 Durch die Wuste. Reiseerzählung von Karl May. Karl-May-Verlang Kadebeul bei Dresden.
2913: G. MEES - Historische Atlas van Noord-Nederland van de XVI Eeuw tot op Heden door Mr. G. Mees te rotterdam bij van der meer & verbruggen 1851
1855: PIETER MEESTERS - Twaalf ambachten, enz. P. Meesters
1352: H. LAMPEN MEGEN - Woordenboek der Grieksche taal
2178: W. MEINDERSMA - De Gereformeerde Gemeente te 's Hertogenbosch 1629-1635 Wigger Meindersma Zaltbommel H.J. van de Garde & Co. 1909
3296: CATULLE MENDèS - Catulle Mendès. Les Boudoirs de Verre. Ruitième Édition. Paris, Paul Ollendorff, éditeur. 28 bis, rue Richelieu, 28 bis. 1884. Tous droits réservés
3316: P. C. F. MENESTRIER - La Nouvelle Methode Raisonnée du Blason, pour L'Apprendre D'une maniere Aisée: Reduite en Leçons, par demandes & par réponses. Par le P. C. F. Menestrier, de la Compagnie de Jesus. Enrichie de figures en taille douce. Nouvelle Edition, revûë, corrigée & augmentée. A Lyon, Chez les Freres Bruyset, ruë Merciere, au Soleil, & à la Croix d'or. M. DCCXXIV. Avec privilege du roy.
2707: MER - Histoire generale des Voïages, ou Nouvelle collection de toutes les relations de voïages par Mer et par Terre, Qui ont été publiées jusqu'à présent dans les dissérentes Langues de toutes les Nations connues: contenant. Cequ'ily a de plus remarquable, de plus utile et de mieux auere dans les païs ou les voïageurs ont penetre: Avec les Moeurs des habitans, La Religion, les Usages, Arts, Sciences, Commerce, Manufactures, &c. Pour Former un systéme complet & Histoire & de Géographie moderne, qui représente l'état actuel de toutes les Nations: Enrichi, de cartes Géographiques et de figures. Tome cinquante-troisieme. A Paris, Che didot, Libraire, Quai des Augustins, à la Bible d'or. M. DCC. LVIII. Avec approbation et privilege du roi.
1974: LUCRETIA WILHELMINA VAN MERKEN - Het nut der tegenspoeden, brieven en andere gedichten.
2298: MARISKA MEUZELAAR - Pim Pluis zaait vrienden
3188: FRANS VAN MIERIS - Histori der Nederlandsche Vorsten, Uit de Huizen van Beijere, Borgonje en Oostenryk; Welken, sedert de regeering van Albert, Graaf van Holland, Tot den dood van Keizer Karel den Vyfden, Het hooggezag aldaar gevoerd hebben: Niet alleen uit de geloofwaardigste Schryveren en egtste bewysstukken dier tyden samengesteld, maar ook met meer dan duizend Historipenningen. Gesterkt en opgehelderd, door Frans van Mieris. Eerste-Derde Deel. In's Graavenhaage, by Pieter de Hondt. MDCCXXXII.
3285: F. F. MINEURE - Histoire Admirable de la vie du pere. Seraphic S. Francois exemplair de toute la perfection Evangelique. Par les F. F. Mineure du conuent de Brasselle. Marinus vanden Enden exc. Antwerpiae. A. Anvers chez Arnout de Brakel.
2887: F.A.W. MIQUEL - De Noord-Nederlandsche Vergiftige Gewassen beschreven door F. A. W. Miquel, M.D. botan. lector te rotterdam met gekleurde platen tweede vermeerderde uitgave Amsterdam bij C. G. Sulpke 1838
2889: A. MOLé - Neues Taschenwürterbuch der Französischen und Deutschen Sprache. Zum Schulgebrauche von A. Molé. Erster Theil: Französisch-Deutsch. Braunschweig. Berlag von George Westermann. Gens, Deutsche Buchandlung von J. Kessmann. 1845.
2473: SIMON MOLENAAR - Bybel-merch, ofte Kort Begrip der Ware Godgeleerdheid, Vervattet in den Heidelbergschen Catechismus. : Naukeurig naar deszelvs leidraad, By wege van vragen en antwoorden voorgestelt. Door Simon Molenaar, In Leven Bedienaar des H. Euangeliums te Vlaardingen. Eerste Deel. Vyfde Druk. Vermeerdert met een Korte Schets van de gansche Catechismus. T'Amsterdam. By Adrianus Douci, Boekverkooper op de Voorburgwal, agter 't Stadhuis. MDCCLI, Met Privilegie.Tweede Deel in Derde Druk, T'Amsterdam, By Adrianus Douci, Boekverkooper in 't midden van de Stillleeg. 1737
2186: M. DUHAMEL DU MONCEAU - Des Semis et Plantations des Arbres et de leur Culture ou méthodes pour multiplier et elever les Arbres, les Planter en Massifs et en Avenues former les Forets & les Bois ........ par M. Duhamel du Monceau.... Paris MDCCLX
3443: POL DE MONT - Grootmeesters der Oude Schilderkunst. Reproducties in kleuren naar beroemde schilderijen. Met verklarenden tekst door Pol de Mont. A. W. Sijthoffs uitgeversmij-Leiden
3477: CHARLES SECONDAT DE MONTESQUIEU - Le Temple de Gnide mis en vers par M. Colardeau
2793: CHARLES SECONDAT DE MONTESQUIEU - Le Temple de Gnide Londres revu corrige et augmente non murmura vestra Columbae Brachia non Hederae, non vincant oscula Conchae Fragment d'un Epitalame de l'Empereur Gallien.
3499: CHARLES SECONDAT DE MONTESQUIEU - De l'Esprit des Loix, nouvelle édition, revue, corrigée, & confiderablement augmentée par l'auteur. Prolem sine matre creatam. Ovid.
2188: THOMAS MOORE - Lalla Rookh, an oriental romance. By Thomas Moore. London: Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, Paternoster-row. 1817.
3270: HERMANNUS MOTT - Musices choralis medulla sive cantus gregoriani fundamentalis traditio : una cum tonis communibus hymnis, antiphonis, lectione mensali &c. ad ufum FF. Minorum Recollectorum Ordinis Seraphici Pattis S. Francisci. Senes cum junioribus laudent nomen Domini. Psal. 148. Editio secunda priore longè auctior. Coloniae Agrippinae. In Officina Joannis Wilhelmi Friessem-am Hoff. 1704.
3267: A. DE LA MOTTE - L'iliade Poëme. Avec un discours sur homere. Par Monsieur de la Motte, De l' Academie Françoise. A Paris, Chez Gregoire Dupuis, ruë S. Jacques, à la Fontaine d'Or. Avec Approbation, & Privilege du Roy. 1714.
157: W.A. MOZART - Collection Complete de toutes les Oeuvres de Musique pour le piano-forte composees par Wolfgang Amadee Mozart a Bonn, chez N. Simrock. Second Title: Trois Sonates pour le Piano-forte composees par W.A. Mozart. Oeuvre V A Bonn Chez N. Simrock And Ariette Variee par W.Z. Mozart No1 a bonn chez N. Simrock.
2866: ABRAHAMUS MUNTING - Waare oeffening der Planten, waar in De rechte Aart, Natuire, en verborgene eigenschappen der boomen, heesteren, kruiden, ende Bloemen, Door veeljaarige onderzoekinge, zelfs gevonden: Als meede op wat maniere zy, in onze Neder-en Hoog-duitsche Landen, gezaait, geplant, bewaart, ende, door het geheele Jaar, geregeert moeten zijn, kenbaar gemaakt worden. Beschreeven door Abrahamus Munting, der Med: Doctor, ende Professor Botanices in d' Academie van Stad Groningen en Ommelanden. Met 40. Kopere Plaaten van de Raarste Planten verciert. Gedrukt te Leeuwarden, By Hendrik Rintjes, Drukker en Boekverkooper inde Peperstrtaat, in de Zaadzaaijer, CD DCLXXI.
3323: ONUPHRIO MURALTO - The Castle of Otranto, a Gothic Story. Translated by William Marshal, Gent. From the Original Italian of Onuphrio Muralto, Canon of the Church of St. Nicholas at Otranto. Vanae Fingentur species, tamen ut Pes, & Caput uni Reddantur sormae. Hor. The sixth edition. London: Printed for J. Dodsley, in Pall-Mall. M. DCC. XCI.
2476: NAHUYS - Kort Begryp der Christelyke Religie, Verdedigt tegen allerlei dwalingen en dwaalgeesten, door Petrus Nahuys, Predikant te Monnikendam. Derde druk. Te Amsterdam, By Adrianus Douci, Boekverkoper, achter het Stadthuys, 1760. Met Privilegis.
2406: A. NANTES - Dialogues Spirituels, oud La Perfection Chrestienne est Explique'e Pour toutes sortes de Personnes. Tome premier. A. Nantes, & Fe Vendent, A Paris, rue S. Jacques, Chez Edme Couterot, vis-à-vis la ruë du Plâtre, au bon Pasteur, dans la vieille Poste. M. DCCIV. Avec privilege du rot.
2355: CH. NAUDIN - Les Roses histoire - culture - description. 60 chromolithographies d'apres nature par grobon. 60 Gravures sur bois. Deuxième edition. Rothschild, Editeur 1873
3543: RAYMOND NAVES - Abbé Prévost Manon Lescaut présentation et étude documentaire par Raymond Naves suivi de voyage en Angleterre édition illustrée bordas "Les Grands Maitres"
3418: CORNELIS VAN NIEL - Den Donder-Slag der Godlozen, wegens het schrikkelyke Oordeel, en de Pyne der Hellen. Het eerste Deel. Met de Hemelsche Vreugde, voor de Gelovige Zielen, Het twede Deel. Beschreven door Cornelis van Niel. Te Amsterdam, By Gysbert de Grootkeur, Boek- en Papier-verkoper op de Nieuwendyk / in de groote Bybel / 1754
3306: JOAN NIEUHOF - Naauwkeurige Beschryving van 't Gezandtschap der Oost-Inische Maatschappy, aan den Grooten Tartarischen Chan, of Sineeschen Keizer, na Peking in Sina; Gedaan door de Eeed. Heeren Pieter de Goyer, en Jakob de Keyzer, Door last van den Eed. Heere, den Heer Generaal Johan Maatzuiker, en de E. Eed. en Groot-Achtbare rade van Indiën. Vertrokken van Batavie, den veertienden van Hooimaand, des Jaars 1655. En daar weder op gekeert, den een-en-dertigsten van Lentemaand, 1657.
3321: M. LE NOBLE - Perse traduit en vers François et accomodé au goût présent. Par M. Le Noble. A Paris, Chez Claude Cellier, rue S. Jacques, vis-à-vis S. Yves, à la Toison d'or. M. D. CCIV. Avec privilege du roy.
1484: MICHAEL NOFTRADAMUS - Le Vray et parfaict embellissement de la face, confervation du corps en fon entierc: ontenant plufieurs Receptes fecretes & defirees non encores veues. & La Seconde Partie, Contentant la Facon et aniere de faire toutes confitures liquides, tant en fucre, miel, qu'en vin cuit. Enfemble deux facons pour faire le fyrop rofat laxatif: pour faire le fuccre candi, penites tourrons d'Hefpaigne. Par M. Michael Noftradamus.
2398: CLAUDE FRANÇOIS NONNOTTE - Dictionnaire philosophique de la religion, Où l'on établit tous les Points de la Religion, attaqués par les Incrédules, & où l'on répond à toutes leurs objections. Par L' auteur des Erreurs de Voltaire. A Lyon, Chez Regnault, rue Merciere. M. DCC. LXXIII. Avec Approbation & Privilege du Roi.
3084: THOMAS VAN DER NOOT - Het vroetwijfs-boeck oft Vermeerderden Roosen-gaert, vande bevruchte vrouwen, ende hare secreten, ontfanghinghe, baringhe, vrouwen ende mannen raet te geven die onvruchtbaer zijn, alle sieckten der swangere vrouwen (oock als zy in barens noot ende van kinde gelegen zijn) te remedieren.
2715: N. OKOUNEFF - Considérations sur les Grandes Opérations, les batailles et les combats de la campagne de 1812 en russie: Par le Colonel N. Okouneff, auteur des réflexions sur le système de guerre moderne, de l'histoire de la campagne de 1800 en Italie, et de l'examen raisonné des propruétés des trois armes différentes. Fais ce que dois, advienne que pourra. Paris, Anselin, successeur de magimel, libraire poer, l'art militaire, rue dauphine, no 9. 1829.
2306: JOSEPHUS OLIVETUS - M. Tullii Ciceronis Opera, cum delectu commentariorum. Edebat Josephus Olivetus, Academiae Gallicae XLVir. Tomus Primus, Quo Rhetorica continentur. Editio tertia, emendatissima. Genevae, Apud Fratres Cramer. M. DCC. LVIII.
2396: JOANNES OPSTRAET - Theologus Christianus sive ratiostudii et vitae intstituenda a theologo qui se ad ordines sacros, atque ad directionem animarum disponit per joannem opstraet sacrae theologie licentiatum editio secunda auctior & correctior Prostant Lovanii apud Aegidium Denique 1697 cum approbatione
3513: JAKOB VAN OSTADE - Het Algemeen Groot historisch, oordeelkundig, chronologoisch, geografisch, en letterlyk naam- en woord-boek, van den Gantschen H. bybel. Versierd met noodige Landkaarten en koopere plaaten, dienende tot gedenk-stukken der Jooden en andere oudheden, ter opheldering der H. schrift. In 't Fransch beschreven door den Eerwaarden HEER, Augustinus Calmet, Abt van St. Leopoldus van Nancy. Nu in 't Nederduitsch overgezet, merkelyk vermeerdert, en met aanmerkingen verrykt, door Mattheus Gargon, Predikant en Rector te Vlissingen.
3403: JOACHIM OUDAAN - Roomsche Mogentheyt, Of Naeuwkeurige Beschryving, van de Macht en Heerschappy der Oude Roomsche Keyseren.... alles vertoont en aengewesen uyt de ude Roomsche Medalien verciert met hondert en twee-en twintigh koopere platen, waer in de afbeeldingh der Medalien en andere besonderheden. Gesneden door R.A. Persijn, A. Bloteling, H. Barry, en C. van Dalen t' Amsterdam, by Daniel Baccamunde voor Frank Kuyper, op de Nieuwe Braak, ten eynde de Brouerws-gracht, in de Drie-hoek-straat, daarze op de Baan-gracht uytkomt. 1669 mit Privilegie voor 15 jaren.
2739: JACOB VAN OUDENHOVEN - Beschrijvinghe der wijt-vermaerde frontier-stadt Heusden vervatende het begin ende voortgangh der selver stadt, Heerlijckheydt, met der selver Heeren, ende Edelen daer uyt ghesprooten. De disputen over dese Heerlijckheydt tusschen Brabandt ende Hollandt, met den Lijst van de Hertogen van Brabandt ende Graven van Hollandt. De wijse van de Regeeringhe ende hare Privilegien. 't bouwen van de kloosters, met het oprichten van het Capittel. Uyt verscheyde Chronijcken / geschreven Memorien/ publijcke Stucken ende Monumenten t'samen gestelt door Jacobum van Oudenhoven, 't Amsteldam Ghedruckt by Nicolaes van Ravesteyn op S. Anthonis Marckt 1651
2199: OUDENHOVEN - Beschryvinge der stadt Heusden, Waar in het Begin, Aanwasch, en Tegenwoordige Staat dier Stadt verhaalt worden:Als mede Veelderhande Gedenkwaardige Gefchiedeniffen, Oorlogen, Watervloeden, Wyze van Regeeringe, Hantveften, &c.Weleer ontworpen door JACOBUS van OUDENHOVEN, Dog nu door verfcheide Liefhebbers der Oudheit merkelyk vermeerdert, En met konftige Figuren verciert. T' Amsteldam, By JAN HARTIG. 1743.
2075: P. ROLANDUS OVERSTRATIUS - Den Wech der Volmaectheyt, Beschreuen door de H. Moeder Teresa van Jesus (...). Ouerghestelt uyt het Spaensch in onse Nederduytsche taele, door P. Rolandus Overstratius. Priester der Societeyt Iesu. Ende nu voor de tweede repse herbzuckt. Vveest VOLMAECKT. 2. Cor. 13. t' Antwerpen (...). Met privilegie.
2474: JOHANNES OWEN - Een verklaring van de heerlikke Verborgentheyt van Christus, GOD en MENSCH, Met aanwijfing van de oneyndige wijsheyt, liefde en kracht Gods in het beftellen ende uytvinden deszelfs. Door Johannes Owen, Doctor der H. Godgeleertheyt. Vertaalt door Salomon Bor, Predikant Ter Aa. tot Utrecht, gedrukt by François Halma, Drukker van de Academie, 1686
2485: ANDRIES PAAUW - 't Omstandige leven van den groten Kerken Leeraar en Reformateur, Docter Martinus Lutherus. Zynde een Beschryving van deszelfs Afkomst, Geboorte, Opvoeding, Reformatie der Kerke, verantwoordinge zyner Leere voor Keyser, Koningen en Vorsten, Egte-Staat, Nakomelingen, Dood, Begraffenis enz. Alles uit de beste en Roemwaardigste Autheuren in een Chronologische order by een vergadert en in het Nederduyts beschreven. Door de Heer Andries Paauw. Met een Voorrede van den Hoog-geleerden Heer Mr. Thomas Henricus Haver. Leeraar in de Gemeente Jesus Christi, toegedaan de Onveranderde Augsburgse Geloofs Belydenis te Amsterdam. t'Amsterdam, by Samuel Schoonwald, boekverkoper, in de Kalverstraat, by de Osse-Sluys, 1731
389: FRANçAISE DE M. EMILIEN PACINI - Le Trouvère Grand Opéra en Quatre actes. Représenté surle Théatre de l'Opéra Impérial. Traduction Française de M. Emilien Pacini. Musique de C. Verdi. Paris, Léon Escudier, Editeur, Rue Choiseul, 21.
2349: PHILIPPI PAREI - Lexicon Plautinum. Inquo velut thesauro antiquae linguaeromanae ele gantiae, quotquot exstant in Latiunorum Comicorum Principe M. Accio Plauto Sarsinate, accuratium eruuntur, & explicantur. Industria Subsecua. Philippi Parei. Editio Secunda. Emendatior & auctior. Hanovae, Impensis Estherae Rosae. Excudebat David Aubrius. M. DCC. XXXIV.
1569: GIUSEPPE PARINI - Poesie di Giuseppe Parini Firenze G. Barbera, Editore 1881
1795: C. VELLEIUS PATERCULUS - C. Velleii Paterculi quae supersunt ex historiae romanae voluminibus duobus cum integris scholiis, notis, variis lectionibus et animadversionibus doctorum curante petro burmanno Lugduni Batavorum apud Samuelem Luchtmans MDCCXIX
2411: JOSEPHO PAUWELS - Tractatus Theologicus de Casibus in Dicecesibus. Antverpiensi, Buscoducensi, Cameracensi, Coloniensi, Gandavensi, Leodiensi, Mechliniensi, Namurcensi, Ruraemundensi. Accedit Tractatus Alter de Labaïsmo Cum Decretis ad idem objectum pertinentibus. Authore F. Josepho Pauwels. Ord. FF. Min. Recoll. Sacrae Theol. Lectore Tubilate. Editio Tertia. Lovanii, Typis Joannis Jacobs, plateâ Thenensi. 1770. Cum Approbation.
2403: JOSEPHO PAUWELS - Magnum Matrimonii Sacramentum, reductum in casus, flerosque factos, nonnullos fictos omnes moraliter possibiles, cum quaestionibus intercalaribus ex universa theologia morali: Opus, in IV. Tomulos distributum, Et è probatissimis Doctoribus tum Theologis, tum Canonistis, Belgis, Gallis, Germanis, Italis, Hispanis & aliis: utroque Fure, Decretis Concilii Tridentini, Declarationibus Cardinalium, Decisionibus Rotae Romanae collectum, cum Prolegomenis. De Jure Canonico, ejus Partibus, Superscriptionibus, Summariism Rubricis, Paleis, Glossis, & singulorum authoritate: Jure Caesareo, ejus partibus & praestantia: Concillio Tridentino, ejus Decretis & gravitate: Delario Romano, & Decisionibus Rotae. Tomus I / II. Authore F. Josepho Pauwels. Ordinis FF. Min. Recol. S. Theol. Lovanii, Typis Joannis Jacobs, plateâ Thenensi. 1759. Cum Approbationibus & Privilegie.
3549: SAMUEL PEPYS - Diary and correspondence of Samuel Pepys, F.R.S. Secretary to the admiralty in the reigns of Charles II. and James II. with a life and notes by Richard, Lord Braybrooke A verbatim reprint of the edition of 1848-1849 with a copious index In Four Volumes
1946: HARDOUIN DE PEREFIXE - Histoire du Roy, Henry de Grand, Composee par Messire Hardouin de Perefixe.
3200: DIONYSIUS PETAVII - D. Petavii Aurelianensis e Societate Iesu, Rationarium Temporum, In Partes Duas, Libros tredecim, distributum. In quo aetatum omnium sacra profanaque Historia Chronologicis probationibus munita summatim traditur. Editio Novissima, Cur accedit Supplementum, quo Historia ad hoc usque Tempus continuatur, ut & Tabulae Genealogicae ac Geographicae, utraeque Veteris Recentisque Temporis, denique Indices longe auctiores. Lugduni Batavorum Apud Petrum van der Aa, MDCCX. Cum Privilegio Ordd. Hollandia & Westfrisia
2183: PETRONIUS - Titi Petronii Arbitri Equitis Romani Satyricon Johannes Boschius ad scriptorum exemplarium sidem castigavit & Notas adjecit Amstelaedami, apud Adrianum Gaesbequium MDCLXXVII
2745: R. TöPFFER - Nouveaux Voyages en Zigzag. A la grande-chartreuse, autour du mont blanc dans les vallées d'hébens, de zermatt, au grimsel, a génes et a la corniche. Par R. Töpffer précédés d'une notice par M. Sainte-beuve de l'académie française Illustrés d'après les dessins originaux de Töpffer. Par mm. Calame, Karl Girardet, Français, D'aubigny, de bar, Gagnet, Forest. Quatriéme édition. Paris Garnier frères, libraires-éditeurs. 6, rue des saints-pères, 6. M. DCCC. LXXVII.
3193: BERNARD PICARD - Cérémonies et Coutumes Religieuses de Tous les Peuples du Monde. Représentées par des Figures dessinées & gravées par Bernard Picard, & autres habiles Artistes. Ouvrage qui comprend l'Histoire philosophique de la Religion des Nations des deux hémispheres; telles que celle des Brames, des Peguans, des Chinois, des Japonois, des Thibetins, & celle des différens Peuples qui habitent l'Asie & les Isles de l'Archipélague Indien; celle des Mexicains, des Péruviens, des Brésiliens, des Groënlandois, des Lapons, des Caffres, de tous les Peuples de la Nigritie, de l'Ethiopie & du Monomotapa; celle des Juifs, tant anciens que modernes, celle des Musulmans & des différentes Sectes qui la composent; enfin celle des Chrétiens & de cette multitude de branches dans lesquelles elle est subdivisée. Nouvelle Édition, Enrichie de toutes les Figures comprises dans l'ancienne Édition en Sept Volumes, & dans les quatre publiés par forme de Supplément. Par une Société de Gens de Lettres. Tome Premier - Quatr
2378: PIEMONTESE - Il Palmaverde Manacco Piemontese 1833. Torino evi Tipi di Melsandre Montana accanto al Monte di Pietà. Con privilegio di S. S. R. M.
2233: R.J.PIERIK, S.J. - God in de Gewijde Zangen de Heilige Schrift. Door R.J. Pierik, S.J. Hubert Vos Boekdrukker Uitgever St Gillis-Brussel 1879
2382: M. PIERQUIN - Oeuvres Physiques et Geographiques de M. Pierquin, Bachelier en Theologie, Curé de Chastel en Champagne avec la Vie de l'Auteur. A Paris chez C. F. Simon et Giffart MDCCXLIV
1920: PIERRE D'OUDEGHERST - Les Chroniques et annales de flandres contenantes les heroicques et tres victorieux exploicts des Forestiers.....
1773: G.P. PINAMONTI - Spiegel sonder bedrogh ofte kennisse syns selfs voor ogen gestelt aen alle deught-minnende persoonen uyt het italiaans vertaelt door eenen Nederlantschen priester t'Antwerpen by Jacobus Bernardus Jouret in de corte Nieuw-straet, in 't gulde vlies 1733
3435: SAMUELE PITISCO - Lexicon Antiquitatum Romanarum: In Quo Itus et Antiquitates cum Graecis ac Romanis communes, tum Romanis peculiares, Sacrae et Profanae, Publicae et Privatae, Civiles ac Militares. Exponuntur. Accedit his Auctorum notatorum, emendatorum, & explicatorum Index copiosissimus. Auctore Samuele Pitisco: Cum figuris in aes Incisis. Tomus I - II. Leovardiae, Excudit Franciscus Halma, Ordinum Frisiae Typographus Ordinarius; 1713, cum Privilegio S. Caesareae Majestis.
2057: TITUS MACCIUS PLAUTUS - M. Actii Plauti Comoediae Viginti. Cum Indice rerum ac vocum, proverbiorium, formulisq, loquendi, atq, Graecarum, & quarundam Latinarum dictionum interpretatione. Lugduni Apud seb. Gryphium, 1540.
3276: NOëL ANTOINE PLUCHE - Le Spectacle de la Nature, ou Entretiens sur les Particularités de l'Histoire Naturelle, Qui ont paru les plus propres á rendre les Jeunes-Gens curieux, & á leur former l'esprit. Premiére Partie, Contenant ce qui regarde les Animaux & les Plantes. Tome Premier - Septieme.
1105: HARRY POLL - Heusden in oude ansichten.
2345: VERGILIUS POLYDORUS - Di Polidoro virgilio da urbino de gli inventori delle cose libri otto tradotti per m. francesco baldelli con due tavole, una de capitole, e l'altra delle cose piu notabili. nuovamente stampati con licenza de superiori. in fiorenza per filippo, e iacopo giunti, e fratelli MDLXXXVII
1863: ELISABETH MARIA POST - Het land in brieven met Plaaten Te Amsterdam bij Johannes Allart MDCCLXXXVIII
2432: FRANCISCO AMATO POUGET - Institutiones Catholicae In Modum Catecheseos : In Quibus Quidquid Ad Religionis Historiam, & Ecclesiae Dogmata, Mores ... explanatur ; Ex Gallico Idiomate In Latinum Sermonem translatae, adjectis singulis è Scriptura Et Traditione petitis pbationibus et testimoniis, auctore edodem et interprete Francisco-Amator Pouget. (...) Nova Editio. Ad norman ultimae editionis Nemausi (Avenione) excusae Anno 1765 diligenter elaborata. Tomus undecimus. Lovanii, E Typographia J P. G. Michel. M. DCCL. XXIV.
2712: FRAINCOIS ANTOINE PREVOST - Histoire generale des voiages : ou nouvelle collection de toutes les relations de voiages par mer et par terre, qui ont ete publiees jusqu'a present dans les differentes langues de toutes les nations connues: contenant ce qu'il y a de plus remarquable, de plus utile, et de mieux avere, dans les pays ou les voiageurs ont penetre, touchant leur situation, leur etendue avec ... les moeurs et les usages des habitans ... pour former un systême complet d'histoire et de geographie moderne ; enrichi de cartes geographiques. Tome Cinquantième. A Paris Chez Didot, Libraire: Quai des Augustins, à la Bible d'or. M. DCC. LVII. Avec approbation et privilege du roi.
2120: B.D.L. PRIESTER - Den Kristeleken Vader breekende het geestelyk brood voor de kinderen, ofte uytleggingen van alle de epistelen die door het geheel jaer in de kerke aen de geloovige voorgelezen worden. ......... 1. Deel .....t'Antwerpen Franciscus van Soest 1728
3079: T. PRIESTLEY - The new evangelical Family Bible: or, a complete Paragraphrase, Exposition, and Commentary on the Holy Scriptures of the Old and New Testaments. Containing A new and Beautiful Edition of the Whole sacred texts of the Old and New Testaments, Correctly and Distinctly Printed at Large. Fully explained and Illustrated With copious notes and annotations, Doctrinal, Critical, Historical, and Experimental: Wherein the Mis-translations are Corrected: the seeming Contradictions Reconciled: former Error Rectified: the Objections of Atheists, Deists, Arians, Socinians, and Free-thinkers, Answered: difficult Passages explained: and the Sacred Writings displayed in their genuine Purity and Lustre. Together with Practical observations and suitable reflections on every chapter, From the Beginning of Genesis to the End of the revelation. By the Reverend T. Priestley, Minister of the Gospel, and Author of the evangelical History of the life of Jesus Christ, &c. A new edition, revised, corrected and imp
1653: P.J. PRINSEN - Korte Geographische oefeningen, voor het eerste onderwijs in de kennis der geheele aarde; ten dienste der lagere scholen door P.J. Prinsen directeur en onderwijzer van 's Rijks Kweekschool, voor schoolonderwijzers te Haarlem Vijfde druk te Amsterdam, bij Johannes van der Hey en Zoon 1827
3388: GALEAZZO GUALDO PRIORATO - Histoire de La Paix concluë. Sur la Frontiere de France & d'Espagne entre les deux Couronnes, l'An M. DC. LIX. Oú l'on voit les Conferences entre les deux premiers Ministres, & les Intereits de tous les Princes, avec un Journal de ce qui s'y est passé de plus remarquable: aussi tous les noms des Personnes principales qui y ont assisté de l'une & de l'autre part. Avec Un Recueil de diverses matieres concernantes le Sr. Duc de Lorraine. Augmentée & enrichie du Plan de l'Iske de la Conference. A Cologne, Chez Pierre de la Place, 1667.
2348: SAMUEL PUFENDORF - Introduction à L'Histoire. Des principaux Etats, Tels qu'ils font aujourd'hui dans L'Europe. Premiere / Seconde Partie. Traduit de l'original Allemand de Samuel Pufendorf, par Claude Rouxel. à Utrecht, Chez Jean Ribbius, M. DC. LXXXV.
3478: R. VAN DER PYL - Grammaire Hollandoise Pratique, a l'usage des étrangers, et principalement des françois, qui veulent apprendre cette langue par R. van der Pyl. Instituteur et maître de langues à Dordrecht Seconde édition, revue, corrigée et augmentée.
3134: LOUIS RACINE - La Reliion, Poëme Par Monsieur Racine, De l'Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres. Huitieme edition, Revue, corrigée, & augmentée par l'Auteur. A Paris, Chez Nyon l'aîné, rue du Jardinet. M. DCC. LXXXV. Avec Approbation & Privilege du Roi.
1823: ELIZABETH RAFFALD - The Experienced English Housekeeper for the use and ease of Ladies, Housekeepers, Cooks, &c. Written purely from PRACTICE . Dedicated to the Hon. Lady Elizabeth Warburton. Whom the Author Lately Served as Housekeeper. Consisting of several Hundred Original Receipts, most of which never appeared in print. By Elizabeth Raffald A New Edition. In which are inserted some celebrated Receipts by other modern Authors. London Published and Sold by the Booksellers and by T. Wilson and R. Spence, Printers High-Ousegate, York Anno 1806
2052: ALLAN RAMSAY - A collection of Scots Proverbs, by Allan Ramsey, author of the ''Gentle Shepherd.'' &c. &c. ''They who wont be controlled cannot be helped.'' Stirling: printed and sold by M. Randall
3364: WILLEM VAN RANOUW - Kabinet der Natuurlyke Historien, Wetenschappen, Konsten en Handwerken, geopent met de maanden january en february 1719, verciert en opgeheldert met Kopere Plaaten, Tweede Druk, Te Amsterdam. By Balthazar Lakeman, MDCCXXX
3452: ARMAND RAVELET - Le Bienheureux J.B. de la Salle, Fondateur de l'Institut, des Fréres des Écoles Chrétiennes, par Armand Ravelet. Introduction Par Mgr. D'Hulst.
2506: H. REDING - Atlas van het koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche bezittingen H. Reding te 's Gravenhage gedrukt en uitgegeven bij A.P. van Langenhuysen, boek-en steendrukker 1841.
3230: R.P.F. ANACLETO REIFFENSTUEL - Jus Canonicum Universum, Clara Methodo Juxta Titulos Quinque Librorum Decretalium. In Quaestiones distributum, solidisque Responsionibus, & Objectionum Solutionibus dilucidatum. Authore R. P. F. Anacleto Reiffenstuel, Ordinis Minorum S. Francisci Reformat. Provinciae Bavaricae Lectore Jubilato, Editio Novissima, cui accessit. Tractatus de Regulis Juris, cum Repertorio Generali Totius Operis. Tomus Primus - Quintus (three physical volumes). Antverpiae Sumptibus Societatis. M. DCCLV.
2947: PETRO RELANDO - Hadriani Relandi de Religione mohammedica libri duo. Editio altera auctior. Trajecti ad rhenum. Ex libraria GULIELMI BROEDELET.
3474: M. RESTAUT - Principes Généraux et Raisonnés. De la Grammaire Francoise, avec des Observations Sur l'Orthographe, les Accents, la Ponctuation, & la Prononciation: et un Abrégé des Regles de la Versification Francoise, Dédiés á Monseigneur le Duc de Chartres, Par M. Restaut, Avocat au Parlement & aux Conseils du Roi. Nouvelle Edition, Revûe, corrigée, & considérablement augmentée. A Bruxelles, Chez Jean Leonard, rue de la Madelaine. MDCCLVI.
3362: JEAN FRANÇOIS PAUL DE GONDI DE RETZ - Memoires du Cardinal de Retz, Contenant Ce qui s'est passé de plus remarquable en France, pendant les premieres années du regne de Louis XIV. Nouvelle Edition exactemente revue & corrigée. Tome Premier - Quatriéme. A Geneve, Chez Fabry & Barillot. M.DCCLXXVII.
2421: R. P. J. REUTER - Neo-confessarius practice instructus, seu methodus rite obeundi munus confessarii, in gratiam Juniorum, qui ad Curam Animarum aspirant, cum appendice Sive brevi Instructione, & Methodo dispensationes. Aliasque Gratias petendi, & impetratas exequendi publice proposita à R. P. J. Reuter S. J. S. Theologiae in Universitate Trevirensi Doctore ae Professore publico. Editio Quarta Emendatior. Lovanii, Typis Joannis Francisci van Overbeke, Typographi sub signo Lampadis Aureae 1772. Cum Approbatione & Privilegio.
2367: S. RICHARDO - Philippi ecclesiae eystettensis XXXIX. Episcopi. De Eiusdem Ecclesiae divis tutelaribus. S. Richardo. S. Willibaldo. S. Wunibaldo. S. Walpurga. Commentarius nunc primum euulgatus: Unâcum duobus Obseruationum libris & Catalogo Historico, omnium Episcoporum. Eystettensium. Editore & Auctore Iacobo Gretsero, Societatis I esu Theologo. Ad Reuerend. Mum & Illust. Mum Principem Dominum, Dñm IO Annem Christophorum Episcopum Eystettensem, &c. Cum gratia & priuilegio caef. Maiest. Ingolstaddii. Typographia Ederiana, apud Elisabetham Angermariam, viduam. Anno domini M. DC. XVII.
3329: RAINER MARIA RILKE - Erste Gedichte von Rainer Maria Rilke. Leipzig Iminsel-verlag. MCMXX
2601: RAINER MARIA RILKE - Neue Gedichte von Rainer Maria Rilke Leipzig Im Insel-verlag MCMXX
3328: RAINER MARIA RILKE - Rainer Maria Rilke. Der Neuen Gedichte anderer Teil. Leipzig Iminsel-verlag. 1920.
1813: ARTHUR RIMBAUD - Oeuvres de Arthur Rimbaud, Vers et Proses, Revues sur les Manuscrits originaux et les premiéres Éditions mises en ordre et annotées par Paterne Berrichon, Poémes Retrouvés, Préface de Paul Claudel.
3255: JOSEPH ROBERTSON - The Parian Chronicle, or the Chronicle of the Arundelian Marbles; with a Dissertation concerning its Authenticity. Ea Quae Disputavi, Disserere Malui, Quam Judicare CIC, London, Printed for J. Walter, Charing-Cross, MDCCLXXXVIII
3472: WILLIAM ROBERTSON - The History of Scotland during the reigns of Queen Mary and of King James VI. Till His Accession to the Crown of England. With a Review of the Scottish History previous to that Period: And an Appendix containing Original Papers. In two volumes. By William Robertson, D. D. Minister of Lady Yetser's, Edinburgh. Volume I. The fourth edition. London: Printed for A. Millar, in the Strand. M DCC LXI.
3450: WILLIAM ROBERTSON - Historie der Regeering van Keizer Karel den Vyfden Benevens eene inleiding tot dezelve, Bevattende een Tafereel van de vorderingen der Maatschappy in Europa, zedert den ondergang van 't Romeinsche Ryk, tot aan 't begin der zestiende Eeuw. In 't Engelsch beschreven door William Robertson, D.D. Opperste van de Edenburgsche Universiteit, en, van wegens zyne Groot-Brittannische Majesteit George III, Historieschryver van Schotland. Tweeden Druk. Te Rotterdam, by Dirk Vis en Pieter Holsteyn, Boekverkoopers, 1778
1907: JOHN ROBY - Jokeby a Burlesque on Rokeby a poem in six cantos by an amateur of fashion to which are added occasional notes, by our most popular characters The fifth edition enlarged.
1831: SAMUEL ROGERS - Human Life, a poem. By Samuel Rogers. London. John Murray, Albemarle Street. 1819
3398: ALEXANDRE DE ROGISSART - Les Delices de l'Italie : Qui contiennent une Description exacte du Pays, des principales Villes, de toutes les Antiquitez, & de toutes les raretez, qui s'y trouvent, Par les Srs. de Rogissart, & H. ***. Derniere Edition, revue, augmentée de nouveau, beaucoup plus correcte que les précedentes, & enrichie de plusieurs nouvelles figure en taille douce, avec une Table des matieres fort ample & fort exacte; Par Jean de la Faye., Divisée en six Tomes, Dont le contenu est aprés la Préface. Tome Premier - Sixieme. A Leide, Chez Pierre van de Aa, MDCCIX, Avec Privilege.
3102: ALEXANDRE DE ROGISSART - Les Delices de L'Italie. Qui contiennent une Description exacte de ses Principales Villes de toutes les Antiquites, et de toutes les raretez qui s'y trouvent. A Leide, chez Pierre van der Aa 1709. Avec Privilege.
407: J. B. ROLL - Het leven van Jezus Christus den Heiland der Wereld. Naar de gewijde geschiedverhalen der vier evangelisten.
3506: NESTOR ROQUEPLAN - Nestor Roqueplan. Parisine cinquième édition. Paris J. Hetzel Et Cie éditeurs 18, rue Jacob, 18. Droits de traduction et de reproduction réservés
2326: A. VAN ROSSEM - Publicatie. De Staten van den Lande van Utrecht doen te weeten: dat zedert eenigen tijd binnen de stad Amesfoort een zwaar tumult ende feditie zijnde ontstaan ende uit-ge.
3262: A.D.J. GONZZE DE ROUGEVILLE - Le Vrai Chevalier de Maison-Rouge A.D.J. Gonzze de Rougeville 1761-1814, D'Aprés des Documents Inédits, par G. Lenotre, Paris, Libraire Académique Didier, Perrin et Cle, Libraires-éditeurs, 35, Quai des Grands-Augustins, 35, 1894 Tous droits réservés
2862: THOMAS DE ROUK - Adelyk Tooneel of Historische Beschrijvinge van allerley Trappen van Adeldom en Ridderlijke Ordens, met haar oorspronk mitsgaders der zelfder wapen-schilden, en toestel, in koningrijken, gemeene-besten, steden en volkeren, van oude tijden af, tot deze eeuw toe in gebruyk geweest zijnde. met als hondert en vijftigh zoo houte als kopere figuren. beschreven door Thomas de Rouk 't Amsterdam by Hedrik en Dirk Boom Boek-verkoopers. Anno 1673
2229: FRANCOIS ROUX - Nouveau Dictionnaire francois allemand et allemand francois, contenant, tous les mots usites Des deux langues, Francois Roux 1796
3385: JOHANNES DE SACROBOSCO - Ioannis de Sacrobusto de Sphaera Liber. Plurimis nouis typis auctus & illustratus. Praemissa Philippi Melanchthonis doctiss. praesatione, qua utilitatem sphaericae scientiae & Christiano homini non negligendam probat.
608: LE MAISTRE DE SACY - Les Evangiles de votre Seigneur JESUS-CHRIST selon S. Matthieu, S. Marc, S. Luc, S. Jean, traduction de Le Maistre de Sacy Paris J.-J. Dubochet Et C, Editeurs, Librairie Paulin, rue de Seine, 55 MDCCCXXXVII.
3356: NATHAN BEN SADDI - The Chronicle of the Kings of England: Written in the Manner of the Ancient Jewish Historians. By Nathan ben Saddi, A Priest of the Jews. London: Printed for T. Cooper at the Globe in Pater-noster Row. 1741.
2494: FRANCISCUS DE SALES - Onderwys ofte Aenleydinge tot een Godvruchtig Leven, beschreven door den H. Franciscus de Sales, Biscop en Prince van Geneven; Instelder van de Orden der Visitatie van de H. Maegd en Moeder Gods Maria. Van nieuws overgezet uyt de Fransche Taele, en met eenige Capittelen vermeerderd, die in de andere overzetting waeren achtergelaeten. Door Hr. en M.W.F.P. op L. Den lesten Druk, van vele Fauten gecorrigeérd, en vermeerderd met het Leven van den H. Franciscus de Sales.
2557: THOMAS SALMON - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren: V. Deels, eerste stukje: Behelzende de Beschryvinge van het Turksche Ryk. Door TH. Salmon. En M. van Goch, M.D. Met Fraaije Printverbeeldingen versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, Boekverkoper op de Voorburgwal, over de Nieuwe Kerk, in Hugo Grotius, 1732. Met privilegie.
2553: THOMAS SALMON - Hedendaagsche Historie, of tegenwoordige Staat van Alle Volkeren. Eerst in het Engelsch beschreven door Th. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch, M.D. V. Deel. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van het Turksche Ryk in Asie en Afrika. Met naukeurige Landkaarten en Fraaije Printverbeeldingen versierd. Te Amsterdam, By Isaak Tirion, Boekverkoper op den Nieuwendyk, by den Dam, in Hugo Grotius, 1733. Met Privilegie.
2932: THOMAS SALMON - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren in opzigte hunner landsgelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de natuurlyke Historie dienende. eerst in 't Engelschbeschreven door Th. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch, M.D. 1. Deel Behelzende de Tegenwoordige Staat der Keizerryken China en Japan, als mede van de Ladrones, Filippynsche en Molukkische Eilanden, en van Makassar. Met naaukeurige Landkaarten en Platen versiert.
3120: THOMAS SALMON - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren in opzigte hunner landsgelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de natuurlyke Historie behorende. II. deel Behelzende de tegenwoordige staet der Sundasche Eilanden, en wel inzonderheid BORNEO, JAVA, SUMATRA en der Koninkryken SIAM, KOCHIN-CHINA en TONKIN. Eerst in 't Engelsch beschreven door TH Salmon Nu vertaalt en merkelyk vermeerdert door M. van Goch, M.D. Met nieuwe Landkaerten en Printverbeeldingen versiert. Te Amsterdam, By ISAAK TIRION, Boekverkoper op de Voorburgwal, over de Nieuwe Kerk, in Hugo Grotius, 1730 Met Privilegie.
3121: THOMAS SALMON - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat van alle volkeren in opzigte hunner landsgelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de Natuurlyke Historie dienende. Eerst in 't Engelsch beschreven door TH Salmon Nu vertaalt en merkelyk vermeerdert door M. van Goch, M.D. III. deel Behelzende de tegenwoordige staat van de koninkryken PEGU, AVA, ARRAKAN, ACHAM. Als mede van het eigentlyke INDIA, of het Ryk van den groten MOGOL, en van MALABAR, KORMANDEL, en het eiland CEILON. Met naukeurige Landkaarten en fraaije Printverbeeldingen versierd. Te Amsterdam, By ISAAK TIRION, Boekverkoper op de Voorburgwal, over de Nieuwe Kerk, in Hugo Grotius, 1731 Met Privilegie.
1356: FRANCOIS RENE SALMON - La Sainte Bible. Ancien et Nouveau testament. Rècit et Commentaire par L'abré F.-R. Salmon, du diocèse de Paris chanoine honoraire de chalons ouvrage illustré de deux cent quarante gravures Par Schnorr. Paris. Librairie de firmin-didot et Cie. Imprimeurs de L'Institut Rue Jacob, 56. 1878 Reproduction et traduction rèservées.
2957: M. DE LA SAUVAGERE - Recueil D'Antiquités , dans les Gaules, Enrichi de diverses planches & figures, plans, vues, cartes topographiques & autres dessins, pour servir á l'intelligence des Inscriptions de ces Antiquités. Ouvrage qui peut servir de suite aux Antiquités de feu M. le Comte de Caylus. Par M. de la Sauvagere, Chevalier de l'Ordre Royal & Militaire de S. Louis, ancien Directeur en chef dans le Corps Militaire du Génie, & de l'Académie Royale des Belles-Lettres de la Rochelle. A Paris, Chez Herissant le fils, Libraire, rue Saint-Jacques. M.DCC.LXX. Avec Approbation & Privilége du Roi
1780: SCARON - Les dernieres oeuvres de ms. Scaron, divisees en deux parties. Contenates Plusieurs. Le tout redigé par un de ses Amis. Tome Premier. Suivant la Copie Imprimée A Paris, Olc Loc LXVIII.
3408: SCARRON - Le Romant Comique de Mr. Scarron Suivant la Copie imprimée A Paris MDCXCIII
3317: J. SCHARP - Historische Brieven, van den Predikant. J. Scharp, te Rotterdam, over den zich noemenden Frederik Gerard Meijer, geëxecuteerden binnen die stad, den 26sten mey 1786. Behelzende deszelfs character, zeldzaame leevens-geschiedenis, gesprekken, brieven, gevoelens en dood. Doormengd met veele weetenswaardigheden betreffende de godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid en wijsbegeerte Te Rotterdam, bij Johannes Hofhout en Zoon.
721: IMMAN. JO. GERH. SCHELLER - Klein woordenboek der Latynsche Taale, in 't Hoogduitsch uitgegeeven door Imman. Jo. Gerh. Scheller, en thands, ten dienste der Nederlandsche jeugd, volgens de laatste zeer verbeterde en vermeerderde uitgave, in 't Nederduitsch Overgebragt Te Amsterdam By Pieter Den Hengst, MDCCLXXXV.
2147: J. J. G. SCHELLERS - J.J.G.Schellers Aanleiding tot eene taal en oordeelkundige verklaring van de schriften de ouden en tot eene gepaste navolging van cicero. tweede vermeerderde uitgave. te leyden bij A.en J. Honkoop 1818
2945: JOHANNE JACOBO SCHEUCHZERO - Ouresiphoites Helveticus, sive, Itinera Per Helvetiae Alpinas regiones Facta annis MDCCII. MDCCIII. MDCCIV. MDCCV. MDCCVI. MDCCVII. MDCCIX. MDCCX. MDCCXI. Plurimis Tabulis aeneis illustrata Johanne Jacobo Scheuchzero, Tigurino, med. D. Math. Prof. Acad. Leopoldino-Carolinae & Socc. Regg. Anglicae ac Prussicae Membro. In quatuor tomos distincta. Tomus Primus / Secundus / Tertius / Quartus, Novissimè atque auctior Editus, & comprehendens. Itinera annorum MDCCII. MDCCIII. MDCCIV. Lugduni Batavorum, 'Typis ac Sumptibus Petri Vander Aa, M. DCC. XXIII.
3377: LOUIS KOEHLER UND RICH. SCHMIDT - Sonaten für Pianoforte solo von L. van Beethoven, herausgegeben von Louis Koehler und Rich. Schmidt. Neu revidirte Ausgabe, 6186. Leipzig, C. F. Peters
3192: JEAN HERMAN SCHNEIDER - Atlas des Enfans: ou Méthode Nouvelle, courte, facile et Demonstrative pour apprendre la Géographie. An XXII cartes eniuminées. Avec un nouveau traite de la sphere. Où l'on explique le Mouvement des Astres, & les Systémes du Monde anciens & modernes, l'usage des Globes & des Mesures Géographiques. Avec figures. Nouvelle édition. Corrigée & sort Augmentée. A Amsterdam, chez J. H. Schneider. M. DCC. LXXIII. Avec privilege de Nos Seigneurs les Etats de Hollande & de Weststriese.
2475: EGBERTUS SCHRADER - Eene gemaklyke handleidinge, om, over de Catechismuspredicatien te catechizeren. Volgende de woorden van den Heidelbergschen Catachismus, in de verklaringe en Toepassinge, Tot gemak en Nut der Catechizantenm Opgestelt, door Egbertus Schrader, Bedienaar des H. Euangeliums te Landsmeer. Deze tweede Druk merklyk verbetert en vermeerdert: t' Amsterdam. By Willem Bómin, Boekverkoper op de Cingel naast het (...) Veerhuys 1753. Met Privilegie.
3376: FRANZ SCHRUBERT - Schubert-Album Sammlung der Lieder für eine Singstimme mit Pianosortebegleitung von Franz Schubert. Kritisch revidirt von Max Friedlander. Die Resultate der kritischen Revision sind Eigenthum des Verlegers. Band I. Leipzig, C. F. Peters. Ausgabe für tiese Stimme.
3548: WALTER SCOTT - Redgauntlet. A tale of the eighteenth century. By the author of "Waverley." Master, go on; and I will follow thee, To the last gasp, with truth and loyalty. As You Like It. In three volumes.
3464: WALTER SCOTT - St Ronan's Well by the Author of "Waverly, Quentin Durward," & Co in Three Volumes
2285: WALTER SCOTT - Marmion; a tale of flodden field by Walter Scott, Esq. Alas! that Scottish Maid should sing The combat where her lover fell! That Scottish Bard should wake the string, The triumph og our foes to tell! Leyden. Edinburg printed by J.Ballantyne and co. For archibald constable and company, Edinburgh and William Miller and John Murry Lomdon 1808
3089: WALTER SCOTT - Rokeby: a Poem. By Walter Scott, Esq. Edinburgh: printed for John Ballantyne and co. Edinburgh: and Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, London: By James Ballantyne and Co. Edinburgh. 1813.
3224: WALTER SCOTT - The Monastry. A Romance. By the author of ''Waverley.'' In Three Volumes. Vol. I / II / III. Edinburgh: printed for Longman, Hurst, Rees, and Brown, London: and for Archibald constable and co., and John Ballantyne, bookseller to the king, Edinburgh. 1820.
3491: WALTER SCOTT - Anne of Geierstein; or, The Maiden of The Mist. By the author of "Waverley," &c.
3332: WALTER SCOTT - The Lay of the last Minstrel, a poem: by Walter Scott, Esq. Dum relego, scripsisse pudet, quia plurima cerno, Me quoque, qui seci, judice, digna lini. The Twelfth edition. London: Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brows, Paternoster-row: and A. Constable and co. Edinburgh: By James Ballantyne & Co. Edinburgh. 1811.
3411: WALTER SCOTT - The Pirate. By the author of "Waverley, Kenilworth," &c. (Walter Scott). "Nothing in him- But doth suffer a sea-change." (Tempest.) In three Volumes. Volume 1 - 3. Edinburgh: printed for Archibald Constable and Co.; and Hurst, Robinson, and Co., London. 1822
1768: C. PLINIUS SECUNDUS - a. C. Plinii caecilii secundi Epistolarum Libri Decem Eiusdem Gratiarum Actio Sive Panegyricus cum adnotationibus perpetuis IO. Matthiae Gesneri qui etiam vitam plinii et indices auctiores emendatioresque dedit. Cum privil pot. pol. reg. et el. sax. Lipsiae sumtibus caspari fritschii MDCCXXXIX
2629: LUCIUS ANNAEUS SENECA - Bundel Uitgelezen BRIEVEN van den Wijsgeer Seneca bevattende: Lessen van Levenswijsheid, en vermaningen tot Deugdsbetrachting. vertaald en met korte aantekeningen voorzien door A. Hirschig, C.Z. litt. Hum. Doct. Phil. Theor. Mag., Gymnasii Rector te Alkmaar Te Amsterdam, bij Johannes van den Hey en Zoon 1836
2436: WILLIAM SHAKESPEARE - The life and death of King Henry the Eighth by Mr. William shakespear London Printed for J. Tonson, and the rest of the Proprietors; and sold by the booksellers of London and Westminster MDCCXXXIV
2481: HERO SIBERSMA - Naukeurig Onderzoek, wie een Christen, en hoe te worden? Mitsgaders de Goederen, die men in Christo besit, waar door wy alrede Borgers zijn van het Hemelsche Jerusalem, en hoe alleen daar uit seer kragtig vloeid de ware Godsaligheid. Volstandig tot den einde toe; met een ernstige Beproevinge; en bewijs dat niemand, als een Christen, Gerust en Verblijd kan zijn. By wege van zamenspraak, tussen Elias en Christofilus. door Hero Sibersma.
3379: SIEUR D. M. - Nouveau Voyage du Levant, Par le Sieur D. M. Contenant ce qu'il a vû de plus remarquable en Allemagne, France, Italie, Malthe, & Turquie. Où l'on voit aussi les Brigues secretes de Mr. de Chateau-neus, Ambassadeur de France à la Cour Ottomanne, & plusieurs Histoires Galantes. Ala Haye, Chez Etienne Foulque, Marchand Libraire. l'An m. dc. xciv.
2375: M. SIGORNE - Institutions Newtoniennes. Par M. Sigorgne, de la Maifon & Société de Sorbonne, Archidiacre, Chanoine de l'Eglife de Mâcon, & de la Société Royale des Sciences & Belles Lettres de Nancy. Seconde Edition, Revûe, corrigée & augmentée, avec figures. Prix & liv. Relié. A Paris, Chez Guillyn, Libraire, quai des Augustins: du côte du Pont S. Michel, au Lys d'or. M. DCC. LXIX. Avec Approbation Privilége du Roi.
2560: EDWARDUS SIMSONIUS - Chronicon Historiam Catholicam complectens, Ab Exordio Mundi ad Nativitatem D. N. Jesu Christi, Et exinde ad Annum a Christo nato LXXI. Ex Sacris Bibliis, caeterisque probatae fidei Auctoribus seriem Historiarum omnis AEvi secundum tempora digestarum. Edwardus Simsonius, S. T. D. Collegii Sanctae ac Individuae Trinitatis in Academia Cantabrigiensi quondam Socius, Contexuit, in septem Parteis distributam: cum parasceve ad chronicon catholicum. Accessere. Tabulae Chronologicae. Successiones Regum, & Stemmata quaedam insigniora. Catalogus Olympionicarum. Additur in universaas Chronici Partes Index Alphabeticus. Omnia recensuit, & Animadversiones adjecit Petrus Wesseling. Lugduni Batavorum, Apud Joannem vander Linden, M. DCC. XXIX.
3354: FRANK E. SMEDLEY - Frank Fairlegh: or, Scenes from the Life of a Private Pupil. ''How now! Good lack! What present have we here? A Book that stood in peril of the press: But how it's past those pikes, and doth appear To keep the lookers-on from heaviness. What stuff containsit?'' - Davies of Hereford. With thirty illustrations on steel, by George Cruikshank. London: A. Hall, virtue, & co., 25 Paternoster Row. 1850.
3174: LUDOLPH SMIDS - Lud. Smids, M. D. Schatkamer der Nederlandsse oudheden: of woordenboek Behelsde Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren, Rievieren, vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens en Lands wyfen. Vercierd met LX Verbeeldingen, van soo geheele als vervallene Heeren Huysen, Sloten en Kasteelen, meerendeels geteekend door Roeland Rochman. Nevens een Bladwyser, in de gedaante van een Land-chronyk. T' Amsterdam, by Pieter de Coup, Boekverkoper in de Kalverstraat, in Cicero, 1711.
211: SMIDS, L. - Het SLOT te HEUSDEN
1927: JOHN SMITH - Vegetable Cookery including a complete set of recipes for pastry, preserving, pickling, the preparation of sauces, soups, beverages, etc., etc. by John Smith Author of "fruits and Farinacea"
2435: SMITH - Comic Tales and Sketches by Albert Smith author of "The adventures of mr. Ledbury," Etc. LONDON: Richard Bentley, New Burlington Street 1852
2935: RUDOLF WETSTEIN; JACOB WETSTEIN; WILLIAM SMITH - L'Etat Et Les Delices De La Suisse, En forme de Relation critique, Par plusieurs Auteurs célébres. Enrichi de Figures en Taille-douce, dessinées sur les Lieux mêmes & de Cartes Géographiques très-exactes. en IV. Volumes. Tome Premier - Quatrieme, A Amsterdam, Chez les Wetsteins et Smith, MDCCXXX
3463: ALBERT SMITH - The Wassail-Bowl by Albert Smith
2292: TOBIAS SMOLLET - The adventures of Roderick Random in Two volumes The second edition London printed for J. Osborn in pater-noster row MDCCXLVIII
3382: TOBIAS SMOLLETT - The Expedition of Humphrey Clinker by T. Smollett M.D. London Printed for the propietors by J.F. Dove 1825
3185: ANDRIES SACERDOTE SOCIETATIS - Perpetua Crux siue passio Jesu Christi, a puncto incarnationis ad extremum vitae. Auctore R.P. Judoco Andries Sacerdote Societatis IESU. Iconibus aeri incisis exornata. Antverpiae. Typis Cornelii Woons, sub Signo Stellae aureaea Anno 1652. Cum Gratia & Privilegio.
3222: LABORE R. P. HENRICI SOMMALII - Thomae Malleoli A Kempis, canonici regularis, Scriptoris piissimi, Opera Omnia: Ad autographa eiusdem emendata, aucta, è intres Tomos distributa, Labore R. P. Henrici Sommalii ex Societate Iesu. Lugduni, Sumptibus Michaelis Chevalier. M. DC. XXIIL.
3405: ROBERT SOUTHEY - Roderick, the Last of the Goths. By Robert Southey, esq. Poet Laureate, and Member of the Royal Spanish Academy, of the royal Spanish Academy of history, and of the Royal Institute of the Netherlands. In Two Volumes. Vol I / II. Fifth edition. London: Printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, Paternoster-row. 1818.
252: SPILMAN - "De KERK te WOUDRICHEM"
1812: D. J. H. NYèSSEN - The Races of Java. A few Remarks towards the Acquisition of some Preliminary Knowledge concerning the Influence of Geographic Environment on the Physical Structure of the Javanese. By Dr. D. J. H. Nyèssen with 25 Sketches and 9 maps. Printed by G. Kolff & Co. at Weltevreden, D. E. I. 1929
2112: GULIELM STANIHURSTIUS - Bloemhof van zinryke en zielroerende Overdenkingen op het Lyden en Sterven van onze Heere en Zaligmaker Jesus Christus in het Latyn befchreeven door den Eerw. Vader Gulielm. Stanihurstius nu eerft in het Neerduits vertaalt. met een Rigifter der Hoofdstukken. Te Leiden voor Frans Does Bboekverkoper 1724
3278: GUILIELMUS STANISHURSTUS - HISTORIE van den LYDENDE CHRISTUS, Vertoont in CXIX. MEDITATIEN, Bevattende seer kragtige en zielroerende overdenckinge op 't lijden en sterven onses Saligmakers JESUS CHRISTUS. In 't Latyn beschreven door den seer Eerwaarden Vader GUILIELMUS STANISHURSTUS, Priester der Societeit Jesu. Nu uyt 't Latyn in 't Nederduyts vertaalt. Met curieuse Figuren. 'T ANTWERPEN, Voor PETRUS JOURET. MDCCXIV
2484: STAPFER - Grondlegging tot den waaren Godsdients. Van Joh. Fred: Stapfer, Bedienaar des Heil: Evangeliums in de Gereformeerde Gemeinte. Te Diesbach in 't canton Bern. En in 't Nederduitsch vertaald door Joh: Will van Haar. Elfde deel. In 'sGravenhage, By Pieter van Cleef, en Compagnie. M. DCC. LXII.
2483: STAPFER - Grondlegging tot den waaren Godsdienst. Door Joh: Fred: Stapfer, Bedienaar des Heil: Evangeliums in de Gereformeerde Gemeente te Diesback in 't Canton Bern. Uit het Hoogduitsch vertaald door Joh: Will: van Haar. Zesde deel. In 'sGravenhage, By Pieter van Cleef, en Compagnie. M. DCC. LVIII.
2486: STAPFER - Grondlegging tot den waaren Godsdienst. Van Joh: Fred: Stapfer, Bedienaar des Heil: Evangeliums in de Gereformeerde Gemeinte. Te Diesbach in 't canton Bern. En in 't Nederduitsch vertaald door Joh: Will: van Haar. Tweede deel. Tweede druk. In 's Gravenhage, By Piieter van Cleef, en Compagnie. M. DCC. LXIII.
2217: JACOB GERARD STARINGH - Bybelsch-zakelyk -woordenboek
3410: LAURENCE STERNE - The Life and Opinions of Tristram Shandy Gentleman in Three Volumes London Printed for T.Vadell, Bookseller in the Strand MDCCXCIV
3505: LAURENCE STERNE - Letters of the late Rev. Mr. Laurence Sterne, To his most intimate Freinds. With a fragment in the Manner of Rabelais. To which are prefix'd, Memoirs of his Life and Family, Written by Himself. And Published by his Daughter, Mrs. Medalle. A new edition. In three volumes.
2752: DIONISIUS VANDER STERRE - Verhandeling Der Genees- en Heel-konstige practyk Der medicynen, Steunende op d'Ondervinding van verscheyde. Aanmerkingen. Door Dionisius vander Sterre. Medicijne Doctor. t'Amsterdam, By Jan ten Hoorn, Boekverkoper over het oude Heere Logement, 1687.
1912: G. A. STEVENS - A lecture on Heads by Geo. Alex. Stevens with additions by mr. pilon as delivered by mr. Charles Lee Lewes. to which is added an essay on satire with twenty-four heads by Nesbit from designs by Thurston.
3031: ROBERT LOUIS STEVENSON - The Wrecker. By Robert Louis Stevenson and Lloyd Osbourne. Illustrated by William Hole and W. L. Metcalf. Cassel & Company Limited: London, Paris & Melbourne. 1892. [All rights reserved.]
3065: ROBERT LOUIS STEVENSON - The Ebb-Tide. A Trio and Quartette. By Robert Louis Stevenson and Lloyd Osbourne. 'There is a tide in the affairs of men''. London William Heineman. MDCCXCIV
3062: ROBERT LOUIS STEVENSON - The Black Arrow: A Tale of the Two Roses. By Robert Louis Stevenson, Author of ''Treasure Island,'' ''Kidnapped,'' &c. Cassel & Company, Limited: London, Paris, New York & Melbourne. 1888.
3070: ROBERT LOUIS STEVENSON - Ballads. By Robert Louis Stevenson. London. Chatto & Windus, Piccadilly. 1890.
2353: FAMIANO STRADA - Famiani stradae Romani E Societate Jesu de Bello Belgico decas secunda Ab initio praefecturae Alexandri farnesii parmae placentaeque ducis III. Anno MDLXXVIII. Ufque ad Annum M D X C. Luxta exemplar Romae, Apud Herades Francisci Corbelletti MDCLVIII
2191: M. STUART - Romeinsche Geschiedenissen door M. Stuart. Met Kaarten en Plaaten. Eerste - Dertigste Deel, Behelzende de Geschiedenis der Koningen. Te Utrecht. By B. Wild en J. Altheer, MDCCXCIII
2310: EUGèNE SUE - Les Mystères de Paris. Par Eugène Sue. Illustré de 500 dessins originaux de MM. Richard, Hendrickx, Huart, etc. Paris. Libraire de Coquillion. Rue Richelieu. 1844.
3184: JONATHAN SWIFT - Voyages du Capitaine Gulliver en Divers Pays éloignés. Tome Premier / Second / Troisieme. A La Haye, Chez Jean Zwart, Libraire, dans le Toornstraat. M. DCC. LXV.
2202: JONATHAN SWIFT - The works of the Rev. Dr. Jonathan Swift, dean of St. Patrick's Dublin Arranged, Revised, and Corrected, with notes, by Thomas Sheridan, A.M. A new Edition in Seventeen Volumes London MDCCXXXIV
3067: ALGERNON CHARLES SWINBURNE - Bothwell: A Tragedy. By Algernon Charles Swinburne. In two volumes. London: Chatto and Windus, Piccadilly. 1875.
3064: ARTHUR SWINBURNE - Poems and Ballads. Algernon Charles. Swinburne. 1866. London: John Camden Hotten, Piccadilly. 1866.
3257: AMABLE TASTU - Lectures pour les Jeunes Filles ou Leçons et Modèles de littérature en vers, extraits des auteurs modernes Par Hune A. Tastu. Deuxième édition. Paris, Librairie D'éduction de Didier, 35, quai des Augustins. 1842.
1741: P. TERENTIUS - De zes Comedien van P. Terentius. Verduitst door Henricus Zwaardekroon, rector der Schole, tot Rotterdam.
2449: TERWEN - Het koningrijk der Nederlanden voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige gezichten, en beschreven door J.L. Terwen Gouda G.B. van Goor
2114: CLAUDE TEXIER - Conduite Spirituelle pour les Personnes que Veulent entrer en retraite par le pere Claude texier de la Compagnie de Jesus A Paris Chez Estienne Michallet rue Saint Jacques a l'image Saint Paul, Proche la Fontaine Saint Severin MDCLXXVII avec Privilege du Roy
1712: P. THEINER - l'Eglise schismatique Russe, d'après les relations recentes du pretendu saint sydone, par le P. Theiner, pretre de l'oratoire.
3217: BERNARD THENHAVEN - Nucleus Theologiae canonico-moralis Sive examen ordinandorum et approbandorum per modum usitatie dialogi Inter examinatorem & respondentem. Per F. Bernardinum Thenhaven, Ord. Ff. Min. Strict. Observantiae S. Theol. Lectorem Jubilatum, Prov. Saxoniae S. Crucis Custodem Custodum, Concinnatuin. Cum indicibus necessariis tam Examinum & Paragraphorum, quam etiam Rerum & Vorborum in eo contentorum. Editio secunda, in duas partes divisa. Acceduns in sine Propfitiones damnate. Coloniae agrippinae. Sumptibus Ottonis Jos. Steinhauss Bibliopolae unter setten dánnen. 1737. Cum Privi. Sac. Casar. Majest.
3223: THEOPHYLACTUS - Theophylacti, Bulgariae Archiepiscopi, in quatuor Euangelia enarrationes innumeris pené locis per Phil. Montanum Armenterianum denuó recognitae & restitutae. Item in minores aliquot prophetas, Abacuc, Ionam, Naum, & Osee. Praemissae sunt Philip. Montani Armenteriani epistolae duae: una dedicatoria in qua de operis utilitate aguur, & alij; quibusdam non parum ad rectam Ecclesiae restitutionem pertinentibus: altera est ad candidum lectorem de recognitionis necessitate. Accessit rerum & uerborum memorabilium Index locupletissimus.
2504: ANTONINUS VAN THIENEN - Geestelycke Oeffeninge voor de Novitien; ofte beginnende Religieusen, die van Godt geroepen zyn tot de Religie van de Eerw. PP. Capucinen, om in korten tydt van werelts, een geestelyck, en innig mensch te worden, waer by gevoeght is eene Oeffeninge van thien dagen, voor de welcke Paulus den V. ieder keer verleent vollen aflaet. In 't licht gegeven door F.A.V.T. Priester
3318: R.P. PIERRE THOMAS - LE CATECHISME DE SAINTE THERESE, Contenant toute la Doctrine neceffaire pour la vie spirituelle. Par le R.P. Pierre Thomas DE Sainte Marie, Carme Déchaussé. A BRUXELLES, Chez Philippe Vleugart, à l'Angegardien. 1675. Avec Approbations & Privilege
3481: JAMES THOMSON - The Works of James Thomson with his last Corrections and Improvements. In four Volumes. Vol. 1 - 4
3195: ORBIT OF PIERART DOU TIELT - 14 century Manuscript leaf on vellum from book of hours
3258: DOCTRINE CHRèTIENNE - Histoire Abrégée de L'église, (...) Pour servir de suite à l'Histoire de la Religion avant Jesus-Christ. Par l'Auteur de la Doctrine Chrétienne. Nouvelle Edition, sugmentée et continuée jusqu'a la mort de Pie VI. Premiére parie. A Munster. Chez Pierre Prospere, (...). 1800.
2011: MARIE LOUISE ROSE PÉTIGNY - Idylles ou Contes champêtres, par Mlle Levesque. A Paris, Bailly, rue Saint-Honoré, vis-a-vis la barriere des Sergents. Hardouin & Gattey, au Palais Royal, Nos 13 & 14. Didot, fils aîne. Jombert jeune, rue Dauphine. M. DCC. LXXXVI.
2879: SALOMON VAN TIL - Jacobi Lydii Syntagma Sacrum Dere Militari: Nec non de Jure Jurando Dissertatio Philologica. Opus Postumum, & multa eruditione commendatum cum figuris aeneis elegantissime incisis, quod nunc primum ex tenebris eruit, notisque Illustravit. Salamon van Til, Theologus Dordracemus. Dordraci. Apud Cornelium Willegardum Bibliopolam. MDCXCVIII. Cum Privilegio.
1785: P. TIRENTII - Publii Tirentii afri comoediae sex novissime recognitae cum selecta varietate lectionum et perpetua annotatione accedit index Latintatis cum interpretatione studiis societatis bipontinae. Editio accurata. Biponti. Ex Typographia Societatis MDCCLXXIX
101: ISAAK TIRION - GEERTRUIDENBERG. Stadsplattegrond.
3265: M. A. TITMARSH - ''Our Street.'' By Mr. M. A. Titmarsh. London: Chapman and Hall. 186 Strand. MDCCCXLVIII
1439: H. TOLLENS - Gedichten van H. Tollens, C.Z. eerste deel vierde druk Te Rotterdam, bij J. immerzeel. MDCCCXXII
2971: LEV NIKOLAJEVI TOLSTOJ - Tolstoj's History of Horses
1922: TORTI - Therapeutice Specialis ad Febres periodicas perniciosas.../Jatro-Apologeticae ad criticam dissertationem
2419: CLAUDE DROUAS DE BOUSSEY COMPTE DE TOUL - Instructions sur les Principales Vérités de la Religion, et sur les Principaux Devoirs du Christianisme, Adrestées par Monseigneur l'Illustrissime & Révérendissime Evêque, Comte de Toul, Prince du S.-Empire, au Clergé Séculier & aux Fidelles de son Diocése. Nouvelle Édition, Augmentée des Priéres du Matin & du Soir, & de l'Exercice pour la Sainte Messe.
2409: CLAUDE DROUAS DE BOUSSEY COMPTE DE TOUL - Instructions Chrétiennes en forme de lectures et de méditations, Adressées par Monseigneur (...) Illustrissime & Révérendissime Évêque, (...) de Toul, Prince du saint (...) au Clergé & aux Fideles de son (...). A Toul, chez Joseph Carez, seul Imprimeur Libraire. 1776. Avec Approbation & Privilége du Roi.
1906: A.L.G. TOUSSAINT - Het huis Lauernesse. Door A.L.G.Toussaint. 2 delen Amsterdam G.J.A. Beijerinck 1840
2226: A.L.G. TOUSSAINT - Ximenes Alba Orsini. Drie Novellen uit Spanje Door A.L.G. Toussaint. Eerste Deel. Amsterdam P.N.vaan Kampen 1844
2687: CARL KüTZING - Theoretisch-praktisches handbuch der Fortepiano-baukunst mit berücksichtigung der neuesten verbesserungen bearbeitet von Carl Kützing, facteur de pianos et d'Orgues in Bern. Erste Abteilung mit 6 kupfertafeln zweite verbesserte Ausgabe Bern und Chur Verlag und Eigenthum von J.F.J. Dalp 1843
2279: SYLVANUS URBAN - The Gentleman's Magazine, and Hiftorical Chronicle Volume XXI. For the year 1751 by Sulvanus Urban, Gent. London Printed for Edw. Cave, at Sr John's Gate.
2373: ABBé DE VALLEMONT - Vallemont's Historiezaal der Geheele weereld, Vertoonde de Tydtrekenkunde, Aardrykskunde, Blasoen en Wapenkunde, d'Oude en Nieuwe Heerschappyen, Roomsche Keizers, Medailles, en de Kerkelyke en Wereldlyeke Geschiedenissen, van den beginne des Werelds tot deze Tyd toe. Dienende om d'algemeene en byzondere History-schryvers met vrucht te kunnen leezen en verstaan. Als mede een nette Beschryving van de gehele bekende en onbekende weereld. In 't Nederduitsch overgebragt, en tot op den Jaare 1708 vermeerdert. Te Amsterdam, By Nicolaas ten Hoorn, Boekverkoper, 1708.
1810: ÉMILE VERHAEREN - Émile Verhaeren. Deux Drames. Le Cloitre - Philippe II. << Le Cloitre >> et << Philippe II >> Furent représentés sous la direction de M. Reding, au Théatre royal du parc a Bruxelles et, sous la direction de M. Lugné-poe au théatre de l'oeuvre a Paris. Troisième Édition. Paris Mercure de France XXVI, rue de condé, xxvi. MCMIX.
2190: JULES VERNE - Voyages extraordinaires couronnés par l'Académie francaise. Les Enfants du Capitaine Grant. Voyage Autour du Monde, par Jules Verne. Illustrés de 172 Vignettes par Riou, Gravées par Pannemaker. Bibliothéque d'Éducation et de Récréation. J. Hetzel et Cie, 18, Rue Jacob. Paris. Tous droits de traduction et de reproduction reservés
2897: JULES VERNE - Jules Verne Voyages Extraordinaires Couronnés par l'Acadèmie Française. L'école des Robinsons le Rayon-vert. Dix Heures en Chasse. Bibliothèque d'éducation et de récréation J. Hetzel et Cie, 18, rue Jacon. Paris. Tuus droits traduction et de reproduction réservés.
2295: JULES VERNE - Jules Verne Cinq Semines en Ballon voyage de decouvertes en afrique par trois anglais illustrations par MM. Riou et de Montaut. Bibliotheque d'education et de recreation J. Hetzel et Cie, 18, Rue Jacob Paris
2257: JAN VERREZEN - Janus Verrezen, 1. deel / tweede deel / derden deel
2379: M. L' ABBé DE VERTOT - Histoire des Révolutions de suede, Où l'on voit les changemens qui sont arrivés dans ce Royaume, au sujet de la Religion & du Gouvernement: Par M. l' Abbé de Vertot, de l' Académie Royale des Inscriptions & Belles-Lettres. Nouvelle Édition. Tome Premier. A Pairs, Chez Belin, Imprimeur-Libraire, rue Saint-Jacques, No. 27. M. DCC. XCIV.
1833: A. VIARD - Le Cuisinier Imperial, ou l'art de faire la cuisine pour tout les fortunes. Avec la maniere de servir une Table depuis vint jusqu'a soixante Couverts. Septieme edition, revue et corrigee. Par A. Viard, Homme de Bouche. Augmentee d'une Notice sur les Vins, par M. M. S. U. Paris, chez Barba, libraire, palais-royal, derriere le theatre Francais, No 51. 1812.
2910: M. VICTOR - La Tante a Marier, comédie en un actie, Par M. Victor, Auteur de Palmérin et de la Folle Intrigue. Représentée, pour la premiére fois, à Paris, sur le Théâtre de la Porte-Saint-Martin, le a février 1819. PRIX: I FR. 25 C. Paris, chez J.-N. Barba, libraire, Éditeur des oeuvres de pigault-lebrun, palais-rôyal, debriére le théatre Français, no 51. De L'Imprimerie D'éverat, rue du Cadran, no. 16. 1819.
2329: VAYSSE DE VILLIERS - Recueil Complet. Des Groupes, Statues, Bustes, Termes &c ainsi que des Perspectives monumentales de Versailles, en gravure lithograpique. Publie par laysse de villiers, Auteur du Tableau descriptif, historique & pittoresque de la Ville, du Chateau et du Parc de Versailles.
3381: PIERRE DE VILLIERS - Reflexions sur les Defauts d'Autrui a Paris chez Claude Barbin au Palais, sur le second Perron de la Sainte Chapelle MDCLXXXXI avec Privilége du Roi
3113: NONCE VISCONTI - Lettres Anecdotes et Memoires Historiques du Nonce Visconti. Au Concile de Trente, Dont Plusieurs Intrigues Inouïes. A Amsterdam, chez les Freres WetsteinL 1719.
1542: CAMPEGIUS VITRINGA - Korte Stellingen in welke vervat worden de Grondstukken van de christelyke Leere. Ten dienste van de openbare Huys-Oeffeningen over de Godgeleerdheid van Campegius Vitringa, professor der H. Theol. en Kerkelyke historien tot Franeker. Uit het Latijn in het Duytsch overgebragt en by dese Tweede Druk niet alleen met de vorige byvoegselen van den Auteur verrijkt, maar ook uit de Vierde Latijnse Druk vermeerderd.Waar by nog komt een opstel van de voornaamste geschilstukken des geloofs, uit het selve Latijnse Werkje overgeset.
3390: P. VLAMING - H. L. Spieghels Hertere Zedeschriften, Met verscheidene nooit gedrukt stukken verrijkt, en door aenteekeningen opgeheldert. Door P. Vlaming. Met nieuwe figuren. t' Amsterdam, By Andries van Damme. MDCCXXIII.
3190: JACOB COENRAEDS MAY-VOGEL - Gulden-Spiegel, ofte Op-weckinge tot Christelijcke Deughden. Af-gebeelt in twee Deelen: waer in vertoont werdt de schadelickheyt der sonder, mitsgaders de goetheydt ende weldaden Godts over de Boetvaerdigen. Tot Leeringe en stichtinge alle Christenen toe-gepast. Noch is hier by-gevoeght Thamers ontschaking, Of de verdoolde Liefde van Amnon. Als mede de Vermaeckelijcke Bruylofs-kroon, door-gevlochten met verscheyde leersame Gedichten, vermakelijcke Bruylofts- en aendachtige Liedekens: voor-gestelt op de vier Getijden van de Dagh. Gerijmt door Jacon Coenraeds Mey-vogel, Verciert met aardige Konst-platen. Tot Amsterdam, By Michiel de Groot, Boeck-verkooper op de Nieuwesdijck, tusschen de twee Sluysen. 1670.
2524: VOLTAIRE - La Henriade, Divers Autres Poëmes, et Toutes les Piéces Relatives á l'Épopée. M. DCC. LXXV.
2878: VOLTAIRE - Histoire de l'empire de Russie sous Pierre le Grand par l'Auteur de l'Histoire de Charles XII MDCCLXV
3493: JOHANN HEINRICH VOSS - Homers Odyssee von Johann Heinrich Voss I-XXIV gesang Dritte verbesserte auflage.
3404: SIMON DE VRIES - Curieuse aenmerckingen der bysonderste Oost- en West-Indische verwonderens-waerdige dingen; nevens die van China, Africa, en andere gewesten des werelds. Bevattende 't Voornaemste van alles, wat oyt Nauwkeurighs en seldsaems van deese Landen, ten opsight van der selver gelegenheyd; gestalte der Aerde, Berghwercken, Gewassen, Zeeën, Rivieren; Seeden en Godsdiensten der Menschen, en c. Is ondervonden en opgeteeckend van een seer groote meenighte der geloofwaerdighste Ooghgetuygen onder meest al de Natien in Europa. En uyt deselve in een bequaeme Orde gebraght; oock soo met ondersoeckende als vergelijckende Redenvoeringen verhandeldt, Door S. de Vries, in IV. Deelen. Eerste-Vierde Stuck. 't Utrecht, by Johannes Ribbius, Boeckverkooper in de korte Jansstraet, M.DC.LXXXII.
1663: JAN WAGENAAR - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schuuerye, gilden en regeeringe, beschreeven, door Jan Wagenaar, historieschryver der stad. Eerste / Tweede / Derde / Vierde stuk. Te Amsterdam, By Isaak Tirion. 1760. Met Privilegie van de Edele Groot-Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland.
2383: M. DE WAILLY - Les Commentairs de cesar nouvelle edition Revue et retouchee avec Soin, par M. de Wailly A Paris chez H. Barbou, Imprimeur - Libraire rue des Mathurins an VII (1799 ere vulg.)
3406: HORACE WALPOLE - Walpoliana London Printed for R. Philips, 71 St. Paul's Yard by T. Bensley, Bolt Court, Fleet Street
2605: NATHANIEL WANLEY - The Wonders of the Little World: or, A General History of Man. In six books.
2263: RICHARD WATSON - Chemical Essays by R. Watson, D.D.F.R.S. and regius professor of divinity in the university of Cambridge London Printed for T. Evans, and sold by J.evans, Paternoster-row MDCCLXXXIX
2122: LUDOVICUS DE WEINNE - De Levens van den H.Franciscus De Sales Bisschop en Prince van geneven Van de H.Joannes Dei Stichter van het Orde der Religieufen, die de Siecken by-ftaen. Van de Saelige Joanna van Vranckryck en eenige andere, overleden in meyninge van Heyligheydt. Brussel 1719
2179: NIKOLAAS WESTENDORP - Bijzonderheden uit de Geschiedenis der Hervorming is de Provincie groningen tusschen de jaren 1545 en 1580 ontleenduit een ongedrukt handschift van die tijd door Nikolaas Westendorp te Groningen bij J. Oomkens 1832
2908: LORENZ VON WESTENRIEDER - Der Traum in dreijen Nächten von L. Westenrieder München 1782
3275: J. A. WIJNNE - Geschiedenis van het Vaderland door Dr. J. A. Wijnne. Vijfde druk. Te Groningen bij J. B. Wolters, 1879.
1792: NICOLAAS WILTENS - Kerkelyk Plakaatboek, Behelzende de plakaten, ordonnantien Ende resolutien Over de kerkelyke zaken. By een gebragt door Nicolaas Wiltens, Bedienaar des H. Evangeliumste Amsterdam.
2510: ABRAM WITBOLS - Naam-register van de Officieren en Rotsgesellen. Uitmakende de gantsche Schuttery der stad Delft, Benevens de Wagt-Beurten Van Mey 1732, tot Mey 1733. t' Samen gestelt door Abram Witbols. Te Delft gedrukt By Abram Witbols, 1732
1491: D. L. B. WOLFF - Das Malerische und Romantische Ausland. England und Wales Von D. L. B. Wolff. Mit achtundviertig Stahlstichen nach Englischen Stúnstern. ELeipzich, 1843. Verlag von Gh. G. Hollman.
2727: JOHANNA VAN WOUDE - Vormen. Handboek voor dames door Johanna van Woude. Amsterdam van Holkeman & Warendorf.
3066: YORICK - A Sentimental Journey through France and Italy. By Mr. Yorick. London: Printed for J. Good, No. 159, New Bond Street: and E. and S. Harding, No. 102, Pall Mall. XCII.
1989: FRANCESCO ANTONIO ZACCARIA - Istoria del Concilio di Trento scritta dal padre sforza pallavicino. Della compagnia di gesu'. Poi Francesco Antonio Zaccaria. Leitor giubilato in storia egglesiastica nell' arghiginnasio della sapienza romana. Roma 1833. Nel collegio urbano di propaganda fide.
3181: M. RIZZI ZANNONI - Atlas historique de la France ancienne et moderne contenant. Tous les lieux illustres par les événemens les plus mémorables de notre Histoire: les conquêtes, les pertes et les succés de la Nation: ses alliances et ses traités avec les Puissances Européennes: les Batailles, les Sièges, les Conciles qui se font tenus en France: les ordres Religieux qui s'y font établis: l'étendue des grands Fiess et leur reunion à la Couronne ensin toutes les révolutions de la Monarchie dans chaque Siècle et sous chaque Règne: depuis Pharamond jusqu'à Louis XV. Dressé. Par M. Rizzi Zannoni. De l'Académie Rle des Sciences et Belles Lettres de Gottingue. Mis au Jour et éxécuté par le S. Desnos. A Paris, M. DCC. IXV.
1538: JACOM ZIEGENMEYER - De wereldling ontdekt en tot een juychend christen opgeleyd in ses samenspraaken tot Ontdekking, Overtuyging en Besftiering van Wereldlingen Als ook tot Verfterking en Leyding van Begenadigden door Jacob Ziegenmeyer Vierden Druk Te Amsterdam By JacobBorstius Boekverkooper voor aan op den nieuwendyk, by den dam. 1726 Met Privilegie
1728: JUSTUS ZINZERLING - Jodogi Sinceri Itinerarium Galliae, Ita accomodatum, Utejus ducti mediocri Tempore tota Gallia obiri, Anglia & Belgium adiri possint: nec bis terve ad eadem loca rediri oporteat: notatis cujuscunque loci, quas vocant. Deliciis: Cum Appendice, De Burdigala, Ac Iconibus Urbium praecipuarum, illustratum. Amstelodami. Apud Jodocum Jansonium. M DC LV.
2512: MARCI ZUERI - Marci Zueri Boxhorni Institutiones politicae : Cum commentariis ejusdem, et observationibus Georgi Horni. Amstelodami, Ex Ossicinâ Caspari Commelini M. DC. LXVIII. Cum Privilegio S. Caes. Majestasis.
1692: LUIS DE ÁVILA Y ZUNIGA - Warachtighe Historie, van de Oorloghe van Hoogh Duytschlant, van de jaren XLVI ende XLXVII by den alder onverwinlijcksten ende alder moghensten Keyser van Roomen Caerle de vijfste van dien name, Coninck van Spaengien, etc Ghemaect ende beschreven van den doerluchtighen heere don Lodowijck van Avila ende Zunniga ende overgheset in Neerlantsche Duytsche sprake ; hier zijn by gedruct verscheye constighe figueren om meerder kennisse des lants ende van tselve datter gheschiet is te hebbene. t'Antwerpen in den schilt van Borgoingen in de Camerstrate by Jan Steelsius MDL met keyserlijcke Previlegie
1691: LUIS DE ÁVILA Y ZUNIGA - Clarissimi viri D. LVDOVICI AB AVI. La et zunniga, miilitiae alcantaren sis praefécti, Commentariorum de bello Germanico, à Carolo V. Caefare Maxi mo gesto, libri duo à Gulielmo Malinaeo Brugensi latine redditi, & iconibus ad historiam accommodis illustrati. Antverpiae, In aedibus Ioan Steelsij. M. D. L. Cum Priuilegio.
[an error occurred while processing this directive]

6/9